29.8. Město Touškov Plzeň - OC Plaza Plzeň - Košutka. facebook.com/wcfootbike2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29.8. Město Touškov. 30.8. Plzeň - OC Plaza. 31.8. Plzeň - Košutka. www.ceskykolobeh.cz/wc2014/ facebook.com/wcfootbike2014"

Transkript

1 29.8. Město Touškov od 15:00 Kritérium, štafety + závod pro veřejnost Plzeň - OC Plaza od 13:00 Sprint + závod pro veřejnost Plzeň - Košutka od 9:30 Dlouhý závod facebook.com/wcfootbike2014 Generální partner Hlavní partneři Významní partneři

2 Slovo Petra Pešty Vážení sportovní přátelé, srdečně vás vítám v místech, kde se před 10 lety zrodilo Mistrovství světa na koloběžkách. Ve dnech června 2004 náš klub uspořádal historicky první světový šampionát a poprvé v historii se utkaly národní týmy z tehdy známého koloběžkového prostředí. Před 10 lety závodilo přes 80 koloběžkářů z 10 zemí: domácí Česko, Belgie, Finsko, Holandsko, Německo, Itálie, Slovensko, Rakousko, USA a exotické Thajsko. Jsme přesvědčeni, že první Mistrovství světa výrazně nastartovalo mezinárodní koloběžkové hnutí. A právě vy dokazujete, že se za 10 let koloběžkový sport posunul o veliký krok vpřed, je o mnoho dynamičtěj ší, početnější, vyspělejší i divácky atraktivnější Doufáme, že uvidíte po Plzni jezdit koloběžkáře, neboť jich u nás jezdí stále víc a potvrdíte si, že Plzeň je hlavní české město koloběžek. Kromě Mistrovství světa proběhnou v pátek a sobotu vložené veřejné závody pro všechny příznivce koloběžkového pohybu, kteří si tak budou moct vyzkoušet trať světových šampiónů. Oni budou fandit vám, vy prosím fanděte jim. Naší snahou je připravit vám pěknou atmosféru, radost z pohybu a celkový zážitek, který se kladně a natrvalo zapíše do vašich vzpomínek. Přes dlouholeté pořadatelské zkušenosti nejsme profesionálové, a tak žádáme o trochu pochopení, pokud vše neproběhne na 100 %. Veliké DĚKUJEME patří všem partnerům našeho sportovního klání, neboť bez jejich finanční, materiální, pracovní a morální podpory by závody nemohly proběhnout. Většina ze současného pořadatelského týmu stála před 10 lety u zrodu krásné tradice a věříme, že se Mistrovství světa při svém výročí vydaří. Dobré počasí, skvělé zážitky a ať se vám líbí v Plzeňském kraji, v Plzni i městě Touškov, prostě v celé naší krásné České vlasti. Za hlavního pořadatele Mistrovství světa na koloběžkách 2014, Petr Pešta předseda pořádajícího Klubu PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ

3 Dear sports friends, Let me welcome you in the place where the Footbike World Championships 10 years ago were born. On 4th 6th June 2004 our club organized the first World Championship ever. It was first time when national teams from the whole footbike world met and competed. There were 80 competitors from 10 countries: domestic Czech Republic, Austria, Belgium, Finland, Germany, Holland, Italy, Slovakia, USA and exotic Thailand. We believe that the first World Championship significantly boosted the international footbike movement. And it is you how prove that after 10 years the footbike sport made a great leap forward, it is much more dynamic, more numerous, more developed and more attractive for spectators. We hope you will meet many people on footbikes in the streets of Pilsen, because their number is still increasing and you will have opportunity to see that Pilsen is the main Czech footbike city. In addition to the World Championship we organize two public races on Friday and Saturday for all footbike fans who will have opportunity to taste the tracks of World Championship. They will cheer you, please cheer them as well. Our goal is to prepare a nice atmosphere for you, the joy of movement and overall experience which will be positively and permanently written to your memories. Despite many years of organizing experience we are not professionals, so we ask you for a little understanding in case that everything was not at 100%. A big THANK YOU goes to all partners of our sport event because without their financial, material, labor and moral support the races would not be possible. Most of the current organizing team stood 10 years ago at the birth of a beautiful tradition and we believe that the World Championship will succeed on its anniversary. We wish you good weather, great experience and pleasant stay in Pilsen region, Pilsen and Touškov, as in the whole of our beautiful Czech homeland. On behalf of the main organizer of the Footbike World Championship 2014, Petr Pešta - President PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ

4 Slovo Karla Dvořáka Vážení přátelé koloběžkového sportu V roce čtyřicátého výročí působení koloběžkového sportu v České republice a 20 let právní existence Českého svazu koloběhu se po 10 letech opět vrací mistrovství světa do naší země. Tato událost se koná v době, kdy Český koloběh zažívá v posledních letech velmi významnější rozmach. Český koloběh v minulosti zaznamenal nejeden úspěch na mezinárodní úrovni a patří spolu s dalšími zeměmi ke špičce světového koloběhu, což určitě prokážeme i při domácím mistrovství světa. Koloběžky se stávají stále populárnější jak mezi rekreačními sportovci, tak i mezi sportovci se závodními ambicemi, o čemž svědčí stále větší počet účastníků ligových závodů i společných aktivit jiných sportovních odvětví. Jsme přesvědčeni, že právě konané mistrovství světa přispěje k dalšímu boomu koloběhu mezi širokou veřejností. Je potěšující, že v závodních pelotonech se objevuje čím dál více nových závodníků včetně těch nejmladších, a to už od žákovských kategorií, které se významně prosazují i na mezinárodní úrovni. V oddílech se s mladými nadějemi systematicky pracuje, což se projevuje i v jejich výkonech. Věříme, že jejich počet bude vzrůstat a podporou pořadatelů ligových podniků přispějeme k atraktivitě a bezpečnosti závodů. Přejeme všem účastníkům mistrovství světa příjemný pobyt, spoustu sportovních úspěchů a nevšedních zážitků z míst konání závodů. Karel Dvořák - předseda Českého svazu koloběhu (ČSK)

5 Dear footbike friends In the year of the fortieth anniversary of kicking as a sport in the Czech Republic, and The 20 years of legal existence of the Czech footbike Association the World Championship is coming back again after 10 years to our country. This event takes place at the time when Czech footkbiking has started to grow expressively. Czech footkbiking has seen a lot of success on international levels and Czech racers, together with racers from some other countries, belong to the best in the world, which we hope we certainly prove at home, at World Cup Scooters are becoming increasingly popular among recreational athletes and among athletes with racing ambitions too, which is evidentely showned by the growing number of participants in the National league races as well as a part of other sports events. We are sure that World Cup 2014 will contribute with a big deal to the growing boom of footbiking among general public. It is pleasant that in the racing pelotons more and more new racers appear including the youngest ones, the pupil categories. In footbike clubs the trainers work with young hopes systematicaly, what is also reflected in their performance. We believe that the number of young and adult racers will increase and with the support of the league organizers we contribute to the attractiveness and safety of the event. We wish all World Championship participants a pleasant stay, a lot of sport achievements and extraordinary experiences from the races locations. Karel Dvořák - President of the Czech footbike Association (ČSK)

6 Slovo primátora Města Plzně Vážení účastníci, vážení organizátoři, vážení diváci a fanoušci, Je pro mě ctí, že mohu v Plzni letos přivítat Mistrovství světa na koloběžkách. Skutečnost, že se toto mistrovství koná právě v našem městě, je pro Plzeň velmi významná. Je patrné, že se organizátoři světového závodu dokázali velmi dobře zhostit tak náročného úkolu a za to jim patří mé poděkování. Věřím, že pořádání tohoto mistrovského závodu přispěje k dobré propagaci města Plzně. Vítám všechny účastníky, přeji jim úspěchy v jejich závodním klání a doufám, že si odvezou kromě sportovních úspěchů i hezkou vzpomínku na Plzeň. Naše město se pro rok 2015 stalo Evropským městem kultury a já se domnívám, že kultura a sport patří k sobě, že tvoří základ pro všestranný kvalitní život a ten je poté i základem pro kvalitní život ve městě. A Plzeň je a chce být městem dynamickým, kreativním, zdravým, přitažlivým a spokojeným. Pořádání mistrovství světa je jedním z prvků, který tuto myšlenku pomáhá naplňovat, a doufám, že se zároveň stane i inspirací pro přítomné diváky, aby to s tímto dopravním prostředkem též zkusili. Tak, a teď už nezbývá než se pevně odrazit a jet Mgr. Martin Baxa - primátor statuárního města Plzeň

7 Dear participants, dear organisers, dear fans and spectators, It is an honour for me to be able to welcome this year s Footbike World Championship to the city of Pilsen. The fact that Pilsen is hosting the event is of considerable importance for our city. It is clear that the championship organisers have stood up to their difficult task very well, for which I would like to thank them. I trust that the championship race will contribute to spreading Pilsen s good name. Let me extend a warm welcome to all the participants and wish them luck in the race, hoping that besides sporting achievements, they will take home a pleasant memory of our city. Pilsen is the 2015 European Capital of Culture and I am convinced that culture and sports belong together, both being the foundation of a multi-faceted, fulfilling life, and by extension also a fulfilling city life. And Pilsen does want to be a dynamic, creative, healthy, attractive and satisfied city. Hosting a world championship is one of the elements that help us achieve that vision. I am also hoping that the event will inspire its spectators to give this means of transport a try Let s push off with all our might and off we go! Martin Baxa - The mayor of Pilsen city

8 Slovo starostky Města Touškov Vážení sportovci, návštěvníci MS v koloběhu a občané Města Touškova a Kůští, Dovolte, abych Vás přivítala v našem městě v Městě Touškově, které leží 10 km západně od Plzně. Poprvé je Touškov připomínán ve falzetech benediktského kláštera v Kladrubech z 12. stol. datovaných k r V roce 1239 byl Touškov již trhovou vsí kladrubského kláštera. Na přelomu 14. a 15. století se v Touškově rozvinula zástavba městského typu, a Touškov se již tehdy nazýval městečkem. V roce 1424 bylo toto městečko vypáleno vojskem Jana Žižky z Trocnova, a to tak, že jeho význam poklesl na ves. Roku 1543 na žádost Petra z Roupova, daroval Ferdinand I. Touškovu městská práva a znak. Třicetiletá válka byla pro město katastrofou. Došlo k velkému poklesu obyvatel. V roce 1680 byli povoláni řemeslníci a zemědělci z Německa, čímž zde začali převažovat obyvatelé německé národnosti. V roce 1683 došlo k přestavbě starého kostela, kdy v roce byla přistavěna i nová věž. Další rozvoj města je datován k roku 1850, kdy se stalo sídlem soudního okresu. V roce 1836 byla postavena nová radnice a v roce 1845 nová škola. Po skončení 2. světové války bylo odsunuto obyvatelstvo německé národnosti, do města se vrátilo původní české obyvatelstvo. K Městu Touškovu náleží i obec Kůští, která je vzdálena 3,5 km severovýchodně. Zde je dochováno několik velkých usedlostí a zděná kaple. Žije zde cca 35 obyvatel. Dnes žije v Městě Touškově 2100 obyvatel, je zde možnost kulturního a sportovní vyžití. Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele a Sousoší Nejsvětější Trojice. Dále zde najdete školu, školku, sportovní areál, dům s pečovatelskou službou, hasičskou zbrojnici, lékárnu, lékaře, poštu, restaurace a mnoho obchodů. Jsme velmi potěšeni, že v letošním roce můžeme hostit MS v koloběhu. Všechny nás čeká velmi zajímavý program, plný sportovních výkonů a zážitků. Věřím, že se Vám v našem městě bude líbit a přijmete pozvání na večerní zábavu, která bude v areálu TJ Sokol Město Touškov. Vilma Kunešová - starostka města Města Touškov

9 Dear sportsmen and visitors of the World Championship, dear citizens of Touškov and Kůští, Let me welcome you in our city Město Touškov located 10 kilometers west of Plzeň. First note of Město Touškov is in falsettos from Benedictine monastery dated to the year In 1239 Touškov was already market village of Kladruby monastery. Touškov started to be called a town at the turn of the 14th and 15 th after the development of areas and structures of the urban type. In 1424 the town was burned down by the army of Jan Žižka and its importance declined in the village again. Upon a request of Petr of Roupov, Touškov finally got civic rights and symbols in 1543 from Ferdinand I. The Thirty Years War was a disaster for the city as its population significantly declined. In 1680 the artisans and farmers from Germany were called and residents of German origin started to prevail. Significant event was reconstruction of the old church since 1683 which included construction of a second church tower in In 1836 was build new town hall and in 1845 a new school. In 1850 Touškov become a seat of a judicial district. After the Second World War the German inhabitants were displaced and the city was settled by Czech inhabitants again. Touškov includes community Kůští with few large farms and brick chapel and population of about 35 people, which is located 3.5 km to the northeast. In Touškov live today 2,100 inhabitants and there is a lot of cultural and sports activities. The dominant feature of the town is the church of St. John the Baptist and the Statue of the Holy Trinity. You can also find here a school, a kindergarten, sports facilities, nursing home, fire station, pharmacy, doctor, post office, restaurants and many shops. We are very pleased to host the footbike worldchamp Very interesting program is expected for all of us, full of sport performance and experience. I hope you will like our town, you are welcome to evening event, which takes place in TJ Sokol Mesto Touskov. Vilma Kunešová - The mayor of City Touskov

10 Plzeňský kraj Plzeňský kraj region budoucnosti Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Nejdelší hranici má s německou spolkovou zemí Bavorsko. Se svými německými sousedy udržuje kraj dlouhodobě velmi dobré vztahy a spolupracuje v mnoha oblastech. Velmi výhodná je i poloha regionu v rámci Evropy, nachází se na pomyslné spojnici mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy. Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo ze čtrnácti. Centrem kraje je město Plzeň, které tvoří hospodářskou, kulturní i společenskou metropoli celých západních Čech. Pro rok 2015 se město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Plzeňský kraj je jediným nezadluženým krajem v České republice a po hlavním městě Praha také regionem s nejnižší nezaměstnaností. Na základě výsledků unikátního srovnávacího výzkumu získal Plzeňský kraj v roce 2011 titul Nejlepší místo pro život roku a pozici na špici tohoto průzkumu si stále drží. O rok později se náš kraj umístil jako třetí a vloni druhý hned za hlavním městem Praha. Ve studii společnosti MasterCard z roku 2013 byl Plzeňský kraj vyhodnocen jako skokan roku, protože zaznamenal nejvýraznější zlepšení socioekonomické úrovně od svého vzniku do současnosti. Nejnovější ocenění si zástupci kraje převzali letos ve francouzském Cannes, kde byl Plzeňský kraj vybrán jako Region budoucnosti 2014/15 a druhý nejperspektivnější region ve východní Evropě. Cenu uděloval časopis fdi Magazine, který vydávají The Financial Times.

11 The Pilsen Region Region of the Future The Pilsen Region is located in the southwest of the Czech Republic, sharing the longest border with the Free State of Bavaria, Germany. The Region has long maintained very good relations with its German neighbour and they both cooperate in many areas. The location of the Region in Europe is very beneficial as it is situated on the imaginary line connecting the Capital City of Prague and West European countries. The Pilsen Region is the third largest region in the Czech Republic, but it ranks ninth in population out of fourteen. The City of Pilsen is the commercial, cultural and social centre of the whole of Western Bohemia. Pilsen will become the European Capital of Culture for The Pilsen Region is the only non-indebted region in the Czech Republic and it has the lowest unemployment rate after Prague. Based on the results of a unique comparative survey research, the Pilsen Region was awarded the title of The Year s Best Place for Life in 2011, and it still holds the top position in the survey. A year later, our Region ranked third, and last year it placed second just behind the Capital City of Prague. In the 2013 survey conducted by MasterCard, the Pilsen Regions won the Jumper of the Year award as it experienced the greatest improvement of its socio-economic level from the beginnings to the present time. The representatives of the Region accepted the latest award this year in Cannes, France, where the Pilsen Region was selected the Region of the Future 2014/15 and the second most promising region in Eastern Europe. The prize is awarded by fdi Magazine published by The Financial Times.

12 Program závodu Pátek Město Touškov - Mistrovství světa Kritérium a štafety Lokalita: Sportovní areál Sokol Město Touškov (ulice Polní, Sportovní, U stadionu, Újezdská) Šatny, sprchy a WC na Fotbalovém stadionu Sokolu Touškov, cca 100 m od startu/cíle závodu. Parkování aut využijte pouze vyhrazené parkoviště u Hřbitova - sledujte naváděcí dopravní značky PARKOVIŠTĚ PRO ÚČASTNÍKY MS V KOLOBĚŽKÁCH 300 m od zázemí závodu. 11:30 14:00 Prezentace MS v areálu Sokola Touškov, placení startovného, zálohy na čipy i doplňkových služeb, 15:15 Start kritéria MS kadeti holky/ kluci na 7,5 km (6 kol, 1 kolo 1250 m) 15:50 Start kritéria MS všech kategorií žen na 8,7 km (7 kol 1 kolo 1250 m) 16:30 Start kritéria MS všech kategorií mužů na 10 km (8 kol 1 kolo 1250 m) 17:30-18:50 S KOLOBĚŽKOU PRO RADOST veřejné hobby závody 19:00 Start MS štafet ženy na 15 min + 1 kolo tříčlenná družstva a jen jedna koloběžka! 19:25 Start MS štafet muži na 20 min + 1 kolo tříčlenná družstva a jen jedna koloběžka! 20:00 Vyhlášení výsledků kritéria a štafet 20:20 Koncert rockové skupiny Greymon živé zahrání hymny koloběžkářů 21:30 Koncert rockové skupiny Kečup

13 Město Touškov WC criterium and relays Venue: Sports area Sokol Město Touškov (streets Polní, Sportovní, U stadionu, Újezdská). Changing rooms, showers and toilets on the football stadium Sokol Touškov, about 100 meters from the start / finish line. Car parking use only the parking at the cemetery 300 m from the venue - watch the traffic guidance signs PARKOVIŠTĚ PRO ÚČASTNÍKY MS V KOLO- BĚŽKÁCH 11:30 14:00 Check-in for the WC in the area of Sokol Touškov, paying entry fees, deposites for chips 15:15 Start WC criterium cadets girls / boys 7.5 km (6 laps x 1250 m) 15:50 Start WC criterium for all categories of women 8.7 km (7 laps x 1250 m) 16:30 Start WC criterium for all categories of men 10 km (8 laps x 1250 m) 17:30-18:50 S KOLOBĚŽKOU PRO RADOST open fun races 19:00 Start WC relay women and youth 15 min + 1 lap three-member teams and only one footbike! 19:25 Start WC relay men 20 min + 1 lap three-member teams and only one footbike! 20:00 Prize giving ceremony of criterium and relays 20:20 Concert of rock band Greymon - live playing of the footbike anthem 21:30 Concert of rock band Kečup

14 Program závodu Sobota Centrum města Plzeň - Mistrovství světa Sprint Lokalita: Plzeň Amfiteár a park za OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň K převlečení a uložení věcí budou připraveny 3 stany, 2 mobilní WC přímo u stanů, WC s tekoucí vodu 80 m v přízemí OC Plaza. K parkování aut využijte parkovací dům OC Plaza (první 3 hodiny zdarma) 100 m od zázemí závodu nebo parkovací městský dům Rychtářka (hlídané, 1 hod 10 Kč) 900 m od zázemí závodu. MS SPRINT kvalifikační část 10:30 Start kvalifikace všechny kategorie (900m 1 okruh), intervalový start po 30 sekundách dle startovní listiny od čísla 1, seznamte se včas se startovní listinou! 12:00 12:15 Uveřejnění výsledků kvalifikace sprintu 13:15 Veřejné hobby závody Grand Prix Plaza Kritérium 13:50 Vyhlášení výsledků hobby závodů MS SPRINT vyřazovací část (900m 2 x 450 m okruh) 14:00 Čtvrtfinále muži senior (4 rozjížďky) 16 nejlepších z kvalifikace 14:20 Čtvrtfinále muži master (4 rozjížďky) 16 nejlepších z kvalifikace 14:40 Čtvrtfinále muži veteran (4 rozjížďky) 16 nejlepších z kvalifikace 15:00 Semifinále ženy senior (2 rozjížďky) 8 nejlepších z kvalifikace 15:10 Semifinále muži senior (2 rozjížďky) 8 nejlepších ze čtvrtfinále 15:20 Semifinále muži master (2 rozjížďky) 8 nejlepších ze čtvrtfinále 15:30 Semifinále muži veteran (2 rozjížďky) 8 nejlepších ze čtvrtfinále 15:40 Finále kadeti holky - 4 nejlepší z kvalifikace 15:45 Finále kadeti kluci - 4 nejlepší z kvalifikace 15:50 Finále junioři holky - 4 nejlepší z kvalifikace 15:55 Finále junioři kluci - 4 nejlepší z kvalifikace

15 Plzeň city centre - WC Sprint Venue: Plzeň amphitheater and park behind the Plaza shopping centre, Radčická 2, Plzeň There will be ready 3 tents for clothing change and storage of things. 2 mobile toilets will be directly by the tents, toilets with running water 80 m in ground floor of Plaza. For the car parking use the Plaza parking house (first 3 hours free) 100 m from the venue or the city parking house Rychtářka (guarded, 1 hour 10 CZK) 900 m from the venue. WC SPRINT qualifying section 10:30 Start of the qualification all categories (900m - 1 lap), interval start 30 seconds gap, starting order from the starting number 1 up, get to know the starting list in time! 12:00 12:15 Publication of the results of the qualification race 13:15 Open fun races Grand Prix Plaza Criterium 13:50 Fun races prize giving ceremony WC SPRINT heats (900m 2 x 450 m lap) 14:00 Quarterfinal men senior (4 heats) 16 best from qualification 14:20 Quarterfinal men master (4 heats) 16 best from qualification 14:40 Quarterfinal men veteran (4 heats) 16 best from qualification 15:00 Semifinal women senior (2 heats) 8 best from qualification 15:10 Semifinal men senior (2 heats) 8 best from quarterfinal 15:20 Semifinal men master (2 heats) 8 best from quarterfinal 15:30 Semifinal men veteran (2 heats) 8 best from quarterfinal 15:40 Final cadet girls - 4 best from qualification 15:45 Final cadet boys - 4 best from qualification 15:50 Final junior girls - 4 best from qualification

16 16:00 Finále veteránky 4 - nejlepší z kvalifikace 16:05 Finále master ženy - 4 nejlepší z kvalifikace 16:10 Finále veteráni - 4 nejlepší ze semifinále 16:15 Finále master muži - 4 nejlepší ze semifinále 16:20 Finále senior ženy - 4 nejlepší ze semifinále 16:25 Finále senior muži - 4 nejlepší ze semifinále 16:35 Vyhlášení výsledků MS Sprintu 17:00 Ukončení sportovního programu Jako doprovodný program ukázka a testování koloběžek, prezentace sportovního vybavení. 19:00 Otevření sálu párty MS Hotelu Roudná/Saloon-Steak restaurant (vstup pouze na základě objednávky v přihlášce na závod) 19:20 20:20 Raut (studené pokrmy, teplé pokrmy, salátový bar, přílohy, dezerty) VOLNÝ VSTUP I BEZ VSTUPNEKY MS 20:30 Vystoupení Taneční skupiny Flik-Flak 20:40 Promítání videa z Kick de France :00 02:00 Ukončení párty

17 15:55 Final junior boys 4 best from qualification 16:00 Final women veteran 4 best from qualification 16:05 Final women master - 4 best from qualification 16:10 Final men veteran - 4 best from semifinal 16:15 Final men master - 4 best from semifinal 16:20 Final women senior - 4 best from semifinal 16:25 Final men senior - 4 best from semifinal 16:35 WC Sprint prize giving ceremony 17:00 End of the sport program 19:00 Site opening, party at Saloon-Steak Restaurant, Na Roudné 17, Plzeň (entry only on the basis of the order in the application for the race) 19:20 20:20 Buffet dinner 20:30 FREE ENTRY ALSO FOR PARTCIPANTS WITHOUT THE TICKET 20:30 show of dance group Flik-Flak 20:40 Kick de France 2013 movie DJ playing according to your wish available whole evening. 24:00 02:00 The end of the party

18 Program závodu Neděle Plzeň Košutka, Mistrovství světa dlouhý závod na 28 / 35 km Lokalita: Plzeň Košutka za konečnou tramvaje č.4 trasa, na Záluží, na Ledce a zpět na Plzeň a ukončení MS na Ranči Šídlovák 200 m od cíle závodu. K parkování aut využijte okraje komunikace před uzavřenou silnicí či parkoviště na kraji Plzně u bytových domů m od zázemí závodu K převlečení a uložení věcí budou připraveny 3 stany, 2 mobilní WC přímo u stanů. 9:35 Start MS všech kategorií žen na 27 km (3x9km) a mužů/ženy kadetů na 18 km (2x9km) 11:00 Start MS všech kategorií mužů mimo kadetů na 36 km (4x9km) 13:00 Vyhlášení výsledků a ukončení MS 2014 Kategorie IKSA Mistrovství světa: kadeti, kadetky junioři, juniorky senior, muži, ženy masters, veteráni, veteránky IKSA MS štafety: Dospělí m/w (junior + senior + master + veteran) Mládež m/w (cadets and younger) Tratě atd.. na www.

19 Plzeň Košutka, WC Long race 27 / 36 km Venue: Plzeň the end of the city behind the terminal stop of tram no. 4. It is the well-known hilly Y-shape track towards Zaluží and Ledce villages. WC closing ceremony at the Ranč Šídlovák 200 m from the finish area. For the car parking use the sides of the road in front of the track or parking lots next to the blocks of flats m from the venue. There will be ready 3 tents for clothing change and storage of things. 2 mobile toilets will be directly by the tents. 9:35 Start WC all women categories 27 km (3x9km) and boys / girls cadets 18 km (2x9km) 11:00 Start WC all other men categories 36 km (4x9km) 13:00 Prize giving ceremony and closing of WC 2014 Categories IKSA WC: cadet m w junior m w senior m w master m w veteran m w IKSA WC relay: Adults m w (junior + senior + master + veteran) Youth m w (cadets and younger) More, tracks and etc

20 Děkujeme všem partnerů za finanční, materiální, pracovní a morální podporu. Thank all partners for financial, material, labor and moral support. PSP - Klub koloběhu Plzeň

Program závodu. Šatny, sprchy a WC na Fotbalovém stadionu Sokolu Touškov, cca 100 m od startu/cíle závodu.

Program závodu. Šatny, sprchy a WC na Fotbalovém stadionu Sokolu Touškov, cca 100 m od startu/cíle závodu. Program závodu 29.8. 2014 pátek - Město Touškov - Mistrovství světa Kritérium a štafety Lokalita: Sportovní areál Sokol Město Touškov (ulice Polní, Sportovní, U stadionu, Újezdská) Šatny, sprchy a WC na

Více

29.8. 2014 - - & HOBBY

29.8. 2014 - - & HOBBY Program akce 29.8. 2014 pátek - Město Touškov - Mistrovství světa Sprint a štafety & HOBBY závod s KOLOBĚŽKOU PRO RADOST Kritérium dětí, žáků mládeže a dospělých Lokalita: Sportovní areál Sokol Město Touškov

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá Velkou cenu Hradce Králové ve dnech 14. a 15. března 2015 1. kolo Českého poháru v plavání VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ a KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 1.ročník ČESKÝ

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více