INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE"

Transkript

1 INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment METEOROLOGIE Téma školního roku 21/11 Jak vznikají oblaka? Co nám mohou prozradit západy Slunce? Víme, co dýcháme? Foto: Miroslav Dvorský, DDM Falco, Valašské Meziříčí Studenti hledali odpovědi nejen na tyto otázky. Prakticky si vyzkoušeli různá meteorologická pozorování, ověřovali své hypotézy, vyhledávali data na webových stránkách, předpovídali počasí či fotografovali oblaka. Objednejte si nového PRŮVODCE OBLOHOU, kde jsou i studentské fotografie oblaků Žáky a učitele jsme v uplynulém školním roce připravili na mezinárodní GLOBE studentskou kampaň k výzkumu klimatu, která byla zahájena v září 211. Zapojit se do ní můžete kdykoli během roku.

2 Kromě altostratu (As) je na fotografii i altocumulus (tmavší zřetelně ohraničené mraky), zjevně o něco níže než As. Autor: Pavlína Šilhánková, Gymnázium J. Palacha Mělník Klasický podzimní stratus; slunce neprosvítá a ještě nelze poznat, zda se vrstva rozplyne nebo vydrží celý den. Autor: Barbora Švarcová, oddíl ochránců přírody Falco, SVČ Domeček, Valašské Meziříčí Kromě průsvitného altocumulu, odborně označovaného jako translucidus, jsou v dolní polovině dobře vidět vodorovné pásy (odrůda radiatus). Autor: Anhelina Midyanka, ZŠ Třebíč Stratocumulus, podle tmavé spodní základny poměrně silný, tedy vertikálně vyvinutý. Z takového už lze očekávat slabé až mírné občasné srážky. Autor: Jan Klvánek, 9.A, ZŠ Vsetín Každý měsíc v průběhu školního roku byly pro žáky připraveny úkoly zajímavá otázka, ověření pranostiky a typ oblaku, který měli žáci vyfotografovat. Ing. Karel Lípa z Českého hydrometeorologického ústavu poskytoval školám odborné konzultace, a také komentoval všechny zaslané fotografie oblaků. ZŠ Ledeč nad Sázavou Ověření pranostiky Po svaté Tereze, mráz po střechách leze : Po celý měsíc jsme zaznamenávali teploty. Po vytvoření grafu minimálních teplot jsme přišli k zajímavému zjištění skutečně kolem 15. října, kdy má svátek Tereza, klesly minimální teploty pod bod mrazu. Teplota Minimální teptoty v měsíci říjnu Datum IV. ZŠ Kolín Výtvarné zpracování pranostiky Valašské múdro: Ludé dělajú kalendáře, pámbu časy. ZŠ a MŠ Praha-Běchovice ZŠ Rožďalovice Ověřili jsme si hypotézu s rostoucí nadmořskou výškou se snižuje teplota vzduchu přímo v terénu při výstupu na horu Sněžku. Výstupy naleznete na

3 Cirrus, cirrostratus Autor: Barbora Wolfová, ZŠ Ledeč nad Sázavou Převládají cirry, nad obzorem vlevo jsou vidět jednotlivá oblaka typu cirrocumulus. Autor: František Razima, ZŠ Běchovice Cirrus Autor: Kateřina Košťáková, Základní škola G. A. Lindnera, Rožďalovice Nimbostratus Autor: Kristýna Lukášová, ZŠ Křesomyslova, Praha 4 ZŠ Třebíč Víme, co dýcháme? Celý únor jsme na stránkách sledovali stav znečištění ovzduší v Třebíči. Zapisovali jsme maximální denní hodnoty pro množství prachových částic v μg/m 3 (PM1) a množství oxidu dusičitého (NO 2 ) rovněž v μg/m 3. Myslíme si, že při zvýšení množství prachových částic se také zvýší i množství NO 2. Dále předpokládáme, že na znečištění ovzduší má vliv i vítr a jeho rychlost. Z naší meteorologické stanice jsme získali data a určili průměr maximálních rychlostí větru pro každý den. V tabulkách i grafech je vidět, že když byla rychlost větru vyšší, hodnoty PM1 i NO 2 se snižují a naopak. 9, 8, 1 9 Adam Sladký a Michal Špaček z 6.A a Jan Macek ze 4.A 7, 8 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Dny února 7 6 Maximální hodnoty NO2 5 (μg/m3) 4 3 Rychlost větru 2 (m/s) Maximální hodnoty PM1 (μg/m3) Maximální hodnoty NO2 (μg/m3) , 8, 7, Maximální hodnoty 6, PM1 (μg/m3) 5, 4, Maximální hodnoty 3, NO2 (μg/m3) 2, 1,, Rychlost větru (m/s) Komentář meteorologa Ing. Karla Lípy: Na grafech je dobře vidět vliv větru na znečištění ovzduší; čím silnější proudění, tím větší je rozptyl částic. Teoreticky by tedy obě křivky měly jít proti sobě. Z grafů je však patrné, že tomu tak není vždy, musí tedy působit i jiné vlivy. Z nich bývají nejvýznamnější srážky, které na sebe váží jednotlivé částice a strhávají je k zemi. To by mohlo být důvodem, proč např. se navzdory výraznému poklesu rychlosti větru nezvýšil obsah znečišťujících látek, ale naopak. Bylo by zajímavé porovnat oba grafy s výskytem srážek během celého období. ZŠ Větrný Jeníkov V jakém klimatickém pásmu se nachází naše škola? Děkujeme všem školám, které se do Tématu roku zapojily: ZŠ a MŠ Běchovice ZŠ a MŠ Byšice Česko-anglické gymnázium České Budějovice ZŠ Dubňany Gymnázium Kadaň ZŠ Kolín IV., Prokopa Velikého ZŠ Ledeč nad Sázavou Gymnázium J. Palacha, Mělník ZŠ Křesomyslova, Praha 4 SŠ technická, Přerov ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše DDM Valašské Meziříčí Oddíl Falco ZŠ Větrný Jeníkov ZŠ Vsetín, Rokytnice DDM Astra, Zlín

4 Žáci v rámci programu GLOBE pozorují přírodu v okolí školy. Pravidelně navštěvují stanoviště, pracují s pomůckami, bádají v terénu i v laboratoři. Při vlastních pozorováních nasbírají celou řadu dat a učí se s nimi dále pracovat vyhodnocovat, interpretovat a využívat je přímo ve výuce. Žáci si pokládají zvídavé otázky a ověřují svoje domněnky. Nejsou ještě praví vědci, ale rozvíjejí svoje badatelské dovednosti a především prezentují výsledky své práce. Projekty představené na studentské konferenci ve Vsetíně v květnu 211 zaujaly odbornou porotu i veřejnost. Přečtěte si, do jakých výzkumů a pozorování se některé GLOBE školy pustily. Žáci pátrali po mlokovi KAM ZMIZELY MLOČÍ STUDÁNKY? ZŠ TGM Moravské Budějovice OBLAST GLOBE: hydrologie Informování veřejnosti je důležitým krokem při realizaci projektu. Žákům se to podařilo na Ekotrhu i v místní kabelové televizi! CÍLE: Zjistit výskyt mloka skvrnitého v okolí Moravských Budějovic pomocí dotazování odborníků a vlastního průzkumu terénu. Zjistit podíl člověka na případném vymizení mloka. Informovat občany o výsledcích výzkumu na Ekotrhu a v kabelové televizi. Vyzvat občany k hledání mloka a mapování jeho dřívějšího výskytu. POPIS: Pro mapování výskytu mloka skvrnitého jsme použili kombinaci vlastního terénního průzkumu okolí Moravských Budějovic, pátrání v historických záznamech městského muzea a dotazování na odboru životního prostředí. V terénu jsme vytipovali a zaměřili 5 studánek, v jejichž okolí by se mohli vyskytovat mloci. U všech byla provedena GLOBE měření průhlednosti, ph a teploty. Oceňujeme využití GLOBE měření k zjištění kvality vody!

5 V doprovodu zoologa z NP Podyjí jsme se vydali prozkoumat Gránický potok, kde jsme pozorovali dospělé mloky v květnu 21. Výsledek průzkumu Gránického potoka na jaře 211. Za jak dlouho vyrostou z mločích larev dospělí mloci? A jak dopadlo pátrání u vytipovaných studánek? Ani u jedné z nich jsme bohužel mloky neobjevili. Náš pátrací tým se nenechal odradit neúspěchem v terénu, ani uzavřením muzea z důvodu rekonstrukce. Vydali jsme se na odbor životního prostředí a uspořádali anketu mezi místními občany. POZNÁTE ŽIVOČICHA NA OBRÁZKU? VIDĚLI JSTE NĚKDY V PŘÍRODĚ MLOKA? ZÁVĚRY: V okolí Moravských Budějovic jsme neprokázali současný výskyt mloka skvrnitého. Podle dostupných materiálů a ústních informací se tento druh v okolí našeho města vyskytoval ještě před 2 lety. Mezi hlavní důvody jeho vymizení podle nás patří úbytek listnatých lesů, změna hydrologických podmínek, zavážení mokřin a pramenišť, regulace vodních toků a zemědělská výroba. JAK PROJEKT POKRAČUJE? Podařilo se nám vyfotografovat mloky u Šustáčkovy studánky v Jemnici a na turistickém pochodu kolem Třebíče. Zaznamenané údaje jsme odeslali na ČSOP Jihlava. Plánujeme opravit poškozenou studánku Smutná v polesí Kosová a natřít stříšku na Šustáčkově studánce. Také chceme zjistit vlastnosti vody této studánky.

6 Vědecký projekt ověření hypotézy VLIV STROMŮ NA TEPLOTY VE SVÉM OKOLÍ ZŠ Vsetín, Rokytnice OBLASTI GLOBE: meteorologie, pedologie VÝZKUMNÉ OTÁZKY: Ovlivňuje strom teplotu vzduchu ve svém okolí jak? Jaký vliv má na teplotu půdy pod sebou? HYPOTÉZY: Pod stromem budou nižší teploty než na asfaltu. Nejmenší výkyvy teplot budou pod stromem, nejvyšší naopak na asfaltu. Teplota na trávě se bude pohybovat mezi teplotou na asfaltu a teplotou pod stromem. Dívčí tým ze ZŠ Vsetín, Rokytnice se rozhodl zkombinovat pedologická a meteorologická měření a sledování. Dívky pokračují v projektu, kterému se věnovaly v minulém roce, kdy zkoumaly vliv stromů na klima sídliště. METODY: V květnu a říjnu jsme měřily teplotu ovzduší na třech stanovištích: na asfaltu, na trávě (na volném prostranství) a pod stromem. Na každém stanovišti jsme měřily aktuální, minimální a maximální teplotu z teploměru, který byl umístěn 4 cm nad zemí, tak aby na něj nesvítilo slunce. Dále jsme měřily teplotu půdy, cca 5 cm pod zemí pomocí půdního teploměru. Sledovaly jsme také pokrytí oblohy oblačností (v %) Průměrný rozdíl teplot vzduchu (max-min) 9,87 7,26 6 asfalt trávník strom 25 Aktuální teploty vzduchu 12% Oblačnost 2 1% 15 8% 6% 1 4% 5 2% % asfalt trávník pod stromem % zakry VÝSLEDKY: Měřením jsme potvrdily hypotézu, že na asfaltu jsou nejvyšší rozdíly teplot. Pod stromem jsou rozdíly teplot menší než na asfaltu, ale větší než na trávě. Tato hypotéza se nám nepotvrdila. Nepotvrzená hypotéza není chybou. Může být jedním ze závěrů pozorování a námětem pro další bádání. Rozdíly teplot na stanovištích pod stromem a na trávě jsou malé a mohly být způsobeny i chybami při měření. Vztah mezi aktuální teplotou vzduchu a množstvím mraků se nám nepodařilo ze zjištěných dat vypozorovat.

7 Pozorování souvislostí POČASÍ POZOROVANÉ POZEMŠŤANEM ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 OBLAST GLOBE: meteorologie Přestože je ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6 začínající GLOBE školou, odvážně se pustila do pozorování, měření a neváhala i přijet nasbírat zkušenosti na GLOBE Games do Vsetína, kde prezentovala zajímavé výstupy svojí práce. CÍLE: Naučit se pracovat s pomůckami v oboru meteorologie. Naučit se spolupracovat. Zjistit jaký zdroj předpovědi počasí je nejpřesnější. Ověřit pravdivost vybraných pranostik. Vytvořit fotoknihu z vlastních dat, která bude sloužit jako učební materiál. PRŮBĚH POZOROVÁNÍ: Rozdělili jsme celou třídu do pěti skupin. Každá se věnovala svému úkolu od prosince do března. Pozorování mraků každodenní sledování oblohy, zapisování druhů oblaků, focení. Měření meteorologických velečin srážky množství, ph; teplota okamžitá, maximální, minimální, průměrná za týden a měsíc. Sledování zdrojů předpovědi počasí televizní stanice, internetové stránky. IT odborníci zadávání dat a tvorba grafů. Ověřování pranostik výběr a ověřování pranostik. Tým Měřičů Foto: Borek Smažinka, stratocumulus Oceňujeme praktický výstup, který lze použít přímo ve výuce! VÝSLEDKY: Podařilo se nám zvládnout práci s pomůckami k měření meteorologických jevů. Práce ve skupinách se nám dařila, i když bylo obtížné nadchnout pro meteorologii celou třídu. Pravidelným sledováním počasí jsme měli dostatek podkladů pro ověřování pranostik. Orientujeme se v různých zdrojích pro předpovědi počasí. Podařilo se nám nasbírat dostatek podkladů pro vytvoření fotoknihy.

8 Projekt 3V Vědě a výzkumu vstříc Projekt 3V podporuje zájem žáků o přírodní vědy. Rozvíjí výzkumné dovednosti žáků od řešení problému a stanovení hypotézy, přes plánování experimentu, zpracování a interpretaci výsledků až po jejich prezentaci. Metodické materiály pro střední školy byly vytvořeny ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity a s pilotními středními školami. Součástí projektu je e-learningový kurz, motivační online hra a také publikační nástroj Datel, kde žáci tvoří své projekty online. Naučí se mimo jiné správně vybírat a citovat zdroje při psaní článku o vlastním experimentu. Studenti si své hypotézy ověřují v laboratoři i v terénu. Školní rok 21/211: 16 let mezinárodního programu GLOBE ve světě i v ČR, 111 zapojených zemí po celém světě! 139 českých škol je zapojených do programu GLOBE Na odborných seminářích bylo proškoleno 71 učitelů a 18 žáků 14. GLOBE Games ve Vsetíně se zúčastnili žáci a učitelé z 3 českých škol a studenti z Estonska a Slovenska Mini GLOBE Games proběhly ve Stříbře, Praze, Kadani, Litomyšli a ve Vsetíně České GLOBE školy odeslaly dat do mezinárodní databáze Jak zjistit kolik vody je v různých rostlinách a kolik zadržují uhlíku? Čím se bude lišit půdní profil na louce a v lese? Projekt 3V získal cenu Ministerstva kultury ČR Nejkrásnější kniha roku 21 v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. Za použití materiálů škol vydalo Sdružení TEREZA, 211 Fotografie: archiv Sdružení TEREZA a materiály škol Grafická úprava: Dita Baboučková Noviny vyšly za finanční podpory MŠMT a MŽP. Generálním partnerem programu GLOBE je společnost IKEA Česká republika, s.r.o. Hlavním partnerem programu GLOBE je společnost Unilever ČR, s.r.o. Program GLOBE probíhá za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem Sdruženi TEREZA je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Hlavním partnerem Sdruženi TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a partnerem je společnost Kofola a.s.

INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE

INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment Mezinárodní dlouhodobý program GLOBE si klade za cíl podporovat u žáků základních a středních

Více

Mezinárodní projekt GLOBE

Mezinárodní projekt GLOBE Mezinárodní projekt GLOBE Global Learning and Observation to Benefit the Environment Národním koordinátorem projeku je Sdružení TEREZA. Odbornými garanty jsou členové vědecké rady GLOBE. Projekt oficiálně

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2 Obsah 1. Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří... 3 2. Místo působení... 3 3. Přehled služeb... 4 3.1. Monitoring kvality ovzduší a průtoků vody... 4 3.2. Komunikace s průmyslem... 7 3.3. Osvětová

Více

Plán EVVO. Organizační směrnice č. 12/2012

Plán EVVO. Organizační směrnice č. 12/2012 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 12/2012 Plán EVVO Datum

Více

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 1. ročník soutěže vyhlašovatel soutěže: Sborník projektů krajského kola r. 2007 2008 organizátor: metodické vedení: sponzoři soutěže: Pardubický

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

<ČASOPIS PLNÝ ZPRÁV O POČASÍ A DĚNÍ V POČASÍ>

<ČASOPIS PLNÝ ZPRÁV O POČASÍ A DĚNÍ V POČASÍ> JARO 2013 Č. 32 Úvodem.. Shrneme si jarní období roku 2013 ohledně počasí. Zavzpomínáme na zimní ráz počasí, který uvedl letošní jaro. Zima se vlády nechtěla vzdát, jinými slovy k nám ne a ne proniknout

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

O B S A H. Základní údaje..2. Materiální vybavení..2. Charakteristika..3. Úsek stravování..21

O B S A H. Základní údaje..2. Materiální vybavení..2. Charakteristika..3. Úsek stravování..21 O B S A H Základní údaje..2 Materiální vybavení..2 Charakteristika..3 Úvodní slovo ředitele školy...5 Zaměstnanci školy.8 Pedagogická činnost..10-13 - přehled o prospěchu - maturitní zkoušky - přijímací

Více

OBSAH. Poděkování (str. 6) Úvodní slovo (str. 7) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava - Základní školy (str.

OBSAH. Poděkování (str. 6) Úvodní slovo (str. 7) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava - Základní školy (str. OBSAH Poděkování (str. 6) Úvodní slovo (str. 7) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava - Základní školy (str. 9-24) Energie kolem nás i v nás, aneb poznáváme síly přírody (ZŠ Vsetín)

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Projekty vodní výzvy se představují

Projekty vodní výzvy se představují Projekty vodní výzvy se představují Jaké problémy s vodou žáci řešili a jak se jim je podařilo vyřešit? Představujeme výstupy, které jste nám poslali do Vodní výzvy a zároveň i projekty řešící vodní problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Milí přát. popsané nápady vás inspir

Milí přát. popsané nápady vás inspir Les ve škole škola v lese INSPIRACE OD ÚČASTNÍKŮ PROJEK JEKTU V ROCE 2004/2005 září 2005 ZŠ Rych chvald Na ZŠ Rychvald se do projektu zapojili všichni vyučující a děti na 1. stupni, na 2. stupni s projektem

Více

Velké změny začínají od nejmenších

Velké změny začínají od nejmenších Velké změny začínají od nejmenších Výroční zpráva Sdružení TEREZA 2014 Úvodní slovo Milí čtenáři, na následujících stránkách vydáváme svědectví o tom, co jsme dokázali za rok 2014. TEREZA měla dobrý rok

Více

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT Z P R A V O D A J 2 2 0 0 8 Vážení a milí přátelé, když píši tyto řádky, rok 2008, který mnozí nazývali osudovým osmičkovým rokem, se pomalu chýlí ke konci

Více