OBSAH. Hradní stráž... 79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hradní stráž... 79"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové... 3 Úvodní slovo náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka... 4 Vyzbrojování jako součást zajištění operačních schopností... 5 Důležitá telefonní čísla... 8 Organizační a výkonný štáb expozice resortu MO... 9 Realizační tým expozice resortu MO Výstavní sektory expozice resortu MO Seznam vystavovatelů Vystavovatelé v expozici resortu Ministerstva obrany Prezentace účastníků resortní expozice Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb AČR Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Spojovací vojsko sekce KIS MO a ARI Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Geografická služba Armády České republiky Hydrometeorologická služba Armády České republiky Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb Vojenský ústřední archiv Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO Vojenské školství Univerzita obrany Brno Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Hradní stráž Vojenská policie Společné síly Velitelství společných sil Pozemní síly Vzdušné síly Podpůrný komplet Zahraniční mise Armády České republiky Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Základna opravovaného materiálu Základna oprav Základna munice Odbor vývoje a zkušebnictví Stravování vojsk AČR (bojová dávka potravin) Ředitelství výcviku a doktrín Vojenská akademie ve Vyškově Výcviková základna Vyškov Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov Ústav jazykové přípravy Vyškov Ředitelství personální podpory Doprovodné programy

2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, duben 2007 ISBN

3 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, po dvou letech opět nadešel čas, aby Armáda České republiky předvedla na brněnském výstavišti výsledky své práce a ukázala nejen jaká je, ale jakou chce a vlastně i musí být, aby obstála v dnešním složitém světě. Každá účast naší armády na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky má své ústřední motto, které je stručným, výstižným společným jmenovatelem aktuálního života armádní instituce. Do veletržního ročníku 2007 vstupuje Armáda České republiky pod heslem Profesionální, moderní, připravená. Cílem výstavy je proto nejen poskytnout co nejvěrnější svědectví o dnešní profesionální armádě, ale také představit návštěvníkům nejmodernější technickou vybavenost našich ozbrojených sil, které dosáhly počátečních operačních schopností, excelují v zahraničních mírových misích a jsou dobře připraveny pro společné operace s našimi aliančními spojenci. Kvalita expozice je vždy obrazem kvality idejí a myšlenek, které reprezentuje. Není proto náhodné, že se zde otevřeně hlásíme ke své odpovědnosti za obranu hodnot demokratického světa a jsme si dobře vědomi toho, že pojem bezpečnost nelze v obranné politice vymezovat pouze jeho slovním významem, ale musí být také naplněn vkladem vysoké odbornosti, skutečné vojenské profesionality a odpovídajícím technickým zázemím. Věřím, že armádní expozice pro vás bude místem zajímavého poučení i zdrojem nových, inspirujících podnětů. Vlasta Parkanová, ministryně obrany České republiky 3

4 VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU IDET 2007, 4 dostáváte do rukou katalog resortu Ministerstva obrany České republiky, který vás podrobně seznámí s naší expozicí na 9. ročníku Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Armáda České republiky je již tradičním účastníkem tohoto veletrhu. Pod heslem Armáda České republiky profesionální, moderní, připravená chceme tento rok představit laické i odborné veřejnosti novou tvář naší armády, kterou získala úspěšným ukončením první fáze reformy ozbrojených sil. Tímto krokem tak nabývá náš společný cíl vybudování malé, mobilní, moderní, mladé a dobře vycvičené armády zcela konkrétní a viditelné podoby. Již třetím rokem zajišťují obranu České republiky pouze profesionální vojáci. Tento historický přechod si vyžádal rozsáhlé a náročné změny ve všech složkách ozbrojených sil. Jejich prvním výsledkem bylo dosažení počátečních operačních schopností ozbrojených sil k Vystavěním a vycvičením vybraných jednotek a útvarů AČR na požadovaný stupeň připravenosti je Česká republika schopna nasadit naše jednotky do operací v souladu s politicko - -vojenskými ambicemi ČR a našimi deklarovanými závazky k Severoatlantické alianci a Evropské unii. Dosažení tohoto cíle znamenalo mimo jiné vybavit naše jednotky nejmodernějšími zbraňovými systémy, moderními technologiemi, sofistikovanou technikou, výstrojí a materiálem. Byly zahájeny nejrozsáhlejší vyzbrojovací projekty v novodobé historii Armády České republiky. Společně s pokračující optimalizací organizační struktury útvarů a zařízení AČR, systému velení a řízení, výcviku a zabezpečení služeb tak byl vytvořen stabilní základ pro zahájení druhé fáze reformy ozbrojených sil, jejímž cílem je dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil ČR. Vážení návštěvníci, dnes máte jedinečnou příležitost se zblízka a na jednom místě seznámit s tím nejlepším, čím armáda disponuje. Ve statických i dynamických ukázkách v expozicích AČR a na přilehlém poly gonu uvidíte, jakou novou techniku zavádíme do výzbroje. Jistě vám neujdou změny, jimiž armáda během své zásadní reformy prošla a prochází. Zároveň věříme, že výrobci obranné a bezpečnostní techniky a představitelé obranného průmyslu zde získají nové podněty a informace, které využijí pro budoucí výzkum, vývoj a nasměrování výrobních programů. Přeji všem příjemné chvíle a nevšední zážitky na veletrhu IDET Generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR

5 VYZBROJOVÁNÍ JAKO SOUČÁST ZAJIŠTĚNÍ OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím se realizuje systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňovými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakteru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu ČR v rámci EU a NATO. Hlavní pozornost resortu MO i obranného průmyslu je soustředěna především na realizaci programů reprodukce majetku, to znamená na realizaci konkrétních projektů vyzbrojování. Sekce vyzbrojování, respektive její ředitelé odborů v součinnosti s ostatními organizačními prvky odpovídají především za věcné a finanční plánování, realizaci, vyhodnocení a efektivní správu svěřeného programu reprodukce majetku, za stanovení priorit programu, za zastupování uživatele při definování akvizičních potřeb, za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu u daného programu a samozřejmě za zpracování dokumentace programů reprodukce majetku ve výše uvedených oblastech. Veškerá tato činnost je realizována na základě standardních procesů projektového řízení a zákonných norem programového financování, přičemž nemohou být opomenuty další důležité aspekty. Mezi ty nejdůležitější patří dosažení standardizace parametrů, užitných vlastností a interoperability uplatňováním standardů a norem STANAG, MIL STANDARD, ČSN a ČOS. V maximální možné míře se dále vyžaduje od dodavatelů zajištění služeb v kontextu zásad řízení životního cyklu systémů podle NATO. Praktická realizace se pak odráží v požadavcích na dodavatele s uplatňováním principů managementu konfigurace a zásad integrované logistické podpory v oblastech údržby, oprav, revizí a dodávek náhradních dílů po celou dobu životního cyklu systému. Zároveň je uplatňována maximální snaha o podporu českého průmyslu a českého podnikatelského prostředí, samozřejmě však při plném respektování platných zákonů, vyhlášek a mezinárodních závazků pro tuto oblast. Tato snaha je vedena mimo jiné i s tím účelem, že někteří tuzemští výrobci, kteří připadají v úvahu jako subjekty hospodářské mobilizace, jsou ve značné části případů nositeli povinnosti udržovat výrobní kapacity pro případ stavu ohrožení státu či válečného stavu v rámci nezbytné obranyschopnosti České republiky (pro zabezpečení mobilizačních a nezbytných dodávek v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb.). Velmi úzce s touto oblastí souvisí i striktní uplatňování a dodržování usnesení vlády ČR č. 421 z roku 2006, které u zakázek s finančním objemem nad 300 mil. Kč ukládá za povinnost vyžadovat od zahraničních dodavatelů a subdodavatelů offsetové závazky v hodnotě minimálně 100 % finančního objemu takovéto zakázky. Z toho minimálně 20 % musí tvořit přímý offset, to znamená přímé zapojení českých subjektů. Uplatňování zásad offsetové politiky je v současné době rovněž předmětem diskuse EU v souvislosti s legislativou pro volný pohyb zboží a služeb. Ing. Jiří Martinek, ředitel sekce vyzbrojování MO 5

6 6

7 7

8 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňové linky: Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie České republiky 158 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Lékařská pomoc: Zdravotnické informace Fakultní nemocnice Brno Úrazová nemocnice Brno Vojenská nemocnice Brno Doprava: Nonstop informace o dopravním spojení (žlutá linka) Informace o vnitrostátních a mezinárodních vlakových spojích (bílá linka) ČD nonstop informace o vlakovém spojení Letiště Brno-Tuřany informace Taxi AAA Informační služby města Brna: Ztráty a nálezy Informační středisko Magistrátu města Brna Informační kancelář DP města Brna, a.s Operátorské informační služby: Telefonní čísla v České republice Mezinárodní telefonní služby a čísla Telefonní čísla při volání v alcatelové síti MO ČR 14 Internetový telefonní seznam Služby pro motoristy: Nonstop pomoc motoristům v nouzi (dispečink ÚAMK) Nonstop havarijní služba pro motoristy (ABA)

9 ORGANIZAČNÍ A VÝKONNÝ ŠTÁB EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel prezentace resortu MO na veletrhu IDET Ing. Jiří MARTINEK 5 / SV MO Předseda přípravného výboru IDET Ing. František JOSEFÍK 5 / SV MO Vedoucí organizačního zabezpečení přípravy IDET Ing. Jiří ŘEHÁK 5 / SV MO Členové major Karel KOUT 3 / OKS MO podplukovník Ing. Jaroslav BANSZEL 20 / HVel VP Ing. Milan HANOUSEK, PhD. 17 / UO Brno Ing. Petr OPÁLKA 15 BŘ MO Ing. Karla HAJŠMANOVÁ 5 SV MO Ing. Dagmar ŠORMOVÁ 6 SOPS MO Ing. Štefan HAMARČÁK 6 SOPS MO Olga HOUŠKOVÁ 5 ÚřProS 9

10 ŘÍDÍCÍ A KOORDINAČNÍ TÝM GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR REALIZAČNÍ TÝM EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Řídící a koordinační tým Generálního štábu AČR Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Vedoucí brigádní generál Ing. Petr PAVEL 4 / SRDS-OS MO Zástupce plukovník Ing. Dušan MIČICA 4 / SRDS-OS MO Bezpečnostní manažer podplukovník Ing. Pavel NOVOTNÝ 4 / SPS MO Sekretář kapitán Bc. Luboš RUDOLF 4 / SPS MO Členové podplukovník Ing. Jaroslav BENEŠ 4 / Ka NGŠ podplukovník Ing. Dalibor PORUBA 4 / SPod MO Realizační tým expozice resortu Ministerstva obrany Funkce Hodnost, jméno, příjmení Stánek / Telefon Složka Ředitel (projektový manažer) Jiří ŠUBA 13 / AVIS Zástupce ředitele Tibor ŠÁRKÖZI 13 / AVIS Architekt Jan BRÁDKA 13 AVIS 10

11 BVV PAVILON F 11

12 VÝSTAVNÍ SEKTORY EXPOZICE RESORTU MINISTERSTVA OBRANY VIP Pavilon F TURNIKETY 12

13 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 1 - Protokol Ministerstva obrany ČR 2 - Informační středisko Ministerstva obrany ČR 3 - Tiskové středisko Ministerstva obrany ČR 4 - Generální štáb Armády České republiky 5 - Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR 6 - Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR 7 - Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany ČR 8 - Agentura rozvoje informatiky 9 - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 10 - Úřad pro zpřístupňování dokumentů 11 - Geografická služba Armády České republiky 12 - Hydrometeorologická služba Armády České republiky 13 - Agentura vojenských informací a služeb 14 - Agentura vojenských informací a služeb / technické zázemí 15 - Vojenský ústřední archiv 16 - Oddělení řízení vojenských újezdů SRDS-OS MO 17 - Univerzita obrany Brno 18 - Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany Moravská Třebová 19 - Hradní stráž 20 - Vojenská policie 21 - Velitelství společných sil 22 - Pozemní síly brigáda rychlého nasazení dělostřelecká brigáda průzkumný prapor 26 - Vzdušné síly základna taktického letectva protiletadlová raketová brigáda ženijní záchranná brigáda brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 31 - Zahraniční mise Armády České republiky 32 - Velitelství sil podpory a výcviku základna komunikačních a informačních systémů 34 - Ředitelství logistické a zdravotnické podpory 35 - Základna opravovaného materiálu 36 - Základna oprav 37 - Základna munice 38 - Odbor vývoje a zkušebnictví 39 - Stravování vojsk Armády České republiky 40 - Ředitelství výcviku a doktrín 41 - Vojenská akademie ve Vyškově 42 - Výcviková základna Vyškov 43 - Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov 44 - Správa doktrín a Ústav jazykové přípravy Vyškov 45 - Ředitelství personální podpory 46 - Centrální expozice 47 - Ozbrojené síly Slovenské republiky Rozmístění jednotlivých vystavovatelů resortu Ministerstva obrany v pavilonu F 13

14 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 14 Ministerstvo obrany České republiky Tychonova Praha 6 telefon: Generální štáb AČR Referát komunikace s veřejností Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany náměstí Svobody Praha 6 Hlavní funkcionáři sekce: Ředitel sekce vyzbrojování MO Ing. Jiří Martinek telefon: fax: Ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Milan Bajtoš telefon: fax: Ředitel odboru řízení vyzbrojování Ing. František Josefík telefon: fax: Ředitel programů vzdušných sil Ing. Petr Elbl telefon: fax: Ředitel odboru programů pozemních sil a logistiky Ing. Vladimír Matyáš telefon: fax: Ředitel odboru pořizování strategických zakázek zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Mgr. Jiří Staněk telefon: fax: Ředitel odboru infrastruktury a NSIP zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Petr Komínek telefon: fax: Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Tychonova Praha 6 Ředitel Ing. Ivan Dvořák, MSc. telefon: Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Agentura rozvoje informatiky Pod Vodovodem Praha 58 telefon: fax: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti náměstí Svobody Praha 6 telefon: , fax: Odbor obranné standardizace telefon: fax:

15 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Odbor katalogizace majetku telefon: fax: Odbor strategie státního ověřování jakosti telefon: fax: Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany Branické náměstí Praha 4 telefon: fax: Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Pourová tel , Geografická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Hydrometeorologická služba Armády České republiky Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Vítězné náměstí Praha 6 telefon: fax: Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Tychonova Praha 6 Tisková a informační služba telefon: , Redakce internetu telefon: Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova Praha 6 Ředitel Jiří Šuba Sekretariát: telefon: fax: Vojenský ústřední archiv Sokolovská Praha 8-Karlín Správní archiv AČR náměstí Republiky 408/ Olomouc Ředitel VÚA Praha plk. Mgr. Josef Žikeš telefon: fax: Ředitel Správního archivu MO pplk. Ing. Jan Kolář telefon: fax: Ředitel Správního archivu AČR plk. Ing. Mojmír Sklenovský telefon: fax: Ředitel Vojenského historického archivu PhDr. Július Baláž, CSc. telefon: fax:

16 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO Oddělení řízení vojenských újezdů Vítězné náměstí Praha 6 telefon: Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové telefon: , Společné síly Velitelství společných sil Dobrovského Olomouc telefon: fax: Univerzita obrany Brno Kounicova Brno telefon: fax: Fakulta ekonomiky a managementu Kounicova Brno telefon: , Fakulta vojenských technologií Kounicova Brno telefon: , Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Jevíčská Moravská Třebová telefon: a fax: Hradní stráž Loretánská 4 P. S Praha 012 telefon: fax: Vojenská policie Hlavní velitelství Vojenské policie Rooseveltova Praha 6 telefon: fax: Síly podpory a výcviku Velitelství sil podpory a výcviku Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Boleslavská Stará Boleslav telefon: fax: Ředitelství výcviku a doktrín Sídliště Víta Nejedlého Vyškov telefon: fax: Ředitelství personální podpory náměstí Svobody 471/ Praha 6 telefon: fax:

17 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za tvorbu koncepce, stanovování norem a řízení v oblasti procesu strategické akvizice v resortu Ministerstva obrany. Odpovídá za rozvoj systému vyzbrojování resortu MO a za plánování vyzbrojování, za výkon povinností správců programů, za realizaci pilotních a strategických projektů vyzbrojování, infrastruktury a programu bezpečnostních investic NATO NATO Security Investment Programme (NSIP) v resortu MO, za rozvoj výzkumu, vývoje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s NATO a Evropskou unií. Sekce obranné politiky a strategie 06 Ministerstva obrany Je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu MO a plánování obrany státu. V čele sekce je ředitel, který je přímo podřízen 1. náměstkovi ministryně obrany. Řediteli sekce je podřízeno zahraniční pracoviště Brusel- -Vídeň. Sekce obranné politiky a strategie se skládá z odboru obranné politiky, odboru strategického plánování, odboru rozvoje organizace a managementu, oddělení mezinárodního práva Spojovací vojsko Druh vojska určený k zabezpečení operačního použití (provozu) komunikačních a informačních systémů v procesech velení a řízení AČR. Svými silami a prostředky zabezpečuje podporu činnosti velitelů a štábů při řízení činnosti vojsk v míru, v krizových situacích i v podmínkách vedení bojové činnosti. Současné spojovací vojsko ve své působnosti zahrnuje i celou oblast informačních systémů. Úřad pro obrannou standardizaci, 09 katalogizaci a státní ověřování jakosti Byl zřízen zákonem číslo 309/2000 Sb. Má celostátní působnost a provádí jednotlivé činnosti nejen pro resort Ministerstva obrany ČR, ale i pro další ministerstva, jiné správní úřady, příslušné orgány NATO, obdobné úřady členských států NATO nebo jiných států. Plní další úkoly z pověření Ministerstva obrany ČR vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z usnesení vlády ČR a z obecně závazných předpisů. Úřad pro zpřístupňování dokumentů 10 Ministerstva obrany Posláním úřadu je zpřístupňovat veřejnosti dokumenty bývalé Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (HS VKR), součásti Státní bezpečnosti, aby tak mohla být odhalena její praxe při potlačování politických práv a svobod v letech Úřad také vydává a distribuuje tzv. seznam osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR, seznam objektových svazků a seznam personálních spisů příslušníků HS VKR. Vydává čtvrtletník Zpravodaj ÚZD pro zaměstnance resortu MO. 11 Geografická služba Armády České republiky Jako součást ministerstva je určena ke geografickému zabezpečení ozbrojených sil České republiky a ve vymezeném rozsahu i ozbrojených sil NATO a Evropské unie. Zabezpečuje geografické informace nezbytné pro jednotné řízení a velení a zajištění funkčnosti výcvikových, řídících a zbraňových systémů. Hydrometeorologická služba Armády České republiky 12 Poskytuje velení a štábům všech druhů vojsk podporu a informace z oblasti meteorologie a hydrologie a posuzuje předpokládaný vliv počasí na jejich činnost. V rámci hydrometeorologické služby je odborně usměrňována činnost všech podřízených pracovišť, chod informační soustavy a výstražné služby. Hydrometeorologické zabezpečení zpracovává,vyhodnocuje a distribuuje veškeré aktuální i předpovědní materiály. Přímo zabezpečuje zahraniční lety AČR. Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Jeho posláním je vyváženě informovat odbornou i laickou veřejnost o zajišťování obrany České republiky a tím posilovat zájem o profesionální službu v Armádě České republiky, včetně zvyšování její důvěryhodnosti v očích veřejnosti. Poskytuje tiskové zprávy sdělovacím prostředkům a odpovědi na dotazy novinářů; organizuje tiskové konference. Odpoví- 17

18 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 18 dá na dotazy občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na webových stránkách uveřejňuje zpravodajství a další faktografická data o resortu MO, pořádá přednášky, výstavy a soutěže pro studenty a zájemce o službu v AČR. 13 Agentura vojenských informací a služeb Je vojenské zařízení, které zabezpečuje jednotnou realizaci vydavatelské a nakladatelské činnosti v resortu MO ČR. Odpovídá za vydávání a distribuci periodických a účelových publikací, audiovizuální a fotodokumentační tvorbu, práci s vojenskovědeckým knihovním fondem, hospodaření s filmovým archivem ČAF a za propagaci a prezentaci resortu MO na veřejnosti, při tematických výstavách a vojenských i společenských akcích. Plní úkoly v oblasti reprografického a polygrafického zabezpečení složek a organizačních útvarů MO ČR a operačně-taktických velitelství. Vyrábí úřední razidla podle požadavků a potřeb resortu MO ČR. 15 Vojenský ústřední archiv Je vojenské zařízení resortu MO, které je určeno k zajišťování ukládání dokumentů a utajovaných informací zaznamenaných na jakýchkoli nosičích, k archivaci archiválií, které vznikly nebo vznikají činností součástí resortu MO na území nebo mimo území státu. Je výkonným orgánem bezpečnostního ředitele MO pro realizaci zákona o archivnictví v resortu MO. Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti předchůdců a současných složek a součástí Ministerstva obrany, Armády České republiky a jiných orgánů státní správy. Ministerstvo obrany má podle 43, písmeno c, zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. 16 Vojenské újezdy Vojenský újezd je vymezená část území státu, územní správní jednotka, určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. V současné době Armáda České republiky využívá pět vojenských újezdů Boletice, Brdy, Březina, Hradiště a Libavá. Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad vojenského újezdu. V jeho čele stojí přednosta újezdního úřadu, který je podřízen řediteli sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany ČR a odpovídá za vojenskohospodářské využití na území vojenského újezdu. Státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky se stará o krajinu vojenských újezdů a svou hospodářskou činností podstatně přispívá k udržování ekologické a biologické rovnováhy na území vojenského újezdu v souladu s potřebami výcviku vojsk. 17 Univerzita obrany Brno Univerzita obrany je státní vysokou školou a v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice. Jako jediná vysoká škola zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních studentů ve prospěch bezpečnostního systému ČR. 18 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová Umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru TECHNICKÉ LYCEUM M. Absolventi VSŠ a VOŠ MO najdou uplatnění ve všech typech studia na Univerzitě obrany a ve všech složkách armády. Po splnění závazku nacházejí plné uplatnění v civilních institucích a firmách. Ve školním roce 2007/2008 otvírá škola následující formy studia: denní čtyř leté studium, tříleté vyšší odborné studium, jazykové kurzy anglického jazyka a kurzy výpočetní techniky (ECDL). 19 Hradní stráž Úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil České republiky zabezpečuje Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž, které zajišťují a podporují i činnosti související s výkonem ústavních pravomocí

19 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY prezidenta republiky. Hradní stráž zároveň zabezpečuje ostrahu a obranu sídel prezidenta republiky a plní úkoly k reprezentaci úřadu prezidenta republiky na veřejnosti. 20 Vojenská policie Její činnost upravuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem a zákonem o přestupcích. V rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Společné síly Jsou určeny k vytváření, přípravě, rotaci a rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně-taktických úkolů na území ČR i mimo ně, plní také další, zákony stanovené úkoly na teritoriu České republiky. Společné síly tvoří Velitelství společných sil, svazky a útvary pozemních sil, svazky, útvary a zařízení vzdušných sil, svazky a útvary podpůrného kompletu zabezpečujícího všechny druhy sil. Velitelství společných sil je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby, přípravy, výcviku a vyčleňování podřízených sil a prostředků do úkolových uskupení k zajištění politicko-vojenských ambicí ČR a k plnění z toho vyplývajících úkolů. Zahraniční mise 31 Armády České republiky Na základě usnesení vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky jsou kontingenty Armády České republiky vysílány do zahraničních mírových operací. Nasazování českých vojáků do těchto operací je v souladu s vojensko-politickými ambicemi a přijatými závazky, které vycházejí z členství naší země v OSN, EU a NATO. V roce 2006 v šesti zahraničních operacích na území Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Iráku, Kosova a Pákistánu bylo nasazeno 1871 vojáků. 32 Síly podpory a výcviku Jsou určeny především k poskytování personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační podpory všem součástem Ministerstva obrany, včetně zabezpečení spolupráce s civilními územními správními úřady, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na teritoriu ČR, v případě potřeby i mimo ně. Poskytují zabezpečení spojeneckým silám na území ČR v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí). Síly podpory a výcviku dále zodpovídají za rozvoj doktrinální soustavy AČR, výcvik a odbornou přípravu profesionálů i záloh AČR. Velitelství sil podpory a výcviku je určeno k zabezpečení plánování a řízení výstavby a přípravy jednotlivých podřízených ředitelství a samostatných útvarů. Ředitelství logistické 34 a zdravotnické podpory Je výkonným prvkem sil podpory a výcviku určeným k zabezpečení všestranné logistické a zdravotnické podpory ozbrojených sil České republiky. Úkolem ředitelství je zajistit efektivní a účinné naplnění logistických koncepcí, plánování a řízení výkonné logistiky s cílem poskytovat logistickou podporu, zdravotnické a veterinární zabezpečení podle požadavků útvarů a zařízení ozbrojených sil na území ČR i mimo ně. Síly a prostředky ředitelství musí být rovněž schopny zajistit poskytnutí logistické, zdravotnické a veterinární podpory aliančním silám na území České republiky v rámci plnění úkolů HNS (podpora hostitelskou zemí) Ředitelství výcviku a doktrín Je specializovaným velitelstvím taktického stupně velení. V oblasti výcviku a vzdělávání zodpovídá za zajištění základního a specializovaného výcviku vojenských profesionálů a jejich další odborné a kariérové vzdělávání. V oblasti doktrín řídí tvorbu a novelizaci doktrín, předpisů a pomůcek pro armádu s využitím analýz vývoje vojenského umění a použití nových vojenských technologií. Při zabezpečování výcviku zodpovídá za přípravu učebně-výcvikových zařízení pro výcvik vojsk pozemních a vzdušných sil i jednotek Aliance. Koordinuje výcvik ve vojenských výcvikových prostorech a v CSTT (Centrum simulačních a trenažérových technologií). 19

20 VYSTAVOVATELÉ V EXPOZICI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY 45 Ředitelství personální podpory Působí jako řídící, odborný, metodický a výkonný orgán velitele sil podpory a výcviku k realizaci cílů a komplexů úkolů personalistiky v ozbrojených silách ČR se sídlem v Praze. Samotnou strukturu ředitelství tvoří štáb, pět odborů a jemu podřízený Vojenský historický ústav. Svou činností také zajišťuje a podporuje nábor nových uchazečů o službu vojáka z povolání a koordinuje jejich plynulý a kvalitní výběr pro obsazování volných míst v Armádě České republiky. 20

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování MINISTERSTVO OBRANY III. Národní strategie vyzbrojování Praha 2004 řehled definic íl politiky ásady realizace íl strategie ý systém ň ová ní cíle í čo vé operační ásady efektivní ákl a v ásady Partnerství

Více

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany DLOUHODOBÁ VIZE resortu Ministerstva obrany Praha, Česká republika 2008 Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 VÝCHODISKA... 7 OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ... 8 ROZVOJ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY... 11 IMPLEMENTACE...

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Foto: Ulan Ude, Rostvertol a archiv

Foto: Ulan Ude, Rostvertol a archiv 2005 Podepsáním příslušných smluv s Ruskou federací v polovině září loňského roku se završil několikaletý nelehký proces, v jehož rámci získá česká armáda poměrně značné množství vojenského materiálu ze

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1.

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 5/2013 REPORT Afghánistán nikdy není rutina... ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET obsah VOJENSKÉ ŠKOLSTVÍ Důstojník jako vůdce podřízených 2 TÉMA ROKU Stalo se (v armádě) před dvaceti lety 6

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz Objektivem Již druhý kontingent sestavený převážně z příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie působí v sestavě britské brigády v jihoafghánské provincii Helmand. Naši vojáci zde procházejí

Více

Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově získalo

Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově získalo Posádka Vyškov PROFESIONÁL číslo 10/2009 Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově získalo ocenění v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších. MEZI ČESKÝMI 100 NEJ 2 číslo 10/2009 Posádka Vyškov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Radar, o kterém se mluví. Generál Páleník předal žezlo. Rok misí a stěhování. Perspektiva stále nejistá. Postavili dětem školu

Z OBSAHU NA MUŠCE. Radar, o kterém se mluví. Generál Páleník předal žezlo. Rok misí a stěhování. Perspektiva stále nejistá. Postavili dětem školu NA MUŠCE Z OBSAHU Nemám rád jednoduché soudy, nelíbí se mi přítomnost vojáků jiných států na našem území a absolutně nerad navštěvuji zubní ordinaci. Právě nechuť ke stomatologickým úkonům mi připomíná

Více

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním Článek pojednává o přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními v letech 2008 a 2009. Představuje již dříve zavedený automobil

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více