kalendář akcí březen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí březen 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí březen Ne 2 od - do hod. více v rubr Po BURZA KNIH po celý týden Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Městys Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Burza knih Knihovna Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko UKÁZKOVÁ HODINA Pilates pro začátečníky Sport Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Burza knih Knihovna Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Výtvarná dílna v knihovně Knihovna ŠACHOVÝ MINITURNAJ K MDŽ Pionýr Čt Burza knih Knihovna Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Pá Burza knih Knihovna Šachový oddíl So Knihovna otevřena + burza knih Knihovna ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO SVAZU ŽEN Z činnosti VALNÁ HROMADA TJ SOKOL Z činnosti KABÁT REVIVAL v Čenkově Zprávy z Čenkova Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček PŘEDNÁŠKA Kamily Polákové MC Jinečáček Pá Šachový oddíl Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna HASIČSKÝ PLES v Jincích Z činnosti So COUNTRY BÁL v Čenkově Zprávy z Čenkova Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr

3 Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko KARNEVAL v MC - náhradní termín MC Jinečáček Lekce tchaj- i MC Jinečáček Uzávěrka Jineckého zpravodaje na duben St Výtvarná dílna k knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže Knihovna VYHLÁŠENÍ KRÁLE ČTENÁŘŮ za rok Knihovna Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá Šachový oddíl Uzávěrka přihlášek na Noc s Andersenem - Knihovna So TURNAJ V MARIÁŠI Z činnosti Ne RODINNÉ KONSTELACE v Jincích Sport DIVADLO Pavla Trávníčka v Čenkově Zprávy z Čenkova Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY MŠ Městys Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček VÍTÁNÍ JARA vycházka MC MC Jinečáček Pá Šachový oddíl NOC S ANDERSENEM Knihovna So DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 14? Knihovna Setkání seniorů v Ohrazenici Zprávy z Ohraz. PLES správných chlapů v Čenkově Zprávy z Čenkova Ne DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 14? Knihovna Přechod na letní čas na Po PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček DUBEN 2015 více v příštím čísle JZ do Prodejní výstava knih denně od 9.00 Knihovna So Velikonoční turnaj ve florbalu 9.00 Z činnosti Ne Koncert sk. ŠKWOR v Čenkově Zprávy z Čenkova St Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko

4 přehled březen 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 8 Služby městyse Jince strana 22 Kulturní středisko strana 25 Knihovna strana 29 Mateřské centrum Jinečáček strana 33 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 35 Pionýrská skupina Jince strana 43 Ze života školy strana 46 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 54 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 58 Policie informuje strana 59 Sport strana 60 Zprávy z Čenkova strana 68 Zprávy z Ohrazenice strana 73 Zprávy z Křešína strana 74 Kultura v Hořovicích strana 75 Kultura v Příbrami strana 77 Inzerce strana 78 4

5 společenská kronika březen 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Müllerová Vlasta 86 let Dočekalová Milena 89 let Gerlová Blažena 75 let Frická Vlasta 86 let Nováková Věra 75 let Dne 25. března 2015 oslaví své životní jubileum naše maminka, babička a prababička paní Marie Komínková. Milá maminko, možná Ti říkáme málo, jak moc pro nás znamenáš, a proto Ti přejeme a máš život jako sen, a víš, jak si užít den, a život splní všechna Tvoje přání a naděje, a štěstí, které málo k lidem chodí, se na Tebe usměje. Od starostí a nemáš vrásky a v každé chvíli máš plno lásky, a nepoznáš bolest, ani klam, to všechno Ti přejeme k narozeninám. Hurychovi, Maruška s Lá ou, Fanda a Katuška s Anetkou V březnu slaví narozeniny náš člen, pan Vladislav Vinš. Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince přeje hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů. Za ČZS Iva Jelínková 5

6 Dne 13. března 2015 oslaví ZLATOU SVATBU manželé Eva a Josef Švorbovi z Čenkova. Přejeme jim, aby další společná cesta dovršila ve vzájemné úctě, lásce a pochopení ke svatbě diamantové. Syn Miloš s Katkou a Lukášek Děkuji Úřadu městyse Jince za milou gratulaci a pozornost k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo. Vojkovská Jana Narození Matoušek Pexa Anežka Šimpachová se narodil se narodila Rozloučili jsme se Urbánek Vladimír Bučilová Marta Růžičková Marie 6

7 VZPOMÍNKY Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo, odešel jsi tichou tmou, tiše, s bolestí svou Dne 13. března 2015 uplyne jeden smutný rok, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jiří Smetana z Ohrazenice. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Anna, dcery Šárka a Eva s rodinami, vnoučata a pravnučka. Dva dny před svátkem Josefa, 17. března 2015, vzpomeneme nedožitých 76. narozenin manžela, tatínka a zlatého dědečka, pana Josefa Zárybnického z Běřína. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou, vnoučata Davídek, Vojtíšek, Michalka, Anička, Adélka, Petřík a Terezka Dne 30. března 2015 tomu bude 30 let, co nás navždy opustila naše babička paní Anna Kočárková z Ohrazenice. S úctou a láskou vzpomínají vnoučata Jaroslav a Anna s rodinou. Dne 30. března 2015 uplyne 1 smutný rok, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan Jaroslav Kočárek. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti Jaroslav a Anna s rodinou 7

8 Městys Jince březen 2015 Projevujte ženám úctu, a to nejen v březnu Březen je nejen měsícem přelomu ročních období, ale také časem jednoho tradičního a diskutovaného svátku Mezinárodního dne žen. Je to den, ve kterém se projevuje všem ženám úcta a poděkování. Úcta za jejich snahy, za obhajobu rovnoprávnosti, za ohromnou životní sílu Dovolte mi, abych touto cestou projevil obdiv a chválu našim spoluobčankám, kolegyním, členkám spolků, společenských a zájmových organizací, učitelkám, zdravotnicím, prodavačkám, maminkám, manželkám a všem ženám, bez kterých si život neumíme představit. Milé ženy, přeji vám, abyste u svých nejbližších vždy našly dostatek porozumění a lásky. Přeji vám pevné zdraví, klid a spokojenost, bez nutnosti řešit závažné problémy, které dnešní doba přináší. Josef Hála, starosta městyse Starosta Josef Hála nezapomíná ani na seniorky. Snímek z r je z posezení v původním kulturním středisku. 8

9 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince v období od do V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva zasedala rada celkem čtyřikrát: 29. prosince, 5. a 19. ledna a naposledy 2. února. Proběhla rovněž pracovní schůzka zastupitelů k přípravě rozpočtu. Na všech jednáních byly projednávány záležitosti týkající se probíhajících akcí zařazených do programu rozvoje městyse. Program rozvoje městyse, výstavba V současné době je nejdůležitější rekonstrukce a přístavba MŠ: byla informována o stavu prací, předběžném termínu pro slavnostní předání stavby, zabývala se způsobem úhrady faktur za provedené práce v souvislosti s časově náročným postupem ROP při odsouhlasování faktur 2. fakturu financovat z rozpočtu městyse v celé výši (vč. podílu financovaného Přístavba mateřské školy 9

10 z dotace ROP), obdobný postup u 3. fakturace. K částečnému krytí schválen převod finančních prostředků ze Sporoinvestu (v souladu s rozpočtem městyse pro r schváleným Zastupitelstvem městyse Jince ); projednala také postup pro odstranění skryté dlouhodobé závady v prostorách 3. třídy MŠ vzlínání vody z podloží stávající lino ve třídě nahradit sendvičovým vinilovým linem, zásadní opravu provádět v době letních prázdnin; po dobu provádění opravy zajištěn pobyt dětí 3. třídy v prostorách SCJS. Následně vzala na vědomí vyúčtování výměny lina ve třetí třídě MŠ - na základě předloženého položkového rozpočtu fakturovanou částku za realizované dílo odsouhlasila; Součástí rekonstrukce a přístavby MŠ je i úprava venkovních prostor MŠ v rámci toho bylo provedeno asfaltování cest a chodníků kolem pískoviš. Vzhledem k přítomnosti techniky pro pokládku asfaltových povrhů byla zadána prováděcí firmě i oprava některých místních komunikací po různých překopech. Rada projednala vyúčtování nákladů za opravu místních komunikací v okolí MŠ a zdravotního střediska, křižovatky ul. Čenkovská a Slunečná a doasfaltování kolem obrubníků nových chodníků v ul. Zborovská. Částka za opravu komunikací fakturována samostatně rada schválila z celkové částky ,20 Kč uhradit ,20 Kč a provést odvod DPH z celé fakturované částky, zbývající část uhradit po dokončení všech objednaných prací. Rada se opakovaně zabývala i přípravou akce Snížení energetické náročnosti ZŠ Jince : schválila zveřejnit na úřední desce ÚM odkaz na oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek na internetovém profilu městyse portál vzala na vědomí oznámení SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPŽP akce č Základní škola Instalace OZE do a prodloužení termínu k podávání nabídek ve vyhlášeném výběrovém řízení na zateplení školy a s tím související posunutí termínu hodnocení nabídek. Další důležitou akcí, jejíž přípravou se rada v poslední době zabývá, je rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem: schválila výsledek výběrového řízení na zhotovení projektu splavu dle vyhodnocení nabídek komisí pro hodnocení nabídek. Vítěz soutěže Ing. Martin Kejha vyzván k uzavření smlouvy na vypracování projektu 10

11 v rozsahu vítězné nabídky na zpracování projektu však z kapacitních důvodů rezignoval, což rada vzala na vědomí a následně schválila zadat vypracování projektu splavu na Litavce pod Čenkovem spol. Valbek s. r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí a uzavření smlouvy se společností; rada schválila zadat přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby splavu na Litavce pod Čenkovem Ing. Miroslavu Běhounovi. Příprava nových projektů, které by bylo možné spolufinancovat z dotačních prostředků: s využitím dotací z fondů Středočeského kraje rada schválila návrh zahájit přípravu k podání žádosti o dovybavení jednotky SDH (upřesnit dle požadavku hasičů), na rekonstrukci komunikace Zborovská a Čsl. dělostřelců, kanalizace Pod Váhou, příp. ul. Sadová, pokračovat v přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci splavu na Litavce pod Čenkovem. Dotace ze státních fondů - rada schválila řešit přípravu žádostí o dotace z MMR na výstavbu 2 x 8 b. j. - dotační titul Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok pro městys na základě smlouvy s Ing. Ruprichem - pro p. o. Správa bytů Jince uzavřít na přípravu žádosti smlouvu se spol. Grant Help, s. r. o.; zadat přípravu žádosti o dotaci na dovybavení areálu koupaliště a fotbalového hřiště o dětské hřiště na koupališti a doplnění prvků skateparku spol. Grant Help, s. r. o.; zadat přípravu žádosti o dotaci ze SFŽP, národního programu na podporu sídelní zeleně na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí této ulice Ing. Petru Stehlíkovi. Projekt bude vycházet z již zpracovaného projektu spol. PETUNIA s. r. o. pro tuto lokalitu. Návrh na podání žádostí o dotace pro rok 2015 předložit k projednání zastupitelstvu. Naopak bez dotačních prostředků schválila rada řešit rekonstrukci chodníků v dolních Jincích bude realizováno postupně převážně pracovníky SMJ v letošním, příp. příštím roce. Vlastníkům přilehlých objektů bude zasláno upozornění, aby využili možnosti na odizolování základů dotčených objektů před vlastní rekonstrukcí, nebo po její realizaci bude následovat stavební uzávěra. 11

12 Rada rovněž schválila návrh úprav veřejného osvětlení v roce 2015; provedení úprav prostor kanceláře v hasičárně k vybudování zázemí pro hasiče (výměna elektrorozvodů, rozvod vody, oprava omítky a podlahy, doplnění vybavení kuchyňská linka, kancelářský nábytek). Rozpočtové, organizační a majetkové záležitosti Rozpočtové záležitosti, evidence majetku rada schválila v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne č. 11 upřesnění konkrétních částek pro rozpočtové opatření č. 20 (k definitivnímu schválení na prvním zasedání zastupitelstva městyse v r. 2015); předložit zastupitelstvu městyse návrh na vyřazení nedokončených investic evidovaných na majetkových účtech 042 inv. č. I 331, I 348 a I 517; dodatek ke směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku, kterým se upravuje k hromadné nastavení nulové hodnoty u všech karet odpisovaného majetku a postup odpisování při pozbytí majetku tento majetek se odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení; inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku městyse k vzala na vědomí informaci o předběžném výsledku plnění rozpočtu r výsledek plnění rozpočtu v r byl jedním z podkladů pro přípravu návrhu rozpočtu pro rok 2015 tyto podklady byly projednány 21. ledna na pracovní schůzce zastupitelů a členů výborů zastupitelstva k rozpočtu; informaci o jednání se zástupcem konkurzního správce spol. LENOXA a. s. k dořešení pohledávky za spol. LENOXA a. s. (neuhrazené faktury za odběr vody). K dalšímu jednání budou požádána jednotlivá společenství vlastníků bytů v sídlišti Zborovská o poskytnutí informací o úhradách za teplo a teplou vodu v r. 2010; žádosti o poskytnutí dotace na činnost MO Svazu tělesně postižených v ČR z. s. v Hořovicích v r a na vydávání Podbrdských novin v r. 2015, příspěvky vzhledem k již zpracovanému návrhu rozpočtu neschválila. 12

13 Další organizační a majetkové záležitosti Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva, přípravou pracovní schůzky zastupitelstva k rozpočtu a přípravou programu jednání zastupitelstva Dále se rada zabývala novým zajištěním telefonních služeb k jednání s operátory a přípravou nabídek k porovnání se stávajícím dodavatelem pověřen Ing. Vavrek. Po seznámení se s předloženými nabídkami schválila rada jednat o zajištění telefonních služeb se spol. T-mobil, místostarostu pověřila přivětit zajištění telefonního spojení v případě výpadku mobilní sítě; pověřila tajemnici městyse a vedoucí kulturního střediska ke zpracování návrhu směrnice na využívání místního rozhlasu k poskytování informací pro občany; schvaluje zpracovat pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu ve spolupráci se SMJ vložit do mapového programu GObec. Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům Rada schválila uzavření kupní smlouvy č. 637/2014 s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. na koupi pozemku parc. č. 966/2 k. ú. Jince text v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 19 z ; uzavření kupní smlouvy na pozemky pod trafostanicemi v lokalitě A10 parc. č. 1635/70 dle GP /2014 a parc. č. 1635/71 dle GP /2014 text v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 9 ze dne ; předložit zastupitelstvu městyse návrh na podání žádosti ÚZSVM o převod pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Rejkovice do vlastnictví městyse Jince; vzala na vědomí informaci o stavu řešení převodu pozemků pod místními komunikacemi Ke Koupališti se spojnicí k ul. Na Vyhlídce a na Královkách od silnice II/118 k hotelu Ermi. Pro městys je důležité také řešení majetkoprávního vztahu k vodohospodářskému majetku, ze kterého je zabezpečováno zásobení pitnou vodou. Rada v této záležitosti přijala následující usnesení: schválila objednat geodetické zaměření pozemků, o jejichž převod od armády k zajištění zásobování pitnou vodou má městys zájem úhrada z prostředků městyse; pověřila ředitelku SMJ p. Tichou k dalšímu jednání se zástupci VLS a armády (AHNM) ohledně převodu pozemků s vodními zdroji a vodohospodářského majetku k zásobení městyse Jince pitnou vodou. 13

14 Vedle toho rada projednávala také smlouvy o pronájmu, smlouvy k zajištění realizace prováděných akcí a další důležité smluvní záležitosti. Schválila: uzavření pojistné smlouvy (popř. prodloužení) na úrazové pojištění dětí v MŠ s Českou pojiš ovnou a. s. na další roční pojistné období; prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory v č. p. 372 (kadeřnictví, nehtové studio, provozovna péče o tělo) do ; pronájem nepotřebného konvektomatu z MŠ; uzavření smlouvy s Reality Kašperský o poskytování realitních služeb na zprostředkování prodeje pozemků v lokalitě A10 s odměnou 3 % (vč. DPH) z kupní ceny pozemku, na který RK zprostředkovala kupce; záměr pronájmu nebytových prostor (kanceláře s WC) v č. p. 372 PČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Příbram - k činnosti pořádkové policie OO Příbram venkov (místo doposud užívané kanceláře v témže objektu). Vzala na vědomí informaci o podpisu smlouvy s MAS Brdy o pronájmu místnosti v č. p. 372 (smlouva schválena ) vč. posunutí termínu zahájení pronájmu místnosti v č. p. 372 MAS Brdy na Bytové záležitosti Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č. p. 32 o tři měsíce; k bytu č. 4 v č. p. 171 do ; doplnění bytové komise rady o p. Šormovou, p. Synkovou a p. Tichou; vzala na vědomí informaci o prvním jednání bytové komise k seznámení s bytovou problematikou městyse; informace o návrhu MPSV na schválení koncepce sociálního bydlení. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Rada vzala na vědomí vyhodnocení činnosti knihovny v r a schválila bezplatné členství v místní knihovně pro r pro nejpilnější čtenáře za r. 2014; schválila poskytnutí příspěvku na pobyt jineckých dětí v příměstském táboře pořádaném v době jarních prázdnin v Jincích ve výši 500 Kč na dítě. Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ. 14

15 Děti z příměstského tábora zastihl na vycházce Miroslav Maršálek. Komise rady městyse: Rada vzala na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne vč. informací předsedy komise o termínu a zajištění obecního plesu a o zahájení přípravy Jineckých slavností; podněty komise životního prostředí předsedkyně komise bude seznámena s postupem řešení jednotlivých podnětů; schválila pověřit komisi životního prostředí k provedení šetření, zda se na veřejném prostranství městyse či na místních komunikacích nenacházejí nepojízdné autovraky. Personální záležitosti: Rada schválila: uzavření dohod o pracovní činnosti pro rok 2015, dohod o provedení práce se stávajícími pracovníky za podmínek shodných s předchozími dohodami změna u dohody o provedení práce na údržbu hasičské techniky - dohoda s novým pracovníkem o provedení práce v rozsahu do 300 hodin za rok na zajištění správy hasičárny vč. údržby hasičské techniky; v souladu s ustanovením 79 odst. 5 z. č. 128/2000 Sb. proplatit starostovi 16 dní nevyčerpané řádné dovolené z roku

16 Další záležitosti Rada schválila: zakoupení agregátu KIPOR KDE12EA3 dle nabídky Agregaty.cz IRIUM s. r. o. (cena Kč) k vyřízení objednávky pověřuje místostarostu; zajištění jinecké pouti 2015 pou ovými atrakcemi na základě nabídky p. Antonína Luňáčka a p. Jaroslava Lagrona za shodných podmínek jako v předchozích letech; stanovisko k podkladům pro územní souhlas k návrhu trasy optických kabelů stavby PVDSL4C S PB JINC387 POD rada nemá námitky, žadatel zajistí ověření existence a případného vytýčení kabelu vedení VO. Termín realizace stavby do Rada vzala na vědomí: oznámení Městského úřadu Příbram č. j. MeUPB St/103809/2014/OSHI/ ŠtZ o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/118 v souvislosti s její rekonstrukcí; žádost MO ČR o stanovisko k možnosti vydání pozemku parc. č. 636/2 k. ú. Jince dle z. č. 428/2012 Sb - vzhledem ke skutečnosti, že se nachází v oploceném areálu vodárny městyse v ochranném pásmu studny, ze které je zajiš ováno zásobování obyvatel ulice Čenkovská pitnou vodou, nedoporučuje vydání tohoto pozemku Římskokatolické farnosti Jince zastoupené Arcibiskupstvím pražským; zápis o provedení preventivních požárních prohlídek v objektech městyse zjištěné nedostatky budou předmětem dalšího řešení; informaci o stavu tiskárny Phaeser s tím, že vzhledem ke stáří a opotřebení tiskárny není její oprava efektivní; informaci o stavu nezaměstnanosti okresu Příbram k ; informaci o potřebě výměny součastného svolávacího systému Kanga jednotky SDH Jince za nový systém; informaci o plánovaném setkání starostů z okolí Vojenského újezdu Brdy dne k účasti pověřila starostu, místostarostu a ředitelku SMJ; informaci o konání Dne otevřených dveří, který pořádá Probační a mediační služba Příbram k účasti pověřila p. starostu a ředitelku SMJ. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM 16

17 Výpis usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: p. Václav Zeisek, p. Iva Jelínková. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Domanského, Ing. Zuzanu Belanskou. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse za r stav k ukončení účetního roku 2014 s tím, že souhlasí se zapracovanými úpravami rozpočtu provedenými dle rozpočtového opatření č. 20. Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o finančním hospodaření dle rozpočtového provizoria k Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace majetku městyse k Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení nedokončených investic evidovaných na majetkových účtech 042 inv. č. I 331, I 348 a I 517. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016 s rozpočtovým výhledem na rok 2017 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočet městyse pro rok 2015 jako schodkový: celkové příjmy ve výši Kč celkové výdaje ve výši Kč (dle přílohy zápisu, vč. příl. č. 1 - závazných ukazatelů a příl. č. 2 rozpisu vybraných závazných ukazatelů - finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a k ostatním subjektům) schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z minulých let; včetně využití ustanovení 102 odst. 2 písm. a) z. č. 128/2000 Sb. pověření rady městyse k provádění úprav rozpočtu v rozsahu do 200 tisíc Kč pro jednotlivá rozpočtová opatření. 17

18 Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o stavu prací na rozpracovaných akcích zahrnutých do programu rozvoje městyse Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstva městyse Jince č. 8 ze dne k žádosti o dotaci z MMR na výstavbu 2 x 8 b. j. následovně: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti městyse o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na akci Jince I. B. J. 8 PB PBČ městys Jince, st. p. č. 1341/23 ; Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Správa bytů Jince o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na akci Jince II. B. J. 8 PB PBČ Správa bytů Jince p. o., st. p. č. 1341/21. V případě přiznání dotace bude na dofinancování nákladů na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace převeden příspěvek v potřebné výši z rozpočtu městyse. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na akci Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince. V loňském roce se budovala nová komunikace např. kolem SCJS a kostela 18

19 Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince o dotaci z programu SFŽP na rozšíření sběrného dvora a kompostárny. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje na akci Rekonstruujeme komunikace v Jincích. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačních prostředků Středočeského kraje na vybudování kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského povodňového fondu na akci Rekonstrukce splavu na Litavce. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zahájit přípravu na zpracování projektu na rozšíření vodovodu a kanalizace v Jincích, Rejkovicích a Běříně ke stavebnímu povolení, zajištění dotace, výběrových řízení na dodavatele a technický dozor investora. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na přístavbu speciálních učeben u ZŠ Jince. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s podáním žádosti ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP - programu Podpory enviromentálního vzdělávání, osvěty a poradenství - na výstavbu venkovní učebny. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na revitalizaci zeleně mezi ul. Čsl. dělostřelců a Jana Žižky. Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci Vybavujeme hasiče v Jincích. Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informace o jednání na MMR k získání dotace na změnu Územního plánu městyse Jince. Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje Strategický plán rozvoje městyse Usnesení č. 25: Zastupitelstvo městyse Jince neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Jince č. 1/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Usnesení č. 26: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Rejkovice do vlastnictví městyse Jince. 19

20 Usnesení č. 27: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemku parc. č. 1307/2 k. ú. Jince o výměře 261 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) od současného vlastníka. Cena bude stanovena úředním odhadem. Usnesení č. 28: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti na Jinecku. Usnesení č. 29: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci ředitelky SMJ o jednání s AČR o převodu vodovodní infrastruktury z území Vojenského újezdu Brdy. Usnesení č. 30: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o stavu prodeje pozemků v lokalitě A10 a pověřuje radu k úpravě vzorové kupní smlouvy stanovení termínu dokončení výstavby RD do Usnesení č. 31: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci z prvního jednání sportovní komise ohledně možnosti prodeje areálu Sokolské zahrady, sauny a Sokolovny. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za rok 2014 Pracovníci Finančního úřadu v Příbrami Vám i tento rok ochotně pomohou s vyplněním daňového přiznání, a to v pondělí 2. března 2015 od hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích (č. p. 19 u kostela). Daňoví poplatníci mohou platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, popřípadě získat radu a pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. Z technických důvodů ale nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Pro případné zaplacení vzniklé daňové povinnosti budou vydávány daňové složenky. Daňová přiznání zde mohou podávat i občané přilehlých obcí a částí obcí. FÚ Příbram 20

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00207/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2006 konaného

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 10. prosince 2013

Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 10. prosince 2013 Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 10. prosince 2013 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015

Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015 Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015 Usnesení 85/15 Rada města po projednání odsouhlasila dodatky ke smlouvám: Zajištění správy a celoroční údržby veřejných komunikací a chodníků včetně

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více