za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za období 1.1. 31.12.2009"

Transkript

1 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem tel , fax Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú /0600, IČO , DIČ CZ Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Výroční zpráva za období IČO: Tel.: DIČ: CZ Fax: Web:

2 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti Úvodní slovo Projekt ESF Kvalita nemocnice Seznam jednotlivých středisek a oddělení Ekonomické údaje Závěr.. 24 Přílohy číslo 1 Výkaz zisku a ztrát 2 Rozvaha 3 Zpráva nezávislého auditora Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 2 z 24

3 1. Základní údaje o společnosti Název: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Sídlo: Alej 17. listopadu Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Josef Kohout 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková IČO: DIČ: CZ Certifikáty kvality: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listiny: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady - nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 3 z 24

4 Živnostenské listy: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - holičství, kadeřnictví - provozování solárií - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Běžný účet číslo účtu / 0600 Depozitní účet číslo účtu / 0600 Účet ESF ČR číslo účtu / 0600 Telefon: Fax: Web: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 4 z 24

5 2. Úvodní slovo Po ukončení roku 2009 opět hodnotíme výsledky práce, kterých jsme v naší nemocnici společně dosáhli, podařilo se nám udržet kvalitu poskytované péče a ekonomicky stabilní prostředí. V průběhu celého roku se dařilo dodržovat a plnit stanovené cíle společnosti. Díky úsilí všech zaměstnanců se nám v uplynulém roce podařilo společně dosáhnout personální stabilizace, tj. i přes celorepublikový nedostatek lékařů a zdravotních sester, jsme dokázali naplnit počet personálu tak, abychom splnili požadavky, jak zdravotních pojišťoven, tak hlavně našich pacientů. V měsíci říjnu 2009 byl proveden kontrolní audit norem ISO (ISO 9001:2000 systém řízení jakosti společnosti, ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu a BS- OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zástupci certifikační firmy Moody International. V závěru roku probíhala jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy na rok s cílem pokračování zachování sociálního smíru ve společnosti. Čerpání sociálního fondu za rok 2009 bylo ve výši tis. Kč. V měsíci dubnu 2009 byly zprovozněny nové operační sály, které splňují všechny evropské normy a požadavky, hygienické a bezpečnostní předpisy. V průběhu celého roku bylo čerpáno více než 5,4 mil. Kč na opravy a revize, za více než 3,7 mil. Kč byl pořízen nový majetek. Úkolem do budoucna i nadále zůstává hledání zdrojů finančních prostředků pro opravy, revize a hlavně nové investice. Naše společnost provozuje na základě uzavřené nájemní smlouvy od nemocnici, polikliniku, společné vyšetřovací složky, lékárnu, léčebnu dlouhodobě nemocných a služby sociální péče jako jeden společný komplex, ve kterém je maximálně využito propojení všech oborů. Jsme nemocnicí s provozem komplementu 24 hodin denně. Co od nás můžete očekávat? - Jsme certifikovaná nemocnice - Patříme mezi moderní evropské nemocnice - Nabízíme nejmodernější léčebné postupy - Máme spokojené klienty - Jsme přátelskou nemocnicí - Podporujeme své zaměstnance a zaměstnanci podporují nás V naší nemocnici jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 5 z 24

6 3. Projekt ESF Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. v měsíci květnu 2009 předložila projekt k žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, výzva č. 35 Školení je šance. Název oblasti podpory je Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, číslo projektu - CZ.1.04/1.1.02/ Naše žádost byla nejenom úspěšná, ale také patří mezi nejlépe hodnocené výběrovou komisí, která se zabývala výběrem grantových projektů, předložených do výzvy č. 35 Školení je šance. Podřipská nemocnice k zahájila realizaci projektu vzdělávání zaměstnanců s názvem Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o., který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců Podřipské nemocnice s cílem zvyšování jejich adaptability a zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Projekt bude trvat dva roky. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Do projektu bude zapojeno 278 zaměstnanců (z celkového počtu 350 zaměstnanců). Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: - Základní pravidla pro práci ve zdravotnictví - Právo ve zdravotnictví - Rozvoj osobních kompetencí - Komunikační dovednosti - Odborné kurzy dle specializace - Management ve zdravotnictví - Rozvoj manažerských dovedností - Rozvoj osobních kompetencí - Řízení lidských zdrojů - Sociálně právní školení - Školení v oblasti personalistiky - Školení v daňové a účetní problematice - Jazykové dovednosti - IT dovednosti - Příprava interních lektorů PC - Příprava interních lektorů resuscitace Další podporovanou oblastí je pořízení vybavení učebny v prostorách Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 6 z 24

7 4. Kvalita nemocnice Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení dle norem: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Závazek vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je zapracován do Politiky PNsP. Naší snahou je otevřeně komunikovat se všemi klienty, zákazníky a partnery. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 7 z 24

8 5. Seznam jednotlivých středisek a oddělení lůžková část ambulantní část interní oddělení JIP interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko ošetřovatelská péče Anežka společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení lékárna léčebna dlouhodobě nemocných služby sociální péče hospodářsko-technická správa lékárna Roudnice n.l. lékárna Štětí LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část Prádelna pečovatelská služba denní stacionář správa kuchyně doprava sanitní doprava obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba sterilizace Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 8 z 24

9 6. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období roku 2009 výsledek hospodaření, plánovanou ztrátu, ve výši ,56 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za rok 2009 činily ,10 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2008 % z celk / 2009 % z celk. v tis. Kč nákladů v tis. Kč nákladů 50 spotřebované nákupy , ,22 51 služby , ,32 52 osobní náklady , ,76 53 daně a poplatky , ,00 54 ostatní náklady , ,08 55 odpisy, rezervy 403 0, ,18 56 úroky 197 0, ,42 59 daň z příjmu 150 0, ,02 5 přímé náklady celkem , ,00 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 9 z 24

10 Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2009 činily ,54 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce: účt. název 1-12 / 2008 % z celk / 2009 % z celk. v tis. Kč výnosů v tis. Kč výnosů 60 tržby za vlastní výrobky , ,63 60 tržby z prodeje služeb , ,18 60 tržby za prodané zboží , ,71 64 ostatní výnosy , ,46 66 úroky 205 0, ,02 6 přímé výnosy celkem , ,00 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 10 z 24

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k je přílohou číslo 1. Náklady a výnosy: účet název rok 2008 rok spotřeba materiálu , , spotřeba energie , , prodané zboží , ,26 50 spotřebované nákupy , , opravy a udržování , , cestovné , , náklady na reprezentaci , , ostatní služby , ,03 51 služby , , mzdové náklady , , zákonné pojištění , , zákonné sociální náklady , ,09 52 osobní náklady , , daň silniční , , daň z nemovitosti 1 085, , ostatní daně a poplatky , ,03 53 daně a poplatky , , prodaný materiál , , dary 0, , ostatní pokuty a penále , , ostatní provozní náklady , , manka a škody , ,20 54 ostatní jiné náklady , , odpisy , , tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 55 odpisy, rezervy , ,00 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 11 z 24

12 účet název rok 2008 rok úroky , ,79 56 úroky , , daň z příjmu - splatná ,00 0, daň z příjmu - odložená 5 341, , daň z příjmu - dodatečná 0, ,00 59 daň z příjmu , ,00 tř. 5 náklady celkem , , tržby za vlastní výrobky , , tržby z prodeje služeb , , tržby za prodané zboží , ,14 60 tržby za vlastní výkony a zboží , , tržby z prodeje materiálu , , ostatní provozní výnosy , ,79 64 ostatní a jiné výnosy , , úroky , ,38 66 finanční výnosy , ,38 tř.6 výnosy celkem , ,54 tř.6-tř.5 výsledek hospodaření , ,56 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 12 z 24

13 ROZVAHA k je přílohou číslo 2. ROZVAHA v tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý NM Dlouhodobý HM Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezerv., nedělitel.a ostat. fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Časové rozlišení Výdaje příštích období Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 13 z 24

14 Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2009 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru. celkové čerpání sociálního fondu z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 20,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu školy v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence ,26 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let ,00 Kč sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k ,00 Kč Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 14 z 24

15 Závazky k : v Kč dodavatelé , ,40 zaměstnanci, spoření , ,00 sociální a zdravotní pojištění , ,00 daňové závazky , ,00 dohadné účty pasivní , ,88 celkem krátkodobé závazky , ,28 závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 v Kč celkem dlouhodobé závazky , ,23 Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek. Pohledávky k : v Kč pohledávky z obchodního styku , ,24 poskytnuté zálohy , ,40 jiné pohledávky , ,00 celkem krátkodobé pohledávky , ,64 pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 15 z 24

16 Oprava a údržba majetku: v Kč celkem oprava a údržba ,94 budovy ,90 zdravotnická a labor. technika ,72 stroje a přístroje provozní ,11 dopravní prostředky ,95 výpočetní technika ,53 inventář ,84 ostatní ,89 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup ,00 Kč software ,00 program na teplo, zaměst.strava, SQL budovy a stavby ,00 nové operační sály (tech.zhod.) zdravotnické a ost. technika ,00 videokolonoskop, sonoplus, server Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup ,00 Kč software ,00 progr.pečovatelská služba, Windows, dětský psych. energetické a hnací stroje ,00 chladničky, lednice pracovní stroje ,00 vysavače, sekačka, pračky zdravotní a ostatní technika ,00 lehátka se zdvihem, injekční pumpy, zdravot. vozíky, infuzní stojany, tiskárny, počítače, lampa, kleště, atd. inventář ,00 křesla, postýlky, lůžka, stolky, skříně ostatní 9 832,00 úklidový vozík Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 16 z 24

17 Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne Stanovená výše nájemného ,00 Kč (dle smlouvy, včetně dodatků) celkem opravy a udržování ,20 Kč celkem nákup nového DHM a DNM ,00 Kč splátky leasingu ,50 Kč finanční prostředky poslané na účet města ,00 Kč splnění části nájmu z předchozích let ,30 Kč celkem plnění nájmu ,00 Kč Nezávislý auditor provedl i za rok 2009 kontrolu řádného plnění nájemní smlouvy. Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 17 z 24

18 Počet lůžek: interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 41 lůžek z toho 30 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek z toho 24 gynekologie 9 porodnice chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek ošetřovatelských 28 lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek 43 lůžka LDN celkem počet lůžek 247 lůžek z toho 8 lůžek JIP 168 lůžek akutních lůžek 28 ošetřovatelských 43 lůžek LDN Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 18 z 24

19 Počet vykázaných bodů na ambulantní akutní zdravotní péči v tis. : interna dětské+novo gyn.-por. chirurgie OKB RDG TRN RHB ARO psychol. doprava Anežka Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 19 z 24

20 Lůžková péče je sledována z pohledu plnění DRG a počtu hospitalizací: Pečlivé a podrobné sledování vykázané zdravotní péče na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 20 z 24

21 Osobní náklady v tis. Kč: rok 2008 rok mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální náklady osobní náklady Meziroční nárůst vyplacené hrubé mzdy zaměstnancům činil 8 %, tj Kč. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 21 z 24

22 Podíl jednotlivých oddělení na nákladech: oddělení náklady v tis. Kč Lůžková část Ambulantní část Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných Sociální služby Lékárna Ekonomické rozbory, přehledy a tabulky jsou na poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů, na pravidelných poradách lékařů a na poradách vrchních sester podrobně vyhodnocovány a slouží k operativnímu řízení celé společnosti. V hospodaření jednotlivých středisek není rozpuštěna správní režie. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 22 z 24

23 výnosy v tis. Kč Lůžková část Ambulantní část Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných Sociální služby Lékárna Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. - Výroční zpráva za rok stránka 23 z 24

24

25

26

27

28

29

30

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536

Více

V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4

V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4 Obsah: 1) Podnikatelské aktivity 2) Organizace a řízení 3) Ekonomické ukazatele 4) Pohledávky a závazky 5) Majetek společnosti

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE...

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 A) STAV OBCHODU S ELEKTŘINOU A PLYNEM... 6 B) STAV OBCHODU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více