ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013"

Transkript

1 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení z předcházejících schůzí RM Usnesení č. 1675/2013 Rada města Rumburka projednala a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících schůzí RM takto: 50. schůze RM Usnesení č. 759/2008/c 79. schůze RM Usnesení č. 1262/ schůze RM Usnesení č. 123/b/ schůze RM Usnesení č. 825/c/ schůze RM Usnesení č. 850/3/ schůze RM Usnesení č. 1035/ schůze RM Usnesení č. 1479/b/2012 Usnesení č. 1479/c/ schůze RM Usnesení č. 1490/d/ schůze RM Usnesení č. 1605/b/ schůze RM Usnesení č. 1630/c/2013 Usnesení č. 1630/d/2013 Usnesení č. 1630/e/2013 Usnesení č. 1630/f/ schůze RM Usnesení č. 1643/II/b/2013 Usnesení č. 1643/II/c/2013 Usnesení č. 1655/II/b/ schůze RM Usnesení č. 1673/a/2013 Usnesení č. 1673/b/2013 trvalý úkol trvalý úkol trvalý splněno splněno splněno 1

2 3. Nebytové prostory návrh konkrétního nájemce Usnesení č. 1676/2013 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o konkrétním nájemci nebytového prostoru č. 301 v I. NP objektu č.p. 104, Rumburk 1 nemovitá kulturní památka, Nám. Lužické na st. p. č. 350/1 v k. ú. Rumburk, o celkové podlahové ploše 107 m²; nájemné 7.000,- Kč/měs. + služby, účel zřízení a provozování obchodu se spodním prádlem a kojeneckým zbožím, NS od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíc. 4. Pronájem části budovy návrh zveřejnění Usnesení č. 1677/2013 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu části budovy části střechy a půdy objektu č. p. 40, Rumburk, Starokřečanská 40, na st. p. č. 366 v k. ú. Rumburk 3 Dolní Křečany. 5. Pozemky VB návrh zřízení I. Usnesení č. 1678/2013 smlouva o budoucí smlouvě uzavřena nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo akce: DC D. Křečany, Druhá, ppč. 1385/1, nové knn oprávněný: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupena společností GA Energo technik s.r.o. Na Střílně AB, Plzeň, Bolevec Orlík část p.p.č v k. ú. Dolní Křečany, lok. ul. Druhá, viz zákres povinnost budoucího oprávněného vyzvat budoucího povinného k převzetí pozemku doložit doklad s vyznačením dne převzetí akce DC D. Křečany, Druhá, ppč. 1385/1, nové knn budoucím oprávněným nebo jeho zástupcem (dále jen Doklad ), povinnost doložit GP pro zaměření trasy nového zemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců ode dne převzetí stavby vyznačeném na Dokladu smluvní pokuta ve výši ,- Kč při nedodržení tohoto termínu splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od doložení povinnost budoucího oprávněného požádat budoucího povinného před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn vedení trasy nového zemního kabelového vedení NN a nové povinnosti splatnou do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému. II. Usnesení č. 1679/2013 Smlouva o budoucí smlouvě uzavřena nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo akce: DC Rumburk, ppč. 1838/1 příp. do 50 m, knn 2

3 oprávněný: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupena společností ELSTAV JK, s.r.o. Rumburk části p. p. č. 1838/1 v k. ú. Rumburk, lok. ul. Krásnolipská, viz zákres povinnost budoucího oprávněného vyzvat budoucího povinného k převzetí pozemku a doložit doklad s vyznačením dne převzetí akce DC Rumburk, ppč. 1838/1 příp. do 50m, knn budoucím oprávněným nebo jeho zástupcem (dále jen Doklad ), povinnost doložit GP pro zaměření trasy nového zemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců ode dne převzetí stavby vyznačeném na Doklad smluvní pokuta ve výši ,- Kč při nedodržení tohoto termínu splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od doložení povinnost budoucího oprávněného požádat budoucího povinného před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn vedení trasy nového zemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení této povinnosti splatnou do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému. III. Usnesení č. 1680/2013 smlouva o budoucí smlouvě uzavřena nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo akce: DC Rumburk, ul. Šluknovská, Autoslužby Starlak s.r.o. oprávněný: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupena společností ELSTAV JK, s.r.o. Rumburk části p. p. č. 2023, 2046 a st. p. č. 189/4, vše v k. ú. Dolní Křečany, lok. ul. Šluknovská, Na Poustce, viz zákres povinnost budoucího oprávněného vyzvat budoucího povinného k převzetí pozemku a doložit doklad s vyznačením dne převzetí akce DC Rumburk, ul. Šluknovská, Autoslužby Starlak s.r.o. budoucím oprávněném nebo jeho zástupcem (dále jen Doklad ), povinnost doložit GP pro zaměření tras nového zemního kabelového vedení NN a nových přípojkových skříní včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců ode dne převzetí stavby vyznačeném na Dokladu smluvní pokuta ve výši ,- Kč při nedodržení tohoto termínu splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od doložení povinnost budoucího oprávněného požádat budoucího povinného před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn vedení trasy nového zemního kabelového vedení NN a nových přípojkových skříní pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení této povinnosti splatnou do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému. 3

4 IV. Usnesení č. 1681/2013 smlouva o budoucí smlouvě uzavřena nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo akce: Rekonstrukce místní sítě Rumburk ulice Stepní NTL, plynovod a přípojky oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupena RWE distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno části p.p.č. 2258, 677, 806, 2259/1, 731/19, 671/2, 662/9 a 726 v k. ú. Rumburk, lok. ul. Stepní, viz zákres povinnost budoucího vyzvat budoucího povinného k převzetí pozemku a doložit doklad s vyznačením dne převzetí akce Rekonstrukce místní sítě Rumburk ulice Stepní NTL, plynovod a přípojky budoucím oprávněným nebo jeho zástupcem (dále jen Doklad ), Povinnost doložit GP pro zaměření trasy nového plynovodu a přípojek včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců ode dne převzetí stavby vyznačeném na Dokladu smluvní pokuta ve výši ,- Kč při nedodržení tohoto termínu splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, Podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od doložení Povinnost budoucího oprávněného požádat budoucího povinného před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn vedení trasy nového plynovodu a přípojek pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení této povinnosti splatnou do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému. 6. Pozemky PZ otevření obálky Usnesení č. 1682/2013 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí otevření 1 (jedné) obálky s nabídkou na prodej pozemku parc. č. 1317/7, výměra 9074 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k prodeji část dle GP /2013 dosud v KN neprovedeného označena jako 1317/12 o výměře 4451 m² v obci Rumburk a katastrálním území Horní Jindřichov. 7. Návrh výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem Rumburk s účinností od Usnesení č. 1683/2013 Rada města Rumburka projednala a v souladu s článkem X. písm. i) platných zřizovacích listin rozhodla o vyslovení souhlasu s výší úplaty za předškolní vzdělávání v příspěvkových organizacích zřizovaných Městem Rumburk: s účinností od : a) Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace; b) Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace; c) Mateřská škola, Sukova 1047/4, příspěvková organizace; d) Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace; e) Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, příspěvková organizace v předloženém znění. 4

5 8. Organizace provozu mateřských škol zřizovaných Městem Rumburk v měsících červenci a srpnu 2013 Usnesení č. 1684/2013 Rada města Rumburka projednala a bere na vědomí organizaci provozu mateřských škol zřizovaných Městem Rumburk v měsících červenci a srpnu Návrh Komunitního plánování na Šluknovsku a návrh připomínkování Usnesení č. 1685/2013 Rada města Rumburku projednala a: a) bere na vědomí návrh Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky (Komunitní plán), b) schválila připomínky k návrhu Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky (Komunitní plán), c) ukládá paní Aleně Winterové, místostarostce města a Ing. Denise Svobodové, vedoucí OSVZ zajistit předání připomínek dle bodu b) tohoto usnesení zpracovateli návrhu Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky (Komunitní plán), d) ukládá paní Aleně Winterové, místostarostce města a Ing. Denise Svobodové informovat radu města o výsledku připomínkovacího řízení návrhu Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky (Komunitní plán). 10. K usnesení RM č. 1630/2013 ze dne informace o stavu zimní údržby Usnesení č. 1686/2013 a) rozhodla vrátit soubor materiálů k dopracování Bc. Liborovi Šimečkovi, vedoucímu OKV, b) ukládá Bc. Liborovi Šimečkovi, vedoucímu OKV v co nejkratším možném termínu soubor materiálů přepracovat a předložit na jednání rady města. 11. Písemná žádost ze dne ve věci odstranění zábrany při vjezdu do ul. Na Kolonii ze silnice č. II/263 Usnesení č. 1687/2013 Rada města Rumburka projednala a bere na vědomí: a) písemnou žádost ze dne ve věci odstranění zábrany při vjezdu do ul. Na Kolonii ze silnice č. II/263, b) informaci o odstranění konstrukční úpravy zábran dne v lokalitě napojení silnice II/263 ul. Krásnolipská do místní komunikace pro pěší ul. Na Kolonii, c) ukládá pí Aleně Winterové, místostarostce města, odpovědět na písemnou žádost ze dne Nadlimitní veřejná zakázka na služby v otevřeném řízení Zajištění komplexních služeb při nakládání s odpadem a území města Rumburk Usnesení č. 1688/2013 a) rozhodla o zadání (zahájení) nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení Zajištění komplexních služeb při nakládání s odpadem na území města Rumburk dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, po zapracování připomínek členů rady města, b) rozhodla pověřit paní Alenu Winterovou, místostarostku města, koordinací nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení Zajištění komplexních služeb při nakládání s odpadem na území města Rumburk, 5

6 c) schválila složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení Zajištění komplexních služeb při nakládání s odpadem na území města Rumburk v předloženém znění, po zapracování připomínek členů rady města. 13. Podlimitní veřejná zakázka na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk pro období od do Usnesení č. 1689/2013 a) bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk pro období od do b) bere na vědomí Protokol o I. jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku Údržba a c) bere na vědomí Protokol o II. jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku Údržba a d) bere na vědomí Protokol o III. jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku Údržba a ze dne , e) bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Údržba a f) rozhodla na základě a v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk pro období od do firmy TV Facility Group, a.s., Kašperská 965, Praha 10, IČ za nabídkovou cenu ,00 Kč bez DPH, g) ukládá paní Aleně Winterové, místostarostce města, zajistit uveřejnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. 14. Přehled příjmů, výdajů a financování za období od do Usnesení č. 1690/2013 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí informaci pana Darka Švába, místostarosty, o přehledu příjmů, výdajů a financování za období od do v předloženém znění. 15. Pojistná smlouva Usnesení č. 1691/2013 a) rozhodla schválit Pojistnou smlouvu č mezi městem Rumburk a UNIQUA pojišťovnou, a.s., Evropská 136, Praha 6, v předloženém znění, b) ukládá panu Jaroslavu Trégrovi, starostovi města, výše uvedenou smlouvu v předloženém znění podepsat. 6

7 16. Spolupořadatelství 4. ročníku Mistrovství ČR v benchpressu Usnesení č. 1692/2013 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o spolupořadatelství Města Rumburk při konání 4. ročníku Mistrovství ČR v benchpressu konaném dne 27. dubna 2013 ve Starých Křečanech formou předloženého finančního a organizačního zajištění, za podmínek dle předloženého návrhu. Bc. Radka Hrubešová, v. z. Mgr. Dagmar Žákové, tajemnice MěÚ Rumburk 7

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více