OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVĚ BDO VČ. MAJETKU BDO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVĚ BDO VČ. MAJETKU BDO"

Transkript

1 OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVĚ BDO VČ. MAJETKU BDO Jako člen BDO mám právo nahlížet do všech dokumentů vč. smluv týkající se BDO. Dle Zákona o obch. korporacích - 90/2012 Sb. 715 má každý člen BDO vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise, tedy může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření BDO; při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva, takže si mohu mimo jiné např. ověřit platnost pojistné smlouvy. Pokud člen BDO zjistí jakýkoli případ, kdy zájmy a majetek BD jsou v ohrožení, je povinen upozornit orgány družstva a je také povinen usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti BD (Stanovy část druhá, čl.11, bod 2 c, d). Toto činím a není tedy na místě toto úsilí napadat. Tolik k nařčení p. Hájkové, že jsem prý poškodil družstvo a co jsem to za člověka. Nedostal jsem k nahlédnutí detailní smlouvu o pojištění u Allianz, navštívil jsem proto tuto pojišťovnu, kde jsem se dověděl, že můj dům (a ostatních 6) zřejmě není řádně pojištěn; smlouva má formální vady. V této souvislosti jsem si ověřil, za jakých podmínek je ukončeno původní pojištění. V pojišťovně Generali jsem se dověděl, že pojištění bylo zrušeno podvodem (viz dokument níže).

2 O problematickém stavu pojištění jsem informoval písemně předsedu BDO Dr. Flašara, jak je mojí povinností ze Stanov BDO viz text níže. Odpověď, jak orgánu družstva ukládají Stanovy BDO, jsem nedostal. O pojištění se až za 2 měsíce jednalo na schůzi viz zápis ze schůze. Zástupci BDO měli zajistit prověření pojistky u Allianz a podle výsledků i konat, tedy navrhnout na členské schůzi řešení, kterým by se opravila chybně uzavřená pojistná smlouva.

3 Na schůzi bylo p.beckovou a Dr.Flašarem sděleno, že jsem pojištění u Generali obnovil, což je lež. K takovému úkonu nejsem kompetentní. Toto nařčení (ale i jiná podobná) je způsobilé mne poškodit označením za někoho, kdo neoprávněně jedná za BDO či proti BDO či jednotlivým členům. Že bych pojištění obnovil nepotvrdil ani pracovník pojišťovny Generali. Od něho jsem se však dověděl, že statutární zástupci BDO vůbec nejednali o možnosti, že by se upravily parametry pojištění (rozšíření rizik o pád stromu, vyšší poj. plnění apod.). Šlo jim prý pouze o zrušení pojištění u Generali. A to přesto, že již v té době měli informace o tom, že nové pojištění u Allianz je problematické, špatně uzavřené. V souladu s péčí řádného hospodáře měla být před zrušením původní pojistky nová pojistná smlouva přepracována, což nebyla. Přesto bylo pojištění u Generali zrušeno a domy 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 nemají od Allianz ani Generali smluvně zajištěno řádné pojištění. Na schůzi bylo p. Beckovou k pojistce u Allianz řečeno, že při prověřování pojistky nám přišlo vysvětlení, že bychom to museli celé předělat k výročí. Jelikož nová pojistka by byla taková, že každý dům by byl pojištěn jednotlivě, pojistka by vyšla mnohem dráž. (moje pozn: Kde je tedy výhodnost nové pojistky, když správně uzavřená smlouva by vyšla mnohem dráž?) Paní Becková dále řekla, že když to zůstává takto, plnění zůstává naprosto stejné i když je tam napsané č.p Toto snad nemohl pracovník pojišťovny vůbec říci, to je nesmysl. Dále bylo řečeno, že si můžeme dát k výročí smlouvy návrhy na (jinou) pojistku. Toto jediné je jako podstatná informace o pojištění uvedeno v zápisu viz níže: Zajímá mne, jak by pojištění fungovalo, pokud bychom pojištění nepředělali, resp., zda konkrétní dům 336 a příslušná garáž jsou nyní v pořádku pojištěny. Znovu (již podruhé) jsem byl proto nucen dotázat se přímo u Pojišťovny Allianz, abych se dověděl, že jednotlivé domy a přísl. garáže nejsou řádně pojištěny. Na schůzi ale bylo p. Beckovou řečeno něco jiného. Není to však v zápisu; nespekuluji proč.

4 Opět jsem o problematickém stavu pojištění informoval písemně předsedkyni BDO p.hájkovou a také o nutnosti nových stanov BDO, jak je mojí povinností ze Stanov BDO - viz níže:. Pojištění u Allianz, tak jak bylo uzavřeno by bylo možná výhodné pro zprostředkovatele a hlavně je výhodné pro pojišťovnu, která již od BD Ostřešany inkasovala částku Kč za pojištění domu č.p.343 a vedlejších budov na pozemku 457 (moje pozn: Žádné další budovy na pozemku nejsou.). Plnění či neplnění je zde zcela na vůli pojišťovny, protože takto sepsaná pojistka to pojišťovně umožňuje. Po odstranění nedostatků smlouvy (specifikace budov změna předmětu pojištění na rod. domy) se pojistné zřejmě zvýší na min Kč. Původní pojišťovna Generali nám po úpravě podmínek (rozšíření o pád stromu, vč. zvýšení limitu a pojištění odpovědnosti stat. orgánu) byla schopna nabídnout pojistku v ceně Kč (sděleno stat. orgánu BDO ještě před druhým zrušením pojistky v březnu 2014). Tato cena za pojištění je výhodnější, neboť se nejedná o novou smlouvu a jedná se o nemovitost jako celek (rodinné domy). To, že v tomto případě nejsou jednotlivá čísla domů konkrétně specifikována, nahrazuje popis stavby, že se jedná o 8 domů a 8 garáží. O tom, že takto uzavřená pojistka (původní u Generali) funguje pro škody u domů č.1, 2, 3, 8, jsme se v minulosti přesvědčili. Jednání s pojišťovnou bylo bez problémů a rychlé (vč. vlastní fotodokumentace události i faktury vše em).

5 Když jsem kdysi vyjádřil pochybnost o výhodnosti nového pojištění, dostalo se mi arogantní reakce; rád připomenu: Tak tady jsou ta fakta o pojištění. Někdo nevýhodně pro BDO ukončil bez usnesení čl. schůze pojistku, aby mohla být uzavřena jiná. Ukázalo se, že je vadná. Místo toho, aby chybu uznal či napravil, bude asi donekonečna tvrdit, že je vše v pořádku a pojistka je výhodná. Co se týká hypotečního úvěru, ale i čehokoli jiného, má-li někdo informace o výhodnějším financování, může navrhnout konkrétní zlepšení k projednání na členské schůzi. Nařčení, že se někdo nezajímal o lepší hypotéku nevypovídá ani tak o věci samotné jako o nositeli takových sdělení. Slyšeli jsme, jak se stat. zástupci (Dr.Flašar, p.becková), po svém zvolení začali snažit o vylepšení hypotečního úvěru a nebylo to dlouho možné, až letos, protože neměli PIN k úvěru. Veškerou dokumentaci k BDO jsem poskytl Dr.Flašarovi ihned, co si ji vyžádal (14 dní po nástupu do funkce), navíc i dokumenty v el. podobě, které jsme pro BDO vytvářeli (smlouvy, objednávky). V případě, že někdo údaje ztratí, vydá banka údaje nové, pokud se stat. zástupce prokáže příslušným zápisem ze schůze a orig. výpisem z Obch. rejstříku. Naši stat. zástupci se však výpisem z OR dva roky prokazovat nemohli, protože v něm vůbec nebyli uvedeni; údaje neaktualizovali. Doufám, že moje krátká korespondence (viz text níže) nebude opět chápána jako nepřípustný zásah do fungování BDO.

6 Dotazem u banky mi šlo o to, zjistit, zda UniCredit bank má v něčem lepší podmínky k h.ú. než předjednaná a schválená ČS (zajištění všemi domy, fond oprav). Jakmile mi bylo zřejmé, že ano, přeposlal jsem informace p.hájkové. Předpokládám, že stat. zástupci BDO sami i bez tohoto doporučení měli variantu s UCB již dlouhodobě rozpracovanou. Inu, kdo má na věci v BD jiný názor (pramenící z faktů), je škůdce, nepřítel družstva. Je to jednoduché nálepkování, navíc když máme u lidí mocný nástroj - pomluvy, lži, které lze obratně šířit. A někdo to dovede opravdu velmi dobře. Kautský zřejmě může za vše, co je problematické, co se neudělalo a to i přesto, že se ve funkcích BDO vystřídali i jiní statutární zástupci. Viděno pohledem z druhé strany (od garáží), kdyby se náhodou nějak zkomplikovala poslední fáze refinancování h.ú., či něco podobného máme jednoduché vysvětlení, kdo za to asi může. Avšak ten, kdo jedná způsobem, že to může poškodit BD Ostřešany, je ten statutární zástupce, který: - nebyl 24 měsíců schopen aktualizovat údaje v Obch. rejstříku, - nebyl 22 měsíců schopen zajistit pravidelnou údržbu čističky (plnění Dohody o hospodaření se spol. věcí), - nebyl schopen 18 měsíců od ustanovení do funkce realizovat řádnou čl. schůzi, - o své vůli ukončí pojištění a nesjedná řádně nové, což může v případě poj. události velmi poškodit nás všechny, - není schopen uhlídat platby hypotéky či el. energie a zajistit důležitou korespondenci, - není schopen zajistit servis plyn. kotlů servisní firmou smluvní s Vaillant Group Czech s.r.o., - není schopen iniciativy směřující ke sladění Stanov BDO s novými zákony (hrozba sankcí pro BD). Za této situace mne už ani nepřekvapí, že pokud na čl. schůzi vznesu námitku, tak stat. zástupce zcela bez zábran zneužije své funkce zapisovatele a kritické informace se v zápisu neobjeví. Proto po zkušenosti z letošní březnové schůze je ze všech dalších členských schůzí BDO pořizován zvukový záznam. L. Kautský

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Analýza některých případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR

Analýza některých případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR Analýza některých případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR Michal Kulig (červen 2000) 2 OBSAH I II ÚVOD...3 ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE...3 III VYMEZENÍ TRHU A URČOVÁNÍ TRŽNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více