Klinker Centrum s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinker Centrum s.r.o."

Transkript

1 Klinker Centrum s.r.o. Procházkova 202, Kostelec nad Orlicí Ceník pro R platný od (1). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 20 %. 1. vydání Cihly KLINKER - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. Strana 3, 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. ervená hladká d rovaná NF.16 18, ervená reliéf d rovaná NF.26 18, ervená drásaná d rovaná NF.46 18, ervená hladká pestrá d rovaná NF. P 18, Melír hladká d rovaná NF.17 20, Melír reliéf d rovaná NF.27 20, Melír drásaná d rovaná NF 47 20, Burgund hladká d rovaná NF.19 21, Burgund reliéf d rovaná NF.29 21, ervená reliéf pískovaná d rovaná NF.56 20, Strana 3 9. erveno hn dá reliéf pískovaná d rovan NF.57 20, ervená hladká tmavá d rovaná W W.NF.16.tmavá 18, * ervená hladká melír d rovaná W W.NF.16.melír 18, * ervená hladká sv tlá d rovaná W W.NF.16.sv tlá 21, * Hn dá hladká d rovaná W W.NF.hn dá 18, * * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - eský formát F 290x140x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. ervená hladká d rovaná F.16 30,0 44, ervená hladká d rovaná A A. F.16 30,0 44, ervená hladká d rovaná W W. F.16 32,9 44, * ervená sv tlá hladká d rovaná W W. F.16.S 39,3 44, * 1. ervená tmavá hladká plná W W. FPL.16 43,3 44, * 1. ervená sv tlá hladká plná W W. FPL.16.S 50,8 44, * 1. ervená hladká plná zaoblená W W. FDPL , * 1. ervená sv tlá hladká plná zaoblená W W. FDPL S 48, * * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát RF 250x120x65 mm. Novinka- sv tle ervená barva! íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet Strana 8 Janka ervená sv tlá hladká d rovaná L.RF.Janka 18, Brunis hn dá hladká d rovaná L.RF.BRUNIS 20, Rudis hn dá sv tlá hladká d rovaná L.RF.RUDIS 20, Rudite melír hladká d rovaná L.RF.RUDITE 21, Martins melír hladká d rovaná L.RF.MARTINS 21, Ilzite žlutá hladká d rovaná L.RF.ILZITE 21, Janka ervená sv tlá hladká plná L.RFPL.Janka 31, Brunis hn dá hladká plná L.RFPL.BRUNIS 31, Obkladové pásky KLINKER - formát 240x14x71 mm. Super cena!!! Strana 2 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/paket Ks/palet Retro 16 NFPS.retro16 4, /35* 1728/1680* Retro 26 NFPS.retro26 4, /35* 1728/1680* Retro 56 NFPS.retro56 4, /35* 1728/1680* Retro 57 NFPS.retro57 4, /35* 1728/1680* Poznámka: Akce Retro je pouze do vyprodání zásob! Poznámka: * balení roku A4cenik indd :30:15

2 Akce jaro - super ceny!!! Strana 12 B žná cena belgických lícových ražených cihel a obkladových pásk je v cca K /m2 + DPH. Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené Do vyprodání zásob! Spot eba Ks/m2 215 x 102 x 65 mm 215 x 23 x 65 mm íslo - název výrobku K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * Beerse-rot 57 14, , Els 57 14, , Warnave 57 14, , Tarifa 57 14, , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - Obkladové pásky Rustik KC v r zných barvách. Na základ individuálního požadavku zákazníka p ipravíme pásky Rustik KC za cenu 7 K /kus + DPH z r zných druh cihel ve formátu NFP = 240x71x14 mm nebo WDFP = 210(215)x65(50)x22 mm. Podrobn jší informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob! Na obkladové pásky Rustik KC se neposkytují obchodní slevy a není poskytnuta doprava ZDARMA. Výhodná nabídka na prodej pro ez z ražených cihel: 1. pro ez od pásk za cenu 3 K /ks + DPH 2. pro ez od rohových pásk za cenu 5 K /ks + DPH Strana 21 Podrobn jší informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob! Prodej pro ez je realizován po celých paletách a není poskytnuta DOPRAVA ZDARMA. Palety jsou ú továny ástkou 200,- K + DPH. Vrácené nepoškozené palety do 90 dn od data prodeje budou odkoupeny v cen 180 K + DPH. Na pro ezy z ražených cihel se neposkytují obchodní slevy. Obkladové pásky KLINKER DIM x65x13 mm. Barva Kód K /ks Ks/m 2 K /m2 Ks/karton* Písková melír DIM , Super cena! Poznámka: * po et kus je orienta ní, 3060 ks/palet Do vyprodání zásob. Doprava Z D A R M A! 1. V p ípad odb ru minimáln 5 palet cihel KLINKER nebo minimáln 2 palety obkladových pásk s jedním místem vykládky v R (doba vykládky v etn ekání nep esáhne 1 hodinu) poskytujeme dopravu Z D A R M A! Malty, lepidla, dopl kové tvarovky, atd. jsou sou ástí dodávek. P i p ekro ení uvedené doby vykládky je dopravce oprávn n vyú tovat p íjemci zboží náhradu za ekání vozidla. 2. Nabízíme vykládku kamionu hydraulickou rukou v cen 180,- K /paletu. 3. Dopravu ZDARMA zajiš ujeme cca do p ti pracovních dn s tím, že nelze garantovat p esný as p íjezdu. 4. V p ípad menších dodávek Vám rádi zajistíme dopravu zboží na Vaše náklady. Podrobn jší informace Vám poskytnou pracovnice expedice. Upozorn ní: v p ípad individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než je celá paleta bude ú továno balné ve výši 199,-K bez DPH za paket. 2 A4cenik indd :30:20

3 Parapetní desky KLINKER (ZG). Strana 38 Barevné provedení ervená Žlutá Engoba a glazura Název výrobku Ks/mb K /ks K /ks K /ks Ks/palet PD 18 (180x110x25 mm) PD 23 (230x110x25 mm) PD 28 (280x110x25 mm) PD 30 (300x110x25 mm) Poznámka: na objednávku v barevném provedení: melír, viš ová, hn dá-sv tlá, hn dá-tmavá, zelená, modrá. St íšky na sloupky KLINKER (ZG). Strana 38 Barevné provedení ervená Žlutá Engoba a glazura Název výrobku K /ks K /ks K /ks Ks/palet St íška (250x250 mm) St íška (250x380 mm) St íška (320x320 mm) Novinka. St íška (380x380 mm) St íška (120x110 mm) St íška (250x110 mm) St íška (200x65x105 mm) St íška (300x65x105 mm) Novinka. St íška (200x110x25 mm) St íška (300x110x25 mm) Poznámka: na objednávku v barevném provedení: melír, viš ová, hn dá-sv tlá, hn dá-tmavá, zelená, modrá. Obrubník KLINKER - ervený 305 x 135 x 38 mm. Strana 38 Název výrobku Kód K /ks Ks/palet * Poznámka: *po et kus Obrubník KLINKER - ervený OB na palet je orienta ní Obkladové pásky klinker KC, parapetní desky klinker, st íšky na sloupky (Pr) Strana 39 Kód - název výrobku Formát ervená hladká K /ks R zné barvy, glazura a engoba K /ks ervená hladká K /m2 5.1 obkladový pásek Klinker KC* 250x65x Rohový obkladový pásek Klinker KC 250/120x65x /840 Rohový obkladový pásek Klinker KC 120/36x65x parapetní deska 150x120x parapetní deska 150x245x parapetní deska 200x120x parapetní deska 220x120x parapetní deska 245x120x parapetní deska 280x120x parapetní deska 310x120x st íška na zdivo 180/120x100x st íška na zdivo plná 180/120x65x st íška na zdivo 310/250x100x st íška na zdivo plná 310/250x65x st íška na sloupek 380x st íška na sloupek 380x st íška na sloupek 250x xx st íška na sloupek 380x Poznámka: * 84 karton = ks pásk / palet, 1 m2 pásk v etn spáry = 50 kus. Obkladové pásky jsou v barevném provedení: hn dá, hn dá glazovaná, melír, više, m d ná, erveno-hn dá a erno-modrá. Parapetní desky jsou v barevném provedení: hn dá, hn dá glazovaná, više, m d ná a erno-modrá. Dlažební žulové kostky. Rádi Vám zpracujeme individuální nabídku na dodávku dlažebních žulových kostek. Základní velikosti kostek jsou: 4/6 cm, 8/10 cm, 15/17 cm. ks/karton ks/palet 3 A4cenik indd :30:20

4 Speciální suché maltové sm si pro sou asné zd ní a spárování cihel klinker a lícových cihel. Název výrobku - kód K /pytel 40 kg/30 kg*** Ks/palet * Kg/pytel*** Strana Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 šedá 210 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 bílošedá 320 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 bílá 420 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 erná 350 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 tmav šedá 300 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 antracitová 300 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 bílobéžová 410 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** žlutá 500 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** pomeran ová 550 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** lososová 550 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** m d ná 480 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** tmav ervená 550 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** hn dá 630 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** zelená 580 / / / 30 Kanaliza ní malta KC SBM šedá Orienta ní spot eba malty na 1m2 zdiva ší ky 100 a 115 mm, ší ka spáry 10-12mm = 48 kg Poznámka: * Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou ú továny ástkou 300 K + DPH. Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v cen 250 K + DPH. ** Barevné malty KLINKER KC VM 01 a KLINKER KC VK 01 jsou dodávány individuáln dle jednotlivých objednávek. *** V pr b hu roku 2010 bude zm na balení malty z 40 kg pytl na 30 kg pytle. Malta KLINKER KC VM 01 je ur ena pro sou asné zd ní a spárování cihel klinker. Malta KLINKER KC VK 01 je ur ena pro sou asné zd ní a spárování lícových cihel. Strana Speciální lepidla a spárovací hmoty pro klinker a lícové obkladové pásky. Název výrobku - kód Balení v kg*** K /pytel 40 kg/30 kg*** Ks/palet * Poznámka RKS speciální lepidlo pro pásky Spot eba: cca 4-5 kg/m2 FM spárovací hmota šedá 40 / / / 42 FM spárovací hmota bílošedá 40 / / / 42 Spot eba pro pásky síly 23 mm: FM spárovací hmota bílá 40 / / / 42 cca 10 kg/m2 FM spárovací hmota erná 40 / / / 42 FM spárovací hmota tmav šedá 40 / / / 42 Spot eba pro pásky síly do 14 mm: FM spárovací hmota antracitová 40 / / / 42 cca 5 kg/m2 FM spárovací hmota bílobéžová 40 / / / 42 FM spárovací hmota** žlutá 40 / / / 42 FM spárovací hmota** pomeran ová 40 / / / 42 FM spárovací hmota** lososová 40 / / / 42 FM spárovací hmota** m d ná 40 / / / 42 FM spárovací hmota** tmav ervená 40 / / / 42 FM spárovací hmota** hn dá 40 / / / 42 FM spárovací hmota** zelená 40 / / / 42 RSS spárovací hmota celoplošná šedá Spot eba: cca 5 kg/m2 "celoplošn " SEIFERT spárovací hmota všechny barvy Spot eba: cca 8-10 kg/m2 Poznámka: Spárovací hmota SEIFERT je dodávána ve 20 barevných odstínech. Paleta 120x100 cm je ú tována ástkou 520 K + DPH. Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou ú továny ástkou 300 K + DPH. Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v cen 250 K + DPH, nad 90 dní v cen 100 K + DPH. **Barevné spárovací hmoty FM jsou dodávány individuáln dle jednotlivých objednávek. Podrobn jší informace najdete na: 4 A4cenik indd :30:20

5 Speciální lepidla a spárovací hmoty pro klinker a lícové obkladové pásky. Strana 45 Název výrobku - kód Balení v kg v K Ks/palet Poznámka M.Primer Penetra ní nát r zpev ující. M.Primer Spot eba: 0,2 kg/m2. M.Klinkerflex šedý Lepící tmel. Spot eba: cca 5 kg/m2. M.Klinkerfuge (bianco) M.Klinkerfuge (bianco) M.Klinkerfuge (manhattan 2000) Cementová spárovací hmota pro M.Klinkerfuge (manhattan 2000) spáry ší ky 4-15 mm. M.Klinkerfuge (grigio argento) M.Klinkerfuge (grigio medio) R zné barevné provedení. M.Klinkerfuge (šedá) M.Klinkerfuge (antracite) Spot eba: cca 5 kg/m2. M.Klinkerfuge (antracite) M.Klinkerfuge (jasmine) M.Klinkerfuge (beige 2000) M.Klinkerfuge (marrone) M.Keraseal Impregna ní lak na neglazované savé M.Keraseal materiály. Spot eba: 0,2 kg/m2. M.Antipluviol S Transparentní hydrofobní p ípravek. M.Antipluviol S Spot eba: 0,1-1,0 kg/m2 dle savosti. M.Keranet tekutý Vysoce ú inný istící prost edek pro M.Keranet tekutý keramické obklady a dlažby. M.Brett zelený istící prost edek. M.Spárovací st rka zelená Pro cementové spárovací hmoty M.Spárovací st rka ervená Pro epoxidové spárovací hmoty Speciální materiály. Strana 45 Název výrobku - kód Balení v kg v K Ks/palet Poznámka M.Mapelastic / A Cementová dvousložková vysoce M.Mapelastic / B plastická hydroizolace beton. M.Mapelastic / A + B (souprava) Spot eba: 1,7 kg/m2 na 1mm tlouš ky. M.Mapeband (dodává se na bm) 1 bm Pružná hydroizolace spoj. M.Elastorapid šedý / A Cementové dvousložkové lepidlo M.Elastorapid šedý / B 6, s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. M.Elastorapid šedý / A + B (souprava) 31, Spot eba: 3-8 kg/m2. M.Ultracolor plus bílý M.Ultracolor plus bílý Rychle tvrdnoucí spárovací hmota M.Ultracolor plus manhattan na dlažbu pro spáry ší ky 2-20 mm. M.Ultracolor plus manhattan M.Ultracolor plus st íbrošedý Spárovací hmota je hydrofobní M.Ultracolor plus st edn šedý (odpuzující vodu), M.Ultracolor plus cementov šedý systém DropEffect a BioBlock. M.Ultracolor plus cementov šedý M.Ultracolor plus antracit Spot eba dle velikosti spáry M.Ultracolor plus erný a formátu dlažby. M.Ultracolor plus jasmín M.Ultracolor plus vanil. žlutý Dlažba 240x240 mm spára 8 mm M.Ultracolor plus béžový je spot eba cca 0,7-1,0 kg/m2. M.Ultracolor plus coral M.Ultracolor plus caramel M.Ultracolor plus marone M.Ultracolor plus terakota M.Ultracolor plus okoládový M.Ultracolor plus hn dý siena M.Ultracolor plus slun.žlutý M.Ultracolor plus magnolie M.Ultracolor plus staror žový Poznámka: Ultacolor plus je dodáván ve 26 barevných odstínech. 5 A4cenik indd :30:20

6 Kotvení fasád. Pro kotvení fasád z cihel KLINKER Vám nabízíme kompletní dodávku spon a kotev. Strana 42 bude stanovena dohodou podle individuálního výpisu a pot eb zákazníka. Níže uvedené spony jsou ur eny pro dodate né kotvení režného zdiva. Kotvení do cihlového zdiva a betonu. Kotvení do porobetonu. Název výrobku - kód Vzdálenost st n v mm K /ks Název výrobku - kód Vzdálenost K /ks ZV-160/4 do 25 15,0 PB10-160/4 do 60 24,00 ZV-180/ ,0 PB10-200/ ,00 ZV-210/ ,0 PB10-225/ ,00 ZV-250/ ,0 PB10-250/ ,00 ZV-275/ ,0 PB10-300/ ,00 ZV-300/ ,0 Odv trávací m ížka bílá 120 x 60 x 10 mm 39 ZV-320/ ,0 Odv trávací m ížka šedá 120 x 60 x 10 mm 39 ZV-350/ ,0 Odv trávací m ížka hn dá 120 x 60 x 10 mm 39 Zv-400/ ,0 P íchytka izolace s okapni kou LSZ-ISO-CLIP 3,0 Adapter na zašroubování PB kotev 590 Po et kotev v kartonu = 250 kus. Kontaktní zateplovací systém s obkladovým páskem. Strana 41 Název výrobku Kód K /roli za m2 Množství Ší ka v mm Armovací sí - perlinka R131* R role / 55 m Armovací sí - perlinka R 267* R role / 50 m Název výrobku Kód Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-140NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-160NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-180NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-200NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-220NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-260NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-300NS Talí p ítlakový pro upevn ní minerální vlny KWL Záslepka fasádní ZK Poznámka: výše uvedené kotvení je do cihlového zdiva a porobetonu. Balení/ks K /ks Max.tlouš ka izolace v mm ,5 * Prodej perlinky pouze po celých rolích. Speciální materiály. Strana 44 Hmotnost kg/m2 0,162 0,314 Název výrobku - kód Balení v kg v K Poznámka KSE - odstra ova vápenných skvrn Spot eba cca ml/m2 dle zn išt ní. KSE - odstra ova vápenných skvrn Spot eba cca ml/m2 dle zn išt ní. ZSE - odstra ova cementových skvrn Spot eba cca ml/m2 dle zn išt ní. FDS 2 K - dvousložková tekutá hydroizolace 20 (15 +5) 1800 Spot eba cca 3-4 kg/m2 p i jedné vrstv. DBF - t snící páska profi role 50 m 3000 Umož uje tvorbu vodonepropustného nároží. DDB - t snící páska hobby role 5 m 300 Umož uje tvorbu vodonepropustného nároží. FFM - žáruvzdorná malta Malta ur ená pro vyzdívání topeniš, obložení krb FFM - žáruvzdorná malta a míst, které jsou vystavovány teplot do 1000 C. K 09 F - pokrýva ská malta s vlákny šedá Malta ur ená k osazování h ebená a podmazávání tašek. K 09 F - pokrýva ská malta s vlákny ervená Spot eba cca kg/1bm krytiny. SBM - malta ke zd ní kanál a šachet Spot eba cca 48 kg/m2. PFM 94 - malta k suchému spárování dlažby Barva šedá. Spot eba cca 1,3-15 kg/m2 dle velikosti spar. PFM - malta ke spárování dlažby s epoxidem Barva písková. Spot eba cca 3,8-16 kg/m2 dle velikosti spar. PFM - malta ke spárování dlažby s epoxidem Barva basalt. Spot eba cca 3,8-16 kg/m2 dle velikosti spar. RFM - malta k restaurování režného zdiva Malta ur ená pro opravu režného zdiva. 42 pytl /palet. Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou ú továny ástkou 300 K + DPH. Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v cen 250 K + DPH. 6 A4cenik indd :30:20

7 Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER Röben. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet Ks/karton 1. ervený hladký NFPS 16 15, ervený reliéf NFPS 26 15, Melír hladký NFPS 17 16, Melír reliéf NFPS 27 16, Burgund hladký NFPS 19 17, Burgund reliéf NFPS 29 17, ervený reliéf pískovaný NFPS 56 17, erveno hn dý reliéf pískovaný NFPS 57 17, Rohové tvarovky - všechny druhy NFRS typ 69, Formát: NFPS 240x14x71 mm NFRS 240x14x71x115 mm Obkladové pásky KLINKER - eský formát FP 290x10x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet Ks/karton ervený hladký sv tlý A - Novinka!!! A. FP ,9 44, ervený hladký A A. FP.16 12,9 44, Cihly KLINKER - formát NF dopl ková d rovaná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/mb K /mb Ks/palet ervená hladká d rovaná NFD.16.typ Melír hladká d rovaná NFD.17.typ Burgund hladká d rovaná NFD.19.typ ervená hladká tmavá W W.NFD * Strana 8 ervená hladká melír W W.NFD * ervená hladká sv tlá W W.NFD * Hn dá hladká W W.NFD * Poznámka: typ 112, 117, 118, 119, 200, 302, 410, 411, 600 a další. * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát NF dopl ková plná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/mb K /mb Ks/palet ervená hladká plná NFDPL.16.typ Melír hladká plná NFDPL.17.typ Burgund hladká plná NFDPL.19.typ ervená hladká tmavá W W.NFDPL * Strana 8 ervená hladká melír W W.NFDPL * ervená hladká sv tlá W W.NFDPL * Hn dá hladká W W.NFDPL * Poznámka: typ 112, 117, 118, 119, 200, 302, 410, 411, 600 a další. * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát NF plná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. ervená hladká plná NFPL ervená reliéf plná NFPL Melír hladká plná NFPL Melír reliéf plná NFPL Burgund hladká plná NFPL Burgund reliéf plná NFPL ervená reliéf pískovaná plná NFPL erveno hn dá reliéf pískovaná plná NFPL rot-nuanciert "H" plná ABC.H.2154.NFPL Do vyprodání. 1. ervená hladká tmavá W W.NFPL.16.tmavá * Strana 8 ervená hladká melír W W.NFPL.16.melír 25, * ervená hladká sv tlá W W.NFPL.16.sv tlá 29, * Hn dá hladká W W.NFPL.hn dá * * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. 7 A4cenik indd :30:21

8 Cihly KLINKER Röben - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. WESTERWALD rot glatt* NF.WRG WESTERWALD bunt glatt* NF.WBG WESTERWALD bunt genarbt* NF.WBGB EIFEL blau-bunt* NF.EBB Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER Röben. Strana 3, 4, 7 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet ** Ks/karton** 1. WESTERWALD rot glatt NFP / 24 WESTERWALD rot genarbt NFP / WESTERWALD bunt glatt NFP / 24 WESTERWALD bunt genarbt NFP / EIFEL blau-bunt* NFP.EBB / 24 TAUNUS schmelz-bunt* NFP.TAUNUS.SB SPESSART* NFP.SPESSART VOGTLAND rot* NFP.VOGTLAND.R VOGTLAND bunt* NFP.VOGTLAND.B RHÖN ziegelrot genarbt* NFP.RHÖN.ZGE RHÖN bunt genarbt* NFP.RHÖN.BGE WESTERWALD rot glatt NFR WESTERWALD rot genarbt NFR WESTERWALD bunt glatt NFR WESTERWALD bunt genarbt NFR EIFEL blau-bunt* NFR.EBB TAUNUS schmelz-bunt* NFR. TAUNUS.SB SPESSART* NFR.SPESSART VOGTLAND rot* NFR.VOGTLAND.R VOGTLAND bunt* NFR.VOGTLAND.B RHÖN ziegelrot genarbt* NFR.RHÖN.ZGE RHÖN bunt genarbt* NFR.RHÖN.BGE Formát: NFP 240x14x71 mm NFR 240x14x71x115 mm Poznámka: ** v pr b hu roku 2010 bude zm na balení. * novinky budou uvedeny na trh v pr b hu roku Zboží na objednávku, dodávky minimáln po celých kartonech. Lícové cihly tažené Röben - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet Strana GREETSIEL friesisch rot glatt* NF.GFRG Novinka 12. GREETSIEL friesisch bunt glatt* NF.GFBG Novinka 13. GREETSIEL friesisch rot gen.* NF.GFRGB GREETSIEL friesisch bunt gen.* NF.GFBGB RYSUM flamm bunt* NF.RFB DORNUM schmelz-bunt* NF.DSB FILSUM vulcan-bunt* NF.FVB Novinka 17. ACCUM* NF.AC HOOKSIEL kohle-bunt* NF.HKB Novinka OXFORD* NF.OXF Novinka CAMBRIDGE* NF.CAM Novinka 19. JEVER friesisch rot NF JEVER friesisch bunt NF Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. Lícové obkladové pásky a rohové tvarovky tažené Röben. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet Ks/karton 19. JEVER friesisch rot NFP JEVER friesisch bunt NFP FILSUM vulcan-bunt* NFP.FVB JEVER friesisch rot NFR JEVER friesisch bunt NFR FILSUM vulcan-bunt* NFR Formát: NFP 240x14x71 mm Formát: NFR 240x14x71x115 mm Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. 8 A4cenik indd :30:21

9 Cihly KLINKER - formát RF d rovaná 250x120x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * ervená hladká tmavá W W.RF.16.t ervená hladká melír W W.RF.16.m ervená hladká sv tlá W W.RF.16.s Žlutá hladká W W.RF.žlutá ervená reliéf melír písková W W.RF. er.r ervená antique melír písková W W.RF.ant * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát RF plná 250x120x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * ervená hladká tmavá W W.RFPL.16.t ervená hladká melír W W.RFPL.melír ervená hladká sv tlá W W.RFPL.16.s * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát RF dopl ková plná 250x120x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * ervená hladká tmavá W W.RFDPL ervená hladká melír W W.RFDPL ervená hladká sv tlá W W.RFDPL * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER Röben - formát NFO d rovaná 240x65x71 mm. Strana 3 Název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet ervená hladká NFO Melír hladká NFO Burgund hladká NFO Na objednání lze dodat NFO.26, NFO.27, NFO.29. Kanaliza ní cihly klinker - formát NF plná 240x115x71 mm. Strana 29 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 500.W.NF K Ba / 250 Bu 501.W.NF D1 kantovka Ba / 250 Bu W.NF D2 kantovka Bu 502.W.NF klín A Bu 503.W.NF klín B Bu 504.W.NF klín C Ba / 300 Bu W.NF K 1/2 F Bu Název výrobku - kód K /pytel Ks/palet K /pal. Kg/pytel Kanaliza ní malta SBM šedá FM - spárovací hmota odolná sulfát m A4cenik indd :30:21

10 Cihly KLINKER keramické Röben* - formát NF 240x115x71 mm. Strana 6 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 37. OSLO perlweiss glatt NF.Oslo.PG OSLO perlweiss genarbt NF.Oslo.PGE MONTBLANC perlweiss NF.Montblanc.P ESBJERG perlweiss NF.Esbjerg.P ISLAND perlweiss NF.Island.P QUEBEC perlweiss bossiert NF.Quebec.PB BERGEN silberweiss glatt NF.Bergen.SG Novinka 44. BERGEN silberweiss genarbt NF.Bergen.SGE Novinka 45. Malmö silberweiss NF.Malmö.S Novinka CHELSEA basalt-bunt NF.Chelsea.BB Novinka 46. QUEBEC schwarz-nuanciert bossiert NF.Quebec.SNB FARO grau-nuanciert glatt NF.Faro.GNG FARO schwarz-nuanciert glatt NF.Faro.SNG FARO schwarz-nuanciert geschiefert NF.Faro.SNGS RAVELLO sand-weiss NF.Ravello.SW Novinka 51. RAVELLO gelb NF.Ravello.G Novinka 52. RAVELLO gelb-bunt NF.Ravello.GB Novinka 53. RAVELLO cotta-rot NF.Ravello.CR Novinka 54. SORRENTO sand-weiss NF.Sorrento.SW Novinka 55. SORRENTO gelb-orange NF.Sorrento.GO Novinka Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER keramické Röben. Strana 6-7 Ks/m2 Ks/mb K /m2 Ks/mb Ks/palet ** Ks/karton** íslo - název výrobku Kód K /ks 37. OSLO perlweiss glatt NFP.Oslo.PG / / OSLO perlweiss genarbt NFP.Oslo.PGE / / MONTBLANC perlweiss NFP.Montblanc.P / / ISLAND perlweiss NFP.Island.P / / BERGEN silberweiss glatt NFP.Bergen.SG / / BERGEN silberweiss genarbt NFP.Bergen.SGE / / 24 Chelsea basalt-bunt* NFP.Chelsea.BB FARO grau-nuanciert glatt NFP.Faro.GNG / / FARO schwarz-nuanciert glatt NFP.Faro.SNG / / FARO schwarz-nuanciert geschiefert NFP.Faro.SNGS / / 24 RIMINI gelb genarbt besandet* NFP.Rimini.GGB RIMINI gelb-bunt glatt* NFP.Rimini.GBG RIMINI gelb-bunt genarbt* NFP.Rimini.GBGE SORRENTO sand-weiss NFP.Sorrento.SW / / SORRENTO gelb-orange NFP.Sorrento.GO / / 24 OSLO perlweiss glatt NFR.Oslo.PG OSLO perlweiss genarbt NFR.Oslo.PGE MONTBLANC perlweiss NFR.Montblanc.P ISLAND perlweiss NFR.Island.P BERGEN silberweiss glatt NFR.Bergen.SG BERGEN silberweiss genarbt NFR.Bergen.SGE Chelsea basalt-bunt* NFR.Chelsea.BB FARO grau-nuanciert glatt NFR.Faro.GNG FARO schwarz-nuanciert glatt NFR.Faro.SNG FARO schwarz-nuanciert geschiefert NFR.Faro.SNGS RIMINI gelb genarbt besandet* NFR.Rimini.GGB RIMINI gelb-bunt glatt* NFR.Rimini.GBG RIMINI gelb-bunt genarbt* NFR.Rimini.GBGE SORRENTO sand-weiss NFR.Sorrento.SW SORRENTO gelb-orange NFR.Sorrento.GO Poznámka: zboží na objednávku, dodávky minimáln po celých kartonech. * novinky budou uvedeny na trh v pr b hu roku ** v pr b hu roku 2010 bude zm na balení. 10 A4cenik indd :30:21

11 Lícové cihly ražené Röben. Strana 5 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 21. FORMBACK rot braun NF FORMBACK buntgeflammt NF FORMBACK hellrot bunt NF FORMBACK rot braun* WDF FORMBACK buntgeflammt* WDF FORMBACK hellrot bunt* WDF KLEIBRAND rot braun* WF.KRB KLEIBRAND buntgeflammt* WF.KB KLEIBRAND hellrot bunt* WF.KHB KLEIBRAND rot braun* WDF.KRB KLEIBRAND buntgeflammt* WDF.KB KLEIBRAND hellrot bunt* WDF.KHB WASSERSTRICH buntgeflammt* NF.WAB WASSERSTRICH hellrot-bunt* NF.WAHB MOORBRAND sandgelb-bunt NF MOORBRAND lehm-bunt NF MOORBRAND torf-bunt* NF WIESMOOR kohle-bunt NF.WI.KB WIESMOOR kohle-rot NF.WI.KR WIESMOOR hellrot-bunt NF.WI.HB WIESMOOR rotblau-bunt NF.WI.RBB FEHNBRAND hellrot-bunt NF.FE.HB FEHNBRAND buntgeflammt NF.FE.B GEESTBRAND bunt-weiss* NF.GE.BW DYKBRAND flämisch-bunt* NF.DFB Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. NF 240x115x71 mm, WF 210x100x50 mm, WDF 210x100x65 mm Lícové obkladové pásky a rohové tvarovky ražené Röben. Strana 5 Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet Ks/karton íslo - název výrobku Kód K /ks 21. FORMBACK rot braun NFP FORMBACK buntgeflammt NFP FORMBACK hellrot bunt NFP FORMBACK rot braun* WDFP FORMBACK buntgeflammt* WDFP FORMBACK hellrot bunt* WDFP FORMBACK roh NFR a WDFR* WDFR KLEIBRAND rot braun* WFP.KRB KLEIBRAND buntgeflammt* WFP.KB KLEIBRAND hellrot bunt* WFP.KHB KLEIBRAND roh WFR* WFR WASSERSTRICH buntgeflammt* NFP.WAB WASSERSTRICH hellrot-bunt* NFP.WAHB MOORBRAND sandgelb-bunt NFP MOORBRAND lehm-bunt NFP MOORBRAND torf-bunt NFP MOORBRAND roh NFR NFR WIESMOOR kohle-bunt* NFP.WI.KB WIESMOOR kohle-rot* NFP.WI.KR WIESMOOR hellrot-bunt* NFP.WI.HB WIESMOOR rotblau-bunt* NFP.WI.RBB FEHNBRAND hellrot-bunt* NFP.FE.HB FEHNBRAND buntgeflammt* NFP.FE.B GEESTBRAND bunt-weiss* NFP.GE.BW DYKBRAND flämisch-bunt* NFP.DFB Poznámka: * zboží na objednávku. Roh NFR* Dodávky po celých kartonech. Formát: NFP 240x14x71 mm, WFP 210x14x50 mm, WDFP 210x14x65 mm NFR 240x14x71x115 mm, WFR 210x14x50x100 mm, WDFR 210x14x65x100 mm. 11 A4cenik indd :30:22

12 Cihly KLINKER - formát RF d rovaná 250x120x65mm**(C). Strana 29 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * 302. Sahara žlutá hladká PF Sahara žlutá hladká melír PF Sahara žlutá hladká Ton PF.10.Ton Ochra pomeran ová hladká melír PF Ochra pomeran ová hladká Ton PF.13.Ton Poznámka: * po et kus na palet je orienta ní **do vyprodání zásob Obkladové pásky klinker - formát 250x10x65mm** (C). Strana 29 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * 302. Sahara žlutá hladká PFP Sahara žlutá hladká Ton PFP.10.Ton Ochra pomeran ová hladká melír PFP Ochra pomeran ová hladká Ton PFP.13.Ton Kalahari ervená hladká Ton PFP.15.Ton Poznámka: * po et kus na palet je orienta ní, karton = 17 kus (2009) nebo 26 kus (2010). **do vyprodání zásob Obkladové pásky a rohové tvarovky Klinker (A). Strana 32 íslo - název výrobku Formát K /ks Po et Ks/m2 K /m2 Ks/karton 320. Malta 1821/ x71x Malta 1821/ roh 240x115x71x Malta 1821/ sv tle ervená 240x71x Malta Struktur 1821/2110/1 240x71x Malta Struktur 1821/2510/1 - roh 240x115x71x Nordkap 1822/ x71x Nordkap 1822/ roh 240x115x71x Nordkap Struktur 1822/2110/1 240x71x Nordkap Struktur 1822/2510/1 - roh 240x115x71x Lanzarote 1823/ x71x Lanzarote 1823/ roh 240x115x71x Lanzarote Struktur 1823/2110/1 240x71x Lanzarote Struktur 1823/2510/1 - roh 240x115x71x Naturbrand 1004/2110/4 240x71x Salzburg 1207/2110/2 240x71x Kitzbühel 1208/2110/2 240x71x Struktur 1307/2110/2 240x71x Struktur besandet 1308/2110/3 240x71x Sandstein 1701/2110/2 240x71x Kupfer 1702/2110/2 240x71x Bronze-Weinrot 1704/2110/2 240x71x Weiss Struktur 1309/2110/1 240x71x Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m2 = 48 kus p i ší ce spáry mm. Po et kus /palet : obkladové pásky formát 240x71x10 mm = 2880 ks obkladové pásky formát 240x71x8 mm = 3600 ks rohové tvarovky formát 240x115x71x10 mm = 1200 ks Novinka Uno - mrazuvzdorná dlažba, schodnice (Osm). Strana 35 Po et ks/m 2 ks/mb K /m2 K /mb Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice 1100* 240x115x Dlaždice x240x Rohová - balkonová tvarovka /52x115x Parapetní deska x240x Sokl x73x Barva: 178 Panda, 190 Taifun, 196 Opal, * není v barv 196 Opal, Poznámka: * zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. ks/karton ks/palet 12 A4cenik indd :30:22

13 Obkladové pásky a rohové tvarovky klinker (Str). Strana K /ks Po et Ks/m2 K /m2 Ks/karton Ks/palet íslo - název výrobku Kód Formát 215 patrizierrot - relief 215.KERAVETTE x 52 x patrizierrot 215.KERAVETTE x 71 x 11 10, patrizierrot - roh 215.KERAVETTE x 115 x 71 x S200 saumon-sv tlá ervená S200.KERAVETTE x 71 x S200 saumon-sv tlá ervená-roh S200.KERAVETTE x 115 x 71 x weizengelb - relief 307.KERAVETTE x 52 x weizengelb 307.KERAVETTE x 71 x weizengelb - roh 307.KERAVETTE x 115 x 71 x patrizierrot ofenbunt-relief 316.KERAVETTE x 52 x patrizierrot ofenbunt 316.KERAVETTE x 71 x patrizierrot ofenbunt - roh 316.KERAVETTE x 115 x 71 x palace 318.KERAVETTE x 71 x palace - roh 318.KERAVETTE x 115 x 71 x royal 319.KERAVETTE x 71 x royal - roh 319.KERAVETTE x 71 x 52 x graphit - relief 330.KERAVETTE x 52 x xx. 336.metallic schwarz 336.KERAWVETTE x 71 x xx. 336.metallic schwarz - roh 336.KERAWVETTE x 115 x 71 x aurea 340.FACCIA x 92 x amsterdam-reliéf pískovaný 405.KERAPROTECT x 71 x amsterdam - roh 405.KERAPROTECT x 115 x 71 x groningen-reliéf 410.KERAPROTECT x 71 x groningen - roh 410.KERAPROTECT x 115 x 71 x utrecht-reliéf pískovaný 413.KERAPROTECT x 71 x utrecht - roh 413.KERAPROTECT x 115 x 71 x breda-reliéf pískovaný 415.KERAPROTECT x 71 x breda - roh 415.KERAPROTECT x 115 x 71 x rotterdam-reliéf pískovaný 416.KERAPROTECT x 71 x rotterdam - roh 416.KERAPROTECT x 115 x 71 x eindhoven-reliéf pískovaný 417.KERAPROTECT x 71 x eindhoven - roh 417.KERAPROTECT x 115 x 71 x den haag-reliéf pískovaný 430.KERAPROTECT x 71 x den haag - roh 430.KERAPROTECT x 115 x 71 x elba 803.KERAVETTE x 52 x sherry 825.KERAVETTE x 52 x sherry 825.KERAVETTE x 71 x sherry - roh 825.KERAVETTE x 71 x 52 x giallo 834.KERAVETTE x 71 x sandos 835.KERAVETTE x 71 x marmos 837.KERAVETTE x 71 x ferro 839.KERAVETTE x 71 x grigio 840.KERAVETTE x 71 x rosso 841.KERAVETTE x 71 x garda 850.KERAVETTE x 52 x weiss 140.KERAVETTE x 71 x weiss - roh 140.KERAVETTE x 115 x 71 x grau 230.KERAVETTE x 71 x grau - roh 230.KERAVETTE x 115 x 71 x braun 210.KERAVETTE x 71 x braun - roh 210.KERAVETTE x 115 x 71 x sandgelb 320.KERAVETTE x 71 x sandgelb - roh 320.KERAVETTE x 115 x 71 x Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m2 = 48 kus p i ší ce spáry mm. Strana 5 Název výrobku K /ks Cihly Röben: Formback, Moorbrand, FORMBACK typ Wasserstrich, Fehnbrand, Geestbrand a Dykbrand FORMBACK typ FORMBACK typ formát NF dopl ková 240x115x71 mm. A4cenik indd :30:22

14 TERRA - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Str). Strana 34 Po et ks/m 2 ks/mb K /m2 K /mb Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice x115x Dlaždice 1100* 240x115x Dlaždice x240x Dlaždice 1610* 240x240x Dlaždice 9520* 294x294x Schodová dlaždice s drážkou 9310* 300x115x Schodová dlaždice s drážkou 9320* 300x240x Schodová dlaždice s drážkou 9330* 300x294x , Rohová tvarovka 4812* 240x175x52x Rohová - balkonová tvarovka x115x52x Rohová tvarovka s drážkami x115x52x Rohová tvarovka s nosem 4826* 240x115x52x Schodová dlaždice - Florent 4892* 240x115x52x Parapetní deska 3491* 240x240x (6) 504 Parapetní deska 3491** 240x240x (6) 504 Schodová dlaždice x240x Rohová schodová dlaždice x345x Rohová tvarovka x60x60x Schodový sokl levý 9005 pár levý 236 pár pár - Schodový sokl pravý 9006 pár pravý 236 pár pár - Soklová lišta x73x Soklová lišta s podžlábkem 4000* 240x96x Vnit ní roh s podžlábkem 4004* 120x96x pár pár 684 Vn jší roh s podžlábkem 4005* 120x96x pár pár 684 Barevné provedení: 215 patrizierrot, 307 weizengelb, 313 herbstfarben, 316 patrizierrot ofenbunt Poznámka: * pouze v barevném provedení 215 patrizierrot, ** pouze v béžové barv 800, ROCCIA*** - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Str). Strana 35 Po et ks/m 2 ks/mb K /m2 K /mb Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice 8011* 240x115x Dlaždice x240x Dlaždice x294x Dlaždice 8045** 444x294x , Schodová dlaždice s drážkou x240x Schodová dlaždice s drážkou x294x , Rohová tvarovka s nosem x115x52x Rohová tvarovka s nosem x115x52x , Soklová lišta x73x Soklová lišta x73x8 59 3, Schodová dlaždice x240x Schodová dlaždice x294x , Rohová schodová dlaždice x345x Rohová tvarovka x60x60x Schodový sokl levý 9115 pár levý pár - Schodový sokl pravý 9116 pár pravý pár - Barevné provedení: 833 corda, 845 nero, 834 giallo, 840 grigio, 837 marmos, 841 rosso, 835 sandos, 839 ferro Poznámka: * nevyrábí se barevném provedení 833 corda, 845 nero ** nevyrábí se v barevném provedení 833 corda, 845 nero, 835 sandos, 839 ferro *** zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. ks/karton ks/karton ks/palet ks/palet 14 A4cenik indd :30:22

15 Obkladové pásky a rohové tvarovky Klinker (Agr). Novinka!!! Strana 33 Název výrobku - íslo Formát K /ks Po et Ks/m2 K /m2 Ks/karton Ks/palet Beige x73x11 19, Portofino x73x11 19, Naturrot x73x11 19, Rot-braun-violett x73x11 19, Neutralgrau x73x11 19, Dunkelgrau x73x11 19, Naturrot x73x11 19, Goldocker x73x11 19, Rohový obkladový pásek 240/52x73x Rohový obkladový pásek 240/115x73x Poznámka: zboží na objednávku, dodávky minimáln po celých kartonech. Naturkeramik**** - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr). Strana 37 Po et ks/m2 ks/mb K /m2 K /mb ks/karton ks/palet Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice x115x Dlaždice x240x Sokl 9066* 240x73x Rohová tvarovka x115/52x St edová schodová dlaždice 9570** 240x300x Schodová dlaždice levý roh 9573** 240x230x Schodová dlaždice pravý roh 9574** 240x230x Schodová dlaždice 9330** 240x350x42/ Rohová schodová dlaždice 9335** 350x350x42/ Schodový sokl levý 9337** 440/73x194/108x Schodový sokl pravý 9338** 440/73x194/108x Residence 55420*** 240x300x20/ Barevné provedení: 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt, 948 portofino, 970 braunpalette R 12 Barevné provedení: * = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt, 948 portofino Barevné provedení: *** = 010S herbstlaub, 070S naturrot Barevné provedení: ** = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 948 portofino Poznámka: **** zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. Goldline*** - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr). Strana 36 Po et ks/m2 ks/mb K /m2 K /mb ks/karton ks/palet Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice x140x Dlaždice x290x Dlaždice x115x Dlaždice x240x Sokl x73x Sokl x73x Rohová tvarovka x290/52x Rohová tvarovka s nosem x115/52x Schodová dlaždice 9330** 240x350x42/ Rohová schodová dlaždice 9335** 350x350x42/ Schodový sokl levý 9337** 440/73x194/108x Schodový sokl pravý 9338** 440/73x194/108x Barevné provedení: 851 goldocker, 852 goldsiena, 853 goldbraun Poznámka: *** zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. Barevné provedení: ** = pouze v barv 851 a 852 Cotto naturale - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr). Strana 36 Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Po et ks/m2 ks/mb K /m2 K /mb ks/karton ks/palet Dlaždice* x115x Dlaždice* x240x Dlaždice* x140x Sokl* x73x Sokl* x73x Rohová tvarovka* x115/52x Rohová tvarovka* x115/52x Schodová dlaždice* x350x42/ Schodový sokl levý* /73x194/108x Schodový sokl pravý* /73x194/108x Barevné provedení: 42613cotto, cotto-gelb Poznámka: * zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. 15 A4cenik indd :30:22

16 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (HB). Strana 9-10 Cihly: 215x100x65 mm Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet ** K /ks K /m2 Ks/palet Novinky roku 2010 ve formátu 210x90x65 mm Centurion Oud Beerse Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 CLASSICS 81. Barok "83" Alyssum Black Friston* Hocht Klampsteen grijs Maldon Antique Neo Romaans Oostende Oud-Neo Romaans Oud Romaans Rood Toscany Veldbloem Welham Antique Duinbergen Cie Classic* Rohový obkladový pásek - všechny druhy 49 RAINBOW 96. Amarillo Atlasgrijs Bianco Gobi Lavagrijs Mangaan Nero Zwart Mangaan Paepesteen Pampas Plaza Rossi Rosé Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 HERITAGE 112. Oud Bokrijk Oud Bologne Oud Brussel Oud Diest Oud Genk Oud Kortemark Oud Watou Oud Wezent Oud Paep Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 SMOKING - prodej cihel pouze po celých paletách Argento Dolphino Negresco Silverado Volcano Rohový obkladový pásek - všechny druhy 99 Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m 2 = 57 kus p i ší ce spáry mm a formátu 215/23/65 mm Poznámka: *do vyprodání zásob Obkladový pásek: tlouš ky cca 23 mm **po et kus cihel a pásk na palet je orienta ní Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. 16 A4cenik indd :30:23

17 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (L - VS). Strana 13 Spot eba íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * VS - formát cihel 210 x 100 x 65 mm, formát obkladových pásk 210 x 23 x 65 mm 346. Lindebloem , Kuststeen , Toscane , Corum , Geel Zilverzand , Sao Paulo , Mosa , Oud Kuststeen , Azalea , Neo Magnolia , Rose , Heidebloem , Barok , Terra Rood , Zephira , Scala , Boston , Primula , Afligem , Oud Herve , Oud Brabant , Oud Maasland , Alpenroos , Gala , Rustika , Avondrood , Viola , Salvia Gesinteld , Argentis , Java , Lithium , Treviso , Livorno , Liora , Prado Vormbak ,0 969 Prado Rood Had , Zwart Mangaan , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 69 Poznámka: spot eba cihel a obkladových pásk na 1 m 2 p i ší ce spáry mm je orienta ní. Tlouš ka pásk je cca 23 mm. Poznámka: *po et kus cihel a obkladových pásk na palet je orienta ní. Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (L - VS). Strana 13 Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * VS - formát cihel 240 x 115 x 71 mm, formát obkladových pásk 240 x 23 x 71 mm Mosa NF , Primula NF , Barok NF , Boston NF , Safora NF ,0 960 Ameland Antik NF , Donato NF , Bordeaux NF , Sella NF , Rohový obkladový pásek - všechny druhy A4cenik indd :30:23

18 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (T). Strana Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * T 1 - formát cihel 215 x 102 x 65 mm, formát obkladových pásk 215 x 23 x 65 mm 400. Atinea , Aurora , Beerse Barok* Akce! 57 17, , Els* Akce! 57 14, , Kastanjebruin Olm Orchidee , Pastorale Rennesse 57 21, , Spaans Rood , Tarifa* Akce! 57 14, , Trentino Beerse-rot* Akce! 57 14, , Cienna Novinka 57 19, , Blue Velvet Novinka 57 19, , Orchidee Rose Novinka Milano Novinka 57 19, , Opus Novinka 57 19, , Rood Novinka 57 19, , Oude Hoeve Novinka 57 23, , Brons Groen Novinka 57 25, , Lichtbrons Novinka 57 23, , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - T 2 - formát cihel 206 x 98 x 68 mm, formát obkladových pásk 206 x 23 x 68 mm 412. Agora Grafitzwart , Agora Paars 59 24, , Agora Wit Ivoor 59 24, , Agora Super Wit , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - T 3 - formát cihel 215 x 100 x 63 mm, formát obkladových pásk 215 x 23 x 63 mm 417. Dranouter Doprodej 59 21, , Geluveld Doprodej 59 21, , Heritage Doprodej , Oud ieper 59 21, , Valerian 59 21, , Vlaams , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - T 4 - formát cihel 215 x 102 x 65 mm, formát obkladových pásk 215 x 23 x 65 mm 424. Blauw Rood Genuanceerd 57 25, , Brons Rustiek , Lichtbrons Gesinterd , Veldbrons , Zalmbrons , Oud Vorsel , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - Poznámka: spot eba cihel a obkladových pásk na 1 m 2 p i ší ce spáry mm je orienta ní. Tlouš ka lícových obkladových pásk je cca 23 mm a po et kus cihel a obkladových pásk na palet je orienta ní. Dodávky cihel jsou realizovány po celých paletách. Poznámka: * do vyprodání zásob! Balení obkladových pásk a rohových obkladových pásk je individuální dle velikosti zakázky. Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. 18 A4cenik indd :30:23

19 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (T). Strana 11 Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet T 5 - formát cihel 208 x 98 x 63 mm, formát obkladových pásk 208 x 23 x 63 mm 430. Veldbrand Exterieur* , Ringoven Maaseiker Bont , Ringoven Paarsblauw , Ringoven Rood Genuanceerd , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - x 50 mm, formát obkladových pásk 210 x 23 x 50 mm 434. Kempenbrand* , Klampenkleur* , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 T 7 - formát cihel 238 x 113 x 68 mm, formát obkladových pásk 238 x 23 x 68 mm 439. Els (KIR)* 50 24, , Kastanjebruin 50 26, , Pastorale Trentino* 50 24, , Veldbrand Exterieur* , Ringoven Maaseiker Bont* , Ringoven Paarsblauw* , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - Poznámka: spot eba cihel a obkladových pásk na 1 m 2 p i ší ce spáry mm je orienta ní. Tlouš ka lícových obkladových pásk je cca mm. * do vyprodání zásob! Poznámka: po et kus cihel a obkladových pásk na palet je orienta ní. Dodávky cihel pouze po celých paletách. Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. Belgická cihlová dlažba klinker* (VM). Strana 20 íslo - název výrobku Formát Ks/palet K /ks Ks/m2 K /m2 Quinta Paars 215 x 70 x /576 17, Grijs-geel 215 x 70 x /576 19, Antraciert 215 x 70 x /576 19, Forum 215 x 70 x , Aureum 215 x 70 x , Arena 215 x 70 x Colosseum 215 x 70 x , septem Paars 215 x 52 x /576 15, Paars 215 x 70 x70 384/ Grijs-geel 215 x 52 x / Grijs-geel 215 x 70 x70 384/432 21, Antraciert 215 x 52 x /576 17, Antraciert 215 x 70 x70 384/432 21, Forum 215 x 52 x , Forum 215 x 70 x , Aureum 215 x 52 x , Aureum 215 x 70 x , Arena 215 x 52 x Arena 215 x 70 x Colosseum 215 x 52 x , Colosseum 215 x 70 x , Poznámka: * pouze na objednávku po celých paletách 19 A4cenik indd :30:23

20 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (VM). Strana Spot eba Belgické lícové cihly ražené íslo - název a rozm r (mm) Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * MONO ve formátu 190 x 90 x 50 mm 141. Mono / Mono / Mono / Mono / Mono / Mono / NATURE 147. Paars-Rood (190x90x50) (215x100x45) (215x100x65) Scheldebrand (190x90x50) (215x100x65) Oker (190x90x50) (215x100x65) Rood bruin (188x88x44) Zwart bruin (188x88x44) Geel bruin (188x88x44) RUSTIQUE 152. Oud Naemen (215x100x65) Oud Enaeme (215x100x65) Oud Mullem (188x90x47) Oud Paemel (188x90x47) Oud Master (188x90x47) Oud Oudenaarde (190x90x50) (215x100x65) Oud Laerne (190x90x50) (215x100x65) Oud Laethem (190x90x50) (215x100x65) Oud Deurle (190x90x50) (215x100x65) Oud Volkeghem (190x90x50) (215x100x65) Oud Kwaeremont (190x90x50) (215x100x65) Antique 160. Antiek Grijs-Geel (190x90x50) (215x100x65) Antiek Okergeel (190x90x50) (215x100x65) Antiek Paars-Rood (190x90x50) (215x100x65) Antiek Oranje-Rood (190x90x50) (215x100x65) Antiek rood (190x90x50) (215x100x65) Antiek geel (190x90x50) (215x100x65) Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m2 = 57 kus p i ší ce spáry mm a formátu 215/23/65 mm Poznámka: *po et kus cihel a pásk na palet je orienta ní Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. Belgické obkladové pásky ražené - 20 A4cenik indd :30:24

Lipea klinker. CENÍK platný od 1. 4. 2015 KONFIGURÁTOR FELDHAUS KLINKER. Vyzkoušejte náš nový vizualizační program:

Lipea klinker. CENÍK platný od 1. 4. 2015 KONFIGURÁTOR FELDHAUS KLINKER. Vyzkoušejte náš nový vizualizační program: Lipea klinker CENÍK platný od 1. 4. 2015 Vyzkoušejte náš nový vizualizační program: KONFIGURÁTOR FELDHAUS KLINKER Lícová cihla typ ČESKÝ FORMÁT 290 140 65 mm ČF DĚROVANÁ ČF PLNÁ Název Barva, povrch cena/ks

Více

... 14...50 ... 38 ...84

... 14...50 ... 38 ...84 obsah... 14 ANTIGELO K... 36 BLITZ... 32 DET-ACIDO... 31 DET-BASICO... 31 FS-18... 35 GAP-R... 23 GAP... 22 GEOMAT... 18 ISOFONIKO-R... 34 ISOFONIKO... 33 K-NET... 35 KRONOS... 16 METALICK S... 36 MONOKRONOS...

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

Ceny jsou platné od 01. 04. 2011 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Ceny jsou platné od 01. 04. 2011 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. Ceník DEVI 201 2 Ceny jsou platné od 01. 04. 2011 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. Obsah Jednožilové samolepící topné rohože Devimat devimat DSVF-150,

Více

Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. devi.cz Ceník 2012 2 Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. Obsah Jednožilové samolepící topné rohože DEVImat devimat DSVF-150,

Více

Ceník, červenec 2013. Ceník červenec 2013. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz

Ceník, červenec 2013. Ceník červenec 2013. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Ceník, červenec 2013 Ceník červenec 2013 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Ceny jsou platné od 1. 7. 2013 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Ceník, květen 2015 B B. Ceník květen 2015. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz

Ceník, květen 2015 B B. Ceník květen 2015. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Ceník, květen 2015 A A C B B C C D D G E D D F C A E A E G B A B G B E F Ceník květen 2015 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz . Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších

Více

Katalog, květen 2015 B B. Katalog květen 2015. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz

Katalog, květen 2015 B B. Katalog květen 2015. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Katalog, květen 2015 A A C B B C C D D G E D D F C A E A E G B A B G B E F Katalog květen 2015 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz . Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

DŘEVO TRUST BULLETIN

DŘEVO TRUST BULLETIN číslo 4 srpen září 2015 www.drevotrust.cz DŘEVO TRUST BULLETIN produktový bulletin pro zákazníky novinka Kompletní sady kování pro skříně s posuvnými dveřmi Nyní za ceny hliníkových profilů! Pokud uvažujete

Více

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2014 Obsah 06 _ Penetrační nátěry Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Rychlý epoxidový penetrační nátěr VG 7 S PCI Repahaft PCI Gisogrund

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Obsah Penetrační nátěry... 1 Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Epoxidový penetrační nátěr VG 7 Rychlý epoxidový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Výhody spolupráce s firmou Visimpex a.s.

Výhody spolupráce s firmou Visimpex a.s. Systém baení výrobků: Perfektní provedení skupinového baení i jednotivé krabičky jsou zákazníky oceňovány jako jedna ze siných stránek spoečnosti oproti konkurenci. Třístupňová kontroa kvaity: Perfektní

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

CENÍK PRODUKTŮ Minerální izolace a extrudovaný polystyren

CENÍK PRODUKTŮ Minerální izolace a extrudovaný polystyren CENÍK PRODUKTŮ Minerální izolace a extrudovaný polystyren Platný od 1. dubna 2010 Obsahuje kódy SVT k programu státních dotací Zelená úsporám Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Systém odvětrávané fasády pomocí lícových cihel Klinker Centrum s. r. o.

Systém odvětrávané fasády pomocí lícových cihel Klinker Centrum s. r. o. Systém odvětrávané fasády pomocí lícových cihel Klinker Centrum s. r. o. MALTY KE ZDĚNÍ A SOUČASNÉMU SPÁROVÁNÍ POHLEDOVÉHO ZDIVA Pro lícové cihly doporučujeme použití malty KLINKER KC VK 01 Technické informace:

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý... 16 Mimořádná zpráva 16 4 253 ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Z obsahu: Dílčí

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více