OBSAH. Hradní stráž... 79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hradní stráž... 79"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové... 3 Úvodní slovo náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka... 4 Vyzbrojování jako součást zajištění operačních schopností... 5 Důležitá telefonní čísla... 8 Organizační a výkonný štáb expozice resortu MO... 9 Realizační tým expozice resortu MO Výstavní sektory expozice resortu MO Seznam vystavovatelů Vystavovatelé v expozici resortu Ministerstva obrany Prezentace účastníků resortní expozice Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb AČR Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Spojovací vojsko sekce KIS MO a ARI Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Geografická služba Armády České republiky Hydrometeorologická služba Armády České republiky Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb Vojenský ústřední archiv Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO Vojenské školství Univerzita obrany Brno Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Hradní stráž Vojenská policie Společné síly Velitelství společných sil Pozemní síly Vzdušné síly Podpůrný komplet Zahraniční mise Armády České republiky Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Základna opravovaného materiálu Základna oprav Základna munice Odbor vývoje a zkušebnictví Stravování vojsk AČR (bojová dávka potravin) Ředitelství výcviku a doktrín Vojenská akademie ve Vyškově Výcviková základna Vyškov Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov Ústav jazykové přípravy Vyškov Ředitelství personální podpory Doprovodné programy

2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, duben 2007 ISBN

3 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, po dvou letech opět nadešel čas, aby Armáda České republiky předvedla na brněnském výstavišti výsledky své práce a ukázala nejen jaká je, ale jakou chce a vlastně i musí být, aby obstála v dnešním složitém světě. Každá účast naší armády na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky má své ústřední motto, které je stručným, výstižným společným jmenovatelem aktuálního života armádní instituce. Do veletržního ročníku 2007 vstupuje Armáda České republiky pod heslem Profesionální, moderní, připravená. Cílem výstavy je proto nejen poskytnout co nejvěrnější svědectví o dnešní profesionální armádě, ale také představit návštěvníkům nejmodernější technickou vybavenost našich ozbrojených sil, které dosáhly počátečních operačních schopností, excelují v zahraničních mírových misích a jsou dobře připraveny pro společné operace s našimi aliančními spojenci. Kvalita expozice je vždy obrazem kvality idejí a myšlenek, které reprezentuje. Není proto náhodné, že se zde otevřeně hlásíme ke své odpovědnosti za obranu hodnot demokratického světa a jsme si dobře vědomi toho, že pojem bezpečnost nelze v obranné politice vymezovat pouze jeho slovním významem, ale musí být také naplněn vkladem vysoké odbornosti, skutečné vojenské profesionality a odpovídajícím technickým zázemím. Věřím, že armádní expozice pro vás bude místem zajímavého poučení i zdrojem nových, inspirujících podnětů. Vlasta Parkanová, ministryně obrany České republiky 3

4 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, 4 dostáváte do rukou katalog resortu Ministerstva obrany České republiky, který vás podrobně seznámí s naší expozicí na 9. ročníku Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Armáda České republiky je již tradičním účastníkem tohoto veletrhu. Pod heslem Armáda České republiky profesionální, moderní, připravená chceme tento rok představit laické i odborné veřejnosti novou tvář naší armády, kterou získala úspěšným ukončením první fáze reformy ozbrojených sil. Tímto krokem tak nabývá náš společný cíl vybudování malé, mobilní, moderní, mladé a dobře vycvičené armády zcela konkrétní a viditelné podoby. Již třetím rokem zajišťují obranu České republiky pouze profesionální vojáci. Tento historický přechod si vyžádal rozsáhlé a náročné změny ve všech složkách ozbrojených sil. Jejich prvním výsledkem bylo dosažení počátečních operačních schopností ozbrojených sil k Vystavěním a vycvičením vybraných jednotek a útvarů AČR na požadovaný stupeň připravenosti je Česká republika schopna nasadit naše jednotky do operací v souladu s politicko - -vojenskými ambicemi ČR a našimi deklarovanými závazky k Severoatlantické alianci a Evropské unii. Dosažení tohoto cíle znamenalo mimo jiné vybavit naše jednotky nejmodernějšími zbraňovými systémy, moderními technologiemi, sofistikovanou technikou, výstrojí a materiálem. Byly zahájeny nejrozsáhlejší vyzbrojovací projekty v novodobé historii Armády České republiky. Společně s pokračující optimalizací organizační struktury útvarů a zařízení AČR, systému velení a řízení, výcviku a zabezpečení služeb tak byl vytvořen stabilní základ pro zahájení druhé fáze reformy ozbrojených sil, jejímž cílem je dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil ČR. Vážení návštěvníci, dnes máte jedinečnou příležitost se zblízka a na jednom místě seznámit s tím nejlepším, čím armáda disponuje. Ve statických i dynamických ukázkách v expozicích AČR a na přilehlém poly gonu uvidíte, jakou novou techniku zavádíme do výzbroje. Jistě vám neujdou změny, jimiž armáda během své zásadní reformy prošla a prochází. Zároveň věříme, že výrobci obranné a bezpečnostní techniky a představitelé obranného průmyslu zde získají nové podněty a informace, které využijí pro budoucí výzkum, vývoj a nasměrování výrobních programů. Přeji všem příjemné chvíle a nevšední zážitky na veletrhu IDET Generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR

5 VYZBROJOVÁNÍ JAKO SOUČÁST ZAJIŠTĚNÍ OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím se realizuje systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňovými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakteru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu ČR v rámci EU a NATO. Hlavní pozornost resortu MO i obranného průmyslu je soustředěna především na realizaci programů reprodukce majetku, to znamená na realizaci konkrétních projektů vyzbrojování. Sekce vyzbrojování, respektive její ředitelé odborů v součinnosti s ostatními organizačními prvky odpovídají především za věcné a finanční plánování, realizaci, vyhodnocení a efektivní správu svěřeného programu reprodukce majetku, za stanovení priorit programu, za zastupování uživatele při definování akvizičních potřeb, za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu u daného programu a samozřejmě za zpracování dokumentace programů reprodukce majetku ve výše uvedených oblastech. Veškerá tato činnost je realizována na základě standardních procesů projektového řízení a zákonných norem programového financování, přičemž nemohou být opomenuty další důležité aspekty. Mezi ty nejdůležitější patří dosažení standardizace parametrů, užitných vlastností a interoperability uplatňováním standardů a norem STANAG, MIL STANDARD, ČSN a ČOS. V maximální možné míře se dále vyžaduje od dodavatelů zajištění služeb v kontextu zásad řízení životního cyklu systémů podle NATO. Praktická realizace se pak odráží v požadavcích na dodavatele s uplatňováním principů managementu konfigurace a zásad integrované logistické podpory v oblastech údržby, oprav, revizí a dodávek náhradních dílů po celou dobu životního cyklu systému. Zároveň je uplatňována maximální snaha o podporu českého průmyslu a českého podnikatelského prostředí, samozřejmě však při plném respektování platných zákonů, vyhlášek a mezinárodních závazků pro tuto oblast. Tato snaha je vedena mimo jiné i s tím účelem, že někteří tuzemští výrobci, kteří připadají v úvahu jako subjekty hospodářské mobilizace, jsou ve značné části případů nositeli povinnosti udržovat výrobní kapacity pro případ stavu ohrožení státu či válečného stavu v rámci nezbytné obranyschopnosti České republiky (pro zabezpečení mobilizačních a nezbytných dodávek v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb.). Velmi úzce s touto oblastí souvisí i striktní uplatňování a dodržování usnesení vlády ČR č. 421 z roku 2006, které u zakázek s finančním objemem nad 300 mil. Kč ukládá za povinnost vyžadovat od zahraničních dodavatelů a subdodavatelů offsetové závazky v hodnotě minimálně 100 % finančního objemu takovéto zakázky. Z toho minimálně 20 % musí tvořit přímý offset, to znamená přímé zapojení českých subjektů. Uplatňování zásad offsetové politiky je v současné době rovněž předmětem diskuse EU v souvislosti s legislativou pro volný pohyb zboží a služeb. Ing. Jiří Martinek, ředitel sekce vyzbrojování MO 5

6 6

7 7

8 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňové linky: Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie České republiky 158 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Lékařská pomoc: Zdravotnické informace Fakultní nemocnice Brno Úrazová nemocnice Brno Vojenská nemocnice Brno Doprava: Nonstop informace o dopravním spojení (žlutá linka) Informace o vnitrostátních a mezinárodních vlakových spojích (bílá linka) ČD nonstop informace o vlakovém spojení Letiště Brno-Tuřany informace Taxi AAA Informační služby města Brna: Ztráty a nálezy Informační středisko Magistrátu města Brna Informační kancelář DP města Brna, a.s Operátorské informační služby: Telefonní čísla v České republice Mezinárodní telefonní služby a čísla Telefonní čísla při volání v alcatelové síti MO ČR 14 Internetový telefonní seznam Služby pro motoristy: Nonstop pomoc motoristům v nouzi (dispečink ÚAMK) Nonstop havarijní služba pro motoristy (ABA)

9 ORGANIZAČNÍ A VÝKONNÝ ŠTÁB EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel prezentace resortu MO na veletrhu IDET Ing. Jiří MARTINEK 5 / SV MO Předseda přípravného výboru IDET Ing. František JOSEFÍK 5 / SV MO Vedoucí organizačního zabezpečení přípravy IDET Ing. Jiří ŘEHÁK 5 / SV MO Členové major Karel KOUT 3 / OKS MO podplukovník Ing. Jaroslav BANSZEL 20 / HVel VP Ing. Milan HANOUSEK, PhD. 17 / UO Brno Ing. Petr OPÁLKA 15 BŘ MO Ing. Karla HAJŠMANOVÁ 5 SV MO Ing. Dagmar ŠORMOVÁ 6 SOPS MO Ing. Štefan HAMARČÁK 6 SOPS MO Olga HOUŠKOVÁ 5 ÚřProS 9

10 ŘÍDÍCÍ A KOORDINAČNÍ TÝM GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR REALIZAČNÍ TÝM EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Řídící a koordinační tým Generálního štábu AČR Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Vedoucí brigádní generál Ing. Petr PAVEL 4 / SRDS-OS MO Zástupce plukovník Ing. Dušan MIČICA 4 / SRDS-OS MO Bezpečnostní manažer podplukovník Ing. Pavel NOVOTNÝ 4 / SPS MO Sekretář kapitán Bc. Luboš RUDOLF 4 / SPS MO Členové podplukovník Ing. Jaroslav BENEŠ 4 / Ka NGŠ podplukovník Ing. Dalibor PORUBA 4 / SPod MO Realizační tým expozice resortu Ministerstva obrany Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel (projektový manažer) Jiří ŠUBA 13 / AVIS Zástupce ředitele Tibor ŠÁRKÖZI 13 / AVIS Architekt Jan BRÁDKA 13 AVIS 10

11 BVV PAVILON F 11

12 VÝSTAVNÍ SEKTORY EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY VIP Pavilon F TURNIKETY 12

13 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 1 - Protokol Ministerstva obrany ČR 2 - Informační středisko Ministerstva obrany ČR 3 - Tiskové středisko Ministerstva obrany ČR 4 - Generální štáb Armády České republiky 5 - Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR 6 - Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR 7 - Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany ČR 8 - Agentura rozvoje informatiky 9 - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 10 - Úřad pro zpřístupňování dokumentů 11 - Geografická služba Armády České republiky 12 - Hydrometeorologická služba Armády České republiky 13 - Agentura vojenských informací a služeb 14 - Agentura vojenských informací a služeb / technické zázemí 15 - Vojenský ústřední archiv 16 - Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO 17 - Univerzita obrany Brno 18 - Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany Moravská Třebová 19 - Hradní stráž 20 - Vojenská policie 21 - Velitelství společných sil 22 - Pozemní síly brigáda rychlého nasazení dělostřelecká brigáda průzkumný prapor 26 - Vzdušné síly základna taktického letectva protiletadlová raketová brigáda ženijní záchranná brigáda brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 31 - Zahraniční mise Armády České republiky 32 - Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů 34 - Ředitelství logistické a zdravotnické podpory 35 - Základna opravovaného materiálu 36 - Základna oprav 37 - Základna munice 38 - Odbor vývoje a zkušebnictví 39 - Stravování vojsk Armády České republiky 40 - Ředitelství výcviku a doktrín 41 - Vojenská akademie ve Vyškově 42 - Výcviková základna Vyškov 43 - Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov 44 - Správa doktrín a Ústav jazykové přípravy Vyškov 45 - Ředitelství personální podpory 46 - Centrální expozice 47 - Ozbrojené síly Slovenské republiky Rozmístění jednotlivých vystavovatelů resortu Ministerstva obrany v pavilonu F 13

14 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 14 Ministerstvo obrany České republiky Tychonova Praha 6 telefon: Generální štáb AČR Referát komunikace s veřejností Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany náměstí Svobody Praha 6 Hlavní funkcionáři sekce: Ředitel sekce vyzbrojování MO Ing. Jiří Martinek telefon: fax: Ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Milan Bajtoš telefon: fax: Ředitel odboru řízení vyzbrojování Ing. František Josefík telefon: fax: Ředitel programů vzdušných sil Ing. Petr Elbl telefon: fax: Ředitel odboru programů pozemních sil a logistiky Ing. Vladimír Matyáš telefon: fax: Ředitel odboru pořizování strategických zakázek zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Mgr. Jiří Staněk telefon: fax: Ředitel odboru infrastruktury a NSIP zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Petr Komínek telefon: fax: Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Tychonova Praha 6 Ředitel Ing. Ivan Dvořák, MSc. telefon: Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Agentura rozvoje informatiky Pod Vodovodem Praha 58 telefon: fax: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti náměstí Svobody Praha 6 telefon: , fax: Odbor obranné standardizace telefon: fax:

15 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Odbor katalogizace majetku telefon: fax: Odbor strategie státního ověřování jakosti telefon: fax: Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Branické náměstí Praha 4 telefon: fax: Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Pourová tel , Geografická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Hydrometeorologická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Tychonova Praha 6 Tisková a informační služba telefon: , Redakce internetu telefon: Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova Praha 6 Ředitel Jiří Šuba Sekretariát: telefon: fax: Vojenský ústřední archiv Sokolovská Praha 8-Karlín Správní archiv AČR náměstí Republiky 408/ Olomouc Ředitel VÚA Praha plk. Mgr. Josef Žikeš telefon: fax: Ředitel Správního archivu MO pplk. Ing. Jan Kolář telefon: fax: Ředitel Správního archivu AČR plk. Ing. Mojmír Sklenovský telefon: fax: Ředitel Vojenského historického archivu PhDr. Július Baláž, CSc. telefon: fax:

16 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO Oddělení řízení vojenských újezdů Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové telefon: , Společné síly Velitelství společných sil Dobrovského Olomouc telefon: fax: Univerzita obrany Brno Kounicova Brno telefon: fax: Fakulta ekonomiky a managementu Kounicova Brno telefon: , Fakulta vojenských technologií Kounicova Brno telefon: , Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Jevíčská Moravská Třebová telefon: a fax: Hradní stráž Loretánská 4 P. S Praha 012 telefon: fax: Vojenská policie Hlavní velitelství Vojenské policie Rooseveltova Praha 6 telefon: fax: Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství výcviku a doktrín Sídliště Víta Nejedlého Vyškov telefon: fax: Ředitelství personální podpory náměstí Svobody 471/ Praha 6 telefon: fax:

17 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za tvorbu koncepce, stanovování norem a řízení v oblasti procesu strategické akvizice v resortu Ministerstva obrany. Odpovídá za rozvoj systému vyzbrojování resortu MO a za plánování vyzbrojování, za výkon povinností správců programů, za realizaci pilotních a strategických projektů vyzbrojování, infrastruktury a programu bezpečnostních investic NATO NATO Security Investment Programme (NSIP) v resortu MO, za rozvoj výzkumu, vývoje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s NATO a Evropskou unií. Sekce obranné politiky a strategie 06 Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu MO a plánování obrany státu. V čele sekce je ředitel, který je přímo podřízen 1. náměstkovi ministryně obrany. Řediteli sekce je podřízeno zahraniční pracoviště Brusel- -Vídeň. Sekce obranné politiky a strategie se skládá z odboru obranné politiky, odboru strategického plánování, odboru rozvoje organizace a managementu, oddělení mezinárodního práva Spojovací vojsko Druh vojska určený k zabezpečení operačního použití (provozu) komunikačních a informačních systémů v procesech velení a řízení AČR. Svými silami a prostředky zabezpečuje podporu činnosti velitelů a štábů při řízení činnosti vojsk v míru, v krizových situacích i v podmínkách vedení bojové činnosti. Současné spojovací vojsko ve své působnosti zahrnuje i celou oblast informačních systémů. Úřad pro obrannou standardizaci, 09 katalogizaci a státní ověřování jakosti Byl zřízen zákonem číslo 309/2000 Sb. Má celostátní působnost a provádí jednotlivé činnosti nejen pro resort Ministerstva obrany ČR, ale i pro další ministerstva, jiné správní úřady, příslušné orgány NATO, obdobné úřady členských států NATO nebo jiných států. Plní další úkoly z pověření Ministerstva obrany ČR vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z usnesení vlády ČR a z obecně závazných předpisů. Úřad pro zpřístupňování dokumentů 10 Ministerstva obrany Posláním úřadu je zpřístupňovat veřejnosti dokumenty bývalé Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (HS VKR), součásti Státní bezpečnosti, aby tak mohla být odhalena její praxe při potlačování politických práv a svobod v letech Úřad také vydává a distribuuje tzv. seznam osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR, seznam objektových svazků a seznam personálních spisů příslušníků HS VKR. Vydává čtvrtletník Zpravodaj ÚZD pro zaměstnance resortu MO. 11 Geografická služba Armády České republiky Jako součást ministerstva je určena ke geografickému zabezpečení ozbrojených sil České republiky a ve vymezeném rozsahu i ozbrojených sil NATO a Evropské unie. Zabezpečuje geografické informace nezbytné pro jednotné řízení a velení a zajištění funkčnosti výcvikových, řídících a zbraňových systémů. Hydrometeorologická služba Armády České republiky 12 Poskytuje velení a štábům všech druhů vojsk podporu a informace z oblasti meteorologie a hydrologie a posuzuje předpokládaný vliv počasí na jejich činnost. V rámci hydrometeorologické služby je odborně usměrňována činnost všech podřízených pracovišť, chod informační soustavy a výstražné služby. Hydrometeorologické zabezpečení zpracovává,vyhodnocuje a distribuuje veškeré aktuální i předpovědní materiály. Přímo zabezpečuje zahraniční lety AČR. Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Jeho posláním je vyváženě informovat odbornou i laickou veřejnost o zajišťování obrany České republiky a tím posilovat zájem o profesionální službu v Armádě České republiky, včetně zvyšování její důvěryhodnosti v očích veřejnosti. Poskytuje tiskové zprávy sdělovacím prostředkům a odpovědi na dotazy novinářů; organizuje tiskové konference. Odpoví- 17

18 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 18 dá na dotazy občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na webových stránkách uveřejňuje zpravodajství a další faktografická data o resortu MO, pořádá přednášky, výstavy a soutěže pro studenty a zájemce o službu v AČR. 13 Agentura vojenských informací a služeb Je vojenské zařízení, které zabezpečuje jednotnou realizaci vydavatelské a nakladatelské činnosti v resortu MO ČR. Odpovídá za vydávání a distribuci periodických a účelových publikací, audiovizuální a fotodokumentační tvorbu, práci s vojenskovědeckým knihovním fondem, hospodaření s filmovým archivem ČAF a za propagaci a prezentaci resortu MO na veřejnosti, při tematických výstavách a vojenských i společenských akcích. Plní úkoly v oblasti reprografického a polygrafického zabezpečení složek a organizačních útvarů MO ČR a operačně-taktických velitelství. Vyrábí úřední razidla podle požadavků a potřeb resortu MO ČR. 15 Vojenský ústřední archiv Je vojenské zařízení resortu MO, které je určeno k zajišťování ukládání dokumentů a utajovaných informací zaznamenaných na jakýchkoli nosičích, k archivaci archiválií, které vznikly nebo vznikají činností součástí resortu MO na území nebo mimo území státu. Je výkonným orgánem bezpečnostního ředitele MO pro realizaci zákona o archivnictví v resortu MO. Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti předchůdců a současných složek a součástí Ministerstva obrany, Armády České republiky a jiných orgánů státní správy. Ministerstvo obrany má podle 43, písmeno c, zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. 16 Vojenské újezdy Vojenský újezd je vymezená část území státu, územní správní jednotka, určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. V současné době Armáda České republiky využívá pět vojenských újezdů Boletice, Brdy, Březina, Hradiště a Libavá. Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad vojenského újezdu. V jeho čele stojí přednosta újezdního úřadu, který je podřízen řediteli sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany ČR a odpovídá za vojenskohospodářské využití na území vojenského újezdu. Státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky se stará o krajinu vojenských újezdů a svou hospodářskou činností podstatně přispívá k udržování ekologické a biologické rovnováhy na území vojenského újezdu v souladu s potřebami výcviku vojsk. 17 Univerzita obrany Brno Univerzita obrany je státní vysokou školou a v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice. Jako jediná vysoká škola zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních studentů ve prospěch bezpečnostního systému ČR. 18 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru TECHNICKÉ LYCEUM M. Absolventi VSŠ a VOŠ MO najdou uplatnění ve všech typech studia na Univerzitě obrany a ve všech složkách armády. Po splnění závazku nacházejí plné uplatnění v civilních institucích a firmách. Ve školním roce 2007/2008 otvírá škola následující formy studia: denní čtyř leté studium, tříleté vyšší odborné studium, jazykové kurzy anglického jazyka a kurzy výpočetní techniky (ECDL). 19 Hradní stráž Úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil České republiky zabezpečuje Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž, které zajišťují a podporují i činnosti související s výkonem ústavních pravomocí

19 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY prezidenta republiky. Hradní stráž zároveň zabezpečuje ostrahu a obranu sídel prezidenta republiky a plní úkoly k reprezentaci úřadu prezidenta republiky na veřejnosti. 20 Vojenská policie Její činnost upravuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem a zákonem o přestupcích. V rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Společné síly Jsou určeny k vytváření, přípravě, rotaci a rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně-taktických úkolů na území ČR i mimo ně, plní také další, zákony stanovené úkoly na teritoriu České republiky. Společné síly tvoří Velitelství společných sil, svazky a útvary pozemních sil, svazky, útvary a zařízení vzdušných sil, svazky a útvary podpůrného kompletu zabezpečujícího všechny druhy sil. Velitelství společných sil je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby, přípravy, výcviku a vyčleňování podřízených sil a prostředků do úkolových uskupení k zajištění politicko-vojenských ambicí ČR a k plnění z toho vyplývajících úkolů. Zahraniční mise 31 Armády České republiky Na základě usnesení vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky jsou kontingenty Armády České republiky vysílány do zahraničních mírových operací. Nasazování českých vojáků do těchto operací je v souladu s vojensko-politickými ambicemi a přijatými závazky, které vycházejí z členství naší země v OSN, EU a NATO. V roce 2006 v šesti zahraničních operacích na území Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Iráku, Kosova a Pákistánu bylo nasazeno 1871 vojáků. 32 Síly podpory a výcviku Jsou určeny především k poskytování personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační podpory všem součástem Ministerstva obrany, včetně zabezpečení spolupráce s civilními územními správními úřady, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na teritoriu ČR, v případě potřeby i mimo ně. Poskytují zabezpečení spojeneckým silám na území ČR v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí). Síly podpory a výcviku dále zodpovídají za rozvoj doktrinální soustavy AČR, výcvik a odbornou přípravu profesionálů i záloh AČR. Velitelství sil podpory a výcviku je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby a přípravy jednotlivých podřízených ředitelství a samostatných útvarů. Ředitelství logistické 34 a zdravotnické podpory Je výkonným prvkem sil podpory a výcviku určeným k zabezpečení všestranné logistické a zdravotnické podpory ozbrojených sil České republiky. Úkolem ředitelství je zajistit efektivní a účinné naplnění logistických koncepcí, plánování a řízení výkonné logistiky s cílem poskytovat logistickou podporu, zdravotnické a veterinární zabezpečení podle požadavků útvarů a zařízení ozbrojených sil na území ČR i mimo ně. Síly a prostředky ředitelství musí být rovněž schopny zajistit poskytnutí logistické, zdravotnické a veterinární podpory aliančním silám na území České republiky v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí) Ředitelství výcviku a doktrín Je specializovaným velitelstvím taktického stupně velení. V oblasti výcviku a vzdělávání zodpovídá za zajištění základního a specializovaného výcviku vojenských profesionálů a jejich další odborné a kariérové vzdělávání. V oblasti doktrín řídí tvorbu a novelizaci doktrín, předpisů a pomůcek pro armádu s využitím analýz vývoje vojenského umění a použití nových vojenských technologií. Při zabezpečování výcviku zodpovídá za přípravu učebně-výcvikových zařízení pro výcvik vojsk pozemních a vzdušných sil i jednotek Aliance. Koordinuje výcvik ve vojenských výcvikových prostorech a v CSTT (Centrum simulačních a trenažérových technologií). 19

20 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 45 Ředitelství personální podpory Působí jako řídící, odborný, metodický a výkonný orgán velitele sil podpory a výcviku k realizaci cílů a komplexů úkolů personalistiky v ozbrojených silách ČR se sídlem v Praze. Samotnou strukturu ředitelství tvoří štáb, pět odborů a jemu podřízený Vojenský historický ústav. Svou činností také zajišťuje a podporuje nábor nových uchazečů o službu vojáka z povolání a koordinuje jejich plynulý a kvalitní výběr pro obsazování volných míst v Armádě České republiky. 20

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5 Kancelář ministra Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. 888-4/2015-7542KM V Praze dne 19. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 5 Věc: Poskytnutí

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH PODNIKŮ MINISTERSTVA OBRANY

SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH PODNIKŮ MINISTERSTVA OBRANY SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH PODNIKŮ MINISTERSTVA OBRANY 70 LET HISTORIE PODNIKU MILNÍKY VOP CZ, S.P. 1946 1952 1992 1997 2003 2009 Založení podniku Zbrojnice 6 Olomouc (pobočka Šenov) Zahájení oprav a modernizací

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky PRVNÍ ZÁSTUPCE NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU Výtisk č. Počet snímků: 29 Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky generálmajor Ing. Jaroslav KOLKUS Realizace výstavby Armády České republiky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

Plán spojení. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 7

Plán spojení. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 7 Spojení a komunikace za SOS a VS bude zajišťována určené obce Ostrov. 1) Systém vyrozumění vybraných osob Systém vyrozumění vybraných osob je stanoven ve Statutu a jednacím řádu krizového štábu, který

Více

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y III. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2007 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ..................................................... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...........................................

Více

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna 2016 1 kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím je realizován systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi,

Více

Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky. profil firmy

Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky. profil firmy Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky profil firmy Ing. Petr Novák předseda představenstva a generální ředitel Právě držíte v ruce profil akciové společnosti RETIA se sídlem v Pardubicích.

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení USNESENÍ BRS Č. 14 ZE DNE 16.11.2004 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení aktualizace ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení BÚU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více