Fibaro. Technické školení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fibaro. Technické školení"

Transkript

1 Fibaro Technické školení

2 Standard Z-Wave pro rádiovou komunikaci Systém Fibaro používá standard Z-Wave Díky tomu lze připojit i produkty dalších výrobců Prvky se spolu mohou bavit napřímo (tzv. asociace) Standard Z-Wave využívá více než 250 výrobců Dostupné jsou stovky produktů Standard Z-Wave využívá v Evropě vyhrazenou frekvenci 868,4 MHz

3 Vlastnosti standardu Z-Wave Velký dosah Nízký vysílací výkon (malý radiový šum) Běžný radiový dosah až 30 m vevnitř Dosah až 50 m venku Mesh síť Všechny trvale napájené prvky přeposílají zprávy (všechny typy) Přeposlání je možné až přes 4 další prvky Nezávislá komunikace Prvky se baví mezi sebou složitější scény vykonává řídící jednotka Rychlost a možnost upgrade Obousměrná komunikace 9,6 100 kbit/s Podporuje aktualizaci firmware v zařízeních

4 Vlastnosti standardu Z-Wave Velikost sítě Maximum je 232 prvků 1 prvek může být součástí právě 1 Z-Wave sítě (Home ID) Každý prvek dostane vlastní číselný identifikátor (Node ID) Lze použít více HC2 jako tzv. Z-Wave přístupové body (bavící se po LAN) Lze použít více ziskovou anténu na HC2 (pro velký dosah) Mesh síť Všechny trvale napájené prvky přeposílají zprávy (všechny typy) Přeposlání je možné až přes 4 další prvky Nová trasa se hledá automaticky (při výpadu prvku) Nezávislá komunikace Prvky se baví mezi sebou složitější scény vykonává řídící jednotka

5 Vlastnosti standardu Z-Wave Možnosti instalace Prvky lze seskupit na jedno místo (např. rozvaděč) Odezva Z prvku na tabletu cca 7 ms Bezpečnost Každý prvek se baví jen s prvky ve své síti (autentifikace) Třídy zařízení (Z-Wave Command Class) Kromě standardem definovaných tříd (GenericDevice Classa Specific Device Class), existují také volitelná rozšíření výrobce Takže základní funkce zařízení vždy fungují (v případě Fibaroje nutné, aby je podporovala HC2, jinak nebudou v UI), rozšířené nemusí

6 Možné způsoby použití prvků a systému FIBARO 1. Jen rádiové moduly komunikující mezi sebou navzájem (bez řídicí jednotky) 1.a Moduly použity zcela autonomně bez rádiové sítě (např. po dobu provádění elektroinstalace) 1.b Část modul použita s autonomní logikou pro spolehlivost (schodišťové spínače, havarijní vypínače ) 2. Moduly v síti s řídicí jednotkou HC2 2.a Moduly připojené přes levnou jednotku (Vera Lite ) 3. Moduly připojené přes Z-Wave gateway (např. Vera Lite, HC2 ) k systému Control

7 Možné způsoby použití prvků a systému FIBARO 1. Moduly komunikující mezi sebou navzájem (bez řídicí jednotky) 2. Moduly v síti s řídicí jednotkou HC2 3. Moduly připojené přes Z-Wave gateway k systému Control4 4.integrace HC2 s Control4 Z-Wave gateway

8 Vysoká spolehlivost díky lokálnímu ovládání Mimořádně spolehlivá základní funkce ovládání nezávisí na řídicí jednotce Všechny výkonové moduly Fibaro jsou vybaveny lokálními vstupy Jednoduchá instalace a oživení (nevyžaduje žádnou znalost programování) Minimální nároky na konfiguraci pro doplnění komfortní úrovně dálkového ovládání Moduly lze okamžitě ovládat lokálně připojenými kontakty bez jakéhokoliv nastavování Možnost použít kontakty mžikové mikrospínače, nebo dvoupolohové spínače Moduly signalizují řídicí jednotce nebo přiřazeným (asociovaným) modulům aktivaci svých vstupů Moduly mohou být ovládány z jiných modulů nebo přes řídicí jednotku Možnost nastavení jako schodišťák

9 Jednoduchá a rychlá instalace 3 min Bateriová termoregulační hlavice 5 hlavic v systému (v přípravě 200 Leden 2014) Extrémně příznivá cena Tichý provoz (doopravdy) Velmi jednoduchá montáž Redukce ke všem radiátorům Časové programy Lokální nastavení žádané teploty Autonomní funkce Regulace pouze podle lokálně měřené teploty (cca 4Q 2014 dle externího čidla) Zobrazuje pouze nastavenou teplotu

10 Připojení prvku do sítě Z-Wavek jednotce HC 2 Ke kompletnímu připojení modulu stačí jen 4 až 6 kroků! Modul musí být v radiovém dosahu (pouze pro prvotní přihlášení)! 1. Přihlášení do HC2 pomocí webového prohlížeče 2. Vstup do učícího režimu (přidat zařízení) 3. Identifikace modulu 3stiskem mikrospínače na modulu (označeného B) 4. Pojmenování modulu a zvolení ikony (lustr, lampa ) 5. Přiřazení modulu do místnosti 6. Otestování 7. Nastavení dalších parametrů (funkce schodišťáku, atp.) - Postup přihlášení k HC2 je ve filmu ukázán v čase 2:

11 Připojení prvku k jednotce HC 2 HC2 moduly Fibaro rovnou nakonfiguruje Pro moduly jiných výrobců to může být nutné udělat ručně Dělá se to pomocí nastaveních tzv. parametrů Pro moduly Fibaro a další běžné užívané jsou parametry textově popsané Lze z HC2 zapsat obecně libovolný Ale je nutný podle dokumentace prvku vědět, jaký Spící zařízení (bateriová) je nutné před konfigurací probudit! (Nebo počkat až se probudí samy)

12 Využití vazby mezi moduly asociace Např. žaluziový modul umožňuje použít tři nezávislé skupiny vazeb (asociací): 1. skupina přirazena ke vstupu 1 2. skupina přirazena ke vstupu 2 pro většinu modulů (vyjma žaluziového) 3. skupina pouze pro signalizaci stavu na řídící jednotku. Této skupině může být přiřazeno pouze jedno zařízení (obvykle HC2). Nedoporučuje se měnit. Uživatel může : krátkými stisky ovládat sousední moduly žaluzií dlouhým stiskem jiné moduly z 2 skupiny asociací (Zap/Vyp ) Dále je možno v režimu ovládání žaluzií ještě synchronizovat více žaluziových modulů

13 Test sítě Z-Wave zásuvkou Zásuvka obsahuje vestavěnou funkci indikaci dosahu/síly signálu vysílaného zřídicí jednotky Z-Wave(ne zretranslujících zařízení). Lem zásuvky začne po dokončení testu barevným svitem signalizovat dosah sítě Z-Wave viz níže popsané významy. Signalizované režimy sítě Z-Wave: Lem zásuvky bliká zeleně Zásuvka se pokouší vytvořit přímé (bez retransace dalším modulem) spojení s řídicí jednotkou. Jestliže se nepodaří spojit přímo s jednotkou, zásuvka se pokusí vytvořit spojení routované přez dostupné moduly (retranslací). Hledání routované trasy je indikováno žlutým blikáním lemu. Lem zásuvky svítí zeleně Zásuvka se úspěšně vytvořila přímé spojení s řídicí jednotkou. Lem zásuvky bliká žlutě Zásuvka se pokouší vytvořit spojení s řídicí jednotkou routované přez dostupné moduly (retranslací). Lem zásuvky svítí žlutě Zásuvka se úspěšně vytvořila spojení s řídicí jednotkou routované přez dostupné moduly. Po dvou sekundách se zásuvka opět pokusí vytvořit přímé spojení s řídicí jednotkou, což bude indikováno zeleným blikáním lemu. Lem zásuvky bliká fialově zásuvka je umístěna mimo dosah sítě Z-Wave, nebo je síť zanerázdněna. Úplné selhání o připojení k řídicí jednotce bude signalizováno červeným blikáním lemu Po dvou sekundách se zásuvka opět pokusí vytvořit přímé spojení s řídicí jednotkou, což bude indikováno zeleným blikáním lemu

14 Konfigurace a ovládání z HC

15 Pomocný SW Program Finder pro snadné nalezení řídicích jednotek HC2 v síti LAN Verze pro Windows Verze pro Mac

16 KONFIGURACE z HC2 1. Horní přehledová/stavová lišta 2. Lišta zpráv systému + počasí 3. Lišta pro výběr okna pro práci se systémem: Domů(přehled), Místnosti, Zařízení, Scény, Energie, Panely, Konfigurace 4.Pomocná boční lišta pro výběr okna pro práci se systémem + tlačítko SAVE -uložení nastavení! 5. Okno právě prováděné/zvolené činnosti (přihlašování, zápis konfigurace do zařízení

17 Devices zařízení Typy: 1. Z-Wave přihlášení Z-Wave zařízení do sítě 2. Virtual device ovládá externí IP, RS232, IR zařízení tlačítky z UI 3. IP kamera - zobrazuje externí IP kameru

18 Devices vlastnosti prvku Z-Wave 1. Hardware typ napájení, počet vstupů/výstupů 2. ID (Node ID v rámci Z-Wave sítě) 3. Properties nastavení (typy odesílaných zpráv, reakce na události, prahové hodnoty.. 4. Asociační skupiny počet skupin a počet navazujících zařízení ve skupinách 5. Reakce na povely a poplachy 3. Properties = nastavení chování 2. Připojení k Z-Wave (identifikace) - č. modulu (modifikovatelné) - ID sítě (interní) 4. Asociační skupiny (Groups) 1. Hardware 5. Reakce na povely/poplachy

19 IP kamery PARAMETRY: 1. Popis v systému Fibaro 2. Login - jméno, heslo 3. Typ (výrobce kamery) 4. IP adresa (+ port) 5. URL povely pro polohování 6. Detaily vizualizace (povolit, refresh )

20 Virtuální zařízení ( IP I/O) Externí připojená zařízení (TCP/IP), A/V zařízení, I/O IP kamer, I/O moduly IP adresa + č. portu Ovládací prvek UI tlačítka, posuvník Akce posílaný řetězec, nebo prováděný LUA kód Label vizualizace/popis na tlačítku, možno ji načíst z připojeného zařízení LUA kódem

21 Virtuální zařízení Doplnění vlastní ikony Doplnění vlastní sestavy tlačítek Tlačítkům se přiřazují ovládací kódy připojených zařízení Tlačítka mohou posílat kódy na IR, RS232 i IP zařízení (viz kapitola INTEGRACE- GlobalCaché) Příklad IR ovládání TV z UI Fibaro

22 SCÉNY Začíná se vytvořením scény Logika : KDYŽ - > TAK Vybere se startovací objekt (zařízení Řetězení podmínek - vazby And a Or Akce se provádějí po příkazu Then Viditelné/neviditelné v UI Pouštějí a zastavují se Přechod na editaci složitých podmínek v LUA Scény fungují když pracuje HC

23 Scény -detaily

24 Měření el. energie Přehled po místnostech nebo celý dům Celková spotřeba Graf odběru za jednotlivá zařízení Graf procentuálního rozdělení spotřeby mezi zařízení 5 největších spotřebičů Nastavení měny a ceny el. enegie

25 Panely nastavování funkcí HC-2 PŘEHLED PANELŮ SMS pro ČR v přípravě ALARM - nastavení zabezpečovacího systému Heating - regulace topení časový program AC -(AirConditioning) klimatizace časový program Humidity - regulace vlhkosti časový program Sprinklers nastavení závlah Event Panel paměť událostí /log Access Control Panel- nastavení přístupových práv Variables - vizualizace a nastavení globálních proměnných používaných ve scénách Notifications - posílání zpráv na mobilní zařízení Localisation panel natavení zeměpisných údajů pro aktivaci událostí Linked devices propojení snímačů (topení, vlhkost, klimatizce ) pro jednoduché ovládání více zařízení Home Entry System Panel - v přípravě interkom 2N/Mobotix VoIP Panel - v přípravě SIP komunikace

26 Panel Alarm a zabezpečení Fibaro Alarm Nastavení chování prvků systému Fibaro pro realizaci funkce zabezpečovací ústředny. Přiřazení scény pro signalizaci poplachu, seznam událostí(alarm log) s možností filtrace dle snímače. Ovládání střežení Zap/Vyp. Volitelně PIN pro vypnutí Satel control panel Nastavení parametrů pro připojení externí zabezpečovací ústředny SATEL typ INTEGRA. Integrace vstupů, výstupů a poplachových zón ústředny Satel. Nemá virtuální klávesnici (v přípravě)

27 Panel topení (Heating) Nastavení časových programů Týdenní program 4 časové úseky pro každý den, NOC, RÁNO, DEN, VEČER Nastavení přednastavených teplot pro pokoje a patra uvedené do režimu Ruční řízení a Dovolená Sloučení více místností do jednotně ovládaných zón

28 Přiřazení časového programu místnostem Jméno topné zóny

29 Panely AC a Humidity AC (AirConditioning) ovládání klimatizace Humidity - ovládání vlhkosti Stejná funkce a vzhled nastavení jako u topení (panel Heating ) časový program 4 časové úseky pro každý den, NOC, RÁNO, DEN, VEČER Sloučení více místností do jednotně ovládaných zón Nastavení přednastavených teplot pro pokoje a patra uvedené do režimu Ruční řízení a Dovolená

30 Panel Sprinklers(závlaha) Výběr ovládaných relé Nastavení globálních parametrů prodleva pod dešti Nastavení týdenních programů pro jednotlivé prvky/okruhy

31 Panel Events historie událostí Filtrování dle místnosti Filtrování dle zařízení Filtrování dle data a času

32 Panel Access control oprávnění přístupu uživatelů k HC2 Seznam uživatelů s přiděleným stupněm oprávnění Seznam mobilních zařízení která budou dostávat zprávy (Notifications) Uživatelé = jméno, heslo, s přiděleným stupněm oprávnění Hotelový režim Možnost uživateli omezit ovládání jen na některé místnosti

33 Panel Variables proměnné Vizualizace a nastavení globálních proměnných používaných ve scénách. Vytváří si je uživatel. Simple Variable numerická proměnná Predefined Variable proměnná se seznamem/výčtem Pomocí scén lze proměnné nastavovat, porovnávat, či přičítat a odečítat konstantu

34 Panel Notifications-zprávy Umožňuje vytvořit seznam pojmenovaných hlášení/textů pro /sms/push A) Odeslání Notifikace/hlášení se nastavuje ve Scénách, po nastavení vazby Then nabídne se k výběru seznam Notifikací a způsob odeslání B) Odeslání Notifikace se nastavuje přímo u zařízení

35 Panel Localisation -polohy Umožňuje v mapě vyhledat a vytvořit zeměpisné body Body je možno použít ve scénách v podmínkách pro vyhodnocení ve vztahu k zaregistrovaným mobilním zařízením Příjezd domů = rozsvícení světel

36 Panel Linked-propojení Umožňuje propojit snímač topení, klimatizaci, řízení vlhkosti s výkonnými ovládacím i prvky a kameru jako interkom Výběr ovládacích prvků (i více ) pro jeden snímač Realizace jednoduchých regulátorů Interkom pomocí IP kamery, tlačítka a relé

37 Panel Linked funkce VideoGate(videovrátný) Panel VideoGate Jednoduché propojení zvonku, kamery a relé ovládajícího zámek

38 Konfigurace jednotky

39 Konfigurace jednotky 1. Obecné definice hlavních snímačů + alarmových teplot, jazyk 2. LAN nastavení připojení k síti LAN (pro dálk. přístup..) 3. Location zadání polohy instalace 1. Najít polohu na 2. pak dát GPS a tlačítko otočit (zobrazí ve správném formátu) 4. Z-Wave nastavení parametrů rádiové sítě Z-Wave 5. Backup provedení zálohy a obnovení nastvení ze zálohy 6. Připojené brány další řídicí jednotky Z-Wave v projektu pro zvýšení pokrytí

40 Dálkový přístup 1. Přes web 2. ios aplikace Fibaro pro ipad a iphone 3. Aplikace pro Android (beta) Zřídit účet na home.fibaro.com o 1 účet může obsahovat více jednotek HC2 o HC2 může být přihlášena k právě 1 účtu Pouze jedno jméno a heslo na home.fibaro.com (pouze sestaví SSL tunel) Práva se určují podle loginu do HC2 První přihlášení do aplikace musí být ze sítě LAN

41 Dálkový přístup Ovládání Konfigurace

42 Integrace s dalšími systémy 1. Virtuální zařízení (IP komunikace) posílání řetězců + zpětná vazba posílá stav tlačítek + posuvníku přijímá Label informaci z připojeného zařízení (GlobalCaché IR,RS232, I/O moduly Papouch.) 2. HTTP API (beta) (využívá Control4 driver) 3. Driver výrobce ústředna EZS SATEL INTEGRA

43 Integrace s GlobalCaché Připojení RS232 a IR výstupů pro ovládání TV a dalších prvků A/V techniky ( přes panel Virtual device ) Připojení GlobalCaché IP2IR ovládání IR Připojení Global Cache IP2SL ovládání RS

44 Integrace s I/O GlobalCaché jednoduché ovládání A/V zařízení Řídicí jednotka HC2 GC x IR, 1x RS232 itach WF2IR 3x IR

45 Přidávání vlastních ikon Je možno do řídicí jednotky nahrát vlastní ikony Ikony musí být rozměru 128x128 pixelů, s průhledným pozadím Formát souboru ikony PNG

46 Instruktážní filmy Filmy/návody s českými titulky Kanál: mojefibarocz

47 Dokumentace + návody WWW stránky

48 Omezení systému Fixní UI z cca 98% - 6 zákaznických pozic na hlavní stránce ipad app, volitelné ikony Minimalistický systém omezování přístupu uživatelů Typicky max. 5 přímých vazeb mezi prvky, zbytek přes ústřednu Nastavení časových programů topení jen z WWW UI HC2 Doporučeno použít technologie jiných Z-Wave výrobců jen po ověření Není přímá vazba z tlačítek prvků na obecné události jen u 2 reléového modulu, nebo přes Lua Podpora spouštění scén jedno až dvou kliknutím jen u některých modulů Systém v etapě rychlého vývoje (překlad, dokumentace ) Ovládací aplikace pro Android prozatím beta verze Složité drivery (EZS..) vytváří jen výrobce Zásahy do UI jen výrobce Není zatím komfortní UI pro spotřeby a odběr plynu a vody Zásuvka odpojuje nulák (ne fázi) Složitější funkce (obousměrná komunikace ) se implementují v jazyce Lua U funkce zvonku s kamerou (video-interkomu) se vyskakovací obrázek kamery ukazuje jen na ipadu, na Androidu jen Push notifikace Podpora SMS (mimo PL) jen přes externí modul

49 Fibaro přínosy systému Nízká cena ekonomické provedení Velmi jednoduchá instalace a zprovoznění hotové UI Možnost etapové instalace/oživování Komplexní řešení světla, žaluzie, zabezpečení, topení, klimatizace, Použití standardizované komunikace Z-Wave, Ethernet kompatibilita s širokou škálou prvků jiných výrobců Možnost použití pro velmi malé, i rozsáhlé objekty (díky možnosti propojení více jednotek HC2 přes LAN) Otevřené řešení možnost integrace a doplnění funkcí

50 Použití automatizačníhosystémufibaro Ekonomické rezidenční projekty bez řídicí jednotky Rozsáhlé rezidenční projekty Komerční budovy penziony, hotely, kanceláře Developerské projekty flexibilita do posledního okamžiku Nové instalace Dodatečné instalace retrofit Projekty s integrací do dalších systémů (Control4, )

Společnost FIBAR Group

Společnost FIBAR Group Obchodní prezentace 1 8. ledna 2014 Společnost FIBAR Group 2008 začali vyvíjet moduly a hledat řešení (jako Delta Computers) 2010 založena společnost Fibar Group o Rozhodnuli se po 2 letech vývoje vyrábět

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Informační bulletin pro uživatele systémů firmy Teco a.s.

Informační bulletin pro uživatele systémů firmy Teco a.s. Informační bulletin pro uživatele systémů firmy Teco a.s. Březen 2013 34 Systém Foxtrot řídí všechny ventily testovací stanice solárních panelů firmy Regulus Další úspěšný rok je za námi! Úvodník ředitele

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

Start Here driver a aplikace pro vytvoření zákaznického vzhledu a ovládání systému Control4 z dotykových panelů o OnScreen menu na TV

Start Here driver a aplikace pro vytvoření zákaznického vzhledu a ovládání systému Control4 z dotykových panelů o OnScreen menu na TV OLD MILL BARNS, MILL LANE, SIDLESHAM PO20 7LX UNITED KINGDOM WWW.EXTRAVEGETABLES.COM Start Here driver a aplikace pro vytvoření zákaznického vzhledu a ovládání systému Control4 z dotykových panelů o OnScreen

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

Zabezpečovací a přístupový systém. Zabezpečovací a přístupový systém PARADOX. zajistí komfort, pohodu a bezpečí. www.paradox.

Zabezpečovací a přístupový systém. Zabezpečovací a přístupový systém PARADOX. zajistí komfort, pohodu a bezpečí. www.paradox. Zabezpečovací a přístupový systém Zabezpečovací a přístupový systém PARADOX zajistí komfort, pohodu a bezpečí www.paradox.cz KATALOG Novinky v katalogu ETHERNET MODUL EVO48 / EVO192 Strana 18-20 SP5500

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více