Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb"

Transkript

1 Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb Datum a čas konání: pondělí od 17 hodin Místo konání: SVP Help me, Bořetická 2, Brno Kandidáti na senátory : Mgr. Václav Božek ČSSD Ing. Miroslav Hošek ODS Ing Stanislav Juránek KDU-ČSL 23 zástupců NNO Program: 1. Zahájení a představení ANNO JMK a ANNO ČR Jaromír Hron, předseda ANNO JMK 2. Odpovědi kandidátů na předem zadané dotazy: 1. Jaký je Váš osobní vztah k nestátním neziskovým organizacím (spolupracoval jste s nějakou a jak)? 2. Kterou oblast neziskového sektoru byste nejvíce podpořil a jakým způsobem? Setkání zahájil Jaromír Hron, který přivítal všechny zúčastněné a stručně představil ANNO JMK a její cíle. Poté představil jednotlivé kandidáty.

2 Účastníkům byla položena první otázka : 1. Jaký je Váš osobní vztah k nestátním neziskovým organizacím (spolupracoval jste s nějakou a jak)? Božek : Osobní vztah- v mládí byl členem Klubu turistů a lyžařů. Posléze setkání s NNO na profesní úrovni v komunální politice, a to s organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, sociální péče, ekologie a životní prostředí. Pracuje jako člen Rady vlády výboru pro regiony. Význam NNO je jasný, je to složka občanské společnosti, kterou nelze opomíjet. Je důležité prosazovat princip partnerství mezi NNO a státní správou a samosprávnou. Je to ovšem těžké, neboť ne všichni politici jsou nakloněni vzájemnému dialogu. Důsledkem jeho postoje je i uzavření Smlouvy o spolupráci mezi ANNO JMK a Jihomoravským krajem. V JMK to ovšem tak velký problém nebyl, a to proto, že ANNO JMK funguje kvalitně a pokud ANNOJMK doporučí kvalitní projekty, kraj je podpoří. Hošek : Mezi ním a předchozím kandidátem je rozdíl v prvotním kontaktu NNO, na rozdíl od pracovních setkání se s nimi jako podnikatel setkával především při podpoře jejich aktivit.- kupř. jeden z prvních sponzorů SVP Help me. Jeho zásadou je, že když je někdo aktivní a vydělává peníze, měl by poskytovat finance těm potřebným, a to jak z firemních zdrojů, tak i ze soukromých. V letech 2004 až 2006 pracoval jako investiční náměstek primátora města Brna v samosprávě, kde se setkal s problematikou výstavby domovů důchodců. V městě Brně je cca 3000 čekatelů, dlouhé čekací lhůty a jak mu utkvělo v paměti, NNO jsou také ti,kdo tuto problematiku řeší. V této oblasti by bylo dobré, aby se angažovali i soukromí investoři, nejen veřejné prostředky. Osobně podporuje zařízení pro mentálně postižené. Je toho názoru, že i část prostředků z volební kampaně by se měla investovat do oblastí věnujících se potřebným spoluobčanům, sám podpořil hematologické oddělení a projednává sponzoring se slepeckou školou na Hlinkách. Jestliže se mají přerozdělovat prostředky, pak těm potřebným, kteří si o ně nemůžou sami říct. Pomoc neziskovkám vidí i v zlepšení informačních toků mezi samosprávou a vlastními organizacemi, které mají díky nedostatečným financím přetížený management. Mohl by se tedy vytvořit projekt jakési správní rady, která by komunikovala se samosprávou. Jeho osobní zkušenost až v dospělém věku, právě na základě rodinných vazeb. Jen k sponzorským darům- měla by to být investice do naší budoucnosti, nemyslí se na podporu NNO pracujících s normální mládeží, které vychovávají a vzdělávají. NNO jsou nutné, protože spoustu společenských problémů není řešitelných státem a rodinou. Osobní zkušenost- vedoucí na 21 táborech. Jako politik byl vždy ten, kdo se stará o mládež, a to na všech úrovních. Je potřeba podpořit organizace v primární sféře, ne až jen řešení patologií. Každý, kdo věnuje svůj volný čas dětem a mládeži šetří státní rozpočet. Sítě NNO doplňují to, co nedokáží zabezpečit obce a stát, a proto vždy podporoval NNO. Většinou při podpoře těchto organizací jde o podporu napříč politickým spektrem. Jako židenický starosta podporoval Effetu, výnos ze židenického plesu byl vždy ve prospěch této organizace a jejích klientů.

3 Finance na primární prevenci se opravdu shánějí těžce, efekt není okamžitý a není tak vidět. V prvním čtení krajského rozpočtu byla zmiňována významná částka na volný čas, protidrogová prevence má sice více financí, ale bohužel problém patologií narůstá. Měla by se hledat spíše systémová řešení, ale realita je taková, že se spíše hledají finance na problémy. Hron Podpora primární prevence je běh na dlouhou trať, teprve po 15 letech jsou vidět výsledky. Poděkoval by rád panu Božkovi za podporu podpisu smlouvy o spolupráci, protože je vidět zlom v tom, že nás samospráva bere jak partnery. Dá se posléze řešit víc problémů, NNO jsou schopny přinést nápady a odstraňovat bariéry ve vzájemné komunikaci. Otázka č. 2 Kterou oblast neziskového sektoru byste nejvíce podpořil a jakým způsobem? Podpoří tu oblast, kterou jim doporučí předseda VV ANNO JMK Podporovat bude hlavně oblast dětí a mládeže, ale i ty subjekty, které doposud nebyly takto chápány, kupř. hasiči nebo včelaři. Pokud tato oblast nebude teď podporována, vzrostou patologie ve společnosti. Hošek: Naváže na první otázku a na zkušenosti ze samosprávy, a jako oblast nejvíce hodnou podpory vidí v oblasti práce se seniory, obzvlášť vznik seniorských domů. Má podnikatelský záměr, a to seniorský dům na Vinohradech, nejde o byznys. Zmínil by svoji podporu sociální oblasti, neboť JMK je unikátní v tom, že má víceleté financování NNO v sociální oblasti. Díky tomu se více organizací mohlo udržet. V tomto režimu teď pracuje více než 110 organizací, které mají smlouvu. Ta se bude nyní prodlužovat a inovovat. Sociální oblast je nutno podpořit,neboť starost o potřebné je vizitkou společnosti. Rád podpoří i víceleté financování NNO v oblasti dětí a mládeže, protože investice do výchovy dětí a mladých lidí se odrazí i v starosti o seniory, kupř. v péči o vlastní rodiče v domácím prostředí, pak nebude třeba tolik seniorských domů. Poukázal na nevyrovnanost vložených financí v ústavech, kde péče o jednoho seniora stojí měsíčně až ,-, kdežto domácí péče je oceněna částkou ,-. Vychovaná společnost, která má vztah ke klasickým hodnotám zaručuje kvalitní nekonfliktní budoucnost. Podporu víceletého financování velmi oceňuje. Pokud v návrhu rozpočtu kraje zůstane položka KRP SRLZ ANNO JMK dodá podklady pro vyčíslení efektivity NNO v této oblasti. Jde o to podpořit NNO s dlouhodobějším výchovným programem. Hron se dále dotázal kandidátů na jejich názor na věcný záměr zákona o veřejné prospěšnosti, který je teď horkým tématem neziskového sektoru. Představy státních složek se liší od představ NNO, které v současném znění zákona vidí značné úskalí pro neziskové organizace. Apeluje na kandidáty jako na budoucí senátory, aby zákon byl dopracován kvalitně a bez různých nesystémových doplňků.

4 Božek Jakýkoliv zákon, který vzniká bez připomínek z regionů není kvalitním zákonem. Je nutná analýza této problematiky, konzultace s dotčenými subjekty.to jak to probíhá teď je jen důkazem toho, že mnozí vrcholoví politici nedbají na princip partnerství. Ve vrcholové politice by měli být ti, co naslouchají a komunikují, v současné politické reprezentaci jich není mnoho. Hošek: Tuto problematiku nezná, ale chápe že ANNO JMK si vytváří odrazový můstek k budoucím senátorům. Zákony mají být tvořeny pro lidi a tak, aby jim lidé rozuměli. Zákony mají být prospěšné pro komunitu obecně, ale i pro její jednotlivé části. Každý senátor má za úkol hledat spravedlnost a má mít vazbu na prostor, ve kterém žije. Zákon v kvalitním znění by mohl překlenout můstek k víceletému financování na celostátní úrovni. Dotazy z pléna: Skoták, Help me: Kolik % neziskových organizací zanikne po úsporných opatřeních- kvalifikovaný odhad Tolik NNO kolik firem. Všechny vládní strany teď hovoří o škrtech, ale škrty nejsou reforma, nevedou k dobrým výsledkům. Nerozumí politice škrtů, neví proč je to tak nastaveno.v souvislosti s vývojem v Evropě a ve světě se nedá říct, že krize pominula a nastalo globální zlepšení. Prorůstová politika má vypadat jinak. Hošek: Nesouhlasí, má jiný názor, pokud jsme na tom ekonomicky špatně, musíme šetřit. Jako příklad uvádí tvrdé škrty v Bavorsku 70. let, kde tyto škrty nastartovaly hospodářský boom. Ovšem financování NNO a institucí z veřejných rozpočtů nemá být takové, aby NNO pocítily jako první škrty ve financování. Je toho názoru, že takový stav nenastal. Ke snižování dochází průběžně, některé oblasti se snižují, některé stagnují. Skoták, Help me: Nesouhlasí s panem Hoškem, a uvádí, že jejich organizace má na poslední čtvrtletí roku 2010 již o 10% méně, než byl původní plánovaný rozpočet a vůbec se neví jak to bude v novém roce. Nesouhlasí s takovouto politikou. Ví ovšem že se bude snižovat v sociální oblasti a škrty se dotknou i NNO. Podpora NNO měla být řešena i zisky ze Sazky, které měly být použity na financování i NNO ovšem výstavba Sazka arény pohltí veškeré příjmy až do roku Doufá, že neziskovky přežijí, protože lidé v NNO pracují hlavně srdcem, dokáží překlenout i

5 ty krize, které by v jiných oblastech vedly k zániku již mnohem dříve a NNO zanikají až s opravdu velikými problémy. Je ovšem optimista, doufá v lepší vývoj. Řadu aktivit pro státní orgány by mohly dělat NNO, zracionalizovala by se tím i činnost ministerstev, NNO mají větší efektivitu, jsou zvyklé pracovat s málem. V 18:15 se rozloučil Miroslav Hošek, poděkoval za pozvání a vyzval účastníky k diskuzi, kontakt je na Poté pokračovala diskuze: Jurásek, GO klub: Proč není víceleté financování a proč není propojeno financování projektů z městského rozpočtu a z krajského rozpočtu? Kraj má vůli k víceletému financování. Spolupráce s městem Brnem je leckdy obtížná, ale i s konkrétními politiky se dá domluvit.v tuto chvíli není jasné, s kým by se na městě mělo jednat, vše se vyjasní až za tři týdny. Jako krajský zastupitel zde vidí potřebu spolupráce, obzvlášť při větších akcích, jako příklad uvádí projekt Dny běhu v Brně, kde společné bylo možné. Když konkrétní lidé podporují konkrétní věci, je možné všechno. Juránek : Oproti městu má kraj, protože je mladší dobrý start, lépe se prosazují nové věci. Rád by společné projekty, kde by bylo vícezdrojové financování, a to státní rozpočet, kraj, město. Je to možné i u velkých projektů jako je výstavba kampusu v Brně. Tak jak to jde u velkých projektů, mělo by to jít i u projektů malých. Poukázal na opravdu dobrou spolupráci s krajem viz smlouva o spolupráci, která na městské úrovni se projednává až teď. Spolupráce s krajem je podstatně kvalifikovanější a konzistentnější. Čapek: Některé projekty nejsou jen o penězích, jde i o spolupráci NNO mezi sebou- kupř. senioři a sportovci- hraní šachů. Podpoří budoucí senátoři tento typ spolupráce?? Jde i o morální podporu, nejen o finanční pomoc. Jako největší ohrožení společnosti vidí dvě věci, a to mezigenerační rozpory, které podporují i mnohé politické strany, které v tom vidí okamžitý politický prospěch. Projekty, které se věnují odstraňování bariér mezi generacemi vítá. Dalším problémem je integrace cizinců. Pokud budeme podporovat i nepřímo rasovou nenávist, vytváříme do budoucna past, důležitá je prevence hlavně u mládeže. Poukázal na rozdíl mezi státníkem a politikem- státník uvažuje do budoucnosti, politik jen krátkodobě. Ukázal na příkladu ze své profese lesáka, že je to jako s pěstováním lesa, nikdy

6 při jeho výsadbě není vidět výsledek. To, co platí o lese, platí i o politice. Je nutná podpora myšlenky propojení mladých-starých, ukazuje se že mladá generace si lépe rozumí se seniory než ta střední. Projekty propojující seniory s dětmi mládeží mají ovšem i svá zákonná úskalí, jako příklad uvádí židenický projekt mateřské školky a domu pro seniory, kde tento princip měl být využit a narazil na omezení z hlediska hygienických vyhlášek. Bohužel muselo dojít i k oddělní obou generací i ve venkovním prostoru a to plotem, který navzdory vyhláškám obě generace příliš nevnímaly )) Na závěr byli kandidáti vyzváni Jaromírem Hronem k poslednímu slovu. Je rád, že mu NNO naslouchaly, a je rád, že si občané vyberou jeho jako správného senátora Senátní volby jsou soutěž, a druhé místo v nich je prohra, vyhrává jen jeden. Hrát se ovšem musí fairplay. Ale ať zvítězí z jižní Moravy kdokoliv, zcela jistě přinese čerstvý vítr do Prahy Jaromír Hron poděkoval všem zúčastněným a popřál kandidátům hodně štěstí ve volbách. Zapsala: Najbrtová, ANNO JMK Ověřil: Hron, předseda ANNO JMK

Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012

Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012 Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012 Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2 V 16:00 moderátor pan Jaromír Hron (předseda ANNO JMK) všechny přivítal:

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. FIREMNÍ ŠKOLKA 1. Zdroj: www.muziazeny.cz Datum: neuvedeno Název: Projekt firemní školky o.p.s. DŮM PRO MOTÝLKY

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj vyřadilo okres Sokolov ze seznamu strukturálně postižených oblastí. To. obcí na Soko-

Ministerstvo pro místní rozvoj vyřadilo okres Sokolov ze seznamu strukturálně postižených oblastí. To. obcí na Soko- Dominantní samozřejmě zůstává lékařská stránka. Chceme zejména dobré rozložení lůžkových oddělení tak, aby to vyhovovalo potřebám pacientů z celého S tím souvisí i společná léková politika. Víme, že ceny

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Příručka pro projekty realizované v partnerství. Oto Potluka a kolektiv

Příručka pro projekty realizované v partnerství. Oto Potluka a kolektiv Příručka pro projekty realizované v partnerství Oto Potluka a kolektiv Praha, 2012 Příručka pro projekty realizované v partnerství Oto Potluka a kol. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Příručka je

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb.

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb. SVĚT 4/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Náležitosti pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU Ministerstvo

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více