Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2014"

Transkript

1 Základy telekomunikačních sítí 2. část Jan Jerie Červen 2014

2 GSM síť

3 Signalizace v sítích různých generací CS sítě (GSM) využívaly výhradně SS7 signalizaci, Interface v GSM síti označujeme písmeny M, N, A, B, C někdy s indexem. Např.: Mn S příchodem podpory mobilních paketových sítí se objevuje signalizace založená na IP protokolu, kdy se používá výhradně DIAMETER protokol pro všechny typy interface Interface PS sítě (GPRS) se označují písmenem G s indexem, např.: Gx, Gy LTE je první síť založená čistě na principu přepínání paketů a využívá se výhradně DIAMETER protokol. SS7 již v LTE nenajdete kromě nutné podpory původní GSM sítě V LTE síti se používá k označení interface písmeno S, R, C, D s písmenem či číslem v indexu. Např.: S1, Ro, Rx, Cx DIAMETER protokol je založen na Radiusprotokolu, parametry se přenáší formou AVP -Atribut ValuePair: dvojice atribut-hodnota Kromě povinných AVP lze používat vlastní AVP

4 Architektura GSM core sítě MSS Mobile Switching Server MGW Media Gateway IN Intelligent Network SMSC SMS Centrum BSC Base Station Controller RNC Radio Network Controller IVR Interactive Voice Responce HLR Home Subscriber Register VLR Visited Subscriber Register Protokoly SS7 rodiny: SNAP MAP SINAP CAP MSS je řídící jednotkou, která zajišťuje mobilitu účastníků a služeb. Zároveň řídí sestavování hovorů a je signalizačním uzlem v síti. MSS je v síti vždy více. Řádově jednotky, v rozsáhlé síti i více. MSS mimo jiné řídí hand over- potřeba předat řízení dalšímu vysílači, podle pohybu zákazníka V 3G síti už umí jednotky RNC sami mezi s sebou provést handoverzákazníka MGW je jednotka, která pracuje s médii (hovorová data), přizpůsobuje kodeky, spojuje hovory atd. SMSC je jednotka zajišťující příjem a doručování SMS. Funguje jako store and forward služba IN zajišťuje doplňkové služby sítě, např. prepaid, VPN, call transfer, chytré vyzvánění, zelené linky IVR je telefonní automat, který odpovídá na zákazníkovu volbu. Slouží především pro nastavení služeb

5 Sestavení hovoru v GSM domácí síti a v roamingu 1. Zákazník A vytočí telefonní číslo, což vygeneruje signalizační zprávu s požadavkem o sestavení spojení. Požadavek je zpracováván MSS jednotkou. Z VLR databáze načte profil uživatele A, který obsahuje informaci o aktivních službách relevantních k hovoru 2. Pokud využívá zákazník A služeb IN systému, pošle MSS zprávu do IN a zpět dostane nastavení a pravidla pro hovor 3. Nyní MSS potřebuje zjistit lokaci a profil zákazníka B z důvodu směrování a účtování 4. V případě, že účastník B používá také IN služeb, tak se MSS doptá na jejich nastavení. Postupně probíhá sestavování spojení v MGW V případě, že zákazník B není v roamingu, tak se v tomto okamžiku spojuje hovor v rámci MSS domácí sítě a následující kroky neproběhnou: 5. Hovorová signalizace je směrována k MSS obsluhující B číslo, zde je uložen profil zákazníka B ve VLR 6. V případě, že zákazník B je v roamingu a má aktivní IN služby, tak se navštívená MSS doptá na nastavení IN služeb 7. Hovor je terminován na zákazníka B

6 Implementace SMS v domácí síti a roamingu SMSC SMS Centrum MO SMS Mobile OriginatedSMS MT SMS Mobile TerminatedSMS SMS je storeandforwardslužba, což znamená, že každá zpráva se nejprve v SMSC uloží a zařadí do fronty pro zpracování. MO SMS jsou zpracovány výhradně domácím SMSC, v případě že zákazník je v roamingu, tak SMS doručuje SMSC navštívené sítě. V poslední době se používá i pro doručení domácí SMSC. Tomuto scénáři říkáme HomeRoutedAccess. Rozlišujeme 4 různé druhy SMS do tříd: Class0 SMS se zobrazí přímo na displeji telefonu aniž by se uložila, je zasláno oznámení o doručení Class1 klasická SMS, která se uloží do paměti telefonu nebo na SIM Class2 a Class3 jsou speciální SMS, které se téměř nepoužívají Odeslání SMS (MO Mobile Originated) Z mobilního zařízení se přes signalizační kanály odešle SMS. Lze použít buď 2G nebo 3G síť, ta je směrována do SMSC přes MSS resp. SGSN. SMSC ji uloží. V každém mobilním zařízení je uložena adresa SMSC Doručení SMS (MT Mobile Terminated SMS) Nejprve SMSC musí zjistit lokaci příjemce, tak že se doptá HLR. Pak odešle SMS do příslušného MSS nebo SGSN, které obsluhuje konkrétního uživatele. Doručování opět probíhá přes signalizační kanály

7 Mobilní datové sítě

8 Architektura 3G datové coresítě SGSN Serving GPRS Support Node GGSN Gateway GPRS Support Node CSsíť CurcuitSwitchedsíť PSsíť PacketSwitchedsíť Vzniká nová, paralelní PS síťová infrastruktura vedle původní CS sítě. PS a CS síť je z pohledu nabízených služeb zákazníkům nikoliv způsob komunikace Core Network systémů mezi sebou. Paketový přístup vyžaduje jiný způsob připojení, který nepoužívá telefonní čísla nevytváří se okruh. Signalizace je stále založena na rodině protokolů SS7, část datové signalizace již využívá DIAMETER protokol, který je čistě IP protokolem SGSN systém, který směruje pakety do a z mobilní sítě, správu mobilních zákazníků, mobility management, autorizaci a autentikaci vůči HLR GGSN je paketová brána do světa Internetu, přiděluje IP adresy a vše, co je spojené s paketovou sítí, směruje pakety na správnou SGSN, může fungovat jako firewall

9 Sestavení datového spojení (stejný princip pro 3G i LTE) Nevytváří se okruh, ale je potřeba sestavit spojení, které je paketově orientované, nepoužívá se telefonní číslo Vytvoření spojení mobilního zařízení se skládá ze dvou důležitých kroků: Attach procedura Vytvoření PDP contextu Attachprocedura zajistí ověření zákazníka vůči HLR (HSS), že může čerpat službu a síť si uloží informace o zákazníkovi identitu, lokaci apod. Po úspěšné attachproceduře vznikne logické spojení mezi zařízením a SGSN (MME). SGSN(MME) si uloží do dočasné paměti informace o konkrétním zařízení a zákazníkovi PDP contextactivationprocedura, zařízení stále nemá přidělenou IP adresu, takže nelze přijímat a odesílat data. IP přiděluje GGSN(PGW), je tedy třeba se připojit na GGSN. Mobilní zařízení k tomu použije název APN, které je uloženo v zařízení. APN si síť přeloží na adresu správné GGSN. GGSN obslouží zákaznický požadavek na vytvoření PDP contextu Po úspěšném PDP contextactivationmá zařízení přidělenou IP adresu, je vytvořené logické spojení mezi zařízením a GGSN. V tuto chvíli může zákazník např. na Internet Attach i PDP context activation může být iniciován i ze strany sítě

10 Sestavení datového spojení ve 3G PDP contextaktivace 1. Mobilní zařízení pošle PDP context activation request, proběhne ověření zákazníka vůči HLR 2. Aplikují se kroky pro zabezpečení komunikace je nepovinné 3. SGSN pošle žádost o překlad názvu APN na IP adresu GGSN a odešle zpět SGSN 4. SGSN pošle žádost o aktivaci PDP contextu do GGSN 5. GGSN požádá o autorizaci a autentikacizákazníka vůči Radiusserveru. Přidělí se IP adresa a pravidla zpoplatnění dat 6. DHCP funkce je většinou přímo v GGSN přidělí 7. Do MS se odešle potvrzení o vytvoření PDP contextu

11 Architektura LTE sítě Core network SGSN Serving GPRS Support Node MME Mobility Management Entity SGW Serving Gateway MSS Mobile Switching Server PCRF Policy and Charging Rule Function PGW- Packet Gateway HSS Home Subscriber Server CS Curcuit Switched PS Packet Switched UTRAN UMTS Radio Access Network (3G) E-UTRAN Evolved UTRAN (LTE) UE User Equipment IMS IP Multimedia System LTE síť je založena plně na principu přepínání paketů a tudíž signalizace je také založena na IP, již se nepoužívá SS7 protokolů, ale DIAMETER protokol. Stále je však potřeba zajistit souběh sítě LTE a sítě GSM pro hlasové služby. Toto zajišťuje zařízení MME, které přebírá některé řídící funkce z SGSN a MSS. Hlavní funkce MME: - Autorizace a autentikace uživatelů (UE) - Správa radiových prostředků, zajištění mobility UE -Lawful Intercept odposlech pro policii, loadbalncing provozu mezi SGW PCRF je nový funkční box, který nabývá na významu. Slouží k řízení datového provozu z pohledu funkčního (sestavení spojení a jeho rychlost, kvalita připojení) a z pohledu účtování dat Všechnu ostatní funkční bloky plní podobnou funkci jako v předchozích verzích architektury sítě

12 Sestavení datového spojení v LTE síti aktivace data bearer Zjednodušené sekvenční schema popisující sestavení datového spojení mezi terminálem (UE) a paketovou bránou (PGW) Skládá se z následujících kroků: Attachrequest autorizace, autentikaceuživatele a Uložení lokace uživatele Createsessionrequest Vytvoření datové sessionvčetně přidělení IP adresy terminálu Modify bearer request Zpráva se posílá v případě, že se mění MME, které obsluhuje terminál Sestavení datové nosné Logický kanál, který se uzavírá mezi terminálem a PGW umožňuje přenášet data a nazývá se bearer. Bearer, který se sestaví vždy na začátku každého spojení se nazývá Default bearer

13 Logický pohled na vytvořené spojení v LTE - Data Bearers Po úspěšném sestavení spojení vznikne logické spojení mezi terminálem a PGW v corenetwork. Nazýváme jej bearer-nosná IP-CAN enb MME SGW PGW Paketová síť LTE signalizace Default bearer (základní IP konektivita bez garance rychlosti) Dedicated bearer 1 (IP konektivita s garancí kvality) Dedicated bearer N (IP konektivita s garancí kvality) IP spojení IP spojení Radio bearers S1 Tunnels S5/S8 Tunnels LTE signalizace je logické spojení mezi terminálem a MME, sestaví se okamžitě při přihlášení do sítě LTE Zeleně jsou zobrazeny bearers, kde se přenáší uživatelská data z pohledu LTE sítě Default bearerse sestaví pro konkrétní APN a vytvoří se vždy při sestavení datového připojení. Sestavení iniciuje vždy terminál. DedicatedBearerse sestaví pro konkrétní službu a sestavení vždy iniciuje jej vždy síť (PCRF, PGW). Dedicatedbearersmůže být až 10 v rámci jednoho IP-CAN IP-CAN -IP connectivityaccesnetwork je obecný název pro jakoukoliv IP konektivitu a zde je prezentována konektivitou přes jedno konkrétní APN

14 Roaming hlasový a datový

15 Typy roamingu Regionální Roaming, kdy operátor má rozdělenou síť na regiony a nabízí služby omezené na region. Dnes se de facto nepoužívá Národní Zákazník může čerpat služby různých operátorů v rámci jednoho státu Je využíván v případě některých virtuálních operátorů, kdy virtuální operátor má přidělené vlastní identifikační údaje MCC a MNC (Mobile Country Code a Mobile Network Code) regulačním úřadem Mezinárodní Nejběžnější typ roamingu, kdy se využívá služeb operátora v jiné státě Inter-standard Roaming, kdy využíváte sítí různých standardů Inter MSC roaming Typ roamingu v rámci jednoho operátora, kdy zákazník je obsluhován různými MSC

16 Mezinárodní roaming v sítích 2G a 3G hlasový a datový Podpora PS dat v GSM sítí vznikla později jako doplněk a tudíž i datový roaming stojí na signalizaci SS7 použité v GSM, GRX poskytuje GPRS roaming podporu. Stále však nejde o nativní IP služby Operátoři si vyměňují síťové informace nezbytné pro funkční roaming v dokumentu nazvaném IR21 Clearing houseslužby poskytuje firma Syniversepro drtivou většinu roamingu. Poskytují službu HUB pro SS7 síť, GRX i IPX GRXposkytuje HUB službu pro GPRS data uživatelská data jsou tunelována sítí, která nepodporuje nativně IP (např.přes STM) IPX- IP Exchange, je dalším vývojovým krokem roamingového propojení s podporou IP

17 Typy datového roamingu HRA, LBO HRA HomeRoutedAccess Datový roaming je v EU zatím podporován formou Home Routed Access Veškerý datový provoz je směrován k domácímu operátorovi LBO LocalBreakOut Zákaznická data nejsou směrována k domácímu operátorovi, ale směrují se do Internetu u navštíveného operátora. Localbreakoutdefinuje 3GPP standard, ale nepoužívá se. Změnu přinese EU regulace v 07/2014, která umožňuje tuto službu nabízet

18 Datový roaming v síti LTE Vychází z jedné zásadní skutečnosti už je výhradně IP, nelze použít SS7 protokoly LTE roaming je možný jen přes IPXslužby, k signalizaci se používá DIAMETER protokol a je tedy třeba nových zařízení DRA a DEA, které slouží pro RoutingDiameter protokolu (DRA) a DEA-DiameterEdgeAgent, která je hraničním prvkem různých sítí a plní především bezpečnostní funkce. Zde na obrázku je zobrazen HomeRoutedAccess. Ačkoliv LTE roaming není ještě podporován očekáváme, že se bude pro mobilní data v roamingu stále používat především home routed access

19 Datové systémy a služby

20 Doplňkové služby v datových sítích WAP a MMS 4. SMSC GGSN WAP GW Zákazník odesílá MMS. Jedná se o HTTP request metodou POST 2. MMS se uloží na MMSC a zjistí se, kde je příjemce a jaký má telefon. Podle toho se upraví formát obsahu MMS. Zprávu zařadí do fronty a vygeneruje pro ni unikátní URL 3. MMSC odešle přes WAP Pushnotifikaci do WAP GW ve formátu HTTP požadavku 4. WAP GW přijatou zprávu převede do srozumitelného formátu pro SMSC a odešle. Notifikace je doručována jako speciální typ SMS 5. Jakmile telefon přijme SMS notifikaci o nové MMS, tak podle nastavení telefonu buď pošle HTTP GET žádost na URL, která byla uvedena v SMS a kde se nachází daná MMS nebo stahování odloží na později

21 Řízení datových spojení PCRF (QoS, rychlost) PCRF PolicyChargingRule Functionje nový systém, který je řídící jednotkou pro přidělování pravidel na řízení datových připojení z pohledu kvalitativních parametrů (QoS) a také z pohledu datových propozic a balíčků (napřfup). Další funkcí jsou přidělování pravidel pro zpoplatnění dat (data zdarma či placená). Veškerá komunikace mezi PCRF a PGW probíhá DIAMETER protokolem. PCRF bude sehrávat důležitou roli při volání přes LTE. Dalo by se zjednodušeně říci, že PCRF je obdobou MSC, které řídí hlasové spojení PCEF -PolicyControlEnforcementFunctionje funkce integrovaná do známé PGW, která aplikuje pravidla zaslaná z PCRF na zákaznický provoz, který jím protéká OCS Online ChargingSystemje systém, který v reálném čase dokáže zpoplatnit uživatelská data podle pravidel, které poslalo PCRF do PCEF OCS Sy PCRF Rx Control plane User plane Gy Gx SGW PGW (PCEF) Gi PDN

22 QoS QuolityofService QoSslouží k řízení datového přenosu pro potřeby konkrétní služby, např. hlasu nebo videa. Jedná se o řízení QoSsměrem k zákazníkovi z Corenetwork přes přenosovou a hlavně rádiovou síť. PCRF systém předává požadované parametry síťovým prvkům PGW, které vkládá požadované informace do datového provozu. Tyto informace jsou používány přenosovými systémy Jaké parametry PCRF řídí: Maximum Bit Rate MBR Guaranteed Bit Rate GBR Allocation/ Retention Priority ARP definuje, jak má enb zacházet s rádiovými prostředky QoS Class Identifier Mezi QoSmůžeme počítat i FUP, protože ovlivňuje zákaznickou zkušenost

23 Podpora hlasu v LTE síti bez VoLTE CSFB LTE síť je datová PS síť a dokud nenabízí VoLTE (VoiceoverLTE), tak jsou poskytovány hlasové služby stále sítí GSM. Potřebujeme, aby tyto dvě sítě uměly spolupracovat. Terminály nepodporují, že by byly zaregistrované ve dvou sítích (GSM a LTE) najednou. Důvodem je spotřeba baterie a cena terminálu. Proto je terminál v síti LTE a hlas je zajištěn metodou CSFB CSFB - Curcuit Switched Fall Back: Volně přeloženo návrat do CS sítě Odchozí hovor: Terminál je zaregistrován v LTE síti, pokud se má uskutečnit odchozí hovor, tak terminál sám přejde z LTE do GSM sítě. Po ukončení hovoru se terminál opět přeregistruje z GSM do LTE sítě Příchozí hovor: V případě příchozího hovoru je terminál donucen LTE sítí přejít do GSM sítě a přijmout hovor v GSM síti. Po ukončení hovoru se terminál sám vrátí do LTE sítě

24 Architektura IMS IMS je náhradou za mobilní telefonní ústředny, poskytuje služby pouze nad IP a je schopné více služeb než bylo v GSM síti IMS IP multimedia System SBC Session Border Controller CSCF Call Session Control Function HSS Home Subscriber Server BGW Border Gateway IMS používá SIPprotokol pro signalizaci a RTPprotokol pro přenos hlasu či videa. Zatímco IMS zpracovává pouze SIP signalizaci, tak veškeré hlasové či video spojení se uzavírají přes SBC, které slouží jako spojovací uzel a bezpečnostní prvek. SBC v sobě zahrnuje Border Gatewayfunkci. Samotná uživatelská data do IMS nejsou vůbec směrována. IMS používá jiné HSS než LTE síť a to z důvodu, že LTE poskytuje jinou službu než IMS Applicationserver (AS) je prvek, který zajišťuje konkrétní službu pro IMS. IMS bez AS umí pouze spojit hovor bez jakékoliv přidané služby. Zajímavostí je, že z pohledu LTE sítě jsou SIP i RTP uživatelská data (user plane). Pro LTE není SIP signalizace

25 Identity zákazníků v IMS V IMS jsou dvě skupiny identit: - IMS Private User Identity - IMPI - IMS Public User Identity IMPU IMPI 1 IMPI 2 IMPU 1 IMPU 2 IMPU 3 IMPU 4 Servisní profil A Servisní profil B IMPI používá se pouze na autentikacipři registraci, administraci a vyúčtování IMS služeb. Zákazník musí mít alespoň jednu IMPI identitu IMPU používá se pro směrování volání. Pod touto identitou je zákazník viditelný pro ostatní účastníky. Zákazník může mít více IMPU USIM a ISIM technologie Jelikož mobilní zákazník už má identitu na SIM kartě pro autentikacia autorizaci do GSM, 3G či LTE, tak je výhodné ji použít i pro IMS služby. Pro 3G a LTE síť se používá USIM(UniversalSIM) technologie. IMS přináší novější technologii -ISIM(IMS SIM). Použití ISIM vyžaduje výměnu SIM karet, takže se přednostně používá technologie USIM Důsledky použití USIM v IMS -LTE i IMS používá stejný sdílený klíč pro -IMPI identita je odvozena od IMSI - IMPU identita je odvozena od MSISDN Výhody ISIM -IMPU identita je uložena přímo v aplikaci na SIM kartě a neodvozuje se od MSISDN

26 Sestavení hovoru přes LTE v IMS Skládá se ze dvou kroků: - IMS registrace - IMS Invitation IMS Registration Aby bylo možné využívat služeb IMS, terminál se musí nejprve zaregistrovat v IMS. Proces proběhne automaticky při přihlášení se do datové sítě. Bez registrace není možné přijmout ani uskutečnit hovor přes IMS. IMS v rámci registrace autorizuje zákazníka, zapíše se přidělená IP zákazníka a stáhne se servisní profil z HSS do P-CSCF IMS Invitation Je metoda SIP protokolu, která slouží k sestavení hovoru. Při obdržení požadavku IMS centrem dojde k ověření požadavku na volání, nalezení B čísla, zaslání požadavku na spojení a sestavení komunikačních kanálů mezi A číslem a B číslem

27 Sestavení VoLTE hovoru SIP INVITE 1. Účastník A posílá SIP INVITE, který přijme P-CSCF, které pošle do PCRF informaci o vznikajícím hovoru pro vytvoření dedicated beareru 2. P-SCSF přepošle SIP INVITE do S-SCSF, které obsluhuje daného zákazníka (uloženo při registraci) 3. SIP INVITE je přeposlán do aplikačního serveru, který řídí celý hovor 4. SIP INVITE pokračuje přes S-CSCF, které směruje SIP INVITE podle IMPU do I-SCSF 5. I-SCSF musí stáhnout profil z HSS kde jsou služby zákazníka, umístění a další informace 6. SIP INVITE je přeposlán do S-SCCF, které je přepošle do AS 7. Aplikační server ověří SIP INVITE požadavek 8. Po té se přepošle SIP INVITE do P-CSCF, které informuje PCRF o vznikajícím spojení pro vytvoření dedicated bearer pro VoLTE hovor 9. SIP INVITE je doručován účastníkovi B 10. Účastník B odpovídá kódem 183 RINGING, v odpovědi je vybraný kodek. Ten slouží jako informace pro PCRF 10a. Pro vytvoření dedicatedbearerk účastníkovi B s požadovanou rychlostí 11. Odpověď se vrací až účastníkovi A 12. a sestavuje se dedicatedbearerk účastníkovi A

28 Sekvenční schema SIP INVITE pro představu

29 Zajištění hlasových služeb s neúplným LTE pokrytím - SRVCC V případě, že je v síti nabízena služba VoLTE, ale zákazník opustí pokrytí LTE během hovoru, je potřeba zajistit aby hovor nebyl přerušen. To má zajistit SRVCC technologie SRVCC Single Radio Voice Call Continuity V principu jde o to, že se terminál během VoLTEhovoru přeregistruje do GSM sítě a prvky corenetwork zajistí, pomocí signalizace to, že probíhající VoLTEhovor se bez výpadku přepojí do GSM coreprvků (MGW) a hovor je úspěšně sestaven do GSM. Signalizačně toto řídí po celou dobu IMS. Prvky GSM sítě (MGW) jsou využity pro přenos hlasového kanálu

30 Mezinárodní VoLTE roaming Mezinárodní IMS roaming vyžaduje nativní IP konektivitu, takže IPX je nutný. IMS služby mají být poskytovány, dle doporučení, výhradně přes APN IMS. Toto APN má nastaven roaming mód LBO, tzn. že veškerá data vygenerovaná uživatelem v roamingu jsou směrovány do sítě navštíveného operátora, tedy i do IMS. IMS se tedy stará o správné routováníjak SIP, tak RTP protokolu přes IPX ke správnému operátorovi

31 Náhrada VAS služeb v IMS RCS RCS Rich communication Services Je sada služeb pro IMS, které mají jednak nahradit původní služby v GSM zasílání zpráv, hlasové služby Ale především přinést nové služby sdílení souborů, videí, chat, rozšířený telefonní seznam, lokalizace účastníka, černá listina obtěžujících volání atd. RCS specifikace se postupně vylepšuje a už existuje v 5. verzi. Zatím se služby moc neprosadily, ale možná s narůstajícím počtem IMS a IP propojení se situace změní. Jedná se o přímou konkurenci služeb, které již nyní nabízí firmy jako Apple, Googleapod. Nevýhodou RCS je, že je závislá na klientských aplikacích, které nedodává operátor, ale jiní dodavatelé. Zatímco v případě firem Apple a Googleje dodavatelem i provozovatele stejná firma, což znamená výrazně lepší pružnost ve vývoji nabízených služeb

32 Podpůrné systémy

33 Podpůrné systémy CRM Customer Relation Management Soubor systémů, které udržují veškeré informace o zákaznících, péče o zákazníky ESS/OSS Enterprice Support Systems/Operational Support Systems Nástroje pro výstavbu sítě, hlášení poruch, údržbu sítě Integration Integrace Soubor nástrojů, které zajišťují, aby mezi sebou fungovaly systémy různých dodavatelů ERP Enterprice Resource Planning Nástroje pro účetnictví, správu majetku, mzdy, správu zaměstnanců např. SAP BI Business Intelligence Podpůrné systémy pro zpracování obchodních informací pro další rozvoj obchodu a služeb Billing Billing Zpoplatnění služeb online nebo offline, procesy vymáhání pohledávek, tisk faktur

34 Billing-zpoplatnění a fakturace služeb Core network MSC SMSC Dobíjení Billing Mediation Fakturační systém Nacenění služeb Produktový katalog Účetní systém Tisk faktur MMSC GGSN/PGW OCS Online Charging Úložiště dat PCRF System Síťové systémy generují události nebo soubory s informacemi o volání nebo přenesených datech. Tyto informace se používají buď pro zpoplatnění v reálném čase (online) nebo pro pozdější zaúčtování (offline). Souborům se říká CDR Call Data Record Online charging probíhá buď přes SS7 protokoly nebo nově DIAMETER OCS je Online Charging System pro zaúčtování služeb v reálném čase BillingMediationslouží pro zpracování událostí a souborů ze všech systémů a převádí je do formátu, kterému rozumí Fakturační systém Účetní systém slouží k vykazování příjmů a výdajů firmy

35 Budoucí trendy v telekomunikacích Convergence Doposud zajišťovaly služby v telekomunikační síti jednotlivé, oddělené systémy. Trendem je sjednocovat společné funkce systémů dohromady. Napřrůzné typy služeb zpráv (SMS, MMS, Voice mail) Virtualizace V principu jde o oddělení aplikací od fyzického hardware vybavení a to tak, že aplikace dostanou přidělený výpočetní výkon, paměť a diskový prostor aniž by jim vadilo na kterém serveru běží (myšleno lokalita i typ hardware) Cloud V případě telekomunikací především interní cloudřešení, kde je podstatou virtualizacea použité nástroje na správu běžících aplikací, dynamické přidělování zdrojů a správu celé počítačové farmy. Plán je virtualizovat a provozovat v cloudu i core network systémy SDN Software Defined Network Jde o nový design IP sítě, která má oddělené řízení od přenosové sítě (přesně to co se událo v Release4 v telekomunikacích). Je to dynamické řízení a přizpůsobení sítě aktuálním podmínkám a požadavkům. Obrovský přínos bude mít právě v kombinaci s virtualizací serverů, cloud řešení a dynamickém řízení celého ekosystému

36 Děkuji za pozornost

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 7 Přenos hlasu prostřednictvím

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc.

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc. Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution Bc. Jiří Klimeš Diplomová práce 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel

Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel Asociace provozovatelů mobilních sítí Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel Verze 1.0 Obsah: 1. Účel a působnost dokumentu...-

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ OD PŘÍSTUPOVÉHO BODU K CENTRÁLNĚ SPRAVOVANÉ SÍTI CZECHACCELERATOR DOSTÁVÁ ČESKÉ FIRMY DO SVĚTA NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT ŠESTKA MÍSTO ČTYŘKY IPV6 V

Více

Domácí VoIP ústředna s připojením do GSM sítí

Domácí VoIP ústředna s připojením do GSM sítí Domácí VoIP ústředna s připojením do GSM sítí Home VoIP platform with GSM interface Martin Ludík Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na téma moţnosti pouţití serveru Asterisk ve

Více

Distribuovaný IPv6 tunnel broker

Distribuovaný IPv6 tunnel broker MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Distribuovaný IPv6 tunnel broker Bakalářská práce Jan Bortl Brno, podzim 2010 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a)

Více

Telefónica O2. Příručka

Telefónica O2. Příručka Příručka Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Martin Živkov Vlastimi Vagner Klára Havlíčková Markéta Horňáková Pavel Němec obsah Úvod 4 O společnosti telefónica o2 4 aktvace 5 O2 Mobilní hlasová služba

Více

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA www.vzdelavanivcr.cz Informace v cestovním ruchu Informa ní kiosky, call a help centra,

Více