Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne ) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Příjmy celkem , ,51 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,51 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Výdaje celkem , ,34 Výdaje na projekty TP , ,35 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,00 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,99 Financování , ,83 Celkové saldo 0,00 0,00 1

2 Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2011 Upr. rozpočet 2010 k * , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Z ostatních prostředků ( 6310) Kapitálové příjmy Přijaté transfery 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z toho transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR 0, , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377). Příjmy rozpočtu z toho transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z toho dotace z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 *Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok

3 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Výdaje na činnost RR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2011 Upr. rozpočet 2010 k * , ,4 Vlastní činnost RR (implementace ROP JZ) kryto z projektu TP 4.1 schváleného VRR usnesením č. 438/2010 a) osobní výdaje , , , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění navěšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnancům na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , ,0 Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,0 Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 Vč. zohlednění navýšení počtu zaměstnanců a tím souvisejícím navýšením objemu prostředků dle usnesení VRR č. 418/ Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,4 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,0 Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projetků 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000, ,0 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura k řízení programu, předplatné časopisů a novin (Deník, Práce a mzda, MF Dnes, HN, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí aj. ) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 2x fotoaparát pro audity operací (8 tis.), 10x notebook (náhrada za pořízené v roce 2007) a další výpočetní technika (300 tis.), DDHM pro ICT (síťové prvky, přepínače atp.) (200 tis.), nábytek a vybavení prostor úřadu, archivní ragály (164 tis.), pomůcky pro kontrolu s poř. cenou nad 1 tis. Kč (6 tis. Kč) a ostatní zařízení (mobily, CDMA aj.) (20 tis.) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Kancelářské potřeby pro potřeby úřadu v ČB a Plzni (178 tis.), materiál k administraci projektu - šanony, desky (20 tis.), kancelářský papír mimo servisní smlouvu (48 tis.), materiál k lokálním tiskárnám mimo servisní smlouvu (220 tis.), hygienické potřeby (90 tis.), razítka, klíče (6 tis.), materiál pro služební vozy (10 tis.), PIDy pro Úřad RRRSJ (10 tis.), vizitky (30 tis.) a doplnění orientačního systému URR - cedulky (4,25 tis.) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,4 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (100 tis.) a Plzni (15 tis.) 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (145 tis.) a Plzni (65 tis.) 5154 Elektrická energie , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB (195 tis.) a Plzni (95 tis.) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty do služebních automobilů 3

4 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Výdaje 516 na Nákup činnost služeb RR - hrazeno z projektů TP - celkem , , Služby pošt , ,0 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (744 tis.), internetové domény (5 tis.), datové spoje - Cesnet (230,4 tis.), SITMP (94, 54 tis.) a Starnet (35,7 tis.) 5163 Služby peněžních ústavů , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU (6,5 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (130 tis), připojištění na cesty do zahraničí (5 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (120 tis.) 5164 Nájemné , ,0 Parkovací místa ČB (80 tis.), nájem Plzeň (2 000 tis.) ČB (5 000 tis.), nájem arch. skříní (3,75 tis.), nájem za cizí prostory semináře konference (20 tis.) a pronájem datového spoje ČB (63 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Daňové a účetní poradenství (100 tis.), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (150 tis.), expertní posudky (50 tis.), audit TP (70 tis.), posouzení veřejné podpory (200 tis.), evaluační studie (1 000 tis.) a právní a konzultační služby (2 000 tis.) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Mytí a čištění aut (12 tis.), konsesionářské poplatky (9 tis.), služby autoprovozu (250 tis.), zdravotní prohlídky (30 tis.), úklidová služba ČB a Plzeň (530 tis.), BOZP (71 tis.), technická podopra GINIS (1 450 tis.), monitoring medii (72 tis.), moduly webových stránek (5 tis.), grafické práce (30 tis.), personální inzerce (10 tis.), smlouva na tisk - Transoft (450 tis.), stravenky (640 tis.), udržovací poplatky a update software (ASPI, Fluxpam, Antivir, Antispam) (240 tis.), externí dohled WV system (250 tis.), udržovací poplatek a úprava Metastorm (822 tis.), připojení na PCO (15 tis.), tvorba a údržba www stranek (24 tis.), služby spojené s pronájmem prostor ČB (280 tis.) a Plzeň (170 tis.), inzerce mimo abs. kapacitu (100 tis.), odvoz komunálního odpadu A.S.A. (20 tis.), překlady a tlumočení (50 tis.), servis klimatizací (20 tis.) a statní služby (STK u služebních automobilů, revize elektrospotřebičů, stěhování projektů, přeinstalace kopírek, certifikáty Česká pošta a další předem neodhadnutelné služby ) (200 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Opravy vybavení ÚRRRSJ a servisní prohlídky služebních automobilů (70 tis.) a údržba kopírek (20 tis.) 5172 Programové vybavení , ,0 Pořízení a upgrade počítačových programů s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR, jednání VRR a MV ROP JZ 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, pohoštění pro potřeby ÚRRRRSJ 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,0 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 4

5 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Výdaje 522 na Neinvestiční činnost RR transfery - hrazeno neziskovým z projektů a podobným TP - celkem subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvetiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků , ,0 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000, ,0 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky 590 Ostatní neivestiční výdaje ,0 0, Nespecifikované rezervy ,0 0,0 Prostředky dle schválené výše projektu TP, které budou využity v případě potřeby ad-hoc v průběhu roku 2011 k pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících s projektem efektivní implementace ROP JZ c) věcné výdaje investiční , ,0 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , Výpočetní technika , ,0 Výpočetní technika s pořízovací cenou nad 40 tis. Kč, server a související technika 690 Ostatní kapitálové výdaje ,0 0, Rezervy kapitálových výdajů ,0 Prostředky dle schválené váše projektu TP, které budou využity v případě potřeby ad-hoc v průběhu roku 2011 k pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících s projektem efektivní implementace ROP JZ Podpora absorpční kapacity kryto z projektu TP 4.2 schváleného VRR usnesením č. 439/2010 Věcné výdaje neinvestiční , , , ,0 513 Nákupy materiálu , , Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Propagační předměty, zhotovení materiálů v rámci publikační činnosti, tisk bulletinu, PPP, PPŽ, ROP, Výroční zpráva, brožury PPP projektů 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor při organizaci výroční konference ROP JZ (100 tis.) a pronájem prostor při pořádání workshopů pro žadatele a příjemce (20 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0,0 Realizace PRAK - evaluace (1 100 tis.) 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS (840 tis.), realizace PRAK - monitorování a správa (1 650 tis.), tiskové práce - grafická příprava materiálů (příručky PPP, brožury, letáky,výroční zprávy) (100 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Workshopy s ostatními RR (20 tis.) a výroční konference ROP JZ (100 tis.) *Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 realizované v roce

6 Prostředky rozpočtu určené na projekty ROP JZ Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2011 Upr. rozpočet 2010 k * , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,99 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,44 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , ,25 0, , , , , ,62 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,55 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) , ,06 0, , , ,56 *Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 Prostředky na jednotlivé projekty budou zařazeny na konkrétní položky a na základě předložených ŽoP v průběhu roku 2011 prostřednictvím rozpočtových opatření.. 6

7 Ostatní výdaje rozpočtu 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Ostatní výdaje na činnost RR celkem , ,00 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu 5 000, , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, ,00 Výdaje za materiál nespadající do projektů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na soudní spory, např. v souvislosti s případnými žalobami neúspěšných žadatelů v rámci přebodování 5. výzvy 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do projektů technické pomoci 517 Ostatní nákupy 4 000, , Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění nespadající do projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náklady soudních řízení, např. v souvislosti s případnými žalobami neúspěšných žadatelů v rámci přebodování 5. výzvy c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,0 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých i způsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a jsou zde zahrnuty i výdaje hrazené z přijatých přeplatků a pojistných náhrad Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS 6174 Rozpočet na Upr. rozpočet rok k * Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy zaměstnanců PAS 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem při nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2011 a zahrnují rozpočet na předfinancování výdajů PAS i výdaje hrazené z dotace od MMR 7

8 Příloha rozpočtu 2011 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2011 (stav k ) (prioritní osy 1-3) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Výše dotace v Kč ,65 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,01 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,47 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,32 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,57 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,57 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,71 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj , ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Dopravní podnik města České Budějovice a.s ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Staturární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Statutární město Plzeň , ,58 CZ.1.14/1.3.00/ Dopravní podnik města České Budějovice, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ COMETT PLUS, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Plzeňské městské dopravní podniky, a.s , , ,08 CZ.1.14/1.5.00/ Město Nýrsko ,78 CZ.1.14/1.5.00/ Statutární město České Budějovice ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Město Hluboká nad Vltavou ,34 CZ.1.14/1.5.00/ Město Kaznějov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Český Krumlov ,08 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Dolní Žďár ,30 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Budíškovice ,19 CZ.1.14/1.5.00/ Město Horažďovice ,49 CZ.1.14/1.5.00/ Město Jindřichův Hradec ,05 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Kunžak ,35 CZ.1.14/1.5.00/ Město Milevsko ,25 CZ.1.14/1.5.00/ Město NOVÉ HRADY ,95 CZ.1.14/1.5.00/ OBEC OLEŠNICE ,60 CZ.1.14/1.5.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Stříbro ,00 CZ.1.14/1.5.00/ OBEC VŠEMYSLICE ,15 CZ.1.14/1.5.00/ Město Stříbro ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Horní Bříza ,55 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Tisová ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Vlachovo Březí ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Městys Žinkovy ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Třeboň ,86 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Pluhův Žďár , , ,50 CZ.1.14/2.1.00/ České sdružení Církve adventistů sedmého dne ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Tělocvičná jednota Sokol , ,24 CZ.1.14/2.2.00/ Město Přeštice ,55 CZ.1.14/2.2.00/ Město Milevsko ,88 CZ.1.14/2.2.00/ Město Český Krumlov ,01 CZ.1.14/2.2.00/ Město Strakonice ,16 CZ.1.14/2.2.00/ Město Sušice ,97 CZ.1.14/2.2.00/ Město Sušice ,65 CZ.1.14/2.2.00/ Město Rokycany ,38 CZ.1.14/2.2.00/ Město Nýřany ,74 CZ.1.14/2.2.00/ Město Veselí nad Lužnicí , ,71 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Studená ,83 CZ.1.14/2.3.00/ Měasto Plasy ,82 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Konstantinovy Lázně ,89 CZ.1.14/2.3.00/ Město Bor ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Dešenice ,00 8

9 Příloha rozpočtu 2011 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Výše dotace v Kč CZ.1.14/2.3.00/ Město Nepomuk ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Přimda ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Ševětín ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Radošovice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Zliv ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Pištín ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Město Nová Bystřice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Nové Hrady , ,79 CZ.1.14/2.4.00/ Město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Obec Tlučná ,11 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Klatovy ,80 CZ.1.14/2.4.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Obec Běšiny ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Městoc Planá ,40 CZ.1.14/2.4.00/ SSUŠ - Zámeček,s.r.o ,48 CZ.1.14/2.4.00/ Obec Chlumčany , ,86 CZ.1.14/2.5.00/ Město Domažlice ,76 CZ.1.14/2.5.00/ Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,26 CZ.1.14/2.5.00/ Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,74 CZ.1.14/2.5.00/ Město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Kompas Social o.s ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Kostelec ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Město Radnice ,22 CZ.1.14/2.5.00/ Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně ,66 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Holoubkov ,85 CZ.1.14/2.5.00/ Hospic sv.jana N. Neumanna ,98 CZ.1.14/2.5.00/ Diecézní charita Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Středisko křesťanské pomoci Plzeň ,39 CZ.1.14/2.5.00/ Město Poběžovice , ,58 CZ.1.14/2.6.00/ Město Tachov ,50 CZ.1.14/2.6.00/ Všeobecná interní ambulance s.r.o ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Šmrhová-Kovács Tereza MUDr. - ambulantní činnost v oboru gynekologie a porodnictví ,00 CZ.1.14/2.6.00/ "MUDr. Bruna v.o.s." ,00 CZ.1.14/2.6.00/ OBEC VACOV ,89 CZ.1.14/2.6.00/ Město Staňkov , , ,70 CZ.1.14/3.1.00/ Miroslav Šlajchl ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Production Brothers s.r.o ,42 CZ.1.14/3.1.00/ VT Development, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ POL PRODUCTION s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ MK Žofín s.r.o ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Precis Holding s.r.o ,20 CZ.1.14/3.1.00/ CB Electric s.r.o ,33 CZ.1.14/3.1.00/ Jiří Brautferger ,40 CZ.1.14/3.1.00/ OBEC LAŽIŠTĚ ,48 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Novosedly nad Nežárkou ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Ivan Fousek - práce HSV a PSV ,00 CZ.1.14/3.1.00/ DOMI JH s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Ing. Vladimír Boček ,34 CZ.1.14/3.1.00/ Milan Mrkáček ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Jindřichův Hradec ,25 CZ.1.14/3.1.00/ Město Týn nad Vltavou ,86 CZ.1.14/3.1.00/ Blanko projekt s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ Nadace Tomistoma ,00 CZ.1.14/3.1.00/ VTT Investav s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Albatros Prachatice s.r.o ,00 9

10 Příloha rozpočtu 2011 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Výše dotace v Kč CZ.1.14/3.1.00/ CHENEN a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Kamila Čechová ,95 CZ.1.14/3.1.00/ ABC Trepka, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ INEKO BM s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Strážný ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ MP-SOFT, a.s ,84 CZ.1.14/3.1.00/ Jana Šulková ,60 CZ.1.14/3.1.00/ Venkov a kovárny o.s ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Městys Chlum u Třeboně ,00 CZ.1.14/3.1.00/ ALBATROS Prachatice s.r.o ,32 CZ.1.14/3.1.00/ ARKO Clinical Research Organisation spol. s r.o ,53 CZ.1.14/3.1.00/ Conduco a.s ,44 CZ.1.14/3.1.00/ KAVAS a.s ,93 CZ.1.14/3.1.00/ FITT cz s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Občanské sdružení Otisk ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Čejetice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Šárka Uberlackerová ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Klatovy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Sušice ,38 CZ.1.14/3.1.00/ Martin Lyer ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Třeboň ,89 CZ.1.14/3.1.00/ Vertigo Písek s.r.o ,80 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovní klub SLALOM ,13 CZ.1.14/3.1.00/ Město Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Josef Běloch ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Tenisová hala Hluboká a.s , ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Plasy ,17 CZ.1.14/3.2.00/ II. Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ INTERTOUR, spol. s r.o ,44 CZ.1.14/3.2.00/ Biskupství plzeňské ,16 CZ.1.14/3.2.00/ GASTRO - ŽOFÍN s.r.o ,88 CZ.1.14/3.2.00/ Jihočeský zemědělský lihovar, a.s ,70 CZ.1.14/3.2.00/ Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o ,65 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého ,03 CZ.1.14/3.2.00/ Město Velešín ,34 CZ.1.14/3.2.00/ Město Písek ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí ,27 CZ.1.14/3.2.00/ Klatovské katakomby ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Obec Heřmanova Huť ,80 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Klatovy ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Žihobce ,50 CZ.1.14/3.2.00/ Královská kanonie premonstrátů na Strahově ,72 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého ,51 CZ.1.14/3.2.00/ Kovandovi s.r.o , ,47 CZ.1.14/3.3.00/ Město České Budějovice ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Snowhill a.s ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Golfový klub Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Strakonice ,70 CZ.1.14/3.3.00/ Mikroregion Šumava-západ ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Rokycany ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Obč. sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.3.00/ občanské sdružení Rami ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Horní Planá ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Regionální technické muzeum o.p.s ,76 CZ.1.14/3.3.00/ Obec Břasv ,67 CZ.1.14/3.3.00/ AgAkcent, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ "Hluboká baseball softball club o.s." , ,84 Celkem ,22 10

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 1186/2015 ze dne 30. 11. 2015 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Souhrnná bilance

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13.9.2012 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 USNESENÍ Č. 41/2007 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 40/2007. USNESENÍ Č. 42/2007 termín

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Přehled rozpočtových opatření k

Přehled rozpočtových opatření k Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Přehled rozpočtových opatření k 31.12. 2007 RO Text VRR Datum tis. Kč Poznámka 1 neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - dálniční

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00. Org: ,00. Org: ,00

, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 760 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00 roku 2017 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 164 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více