Úvodní slovo předsedy představenstva Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo předsedy představenstva... 2. Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s... 5. Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s..."

Transkript

1

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Klíčová data společnosti... 4 Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku... 8 Základní údaje o společnosti... 8 Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Struktura koncernu KARBON INVEST a.s Divize FÓLIE Břidličná...10 Divize PLECHY Břidličná...10 Divize OBALY Břidličná...12 Divize TAPA Tábor...12 Investice...14 Program zabezpečování jakosti...17 Personální a sociální oblast...19 Účetní výkazy...20 Výrok auditora...23 Dceřiná společnost...24 Kontakty Přílohy 1

4 Slovo předsedy představenstva Dámy a pánové, vážení akcionáři, využívám této příležitosti, abych se vyjádřil k loňským výsledkům společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. V roce 2003 se zhodnotilo úsilí pracovního kolektivu společnosti a podařilo se vytvořit ucelený názor na další vývoj společnosti, managementu, orgánů společnosti a akcionářů. Výsledkem společného úsilí bylo upevnění pozice AL INVEST Břidličná, a. s. v náročné evropské konkurenci válcovaných polotovarů z hliníku a širokého sortimentu obalových materiálů. Výsledky roku 2003 jednoznačně potvrzují správný směr vývoje společnosti s meziroční skokovou rentabilitou výroby. Mezi hlavní cíle společnosti patří kvalita vyráběné produkce a profesionální zákaznický servis. Splnění a překročení všech rozhodujících ukazatelů podnikatelského záměru roku 2003 lze hodnotit jednoznačně pozitivně. V minulém roce byly rovněž zajištěny tyto hlavní cíle: Schválení střednědobé strategie společnosti do roku Navýšení základního kapitálu společnosti o 700 mil. Kč. Dosažení recertifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 z roku 2001 a úspěšné zvládnutí náročných zákaznických auditů renomovaných světových firem. Příprava pro získání integrovaného povolení IPPC Integrated Prevention Pollution Control. Výrazná ekologická investice ke splnění zákonných podmínek ovzduší jako likvidace vzdušin z tiskových a lakovacích obalů. Spalovny odpadních plynů byly realizovány v lokalitách Břidličná i TAPA Tábor. Mezi pozitivní skutečnosti roku 2003 patří také: Ocenění OBAL ROKU 2003, které divize TAPA TÁBOR získala v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší obal roku Získání ocenění Nejlepšího republikového dodavatele obalového materiálu pro firmu Nestlé Česko s. r. o. za rok Výše uvedené skutečnosti, včetně dalších, uvedených ve výroční zprávě, vytvářejí základní předpoklady pro splnění náročných úkolů roku Náročné výrobní i ekonomické cíle roku 2004 společně s intenzivním investičním rozvojem společnosti staví před pracovní kolektiv společnosti složité zadání, neboť se předpokládá realizace investic ve výši cca 340 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že tyto náročné úkoly v roce 2004 společnost zvládne. Chtěl bych tímto poděkovat pracovnímu kolektivu AL INVEST Břidličná, a. s. za výsledky dosažené v roce 2003, členům orgánů společnosti za jejich práci ve prospěch společnosti a také obchodním partnerům za jejich spolupráci. Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva 2

5 3

6 Klíčová data společnosti Tržby Zisk brutto EBIT EBITDA Aktiva netto Cizí zdroje Investice v daném roce Základní kapitál Za významné považujeme : Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl výše 150 mil. Kč a potvrdil úspěšnost procesu nastavení společnosti. Byla přijata střednědobá strategie rozvoje společnosti pro období Výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin MT (index 2002 / %). Výroba obalových materiálů MT ( index 2002 / % ). Tržby - 3,5 mld. Kč (průměrná cena primárního hliníku USD / MT) Dne rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1 mil. Kč na 701 mil. Kč. Základní kapitál se zvýšil upsáním 10 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 70 mil. Kč každá, v listinné podobě. Všechny akcie upsala obchodní společnost OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 4

7 Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Petr Otava, CSc. Předseda představenstva Místopředseda představenstva KARBON INVEST, a.s. Předseda představenstva METALIMEX, a.s. Člen představenstva K.O.P., a.s. Ing. Leoš Tomíček Místopředseda představenstva Výkonný ředitel AL INVEST Břidličná,a.s. Ing. Jiří Palma Člen představenstva Ředitel divize OBALY AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Tomáš Köhler Člen představenstva Ředitel divize PLECHY AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Petr Sůva Člen představenstva Ředitel divize TAPA Tábor AL INVEST Břidličná, a.s. Změny ve složení statutárního orgánu společnosti v průběhu roku 2003: Člen představenstva Ing. Josef Mašín odstoupil z funkce člena představenstva. Na řádné valné hromadě dne byla současně schválena změna stanov ve smyslu rozšíření počtu členů představenstva ze tří na pět. Zároveň byli zvoleni noví členové představenstva. 5

8 Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Viktor Koláček Předseda dozorčí rady Předseda představenstva KARBON INVEST, a.s. Člen dozorčí rady METALIMEX, a.s. Předseda představenstva K.O.P., a.s. Pavel Kameník Místopředseda dozorčí rady Vedoucí výroby divize Plechy AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Janka Vozárová Členka dozorčí rady Místopředsedkyně představenstva METALIMEX, a.s. JUDr. Petra Nováková Členka dozorčí rady Členka dozorčí rady OKD, a.s., Člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Členka dozorčí rady OKD, Podnikatelská, a.s. Ing. Helena Bílková Členka dozorčí rady Místopředsedkyně představenstva OKD, a.s., Člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Předsedkyně dozorčí rady K.O.P. Členka představenstva KARBON INVEST, a.s. Ing. Petra Minichová Členka dozorčí rady Vedoucí ekonomiky divize Plechy AL INVEST Břidličná,a.s. 6

9 7

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Základní údaje o společnosti Název: AL INVEST Břidličná, a. s. Sídlo: Bruntálská 8, Břidličná, PSČ IČO: Právní forma: akciová společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 12. června 2000 a sídlí v Břidličné, ul. Bruntálská 8, Česká republika, IČO Hlavním předmětem její činnosti je výroba polotovarů válcovaných z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. V roce 2002 provedla společnost významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Dne byla zapsána změna názvu společnosti z ROFIKA a.s. na AL INVEST Břidličná, a.s. a změna sídla společnosti z Seifertova 9/823, Praha 3 na Bruntálská 8, Břidličná. Předmět podnikání dle Stanov společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. : Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin Polygrafická výroba Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Slévárenství Kovoobráběčství Zpracování dat, služby databank, správa sítí Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Organizační struktura společnosti k Osoby podílející se na základním kapitálu: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 99,86 % K.O.P., a.s. 0,14 % Mateřskou společností je OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, Moravská Ostrava, IČO , zapsaná ve vl. č. 122 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Společnost je součástí konsolidačního celku OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Změny v obchodním rejstříku v roce 2003 : na základě rozhodnutí jediného akcionáře K.O.P., a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. ze dne byl zvýšen základní kapitál společnosti z částky tis. Kč na částku tis. Kč. Z důvodu změny akcionářské struktury došlo k výmazu jediného akcionáře. AL INVEST Břidličná,a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka

11 Struktura koncernu KARBON INVEST, a.s. základní struktura koncernu KARBON INVEST a.s. s vyjádřením podílu na ZK v % stav ke dni

12 AL INVEST Břidličná, a.s. výrobce válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin Válcované polotovary, plechy, pasy a fólie z hliníku a jeho slitin, válcované technologií válcování za studena i za tepla. Divize FÓLIE válcované produkty z hliníku a jeho slitin v tloušťkách menších než 2 mm, předvalky pro výrobu hliníkové fólie a tenké plechy pro potravinářské účely. Fólie pro zušlechtění Fólie pro čokoládovny Fólie pro domácnost (Alobal) Fólie pro technické aplikace Finstock Foilstock Tenké plechy pro potravinářské účely Divize PLECHY válcované produkty z hliníku a jeho slitin v tlouštkách větších než 2 mm. Pásy válcované za studena Plechy válcované za studena Plechy válcované za tepla Tvarované plechy Profal Kartáčované plechy Kotouče Kaloty Svařované trubky 10

13 11

14 AL INVEST Břidličná, a.s. výrobce obalových materiálů Obalové materiály, flexibilní obaly na bázi hliníkové fólie, plastů, papírů a jejich vzájemných kombinací pro potravinářství, farmaceutický a tabákový průmysl. Divize OBALY výroba flexibilních obalů Tabáková fólie Obaly pro másla, tuky, tvarohy a zmrzliny Obaly pro čokolády a cukrovinky Obaly pro tavené sýry Víčka a víčková fólie Hliníkové misky Divize TAPA Tábor výroba flexibilních obalů pro: Pekařské výrobky Bonbóny a cukrovinky Chipsy, brambůrky a snaky Míchané sypké směsi Plodiny a potravinářské suroviny Těstoviny a racionální výživu Mléčné výrobky Maso, masné výrobky a hotová jídla Mražené výrobky Krmivo pro domácí zvířata Zdravotnické a drogistické výrobky 12

15 13

16 Investice Střednědobá strategie V roce 2003 byla přijata Střednědobá strategie společnosti. Rozvoj společnosti v letech bude rozložen do 4 strategických produktových linií. V roce 2003 bylo investováno 180 mil. Kč. Za nejvýznamnější lze označit úspěšnou rekonstrukci fóliářské válcovací stolice Q 3. Při rekonstrukci byly kompletně rekonstruovány veškeré hlavní uzly stroje : zvětšení velikosti válcovaných svitků zdokonalení odtahu olejových par včetně instalace filtru pro snížení emisí olejových par výměna pohonů stolice, navíječky i odvíječek instalace bezdotykového měřiče tloušťky fólie instalace měřiče rovinnosti fólie instalace jednotky vysokého tlaku instalace AFC / AGC - VAI UK Vantage Všechny plánované parametry rekonstrukce - zvýšení válcovací rychlosti, rozsahu válcovaných tlouštěk, parametru rovinnosti a ochrany životního prostředí - byly splněny. Investice do ochrany životního prostředí Byla provedena zásadní změna v zajištění ekologického provozu zušlechťovacích strojů na obou obalových divizích ( OBALY Břidličná / TAPA Tábor ). Cílem projektu byla instalace jednotek určených k likvidaci vzdušnin s obsahem organických rozpouštědel, produktu zušlechťovacích procesů. Čištění odpadního vzduchu je založeno na principu spalování obsažených organických látek za vysokých teplot ( C ) metodou regenerativní termické oxidace ( RTO ). Regenerativní termická oxidace je proces, jenž se vyznačuje vysokou účinností. Takto vyčištěné vzdušniny splňují emisní limity stanovené předpisy pro ochranu ovzduší a životního prostředí ( 50 mg/m3 TOC ) a splňují též limity emisí připravované legislativními orgány EU ( 20 mg/m 3 TOC ). Investice mil. Kč Plánovaný rozsah investic v roce mil. Kč - je unikátní v moderní historii společnosti. Základem investičního programu rozvoje společnosti pro období je Střednědobá strategie společnosti. Klíčové projekty budou realizovány ve strategiích podpory výroby obalových materiálů a výroby plechů a pásů. 14

17 15

18 16

19 Program zabezpečování jakosti Recertifikace systému zabezpečování jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001: Lloyd s Register Quality Assurance Společnost AL INVEST Břidličná, a. s. pokračuje v roce 2003 v zabezpečování jakosti svých výrobků uplatněním systému řízení podle požadavků norem ISO řady Vzhledem ke skutečnosti, že platnost certifikátu systému zabezpečování jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:1995 byla v prosinci 2003 po 3 letech platnosti ukončena ( certifikát byl udělen společnosti certifikační firmou Lloyd s Register Quality Assurance ), připravovala se společnost podle novelizovaných norem EN ISO 9000:2000 od počátku roku na další 3leté obnovení jeho platnosti. Po ročním úsilí, které vynaložilo vedení a zaměstnanci společnosti na transformaci stávajícího systému a implementaci nových požadavků QMS, společnost úspěšně recertifikovala systém zabezpečování jakosti nastavený podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Recertifikační audit byl proveden společností Lloyd s Register Quality Assurance v prosinci Certifikát byl společnosti vystaven 22. ledna 2004 s platností do 21. ledna Management jakosti zahrnuje procesy a činnosti související s vývojem a výrobou válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, s vývojem a výrobou zušlechtěných obalových fólií z hliníku a flexibilního obalového materiálu. Zaměstnanci společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. úspěšně splnili očekávání obchodních partnerů a pokračují v nastoleném trendu zabezpečování jakosti svých výrobků a služeb prostřednictvím certifikovaného systému řízení jakosti v souladu s požadavky norem ISO 9000:2000 Pozitivním prvkem ve smyslu prohlubování managementu jakosti podle norem ISO v rámci celé společnosti je skutečnost, že dislokovaná výrobní divize TAPA Tábor byla rovněž certifikována, a to v únoru 2004 dle ČSN EN ISO 9001:2001. Způsobilost dodavatele zákaznický audit Mimo aktivit souvisejících s transformací QMS se společnost v roce 2003 intenzivně zabývala splněním požadavků významných zákazníků divize Obaly ve vztahu k zabezpečení správné výrobní a hygienické praxe. Nezanedbatelné finanční prostředky vynaložené na zlepšení pracovního prostředí společně s uplatněním plánů HACCP a hygienických zásad blízkých potravinářskému průmyslu se zúročily obdržením statutu způsobilého dodavatele; vyplývá to z vysokého bodového hodnocení dosaženého při zákaznických auditech firem British American Tobacco, Kraft Foods International, Nestle a Bongrain TPK s.r.o. Také systém managementu jakosti ve výrobních divizích Plechy a Fólie byl podroben prověrce způsobilosti dodavatele, a to konkrétně zákazníky OEZ Letohrad, Kovintrade Praha a Keramet Praha. Ani při těchto zákaznických auditech nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by negativně ovlivnily kvalitu výrobků a zavedeného systému jakosti, obě divize tudíž byly shledány způsobilými dodavateli. Udělení certifikátu QMS a současné uznání společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. jako způsobilého dodavatele významných obchodních partnerů potvrzuje vysokou úroveň stávající kvality výrobků, dosavadních služeb a celého systému řízení společnosti. Současně však zavazuje vedení a zaměstnance společnosti k trvalému a nepřetržitému zlepšování úrovně a výkonnosti, tedy ke zvyšování účinnosti a efektivity; ovšem s nezbytným zohledněním narůstajících požadavků na bezpečnostní a ekologické předpisy. 17

20 18

21 Personální a sociální oblast Cílem personální strategie společnosti je permanentní vzdělávání stávajících zaměstnanců včetně zvyšování stability, zázemí a loajality s efektivním dopadem do rozvoje společnosti Z pohledu personální politiky lze označit rok 2003 pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. za zlomový. Počet pracovních míst byl radikálně snížen o 7 % při již zmiňovaném nárůstu objemu výroby. Společnost, při svých 1278 zaměstnancích, i nadále zaujímá prvenství z pohledu velikosti zaměstnavatele v regionu. Snížení pracovních míst se ve srovnání s uváděnými daty za rok 2002 viditelně promítlo do skladby zaměstnanců, věkové a kvalifikační struktury. Změny v těchto zmiňovaných oblastech ve své hloubce podporují záměry společnosti, jako je např. zvýšení produktivity práce, rozšíření kapacit apod. Nastavený trend je nezbytný a charakteristický pro předmět podnikání společnosti, kdy největší důraz je kladen na oblasti vzdělávání, motivace a péče o zaměstnance. Dílčí strategie vzdělávání vytváří dostatečný prostor pro rozvoj zaměstnanců s cílem prohlubování a zejména zvyšování kvalifikace, kdy tento prostor bude ze strany vedení společnosti permanentně rozšiřován. Při výcviku a rozvoji svých zaměstnanců je využíváno formy jak externího, tak interního školení, kdy bylo vynaloženo 3,4 mil. Kč. Filozofie motivační strategie firmy se ubírá směrem nefinanční motivace, která představuje dlouhodobější vklad do péče o zaměstnance. Neméně je však kladen důraz na finanční motivaci, což dokladuje nárůst průměrné mzdy ve srovnání s rokem 2002 o 4%. Průměrná měsíčná mzda ve výši ,- Kč ( r ) vzrostla na ,- Kč ( r ). Vzhledem k překročení plánovaných hospodářských výsledků společnosti byly ze strany představenstva společnosti oceněny výkony zaměstnanců formou mimořádných ročních odměn. Struktura zaměstnanců v roce 2002 v roce % D 73% D 29% THP 27% THP Kvalifikační struktura v roce 2002 v roce 2003 Vzdělání: Vzdělání: 13% základní 14% základní 52% vyučen 60% vyučen 27% středoškolské 18% středoškolské 8% vysokoškolské 8% vysokoškolské Akcionáři a vedení společnosti si plně uvědomují prioritní a neoddělitelnou úlohu lidských zdrojů ve společnosti. Efektivně vynakládají prostředky na jejich rozvoj a stabilitu, tak aby společnost nadále dávala jistotu a perspektivu svým zaměstnanců i jejich rodinám a současně tímto způsobem účinně přispívala k rozvoji města i regionu. Naplňováním závazků a dohod vyplývajících z kolektivní smlouvy a sociálního programu standardizuje zvyšující se péči o své zaměstnance. Zaměstnavatelem je dobrovolně poskytováno prodloužení zákonem stanovené dovolené o jeden týden; dále příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění; rekondiční pobyty, preventivní lékařská péče; příplatky za odpolední a zvýšené příplatky za noční směny, finanční odměny a další zaměstnanecké výhody, které jsou přímo adresné pro stanovené skupiny zaměstnanců. 19

22 Účetní výkazy. Základní výkazy Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow Označ. A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D.I. Časové rozlišení Označ. P A S Í V A PASÍVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení

23 Ozn. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účet.období (+/-)

24 Peněžní tok Ozn. PENĚŽNÍ TOK P. Stav finančního majetku na začátku období Z. Hospodářský výsledek za účetní období A1. Úpravy o nepeněžní operace A1.1. Odpisy stálých aktiv (+) A1.2. Odpis opravné položky k nabytému majetku (+/-) A1.3. Změna stavu rezerv (+/-) A1.4. Změna stavu přechodných aktiv (+/-) A1.5. Změna stavu přechodných pasiv (+/-) A.* Čistý pen. tok z prov. činn. před změnami prac. kap A2. Změna potřeby pracovního kapitálu A2.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek (+/-) A2.2. Změna stavu krátkodobých závazků (+/-) A2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B1. Pořízení nehmotného a hmotného IM (-) B2. Pořízení finančních investic (-) B3. Úbytek N a HIM v zůstatkových cenách (+) B4. Úbytek finančních investic v účetních cenách (+) B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti C1. Výplata dividend a podílů C2. Kapit. vklad, emise akcií C3. Čerpání dlouhodobých bankovních úvěrů C4. Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů C5. Změna stavu krátkodobých úvěrů a výpomocí C6. Změna stavu dlouhodobých závazků C7. Změna stavu dlouh. pohled. a pohled. za upsané VJ C8. Dary, ážio, ost. Vklady C9. Ostatní změny vlast.jmění C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Celkové zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav finančního majetku na konci období

25 Výrok auditora 23

26 Dceřiná společnost Kovohutě Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia se sídlem ve Wroclawi Představenstvo společnosti : Ing. Zdeněk Kubík Ing. Tomáš Köhler Sídlo společnosti, identifikační číslo: REGON (identifikační číslo): Sídlo: ul. Krzemieniecka 60a, Wroclaw, Polsko Základní kapitál: Základní kapitál společnosti byl navýšen na PLN rozdělených na podílů po 100 PLN, Předmět podnikání: velkoobchodní prodej kovů a kovové rudy velkoobchodní prodej kovových výrobků a přístrojů a doplňkového vybavení pro hydraulická a výhřevná zařízení 24

27 Kontakty Obchodní jméno společnosti: Sídlo společnosti: AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 8, Břidličná IČ: DIČ: Telefonní spojení: +420/ Faxové spojení: +420/ spojení: www stránky: www. alinvest.cz 25

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 AL INVEST Břidličná, a.s. Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2009

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva.......................................... 2 2. Profil obchodní společnosti................................................. 3 3. Vybrané hospodářské

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2009 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Roční firemní zpráva 2013

Roční firemní zpráva 2013 Roční firemní zpráva 2013 Ferona je na trhu už 185 let! Již druhé století stavíme úspěch na kvalitě našich služeb, efektivním managementu společnosti a komunikaci. Naše provozovny pokrývají celé území

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Výroční zpráva 2012 T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 OBSAH I. PROFIL SPOLEČNOSTI...2 II. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 2008 2012...6 III. DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO...8

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více