Archivní ročenka Archivní ročenka Archivní ročenka Archivní ročenka 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archivní ročenka 1995. Archivní ročenka 1996. Archivní ročenka 1997. Archivní ročenka 1998"

Transkript

1 Archivní ročenka 1995 Zdeněk Pokluda: Bystřičtí páni v 15.století Pavel Marek: Ještě k počátkům živnostenského hnutí na Kroměřížsku Zdeněk Fišer: Nerealizované projekty dráhy Přerov Bystřice pod Hostýnem Jitka Zezulová: Prvé desetiletí činnosti Libuše vzdělávacího spolku žen a dívek v Kroměříži Jarmila Bartošíková: Počátky okresních archivů v bývalých okresech Holešov a Kroměříž Miroslav Olšina: Informace o archivních fondech a sbírkách Archivní ročenka 1996 František Matějek: Postavení poddaného lidu v hradišťském kraji v předbělohorském období Ivan Štarha: Hrdelní soudy na Kroměřížsku Karel Müller: Pozůstatky hrdelního práva městečka Koryčany z počátku 17.století Milan Krajča: Povinnosti řídícího učitele v Holešově z r.1634 Jarmila Bartošíková: Lejstřík na rozličné památky Josefa Jančíka (Zápisky bystřického písmáka z let a jejich vztah k Sovově kronice) Pavel Marek: K počátkům živnostenského hnutí na Kroměřížsku Jitka Zezulová: Další osudy kroměřížského ženského spolku Libuše ( ) Zdeněk Fišer: Spor o zřízení ONV v Bystřici p. Hostýnem v roce 1945 Archivní ročenka 1997 František Matějek: Panské hospodářství a postavení poddaného lidu na východní Moravě za třicetileté války Milan Krajča: Desátky farníků Holešovských II, Jarmila Bartošíková: Johan Sova. Knížka na rozličné poznamenání k paměti hodných věcí Zdeněk Fišer: Memoriální památky na Františka Skopalíka (Připsáno 175. výročí narození 18.června 1822) Jitka Zezulová: Skopalíkovy Dějiny národní školy v Záhlinicích Pavel Marek: Místo Holešova v počátcích živnostenského hnutí Miroslav Chocholáč: Bylo na Kostelanech manství se zemanským rodem Daňků? Archivní ročenka 1998 František Matějek: Panské hospodářství a postavení poddaného lidu na východní Moravě za třicetileté války Karel Müller: Privilegia městečka Koryčany Zdeněk Fišer: Malý muž velké revoluce Doc. Pavel Marek: Dokumenty k polemice o významu arcibiskupa Theodora Kohna z let Jitka Zezulová: Kroměřížský okrašlovací a zalesňovací spolek

2 František Vašek: Nezapomínejme statečných Markéta Mercová: Julius Skřítek, vlastivědný pracovník Miroslav Chocholáč: Ještě ke kostelanskému manství Archivní ročenka 1999 Zdeněk Fišer: Kultura a školství na Holešovsku a Bystřicku v letech Doc. Pavel Marek: Několik dokumentů k životu a dílu prof. Aloise Spisara Markéta Mercová: Kroměřížské ulice a vývoj jejich pojmenování Jitka Zezulová: Zánik českých spolků v roce 1939 na Kroměřížsku a Zdounecku Helena Foukalová: Střílecký hřbitov ve světle archivních pramenů Markéta Kabelková: Lejstřík příjmů a vydání obce třebětické z let Martina Apolenářová: Kroměřížský starosta Vincenc Wieser Věra Hejhalová: Ochotnické divadlo v okrese Kroměříž (přehled od r.1865 do současnosti) Josef Regentík: Hasičské sbory a kroniky okresu Kroměříž Archivní ročenka 2000 Doc. Pavel Marek: Katolický modernista František Světlík ( ) Irena Veverková: Jan Mrazík ( ) Zdeněk Fišer: Nově objevená korespondence Františka Mirovíta Lorence v pozůstalosti Aloise Vojtěcha Šembery Markéta Kabelková: Theinerova knihovna v kroměřížském zámku Cyril Měsíc: Písemná pozůstalost PhDr. Antonína Breitenbachera Miroslav Olšina: Nejstarší pamětní kniha obce Rymic Markéta Mercová: Několik poznámek k historii městského hřbitova v Kroměříži Miluše Václavková: Kroměřížské a holešovské biografy do roku 1945 Jitka Zezulová: Stavba Veřejné všeobecné nemocnice v Kroměříži Radek Adamec: Jak jsem louskal Rejla Pavel Kucik: Zapomenuté četnické oddělení č.5 v Kroměříži Archivní ročenka 2001 Petra Luniaczková: Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české Karel Müller: Krátká zpráva o soše Panny Marie v Koryčanech z roku 1799 Doc. Pavel Marek: Kroměříž v počátcích orelského hnutí Zdeněk Fišer: Učitel Josef Závada z Dobrotic a jeho rodinná kronika Richard Mahel: Béda Dudík a jeho vrcholná práce o dějinách Moravy Olga Lapčíková: Lékař z pomezí Hané a Valašska (MUDr. S. Vomela) Markéta Kabelková: Knihtiskař Jindřich Slovák a jeho sbírka Jitka Zezulová: Rybářské družstvo v Kvasicích Viktor Karlík: Dokumentace roku 2000 v Morkovicích

3 Archivní ročenka 2002 Richard Mahel: Stanovení státní hranice ve Slezsku v roce podle materiálů Královského úřadu v Opavě Pavel Marek: Kroměřížské živnostenské sjezdy v roce 1948 Jan Machala: Retribuce podle Malého dekretu ( ) Zdeněk Fišer: Bouřlivák Ferdinand Kyzoň a pokus o sjezd českých spisovatelů v Kroměříži Markéta Mercová: Několik poznámek k volbě kroměřížského purkmistra v roce 1884 Milan Krajča: Hlášení o farních příjmech z počátku r v Bystřici pod Hostýnem Irena Veverková: Jan Mrazík správce Obchodní školy pokračovací v Kladně Jitka Zezulová: Požáry v Jarohněvicích v r až 1868 Archivní sborník 2003 IX. ročník (I.-VIII. ročník vyšel jako Archivní ročenka SOkA Kroměříž) Richard Mahel: Josef Janáček a jeho místo v české historiografii (Pokus o komplexní zhodnocení) Aleš Karban: Létání v Kroměříži Zuzana Čevelová: Postavte si kostel třeba o osmnácti věžích Zdeněk Fišer: Slovákova sbírka starožitností a Zemské muzeum v Brně. Kýž by mne Bůh a vlastenci vysvobodili! (Dodatky k životopisu piaristy Kassiána Rachlíka) Jitka Zezulová: Kroměřížský 28.říjen 1918 Markéta Mercová: Umělecký grafický závod Lambert Klabusay v Holešově Milan Krajča: Desátky farníků bystřických ve druhé polovině 17.století Miroslav Olšina: Českoslovenští legionáři publikace a výstava Miroslav Rozkošný: Jak to bylo v Pravčicích (Z válečného deníku Antonína Hrabala) Anežka Fialová: Archivní ročenka. Státní okresní archiv Kroměříž Bibliografický rejstřík Archivní sborník 2004 X. ročník Zdeněk Lajkep: Čtenářské spolky na Kroměřížsku Aneta Krejčiříková: Hanácko-valašská výstava v Holešově v roce 1914 Milan Krajča: Vladykové předhusitského období na příkladu Sazovických z Ludslavic, Fryštáku a Količína Kateřina Novotná: Německé svatební smlouvy v kroměřížské městské kanceláři v letech Josef Střešinka: Litenčický pivovar Jan Obšívač: Červená kniha holešovská. Zápisy z roku Jitka Zezulová: Pozemkový a peněžní ústav v Holešově Eva a Martina Apolenářovy: Profesorky gymnázia v Kroměříži v letech Věra Halamová: Občanská beseda v Bařicích. Markéta Mercová: Ak.malíř a grafik František Josef Kraus Miroslav Rozkošný: Praktický hospodář z Pravčic téměř stoletý Josef Novosad: Po stopách lidového léčitelství v Podhradní Lhotě

4 Archivní sborník 2005 XI. ročník Karel Müller: Pečeti koryčanských farářů v století Markéta Mercová: Cechovní listina kroměřížských tkalců z roku 1642 Josef Střešinka: Události na Panství Litenčice a statku Chvalnov v souvislosti s bitvou u Slavkova 1805 Jana Krejčová: Kroměřížské poutě ke sv. Matce Starovodské ( ) Richard Mahel: K archivní a ediční činnosti moravského historiografa Bedy Dudíka Martina Foltýnková: Vzdělání lesních úředníků na velkostatcích olomouckého arcibiskupství v druhé polovině 19. století František Vavera: Dějiny knihtiskárny Jindřicha Guska v Kroměříži Zdeněk Fišer: Život ve stínu (Julie Slobodová) Zdeněk Smiřický: Profesor Josef Sitko ( ) Jitka Zezulová: Velké dny Kroměříže 1925 Aleš Karban: Astronomie v Kroměříži Věra Halamová: Pomístní názvy v Bařicích Jitka Juchelková: Válečné události na Zdounecku Vojtěch Březina: Století proměn automobilových poznávacích značek Vladimír Gardavský: Oslavy 60. výročí osvobození a nová etapa česko-rumunských vztahů na Kroměřížsku Archivní sborník 2006 XII. Ročník I.Organizačně provozní zprávy a informace Miroslav Olšina: Státní okresní archiv Kroměříž v roce 2005 Helena Foukalová: Badatelna v roce 2005 Lenka Olšáková: Restaurování nejstarší knihy z fondu Kroměřížské obce židovské Karel Müller: Heraldické památky v Koryčanech I. Josef Střešinka: Plat, deputát, penze a ceny na Panství Litenčice a statku Chvalnov Richard Mahel: Bylať to úloha nesnadná...psáti dějiny země. Obraz Přemyslovců v díle Bédy Dudíka Petr Klapil: Zakladatelé chrámů a jejich stavitelé (Kvasice, Napajedla, Sv.Hostýn, Holešov) Jarmila Bartošíková: Cechovní řády kroměřížských tkalců Zdeněk Fišer: Daniel Sloboda a jeho vztahy s Dionýsem Štúrem, někdejším ředitelem Říšského geologického ústavu ve Vídni Aneta Krčálová: Koupaliště a plovárny města Kroměříže v 19. století Cyril Měsíc: Nejstarší fotografické tablo kroměřížských starostů Miroslav Rozkošný: Tradice lidového písmáctví v Pravčicích Věra Halamová: Církevní památky v katastru Bařic Jitka Zezulová: JUDr. Metoděj Barták. Starosta města Kroměříže

5 Josef Voltr: Sportovní létání v Bystřici pod Hostýnem Eva a Martina Apolinářovy: Profesorky kroměřížského gymnázia Martin Krčál: Ilegální odbojová organizace Zborov Isabella Ikarus Ivan. Vznik a vývoj do poloviny roku 1944 Věra Hejhalová: Divadelní přehlídky a osobnosti ochotnického divadla v okrese Kroměříž Vojtěch Březina: Střípky z historie autobusové dopravy v našem regionu Markéta Mercová: 65. výročí seskoku čs.vojenského výsadku S1/R u Dřínova Setkání kronikářů měst a obcí v archivu Dějiny vinařství na Moravě O tom, co bylo Paleta malířů z krajiny pod Hostýnem František Ondrůšek. Katalog výstavy Dřínov Osudy padákového výsadku S1/R 120.výročí založení SDH Dřevohostice Nová literatura k regionu Archivní sborník 2007 XIII. Ročník I.Organizačně provozní zprávy a informace Miroslav Olšina: Státní okresní archiv Kroměříž v roce 2006 Helena Foukalová: Badatelna v roce 2006 Lenka Olšáková: Z činnosti restaurátorské dílny Karel Müller: Heraldické památky Koryčan II. Josef Střešinka: Řeč, kroj, zvyky, písně a říkanky v Litenčicích a blízkém okolí Richard Mahel: První česko-moravský konkordát. Fragment Dudíkova textu ke sporu pražského biskupa Ondřeje II. s králem Přemyslem I. (Příspěvek k poznání pozůstalosti II). Zdeněk Lajkep: Počátky venkovského ochotnického divadla na Kroměřížsku Zdeněk Fišer: Daniel Sloboda a mudrosloví národa valašského Helena Chybová: Imago miraculosa. Po stopách osudu tzv. zázračného obrazu zaniklého františkánského kostela Nejsvětější Trojice v Kroměříži Vojtěch Březina: Rybníků a jezer nepočítaně ( Pohled do 15. a 16. století na Kroměřížsku) Naďa Michalská: Z historie regulace říčky Kotojedky Jitka Zezulová: Vykoupení z roboty v Nětčicích Miroslav Olšina: Bohumil Struhala a počátky okresního archivu v Holešově Cyril Měsíc: Nejstarší fotografické tablo kroměřížských starostů II. aneb všechno je úplně jinak Cyril Měsíc: Výročí 70 let od smrti Dr. Antonína Breitenbachera Anežka Fialová: Literatura okresu Kroměříž za rok 2006 Rozkošný, M.: Videokronika, nová forma kronikářské práce. Setkání kronikářů měst a obcí v archivu Jan Trojan : Josef Schreier Kotík,J. - Lolová,M. - Koukola, A : Zlomený čas. Konec války na Vysočině, zajatecký gulag v Rusku Fialová, A. Mercová, M.: Moje město.kroměřížská čítanka Fialová, A. : Bibliografie okresu Kroměříž

6 Motalová, E. Motal, J. : Nítkovice A Kozák čeká v Brazilii Sborník ČZS ve Zdounkách

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze,

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

3Jitřenka. východu Frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století Z historie muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm

3Jitřenka. východu Frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století Z historie muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm 3Jitřenka východu Frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století Z historie muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 3 Jitřenka východu Motto: Ne mečem,

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Regionální fond farní knihovny

Regionální fond farní knihovny Regionální fond farní knihovny Monografie Balejka, J.: Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské. Vizovice: Lípa, 1995. 79 s. Balejka, J.: Zápisky letce. Brno : Helena Coufalíková 2008. 95 s. Bařinka, A.:

Více

Zeptejme se našich předků

Zeptejme se našich předků Zeptejme se našich předků Zajímavé osobnosti na Hranicku ÚVOD Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace Zeptejme se našich předků, kterou vydal Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek zaslaných jinými archivy Řazeno dle názvů archivů 16. května 2014 Stránka 1 z 176 C 4819 Archiv Školského spolku Komenský Vídeň C 4276 Vysoká škola obchodní 1919-1954

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970 2007) sestavila Fében Hubená

Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970 2007) sestavila Fében Hubená Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970 2007) sestavila Fében Hubená I. Archivnictví 1. Archivy 2. Archiváři 3. Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 4. Edice dokumentů

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů,

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 2549 Číslo pomůcky: 1610 Velkostatek MĚSTO LIBAVÁ 1559-1885 Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2008 OBSAH Úvod

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAROK 2008 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Bibliografie Rudolfa Zubera

Bibliografie Rudolfa Zubera PhDr. Rudolf ZUBER Rodák z Moravské Ostravy - Vítkovic (nar. 23. 1. 1912) nastoupil po absolvování reformního reálného gymnázia v r. 1931 na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci, kde byl

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC Úvodní strana rukopisného pojednání Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera o Hranicích. Konec 20. let 18. st. Archiv města Brna. VÁCLAV BEDNÁŘ

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek Řazeno abecedně dle názvu pomůcky Archivní fondy a sbírky předkládané ve studovně Praha-Chodovec 7. října 2013 Stránka 1 z 92 1055 Abecední seznam inspekčních zpráv

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více