V4 Lab Project : Edice 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V4 Lab Project : Edice 2015"

Transkript

1 V4 Lab Project : Edice 2015 Finanční gramotnost studentů z Polska a České republiky a jejich názory na ekonomiku Strategický partner Nadace aplikované ekonomie Projekt podpořený v rámci stipendium Nadace Leslawa Pagy Autoři Małgorzata Pawlak Szymon Talaga

2 Koncepce projektu: Małgorzata Pawlak, Szymon Talaga Koordinace projektu: Małgorzata Pawlak Realizace: Małgorzata Pawlak (Polsko), Justyna Janowska (Česká republika) Zpracování výsledků : Szymon Talaga Grafická úprava: Tesseract Inc., Szymon Talaga (spolupráce) ISBN: Webová stránka projektu: Elektronické úložistě dat a analýz: https://github.com/sztal/v4lab_analyses Interaktivní webová aplikace: https://v4-lab-project.shinyapps.io/v4-idea/ Kopírování, rozmnožování a šíření je možné pouze s uvedením jmen autorů a odkazem na zdroj.

3 Poděkování Tato zpráva by nevznikla bez podpory mnoha lidí a institucí. V úvodu bychom chtěli poděkovat Nadaci Leslawa Pagy za poskytnutí finanční podpory v rámci stipendia Leslawa Pagy. Děkujeme prof. Adamu Szyszkovi z Vysoké školy obchodní (SGH) ve Varšavě za záštitu a neocenitelnou pomoc při realizaci výzkumu. Poděkování rovněž patří všem vědeckým pracovníkům, kteří nám poskytli podporu při plánování a realizaci projektu (alfabeticky): dr. Szymonu Cyganovi (Varšavská technická univerzita; PW), dr. Janu Fábrymu (Vysoká škola ekonomická), prof. Andrzeji Fierlemu (Vysoká škola obchodní; SGH), Mgr. Patrycji Gajdě (Varšavská technická univerzita; PW), prof. Josefu Kandertovi (Univerzita Karlova), prof. Miroslavu Koftě (Varšavská univerzita; UW), dr. Petře Koudelkové (Univerzita Karlova), dr. Anně Kozlowské (Vysoká škola obchodní; SGH), Mgr. Piotru Litwinovi (Varšavská univerzita; UW), prof. Janu Michałkovi (Varšavská univerzita; UW), dr. Zbigniewu Pawlakovi (Vysoká škola obchodní; SGH), Mgr. Adamu Rajewskému (Varšavská technická univerzita; PW), Ing. Aleši Rodovi (Vysoká škola ekonomická), doc. Jaroslavě Roubíčkové (Vysoká škola ekonomická), doc. Zoře Říhové (Vysoká škola ekonomická), prof. Konradu Świrskému (Varšavská technická univerzita; PW), doc. Milanu Tučkovi (Univerzita Karlova), dr. Jitce Šrejberové (Vlčkové) (Akademie výtvarných umění), dr. Jiřímu Vykoukalovi (Univerzita Karlova), Mgr. Krzysztofu Wildnerovi (Varšavská technická univerzita; PW). Za pomoc a rady během pilotáže a výzkumu chceme poděkovat také Agnieszce Bittnerové, Jakubu Błażejczykovi, Věře-Karin Brázové, Patryku Cyglerovi, Bartoszi Dźwierzyńskému, Krzysztofu Kawovi, Anetě Králíkové,Tomáši Linhartovi, Michału Łapczyńskému, Danielu Nieszewovi, Piotru Radiovi, Karolině Rębelské, Ewě Rodak, Kateřině Salačové, Tomaszi Szczurowskému, Aleksandře Ścisłé, Paulině Wodzyńské a Klaudii Zielińské.

4 4 V4 Lab Project: spis treści Obsah 1. Úvod do výzkumu Finanční znalosti a jejich úroveň v Polsku. Polsko ve srovnání s dalšími zeměmi Rizika vyplývající z nedostatečné úrovně finančních znalostí Popis výzkumu a metodologický komentář 9 3. Popis ukazatelů Nenáhodné správné odpovědi Škála liberalismu-intervencionismu Výsledky výzkumu Struktura Znalosti a názory Polští studenti Čeští studenti Závislosti mezi proměnnými Znalosti a liberalismus-intervencionismus Znalosti a ročník studia Znalosti, škála L.-I. a vzdělání rodičů Znalosti a škála L.-I. a pracovní zkušenosti Závěr 32 Přílohy 33 A. Otázky na roli státu v ekonomice B. Znalost financí a ekonomiky - otázky C. Vysoké školy a obory ve skupinách EBMF, SSHA i STEM v obou zemích. 35

5 5 V4 Lab Project: úvod do výzkumu 1. Úvod do výzkumu Nevím, o čem ten chlap mluvil, ale bylo to bezpochyby zajímavé Lech Wałęsa o setkání s Jeffreyem Sachsem, autorem polské strategie transformace režimu Finanční znalosti a jejich úroveň v Polsku. Polsko ve srovnání s dalšími zeměmi Finanční znalosti nejsou definované jednoznačně v literatuře lze najít různé definice tohoto pojmu. V úzkém smyslu slova je to soubor informací nezbytných k hospodaření s penězi stanovení rozpočtů, šetření, investování nebo užívání pojištění. V širším významu to může být pochopení ekonomie a souvislostí mezi ekonomickými podmínkami a rozhodnutími prostřednictvím např. hospodaření domácnosti 2. Úroveň finanční gramotnosti nelze snadno zhodnotit, mj. vzhledem k subjektivní odpovědi respondenta, nicméně byly zde četné pokusy o její změření. Z výzkumu, který provedla společnost Pentor International, vyplývá, že stav ekonomických znalostí Poláků je neuspokojivý. Více než polovina společnosti hodnotí své znalosti jako slabé. Pokud jde o demografické proměnné, pak se ukázalo, že o financích obvykle vědí méně ženy, starší lidé a osoby s nižším vzděláním a nižším příjmem. Finanční gramotnost záleží rovněž na jiných faktorech, např. využívaní finančních služeb i pojištění a také na rozmanitosti informačních zdrojů, ze kterých se čerpá. Většina Poláků nemá žádné úspory. Nelze se tedy divit, že k investování peněz se odhodlává pouze malý počet osob. Osoby s většími znalostmi si více cení dluhopisů, investování na burze a do nemovitostí. Ti s menšími znalostmi prefe- 1 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa, Frączek, Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej w Polsce i na świecie [w:] Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia ekonomiczne. T1. Innowacje w bankowości i finansach, pod red. J. Cichego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 1.

6 6 V4 Lab Project: úvod do výzkumu rují bankovní účet. V roce 2009 měla bankovní účet více než polovina Poláků. Co se týká pojištění čím větší znalosti respondentů na toto téma, tím větší prozíravost a zároveň menší přesvědčení, že pojištění jsou nevýnosná. Lze zaznamenat nedůvěru Poláků ohledně šetření či investování důvěřují zejména sobě a členům rodiny 3. Téměř 3 /4 respondentů mají omezenou důvěru ve finanční instituce 4. Tato data potvrzují zároveň další reporty příznačné jsou nedůvěřivé postoje vůči odborným znalostem. Projevuje je přes 2 /3 dotazovaných. Autoři reportů spojují tuto skutečnost se známou kauzou Amber Gold jantarovému zlatu uvěřilo mnoho Poláků, kteří kvůli tomu přišli o značné množství peněz 5. Na druhou stranu tuto nedůvěru lze spojovat i s nedávnou krizí trhu nemovitostí ve Spojených Státech a také s tím, že se po několik desítek let finanční trh vyvíjí v rychlém tempu, což mnoha lidem znemožňuje podrobné sledování změn a vyhodnocení rizika nabízených produktů. NNa druhou stranu nedůvěra vůči odborným znalostem nevylučuje využívání některých finančních produktů. Tím spíše, že řadu z nich (např. hypotéku) podporuje polská vláda, která nabízí příspěvky na bydlení v rámci programů Rodina ve svém a Bydlení pro mladé 6. To se stalo ale terčem kritiky, protože jde spíše o podporu developerů, nikoli občanů (více na toto téma lze najít ve zprávě Národní Polské Banky) 7. Každá druhá dotazovaná osoba, která využívá nějakou formu půjčky nebo úvěru, zároveň hodnotí své finanční znalosti jako nízké nebo špatné to vyplývá z průzkumu MillwardBrown. Ve skutečnosti je úroveň znalostí daleko nižší, na což poukazují výsledky výzkumu mapujícího znalosti jednotlivých odborných termínů jako např. scoring nebo schopnost splácet 8. Z výzkumu jasně vyplývá, že polský spotřebitel je pro finanční instituce ideálním zákazníkem ví natolik málo, aby snadno podlehl manipulacím finančních poradců. Tuto situaci potvrzují rovněž průzkumy CBOS (Středisko pro výzkum veřejného mínění). Jak se lze dočíst ve zprávě z roku 2012: 3 Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, Sz. Matuszyński, Rynek doradztwa finansowego w Polsce. Raport, Bankier.pl, K. Kaczmar, Kompetencje finansowe Polaków w zakresie gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, In: Infos: 5(142), 7 března Více na toto téma: -prispiva-na-vlastni-bydleni 7 Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w Zdroj: [ ]. 8 Průzkum BIK Polacy wciąż niewiele wiedzą o rynku kredytowym, zdroj: kronenberg/polish/4026_14032.html [ ].

7 7 V4 Lab Project: úvod do výzkumu Od počátku aféry Amber Gold se Poláci cítí velmi nepohodlně jakožto šetřící nebo potenciálně investující na finančním trhu. Drtivá většina dotazovaných tvrdí, že se vůbec neorientuje (44%) nebo se vyzná jen málo v možnosti výhodného šetření nebo investování na finančním trhu (34%). Pouze 18% lidí přiznává, že má nějaké vědomosti v té oblasti, a minimum osob (3%) považuje svoji znalost finančního trhu za velmi dobrou. 9 Více než polovina osob souhlasí s tím, že působení na polském finančním trhu je transparentní a racionální. Podle jejich názoru je možné poznat mechanismus fungování tohoto trhu a zároveň získat ekonomické znalosti. Jejich získávání je důležité také z jiných důvodů, což je např. znepokojující úroveň zadlužení, zvýšení průměrného salda kreditních karet, nízká míra úspor a také častá platební neschopnost společnosti v mnoha zemích. 10. Povinné školní vzdělávání věnované tomuto tématu vzniká bohužel až na střední škole, zatímco v mnoha bankách je možné založit si osobní účet (se souhlasem rodičů) již mnohem dříve. Špatný přístup ke vzdělání v této oblasti spolu s krátkou tradicí tržní ekonomiky v Polsku může do jisté míry vysvětlit, proč si Poláci nevědí rady se získáváním finančních znalostí. Je třeba poznamenat, že finanční rozhodnutí může být také ovlivněno jinými faktory, např. schopností číst s porozuměním nebo základními matematickými dovednostmi (výzkum provedený společností Millward Brown na objednávku Institutu Svobody a Raiffeisen Polbank ukázal, že 92 procent Poláků nevidí rozdíl mezi procentem a procentním bodem 11. Všechny tyto problémy jsou neoddělitelně spojeny s ekonomickými rozhodnutími. Pilotní studie měření finanční gramotnosti OECD 12 se zúčastnilo 14 zemí včetně Polska, České republiky, Německa, Maďarska a Spojeného království. Otázky v dotazníku se týkaly finančních znalostí v širokém smyslu. Polští spotřebitelé měli v mnoha ohledech horší výsledky než ti v České republice, Německu a Velké Británii. Nízký počet správných odpovědí byl výrazný zejména u porozumění riziku a vztahu úroveň rizika vs. míra výnosu. V tomto ohledu uvedla pouze polovina polských respondentů správnou odpověď. Pro srovnání v České republice, Německu a Maďarsku to bylo 81%, 79% a 86% 13. TTo ukazuje, že je nutné zavést v oblasti vzdělávání taková řešení, která jsou populární v jiných vyspělých zemích zejména tam, kde je finanční vzdělání (určené pro všechny věkové kategorie) klíčovým prvkem ochrany spotřebitele na finančním trhu. Jako příklad 9 Polak na rynku finansowym. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa, Frączek, B.: op. cit., str Stan wiedzy ekonomicznej Polaków [online], zdroj: 07/Raport-o-Stanie-Wiedzy-Ekonomicznej-Polak\%C3\%B3w.pdf 12 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; 13 Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Ed. M. Pelczar, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2014.

8 8 V4 Lab Project: úvod do výzkumu by mohl sloužit dokument Národní strategie finančního vzdělávání připravený Ministerstvem financí. Takový přístup byl uznán Evropskou komisí jako model boje proti nízké úrovni finanční gramotnosti občanů Rizika vyplývající z nedostatečné úrovně finančních znalostí Jaké jsou důsledky nedostatečných ekonomických znalostí v každodenním životě? Nedostatečná finanční gramotnost může mít velmi negativní důsledky jak pro jednotlivé občany, tak pro společnost. Zaprvé riskantní rozhodnutí v tomto ohledu mohou vést k významnému snížení životní úrovně dané osoby nebo dokonce k bankrotu. Nedostatek životních prostředků pak nutí společnost podporovat tyto osoby ze společných daní. Zadruhé nedostatečné pochopení ekonomiky může mít vliv na rozhodování ve volbách. Jako příklad lze uvést volení populistických kandidátů, kteří slibují snížit daně a zároveň zvýšit počet výhod nabízených státem zdarma. Zatřetí rozhodnutí jednotlivých spotřebitelů se mohou stát jednou z příčin celosvětové krize. Jak uvádějí M. Czerwonka a B. Gorlewski 15, podcenění málo pravděpodobných událostí, přesvědčení o vlastním vlivu na náhodné události, selektivní vnímání nebo neopodstatněný optimismus spotřebitelů měly významný dopad na vývoj událostí v průběhu realitní krize ve Spojených státech. Získání hypotéky bylo najednou jednoduché a dostupné pro téměř každého a informační sociální zkušenost ovlivnila rozhodnutí dalších potenciálních dlužníků. Jejich rozhodnutí se nesetkala s kritikou autorit, naopak, rating některých agentur naznačoval stabilní a předvídatelnou situaci na trhu, a riziko související s investováním do finančních derivátů (např. CDS 16 ) bylo podceňováno. Zdálo by se tedy, že občané, kteří jsou si vědomi nedostatků svých znalostí, by preferovali aktivnější roli státu v ekonomice a nenechávali by ji pro volný trh. Na druhou stranu výše uvedené studie poukazují na paradoxní očekávání vůči roli státu v ekonomice měla by být větší a menší zároveň. Zdá se velmi pravděpodobné, že se v celé polské společnosti srážejí dvě skupiny: starší generace vychována v době socialismu, která projevuje více intervenční očekávání, a mladší lidé, kteří mají zkušenosti pouze s tržní ekonomikou. V citovaných studiích je zajímavé, že pokud se často uvádí ve sběru dat proměnné, jako je například věk nebo vzdělání, jen zřídka se týkají vyloženě studentů, navíc s ohledem na studovaný obor. A proto se myšlenka spojit tyto tři aspekty finanční gramotnost, názory na roli státu v ekonomice a studijní obory stala základem pro projekt V4 14 Dostupý na -vzdelavani/narodni\_strategie\_financniho\_vzdelavani\_mf2010.pdf 15 Gorlewski, B., Czerwonka, M.: Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, Credit default swap (Swap úvěrového selhání)

9 9 V4 Lab Project: popis výzkumu a metodologický komentář Lab. Další kapitoly prezentují jeho nejdůležitější závěry. Výsledky průzkumu jsou rozděleny do čtyř sekcí. První se věnuje struktuře vzorku s ohledem na hlavní demografické a sociální proměnné. Ve druhé představíme rozložení nejdůležitějších proměnných ukazatelů ekonomické a finanční znalosti a názorů na roli státu v ekonomice s ohledem na zemi a studovaný obor. V této části bude také věnována pozornost otázkám týkajících se hospodářství a financím, které se dotazovaným jevily jako nejtěžší, a zároveň ty, které byly nejjednodušší pro polské i české studenty. Třetí část se soustřeďuje na nejzajímavější souvislosti mezi proměnnými např. na souvislost mezi vzděláním rodičů a názory studentů na roli státu v ekonomice nebo názory a znalostmi. V poslední, čtvrté části se vrátíme k analýze odpovědí na jednotlivé otázky, a zjistíme, jestli existovaly takové dotazy, které činily studentům z Polska menší potíže než z České republiky a naopak. Tomu všemu bude předcházet popis metod výzkumu s komentářem nezbytným pro správnou interpretaci výsledků způsob výběru vzorku a předpoklady, které budou potvrzeny, či vyvráceny. Ve zvláštní části bude také prostor pro popis tvorby složených ukazatelů, které byly použité v analýze. 2. Popis výzkumu a metodologický komentář Studie se zúčastnilo 625 lidí, z toho 315 v Polsku a 310 v České republice 1. Údaje byly získány pomocí dotazníků vyplněných nezávislými respondenty. Otázky se týkaly znalosti ekonomiky a financí a zároveň názoru na úlohu státu v ekonomice. Dotazníky se skládaly ze tří částí. První obsahovala 30 2 otázek zjišťujících vědomosti respondentů. Druhá část sestávala z 23 tvrzení týkajících se pohledů na různé aspekty národní hospodářské politiky. Dotazování měli uvést, zda s nimi souhlasí, či nikoliv. Bylo též možné zvolit odpověď nemám žádný názor. Poslední, třetí část obsahovala demografický a sociální popis respondentů (např. věk, pohlaví, velikost místa původu, ale také vzdělání rodičů) a několik otázek, v nichž měli dotazovaní za použití škály a tabulky vyjádřit, který ekonomický model považují za nejlepší. Veškeré otázky jsou uvedeny v příloze a v popisu 1 Více na téma vzorku lze najit v kapitole Otázka č. 9 nebyla zohledněna z důvodu nedostatečné jednoznačnosti správné odpovědi.

10 10 V4 Lab Project: popis výzkumu a metodologický komentář proměnných 3. Vzhledem k omezeným zdrojům (studie byla provedena autory osobně bez podpory jakékoliv výzkumné instituce) byl použita technika nepravděpodobnostního výběru. Místo náhodného výběru vzorku byl zvolen výběr účelový. Do výzkumu byli zahrnuti studenti sociálních, humanitních, uměleckých, technických, ekonomických, obchodních a manažerských oborů, a to především z předních univerzit obou zemí. Souběžně s tímto předpokladem byla přijata domněnka, že studenti elitních vysokých škol představují nejlépe vzdělanou část celkového počtu studentů v Polsku a České republice. To neznamená, že jsme předpokládali, že studenti z jiných vysokých škol by měli mít horší výsledky. Znamená to pouze, že budeme předpokládat, že ostatní studenti by neměli mít výrazně lepší souhrnné výsledky. Proto výběr univerzit v souvislosti s výše představeným předpokladem zaručuje, že shromážděné údaje odhadují úroveň znalostí studentů elitních univerzit, a tak může dojít k přecenění skutečných tendencí na úrovni celé populace. Zároveň výsledky bádání mohou byt interpretovány jako tzv. horní hranice vědomosti studentu, v tom smyslu, že žádná dostatečně obecná podskupina studentů konkrétního oboru (např. humanitních věd) by se neměla vyznačovat výrazně lepšími výsledky. Toto tvrzení je samozřejmě omezené na roky studia, tedy 2. a 3. ročník bakalářského studia, jelikož právě z těchto ročníku byla vybrána drtivá většina studentů. Výše uvedené úvahy platí samozřejmě pro ukazatele znalostí. Přijatý výběr vzorku v případě mapování názorů bohužel nezaručuje úplnou a přesnou kompatibilitu odhadu s reálnou charakteristikou populace. Studenti byli po souhlasu přednášejících osloveni dotazníky během výuky (zejména přednášek). Díky tomu se podařilo minimalizovat negativní vliv motivace dotazovaných, neboť ochota zúčastnit se výzkumu mohla souviset s určitými proměnnými. Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden během přednášek, se domnívat, že vzorek je reprezentativní na úrovni jednotlivých oborů. Příloha C ukazuje, které vysoké školy a fakulty se výzkumu zúčastnily, a také jejich rozřazení do skupin (SSHA, STEM i EBMF). Povaha shromážděných dat tedy znamená, že ve formálním smyslu neumožňuje provedení testu statistické významnosti s celkovou zárukou jejich přesnosti. Takové testy se nicméně používají v kapitole věnované analýze výsledků, protože jsme hluboce přesvědčeni, že navzdory tomu mohou sloužit jako velmi užitečné ukazatele hlavních tendencí v datech. Kromě toho jsme z výše uvedených důvodů také přesvědčeni, že neexistuje žádný důvod se domnívat, že ve většině případů by se výsledky těchto testů výrazně lišily od výsledků, které by byly získány na základě reprezentativního vzorku. U popisu výsledků jsme se snažili sladit dva protichůdné cíle: formální přísnost a dostupnost. Proto jsme se 3 https://raw.githubusercontent.com/sztal/v4lab\_analyses/blob/master/questionnaires/ Questionnaire\_PL.pdf

11 11 V4 Lab Project: popis ukazatelů snažili vyvarovat určitým pojmům, které se obvykle objevují ve vědeckých publikacích, aby nedošlo k odvádění pozornosti čtenáře od toho, co je opravdu důležité. Zároveň jsme v některých důležitých částech uvedli dodatečné informace o použitých technikách, aby osoby s pokročilejšími statistickými znalostmi získaly hlubší náhled na použité techniky a metody analýz. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti v souvislosti s našimi výpočty, rádi na ně odpovíme (kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce projektu 4. Kromě toho jsme rovněž připravili webovou aplikaci, která umožní interaktivně prozkoumat náš soubor dat a provést základní statistické testy 5. Věříme, že pomůže lépe porozumět výsledkům studia. Doufáme také, že se stane podnětem k prozkoumání shromážděných dat, která jsou k dispozici na internetu na stránkách GitHub Popis ukazatelů Podrobné popisy všech proměnných ve vztahu k tomu, co měří a jakých hodnot mohou nabývat, je možné najít v příloze (popis proměnných 1, příloha A a B). Seznámit se s touto přílohou je nejen nezbytné pro samostatnou práci s údaji shromážděnými v rámci projektu, ale její znalost také značně usnadňuje interpretaci informací obsažených v této zprávě. Nicméně tato část není věnována obecnému popisu měřených proměnných, ale podrobnému vysvětlení významu a postupů konstrukce našich ukazatelů. Pro potřeby tohoto projektu jsme připravili dva složené ukazatele: Nenáhodné správné odpovědi (obecná i finanční škála) Preferenční škála liberalismu-intervencionismu (L.-I.) 4 5 https://v4-lab-project.shinyapps.io/v4-idea/ 6 https://github.com/sztal/v4lab\_analyses 1 https://github.com/sztal/v4lab_analyses/blob/master/data/officialdata/codebook_pl.pdf

12 12 V4 Lab Project: popis ukazatelů 3.1. Nenáhodné správné odpovědi Ekonomické a finanční znalosti studentů byly hodnoceny na základě odpovědí na 29 otázek týkajících se různých problémů souvisejících s hospodářským děním a finančními trhy (v dotazníku strany 4-5). Jednoduchá forma odpovědí PRAVDA nebo LEŽ umožnila jednoznačně stanovit počet otázek, na něž respondent odpověděl správně, a to nikoli náhodou. Tato metoda je založena na předpokladu, že při tak jednoduchém vzorci odpovědí odpovídali respondenti, kteří neznali správnou odpověď, náhodně (přičemž měli 50% šanci se trefit). Pokud známe celkový počet správných odpovědí, můžeme určit, kolik z nich bylo vybráno cíleně (tedy ne náhodou). Tento vztah vyjadřuje vzorec: P = 2X L (3.1) Kde: P : nenáhodné správné odpovědi X : správné odpovědi L : počet otázek Jak je vidět, definovaný ukazatel může nabývat i záporných hodnot. Pak jeho hodnoty označují počet otázek, na něž respondent musel odpovědět chybně, zatímco si myslel, že odpovídá správně, aby při dalších náhodných odpovědích získal svůj celkový počet správných odpovědí. Je třeba zdůraznit, že zde prezentovaný ukazatel znalostí by neměl být považován za formální škálu s dobře definovanou chybou měření a teoretickou přesností garantující, že ve skutečnosti měří to, co má měřit. Avšak jak ukáže analýza shromážděných údajů, jedná se o vysoce užitečný ukazatel poskytující takové výsledky, které rozhodně nelze považovat za náhodné nebo bezvýznamné. Nakonec byly definovány dvě škály nenáhodných správných odpovědí: obecná škála a finanční škála. Obecná škála je založena na odpovědích na všech 29 otázek. Finanční škála byla omezena na otázky týkající se finančních trhů Škála liberalismu-intervencionismu Pro měření postojů vůči roli státu v hospodářském dění byla připravena bipolární preferenční škála liberalismu-intervencionismu. Byla vytvořena takovým způsobem, aby nízké výsledky (záporné) odpovídaly osobám s liberálnějším ekonomickým postojem a vysoké výsledky (kladné) osobám preferujícím více intervenční model hospodářského dění, 2 Jsou to otázky: 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 22, 25, 28, 30.

13 13 V4 Lab Project: popis ukazatelů který předpokládá výraznou roli státu. Tato škála je preferenční, protože je založena na předpokladu, že každý respondent má na ose liberalismus-intervencionismus jistou komfortní zónu, kterou akceptuje, ale vše, co je příliš extrémní (čili v tomto případě příliš liberální nebo příliš intervencionistické) odmítá. Jinými slovy za předpokladu, že ekonomický liberalismus a intervencionismus vytvářejí pevnou osu, na níž představují dva protipóly, pak výsledek respondenta na škále popisuje bod na této ose, který je mu nejbližší 3. Tabulka 3.1 Otázky, které tvoří pól liberalismu č. obsah odp. 11 Pomoc chudým by měla být úkolem pro jednotlivce nebo nevládní organizace, nikoli pro stát + nebo samosprávu 13 Osoby, které si nemohou dovolit vlastní bydlení, by měly mít možnost pronajmout si obecní byt - (tj. Patřící obci) hluboko pod tržní cenou 14 Osoby, které si nemohou dovolit platit pojistné, by měly mít v případě nouze přístup k lékařské - péči 19 Volný trh by měl regulovat většinu ekonomických vztahů + Komentář: Sloupec Odp. říká, jaká odpověď byla pro daný pól škály považována za diagnostickou: souhlasím je + ; nesouhlasím je - Tabulka 3.2 Otázky, které tvoří pól intervencionismu č. obsah odp. 4 Každý by měl mít státem zajištěn základní příjem + 7 Minimální mzda by měla být zrušena - 20 Měla by existovat možnost vystoupení ze systému veřejné zdravotní péče (čili mj. neplacení - pojistného) 21 Měla by existovat možnost úplného vystoupení z veřejného důchodového systému - Komentář: Sloupec Odp. říká, jaká odpověď byla pro daný pól škály považována za diagnostickou: souhlasím je + ; nesouhlasím je - Škála byla vytvořena na základě osmi otázek týkajících se názorů na různé problémy související s rolí státu v ekonomice. Ty měly podobu tvrzení, na která si měli respondenti udělat názor (ve formátu: souhlasím/nesouhlasím/nemám na to názor). Z těchto otázek představovaly čtyři pól liberalismu a čtyři pól intervencionismu (srov. tabulky 2 a 3.2). K přizpůsobení škály předpokladům měření preferencí došlo pomocí techniky MUD- FOLD 4. Obecné přizpůsobení údajů předpokladům preferenční škály bylo v celém vzorku respondentů dobré, v polském vzorku velmi dobré, zatímco v českém dost slabé (srov. ta- 3 Více si na téma škálování preferencí můžete přečíst v: W. H. Van Schuur, From Mokken to MUDFOLD and back [w:] In Search of Structure: Essays in Social Science and Methodology, 1998, s op. cit.

14 14 V4 Lab Project: popis ukazatelů bulka 3.3). K vyhodnocení přizpůsobení slouží koeficienty škálování H. Hodnoty nižší, než 0,30 označují velmi slabé přizpůsobení; rozsah 0,30-0,40 je akceptovatelné přizpůsobení; 0,40-0,50 znamená dobré přizpůsobení; hodnoty nad 0,50 označují velmi dobré přizpůsobení 5 Tabulka 3.3 Dobrá shoda (goodness of fit) přizpůsobení v celém vzorku a podvzorkách Koeficient škálování H Celkem Polsko ČR Obtížnost Škála 0,40 0,52 0,32 Otázka 14. 0,39 0,61 0,25 0,09 Otázka 11. 0,40 0,56 0,25 0,24 Otázka 13 0,37 0,56 0,26 0,17 Otázka 19 0,37 0,54 0,25 0,63 Otázka 7 0,41 0,53 0,32 0,68 Otázka 4 0,37 0,50 0,28 0,45 Otázka 20 0,46 0,41 0,47 0,27 Otázka 21 0,46 0,43 0,45 0,21 Komentář: Obtížnost určuje frekvenci diagnostických odpovědí na danou otázku v celém vzorku respondentů. Vypočten byl rovněž standardní koeficient Cronbachovo alfa, který definuje horní hranici chyby měření související s použitým nástrojem. Ten činil 0,60, což znamená, že chyba, kterou je zatížena zde popsaná škála, je značná. Až více než polovina zjištěných rozdílů výsledků může vyplývat z nedokonalosti měření, ale nikoli z faktických rozdílů. Na to je třeba pamatovat při interpretaci výsledků analýz vytvořených na základě tohoto koeficientu. Teoretická přesnost škály byla ověřena při zkoumání korelace s kontrolními otázkami popisu své osoby, v nichž respondenti popisovali, jak vidí své názory na roli státu v ekonomice na ose Žádný vliv státu - Úplná kontrola státu, a hodnotili své ekonomické názory v kategoriích liberalismus-socialismus a sociální v kategoriích liberalismus-konzervatismus. Bylo zjištěno, že vysoké výsledky na stupnici (svědčící o preferování intervencionismu) souvisejí s podporou silné role státu a sociálně-morálním liberalismem, zatímco nízké (svědčící o liberalismu) naopak (srov. tabulka 3.4). To spíše souvisí s charakteristikou současného sociálně-politického rozdělení, což zároveň potvrzuje teoretickou přesnost této škály. 5 op. cit.

15 15 V4 Lab Project: výsledky výzkumu Upravená škála tak umožňuje přesnější měření tzn. měří to, co má měřit, ale je zatížená velkou chybou měření. Podrobnější popis procesu škálování a vlastností samotné škály můžete najít v technické zprávě věnované této problematice 6. Tabulka 3.4 Pearsonova korelace škály L.-I. se sebehodnocením respondentů laissez-faire etatismus liberalismus hospodářský Škála L.-I. 0,40 0,52 0,32 liberalismus mravní Komentář: Všechny koeficienty jsou signifikantní na úrovni p 0, Výsledky výzkumu V této kapitole budou představeny nejdůležitější výsledky provedeného výzkumu. Nejprve budou popsány odhadované parametry distribucí měřených proměnných ve vzorku respondentů a jeho nejdůležitějších částech (rozdělených podle typu studia, země atd.). Jinými slovy bude řečeno, jak vypadá z perspektivy shromážděných údajů úroveň ekonomických a finančních znalostí studentů v Polsku i v České republice a jaké jsou jejich názory na roli státu v ekonomice. V druhé části se soustředíme na souvislosti mezi nejdůležitějšími proměnnými. Nejprve však uvedeme základní informace o struktuře shromážděného vzorku respondentů Struktura Celkem se výzkumu zúčastnilo 625 osob 315 v Polsku a 310 v České republice 1. Podíl různých typů studia v jednotlivých zemích představuje tabulka 4.1. údaji. 6 https://github.com/sztal/v4lab_analyses/blob/master/pdf_reports/joint_opinion_scaling.pdf 1 Početnost (N) uváděná při každé analýze definuje, kolik respondentů v daném případě disponovalo všemi

16 16 V4 Lab Project: výsledky výzkumu Tabulka 4.1 Distribuce typů studia v jednotlivých zemích (N = 617) Země EBMF SSHA STEM Polsko Česká republika Komentář: EBMF studia ekonomická, obchodní, manažerská a finanční; SSHA společenské vědy, humanitní vědy a umělecké obory; STEM přírodní vědy, inženýrské obory, technické obory. Výzkum byl zaměřen především na studenty bakalářských/inženýrských oborů, ačkoli ve vzorku respondentů se objevili také studenti magisterských oborů. Přesnou distribuci ročníků studia s rozdělením na typy a zemi představuje tabulka 4.2. Tabulka 4.2 Ročník studia a obor Bc. 1. Bc. 2. Bc. 3. Mgr. 1. Mgr. 2. Polsko (N = 307) EBMF SSHA STEM Česká republika (N = 303) EBMF SSHA STEM Nejstaršímu respondentovi bylo 30 let a nejmladšímu 19. Průměrný věk byl v celém vzorku respondentů 21,84 let se standardní odchylkou 1,42 roku. Zároveň v polské i v české části vzorku respondentů bylo o něco více studentek než studentů ačkoli převaha žen byla výraznější v Polsku 4.3). Tabulka 4.3 Distribuce pohlaví podle zemí (N = 590) Země ženy muži Polsko ČR

V4 Lab Project : Edice 2015

V4 Lab Project : Edice 2015 V4 Lab Project : Edice 2015 Finanční gramotnost studentů z Polska a České republiky a jejich názory na ekonomiku Strategický partner Nadace aplikované ekonomie Projekt podpořený v rámci stipendium Nadace

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Partners For Life Planning 2011. Den finanční gramotnosti

Partners For Life Planning 2011. Den finanční gramotnosti Den finanční gramotnosti 8. září jako Den finanční gramotnosti Partners se rozhodla požádat Organizaci OSN, respektive UNESCO o oficiální vyhlášení 8. září jako Dne finanční gramotnosti 8. září jako Den

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno Credit scoring Libor Vajbar Analytik řízení rizik 18. dubna 2013 Brno 1 PROFIL SPOLEČNOSTI Home Credit a.s. přední poskytovatel spotřebitelského financování Úvěrové produkty nákup na splátky u obchodních

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více