Novinky v bankovních produktech případová studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v bankovních produktech případová studie"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Novinky v bankovních produktech případová studie Diplomová práce Autor: Ondřej Čech Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Bc. Ondřej Čech

3 Děkuji Ing. Marcele Soldánové za rady a pomoc, které jsem od ní obdržel během tvorby této práce.

4 Anotace Snahou práce je předložit ucelený náhled na současnou nabídku nových bankovních produktů v České republice. Vybrané produkty jsou určeny pro klienty patřící do segmentu fyzických osob a segmentu podnikatelů a právnických osob. Tento výběr nám pomáhá zmapovat trendy, které ovlivňují bankovní trh. Annotation The goal of this work is to present a comprehensive view of current supply of new bank products in the Czech republic. Selected products are intended for clients belonging to segment of individuals or segment of entrepreneurs and legal entities. This choice helps us to map out the trends that affect banking market.

5 Osnova Úvod Představení jednotlivých bank Komerční banka, a. s Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Raiffeisenbank a. s BRE BANK S. A., organizační složka podniku mbank ING Bank N. V Marketing bankovních produktů Působení na segmenty klientů Vnímání jednotlivých bank ze strany klientů Produkty pro občany Komerční banka, a. s Běžné účty Úvěrové produkty Investiční produkty Produkty pro studenty Pojistné produkty Česká spořitelna, a. s Běžné účty Úvěrové produkty Investiční produkty Produkty pro studenty BRE Bank S. A., organizační složka podniku - mbank Běžné a spořící účty Úvěrové produkty ING Bank N. V Investiční produkty Úvěrové produkty Produkty pro podnikatele a právnické osoby Komerční banka, a. s Běžné účty Úvěrové produkty Platební systémy Dotace z Evropské unie... 32

6 4.1.5 Firemní programy Poradenství v oblasti podnikání Česká spořitelna, a. s Úvěrové produkty Dotace z Evropské unie Platební systémy Československá obchodní banka, a. s Platební systémy Dotace z Evropské unie Úvěrové produkty Investiční produkty Raiffeisenbank a. s Běžné účty Úvěrové produkty Dotace z Evropské unie Porovnání a hodnocení služeb nezávislými subjekty Nejpopulárnější novinky ve finančních produktech Přímé bankovnictví Bankomaty Platební karty Cash Back Hypotéky Spotřebitelské úvěry Běžné účty Investiční produkty Platební systémy Dohled nad finančním trhem Česká národní banka Ministerstvo financí České republiky Další instituce působící na bankovním trhu Dopad finanční krize na bankovní sektor Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy... 75

7 Úvod Mezi nejvíce zisková odvětví ekonomiky naší země patří několik posledních let bankovní sektor. Důvodem dosažení tohoto postavení je hlavně privatizace jednotlivých dříve státem vlastněných bank do rukou zahraničních finančních institucí. Pokud se podíváme na privatizaci největší bank v naší republice z pohledu jejich současného hospodaření, můžeme mluvit o jednoznačném úspěchu celého privatizačního procesu. V devadesátých letech patřilo naše bankovnictví k oborům, jejichž pověst ani výkonnost nedosahovaly mezi úspěšná odvětví. Celý sektor byl poznamenán krachy několika menších ústavů a špatným hospodařením silnějších bank, kterým nakonec musel k očištění pomoci stát. Nejlepší variantou tedy bylo nastartovat proces privatizace všech do té doby státem ovládaných bank a pokusit se přilákat na naše území silné světové finanční skupiny. Dnes již víme, že státem vlastněné podíly v největších českých bankách byly převedeny na investory pocházející ze západní části Evropy a zároveň byl výběr proveden tak, že noví majitelé těchto ústavů pocházejí z různých zemí a tím také přinášejí na náš trh rozdílné způsoby řízení společností. Tento výběr umožnil velmi výrazný rozvoj v oblasti bankovních produktů a zároveň umožnil spravedlivé konkurenční srovnání přístupů chování ke klientovi dle zvyklostí zahraničních bank. Nyní se na našem trhu střetávají hlavně rakouský, belgický a francouzský systém, které jsou reprezentovány největšími českými bankami, Českou spořitelnou, Československou obchodní bankou a Komerční bankou. Působí zde pochopitelně celá řada dalších subjektů, ovšem pokud se podíváme na jejich nabídku produktů, jen velmi málo z nich dokáže oslovit potřeby celého trhu, jak z pohledu občanů tak podnikatelů. Pokud se podíváme na český bankovní sektor jako na velmi lukrativní trh, nabízí se nám základní důvod, proč se všechny banky pomocí zavádění nových produktů snaží dosáhnout co největšího tržního podílu. Zvláště v posledních několika letech tedy v období hospodářského růstu jsme mohli najít velký potenciál na poli úvěrových produktů, zvláště hypoték. Z jiné strany hypotéky tedy rozšíření jejich poskytování ze strany českých bank, způsobily z velké části hospodářský růst, hlavně pokud se podíváme například na stavební sektor. Zároveň s rozvojem těchto produktů se samozřejmě postupně zdokonalují další úvěrové a pojistné produkty. 7

8 Můžeme tedy jistým způsobem využít zkušeností a znalostí současných majitelů českých bank, protože většina k nám zaváděných služeb byla již několik let úspěšně testována v jiných zemích. Samozřejmě ne všechny produkty úspěšně aplikované na cizích trzích musí sklidit úspěch v našich podmínkách tak jako se tomu povedlo v případě hypoték. Opačným příkladem můžou být třeba podílové fondy a další investiční produkty, které sice v dnešní době využívá i v ČR velký počet klientů, ovšem jejich popularita je jistě nižší než v řadě jiných zemí. Zde ovšem můžeme nalézt důvod nižší popularity hlavně ve zkušenostech klientů v oblasti investování v devadesátých letech. Neméně zajímavou částí produktové nabídky bank je část zaměření na podnikatele a právnické osoby, kde také nalezneme řadu novinek hlavně v úvěrové oblasti. Zároveň se výrazně rozvinula část věnovaná nabídkám pro zaměstnance větších firem. Některým v tomto případě pomohly také legislativní změny v oblasti penzijního připojištění a změny týkající se daňových nákladů. Hlavními cíli této práce tedy je představit nejzajímavější novinky a trendy bankovního sektoru poslední doby v oblasti produktové nabídky pro občany i společnosti. Protože by bylo složité popisovat nové produkty a služby všech bankovních domů, byli vybráni nejdůležitější zástupci z celého trhu. Můžeme tedy porovnat nabídky z oblasti běžných účtů, pojištění či úvěrů, které v současné době může klient využívat a díky tomuto také vidíme jakým způsobem se během posledních let rozšířila produktová nabídka na trhu. 8

9 1. Představení jednotlivých bank V současné době působí na českém trhu desítky bankovních domů. Tato práce zabývající se novinkami v bankovních produktech se ovšem zaměřuje jak z pohledu klienta jakožto fyzické osoby, tak z pohledu podnikatele či společnosti na banky patřící mezi nejvýznamnější hráče bankovního trhu doplněné bankami s nejagresivnější strategií cílení na klienty v daném segmentu. 1.1 Komerční banka, a. s. Banka působící na českém trhu jako akciová společnost od roku V současnosti je jejím majoritním akcionářem francouzská Société Générale. Banka na českém území patří mezi trojici nejsilnějších bankovních domů jak z pohledu šířky pobočkové sítě, tak samotného počtu klientů. Strukturu finanční skupiny Komerční banky, a. s. lze nalézt v Příloze č. 1. Po vstupu francouzského kapitálu před několika lety se orientace banky rozšířila od firemní klientely a klientely movitějších občanů také k běžné retailové klientele. 1.2 Česká spořitelna, a. s. Banka patřící nyní do rakouské finanční skupiny Erste Group představuje jednu z bank s nejdelší tradicí v České republice sahající až do roku Banka zaujímá již po desetiletí přední místo na trhu v segmentu detailového bankovnictví ovšem má i významný podíl v oblasti privátního bankovnictví pro nejmovitější klientelu. V Příloze č. 2 je uveden seznam subjektů patřících do finanční skupiny České spořitelny, a. s. 1.3 Československá obchodní banka, a. s. 1 Zdroj: Zdroj:

10 Historicky se jedná o subjekt, který i v době socialismu působil významně ve sféře mezinárodního obchodu. 3 Z tohoto důvodu byla dříve banka vnímána svým zaměřením jako banka pro firemní klientelu. Nyní již řadu let vzhledem k trendu rozšiřování služeb pro co nejširší škálu klientů a propojení s Poštovní spořitelnou, představuje Československá obchodní banka nejširší distribuční síť čítající více než 3500 obchodních míst po celé republice. Současným vlastníkem banky a dalších finančních subjektů je již několik let belgická finanční skupina KBC. V Příloze č. 3 je obsažen seznam těchto finančních subjektů. 1.4 Raiffeisenbank a. s. Již od roku 1993 působí tato banka na našem trhu ovšem důležitou roli z pohledu tržního podílu i povědomí klientů hraje hlavně v období od roku 2006 kdy bylo oznámeno spojení s ebankou. Společnost patří do rakouské finanční skupiny, která nyní mimo ČR působí také v řadě dalších zemí střední a východní Evropy. 4 Podobně jako jiné silné banky, má i Raiffeisenbank na našem území také zastoupení v dalších odvětvích finančního sektoru. Jednou z těchto společností je např. Raiffeisen Leasing, s. r. o. 1.5 BRE BANK S. A., organizační složka podniku mbank Agresivním a dosud v ČR neaplikovaným pojetím marketingu vstoupila v náš trh v roce 2007 mbank, společnost ze zemí původu v Polsku ovšem náležící do skupiny německé Commerzbank. 5 Svým tržním podílem, který je takřka výhradně tvořen detailovou klientelou představuje v tomto výčtu banku s nejužším zaměřením, která však z hlediska produktů a služeb představuje zajímavou alternativu velkým a zavedeným subjektům českého finančního trhu. Obchodní síť banky je uvedena v Příloze č. 4. V dnešní době tuto síť tvoří pouze 9 finančních center a 17 kiosků. 3 Zdroj: Zdroj: Zdroj:

11 1.6 ING Bank N. V. Nizozemská ING vstoupila na český trh již v roce 1991 a její významný vliv můžeme cítit nejen v pojišťovací oblasti, správě aktiv, podílových fondech ale v poslední době také v bankovní sféře. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost, která se nemůže chlubit rozsáhlostí své pobočkové sítě, spoléhá banka v tomto směru spíše na své finanční zprostředkovatele a moderní pojetí obsluhy klientů prostřednictvím internetu. 6 ING v ČR může těžit z renomé celé skupiny, která se dlouhodobě řadí mezi 20 největších finančních institucí světa. 6 Zdroj:

12 2. Marketing bankovních produktů 2.1 Působení na segmenty klientů I přesto, že někdo by mohl požadovat bankovní trh v České republice ve světovém měřítku za malý, tvoří ho v dnešní době několik desítek bankovní ústavů a poboček zahraničních bank. Pokud se ovšem podíváme na lokální dostupnost, kterou banky nabízejí svým klientům, celkový výčet subjektů se radikálně snižuje. Běžný klient, který nežije v Praze má největší možnost se setkat v blízkosti svého bydliště hlavně s Českou spořitelnou, ČSOB či Komerční bankou. Tato skupina bude poté následována zpravidla GE Money Bank, Raiffeisenbank, mbank či Citibank. Pokud se tedy podíváme na banky z pohledu, jak působí na stávající či potencionální klientelu, dočkáme se často nejširšího záběru u výše jmenovaných subjektů. Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka zaměřují svůj marketing globálně a rovnoměrně na celý trh ať již z hlediska toho o jaký typ klienta se jedná nebo z pohledu šíře nabízených produktů. Průměrný občan sledující televizi se může během jednoho týdne setkat od jednoho subjektu s nabídkou hypotéky pro mladé lidi, spoření pro děti až po úvěr na založení společnosti. Nelze asi přesně vystopovat úspěšnost této trojice u každého produktu zvlášť. Pouhé srovnání v denním tisku nám však může nastínit např. úspěchy České spořitelny na poli developerských projektů, ČSOB v oblasti hypoték hlavně ve spolupráci s Hypoteční bankou nebo největší podíl v segmentu malých a středních firem Komerční banky díky šíři produktů pro tento segment. Na druhou stranu působí na našem bankovním trhu úspěšně i ústavy s relativně úzkým zacílením. mbank vstoupila na náš trh relativně nedávno a její kmen klientů se již dnes pohybuje v řádech stovek tisíc i přesto, že její nabídku tvoří méně než 10 produktů pro občany. Zde ovšem narážíme na jednu z nejvíce diskutovaných otázek celého finančního trhu v ČR. Na jednu stranu zde působí řada obřích institucí nabízejících plný servis pro jakéhokoliv klienta, který je však patřičně zpoplatněn, na druhou stranu se začínají na stejném trhu objevovat subjekty s alternativními možnostmi pro tzv. obyčejného klienta, který není ochoten hradit poplatky za správu svých prostředků či poskytnutí spotřebitelského úvěru a raději ustoupí od komfortní obsluhy a kvality služeb. 12

13 TABULKA č. 1 Za co platí průměrný bankovní klient Transakce Průměrný klient 2008 Průměrný klient 2006 Vedení účtu Ano Ano Výpisy měsíčně poštou 1 1 Příchozí platby 4 3 Vklad v hotovosti 1 1 Trvalý příkaz k úhradě Příkaz k úhradě 4 (3x zadán elektronicky, 1x na pobočce) 5 (4x zadán elektronicky, 1x na pobočce) 2 (1x zadán elektronicky, 1x na pobočce) 3 (2x zadán elektronicky, 1x na pobočce) Výběr hotovosti na přepážce 0 1 Výběr z bankomatu 3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí) 3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí) Platby u obchodníka 6 2 Platební karta 1 (elektronická) 1 (elektronická) Přímé bankovnictví Ano Ano Služba SIPO 1 Nezjišťováno Zdroj: Vnímání jednotlivých bank ze strany klientů Pokud bychom se mohli podívat na banky z pohledu klienta, můžeme říci, že největší možnost výběru produktů nabízí náš trh jednoznačně pro občany, za kterými zaostávají podnikatelé a malé a střední firmy. Korporátní společnosti jsou povětšinou celosvětově stravovány stejnými institucemi nezávisle na tom, v jaké zemi působí. Klient jakožto občan má v současnosti poměrně širokou možnost výběru, zda své finance svěří silnému subjektů s dobrou dostupností a širokou škálou služeb nebo zda využije menší specializovanou banku nebo podlehne lákání zahraniční banky, které se zvláště v poslední době snaží působit např. v pohraničních oblastech. Pokud bychom nahlíželi na klienta jako na člověka, který nehledá financování ze strany banky a naopak požaduje zhodnocení svých úspor, budeme se pravděpodobně nacházet v oblasti s nejširším možným výběrem. Postačí prohlédnout si reklamní plochy, které denně potkáváme a můžeme si 13

14 sami udělat obrázek o tom, jakým způsobem dnes ústavy bojují o depozita každého občana, někdy až na hranici rentability zdravého konkurenčního boje. Prozatím malou konkurenci mají banky v podobě spořitelních družstev. Mezi subjekty, které úspěšně působí v tomto odvětví můžeme zařadit WPB Capital, spořitelní družstvo, které stejně jako ostatní obdobné subjekty nenabízí občanů objem produktů podobný bankám ale zaměřuje se pouze na depozitní produkty a úvěry. 7 Princip fungování družstev je odlišný i v jiném pohledu, například se zde platí členský vklad či zápisné, které ovšem lze eliminovat pomocí založení účtu na dálku. Jistou úroveň ochrany pro klienty představuje Fond pojištění vkladů, který zde má stejnou roli jako v bankovní sféře. Dalším podobným subjektem, který na našem trhu působí je Moravský peněžní ústav spořitelní družstvo. 8 Také v tomto případě se jedná o družstvo, jehož počet členů se nemůže porovnávat s počty klientů bank. Údaje o objemu depozit a počtu klientů Moravského peněžního ústavu můžeme nalézt v následujícím grafu. GRAF č. 1 Depozita a počet klientů Zdroj: Zdroj: 8 Zdroj: 14

15 Velmi často se také v médiích můžeme setkat s anketami, které oslovují občany za účelem zjištění spokojenosti s určitým výrobkem nebo službou. Příklad vyhodnocení spokojenosti klientů s úrovní služeb poskytovanou hypotečními bankami můžete nalézt na následujícím grafu. GRAF č. 2 Celková spokojenost s bankou Zdroj:

16 3. Produkty pro občany Během několika posledních let prošly snad všechny odvětví ekonomiky razantními změnami, které jsou způsobeny z velké části rozvojem informačních technologií. Tento vývoj se velmi výrazně promítl také do bankovní sféry a její produktové části. Mezi produkty pro občany bychom v průběhu 90. let našli běžné účty, platební karty nebo spotřebitelské úvěry. Postupem let přibyly služby přímého bankovnictví, tedy obsluha prostředků pomocí telefonu či internetu a následně došlo k výraznému rozšíření produktové nabídky v oblasti investičních produktů, úvěrových produktů i různých druhů pojištění. Tento trend v poslední době zvláště v segmentu fyzických osob vede banky k vytváření produktů, které si mohou klienti zřídit bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky. Díky tomu dnes již řada bank umožňuje elektronicky sjednat cestovní pojištění, vyřídit spotřebitelský úvěr nebo požádat o hypotéku. Vývoj v oblasti výpočetní techniky umožnil vytvořit řadu produktů v oblasti úvěrů. Dnes již běžně banky poskytují úvěry na základě ratingu chování klienta, tedy úvěry vytvořené na základě softwarem schváleného limitu, který je zjištěn podle transakcí, které klient na běžném účtu provádí. Dnes již tedy není nutné ve většině případů analyzovat finanční data klientů v případě, pokud přijdou do banky s žádostí o menší spotřebitelský úvěr či kreditní kartu. Velké části klientů postačí zkontrolovat limit nabízeného úvěru v aplikaci internetového bankovnictví a elektronicky o tento úvěr požádat. Bankovní služby se velmi často propojují s dalšími obory, mezi které patří například telekomunikace. Prostřednictvím bankomatu si může kdokoli dobít telefonní kupón nebo zaplatit fakturu mobilnímu operátorovi. Oproti tomu může klient prostřednictvím rozhraní v mobilním telefonu provádět jednodušší platební příkazy apod. Tato část se zaměřuje na konkrétní vybrané bankovní ústavy a jejich produkty, které dnes svým klientům nabízí. Zároveň objasňuje proč daná instituce byla do tohoto výběru zařazena. Konkrétně zde proti sobě stojí dva v ČR velké bankovní domy proti dvěma na české trhu již adaptovaným ale na naše poměry specifickým subjektům. Konkrétně se jedná o Komerční banku, Českou spořitelnu a na také o mbank a ING Bank. 16

17 Pokud budeme uvažovat o tom, že mezi nejvyužívanější bankovní produkty v sekci občanů patří běžné účty, úvěry, spořící produkty a elektronické bankovnictví zjistíme, že vyjma ING Bank ostatní ústavy nabízejí širokou nabídku těchto produktů. 3.1 Komerční banka, a. s. Mezi banky, které klientům nabízí kompletní servis zahrnující všechny oblasti finančních služeb patří jistě Komerční banka. Z celé nabídky můžeme vybrat několik oblastí, na které má význam se zaměřit Běžné účty Svým klientům nabízí běžný účet v řadě kombinací s dalšími produkty. Novinkou jistě nejsou účty typu Ideal konto, které představují pro klienta možnost mít veden účet se zdarma poskytnutou platební kartou. Naproti tomu o něco dražší produkt nazvaný Extra konto již představuje určitou inovaci. V měsíční ceně vedení účtu jsou již zahrnuty nejen platební karta, internetové a telefonní bankovnictví ale zároveň i některé sazebníkové položky, které jsou majitelům odlišných účtů účtovány separátně. Pro klienta, který je tedy zvyklý, běžný účet nadstandardně využívat vzhledem k počtu měsíčních transakcí nebo při cestování do zahraničí může tato volba účtu představovat značné finanční úspory. Není tedy takovou novinkou samotný produkt a jeho složení jako princip účtování služeb, se kterým se klienti ještě v nedávné době v českém prostředí nesetkali. Tento způsob paušální hrazení služeb se mimo jiné skrývá i ve vyšší variantě Premium konto, která funguje obdobným způsobem ovšem je zacílena ještě na náročnější klientelu. Jednou z věcí, se kterou se ovšem u většiny ostatním bankovních ústavů nesetkáme a přitom je v současnosti hojně využívána klienty Komerční banky jsou modré produkty. Zde může klient využít sesterského propojení banky s Modrou pyramidou stavební spořitelnou a dopracovat se tak např. díky aktivní smlouvě stavebního spoření k běžnému účtu nebo kreditní kartě vedené zdarma či výhodnějším podmínkám při žádosti o spotřebitelský úvěr. Pokud by klient chtěl například využít Modré půjčky, může tím získat spotřebitelský úvěr bez poplatků do výše až Kč. 17

18 Pokud analyzujeme nabídku v oblasti běžných účtů, můžeme se také zaměřit na novinky, které souvisí se službami internetového bankovnictví. Ten kdo používá internetové bankovnictví od jeho počátku, pamatuje pravděpodobně jen několik základních funkcí, které tyto aplikace u jednotlivých bank nabízely. V současné době ovšem obsahují aplikace internetového bankovnictví širokou nabídku funkcí. Mezi nejnovější funkce aplikace Mojebanka, která je hlavní službou přímého bankovnictví pro klienty Komerční banky patří možnost požádání a vyřízení spotřebitelského úvěru. Klienti, kteří mají od banky schválený limit pro poskytnutí nezajištěného úvěru mohou celý proces poskytnutí provést pomocí internetu a následného korespondenční komunikace. Zároveň internetové služby nabízejí klientům propojení s databázemi ostatních společností spolupracujících s bankou. Klient si tak může prostřednictvím svého počítače ověřit stav prostředků uložených na penzijním připojištění, stavebním spoření nebo si může prohlédnout výkonnost podílových fondů. V aplikaci nově také přibila možnost požádat o hypotéku, kdy klient může definovat parametry, vypočítat náklady a odeslat žádost o hypotéku Úvěrové produkty Pokud jsme uváděli produkty vytvořené během procesu propojování bankovního domu se stavební spořitelnou, můžeme také zmínit jednu z novinek jejíž vznik byl podmíněn spoluprací banky s mobilním operátorem. Ve spolupráci banky a společnosti T-Mobile byla před několika měsíci uvedena na trh T-Mobile Bonus kreditní karta. Přes prvotní obtíže způsobené nedorozuměním mezi společnostmi a médii, kdy byly oba subjekty mediálně napadeny z důvodu podezření na porušení Zákona o ochraně osobních údajů byla tato kreditní karta distribuována řadě klientů společnosti T-Mobile. Pokud bychom měli uvést některou z vlastností karty, která ji odlišuje od konkurenčních nabídek bude to jistě délka bezúročného období, která činí až 76 dnů. Karta je také napojena na Bonus systém operátora a každých utracených 30,- Kč klientem za účasti této karty přidává na konto Bonus programu jeden bod. Podobně jako karty vydávané ke studentským kontům má i tato karta propojení na systém slev u řady obchodních partnerů. V oblasti úvěrových produktů je bankou stále nabízena Flexibilní hypotéka, tedy typ úvěru, který se vyvinul na základě potřeby klientů ze standardně nabízené hypotéky v produkt s možnostmi jako je změna výše splátek během doby fixace úrokové sazby atd. V návaznosti na tento typ hypotéky můžeme zmínit ještě další dvě atypické varianty 18

19 z nabídky této banky. První je Hypotéka 2 v 1 jejíž parametry mohou ocenit lidé, kteří zároveň s potřebou profinancování nákupu nemovitosti chtějí spojit také profinancování vybavení této nemovitosti či další náklady. Hypotéka 2 v 1 představuje spojení hypotečního úvěru s neúčelovým spotřebitelským úvěrem, který může dosahovat maximální částky Kč. Hlavní výhodu pro klienta představuje jednotná úroková sazby obou spojených úvěrů, která je na úrovni hypotéky nikoli dalece dražšího spotřebitelského úvěru. Druhou z nově nabízených variant je Hypotéka Dopředu Dozadu. Klient může v tomto případě s bankou podepsat smlouvu okamžitě a získá tak garanci aktuální úrokové sazby až na dobu 9 měsíců. Tuto dobu použije na hledání pro něj vhodné nemovitosti a jednání související s jejím nákupem. Tyto dvě zmiňované hypoteční varianty lze také propojit a získat tímto výhody obou produktů společně. Následující tabulka ukazuje objem poskytnutých hypoték v posledních několika letech, tento objem samozřejmě představuje pro banky významný zdroj příjmů a proto vývoj nových úvěrových produktů je pro banky velmi důležitou strategickou činností. TABULKA č. 2 Objem poskytnutých hypoték Objem hypoték poskytnutých občanům v mld. korun , , , , , , , ,927 Zdroj: Investiční produkty Velmi diskutovanou oblastí bankovních produktů v dnešní době jsou produkty investičního charakteru. V souvislosti s finanční krizí vzniklou v USA došlo v minulých měsících 19

20 k velkému poklesu spravovaných prostředků v podílových fondech všech bank. Klienti ovšem mají již několik let možnost investovat prostředky do zajištěných nebo garantovaných podílových fondů. Tuto oblast fondů v Komerční bance zastupují fondy Ametyst. Jedná se o podílové fondy, s garancí investovaných prostředků za předpokladu, že klient dodrží investiční horizont. Pokud tedy dojde k nestandardním poklesům na kapitálovém trhu, klient obdrží po uplynutí doby trvání fondu prostředky, které investoval, aniž by byl vystaven riziku ztráty, které například představují akciové fondy Produkty pro studenty Jedna oblast, která je pravidelně zásobena ne zcela novými produkty ale spíše změnami a doplněními produktů stávajících je segment mladší klientely tedy studentů a mládeže. Tito klienti sice nepředstavují pro banky okamžitý zdroj příjmů, jsou ale nejlepší cestou pro udržení rentability a růstu počtu klientů v dlouhodobém horizontu. Díky této strategii můžeme takřka u všech bank vypozorovat, že produkty nabízené studentům jsou velmi propracované, propojené s řadou nebankovních výhod a přitom poskytovány za téměř nulovou cenu. U Komerční banky je stěžejním produktem účet G2, který se postupem let vyvinul z obyčejného účtu, který byl srovnatelný s libovolným jiným účtem pro občany ve skupinu propojených služeb, které s bankovními službami jen velmi málo souvisí. Příkladem může být skutečnost, že platební karty tzv. UNIKARTY vydávané k účtům G2 jsou zároveň použitelné jako přístupové karty do areálů některých univerzit nebo to, že majitelé uvedeného typu účtu mají nárok na řadu slev u nebankovních společností. V této věkové kategorii klientů je mezi bankovními produkty silná konkurence. Nabídka produktů určených tomuto segmentu klientů je opravdu bohatá. 20

21 TABULKA č. 3 Nabídka účtů pro mladé Název instituce Československá obchodní banka Československá obchodní banka Název produktu Studentské konto Plus Měsíční vedení účtu Věk Výběr z vlastního bankomatu Zdarma let zdarma Dětské konto Slůně Zdarma 0-15 let 6 Kč Poštovní spořitelna Program MINI Zdarma od narození do 15 let Poštovní spořitelna Junior účet 10 Kč let 5 Kč Česká spořitelna Student+ Zdarma let 6 Kč Česká spořitelna X konto Zdarma let 6 Kč GE Money Bank GEnius Student Zdarma let 15 Kč KB - Komerční banka Konto G2 Zdarma let 6 Kč KB - Komerční banka Dětské konto Zdarma 0-15 let zdarma Oberbank AG StartKonto Zdarma 15 do 25 let 6 Kč Raiffeisenbank Včelička Zdarma 0-18 let zdarma Volksbank CZ FREE konto Zdarma 15 až 26 let 2,50 Kč Volksbank CZ Konto RYBIČKA Zdarma 0-15 let 2,50 Kč Waldviertler Sparkasse von Kč Studentské konto Zdarma let 5 Kč Raiffeisenbank Kompletkonto Student Zdroj: Kč let 9 Kč Z řad nabídky pro segment mládeže občas vzejde produkt, který můžeme označit jako inovativní a tím není myšleno pouze z pohledu parametrů ale také samotné myšlenky. Do této kategorie patří Úvěr na notebook. Ten je nabízen studentům ve spolupráci se společností DELL a jeho získání je podmíněno pouze tím, že výše úvěru společně s dalšími úvěrovými produkty, které klient využívá, nesmí přesáhnout částku Kč. Pokud zde uvádíme studentský účet jakožto produkt, který se stále vyvíjí a přibližuje se požadavkům mládeže pro kterou je určen, nesmíme zapomenou zmínit produkty, které směřují k ještě mladší klientele. V tomto odvětví nabízí banka produkt Dětské konto, které je spořícím účet pro děti do 15 let. V minulosti tento účet představoval pouze možnost uložit dětem prostředky na účet v bance a tento účet v 15 let přeměnit na studentský. Vlivem působení konkurence ovšem došlo v nedávné době k zásadním úpravám mezi něž patří např. napojení účtu na internetové bankovnictví rodičů dítěte nebo vydání platební karty k tomuto účtu. 21

22 3.1.5 Pojistné produkty Součástí nabídky produktů pro občany je i část zaměřená na pojistné produkty. V případě Komerční banky se jedná o rozdělení celé nabídky na dvě oblasti. Jedna zabývající se oblastí životního pojištění je produkována ve spolupráci s Komerční pojišťovnou a. s. Druhá část nabídky zastřešující majetková pojištění je tvořena produkty Allianz pojišťovny, a. s. Banky si před několika lety uvědomily, že pro ucelenou nabídku produktů finančního charakteru jim v mnoha případech chybí právě oblast pojištění. Banka toto vyřešila vytvořením několika pojistných produktů ve spolupráci s Komerční pojišťovnou. Mezi nejnovější produkty v této oblasti patří Vital Invest propojující oblasti investování do fondů a životního pojištění. Klient si při uzavírání smlouvy vybírá investiční strategii podle toho, jaký očekává výnos a jaký je jeho vztah k riziku. Majetková pojištění lze v KB sjednat díky spolupráci banky s Allianz, kdy prostřednictvím obchodních míst banky je nabízeno Autopojištění a Pojištění majetku. 3.2 Česká spořitelna, a. s. Pokud bychom měli z našeho bankovního trhu vybrat společnost, která je veřejností nejvíce chápána jako banka pro každého, jistě by touto bankou byla Česká spořitelna. Její produktová nabídka samozřejmě v objemu a kvalitě tedy patří mezi nejvýraznější na našem bankovním trhu Běžné účty V tomto výběru druhým zástupcem silného bankovního ústavu s letitou tradicí na našem trhu je Česká spořitelna. Díky této pozici nabízí svým klientům obří škálu produktů ve všech kategoriích, které ovšem někdy velmi připomínají produkty konkurenční. Pokud jsme u Komerční banky nalezli mezi novinkami účet Premium konto u České spořitelny můžeme zmínit Exclusive konto, které se v některých atributech konkurenci podobá. 22

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice Hana Crkvová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Hypoteční úvěry v nabídce českých bank

Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Diplomová práce Autor: Radka Čechvalová Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Leden 2009 Prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice září 2007 1/26 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 6 PRODUKTY

Více

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bakalářská práce Autor: Petr Růžička Bankovní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra aplikované ekonomie ANALÝZA SPOŘICÍCH PRODUKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE.

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra aplikované ekonomie ANALÝZA SPOŘICÍCH PRODUKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra aplikované ekonomie ANALÝZA SPOŘICÍCH PRODUKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská práce 2013 Nela Gürtlerová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více