OBSAH. Hradní stráž... 79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hradní stráž... 79"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové... 3 Úvodní slovo náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka... 4 Vyzbrojování jako součást zajištění operačních schopností... 5 Důležitá telefonní čísla... 8 Organizační a výkonný štáb expozice resortu MO... 9 Realizační tým expozice resortu MO Výstavní sektory expozice resortu MO Seznam vystavovatelů Vystavovatelé v expozici resortu Ministerstva obrany Prezentace účastníků resortní expozice Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb AČR Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Spojovací vojsko sekce KIS MO a ARI Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Geografická služba Armády České republiky Hydrometeorologická služba Armády České republiky Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb Vojenský ústřední archiv Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO Vojenské školství Univerzita obrany Brno Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Hradní stráž Vojenská policie Společné síly Velitelství společných sil Pozemní síly Vzdušné síly Podpůrný komplet Zahraniční mise Armády České republiky Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Základna opravovaného materiálu Základna oprav Základna munice Odbor vývoje a zkušebnictví Stravování vojsk AČR (bojová dávka potravin) Ředitelství výcviku a doktrín Vojenská akademie ve Vyškově Výcviková základna Vyškov Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov Ústav jazykové přípravy Vyškov Ředitelství personální podpory Doprovodné programy

2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, duben 2007 ISBN

3 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, po dvou letech opět nadešel čas, aby Armáda České republiky předvedla na brněnském výstavišti výsledky své práce a ukázala nejen jaká je, ale jakou chce a vlastně i musí být, aby obstála v dnešním složitém světě. Každá účast naší armády na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky má své ústřední motto, které je stručným, výstižným společným jmenovatelem aktuálního života armádní instituce. Do veletržního ročníku 2007 vstupuje Armáda České republiky pod heslem Profesionální, moderní, připravená. Cílem výstavy je proto nejen poskytnout co nejvěrnější svědectví o dnešní profesionální armádě, ale také představit návštěvníkům nejmodernější technickou vybavenost našich ozbrojených sil, které dosáhly počátečních operačních schopností, excelují v zahraničních mírových misích a jsou dobře připraveny pro společné operace s našimi aliančními spojenci. Kvalita expozice je vždy obrazem kvality idejí a myšlenek, které reprezentuje. Není proto náhodné, že se zde otevřeně hlásíme ke své odpovědnosti za obranu hodnot demokratického světa a jsme si dobře vědomi toho, že pojem bezpečnost nelze v obranné politice vymezovat pouze jeho slovním významem, ale musí být také naplněn vkladem vysoké odbornosti, skutečné vojenské profesionality a odpovídajícím technickým zázemím. Věřím, že armádní expozice pro vás bude místem zajímavého poučení i zdrojem nových, inspirujících podnětů. Vlasta Parkanová, ministryně obrany České republiky 3

4 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, 4 dostáváte do rukou katalog resortu Ministerstva obrany České republiky, který vás podrobně seznámí s naší expozicí na 9. ročníku Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Armáda České republiky je již tradičním účastníkem tohoto veletrhu. Pod heslem Armáda České republiky profesionální, moderní, připravená chceme tento rok představit laické i odborné veřejnosti novou tvář naší armády, kterou získala úspěšným ukončením první fáze reformy ozbrojených sil. Tímto krokem tak nabývá náš společný cíl vybudování malé, mobilní, moderní, mladé a dobře vycvičené armády zcela konkrétní a viditelné podoby. Již třetím rokem zajišťují obranu České republiky pouze profesionální vojáci. Tento historický přechod si vyžádal rozsáhlé a náročné změny ve všech složkách ozbrojených sil. Jejich prvním výsledkem bylo dosažení počátečních operačních schopností ozbrojených sil k Vystavěním a vycvičením vybraných jednotek a útvarů AČR na požadovaný stupeň připravenosti je Česká republika schopna nasadit naše jednotky do operací v souladu s politicko - -vojenskými ambicemi ČR a našimi deklarovanými závazky k Severoatlantické alianci a Evropské unii. Dosažení tohoto cíle znamenalo mimo jiné vybavit naše jednotky nejmodernějšími zbraňovými systémy, moderními technologiemi, sofistikovanou technikou, výstrojí a materiálem. Byly zahájeny nejrozsáhlejší vyzbrojovací projekty v novodobé historii Armády České republiky. Společně s pokračující optimalizací organizační struktury útvarů a zařízení AČR, systému velení a řízení, výcviku a zabezpečení služeb tak byl vytvořen stabilní základ pro zahájení druhé fáze reformy ozbrojených sil, jejímž cílem je dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil ČR. Vážení návštěvníci, dnes máte jedinečnou příležitost se zblízka a na jednom místě seznámit s tím nejlepším, čím armáda disponuje. Ve statických i dynamických ukázkách v expozicích AČR a na přilehlém poly gonu uvidíte, jakou novou techniku zavádíme do výzbroje. Jistě vám neujdou změny, jimiž armáda během své zásadní reformy prošla a prochází. Zároveň věříme, že výrobci obranné a bezpečnostní techniky a představitelé obranného průmyslu zde získají nové podněty a informace, které využijí pro budoucí výzkum, vývoj a nasměrování výrobních programů. Přeji všem příjemné chvíle a nevšední zážitky na veletrhu IDET Generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR

5 VYZBROJOVÁNÍ JAKO SOUČÁST ZAJIŠTĚNÍ OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím se realizuje systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňovými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakteru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu ČR v rámci EU a NATO. Hlavní pozornost resortu MO i obranného průmyslu je soustředěna především na realizaci programů reprodukce majetku, to znamená na realizaci konkrétních projektů vyzbrojování. Sekce vyzbrojování, respektive její ředitelé odborů v součinnosti s ostatními organizačními prvky odpovídají především za věcné a finanční plánování, realizaci, vyhodnocení a efektivní správu svěřeného programu reprodukce majetku, za stanovení priorit programu, za zastupování uživatele při definování akvizičních potřeb, za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu u daného programu a samozřejmě za zpracování dokumentace programů reprodukce majetku ve výše uvedených oblastech. Veškerá tato činnost je realizována na základě standardních procesů projektového řízení a zákonných norem programového financování, přičemž nemohou být opomenuty další důležité aspekty. Mezi ty nejdůležitější patří dosažení standardizace parametrů, užitných vlastností a interoperability uplatňováním standardů a norem STANAG, MIL STANDARD, ČSN a ČOS. V maximální možné míře se dále vyžaduje od dodavatelů zajištění služeb v kontextu zásad řízení životního cyklu systémů podle NATO. Praktická realizace se pak odráží v požadavcích na dodavatele s uplatňováním principů managementu konfigurace a zásad integrované logistické podpory v oblastech údržby, oprav, revizí a dodávek náhradních dílů po celou dobu životního cyklu systému. Zároveň je uplatňována maximální snaha o podporu českého průmyslu a českého podnikatelského prostředí, samozřejmě však při plném respektování platných zákonů, vyhlášek a mezinárodních závazků pro tuto oblast. Tato snaha je vedena mimo jiné i s tím účelem, že někteří tuzemští výrobci, kteří připadají v úvahu jako subjekty hospodářské mobilizace, jsou ve značné části případů nositeli povinnosti udržovat výrobní kapacity pro případ stavu ohrožení státu či válečného stavu v rámci nezbytné obranyschopnosti České republiky (pro zabezpečení mobilizačních a nezbytných dodávek v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb.). Velmi úzce s touto oblastí souvisí i striktní uplatňování a dodržování usnesení vlády ČR č. 421 z roku 2006, které u zakázek s finančním objemem nad 300 mil. Kč ukládá za povinnost vyžadovat od zahraničních dodavatelů a subdodavatelů offsetové závazky v hodnotě minimálně 100 % finančního objemu takovéto zakázky. Z toho minimálně 20 % musí tvořit přímý offset, to znamená přímé zapojení českých subjektů. Uplatňování zásad offsetové politiky je v současné době rovněž předmětem diskuse EU v souvislosti s legislativou pro volný pohyb zboží a služeb. Ing. Jiří Martinek, ředitel sekce vyzbrojování MO 5

6 6

7 7

8 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňové linky: Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie České republiky 158 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Lékařská pomoc: Zdravotnické informace Fakultní nemocnice Brno Úrazová nemocnice Brno Vojenská nemocnice Brno Doprava: Nonstop informace o dopravním spojení (žlutá linka) Informace o vnitrostátních a mezinárodních vlakových spojích (bílá linka) ČD nonstop informace o vlakovém spojení Letiště Brno-Tuřany informace Taxi AAA Informační služby města Brna: Ztráty a nálezy Informační středisko Magistrátu města Brna Informační kancelář DP města Brna, a.s Operátorské informační služby: Telefonní čísla v České republice Mezinárodní telefonní služby a čísla Telefonní čísla při volání v alcatelové síti MO ČR 14 Internetový telefonní seznam Služby pro motoristy: Nonstop pomoc motoristům v nouzi (dispečink ÚAMK) Nonstop havarijní služba pro motoristy (ABA)

9 ORGANIZAČNÍ A VÝKONNÝ ŠTÁB EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel prezentace resortu MO na veletrhu IDET Ing. Jiří MARTINEK 5 / SV MO Předseda přípravného výboru IDET Ing. František JOSEFÍK 5 / SV MO Vedoucí organizačního zabezpečení přípravy IDET Ing. Jiří ŘEHÁK 5 / SV MO Členové major Karel KOUT 3 / OKS MO podplukovník Ing. Jaroslav BANSZEL 20 / HVel VP Ing. Milan HANOUSEK, PhD. 17 / UO Brno Ing. Petr OPÁLKA 15 BŘ MO Ing. Karla HAJŠMANOVÁ 5 SV MO Ing. Dagmar ŠORMOVÁ 6 SOPS MO Ing. Štefan HAMARČÁK 6 SOPS MO Olga HOUŠKOVÁ 5 ÚřProS 9

10 ŘÍDÍCÍ A KOORDINAČNÍ TÝM GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR REALIZAČNÍ TÝM EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Řídící a koordinační tým Generálního štábu AČR Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Vedoucí brigádní generál Ing. Petr PAVEL 4 / SRDS-OS MO Zástupce plukovník Ing. Dušan MIČICA 4 / SRDS-OS MO Bezpečnostní manažer podplukovník Ing. Pavel NOVOTNÝ 4 / SPS MO Sekretář kapitán Bc. Luboš RUDOLF 4 / SPS MO Členové podplukovník Ing. Jaroslav BENEŠ 4 / Ka NGŠ podplukovník Ing. Dalibor PORUBA 4 / SPod MO Realizační tým expozice resortu Ministerstva obrany Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel (projektový manažer) Jiří ŠUBA 13 / AVIS Zástupce ředitele Tibor ŠÁRKÖZI 13 / AVIS Architekt Jan BRÁDKA 13 AVIS 10

11 BVV PAVILON F 11

12 VÝSTAVNÍ SEKTORY EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY VIP Pavilon F TURNIKETY 12

13 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 1 - Protokol Ministerstva obrany ČR 2 - Informační středisko Ministerstva obrany ČR 3 - Tiskové středisko Ministerstva obrany ČR 4 - Generální štáb Armády České republiky 5 - Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR 6 - Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR 7 - Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany ČR 8 - Agentura rozvoje informatiky 9 - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 10 - Úřad pro zpřístupňování dokumentů 11 - Geografická služba Armády České republiky 12 - Hydrometeorologická služba Armády České republiky 13 - Agentura vojenských informací a služeb 14 - Agentura vojenských informací a služeb / technické zázemí 15 - Vojenský ústřední archiv 16 - Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO 17 - Univerzita obrany Brno 18 - Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany Moravská Třebová 19 - Hradní stráž 20 - Vojenská policie 21 - Velitelství společných sil 22 - Pozemní síly brigáda rychlého nasazení dělostřelecká brigáda průzkumný prapor 26 - Vzdušné síly základna taktického letectva protiletadlová raketová brigáda ženijní záchranná brigáda brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 31 - Zahraniční mise Armády České republiky 32 - Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů 34 - Ředitelství logistické a zdravotnické podpory 35 - Základna opravovaného materiálu 36 - Základna oprav 37 - Základna munice 38 - Odbor vývoje a zkušebnictví 39 - Stravování vojsk Armády České republiky 40 - Ředitelství výcviku a doktrín 41 - Vojenská akademie ve Vyškově 42 - Výcviková základna Vyškov 43 - Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov 44 - Správa doktrín a Ústav jazykové přípravy Vyškov 45 - Ředitelství personální podpory 46 - Centrální expozice 47 - Ozbrojené síly Slovenské republiky Rozmístění jednotlivých vystavovatelů resortu Ministerstva obrany v pavilonu F 13

14 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 14 Ministerstvo obrany České republiky Tychonova Praha 6 telefon: Generální štáb AČR Referát komunikace s veřejností Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany náměstí Svobody Praha 6 Hlavní funkcionáři sekce: Ředitel sekce vyzbrojování MO Ing. Jiří Martinek telefon: fax: Ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Milan Bajtoš telefon: fax: Ředitel odboru řízení vyzbrojování Ing. František Josefík telefon: fax: Ředitel programů vzdušných sil Ing. Petr Elbl telefon: fax: Ředitel odboru programů pozemních sil a logistiky Ing. Vladimír Matyáš telefon: fax: Ředitel odboru pořizování strategických zakázek zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Mgr. Jiří Staněk telefon: fax: Ředitel odboru infrastruktury a NSIP zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Petr Komínek telefon: fax: Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Tychonova Praha 6 Ředitel Ing. Ivan Dvořák, MSc. telefon: Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Agentura rozvoje informatiky Pod Vodovodem Praha 58 telefon: fax: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti náměstí Svobody Praha 6 telefon: , fax: Odbor obranné standardizace telefon: fax:

15 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Odbor katalogizace majetku telefon: fax: Odbor strategie státního ověřování jakosti telefon: fax: Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Branické náměstí Praha 4 telefon: fax: Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Pourová tel , Geografická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Hydrometeorologická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Tychonova Praha 6 Tisková a informační služba telefon: , Redakce internetu telefon: Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova Praha 6 Ředitel Jiří Šuba Sekretariát: telefon: fax: Vojenský ústřední archiv Sokolovská Praha 8-Karlín Správní archiv AČR náměstí Republiky 408/ Olomouc Ředitel VÚA Praha plk. Mgr. Josef Žikeš telefon: fax: Ředitel Správního archivu MO pplk. Ing. Jan Kolář telefon: fax: Ředitel Správního archivu AČR plk. Ing. Mojmír Sklenovský telefon: fax: Ředitel Vojenského historického archivu PhDr. Július Baláž, CSc. telefon: fax:

16 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO Oddělení řízení vojenských újezdů Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové telefon: , Společné síly Velitelství společných sil Dobrovského Olomouc telefon: fax: Univerzita obrany Brno Kounicova Brno telefon: fax: Fakulta ekonomiky a managementu Kounicova Brno telefon: , Fakulta vojenských technologií Kounicova Brno telefon: , Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Jevíčská Moravská Třebová telefon: a fax: Hradní stráž Loretánská 4 P. S Praha 012 telefon: fax: Vojenská policie Hlavní velitelství Vojenské policie Rooseveltova Praha 6 telefon: fax: Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství výcviku a doktrín Sídliště Víta Nejedlého Vyškov telefon: fax: Ředitelství personální podpory náměstí Svobody 471/ Praha 6 telefon: fax:

17 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za tvorbu koncepce, stanovování norem a řízení v oblasti procesu strategické akvizice v resortu Ministerstva obrany. Odpovídá za rozvoj systému vyzbrojování resortu MO a za plánování vyzbrojování, za výkon povinností správců programů, za realizaci pilotních a strategických projektů vyzbrojování, infrastruktury a programu bezpečnostních investic NATO NATO Security Investment Programme (NSIP) v resortu MO, za rozvoj výzkumu, vývoje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s NATO a Evropskou unií. Sekce obranné politiky a strategie 06 Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu MO a plánování obrany státu. V čele sekce je ředitel, který je přímo podřízen 1. náměstkovi ministryně obrany. Řediteli sekce je podřízeno zahraniční pracoviště Brusel- -Vídeň. Sekce obranné politiky a strategie se skládá z odboru obranné politiky, odboru strategického plánování, odboru rozvoje organizace a managementu, oddělení mezinárodního práva Spojovací vojsko Druh vojska určený k zabezpečení operačního použití (provozu) komunikačních a informačních systémů v procesech velení a řízení AČR. Svými silami a prostředky zabezpečuje podporu činnosti velitelů a štábů při řízení činnosti vojsk v míru, v krizových situacích i v podmínkách vedení bojové činnosti. Současné spojovací vojsko ve své působnosti zahrnuje i celou oblast informačních systémů. Úřad pro obrannou standardizaci, 09 katalogizaci a státní ověřování jakosti Byl zřízen zákonem číslo 309/2000 Sb. Má celostátní působnost a provádí jednotlivé činnosti nejen pro resort Ministerstva obrany ČR, ale i pro další ministerstva, jiné správní úřady, příslušné orgány NATO, obdobné úřady členských států NATO nebo jiných států. Plní další úkoly z pověření Ministerstva obrany ČR vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z usnesení vlády ČR a z obecně závazných předpisů. Úřad pro zpřístupňování dokumentů 10 Ministerstva obrany Posláním úřadu je zpřístupňovat veřejnosti dokumenty bývalé Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (HS VKR), součásti Státní bezpečnosti, aby tak mohla být odhalena její praxe při potlačování politických práv a svobod v letech Úřad také vydává a distribuuje tzv. seznam osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR, seznam objektových svazků a seznam personálních spisů příslušníků HS VKR. Vydává čtvrtletník Zpravodaj ÚZD pro zaměstnance resortu MO. 11 Geografická služba Armády České republiky Jako součást ministerstva je určena ke geografickému zabezpečení ozbrojených sil České republiky a ve vymezeném rozsahu i ozbrojených sil NATO a Evropské unie. Zabezpečuje geografické informace nezbytné pro jednotné řízení a velení a zajištění funkčnosti výcvikových, řídících a zbraňových systémů. Hydrometeorologická služba Armády České republiky 12 Poskytuje velení a štábům všech druhů vojsk podporu a informace z oblasti meteorologie a hydrologie a posuzuje předpokládaný vliv počasí na jejich činnost. V rámci hydrometeorologické služby je odborně usměrňována činnost všech podřízených pracovišť, chod informační soustavy a výstražné služby. Hydrometeorologické zabezpečení zpracovává,vyhodnocuje a distribuuje veškeré aktuální i předpovědní materiály. Přímo zabezpečuje zahraniční lety AČR. Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Jeho posláním je vyváženě informovat odbornou i laickou veřejnost o zajišťování obrany České republiky a tím posilovat zájem o profesionální službu v Armádě České republiky, včetně zvyšování její důvěryhodnosti v očích veřejnosti. Poskytuje tiskové zprávy sdělovacím prostředkům a odpovědi na dotazy novinářů; organizuje tiskové konference. Odpoví- 17

18 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 18 dá na dotazy občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na webových stránkách uveřejňuje zpravodajství a další faktografická data o resortu MO, pořádá přednášky, výstavy a soutěže pro studenty a zájemce o službu v AČR. 13 Agentura vojenských informací a služeb Je vojenské zařízení, které zabezpečuje jednotnou realizaci vydavatelské a nakladatelské činnosti v resortu MO ČR. Odpovídá za vydávání a distribuci periodických a účelových publikací, audiovizuální a fotodokumentační tvorbu, práci s vojenskovědeckým knihovním fondem, hospodaření s filmovým archivem ČAF a za propagaci a prezentaci resortu MO na veřejnosti, při tematických výstavách a vojenských i společenských akcích. Plní úkoly v oblasti reprografického a polygrafického zabezpečení složek a organizačních útvarů MO ČR a operačně-taktických velitelství. Vyrábí úřední razidla podle požadavků a potřeb resortu MO ČR. 15 Vojenský ústřední archiv Je vojenské zařízení resortu MO, které je určeno k zajišťování ukládání dokumentů a utajovaných informací zaznamenaných na jakýchkoli nosičích, k archivaci archiválií, které vznikly nebo vznikají činností součástí resortu MO na území nebo mimo území státu. Je výkonným orgánem bezpečnostního ředitele MO pro realizaci zákona o archivnictví v resortu MO. Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti předchůdců a současných složek a součástí Ministerstva obrany, Armády České republiky a jiných orgánů státní správy. Ministerstvo obrany má podle 43, písmeno c, zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. 16 Vojenské újezdy Vojenský újezd je vymezená část území státu, územní správní jednotka, určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. V současné době Armáda České republiky využívá pět vojenských újezdů Boletice, Brdy, Březina, Hradiště a Libavá. Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad vojenského újezdu. V jeho čele stojí přednosta újezdního úřadu, který je podřízen řediteli sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany ČR a odpovídá za vojenskohospodářské využití na území vojenského újezdu. Státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky se stará o krajinu vojenských újezdů a svou hospodářskou činností podstatně přispívá k udržování ekologické a biologické rovnováhy na území vojenského újezdu v souladu s potřebami výcviku vojsk. 17 Univerzita obrany Brno Univerzita obrany je státní vysokou školou a v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice. Jako jediná vysoká škola zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních studentů ve prospěch bezpečnostního systému ČR. 18 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru TECHNICKÉ LYCEUM M. Absolventi VSŠ a VOŠ MO najdou uplatnění ve všech typech studia na Univerzitě obrany a ve všech složkách armády. Po splnění závazku nacházejí plné uplatnění v civilních institucích a firmách. Ve školním roce 2007/2008 otvírá škola následující formy studia: denní čtyř leté studium, tříleté vyšší odborné studium, jazykové kurzy anglického jazyka a kurzy výpočetní techniky (ECDL). 19 Hradní stráž Úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil České republiky zabezpečuje Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž, které zajišťují a podporují i činnosti související s výkonem ústavních pravomocí

19 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY prezidenta republiky. Hradní stráž zároveň zabezpečuje ostrahu a obranu sídel prezidenta republiky a plní úkoly k reprezentaci úřadu prezidenta republiky na veřejnosti. 20 Vojenská policie Její činnost upravuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem a zákonem o přestupcích. V rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Společné síly Jsou určeny k vytváření, přípravě, rotaci a rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně-taktických úkolů na území ČR i mimo ně, plní také další, zákony stanovené úkoly na teritoriu České republiky. Společné síly tvoří Velitelství společných sil, svazky a útvary pozemních sil, svazky, útvary a zařízení vzdušných sil, svazky a útvary podpůrného kompletu zabezpečujícího všechny druhy sil. Velitelství společných sil je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby, přípravy, výcviku a vyčleňování podřízených sil a prostředků do úkolových uskupení k zajištění politicko-vojenských ambicí ČR a k plnění z toho vyplývajících úkolů. Zahraniční mise 31 Armády České republiky Na základě usnesení vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky jsou kontingenty Armády České republiky vysílány do zahraničních mírových operací. Nasazování českých vojáků do těchto operací je v souladu s vojensko-politickými ambicemi a přijatými závazky, které vycházejí z členství naší země v OSN, EU a NATO. V roce 2006 v šesti zahraničních operacích na území Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Iráku, Kosova a Pákistánu bylo nasazeno 1871 vojáků. 32 Síly podpory a výcviku Jsou určeny především k poskytování personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační podpory všem součástem Ministerstva obrany, včetně zabezpečení spolupráce s civilními územními správními úřady, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na teritoriu ČR, v případě potřeby i mimo ně. Poskytují zabezpečení spojeneckým silám na území ČR v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí). Síly podpory a výcviku dále zodpovídají za rozvoj doktrinální soustavy AČR, výcvik a odbornou přípravu profesionálů i záloh AČR. Velitelství sil podpory a výcviku je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby a přípravy jednotlivých podřízených ředitelství a samostatných útvarů. Ředitelství logistické 34 a zdravotnické podpory Je výkonným prvkem sil podpory a výcviku určeným k zabezpečení všestranné logistické a zdravotnické podpory ozbrojených sil České republiky. Úkolem ředitelství je zajistit efektivní a účinné naplnění logistických koncepcí, plánování a řízení výkonné logistiky s cílem poskytovat logistickou podporu, zdravotnické a veterinární zabezpečení podle požadavků útvarů a zařízení ozbrojených sil na území ČR i mimo ně. Síly a prostředky ředitelství musí být rovněž schopny zajistit poskytnutí logistické, zdravotnické a veterinární podpory aliančním silám na území České republiky v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí) Ředitelství výcviku a doktrín Je specializovaným velitelstvím taktického stupně velení. V oblasti výcviku a vzdělávání zodpovídá za zajištění základního a specializovaného výcviku vojenských profesionálů a jejich další odborné a kariérové vzdělávání. V oblasti doktrín řídí tvorbu a novelizaci doktrín, předpisů a pomůcek pro armádu s využitím analýz vývoje vojenského umění a použití nových vojenských technologií. Při zabezpečování výcviku zodpovídá za přípravu učebně-výcvikových zařízení pro výcvik vojsk pozemních a vzdušných sil i jednotek Aliance. Koordinuje výcvik ve vojenských výcvikových prostorech a v CSTT (Centrum simulačních a trenažérových technologií). 19

20 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 45 Ředitelství personální podpory Působí jako řídící, odborný, metodický a výkonný orgán velitele sil podpory a výcviku k realizaci cílů a komplexů úkolů personalistiky v ozbrojených silách ČR se sídlem v Praze. Samotnou strukturu ředitelství tvoří štáb, pět odborů a jemu podřízený Vojenský historický ústav. Svou činností také zajišťuje a podporuje nábor nových uchazečů o službu vojáka z povolání a koordinuje jejich plynulý a kvalitní výběr pro obsazování volných míst v Armádě České republiky. 20

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5 Kancelář ministra Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. 888-4/2015-7542KM V Praze dne 19. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 5 Věc: Poskytnutí

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Plán spojení. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 7

Plán spojení. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 7 Spojení a komunikace za SOS a VS bude zajišťována určené obce Ostrov. 1) Systém vyrozumění vybraných osob Systém vyrozumění vybraných osob je stanoven ve Statutu a jednacím řádu krizového štábu, který

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky. profil firmy

Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky. profil firmy Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky profil firmy Ing. Petr Novák předseda představenstva a generální ředitel Právě držíte v ruce profil akciové společnosti RETIA se sídlem v Pardubicích.

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE PROFIL PODNIKU HISTORIE SOUČASNOST NAŠE VIZE HISTORIE VOP CZ, s.p. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby a speciální techniky. Historie podniku začíná v roce 1946,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce Číslo SP-2/2015/Ř Úř OSK SOJ 30. června 2015 2 Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce K provedení ustanovení 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

Písemná příprava. 1. Plánování zdravotnického a veterinárního majetku 10 min. 2. Centrální a decentrální nabývání majetkového uskupení 2.

Písemná příprava. 1. Plánování zdravotnického a veterinárního majetku 10 min. 2. Centrální a decentrální nabývání majetkového uskupení 2. Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Hospodaření s majetkovým uskupením

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu Čj.: MV-52896-3/PO-PSM-2014 Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Směrnice

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 8 - Informační systém logistiky MO a AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více