BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transkript

1 BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

2 Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project started at about two and half years ago while I was studying in the third grade of the university, which we started with a bunch of young people and a senior guy who provided us with the motivation and the financials which are definitely very important. What we do in Bright Element is working with young people which we do really enjoy and really like. We are a company that is providing our clients with relevant basis for their decision making. What does it mean in the real world is that we re working with data information, we do information and data retrieval, trying to put the data together, analyse them, see what the conclusions are. And what it could be basically, if you re doing some kind of like analysis within your studies at the university or trying to analyse what the market potential is, who are the competitors, how big is the customer base, what are the customer preferences, whatever that s basically what we do. So we are trying to help companies to grow, develop, enter new markets, identify their position or new opportunities and what we do really like is working with trends. What we do or what our employees should have I would say the attitude is winning. You know, for the work that we do, you probably wouldn t get like a certain faculty like Bright Element faculty when the guys who are studying there or have, you know, like passed these studies are the ones that we do employ. Our employees actually are from like a large variety of universities, different specializations, different programmes, different let s say approach. And what was always important for us is this kind of like that you want to be perfect. Always you want to be perfect. If you re the like recruitment system in our company is that you send your CV. If you re a student, we would give you like a initial task to process on your own within like the given time which is like three or four hours, which is not much. So combining the seniority with the juniority is the optimal model, I would say, because you have drive in the team and you have always someone who could like, you know some people say that you have to learn from your mistakes but somehow you could accelerate the process by listening to people that had already gone through this and are always open to provide you with consultancy or telling you what should be probably the best.

3 Ahoj lidi! Jmenuju se Ondra Novák a jsem ředitelem firmy Bright Element čerstvého, plného energie a, jak doufáme, v budoucnu úspěšného projektu, který začal před dvěma a půl roku během mého studia třetího ročníku univerzity. Začali jsme s několika mladými lidmi a jedním zkušeným chlapíkem, který nám dodával motivaci a finance, což je samozřejmě velice důležité. V Bright Element pracujeme s mladými lidmi, což skutečně děláme rádi. Jako firma poskytujeme svým klientům relevantní základ pro jejich rozhodování. Co to ve skutečnosti znamená je, že pracujeme s informacemi, provádíme vyhledávání informací a dat, snažíme se shromažďovat data, analyzovat je a vyvozovat z toho závěry. Je to v podstatě něco, jako když děláte během svého studia na univerzitě analýzu nebo se snažíte analyzovat potenciál trhu, kdo jsou konkurenti, jak velká je zákaznická základna, jaké jsou preference zákazníků atd. To je v podstatě to, co děláme. Snažíme se pomáhat firmám, aby rostly, rozvíjely se, vstupovaly na nové trhy, určujeme jejich pozici nebo nové příležitosti. To co nás opravdu baví, je pracovat s trendy. Co děláme nebo co by naši zaměstnanci měli mít řekl bych, že přístup je nejdůležitější. Pro práci, jakou děláme, asi neexistuje nějaká fakulta, nějaká fakulta Bright Element, kde by tamější studenti prošli studiem a my bychom je zaměstnali. Naši zaměstnanci jsou z nejrůznějších univerzit, nejrůznějších specializací, programů, nejrůznějších řekněme přístupů. To, co je pro nás důležité, je snaha chtít dosáhnout dokonalosti. Vždycky usilujete o dokonalost. Jestli jste náborový systém v naší firmě funguje tak, že pošlete životopis. Jestliže jste student, zadáme vám úvodní úkol k samostatnému zpracování během dané doby, která bývá tři až čtyři hodiny, což není mnoho. Řekl bych, že optimální model je kombinace zkušených a mladých pracovníků, protože tak máte v týmu dynamiku, ale i někoho, kdo by vždycky mohl třeba někdo říká, že chybami se člověk učí. Ale tento proces se dá urychlit tím, že nasloucháte lidem, kteří si tím už prošli a vždycky vám rádi poskytnou konzultaci nebo vám řeknou, co by bylo asi nejlepší.

4 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. How do you work under stress? Do you mind tests, exams? 2. Do you suffer from stage fever? 3. Have you ever performed something in front of an audience? 4. Could you work for a company where you would need to spend 12 hours a day, 6 days a week?

5 EXERCISE 2 Are the following statements TRUE or FALSE? 1. The company was started by one person. 2. The company got finance from bank loans. 3. The company performs market research to help other firms make decisions. 4. The employees have studied the same university that prepared them for the job. 5. The job applicants are given a knowledge test before they are accepted. 6. The company combines young and more senior employees to avoid unnecessary mistakes. EXERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. I was studying in the of the university, which we started with a of young people and a senior guy who provided us with the and the which are definitely very important. 2. What does it mean in the real world is that we re working with data information, we do information and data, trying to put the data together, analyse them, see what the are. 3. or trying to analyse what the market is, who are the, how big is the customer, what are the customer preferences, whatever that s basically what we do. So we are trying to help companies to grow, develop, enter new markets, identify their position or new. 4. What we do or what our employees should have I would say the is. 5. the like system in our company is that you send your CV. If you re a student, we would give you like an task to process on your own within like the given time which is like three or four hours, which is not much. 6. So combining the with the juniority is the optimal model, I would say, because you have in the team and you have always someone who could.

6 EXERCISE 4 Match the English expressions with their Czech equivalent. 1. SENIORITY A) ZÁVĚR 9. POTENTIAL I) TŘÍDA, ROČNÍK 2. CONCLUSION B) DYNAMIKA 10. OPPORTUNITY J) NÁBOR 3. DRIVE C) VYHLEDÁVÁNÍ 11. RETRIEVAL K) SLUŽEBNÍ VĚK 4. GRADE D) POSTOJ 12. WINNING L) BANDA, PARTA 5. BUNCH E) POČÁTEČNÍ 13. ATTITUDE M) FINANCE 6. PROVIDE F) KONKURENT 14. INITIAL N) POSKYTOVAT 7. FINANCIALS G) ZÁKLADNA 15. COMPETITOR O) PODMANIVÝ, VÍTĚZNÝ 8. BASE H) PŘÍLEŽITOST 16. RECRUITMENT P) POTENCIÁL PHRASE BOOK Use the vocabulary list above to develop questions you could ask the Manager in a mock interview. With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions. ATTITUDE CONCLUSION DRIVE OPPORTUNITY POTENTIAL RECRUITMENT An emotional and cognitive disposition, value, or belief through which observations are perceived and interpreted Definitive result from analysis of information from relevant context and data Personal motivation which gives intention to the accomplishment of one s actions A situation or circumstance which is perceived to be gainful or beneficial Capacity for achieving a different, higher or better result A personnel search for human resources to fill a particular position in a company or organization

7 EXERCISE 5 GROUP DISCUSSION 1. Are you knowledgeable about any special segment of the market? Tell the class about it. 2. Where do you have the information from? Is it something connected to your hobbies? 3. What kind of company would you be happy to work for? Why? 4. Would you prefer a small private firm or a big corporation? What other important characteristics and criteria can you think of? 5. If your financial situation enabled you not to work, would you still be looking for a job? 6. Can you imagine a life without work? What would you do? EXERCISE 6 GRAMMAR AND SYNTAX TEST 1. The speaker in the video said: fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project Why did the speaker use do in the underlined phrase? A) to ask a question B) to emphasize the following word C) to express a wish 2. Look at the following sentences and identify the word which makes the sentence sound emphatic. A) But I did return the book to you! B) She does speak English! C) I do know you! D) She did believe me! 3. How would you react to the following false accusations? A) You didn t tell me about it. B) You don t know anything about math. C) You never pay your bills. D) You never helped me when I needed you. 4. Are the following emphatic sentences wrong? If so, correct them. A) I do understand what you are saying! B) She do agree! C) I did invited you to the party! D) You did phone her! 5. Make sentences using the English vocabulary words from Exercise 4 with content about the video: potential; opportunity; retrieval; winning; attitude; initial; seniority, conclusion, competition; and recruitment.

8 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 1. FALSE, 2. FALSE, 3. TRUE, 4. FALSE, 5. FALSE, 6. TRUE WHILE YOU WATCH EXERCISE 3 1. I was studying in the third grade of the university, which we started with a bunch of young people and a senior guy who provided us with the motivation and the financials which are definitely very important. 2. What does it mean in the real world is that we re working with data information, we do information and data retrieval, trying to put the data together, analyse them, see what the conclusions are. 3. or trying to analyse what the market potential is, who are the competitors, how big is the customer base, what are the customer preferences, whatever that s basically what we do. So we are trying to help companies to grow, develop, enter new markets, identify their position or new opportunities. 4. What we do or what our employees should have I would say the attitude is winning. 5. the like recruitment system in our company is that you send your CV. If you re a student, we would give you like a initial task to process on your own within like the given time which is like three or four hours, which is not much. 6. So combining the seniority with the juniority is the optimal model, I would say, because you have drive in the team and you have always someone who could. AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1K,2A,3B,4I,5L,6N,7M,8G,9P,10H,11C,12O,13D,14E,15F,16J AFTER YOU WATCH EXERCISE 6 1. B 2. A) But I did return the book to you! B) She does speak English! C) I do know you! D) She did believe me! 3. SUGGESTED ANSWERS: A) I DID TELL YOU! B) I DO KNOW ABOUT MATH! C) I DO PAY MY BILLS! D) I DID HELP YOU! 4. WRONG B) SHE DOES AGREE! C) I DID INVITE HER!

9

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Peter Kučera. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE What the World Bank is a poverty alleviation agency, that s our main call, and we do that by two means. One is projects, so we finance projects.

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část B se zaměřením na logistiku Studijní texty a pracovní listy Denisa Vojáčková Grymová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít OBSAH ÚVODEM Říkejte mi Izmael 6 Jak tato kniha vznikla, vzdání se nároků a trocha domácího úklidu NALEZENÍ PROBLÉMŮ V POUŽITELNOSTI KAPITOLA 1 A vidíte snad nějaké slony? 16 Co to je vlastní testování,

Více

Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic Stabilization and Growth in the Near Future CONFERENCE PROCEEDINGS

Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic Stabilization and Growth in the Near Future CONFERENCE PROCEEDINGS Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic Stabilization and Growth in the Near Future CONFERENCE PROCEEDINGS PRAGUE OCTOBER 2010 Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

5 YEARS WITH ENGLISH 5 LET S ANGLIČTINOU

5 YEARS WITH ENGLISH 5 LET S ANGLIČTINOU 5 YEARS WITH ENGLISH 5 LET S ANGLIČTINOU My journey began when I was like 16 years old. There was this trip to the UK arranged by our school. At the time I wasn t thinking about how I am going to communicate

Více

FUNKY PHRASALS. kurz anglického jazyka

FUNKY PHRASALS. kurz anglického jazyka FUNKY PHRASALS kurz anglického jazyka Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme v sobotu v 13.30 a v neděli

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013.

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013. OBSAH KiT v 2013 KiT v 2014 Výdaje v 2013 Info. emaily od našich studentů Informace ke školám a účtenky / potvrzení 11-4-2014 KiT V 2013 Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Ostrava Journal of English Philology. Volume 2 Number 1 2010

Ostrava Journal of English Philology. Volume 2 Number 1 2010 Ostrava Journal of English Philology Volume 2 Number 1 2010 Contents Linguistics and Translation Studies Alena Kačmárová Modal Adverbs a Means for Conveying Judgements... 7 Christopher Hopkinson You love

Více

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of our graduates came through the doors, and it set me reflecting

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích

A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích Back to school: study tips UP TO 4th year! A reptile in HK IFMSA Adapťák Rozhovor s profesorkou Červinkovou Meet the students Pozvání na Vánoce v Pardubicích Issue 003 1 2013 November TABLE OF CONTENTS

Více