Corsair ARF. Návod ke stavbě a provozu FW004006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Corsair ARF. Návod ke stavbě a provozu FW004006"

Transkript

1 Corsair ARF Návod ke stavbě a provozu FW004006

2 2 Návod ke stavbě a provozu Corsair ARF č. FW004006

3 Vážený modeláři! Blahopřejeme Vám k zakoupení našeho modelu robbe Flitework Midi Corsair, který je v originální verzi úplně prvním letadlem Fluing Bulls. Taktéž Vám děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho výrobku a přejeme Vám spoustu nalétaných hodin s modelem Flitework Midi Corsair. POZOR! Jejich stavba i provoz vyžadují určité technické znalosti a modelářské zkušenosti. Dálkově řízené modely nejsou hračky! Chyby nebo nedbalosti během stavby nebo létání mohou vést k vážným škodám nebo i úrazům. Obsah Strana Obsah 3 Bezpečnostní pokyny 4, 5 Obsah balení/ Technická data / Doporučené příslušenství 6 Montáž páky směrovky a výškovky 7 Lepení polovin křídel 7 Montáž pák křidélek a přistávacích klapek 7 Zalepení výškovky 8 Vlepení směrovky 8 Kabeláž RC komponentů a zatahovacích podvozků 9 Schéma zapojení elektroniky podvozku 10 Zapojení a nastavení řídících táhel a výchylek 11, 12 Montáž vrtule 12 Před prvním startem 13 Zalétávání, Tipy pro létání 14, 15 Pohonná jednotka Corsair ARF 16 Pohonná jednotka Corsair ARF: Popis funkcí 17 Pohonná jednotka Corsair ARF: Programování 17, 18 Seznam náhradních dílů 19 3

4 Před stavbou Vašeho modelu si bezpodmínečně přečtěte Bezpečnostní pokyny. Vždy dodržujte doporučené postupy a nastavení uvedené v návodech. Pokud s řízením modelů letadel, vrtulníků, aut nebo lodí začínáte, doporučujeme Vám obrátit se na nějakého zkušeného modeláře. Bezpečnostní pokyny Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu a nesmějí být používány a provozovány dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělých. Jejich stavba i provoz vyžadují určité technických znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování s ohledem na bezpečnost. Chyby nebo nedbalosti během stavby nebo provozu mohou vést k vážným škodám nebo i k úrazům. Výrobce ani prodejci nemohou ovlivnit správnou stavbu a provoz modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňuje a vylučuje jakékoliv ručení. Vrtule leteckých modelů a v podstatě všechny pohyblivé části představují neustále nebezpečí úrazu. Vyhněte se bezpodmínečně jakémukoliv kontaktu s těmito díly. Mějte na paměti, že motory a regulátory mohou během provozu dosáhnout vysokých teplot. Vyhýbejte se jakémukoli kontaktu s těmito díly. Nikdy se nezdržujte v nebezpečné blízkosti rotujících části elektromotorů s připojenými pohonnými akumulátory. Dávejte pozor také na to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu jakékoli jiné předměty. Dbejte doporučení výrobců akumulátorů. Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi akumulátorů. Dbejte na správnou polaritu. Chraňte vaše přístroje před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy nevystavujte přístroje horku, chladu a vibracím. K nabíjení používejte jen doporučených nabíječů a články nabíjejte pouze v mezích stanovené nabíjecí doby. Překontrolujte své přístroje kvůli možným poškozením a vadné díly nahraďte originálními náhradními díly. Přístroje poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už neměly používat! Buďto je nechejte přezkoušet v robbe servisu nebo si opatřte nové. Působením vlhkostí nebo pádem může dojít ke skrytým závadám, které mohou vést po krátkodobém provozu k výpadkům funkcí. Používat se smí pouze námi doporučené komponenty a příslušenství. Na RC-soupravách se nesmějí provádět jakékoliv změny, které nejsou popsány v návodu. 4

5 Provoz modelu Nikdy nepřelétávejte nad přihlížejícími nebo ostatními piloty a udržujte dostatečně bezpečný odstup od Vašeho modelu. Neohrožujte nikdy ostatní osoby nebo zvířata. Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obytných oblastí. Rovněž neprovozujte svůj model v blízkosti splavů a veřejné lodní dopravy. Neprovozujte model na veřejných komunikacích, dálnicích, cestách apod., nýbrž pouze na povolených místech. Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu. Během provozu by anténa nikdy neměla mířit na model. V tomto směru má vysílač nejslabší signál. Nejlepší je, když anténa směřuje bočně k modelu. Pojištění Modely provozované na zemi jsou většinou pojištěny v rámci soukromého pojištění povinného ručení. Pro letecké modely je zapotřebí přídavného pojištění nebo jeho patříčného rozšíření. Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým jste dostatečně krytí. Vyloučení záruky: Za dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze, jakož i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení RC komponentů, nemůže robbe-modellsport přebírat záruku. Proto nepřejímáme jakékoliv ručení za ztráty, škody anebo náklady, které vyplývají z chybného použití a provozu anebo jakýmkoliv způsobem s tímto souvisí. Pokud to zákon připouští, omezuje se závazek firmy robbe Modellsport k plnění náhrady škody, stejně tak ze zákona, na hodnotu faktury za množství zboží firmy robbe Modellsport, které se bezprostředně podílelo na poškozující události. Toto neplatí, pokud firma robbe Modellsport podle závazných zákonných předpisů ručí neomezeně z důvodu záměru nebo hrubé nedbalosti. 5

6 Technická data: Rozpětí: 1200 mm Länge: 970 mm Letová hmotnost: 1600 g Výška: max. 330 mm Obsah plochy: 28 dm 2 Plošné zatížení: 57g/dm 2 Měřítko: 1:10,5 Aku: 4s 2600 mah Doporučené příslušenství: T6J-R2006GS 2,4 GHz FHSS 1x F4100 Roxxy-Power 4S 2650mAH 1x 6932 T-zásuvka 1x 8895 Obsah setu 1) Sada příslušenství (10x páky kormidel, 1x anténa, 4 náhradní panty, 3x šrouby křídel M4x60, šroubovák, 4x vidličky, 2x táhlo křidélek s vidličkou, 2x táhlo klapky s vidličkou) 2) Směrovka s vlepenými panty 3) Výškovka s vlepenými panty 4) 4-listá vrtule 13 x 6 5) Trup s instalovanou pohonnou jednotkou, zadní zatahovací podvozek, elektroniak podvozku, servo směrovky a výškovky, servo řízení 6) Sada křídel se zabudovanými servy klapek a křidélek, kabeláž se sběrným konektorem Nezbytné nářadí a lepidla Špičaté nůžky Nůž Křížový šroubovák 5 min epoxid Ropoxi Lepidlo na polystyren Lepicí páska Smirkový papír 6

7 Montáž páky výškovky a směrovky (obr. 1 s 2) Páky kormidel a protikusy pák lze slepit předem, aby se mohly později přišroubovat pomocí přiloženého nádraží,. Plastové díly před lepením vždy obruste. Ušetříte si tak protivné držení malých plastových dílů a budete se lépe soustředit na jemné dotahování, aniž byste příliš zmáčkli pěnové díly. Pro výškovku použijte krátké šrouby. Pro směrovku použijte, prosím, 4 dlouhé, přiložené, plastové.šrouby Kepení obou polovin křídel (obr. 3 a 4) Před lepením křédel je nutné obrousit všechna lepená místa, aby se čím dál víc odstraňovala modrá barva. K lepení doporučujeme epoxid Ropoxi 5 min s mikrobalony jako s plnidlem. Natřete lepená místa lepidlem, spojte křídla a přišroubujte. Vyteklé lepidlo odstraňte vatovými tyčinkama Montáž páky táhla křidélek a přistávacích klapek Stejně jak bylo popsáno u bodu 1mohou se nyní instalovat a přišroubovat páky kormidel křidélek a přistávacích klapek. U přistávacích klapek použijte kréáké 4 mm šrouby (2xx x 15 mm). U pák křidélek použijte prosím k přišroubování delší plastové šrouby (1,8mm x 20mm). 7

8 5 4. Lepení výškovky (obr.5) U lepení výškovky postupujte obdobně jako u lepení křídel. Nezapomeňte lepená místa dobře obrousit. Nakonec zalepte jednotku výškovky 5 min epoxidem Ropoxi a zajsitěte špendlíkem. Nepoužívejte k zajištění lepených míst lepící písky, neboť při jejím odstraňování by se mohla odtrhnout barva od křídel z materiálu EPO Vlepneí směrovky (obr. 6) Stejně tak dobře obruste lepenou plochu směrovky, až na bílé EPO. Potřete lepená místa slabou vrstvou lepidla, aby lepidlo při nasazení směrovky nepřeteklo do zatahovacího podvozku a nezablokovalo jeho mechaniku. Nasaďte směrovku až na doraz a potom zpět o 1 mm potáhněte. Zajsitěte lepené místo až do vyvtvrdnutí epoxidu špendlíkem. 8

9 Kabeláž RC-komponentů a zatahovacích podvozků (obr. 7 a 8) Centrální předěl mezi trupem a křídly představuje 7-pólový konektor. Dávejte pozor na to, aby byl tento konektor stoprocentně spojený a mechanicky uzavřený. Klapky serv jsou spojeny na jednom 3-pólovém RC-konektoru a musí se zapojit samostatně na kanál 6. Pokud plánujete křídla při každém transportu sundávat, doporučujeme k zapojení kabelu klapek použít 200 mm dlouhý prodlužovací kabel (obj. č. 4644). Nakonec můžete přišroubovat křídla k trupu. Dávejte pozor na to, aby nebyly mezi trupem a křídly přiskřípnuté žádné kabely. Kabely se zapojují do přijímače podle čísel na kabelech. Prosím, nezapomínejte na to, že mezi vysílači existují určité rozdíly. Kabely jsou roztříděny dle osazování Futaba. Pokládaní kabelů: 1 - křidélka 2 - výškovka 3 - Motor 4 - směrovka 5 - zatahovací podvozek 6 - přistávací klapky Ujistěte se, že všechny RC komponenty fungují a reagují odpovídajícím způsobem. U Futaba vysílačů proveďte, prosím, před prvním uvedením do provozu revers kanálu plynu. 9

10 7. Schéma zapojení elektroniky podvozku Osazení přípojek: 1 - volný 2 - hlavní podvozek hlavní podvozek Ostruhvé kolo 5 - Impulskabel podvozku 6 - volný 7 - Zdroj napětí 12V 16V

11 9 8. Zapojení a nastavení ovládacích táhel a výchylek a) Zapojení táhla řízení směrovky (obr 9): Přesuňte servo do nulové polohy a našroubujte na vidličku. Při montáži držte táhlo na druhé straně kleštěmi. Pokud je délka táhla optimální, musí se vidlička zavěsit do vnějšího otvoru páky směrovky. Klapka kormidla se nyní musí nacházet v nulové poloze. Výchylka směrovky je b) Zapojení táhla řízení výškovky (obr. 10): Ohněte klapku výškovky několikrát tam a zpátky, aby byla pružnější. Dávejte pozor ať ji neohnete příliš!! Rozsah výškovky +/- 20 by měl mít lehký chod. Našroubujte obě vidličky výškovky na táhlo tak daleko, aby byly obě kormidla přesně v nulové poloze. Případně lze uvolnit svorku za servem výškovky, nastavit nulovou polohu a nakonec šroub svorky opět zajistit. Pokud se servo výškovky v držáku ještě pořád příliš pohybuje, nemají klapky jetě pořád hladký chod. c) Zapojení táhla křidélek: Postupujte podobně jako u ostatních táhle. Event. zahřejte zapalovačem vnější otvor na páce serva, mírně prodlužte 1,2 mm ocelový drát. Přesuňte při zapnutém vysílači serva křidélek do nulové polohy a zavěste táhlo na servo úplně vně a na páce křidélka do druhého otvoru zvenku. Otáčením vidličky uvedete klapky do nulové polohy. Výchylka: +/

12 11 d. Zapojení táhla klapek (obr.11): Při zapojování táhla klapky dávejte pozor na to, dosahovala maximální výchylky dolů. Naprogramujte přes vysílač koncové body serva tak, aby žádné servo nenajíždělo až na doraz a odebíralo tak příliš mnoho proudu. Pro docílení optimální dráhy zavěste stáhlo do páky serva na vnější stranu a u páky klapky na vnitřní stranu Montáž vrtule (obr.12): Vrtule se montuje z bezpečnostních důvodů až tehdy, když jsou nastaveny všechny funkce kormidel. Jen tak si můžete být jisti, že během nastavování nedojde k nechtěnému odlétnutí pohonu, které by vedlo ke škodám či zranění. Přišroubujte vrtuli mezi dvě pochromované atrapy nábojů pomocí matic M6 a šroubovacím klíčem (velikost 10) opatrně dotáhněte. Nakonec našroubujte černou krytku kužele. 12

13 10. Před prvním letem: Těžiště vyplyne automaticky z polohy aku, pokud aku 4s 2650 mah zasunete směrem do přední části trupu do určené akušachty a u špičky na krytu kabiny zaaretujete. Důkladně zkontrolujte funkce a směr výchylek všech kormidel. Vyzkoušejte zatahovací podvozek a klapky. Doporučujeme osadit zatahovací podvozek a klapky na 3-polohový přepínač s následující funkcí: Poloha 0: klapky zasunuty, podvozek zasunutý Poloha 1: klapky zasunuty, podvozek vysunutý Poloha 2: klapky vysunuty, podvozek vysunutý 10. První let: Ujistěte se, že je aku plně nabitý a proveďte zkoušku kormidel. Na startovací dráze pomalu zrychlujte a udržujte model směrovkou rovně. Pokud je delší tráva, může se stát, že musíte při startu lehce potáhnout výškovku, aby se model nepřeklápěl na špičku. Model je v přistávací fázi velmi poslušný a díky brzdícím klapkám se může model v relativně prudkém větru při přistání vznášet. Přistávací klapky nepředstavují žádnou aerodynamickou pomoc, nýbrž slouží pouze ke snižování letové rychlosti. vorgesehen. 13

14 11. Zalétávání, rady pro létání - Před modelem se při testu motoru nesmí nacházet žádné osoby nebo předměty jako kusy látky, nářadí apod. - Pozor: Při všech montážních pracech, seřizování a údržbě se nikdy nepřibližujte do blízkosti točící se vrtule - nebezpečí úrazu. - Pro zalétnutí modelu byste si měli zvolit dle možností den s bezvětřím. - Vhodným místem pro první lety je např. plocha s tvrdou startovací dráhou nebo velká (posekaná) louka či plocha bez překážek (stromů, plotů, vedení vysokého napětí apod.). - Znovu proveďte zkoušku funkcí. - Start modelu ze země se provádí vždy přímo proti větru. - Zkuste několikrát popojet, abyste si zvykli na chování modelu při pojíždění a na reakce kormidel na zemi. - Roztočte motor na plný plyn a nechejte model rozjet proti větru. Při dosažení dostatečné rychlosti zvedněte model krátkým potažením výškového kormidla za země. - Model nechejte letět rovně, nepokoušejte se o zatáčky v blízkosti země. - Pokud je to nutné, dotrimujte kormidla tak, abyste dosáhli plynulého stoupavého letu. - Překontrolujte reakce modelu na výchylky kormidel. Případně výchylky po přistání odpovídajícím způsobem zvětšete nebo zmenšete. - Uvedené výchylky kormidel jsou pouze orientační hodnoty pro první lety. Přesné nastavení musí provést každý pilot sám dle svých zvyklostí při řízení. 14

15 - Vyzkoušejte si v dostatečně bezpečné výšce minimální rychlost modelu. - Přistání zahajujte s dostatečnou dráhou. - Pokud je nutné model dotrimovat, upravte po přistání délku táhel a páky trimu přesuňte na vysílači zpět do nulové polohy, takže je pro další lety na obou stranách k dispozici plná dráha trimu. Pozor: Zablokování otáčející se vrtule může vést k vážnému poškození mechaniky, popř. i k požáru. Okamžitě stáhněte knipl řízení otáček na volnoběh! Upozornění k letovému aku: V případě, že výkon motoru klesá, okamžitě přistaňte a odpojte pohonný aku. Nikdy aku úplně nevybíjejte, neboť by mohlo dojít k jeho hlubokému podbití a trvalému poškození. Před dalším nabíjením nechejte aku vždy zchladnout. Výměna vrtule: Poškozenou vrtuli ihned vyměňte. 15

16 Pohonná jednotka Corsair ARF Technická data, 40 A regulátor: Trvalý proud: 40 A Špičkový proud: 55 A (max. 10 s) Bec-mód: lineární BEC-výstup: 5V / 3A Počet Li-Poly článků: 2-4 Ochrana proti podpětí: ano Rozměry (regulátor): 68 x 25 x 8 mm Hmotnost: 35 g VELMI DULEŽITÉ: Různé vysílače mají rozdílné hodnoty nastavení plynu, proto důrazně doporučujeme použít k naprogramování rozsahu plynu "funkce pro nastavení rozsahu plynu". Pozor: Regulátor není vybaven ochranou proti přepólování! Přepólování aku na připojení k regulátoru vede k okamžitému zničení regulátoru. Pokud se má místo BEC systému použít samostatný přijímačový aku, musí se červený kabel z připojovacího kabelu přijímače vytáhnout z pouzdra konektoru a zaizolovat proti zkratu. Uvedení leteckého regulátoru do provozu: Stáhněte knipl plynu, poté zapněte vysílač. Propojte aku s regulátorem; zazní speciální signál 123. Poté se dle nastaveného typu aku ozve následující: Píp, píp, píp, píp při rozpoznání 4S Li-Poly aku. Na konci zazní delší pípnutí Regulátor je připraven k provozu. Přesunňte knipl plynu dopředu: Motor se rozběhne. Nastavení polohy plného plynu a stop: (v případě nového vysílače by se měl rozsah plynu vždy znovu naprogramovat) Zapněte vysílač, přesuňte knipl plynu dopředu. Připojte aku k regulátoru. Zazní signál píp-píp : tzn., že byla potvrzena horní hranice rozsahu plynu. Přesuňte knipl plynu do požadované pozice stop. Znovu zazní signál píp-píp. Tzn., že byla potvrzena pozice stop. Na konci zazní delší pípnutí Regulátor je připraven k provozu. Upozornění: Pokud je knipl plynu během programování pozice stop v nepřípustném rozsahu, zazní rychle po sobě jdoucí signalizační tóny, po kterých ještě následují 2 krátké tóny. Ochranné funkce 1. Ochrana při startu: Pokud se motor během 2 vteřin po přidání plynu nerozběhne, vypne se regulátor. V tomto případě se MUSÍ knipl plynu posunout úplně dozadu, aby motor mohl nastartovat. Tato okolnost může mít následující příčiny: Spojení mezi regulátorem a motorem je nejisté; vrtule nebo motor je zablokován atd.). 2. Ochrana proti přehřátí: Pokud teplota regulátoru překročí hodnotu 110 C, omezí regulátor výstupní napětí. 3. Ochrana proti výpadku impulzů řízení plynu: Pokud impulz řízení plynu vypadne na dobu 1s, omezí regulátor výstupní napětí. Při dalším výpadku na dvě 2s vypne regulátor výstupní napětí úplně. 16

17 Popis funkcí 1. Nastavení brzdy: brzda ZAP/ brzda VYP, předvolba = brzda VYP 2. Typ aku: Li-xx(Li-Ion nebo Li-Poly), předvolba = Li-xx. 3. Podpětí-vypínací mód: soft (výkon omezen) nebo Hart (úplné vypnutí) předvolba = omezení výkonu 4. Podpětí-vypnutí: nízké/ střední/ vysoké. Předvolba = střední 1) U Li-Ion / Li-Poly aku je automaticky rozpoznán počet článků. Vypínací napětí nízké/střední/vysoké u: 2.85V/3.15V/3.3V. Např..: Nastavení odpojovacího napětí střední, při 3 Li-Poly článcích: 3.15 x 3=9.45V. 2). 5. Mód rozběhu/zapnutí: normální/měkký/super měkký, předvolba = normal. Normal je vhodný pro všechny letecké modely. Rychlost rozběhu u měkké / super měkké verze je poměrně pomalý, 1s (měkký rozběh) / 2 s (super měkký rozběh) počítáno od rozběhu po plný plyn. Pokud se plyn zavře (plyn potlačte nahoru) a znova otevře (plyn stáhněte dolů) během 3s po prvním rozběhu, dojde automaticky k přepnutí do normálního módu, aby se zabránilo nehodám kvůli příliš malému přidání plynu. 6. Časování: nízké/ střední/ vysoké, předvolba = nízké. Pro většinu motorů lze zvolit nižší časování. Pro vyšší výkon doporučujeme nižší časování pro dvoupólové motory a střední časování pro šesti- a vícepólové motory. Pro vyšší počet otáček lze nastavit vyšší časování. Pozor: Příliš vysoké časování může způsobit problémy! Programování: 1. Spuštění programovacího módu: 1) Zapněte vysílač a přesuňte knipl plynu úplně nahoru, poté připojte aku. 2) Vyčkejte 2s, poté by měl zaznít signál píp-píp 3 Počkejte dalších 5s, poté by měl zaznít speciální signál 56789, tzn., že je programovací mód spuštěn. 2. Volba menu: V programovacím módu uslyšíte 8 akustických signálů. Pokud během 3s při některém ze signálu přesunete knipl plynu dolů do pozice stop, zvolili jste odpovídající menu nastavení. 1) píp brzda (1 krátký tón) 2) píp-píp- typ aku (2 krátké tóny) 3) píp-píp-píp- vypínací mód (3 krátké tóny) 4) píp-píp-píp-píp- odpojovací napětí (4 krátké tóny) 5) píp----- mód rozběhu (1 dlouhý tón) 6) píp-----píp- časování (1 dlouhý /1 krátký tón) 7) píp-----píp-píp- nastavení z výroby (1 dlouhý / 2 krátké tóny) 8) píp-----píp----- přerušení (2 dlouhé tóny) 3. Volba nastavení: Uslyšíte akustické signály. Potvrďte požadovanou hodnotu dle signálu tak, že přesunete knipl plynu nahoru. Poté uslyšíte speciální signál 1515, hodnota je potvrzena a uložena (nechejte knipl plynu nahoře, poté bod 2) a mohou být zvoleny a změněny další body menu. 17

18 Tóny píp- /1 krátký tón píp - píp - /2 krátké tóny píp - píp - píp /3 krátké tóny Hodnoty Brzda vyp zap Typ aku Li-Ion / Li-Po Vypínací mód Omezený výkon Úplné vypnutí Vypínací napětí nízké střední vysoké Typ rozběhu normal soft super soft Časování nízké střední vysoké 4. Ukončení programovacího módu (2 možnosti): 1) Po speciálním signálu 1515 přesuňte během 2s knipl plynu dolů 2) Po tónech píp-----píp-----, 1515 přesuňte během 3s knipl plynu dolů. Výstražné tóny a hledání chyb Chyba Možný důvod Řešení Motor se po zapnutí nerozběhne; žádný tón Vadné propojení mezi aku a regulátorem Překontrolujte proudové spojení; Vyměňte konektor/ zásuvku Motor se po zapnutí nerozběhne Vstupní napětí příliš vysoké/nízké Překontrolujte napětí aku Zazní výstražný signál píp-píp-, píp-píp-, píp-píp- (pauza mezi tóny Beep-Beep trvá asi 1s Po zapnutí se motor nerozběhne; Vadný impulz plynu Překontrolujte přijímač/vysílač Zazná varovný signál píp-, píp-, píp- Překonotrlujte kabel kanálu plynu (pauza mezi tóny píp -trvá asi 2s Po zapnutí se motor nerozběhne; Knipl plynu není dole úplně na doraz Úplně stáhněte plyn Zazní varovný signál píp-, píp-, píp- (pauza mazi tóny píp - trvá přibližně čtvrtinu sekundy) Motor se po zpanutí neroztočí; Kanál plynu je přepólovaný Přepólujte kanál plynu Po dvou pípnutích(píp-píp) zazní speciální signál * Motor má opačný chod Vadné propojení mezi reguátorem a motorem Vyměňte dva kabely mezi motorem a regulátorem Motor se během provozu zastavuje Výpadek impulzu plynu Přezkoušejte přijímač/vysílač Regulátor v ochranném módu proti podpětí Co nejrychleji přistaňte, dobijte aku Určité spoje nejsou 100% Překontrolujte všechna propojení: propojení aku, kabel kanálu plynu, kabel motoru 18

19 Seznam náhradních dílů Corsair ARF Č. Označení výrobku FW Trup, sada FW Pilot FW Zatahovací podvozek, kompletní FW Řídící elektronika FW Kryt kabiny FW Cockpit FW Sada kol FW Sada křídel FW Směrovka FW Výškovka FW listá vrtule FW Kryt vrtule a matice FW Bl-Motor se spojkou vrtule FW Střídavý reguátor 40A Corsair ARF 19

20 robbe Modellsport GmbH & Co.KG Metzloserstraße 38 D Grebenhain Technická Hotline: +49 (0)66 44 / Obchodní rejstřík: Obvodní soud Gießen HRA 2722 Osobně ručící společník: robbe Modellsport holdingová s.r.o. Gießen / HRB 5793 Jednatel: E. Dörr Chyby a technické změny vyhrazeny Copyright robbe-modellsport 2013 Kopírování jakož i tisk ve výňatcích je povolen pouze s písemným souhlasem robbe-modellsport GmbH & Co.KG 20

NÁVOD K OBSLUZE T10J

NÁVOD K OBSLUZE T10J NÁVOD K OBSLUZE T10J č. F 4109 Obsah Kapitola...Strana Bezpečnostní ustanovení...3 1. Obsah setu...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač T10J...4 2.2 Přijímač R 3008 SB...5 3. Technická data...5 3.1 Vysílač

Více

Návod k obsluze. FF-7 (T7CP) 2,4 GHz. č. F 7029

Návod k obsluze. FF-7 (T7CP) 2,4 GHz. č. F 7029 Návod k obsluze FF-7 (T7CP) 2,4 GHz OBSAH Kapitola...................................Strana Bezpečnostní pokyny.......................3 1. Obsah setu...............................4 1.1 Doporučené příslušenství.....................4

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

Uživatelský manuál motoru H16. Verze 12b 4.8.2015. Jakékoli kopírování manuálu nebo jeho částí bez povolení autora Hybl Turbines s.r.o je zakázáno.

Uživatelský manuál motoru H16. Verze 12b 4.8.2015. Jakékoli kopírování manuálu nebo jeho částí bez povolení autora Hybl Turbines s.r.o je zakázáno. Verze 12b 4.8.2015 Jakékoli kopírování manuálu nebo jeho částí bez povolení autora Hybl Turbines s.r.o je zakázáno. 2015 Hybl Turbines s.r.o. 2/45 Uživatelský manuál motoru H16 Obsah: Úvod...5 1. Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SEZNAM DÍLŮ. 1 pár křídla polystyren-balsa 1 pár směrovky poly-balsa 1x duralová nosníková trubka (92,5 cm) 1x brzdicí štít

SEZNAM DÍLŮ. 1 pár křídla polystyren-balsa 1 pár směrovky poly-balsa 1x duralová nosníková trubka (92,5 cm) 1x brzdicí štít STAVEBNÍ NÁVOD SEZNAM DÍLŮ Varianta A styrobalsa 1x laminátový trup bílý 1x laminátový kryt trupu 1x kryt kabinky čirý 1x výlisek kokpitu 1x dvoudílný výlisek sedačky 1x průhledový display (HUD) 1x sada

Více

Uživatelská příručka Vector Flight Controller + OSD

Uživatelská příručka Vector Flight Controller + OSD Uživatelská příručka Vector Flight Controller + OSD Březen 2015 Verze 2.2 Verze Software 11.70 + Poslední úprava: 29.5.2015 Neprošlo jazykovou úpravou! 1 Obsah 1 Bezpečnost... 6 1.1 Přečtěte si návod!...

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

T L U L T R A L I G H T

T L U L T R A L I G H T T L U L T R A L I G H T Dobrovského 734 500 02 Hradec Králové tel/fax +420495213378 tel +420495218910 tel +420495211753 e-mail info@tl_ultralight.cz www.tl-ultralight.cz T L - 2000 STING carbon L e t o

Více

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA

Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které vám umožní: lépe poznat svůj vůz značky DACIA, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO POVYS s. r. o., Rokytnice 440, 751 04 Rokytnice Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené

Více

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800 duo vision 00, duo vision 0, duo vision 800 Originální návod k montáži a provozu - V09-0008-0-OCE-Rev.B Všeobecné údaje........................... Symboly Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určeným

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pro všechny majitele tohoto motocyklu SUZUKI VL800 VOLUSIA. VL800 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Tento Návod k obsluze a údržbě" pokládejte za nedílnou součást

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte

í úvrať nasucho a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte Návod kroužku) V První žádném a velmi protáčet případě důležitý přes se bod nepokoušejte pro dvoutaktní dvoutaktní motory ABC motory (bez ABC pístního (s hliníkovým kroužku): pístem a tvrdé chromovanou

Více