Klinker Centrum s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinker Centrum s.r.o."

Transkript

1 Klinker Centrum s.r.o. Procházkova 202, Kostelec nad Orlicí Ceník pro R platný od (1). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 20 %. 1. vydání Cihly KLINKER - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. Strana 3, 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. ervená hladká d rovaná NF.16 18, ervená reliéf d rovaná NF.26 18, ervená drásaná d rovaná NF.46 18, ervená hladká pestrá d rovaná NF. P 18, Melír hladká d rovaná NF.17 20, Melír reliéf d rovaná NF.27 20, Melír drásaná d rovaná NF 47 20, Burgund hladká d rovaná NF.19 21, Burgund reliéf d rovaná NF.29 21, ervená reliéf pískovaná d rovaná NF.56 20, Strana 3 9. erveno hn dá reliéf pískovaná d rovan NF.57 20, ervená hladká tmavá d rovaná W W.NF.16.tmavá 18, * ervená hladká melír d rovaná W W.NF.16.melír 18, * ervená hladká sv tlá d rovaná W W.NF.16.sv tlá 21, * Hn dá hladká d rovaná W W.NF.hn dá 18, * * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - eský formát F 290x140x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. ervená hladká d rovaná F.16 30,0 44, ervená hladká d rovaná A A. F.16 30,0 44, ervená hladká d rovaná W W. F.16 32,9 44, * ervená sv tlá hladká d rovaná W W. F.16.S 39,3 44, * 1. ervená tmavá hladká plná W W. FPL.16 43,3 44, * 1. ervená sv tlá hladká plná W W. FPL.16.S 50,8 44, * 1. ervená hladká plná zaoblená W W. FDPL , * 1. ervená sv tlá hladká plná zaoblená W W. FDPL S 48, * * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát RF 250x120x65 mm. Novinka- sv tle ervená barva! íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet Strana 8 Janka ervená sv tlá hladká d rovaná L.RF.Janka 18, Brunis hn dá hladká d rovaná L.RF.BRUNIS 20, Rudis hn dá sv tlá hladká d rovaná L.RF.RUDIS 20, Rudite melír hladká d rovaná L.RF.RUDITE 21, Martins melír hladká d rovaná L.RF.MARTINS 21, Ilzite žlutá hladká d rovaná L.RF.ILZITE 21, Janka ervená sv tlá hladká plná L.RFPL.Janka 31, Brunis hn dá hladká plná L.RFPL.BRUNIS 31, Obkladové pásky KLINKER - formát 240x14x71 mm. Super cena!!! Strana 2 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/paket Ks/palet Retro 16 NFPS.retro16 4, /35* 1728/1680* Retro 26 NFPS.retro26 4, /35* 1728/1680* Retro 56 NFPS.retro56 4, /35* 1728/1680* Retro 57 NFPS.retro57 4, /35* 1728/1680* Poznámka: Akce Retro je pouze do vyprodání zásob! Poznámka: * balení roku A4cenik indd :30:15

2 Akce jaro - super ceny!!! Strana 12 B žná cena belgických lícových ražených cihel a obkladových pásk je v cca K /m2 + DPH. Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené Do vyprodání zásob! Spot eba Ks/m2 215 x 102 x 65 mm 215 x 23 x 65 mm íslo - název výrobku K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * Beerse-rot 57 14, , Els 57 14, , Warnave 57 14, , Tarifa 57 14, , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - Obkladové pásky Rustik KC v r zných barvách. Na základ individuálního požadavku zákazníka p ipravíme pásky Rustik KC za cenu 7 K /kus + DPH z r zných druh cihel ve formátu NFP = 240x71x14 mm nebo WDFP = 210(215)x65(50)x22 mm. Podrobn jší informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob! Na obkladové pásky Rustik KC se neposkytují obchodní slevy a není poskytnuta doprava ZDARMA. Výhodná nabídka na prodej pro ez z ražených cihel: 1. pro ez od pásk za cenu 3 K /ks + DPH 2. pro ez od rohových pásk za cenu 5 K /ks + DPH Strana 21 Podrobn jší informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob! Prodej pro ez je realizován po celých paletách a není poskytnuta DOPRAVA ZDARMA. Palety jsou ú továny ástkou 200,- K + DPH. Vrácené nepoškozené palety do 90 dn od data prodeje budou odkoupeny v cen 180 K + DPH. Na pro ezy z ražených cihel se neposkytují obchodní slevy. Obkladové pásky KLINKER DIM x65x13 mm. Barva Kód K /ks Ks/m 2 K /m2 Ks/karton* Písková melír DIM , Super cena! Poznámka: * po et kus je orienta ní, 3060 ks/palet Do vyprodání zásob. Doprava Z D A R M A! 1. V p ípad odb ru minimáln 5 palet cihel KLINKER nebo minimáln 2 palety obkladových pásk s jedním místem vykládky v R (doba vykládky v etn ekání nep esáhne 1 hodinu) poskytujeme dopravu Z D A R M A! Malty, lepidla, dopl kové tvarovky, atd. jsou sou ástí dodávek. P i p ekro ení uvedené doby vykládky je dopravce oprávn n vyú tovat p íjemci zboží náhradu za ekání vozidla. 2. Nabízíme vykládku kamionu hydraulickou rukou v cen 180,- K /paletu. 3. Dopravu ZDARMA zajiš ujeme cca do p ti pracovních dn s tím, že nelze garantovat p esný as p íjezdu. 4. V p ípad menších dodávek Vám rádi zajistíme dopravu zboží na Vaše náklady. Podrobn jší informace Vám poskytnou pracovnice expedice. Upozorn ní: v p ípad individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než je celá paleta bude ú továno balné ve výši 199,-K bez DPH za paket. 2 A4cenik indd :30:20

3 Parapetní desky KLINKER (ZG). Strana 38 Barevné provedení ervená Žlutá Engoba a glazura Název výrobku Ks/mb K /ks K /ks K /ks Ks/palet PD 18 (180x110x25 mm) PD 23 (230x110x25 mm) PD 28 (280x110x25 mm) PD 30 (300x110x25 mm) Poznámka: na objednávku v barevném provedení: melír, viš ová, hn dá-sv tlá, hn dá-tmavá, zelená, modrá. St íšky na sloupky KLINKER (ZG). Strana 38 Barevné provedení ervená Žlutá Engoba a glazura Název výrobku K /ks K /ks K /ks Ks/palet St íška (250x250 mm) St íška (250x380 mm) St íška (320x320 mm) Novinka. St íška (380x380 mm) St íška (120x110 mm) St íška (250x110 mm) St íška (200x65x105 mm) St íška (300x65x105 mm) Novinka. St íška (200x110x25 mm) St íška (300x110x25 mm) Poznámka: na objednávku v barevném provedení: melír, viš ová, hn dá-sv tlá, hn dá-tmavá, zelená, modrá. Obrubník KLINKER - ervený 305 x 135 x 38 mm. Strana 38 Název výrobku Kód K /ks Ks/palet * Poznámka: *po et kus Obrubník KLINKER - ervený OB na palet je orienta ní Obkladové pásky klinker KC, parapetní desky klinker, st íšky na sloupky (Pr) Strana 39 Kód - název výrobku Formát ervená hladká K /ks R zné barvy, glazura a engoba K /ks ervená hladká K /m2 5.1 obkladový pásek Klinker KC* 250x65x Rohový obkladový pásek Klinker KC 250/120x65x /840 Rohový obkladový pásek Klinker KC 120/36x65x parapetní deska 150x120x parapetní deska 150x245x parapetní deska 200x120x parapetní deska 220x120x parapetní deska 245x120x parapetní deska 280x120x parapetní deska 310x120x st íška na zdivo 180/120x100x st íška na zdivo plná 180/120x65x st íška na zdivo 310/250x100x st íška na zdivo plná 310/250x65x st íška na sloupek 380x st íška na sloupek 380x st íška na sloupek 250x xx st íška na sloupek 380x Poznámka: * 84 karton = ks pásk / palet, 1 m2 pásk v etn spáry = 50 kus. Obkladové pásky jsou v barevném provedení: hn dá, hn dá glazovaná, melír, više, m d ná, erveno-hn dá a erno-modrá. Parapetní desky jsou v barevném provedení: hn dá, hn dá glazovaná, više, m d ná a erno-modrá. Dlažební žulové kostky. Rádi Vám zpracujeme individuální nabídku na dodávku dlažebních žulových kostek. Základní velikosti kostek jsou: 4/6 cm, 8/10 cm, 15/17 cm. ks/karton ks/palet 3 A4cenik indd :30:20

4 Speciální suché maltové sm si pro sou asné zd ní a spárování cihel klinker a lícových cihel. Název výrobku - kód K /pytel 40 kg/30 kg*** Ks/palet * Kg/pytel*** Strana Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 šedá 210 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 bílošedá 320 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 bílá 420 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 erná 350 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 tmav šedá 300 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 antracitová 300 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01 bílobéžová 410 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** žlutá 500 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** pomeran ová 550 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** lososová 550 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** m d ná 480 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** tmav ervená 550 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** hn dá 630 / / / 30 Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01** zelená 580 / / / 30 Kanaliza ní malta KC SBM šedá Orienta ní spot eba malty na 1m2 zdiva ší ky 100 a 115 mm, ší ka spáry 10-12mm = 48 kg Poznámka: * Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou ú továny ástkou 300 K + DPH. Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v cen 250 K + DPH. ** Barevné malty KLINKER KC VM 01 a KLINKER KC VK 01 jsou dodávány individuáln dle jednotlivých objednávek. *** V pr b hu roku 2010 bude zm na balení malty z 40 kg pytl na 30 kg pytle. Malta KLINKER KC VM 01 je ur ena pro sou asné zd ní a spárování cihel klinker. Malta KLINKER KC VK 01 je ur ena pro sou asné zd ní a spárování lícových cihel. Strana Speciální lepidla a spárovací hmoty pro klinker a lícové obkladové pásky. Název výrobku - kód Balení v kg*** K /pytel 40 kg/30 kg*** Ks/palet * Poznámka RKS speciální lepidlo pro pásky Spot eba: cca 4-5 kg/m2 FM spárovací hmota šedá 40 / / / 42 FM spárovací hmota bílošedá 40 / / / 42 Spot eba pro pásky síly 23 mm: FM spárovací hmota bílá 40 / / / 42 cca 10 kg/m2 FM spárovací hmota erná 40 / / / 42 FM spárovací hmota tmav šedá 40 / / / 42 Spot eba pro pásky síly do 14 mm: FM spárovací hmota antracitová 40 / / / 42 cca 5 kg/m2 FM spárovací hmota bílobéžová 40 / / / 42 FM spárovací hmota** žlutá 40 / / / 42 FM spárovací hmota** pomeran ová 40 / / / 42 FM spárovací hmota** lososová 40 / / / 42 FM spárovací hmota** m d ná 40 / / / 42 FM spárovací hmota** tmav ervená 40 / / / 42 FM spárovací hmota** hn dá 40 / / / 42 FM spárovací hmota** zelená 40 / / / 42 RSS spárovací hmota celoplošná šedá Spot eba: cca 5 kg/m2 "celoplošn " SEIFERT spárovací hmota všechny barvy Spot eba: cca 8-10 kg/m2 Poznámka: Spárovací hmota SEIFERT je dodávána ve 20 barevných odstínech. Paleta 120x100 cm je ú tována ástkou 520 K + DPH. Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou ú továny ástkou 300 K + DPH. Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v cen 250 K + DPH, nad 90 dní v cen 100 K + DPH. **Barevné spárovací hmoty FM jsou dodávány individuáln dle jednotlivých objednávek. Podrobn jší informace najdete na: 4 A4cenik indd :30:20

5 Speciální lepidla a spárovací hmoty pro klinker a lícové obkladové pásky. Strana 45 Název výrobku - kód Balení v kg v K Ks/palet Poznámka M.Primer Penetra ní nát r zpev ující. M.Primer Spot eba: 0,2 kg/m2. M.Klinkerflex šedý Lepící tmel. Spot eba: cca 5 kg/m2. M.Klinkerfuge (bianco) M.Klinkerfuge (bianco) M.Klinkerfuge (manhattan 2000) Cementová spárovací hmota pro M.Klinkerfuge (manhattan 2000) spáry ší ky 4-15 mm. M.Klinkerfuge (grigio argento) M.Klinkerfuge (grigio medio) R zné barevné provedení. M.Klinkerfuge (šedá) M.Klinkerfuge (antracite) Spot eba: cca 5 kg/m2. M.Klinkerfuge (antracite) M.Klinkerfuge (jasmine) M.Klinkerfuge (beige 2000) M.Klinkerfuge (marrone) M.Keraseal Impregna ní lak na neglazované savé M.Keraseal materiály. Spot eba: 0,2 kg/m2. M.Antipluviol S Transparentní hydrofobní p ípravek. M.Antipluviol S Spot eba: 0,1-1,0 kg/m2 dle savosti. M.Keranet tekutý Vysoce ú inný istící prost edek pro M.Keranet tekutý keramické obklady a dlažby. M.Brett zelený istící prost edek. M.Spárovací st rka zelená Pro cementové spárovací hmoty M.Spárovací st rka ervená Pro epoxidové spárovací hmoty Speciální materiály. Strana 45 Název výrobku - kód Balení v kg v K Ks/palet Poznámka M.Mapelastic / A Cementová dvousložková vysoce M.Mapelastic / B plastická hydroizolace beton. M.Mapelastic / A + B (souprava) Spot eba: 1,7 kg/m2 na 1mm tlouš ky. M.Mapeband (dodává se na bm) 1 bm Pružná hydroizolace spoj. M.Elastorapid šedý / A Cementové dvousložkové lepidlo M.Elastorapid šedý / B 6, s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. M.Elastorapid šedý / A + B (souprava) 31, Spot eba: 3-8 kg/m2. M.Ultracolor plus bílý M.Ultracolor plus bílý Rychle tvrdnoucí spárovací hmota M.Ultracolor plus manhattan na dlažbu pro spáry ší ky 2-20 mm. M.Ultracolor plus manhattan M.Ultracolor plus st íbrošedý Spárovací hmota je hydrofobní M.Ultracolor plus st edn šedý (odpuzující vodu), M.Ultracolor plus cementov šedý systém DropEffect a BioBlock. M.Ultracolor plus cementov šedý M.Ultracolor plus antracit Spot eba dle velikosti spáry M.Ultracolor plus erný a formátu dlažby. M.Ultracolor plus jasmín M.Ultracolor plus vanil. žlutý Dlažba 240x240 mm spára 8 mm M.Ultracolor plus béžový je spot eba cca 0,7-1,0 kg/m2. M.Ultracolor plus coral M.Ultracolor plus caramel M.Ultracolor plus marone M.Ultracolor plus terakota M.Ultracolor plus okoládový M.Ultracolor plus hn dý siena M.Ultracolor plus slun.žlutý M.Ultracolor plus magnolie M.Ultracolor plus staror žový Poznámka: Ultacolor plus je dodáván ve 26 barevných odstínech. 5 A4cenik indd :30:20

6 Kotvení fasád. Pro kotvení fasád z cihel KLINKER Vám nabízíme kompletní dodávku spon a kotev. Strana 42 bude stanovena dohodou podle individuálního výpisu a pot eb zákazníka. Níže uvedené spony jsou ur eny pro dodate né kotvení režného zdiva. Kotvení do cihlového zdiva a betonu. Kotvení do porobetonu. Název výrobku - kód Vzdálenost st n v mm K /ks Název výrobku - kód Vzdálenost K /ks ZV-160/4 do 25 15,0 PB10-160/4 do 60 24,00 ZV-180/ ,0 PB10-200/ ,00 ZV-210/ ,0 PB10-225/ ,00 ZV-250/ ,0 PB10-250/ ,00 ZV-275/ ,0 PB10-300/ ,00 ZV-300/ ,0 Odv trávací m ížka bílá 120 x 60 x 10 mm 39 ZV-320/ ,0 Odv trávací m ížka šedá 120 x 60 x 10 mm 39 ZV-350/ ,0 Odv trávací m ížka hn dá 120 x 60 x 10 mm 39 Zv-400/ ,0 P íchytka izolace s okapni kou LSZ-ISO-CLIP 3,0 Adapter na zašroubování PB kotev 590 Po et kotev v kartonu = 250 kus. Kontaktní zateplovací systém s obkladovým páskem. Strana 41 Název výrobku Kód K /roli za m2 Množství Ší ka v mm Armovací sí - perlinka R131* R role / 55 m Armovací sí - perlinka R 267* R role / 50 m Název výrobku Kód Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-140NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-160NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-180NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-200NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-220NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-260NS Talí ová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou Ki-300NS Talí p ítlakový pro upevn ní minerální vlny KWL Záslepka fasádní ZK Poznámka: výše uvedené kotvení je do cihlového zdiva a porobetonu. Balení/ks K /ks Max.tlouš ka izolace v mm ,5 * Prodej perlinky pouze po celých rolích. Speciální materiály. Strana 44 Hmotnost kg/m2 0,162 0,314 Název výrobku - kód Balení v kg v K Poznámka KSE - odstra ova vápenných skvrn Spot eba cca ml/m2 dle zn išt ní. KSE - odstra ova vápenných skvrn Spot eba cca ml/m2 dle zn išt ní. ZSE - odstra ova cementových skvrn Spot eba cca ml/m2 dle zn išt ní. FDS 2 K - dvousložková tekutá hydroizolace 20 (15 +5) 1800 Spot eba cca 3-4 kg/m2 p i jedné vrstv. DBF - t snící páska profi role 50 m 3000 Umož uje tvorbu vodonepropustného nároží. DDB - t snící páska hobby role 5 m 300 Umož uje tvorbu vodonepropustného nároží. FFM - žáruvzdorná malta Malta ur ená pro vyzdívání topeniš, obložení krb FFM - žáruvzdorná malta a míst, které jsou vystavovány teplot do 1000 C. K 09 F - pokrýva ská malta s vlákny šedá Malta ur ená k osazování h ebená a podmazávání tašek. K 09 F - pokrýva ská malta s vlákny ervená Spot eba cca kg/1bm krytiny. SBM - malta ke zd ní kanál a šachet Spot eba cca 48 kg/m2. PFM 94 - malta k suchému spárování dlažby Barva šedá. Spot eba cca 1,3-15 kg/m2 dle velikosti spar. PFM - malta ke spárování dlažby s epoxidem Barva písková. Spot eba cca 3,8-16 kg/m2 dle velikosti spar. PFM - malta ke spárování dlažby s epoxidem Barva basalt. Spot eba cca 3,8-16 kg/m2 dle velikosti spar. RFM - malta k restaurování režného zdiva Malta ur ená pro opravu režného zdiva. 42 pytl /palet. Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou ú továny ástkou 300 K + DPH. Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v cen 250 K + DPH. 6 A4cenik indd :30:20

7 Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER Röben. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet Ks/karton 1. ervený hladký NFPS 16 15, ervený reliéf NFPS 26 15, Melír hladký NFPS 17 16, Melír reliéf NFPS 27 16, Burgund hladký NFPS 19 17, Burgund reliéf NFPS 29 17, ervený reliéf pískovaný NFPS 56 17, erveno hn dý reliéf pískovaný NFPS 57 17, Rohové tvarovky - všechny druhy NFRS typ 69, Formát: NFPS 240x14x71 mm NFRS 240x14x71x115 mm Obkladové pásky KLINKER - eský formát FP 290x10x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet Ks/karton ervený hladký sv tlý A - Novinka!!! A. FP ,9 44, ervený hladký A A. FP.16 12,9 44, Cihly KLINKER - formát NF dopl ková d rovaná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/mb K /mb Ks/palet ervená hladká d rovaná NFD.16.typ Melír hladká d rovaná NFD.17.typ Burgund hladká d rovaná NFD.19.typ ervená hladká tmavá W W.NFD * Strana 8 ervená hladká melír W W.NFD * ervená hladká sv tlá W W.NFD * Hn dá hladká W W.NFD * Poznámka: typ 112, 117, 118, 119, 200, 302, 410, 411, 600 a další. * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát NF dopl ková plná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/mb K /mb Ks/palet ervená hladká plná NFDPL.16.typ Melír hladká plná NFDPL.17.typ Burgund hladká plná NFDPL.19.typ ervená hladká tmavá W W.NFDPL * Strana 8 ervená hladká melír W W.NFDPL * ervená hladká sv tlá W W.NFDPL * Hn dá hladká W W.NFDPL * Poznámka: typ 112, 117, 118, 119, 200, 302, 410, 411, 600 a další. * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát NF plná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. ervená hladká plná NFPL ervená reliéf plná NFPL Melír hladká plná NFPL Melír reliéf plná NFPL Burgund hladká plná NFPL Burgund reliéf plná NFPL ervená reliéf pískovaná plná NFPL erveno hn dá reliéf pískovaná plná NFPL rot-nuanciert "H" plná ABC.H.2154.NFPL Do vyprodání. 1. ervená hladká tmavá W W.NFPL.16.tmavá * Strana 8 ervená hladká melír W W.NFPL.16.melír 25, * ervená hladká sv tlá W W.NFPL.16.sv tlá 29, * Hn dá hladká W W.NFPL.hn dá * * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. 7 A4cenik indd :30:21

8 Cihly KLINKER Röben - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 1. WESTERWALD rot glatt* NF.WRG WESTERWALD bunt glatt* NF.WBG WESTERWALD bunt genarbt* NF.WBGB EIFEL blau-bunt* NF.EBB Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER Röben. Strana 3, 4, 7 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet ** Ks/karton** 1. WESTERWALD rot glatt NFP / 24 WESTERWALD rot genarbt NFP / WESTERWALD bunt glatt NFP / 24 WESTERWALD bunt genarbt NFP / EIFEL blau-bunt* NFP.EBB / 24 TAUNUS schmelz-bunt* NFP.TAUNUS.SB SPESSART* NFP.SPESSART VOGTLAND rot* NFP.VOGTLAND.R VOGTLAND bunt* NFP.VOGTLAND.B RHÖN ziegelrot genarbt* NFP.RHÖN.ZGE RHÖN bunt genarbt* NFP.RHÖN.BGE WESTERWALD rot glatt NFR WESTERWALD rot genarbt NFR WESTERWALD bunt glatt NFR WESTERWALD bunt genarbt NFR EIFEL blau-bunt* NFR.EBB TAUNUS schmelz-bunt* NFR. TAUNUS.SB SPESSART* NFR.SPESSART VOGTLAND rot* NFR.VOGTLAND.R VOGTLAND bunt* NFR.VOGTLAND.B RHÖN ziegelrot genarbt* NFR.RHÖN.ZGE RHÖN bunt genarbt* NFR.RHÖN.BGE Formát: NFP 240x14x71 mm NFR 240x14x71x115 mm Poznámka: ** v pr b hu roku 2010 bude zm na balení. * novinky budou uvedeny na trh v pr b hu roku Zboží na objednávku, dodávky minimáln po celých kartonech. Lícové cihly tažené Röben - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet Strana GREETSIEL friesisch rot glatt* NF.GFRG Novinka 12. GREETSIEL friesisch bunt glatt* NF.GFBG Novinka 13. GREETSIEL friesisch rot gen.* NF.GFRGB GREETSIEL friesisch bunt gen.* NF.GFBGB RYSUM flamm bunt* NF.RFB DORNUM schmelz-bunt* NF.DSB FILSUM vulcan-bunt* NF.FVB Novinka 17. ACCUM* NF.AC HOOKSIEL kohle-bunt* NF.HKB Novinka OXFORD* NF.OXF Novinka CAMBRIDGE* NF.CAM Novinka 19. JEVER friesisch rot NF JEVER friesisch bunt NF Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. Lícové obkladové pásky a rohové tvarovky tažené Röben. Strana 3 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet Ks/karton 19. JEVER friesisch rot NFP JEVER friesisch bunt NFP FILSUM vulcan-bunt* NFP.FVB JEVER friesisch rot NFR JEVER friesisch bunt NFR FILSUM vulcan-bunt* NFR Formát: NFP 240x14x71 mm Formát: NFR 240x14x71x115 mm Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. 8 A4cenik indd :30:21

9 Cihly KLINKER - formát RF d rovaná 250x120x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * ervená hladká tmavá W W.RF.16.t ervená hladká melír W W.RF.16.m ervená hladká sv tlá W W.RF.16.s Žlutá hladká W W.RF.žlutá ervená reliéf melír písková W W.RF. er.r ervená antique melír písková W W.RF.ant * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát RF plná 250x120x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * ervená hladká tmavá W W.RFPL.16.t ervená hladká melír W W.RFPL.melír ervená hladká sv tlá W W.RFPL.16.s * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER - formát RF dopl ková plná 250x120x65 mm. Strana 8 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * ervená hladká tmavá W W.RFDPL ervená hladká melír W W.RFDPL ervená hladká sv tlá W W.RFDPL * Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 K /ks + DPH, zp tný nákup je za cenu 250 K /ks + DPH. Cihly KLINKER Röben - formát NFO d rovaná 240x65x71 mm. Strana 3 Název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet ervená hladká NFO Melír hladká NFO Burgund hladká NFO Na objednání lze dodat NFO.26, NFO.27, NFO.29. Kanaliza ní cihly klinker - formát NF plná 240x115x71 mm. Strana 29 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 500.W.NF K Ba / 250 Bu 501.W.NF D1 kantovka Ba / 250 Bu W.NF D2 kantovka Bu 502.W.NF klín A Bu 503.W.NF klín B Bu 504.W.NF klín C Ba / 300 Bu W.NF K 1/2 F Bu Název výrobku - kód K /pytel Ks/palet K /pal. Kg/pytel Kanaliza ní malta SBM šedá FM - spárovací hmota odolná sulfát m A4cenik indd :30:21

10 Cihly KLINKER keramické Röben* - formát NF 240x115x71 mm. Strana 6 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 37. OSLO perlweiss glatt NF.Oslo.PG OSLO perlweiss genarbt NF.Oslo.PGE MONTBLANC perlweiss NF.Montblanc.P ESBJERG perlweiss NF.Esbjerg.P ISLAND perlweiss NF.Island.P QUEBEC perlweiss bossiert NF.Quebec.PB BERGEN silberweiss glatt NF.Bergen.SG Novinka 44. BERGEN silberweiss genarbt NF.Bergen.SGE Novinka 45. Malmö silberweiss NF.Malmö.S Novinka CHELSEA basalt-bunt NF.Chelsea.BB Novinka 46. QUEBEC schwarz-nuanciert bossiert NF.Quebec.SNB FARO grau-nuanciert glatt NF.Faro.GNG FARO schwarz-nuanciert glatt NF.Faro.SNG FARO schwarz-nuanciert geschiefert NF.Faro.SNGS RAVELLO sand-weiss NF.Ravello.SW Novinka 51. RAVELLO gelb NF.Ravello.G Novinka 52. RAVELLO gelb-bunt NF.Ravello.GB Novinka 53. RAVELLO cotta-rot NF.Ravello.CR Novinka 54. SORRENTO sand-weiss NF.Sorrento.SW Novinka 55. SORRENTO gelb-orange NF.Sorrento.GO Novinka Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER keramické Röben. Strana 6-7 Ks/m2 Ks/mb K /m2 Ks/mb Ks/palet ** Ks/karton** íslo - název výrobku Kód K /ks 37. OSLO perlweiss glatt NFP.Oslo.PG / / OSLO perlweiss genarbt NFP.Oslo.PGE / / MONTBLANC perlweiss NFP.Montblanc.P / / ISLAND perlweiss NFP.Island.P / / BERGEN silberweiss glatt NFP.Bergen.SG / / BERGEN silberweiss genarbt NFP.Bergen.SGE / / 24 Chelsea basalt-bunt* NFP.Chelsea.BB FARO grau-nuanciert glatt NFP.Faro.GNG / / FARO schwarz-nuanciert glatt NFP.Faro.SNG / / FARO schwarz-nuanciert geschiefert NFP.Faro.SNGS / / 24 RIMINI gelb genarbt besandet* NFP.Rimini.GGB RIMINI gelb-bunt glatt* NFP.Rimini.GBG RIMINI gelb-bunt genarbt* NFP.Rimini.GBGE SORRENTO sand-weiss NFP.Sorrento.SW / / SORRENTO gelb-orange NFP.Sorrento.GO / / 24 OSLO perlweiss glatt NFR.Oslo.PG OSLO perlweiss genarbt NFR.Oslo.PGE MONTBLANC perlweiss NFR.Montblanc.P ISLAND perlweiss NFR.Island.P BERGEN silberweiss glatt NFR.Bergen.SG BERGEN silberweiss genarbt NFR.Bergen.SGE Chelsea basalt-bunt* NFR.Chelsea.BB FARO grau-nuanciert glatt NFR.Faro.GNG FARO schwarz-nuanciert glatt NFR.Faro.SNG FARO schwarz-nuanciert geschiefert NFR.Faro.SNGS RIMINI gelb genarbt besandet* NFR.Rimini.GGB RIMINI gelb-bunt glatt* NFR.Rimini.GBG RIMINI gelb-bunt genarbt* NFR.Rimini.GBGE SORRENTO sand-weiss NFR.Sorrento.SW SORRENTO gelb-orange NFR.Sorrento.GO Poznámka: zboží na objednávku, dodávky minimáln po celých kartonech. * novinky budou uvedeny na trh v pr b hu roku ** v pr b hu roku 2010 bude zm na balení. 10 A4cenik indd :30:21

11 Lícové cihly ražené Röben. Strana 5 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet 21. FORMBACK rot braun NF FORMBACK buntgeflammt NF FORMBACK hellrot bunt NF FORMBACK rot braun* WDF FORMBACK buntgeflammt* WDF FORMBACK hellrot bunt* WDF KLEIBRAND rot braun* WF.KRB KLEIBRAND buntgeflammt* WF.KB KLEIBRAND hellrot bunt* WF.KHB KLEIBRAND rot braun* WDF.KRB KLEIBRAND buntgeflammt* WDF.KB KLEIBRAND hellrot bunt* WDF.KHB WASSERSTRICH buntgeflammt* NF.WAB WASSERSTRICH hellrot-bunt* NF.WAHB MOORBRAND sandgelb-bunt NF MOORBRAND lehm-bunt NF MOORBRAND torf-bunt* NF WIESMOOR kohle-bunt NF.WI.KB WIESMOOR kohle-rot NF.WI.KR WIESMOOR hellrot-bunt NF.WI.HB WIESMOOR rotblau-bunt NF.WI.RBB FEHNBRAND hellrot-bunt NF.FE.HB FEHNBRAND buntgeflammt NF.FE.B GEESTBRAND bunt-weiss* NF.GE.BW DYKBRAND flämisch-bunt* NF.DFB Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude ú tován poplatek ve výši K + DPH. NF 240x115x71 mm, WF 210x100x50 mm, WDF 210x100x65 mm Lícové obkladové pásky a rohové tvarovky ražené Röben. Strana 5 Ks/m2 Ks/mb K /m2 K /mb Ks/palet Ks/karton íslo - název výrobku Kód K /ks 21. FORMBACK rot braun NFP FORMBACK buntgeflammt NFP FORMBACK hellrot bunt NFP FORMBACK rot braun* WDFP FORMBACK buntgeflammt* WDFP FORMBACK hellrot bunt* WDFP FORMBACK roh NFR a WDFR* WDFR KLEIBRAND rot braun* WFP.KRB KLEIBRAND buntgeflammt* WFP.KB KLEIBRAND hellrot bunt* WFP.KHB KLEIBRAND roh WFR* WFR WASSERSTRICH buntgeflammt* NFP.WAB WASSERSTRICH hellrot-bunt* NFP.WAHB MOORBRAND sandgelb-bunt NFP MOORBRAND lehm-bunt NFP MOORBRAND torf-bunt NFP MOORBRAND roh NFR NFR WIESMOOR kohle-bunt* NFP.WI.KB WIESMOOR kohle-rot* NFP.WI.KR WIESMOOR hellrot-bunt* NFP.WI.HB WIESMOOR rotblau-bunt* NFP.WI.RBB FEHNBRAND hellrot-bunt* NFP.FE.HB FEHNBRAND buntgeflammt* NFP.FE.B GEESTBRAND bunt-weiss* NFP.GE.BW DYKBRAND flämisch-bunt* NFP.DFB Poznámka: * zboží na objednávku. Roh NFR* Dodávky po celých kartonech. Formát: NFP 240x14x71 mm, WFP 210x14x50 mm, WDFP 210x14x65 mm NFR 240x14x71x115 mm, WFR 210x14x50x100 mm, WDFR 210x14x65x100 mm. 11 A4cenik indd :30:22

12 Cihly KLINKER - formát RF d rovaná 250x120x65mm**(C). Strana 29 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * 302. Sahara žlutá hladká PF Sahara žlutá hladká melír PF Sahara žlutá hladká Ton PF.10.Ton Ochra pomeran ová hladká melír PF Ochra pomeran ová hladká Ton PF.13.Ton Poznámka: * po et kus na palet je orienta ní **do vyprodání zásob Obkladové pásky klinker - formát 250x10x65mm** (C). Strana 29 íslo - název výrobku Kód K /ks Ks/m2 K /m2 Ks/palet * 302. Sahara žlutá hladká PFP Sahara žlutá hladká Ton PFP.10.Ton Ochra pomeran ová hladká melír PFP Ochra pomeran ová hladká Ton PFP.13.Ton Kalahari ervená hladká Ton PFP.15.Ton Poznámka: * po et kus na palet je orienta ní, karton = 17 kus (2009) nebo 26 kus (2010). **do vyprodání zásob Obkladové pásky a rohové tvarovky Klinker (A). Strana 32 íslo - název výrobku Formát K /ks Po et Ks/m2 K /m2 Ks/karton 320. Malta 1821/ x71x Malta 1821/ roh 240x115x71x Malta 1821/ sv tle ervená 240x71x Malta Struktur 1821/2110/1 240x71x Malta Struktur 1821/2510/1 - roh 240x115x71x Nordkap 1822/ x71x Nordkap 1822/ roh 240x115x71x Nordkap Struktur 1822/2110/1 240x71x Nordkap Struktur 1822/2510/1 - roh 240x115x71x Lanzarote 1823/ x71x Lanzarote 1823/ roh 240x115x71x Lanzarote Struktur 1823/2110/1 240x71x Lanzarote Struktur 1823/2510/1 - roh 240x115x71x Naturbrand 1004/2110/4 240x71x Salzburg 1207/2110/2 240x71x Kitzbühel 1208/2110/2 240x71x Struktur 1307/2110/2 240x71x Struktur besandet 1308/2110/3 240x71x Sandstein 1701/2110/2 240x71x Kupfer 1702/2110/2 240x71x Bronze-Weinrot 1704/2110/2 240x71x Weiss Struktur 1309/2110/1 240x71x Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m2 = 48 kus p i ší ce spáry mm. Po et kus /palet : obkladové pásky formát 240x71x10 mm = 2880 ks obkladové pásky formát 240x71x8 mm = 3600 ks rohové tvarovky formát 240x115x71x10 mm = 1200 ks Novinka Uno - mrazuvzdorná dlažba, schodnice (Osm). Strana 35 Po et ks/m 2 ks/mb K /m2 K /mb Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice 1100* 240x115x Dlaždice x240x Rohová - balkonová tvarovka /52x115x Parapetní deska x240x Sokl x73x Barva: 178 Panda, 190 Taifun, 196 Opal, * není v barv 196 Opal, Poznámka: * zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. ks/karton ks/palet 12 A4cenik indd :30:22

13 Obkladové pásky a rohové tvarovky klinker (Str). Strana K /ks Po et Ks/m2 K /m2 Ks/karton Ks/palet íslo - název výrobku Kód Formát 215 patrizierrot - relief 215.KERAVETTE x 52 x patrizierrot 215.KERAVETTE x 71 x 11 10, patrizierrot - roh 215.KERAVETTE x 115 x 71 x S200 saumon-sv tlá ervená S200.KERAVETTE x 71 x S200 saumon-sv tlá ervená-roh S200.KERAVETTE x 115 x 71 x weizengelb - relief 307.KERAVETTE x 52 x weizengelb 307.KERAVETTE x 71 x weizengelb - roh 307.KERAVETTE x 115 x 71 x patrizierrot ofenbunt-relief 316.KERAVETTE x 52 x patrizierrot ofenbunt 316.KERAVETTE x 71 x patrizierrot ofenbunt - roh 316.KERAVETTE x 115 x 71 x palace 318.KERAVETTE x 71 x palace - roh 318.KERAVETTE x 115 x 71 x royal 319.KERAVETTE x 71 x royal - roh 319.KERAVETTE x 71 x 52 x graphit - relief 330.KERAVETTE x 52 x xx. 336.metallic schwarz 336.KERAWVETTE x 71 x xx. 336.metallic schwarz - roh 336.KERAWVETTE x 115 x 71 x aurea 340.FACCIA x 92 x amsterdam-reliéf pískovaný 405.KERAPROTECT x 71 x amsterdam - roh 405.KERAPROTECT x 115 x 71 x groningen-reliéf 410.KERAPROTECT x 71 x groningen - roh 410.KERAPROTECT x 115 x 71 x utrecht-reliéf pískovaný 413.KERAPROTECT x 71 x utrecht - roh 413.KERAPROTECT x 115 x 71 x breda-reliéf pískovaný 415.KERAPROTECT x 71 x breda - roh 415.KERAPROTECT x 115 x 71 x rotterdam-reliéf pískovaný 416.KERAPROTECT x 71 x rotterdam - roh 416.KERAPROTECT x 115 x 71 x eindhoven-reliéf pískovaný 417.KERAPROTECT x 71 x eindhoven - roh 417.KERAPROTECT x 115 x 71 x den haag-reliéf pískovaný 430.KERAPROTECT x 71 x den haag - roh 430.KERAPROTECT x 115 x 71 x elba 803.KERAVETTE x 52 x sherry 825.KERAVETTE x 52 x sherry 825.KERAVETTE x 71 x sherry - roh 825.KERAVETTE x 71 x 52 x giallo 834.KERAVETTE x 71 x sandos 835.KERAVETTE x 71 x marmos 837.KERAVETTE x 71 x ferro 839.KERAVETTE x 71 x grigio 840.KERAVETTE x 71 x rosso 841.KERAVETTE x 71 x garda 850.KERAVETTE x 52 x weiss 140.KERAVETTE x 71 x weiss - roh 140.KERAVETTE x 115 x 71 x grau 230.KERAVETTE x 71 x grau - roh 230.KERAVETTE x 115 x 71 x braun 210.KERAVETTE x 71 x braun - roh 210.KERAVETTE x 115 x 71 x sandgelb 320.KERAVETTE x 71 x sandgelb - roh 320.KERAVETTE x 115 x 71 x Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m2 = 48 kus p i ší ce spáry mm. Strana 5 Název výrobku K /ks Cihly Röben: Formback, Moorbrand, FORMBACK typ Wasserstrich, Fehnbrand, Geestbrand a Dykbrand FORMBACK typ FORMBACK typ formát NF dopl ková 240x115x71 mm. A4cenik indd :30:22

14 TERRA - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Str). Strana 34 Po et ks/m 2 ks/mb K /m2 K /mb Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice x115x Dlaždice 1100* 240x115x Dlaždice x240x Dlaždice 1610* 240x240x Dlaždice 9520* 294x294x Schodová dlaždice s drážkou 9310* 300x115x Schodová dlaždice s drážkou 9320* 300x240x Schodová dlaždice s drážkou 9330* 300x294x , Rohová tvarovka 4812* 240x175x52x Rohová - balkonová tvarovka x115x52x Rohová tvarovka s drážkami x115x52x Rohová tvarovka s nosem 4826* 240x115x52x Schodová dlaždice - Florent 4892* 240x115x52x Parapetní deska 3491* 240x240x (6) 504 Parapetní deska 3491** 240x240x (6) 504 Schodová dlaždice x240x Rohová schodová dlaždice x345x Rohová tvarovka x60x60x Schodový sokl levý 9005 pár levý 236 pár pár - Schodový sokl pravý 9006 pár pravý 236 pár pár - Soklová lišta x73x Soklová lišta s podžlábkem 4000* 240x96x Vnit ní roh s podžlábkem 4004* 120x96x pár pár 684 Vn jší roh s podžlábkem 4005* 120x96x pár pár 684 Barevné provedení: 215 patrizierrot, 307 weizengelb, 313 herbstfarben, 316 patrizierrot ofenbunt Poznámka: * pouze v barevném provedení 215 patrizierrot, ** pouze v béžové barv 800, ROCCIA*** - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Str). Strana 35 Po et ks/m 2 ks/mb K /m2 K /mb Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice 8011* 240x115x Dlaždice x240x Dlaždice x294x Dlaždice 8045** 444x294x , Schodová dlaždice s drážkou x240x Schodová dlaždice s drážkou x294x , Rohová tvarovka s nosem x115x52x Rohová tvarovka s nosem x115x52x , Soklová lišta x73x Soklová lišta x73x8 59 3, Schodová dlaždice x240x Schodová dlaždice x294x , Rohová schodová dlaždice x345x Rohová tvarovka x60x60x Schodový sokl levý 9115 pár levý pár - Schodový sokl pravý 9116 pár pravý pár - Barevné provedení: 833 corda, 845 nero, 834 giallo, 840 grigio, 837 marmos, 841 rosso, 835 sandos, 839 ferro Poznámka: * nevyrábí se barevném provedení 833 corda, 845 nero ** nevyrábí se v barevném provedení 833 corda, 845 nero, 835 sandos, 839 ferro *** zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. ks/karton ks/karton ks/palet ks/palet 14 A4cenik indd :30:22

15 Obkladové pásky a rohové tvarovky Klinker (Agr). Novinka!!! Strana 33 Název výrobku - íslo Formát K /ks Po et Ks/m2 K /m2 Ks/karton Ks/palet Beige x73x11 19, Portofino x73x11 19, Naturrot x73x11 19, Rot-braun-violett x73x11 19, Neutralgrau x73x11 19, Dunkelgrau x73x11 19, Naturrot x73x11 19, Goldocker x73x11 19, Rohový obkladový pásek 240/52x73x Rohový obkladový pásek 240/115x73x Poznámka: zboží na objednávku, dodávky minimáln po celých kartonech. Naturkeramik**** - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr). Strana 37 Po et ks/m2 ks/mb K /m2 K /mb ks/karton ks/palet Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice x115x Dlaždice x240x Sokl 9066* 240x73x Rohová tvarovka x115/52x St edová schodová dlaždice 9570** 240x300x Schodová dlaždice levý roh 9573** 240x230x Schodová dlaždice pravý roh 9574** 240x230x Schodová dlaždice 9330** 240x350x42/ Rohová schodová dlaždice 9335** 350x350x42/ Schodový sokl levý 9337** 440/73x194/108x Schodový sokl pravý 9338** 440/73x194/108x Residence 55420*** 240x300x20/ Barevné provedení: 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt, 948 portofino, 970 braunpalette R 12 Barevné provedení: * = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt, 948 portofino Barevné provedení: *** = 010S herbstlaub, 070S naturrot Barevné provedení: ** = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 948 portofino Poznámka: **** zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. Goldline*** - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr). Strana 36 Po et ks/m2 ks/mb K /m2 K /mb ks/karton ks/palet Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Dlaždice x140x Dlaždice x290x Dlaždice x115x Dlaždice x240x Sokl x73x Sokl x73x Rohová tvarovka x290/52x Rohová tvarovka s nosem x115/52x Schodová dlaždice 9330** 240x350x42/ Rohová schodová dlaždice 9335** 350x350x42/ Schodový sokl levý 9337** 440/73x194/108x Schodový sokl pravý 9338** 440/73x194/108x Barevné provedení: 851 goldocker, 852 goldsiena, 853 goldbraun Poznámka: *** zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. Barevné provedení: ** = pouze v barv 851 a 852 Cotto naturale - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr). Strana 36 Název výrobku Kód Formát v mm K /ks Po et ks/m2 ks/mb K /m2 K /mb ks/karton ks/palet Dlaždice* x115x Dlaždice* x240x Dlaždice* x140x Sokl* x73x Sokl* x73x Rohová tvarovka* x115/52x Rohová tvarovka* x115/52x Schodová dlaždice* x350x42/ Schodový sokl levý* /73x194/108x Schodový sokl pravý* /73x194/108x Barevné provedení: 42613cotto, cotto-gelb Poznámka: * zboží na objednávku, dodávky pouze na celé kartony. 15 A4cenik indd :30:22

16 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (HB). Strana 9-10 Cihly: 215x100x65 mm Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet ** K /ks K /m2 Ks/palet Novinky roku 2010 ve formátu 210x90x65 mm Centurion Oud Beerse Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 CLASSICS 81. Barok "83" Alyssum Black Friston* Hocht Klampsteen grijs Maldon Antique Neo Romaans Oostende Oud-Neo Romaans Oud Romaans Rood Toscany Veldbloem Welham Antique Duinbergen Cie Classic* Rohový obkladový pásek - všechny druhy 49 RAINBOW 96. Amarillo Atlasgrijs Bianco Gobi Lavagrijs Mangaan Nero Zwart Mangaan Paepesteen Pampas Plaza Rossi Rosé Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 HERITAGE 112. Oud Bokrijk Oud Bologne Oud Brussel Oud Diest Oud Genk Oud Kortemark Oud Watou Oud Wezent Oud Paep Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 SMOKING - prodej cihel pouze po celých paletách Argento Dolphino Negresco Silverado Volcano Rohový obkladový pásek - všechny druhy 99 Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m 2 = 57 kus p i ší ce spáry mm a formátu 215/23/65 mm Poznámka: *do vyprodání zásob Obkladový pásek: tlouš ky cca 23 mm **po et kus cihel a pásk na palet je orienta ní Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. 16 A4cenik indd :30:23

17 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (L - VS). Strana 13 Spot eba íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * VS - formát cihel 210 x 100 x 65 mm, formát obkladových pásk 210 x 23 x 65 mm 346. Lindebloem , Kuststeen , Toscane , Corum , Geel Zilverzand , Sao Paulo , Mosa , Oud Kuststeen , Azalea , Neo Magnolia , Rose , Heidebloem , Barok , Terra Rood , Zephira , Scala , Boston , Primula , Afligem , Oud Herve , Oud Brabant , Oud Maasland , Alpenroos , Gala , Rustika , Avondrood , Viola , Salvia Gesinteld , Argentis , Java , Lithium , Treviso , Livorno , Liora , Prado Vormbak ,0 969 Prado Rood Had , Zwart Mangaan , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 69 Poznámka: spot eba cihel a obkladových pásk na 1 m 2 p i ší ce spáry mm je orienta ní. Tlouš ka pásk je cca 23 mm. Poznámka: *po et kus cihel a obkladových pásk na palet je orienta ní. Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (L - VS). Strana 13 Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * VS - formát cihel 240 x 115 x 71 mm, formát obkladových pásk 240 x 23 x 71 mm Mosa NF , Primula NF , Barok NF , Boston NF , Safora NF ,0 960 Ameland Antik NF , Donato NF , Bordeaux NF , Sella NF , Rohový obkladový pásek - všechny druhy A4cenik indd :30:23

18 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (T). Strana Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * T 1 - formát cihel 215 x 102 x 65 mm, formát obkladových pásk 215 x 23 x 65 mm 400. Atinea , Aurora , Beerse Barok* Akce! 57 17, , Els* Akce! 57 14, , Kastanjebruin Olm Orchidee , Pastorale Rennesse 57 21, , Spaans Rood , Tarifa* Akce! 57 14, , Trentino Beerse-rot* Akce! 57 14, , Cienna Novinka 57 19, , Blue Velvet Novinka 57 19, , Orchidee Rose Novinka Milano Novinka 57 19, , Opus Novinka 57 19, , Rood Novinka 57 19, , Oude Hoeve Novinka 57 23, , Brons Groen Novinka 57 25, , Lichtbrons Novinka 57 23, , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - T 2 - formát cihel 206 x 98 x 68 mm, formát obkladových pásk 206 x 23 x 68 mm 412. Agora Grafitzwart , Agora Paars 59 24, , Agora Wit Ivoor 59 24, , Agora Super Wit , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - T 3 - formát cihel 215 x 100 x 63 mm, formát obkladových pásk 215 x 23 x 63 mm 417. Dranouter Doprodej 59 21, , Geluveld Doprodej 59 21, , Heritage Doprodej , Oud ieper 59 21, , Valerian 59 21, , Vlaams , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - T 4 - formát cihel 215 x 102 x 65 mm, formát obkladových pásk 215 x 23 x 65 mm 424. Blauw Rood Genuanceerd 57 25, , Brons Rustiek , Lichtbrons Gesinterd , Veldbrons , Zalmbrons , Oud Vorsel , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - Poznámka: spot eba cihel a obkladových pásk na 1 m 2 p i ší ce spáry mm je orienta ní. Tlouš ka lícových obkladových pásk je cca 23 mm a po et kus cihel a obkladových pásk na palet je orienta ní. Dodávky cihel jsou realizovány po celých paletách. Poznámka: * do vyprodání zásob! Balení obkladových pásk a rohových obkladových pásk je individuální dle velikosti zakázky. Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. 18 A4cenik indd :30:23

19 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (T). Strana 11 Spot eba Belgické lícové cihly ražené Belgické obkladové pásky ražené íslo - název výrobku Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet T 5 - formát cihel 208 x 98 x 63 mm, formát obkladových pásk 208 x 23 x 63 mm 430. Veldbrand Exterieur* , Ringoven Maaseiker Bont , Ringoven Paarsblauw , Ringoven Rood Genuanceerd , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - x 50 mm, formát obkladových pásk 210 x 23 x 50 mm 434. Kempenbrand* , Klampenkleur* , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 T 7 - formát cihel 238 x 113 x 68 mm, formát obkladových pásk 238 x 23 x 68 mm 439. Els (KIR)* 50 24, , Kastanjebruin 50 26, , Pastorale Trentino* 50 24, , Veldbrand Exterieur* , Ringoven Maaseiker Bont* , Ringoven Paarsblauw* , Rohový obkladový pásek - všechny druhy 75 - Poznámka: spot eba cihel a obkladových pásk na 1 m 2 p i ší ce spáry mm je orienta ní. Tlouš ka lícových obkladových pásk je cca mm. * do vyprodání zásob! Poznámka: po et kus cihel a obkladových pásk na palet je orienta ní. Dodávky cihel pouze po celých paletách. Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. Belgická cihlová dlažba klinker* (VM). Strana 20 íslo - název výrobku Formát Ks/palet K /ks Ks/m2 K /m2 Quinta Paars 215 x 70 x /576 17, Grijs-geel 215 x 70 x /576 19, Antraciert 215 x 70 x /576 19, Forum 215 x 70 x , Aureum 215 x 70 x , Arena 215 x 70 x Colosseum 215 x 70 x , septem Paars 215 x 52 x /576 15, Paars 215 x 70 x70 384/ Grijs-geel 215 x 52 x / Grijs-geel 215 x 70 x70 384/432 21, Antraciert 215 x 52 x /576 17, Antraciert 215 x 70 x70 384/432 21, Forum 215 x 52 x , Forum 215 x 70 x , Aureum 215 x 52 x , Aureum 215 x 70 x , Arena 215 x 52 x Arena 215 x 70 x Colosseum 215 x 52 x , Colosseum 215 x 70 x , Poznámka: * pouze na objednávku po celých paletách 19 A4cenik indd :30:23

20 Belgické lícové cihly ražené a obkladové pásky (VM). Strana Spot eba Belgické lícové cihly ražené íslo - název a rozm r (mm) Ks/m2 K /ks K /m2 Ks/palet * K /ks K /m2 Ks/palet * MONO ve formátu 190 x 90 x 50 mm 141. Mono / Mono / Mono / Mono / Mono / Mono / NATURE 147. Paars-Rood (190x90x50) (215x100x45) (215x100x65) Scheldebrand (190x90x50) (215x100x65) Oker (190x90x50) (215x100x65) Rood bruin (188x88x44) Zwart bruin (188x88x44) Geel bruin (188x88x44) RUSTIQUE 152. Oud Naemen (215x100x65) Oud Enaeme (215x100x65) Oud Mullem (188x90x47) Oud Paemel (188x90x47) Oud Master (188x90x47) Oud Oudenaarde (190x90x50) (215x100x65) Oud Laerne (190x90x50) (215x100x65) Oud Laethem (190x90x50) (215x100x65) Oud Deurle (190x90x50) (215x100x65) Oud Volkeghem (190x90x50) (215x100x65) Oud Kwaeremont (190x90x50) (215x100x65) Antique 160. Antiek Grijs-Geel (190x90x50) (215x100x65) Antiek Okergeel (190x90x50) (215x100x65) Antiek Paars-Rood (190x90x50) (215x100x65) Antiek Oranje-Rood (190x90x50) (215x100x65) Antiek rood (190x90x50) (215x100x65) Antiek geel (190x90x50) (215x100x65) Rohový obkladový pásek - všechny druhy 79 Poznámka: orienta ní spot eba obkladových pásk na 1 m2 = 57 kus p i ší ce spáry mm a formátu 215/23/65 mm Poznámka: *po et kus cihel a pásk na palet je orienta ní Obkladové pásky: 30 kus /karton tj. 45 karton /palet = 1350 kus /palet. Rohové obkladové pásky: 18 kus /karton tj. 32 karton /palet = 576 kus /palet. Belgické obkladové pásky ražené - 20 A4cenik indd :30:24

Klinker Centrum s.r.o.

Klinker Centrum s.r.o. Klinker Centrum s.r.o. Procházkova 202, 517 41 Kostelec nad Orlicí Ceník pro ČR platný od 01.05.2009 (1). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 19 %. 1. vydání. Cihly KLINKER - formát NF děrovaná 240x115x71

Více

Klinker Centrum s.r.o. Ceník pro R platný od 01.05.2011 1. vydání 01.04.2011 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 20 %.

Klinker Centrum s.r.o. Ceník pro R platný od 01.05.2011 1. vydání 01.04.2011 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 20 %. Klinker Centrum s.r.o. Ceník pro R platný od 01.05.2011 1. vydání 01.04.2011 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 20 %. Cihly KLINKER - formát NF d rovaná 240x115x71 mm. Strana 4,9,10 Název výrobku Kód

Více

www.klinkercentrum.cz

www.klinkercentrum.cz Klinker Centrum s.r.o. Ceník pro ČR platný od 01.04.2012 1. vydání 01.03.2012 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 20 % VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ CIHEL KLINKER A OBKLADOVÝCH PÁSKŮ KLINKER VÍCE NEŽ 250 DRUHŮ LÍCOVÝCH

Více

Ceník produktů. platný od 1. 5. 2013 1. vydání 1. 4. 2013 abecední řazení dle kódů. Za 13 let v ČR více než 23 000 realizací www.klinkercentrum.

Ceník produktů. platný od 1. 5. 2013 1. vydání 1. 4. 2013 abecední řazení dle kódů. Za 13 let v ČR více než 23 000 realizací www.klinkercentrum. Ceník produktů platný od 1. 5. 2013 1. vydání 1. 4. 2013 abecední řazení dle kódů VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ CIHEL KLINKER A OBKLADOVÝCH PÁSKŮ KLINKER VÍCE NEŽ 250 DRUHŮ LÍCOVÝCH CIHEL A LÍCOVÝCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ

Více

OBSAH DLAŽBA DO LEPIDLA AG (DLAG00 ) 7-9 PÁSEK TAŽENÝ RÖBEN (PTR-00 ) 20-21 DLAŽBA DO LEPIDLA ST (DLST00 ) 9-10 PÁSEK TAŽENÝ ST (PTST00 ) 21-22

OBSAH DLAŽBA DO LEPIDLA AG (DLAG00 ) 7-9 PÁSEK TAŽENÝ RÖBEN (PTR-00 ) 20-21 DLAŽBA DO LEPIDLA ST (DLST00 ) 9-10 PÁSEK TAŽENÝ ST (PTST00 ) 21-22 strana strana CK CIHLY KLINKER 3-5 PR PÁSEK RAŽENÝ 17-20 CIHLY KLINKER LO (CKLO00...) 3 PÁSEK RAŽENÝ HB (PRCIHB0..) 17-18 CIHLY KLINKER NA (CKNA00 ) 3 PÁSEK RAŽENÝ RJ (PRCIRJ0..) 18 CIHLY KLINKER RÖBEN

Více

platný od 1.4.2015 2. vydání 1.10.2015 abecední řazení dle kódů

platný od 1.4.2015 2. vydání 1.10.2015 abecední řazení dle kódů platný od 1.4.2015 2. vydání 1.10.2015 abecední řazení dle kódů Tisk: 1. 10. 2015 strana strana CK CIHLY KLINKER 3-5 PR PÁSEK RAŽENÝ 21-23 CIHLY KLINKER CK (CKCK00 ) 3 PÁSEK RAŽENÝ CA (PRCICA0..) 21 CIHLY

Více

platný od 1.3.2014 3. vydání 9.6.2014 abecední řazení dle kódů

platný od 1.3.2014 3. vydání 9.6.2014 abecední řazení dle kódů platný od 1.3.2014 3. vydání 9.6.2014 abecední řazení dle kódů OBSAH strana strana CK CIHLY KLINKER 3-5 PR PÁSEK RAŽENÝ 20-23 CIHLY KLINKER CK (CKCK00 ) 3 PÁSEK RAŽENÝ DE (PRCIDE0..) 20 CIHLY KLINKER LO

Více

platný od 1.4.2015 1. vydání 1.3.2015 abecední řazení dle kódů

platný od 1.4.2015 1. vydání 1.3.2015 abecední řazení dle kódů platný od 1.4.2015 1. vydání 1.3.2015 abecední řazení dle kódů Tisk: 20. 4. 2015 strana strana CK CIHLY KLINKER 3-5 PD PARAPETNÍ DESKA 20-21 CIHLY KLINKER CK (CKCK00 ) 3 PARAPETNÍ DESKA PR (PDPR00 ) 20-21

Více

Katalog vybraných produktů

Katalog vybraných produktů Katalog vybraných produktů 2015-2016 VČETNĚ CEN VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ CIHEL KLINKER A OBKLADOVÝCH PÁSKŮ KLINKER VÍCE NEŽ 250 DRUHŮ LÍCOVÝCH CIHEL A LÍCOVÝCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ Aktualizace 1. 9. 2015 VÍCE NEŽ

Více

Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o.

Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o. Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o. Zvýhodněná cena Retro Hlavní výhody zateplovacího systému quick-mix s povrchovou úpravou cihlovými pásky: lepší tepelně technické vlastnosti obvodových

Více

Ceník lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter. Platnost od 1. 4. 2015. www.terca.cz

Ceník lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter. Platnost od 1. 4. 2015. www.terca.cz Řešení pro fasády Ceník lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter Platnost od 1. 4. 2015 www.terca.cz Obsah, desatero pro lícové zdivo, kontakty OBSAH LÍCOVÉ CIHLY Terca TAŽEÉ - ĚMECKÝ, RAKOUSKÝ A ČESKÝ

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2015

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2015 CIHLY, LUXFERY Cihla CDm 1,2 24/11,5/11,3cm ks 9,00 10,89 Cihla dutá příčková 29/14/6,5cm ks 8,00 9,68 Cihla lícová P20 MF 25/12/6,5cm ks 10,00 12,10 Cihla lícová P20 VF 29/14/6,5cm ks 13,00 15,73 Cihla

Více

Katalog lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter. www.terca.cz

Katalog lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter. www.terca.cz Řešení pro dlažby Katalog lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter www.terca.cz Řešení pro dlažby Obsah: Rozdělení sortimentu 3 Lícové cihly a obkladové pásky ražené 5 Lícové cihly Terca Klinker 21

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Hvězdná technologie pro Váš dům. Porotherm T Profi cihly plněné minerální vatou. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Hvězdná technologie pro Váš dům. Porotherm T Profi cihly plněné minerální vatou. Ceník výrobků a služeb Hvězdná technologie pro Váš dům Porotherm T Profi cihly plněné minerální vatou Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker

Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker Architekt stavby: Architectenbureau J. Van Oevelen bvba, B-Ekeren platný od 15. 3. 2010 Lícová cihla Blauw Rood Genuanceerd Výjimečná krása. Neomezená životnost.

Více

Katalog lícového zdiva a cihlové dlažby TERCA Klinker

Katalog lícového zdiva a cihlové dlažby TERCA Klinker Katalog lícového zdiva a cihlové dlažby TERCA Klinker Výjimečná krása. Neomezená životnost. OBSAH: Rozdělení výrobků TERCA Klinker... 4 Cihly TERCA Klinker... 5 Lícové cihly TERCA ražené... 9 Cihlová dlažba

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011 CIHLY Cihla lehčená P35 29/14/6,5cm ks 8,00 9,60 Cihla plná P20 29/14/6,5cm ks 7,00 8,40 Cihla plná P40 29/14/6,5cm ks 7,00 8,40 Cihla šamotová 24/11,5/6,5cm ks 32,00 38,40 Cihla šamotová 29/14/6,5cm ks

Více

venkovní obklady a dlažby

venkovní obklady a dlažby venkovní obklady a dlažby 110 venkovní Venkovní obklady a dlažby zeitlos... 112 113 keravette... 114 115 keraprotect... 114 115 keraplatte... 116 121 keraelement... 120 121 teriotec... 120 121 doporučení,

Více

Katalog lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter. www.terca.cz

Katalog lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter. www.terca.cz Řešení pro dlažby Katalog lícových cihel Terca a cihlové dlažby Penter www.terca.cz Řešení pro dlažby Obsah: Rozdělení sortimentu 3 Lícové cihly a obkladové pásky ražené 5 Lícové cihly Terca Klinker 17

Více

VDSBricks_brochure_light_CZ_121210.indd 1 20/12/12 17:01

VDSBricks_brochure_light_CZ_121210.indd 1 20/12/12 17:01 VDSBricks_brochure_light_CZ_121210.indd 1 20/12/12 17:01 VÍTEJTE Objevte skvělý svět cihel. Nechte se vtáhnout do příběhu, ve kterém se plynule prolíná tradice a inovace. Nechte se okouzlit a inspirovat.

Více

LEPENÍ OBKLAD A DLAŽBY

LEPENÍ OBKLAD A DLAŽBY Výrobek LEPENÍ OBKLAD A DLAŽBY Cena Zm na Zp sob dodávky bez DPH ceny sortimentu /kg,l 2014 Ceresit CM 11 5 kg 219608 paleta 200 45,00 9,00 kamión/sklad Tenkovrstvá lepicí malta k lepení keramických obklad

Více

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2015

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2015 Mírové nám. 61 Tel.: :+420 326 395 308 GSM.:+420 736 610 331-2 294 29 Bezno Czech Republic Fax: :+420 326 729 773 email: obklady@obklady-viko.cz www.obklady-viko.cz Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství

Více

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014 Mírové nám. 61 Tel.: :+420 326 395 308 GSM.:+420 736 610 331-2 294 29 Bezno Czech Republic Fax: :+420 326 729 773 email: obklady@obklady-viko.cz www.obklady-viko.cz Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Nemocni ní 734/13, 787 01 Šumperk Tel. : 583 710 111, 583 710 227-8, Fax: 583 710 190 e-mail: info@dols.cz, www.dols.

Nemocni ní 734/13, 787 01 Šumperk Tel. : 583 710 111, 583 710 227-8, Fax: 583 710 190 e-mail: info@dols.cz, www.dols. 1. 1. DI CZ25391941 ( CENY UVEDENY BEZ DPH ) 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE Dodací a platební podmínky : Dodací a platební podmínky jsou uvád ny v kupní smlouv api potvrzení kupní smlouvy jsou závazné pro ob strany.

Více

Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker

Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker Architekt stavby: M. Doucet, B-Herent platný od 1. 8. 2010 Výjimečná krása. Neomezená životnost. OBSAH, DESATERO PRO LÍCOVÉ ZDIVO, KONTAKTY OBSAH LÍCOVÉ CIHLY

Více

CENÍK. FACEBRICK)s.r.o. Dukelských)hrdinů)2666,)Rakovník Tel.:603475291,)777267230)))))))))) eimail:)info@facebrick.cz http://www.facebrick.

CENÍK. FACEBRICK)s.r.o. Dukelských)hrdinů)2666,)Rakovník Tel.:603475291,)777267230)))))))))) eimail:)info@facebrick.cz http://www.facebrick. FACEBRICK)s.r.o. Dukelských)hrdinů)2666,)Rakovník Tel.:603475291,)777267230)))))))))) eimail:)info@facebrick.cz http://www.facebrick.cz CENÍK LÍCOVÉ'CIHLY OBKLADOVÉ'PÁSKY CIHELNÁ'DLAŽBA KERAMICKÁ'DLAŽBA

Více

Německé lícové pásky a cihly se silikonovou impregnací název formát rozměr cihly ks/m2 Kč cihla Kč cihla m2 Kč pásek Kč pásek m2

Německé lícové pásky a cihly se silikonovou impregnací název formát rozměr cihly ks/m2 Kč cihla Kč cihla m2 Kč pásek Kč pásek m2 2012 Ceník lícových cihel a pásků ppaa Ceny jsou v Kč bez DPH změny v ceníku jsou vyhrazeny Německé lícové pásky a cihly se silikonovou impregnací název formát rozměr cihly ks/m2 Kč cihla Kč cihla m2 Kč

Více

Lícové cihly a obkladové pásky - ražené WDF + NF ( str. 7. až 17.katalogu )

Lícové cihly a obkladové pásky - ražené WDF + NF ( str. 7. až 17.katalogu ) CENÍK BRICKLAND 2014 Ceny yjsou uvedeny v Kč a bez příslušné zákonné sazby DPH. Vysvětlivky k poznámkám jsou uvedeny na konci ceníku. Při platbách v hotovosti v Plzni, v Praze a u mobilního terminálu řidiče

Více

Ceník lícových cihel / pásků Terca a cihlové dlažby Penter

Ceník lícových cihel / pásků Terca a cihlové dlažby Penter Ceník lícových cihel / pásků Terca a cihlové dlažby Penter Platnost od 15. 5. 2013 OBSAH, DESATERO PRO LÍCOVÉ ZDIVO, KONTAKTY OBSAH LÍCOVÉ CIHLY Terca (RAKOUSKO) NĚMECKÝ, RAKOUSKÝ A ČESKÝ FORMÁT..............................................................................................

Více

CLASSIC Klasická krása

CLASSIC Klasická krása PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 16 21 22 25 COMPLETTO Komplementární výrobky PATIO Ušlechtilá krása mramoru CLASSIC Klasická krása PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Lichoběžníková vegetační tvárnice* 16 Schodišťový stupeň Maxima*

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2014/2015

CENÍK VÝROBKŮ 2014/2015 2 CENÍK VÝROBKŮ 2014/2015 3 9 14 DECCO Stylové povrchy IMPRESSIO Terasové imprese STAMPO Architektonický beton ASPERO 3 Imola 3 Via Castello 3 Via Trio 3 ANTICO 4 Durango 4 Atrio 4 Merano 4 Romano 4 Natulit

Více

BEZZÁKLADOVÉ BETONOVÉ OPLOCENÍ PLOTOVÉ STŘÍŠKY A SLOUPOVÉ HLAVICE DLAŽBA A DOPLŇKY K CHODNÍKŮM

BEZZÁKLADOVÉ BETONOVÉ OPLOCENÍ PLOTOVÉ STŘÍŠKY A SLOUPOVÉ HLAVICE DLAŽBA A DOPLŇKY K CHODNÍKŮM PŘÍMÝ ČESKÝ VÝROBCE BEZZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PLOTOVÉ STŘÍŠKY A SLOUPOVÉ HLAVICE DLAŽBA A DOPLŇKY K CHODNÍKŮM www.koncak.cz Nízké pořizovací náklady! DLAŽBA STŘÍŠKY KÁMEN ROVNÝ 50 Přední strana KÁMEN ROVNÝ

Více

www.n a t u r b r i c k.cz

www.n a t u r b r i c k.cz L Í C O V É C I H L Y A C I H L O V É P Á S K Y P R O S T Y L O V O U A R C H I T E K T U R U C E N Í K 2 0 1 4 www.n a t u r b r i c k.cz ceník platný od 11.11.2013 ceny za m2 a bal. jsou s 21% sazbou

Více

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE C E N Í K OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ Platnost od 1.3.2013 Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb Sortiment je v ceníku ozna en podle zp sobu objednávání a dopravy takto : 1. Kamión: ucelená dodávka

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Originální tažená keramika pro dům i exteriér 2013/2014

Originální tažená keramika pro dům i exteriér 2013/2014 Originální tažená keramika pro dům i exteriér 2013/2014 Naším dědictvím je tažená keramika A již 130 let přicházíme stále s jejími novými podobami. Sázíme na keramické inženýrství A každý rok rozšiřujeme

Více

KVALITNÍ PLOŠNÁ A TERACOVÁ DLAŽBA. TopKvalita. zal. 1967 CENÍK

KVALITNÍ PLOŠNÁ A TERACOVÁ DLAŽBA. TopKvalita. zal. 1967 CENÍK KVALITNÍ PLOŠNÁ A TERACOVÁ DLAŽBA ESKÁ KVALITA TopKvalita zal. 1967 OV ENÁ PO CELÉ EVROP CENÍK 2015 Rozvoz zboží po paletách Od 700 Kč po celé České republice max. 1t / paleta 700 Kč / paleta Cena dopravy

Více

Lipea klinker. CENÍK platný od 1. 4. 2015 KONFIGURÁTOR FELDHAUS KLINKER. Vyzkoušejte náš nový vizualizační program:

Lipea klinker. CENÍK platný od 1. 4. 2015 KONFIGURÁTOR FELDHAUS KLINKER. Vyzkoušejte náš nový vizualizační program: Lipea klinker CENÍK platný od 1. 4. 2015 Vyzkoušejte náš nový vizualizační program: KONFIGURÁTOR FELDHAUS KLINKER Lícová cihla typ ČESKÝ FORMÁT 290 140 65 mm ČF DĚROVANÁ ČF PLNÁ Název Barva, povrch cena/ks

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2012 Platí od 1. března 2012 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic, červenohnědá + Solární kolektor Bramac BSK 10 2 OBSAH Inteligentní střešní

Více

Ceník pásek a podstřešních fólií

Ceník pásek a podstřešních fólií Difúzní fólie bez aplikační pásky Datum poslední úpravy: 11.6.2012 Ventia Bronze Ventia Gold Název Popis Rozměr Paleta Mj Ventia Titanium Ventia Platinium Ventia Metal** Vaxo XL Difúzní fólie s aplikační

Více

CENÍK platný od 1.1.2015

CENÍK platný od 1.1.2015 1. Tel.: 583 710 111, 583 710 227-8, Fax: 583 710 190 info@dols.cz, www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz DIČ CZ25391941 CENÍK platný od 1.1.2015 ( CENY UVEDENY BEZ DPH ) 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE: Dodací

Více

CENÍK 2013. e-mail: tomas.kunst@topwet.cz fax: +420 530 507 487

CENÍK 2013. e-mail: tomas.kunst@topwet.cz fax: +420 530 507 487 CENÍK 2013 Obchodní podmínky: objednávky jsou p ijímány pouze v písemné podob (e-mail, fax, e-shop) e-mail k zaslání objednávky: info@topwet.cz, p ípadn na faxové íslo +420 530 507 487 nedílnou sou ástí

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015 zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby Množství v ks Množství v m 2 Hmotnost v kg Cena v Kč / 1 m 2 paleta m 2

Více

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb 50% úspora energie Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix............... str.

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 KM BETA BRILIANT Kat. Název výrobku MJ BRILIANT BRILIANT vč. balení číslo bez DPH/ks DPH/ks ks/paleta 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 1.3

Více

sleva % sleva % sleva %

sleva % sleva % sleva % CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINY 1.2.-201 ŽIRAFA STAVEBNINY TEL: 312 68 342 E-MAIL: kladno@zirafa-stavebniny.cz www:zirafa-stavebniny.cz STŘEŠNÍ LATĚ Střešní lať impregnovaná 6x4cm 4m Střešní lať impregnovaná 6x4cm

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker

Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker Ceník lícových cihel a dlažby TERCA Klinker Platnost od 1. 2. 2012 Výjimečná krása. Neomezená životnost. OBSAH, DESATERO PRO LÍCOVÉ ZDIVO, KONTAKTY OBSAH LÍCOVÉ CIHLY TERCA Klinker (RAKOUSKO) NĚMECKÝ,

Více

sortiment zboží a seznam prodejcu naleznete na: www.kamen-ploty.cz www.magicrete.cz v obkladu a dlažeb s imitací prírodních materiálu

sortiment zboží a seznam prodejcu naleznete na: www.kamen-ploty.cz www.magicrete.cz v obkladu a dlažeb s imitací prírodních materiálu Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC) Tel/Fax: +420 257 951 521 Fax: +420 251 619 289 Mobil: +420 605 255 512 sortiment zboží a seznam

Více

KVALITNÍ PLOŠNÁ A TERACOVÁ DLAŽBA CENÍK 2014. TopKvalita. zal. 1967

KVALITNÍ PLOŠNÁ A TERACOVÁ DLAŽBA CENÍK 2014. TopKvalita. zal. 1967 KVALITNÍ PLOŠNÁ A TERACOVÁ DLAŽBA CENÍK 2014 ESKÁ KVALITA TopKvalita zal. 1967 OV ENÁ PO CELÉ EVROP OBSAH MRAMORA... 3 GRANEX... 4 GRANEX reliéf... 5 GRANEX XL... 6 MRAMORIT... 7 MRAMORIT reliéf... 8 MRAMORIT

Více

Ceník výrobků. www.betonbroz.cz. I. vydání. Platnost ceníku od 11. 4. 2011

Ceník výrobků. www.betonbroz.cz. I. vydání. Platnost ceníku od 11. 4. 2011 Ceník výrobků Platnost ceníku od 11. 4. 2011 I. vydání Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice, Česká republika telefon: +420 544 120 631 8, fax: +420 544 120 690 mobil: +420 777 010 793, +420 777

Více

katalog Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC)

katalog Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC) Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC) Tel/Fax: +420 257 951 521 Fax: +420 251 619 289 Mobil: +420 605 255 512 sortiment zboží a seznam

Více

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 www.kb-blok.

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 www.kb-blok. systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 NOVINKA! TVAROVKY PlayBlok - systém SUCHÉHO ZDĚNÍ PlayBlok a WallFishBlok

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS Střešní systém Benders Ceník Ceník Platný od 1. 4. 2014 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Hřebenáč pro snižující

Více

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně CENÍK 2015 Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně a 500 000 Kč ve finále facebook.com/porfixczsk youtube.com/c/porfixczsk www.porfix.cz

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Chytré stavební hmoty

Chytré stavební hmoty Chytré stavební hmoty BALKÓNY A TERASY www.quick-mix.cz Systém balkónu quick-mix Balkóny a terasy se zelení jsou obecně místa, na kterých rádi trávíme své volné chvíle především v době hezkého počasí.

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99 IZOLACE Izolace strana 1. Základní nátěry 103 2. Izolace perimetru 105 3. Těsnění spár 107 Ceník MUREXIN 2016 99 Bezchybná izolace - základ každé stavby! 1. Základní nátěry Základ hloubkový AG 3 Izolační

Více

Mimopražské zákazníky a zákazníky kte í požadují výrobky nestandardních tvar a rozm rádi p ivítáme (po telefonické domluv ) v naší kancelá i.

Mimopražské zákazníky a zákazníky kte í požadují výrobky nestandardních tvar a rozm rádi p ivítáme (po telefonické domluv ) v naší kancelá i. 1 / 10 edkládáme ceník našeho stálého sortimentu výrobk z plexiskla a um lých hmot. Jedná se o stojánky, podložky a držáky kterými vybavujeme restaurace, hotely, kavárny, knihovny, knihkupectví, prodejny

Více

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE C E N Í K OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb Platnost od 6.1.2012 Sortiment je v ceníku ozna en podle zp sobu objednávání a dopravy takto : 1. Kamión: ucelená dodávka

Více

CENÍK KIESEL, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014

CENÍK KIESEL, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014 stavební chemie pro obklady, dlažby a pokládání podlahových krytin a parket CENÍK, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014 výrobek přednátěry balení základní cena základní cena paletování spotřeba cena za jedn. za

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ FIRMY F I N C I B E C S.P.A.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ FIRMY F I N C I B E C S.P.A. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ FIRMY F I N C I B E C S.P.A. Společnost FINCIBEC S.p.A. vyrábí ve svých třech výrobních závodech výrobky tří značek: Monocibec, Century a Naxos, čímž zahrnuje téměř celý sortiment keramických

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

2801-2-2005 KLASIFIKACE V SOULADU S EN 13888

2801-2-2005 KLASIFIKACE V SOULADU S EN 13888 Rychle tvrdnoucí a vysychající hydrofobní spárovací tmel výjimečných vlastností pro výplň spár šířky od do 0 mm s účinkem DropEffect a protiplísňovou technologií BioBlock 801--005 KLASIFIKACE V SOULADU

Více

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 1. 2009 infolinka: 800 150 200

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 1. 2009 infolinka: 800 150 200 střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 1. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1

Více

typ: UNIVERSO L43 ceník platný od 16.10. 2008

typ: UNIVERSO L43 ceník platný od 16.10. 2008 typ: UNIVERSO L43 ceník platný od 16.10. 2008 režná: přírodní červená 310,00 30,40 engobovaná: červená, černá, měděná hnědá 328,50 32,20 engobovaná Antik: sahara*, toscana 328,50 32,20 taška krajová, levá

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Verze. 1 / 2013 / CZ 1) Dodací podmínky: Standardní termín dodání služby olepování profilů je: a) 7-14 dní (nabídka standardních dekorů - DECOR 50 viz. vzorník a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Místo veřejné zakázky: Druh řízení: Předmět

Více

obklady obklady dlažby

obklady obklady dlažby DG obklady obklady dlažby dlažby 828 bianco opaco DG001 obklad rektifikovaný, bílý 750,00 Kč bez DPH DG vetro bianco lucido DG002 obklad rektifikovaný, bílý s proužky 750,00 Kč bez DPH 828 bianco lucido

Více

Systém pro pokládku cihlových dlažeb Klinker Centrum s. r. o.

Systém pro pokládku cihlových dlažeb Klinker Centrum s. r. o. Systém pro pokládku cihlových dlažeb Klinker Centrum s. r. o. Vodonepropustné Vodopropustné TDM NVL 300 PFM PFF PFM-94 PFN PFH Pokládka Spáry Proč speciální malty quick-mix? jednoduchá aplikace dlouhá

Více

Střešní systém Benders

Střešní systém Benders Střešní systém Benders Ceník platný od 1. 4. 2012 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Oplechování střešního výlezu Hřebenáč pro snižující

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU SPOJPROJEKT PRAHA a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4 REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU D O K U M E N T A C E P R O O H L Á Š E N Í S T A V B Y S O

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

4 5 6 7 8 BRAMAC Název Spotřeba Kč bez DPH Bramac MAX Taška základní 1/1 7,5 ks / m 2 36,30 Taška půlená 1/2 dle potřeby 36,30 Krajní taška levá, pravá 2,6 ks / 1 bm 143,50 Taška pultu základní 1/1 3 ks

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu stavebnicemorphun.cz (dále také jen jako "prodávající") je Jan Malík, se sídlem

Více

Finální podlahové vrstvy Renovace a ochrana podlah podle požadavků na zatížení a vzhled. HADALAN podlahové systémy

Finální podlahové vrstvy Renovace a ochrana podlah podle požadavků na zatížení a vzhled. HADALAN podlahové systémy Finální podlahové vrstvy Renovace a ochrana podlah podle požadavků na zatížení a vzhled podlahové systémy Jsme specialisté na vaše zátěžové podlahy. Máme vhodná řešení pro všechny druhy zatížení. Pokud

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

Gabiony sítě různé náplně (na objednávku), různé tvary, doplňky skladem, prodej po dílech = úspora nákladů

Gabiony sítě různé náplně (na objednávku), různé tvary, doplňky skladem, prodej po dílech = úspora nákladů 0 let v Evropě 0 let Při výběru našich výrobků z pravé žuly dbáme na zachování přírního vzhledu, přímosti optiky spár, rozměrovou stálost a vyvážené, přírní stíny barev, tloušťku desek kvůli zvýšené bezpečnosti

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Program pro bydlení, fasády a objekty STRÖHER 2008. Originální keramika pro dům i exteriér

Program pro bydlení, fasády a objekty STRÖHER 2008. Originální keramika pro dům i exteriér Program pro bydlení, fasády a objekty STRÖHER 2008 Originální keramika pro dům i exteriér Profil STRÖHER STRÖHER made in Germany 125let tradice keramické výroby specialista na systémové řešení pro tažené

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK 2011

INFORMATIVNÍ CENÍK 2011 Výroba zámkové dlažby a betonových výrobků INFORMATIVNÍ CENÍK 2011 platný od 1. 6. 2011 ISO 9001: 2009 AZ BETON, s. r. o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice tel.: 572 588 023 fax: 572 588 194 email: odbyt@azbeton.cz

Více

obkladů a dlažeb s imitací přírodních materiálů

obkladů a dlažeb s imitací přírodních materiálů K A T A L O G obkladů a dlažeb s imitací přírodních materiálů V SOUČASNÉ DOBĚ NAJDETE NA TRHU VELKÉ MNOŽSTVÍ FIREM, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝROBOU UMĚLÉHO KAMENE, AVŠAK MÁLOKTERÝM Z NICH SE POVEDE DOSÁHNOUT

Více

OBSAH KATALOGU. List č. 1

OBSAH KATALOGU. List č. 1 OBSAH KATALOGU Skupina Obsah Strana Úvod - o firmě, způsob objednání a dodání zboží, platební podmínky,... GRAF - volba velikosti posuvu GRAF - volba otáček hřídele Základní sortiment fréz 01 Drážkovací

Více