ArtKeramika.cz. Výroba, prodej a servis keramických a hrnčířských výrobků a zařízení. Jan Zmátlík / Petr Pošvic / Martin Rendl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ArtKeramika.cz. Výroba, prodej a servis keramických a hrnčířských výrobků a zařízení. Jan Zmátlík / Petr Pošvic / Martin Rendl"

Transkript

1 ArtKeramika.cz Výroba, prodej a servis keramických a hrnčířských výrobků a zařízení. Jan Zmátlík / Petr Pošvic / Martin Rendl A0M33PIS - Průmyslové informační systémy 2010/2011, Letní semestr ČVUT PRAHA, FEL

2 Obsah Úvod... 3 Výchozí situační analýza... 4 Popis vybraných procesů... 5 Proces Výroba... 5 Proces Prodej... 8 Proces Servis Výběr informačního systému Vhodnost informačního systému Implementace Nasazení systému vtiger Proces Výroby Proces Prodeje Testy Vyhodnocení přínosů systému Projektové řízení Závěr Ohodnocení práce Ohodnocení předmětu... 25

3 Úvod Dokument se zabývá situační analýzou, kde je popsáno čím se firma ArtKeramika.cz zabývá a také to, jak získává finance a proč byla záměrně vybrána pro analýzu. Následuje definice procesů výroby, prodeje a servisu, kde je detailně popsán a graficky vymodelován pomocí programu ARIS Express každý proces. Dále se zde nachází podrobný popis definování a modelování vybraných procesů, který je doprovázen diagramy ze software ARIS Expres. Vybrané procesy jsou výroba, prodej a servis. Následuje definice typu systému, který byl zvolen a proč. Nachází se zde i popis konkrétního systému, který byl vybrán pro implementaci definovaných procesů. Jsou zde i informace o vhodnosti IS. Je zde i uvedena vhodnost informačního systému pro definované procesy. Jsou zde i konkrétnější zmínky o modulech systému a jejich využití k implementaci procesů. Sekce implementace obsahuje informace o zprovoznění systému a jeho technické parametry. Jsou zde popsány konkrétní kroky implementace procesů výroby a prodeje. Následuje testování a informace o provedených testech. Důležitá část vyhodnocení systému, zda se firmě vyplatí a proč do něj investovat. Výhody použití z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. V části projektového řízení je zmíněno, jak byl projekt veden a jaké komunikační prostředky byly použity. Je zde i složení pracovního týmu, časový harmonogram a rozvrh prací pro jednotlivé členy týmu. Nechybí zde ani odhad času a pracnosti a také problémy, které se vyskytly v průběhu projektu.

4 Výchozí situační analýza Firma ArtKeramika.cz se zabývá výrobou, prodejem a servisem keramických a hrnčířských výrobků a zařízení. Využívá portálu na adrese kde provozuje mimo jiné Eshop. Živnostníci a jiné firmy, zde mohou podávat inzerce a také za poplatek prezentovat svoje výrobky / materiály. ArtKeramika.cz také sama vytváří nabídku produktů, které je sama schopna vyrobit. Pokud je vytvořena nabídka, je zpracována a předána vybrané partnerské dílně, která výrobek vytvoří. Seznam dílen, je rovněž uveden na stránkách firmy. Firma využívá interního systému zpracování nabídky z Eshopu. Systém je ale příliš jednoduchý a ne zcela pokrývá proces výroby, prodeje a servisu. Naše řešení, po detailní analýze procesů výroby, prodeje a servisu a jejich definování, využívá open-source systému, který jsme přizpůsobili definovaným procesům. Tím tak lze zefektivnit průběh a výsledek definovaných procesů.

5 Popis vybraných procesů Hlavní definované procesy jsou výroba, prodej a servis. Kompletní grafické znázornění procesů, lze nalézt na adrese Proces Výroba Výrobní proces začíná požadavkem zákazníka na produkt. Ten je následně zpracován a evidován do systému. Zjistí se, zda je zákazník evidován či nikoliv. Pokud není, je zaevidován do systému. Evidovaný zákazník specifikuje svůj produkt (viz Obr. 1). Obr. 1 Evidence požadavku a zákazníka Pokud produkt neexistuje, manažer specifikuje výrobní proces. Pokud není výroba možná, manažer kontaktuje jinou firmu o provedení objednávky. Pokud není opět možná výroba, dojde k ukončení objednávky a kontaktování zákazníka o nemožné realizaci objednávky (viz. Obr. 2).

6 Obr. 2 Neexistující produkt, realizace výroby Pokud produkt existuje, je na skladě, nebo je výroba produktu možná a realizovatelná, dojde k naplánování výroby a následnému předání požadavku do dílny. Jakmile je objednávka hotová a je určená pro firmu ArtKeramika.cz, dojde k jeho naskladnění a distribuci do obchodů (viz. Obr. 3). Jestliže je výrobek určen na objednávku zákazníka (a nejedná se o firmu ArtKeramika.cz) dojde k vytvoření faktury. Obr. 3 Tvorba produktu Po vytvoření faktury, je faktura odeslána zákazníkovi. Pokud fakturu zaplatí, dojde ke zvýšení jeho bonity a odeslání výrobku. Jestliže ji napoprvé nezaplatí, dojde k jeho kontaktování a upozornění o jejím zaplacení (viz. Obr. 4).

7 Obr. 4 Platba faktury Jestliže ji ani po upozornění nezaplatí, je výrobek nabídnut stávajícím zákazníkům (viz. Obr. 5). Pokud jej nějaký zákazník koupí dojde k vytvoření nový faktury a opět k procesu na Obr. 4. Jestliže o výrobek nemá nikdo zájem, je zákazník, který nezaplatil fakturu, předán firemnímu právníkovi a dojde ke snížení jeho bonity (viz Obr. 6). Obr. 5 Kontaktování stávajících zákazníků Následně, je-li volné místo na skladě, výrobek se uskladní. Pokud místo není, výrobek je nabídnut pod cenou a objednávka se ukončí (viz. Obr. 6).

8 Proces Prodej Obr. 6 Ukončení objednávky Proces prodeje je zahájen v okamžiku, kdy si zákazník vyžádá nabídku zboží. Provede se validace zákazníka, a pokud je neevidovaný, eviduje se do systému (viz. Obr. 7). Obr. 7 Evidence zákazníků

9 Evidovaným uživatelům je následně zaslána obchodním zástupcem nabídka zboží. Po odeslání se čeká, zda si zákazník z nabídky vybere. Obr. 8 Rozhodnutí o koupi Pokud si vybere některý z produktů, má volbu platit výrobek na splátky či nikoliv (viz. Obr. 9). Obr. 9 Výběr splátek Jestliže si vybere platbu na splátky, ověří se, zda se jedná o stálého zákazníka. Pro stálé zákazníky prodejce vytvoří splátkový kalendář. Nestálí zákazníci musí platit za produkt předem (viz. Obr. 10).

10 Obr. 10 Splátkový kalendář, platba předem Nyní je na zákazníkovi, zda akceptuje splátkový kalendář. Pokud jej neakceptuje, je prodejcem vytvořena revize splátkového kalendáře a zákazník jej opět může přijmout či nikoliv (viz. Obr. 11). Obr. 11 Revize splátkového kalendáře Nestálý zákazník musí platit platbou předem. Pokud ji neakceptuje, dojde ke zrušení objednávky. Po zvolení způsobu platby a její akceptaci, se zjistí, zda je zboží na skladě. Pokud není, musí se ověřit, zda je zboží dostupné. U dostupného zboží jej prodejce objedná z dílny. U nedostupného zboží je zákazníkovy nabídnuta náhrada (viz. Obr. 12). Pokud je zboží na skladě, přejde se do dalšího stavu, kde dojde k akceptaci objednávky zákazníkem.

11 Obr. 12 Dostupnost zboží Pokud zákazník nabídnuté zboží neakceptuje, dojde ke zrušení objednávky. Pokud jej akceptuje, je mu zaslána žádost o úhradě. Neuhrazené objednávky se automaticky zruší. Uhrazené objednávky se kontrolují přes bankovní systém (viz. Obr. 13). Pokud ji zákazník uhradil, odešle se mu zboží a objednávka se ukončí. Obr. 13 Úhrada platby za objednávku

12 Proces Servis Proces servisu začíná tím, že zákazník podá požadavek na Servis. Servisní pracovník zpracuje požadavek a zaregistruje jej do systému. Následně se podívá, zda již uživatel existuje. Pokud ne, tak jej zaregistruje do systému (viz. Obr. 14). Pokud je uživatel registrován, přejde se kategorizaci a specifikaci problému. Obr. 14 Zobrazuje zpracování požadavku na servis a evidence zákazníka Po specifikaci a kategorizaci problému se vytvoří servisní objednávka, která je servisním pracovníkem evidována do systému. Následně se zjistí, zda se jedná o záruční či mimo záruční reklamaci a eviduje se to do servisní objednávky (viz. Obr. 15). Servisní objednávka je nyní vytvořena a dochází ke kontaktování dílny, která servisní objednávku vyřídí (viz. Obr. 16).

13 Obr. 15 Tvorba servisní objednávky, vyřízení záruky Pokud servisní objednávku žádná dílna nepřijme, nabídne se zákazníkovy alternativa a dojde k ukončení objednávky. Přijmutí či odmítnutí servisní objednávky dílnou, je evidováno do systému. Jestliže nějaká dílna servisní objednávku přijme, je potřeba zažádat dílnu o ocenění servisní objednávky a také odhad času, potřebný na její vyřízení. Tím bude mít zákazník předběžný odhad opravy a může se tak vyhnout problémům, spojeným například s výstavou opravovaného produktu v určitém časovém horizontu. Obr. 16 Kontaktování dílny, žádost o odhad ceny a času

14 Po vytvoření odhadů dílnou, je dílna zašle firmě ArtKeramika.cz, kde se odhady zpracují a evidují (viz. Obr. 17). Obr. 17 Tvorba odhadů dílnou a následné zaslání do firmy Po zpracování a evidenci odhadů do systému, je kontaktován zákazník a jsou mu sděleny konkrétní odhady. Pokud je nepřijme, rozhodnutí je zaevidováno do systému, zákazník je předán obchodníkům a dojde k ukončení servisní objednávky. Jestliže odhady přijme, dojde opět k evidenci rozhodnutí a zároveň se servisní objednávka schválí. Poté dojde ke kontaktování dílny, že může provést objednávku (viz. Obr. 18). Obr. 18 Rozhodnutí zákazníka, provedení servisní objednávky

15 Při kontaktování dílny se rovněž provede potvrzení práce na objednávce a to je evidováno do systému. Po nějakém čase dílna kontaktuje firmu, že je servisní objednávka provedena a je hotová. Obchodní zástupce vytvoří fakturu, která je odeslána zákazníkovi (viz. Obr. 19). Obr. 19 Práce na servisní objednávce, vystavení faktury Pokud je faktura splacena, dojde k ukončení servisní objednávky, zvýšení bonity zákazníka a odeslání smluvené částky dílně (viz. Obr 20). Obr. 20 Faktura je splacena

16 Jestliže je faktura nezaplacena, dojde ke kontaktování zákazníka, aby zaplatil fakturu. Pokud ji opět nezaplatí, je předán firemnímu právníku a dojde ke snížení bonity zákazníka (viz. Obr. 21). Obr. 21 Faktura je nezaplacena

17 Výběr informačního systému Jako informační systém byl zvolen typ CRM (Customer Relationship Management). Jedná se o informační systém, který obsahuje databázi a podporuje proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Tento typ byl zvolen především z hlediska podpory a práce se zákazníky. Lze je prostřednictvím systému jednoduše kontaktovat a zasílat nové nabídky pomocí vymezených komunikačních kanálů. Servis a podpora je v systému dobře zavedena. Proces výroby a prodeje se musí implementovat, i když některé části, v námi zvoleném systému, již jsou (seznam produktů, objednávky, ). Zvolený CRM systém se jmenuje vtiger a jedná se o open-source projekt. Systém je určen pro menší a střední podniky a dokáže automatizovat spoustu obchodních procesů. Opensource komunita vtigeru vyvíjí i možné pluginy, které si lze stáhnout. Mimo jiné i češtinu do toho systému. Systém vtiger běží na serveru Apache a je napsán v jazyku PHP. K jeho provozu tedy stačí jednoduchý a levný hosting. Tím, že je systém open-source odpadá jeho cena. Samozřejmě, se bude účtovat cena modulů výroby a prodeje a také nasazení systému. Při hledání systému jsme sázeli na jednoduchost, přehlednost a co největší pokrytí našich definovaných procesů. Samozřejmě nelze opomenout jazyk, v kterém je informační systém napsán a také jeho cena. Z tohoto hlediska je vtiger ideálním nástrojem pro automatizaci námi definovaných procesů.

18 Vhodnost informačního systému Proč byl systém vybrán, je uvedeno v sekci Výběr informačního systému. V této části je popsána vhodnost výše definovaných procesů vůči systému CRM vtiger. Pro proces Servis není potřeba větších úprav, poněvadž systémy typu CRM se zabývají podporou uživatelů. Jiné je to u procesů výroby a prodeje. Pro proces výroby je potřeba evidovat nové zákazníky a produkty. Pokud zákazníkem vybraný produkt neexistuje, je potřeba specifikovat výrobní proces tohoto produktu a naplánovat jeho výrobu, případně pokud není výroba možná, je potřeba kontaktovat jinou firmu. Systém tedy umí specifikovat produkt, evidovat zákazníky, ukládat dokumenty (výrobní proces) a má uložené i kontakty na ostatní firmy. Dále má seznam dílen, které provádějí objednávky. Důležitá je i tvorba faktur a objednávek a i ty jsou v CRM podporovány. Cílem implementace tedy bylo spojit jednotlivé části dohromady a vytvořit tak jednoduchý průchod tímto procesem. Prodejní proces opět potřebuje evidovat zákazníky a pracovat s produkty, které prodává. Je potřeba vytvořit nabídku pro zákazníka. Lze to vyřešit pomocí sofistikovaného vyhledávání v produktech a díky informacím o zákaznících, lze vybrat zboží zákazníkovi na míru. Jednoduše lze vybrat i nejnovější zboží a seznam zaslat zákazníkovi. Systém obsahuje i modul kalendáře, ve kterém lze naplánovat splátkový kalendář zákazníka. Způsob platby lze samozřejmě evidovat u objednávky například v popisu. U každé objednávky lze evidovat i její stav. Například zda byla doručena, zrušena nebo zaplacena. Dá se tedy říci, že i procesy výroby a prodeje jsou ve značné části podpořeny a je potřeba implementovat jen dílčí části procesu. Každou fakturu či samotný přehled objednávky lze vyexportovat do formátu PDF. Každá objednávka může obsahovat přílohu v podobě dokumentů. To je dobré v různých speciálních případech, například opožděných plateb, reklamací (fotky) a podobně.

19 Implementace Nasazení systému vtiger Ze stránek byl stažen CRM systém vtiger ve verzi Byla zvolena tato verze, protože na rozdíl od nejnovější je stabilnější a časem prověřená. Zároveň je výhodou existující překlad do českého jazyka, který sice momentálně nepotřebujeme, ale v budoucnu by mohl být užitečný. Systém obsahuje PHP instalátor, který sám správci řekne, jak nastavit server, aby vtiger fungoval správně. Podporuje komunikaci s databázemi MySQL a PostgreSQL. Na testovací server byl nainstalován CRM systém a propojen s databází MySQL. Byl vytvořen SVN repozitář, ve kterém se uchovávaly všechny změny všech vývojářů. Na serveru byl také nainstalován FTP server pro přístup k souborům a PhpMyAdmin pro přístup k databázi vtigera. Proces Výroby Systém byl otestován, zda podporuje výrobní proces tak, jak byl navržen v prvním kontrolním bodě. vtiger je navržený tak, aby uměl vytvořit objednávku externí firmě. Customizace systému pro účel výrobního procesu spočívala v přetvoření externích objednávek na interní, ale možnost externí objednávky zůstala zachována. Nejdříve byl vytvořen samostatný modul, který rozšiřuje stávající funkčnost vtigera. Modul byl vytvořen pro práci s požadavky na výrobu v dílně. Později byl sloučen se stávajícím modulem Inventory, protože s ním úzce souvisí. Pomocí nastavitelného rozhraní vtigera bylo vytvořeno několik atributů pro produkt. Jednalo se především o označení, zda byl produkt již někdy v dílně vyráběn a také výrobní specifikaci produktu. Pro každého uživatele byl vytvořen atribut bonita, který může administrátor snížit, nebo zvýšit. U objednávky byl přidán atribut specifikace, termín dokončení, průběh výroby a priorita. Dílna si tedy dokáže zobrazit všechny objednávky a ví, na jakém produktu pracovat. Zakázku je možné propojit s kontaktem, který byl dříve zadán do systému. Ze zakázky je možné vygenerovat fakturu a rovnou poslat přes integrované ové rozhraní.

20 Proces Prodeje popis toho, co bylo implementováno a jak (moduly, konfigurace, role, ).

21 Testy Testování bylo prováděno tak, že se tester vcítil do role zákazníka. Došlo k vytvoření požadavku na objednávku. Do role manažera, což zahrnuje komunikaci se zákazníkem a zadání výrobního procesu. Nakonec role dílny od převzetí požadavku na výrobek až po jeho postupné zpracování. Data byla vybírána náhodně, zkoušeni byli i speciální znaky a testovalo se, zda aplikace neskončí chybovou výjimkou či pádem aplikace. Jak se ukázalo, software je velice dobře odladěn od chyb a to i po té, co se do systému přidávají nové moduly. Systém byl testován i zátěžově (tisíce požadavků) a opět uspěl velmi dobře.

22 Vyhodnocení přínosů systému Systém se podařilo využít a přizpůsobit podle očekávání a to zároveň se stanovenými zdroji a časem dokončení. Informační systém může firmu posunout dopředu v oboru práce s keramikou. Dobře definované procesy podpořené systémem mají velikou perspektivu a to dokazují i firemní giganti, kteří by se jistě bez takto definovaných procesů neobešli. V krátkodobém horizontu se zlepší komunikace se zákazníky, dílnami, jinými firmami ale také i mezi zaměstnanci firmy. Ze systému lze zjistit podrobnosti o zákaznících, jaký sortiment zboží si nejraději kupují, zda jsou to stálí zákazníci či třeba problémoví zákazníci. Lze sledovat průběh objednávek, zvyšovat bonity dílnám i zákazníkům. Faktury lze exportovat do otevřeného formátu a následně tisknout či ukládat. Systém lze napojit i na již stávající eshop, takže stávající zákazník nepozná změnu v uživatelském prostředí na který je zvyklí. Podpora a péče se zákazníky se také zlepší. Forma vyřizování reklamací se zkvalitní a zrychlí. Z dlouhodobého hlediska si firma vede historii působnosti. V systému jsou uloženy veškeré faktury, informace o zákaznících, sortimentu, dílnách ale i o zaměstnancích. Z těchto a dalších informací lze sestrojit graf a zjistit zda nabídka/poptávka stoupla, jak se vyvíjí finanční situace firmy, zda počet zákazníků rostě a mnohé další. Podle těchto dat lze vybrat směr, kterým se chce firma ubírat a zaměřit se na specifickou skupinu lidí. Z těchto a dalších důvodů přináší systém kvalitu do procesu. Dojde i ke zrychlení a zlepšení služeb, získání důležitých informací a zpřehlednění naplňování definovaných procesů.

23 Projektové řízení Pro potřebu řízení zdrojů byly založeny webové stránky na adrese Na těchto stránkách jsou vytvořeny podstránky týkající se informací o milnících projektu (Milestone), kde jsou rozepsané úlohy pro každého člena týmu a také ukazatel, v jaké fázi se člen nachází, při jeho naplňování. Milníky byly definovány tři a to: Milestone 1 o Nalezení a definování procesů firmy o vymodelování procesů v software ARIS Express o konec Milestone 2 o Implementace dvou vybraných procesů v CRM vtiger o konec Milestone 3 o Odevzdání závěrečného dokumentu o odevzdání a předvedení implementace procesů v CRM o prezentace práce o konec Samozřejmě se zde nachází i složení týmu, které bylo zvoleno následovně: Jan Zmátlík vedoucí týmu, definice procesu Servis, tvorba závěrečné zprávy Petr Pošvic člen týmu, definice a implementace procesu Výroba Martin Rendl člen týmu, definice a implementace procesu Prodej U každého člena týmu je uveden i kontakt ( ). Komunikace mezi členy týmu probíhala přes y a na schůzkách během cvičení z předmětu. Konkrétní práce na projektu byly výhradně tvořeny z domova členů a také při konzultačních hodinách předmětu. Pro sjednocení a verzování zdrojových kódů bylo využito technologie SVN, kde do veřejného repozitáře měl přístup každý člen týmu. Počet hodin strávených implementací procesů na dva členy týmu je přibližně 43 hodin. Nejvíce času se spotřebovalo prohledáváním dokumentace a tutoriálů projektu.

24 Na webových stránkách je i časový harmonogram znázorněný na Obr. 22. Obr. 22 Harmonogram projektu Práce probíhala podle definovaného harmonogramu a byly splněny všechny tři milníky ve stanovených časech. Pouze u třetího milníku se z důvodů špatně zvoleného data schůzky, kdy se nemohl sejít kompletní tým, posunul na čas Nějaké větší problémy při implementaci nenastali a i to svědčí o kvalitě systému a jeho dokumentaci.

25 Závěr Ohodnocení práce Práce se nám zdála velice zajímavá a praktická. V praxi se v podstatě neprogramuje nový informační systém, který by podporoval nějaké firmou stanovené procesy, ale využije stávajícího řešení, které přizpůsobí vlastním procesům. To samozřejmě zahrnuje, pro programátora, ne příliš zajímavou práci zkoumání dokumentace a testování funkčnosti. Dále bylo dobré ozkoušet si vytvoření harmonogramu práce a jeho naplnění. Určitě také práce v týmu, rozdělování úkolů a jejich plnění. Velmi zajímavá byla definice procesů v prostředí ARIS Expres. Každý měl možnost si tento software vyzkoušet a nadefinovat v něm přidělený proces. Ohodnocení předmětu Cvičení nám přišla určit zajímavá, i když někdy pozbývající smyslu. Je pěkné si určitě osahat známé a používané technologie a dozvědět se něco o nich od odborníků ošlehaných praxí ale i po těchto seminářích se nedá říct, že bychom je uměli používat. Samozřejmě, že se to nedá za semestr stihnout, ale když už, tak bychom to udělali zajímavější v tom, jak jsme začali na začátku semestru. Vytvoření fiktivní firmy a provázení s ní procházet od začátku do konce. Například v SAP pro ni definovat nějakou položku pro účetnictví, v MS Dynamics třeba vytvořit stránky s podporou uživatelů apod. Určitě by bylo zajímavé udělat nějaký předmět, který by byl zaměřen třeba jen na dva takovéto systémy a požadavek pro jeho zápis by byla zkouška z předmětu A0M33PIS. Opravdu někdy nudné vytváření akcí či dotazů v CRM nám přišlo zbytečné, poněvadž jsme si to druhý den již nepamatovali.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Předmět A0M33PIS Skupina č. 5, cvičení od 11:00 2011 Úvod (co obsahuje dokument) V této práci je popsáno řešení semestrálního

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Control Section s.r.o.

Control Section s.r.o. Control Section s.r.o. Semestrální práce do předmětu A0M33PIS Pavel Krayzel David Krkoška Michal Rezler Tomáš Tunys Obsah 1 Úvod...2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Výchozí situační analýza - popis firmy...3

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

CRM Řízení vztahů se zákazníky

CRM Řízení vztahů se zákazníky CRM Řízení vztahů se zákazníky Systém Řízení vztahů se zákazníky je tvořen souborem Lotus Notes aplikací primárně designovaných pro prostředí Lotus Notes 6 a 7. S menšími úpravami je možno systém použít

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Průkaznost financování: Evidence veřejných zakázek a předběžná finanční kontrola

Průkaznost financování: Evidence veřejných zakázek a předběžná finanční kontrola Průkaznost financování: Evidence veřejných zakázek a předběžná finanční kontrola Evidence veřejných zakázek a předběžná finanční kontrola, Ing. Aleš Herák, www.gordic.cz Veřejné zakázky veřejné zakázky

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Projekt NIQES Národní šetření žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Procesy_přípravy_a_realizace_V3.doc

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti

Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Informace o zadavateli Základní

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk

Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Portál podpory Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Helpdesk ve struktuře Minervy Představenstvo Výkonný ředitel Obchodní odd. Realizace Servis Finance & Administrativa Vývoj Helpdesk

Více

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Abstrakt Veřejné zakázky v České republice, víceřádkový výkaz výměr, ceníky prodejců materiálů, pořadové číslo položky rozpočtu, ceny za označené položky

Více

Průvodce registrací domény CZ

Průvodce registrací domény CZ Průvodce registrací domény CZ ZONER software, a.s., akreditovaný registrátor domén CZ představuje průvodce pro registraci domény CZ. Pro registraci a správu domén nabízí společnost ZONER software dva projekty.

Více

Softwarový projekt - Smrad

Softwarový projekt - Smrad Softwarový projekt - Smrad (Smartform Administration) Základní informace: Vedoucí projektu: Michal Kopecký, Ph.D. Zadavatel: Trixi Kontakty: jakub.skalicky@trixi.cz Počet řešitelů: 4 5 Úvod Projekt si

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk Skalský Dvůr 23.-24.11.2009 Modul účetnictví Ondřej Suk Zálohy Zálohy Pozor změna ve způsobu účtování! Provedena na základě připomínek auditorů Beze změn: Zápis záloh a jejich úhrada Zápis vyúčtovací faktury

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,

Více