Corsair ARF. Návod ke stavbě a provozu FW004006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Corsair ARF. Návod ke stavbě a provozu FW004006"

Transkript

1 Corsair ARF Návod ke stavbě a provozu FW004006

2 2 Návod ke stavbě a provozu Corsair ARF č. FW004006

3 Vážený modeláři! Blahopřejeme Vám k zakoupení našeho modelu robbe Flitework Midi Corsair, který je v originální verzi úplně prvním letadlem Fluing Bulls. Taktéž Vám děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho výrobku a přejeme Vám spoustu nalétaných hodin s modelem Flitework Midi Corsair. POZOR! Jejich stavba i provoz vyžadují určité technické znalosti a modelářské zkušenosti. Dálkově řízené modely nejsou hračky! Chyby nebo nedbalosti během stavby nebo létání mohou vést k vážným škodám nebo i úrazům. Obsah Strana Obsah 3 Bezpečnostní pokyny 4, 5 Obsah balení/ Technická data / Doporučené příslušenství 6 Montáž páky směrovky a výškovky 7 Lepení polovin křídel 7 Montáž pák křidélek a přistávacích klapek 7 Zalepení výškovky 8 Vlepení směrovky 8 Kabeláž RC komponentů a zatahovacích podvozků 9 Schéma zapojení elektroniky podvozku 10 Zapojení a nastavení řídících táhel a výchylek 11, 12 Montáž vrtule 12 Před prvním startem 13 Zalétávání, Tipy pro létání 14, 15 Pohonná jednotka Corsair ARF 16 Pohonná jednotka Corsair ARF: Popis funkcí 17 Pohonná jednotka Corsair ARF: Programování 17, 18 Seznam náhradních dílů 19 3

4 Před stavbou Vašeho modelu si bezpodmínečně přečtěte Bezpečnostní pokyny. Vždy dodržujte doporučené postupy a nastavení uvedené v návodech. Pokud s řízením modelů letadel, vrtulníků, aut nebo lodí začínáte, doporučujeme Vám obrátit se na nějakého zkušeného modeláře. Bezpečnostní pokyny Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu a nesmějí být používány a provozovány dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělých. Jejich stavba i provoz vyžadují určité technických znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování s ohledem na bezpečnost. Chyby nebo nedbalosti během stavby nebo provozu mohou vést k vážným škodám nebo i k úrazům. Výrobce ani prodejci nemohou ovlivnit správnou stavbu a provoz modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňuje a vylučuje jakékoliv ručení. Vrtule leteckých modelů a v podstatě všechny pohyblivé části představují neustále nebezpečí úrazu. Vyhněte se bezpodmínečně jakémukoliv kontaktu s těmito díly. Mějte na paměti, že motory a regulátory mohou během provozu dosáhnout vysokých teplot. Vyhýbejte se jakémukoli kontaktu s těmito díly. Nikdy se nezdržujte v nebezpečné blízkosti rotujících části elektromotorů s připojenými pohonnými akumulátory. Dávejte pozor také na to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu jakékoli jiné předměty. Dbejte doporučení výrobců akumulátorů. Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi akumulátorů. Dbejte na správnou polaritu. Chraňte vaše přístroje před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy nevystavujte přístroje horku, chladu a vibracím. K nabíjení používejte jen doporučených nabíječů a články nabíjejte pouze v mezích stanovené nabíjecí doby. Překontrolujte své přístroje kvůli možným poškozením a vadné díly nahraďte originálními náhradními díly. Přístroje poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už neměly používat! Buďto je nechejte přezkoušet v robbe servisu nebo si opatřte nové. Působením vlhkostí nebo pádem může dojít ke skrytým závadám, které mohou vést po krátkodobém provozu k výpadkům funkcí. Používat se smí pouze námi doporučené komponenty a příslušenství. Na RC-soupravách se nesmějí provádět jakékoliv změny, které nejsou popsány v návodu. 4

5 Provoz modelu Nikdy nepřelétávejte nad přihlížejícími nebo ostatními piloty a udržujte dostatečně bezpečný odstup od Vašeho modelu. Neohrožujte nikdy ostatní osoby nebo zvířata. Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obytných oblastí. Rovněž neprovozujte svůj model v blízkosti splavů a veřejné lodní dopravy. Neprovozujte model na veřejných komunikacích, dálnicích, cestách apod., nýbrž pouze na povolených místech. Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu. Během provozu by anténa nikdy neměla mířit na model. V tomto směru má vysílač nejslabší signál. Nejlepší je, když anténa směřuje bočně k modelu. Pojištění Modely provozované na zemi jsou většinou pojištěny v rámci soukromého pojištění povinného ručení. Pro letecké modely je zapotřebí přídavného pojištění nebo jeho patříčného rozšíření. Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým jste dostatečně krytí. Vyloučení záruky: Za dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze, jakož i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení RC komponentů, nemůže robbe-modellsport přebírat záruku. Proto nepřejímáme jakékoliv ručení za ztráty, škody anebo náklady, které vyplývají z chybného použití a provozu anebo jakýmkoliv způsobem s tímto souvisí. Pokud to zákon připouští, omezuje se závazek firmy robbe Modellsport k plnění náhrady škody, stejně tak ze zákona, na hodnotu faktury za množství zboží firmy robbe Modellsport, které se bezprostředně podílelo na poškozující události. Toto neplatí, pokud firma robbe Modellsport podle závazných zákonných předpisů ručí neomezeně z důvodu záměru nebo hrubé nedbalosti. 5

6 Technická data: Rozpětí: 1200 mm Länge: 970 mm Letová hmotnost: 1600 g Výška: max. 330 mm Obsah plochy: 28 dm 2 Plošné zatížení: 57g/dm 2 Měřítko: 1:10,5 Aku: 4s 2600 mah Doporučené příslušenství: T6J-R2006GS 2,4 GHz FHSS 1x F4100 Roxxy-Power 4S 2650mAH 1x 6932 T-zásuvka 1x 8895 Obsah setu 1) Sada příslušenství (10x páky kormidel, 1x anténa, 4 náhradní panty, 3x šrouby křídel M4x60, šroubovák, 4x vidličky, 2x táhlo křidélek s vidličkou, 2x táhlo klapky s vidličkou) 2) Směrovka s vlepenými panty 3) Výškovka s vlepenými panty 4) 4-listá vrtule 13 x 6 5) Trup s instalovanou pohonnou jednotkou, zadní zatahovací podvozek, elektroniak podvozku, servo směrovky a výškovky, servo řízení 6) Sada křídel se zabudovanými servy klapek a křidélek, kabeláž se sběrným konektorem Nezbytné nářadí a lepidla Špičaté nůžky Nůž Křížový šroubovák 5 min epoxid Ropoxi Lepidlo na polystyren Lepicí páska Smirkový papír 6

7 Montáž páky výškovky a směrovky (obr. 1 s 2) Páky kormidel a protikusy pák lze slepit předem, aby se mohly později přišroubovat pomocí přiloženého nádraží,. Plastové díly před lepením vždy obruste. Ušetříte si tak protivné držení malých plastových dílů a budete se lépe soustředit na jemné dotahování, aniž byste příliš zmáčkli pěnové díly. Pro výškovku použijte krátké šrouby. Pro směrovku použijte, prosím, 4 dlouhé, přiložené, plastové.šrouby Kepení obou polovin křídel (obr. 3 a 4) Před lepením křédel je nutné obrousit všechna lepená místa, aby se čím dál víc odstraňovala modrá barva. K lepení doporučujeme epoxid Ropoxi 5 min s mikrobalony jako s plnidlem. Natřete lepená místa lepidlem, spojte křídla a přišroubujte. Vyteklé lepidlo odstraňte vatovými tyčinkama Montáž páky táhla křidélek a přistávacích klapek Stejně jak bylo popsáno u bodu 1mohou se nyní instalovat a přišroubovat páky kormidel křidélek a přistávacích klapek. U přistávacích klapek použijte kréáké 4 mm šrouby (2xx x 15 mm). U pák křidélek použijte prosím k přišroubování delší plastové šrouby (1,8mm x 20mm). 7

8 5 4. Lepení výškovky (obr.5) U lepení výškovky postupujte obdobně jako u lepení křídel. Nezapomeňte lepená místa dobře obrousit. Nakonec zalepte jednotku výškovky 5 min epoxidem Ropoxi a zajsitěte špendlíkem. Nepoužívejte k zajištění lepených míst lepící písky, neboť při jejím odstraňování by se mohla odtrhnout barva od křídel z materiálu EPO Vlepneí směrovky (obr. 6) Stejně tak dobře obruste lepenou plochu směrovky, až na bílé EPO. Potřete lepená místa slabou vrstvou lepidla, aby lepidlo při nasazení směrovky nepřeteklo do zatahovacího podvozku a nezablokovalo jeho mechaniku. Nasaďte směrovku až na doraz a potom zpět o 1 mm potáhněte. Zajsitěte lepené místo až do vyvtvrdnutí epoxidu špendlíkem. 8

9 Kabeláž RC-komponentů a zatahovacích podvozků (obr. 7 a 8) Centrální předěl mezi trupem a křídly představuje 7-pólový konektor. Dávejte pozor na to, aby byl tento konektor stoprocentně spojený a mechanicky uzavřený. Klapky serv jsou spojeny na jednom 3-pólovém RC-konektoru a musí se zapojit samostatně na kanál 6. Pokud plánujete křídla při každém transportu sundávat, doporučujeme k zapojení kabelu klapek použít 200 mm dlouhý prodlužovací kabel (obj. č. 4644). Nakonec můžete přišroubovat křídla k trupu. Dávejte pozor na to, aby nebyly mezi trupem a křídly přiskřípnuté žádné kabely. Kabely se zapojují do přijímače podle čísel na kabelech. Prosím, nezapomínejte na to, že mezi vysílači existují určité rozdíly. Kabely jsou roztříděny dle osazování Futaba. Pokládaní kabelů: 1 - křidélka 2 - výškovka 3 - Motor 4 - směrovka 5 - zatahovací podvozek 6 - přistávací klapky Ujistěte se, že všechny RC komponenty fungují a reagují odpovídajícím způsobem. U Futaba vysílačů proveďte, prosím, před prvním uvedením do provozu revers kanálu plynu. 9

10 7. Schéma zapojení elektroniky podvozku Osazení přípojek: 1 - volný 2 - hlavní podvozek hlavní podvozek Ostruhvé kolo 5 - Impulskabel podvozku 6 - volný 7 - Zdroj napětí 12V 16V

11 9 8. Zapojení a nastavení ovládacích táhel a výchylek a) Zapojení táhla řízení směrovky (obr 9): Přesuňte servo do nulové polohy a našroubujte na vidličku. Při montáži držte táhlo na druhé straně kleštěmi. Pokud je délka táhla optimální, musí se vidlička zavěsit do vnějšího otvoru páky směrovky. Klapka kormidla se nyní musí nacházet v nulové poloze. Výchylka směrovky je b) Zapojení táhla řízení výškovky (obr. 10): Ohněte klapku výškovky několikrát tam a zpátky, aby byla pružnější. Dávejte pozor ať ji neohnete příliš!! Rozsah výškovky +/- 20 by měl mít lehký chod. Našroubujte obě vidličky výškovky na táhlo tak daleko, aby byly obě kormidla přesně v nulové poloze. Případně lze uvolnit svorku za servem výškovky, nastavit nulovou polohu a nakonec šroub svorky opět zajistit. Pokud se servo výškovky v držáku ještě pořád příliš pohybuje, nemají klapky jetě pořád hladký chod. c) Zapojení táhla křidélek: Postupujte podobně jako u ostatních táhle. Event. zahřejte zapalovačem vnější otvor na páce serva, mírně prodlužte 1,2 mm ocelový drát. Přesuňte při zapnutém vysílači serva křidélek do nulové polohy a zavěste táhlo na servo úplně vně a na páce křidélka do druhého otvoru zvenku. Otáčením vidličky uvedete klapky do nulové polohy. Výchylka: +/

12 11 d. Zapojení táhla klapek (obr.11): Při zapojování táhla klapky dávejte pozor na to, dosahovala maximální výchylky dolů. Naprogramujte přes vysílač koncové body serva tak, aby žádné servo nenajíždělo až na doraz a odebíralo tak příliš mnoho proudu. Pro docílení optimální dráhy zavěste stáhlo do páky serva na vnější stranu a u páky klapky na vnitřní stranu Montáž vrtule (obr.12): Vrtule se montuje z bezpečnostních důvodů až tehdy, když jsou nastaveny všechny funkce kormidel. Jen tak si můžete být jisti, že během nastavování nedojde k nechtěnému odlétnutí pohonu, které by vedlo ke škodám či zranění. Přišroubujte vrtuli mezi dvě pochromované atrapy nábojů pomocí matic M6 a šroubovacím klíčem (velikost 10) opatrně dotáhněte. Nakonec našroubujte černou krytku kužele. 12

13 10. Před prvním letem: Těžiště vyplyne automaticky z polohy aku, pokud aku 4s 2650 mah zasunete směrem do přední části trupu do určené akušachty a u špičky na krytu kabiny zaaretujete. Důkladně zkontrolujte funkce a směr výchylek všech kormidel. Vyzkoušejte zatahovací podvozek a klapky. Doporučujeme osadit zatahovací podvozek a klapky na 3-polohový přepínač s následující funkcí: Poloha 0: klapky zasunuty, podvozek zasunutý Poloha 1: klapky zasunuty, podvozek vysunutý Poloha 2: klapky vysunuty, podvozek vysunutý 10. První let: Ujistěte se, že je aku plně nabitý a proveďte zkoušku kormidel. Na startovací dráze pomalu zrychlujte a udržujte model směrovkou rovně. Pokud je delší tráva, může se stát, že musíte při startu lehce potáhnout výškovku, aby se model nepřeklápěl na špičku. Model je v přistávací fázi velmi poslušný a díky brzdícím klapkám se může model v relativně prudkém větru při přistání vznášet. Přistávací klapky nepředstavují žádnou aerodynamickou pomoc, nýbrž slouží pouze ke snižování letové rychlosti. vorgesehen. 13

14 11. Zalétávání, rady pro létání - Před modelem se při testu motoru nesmí nacházet žádné osoby nebo předměty jako kusy látky, nářadí apod. - Pozor: Při všech montážních pracech, seřizování a údržbě se nikdy nepřibližujte do blízkosti točící se vrtule - nebezpečí úrazu. - Pro zalétnutí modelu byste si měli zvolit dle možností den s bezvětřím. - Vhodným místem pro první lety je např. plocha s tvrdou startovací dráhou nebo velká (posekaná) louka či plocha bez překážek (stromů, plotů, vedení vysokého napětí apod.). - Znovu proveďte zkoušku funkcí. - Start modelu ze země se provádí vždy přímo proti větru. - Zkuste několikrát popojet, abyste si zvykli na chování modelu při pojíždění a na reakce kormidel na zemi. - Roztočte motor na plný plyn a nechejte model rozjet proti větru. Při dosažení dostatečné rychlosti zvedněte model krátkým potažením výškového kormidla za země. - Model nechejte letět rovně, nepokoušejte se o zatáčky v blízkosti země. - Pokud je to nutné, dotrimujte kormidla tak, abyste dosáhli plynulého stoupavého letu. - Překontrolujte reakce modelu na výchylky kormidel. Případně výchylky po přistání odpovídajícím způsobem zvětšete nebo zmenšete. - Uvedené výchylky kormidel jsou pouze orientační hodnoty pro první lety. Přesné nastavení musí provést každý pilot sám dle svých zvyklostí při řízení. 14

15 - Vyzkoušejte si v dostatečně bezpečné výšce minimální rychlost modelu. - Přistání zahajujte s dostatečnou dráhou. - Pokud je nutné model dotrimovat, upravte po přistání délku táhel a páky trimu přesuňte na vysílači zpět do nulové polohy, takže je pro další lety na obou stranách k dispozici plná dráha trimu. Pozor: Zablokování otáčející se vrtule může vést k vážnému poškození mechaniky, popř. i k požáru. Okamžitě stáhněte knipl řízení otáček na volnoběh! Upozornění k letovému aku: V případě, že výkon motoru klesá, okamžitě přistaňte a odpojte pohonný aku. Nikdy aku úplně nevybíjejte, neboť by mohlo dojít k jeho hlubokému podbití a trvalému poškození. Před dalším nabíjením nechejte aku vždy zchladnout. Výměna vrtule: Poškozenou vrtuli ihned vyměňte. 15

16 Pohonná jednotka Corsair ARF Technická data, 40 A regulátor: Trvalý proud: 40 A Špičkový proud: 55 A (max. 10 s) Bec-mód: lineární BEC-výstup: 5V / 3A Počet Li-Poly článků: 2-4 Ochrana proti podpětí: ano Rozměry (regulátor): 68 x 25 x 8 mm Hmotnost: 35 g VELMI DULEŽITÉ: Různé vysílače mají rozdílné hodnoty nastavení plynu, proto důrazně doporučujeme použít k naprogramování rozsahu plynu "funkce pro nastavení rozsahu plynu". Pozor: Regulátor není vybaven ochranou proti přepólování! Přepólování aku na připojení k regulátoru vede k okamžitému zničení regulátoru. Pokud se má místo BEC systému použít samostatný přijímačový aku, musí se červený kabel z připojovacího kabelu přijímače vytáhnout z pouzdra konektoru a zaizolovat proti zkratu. Uvedení leteckého regulátoru do provozu: Stáhněte knipl plynu, poté zapněte vysílač. Propojte aku s regulátorem; zazní speciální signál 123. Poté se dle nastaveného typu aku ozve následující: Píp, píp, píp, píp při rozpoznání 4S Li-Poly aku. Na konci zazní delší pípnutí Regulátor je připraven k provozu. Přesunňte knipl plynu dopředu: Motor se rozběhne. Nastavení polohy plného plynu a stop: (v případě nového vysílače by se měl rozsah plynu vždy znovu naprogramovat) Zapněte vysílač, přesuňte knipl plynu dopředu. Připojte aku k regulátoru. Zazní signál píp-píp : tzn., že byla potvrzena horní hranice rozsahu plynu. Přesuňte knipl plynu do požadované pozice stop. Znovu zazní signál píp-píp. Tzn., že byla potvrzena pozice stop. Na konci zazní delší pípnutí Regulátor je připraven k provozu. Upozornění: Pokud je knipl plynu během programování pozice stop v nepřípustném rozsahu, zazní rychle po sobě jdoucí signalizační tóny, po kterých ještě následují 2 krátké tóny. Ochranné funkce 1. Ochrana při startu: Pokud se motor během 2 vteřin po přidání plynu nerozběhne, vypne se regulátor. V tomto případě se MUSÍ knipl plynu posunout úplně dozadu, aby motor mohl nastartovat. Tato okolnost může mít následující příčiny: Spojení mezi regulátorem a motorem je nejisté; vrtule nebo motor je zablokován atd.). 2. Ochrana proti přehřátí: Pokud teplota regulátoru překročí hodnotu 110 C, omezí regulátor výstupní napětí. 3. Ochrana proti výpadku impulzů řízení plynu: Pokud impulz řízení plynu vypadne na dobu 1s, omezí regulátor výstupní napětí. Při dalším výpadku na dvě 2s vypne regulátor výstupní napětí úplně. 16

17 Popis funkcí 1. Nastavení brzdy: brzda ZAP/ brzda VYP, předvolba = brzda VYP 2. Typ aku: Li-xx(Li-Ion nebo Li-Poly), předvolba = Li-xx. 3. Podpětí-vypínací mód: soft (výkon omezen) nebo Hart (úplné vypnutí) předvolba = omezení výkonu 4. Podpětí-vypnutí: nízké/ střední/ vysoké. Předvolba = střední 1) U Li-Ion / Li-Poly aku je automaticky rozpoznán počet článků. Vypínací napětí nízké/střední/vysoké u: 2.85V/3.15V/3.3V. Např..: Nastavení odpojovacího napětí střední, při 3 Li-Poly článcích: 3.15 x 3=9.45V. 2). 5. Mód rozběhu/zapnutí: normální/měkký/super měkký, předvolba = normal. Normal je vhodný pro všechny letecké modely. Rychlost rozběhu u měkké / super měkké verze je poměrně pomalý, 1s (měkký rozběh) / 2 s (super měkký rozběh) počítáno od rozběhu po plný plyn. Pokud se plyn zavře (plyn potlačte nahoru) a znova otevře (plyn stáhněte dolů) během 3s po prvním rozběhu, dojde automaticky k přepnutí do normálního módu, aby se zabránilo nehodám kvůli příliš malému přidání plynu. 6. Časování: nízké/ střední/ vysoké, předvolba = nízké. Pro většinu motorů lze zvolit nižší časování. Pro vyšší výkon doporučujeme nižší časování pro dvoupólové motory a střední časování pro šesti- a vícepólové motory. Pro vyšší počet otáček lze nastavit vyšší časování. Pozor: Příliš vysoké časování může způsobit problémy! Programování: 1. Spuštění programovacího módu: 1) Zapněte vysílač a přesuňte knipl plynu úplně nahoru, poté připojte aku. 2) Vyčkejte 2s, poté by měl zaznít signál píp-píp 3 Počkejte dalších 5s, poté by měl zaznít speciální signál 56789, tzn., že je programovací mód spuštěn. 2. Volba menu: V programovacím módu uslyšíte 8 akustických signálů. Pokud během 3s při některém ze signálu přesunete knipl plynu dolů do pozice stop, zvolili jste odpovídající menu nastavení. 1) píp brzda (1 krátký tón) 2) píp-píp- typ aku (2 krátké tóny) 3) píp-píp-píp- vypínací mód (3 krátké tóny) 4) píp-píp-píp-píp- odpojovací napětí (4 krátké tóny) 5) píp----- mód rozběhu (1 dlouhý tón) 6) píp-----píp- časování (1 dlouhý /1 krátký tón) 7) píp-----píp-píp- nastavení z výroby (1 dlouhý / 2 krátké tóny) 8) píp-----píp----- přerušení (2 dlouhé tóny) 3. Volba nastavení: Uslyšíte akustické signály. Potvrďte požadovanou hodnotu dle signálu tak, že přesunete knipl plynu nahoru. Poté uslyšíte speciální signál 1515, hodnota je potvrzena a uložena (nechejte knipl plynu nahoře, poté bod 2) a mohou být zvoleny a změněny další body menu. 17

18 Tóny píp- /1 krátký tón píp - píp - /2 krátké tóny píp - píp - píp /3 krátké tóny Hodnoty Brzda vyp zap Typ aku Li-Ion / Li-Po Vypínací mód Omezený výkon Úplné vypnutí Vypínací napětí nízké střední vysoké Typ rozběhu normal soft super soft Časování nízké střední vysoké 4. Ukončení programovacího módu (2 možnosti): 1) Po speciálním signálu 1515 přesuňte během 2s knipl plynu dolů 2) Po tónech píp-----píp-----, 1515 přesuňte během 3s knipl plynu dolů. Výstražné tóny a hledání chyb Chyba Možný důvod Řešení Motor se po zapnutí nerozběhne; žádný tón Vadné propojení mezi aku a regulátorem Překontrolujte proudové spojení; Vyměňte konektor/ zásuvku Motor se po zapnutí nerozběhne Vstupní napětí příliš vysoké/nízké Překontrolujte napětí aku Zazní výstražný signál píp-píp-, píp-píp-, píp-píp- (pauza mezi tóny Beep-Beep trvá asi 1s Po zapnutí se motor nerozběhne; Vadný impulz plynu Překontrolujte přijímač/vysílač Zazná varovný signál píp-, píp-, píp- Překonotrlujte kabel kanálu plynu (pauza mezi tóny píp -trvá asi 2s Po zapnutí se motor nerozběhne; Knipl plynu není dole úplně na doraz Úplně stáhněte plyn Zazní varovný signál píp-, píp-, píp- (pauza mazi tóny píp - trvá přibližně čtvrtinu sekundy) Motor se po zpanutí neroztočí; Kanál plynu je přepólovaný Přepólujte kanál plynu Po dvou pípnutích(píp-píp) zazní speciální signál * Motor má opačný chod Vadné propojení mezi reguátorem a motorem Vyměňte dva kabely mezi motorem a regulátorem Motor se během provozu zastavuje Výpadek impulzu plynu Přezkoušejte přijímač/vysílač Regulátor v ochranném módu proti podpětí Co nejrychleji přistaňte, dobijte aku Určité spoje nejsou 100% Překontrolujte všechna propojení: propojení aku, kabel kanálu plynu, kabel motoru 18

19 Seznam náhradních dílů Corsair ARF Č. Označení výrobku FW Trup, sada FW Pilot FW Zatahovací podvozek, kompletní FW Řídící elektronika FW Kryt kabiny FW Cockpit FW Sada kol FW Sada křídel FW Směrovka FW Výškovka FW listá vrtule FW Kryt vrtule a matice FW Bl-Motor se spojkou vrtule FW Střídavý reguátor 40A Corsair ARF 19

20 robbe Modellsport GmbH & Co.KG Metzloserstraße 38 D Grebenhain Technická Hotline: +49 (0)66 44 / Obchodní rejstřík: Obvodní soud Gießen HRA 2722 Osobně ručící společník: robbe Modellsport holdingová s.r.o. Gießen / HRB 5793 Jednatel: E. Dörr Chyby a technické změny vyhrazeny Copyright robbe-modellsport 2013 Kopírování jakož i tisk ve výňatcích je povolen pouze s písemným souhlasem robbe-modellsport GmbH & Co.KG 20

GROB G 120TP 1700 ARF

GROB G 120TP 1700 ARF Návod ke stavbě a provozu GROB G 120TP 1700 ARF čís. 2594 CZ_A_2594_GROB-G-120TP.indd 1 14.03.13 08:51 Obsah Strana Technická data 3 Nezbytné příslušenství 3 Doporučené příslušenství 3 Obsah balení 3 Pokyny

Více

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě Gö-3 Minimoa 1:4 Návod ke stavbě Děkujeme vám za zakoupení stavebnice modelu větroně Gö-3 Minimoa. Stavebnice polomakety jednoho z nejslavnějších větroňů celého letectví v měřítku 1:4. Minimoa byla vyráběna

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny backpack (RC motorová krosna) NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny Copyright by Opale-Paramodels 2012 v1.0 Cze Page 1 sur 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 03/04 Obj. č.: 22 66 92 Elektrický model letadla "Cessna" 540 mm Elektrický model letadla "J-3 Cub" 540 mm Elektrický model letadla "PA-12" 540 mm Elektrický model letadla

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka RC Autobus s otevíracími dveřmi Název: 6 kanálový autobus Rozměry výrobku: 34 x 8 x 9 cm Rozměry Balení: 43.5 x 30 x 13 cm Materiál :ABS plast, guma, elektronika Barva: Modrá Frekvence

Více

1.3 Před prvním letem (1) Oblast letu by se měla nacházet v otevřeném prostoru a doporučujeme minimálně 5 x 5 x 5 m.

1.3 Před prvním letem (1) Oblast letu by se měla nacházet v otevřeném prostoru a doporučujeme minimálně 5 x 5 x 5 m. Poznámka: 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M 1. Připojení a popis konektorů modulu ARM-03M Vážené zákaznice, vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku. Tento výrobek splňuje zákonné, národní

Více

Návod k použití. ruční ovladač

Návod k použití. ruční ovladač Návod k použití CZ KINTEC ruční ovladač Průběh revize Verze Datum Změna 0.1 27. 3. 2012 první vydání Smluvní ustanovení Firma KINTEC-Solution neručí za škody, které jsou způsobeny: nedbáním návodu firmou

Více

TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA

TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA Návod k použití 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit si vakuovou míchačku TWISTER. K docílení dlouhodobé a bezproblémové funkčnosti přístroje dbejte následujících pokynů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší tříkolky

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší tříkolky trik (RC motorová tříkolka M) NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší tříkolky Copyright by Opale-Paramodels 2011 v1.0 Cze Page 1 sur 12 Děkujeme Vám, že jste si

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 Vydal JETI model s.r.o. 19. 6. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ZAPOJENÍ DSM 10...3 2.1 OVLÁDÁNÍ MAGNETICKÝM SPÍNAČEM...4 2.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ...5 3. INSTALACE...6

Více

Návod k obsluze. SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz. č. NE2516

Návod k obsluze. SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz. č. NE2516 Návod k obsluze SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz č. NE2516 2 Návod k obsluze SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz čís. NE2516 Výsvětlivky k odborným pojmům: Stoupání a klesání ( pitch/plyn ): Tímto se řídí stoupání a klesání

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 Vydal JETI model s.r.o. 21.5.2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO VYPÍNAČE... 3 2.1 ZAPOJENÍ SPS20... 4 2.2 DPS40 V ZAPOJENÍ DVOUPÓLOVÉHO

Více

+ - + - 2 1150 mm SOUMĚRNÝ BRUSHLESS 1500 mm 47 dm 3-4 Li-Po 950-990 g bez RC motors

+ - + - 2 1150 mm SOUMĚRNÝ BRUSHLESS 1500 mm 47 dm 3-4 Li-Po 950-990 g bez RC motors 1150 mm + - 1500 mm 47 dm 2 3-4 Li-Po 950-990 g bez RC SOUMĚRNÝ + - BRUSHLESS motors Budete potřebovat: Motor AXI 2820/10, nebo AXI 2826/10, 2826/12, MEGA 600/30/6 Regulátor JES 40 3P SPIN 44 10 článkovou

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka DRON FAYEE FY 801 Technická data : Počet kanálů: 5 Frekvence: 2,4G Baterie: 3.7V 300MAh Li-poly Vysílačka: 5 kanálová s trimováním Doba nabíjení: cca 25 min Doba letu: (cca 7-10 min)dosah:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

FB-Powerboat. Dálkové ovládání - návod v češtině. 433,9 MHz

FB-Powerboat. Dálkové ovládání - návod v češtině. 433,9 MHz FB-Powerboat Dálkové ovládání - návod v češtině 433,9 MHz 1 O tomto návodu Před použitím stropního ventilátoru CasaFan si pozorně přečtěte tyto pokyny. Ponechte si tento manuál po ruce. Nikdy nepřenechejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bf-109F (G) Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Bf-109F (G) Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Bf-109F (G) Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1100 mm 960 mm 700-900 g Model známého Německého stíhače z 2. světové války. Stavebnice modelu letadla je v převážné

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií MANUÁL Věk 14+ -2- pečlivě Děkujeme, přečtěte že tento jste manuál si zakoupili a uschovejte tento produkt. ho pro Pro případ správné dalšího a bezpečné nahlédnutí. použití si prosím, ÚVODEM 12..Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

RC Mini E Model letadla

RC Mini E Model letadla NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/04 RC Mini E Model letadla "Zoom" - obj. č.: 23 04 47 "C-17E" - obj. č.: 23 04 49 "PA-12" - obj. č.: 23 04 50 "Cessna" - obj. č.: 23 04 51 ÚVOD 2 Přečtěte si prosím přesně

Více

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut T615 Model ponorky obj. č. 105 73 49 3-kanálový vysílač Pohon pomocí 3 motorů Používejte pouze v uzavřených nádržích. Délka: 140 mm Šířka: 35 mm Výška: 48 mm Hmotnost: 85 g Hloubka ponoru: 0,5 m Rychlost:

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

L-159 ALCA. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem. Hmotnost letová:

L-159 ALCA. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem. Hmotnost letová: L-159 ALCA Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 780 mm 910 mm 450 g Model bojového letounu České armády, který je pokračovatelem známého cvičného

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

Bf-109E. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Bf-109E. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Bf-109E Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1100 mm 960 mm 700-900 g Model známého Německého stíhače z 2. světové války. Jedná se o jednu z prvních verzí, která se objevila

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

RC model auta Modelsport X-Crawlee PRO 4WD. Obj. č.: Bezpečnostní pokyny. Rozsah dodávky

RC model auta Modelsport X-Crawlee PRO 4WD. Obj. č.: Bezpečnostní pokyny. Rozsah dodávky RC model auta Modelsport X-Crawlee PRO 4WD Obj. č.: 132 60 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu CARSON Modelsport X-Crawlee PRO 4WD. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Seznam dílů: Popis modelu:

Seznam dílů: Popis modelu: BLADE XL Vážený zákazníku, zakoupil jste si model Blade XL. Před stavbou si důkladně přečtěte stavební návod a ujistěte se, že postupu rozumíte. Případně kontaktujte výrobce nebo Vašeho dealera. Seznam

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

BREEZE ES 3D. Instrukce

BREEZE ES 3D. Instrukce Charakteristika modelu BREEZE ES 3D Instrukce Breeze ES je model pro létání venku. Je zhotovený z Depronu, což je pevný a tuhý materiál. Výborně se hodí pro létání náročné akrobacie. Model Breeze ES byl

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

http://www.sad.okdar.net/modely

http://www.sad.okdar.net/modely Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice termického větroně FLOP - EPP Vyrábí : ŠAD-Model http://www.sad.okdar.net/modely Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1300 mm 900

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Návod k RC vrtulníkům 9053 Volitation

Návod k RC vrtulníkům 9053 Volitation Návod k RC vrtulníkům 9053 Volitation Přečtěte si prosím pozorně přiložený instrukční manuál a dbejte na upozornění týkající se jednotlivých příslušenství k tomuto modelu. Na tento produkt se vztahuje

Více

1. Úvodní slovo. 2. Bezpečnost -2- Důležitá upozornění: Varování

1. Úvodní slovo. 2. Bezpečnost -2- Důležitá upozornění: Varování Manuál GHz 1. Úvodní slovo Děkujeme za nákup výrobku Fleg M62. Než začnete létat, pročtěte si prosím tento manuál velmi pečlivě. Manuál nevyhazujte, ale nechte si ho pro pozdější použití. Nelétejte venku

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač s funkcí Memory Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Popis a ovládací prvky

Popis a ovládací prvky Rozsah dodávky RC vrtulník Silver Fortress RtF Obj. č.: 20 50 17 Bezpečnostní pokyny Důrazně doporučujeme, abyste se před použitím vrtulníku podívali na přiložené DVD. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

PHOENIX A PHOENIX HV REGULÁTORY PRO STŘÍDAVÉ MOTORY

PHOENIX A PHOENIX HV REGULÁTORY PRO STŘÍDAVÉ MOTORY PHOENIX A PHOENIX HV REGULÁTORY PRO STŘÍDAVÉ MOTORY NÁVOD K OBSLUZE Výrobce ani dovozce neodpovídá škody nebo zranění, způsobené používáním výrobků. Výrobky jsou určeny pouze pro dospělé. Uvědomte si,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Návod k použití pro COOL série ESC

Návod k použití pro COOL série ESC Návod k použití pro COOL série ESC Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku! Z důvodu vysokého výkonu tohoto střídavého systému může dojít nesprávným používáním ke zranění osob nebo poškození celého zařízení.

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu.

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití CZ VRTULNÍK MINI 3.5 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Hračka obsahuje malé části, nebezpečí

Více

FLYCOLOR ESC. Zapojení se střídavým motorem: Aby se zabránilo zkratu či probíjeni, bude potřeba, aby všechny propoje byly spojeny smršťovací bužírkou.

FLYCOLOR ESC. Zapojení se střídavým motorem: Aby se zabránilo zkratu či probíjeni, bude potřeba, aby všechny propoje byly spojeny smršťovací bužírkou. FLYCOLOR ESC Použití: 1) ESC se spínaným BECem je určen pro střídavé motory (Brushless)Výstupní napětí BEC je 5.5V. Operační proud je 4A. Krátkodobě (2s) může dosáhnout až 8A. 2) ESC s UBECem je určen

Více