OBSAH. Hradní stráž... 79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hradní stráž... 79"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové... 3 Úvodní slovo náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka... 4 Vyzbrojování jako součást zajištění operačních schopností... 5 Důležitá telefonní čísla... 8 Organizační a výkonný štáb expozice resortu MO... 9 Realizační tým expozice resortu MO Výstavní sektory expozice resortu MO Seznam vystavovatelů Vystavovatelé v expozici resortu Ministerstva obrany Prezentace účastníků resortní expozice Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb AČR Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Spojovací vojsko sekce KIS MO a ARI Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Geografická služba Armády České republiky Hydrometeorologická služba Armády České republiky Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb Vojenský ústřední archiv Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO Vojenské školství Univerzita obrany Brno Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Hradní stráž Vojenská policie Společné síly Velitelství společných sil Pozemní síly Vzdušné síly Podpůrný komplet Zahraniční mise Armády České republiky Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Základna opravovaného materiálu Základna oprav Základna munice Odbor vývoje a zkušebnictví Stravování vojsk AČR (bojová dávka potravin) Ředitelství výcviku a doktrín Vojenská akademie ve Vyškově Výcviková základna Vyškov Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov Ústav jazykové přípravy Vyškov Ředitelství personální podpory Doprovodné programy

2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, duben 2007 ISBN

3 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, po dvou letech opět nadešel čas, aby Armáda České republiky předvedla na brněnském výstavišti výsledky své práce a ukázala nejen jaká je, ale jakou chce a vlastně i musí být, aby obstála v dnešním složitém světě. Každá účast naší armády na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky má své ústřední motto, které je stručným, výstižným společným jmenovatelem aktuálního života armádní instituce. Do veletržního ročníku 2007 vstupuje Armáda České republiky pod heslem Profesionální, moderní, připravená. Cílem výstavy je proto nejen poskytnout co nejvěrnější svědectví o dnešní profesionální armádě, ale také představit návštěvníkům nejmodernější technickou vybavenost našich ozbrojených sil, které dosáhly počátečních operačních schopností, excelují v zahraničních mírových misích a jsou dobře připraveny pro společné operace s našimi aliančními spojenci. Kvalita expozice je vždy obrazem kvality idejí a myšlenek, které reprezentuje. Není proto náhodné, že se zde otevřeně hlásíme ke své odpovědnosti za obranu hodnot demokratického světa a jsme si dobře vědomi toho, že pojem bezpečnost nelze v obranné politice vymezovat pouze jeho slovním významem, ale musí být také naplněn vkladem vysoké odbornosti, skutečné vojenské profesionality a odpovídajícím technickým zázemím. Věřím, že armádní expozice pro vás bude místem zajímavého poučení i zdrojem nových, inspirujících podnětů. Vlasta Parkanová, ministryně obrany České republiky 3

4 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, 4 dostáváte do rukou katalog resortu Ministerstva obrany České republiky, který vás podrobně seznámí s naší expozicí na 9. ročníku Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Armáda České republiky je již tradičním účastníkem tohoto veletrhu. Pod heslem Armáda České republiky profesionální, moderní, připravená chceme tento rok představit laické i odborné veřejnosti novou tvář naší armády, kterou získala úspěšným ukončením první fáze reformy ozbrojených sil. Tímto krokem tak nabývá náš společný cíl vybudování malé, mobilní, moderní, mladé a dobře vycvičené armády zcela konkrétní a viditelné podoby. Již třetím rokem zajišťují obranu České republiky pouze profesionální vojáci. Tento historický přechod si vyžádal rozsáhlé a náročné změny ve všech složkách ozbrojených sil. Jejich prvním výsledkem bylo dosažení počátečních operačních schopností ozbrojených sil k Vystavěním a vycvičením vybraných jednotek a útvarů AČR na požadovaný stupeň připravenosti je Česká republika schopna nasadit naše jednotky do operací v souladu s politicko - -vojenskými ambicemi ČR a našimi deklarovanými závazky k Severoatlantické alianci a Evropské unii. Dosažení tohoto cíle znamenalo mimo jiné vybavit naše jednotky nejmodernějšími zbraňovými systémy, moderními technologiemi, sofistikovanou technikou, výstrojí a materiálem. Byly zahájeny nejrozsáhlejší vyzbrojovací projekty v novodobé historii Armády České republiky. Společně s pokračující optimalizací organizační struktury útvarů a zařízení AČR, systému velení a řízení, výcviku a zabezpečení služeb tak byl vytvořen stabilní základ pro zahájení druhé fáze reformy ozbrojených sil, jejímž cílem je dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil ČR. Vážení návštěvníci, dnes máte jedinečnou příležitost se zblízka a na jednom místě seznámit s tím nejlepším, čím armáda disponuje. Ve statických i dynamických ukázkách v expozicích AČR a na přilehlém poly gonu uvidíte, jakou novou techniku zavádíme do výzbroje. Jistě vám neujdou změny, jimiž armáda během své zásadní reformy prošla a prochází. Zároveň věříme, že výrobci obranné a bezpečnostní techniky a představitelé obranného průmyslu zde získají nové podněty a informace, které využijí pro budoucí výzkum, vývoj a nasměrování výrobních programů. Přeji všem příjemné chvíle a nevšední zážitky na veletrhu IDET Generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR

5 VYZBROJOVÁNÍ JAKO SOUČÁST ZAJIŠTĚNÍ OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím se realizuje systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňovými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakteru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu ČR v rámci EU a NATO. Hlavní pozornost resortu MO i obranného průmyslu je soustředěna především na realizaci programů reprodukce majetku, to znamená na realizaci konkrétních projektů vyzbrojování. Sekce vyzbrojování, respektive její ředitelé odborů v součinnosti s ostatními organizačními prvky odpovídají především za věcné a finanční plánování, realizaci, vyhodnocení a efektivní správu svěřeného programu reprodukce majetku, za stanovení priorit programu, za zastupování uživatele při definování akvizičních potřeb, za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu u daného programu a samozřejmě za zpracování dokumentace programů reprodukce majetku ve výše uvedených oblastech. Veškerá tato činnost je realizována na základě standardních procesů projektového řízení a zákonných norem programového financování, přičemž nemohou být opomenuty další důležité aspekty. Mezi ty nejdůležitější patří dosažení standardizace parametrů, užitných vlastností a interoperability uplatňováním standardů a norem STANAG, MIL STANDARD, ČSN a ČOS. V maximální možné míře se dále vyžaduje od dodavatelů zajištění služeb v kontextu zásad řízení životního cyklu systémů podle NATO. Praktická realizace se pak odráží v požadavcích na dodavatele s uplatňováním principů managementu konfigurace a zásad integrované logistické podpory v oblastech údržby, oprav, revizí a dodávek náhradních dílů po celou dobu životního cyklu systému. Zároveň je uplatňována maximální snaha o podporu českého průmyslu a českého podnikatelského prostředí, samozřejmě však při plném respektování platných zákonů, vyhlášek a mezinárodních závazků pro tuto oblast. Tato snaha je vedena mimo jiné i s tím účelem, že někteří tuzemští výrobci, kteří připadají v úvahu jako subjekty hospodářské mobilizace, jsou ve značné části případů nositeli povinnosti udržovat výrobní kapacity pro případ stavu ohrožení státu či válečného stavu v rámci nezbytné obranyschopnosti České republiky (pro zabezpečení mobilizačních a nezbytných dodávek v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb.). Velmi úzce s touto oblastí souvisí i striktní uplatňování a dodržování usnesení vlády ČR č. 421 z roku 2006, které u zakázek s finančním objemem nad 300 mil. Kč ukládá za povinnost vyžadovat od zahraničních dodavatelů a subdodavatelů offsetové závazky v hodnotě minimálně 100 % finančního objemu takovéto zakázky. Z toho minimálně 20 % musí tvořit přímý offset, to znamená přímé zapojení českých subjektů. Uplatňování zásad offsetové politiky je v současné době rovněž předmětem diskuse EU v souvislosti s legislativou pro volný pohyb zboží a služeb. Ing. Jiří Martinek, ředitel sekce vyzbrojování MO 5

6 6

7 7

8 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňové linky: Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie České republiky 158 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Lékařská pomoc: Zdravotnické informace Fakultní nemocnice Brno Úrazová nemocnice Brno Vojenská nemocnice Brno Doprava: Nonstop informace o dopravním spojení (žlutá linka) Informace o vnitrostátních a mezinárodních vlakových spojích (bílá linka) ČD nonstop informace o vlakovém spojení Letiště Brno-Tuřany informace Taxi AAA Informační služby města Brna: Ztráty a nálezy Informační středisko Magistrátu města Brna Informační kancelář DP města Brna, a.s Operátorské informační služby: Telefonní čísla v České republice Mezinárodní telefonní služby a čísla Telefonní čísla při volání v alcatelové síti MO ČR 14 Internetový telefonní seznam Služby pro motoristy: Nonstop pomoc motoristům v nouzi (dispečink ÚAMK) Nonstop havarijní služba pro motoristy (ABA)

9 ORGANIZAČNÍ A VÝKONNÝ ŠTÁB EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel prezentace resortu MO na veletrhu IDET Ing. Jiří MARTINEK 5 / SV MO Předseda přípravného výboru IDET Ing. František JOSEFÍK 5 / SV MO Vedoucí organizačního zabezpečení přípravy IDET Ing. Jiří ŘEHÁK 5 / SV MO Členové major Karel KOUT 3 / OKS MO podplukovník Ing. Jaroslav BANSZEL 20 / HVel VP Ing. Milan HANOUSEK, PhD. 17 / UO Brno Ing. Petr OPÁLKA 15 BŘ MO Ing. Karla HAJŠMANOVÁ 5 SV MO Ing. Dagmar ŠORMOVÁ 6 SOPS MO Ing. Štefan HAMARČÁK 6 SOPS MO Olga HOUŠKOVÁ 5 ÚřProS 9

10 ŘÍDÍCÍ A KOORDINAČNÍ TÝM GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR REALIZAČNÍ TÝM EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Řídící a koordinační tým Generálního štábu AČR Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Vedoucí brigádní generál Ing. Petr PAVEL 4 / SRDS-OS MO Zástupce plukovník Ing. Dušan MIČICA 4 / SRDS-OS MO Bezpečnostní manažer podplukovník Ing. Pavel NOVOTNÝ 4 / SPS MO Sekretář kapitán Bc. Luboš RUDOLF 4 / SPS MO Členové podplukovník Ing. Jaroslav BENEŠ 4 / Ka NGŠ podplukovník Ing. Dalibor PORUBA 4 / SPod MO Realizační tým expozice resortu Ministerstva obrany Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel (projektový manažer) Jiří ŠUBA 13 / AVIS Zástupce ředitele Tibor ŠÁRKÖZI 13 / AVIS Architekt Jan BRÁDKA 13 AVIS 10

11 BVV PAVILON F 11

12 VÝSTAVNÍ SEKTORY EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY VIP Pavilon F TURNIKETY 12

13 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 1 - Protokol Ministerstva obrany ČR 2 - Informační středisko Ministerstva obrany ČR 3 - Tiskové středisko Ministerstva obrany ČR 4 - Generální štáb Armády České republiky 5 - Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR 6 - Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR 7 - Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany ČR 8 - Agentura rozvoje informatiky 9 - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 10 - Úřad pro zpřístupňování dokumentů 11 - Geografická služba Armády České republiky 12 - Hydrometeorologická služba Armády České republiky 13 - Agentura vojenských informací a služeb 14 - Agentura vojenských informací a služeb / technické zázemí 15 - Vojenský ústřední archiv 16 - Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO 17 - Univerzita obrany Brno 18 - Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany Moravská Třebová 19 - Hradní stráž 20 - Vojenská policie 21 - Velitelství společných sil 22 - Pozemní síly brigáda rychlého nasazení dělostřelecká brigáda průzkumný prapor 26 - Vzdušné síly základna taktického letectva protiletadlová raketová brigáda ženijní záchranná brigáda brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 31 - Zahraniční mise Armády České republiky 32 - Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů 34 - Ředitelství logistické a zdravotnické podpory 35 - Základna opravovaného materiálu 36 - Základna oprav 37 - Základna munice 38 - Odbor vývoje a zkušebnictví 39 - Stravování vojsk Armády České republiky 40 - Ředitelství výcviku a doktrín 41 - Vojenská akademie ve Vyškově 42 - Výcviková základna Vyškov 43 - Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov 44 - Správa doktrín a Ústav jazykové přípravy Vyškov 45 - Ředitelství personální podpory 46 - Centrální expozice 47 - Ozbrojené síly Slovenské republiky Rozmístění jednotlivých vystavovatelů resortu Ministerstva obrany v pavilonu F 13

14 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 14 Ministerstvo obrany České republiky Tychonova Praha 6 telefon: Generální štáb AČR Referát komunikace s veřejností Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany náměstí Svobody Praha 6 Hlavní funkcionáři sekce: Ředitel sekce vyzbrojování MO Ing. Jiří Martinek telefon: fax: Ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Milan Bajtoš telefon: fax: Ředitel odboru řízení vyzbrojování Ing. František Josefík telefon: fax: Ředitel programů vzdušných sil Ing. Petr Elbl telefon: fax: Ředitel odboru programů pozemních sil a logistiky Ing. Vladimír Matyáš telefon: fax: Ředitel odboru pořizování strategických zakázek zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Mgr. Jiří Staněk telefon: fax: Ředitel odboru infrastruktury a NSIP zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Petr Komínek telefon: fax: Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Tychonova Praha 6 Ředitel Ing. Ivan Dvořák, MSc. telefon: Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Agentura rozvoje informatiky Pod Vodovodem Praha 58 telefon: fax: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti náměstí Svobody Praha 6 telefon: , fax: Odbor obranné standardizace telefon: fax:

15 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Odbor katalogizace majetku telefon: fax: Odbor strategie státního ověřování jakosti telefon: fax: Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Branické náměstí Praha 4 telefon: fax: Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Pourová tel , Geografická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Hydrometeorologická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Tychonova Praha 6 Tisková a informační služba telefon: , Redakce internetu telefon: Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova Praha 6 Ředitel Jiří Šuba Sekretariát: telefon: fax: Vojenský ústřední archiv Sokolovská Praha 8-Karlín Správní archiv AČR náměstí Republiky 408/ Olomouc Ředitel VÚA Praha plk. Mgr. Josef Žikeš telefon: fax: Ředitel Správního archivu MO pplk. Ing. Jan Kolář telefon: fax: Ředitel Správního archivu AČR plk. Ing. Mojmír Sklenovský telefon: fax: Ředitel Vojenského historického archivu PhDr. Július Baláž, CSc. telefon: fax:

16 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO Oddělení řízení vojenských újezdů Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové telefon: , Společné síly Velitelství společných sil Dobrovského Olomouc telefon: fax: Univerzita obrany Brno Kounicova Brno telefon: fax: Fakulta ekonomiky a managementu Kounicova Brno telefon: , Fakulta vojenských technologií Kounicova Brno telefon: , Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Jevíčská Moravská Třebová telefon: a fax: Hradní stráž Loretánská 4 P. S Praha 012 telefon: fax: Vojenská policie Hlavní velitelství Vojenské policie Rooseveltova Praha 6 telefon: fax: Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství výcviku a doktrín Sídliště Víta Nejedlého Vyškov telefon: fax: Ředitelství personální podpory náměstí Svobody 471/ Praha 6 telefon: fax:

17 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za tvorbu koncepce, stanovování norem a řízení v oblasti procesu strategické akvizice v resortu Ministerstva obrany. Odpovídá za rozvoj systému vyzbrojování resortu MO a za plánování vyzbrojování, za výkon povinností správců programů, za realizaci pilotních a strategických projektů vyzbrojování, infrastruktury a programu bezpečnostních investic NATO NATO Security Investment Programme (NSIP) v resortu MO, za rozvoj výzkumu, vývoje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s NATO a Evropskou unií. Sekce obranné politiky a strategie 06 Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu MO a plánování obrany státu. V čele sekce je ředitel, který je přímo podřízen 1. náměstkovi ministryně obrany. Řediteli sekce je podřízeno zahraniční pracoviště Brusel- -Vídeň. Sekce obranné politiky a strategie se skládá z odboru obranné politiky, odboru strategického plánování, odboru rozvoje organizace a managementu, oddělení mezinárodního práva Spojovací vojsko Druh vojska určený k zabezpečení operačního použití (provozu) komunikačních a informačních systémů v procesech velení a řízení AČR. Svými silami a prostředky zabezpečuje podporu činnosti velitelů a štábů při řízení činnosti vojsk v míru, v krizových situacích i v podmínkách vedení bojové činnosti. Současné spojovací vojsko ve své působnosti zahrnuje i celou oblast informačních systémů. Úřad pro obrannou standardizaci, 09 katalogizaci a státní ověřování jakosti Byl zřízen zákonem číslo 309/2000 Sb. Má celostátní působnost a provádí jednotlivé činnosti nejen pro resort Ministerstva obrany ČR, ale i pro další ministerstva, jiné správní úřady, příslušné orgány NATO, obdobné úřady členských států NATO nebo jiných států. Plní další úkoly z pověření Ministerstva obrany ČR vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z usnesení vlády ČR a z obecně závazných předpisů. Úřad pro zpřístupňování dokumentů 10 Ministerstva obrany Posláním úřadu je zpřístupňovat veřejnosti dokumenty bývalé Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (HS VKR), součásti Státní bezpečnosti, aby tak mohla být odhalena její praxe při potlačování politických práv a svobod v letech Úřad také vydává a distribuuje tzv. seznam osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR, seznam objektových svazků a seznam personálních spisů příslušníků HS VKR. Vydává čtvrtletník Zpravodaj ÚZD pro zaměstnance resortu MO. 11 Geografická služba Armády České republiky Jako součást ministerstva je určena ke geografickému zabezpečení ozbrojených sil České republiky a ve vymezeném rozsahu i ozbrojených sil NATO a Evropské unie. Zabezpečuje geografické informace nezbytné pro jednotné řízení a velení a zajištění funkčnosti výcvikových, řídících a zbraňových systémů. Hydrometeorologická služba Armády České republiky 12 Poskytuje velení a štábům všech druhů vojsk podporu a informace z oblasti meteorologie a hydrologie a posuzuje předpokládaný vliv počasí na jejich činnost. V rámci hydrometeorologické služby je odborně usměrňována činnost všech podřízených pracovišť, chod informační soustavy a výstražné služby. Hydrometeorologické zabezpečení zpracovává,vyhodnocuje a distribuuje veškeré aktuální i předpovědní materiály. Přímo zabezpečuje zahraniční lety AČR. Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Jeho posláním je vyváženě informovat odbornou i laickou veřejnost o zajišťování obrany České republiky a tím posilovat zájem o profesionální službu v Armádě České republiky, včetně zvyšování její důvěryhodnosti v očích veřejnosti. Poskytuje tiskové zprávy sdělovacím prostředkům a odpovědi na dotazy novinářů; organizuje tiskové konference. Odpoví- 17

18 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 18 dá na dotazy občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na webových stránkách uveřejňuje zpravodajství a další faktografická data o resortu MO, pořádá přednášky, výstavy a soutěže pro studenty a zájemce o službu v AČR. 13 Agentura vojenských informací a služeb Je vojenské zařízení, které zabezpečuje jednotnou realizaci vydavatelské a nakladatelské činnosti v resortu MO ČR. Odpovídá za vydávání a distribuci periodických a účelových publikací, audiovizuální a fotodokumentační tvorbu, práci s vojenskovědeckým knihovním fondem, hospodaření s filmovým archivem ČAF a za propagaci a prezentaci resortu MO na veřejnosti, při tematických výstavách a vojenských i společenských akcích. Plní úkoly v oblasti reprografického a polygrafického zabezpečení složek a organizačních útvarů MO ČR a operačně-taktických velitelství. Vyrábí úřední razidla podle požadavků a potřeb resortu MO ČR. 15 Vojenský ústřední archiv Je vojenské zařízení resortu MO, které je určeno k zajišťování ukládání dokumentů a utajovaných informací zaznamenaných na jakýchkoli nosičích, k archivaci archiválií, které vznikly nebo vznikají činností součástí resortu MO na území nebo mimo území státu. Je výkonným orgánem bezpečnostního ředitele MO pro realizaci zákona o archivnictví v resortu MO. Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti předchůdců a současných složek a součástí Ministerstva obrany, Armády České republiky a jiných orgánů státní správy. Ministerstvo obrany má podle 43, písmeno c, zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. 16 Vojenské újezdy Vojenský újezd je vymezená část území státu, územní správní jednotka, určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. V současné době Armáda České republiky využívá pět vojenských újezdů Boletice, Brdy, Březina, Hradiště a Libavá. Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad vojenského újezdu. V jeho čele stojí přednosta újezdního úřadu, který je podřízen řediteli sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany ČR a odpovídá za vojenskohospodářské využití na území vojenského újezdu. Státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky se stará o krajinu vojenských újezdů a svou hospodářskou činností podstatně přispívá k udržování ekologické a biologické rovnováhy na území vojenského újezdu v souladu s potřebami výcviku vojsk. 17 Univerzita obrany Brno Univerzita obrany je státní vysokou školou a v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice. Jako jediná vysoká škola zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních studentů ve prospěch bezpečnostního systému ČR. 18 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru TECHNICKÉ LYCEUM M. Absolventi VSŠ a VOŠ MO najdou uplatnění ve všech typech studia na Univerzitě obrany a ve všech složkách armády. Po splnění závazku nacházejí plné uplatnění v civilních institucích a firmách. Ve školním roce 2007/2008 otvírá škola následující formy studia: denní čtyř leté studium, tříleté vyšší odborné studium, jazykové kurzy anglického jazyka a kurzy výpočetní techniky (ECDL). 19 Hradní stráž Úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil České republiky zabezpečuje Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž, které zajišťují a podporují i činnosti související s výkonem ústavních pravomocí

19 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY prezidenta republiky. Hradní stráž zároveň zabezpečuje ostrahu a obranu sídel prezidenta republiky a plní úkoly k reprezentaci úřadu prezidenta republiky na veřejnosti. 20 Vojenská policie Její činnost upravuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem a zákonem o přestupcích. V rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Společné síly Jsou určeny k vytváření, přípravě, rotaci a rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně-taktických úkolů na území ČR i mimo ně, plní také další, zákony stanovené úkoly na teritoriu České republiky. Společné síly tvoří Velitelství společných sil, svazky a útvary pozemních sil, svazky, útvary a zařízení vzdušných sil, svazky a útvary podpůrného kompletu zabezpečujícího všechny druhy sil. Velitelství společných sil je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby, přípravy, výcviku a vyčleňování podřízených sil a prostředků do úkolových uskupení k zajištění politicko-vojenských ambicí ČR a k plnění z toho vyplývajících úkolů. Zahraniční mise 31 Armády České republiky Na základě usnesení vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky jsou kontingenty Armády České republiky vysílány do zahraničních mírových operací. Nasazování českých vojáků do těchto operací je v souladu s vojensko-politickými ambicemi a přijatými závazky, které vycházejí z členství naší země v OSN, EU a NATO. V roce 2006 v šesti zahraničních operacích na území Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Iráku, Kosova a Pákistánu bylo nasazeno 1871 vojáků. 32 Síly podpory a výcviku Jsou určeny především k poskytování personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační podpory všem součástem Ministerstva obrany, včetně zabezpečení spolupráce s civilními územními správními úřady, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na teritoriu ČR, v případě potřeby i mimo ně. Poskytují zabezpečení spojeneckým silám na území ČR v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí). Síly podpory a výcviku dále zodpovídají za rozvoj doktrinální soustavy AČR, výcvik a odbornou přípravu profesionálů i záloh AČR. Velitelství sil podpory a výcviku je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby a přípravy jednotlivých podřízených ředitelství a samostatných útvarů. Ředitelství logistické 34 a zdravotnické podpory Je výkonným prvkem sil podpory a výcviku určeným k zabezpečení všestranné logistické a zdravotnické podpory ozbrojených sil České republiky. Úkolem ředitelství je zajistit efektivní a účinné naplnění logistických koncepcí, plánování a řízení výkonné logistiky s cílem poskytovat logistickou podporu, zdravotnické a veterinární zabezpečení podle požadavků útvarů a zařízení ozbrojených sil na území ČR i mimo ně. Síly a prostředky ředitelství musí být rovněž schopny zajistit poskytnutí logistické, zdravotnické a veterinární podpory aliančním silám na území České republiky v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí) Ředitelství výcviku a doktrín Je specializovaným velitelstvím taktického stupně velení. V oblasti výcviku a vzdělávání zodpovídá za zajištění základního a specializovaného výcviku vojenských profesionálů a jejich další odborné a kariérové vzdělávání. V oblasti doktrín řídí tvorbu a novelizaci doktrín, předpisů a pomůcek pro armádu s využitím analýz vývoje vojenského umění a použití nových vojenských technologií. Při zabezpečování výcviku zodpovídá za přípravu učebně-výcvikových zařízení pro výcvik vojsk pozemních a vzdušných sil i jednotek Aliance. Koordinuje výcvik ve vojenských výcvikových prostorech a v CSTT (Centrum simulačních a trenažérových technologií). 19

20 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 45 Ředitelství personální podpory Působí jako řídící, odborný, metodický a výkonný orgán velitele sil podpory a výcviku k realizaci cílů a komplexů úkolů personalistiky v ozbrojených silách ČR se sídlem v Praze. Samotnou strukturu ředitelství tvoří štáb, pět odborů a jemu podřízený Vojenský historický ústav. Svou činností také zajišťuje a podporuje nábor nových uchazečů o službu vojáka z povolání a koordinuje jejich plynulý a kvalitní výběr pro obsazování volných míst v Armádě České republiky. 20

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1.

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky

12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 441 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE PROFIL PODNIKU HISTORIE SOUČASNOST NAŠE VIZE HISTORIE VOP CZ, s.p. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby a speciální techniky. Historie podniku začíná v roce 1946,

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ

MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o marketingové podpoře akvizice ve vyzbrojování jako o jednom z

Více

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ).

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ). Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2006 pod

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 20 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010

Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010 Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010 Ministerstvo obrany České republiky OKP MO 2011 ISBN 978-80-7278-554-4 Ministerstvo obrany ČR Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (magisterské vojenské studium) Logistika 2012 KÓD UCHAZEČE: ODBORNÝ BLOK L a SL 1. Notifikace přesunu je prováděna za účelem:

Více

ROČENKA 2008. Ministerstvo obrany České republiky. Ročenk a 2008

ROČENKA 2008. Ministerstvo obrany České republiky. Ročenk a 2008 ROČENKA 2008 Ministerstvo obrany České republiky Ročenk a 2008 Praha 2009 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2008 Ministerstvo obrany České republiky PIC MO ISBN 978-80-7278-495-0 Praha 2009

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Úvod Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR se snaží odpovědět na

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013 Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-630-5 Obsah Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR.

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Česká republika Ministerstvo obrany Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ:

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více