REFERENCE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERENCE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ"

Transkript

1 STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost EUROGRANT působí na území celé České republiky od roku Poskytováním služeb v oboru odborného dotačního, finančního poradenství se zabývá od druhé poloviny roku Pracovníci firmy mají zkušenosti také s tvorbou projektů v rámci předvstupního období. Námi zpracované projekty se v minulém rozpočtovém období let ucházely o dotace zejména v rámci následujících programů: SROP, OPRLZ, OPRVMZ, OPPP. V novém rozpočtovém období let jsme zpracovali projekty v rámci programů OPPI, OPŽP, Programu rozvoje venkova a ROP NUTS II Jihovýchod. Našimi klienty jsou podnikatelské subjekty, obce a NNO. R E F E R E N C E R O K PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření I a) Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou výrobu Josef Podzimek - projekt: Technologie pro chov dojnic v Králíkách Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie: MAS Orlicko Fiche 5 Moderní zemědělské podnikání Josef Podzimek projekt: "Revitalizace manipulačních ploch pro skladování FOND VYSOČINY Program Volný čas 2012 Salesiánské hnutí mládeže Klub Telč - projekt: Volnočasový program pro děti z Telčska a okolí" 1/10

2 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu Vít Filipenský - projekt: Cestujeme s velvyslanci" R E F E R E N C E R O K PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření II a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách Obec Křelovice - projekt: Obecní lesy Křelovice obnova lesního potenciálu po kalamitě Opatření I a) Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou výrobu OVUS - podnik živočišné výroby spol. s r.o. - projekt: Modernizace technologie chovu nosnic II Josef Podzimek - projekt: Rekonstrukce kravínu v Králíkách Jižní strana R E F E R E N C E R O K ROP NUTS II JIHOVÝCHOD Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Městys Nedvědice - projekt: Po naučných stezkách na hrad Pernštejn OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2/10

3 Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie Obec Velká Losenice - projekt: Opatření pro úsporu energií a modernizace ZŠ a MŠ Velká Losenice PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Josef Pancner - projekt: Nákup traktoru k zajištění podnikání začínajícího zemědělce Opatření I Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. - projekt: Modernizace provozu a zlepšení hygieny výroby tekutých vajec Opatření I a) Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou výrobu OVUS - podnik živočišné výroby spol. s r.o. - projekt: Modernizace technologie chovu nosnic Josef Podzimek - projekt: Rekonstrukce kravínu v Králíkách PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Opatření Odvádění a čištění odpadních vod Obec Velká Losenice - projekt: Rozšíření stokové sítě ve Velké Losenici 3/10

4 R E F E R E N C E R O K FOND VYSOČINY Program Volný čas 2008 Občanské sdružení - Aerobikové studio - projekt: Mažoretky z Vysočiny - rozvoj volnočasové aktivity dětí a mládeže" Salesiánský klub mládeže Telč - projekt: Volnočasový program pro děti z Telčska" Program Mezinárodní projekty 2008 ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem - projekt: Mezinárodní spolupráce ZUŠ Bystřice n. P. a ZUŠ Vranov nad Topl'ou" ROP NUTS II JIHOVÝCHOD Opatření 3.2 Rozvoj regionálních středisek Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - projekt: "Rekonstrukce denního stacionáře NESA" Opatření 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Obec Velká Losenice - projekt: Zkvalitnění a rozšíření služeb knihovny a IC ve Velké Losenici Projekt byl Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod vyhodnocen v dané výzvě jako nejlepší projekt regionu NUTS 2 Jihovýchod a získal nejvyšší počet bodů (82 bodů ze 100 možných). PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Obec Velká Losenice - projekt: Rekonstrukce OÚ ve Velké Losenici - výměna střešní konstrukce a statické zajištění ) 4/10

5 Opatření III Obnova a rozvoj vesnic obec Pavlov - projekt: "Obnova středu obce a komunikací obce Pavlov" R E F E R E N C E R O K FOND VYSOČINY Program Volný čas 2007 Občanské sdružení - Aerobikové studio - projekt: Mažoretky z Vysočiny - rozvoj volnočasové aktivity dětí a mládeže" Salesiánský klub mládeže Telč - projekt: Volnočasový program pro děti z Telčska" PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření I.I.2.3 Lesnická infrastruktura Obec Velká Losenice - projekt: Rekonstrukce lesní odvozní cesty Velká Losenice Obec Velká Losenice - projekt: Rekonstrukce lesní odvozní cesty Velká Losenice - rozšířené hospodářské sjezdy Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Plastpol, s.r.o. - projekt: Nákup CNC obráběcího centra Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Obec Křelovice - projekt: Rekonstrukce kaple v obci Křelovice OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program Rozvoj Beton SPH s.r.o. - projekt: Modernizace výroby betonové směsi v Bystřici n. Pern. 5/10

6 INTEGROVANÉ PROJEKTY IP Novoměstsko projekt: Středisko hospicové péče projekt: Regenerační centrum projekt: Dům jistoty R E F E R E N C E FOND VYSOČINY Program: Zemědělské projekty II. Marie Teplá - projekt: Nákup traktoru s výkonem nad 60 kw" Radim Donát - projekt: Nákup traktoru o výkonu do 300 koní" Libor Střecha - projekt: Nákup traktoru o výkonu 75 kw" Vladimír Chloupek - projekt: Nákup traktoru o výkonu 60 kw" Program Sport pro všechny 2006 Občanské sdružení - Aerobikové studio - projekt: Mažoretkový sport a moderní gymnastika na Vysočině - rozvoj sportovní volnočasové aktivity dětí " (rok 2006) Program Volný čas 2005 ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem - projekt: Podpora propagace celoročních volnočasových aktivit dětí ze ZUŠ Bystřice n.p. " Program Sport pro všechny 2005 Občanské sdružení - Aerobikové studio - projekt: Mažoretkový sport a moderní gymnastika na Vysočině - rozvoj sportovní volnočasové aktivity dětí " (rok 2005) 6/10

7 Phare NROS 1 Úspěšnost podaných projektů: 100%. REVA o.p.s. (Liberecký kraj) - projekt: "Zlepšení dostupnosti sociální péče seniorům z venkovských oblastí okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa" OP Průmysl a podnikání Úspěšnost podaných projektů: 100%. Program START Ing. Marcela Filipenská projekt: Poskytování grantového a dotačního poradenství subjektům veřejného, ziskového i neziskového sektoru Program KREDIT Ing. Jan Říha projekt: "Výstavba haly na výrobu dopravní a balící techniky včetně administrativního zázemí" OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Podopatření a) Racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. (kraj Vysočina) - projekt: "Rekonstrukce porodny a odchovny jalovic na farmě v Řečici" (2006) Podopatření e) Stroje pro zemědělskou výrobu Úspěšnost podaných projektů: 57 %. František Petružálek (Liberecký kraj) - projekt: "Nákup neseného žacího mačkače" Josef Celba (Královéhradecký kraj) - projekt: "Nákup samosběracího senážního vozu" František Řezanina (Jihomoravský kraj) - projekt: "Modernizace strojového parku nákupem nového postřikovače" 1 Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies - PHARE, Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS 7/10

8 PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. (kraj Vysočina) - projekt: "Nákup kejdovací nástavby pro PROAGRO Radešínská Svratka, a.s." (2005) Podopatření a) Výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků Jitka Višněvská (Zlínský kraj) projekt: Rekonstrukce objektu a nákup technologie za účelem vybudování porcovny drůbeže a expedice nebalených kusů "Na Valše" (2006) Jitka Višněvská (Zlínský kraj) projekt: Rekonstrukce objektu a nákup technologie za účelem vybudování balírny drůbeže, firemní prodejny a expedice balených kusů "Na Valše" (2006) Podopatření Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Ludmila Podzimková (Pardubický kraj) projekt: "Rekonstrukce objektu za účelem zřízení penzionu v rámci hospodářské usedlosti v obci Králíky" OP Rozvoj lidských zdrojů Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb REVA o.p.s. (Liberecký kraj) - projekt: "Budování kapacity neziskové organizace Reva o.p.s." Národní program: Podpora zpracování zemědělských produktů Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. (Jihomoravský kraj) - projekt: Modernizace linky na zpracování vajec 8/10

9 Program SROP (Společný regionální operační program) GRANTOVÉ SCHÉMA KRAJE VYSOČINA Podopatření Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu Pension-restaurace U Raušů - projekt: "Rozšíření a modernizace ubytovacích zařízení rodinného Penzionu u Raušů ve Velké Bíteši" PENSION restaurace U Kubínů - projekt: Rekonstrukce domu č. 56 v Přibyslavi na *** penzion, I., II. a III. etapa Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. - projekt: Rozšíření a modernizace infrastruktury cestovního ruchu v lokalitě hradu Ronova nad Sázavou SERVIS CENTRUM a.s. - projekt: "Ubytovací a volnočasové centrum v obci Sněžné Hotel Záložna***" Výše uvedené projekty byly nejen podpořeny dotací, ale v hodnocení projektů obsadily přední místa. Podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina Město Žďár nad Sázavou - projekt: "Vítejte na Žďársku" Projekt získal v hodnocení celkem 82,17 bod (2. nejlepší projekt), v pořadí 1. projekt získal 82,28 bodů. GRANTOVÉ SCHÉMA LIBERECKÉHO KRAJE: Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Libereckém kraji REVA o.p.s.(liberecký kraj) - "Reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných osob z Libereckého kraje směřující k jejich pracovnímu uplatnění v REVA o.p.s." INTEGROVANÉ PROJEKTY IP Pelhřimovsko (rok 2006) projekt: Outdoorové centrum - phmedia projekt: Motel FARMA 9/10

10 projekt: Hodina H R E F E R E N C E R O K SAPARD 2 Mlékárna Kunín a.s. - zpracování dvou studií proveditelnosti CBC PHARE 3 Obec Konstantinovy lázně - přeshraniční spolupráce s německými partnerskými městy MMR ČR - Dotační titul v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu Obec Konstantinovy lázně - projekt: "Nákup technologie pro úpravu zeleně" Pozn.: Kontaktní údaje klientů poskytneme na vyžádání, s podmíněným souhlasem klienta. 2Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development - SAPARD 3 Cross-Border Co-operation - CBC, Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies - PHARE 10/10

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Často kladené otázky

Často kladené otázky Často kladené otázky Vybrané dotazy na téma fondů EU na informační lince Eurofon zaznamenané prostřednictvím telefonu, on-line chatu a e-mailu v programovém období 2007 2013 Fondy EU - investice do vaší

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KON- KURENCESCHOPNOST - TECHNOLOGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KON- KURENCESCHOPNOST - TECHNOLOGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KON- KURENCESCHOPNOST - TECHNOLOGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Číslo 1 I 8. února 2010 I Ročník II.

Číslo 1 I 8. února 2010 I Ročník II. www.hornipomoravi.eu Číslo 1 I 8. února 2010 I Ročník II. Letos www.hornipomoravi.eu O budoucnosti se mohou venkova žadatelé se ucházet Číslo 12 10. prosince jednalo až na o 2009 konferenci 13 Ročník miliónů

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Samostatná příloha 9. Přehled podmínek pro Fiche opatření. (vydávána jako samostatná část)

Samostatná příloha 9. Přehled podmínek pro Fiche opatření. (vydávána jako samostatná část) Samostatná příloha 9 Přehled podmínek pro Fiche opatření (vydávána jako samostatná část) - 1 - Obsah PŘEHLED PODMÍNEK PRO FICHE OPATŘENÍ... 3 PŘEHLED MOŢNÝCH OPATŘENÍ/PODOPATŘENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ FICHÍ...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009

MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 www.hornipomoravi.eu Číslo 3 4. února 2009 Ročník I. MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 Ve dnech 15. až 18. ledna se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více