V4 Lab Project : Edice 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V4 Lab Project : Edice 2015"

Transkript

1 V4 Lab Project : Edice 2015 Finanční gramotnost studentů z Polska a České republiky a jejich názory na ekonomiku Strategický partner Nadace aplikované ekonomie Projekt podpořený v rámci stipendium Nadace Leslawa Pagy Autoři Małgorzata Pawlak Szymon Talaga

2 Koncepce projektu: Małgorzata Pawlak, Szymon Talaga Koordinace projektu: Małgorzata Pawlak Realizace: Małgorzata Pawlak (Polsko), Justyna Janowska (Česká republika) Zpracování výsledků : Szymon Talaga Grafická úprava: Tesseract Inc., Szymon Talaga (spolupráce) ISBN: Webová stránka projektu: Elektronické úložistě dat a analýz: https://github.com/sztal/v4lab_analyses Interaktivní webová aplikace: https://v4-lab-project.shinyapps.io/v4-idea/ Kopírování, rozmnožování a šíření je možné pouze s uvedením jmen autorů a odkazem na zdroj.

3 Poděkování Tato zpráva by nevznikla bez podpory mnoha lidí a institucí. V úvodu bychom chtěli poděkovat Nadaci Leslawa Pagy za poskytnutí finanční podpory v rámci stipendia Leslawa Pagy. Děkujeme prof. Adamu Szyszkovi z Vysoké školy obchodní (SGH) ve Varšavě za záštitu a neocenitelnou pomoc při realizaci výzkumu. Poděkování rovněž patří všem vědeckým pracovníkům, kteří nám poskytli podporu při plánování a realizaci projektu (alfabeticky): dr. Szymonu Cyganovi (Varšavská technická univerzita; PW), dr. Janu Fábrymu (Vysoká škola ekonomická), prof. Andrzeji Fierlemu (Vysoká škola obchodní; SGH), Mgr. Patrycji Gajdě (Varšavská technická univerzita; PW), prof. Josefu Kandertovi (Univerzita Karlova), prof. Miroslavu Koftě (Varšavská univerzita; UW), dr. Petře Koudelkové (Univerzita Karlova), dr. Anně Kozlowské (Vysoká škola obchodní; SGH), Mgr. Piotru Litwinovi (Varšavská univerzita; UW), prof. Janu Michałkovi (Varšavská univerzita; UW), dr. Zbigniewu Pawlakovi (Vysoká škola obchodní; SGH), Mgr. Adamu Rajewskému (Varšavská technická univerzita; PW), Ing. Aleši Rodovi (Vysoká škola ekonomická), doc. Jaroslavě Roubíčkové (Vysoká škola ekonomická), doc. Zoře Říhové (Vysoká škola ekonomická), prof. Konradu Świrskému (Varšavská technická univerzita; PW), doc. Milanu Tučkovi (Univerzita Karlova), dr. Jitce Šrejberové (Vlčkové) (Akademie výtvarných umění), dr. Jiřímu Vykoukalovi (Univerzita Karlova), Mgr. Krzysztofu Wildnerovi (Varšavská technická univerzita; PW). Za pomoc a rady během pilotáže a výzkumu chceme poděkovat také Agnieszce Bittnerové, Jakubu Błażejczykovi, Věře-Karin Brázové, Patryku Cyglerovi, Bartoszi Dźwierzyńskému, Krzysztofu Kawovi, Anetě Králíkové,Tomáši Linhartovi, Michału Łapczyńskému, Danielu Nieszewovi, Piotru Radiovi, Karolině Rębelské, Ewě Rodak, Kateřině Salačové, Tomaszi Szczurowskému, Aleksandře Ścisłé, Paulině Wodzyńské a Klaudii Zielińské.

4 4 V4 Lab Project: spis treści Obsah 1. Úvod do výzkumu Finanční znalosti a jejich úroveň v Polsku. Polsko ve srovnání s dalšími zeměmi Rizika vyplývající z nedostatečné úrovně finančních znalostí Popis výzkumu a metodologický komentář 9 3. Popis ukazatelů Nenáhodné správné odpovědi Škála liberalismu-intervencionismu Výsledky výzkumu Struktura Znalosti a názory Polští studenti Čeští studenti Závislosti mezi proměnnými Znalosti a liberalismus-intervencionismus Znalosti a ročník studia Znalosti, škála L.-I. a vzdělání rodičů Znalosti a škála L.-I. a pracovní zkušenosti Závěr 32 Přílohy 33 A. Otázky na roli státu v ekonomice B. Znalost financí a ekonomiky - otázky C. Vysoké školy a obory ve skupinách EBMF, SSHA i STEM v obou zemích. 35

5 5 V4 Lab Project: úvod do výzkumu 1. Úvod do výzkumu Nevím, o čem ten chlap mluvil, ale bylo to bezpochyby zajímavé Lech Wałęsa o setkání s Jeffreyem Sachsem, autorem polské strategie transformace režimu Finanční znalosti a jejich úroveň v Polsku. Polsko ve srovnání s dalšími zeměmi Finanční znalosti nejsou definované jednoznačně v literatuře lze najít různé definice tohoto pojmu. V úzkém smyslu slova je to soubor informací nezbytných k hospodaření s penězi stanovení rozpočtů, šetření, investování nebo užívání pojištění. V širším významu to může být pochopení ekonomie a souvislostí mezi ekonomickými podmínkami a rozhodnutími prostřednictvím např. hospodaření domácnosti 2. Úroveň finanční gramotnosti nelze snadno zhodnotit, mj. vzhledem k subjektivní odpovědi respondenta, nicméně byly zde četné pokusy o její změření. Z výzkumu, který provedla společnost Pentor International, vyplývá, že stav ekonomických znalostí Poláků je neuspokojivý. Více než polovina společnosti hodnotí své znalosti jako slabé. Pokud jde o demografické proměnné, pak se ukázalo, že o financích obvykle vědí méně ženy, starší lidé a osoby s nižším vzděláním a nižším příjmem. Finanční gramotnost záleží rovněž na jiných faktorech, např. využívaní finančních služeb i pojištění a také na rozmanitosti informačních zdrojů, ze kterých se čerpá. Většina Poláků nemá žádné úspory. Nelze se tedy divit, že k investování peněz se odhodlává pouze malý počet osob. Osoby s většími znalostmi si více cení dluhopisů, investování na burze a do nemovitostí. Ti s menšími znalostmi prefe- 1 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa, Frączek, Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej w Polsce i na świecie [w:] Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia ekonomiczne. T1. Innowacje w bankowości i finansach, pod red. J. Cichego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 1.

6 6 V4 Lab Project: úvod do výzkumu rují bankovní účet. V roce 2009 měla bankovní účet více než polovina Poláků. Co se týká pojištění čím větší znalosti respondentů na toto téma, tím větší prozíravost a zároveň menší přesvědčení, že pojištění jsou nevýnosná. Lze zaznamenat nedůvěru Poláků ohledně šetření či investování důvěřují zejména sobě a členům rodiny 3. Téměř 3 /4 respondentů mají omezenou důvěru ve finanční instituce 4. Tato data potvrzují zároveň další reporty příznačné jsou nedůvěřivé postoje vůči odborným znalostem. Projevuje je přes 2 /3 dotazovaných. Autoři reportů spojují tuto skutečnost se známou kauzou Amber Gold jantarovému zlatu uvěřilo mnoho Poláků, kteří kvůli tomu přišli o značné množství peněz 5. Na druhou stranu tuto nedůvěru lze spojovat i s nedávnou krizí trhu nemovitostí ve Spojených Státech a také s tím, že se po několik desítek let finanční trh vyvíjí v rychlém tempu, což mnoha lidem znemožňuje podrobné sledování změn a vyhodnocení rizika nabízených produktů. NNa druhou stranu nedůvěra vůči odborným znalostem nevylučuje využívání některých finančních produktů. Tím spíše, že řadu z nich (např. hypotéku) podporuje polská vláda, která nabízí příspěvky na bydlení v rámci programů Rodina ve svém a Bydlení pro mladé 6. To se stalo ale terčem kritiky, protože jde spíše o podporu developerů, nikoli občanů (více na toto téma lze najít ve zprávě Národní Polské Banky) 7. Každá druhá dotazovaná osoba, která využívá nějakou formu půjčky nebo úvěru, zároveň hodnotí své finanční znalosti jako nízké nebo špatné to vyplývá z průzkumu MillwardBrown. Ve skutečnosti je úroveň znalostí daleko nižší, na což poukazují výsledky výzkumu mapujícího znalosti jednotlivých odborných termínů jako např. scoring nebo schopnost splácet 8. Z výzkumu jasně vyplývá, že polský spotřebitel je pro finanční instituce ideálním zákazníkem ví natolik málo, aby snadno podlehl manipulacím finančních poradců. Tuto situaci potvrzují rovněž průzkumy CBOS (Středisko pro výzkum veřejného mínění). Jak se lze dočíst ve zprávě z roku 2012: 3 Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, Sz. Matuszyński, Rynek doradztwa finansowego w Polsce. Raport, Bankier.pl, K. Kaczmar, Kompetencje finansowe Polaków w zakresie gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, In: Infos: 5(142), 7 března Více na toto téma: -prispiva-na-vlastni-bydleni 7 Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w Zdroj: [ ]. 8 Průzkum BIK Polacy wciąż niewiele wiedzą o rynku kredytowym, zdroj: kronenberg/polish/4026_14032.html [ ].

7 7 V4 Lab Project: úvod do výzkumu Od počátku aféry Amber Gold se Poláci cítí velmi nepohodlně jakožto šetřící nebo potenciálně investující na finančním trhu. Drtivá většina dotazovaných tvrdí, že se vůbec neorientuje (44%) nebo se vyzná jen málo v možnosti výhodného šetření nebo investování na finančním trhu (34%). Pouze 18% lidí přiznává, že má nějaké vědomosti v té oblasti, a minimum osob (3%) považuje svoji znalost finančního trhu za velmi dobrou. 9 Více než polovina osob souhlasí s tím, že působení na polském finančním trhu je transparentní a racionální. Podle jejich názoru je možné poznat mechanismus fungování tohoto trhu a zároveň získat ekonomické znalosti. Jejich získávání je důležité také z jiných důvodů, což je např. znepokojující úroveň zadlužení, zvýšení průměrného salda kreditních karet, nízká míra úspor a také častá platební neschopnost společnosti v mnoha zemích. 10. Povinné školní vzdělávání věnované tomuto tématu vzniká bohužel až na střední škole, zatímco v mnoha bankách je možné založit si osobní účet (se souhlasem rodičů) již mnohem dříve. Špatný přístup ke vzdělání v této oblasti spolu s krátkou tradicí tržní ekonomiky v Polsku může do jisté míry vysvětlit, proč si Poláci nevědí rady se získáváním finančních znalostí. Je třeba poznamenat, že finanční rozhodnutí může být také ovlivněno jinými faktory, např. schopností číst s porozuměním nebo základními matematickými dovednostmi (výzkum provedený společností Millward Brown na objednávku Institutu Svobody a Raiffeisen Polbank ukázal, že 92 procent Poláků nevidí rozdíl mezi procentem a procentním bodem 11. Všechny tyto problémy jsou neoddělitelně spojeny s ekonomickými rozhodnutími. Pilotní studie měření finanční gramotnosti OECD 12 se zúčastnilo 14 zemí včetně Polska, České republiky, Německa, Maďarska a Spojeného království. Otázky v dotazníku se týkaly finančních znalostí v širokém smyslu. Polští spotřebitelé měli v mnoha ohledech horší výsledky než ti v České republice, Německu a Velké Británii. Nízký počet správných odpovědí byl výrazný zejména u porozumění riziku a vztahu úroveň rizika vs. míra výnosu. V tomto ohledu uvedla pouze polovina polských respondentů správnou odpověď. Pro srovnání v České republice, Německu a Maďarsku to bylo 81%, 79% a 86% 13. TTo ukazuje, že je nutné zavést v oblasti vzdělávání taková řešení, která jsou populární v jiných vyspělých zemích zejména tam, kde je finanční vzdělání (určené pro všechny věkové kategorie) klíčovým prvkem ochrany spotřebitele na finančním trhu. Jako příklad 9 Polak na rynku finansowym. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa, Frączek, B.: op. cit., str Stan wiedzy ekonomicznej Polaków [online], zdroj: 07/Raport-o-Stanie-Wiedzy-Ekonomicznej-Polak\%C3\%B3w.pdf 12 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; 13 Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Ed. M. Pelczar, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2014.

8 8 V4 Lab Project: úvod do výzkumu by mohl sloužit dokument Národní strategie finančního vzdělávání připravený Ministerstvem financí. Takový přístup byl uznán Evropskou komisí jako model boje proti nízké úrovni finanční gramotnosti občanů Rizika vyplývající z nedostatečné úrovně finančních znalostí Jaké jsou důsledky nedostatečných ekonomických znalostí v každodenním životě? Nedostatečná finanční gramotnost může mít velmi negativní důsledky jak pro jednotlivé občany, tak pro společnost. Zaprvé riskantní rozhodnutí v tomto ohledu mohou vést k významnému snížení životní úrovně dané osoby nebo dokonce k bankrotu. Nedostatek životních prostředků pak nutí společnost podporovat tyto osoby ze společných daní. Zadruhé nedostatečné pochopení ekonomiky může mít vliv na rozhodování ve volbách. Jako příklad lze uvést volení populistických kandidátů, kteří slibují snížit daně a zároveň zvýšit počet výhod nabízených státem zdarma. Zatřetí rozhodnutí jednotlivých spotřebitelů se mohou stát jednou z příčin celosvětové krize. Jak uvádějí M. Czerwonka a B. Gorlewski 15, podcenění málo pravděpodobných událostí, přesvědčení o vlastním vlivu na náhodné události, selektivní vnímání nebo neopodstatněný optimismus spotřebitelů měly významný dopad na vývoj událostí v průběhu realitní krize ve Spojených státech. Získání hypotéky bylo najednou jednoduché a dostupné pro téměř každého a informační sociální zkušenost ovlivnila rozhodnutí dalších potenciálních dlužníků. Jejich rozhodnutí se nesetkala s kritikou autorit, naopak, rating některých agentur naznačoval stabilní a předvídatelnou situaci na trhu, a riziko související s investováním do finančních derivátů (např. CDS 16 ) bylo podceňováno. Zdálo by se tedy, že občané, kteří jsou si vědomi nedostatků svých znalostí, by preferovali aktivnější roli státu v ekonomice a nenechávali by ji pro volný trh. Na druhou stranu výše uvedené studie poukazují na paradoxní očekávání vůči roli státu v ekonomice měla by být větší a menší zároveň. Zdá se velmi pravděpodobné, že se v celé polské společnosti srážejí dvě skupiny: starší generace vychována v době socialismu, která projevuje více intervenční očekávání, a mladší lidé, kteří mají zkušenosti pouze s tržní ekonomikou. V citovaných studiích je zajímavé, že pokud se často uvádí ve sběru dat proměnné, jako je například věk nebo vzdělání, jen zřídka se týkají vyloženě studentů, navíc s ohledem na studovaný obor. A proto se myšlenka spojit tyto tři aspekty finanční gramotnost, názory na roli státu v ekonomice a studijní obory stala základem pro projekt V4 14 Dostupý na -vzdelavani/narodni\_strategie\_financniho\_vzdelavani\_mf2010.pdf 15 Gorlewski, B., Czerwonka, M.: Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, Credit default swap (Swap úvěrového selhání)

9 9 V4 Lab Project: popis výzkumu a metodologický komentář Lab. Další kapitoly prezentují jeho nejdůležitější závěry. Výsledky průzkumu jsou rozděleny do čtyř sekcí. První se věnuje struktuře vzorku s ohledem na hlavní demografické a sociální proměnné. Ve druhé představíme rozložení nejdůležitějších proměnných ukazatelů ekonomické a finanční znalosti a názorů na roli státu v ekonomice s ohledem na zemi a studovaný obor. V této části bude také věnována pozornost otázkám týkajících se hospodářství a financím, které se dotazovaným jevily jako nejtěžší, a zároveň ty, které byly nejjednodušší pro polské i české studenty. Třetí část se soustřeďuje na nejzajímavější souvislosti mezi proměnnými např. na souvislost mezi vzděláním rodičů a názory studentů na roli státu v ekonomice nebo názory a znalostmi. V poslední, čtvrté části se vrátíme k analýze odpovědí na jednotlivé otázky, a zjistíme, jestli existovaly takové dotazy, které činily studentům z Polska menší potíže než z České republiky a naopak. Tomu všemu bude předcházet popis metod výzkumu s komentářem nezbytným pro správnou interpretaci výsledků způsob výběru vzorku a předpoklady, které budou potvrzeny, či vyvráceny. Ve zvláštní části bude také prostor pro popis tvorby složených ukazatelů, které byly použité v analýze. 2. Popis výzkumu a metodologický komentář Studie se zúčastnilo 625 lidí, z toho 315 v Polsku a 310 v České republice 1. Údaje byly získány pomocí dotazníků vyplněných nezávislými respondenty. Otázky se týkaly znalosti ekonomiky a financí a zároveň názoru na úlohu státu v ekonomice. Dotazníky se skládaly ze tří částí. První obsahovala 30 2 otázek zjišťujících vědomosti respondentů. Druhá část sestávala z 23 tvrzení týkajících se pohledů na různé aspekty národní hospodářské politiky. Dotazování měli uvést, zda s nimi souhlasí, či nikoliv. Bylo též možné zvolit odpověď nemám žádný názor. Poslední, třetí část obsahovala demografický a sociální popis respondentů (např. věk, pohlaví, velikost místa původu, ale také vzdělání rodičů) a několik otázek, v nichž měli dotazovaní za použití škály a tabulky vyjádřit, který ekonomický model považují za nejlepší. Veškeré otázky jsou uvedeny v příloze a v popisu 1 Více na téma vzorku lze najit v kapitole Otázka č. 9 nebyla zohledněna z důvodu nedostatečné jednoznačnosti správné odpovědi.

10 10 V4 Lab Project: popis výzkumu a metodologický komentář proměnných 3. Vzhledem k omezeným zdrojům (studie byla provedena autory osobně bez podpory jakékoliv výzkumné instituce) byl použita technika nepravděpodobnostního výběru. Místo náhodného výběru vzorku byl zvolen výběr účelový. Do výzkumu byli zahrnuti studenti sociálních, humanitních, uměleckých, technických, ekonomických, obchodních a manažerských oborů, a to především z předních univerzit obou zemí. Souběžně s tímto předpokladem byla přijata domněnka, že studenti elitních vysokých škol představují nejlépe vzdělanou část celkového počtu studentů v Polsku a České republice. To neznamená, že jsme předpokládali, že studenti z jiných vysokých škol by měli mít horší výsledky. Znamená to pouze, že budeme předpokládat, že ostatní studenti by neměli mít výrazně lepší souhrnné výsledky. Proto výběr univerzit v souvislosti s výše představeným předpokladem zaručuje, že shromážděné údaje odhadují úroveň znalostí studentů elitních univerzit, a tak může dojít k přecenění skutečných tendencí na úrovni celé populace. Zároveň výsledky bádání mohou byt interpretovány jako tzv. horní hranice vědomosti studentu, v tom smyslu, že žádná dostatečně obecná podskupina studentů konkrétního oboru (např. humanitních věd) by se neměla vyznačovat výrazně lepšími výsledky. Toto tvrzení je samozřejmě omezené na roky studia, tedy 2. a 3. ročník bakalářského studia, jelikož právě z těchto ročníku byla vybrána drtivá většina studentů. Výše uvedené úvahy platí samozřejmě pro ukazatele znalostí. Přijatý výběr vzorku v případě mapování názorů bohužel nezaručuje úplnou a přesnou kompatibilitu odhadu s reálnou charakteristikou populace. Studenti byli po souhlasu přednášejících osloveni dotazníky během výuky (zejména přednášek). Díky tomu se podařilo minimalizovat negativní vliv motivace dotazovaných, neboť ochota zúčastnit se výzkumu mohla souviset s určitými proměnnými. Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden během přednášek, se domnívat, že vzorek je reprezentativní na úrovni jednotlivých oborů. Příloha C ukazuje, které vysoké školy a fakulty se výzkumu zúčastnily, a také jejich rozřazení do skupin (SSHA, STEM i EBMF). Povaha shromážděných dat tedy znamená, že ve formálním smyslu neumožňuje provedení testu statistické významnosti s celkovou zárukou jejich přesnosti. Takové testy se nicméně používají v kapitole věnované analýze výsledků, protože jsme hluboce přesvědčeni, že navzdory tomu mohou sloužit jako velmi užitečné ukazatele hlavních tendencí v datech. Kromě toho jsme z výše uvedených důvodů také přesvědčeni, že neexistuje žádný důvod se domnívat, že ve většině případů by se výsledky těchto testů výrazně lišily od výsledků, které by byly získány na základě reprezentativního vzorku. U popisu výsledků jsme se snažili sladit dva protichůdné cíle: formální přísnost a dostupnost. Proto jsme se 3 https://raw.githubusercontent.com/sztal/v4lab\_analyses/blob/master/questionnaires/ Questionnaire\_PL.pdf

11 11 V4 Lab Project: popis ukazatelů snažili vyvarovat určitým pojmům, které se obvykle objevují ve vědeckých publikacích, aby nedošlo k odvádění pozornosti čtenáře od toho, co je opravdu důležité. Zároveň jsme v některých důležitých částech uvedli dodatečné informace o použitých technikách, aby osoby s pokročilejšími statistickými znalostmi získaly hlubší náhled na použité techniky a metody analýz. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti v souvislosti s našimi výpočty, rádi na ně odpovíme (kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce projektu 4. Kromě toho jsme rovněž připravili webovou aplikaci, která umožní interaktivně prozkoumat náš soubor dat a provést základní statistické testy 5. Věříme, že pomůže lépe porozumět výsledkům studia. Doufáme také, že se stane podnětem k prozkoumání shromážděných dat, která jsou k dispozici na internetu na stránkách GitHub Popis ukazatelů Podrobné popisy všech proměnných ve vztahu k tomu, co měří a jakých hodnot mohou nabývat, je možné najít v příloze (popis proměnných 1, příloha A a B). Seznámit se s touto přílohou je nejen nezbytné pro samostatnou práci s údaji shromážděnými v rámci projektu, ale její znalost také značně usnadňuje interpretaci informací obsažených v této zprávě. Nicméně tato část není věnována obecnému popisu měřených proměnných, ale podrobnému vysvětlení významu a postupů konstrukce našich ukazatelů. Pro potřeby tohoto projektu jsme připravili dva složené ukazatele: Nenáhodné správné odpovědi (obecná i finanční škála) Preferenční škála liberalismu-intervencionismu (L.-I.) 4 5 https://v4-lab-project.shinyapps.io/v4-idea/ 6 https://github.com/sztal/v4lab\_analyses 1 https://github.com/sztal/v4lab_analyses/blob/master/data/officialdata/codebook_pl.pdf

12 12 V4 Lab Project: popis ukazatelů 3.1. Nenáhodné správné odpovědi Ekonomické a finanční znalosti studentů byly hodnoceny na základě odpovědí na 29 otázek týkajících se různých problémů souvisejících s hospodářským děním a finančními trhy (v dotazníku strany 4-5). Jednoduchá forma odpovědí PRAVDA nebo LEŽ umožnila jednoznačně stanovit počet otázek, na něž respondent odpověděl správně, a to nikoli náhodou. Tato metoda je založena na předpokladu, že při tak jednoduchém vzorci odpovědí odpovídali respondenti, kteří neznali správnou odpověď, náhodně (přičemž měli 50% šanci se trefit). Pokud známe celkový počet správných odpovědí, můžeme určit, kolik z nich bylo vybráno cíleně (tedy ne náhodou). Tento vztah vyjadřuje vzorec: P = 2X L (3.1) Kde: P : nenáhodné správné odpovědi X : správné odpovědi L : počet otázek Jak je vidět, definovaný ukazatel může nabývat i záporných hodnot. Pak jeho hodnoty označují počet otázek, na něž respondent musel odpovědět chybně, zatímco si myslel, že odpovídá správně, aby při dalších náhodných odpovědích získal svůj celkový počet správných odpovědí. Je třeba zdůraznit, že zde prezentovaný ukazatel znalostí by neměl být považován za formální škálu s dobře definovanou chybou měření a teoretickou přesností garantující, že ve skutečnosti měří to, co má měřit. Avšak jak ukáže analýza shromážděných údajů, jedná se o vysoce užitečný ukazatel poskytující takové výsledky, které rozhodně nelze považovat za náhodné nebo bezvýznamné. Nakonec byly definovány dvě škály nenáhodných správných odpovědí: obecná škála a finanční škála. Obecná škála je založena na odpovědích na všech 29 otázek. Finanční škála byla omezena na otázky týkající se finančních trhů Škála liberalismu-intervencionismu Pro měření postojů vůči roli státu v hospodářském dění byla připravena bipolární preferenční škála liberalismu-intervencionismu. Byla vytvořena takovým způsobem, aby nízké výsledky (záporné) odpovídaly osobám s liberálnějším ekonomickým postojem a vysoké výsledky (kladné) osobám preferujícím více intervenční model hospodářského dění, 2 Jsou to otázky: 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 22, 25, 28, 30.

13 13 V4 Lab Project: popis ukazatelů který předpokládá výraznou roli státu. Tato škála je preferenční, protože je založena na předpokladu, že každý respondent má na ose liberalismus-intervencionismus jistou komfortní zónu, kterou akceptuje, ale vše, co je příliš extrémní (čili v tomto případě příliš liberální nebo příliš intervencionistické) odmítá. Jinými slovy za předpokladu, že ekonomický liberalismus a intervencionismus vytvářejí pevnou osu, na níž představují dva protipóly, pak výsledek respondenta na škále popisuje bod na této ose, který je mu nejbližší 3. Tabulka 3.1 Otázky, které tvoří pól liberalismu č. obsah odp. 11 Pomoc chudým by měla být úkolem pro jednotlivce nebo nevládní organizace, nikoli pro stát + nebo samosprávu 13 Osoby, které si nemohou dovolit vlastní bydlení, by měly mít možnost pronajmout si obecní byt - (tj. Patřící obci) hluboko pod tržní cenou 14 Osoby, které si nemohou dovolit platit pojistné, by měly mít v případě nouze přístup k lékařské - péči 19 Volný trh by měl regulovat většinu ekonomických vztahů + Komentář: Sloupec Odp. říká, jaká odpověď byla pro daný pól škály považována za diagnostickou: souhlasím je + ; nesouhlasím je - Tabulka 3.2 Otázky, které tvoří pól intervencionismu č. obsah odp. 4 Každý by měl mít státem zajištěn základní příjem + 7 Minimální mzda by měla být zrušena - 20 Měla by existovat možnost vystoupení ze systému veřejné zdravotní péče (čili mj. neplacení - pojistného) 21 Měla by existovat možnost úplného vystoupení z veřejného důchodového systému - Komentář: Sloupec Odp. říká, jaká odpověď byla pro daný pól škály považována za diagnostickou: souhlasím je + ; nesouhlasím je - Škála byla vytvořena na základě osmi otázek týkajících se názorů na různé problémy související s rolí státu v ekonomice. Ty měly podobu tvrzení, na která si měli respondenti udělat názor (ve formátu: souhlasím/nesouhlasím/nemám na to názor). Z těchto otázek představovaly čtyři pól liberalismu a čtyři pól intervencionismu (srov. tabulky 2 a 3.2). K přizpůsobení škály předpokladům měření preferencí došlo pomocí techniky MUD- FOLD 4. Obecné přizpůsobení údajů předpokladům preferenční škály bylo v celém vzorku respondentů dobré, v polském vzorku velmi dobré, zatímco v českém dost slabé (srov. ta- 3 Více si na téma škálování preferencí můžete přečíst v: W. H. Van Schuur, From Mokken to MUDFOLD and back [w:] In Search of Structure: Essays in Social Science and Methodology, 1998, s op. cit.

14 14 V4 Lab Project: popis ukazatelů bulka 3.3). K vyhodnocení přizpůsobení slouží koeficienty škálování H. Hodnoty nižší, než 0,30 označují velmi slabé přizpůsobení; rozsah 0,30-0,40 je akceptovatelné přizpůsobení; 0,40-0,50 znamená dobré přizpůsobení; hodnoty nad 0,50 označují velmi dobré přizpůsobení 5 Tabulka 3.3 Dobrá shoda (goodness of fit) přizpůsobení v celém vzorku a podvzorkách Koeficient škálování H Celkem Polsko ČR Obtížnost Škála 0,40 0,52 0,32 Otázka 14. 0,39 0,61 0,25 0,09 Otázka 11. 0,40 0,56 0,25 0,24 Otázka 13 0,37 0,56 0,26 0,17 Otázka 19 0,37 0,54 0,25 0,63 Otázka 7 0,41 0,53 0,32 0,68 Otázka 4 0,37 0,50 0,28 0,45 Otázka 20 0,46 0,41 0,47 0,27 Otázka 21 0,46 0,43 0,45 0,21 Komentář: Obtížnost určuje frekvenci diagnostických odpovědí na danou otázku v celém vzorku respondentů. Vypočten byl rovněž standardní koeficient Cronbachovo alfa, který definuje horní hranici chyby měření související s použitým nástrojem. Ten činil 0,60, což znamená, že chyba, kterou je zatížena zde popsaná škála, je značná. Až více než polovina zjištěných rozdílů výsledků může vyplývat z nedokonalosti měření, ale nikoli z faktických rozdílů. Na to je třeba pamatovat při interpretaci výsledků analýz vytvořených na základě tohoto koeficientu. Teoretická přesnost škály byla ověřena při zkoumání korelace s kontrolními otázkami popisu své osoby, v nichž respondenti popisovali, jak vidí své názory na roli státu v ekonomice na ose Žádný vliv státu - Úplná kontrola státu, a hodnotili své ekonomické názory v kategoriích liberalismus-socialismus a sociální v kategoriích liberalismus-konzervatismus. Bylo zjištěno, že vysoké výsledky na stupnici (svědčící o preferování intervencionismu) souvisejí s podporou silné role státu a sociálně-morálním liberalismem, zatímco nízké (svědčící o liberalismu) naopak (srov. tabulka 3.4). To spíše souvisí s charakteristikou současného sociálně-politického rozdělení, což zároveň potvrzuje teoretickou přesnost této škály. 5 op. cit.

15 15 V4 Lab Project: výsledky výzkumu Upravená škála tak umožňuje přesnější měření tzn. měří to, co má měřit, ale je zatížená velkou chybou měření. Podrobnější popis procesu škálování a vlastností samotné škály můžete najít v technické zprávě věnované této problematice 6. Tabulka 3.4 Pearsonova korelace škály L.-I. se sebehodnocením respondentů laissez-faire etatismus liberalismus hospodářský Škála L.-I. 0,40 0,52 0,32 liberalismus mravní Komentář: Všechny koeficienty jsou signifikantní na úrovni p 0, Výsledky výzkumu V této kapitole budou představeny nejdůležitější výsledky provedeného výzkumu. Nejprve budou popsány odhadované parametry distribucí měřených proměnných ve vzorku respondentů a jeho nejdůležitějších částech (rozdělených podle typu studia, země atd.). Jinými slovy bude řečeno, jak vypadá z perspektivy shromážděných údajů úroveň ekonomických a finančních znalostí studentů v Polsku i v České republice a jaké jsou jejich názory na roli státu v ekonomice. V druhé části se soustředíme na souvislosti mezi nejdůležitějšími proměnnými. Nejprve však uvedeme základní informace o struktuře shromážděného vzorku respondentů Struktura Celkem se výzkumu zúčastnilo 625 osob 315 v Polsku a 310 v České republice 1. Podíl různých typů studia v jednotlivých zemích představuje tabulka 4.1. údaji. 6 https://github.com/sztal/v4lab_analyses/blob/master/pdf_reports/joint_opinion_scaling.pdf 1 Početnost (N) uváděná při každé analýze definuje, kolik respondentů v daném případě disponovalo všemi

16 16 V4 Lab Project: výsledky výzkumu Tabulka 4.1 Distribuce typů studia v jednotlivých zemích (N = 617) Země EBMF SSHA STEM Polsko Česká republika Komentář: EBMF studia ekonomická, obchodní, manažerská a finanční; SSHA společenské vědy, humanitní vědy a umělecké obory; STEM přírodní vědy, inženýrské obory, technické obory. Výzkum byl zaměřen především na studenty bakalářských/inženýrských oborů, ačkoli ve vzorku respondentů se objevili také studenti magisterských oborů. Přesnou distribuci ročníků studia s rozdělením na typy a zemi představuje tabulka 4.2. Tabulka 4.2 Ročník studia a obor Bc. 1. Bc. 2. Bc. 3. Mgr. 1. Mgr. 2. Polsko (N = 307) EBMF SSHA STEM Česká republika (N = 303) EBMF SSHA STEM Nejstaršímu respondentovi bylo 30 let a nejmladšímu 19. Průměrný věk byl v celém vzorku respondentů 21,84 let se standardní odchylkou 1,42 roku. Zároveň v polské i v české části vzorku respondentů bylo o něco více studentek než studentů ačkoli převaha žen byla výraznější v Polsku 4.3). Tabulka 4.3 Distribuce pohlaví podle zemí (N = 590) Země ženy muži Polsko ČR

V4 Lab Project : Edice 2015

V4 Lab Project : Edice 2015 V4 Lab Project : Edice 2015 Finanční gramotnost studentů z Polska a České republiky a jejich názory na ekonomiku Strategický partner Nadace aplikované ekonomie Projekt podpořený v rámci stipendium Nadace

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

Občané o chudobě březen 2012

Občané o chudobě březen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o chudobě březen 01 Technické parametry Výzkum:

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita pedagogického výzkumu 1 Validita = platnost Měříme skutečně to, co se domníváme, že měříme??? Z výsledku vědomostního testu usuzujeme

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více