Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne ) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Příjmy celkem , ,51 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,51 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Výdaje celkem , ,34 Výdaje na projekty TP , ,35 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,00 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,99 Financování , ,83 Celkové saldo 0,00 0,00 1

2 Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2011 Upr. rozpočet 2010 k * , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Z ostatních prostředků ( 6310) Kapitálové příjmy Přijaté transfery 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z toho transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR 0, , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377). Příjmy rozpočtu z toho transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z toho dotace z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 *Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok

3 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Výdaje na činnost RR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2011 Upr. rozpočet 2010 k * , ,4 Vlastní činnost RR (implementace ROP JZ) kryto z projektu TP 4.1 schváleného VRR usnesením č. 438/2010 a) osobní výdaje , , , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění navěšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnancům na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , ,0 Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,0 Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,4 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,0 Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projetků 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000, ,0 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura k řízení programu, předplatné časopisů a novin (Deník, Práce a mzda, MF Dnes, HN, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí aj. ) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 2x fotoaparát pro audity operací (8 tis.), 10x notebook (náhrada za pořízené v roce 2007) a další výpočetní technika (300 tis.), DDHM pro ICT (síťové prvky, přepínače atp.) (200 tis.), nábytek a vybavení prostor úřadu, archivní ragály (164 tis.), pomůcky pro kontrolu s poř. cenou nad 1 tis. Kč (6 tis. Kč) a ostatní zařízení (mobily, CDMA aj.) (20 tis.) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Kancelářské potřeby pro potřeby úřadu v ČB a Plzni (178 tis.), materiál k administraci projektu - šanony, desky (20 tis.), kancelářský papír mimo servisní smlouvu (48 tis.), materiál k lokálním tiskárnám mimo servisní smlouvu (220 tis.), hygienické potřeby (90 tis.), razítka, klíče (6 tis.), materiál pro služební vozy (10 tis.), PIDy pro Úřad RRRSJ (10 tis.), vizitky (30 tis.) a doplnění orientačního systému URR - cedulky (4,25 tis.) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,4 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (100 tis.) a Plzni (15 tis.) 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (145 tis.) a Plzni (65 tis.) 5154 Elektrická energie , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (195 tis.) a Plzni (95 tis.) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty do služebních automobilů 3

4 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Výdaje 516 na Nákup činnost služeb RR - hrazeno z projektů TP - celkem , , Služby pošt , ,0 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (744 tis.), internetové domény (5 tis.), datové spoje - Cesnet (230,4 tis.), SITMP (94, 54 tis.) a Starnet (35,7 tis.) 5163 Služby peněžních ústavů , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU (6,5 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (130 tis), připojištění na cesty do zahraničí (5 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (120 tis.) 5164 Nájemné , ,0 Parkovací místa ČB (80 tis.), nájem Plzeň (2 000 tis.) ČB (5 000 tis.), nájem arch. skříní (3,75 tis.), nájem za cizí prostory semináře konference (20 tis.) a pronájem datového spoje ČB (63 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Daňové a účetní poradenství (100 tis.), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (150 tis.), expertní posudky (50 tis.), audit TP (70 tis.), posouzení veřejné podpory (200 tis.), evaluační studie (1 000 tis.) a právní a konzultační služby (2 000 tis.) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Mytí a čištění aut (12 tis.), konsesionářské poplatky (9 tis.), služby autoprovozu (250 tis.), zdravotní prohlídky (30 tis.), úklidová služba ČB a Plzeň (530 tis.), BOZP (71 tis.), technická podopra GINIS (1 450 tis.), monitoring medii (72 tis.), moduly webových stránek (5 tis.), grafické práce (30 tis.), personální inzerce (10 tis.), smlouva na tisk - Transoft (450 tis.), stravenky (640 tis.), udržovací poplatky a update software (ASPI, Fluxpam, Antivir, Antispam) (240 tis.), externí dohled WV system (250 tis.), udržovací poplatek a úprava Metastorm (822 tis.), připojení na PCO (15 tis.), tvorba a údržba www stranek (24 tis.), služby spojené s pronájmem prostor ČB (280 tis.) a Plzeň (170 tis.), inzerce mimo abs. kapacitu (100 tis.), odvoz komunálního odpadu A.S.A. (20 tis.), překlady a tlumočení (50 tis.), servis klimatizací (20 tis.) a statní služby (STK u služebních automobilů, revize elektrospotřebičů, stěhování projektů, přeinstalace kopírek, certifikáty Česká pošta a další předem neodhadnutelné služby ) (200 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Opravy vybavení ÚRRRSJ a servisní prohlídky služebních automobilů (70 tis.) a údržba kopírek (20 tis.) 5172 Programové vybavení , ,0 Pořízení a upgrade počítačových programů s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR, jednání VRR a MV ROP JZ 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, pohoštění pro potřeby ÚRRRRSJ 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,0 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 4

5 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Výdaje 522 na Neinvestiční činnost RR transfery - hrazeno neziskovým z projektů a podobným TP - celkem subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvetiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků , ,0 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000, ,0 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky 590 Ostatní neivestiční výdaje ,0 0, Nespecifikované rezervy ,0 0,0 Prostředky dle schválené výše projektu TP, které budou využity v případě potřeby ad-hoc v průběhu roku 2011 k pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících s projektem efektivní implementace ROP JZ c) věcné výdaje investiční , ,0 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , Výpočetní technika , ,0 Výpočetní technika s pořízovací cenou nad 40 tis. Kč, server a související technika 690 Ostatní kapitálové výdaje ,0 0, Rezervy kapitálových výdajů ,0 Prostředky dle schválené váše projektu TP, které budou využity v případě potřeby ad-hoc v průběhu roku 2011 k pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících s projektem efektivní implementace ROP JZ Podpora absorpční kapacity kryto z projektu TP 4.2 schváleného VRR usnesením č. 439/2010 Věcné výdaje neinvestiční , , , ,0 513 Nákupy materiálu , , Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Propagační předměty, zhotovení materiálů v rámci publikační činnosti, tisk bulletinu, PPP, PPŽ, ROP, Výroční zpráva, brožury PPP projektů 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor při organizaci výroční konference ROP JZ (100 tis.) a pronájem prostor při pořádání workshopů pro žadatele a příjemce (20 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0,0 Realizace PRAK - evaluace (1 100 tis.) 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS (840 tis.), realizace PRAK - monitorování a správa (1 650 tis.), tiskové práce - grafická příprava materiálů (příručky PPP, brožury, letáky,výroční zprávy) (100 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Workshopy s ostatními RR (20 tis.) a výroční konference ROP JZ (100 tis.) *Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 realizované v roce

6 Prostředky rozpočtu určené na projekty ROP JZ Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2011 Upr. rozpočet 2010 k * , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,99 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,44 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , ,25 0, , , , , ,62 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,55 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) , ,06 0, , , ,56 *Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 Prostředky na jednotlivé projekty budou zařazeny na konkrétní položky a na základě předložených ŽoP v průběhu roku 2011 prostřednictvím rozpočtových opatření.. 6

7 Ostatní výdaje rozpočtu 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Ostatní výdaje na činnost RR celkem , ,00 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu 5 000, , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, ,00 Výdaje za materiál nespadající do projektů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na soudní spory, např. v souvislosti s případnými žalobami neúspěšných žadatelů v rámci přebodování 5. výzvy 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do projektů technické pomoci 517 Ostatní nákupy 4 000, , Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění nespadající do projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náklady soudních řízení, např. v souvislosti s případnými žalobami neúspěšných žadatelů v rámci přebodování 5. výzvy c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,0 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých i způsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a jsou zde zahrnuty i výdaje hrazené z přijatých přeplatků a pojistných náhrad Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy zaměstnanců PAS 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem při nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a zahrnují rozpočet na předfinancování výdajů PAS i výdaje hrazené z dotace od MMR 7

8 Příloha rozpočtu 2011 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2011 (stav k ) (prioritní osy 1-3) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Výše dotace v Kč ,65 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,01 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,47 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,32 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,57 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,57 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,71 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj , ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Dopravní podnik města České Budějovice a.s ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Staturární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Statutární město Plzeň , ,58 CZ.1.14/1.3.00/ Dopravní podnik města České Budějovice, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ COMETT PLUS, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Plzeňské městské dopravní podniky, a.s , , ,08 CZ.1.14/1.5.00/ Město Nýrsko ,78 CZ.1.14/1.5.00/ Statutární město České Budějovice ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Město Hluboká nad Vltavou ,34 CZ.1.14/1.5.00/ Město Kaznějov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Český Krumlov ,08 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Dolní Žďár ,30 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Budíškovice ,19 CZ.1.14/1.5.00/ Město Horažďovice ,49 CZ.1.14/1.5.00/ Město Jindřichův Hradec ,05 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Kunžak ,35 CZ.1.14/1.5.00/ Město Milevsko ,25 CZ.1.14/1.5.00/ Město NOVÉ HRADY ,95 CZ.1.14/1.5.00/ OBEC OLEŠNICE ,60 CZ.1.14/1.5.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Stříbro ,00 CZ.1.14/1.5.00/ OBEC VŠEMYSLICE ,15 CZ.1.14/1.5.00/ Město Stříbro ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Horní Bříza ,55 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Tisová ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Vlachovo Březí ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Městys Žinkovy ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Třeboň ,86 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Pluhův Žďár , , ,50 CZ.1.14/2.1.00/ České sdružení Církve adventistů sedmého dne ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Tělocvičná jednota Sokol , ,24 CZ.1.14/2.2.00/ Město Přeštice ,55 CZ.1.14/2.2.00/ Město Milevsko ,88 CZ.1.14/2.2.00/ Město Český Krumlov ,01 CZ.1.14/2.2.00/ Město Strakonice ,16 CZ.1.14/2.2.00/ Město Sušice ,97 CZ.1.14/2.2.00/ Město Sušice ,65 CZ.1.14/2.2.00/ Město Rokycany ,38 CZ.1.14/2.2.00/ Město Nýřany ,74 CZ.1.14/2.2.00/ Město Veselí nad Lužnicí , ,71 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Studená ,83 CZ.1.14/2.3.00/ Měasto Plasy ,82 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Konstantinovy Lázně ,89 CZ.1.14/2.3.00/ Město Bor ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Dešenice ,00 8

9 Příloha rozpočtu 2011 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Výše dotace v Kč CZ.1.14/2.3.00/ Město Nepomuk ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Přimda ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Ševětín ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Radošovice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Zliv ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Pištín ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Město Nová Bystřice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Nové Hrady , ,79 CZ.1.14/2.4.00/ Město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Obec Tlučná ,11 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Klatovy ,80 CZ.1.14/2.4.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Obec Běšiny ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Městoc Planá ,40 CZ.1.14/2.4.00/ SSUŠ - Zámeček,s.r.o ,48 CZ.1.14/2.4.00/ Obec Chlumčany , ,86 CZ.1.14/2.5.00/ Město Domažlice ,76 CZ.1.14/2.5.00/ Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,26 CZ.1.14/2.5.00/ Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,74 CZ.1.14/2.5.00/ Město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Kompas Social o.s ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Kostelec ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Město Radnice ,22 CZ.1.14/2.5.00/ Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně ,66 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Holoubkov ,85 CZ.1.14/2.5.00/ Hospic sv.jana N. Neumanna ,98 CZ.1.14/2.5.00/ Diecézní charita Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Středisko křesťanské pomoci Plzeň ,39 CZ.1.14/2.5.00/ Město Poběžovice , ,58 CZ.1.14/2.6.00/ Město Tachov ,50 CZ.1.14/2.6.00/ Všeobecná interní ambulance s.r.o ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Šmrhová-Kovács Tereza MUDr. - ambulantní činnost v oboru gynekologie a porodnictví ,00 CZ.1.14/2.6.00/ "MUDr. Bruna v.o.s." ,00 CZ.1.14/2.6.00/ OBEC VACOV ,89 CZ.1.14/2.6.00/ Město Staňkov , , ,70 CZ.1.14/3.1.00/ Miroslav Šlajchl ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Production Brothers s.r.o ,42 CZ.1.14/3.1.00/ VT Development, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ POL PRODUCTION s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ MK Žofín s.r.o ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Precis Holding s.r.o ,20 CZ.1.14/3.1.00/ CB Electric s.r.o ,33 CZ.1.14/3.1.00/ Jiří Brautferger ,40 CZ.1.14/3.1.00/ OBEC LAŽIŠTĚ ,48 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Novosedly nad Nežárkou ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Ivan Fousek - práce HSV a PSV ,00 CZ.1.14/3.1.00/ DOMI JH s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Ing. Vladimír Boček ,34 CZ.1.14/3.1.00/ Milan Mrkáček ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Jindřichův Hradec ,25 CZ.1.14/3.1.00/ Město Týn nad Vltavou ,86 CZ.1.14/3.1.00/ Blanko projekt s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ Nadace Tomistoma ,00 CZ.1.14/3.1.00/ VTT Investav s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Albatros Prachatice s.r.o ,00 9

10 Příloha rozpočtu 2011 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Výše dotace v Kč CZ.1.14/3.1.00/ CHENEN a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Kamila Čechová ,95 CZ.1.14/3.1.00/ ABC Trepka, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ INEKO BM s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Strážný ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ MP-SOFT, a.s ,84 CZ.1.14/3.1.00/ Jana Šulková ,60 CZ.1.14/3.1.00/ Venkov a kovárny o.s ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Městys Chlum u Třeboně ,00 CZ.1.14/3.1.00/ ALBATROS Prachatice s.r.o ,32 CZ.1.14/3.1.00/ ARKO Clinical Research Organisation spol. s r.o ,53 CZ.1.14/3.1.00/ Conduco a.s ,44 CZ.1.14/3.1.00/ KAVAS a.s ,93 CZ.1.14/3.1.00/ FITT cz s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Občanské sdružení Otisk ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Čejetice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Šárka Uberlackerová ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Klatovy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Sušice ,38 CZ.1.14/3.1.00/ Martin Lyer ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Třeboň ,89 CZ.1.14/3.1.00/ Vertigo Písek s.r.o ,80 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovní klub SLALOM ,13 CZ.1.14/3.1.00/ Město Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Josef Běloch ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Tenisová hala Hluboká a.s , ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Plasy ,17 CZ.1.14/3.2.00/ II. Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ INTERTOUR, spol. s r.o ,44 CZ.1.14/3.2.00/ Biskupství plzeňské ,16 CZ.1.14/3.2.00/ GASTRO - ŽOFÍN s.r.o ,88 CZ.1.14/3.2.00/ Jihočeský zemědělský lihovar, a.s ,70 CZ.1.14/3.2.00/ Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o ,65 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého ,03 CZ.1.14/3.2.00/ Město Velešín ,34 CZ.1.14/3.2.00/ Město Písek ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí ,27 CZ.1.14/3.2.00/ Klatovské katakomby ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Obec Heřmanova Huť ,80 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Klatovy ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Žihobce ,50 CZ.1.14/3.2.00/ Královská kanonie premonstrátů na Strahově ,72 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého ,51 CZ.1.14/3.2.00/ Kovandovi s.r.o , ,47 CZ.1.14/3.3.00/ Město České Budějovice ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Snowhill a.s ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Golfový klub Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Strakonice ,70 CZ.1.14/3.3.00/ Mikroregion Šumava-západ ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Rokycany ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Obč. sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.3.00/ občanské sdružení Rami ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Horní Planá ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Regionální technické muzeum o.p.s ,76 CZ.1.14/3.3.00/ Obec Břasv ,67 CZ.1.14/3.3.00/ AgAkcent, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ "Hluboká baseball softball club o.s." , ,84 Celkem ,22 10

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13.9.2012 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 USNESENÍ Č. 41/2007 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 40/2007. USNESENÍ Č. 42/2007 termín

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí mikroregionu Táborsko NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71223495 název Svazek obcí mikroregionu Táborsko ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000.

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000. strana : 1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5139 000000000 Materiál-záležit.pozem.komuni 50000.00 2219 0000 5169 000000000 Ost.služby-záležit.pozem.komun 50000.00 2219 0000 5171

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více