Úvodní slovo předsedy představenstva Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo předsedy představenstva... 2. Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s... 5. Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s..."

Transkript

1

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Klíčová data společnosti... 4 Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku... 8 Základní údaje o společnosti... 8 Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Struktura koncernu KARBON INVEST a.s Divize FÓLIE Břidličná...10 Divize PLECHY Břidličná...10 Divize OBALY Břidličná...12 Divize TAPA Tábor...12 Investice...14 Program zabezpečování jakosti...17 Personální a sociální oblast...19 Účetní výkazy...20 Výrok auditora...23 Dceřiná společnost...24 Kontakty Přílohy 1

4 Slovo předsedy představenstva Dámy a pánové, vážení akcionáři, využívám této příležitosti, abych se vyjádřil k loňským výsledkům společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. V roce 2003 se zhodnotilo úsilí pracovního kolektivu společnosti a podařilo se vytvořit ucelený názor na další vývoj společnosti, managementu, orgánů společnosti a akcionářů. Výsledkem společného úsilí bylo upevnění pozice AL INVEST Břidličná, a. s. v náročné evropské konkurenci válcovaných polotovarů z hliníku a širokého sortimentu obalových materiálů. Výsledky roku 2003 jednoznačně potvrzují správný směr vývoje společnosti s meziroční skokovou rentabilitou výroby. Mezi hlavní cíle společnosti patří kvalita vyráběné produkce a profesionální zákaznický servis. Splnění a překročení všech rozhodujících ukazatelů podnikatelského záměru roku 2003 lze hodnotit jednoznačně pozitivně. V minulém roce byly rovněž zajištěny tyto hlavní cíle: Schválení střednědobé strategie společnosti do roku Navýšení základního kapitálu společnosti o 700 mil. Kč. Dosažení recertifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 z roku 2001 a úspěšné zvládnutí náročných zákaznických auditů renomovaných světových firem. Příprava pro získání integrovaného povolení IPPC Integrated Prevention Pollution Control. Výrazná ekologická investice ke splnění zákonných podmínek ovzduší jako likvidace vzdušin z tiskových a lakovacích obalů. Spalovny odpadních plynů byly realizovány v lokalitách Břidličná i TAPA Tábor. Mezi pozitivní skutečnosti roku 2003 patří také: Ocenění OBAL ROKU 2003, které divize TAPA TÁBOR získala v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší obal roku Získání ocenění Nejlepšího republikového dodavatele obalového materiálu pro firmu Nestlé Česko s. r. o. za rok Výše uvedené skutečnosti, včetně dalších, uvedených ve výroční zprávě, vytvářejí základní předpoklady pro splnění náročných úkolů roku Náročné výrobní i ekonomické cíle roku 2004 společně s intenzivním investičním rozvojem společnosti staví před pracovní kolektiv společnosti složité zadání, neboť se předpokládá realizace investic ve výši cca 340 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že tyto náročné úkoly v roce 2004 společnost zvládne. Chtěl bych tímto poděkovat pracovnímu kolektivu AL INVEST Břidličná, a. s. za výsledky dosažené v roce 2003, členům orgánů společnosti za jejich práci ve prospěch společnosti a také obchodním partnerům za jejich spolupráci. Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva 2

5 3

6 Klíčová data společnosti Tržby Zisk brutto EBIT EBITDA Aktiva netto Cizí zdroje Investice v daném roce Základní kapitál Za významné považujeme : Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl výše 150 mil. Kč a potvrdil úspěšnost procesu nastavení společnosti. Byla přijata střednědobá strategie rozvoje společnosti pro období Výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin MT (index 2002 / %). Výroba obalových materiálů MT ( index 2002 / % ). Tržby - 3,5 mld. Kč (průměrná cena primárního hliníku USD / MT) Dne rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1 mil. Kč na 701 mil. Kč. Základní kapitál se zvýšil upsáním 10 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 70 mil. Kč každá, v listinné podobě. Všechny akcie upsala obchodní společnost OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 4

7 Představenstvo AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Petr Otava, CSc. Předseda představenstva Místopředseda představenstva KARBON INVEST, a.s. Předseda představenstva METALIMEX, a.s. Člen představenstva K.O.P., a.s. Ing. Leoš Tomíček Místopředseda představenstva Výkonný ředitel AL INVEST Břidličná,a.s. Ing. Jiří Palma Člen představenstva Ředitel divize OBALY AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Tomáš Köhler Člen představenstva Ředitel divize PLECHY AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Petr Sůva Člen představenstva Ředitel divize TAPA Tábor AL INVEST Břidličná, a.s. Změny ve složení statutárního orgánu společnosti v průběhu roku 2003: Člen představenstva Ing. Josef Mašín odstoupil z funkce člena představenstva. Na řádné valné hromadě dne byla současně schválena změna stanov ve smyslu rozšíření počtu členů představenstva ze tří na pět. Zároveň byli zvoleni noví členové představenstva. 5

8 Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Viktor Koláček Předseda dozorčí rady Předseda představenstva KARBON INVEST, a.s. Člen dozorčí rady METALIMEX, a.s. Předseda představenstva K.O.P., a.s. Pavel Kameník Místopředseda dozorčí rady Vedoucí výroby divize Plechy AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Janka Vozárová Členka dozorčí rady Místopředsedkyně představenstva METALIMEX, a.s. JUDr. Petra Nováková Členka dozorčí rady Členka dozorčí rady OKD, a.s., Člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Členka dozorčí rady OKD, Podnikatelská, a.s. Ing. Helena Bílková Členka dozorčí rady Místopředsedkyně představenstva OKD, a.s., Člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Předsedkyně dozorčí rady K.O.P. Členka představenstva KARBON INVEST, a.s. Ing. Petra Minichová Členka dozorčí rady Vedoucí ekonomiky divize Plechy AL INVEST Břidličná,a.s. 6

9 7

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Základní údaje o společnosti Název: AL INVEST Břidličná, a. s. Sídlo: Bruntálská 8, Břidličná, PSČ IČO: Právní forma: akciová společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 12. června 2000 a sídlí v Břidličné, ul. Bruntálská 8, Česká republika, IČO Hlavním předmětem její činnosti je výroba polotovarů válcovaných z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. V roce 2002 provedla společnost významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Dne byla zapsána změna názvu společnosti z ROFIKA a.s. na AL INVEST Břidličná, a.s. a změna sídla společnosti z Seifertova 9/823, Praha 3 na Bruntálská 8, Břidličná. Předmět podnikání dle Stanov společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. : Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin Polygrafická výroba Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Slévárenství Kovoobráběčství Zpracování dat, služby databank, správa sítí Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Organizační struktura společnosti k Osoby podílející se na základním kapitálu: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 99,86 % K.O.P., a.s. 0,14 % Mateřskou společností je OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, Moravská Ostrava, IČO , zapsaná ve vl. č. 122 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Společnost je součástí konsolidačního celku OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Změny v obchodním rejstříku v roce 2003 : na základě rozhodnutí jediného akcionáře K.O.P., a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. ze dne byl zvýšen základní kapitál společnosti z částky tis. Kč na částku tis. Kč. Z důvodu změny akcionářské struktury došlo k výmazu jediného akcionáře. AL INVEST Břidličná,a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka

11 Struktura koncernu KARBON INVEST, a.s. základní struktura koncernu KARBON INVEST a.s. s vyjádřením podílu na ZK v % stav ke dni

12 AL INVEST Břidličná, a.s. výrobce válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin Válcované polotovary, plechy, pasy a fólie z hliníku a jeho slitin, válcované technologií válcování za studena i za tepla. Divize FÓLIE válcované produkty z hliníku a jeho slitin v tloušťkách menších než 2 mm, předvalky pro výrobu hliníkové fólie a tenké plechy pro potravinářské účely. Fólie pro zušlechtění Fólie pro čokoládovny Fólie pro domácnost (Alobal) Fólie pro technické aplikace Finstock Foilstock Tenké plechy pro potravinářské účely Divize PLECHY válcované produkty z hliníku a jeho slitin v tlouštkách větších než 2 mm. Pásy válcované za studena Plechy válcované za studena Plechy válcované za tepla Tvarované plechy Profal Kartáčované plechy Kotouče Kaloty Svařované trubky 10

13 11

14 AL INVEST Břidličná, a.s. výrobce obalových materiálů Obalové materiály, flexibilní obaly na bázi hliníkové fólie, plastů, papírů a jejich vzájemných kombinací pro potravinářství, farmaceutický a tabákový průmysl. Divize OBALY výroba flexibilních obalů Tabáková fólie Obaly pro másla, tuky, tvarohy a zmrzliny Obaly pro čokolády a cukrovinky Obaly pro tavené sýry Víčka a víčková fólie Hliníkové misky Divize TAPA Tábor výroba flexibilních obalů pro: Pekařské výrobky Bonbóny a cukrovinky Chipsy, brambůrky a snaky Míchané sypké směsi Plodiny a potravinářské suroviny Těstoviny a racionální výživu Mléčné výrobky Maso, masné výrobky a hotová jídla Mražené výrobky Krmivo pro domácí zvířata Zdravotnické a drogistické výrobky 12

15 13

16 Investice Střednědobá strategie V roce 2003 byla přijata Střednědobá strategie společnosti. Rozvoj společnosti v letech bude rozložen do 4 strategických produktových linií. V roce 2003 bylo investováno 180 mil. Kč. Za nejvýznamnější lze označit úspěšnou rekonstrukci fóliářské válcovací stolice Q 3. Při rekonstrukci byly kompletně rekonstruovány veškeré hlavní uzly stroje : zvětšení velikosti válcovaných svitků zdokonalení odtahu olejových par včetně instalace filtru pro snížení emisí olejových par výměna pohonů stolice, navíječky i odvíječek instalace bezdotykového měřiče tloušťky fólie instalace měřiče rovinnosti fólie instalace jednotky vysokého tlaku instalace AFC / AGC - VAI UK Vantage Všechny plánované parametry rekonstrukce - zvýšení válcovací rychlosti, rozsahu válcovaných tlouštěk, parametru rovinnosti a ochrany životního prostředí - byly splněny. Investice do ochrany životního prostředí Byla provedena zásadní změna v zajištění ekologického provozu zušlechťovacích strojů na obou obalových divizích ( OBALY Břidličná / TAPA Tábor ). Cílem projektu byla instalace jednotek určených k likvidaci vzdušnin s obsahem organických rozpouštědel, produktu zušlechťovacích procesů. Čištění odpadního vzduchu je založeno na principu spalování obsažených organických látek za vysokých teplot ( C ) metodou regenerativní termické oxidace ( RTO ). Regenerativní termická oxidace je proces, jenž se vyznačuje vysokou účinností. Takto vyčištěné vzdušniny splňují emisní limity stanovené předpisy pro ochranu ovzduší a životního prostředí ( 50 mg/m3 TOC ) a splňují též limity emisí připravované legislativními orgány EU ( 20 mg/m 3 TOC ). Investice mil. Kč Plánovaný rozsah investic v roce mil. Kč - je unikátní v moderní historii společnosti. Základem investičního programu rozvoje společnosti pro období je Střednědobá strategie společnosti. Klíčové projekty budou realizovány ve strategiích podpory výroby obalových materiálů a výroby plechů a pásů. 14

17 15

18 16

19 Program zabezpečování jakosti Recertifikace systému zabezpečování jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001: Lloyd s Register Quality Assurance Společnost AL INVEST Břidličná, a. s. pokračuje v roce 2003 v zabezpečování jakosti svých výrobků uplatněním systému řízení podle požadavků norem ISO řady Vzhledem ke skutečnosti, že platnost certifikátu systému zabezpečování jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:1995 byla v prosinci 2003 po 3 letech platnosti ukončena ( certifikát byl udělen společnosti certifikační firmou Lloyd s Register Quality Assurance ), připravovala se společnost podle novelizovaných norem EN ISO 9000:2000 od počátku roku na další 3leté obnovení jeho platnosti. Po ročním úsilí, které vynaložilo vedení a zaměstnanci společnosti na transformaci stávajícího systému a implementaci nových požadavků QMS, společnost úspěšně recertifikovala systém zabezpečování jakosti nastavený podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Recertifikační audit byl proveden společností Lloyd s Register Quality Assurance v prosinci Certifikát byl společnosti vystaven 22. ledna 2004 s platností do 21. ledna Management jakosti zahrnuje procesy a činnosti související s vývojem a výrobou válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, s vývojem a výrobou zušlechtěných obalových fólií z hliníku a flexibilního obalového materiálu. Zaměstnanci společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. úspěšně splnili očekávání obchodních partnerů a pokračují v nastoleném trendu zabezpečování jakosti svých výrobků a služeb prostřednictvím certifikovaného systému řízení jakosti v souladu s požadavky norem ISO 9000:2000 Pozitivním prvkem ve smyslu prohlubování managementu jakosti podle norem ISO v rámci celé společnosti je skutečnost, že dislokovaná výrobní divize TAPA Tábor byla rovněž certifikována, a to v únoru 2004 dle ČSN EN ISO 9001:2001. Způsobilost dodavatele zákaznický audit Mimo aktivit souvisejících s transformací QMS se společnost v roce 2003 intenzivně zabývala splněním požadavků významných zákazníků divize Obaly ve vztahu k zabezpečení správné výrobní a hygienické praxe. Nezanedbatelné finanční prostředky vynaložené na zlepšení pracovního prostředí společně s uplatněním plánů HACCP a hygienických zásad blízkých potravinářskému průmyslu se zúročily obdržením statutu způsobilého dodavatele; vyplývá to z vysokého bodového hodnocení dosaženého při zákaznických auditech firem British American Tobacco, Kraft Foods International, Nestle a Bongrain TPK s.r.o. Také systém managementu jakosti ve výrobních divizích Plechy a Fólie byl podroben prověrce způsobilosti dodavatele, a to konkrétně zákazníky OEZ Letohrad, Kovintrade Praha a Keramet Praha. Ani při těchto zákaznických auditech nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by negativně ovlivnily kvalitu výrobků a zavedeného systému jakosti, obě divize tudíž byly shledány způsobilými dodavateli. Udělení certifikátu QMS a současné uznání společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. jako způsobilého dodavatele významných obchodních partnerů potvrzuje vysokou úroveň stávající kvality výrobků, dosavadních služeb a celého systému řízení společnosti. Současně však zavazuje vedení a zaměstnance společnosti k trvalému a nepřetržitému zlepšování úrovně a výkonnosti, tedy ke zvyšování účinnosti a efektivity; ovšem s nezbytným zohledněním narůstajících požadavků na bezpečnostní a ekologické předpisy. 17

20 18

21 Personální a sociální oblast Cílem personální strategie společnosti je permanentní vzdělávání stávajících zaměstnanců včetně zvyšování stability, zázemí a loajality s efektivním dopadem do rozvoje společnosti Z pohledu personální politiky lze označit rok 2003 pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. za zlomový. Počet pracovních míst byl radikálně snížen o 7 % při již zmiňovaném nárůstu objemu výroby. Společnost, při svých 1278 zaměstnancích, i nadále zaujímá prvenství z pohledu velikosti zaměstnavatele v regionu. Snížení pracovních míst se ve srovnání s uváděnými daty za rok 2002 viditelně promítlo do skladby zaměstnanců, věkové a kvalifikační struktury. Změny v těchto zmiňovaných oblastech ve své hloubce podporují záměry společnosti, jako je např. zvýšení produktivity práce, rozšíření kapacit apod. Nastavený trend je nezbytný a charakteristický pro předmět podnikání společnosti, kdy největší důraz je kladen na oblasti vzdělávání, motivace a péče o zaměstnance. Dílčí strategie vzdělávání vytváří dostatečný prostor pro rozvoj zaměstnanců s cílem prohlubování a zejména zvyšování kvalifikace, kdy tento prostor bude ze strany vedení společnosti permanentně rozšiřován. Při výcviku a rozvoji svých zaměstnanců je využíváno formy jak externího, tak interního školení, kdy bylo vynaloženo 3,4 mil. Kč. Filozofie motivační strategie firmy se ubírá směrem nefinanční motivace, která představuje dlouhodobější vklad do péče o zaměstnance. Neméně je však kladen důraz na finanční motivaci, což dokladuje nárůst průměrné mzdy ve srovnání s rokem 2002 o 4%. Průměrná měsíčná mzda ve výši ,- Kč ( r ) vzrostla na ,- Kč ( r ). Vzhledem k překročení plánovaných hospodářských výsledků společnosti byly ze strany představenstva společnosti oceněny výkony zaměstnanců formou mimořádných ročních odměn. Struktura zaměstnanců v roce 2002 v roce % D 73% D 29% THP 27% THP Kvalifikační struktura v roce 2002 v roce 2003 Vzdělání: Vzdělání: 13% základní 14% základní 52% vyučen 60% vyučen 27% středoškolské 18% středoškolské 8% vysokoškolské 8% vysokoškolské Akcionáři a vedení společnosti si plně uvědomují prioritní a neoddělitelnou úlohu lidských zdrojů ve společnosti. Efektivně vynakládají prostředky na jejich rozvoj a stabilitu, tak aby společnost nadále dávala jistotu a perspektivu svým zaměstnanců i jejich rodinám a současně tímto způsobem účinně přispívala k rozvoji města i regionu. Naplňováním závazků a dohod vyplývajících z kolektivní smlouvy a sociálního programu standardizuje zvyšující se péči o své zaměstnance. Zaměstnavatelem je dobrovolně poskytováno prodloužení zákonem stanovené dovolené o jeden týden; dále příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění; rekondiční pobyty, preventivní lékařská péče; příplatky za odpolední a zvýšené příplatky za noční směny, finanční odměny a další zaměstnanecké výhody, které jsou přímo adresné pro stanovené skupiny zaměstnanců. 19

22 Účetní výkazy. Základní výkazy Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow Označ. A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D.I. Časové rozlišení Označ. P A S Í V A PASÍVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení

23 Ozn. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účet.období (+/-)

24 Peněžní tok Ozn. PENĚŽNÍ TOK P. Stav finančního majetku na začátku období Z. Hospodářský výsledek za účetní období A1. Úpravy o nepeněžní operace A1.1. Odpisy stálých aktiv (+) A1.2. Odpis opravné položky k nabytému majetku (+/-) A1.3. Změna stavu rezerv (+/-) A1.4. Změna stavu přechodných aktiv (+/-) A1.5. Změna stavu přechodných pasiv (+/-) A.* Čistý pen. tok z prov. činn. před změnami prac. kap A2. Změna potřeby pracovního kapitálu A2.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek (+/-) A2.2. Změna stavu krátkodobých závazků (+/-) A2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B1. Pořízení nehmotného a hmotného IM (-) B2. Pořízení finančních investic (-) B3. Úbytek N a HIM v zůstatkových cenách (+) B4. Úbytek finančních investic v účetních cenách (+) B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti C1. Výplata dividend a podílů C2. Kapit. vklad, emise akcií C3. Čerpání dlouhodobých bankovních úvěrů C4. Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů C5. Změna stavu krátkodobých úvěrů a výpomocí C6. Změna stavu dlouhodobých závazků C7. Změna stavu dlouh. pohled. a pohled. za upsané VJ C8. Dary, ážio, ost. Vklady C9. Ostatní změny vlast.jmění C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Celkové zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav finančního majetku na konci období

25 Výrok auditora 23

26 Dceřiná společnost Kovohutě Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia se sídlem ve Wroclawi Představenstvo společnosti : Ing. Zdeněk Kubík Ing. Tomáš Köhler Sídlo společnosti, identifikační číslo: REGON (identifikační číslo): Sídlo: ul. Krzemieniecka 60a, Wroclaw, Polsko Základní kapitál: Základní kapitál společnosti byl navýšen na PLN rozdělených na podílů po 100 PLN, Předmět podnikání: velkoobchodní prodej kovů a kovové rudy velkoobchodní prodej kovových výrobků a přístrojů a doplňkového vybavení pro hydraulická a výhřevná zařízení 24

27 Kontakty Obchodní jméno společnosti: Sídlo společnosti: AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 8, Břidličná IČ: DIČ: Telefonní spojení: +420/ Faxové spojení: +420/ spojení: www stránky: www. alinvest.cz 25

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_EKO-12 Metodický list Formuláře výkazu zisků a ztrát a rozvahy Anotace Metodický

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2000

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2000 Vážené dámy a pánové, Výroční zpráva OKD, as za rok 2000 výtah otevíráte stránky výroční zprávy společnosti, jejíž nosnou a dominantní činností je těžba, úprava, zušlechťování a prodej černého uhlí Ohlédnutí

Více

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 1998

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 1998 Obsah Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 1998 výtah 1. Úvodní slovo 2. Hospodářské a ekonomické výsledky OKD, a.s. 3. Finanční vyhodnocení 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Přehled o peněžních tocích Vážení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. srpna 2004 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více