z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing. Kožíšek, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Ing. Louda, Ing. Mencl, Motyčka, MUDr. Navrátilová, Ing. Neuman, Nezbeda, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Mgr. Rosůlek, Mgr. Řehořková, MUDr. Šafaříková, PaedDr. Šedivý, Šprinc, PaedDr. Štoček, Mgr. Tláskalová, Ing. Vodák (22) Omluveni: RNDr. Haltuf, Klouček, MUDr. Slezáček (3) Zastupitelstvo města po projednání: 214/12/ Zpráva místostarosty města Nový Bydžov Mgr. Bohumila Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do vzalo na vědomí - přednesenou zprávu Mgr. Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do (bez materiálu) 215/12/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 160/8/2007 ze dne záměr odprodeje části pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov do vlastnictví společnosti INTAS Hradec Králové, s. r. o., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubická čp. 59 zrušilo - usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 160/8/2007 ze dne , na základě kterého schválilo: záměr odprodeje části pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov (po jeho geometrickém oddělení) z majetku Města Nový Bydžov, do vlastnictví společnosti INTAS Hradec Králové, s. r. o., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubická čp. 59, okres Pardubice, PSČ , IČ , za účelem výstavby montážních hal společnosti INTAS Hradec Králové, s. r. o. včetně přípojek na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení, za dohodnutou kupní cenu ve výši 200,- Kč za 1 m 2 pozemku souhlas Města Nový Bydžov k vydání územního rozhodnutí na stavbu montážních hal společnosti INTAS Hradec Králové, s. r. o. včetně přípojek na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení, vše situované na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov (po jeho geometrickém zaměření) (č. materiálu: ZM ) 1

2 216/12/ Záměr odprodeje části pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov, z vlastnictví Města Nový Bydžov schválilo - záměr odprodeje části pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov (po jeho geometrickém oddělení), z vlastnictví Města Nový Bydžov, do podílového spoluvlastnictví manželů Martina a Svatavy Kadlečíkových, bytem Olešnice čp. 38 (v rozsahu jedné id. ½) a manželů Jana a Heleny Kralovičových, bytem Chlumec nad Cidlinou, Pamětník čp. 36 (v rozsahu jedné id. ½), za účelem výstavby skladové haly - včetně kancelářských prostor, dílny pro zpracování materiálu suché výstavby, napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch schválilo - udělení souhlasu Města Nový Bydžov k vydání územního rozhodnutí na stavbu skladové haly - včetně kancelářských prostor, dílny pro zpracování materiálu suché výstavby, napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch vše situované na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov (po jeho geometrickém zaměření) (č. materiálu: ZM ) 217/12/ Úprava usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 187/11/2007 ze dne Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/26 o výměře 990 m 2 v kat. území Nový Bydžov mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a Ing. Romanem Fialou a Lenkou Fialovou, bytem Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše čp. 154 (stranou budoucí kupující) schválilo - úpravu usnesení č. 187/11/2007, která spočívá ve schválení výměny pozemku z původně schváleného pozemku parc. č. 542/26 v kat. území Nový Bydžov se nově schvaluje pozemek parc. č. 542/56 v kat. území Nový Bydžov.Úhrady, jak celé dohodnuté kupní ceny ve výši ,- Kč, tak i zálohy na vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky ve výši ,- Kč, byly Ing. Romanem Fialou a Lenkou Fialovou na účet Města Nový Bydžov uhrazeny dne , tedy před zastupitelstvem města stanoveným termínem úhrady nejpozději dne V textu posledního odstavce usnesení č. 187/11/2007 se mění pouze číslo pozemku z původně schváleného parc. č. 542/26 v kat. území Nový Bydžov na nově schválené parc. č. 542/56 v kat. území Nový Bydžov. (č. materiálu: ZM ) 2

3 218/12/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 186/11/2007 ze dne Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/25 v kat. území Nový Bydžov (lokalita Dr. Vojtěcha II.), prodej za účelem výstavby rodinného domu zrušilo - usnesení č. 186/11/2007 ze dne , na základě kterého schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/25 v kat. území Nový Bydžov mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a Michalem Hrubým, bytem Nový Bydžov, Nová čp. 415 (stranou budoucí kupující) z důvodu odstoupení od koupě ze strany Michala Hrubého (č. materiálu: ZM ) 219/12/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 195/11/2007 ze dne Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/56 v kat. území Nový Bydžov (lokalita Dr. Vojtěcha II.), prodej za účelem výstavby rodinného domu zrušilo - usnesení č. 195/11/2007 ze dne , na základě kterého schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/56 v kat. území Nový Bydžov mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a manž. Michalem a Patricií Jaklovými, bytem Hradec Králové, Medkova čp (stranou budoucí kupující) z důvodu odstoupení od koupě ze strany manželů Jaklových (č. materiálu: ZM ) 220/12/ Vyhlášení II. kola odprodeje pozemků v lokalitě Dr. Vojtěcha II. v Novém Bydžově z majetku Města Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinných domů změna usnesení Rady města Nový Bydžov č. 570/32/2007 ze dne spočívající v prodloužení termínu přijímání žádostí do schválilo - přijímání žádostí o odprodej pozemků v lokalitě Dr. Vojtěcha II. v Novém Bydžově do (č. materiálu: ZM ) 3

4 221/12/ Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o zřízení práva předkupního ze dne 29. března 2007 uzavřená mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a společností RASTAR INVEST, spol. s r. o., se sídlem Zdechovice čp. 44, IČ (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemků stp. č. 185, stp. č. 186 a stp. č. 187/1, v kat. území Nový Bydžov žádost o prodloužení termínů uvedených v článku Za třetí citované smlouvy schválilo - prodloužení termínu uvedeného v článku Za třetí Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení práva předkupního ze dne uzavřené mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a společností RASTAR INVEST, spol. s r. o., se sídlem Zdechovice čp. 44, IČ (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemků stp. č. 185, stp. č. 186 a stp. č. 187/1, všechny v kat. území Nový Bydžov jako prvého - týkajícího se předložení pravomocného územního rozhodnutí na umístění stavby multifunkčního domu včetně přípojek na inženýrské sítě na stp. č. 185, stp. č. 186 a stp. č. 187/1, v kat. území Nový Bydžov - původně: ve lhůtě osmi měsíců od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení práva předkupního - mění se na nový termín: nejpozději do jako druhého týkající se prokázání zajištění financování výstavby multifunkčního domu původně: ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci územního rozhodnutí na umístění stavby multifunkčního domu - mění se na nový termín: nejpozději do Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 222/12/ Záměr odprodeje: rekreační objekt čp. 21 situovaný na stp. č. 310, rekreační objekt čp. 22 situovaný na stp. č. 311, rekreační objekt čp. 23 situovaný na stp. č. 312 a pozemky stp. č. 310 o výměře 23 m 2, stp. č. 311 o výměře 23 m 2, stp. č. 312 o výměře 64 m 2, parc. č. 539/1 o výměře 3505 m 2 a parc. č. 539/2 o výměře 46 m 2, vše v kat. území Holovousy v Podkrkonoší schválilo - záměr odprodeje rekreačního objektu čp. 21 situovaného na stp. č. 310, rekreačního objektu čp. 22 situovaného na stp. č. 311, rekreačního objektu čp. 23 situovaného na stp. č. 312 a pozemků stp. č. 310 o výměře 23 m 2, stp. č. 311 o výměře 23 m 2, stp. č. 312 o výměře 64 m 2, parc. č. 539/1 o výměře 3505 m 2 a parc. č. 539/2 o výměře 46 m 2, vše v kat. území Holovousy v Podkrkonoší, z vlastnictví Města Nový Bydžov Pro: 13 Proti: 4 Zdrželo se hlasování: 5 uložilo - Odboru správy majetku města a Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Nový Bydžov vypracovat a na příštím zasedání zastupitelstva města předložit rozpočet na vybudování sociálního zařízení u výše uvedených objektů Pro: 13 Proti: 4 Zdrželo se hlasování: 5 (č. materiálu: ZM ) 4

5 223/12/ Odprodej pozemku parc. č. 341/8 o výměře 22 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemku parc. č. 341/8 o výměře 22 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov, do vlastnictví JUDr. Petra Gracíka, bytem Nový Bydžov, Husova třída čp. 1170, za dohodnutou kupní cenu 9.900,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 224/12/ Úprava usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 161/8/2007 ze dne uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Bydžov, s. r. o., týkající se pozemků parc. č. 284/13 o výměře 207 m 2 a parc. č. 266/25 o výměře m 2, oba v kat. území Zábědov schválilo - úpravu usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 161/8/2007 ze dne následovně: změna sídla společnosti nově: Nový Bydžov, Třída B. Smetany 1192 změna lhůty úhrady dohodnuté kupní ceny na účet Města Nový Bydžov nově: nejpozději do s tím, že celá dohodnutá kupní cena musí být uhrazena na účet Města Nový Bydžov před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní vypuštění slova oplocení v dokladu o povolení stavby vypuštění podmínky stavbu fakticky zahájit ve lhůtě do 30 měsíců od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní doplnění, že úhradu nákladů sepisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní nese ze svého Město Nový Bydžov vypuštění poslední věty usnesení č. 161/8/2007 a jeho nahrazení níže uvedeným textem: - inženýrské sítě v rozsahu - veřejný vodovod, vedení nízkého napětí el. proudu a plynu, jsou vedeny v západní části průmyslové zóny a vyjádřeními jednotlivých správců sítí, které zajistí Město Nový Bydžov, bude doloženo jakou mají kapacitu s tím, že Město Nový Bydžov nezodpovídá za údaje ve vyjádřeních správců sítí uvedené. - Město Nový Bydžov zbuduje v termínu nejpozději do svými náklady funkční kanalizační řad tak, aby byl přípojný bod pro pozemek parc. č. 266/25 na pozemku parc. č. 266/26 v kat. území Zábědov. Pokud tomu tak nebude, bude Město Nový Bydžov hradit společnosti Bydžov, s. r. o., smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý započatý měsíc prodlení. - Vjezd na pozemky parc. č. 284/13 a parc. č. 266/25 v kat. území Zábědov bude situován na částech pozemků parc. č. 284/11 a parc. č. 266/26 v kat. území Zábědov. Jeho investorem bude společnost Bydžov, s. r. o., která zajistí vypracování projektové dokumentace a schvalovací řízení pro realizaci stavby vjezdu. Společnost Bydžov, s. r. o., na realizaci výstavby vjezdu zajistí 5

6 poptávkové řízení (budou zajištěny min. 3 poptávky) a k vyhodnocení nabídek přizve zástupce Města Nový Bydžov. Město Nový Bydžov pak hotový vjezd od společnosti Bydžov, s. r. o., odkoupí za cenu, která bude vybrána pro realizaci stavby vjezdu jako vítězná. Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 225/12/ Stav komunikace v ulici Na Svépomoci v Novém Bydžově vzalo na vědomí - informace Odboru správy majetku města Městského úřadu Nový Bydžov o špatném stavu komunikace v ulici Na Svépomoci v Novém Bydžově s tím, že Technické služby města Nový Bydžov provedou nutnou opravu, rekonstrukce této komunikace je zahrnuta v plánu investic (č. materiálu: ZM ) 226/12/ Kanalizační potrubí DN 300 mm v délce 51,6 m situované v kat. území Chudonice schválilo - Kupní smlouvu o převodu infrastrukturního majetku uzavřenou mezi Městem Nový Bydžov (stranou prodávající) a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (stranou kupující) na odprodej kanalizačního potrubí DN 300 mm v délce 51,6 m, situovaného v kat. území Chudonice - za dohodnutou kupní cenu ,- Kč, která je splatná do schválilo - Smlouvu o převodu cenných papírů (podle ust. 13 a násl. zák. č. 591/92 Sb., o cenných papírech) - uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (prodávající nebo převodce) a Městem Nový Bydžov (kupující nebo nabyvatel), na základě které koupí Město Nový Bydžov od společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., do svého vlastnictví 140 ks akcií za celkovou kupní cenu ,- Kč, která je splatná do schválilo - Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi společností Vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ a Městem Nový Bydžov, na základě které si společnost Vodovody a kanalizace, a. s. a Město Nový Bydžov v souladu s 364 obchodního zákoníku (o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků) započítají vzájemné pohledávky a závazky na částku ,- Kč, a to ke dni (č. materiálu: ZM ) 6

7 227/12/ Vodovodní potrubí DN 100 mm v délce 150 m a kanalizační potrubí DN 150 mm v délce 120 m situované v Zábědově připojení k ČS PHM schválilo - Kupní smlouvu o převodu infrastrukturního majetku uzavřenou mezi Městem Nový Bydžov (stranou prodávající) a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (stranou kupující) na odprodej vodovodního potrubí DN 100 mm v délce 150 m a kanalizačního potrubí DN 150 mm v délce 120 m, obě situované v Zábědově připojení k ČS PHM, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč, která je splatná do schválilo - Smlouvu o převodu cenných papírů (podle ust. 13 a násl. zák. č. 591/92 Sb., o cenných papírech) - uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (prodávající nebo převodce) a Městem Nový Bydžov (kupující nebo nabyvatel), na základě které koupí Město Nový Bydžov od společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., do svého vlastnictví ks akcií za celkovou kupní cenu ,- Kč, která je splatná do schválilo - Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi společností Vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ a Městem Nový Bydžov, na základě které si společnost Vodovody a kanalizace, a. s. a Město Nový Bydžov v souladu s 364 obchodního zákoníku (o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků) započítají vzájemné pohledávky a závazky na částku ,- Kč, a to ke dni (č. materiálu: ZM ) 228/12/ Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Města Nový Bydžov za rok 2006 vzalo na vědomí - vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Města Nový Bydžov (za rok 2006), předložené Oddělením životního prostředí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov Pro:22 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (č. materiálu: ZM ) 7

8 229/12/ Strategie rozvoje Mikroregionu Novobydžovsko schválilo - Strategii rozvoje Mikroregionu Novobydžovsko Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 230/12/ Podání žádosti na Úřad vlády České republiky o dotaci na podporu terénní sociální práce na rok 2008 schválilo - podání žádosti Města Nový Bydžov na Úřad vlády České republiky o dotaci na podporu terénní sociální práce na rok 2008 ve výši ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 schválilo - spoluúčast Města Nový Bydžov na tomto projektu ve výši ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (č. materiálu: ZM ) 231/12/ Aktualizace Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 4 Jednací řád Zastupitelstva města schválilo - aktualizaci Vnitřní směrnice č. 4 Jednací řád Zastupitelstva města s účinností od , následovně: úprava části 8. Hlasování, bod 2): hlasování probíhá jmenovitě, jmenovitý seznam s označením hlasování bude přílohou usnesení úprava části 7. Průběh jednání ZM, doplněn bod 4): z průběhu jednání ZM je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 232/12/ Priority projektových záměrů Města Nový Bydžov vzalo na vědomí - priority projektových záměrů Města Nový Bydžov dle politických uskupení (č. materiálu: ZM ) 8

9 233/12/ Veřejné projednání záměru města Optická metropolitní síť MAN města Nový Bydžov vzalo na vědomí - pozvánku na veřejné projednání záměru města Optická metropolitní síť MAN města Nový Bydžov, které se bude konat dne (č. materiálu: ZM ) 234/12/ Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne Pro:17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 5 (č. materiálu: ZM )) 235/12/ Přijetí nápravných opatření Města Nový Bydžov z důvodu zamezení porušování rozpočtových pravidel uložilo - tajemnici, starostovi a Radě města Nový Bydžov přijmout navržená nápravná opatření do Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 uložilo - Městu Nový Bydžov předložit Zastupitelstvu města Nový Bydžov ke schválení návrh rozpočtu na následující rok vždy před koncem stávajícího roku Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 uložilo - Městu Nový Bydžov předkládat návrh rozpočtu Zastupitelstvu města Nový Bydžov v podrobném členění Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (částečně - č. materiálu: ZM ) 236/12/ Návrh na úpravu č. 6 rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2007 schválilo - úpravu rozpočtu č. 6 dle návrhu (v příjmech i výdajích v částce mínus tis. Kč) Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 4 (č. materiálu: ZM ) 9

10 237/12/ Dopis od ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ohledně přijatých opatření, aby nedocházelo k odmítání poskytnutí zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pacientům z Novobydžovska vzalo na vědomí - znění výše uvedeného dopisu Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (bez materiálu) Mgr. Bohumil Orel místostarosta Ing. Pavel Louda starosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Ing. Miloslav Mencl, Petr Nezbeda 10

11 11

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více