Novinky v bankovních produktech případová studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v bankovních produktech případová studie"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Novinky v bankovních produktech případová studie Diplomová práce Autor: Ondřej Čech Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Bc. Ondřej Čech

3 Děkuji Ing. Marcele Soldánové za rady a pomoc, které jsem od ní obdržel během tvorby této práce.

4 Anotace Snahou práce je předložit ucelený náhled na současnou nabídku nových bankovních produktů v České republice. Vybrané produkty jsou určeny pro klienty patřící do segmentu fyzických osob a segmentu podnikatelů a právnických osob. Tento výběr nám pomáhá zmapovat trendy, které ovlivňují bankovní trh. Annotation The goal of this work is to present a comprehensive view of current supply of new bank products in the Czech republic. Selected products are intended for clients belonging to segment of individuals or segment of entrepreneurs and legal entities. This choice helps us to map out the trends that affect banking market.

5 Osnova Úvod Představení jednotlivých bank Komerční banka, a. s Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Raiffeisenbank a. s BRE BANK S. A., organizační složka podniku mbank ING Bank N. V Marketing bankovních produktů Působení na segmenty klientů Vnímání jednotlivých bank ze strany klientů Produkty pro občany Komerční banka, a. s Běžné účty Úvěrové produkty Investiční produkty Produkty pro studenty Pojistné produkty Česká spořitelna, a. s Běžné účty Úvěrové produkty Investiční produkty Produkty pro studenty BRE Bank S. A., organizační složka podniku - mbank Běžné a spořící účty Úvěrové produkty ING Bank N. V Investiční produkty Úvěrové produkty Produkty pro podnikatele a právnické osoby Komerční banka, a. s Běžné účty Úvěrové produkty Platební systémy Dotace z Evropské unie... 32

6 4.1.5 Firemní programy Poradenství v oblasti podnikání Česká spořitelna, a. s Úvěrové produkty Dotace z Evropské unie Platební systémy Československá obchodní banka, a. s Platební systémy Dotace z Evropské unie Úvěrové produkty Investiční produkty Raiffeisenbank a. s Běžné účty Úvěrové produkty Dotace z Evropské unie Porovnání a hodnocení služeb nezávislými subjekty Nejpopulárnější novinky ve finančních produktech Přímé bankovnictví Bankomaty Platební karty Cash Back Hypotéky Spotřebitelské úvěry Běžné účty Investiční produkty Platební systémy Dohled nad finančním trhem Česká národní banka Ministerstvo financí České republiky Další instituce působící na bankovním trhu Dopad finanční krize na bankovní sektor Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy... 75

7 Úvod Mezi nejvíce zisková odvětví ekonomiky naší země patří několik posledních let bankovní sektor. Důvodem dosažení tohoto postavení je hlavně privatizace jednotlivých dříve státem vlastněných bank do rukou zahraničních finančních institucí. Pokud se podíváme na privatizaci největší bank v naší republice z pohledu jejich současného hospodaření, můžeme mluvit o jednoznačném úspěchu celého privatizačního procesu. V devadesátých letech patřilo naše bankovnictví k oborům, jejichž pověst ani výkonnost nedosahovaly mezi úspěšná odvětví. Celý sektor byl poznamenán krachy několika menších ústavů a špatným hospodařením silnějších bank, kterým nakonec musel k očištění pomoci stát. Nejlepší variantou tedy bylo nastartovat proces privatizace všech do té doby státem ovládaných bank a pokusit se přilákat na naše území silné světové finanční skupiny. Dnes již víme, že státem vlastněné podíly v největších českých bankách byly převedeny na investory pocházející ze západní části Evropy a zároveň byl výběr proveden tak, že noví majitelé těchto ústavů pocházejí z různých zemí a tím také přinášejí na náš trh rozdílné způsoby řízení společností. Tento výběr umožnil velmi výrazný rozvoj v oblasti bankovních produktů a zároveň umožnil spravedlivé konkurenční srovnání přístupů chování ke klientovi dle zvyklostí zahraničních bank. Nyní se na našem trhu střetávají hlavně rakouský, belgický a francouzský systém, které jsou reprezentovány největšími českými bankami, Českou spořitelnou, Československou obchodní bankou a Komerční bankou. Působí zde pochopitelně celá řada dalších subjektů, ovšem pokud se podíváme na jejich nabídku produktů, jen velmi málo z nich dokáže oslovit potřeby celého trhu, jak z pohledu občanů tak podnikatelů. Pokud se podíváme na český bankovní sektor jako na velmi lukrativní trh, nabízí se nám základní důvod, proč se všechny banky pomocí zavádění nových produktů snaží dosáhnout co největšího tržního podílu. Zvláště v posledních několika letech tedy v období hospodářského růstu jsme mohli najít velký potenciál na poli úvěrových produktů, zvláště hypoték. Z jiné strany hypotéky tedy rozšíření jejich poskytování ze strany českých bank, způsobily z velké části hospodářský růst, hlavně pokud se podíváme například na stavební sektor. Zároveň s rozvojem těchto produktů se samozřejmě postupně zdokonalují další úvěrové a pojistné produkty. 7

8 Můžeme tedy jistým způsobem využít zkušeností a znalostí současných majitelů českých bank, protože většina k nám zaváděných služeb byla již několik let úspěšně testována v jiných zemích. Samozřejmě ne všechny produkty úspěšně aplikované na cizích trzích musí sklidit úspěch v našich podmínkách tak jako se tomu povedlo v případě hypoték. Opačným příkladem můžou být třeba podílové fondy a další investiční produkty, které sice v dnešní době využívá i v ČR velký počet klientů, ovšem jejich popularita je jistě nižší než v řadě jiných zemí. Zde ovšem můžeme nalézt důvod nižší popularity hlavně ve zkušenostech klientů v oblasti investování v devadesátých letech. Neméně zajímavou částí produktové nabídky bank je část zaměření na podnikatele a právnické osoby, kde také nalezneme řadu novinek hlavně v úvěrové oblasti. Zároveň se výrazně rozvinula část věnovaná nabídkám pro zaměstnance větších firem. Některým v tomto případě pomohly také legislativní změny v oblasti penzijního připojištění a změny týkající se daňových nákladů. Hlavními cíli této práce tedy je představit nejzajímavější novinky a trendy bankovního sektoru poslední doby v oblasti produktové nabídky pro občany i společnosti. Protože by bylo složité popisovat nové produkty a služby všech bankovních domů, byli vybráni nejdůležitější zástupci z celého trhu. Můžeme tedy porovnat nabídky z oblasti běžných účtů, pojištění či úvěrů, které v současné době může klient využívat a díky tomuto také vidíme jakým způsobem se během posledních let rozšířila produktová nabídka na trhu. 8

9 1. Představení jednotlivých bank V současné době působí na českém trhu desítky bankovních domů. Tato práce zabývající se novinkami v bankovních produktech se ovšem zaměřuje jak z pohledu klienta jakožto fyzické osoby, tak z pohledu podnikatele či společnosti na banky patřící mezi nejvýznamnější hráče bankovního trhu doplněné bankami s nejagresivnější strategií cílení na klienty v daném segmentu. 1.1 Komerční banka, a. s. Banka působící na českém trhu jako akciová společnost od roku V současnosti je jejím majoritním akcionářem francouzská Société Générale. Banka na českém území patří mezi trojici nejsilnějších bankovních domů jak z pohledu šířky pobočkové sítě, tak samotného počtu klientů. Strukturu finanční skupiny Komerční banky, a. s. lze nalézt v Příloze č. 1. Po vstupu francouzského kapitálu před několika lety se orientace banky rozšířila od firemní klientely a klientely movitějších občanů také k běžné retailové klientele. 1.2 Česká spořitelna, a. s. Banka patřící nyní do rakouské finanční skupiny Erste Group představuje jednu z bank s nejdelší tradicí v České republice sahající až do roku Banka zaujímá již po desetiletí přední místo na trhu v segmentu detailového bankovnictví ovšem má i významný podíl v oblasti privátního bankovnictví pro nejmovitější klientelu. V Příloze č. 2 je uveden seznam subjektů patřících do finanční skupiny České spořitelny, a. s. 1.3 Československá obchodní banka, a. s. 1 Zdroj: Zdroj:

10 Historicky se jedná o subjekt, který i v době socialismu působil významně ve sféře mezinárodního obchodu. 3 Z tohoto důvodu byla dříve banka vnímána svým zaměřením jako banka pro firemní klientelu. Nyní již řadu let vzhledem k trendu rozšiřování služeb pro co nejširší škálu klientů a propojení s Poštovní spořitelnou, představuje Československá obchodní banka nejširší distribuční síť čítající více než 3500 obchodních míst po celé republice. Současným vlastníkem banky a dalších finančních subjektů je již několik let belgická finanční skupina KBC. V Příloze č. 3 je obsažen seznam těchto finančních subjektů. 1.4 Raiffeisenbank a. s. Již od roku 1993 působí tato banka na našem trhu ovšem důležitou roli z pohledu tržního podílu i povědomí klientů hraje hlavně v období od roku 2006 kdy bylo oznámeno spojení s ebankou. Společnost patří do rakouské finanční skupiny, která nyní mimo ČR působí také v řadě dalších zemí střední a východní Evropy. 4 Podobně jako jiné silné banky, má i Raiffeisenbank na našem území také zastoupení v dalších odvětvích finančního sektoru. Jednou z těchto společností je např. Raiffeisen Leasing, s. r. o. 1.5 BRE BANK S. A., organizační složka podniku mbank Agresivním a dosud v ČR neaplikovaným pojetím marketingu vstoupila v náš trh v roce 2007 mbank, společnost ze zemí původu v Polsku ovšem náležící do skupiny německé Commerzbank. 5 Svým tržním podílem, který je takřka výhradně tvořen detailovou klientelou představuje v tomto výčtu banku s nejužším zaměřením, která však z hlediska produktů a služeb představuje zajímavou alternativu velkým a zavedeným subjektům českého finančního trhu. Obchodní síť banky je uvedena v Příloze č. 4. V dnešní době tuto síť tvoří pouze 9 finančních center a 17 kiosků. 3 Zdroj: Zdroj: Zdroj:

11 1.6 ING Bank N. V. Nizozemská ING vstoupila na český trh již v roce 1991 a její významný vliv můžeme cítit nejen v pojišťovací oblasti, správě aktiv, podílových fondech ale v poslední době také v bankovní sféře. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost, která se nemůže chlubit rozsáhlostí své pobočkové sítě, spoléhá banka v tomto směru spíše na své finanční zprostředkovatele a moderní pojetí obsluhy klientů prostřednictvím internetu. 6 ING v ČR může těžit z renomé celé skupiny, která se dlouhodobě řadí mezi 20 největších finančních institucí světa. 6 Zdroj:

12 2. Marketing bankovních produktů 2.1 Působení na segmenty klientů I přesto, že někdo by mohl požadovat bankovní trh v České republice ve světovém měřítku za malý, tvoří ho v dnešní době několik desítek bankovní ústavů a poboček zahraničních bank. Pokud se ovšem podíváme na lokální dostupnost, kterou banky nabízejí svým klientům, celkový výčet subjektů se radikálně snižuje. Běžný klient, který nežije v Praze má největší možnost se setkat v blízkosti svého bydliště hlavně s Českou spořitelnou, ČSOB či Komerční bankou. Tato skupina bude poté následována zpravidla GE Money Bank, Raiffeisenbank, mbank či Citibank. Pokud se tedy podíváme na banky z pohledu, jak působí na stávající či potencionální klientelu, dočkáme se často nejširšího záběru u výše jmenovaných subjektů. Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka zaměřují svůj marketing globálně a rovnoměrně na celý trh ať již z hlediska toho o jaký typ klienta se jedná nebo z pohledu šíře nabízených produktů. Průměrný občan sledující televizi se může během jednoho týdne setkat od jednoho subjektu s nabídkou hypotéky pro mladé lidi, spoření pro děti až po úvěr na založení společnosti. Nelze asi přesně vystopovat úspěšnost této trojice u každého produktu zvlášť. Pouhé srovnání v denním tisku nám však může nastínit např. úspěchy České spořitelny na poli developerských projektů, ČSOB v oblasti hypoték hlavně ve spolupráci s Hypoteční bankou nebo největší podíl v segmentu malých a středních firem Komerční banky díky šíři produktů pro tento segment. Na druhou stranu působí na našem bankovním trhu úspěšně i ústavy s relativně úzkým zacílením. mbank vstoupila na náš trh relativně nedávno a její kmen klientů se již dnes pohybuje v řádech stovek tisíc i přesto, že její nabídku tvoří méně než 10 produktů pro občany. Zde ovšem narážíme na jednu z nejvíce diskutovaných otázek celého finančního trhu v ČR. Na jednu stranu zde působí řada obřích institucí nabízejících plný servis pro jakéhokoliv klienta, který je však patřičně zpoplatněn, na druhou stranu se začínají na stejném trhu objevovat subjekty s alternativními možnostmi pro tzv. obyčejného klienta, který není ochoten hradit poplatky za správu svých prostředků či poskytnutí spotřebitelského úvěru a raději ustoupí od komfortní obsluhy a kvality služeb. 12

13 TABULKA č. 1 Za co platí průměrný bankovní klient Transakce Průměrný klient 2008 Průměrný klient 2006 Vedení účtu Ano Ano Výpisy měsíčně poštou 1 1 Příchozí platby 4 3 Vklad v hotovosti 1 1 Trvalý příkaz k úhradě Příkaz k úhradě 4 (3x zadán elektronicky, 1x na pobočce) 5 (4x zadán elektronicky, 1x na pobočce) 2 (1x zadán elektronicky, 1x na pobočce) 3 (2x zadán elektronicky, 1x na pobočce) Výběr hotovosti na přepážce 0 1 Výběr z bankomatu 3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí) 3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí) Platby u obchodníka 6 2 Platební karta 1 (elektronická) 1 (elektronická) Přímé bankovnictví Ano Ano Služba SIPO 1 Nezjišťováno Zdroj: Vnímání jednotlivých bank ze strany klientů Pokud bychom se mohli podívat na banky z pohledu klienta, můžeme říci, že největší možnost výběru produktů nabízí náš trh jednoznačně pro občany, za kterými zaostávají podnikatelé a malé a střední firmy. Korporátní společnosti jsou povětšinou celosvětově stravovány stejnými institucemi nezávisle na tom, v jaké zemi působí. Klient jakožto občan má v současnosti poměrně širokou možnost výběru, zda své finance svěří silnému subjektů s dobrou dostupností a širokou škálou služeb nebo zda využije menší specializovanou banku nebo podlehne lákání zahraniční banky, které se zvláště v poslední době snaží působit např. v pohraničních oblastech. Pokud bychom nahlíželi na klienta jako na člověka, který nehledá financování ze strany banky a naopak požaduje zhodnocení svých úspor, budeme se pravděpodobně nacházet v oblasti s nejširším možným výběrem. Postačí prohlédnout si reklamní plochy, které denně potkáváme a můžeme si 13

14 sami udělat obrázek o tom, jakým způsobem dnes ústavy bojují o depozita každého občana, někdy až na hranici rentability zdravého konkurenčního boje. Prozatím malou konkurenci mají banky v podobě spořitelních družstev. Mezi subjekty, které úspěšně působí v tomto odvětví můžeme zařadit WPB Capital, spořitelní družstvo, které stejně jako ostatní obdobné subjekty nenabízí občanů objem produktů podobný bankám ale zaměřuje se pouze na depozitní produkty a úvěry. 7 Princip fungování družstev je odlišný i v jiném pohledu, například se zde platí členský vklad či zápisné, které ovšem lze eliminovat pomocí založení účtu na dálku. Jistou úroveň ochrany pro klienty představuje Fond pojištění vkladů, který zde má stejnou roli jako v bankovní sféře. Dalším podobným subjektem, který na našem trhu působí je Moravský peněžní ústav spořitelní družstvo. 8 Také v tomto případě se jedná o družstvo, jehož počet členů se nemůže porovnávat s počty klientů bank. Údaje o objemu depozit a počtu klientů Moravského peněžního ústavu můžeme nalézt v následujícím grafu. GRAF č. 1 Depozita a počet klientů Zdroj: Zdroj: 8 Zdroj: 14

15 Velmi často se také v médiích můžeme setkat s anketami, které oslovují občany za účelem zjištění spokojenosti s určitým výrobkem nebo službou. Příklad vyhodnocení spokojenosti klientů s úrovní služeb poskytovanou hypotečními bankami můžete nalézt na následujícím grafu. GRAF č. 2 Celková spokojenost s bankou Zdroj:

16 3. Produkty pro občany Během několika posledních let prošly snad všechny odvětví ekonomiky razantními změnami, které jsou způsobeny z velké části rozvojem informačních technologií. Tento vývoj se velmi výrazně promítl také do bankovní sféry a její produktové části. Mezi produkty pro občany bychom v průběhu 90. let našli běžné účty, platební karty nebo spotřebitelské úvěry. Postupem let přibyly služby přímého bankovnictví, tedy obsluha prostředků pomocí telefonu či internetu a následně došlo k výraznému rozšíření produktové nabídky v oblasti investičních produktů, úvěrových produktů i různých druhů pojištění. Tento trend v poslední době zvláště v segmentu fyzických osob vede banky k vytváření produktů, které si mohou klienti zřídit bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky. Díky tomu dnes již řada bank umožňuje elektronicky sjednat cestovní pojištění, vyřídit spotřebitelský úvěr nebo požádat o hypotéku. Vývoj v oblasti výpočetní techniky umožnil vytvořit řadu produktů v oblasti úvěrů. Dnes již běžně banky poskytují úvěry na základě ratingu chování klienta, tedy úvěry vytvořené na základě softwarem schváleného limitu, který je zjištěn podle transakcí, které klient na běžném účtu provádí. Dnes již tedy není nutné ve většině případů analyzovat finanční data klientů v případě, pokud přijdou do banky s žádostí o menší spotřebitelský úvěr či kreditní kartu. Velké části klientů postačí zkontrolovat limit nabízeného úvěru v aplikaci internetového bankovnictví a elektronicky o tento úvěr požádat. Bankovní služby se velmi často propojují s dalšími obory, mezi které patří například telekomunikace. Prostřednictvím bankomatu si může kdokoli dobít telefonní kupón nebo zaplatit fakturu mobilnímu operátorovi. Oproti tomu může klient prostřednictvím rozhraní v mobilním telefonu provádět jednodušší platební příkazy apod. Tato část se zaměřuje na konkrétní vybrané bankovní ústavy a jejich produkty, které dnes svým klientům nabízí. Zároveň objasňuje proč daná instituce byla do tohoto výběru zařazena. Konkrétně zde proti sobě stojí dva v ČR velké bankovní domy proti dvěma na české trhu již adaptovaným ale na naše poměry specifickým subjektům. Konkrétně se jedná o Komerční banku, Českou spořitelnu a na také o mbank a ING Bank. 16

17 Pokud budeme uvažovat o tom, že mezi nejvyužívanější bankovní produkty v sekci občanů patří běžné účty, úvěry, spořící produkty a elektronické bankovnictví zjistíme, že vyjma ING Bank ostatní ústavy nabízejí širokou nabídku těchto produktů. 3.1 Komerční banka, a. s. Mezi banky, které klientům nabízí kompletní servis zahrnující všechny oblasti finančních služeb patří jistě Komerční banka. Z celé nabídky můžeme vybrat několik oblastí, na které má význam se zaměřit Běžné účty Svým klientům nabízí běžný účet v řadě kombinací s dalšími produkty. Novinkou jistě nejsou účty typu Ideal konto, které představují pro klienta možnost mít veden účet se zdarma poskytnutou platební kartou. Naproti tomu o něco dražší produkt nazvaný Extra konto již představuje určitou inovaci. V měsíční ceně vedení účtu jsou již zahrnuty nejen platební karta, internetové a telefonní bankovnictví ale zároveň i některé sazebníkové položky, které jsou majitelům odlišných účtů účtovány separátně. Pro klienta, který je tedy zvyklý, běžný účet nadstandardně využívat vzhledem k počtu měsíčních transakcí nebo při cestování do zahraničí může tato volba účtu představovat značné finanční úspory. Není tedy takovou novinkou samotný produkt a jeho složení jako princip účtování služeb, se kterým se klienti ještě v nedávné době v českém prostředí nesetkali. Tento způsob paušální hrazení služeb se mimo jiné skrývá i ve vyšší variantě Premium konto, která funguje obdobným způsobem ovšem je zacílena ještě na náročnější klientelu. Jednou z věcí, se kterou se ovšem u většiny ostatním bankovních ústavů nesetkáme a přitom je v současnosti hojně využívána klienty Komerční banky jsou modré produkty. Zde může klient využít sesterského propojení banky s Modrou pyramidou stavební spořitelnou a dopracovat se tak např. díky aktivní smlouvě stavebního spoření k běžnému účtu nebo kreditní kartě vedené zdarma či výhodnějším podmínkám při žádosti o spotřebitelský úvěr. Pokud by klient chtěl například využít Modré půjčky, může tím získat spotřebitelský úvěr bez poplatků do výše až Kč. 17

18 Pokud analyzujeme nabídku v oblasti běžných účtů, můžeme se také zaměřit na novinky, které souvisí se službami internetového bankovnictví. Ten kdo používá internetové bankovnictví od jeho počátku, pamatuje pravděpodobně jen několik základních funkcí, které tyto aplikace u jednotlivých bank nabízely. V současné době ovšem obsahují aplikace internetového bankovnictví širokou nabídku funkcí. Mezi nejnovější funkce aplikace Mojebanka, která je hlavní službou přímého bankovnictví pro klienty Komerční banky patří možnost požádání a vyřízení spotřebitelského úvěru. Klienti, kteří mají od banky schválený limit pro poskytnutí nezajištěného úvěru mohou celý proces poskytnutí provést pomocí internetu a následného korespondenční komunikace. Zároveň internetové služby nabízejí klientům propojení s databázemi ostatních společností spolupracujících s bankou. Klient si tak může prostřednictvím svého počítače ověřit stav prostředků uložených na penzijním připojištění, stavebním spoření nebo si může prohlédnout výkonnost podílových fondů. V aplikaci nově také přibila možnost požádat o hypotéku, kdy klient může definovat parametry, vypočítat náklady a odeslat žádost o hypotéku Úvěrové produkty Pokud jsme uváděli produkty vytvořené během procesu propojování bankovního domu se stavební spořitelnou, můžeme také zmínit jednu z novinek jejíž vznik byl podmíněn spoluprací banky s mobilním operátorem. Ve spolupráci banky a společnosti T-Mobile byla před několika měsíci uvedena na trh T-Mobile Bonus kreditní karta. Přes prvotní obtíže způsobené nedorozuměním mezi společnostmi a médii, kdy byly oba subjekty mediálně napadeny z důvodu podezření na porušení Zákona o ochraně osobních údajů byla tato kreditní karta distribuována řadě klientů společnosti T-Mobile. Pokud bychom měli uvést některou z vlastností karty, která ji odlišuje od konkurenčních nabídek bude to jistě délka bezúročného období, která činí až 76 dnů. Karta je také napojena na Bonus systém operátora a každých utracených 30,- Kč klientem za účasti této karty přidává na konto Bonus programu jeden bod. Podobně jako karty vydávané ke studentským kontům má i tato karta propojení na systém slev u řady obchodních partnerů. V oblasti úvěrových produktů je bankou stále nabízena Flexibilní hypotéka, tedy typ úvěru, který se vyvinul na základě potřeby klientů ze standardně nabízené hypotéky v produkt s možnostmi jako je změna výše splátek během doby fixace úrokové sazby atd. V návaznosti na tento typ hypotéky můžeme zmínit ještě další dvě atypické varianty 18

19 z nabídky této banky. První je Hypotéka 2 v 1 jejíž parametry mohou ocenit lidé, kteří zároveň s potřebou profinancování nákupu nemovitosti chtějí spojit také profinancování vybavení této nemovitosti či další náklady. Hypotéka 2 v 1 představuje spojení hypotečního úvěru s neúčelovým spotřebitelským úvěrem, který může dosahovat maximální částky Kč. Hlavní výhodu pro klienta představuje jednotná úroková sazby obou spojených úvěrů, která je na úrovni hypotéky nikoli dalece dražšího spotřebitelského úvěru. Druhou z nově nabízených variant je Hypotéka Dopředu Dozadu. Klient může v tomto případě s bankou podepsat smlouvu okamžitě a získá tak garanci aktuální úrokové sazby až na dobu 9 měsíců. Tuto dobu použije na hledání pro něj vhodné nemovitosti a jednání související s jejím nákupem. Tyto dvě zmiňované hypoteční varianty lze také propojit a získat tímto výhody obou produktů společně. Následující tabulka ukazuje objem poskytnutých hypoték v posledních několika letech, tento objem samozřejmě představuje pro banky významný zdroj příjmů a proto vývoj nových úvěrových produktů je pro banky velmi důležitou strategickou činností. TABULKA č. 2 Objem poskytnutých hypoték Objem hypoték poskytnutých občanům v mld. korun , , , , , , , ,927 Zdroj: Investiční produkty Velmi diskutovanou oblastí bankovních produktů v dnešní době jsou produkty investičního charakteru. V souvislosti s finanční krizí vzniklou v USA došlo v minulých měsících 19

20 k velkému poklesu spravovaných prostředků v podílových fondech všech bank. Klienti ovšem mají již několik let možnost investovat prostředky do zajištěných nebo garantovaných podílových fondů. Tuto oblast fondů v Komerční bance zastupují fondy Ametyst. Jedná se o podílové fondy, s garancí investovaných prostředků za předpokladu, že klient dodrží investiční horizont. Pokud tedy dojde k nestandardním poklesům na kapitálovém trhu, klient obdrží po uplynutí doby trvání fondu prostředky, které investoval, aniž by byl vystaven riziku ztráty, které například představují akciové fondy Produkty pro studenty Jedna oblast, která je pravidelně zásobena ne zcela novými produkty ale spíše změnami a doplněními produktů stávajících je segment mladší klientely tedy studentů a mládeže. Tito klienti sice nepředstavují pro banky okamžitý zdroj příjmů, jsou ale nejlepší cestou pro udržení rentability a růstu počtu klientů v dlouhodobém horizontu. Díky této strategii můžeme takřka u všech bank vypozorovat, že produkty nabízené studentům jsou velmi propracované, propojené s řadou nebankovních výhod a přitom poskytovány za téměř nulovou cenu. U Komerční banky je stěžejním produktem účet G2, který se postupem let vyvinul z obyčejného účtu, který byl srovnatelný s libovolným jiným účtem pro občany ve skupinu propojených služeb, které s bankovními službami jen velmi málo souvisí. Příkladem může být skutečnost, že platební karty tzv. UNIKARTY vydávané k účtům G2 jsou zároveň použitelné jako přístupové karty do areálů některých univerzit nebo to, že majitelé uvedeného typu účtu mají nárok na řadu slev u nebankovních společností. V této věkové kategorii klientů je mezi bankovními produkty silná konkurence. Nabídka produktů určených tomuto segmentu klientů je opravdu bohatá. 20

21 TABULKA č. 3 Nabídka účtů pro mladé Název instituce Československá obchodní banka Československá obchodní banka Název produktu Studentské konto Plus Měsíční vedení účtu Věk Výběr z vlastního bankomatu Zdarma let zdarma Dětské konto Slůně Zdarma 0-15 let 6 Kč Poštovní spořitelna Program MINI Zdarma od narození do 15 let Poštovní spořitelna Junior účet 10 Kč let 5 Kč Česká spořitelna Student+ Zdarma let 6 Kč Česká spořitelna X konto Zdarma let 6 Kč GE Money Bank GEnius Student Zdarma let 15 Kč KB - Komerční banka Konto G2 Zdarma let 6 Kč KB - Komerční banka Dětské konto Zdarma 0-15 let zdarma Oberbank AG StartKonto Zdarma 15 do 25 let 6 Kč Raiffeisenbank Včelička Zdarma 0-18 let zdarma Volksbank CZ FREE konto Zdarma 15 až 26 let 2,50 Kč Volksbank CZ Konto RYBIČKA Zdarma 0-15 let 2,50 Kč Waldviertler Sparkasse von Kč Studentské konto Zdarma let 5 Kč Raiffeisenbank Kompletkonto Student Zdroj: Kč let 9 Kč Z řad nabídky pro segment mládeže občas vzejde produkt, který můžeme označit jako inovativní a tím není myšleno pouze z pohledu parametrů ale také samotné myšlenky. Do této kategorie patří Úvěr na notebook. Ten je nabízen studentům ve spolupráci se společností DELL a jeho získání je podmíněno pouze tím, že výše úvěru společně s dalšími úvěrovými produkty, které klient využívá, nesmí přesáhnout částku Kč. Pokud zde uvádíme studentský účet jakožto produkt, který se stále vyvíjí a přibližuje se požadavkům mládeže pro kterou je určen, nesmíme zapomenou zmínit produkty, které směřují k ještě mladší klientele. V tomto odvětví nabízí banka produkt Dětské konto, které je spořícím účet pro děti do 15 let. V minulosti tento účet představoval pouze možnost uložit dětem prostředky na účet v bance a tento účet v 15 let přeměnit na studentský. Vlivem působení konkurence ovšem došlo v nedávné době k zásadním úpravám mezi něž patří např. napojení účtu na internetové bankovnictví rodičů dítěte nebo vydání platební karty k tomuto účtu. 21

22 3.1.5 Pojistné produkty Součástí nabídky produktů pro občany je i část zaměřená na pojistné produkty. V případě Komerční banky se jedná o rozdělení celé nabídky na dvě oblasti. Jedna zabývající se oblastí životního pojištění je produkována ve spolupráci s Komerční pojišťovnou a. s. Druhá část nabídky zastřešující majetková pojištění je tvořena produkty Allianz pojišťovny, a. s. Banky si před několika lety uvědomily, že pro ucelenou nabídku produktů finančního charakteru jim v mnoha případech chybí právě oblast pojištění. Banka toto vyřešila vytvořením několika pojistných produktů ve spolupráci s Komerční pojišťovnou. Mezi nejnovější produkty v této oblasti patří Vital Invest propojující oblasti investování do fondů a životního pojištění. Klient si při uzavírání smlouvy vybírá investiční strategii podle toho, jaký očekává výnos a jaký je jeho vztah k riziku. Majetková pojištění lze v KB sjednat díky spolupráci banky s Allianz, kdy prostřednictvím obchodních míst banky je nabízeno Autopojištění a Pojištění majetku. 3.2 Česká spořitelna, a. s. Pokud bychom měli z našeho bankovního trhu vybrat společnost, která je veřejností nejvíce chápána jako banka pro každého, jistě by touto bankou byla Česká spořitelna. Její produktová nabídka samozřejmě v objemu a kvalitě tedy patří mezi nejvýraznější na našem bankovním trhu Běžné účty V tomto výběru druhým zástupcem silného bankovního ústavu s letitou tradicí na našem trhu je Česká spořitelna. Díky této pozici nabízí svým klientům obří škálu produktů ve všech kategoriích, které ovšem někdy velmi připomínají produkty konkurenční. Pokud jsme u Komerční banky nalezli mezi novinkami účet Premium konto u České spořitelny můžeme zmínit Exclusive konto, které se v některých atributech konkurenci podobá. 22

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 16. 1. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více