kalendář akcí březen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí březen 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí březen Ne 2 od - do hod. více v rubr Po BURZA KNIH po celý týden Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Městys Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Burza knih Knihovna Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko UKÁZKOVÁ HODINA Pilates pro začátečníky Sport Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Burza knih Knihovna Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Výtvarná dílna v knihovně Knihovna ŠACHOVÝ MINITURNAJ K MDŽ Pionýr Čt Burza knih Knihovna Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Pá Burza knih Knihovna Šachový oddíl So Knihovna otevřena + burza knih Knihovna ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO SVAZU ŽEN Z činnosti VALNÁ HROMADA TJ SOKOL Z činnosti KABÁT REVIVAL v Čenkově Zprávy z Čenkova Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček PŘEDNÁŠKA Kamily Polákové MC Jinečáček Pá Šachový oddíl Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna HASIČSKÝ PLES v Jincích Z činnosti So COUNTRY BÁL v Čenkově Zprávy z Čenkova Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr

3 Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko KARNEVAL v MC - náhradní termín MC Jinečáček Lekce tchaj- i MC Jinečáček Uzávěrka Jineckého zpravodaje na duben St Výtvarná dílna k knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže Knihovna VYHLÁŠENÍ KRÁLE ČTENÁŘŮ za rok Knihovna Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá Šachový oddíl Uzávěrka přihlášek na Noc s Andersenem - Knihovna So TURNAJ V MARIÁŠI Z činnosti Ne RODINNÉ KONSTELACE v Jincích Sport DIVADLO Pavla Trávníčka v Čenkově Zprávy z Čenkova Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY MŠ Městys Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček VÍTÁNÍ JARA vycházka MC MC Jinečáček Pá Šachový oddíl NOC S ANDERSENEM Knihovna So DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 14? Knihovna Setkání seniorů v Ohrazenici Zprávy z Ohraz. PLES správných chlapů v Čenkově Zprávy z Čenkova Ne DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 14? Knihovna Přechod na letní čas na Po PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček DUBEN 2015 více v příštím čísle JZ do Prodejní výstava knih denně od 9.00 Knihovna So Velikonoční turnaj ve florbalu 9.00 Z činnosti Ne Koncert sk. ŠKWOR v Čenkově Zprávy z Čenkova St Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko

4 přehled březen 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 8 Služby městyse Jince strana 22 Kulturní středisko strana 25 Knihovna strana 29 Mateřské centrum Jinečáček strana 33 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 35 Pionýrská skupina Jince strana 43 Ze života školy strana 46 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 54 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 58 Policie informuje strana 59 Sport strana 60 Zprávy z Čenkova strana 68 Zprávy z Ohrazenice strana 73 Zprávy z Křešína strana 74 Kultura v Hořovicích strana 75 Kultura v Příbrami strana 77 Inzerce strana 78 4

5 společenská kronika březen 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Müllerová Vlasta 86 let Dočekalová Milena 89 let Gerlová Blažena 75 let Frická Vlasta 86 let Nováková Věra 75 let Dne 25. března 2015 oslaví své životní jubileum naše maminka, babička a prababička paní Marie Komínková. Milá maminko, možná Ti říkáme málo, jak moc pro nás znamenáš, a proto Ti přejeme a máš život jako sen, a víš, jak si užít den, a život splní všechna Tvoje přání a naděje, a štěstí, které málo k lidem chodí, se na Tebe usměje. Od starostí a nemáš vrásky a v každé chvíli máš plno lásky, a nepoznáš bolest, ani klam, to všechno Ti přejeme k narozeninám. Hurychovi, Maruška s Lá ou, Fanda a Katuška s Anetkou V březnu slaví narozeniny náš člen, pan Vladislav Vinš. Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince přeje hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů. Za ČZS Iva Jelínková 5

6 Dne 13. března 2015 oslaví ZLATOU SVATBU manželé Eva a Josef Švorbovi z Čenkova. Přejeme jim, aby další společná cesta dovršila ve vzájemné úctě, lásce a pochopení ke svatbě diamantové. Syn Miloš s Katkou a Lukášek Děkuji Úřadu městyse Jince za milou gratulaci a pozornost k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo. Vojkovská Jana Narození Matoušek Pexa Anežka Šimpachová se narodil se narodila Rozloučili jsme se Urbánek Vladimír Bučilová Marta Růžičková Marie 6

7 VZPOMÍNKY Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo, odešel jsi tichou tmou, tiše, s bolestí svou Dne 13. března 2015 uplyne jeden smutný rok, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jiří Smetana z Ohrazenice. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Anna, dcery Šárka a Eva s rodinami, vnoučata a pravnučka. Dva dny před svátkem Josefa, 17. března 2015, vzpomeneme nedožitých 76. narozenin manžela, tatínka a zlatého dědečka, pana Josefa Zárybnického z Běřína. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou, vnoučata Davídek, Vojtíšek, Michalka, Anička, Adélka, Petřík a Terezka Dne 30. března 2015 tomu bude 30 let, co nás navždy opustila naše babička paní Anna Kočárková z Ohrazenice. S úctou a láskou vzpomínají vnoučata Jaroslav a Anna s rodinou. Dne 30. března 2015 uplyne 1 smutný rok, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan Jaroslav Kočárek. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti Jaroslav a Anna s rodinou 7

8 Městys Jince březen 2015 Projevujte ženám úctu, a to nejen v březnu Březen je nejen měsícem přelomu ročních období, ale také časem jednoho tradičního a diskutovaného svátku Mezinárodního dne žen. Je to den, ve kterém se projevuje všem ženám úcta a poděkování. Úcta za jejich snahy, za obhajobu rovnoprávnosti, za ohromnou životní sílu Dovolte mi, abych touto cestou projevil obdiv a chválu našim spoluobčankám, kolegyním, členkám spolků, společenských a zájmových organizací, učitelkám, zdravotnicím, prodavačkám, maminkám, manželkám a všem ženám, bez kterých si život neumíme představit. Milé ženy, přeji vám, abyste u svých nejbližších vždy našly dostatek porozumění a lásky. Přeji vám pevné zdraví, klid a spokojenost, bez nutnosti řešit závažné problémy, které dnešní doba přináší. Josef Hála, starosta městyse Starosta Josef Hála nezapomíná ani na seniorky. Snímek z r je z posezení v původním kulturním středisku. 8

9 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince v období od do V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva zasedala rada celkem čtyřikrát: 29. prosince, 5. a 19. ledna a naposledy 2. února. Proběhla rovněž pracovní schůzka zastupitelů k přípravě rozpočtu. Na všech jednáních byly projednávány záležitosti týkající se probíhajících akcí zařazených do programu rozvoje městyse. Program rozvoje městyse, výstavba V současné době je nejdůležitější rekonstrukce a přístavba MŠ: byla informována o stavu prací, předběžném termínu pro slavnostní předání stavby, zabývala se způsobem úhrady faktur za provedené práce v souvislosti s časově náročným postupem ROP při odsouhlasování faktur 2. fakturu financovat z rozpočtu městyse v celé výši (vč. podílu financovaného Přístavba mateřské školy 9

10 z dotace ROP), obdobný postup u 3. fakturace. K částečnému krytí schválen převod finančních prostředků ze Sporoinvestu (v souladu s rozpočtem městyse pro r schváleným Zastupitelstvem městyse Jince ); projednala také postup pro odstranění skryté dlouhodobé závady v prostorách 3. třídy MŠ vzlínání vody z podloží stávající lino ve třídě nahradit sendvičovým vinilovým linem, zásadní opravu provádět v době letních prázdnin; po dobu provádění opravy zajištěn pobyt dětí 3. třídy v prostorách SCJS. Následně vzala na vědomí vyúčtování výměny lina ve třetí třídě MŠ - na základě předloženého položkového rozpočtu fakturovanou částku za realizované dílo odsouhlasila; Součástí rekonstrukce a přístavby MŠ je i úprava venkovních prostor MŠ v rámci toho bylo provedeno asfaltování cest a chodníků kolem pískoviš. Vzhledem k přítomnosti techniky pro pokládku asfaltových povrhů byla zadána prováděcí firmě i oprava některých místních komunikací po různých překopech. Rada projednala vyúčtování nákladů za opravu místních komunikací v okolí MŠ a zdravotního střediska, křižovatky ul. Čenkovská a Slunečná a doasfaltování kolem obrubníků nových chodníků v ul. Zborovská. Částka za opravu komunikací fakturována samostatně rada schválila z celkové částky ,20 Kč uhradit ,20 Kč a provést odvod DPH z celé fakturované částky, zbývající část uhradit po dokončení všech objednaných prací. Rada se opakovaně zabývala i přípravou akce Snížení energetické náročnosti ZŠ Jince : schválila zveřejnit na úřední desce ÚM odkaz na oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek na internetovém profilu městyse portál vzala na vědomí oznámení SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPŽP akce č Základní škola Instalace OZE do a prodloužení termínu k podávání nabídek ve vyhlášeném výběrovém řízení na zateplení školy a s tím související posunutí termínu hodnocení nabídek. Další důležitou akcí, jejíž přípravou se rada v poslední době zabývá, je rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem: schválila výsledek výběrového řízení na zhotovení projektu splavu dle vyhodnocení nabídek komisí pro hodnocení nabídek. Vítěz soutěže Ing. Martin Kejha vyzván k uzavření smlouvy na vypracování projektu 10

11 v rozsahu vítězné nabídky na zpracování projektu však z kapacitních důvodů rezignoval, což rada vzala na vědomí a následně schválila zadat vypracování projektu splavu na Litavce pod Čenkovem spol. Valbek s. r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí a uzavření smlouvy se společností; rada schválila zadat přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby splavu na Litavce pod Čenkovem Ing. Miroslavu Běhounovi. Příprava nových projektů, které by bylo možné spolufinancovat z dotačních prostředků: s využitím dotací z fondů Středočeského kraje rada schválila návrh zahájit přípravu k podání žádosti o dovybavení jednotky SDH (upřesnit dle požadavku hasičů), na rekonstrukci komunikace Zborovská a Čsl. dělostřelců, kanalizace Pod Váhou, příp. ul. Sadová, pokračovat v přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci splavu na Litavce pod Čenkovem. Dotace ze státních fondů - rada schválila řešit přípravu žádostí o dotace z MMR na výstavbu 2 x 8 b. j. - dotační titul Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok pro městys na základě smlouvy s Ing. Ruprichem - pro p. o. Správa bytů Jince uzavřít na přípravu žádosti smlouvu se spol. Grant Help, s. r. o.; zadat přípravu žádosti o dotaci na dovybavení areálu koupaliště a fotbalového hřiště o dětské hřiště na koupališti a doplnění prvků skateparku spol. Grant Help, s. r. o.; zadat přípravu žádosti o dotaci ze SFŽP, národního programu na podporu sídelní zeleně na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí této ulice Ing. Petru Stehlíkovi. Projekt bude vycházet z již zpracovaného projektu spol. PETUNIA s. r. o. pro tuto lokalitu. Návrh na podání žádostí o dotace pro rok 2015 předložit k projednání zastupitelstvu. Naopak bez dotačních prostředků schválila rada řešit rekonstrukci chodníků v dolních Jincích bude realizováno postupně převážně pracovníky SMJ v letošním, příp. příštím roce. Vlastníkům přilehlých objektů bude zasláno upozornění, aby využili možnosti na odizolování základů dotčených objektů před vlastní rekonstrukcí, nebo po její realizaci bude následovat stavební uzávěra. 11

12 Rada rovněž schválila návrh úprav veřejného osvětlení v roce 2015; provedení úprav prostor kanceláře v hasičárně k vybudování zázemí pro hasiče (výměna elektrorozvodů, rozvod vody, oprava omítky a podlahy, doplnění vybavení kuchyňská linka, kancelářský nábytek). Rozpočtové, organizační a majetkové záležitosti Rozpočtové záležitosti, evidence majetku rada schválila v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne č. 11 upřesnění konkrétních částek pro rozpočtové opatření č. 20 (k definitivnímu schválení na prvním zasedání zastupitelstva městyse v r. 2015); předložit zastupitelstvu městyse návrh na vyřazení nedokončených investic evidovaných na majetkových účtech 042 inv. č. I 331, I 348 a I 517; dodatek ke směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku, kterým se upravuje k hromadné nastavení nulové hodnoty u všech karet odpisovaného majetku a postup odpisování při pozbytí majetku tento majetek se odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení; inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku městyse k vzala na vědomí informaci o předběžném výsledku plnění rozpočtu r výsledek plnění rozpočtu v r byl jedním z podkladů pro přípravu návrhu rozpočtu pro rok 2015 tyto podklady byly projednány 21. ledna na pracovní schůzce zastupitelů a členů výborů zastupitelstva k rozpočtu; informaci o jednání se zástupcem konkurzního správce spol. LENOXA a. s. k dořešení pohledávky za spol. LENOXA a. s. (neuhrazené faktury za odběr vody). K dalšímu jednání budou požádána jednotlivá společenství vlastníků bytů v sídlišti Zborovská o poskytnutí informací o úhradách za teplo a teplou vodu v r. 2010; žádosti o poskytnutí dotace na činnost MO Svazu tělesně postižených v ČR z. s. v Hořovicích v r a na vydávání Podbrdských novin v r. 2015, příspěvky vzhledem k již zpracovanému návrhu rozpočtu neschválila. 12

13 Další organizační a majetkové záležitosti Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva, přípravou pracovní schůzky zastupitelstva k rozpočtu a přípravou programu jednání zastupitelstva Dále se rada zabývala novým zajištěním telefonních služeb k jednání s operátory a přípravou nabídek k porovnání se stávajícím dodavatelem pověřen Ing. Vavrek. Po seznámení se s předloženými nabídkami schválila rada jednat o zajištění telefonních služeb se spol. T-mobil, místostarostu pověřila přivětit zajištění telefonního spojení v případě výpadku mobilní sítě; pověřila tajemnici městyse a vedoucí kulturního střediska ke zpracování návrhu směrnice na využívání místního rozhlasu k poskytování informací pro občany; schvaluje zpracovat pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu ve spolupráci se SMJ vložit do mapového programu GObec. Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům Rada schválila uzavření kupní smlouvy č. 637/2014 s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. na koupi pozemku parc. č. 966/2 k. ú. Jince text v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 19 z ; uzavření kupní smlouvy na pozemky pod trafostanicemi v lokalitě A10 parc. č. 1635/70 dle GP /2014 a parc. č. 1635/71 dle GP /2014 text v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 9 ze dne ; předložit zastupitelstvu městyse návrh na podání žádosti ÚZSVM o převod pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Rejkovice do vlastnictví městyse Jince; vzala na vědomí informaci o stavu řešení převodu pozemků pod místními komunikacemi Ke Koupališti se spojnicí k ul. Na Vyhlídce a na Královkách od silnice II/118 k hotelu Ermi. Pro městys je důležité také řešení majetkoprávního vztahu k vodohospodářskému majetku, ze kterého je zabezpečováno zásobení pitnou vodou. Rada v této záležitosti přijala následující usnesení: schválila objednat geodetické zaměření pozemků, o jejichž převod od armády k zajištění zásobování pitnou vodou má městys zájem úhrada z prostředků městyse; pověřila ředitelku SMJ p. Tichou k dalšímu jednání se zástupci VLS a armády (AHNM) ohledně převodu pozemků s vodními zdroji a vodohospodářského majetku k zásobení městyse Jince pitnou vodou. 13

14 Vedle toho rada projednávala také smlouvy o pronájmu, smlouvy k zajištění realizace prováděných akcí a další důležité smluvní záležitosti. Schválila: uzavření pojistné smlouvy (popř. prodloužení) na úrazové pojištění dětí v MŠ s Českou pojiš ovnou a. s. na další roční pojistné období; prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory v č. p. 372 (kadeřnictví, nehtové studio, provozovna péče o tělo) do ; pronájem nepotřebného konvektomatu z MŠ; uzavření smlouvy s Reality Kašperský o poskytování realitních služeb na zprostředkování prodeje pozemků v lokalitě A10 s odměnou 3 % (vč. DPH) z kupní ceny pozemku, na který RK zprostředkovala kupce; záměr pronájmu nebytových prostor (kanceláře s WC) v č. p. 372 PČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Příbram - k činnosti pořádkové policie OO Příbram venkov (místo doposud užívané kanceláře v témže objektu). Vzala na vědomí informaci o podpisu smlouvy s MAS Brdy o pronájmu místnosti v č. p. 372 (smlouva schválena ) vč. posunutí termínu zahájení pronájmu místnosti v č. p. 372 MAS Brdy na Bytové záležitosti Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č. p. 32 o tři měsíce; k bytu č. 4 v č. p. 171 do ; doplnění bytové komise rady o p. Šormovou, p. Synkovou a p. Tichou; vzala na vědomí informaci o prvním jednání bytové komise k seznámení s bytovou problematikou městyse; informace o návrhu MPSV na schválení koncepce sociálního bydlení. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Rada vzala na vědomí vyhodnocení činnosti knihovny v r a schválila bezplatné členství v místní knihovně pro r pro nejpilnější čtenáře za r. 2014; schválila poskytnutí příspěvku na pobyt jineckých dětí v příměstském táboře pořádaném v době jarních prázdnin v Jincích ve výši 500 Kč na dítě. Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ. 14

15 Děti z příměstského tábora zastihl na vycházce Miroslav Maršálek. Komise rady městyse: Rada vzala na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne vč. informací předsedy komise o termínu a zajištění obecního plesu a o zahájení přípravy Jineckých slavností; podněty komise životního prostředí předsedkyně komise bude seznámena s postupem řešení jednotlivých podnětů; schválila pověřit komisi životního prostředí k provedení šetření, zda se na veřejném prostranství městyse či na místních komunikacích nenacházejí nepojízdné autovraky. Personální záležitosti: Rada schválila: uzavření dohod o pracovní činnosti pro rok 2015, dohod o provedení práce se stávajícími pracovníky za podmínek shodných s předchozími dohodami změna u dohody o provedení práce na údržbu hasičské techniky - dohoda s novým pracovníkem o provedení práce v rozsahu do 300 hodin za rok na zajištění správy hasičárny vč. údržby hasičské techniky; v souladu s ustanovením 79 odst. 5 z. č. 128/2000 Sb. proplatit starostovi 16 dní nevyčerpané řádné dovolené z roku

16 Další záležitosti Rada schválila: zakoupení agregátu KIPOR KDE12EA3 dle nabídky Agregaty.cz IRIUM s. r. o. (cena Kč) k vyřízení objednávky pověřuje místostarostu; zajištění jinecké pouti 2015 pou ovými atrakcemi na základě nabídky p. Antonína Luňáčka a p. Jaroslava Lagrona za shodných podmínek jako v předchozích letech; stanovisko k podkladům pro územní souhlas k návrhu trasy optických kabelů stavby PVDSL4C S PB JINC387 POD rada nemá námitky, žadatel zajistí ověření existence a případného vytýčení kabelu vedení VO. Termín realizace stavby do Rada vzala na vědomí: oznámení Městského úřadu Příbram č. j. MeUPB St/103809/2014/OSHI/ ŠtZ o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/118 v souvislosti s její rekonstrukcí; žádost MO ČR o stanovisko k možnosti vydání pozemku parc. č. 636/2 k. ú. Jince dle z. č. 428/2012 Sb - vzhledem ke skutečnosti, že se nachází v oploceném areálu vodárny městyse v ochranném pásmu studny, ze které je zajiš ováno zásobování obyvatel ulice Čenkovská pitnou vodou, nedoporučuje vydání tohoto pozemku Římskokatolické farnosti Jince zastoupené Arcibiskupstvím pražským; zápis o provedení preventivních požárních prohlídek v objektech městyse zjištěné nedostatky budou předmětem dalšího řešení; informaci o stavu tiskárny Phaeser s tím, že vzhledem ke stáří a opotřebení tiskárny není její oprava efektivní; informaci o stavu nezaměstnanosti okresu Příbram k ; informaci o potřebě výměny součastného svolávacího systému Kanga jednotky SDH Jince za nový systém; informaci o plánovaném setkání starostů z okolí Vojenského újezdu Brdy dne k účasti pověřila starostu, místostarostu a ředitelku SMJ; informaci o konání Dne otevřených dveří, který pořádá Probační a mediační služba Příbram k účasti pověřila p. starostu a ředitelku SMJ. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM 16

17 Výpis usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: p. Václav Zeisek, p. Iva Jelínková. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Domanského, Ing. Zuzanu Belanskou. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse za r stav k ukončení účetního roku 2014 s tím, že souhlasí se zapracovanými úpravami rozpočtu provedenými dle rozpočtového opatření č. 20. Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o finančním hospodaření dle rozpočtového provizoria k Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace majetku městyse k Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení nedokončených investic evidovaných na majetkových účtech 042 inv. č. I 331, I 348 a I 517. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016 s rozpočtovým výhledem na rok 2017 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočet městyse pro rok 2015 jako schodkový: celkové příjmy ve výši Kč celkové výdaje ve výši Kč (dle přílohy zápisu, vč. příl. č. 1 - závazných ukazatelů a příl. č. 2 rozpisu vybraných závazných ukazatelů - finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a k ostatním subjektům) schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z minulých let; včetně využití ustanovení 102 odst. 2 písm. a) z. č. 128/2000 Sb. pověření rady městyse k provádění úprav rozpočtu v rozsahu do 200 tisíc Kč pro jednotlivá rozpočtová opatření. 17

18 Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o stavu prací na rozpracovaných akcích zahrnutých do programu rozvoje městyse Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstva městyse Jince č. 8 ze dne k žádosti o dotaci z MMR na výstavbu 2 x 8 b. j. následovně: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti městyse o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na akci Jince I. B. J. 8 PB PBČ městys Jince, st. p. č. 1341/23 ; Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Správa bytů Jince o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na akci Jince II. B. J. 8 PB PBČ Správa bytů Jince p. o., st. p. č. 1341/21. V případě přiznání dotace bude na dofinancování nákladů na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace převeden příspěvek v potřebné výši z rozpočtu městyse. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na akci Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince. V loňském roce se budovala nová komunikace např. kolem SCJS a kostela 18

19 Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince o dotaci z programu SFŽP na rozšíření sběrného dvora a kompostárny. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje na akci Rekonstruujeme komunikace v Jincích. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačních prostředků Středočeského kraje na vybudování kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského povodňového fondu na akci Rekonstrukce splavu na Litavce. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zahájit přípravu na zpracování projektu na rozšíření vodovodu a kanalizace v Jincích, Rejkovicích a Běříně ke stavebnímu povolení, zajištění dotace, výběrových řízení na dodavatele a technický dozor investora. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na přístavbu speciálních učeben u ZŠ Jince. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s podáním žádosti ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP - programu Podpory enviromentálního vzdělávání, osvěty a poradenství - na výstavbu venkovní učebny. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na revitalizaci zeleně mezi ul. Čsl. dělostřelců a Jana Žižky. Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci Vybavujeme hasiče v Jincích. Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informace o jednání na MMR k získání dotace na změnu Územního plánu městyse Jince. Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje Strategický plán rozvoje městyse Usnesení č. 25: Zastupitelstvo městyse Jince neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Jince č. 1/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Usnesení č. 26: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Rejkovice do vlastnictví městyse Jince. 19

20 Usnesení č. 27: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemku parc. č. 1307/2 k. ú. Jince o výměře 261 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) od současného vlastníka. Cena bude stanovena úředním odhadem. Usnesení č. 28: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti na Jinecku. Usnesení č. 29: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci ředitelky SMJ o jednání s AČR o převodu vodovodní infrastruktury z území Vojenského újezdu Brdy. Usnesení č. 30: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o stavu prodeje pozemků v lokalitě A10 a pověřuje radu k úpravě vzorové kupní smlouvy stanovení termínu dokončení výstavby RD do Usnesení č. 31: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci z prvního jednání sportovní komise ohledně možnosti prodeje areálu Sokolské zahrady, sauny a Sokolovny. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za rok 2014 Pracovníci Finančního úřadu v Příbrami Vám i tento rok ochotně pomohou s vyplněním daňového přiznání, a to v pondělí 2. března 2015 od hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích (č. p. 19 u kostela). Daňoví poplatníci mohou platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, popřípadě získat radu a pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. Z technických důvodů ale nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Pro případné zaplacení vzniklé daňové povinnosti budou vydávány daňové složenky. Daňová přiznání zde mohou podávat i občané přilehlých obcí a částí obcí. FÚ Příbram 20

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

kalendář akcí duben 2015

kalendář akcí duben 2015 kalendář akcí duben 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 4. St PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH 9.00-17.00 Knihovna Malování na chodníku 15.00-16.30 Knihovna Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 4. Čt PRODEJNÍ VÝSTAVA

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 únor 2010 1. 2. Po Klavírní kurzy v KS 17.00-19.30 hod. 2. 2. Út Mateřské centrum od 10 hod., Senior-klub od 14 hod. v KS 3. 2. St Schůzka Klubu

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 ŘÍJEN 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Jan Kollár Blaze, kdo si jeden čistý, smělý účel místo mnohých představí, v němž by jako v centru měňaví pableskové všech dnů žití tleli:

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL TRŽNÍ ŘÁD BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více