ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit"

Transkript

1 ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

2 Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky či službami, a to v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě.

3 Total Cost of Ownership - TOC Celkové náklady na držbu Přímé náklady - total cost of acquisition Nepřímé náklady - operating costs Příklad automobil Pořizovací cena PHM, pojištění, leasing, opravy, daně, údržba Musí být při nákupu porovnáno

4 Nákup vs. Prodej Není jednoduché zjistit, proč jinak inteligentní obchodníci nedokáží stejně dobře nakupovat jako prodávat. Nakupování se nepovažuje za něco skvělého; skutečnost, že jste podniku ušetřili nějaké peníze se nevyrovná slávě, se kterou se peníze vydělávají ačkoliv špatný nákup ovlivní zisk někdy více, než úspěšný prodej. (McCormack: Co Vás ještě na Harwardu nenaučili)

5 Podklady nutné Stávající struktura Smluvní podmínky Objemy - roční Ceny za MJ Parita Dodavatelé Stávající Potenciální, pokud znáte Výhledy

6 Příprava na zadání VZ Po hlavě Laické nebo historické zadání Trh se mění Zadání ne? Informovaně Co by pro Vás znamenalo mít zadání, které žádný z dodavatelů nenapadne a to včetně cílové AKTUÁLNÍ TRŽNÍ ceny?

7 JAK = Strategie průzkumu

8 Zdroje informací Organizační MRP Manufacturing Resource Planning Tržní Účastníci trhu Vlastní Zkušenosti a znalosti Veřejné a komerční

9 Databáze dodavatelů Interní Informační systém čísla CRM proč ne SRM? (Customer Supplier) Benchmarking nejen ceny, ale i chování dodavatele Externí Internet všemocné zaklínadlo Hlavně je to zdarma NENÍ Komerční databáze

10 JAK = Strategie průzkumu II Zpracování a zařazení informace Interní DB Výměna informací Stávající dodavatel rád poradí Nový ještě radši.-) Ekonomický pokrok je poprvé ve své historii závislý na (ne)schopnosti lidí pracovat s informacemi, na dokonalejším využití zdrojů a metodách jejich využívání.

11 Pět otázek před VŘ jako takovým Porterova analýza hrozby pro dodavatele Intenzita soupeření mezi konkurenty Bariéry pro vstup nových konkurentů Min. ty interní se musí zredukovat.-) Hrozba substitutů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla zákazníků Většina internetových trendů působí na odvětvovou strukturu negativně. Podporuje pozici kupujících (snadné získání informací), redukuje bariéry pro vstup nových konkurentů, zostřuje konkurenci a vytváří tlak na ceny. M. Porter

12 Outsourcing nákupních činností Outsourcing nákupních činností je transfer jasně specifikovaných klíčových nákupních činností spojených se sourcingem a řízením dodavatelů třetí straně částo z důvodu redukce celkových nákladů nebo z důvodu koncentrace firmy na klíčové kompetence. Nejtypičtější oblastí jsou režie (MRO Maintenance, Repairs, Opperation).

13 Outsourcing nákupních činností Outsoursovaný nákup umožňuje firmě využívat okamžitě zkušenosti nákupních specialistů. Není nutné takový tým vytvářet interně vč. času na vytvoření procesů. Řešení pro firmy, které Nemají interní kapacity Mají, ale chtějí část procesů outsoursovat Berou nákup jako nestrategickou část (chyba, ale ) Chtějí rychle dosáhnout úspor a vlastní tvorbu plánují ve střednědobém horizontu

14 Outsourcing nákupních činností Procurement services providers (PSP) Klíčové konzultační společnosti nabízí tento typ outsourcingu s důrazem na strategické vstupy nebo doporučení. Specializovaní PSP se zpravidla specializují na konkrétní oblast. Platby jsou obvykle fixní nebo vyjádřené jako určité procento z úspor nebo objemu Následnou službou může být controlling

15 Časové důvody Pokud neexistuje útvar, který má nákupní marketing a z něj vycházející VŘ jako jedinou pracovní náplň, neexistuje cesta k tomu, aby tento systém interně fungoval Řešení je v tvorbě takového týmu nebo jeho outsourcingu. Prvním tahákem je úspora. Ta je nakonec brána jako samozřejmost a hodnotí se hlavně systém a úspora času.

16 Jak to děláme my? ALSENTA s.r.o. Tým z oddělení KOMPASS Czech Republic, s.r.o. Matka se dále soustředí jen na Core Business Téměř deset let zkušeností z desítek (stovek?) firem

17 Kolik firem oslovit? Alespoň dodržet zákon Nejen ve státní ale i v korporátní sféře se považují 3 dodavatelé za dostatečný počet. Oslovení trhu marketingový průzkum Výběr širokého okruhu možných dodavatelů a následné oslovení filtrační poptávkou.

18 Marketingový průzkum před VZ ČINNOST Definování obecného zadání, podmínek a kriterií výběrového řízení. Realizace Marketingového průzkumu ZDROJ Využití databáze Rozeslání filtrační poptávky na široký okruh potenciálních dodavatelů

19 Domněnky vs. Realita trhu ČINNOST Vyhodnocení filtračního kola Komunikace s dodavateli EFEKT Během tohoto kola se dozvíme nejvíce Zadání konfrontujeme s trhem Schůzka dodavatelů

20 Rozpočet vs. Realita? Nakupujeme rozpočtově Jedním z kritérií je rozpočtovaná cena. Kolik společného má s realitou? Tržní cena Cena zjištěná z Marketingového průzkumu. Můžeme už jistě ušetřené peníze přesunout jinam!

21 Jak tržní cenu rychle zjistit? ČINNOST Realizace e-aukce EFEKT Pro samotné zadání známe limitní cenu reálnou ne rozpočtovanou!

22 Výsledek ČINNOST Předání výsledků formou kontaktů na dodavatele seřazených dle ceny Včetně cen, doporučení Předjednání smluvních podmínek Písemně potvrzené komplexní nabídky

23 ALSENTA s.r.o. Office: nám. Před Bateriemi 5, Praha 6 Daniel Totušek

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Projekt realizace prodejny s dětským oblečením. Gabriela Uherková

Projekt realizace prodejny s dětským oblečením. Gabriela Uherková Projekt realizace prodejny s dětským oblečením Gabriela Uherková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

2. Modely a koncepty. Obr. 1 - Komponenty obchodních modelů e-commerce. Klíčové prvky obchodního modelu. Tab. 1 - Klíčové prvky obchodního modelu

2. Modely a koncepty. Obr. 1 - Komponenty obchodních modelů e-commerce. Klíčové prvky obchodního modelu. Tab. 1 - Klíčové prvky obchodního modelu 2. Modely a koncepty Výukové cíle modulu Identifikovat klíčové komponenty modelů elektronického podnikání. (e-commerce) Popsat hlavní obchodní modely B2C. Popsat hlavní obchodní modely B2B. Popsat obchodní

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková

Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti Kromexim a. s. a je rozdělena do

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0. Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.0 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více