za období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za období 1.1. 31.12.2009"

Transkript

1 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem tel , fax Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú /0600, IČO , DIČ CZ Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Výroční zpráva za období IČO: Tel.: DIČ: CZ Fax: Web:

2 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti Úvodní slovo Projekt ESF Kvalita nemocnice Seznam jednotlivých středisek a oddělení Ekonomické údaje Závěr.. 24 Přílohy číslo 1 Výkaz zisku a ztrát 2 Rozvaha 3 Zpráva nezávislého auditora Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 2 z 24

3 1. Základní údaje o společnosti Název: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Sídlo: Alej 17. listopadu Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Josef Kohout 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková IČO: DIČ: CZ Certifikáty kvality: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listiny: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady - nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 3 z 24

4 Živnostenské listy: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - holičství, kadeřnictví - provozování solárií - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Běžný účet číslo účtu / 0600 Depozitní účet číslo účtu / 0600 Účet ESF ČR číslo účtu / 0600 Telefon: Fax: Web: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 4 z 24

5 2. Úvodní slovo Po ukončení roku 2009 opět hodnotíme výsledky práce, kterých jsme v naší nemocnici společně dosáhli, podařilo se nám udržet kvalitu poskytované péče a ekonomicky stabilní prostředí. V průběhu celého roku se dařilo dodržovat a plnit stanovené cíle společnosti. Díky úsilí všech zaměstnanců se nám v uplynulém roce podařilo společně dosáhnout personální stabilizace, tj. i přes celorepublikový nedostatek lékařů a zdravotních sester, jsme dokázali naplnit počet personálu tak, abychom splnili požadavky, jak zdravotních pojišťoven, tak hlavně našich pacientů. V měsíci říjnu 2009 byl proveden kontrolní audit norem ISO (ISO 9001:2000 systém řízení jakosti společnosti, ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu a BS- OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zástupci certifikační firmy Moody International. V závěru roku probíhala jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy na rok s cílem pokračování zachování sociálního smíru ve společnosti. Čerpání sociálního fondu za rok 2009 bylo ve výši tis. Kč. V měsíci dubnu 2009 byly zprovozněny nové operační sály, které splňují všechny evropské normy a požadavky, hygienické a bezpečnostní předpisy. V průběhu celého roku bylo čerpáno více než 5,4 mil. Kč na opravy a revize, za více než 3,7 mil. Kč byl pořízen nový majetek. Úkolem do budoucna i nadále zůstává hledání zdrojů finančních prostředků pro opravy, revize a hlavně nové investice. Naše společnost provozuje na základě uzavřené nájemní smlouvy od nemocnici, polikliniku, společné vyšetřovací složky, lékárnu, léčebnu dlouhodobě nemocných a služby sociální péče jako jeden společný komplex, ve kterém je maximálně využito propojení všech oborů. Jsme nemocnicí s provozem komplementu 24 hodin denně. Co od nás můžete očekávat? - Jsme certifikovaná nemocnice - Patříme mezi moderní evropské nemocnice - Nabízíme nejmodernější léčebné postupy - Máme spokojené klienty - Jsme přátelskou nemocnicí - Podporujeme své zaměstnance a zaměstnanci podporují nás V naší nemocnici jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 5 z 24

6 3. Projekt ESF Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. v měsíci květnu 2009 předložila projekt k žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, výzva č. 35 Školení je šance. Název oblasti podpory je Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, číslo projektu - CZ.1.04/1.1.02/ Naše žádost byla nejenom úspěšná, ale také patří mezi nejlépe hodnocené výběrovou komisí, která se zabývala výběrem grantových projektů, předložených do výzvy č. 35 Školení je šance. Podřipská nemocnice k zahájila realizaci projektu vzdělávání zaměstnanců s názvem Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o., který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců Podřipské nemocnice s cílem zvyšování jejich adaptability a zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Projekt bude trvat dva roky. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Do projektu bude zapojeno 278 zaměstnanců (z celkového počtu 350 zaměstnanců). Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: - Základní pravidla pro práci ve zdravotnictví - Právo ve zdravotnictví - Rozvoj osobních kompetencí - Komunikační dovednosti - Odborné kurzy dle specializace - Management ve zdravotnictví - Rozvoj manažerských dovedností - Rozvoj osobních kompetencí - Řízení lidských zdrojů - Sociálně právní školení - Školení v oblasti personalistiky - Školení v daňové a účetní problematice - Jazykové dovednosti - IT dovednosti - Příprava interních lektorů PC - Příprava interních lektorů resuscitace Další podporovanou oblastí je pořízení vybavení učebny v prostorách Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 6 z 24

7 4. Kvalita nemocnice Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení dle norem: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Závazek vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je zapracován do Politiky PNsP. Naší snahou je otevřeně komunikovat se všemi klienty, zákazníky a partnery. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 7 z 24

8 5. Seznam jednotlivých středisek a oddělení lůžková část ambulantní část interní oddělení JIP interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko ošetřovatelská péče Anežka společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení lékárna léčebna dlouhodobě nemocných služby sociální péče hospodářsko-technická správa lékárna Roudnice n.l. lékárna Štětí LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část Prádelna pečovatelská služba denní stacionář správa kuchyně doprava sanitní doprava obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba sterilizace Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 8 z 24

9 6. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období roku 2009 výsledek hospodaření, plánovanou ztrátu, ve výši ,56 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za rok 2009 činily ,10 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2008 % z celk / 2009 % z celk. v tis. Kč nákladů v tis. Kč nákladů 50 spotřebované nákupy , ,22 51 služby , ,32 52 osobní náklady , ,76 53 daně a poplatky , ,00 54 ostatní náklady , ,08 55 odpisy, rezervy 403 0, ,18 56 úroky 197 0, ,42 59 daň z příjmu 150 0, ,02 5 přímé náklady celkem , ,00 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 9 z 24

10 Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2009 činily ,54 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce: účt. název 1-12 / 2008 % z celk / 2009 % z celk. v tis. Kč výnosů v tis. Kč výnosů 60 tržby za vlastní výrobky , ,63 60 tržby z prodeje služeb , ,18 60 tržby za prodané zboží , ,71 64 ostatní výnosy , ,46 66 úroky 205 0, ,02 6 přímé výnosy celkem , ,00 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 10 z 24

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k je přílohou číslo 1. Náklady a výnosy: účet název rok 2008 rok spotřeba materiálu , , spotřeba energie , , prodané zboží , ,26 50 spotřebované nákupy , , opravy a udržování , , cestovné , , náklady na reprezentaci , , ostatní služby , ,03 51 služby , , mzdové náklady , , zákonné pojištění , , zákonné sociální náklady , ,09 52 osobní náklady , , daň silniční , , daň z nemovitosti 1 085, , ostatní daně a poplatky , ,03 53 daně a poplatky , , prodaný materiál , , dary 0, , ostatní pokuty a penále , , ostatní provozní náklady , , manka a škody , ,20 54 ostatní jiné náklady , , odpisy , , tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 55 odpisy, rezervy , ,00 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 11 z 24

12 účet název rok 2008 rok úroky , ,79 56 úroky , , daň z příjmu - splatná ,00 0, daň z příjmu - odložená 5 341, , daň z příjmu - dodatečná 0, ,00 59 daň z příjmu , ,00 tř. 5 náklady celkem , , tržby za vlastní výrobky , , tržby z prodeje služeb , , tržby za prodané zboží , ,14 60 tržby za vlastní výkony a zboží , , tržby z prodeje materiálu , , ostatní provozní výnosy , ,79 64 ostatní a jiné výnosy , , úroky , ,38 66 finanční výnosy , ,38 tř.6 výnosy celkem , ,54 tř.6-tř.5 výsledek hospodaření , ,56 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 12 z 24

13 ROZVAHA k je přílohou číslo 2. ROZVAHA v tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý NM Dlouhodobý HM Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezerv., nedělitel.a ostat. fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Časové rozlišení Výdaje příštích období Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 13 z 24

14 Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2009 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru. celkové čerpání sociálního fondu z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 20,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu školy v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence ,26 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let ,00 Kč sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k ,00 Kč Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 14 z 24

15 Závazky k : v Kč dodavatelé , ,40 zaměstnanci, spoření , ,00 sociální a zdravotní pojištění , ,00 daňové závazky , ,00 dohadné účty pasivní , ,88 celkem krátkodobé závazky , ,28 závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 v Kč celkem dlouhodobé závazky , ,23 Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek. Pohledávky k : v Kč pohledávky z obchodního styku , ,24 poskytnuté zálohy , ,40 jiné pohledávky , ,00 celkem krátkodobé pohledávky , ,64 pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 15 z 24

16 Oprava a údržba majetku: v Kč celkem oprava a údržba ,94 budovy ,90 zdravotnická a labor. technika ,72 stroje a přístroje provozní ,11 dopravní prostředky ,95 výpočetní technika ,53 inventář ,84 ostatní ,89 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup ,00 Kč software ,00 program na teplo, zaměst.strava, SQL budovy a stavby ,00 nové operační sály (tech.zhod.) zdravotnické a ost. technika ,00 videokolonoskop, sonoplus, server Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup ,00 Kč software ,00 progr.pečovatelská služba, Windows, dětský psych. energetické a hnací stroje ,00 chladničky, lednice pracovní stroje ,00 vysavače, sekačka, pračky zdravotní a ostatní technika ,00 lehátka se zdvihem, injekční pumpy, zdravot. vozíky, infuzní stojany, tiskárny, počítače, lampa, kleště, atd. inventář ,00 křesla, postýlky, lůžka, stolky, skříně ostatní 9 832,00 úklidový vozík Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 16 z 24

17 Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne Stanovená výše nájemného ,00 Kč (dle smlouvy, včetně dodatků) celkem opravy a udržování ,20 Kč celkem nákup nového DHM a DNM ,00 Kč splátky leasingu ,50 Kč finanční prostředky poslané na účet města ,00 Kč splnění části nájmu z předchozích let ,30 Kč celkem plnění nájmu ,00 Kč Nezávislý auditor provedl i za rok 2009 kontrolu řádného plnění nájemní smlouvy. Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 17 z 24

18 Počet lůžek: interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 41 lůžek z toho 30 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek z toho 24 gynekologie 9 porodnice chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek ošetřovatelských 28 lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek 43 lůžka LDN celkem počet lůžek 247 lůžek z toho 8 lůžek JIP 168 lůžek akutních lůžek 28 ošetřovatelských 43 lůžek LDN Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 18 z 24

19 Počet vykázaných bodů na ambulantní akutní zdravotní péči v tis. : interna dětské+novo gyn.-por. chirurgie OKB RDG TRN RHB ARO psychol. doprava Anežka Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 19 z 24

20 Lůžková péče je sledována z pohledu plnění DRG a počtu hospitalizací: Pečlivé a podrobné sledování vykázané zdravotní péče na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 20 z 24

21 Osobní náklady v tis. Kč: rok 2008 rok mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální náklady osobní náklady Meziroční nárůst vyplacené hrubé mzdy zaměstnancům činil 8 %, tj Kč. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 21 z 24

22 Podíl jednotlivých oddělení na nákladech: oddělení náklady v tis. Kč Lůžková část Ambulantní část Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných Sociální služby Lékárna Ekonomické rozbory, přehledy a tabulky jsou na poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů, na pravidelných poradách lékařů a na poradách vrchních sester podrobně vyhodnocovány a slouží k operativnímu řízení celé společnosti. V hospodaření jednotlivých středisek není rozpuštěna správní režie. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 22 z 24

23 výnosy v tis. Kč Lůžková část Ambulantní část Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných Sociální služby Lékárna Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 23 z 24

24

25

26

27

28

29

30

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

za období 1.1. 31.12.2011

za období 1.1. 31.12.2011 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Účet: GE Money Bank,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777 / 0600,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Přílohy 1 Rozvaha 2 Výkaz zisků a ztrát 3 Zpráva nezávislého auditora

Přílohy 1 Rozvaha 2 Výkaz zisků a ztrát 3 Zpráva nezávislého auditora Za období 1.1. - 31.12.2013 1 1) Základní údaje o společnosti... 3 2) Historie nemocnice... 5 3) Události minulého roku... 9 4) ESF ČR v nemocnici... 11 4) Seznam jednotlivých středisek a oddělení... 13

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více