Pravidla spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ v prodejnách společníků COOP MORAVA, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ v prodejnách společníků COOP MORAVA, s. r. o."

Transkript

1 Pravidla spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ v prodejnách společníků COOP MORAVA, s. r. o. 1. Pořadatel soutěže 1.1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ je společnost COOP MORAVA, s.r.o. se sídlem v Brně, Sukova 2, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Pořadatel soutěže prodává zboží do prodejen svých společníků - družstev, kteří jsou dále uváděni pro účel této soutěže pod názvem prodejny COOP* a jejich seznam je uveden dále v těchto pravidlech v bodě Termín konání soutěže a místo konání soutěže 2.1. VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ proběhne v prodejnách COOP* v termínu od do Účastníci soutěže 3.1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má trvalé bydliště na území České republiky. Účast v této soutěži není omezena věkem. V případě výhry nezletilého převezme výhru jeho zákonný zástupce Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže a osoby jim blízké, dále osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k dále uvedeným společníkům pořadatele soutěže a osoby jim blízké či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži. Pokud bude prokázáno, že vítězem některé z cen se stane osoba uvedená v tomto odstavci jako osoba vyloučená ze soutěže, je pořadatel soutěže oprávněn odebrat takovému výherci výhru, příp. mu ji vůbec nepředat. 4. Pravidla a průběh soutěže: 4.1. Vstoupit do soutěže lze nákupem zboží mimo tabákové výrobky nad 299,- Kč v prodejnách COOP*, uskutečněným účastníkem soutěže v termínu od do Na zadní stranu účtenky (kopie účtenky), kterou účastník soutěže obdrží za nákup nad 299,- Kč, musí napsat jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a odpověď na vědomostní otázku, která zní: Které výrobky, zastoupené pod privátní značkou COOP, získaly ocenění Zlatý klas v roce 2014.

2 4.2. Bez uvedení požadovaných údajů nebude možné zařazení účastníka do soutěže. Takto vyplněnou účtenku účastník soutěže odevzdá do označeného boxu na prodejně, kde zboží zakoupil nebo ji odešle do sídla družstva, v jehož prodejně zboží nakoupil Účtenky musí být doručeny do a do 14 hod. do sídla jednotlivých společníků pořadatele, uvedených v bodě Výhry a způsob určení výherců, předání výhry 5.1. Podmínkou vzniku nároku na výhru je správné zodpovězení vědomostní otázky. Výhry budou přiřazeny těm, kdo správně odpoví nebo budou nejblíže správné odpovědi O pořadí mezi soutěžícími rozhodne vyšší částka nákupu na účtence, při rovnosti částek potom dřívější datum nákupu. Z hodnoty účtenky bude odečtena hodnota nákupu tabákových výrobků 5.3. Sada cen bude přiřazena dne u každého ze společníků pořadatele soutěže uvedeného v bodě Výherci budou vyrozuměni o výhře telefonicky do a budou vyzváni k převzetí výhry Výhra bude výherci předána osobně. Ceny budou předávány na prodejně, kde byl nákup proveden, nebo na ústředí příslušného společníka pořadatele soutěže. Ceny budou předávány v termínu do Nárok na výhru je nepřenosný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné ani směnitelné Pokud výherce nesplní jakoukoliv ze svých povinností uvedených v tomto článku, ztrácí nárok na výhru v soutěži Pořadatel soutěže neodpovídá za správnost údajů, uvedených účastníkem soutěže. Pokud nebudou údaje uvedené účastníkem pravdivé, správné nebo úplné a nebude možné doručení výhry z těchto důvodů, nenese za takovou skutečnost odpovědnost pořadatel soutěže ani společník, u něhož byl nákup proveden. V takovém případě zůstává výhra vlastnictvím pořadatele soutěže a nebude výherci předána. 6. Výhry: Výherce může obdržet výhry Sada cen č. výhra hodnota 1. Poukaz na dovolenou Poukaz na dovolenou Poukaz na dovolenou 8 000

3 Víkendový wellness pobyt pro 2 v hotelu Odra s návštěvou a 4. degustací v Beskydském pivovárku Poukaz na procedury - Rožnovské pivní lázně Fotoaparát Canon IXUS 265 HS černý Poukaz na prohlídku zámeckých vinných sklepů Bzenec s ochutnávkou vín, rautem a ubytováním na jednu noc se 7. snídaní z 2. na pro 2 osoby Stan Coleman DARWIN 2 (2 os., 2,8 kg) Spací pytel Husky dekový Gala 0 C - šedá/zelená Gril Happy Green Garden BBQ Trekové teleskopické hole Sulov JANNU, bílé Poukazy na nákup v COOP 7. Uveřejnění pravidel soutěže: 7.1. Tato pravidla soutěže jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele soutěže, na prodejnách COOP* společníků pořadatele soutěže u vedoucího prodejny a na webových stránkách pořadatele soutěže a jeho společníků. 8. Další podmínky, práva a povinnosti: 8.1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele soutěže. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již předané výhry. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platnými zákony České republiky Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší pořadatel soutěže Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit účastníka, který se bude v rámci soutěže vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně napadat dobré obchodní jméno pořadatele soutěže nebo jeho dále uvedených společníků Výhry, které nebudou výherci převzaty v souladu s těmito pravidly, propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé výhercům v souvislosti s používáním či využíváním výher a neodpovídá za případné reklamace výher.

4 9. Ochrana osobních údajů 9.1. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel soutěže a jeho níže uvedení společníci právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů, týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v této soutěži výherce, za nezletilého výherce jeho zákonný zástupce, rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na webových stránkách pořadatele soutěže a jeho společníků. Účastí v soutěži každý účastník dává pořadateli soutěže a jeho níže uvedenému společníkovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely objednatele soutěže, a to na dobu 5 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele soutěže, dále právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele soutěže porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli soutěže a má za následek ztrátu nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. 10. Platnost pravidel soutěže Tato pravidla spotřebitelské soutěže nabývají platnosti dne , postupuje se podle nich s účinností od Společníci pořadatele soutěže, v jejichž prodejnách COOP* bude soutěž probíhat: JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích Boskovice, nám. 9. května 10, PSČ: Tel: COOP Beskydy, spotřební družstvo Český Těšín, Tovární 283/13, PSČ: Tel: Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně Hodonín, Národní tř. 13, PSČ: Tel: JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov Moravský Krumlov, nám. T.G.Masaryka 28, PSČ: Tel:

5 Jednota, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Uherský Ostroh, Veselská 733, PSČ: Tel: COOP družstvo Velké Meziříčí Velké Meziříčí, Družstevní 1173, PSČ: Tel: JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně se sídlem ve Vsetíně, Smetanova 1110, PSČ: Tel: Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně Zlín, Kvítková 4323, PSČ: Tel: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh Zábřeh na Moravě, Masarykovo nám. 45/5, PSČ Tel : , Fax

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE I. Pořadatel vědomostní soutěže Společnost Mabest dále jen ( Pořadatel ) se sídlem Štítného 6, Praha 3, 130 00, zastoupená Gabrielou Klimentovou, IČ: 27437779, DIČ:

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel aktivity Poznej Švéda (dále také jako soutěž a pravidla ). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných

Více