OBSAH. 4 Úvodní slovo předsedy předsednictva. 6 Zpráva předsednictva UNIS ČR. 7 Organizační a členské záležitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 4 Úvodní slovo předsedy předsednictva. 6 Zpráva předsednictva UNIS ČR. 7 Organizační a členské záležitosti"

Transkript

1

2

3 OBSAH 4 Úvodní slovo předsedy předsednictva 6 Zpráva předsednictva UNIS ČR 7 Organizační a členské záležitosti 10 Významné aktivity Unie v minulém období 13 Činnost odborných komisí a pracovních skupin 15 Cíle Unie pro další období 17 Zpráva Etického výboru UNIS ČR 18 Orgány UNIS ČR 19 Kolektivní investování v ČR a Evropě 2002/ Seznam členů UNIS ČR 30 Stránky členů UNIS ČR

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSEDNICTVA Vážené dámy, vážení pánové, obracím se na Vás se zprávou, která by Vám měla dát ucelený obraz o činnosti Unie investičních společností České republiky za období od poloviny roku 2002 do současnosti. Dozvíte se více o situaci kolektivního investování u nás, o současném vývoji a výsledcích, ale také o záměrech, na které se chceme v budoucím období soustředit. 4 V příštím roce vstoupíme do Evropské unie. Znamená to, že naše transformovaná ekonomika se stane plnohodnotnou součástí evropského ekonomického prostředí. Český kapitálový trh je v tomto ohledu trochu pozadu, zdaleka ho nelze považovat za standardní trh nabízející zajímavé příležitosti pro investory a zdroj peněz pro podniky. Myslím ale, že oblast kolektivního investování se tomuto ne příliš utěšenému obrázku vymyká. V mnoha ohledech je podílový fond již standardní produkt, kam investoři (především naši občané) ukládají svoje úspory a finance určené pro pozdější potřebu. Důkazem toho je obrovský růst popularity podílových fondů v roce 2002, kdy majetek v těchto fondech vzrostl o 55% na 100 miliard Kč. Pokračující oblíbenost fondů peněžního trhu a obligačních fondů zajistila další růst majetku ve fondech o 15 miliard za první polovinu tohoto roku. Navíc se již stabilizovala situace na akciových trzích a tak již mnoho akciových a smíšených fondů vykazuje za poslední rok zajímavou výnosnost. Samotná Unie investičních společností České republiky změnila výrazně svoji činnost. Pracuje efektivněji, s menšími nároky na čas všech, kteří se na její činnosti podílejí dobrovolně nad rámec svých pracovních povinností, a v neposlední řadě s menšími finančními náklady. Z pohledu toho, co Unie poskytuje svým členům, veřejnosti nebo partnerům, dochází k dalšímu zlepšení. Především veřejnost zaznamená nové webové stránky, které poskytují lepší a přehlednější informace o členech, fondech a jejich výsledcích. Velmi významných momentem z nedávné doby bylo podepsaní memoranda o spolupráci s Komisí pro cenné papíry. Jde v něm především o výměnu informací a podporu činnosti. A protože vstupujeme příštím rokem do Evropské unie, dokončuje se nový Zákon o kolektivním investování, na jehož přípravě se Unie velmi intenzivně účastní. Tento zákon upravuje regulaci našeho trhu v souladu s direktivou evropské unie, která byla v loňském roce novelizována a která je uplatňována ve všech zemích EU. Určitě nám tento zákon bude sloužit stejně dobře jako ostatním evropským státům a napomůže rozvoji kolektivního investování tak, abychom se přiblížili těm nebližším zemím (ve smyslu majetku v podílových fondech připadajícímu na jednoho obyvatele), kde tato částka dosahuje několikanásobku peněz, které domácí občané svěřili do správy našim členům. Dovolte na konec, abych poděkoval za mimořádné úsilí všem, kdo se na práci Unie podíleli. Petr Zapletal předseda předsednictva UNIS ČR

5 RNDr. Petr Zapletal předseda předsednictva Ing. Jiří Brabec místopředseda předsednictva 5 Ing. Pavel Pršala místopředseda předsednictva Ing. Pavel Hoffman předseda Etického výboru Ing. Jana Doucková místopředsedkyně Etického výboru Ing. Vendulka Klučková místopředsedkyně Etického výboru Ing. Martin Hanzlík generální manažer Zuzana Lövenhöferová tajemnice

6 ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA UNIS ČR O ČINNOSTI UNIE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ PŘEDLOŽENA VALNÉ HROMADĚ UNIS ČR Na úvod můžeme shrnout uplynulý vývoj odvětví kolektivního investování. Z hlediska přírůstků majetku do otevřených podílových fondů byl rok 2002 velmi úspěšný a po letech určité stagnace došlo k významným nárůstům v majetku obhospodařovaných fondů. Celkový majetek v OPF se v roce 2002 zvýšil ze 64,1 miliardy Kč na 99,9 miliard Kč. Došlo tak ke změně vlastního jmění fondů o 35,8 miliard Kč, což je o více než 50%. V dynamice růstu se Česká republika umístila na prvním místě mezi Evropskými zeměmi, následována Polskem a Ma arskem. Dá se říci, že tento nárůst souvisí jednak se změnou struktury úspor obyvatel (stále okolo 65% úspor je na bankovních účtech) a jednak s poklesem úrokových sazeb v regionu. Konkrétně se na tomto nárůstu významně podílely čisté prodeje podílových listů, které za rok 2002 činily 19,3 miliardy Kč. Zbývající části nárůstu vlastního jmění tvořilo otevření tří investičních fondů a dvou uzavřených podílových fondů a také změny ve stavu majetku fondů způsobené aktuálním vývojem trhu a výkonností fondů. Největší příliv finančních prostředků zaznamenaly fondy peněžního trhu a to ve výši 22 miliard Kč, následovány fondy dluhopisovými s čistými prodeji ve výši 6,8 miliardy Kč. Tento trend je velice pozitivní, protože ukazuje, že skončilo období nedůvěry v investice prostřednictvím fondů a investoři již začínají využívat fondy především pak s nižší mírou rizika. Můžeme očekávat, že investoři po bližším seznámení s praktickým fungováním fondů a s případným oživením kapitálových trhů, budou v budoucnosti směřovat své investice také do více rizikových skupin fondů. během roku 2002 narostl majetek v otevřených podílových fondech z 64,1 miliard Kč na 99,9 miliard Kč, tedy o 35,8 miliard Kč, celkové prodeje byly 63,1 miliard Kč, celkové odkupy byly 43,8 miliard Kč, celkové čisté prodeje byly tudíž ve výši 19,3 miliard Kč. 6 V roce 2003 tento trend pokračuje a za první čtyři měsíce roku činily čisté prodeje 12,2 mld. Kč, když celkové prodeje byly v tomto období 30,7 mld. Kč a celkové odkupy 18,5 mld. Kč. Zůstává zachován trend preference podílových fondů peněžního trhu následován fondy dluhopisovými. Následuje přehled činnosti Unie investičních společností České republiky v období červen 2002 až květen 2003.

7 A. Organizační a členské záležitosti: A.1. VALNÉ HROMADY Minulá řádná valná hromada Unie se konala 14. května Schválila pouze drobné změny ve stanovách, které se týkaly formulací při stanovování členských plateb. V období od minulé řádné hromady se konaly další dvě mimořádné valné hromady. První z nich, která se konala změnila znění stanov v ustanoveních týkajících se funkce tajemníka. Tento post byl ve stanovách nahrazen postem generálního manažera. Další mimořádná valná hromada se konala a změnila sídlo Unie a přijala za řádné členy rodiny fondů ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesselschaft m.b.h., reprezentované Investiční společností České spořitelny, a. s. a vstup Pioneer české finanční společnosti, s. r. o., která na území České republiky zastupuje rodiny fondů Pioneer Global Investments Ltd, Pioneer Investment Management. Změna sídla Unie bude účinná dnem zaregistrování na Magistrátu hlavního města Praha. Tato valná hromada dále přijala za přidruženého člena společnost Ernst&Young k. s. A.2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA K datu minulé řádné valné hromady, tj. k 14. květnu 2002 měla Unie 10 řádných členů, 4 přidružené členy a jednoho partnera. Na minulé řádné valné hromadě byla přijata za řádného člena společnost J&T Asset Management, investiční společnost a. s. a za přidružené členy byly přijati: Středisko cenných papírů Komora finančních poradců Advokátní kancelář Balcar Polanský Norton Rose, v. o. s. CRA RATING AGENCY, a. s. Deloite Touche CR spol. s r. o. Česká kapitálová informační agentura PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. 7 K 23. září 2002 ukončila své řádné členství společnost Newton Investment investiční společnost, a. s. v návaznosti na rozhodnutí valné hromady o vstupu do likvidace. V průběhu roku 2002 ukončila své členství společnost Arthur Andersen a mimořádná valná hromada dne přijala za přidruženého člena společnost Ernst & Young Česká republika k. s. K 31. květnu 2003 měla Unie 12 řádných členů: AKRO investiční společnost, a. s. ČP Invest investiční společnost, a. s. ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB investage, a. s. investiční společnost Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Investiční společnost České spořitelny, a. s. Investiční společnost České spořitelny, a. s. reprezentant rodiny fondů ESPA (ERSTE Sparinvest) J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Pioneer česká investiční společnost, a. s. Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. První investiční společnost, a. s. ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. Dále má Unie jedenáct přidružených členů a jednoho partnera.

8 A.3. PŘEDSEDNICTVO Řádná valná hromada dne 14. května 2002 zvolila nové předsednictvo UNIS ČR ve složení: RNDr. Petr Zapletal, Spořitelní investiční společnost, a. s. Ing. Jiří Brabec, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. Ing. Pavel Pršala, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Ing. Vladimír Fichtner, Pioneer česká investiční společnost, a. s. Ing. Ivan Foltýn, První investiční společnost, a. s. Ing. Martin Sankot, ČP Invest investiční společnost, a. s. Ing. Pavel Semrád, Newton Investment investiční společnost, a. s. Ing. Vít Vařeka, AKRO investiční společnost, a. s. Ing. Vítězslav Vojáček, ČSOB investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Mgr. Miloslav Zábojník J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. Na svém prvním zasedání ihned po skončení valné hromady 14. května 2002 předsednictvo zvolilo do funkce předsedy RNDr. Petra Zapletala, místopředsedy byli zvoleni Ing. Jiří Brabec a Ing. Pavel Pršala. V průběhu následujícího období došlo k několika změnám ve složení předsednictva: K 23. září 2002 rezignoval Ing. Pavel Semrád ze společnosti Newton Investment investiční společnost, a. s. v souvislosti se vstupem společnosti do likvidace. K 21. lednu 2003 rezignoval Ing. Vladimír Fichtner ze společnosti Pioneer česká investiční společnost, a. s. v souvislosti s organizačními změnami ve společnosti. Na jeho post předsednictvo kooptovalo Mgr. Romana Pospíšila. K 20. květnu 2003 rezignoval na členství v předsednictvu Ing. Vítězslav Vojáček ze společnosti ČSOB, investiční společnost, a. s. člen skupiny ČSOB v souvislosti s organizačními změnami ve společnosti. 8 Předsednictvo Unie tedy předstupuje před valnou hromadu v následujícím složení: předseda předsednictva RNDr. Petr Zapletal, Investiční společnost České spořitelny, a. s. místopředsedové předsednictva Ing. Jiří Brabec, ŽB-TRUST, investiční společnost, a. s. Ing. Pavel Pršala, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. členové předsednictva Ing. Ivan Foltýn, První investiční společnost, a. s. Mgr. Roman Pospíšil, Pioneer česká investiční společnost, a. s. Ing. Martin Sankot, ČP Invest investiční společnost, a. s. Ing. Vít Vařeka, AKRO investiční společnost, a. s. Mgr. Miloslav Zábojník J&T Asset Management, investiční společnost, a. s.

9 A.4. ETICKÝ VÝBOR Po řádné valné hromadě konané působil Etický výbor ve složení: předseda Ing. Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. místopředsedové Ing. Petr Schůt, CSc., Investiční společnost České spořitelny, a. s. Ing. Vendulka Klučková, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. interní členové Ing. Jana Doucková, ČP INVEST, investiční společnost, a. s. Ing. Jana Procházková (Zumrová), investage, a. s. investiční společnost Ing. Ivo Hoffman, OB Invest, investiční společnost, a. s. Ing. Svatopluk Herc, První investiční společnost, a. s. externí členové: Ing. Michal Knapp, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. Ing. Petra Wendelová, Ernst & Young, s. r. o. Ing. Kateřina Palková, Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. Ing. Miroslav Singer, PricewaterhouseCoopers, s. r. o. Před řádnou valnou hromadu 2003 předstupuje Etický výbor ve složení: předseda Ing. Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. 9 místopředseda Ing. Vendulka Klučková, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. interní členové Ing. Jana Doucková, ČP INVEST, investiční společnost, a. s. Ing. Jana Procházková (Zumrová), J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Ing. Petr Schůt, CSc., Investiční společnost České spořitelny, a. s. externí členové Ing. Michal Knapp, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. Ing. Petra Wendelová, Ernst & Young, s. r. o. Ing. Miroslav Singer, PricewaterhouseCoopers, s. r. o. Ing. Kateřina Palková, Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. V roce 2002 rezignoval na svoji funkci člena Ing. Ivo Hoffman vzhledem k ukončení pracovního poměru ve společnosti OB Invest, investiční společnost, a. s. a v roce 2003 rezignoval na svoji funkci Ing. Svatopluk Herc z důvodu ukončení pracovního poměru ve společnosti První investiční společnost, a. s. Většině členů Etického výboru v tomto roce vypršelo jejich funkční období a řádná valná hromada by měla, na základě kandidatury z jednotlivých členských společností, zvolit nové členy Etického výboru. Funkční období je 2 roky. Ze stávajících členů pokračuje funkční období internímu členovi Ing. Janě Procházkové (Zumrové) a externímu členovi Ing. Miroslavu Singerovi. A.5. REVIZOŘI ÚČTŮ Na valné hromadě 14. kvěřna 2002 byly na dvouleté období zvoleny revizorkami účtů UNIS ČR Ing. Jarmila Čermáková (První investiční společnost, a. s.) a Ing. Jana Dlouhá (investage, a. s. investiční společnost).

10 A.6. GENERÁLNÍ MANAŽER Dne změnila mimořádná valná hromada pozici tajemníka a na nově ustanovené místo generálního manažera byl přijat Ing. Martin Hanzlík, který vzešel z výběrového řízení organizovaného pracovní skupinou pro koncepci. Přijetí nového manažera doporučilo jednomyslně předsednictvo na svém zasedání dne Tímto krokem došlo k významné změně v organizaci Unie, protože na výkonný aparát byla přenesena část výkonné pravomoci. Hlavními úkoly generálního manažera bylo snížení nákladů Unie, zjednodušení vnitřního chodu Unie a příprava nové koncepce. V souladu s výkonnou pravomocí a snížením počtu zaměstnanců Unie převzal generální manažer i zodpovědnost manažera pro komunikaci v oblasti public relation. V rámci spolupráce s Komisí pro cenné papíry generální manažer nahradil bývalou tajemnici RNDr. Janu Fajtovou ve výboru pro makléřské zkoušky. B. Významné aktivity Unie v minulém období: B.1. TVORBA STRATEGIE, ROZPOČET A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Jak dosavadní efekt nových stanov spojených se snahou o rozšíření členské základny o zahraniční správce podílových fondů, tak především rostoucí náklady a agenda UNIS ČR vedly k potřebě zrevidovat činnost UNIS ČR a vytvořit novou koncepci, která by zefektivnila práce UNIS ČR a vedla ke snížení nákladů. Pracovní skupina pro koncepci a generální manažer připravili návrh změn v činnostech Unie, které byly schváleny předsednictvem. Tyto změny se projevily především v úspoře nákladů (úspora cca 1 mil. Kč v rozpočtu roku 2002 a to i přes přípravu nového systému pro informační povinnost, stěhování kanceláří Unie a vyšší rozpočet na činnost generálního manažera). Tyto úspory se projevily i v přípravě rozpočtu na rok 2003, kdy činí cca 2,75 mil. Kč a znamenají tak úsporu ve výši cca 36% v porovnání s rozpočtem roku V tomto období to bylo poprvé, kdy ke schválení rozpočtu předsednictvem došlo před zahájením nového účetního období, roku Byl tak splněn jeden z cílů pro rok Dalším výsledkem změny koncepce bylo definování změn stanov. Nejvýznamnější změnou by měla být změna pohledu na řádné členy Unie, jež působí v rámci jedné finanční skupiny. Po změně stanov by mělo být na tyto subjekty pohlíženo z hlediska poplatků jako na jeden subjekt (významná úspora vzhledem ke snížení fixní části poplatků). Ke změně došlo i ve výši fixních poplatků řádných členů a v dalším rozdělení mezi jednotlivé členy. Nová struktura by měla lépe reflektovat na situaci na trhu a měla by umožnit i menším subjektům zapojit se do činnosti Unie. Obdobný krok byl navržen i vůči zahraničním subjektům kolektivního investování, kdy fixní členský poplatek byl stanoven v nižší sazbě a od nákladů Unie byly odečteny náklady spojené se členstvím Unie ve FEFSI. Dá se říci, že díky změně struktury poplatků a díky úsporám v rozpočtu Unie každá členská společnost realizuje úspory ve financování činnosti Unie a to většinou v řádu statisíců korun. Dalšími změnami v souvislosti s úsporami a zvýšením efektivity byla změna kanceláří a sídla Unie. Také byla započata práce na tvorbě nového systému pro informační povinnost. Tento systém by měl domácím i zahraničním subjektům nabídnout možnost řešit veškerou informační povinnost jednotky kolektivního investování prostřednictvím tohoto systému. V rámci těchto změn a na podporu PR aktivit došlo i ke změně loga Unie. Další výstupy ze strategie Unie jsou popsány v části D) této zprávy. B.2. PŘÍPRAVA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ A DALŠÍ LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI Velmi významnou činností UNIS ČR byla účast na přípravě nového zákona o kolektivním investování, a to v rámci pracovní skupiny zřízené za účasti Ministerstva financí pro přípravu zákona, ale i díky činnosti Legislativní komise, Finanční a daňové komise a sekretariátu. Lze konstatovat, že poslední verze zákona je v zásadě v souladu s cíli, které si členové UNIS ČR stanovili, to znamená, že v zákoně jsou obsaženy důležité body umožňující rozvoj tohoto odvětví. Do zákona nebyla zapracována definice fondů SICAV a poslední vývoj projednávání zákona bohužel posunuje přijetí zákona s velkou pravděpodobností až na první pololetí roku V pracovní skupině pro přípravu nového zákona o kolektivním investování zastupují UNIS ČR Ing. Jiří Brabec a JUDr. František Tlustoš.

11 V souvislosti s projednáváním zákona se Unii podařilo zachovat současné označení investičních společností a investičních a podílových fondů. Změny v současném systému pojmenování jednotek kolektivního investování by mohly být proti zájmům podílníků (vznik nepřehlednosti) a nebyly by zárukou jednoznačného právního postavení investičních společností. Dalším důležitým bodem je účast Unie na přípravě nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tento zákon se týká činnosti členů Unie pouze v menší části, ale pravidelně se jím zabývá Legislativní komise i sekretariát. Důležité je, že tento zákon bude umožňovat, z pohledu investičních společností, vedení samostatné evidence podílových listů otevřených podílových fondů. To by mělo přispět ke snížení nákladů fondů i investičních společností. Jedním z dalších bodů projednávaných s Ministerstvem financí byla novelizace stávajícího zákona o investičních společnostech a investičních fondech a to v části týkající se otevírání fondů. Ze současného znění zákona vyplývá povinnost přeměnit investiční a uzavřené fondy na otevřený podílový fond nejdéle do V některých případech je však otevření blokováno žalobami minoritních akcionářů. MF ČR přislíbilo součinnost v této oblasti a mělo by připravit návrh novely, která by odstranila nejasnosti vyplývající z přeměny fondů. B.3. ZMĚNA ZDANĚNÍ FONDŮ Jedním z nejdůležitějších úkolů UNIS ČR bylo pokračování ve snahách o snížení zdanění podílových a investičních fondů na režim obvyklý pro podílové fondy v zahraničí. Unie zpracovala podrobnou analýzu současného stavu kolektivního investování v ČR. Obsahem analýzy bylo zjištění celkových daňových plateb investičních a podílových fondů, objem daní z příjmů u investičních společností, objem prostředků zaplacených subjekty kolektivního investování třetím stranám za služby (účetní, auditoři, SCP apod.) a další efekty plynoucí z činnosti tohoto oboru. Tento materiál byl předložen osobně panu ministrovi Sobotkovi a jeho náměstkům a byla vysvětlena důležitost domácích subjektů kolektivního investování pro rozvoj domácí ekonomiky, financování státního dluhu kontrolu nad úsporami obyvatel. Další jednání probíhala na úrovni dalších odpovědných pracovníků Ministerstva financí. Bohužel se zatím nepodařilo vyvolat aktivní přístup ze strany MF ČR pro podporu těchto změn. Záměr na snížení daně zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů pro zbytek letošního roku. Na počátku roku 2003 obdržela Unie výzvu, v rámci vnějšího připomínkového řízení zákona o daních z příjmů, k připomínkování tohoto zákona. V původním návrhu byl obsažen záměr MF ČR na prodloužení časového testu pro osvobození od daní z příjmů fyzických osob z nynějších 6 měsíců na 2 roky. Unie okamžitě připravila materiál shrnující negativní důsledky pro kapitálový trh a především pro fondy peněžního trhu, které jsou v současnosti nejoblíbenějším investičním nástrojem drobných investorů. Unie se tak stala vůdčí iniciativou při zachování současného stavu. Návrhy i připomínky Unie byly ministerstvem akceptovány, což zástupcům Unie osobně potvrdil ministr financí Sobotka. 11

12 B.4. SPOLUPRÁCE S KOMISÍ PRO CENNÉ PAPÍRY V uvedeném období se výrazně zaktivnila spolupráce s Komisí pro cenné papíry a to především v oblastech legislativní (tvorba zákona o kolektivním investování), vzdělávání (významná spolupráce v oblasti vzdělávacích programů zaměřených na investiční zprostředkovatele, školy, státní instituce apod.), koncepční (došlo k podpisu memoranda o vzájemné spolupráci). Podpis memoranda o vzájemné spolupráci završil snahy Unie o sblížení aktivit při přípravě zákonů, vyhlášek, rozvoji kapitálového trhu a vzdělávání investorů. Toto memorandum je výjimečné v tom, že KCP poprvé podepsala podobný dokument se subjektem, který sdružuje společnosti podléhající dozoru KCP. Tímto podpisem byla veřejně uznána významná samoregulační role Unie v oboru kolektivního investování a při rozvoji kapitálového trhu v ČR. Velmi významnou byla příprava koncepce a programu na podporu vzdělávání investorů připravovaná právě ve spolupráci s KCP. Komise rozdělila program vzdělávání na tři oblasti 1) Fit pro investice vzdělávání drobného investora, 2) Rádce investora vzdělávání studentů středních a vyšších odborných škol a studentů vysokých škol, 3) Profesionál vzdělávání pracovníků státní správy, aparát měst a obcí, státní zástupci, investiční zprostředkovatelé apod. Unie je velmi aktivní ve všech těchto oblastech a je odborným garantem těchto vzdělávacích cyklů. Generální manažer i zástupci členských firem se pravidelně účastní jako přednášející na těchto vzdělávacích programech. Pro podporu informovanosti investorů připravila Unie společně s oddělením vnějších vztahů KCP brožuru Umění investovat. Produkční přípravu brožury zajiš uje společnost ČEKIA a financování zajiš- ují členové Unie. B.5. SPOLUPRÁCE S ASOCIACÍ PRO KAPITÁLOVÝ TRH 12 Vzhledem k tomu, že došlo ke změně strategie Unie a Unie má v budoucnu záměr sdružovat všechny subjekty spadající pod dikci zákona o kolektivním investování, oslovila Unie i zahraniční subjekty kolektivního investování působící na území ČR. Zatím se nepodařilo změnit současný stav, kdy většina českých investičních společností je sdružena v Unii a většina společností, vystupujících jako zástupci zahraničních jednotek kolektivního investování, je sdružena v AKAT. Z toho vyplývá i nadále potřeba spolupráce UNIS ČR a AKAT. Obě instituce mají v zásadě společný cíl, a tím je rozvoj kapitálového trhu, jehož součástí jsou jak obchodníci s cennými papíry, tak i investiční společnosti. Rozdílem zůstávají principy, na kterých obě instituce působí. Zatímco Unie funguje na principu zaměstnávání profesionálního aparátu a je typickým samoregulujícím se subjektem, AKAT je volným sdružením bez vlastních zaměstnanců. Rozdílné nároky na financování těchto institucí a sladění obou rozdílných systémů zůstávají překážkou pro sblížení. V minulém období proběhly společné schůzky se zástupci AKAT za účelem dohody o další spolupráci. Zatím se zdá, že spolupráce může spočívat především ve výměně informací a spolupráci v oblastech, kde máme jasně společné záměry (společné statistiky, vzdělávání atd.).

13 B.6. PR AKTIVITY Díky tomu, že není obsazen post PR manažera a tuto činnost vykonává generální manažer, funguje i oblast PR odlišným způsobem. Především je to zviditelňování Unie v rámci vzdělávacích programů, publikování řady článků, rozhovorů nebo poskytování podkladů médiím z oblasti kolektivního investování. V současné době se připravuje vydávání již zmiňované brožury pro drobné investory a došlo také ke změně loga a www stránek Unie. Pro letošní rok je jedním z úkolů příprava PR strategie a započetí konkrétní spolupráce s cílovými skupinami. B.7. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY UNIE UNIS ČR je i nadále aktivním členem Evropské federace investičních společností a fondů (FEFSI), kde Ing. Jiří Brabec zastupuje Unii v Radě ředitelů FEFSI. Předsednictvo Unie doporučilo Ing. Brabce jako zástupce České republiky pro působení v Radě ředitelů FEFSI i pro příští funkční období (2 roky). Jeho kandidatura by měla být potvrzena na valné hromadě FEFSI ve dnech v Budapešti. Přínosy plynoucí z tohoto členství jsou jednoznačně pozitivní, jak díky přístupu k datům a informacím, tak v získávání know-how pro diskuse o vývoji domácí regulace a její standardizace s normami v Evropské unii. C. Činnost odborných komisí a pracovních skupin Činnost odborných komisí a pracovních skupin je významnou složkou činnosti celé Unie, nebo v nich pracuje velký počet odborníků našich členů a současně představují významný přínos k řešení problémů, které se dotýkají všech našich členů nebo alespoň jejich významné části. Práce v odborných komisích a pracovních skupinách je velmi náročná na čas jejich členů, kteří jsou zpravidla velmi zaměstnáni i ve svých mateřských společnostech. Předsednictvo proto jejich práci vysoce hodnotí a děkuje jim za ni. V činnosti Unie získaly své již stálé místo Legislativní komise a Finanční a daňová komise. Proto se i při změně stanov navrhuje začlenit tyto komise jako stálé komise Unie s funkčním obdobím jejich členů 2 roky. Členy obou komisí jmenuje předsednictvo na návrh členských společností. C.1. LEGISLATIVNÍ KOMISE 13 V současné době pracuje legislativní komise v tomto složení: předseda JUDr. František Tlustoš, ČP Invest investiční společnost, a. s. členové Mgr. Libor Vacek, Advokátní kancelář Balcar Polanský Bortin Rose, v. o. s. Mgr. Andrea Cejnarová, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Mgr. Jakub Joska, Advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout a spol. Mgr. Martin Vít, ČSOB investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Ing. Marek Moudrý, Deloitte & Touche spol. s r.o. JUDr. Vlasta Belicová, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. JUDr. Karel Choc, Investiční společnost České spořitelny, a. s. Mgr. Ivo Enenkl, J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Mgr. Nina Tobiášová, Pioneer česká investiční společnost, a. s. JUDr. Miroslava Kořínková, Ph.D., První investiční společnost, a. s. Ing. Jan Fořt, RM-SYSTÉM, a. s. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., Weinhold Andersen Legal v. o. s. Mgr. Stanislav Dvořák, Weinhold Andersen Legal v. o. s. Mgr. Radka Šmídová, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s.

14 C.2. FINANČNÍ A DAŇOVÁ KOMISE V současné době pracuje finanční a daňová komise v následujícím složení: předseda předseda Ing. Pavel Spáčil dne rezignoval na svoji funkci předsedy a člena komise z důvodu ukončení pracovního poměru v Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. místopředseda Ing. Jana Dlouhá, investage, a. s. investiční společnost členové Ing. Vítězslav Vojáček, ČSOB investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Jiří Jirman, Deloitte & Touche spol. s r.o. Ing. Ondřej Janeček, Ernst & Young, k. s. Ing. Jan Drápal, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Milena Hůlová, Investiční společnost České spořitelny, a. s. Ing. Helena Vojáčková, PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. RNDr. Petr Burian, CSc., První investiční společnost, a. s. Ing. Helena Haškovcová, RM-SYSTÉM, a. s. RNDr. František Vencl, ŽB-Asset Management Ing. Veronika Panáčková, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. 14

15 D. Cíle Unie pro další období Předsednictvo na svém zasedání v listopadu 2002 schválilo dlouhodobé poslání Unie a následující oblasti cílů pro delší období (3 roky a více). POSLÁNÍ: PODPOROVAT PODNIKÁNÍ V OBLASTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A PŘISPÍVAT K JEHO ROZVOJI, RŮSTU A OCHRANĚ INVESTORŮ. CÍLE: 1) Oficiálně reprezentovat obor vůči orgánům státní správy, regulačním orgánů a jiným subjektům finančního trhu. (Zastřešit celou oblast kolektivního investování tj. organizovat většinu účastníků trhu, kteří podnikají na základě zákona upravujícího kolektivní investování.) 2) Být aktivním subjektem při určování strategie dalšího rozvoje oboru v souladu s evropskými trendy (Aktivní vztahy s FEFSI a dalšími evropskými organizacemi, vstup ČR do EU.) 3) Sjednotit podmínky pro podnikání domácích a zahraničních subjektů v oblasti kolektivního investování a rozšířit možnosti využití nástrojů kolektivního investování v ekonomice. (Daně, míra regulace, využití fondů v důchodovém systému atd.) 4) Zvyšovat prestiž oboru a ochranu investorů aktivním působením na své členy a obor jako významná samoregulující se organizace. (Převedení části výkonu činností regulačního orgánu na Unii.) Je zřejmé, že UNIS ČR je i nadále velmi úspěšná organizace sdružující investiční společnosti a další subjekty pracující v oblasti kolektivního investování. V těchto oblastech chceme intenzivně pokračovat. Na druhou stranu se změnily, jak vnější, tak i vnitřní podmínky pro fungování Unie a je nutné na takové změny reagovat, a to nejlépe s předstihem. Tato fakta se také odrážejí ve stanovení úkolů pro další období, která vyplývají z výše definovaných cílů. D.1. UNIS ČR BY MĚLA BÝT PLATFORMOU PRO VŠECHNY SUBJEKTY VYVÍJEJÍCÍ ČINNOST V OBLASTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 15 Zatím se stále nedaří nabídnout zahraničním subjektům kolektivního investování dostatek argumentů pro vstup do Unie. Významným krokem bylo již zmiňované významné snížení nákladů a zefektivnění vnitřních činností Unie. V uplynulém období bylo započato s rozhovory s těmito subjekty. Bohužel se nepodařilo dosáhnou vstupu zahraničního subjektu kolektivního investování mimo řady členů Unie. Významným krokem naopak byl již zmiňovaný vstup rodiny fondů ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesselschaft m.b.h., reprezentovaný Investiční společností České spořitelny a vstup Pioneer české finanční společnosti, která na území České republiky zastupuje rodiny fondů Pioneer Global Investments Ltd, Pioneer Investment Management S.A. Budou pokračovat další aktivity vedoucí k zatraktivnění Unie pro všechny subjekty spadající pod dikci nově připravovaného zákona o kolektivním investování. D.2. PROSADIT PŘIJATELNÝ DAŇOVÝ REŽIM FONDŮ ZALOŽENÝCH DLE ČESKÉHO PRÁVA Efektivní nulová daň nebo daň blížící se nule u domácích jednotek kolektivního investování má nejvyšší prioritu. Jeho naplnění souvisí dlouhodobě s existencí domácích správců podílových fondů, kteří přirozeně hledají konkurenceschopnou pozici vůči zahraničním fondům i jiným finančním produktům. Jsme přesvědčeni, že není v zájmu české ekonomiky, aby došlo k postupnému zrušení výroby finančních produktů (v tomto případě podílových fondů) v České republice a nahrazením těchto produktů importem ze zahraničí. Samozřejmou součástí zůstává narovnání relace s jinými finančními produkty s nimiž soutěžíme o úspory obyvatelstva. Jde zejména o životní pojištění, penzijní připojištění a stavební spoření.

16 D.3. DÁLE AKTIVNĚ OVLIVŇOVAT LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ V oblasti aktivního ovlivňování legislativního prostředí jde především o dva nové zákony, jejichž příprava již probíhá: zákon o kolektivním investování a zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Unie bude nadále využívat všech možností jak se podílet na přípravě těchto zákonů případně i při lobování v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Z dlouhodobějšího hlediska se velmi zajímavou a důležitou jeví oblast důchodové reformy a s ní i možnost zapojení fondů do druhého či třetího důchodového pilíře. Tato oblast začíná být aktuální zejména po posledním vývoji na Slovensku a dobrý příklad se dá nalézt v některých zemích Jižní Ameriky (Chile). Vzhledem k tomu, že neexistuje jasná koncepce rozvoje kapitálových trhů v ČR, Unie se bude snažit iniciovat vznik dokumentu o strategii dalšího rozvoje kolektivního investování v ČR. Do přípravy tohoto materiálu by měli být zapojeni i odborníci mimo členské společnosti Unie. D.4. ZDOKONALOVAT SAMOREGULACI ČLENŮ, ZÁROVEŇ SE ORIENTOVAT NA OBRANU PŘED PŘEREGULACÍ NAŠEHO ODVĚTVÍ Ze zkušenosti, kterou má dnes UNIS ČR i jednotliví členové, vyplývá, že kromě nutnosti stále zlepšovat regulační rámec, ve kterém se naši členové pohybují, je stále aktuálnější ochrana před zaváděním nadbytečných pravidel pro kolektivní investování. Unie aktivně komunikuje s KCP a měl by se zvyšovat podíl Unie při přípravě podzákonných předpisů (vyhlášky, metodiky apod.). D.5. ZÚŽIT A PŘESNĚJI ZACÍLIT SVOJE AKTIVITY V OBLASTI PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ A INVESTORY 16 V přímé souvislosti s neobsazením pozice PR manažera a s novým stanovením priorit bude důležitým úkolem zajistit komunikaci mimo členskou základnu Unie. Prioritou pro komunikaci zůstává odborná veřejnost, orgány státní správy či parlament ČR. Aktivity vůči široké veřejnosti budou zajiš ovány především ve spolupráci s třetími subjekty (školení, přednášky na konferencích, vzdělávací články v tisku atd.), především s Komisí pro cenné papíry. Anglická verze nových www stránek Unie umožní i zlepšenou komunikaci se zahraničními partnery a zájemci o dění na kapitálových trzích v ČR. D.6. POKRAČOVAT VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Prokázala se užitečnost spolupráce s FEFSI. I tato organizace zároveň hledá svoji koncepci v souvislosti s rozvojem tohoto odvětví ve světě a tyto zkušenosti nám mohou být užitečné stejně jako jsou nám užitečné ostatní zkušenosti a informace, které jsme přes tuto spolupráci již získali. Tyto úkoly tedy představují hlavní priority UNIS ČR pro nadcházející rok. Za předsednictvo UNIS ČR: RNDr. Petr Zapletal předseda předsednictva

17 ZPRÁVA ETICKÉHO VÝBORU UNIS ČR Etický výbor v období od minulé valné hromady, která se konala , neshledal žádný předložený podnět (celkem výbor prošetřoval dva podněty adresované Etickému výboru nebo sekretariátu Unie) jako porušení etických norem některé z členských firem. V tomto období nedošlo k porušení stanov UNIS či jiných závazných předpisů (Závazné pokyny, Etický kodex, Komunikační kodex). Díky pokračující koncentraci v oblasti kolektivního investování a dalšímu vývoji v nabídce služeb na kapitálových trzích se dá konstatovat, že v uvedeném období se výrazně zlepšil přístup společností k nabídce produktů a jejich vztah s klienty. Neobjevily se žádné skutečnosti, které by Etický výbor vedly k předložení návrhů na změny a doplňky Etického kodexu předsednictvu. Dále se Etický výbor zabýval řadou otázek v souvislosti s činností členů Unie. Ty se týkaly klasifikace fondů, změny v činnostech a strategii UNIS ČR apod. V návaznosti na změny ve strategii UNIS ČR by pravděpodobně v budoucnosti neměl Etický výbor soustře ovat pozornost pouze na členy UNIS, ale na celou oblast kolektivního investování. Tato pozice by měla být posílena spoluprací s Komisí pro cenné papíry a také případnou účastí zástupců KCP na důležitých zasedáních Etického výboru. Jako hlavní úkoly pro rok 2003 si Etický výbor stanovil především: a) změna etického a komunikačního kodexu (snaha sjednotit pohled a doporučení regulátora s postupy Unie), b) otázka klasifikace fondů a návazné změny Metodiky klasifikace fondů (klasifikace domácích fondů, ale i klasifikace zahraničních fondů působících na území ČR rozdílná klasifikace dle domicilu fondu), c) příprava nových postupů při vzniku a propagaci nových jednotek kolektivního investování po přijetí ZKI (specializované fondy atd.). 17 Ing. Pavel Hoffman předseda Etického výboru

18 ORGÁNY UNIS ČR 18 Předsednictvo UNIS ČR PŘEDSEDA PŘEDSEDNICTVA RNDr. Petr Zapletal Investiční společnost České spořitelny, a. s. předseda představenstva a generální ředitel MÍSTOPŘEDSEDOVÉ PŘEDSEDNICTVA Ing. Jiří Brabec ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Pršala Investiční kapitálová společnost KB, a. s. předseda představenstva a ředitel společnosti ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA Ing. Vít Vařeka AKRO investiční společnost, a. s. Ing. Martin Sankot ČP INVEST investiční společnost, a. s. Mgr. Jan Barta ČSOB investiční společnost, a. s. Mgr. Miloslav Zábojník J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Mgr. Roman Pospíšil Pioneer česká investiční společnost, a. s. Ing. Ivan Foltýn První investiční společnost, a. s. Rezignoval v srpnu Předsednictvo UNIS ČR bylo zvolené valnou hromadou dne Etický výbor UNIS ČR PŘEDSEDA Ing. Pavel Hoffman Investiční kapitálová společnost KB, a. s. místopředseda představenstva a náměstek ředitele MÍSTOPŘEDSEDOVÉ Ing. Jana Doucková ČP INVEST investiční společnost, a. s. členka představenstva Ing. Vendulka Klučková ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. členka představenstva INTERNI ČLENOVÉ Mgr. Martin Burda Investiční společnost České spořitelny, a. s. Darhomíra Lamserová První investiční společnost, a. s. Ing. Kateřina Palková Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. Ing. Jana Procházková J&T Asset Management, a. s. EXTERNÍ ČLENOVÉ Ing. Martin Gardavský Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů Ing. Petra Wendelová Erst & Young, s. r. o. Ing. Helena Čacká UNIVYC, a. s. Další orgány UNIS ČR REVIZOŘI ÚČTŮ Ing. Jarmila Čermáková První investiční společnost, a. s. Ing. Jana Dlouhá investage, investiční společnost, a. s. APARÁT UNIS ČR Ing. Martin Hanzlík, generální manažer Zuzana Lövenhöferová, tajemnice Složení Etického výboru po valné hromadě, která se konala Předsedové odborných komisí LEGISLATIVNÍ KOMISE JUDr. František Tlustoš ČP INVEST investiční společnost, a. s. FINANČNÍ A DAŇOVÁ KOMISE Ing. Jan Drápal Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Ing. Pavel Spáčil do

19 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ V ČR V ROCE 2002 A PRVNÍM POLOLETÍ 2003 Současný právní systém upravující podnikání v oblasti kolektivního investování vznikl v období kupónové privatizace a přestože byl několikrát novelizován, jeho podoba neodpovídá současným potřebám dalšího rozvoje oboru. Jasnou převahu mají otevřené podílové fondy, jichž bylo v ČR k celkem 91, z toho 79 členů Unie s celkovým objemem majetku ve správě Kč ( Kč u členů Unie). V současnosti se Unie aktivně účastní legislativního procesu, jehož výsledkem by mělo být přijetí nového zákona o kolektivním investování. Připravovaný zákon nahradí současný zákon o investičních společnostech a investičních fondech. V přípravných pracích došlo bohužel k prodloužení přípravy, takže zákon bude přijat pravděpodobně až z účinností od května Zákon přináší mnoho novinek například možnost rozšíření licence investiční společnosti na činnosti asset management, možnost zakládat specializované fondy (derivátové, nemovitostní a další), možnost domácích správců nabízet služby v zemích Evropské unie a mnoho dalších. Do zákona nebyla bohužel zapracována struktura fondů SICAV (investiční fond s variabilním kapitálem). K působilo v České republice 682 zahraničních fondů a objem majetku spravovaný těmito fondy na území České republiky dosáhl 37,4 mld Kč (k to činilo 30,7 mld Kč zdroj AKAT). Vývoj vlastního kapitálu fondů v ČR datum UNIS celkem UNIS OPF UNIS UPF UNIS IF Ostatní Zahraniční domácí fondy fondy v ČR* N.A. N.A N.A N.A N.A N.A / Vlastní kapitál fondů v ČR k Ostatní domácí fondy 6% Zahraniční fondy v ČR* UNIS domácí fondy 70% 21% UNIS IF 3%

20 Vlastní kapitál fondů v ČR k Ostatní domácí fondy 3% Zahraniční fondy v ČR* 23% UNIS domácí fondy 72% UNIS IF 2% 20 Rok 2002 byl pro segment otevřených podílových fondů velmi úspěšný a Česká republika s meziroční dynamikou růstu majetku v otevřených podílových fondech téměř 60% zaujala první místo v Evropě. Důvodem k takové zásadní změně v chování investorů bylo snižování úrokových sazeb a také skutečnost, že se stále asi 65% úspor domácností nachází ve formě bankovních vkladů. Změna v přístupu k využívání fondů jasně ukazuje, že už pominula nedůvěra drobných investorů v tento typ investic. Na trhu investičních společností nadále pokračuje silná konsolidace, jejímž výsledkem je snižující se počet aktivně působících investičních společností. Počet otevřených podílových fondů naopak stoupá. Nejoblíbenějším typem fondů zůstávají fondy peněžního trhu s více než 50% celkovým podílem mezi ostatními fondy, následovány fondy dluhopisovými s celkovým podílem 23%. Stále významný objem investovaných prostředků zůstává ve fondech smíšených, ale v roce 2002 a 2003 můžeme sledovat odliv prostředků z těchto fondů. Je to dáno především tím, že řada těchto fondů pochází z kupónové privatizace a do budoucna se dá očekávat jak snížení počtu těchto fondů, tak i objemu prostředků spravovaných těmito fondy. Segment akciových fondů a fondu fondů je v celkovém porovnání s podílem menším než 2% mezi ostatními fondy zanedbatelný. Následující tabulka ukazuje vývoj v oblasti OPF za minulé roky Rok Počet OPF Celkový vlastní kapitál Průměrný VK na 1 fond Celkové čisté prodeje VI

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA UNIS ČR O ČINNOSTI UNIE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY 29. ČERVNA 2004 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA UNIS ČR O ČINNOSTI UNIE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY 29. ČERVNA 2004 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA UNIS ČR O ČINNOSTI UNIE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY 29. ČERVNA 2004 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Na úvod můžeme shrnout uplynulý vývoj odvětví kolektivního investování.

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 24. KVĚTNA 2005 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 24. KVĚTNA 2005 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 24. KVĚTNA 2005 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Rok 2005 byl opět jedním z významných roků v činnosti asociace.

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ 2007/2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ Nejvýznamnější událostí v uplynulém období bylo sloučení dvou významných asociací Asociace

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Slunná 547/25 Obec:

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více