NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU BAZÉNU FRAMEPOOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU BAZÉNU FRAMEPOOL"

Transkript

1 1 NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU BAZÉNU FRAMEPOOL Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. Děkujeme za zakoupení námi dodávaného výrobku. Věříme, že Vám bude sloužit k Vaší spokojenosti. Abyste měli jistotu, že si s Vaším bazénem užijete zábavu, berte na vědomí instalační pokyny na přiloženém DVD a bezpečnostní předpisy.

2 2 Obsah Popis jednotlivých součástek...2 Upozornění a bezpečnostní pokyny...5 Příprava na instalaci...5 Instalace...6 Uvedení bazénu do provozu...7 Údržba bazénu...8 Oprava poškozeného místa...8 Demontáž bazénu...8 Uskladnění...8 Záruka...9 Popis jednotlivých součástek

3 3

4 4

5 5 Upozornění a bezpečnostní pokyny Zajištění bezpečnosti Vašich děti závisí pouze na Vás! Pamatujte, že děti mladší 5let jsou nejvíce ohroženy. Dbejte zvýšené opatrnosti, vyvarujte se nebezpečí nehody. Pokud nebudete dodržovat následující pokyny, můžete se vystavit nebezpečí zranění osob, zejména dětí. Dodržujte následující pokyny: vždy dbejte zvýšené opatrnosti a zajistěte dohled dospělé osoby, pokud je bazén používán dětmi nebo v okolí bazénu se nacházejí děti určete alespoň 1 odpovědnou osobu, která bude dohlížet na bezpečnost osob v bazénu zvyšte pozornost, pokud je v bazénu více osob pamatujte, že bazén může být pro děti - neplavce nebezpečné místo, děti - neplavci musí použít záchrannou vestu a musí být vždy pod dozorem dospělé osoby před vstupem do bazénu si ovlažte krk, paže a ruce vodou do bazénu neskákejte v bazénu neskákejte ani neběhejte, pokud bazén není pod dozorem dospělé osoby nenechávejte v bazénu plavat hračky; hračky nenechávejte ani v okolí bazénu udržujte vodu v bazénu čistou prostředky a přístroje pro čištění vody vždy udržujte mimo dosah děti pro správné použití chemických přípravků se poraďte u Vašeho dodavatele nebo ve specializovaném obchodě s bazény bazén nepoužívejte jste li pod vlivem návykových látek Zajistěte: umístění záchranných pásů a tyčí v blízkosti bazénu doporučujeme zajistit okolo bazénu oploceni s uzamykatelnými dvířky, případně s alarmem signalizujícím vniknutí do prostoru bazénu pokud bazén používáte, doporučujeme pro případ nehody mít v blízkosti telefonní spojení (mobil) s telefonním číslem na lékařskou pohotovost Příprava na instalaci DOPORUČENÍ: Bazén musí být postaven na rovném a hladkém povrchu. Bazén nemontujte, pokud je základní plocha šikmá. Respektujte stavebněprávní předpisy Bazén s příslušenstvím vyndejte z kartonu. Pokud máte bazén se žebříkem, budete potřebovat k jeho instalaci šroubovák nebo nastavitelný klíč (není součástí dodávky). Bazén umístěte s odstupem od vyšších předmětů tak, aby je dítě nemohlo využít pro vstup do bazénu. Bazén nestavějte pod elektrické vedení a zajistěte, aby na místě, kde bude bazén stát, nebyly žádné podzemní inženýrské sítě (kabely, potrubí). Nerovnost povrchu může způsobit prasknutí bazénu a vytékání vody. Škody způsobené montáží na nerovném povrchu nespadají do záruky. K vytvoření rovného povrchu by neměl být použit písek. Pokud je třeba, odstraňte svrchní část zeminy.

6 6 Bazén nestavte na verandu, terasu, štěrk nebo asfalt. Půda musí být dostatečně tvrdá, aby udržela tlak vody. Nevhodné jsou bahnitá, písčitá nebo měkká půda nebo asfalt. Půda musí být zbavena veškerých usazenin a ostrých předmětů včetně kamenů, větví a kořenů. DOPORUČENÍ: Trávník nebo jiná vegetace pod bazénem budou zničeny a mohou způsobit nepříjemný zápach a vznik bahna. Proto doporučujeme odstranit trávník z plochy určené pro stavbu bazénu. Bazén nestavte rovněž v místech, kde se nachází agresivní druhy rostlin nebo plevele, protože by mohly prorůst skrz zemní pletivo nebo vnitřní izolaci. Při montáži bazénu Vám doporučujeme nejprve nechat jej ležet alespoň 1 hodinu na přímém slunci, aby byl při montáži flexibilní. Pokud si zakoupíte k bazénu čerpadlo, musíte ho při celkové montáži bazénu nainstalovat. Přítok a odtok vody nasměrujte k vnějšímu zdroji elektřiny. Filtrační zařízení by mělo mít svůj návod k obsluze. Pokud jste zakoupili žebřík odděleně, musíte zajistit, aby se výškově shodoval s,hloubkou bazénu. Žebřík je určen pouze pro vstup a výstup do/z bazénu. Instalace Bazén s ocelovou konstrukcí je možné montovat bez nářadí. Montáž Vám zabere cca min při počtu alespoň 2 osob. DOPORUČENÍ: Je důležité montovat bazén v pořadí popsaném níže. 1. Všechny součástky rozložte a ujistěte se, že se v balení nachází všechny díly ve správném počtu, jak je uvedeno na seznamu součástek (viz výše). Pokud některé díly chybí, bazén nemontujte a spojte se s Vaším dodavatelem, který Vám poradí. 2. Pokud jste zakoupili bazén s podkladní plachtou, rozložte ji na místě určeném pro bazén tak, aby nevytvářela záhyby. Zajistěte, aby se bazén nacházel v dosahu elektrické zásuvky 220 V jištěné proudovým chráničem. 3. Bazén rozložte a zkontrolujte, zda směřuje správnou stranou nahoru. Nechte jej alespoň 1 hodinu ležet na přímém slunci, aby byl flexibilní. 4. Bazén otočte tak, aby byl odtokový ventil v blízkosti místa, kam budete bazén vypouštět. Odtokový ventil musí směřovat opačným směrem než proudový. POZOR: Bazén netahejte po zemi, aby nedošlo k jeho poškození o ostré předměty. Na škody vzniklé proražením nebo protržením se nevztahuje záruka. 5. Nasaďte uzávěr do vstupu a výstupu stěny z vnitřní strany bazénu (viz obr. 10) 6. Horní lištu (A) zasuňte do tyčovitého pouzdra na horní části stěn bazénu (obr. 1) 7. Horní lištu (A) spojte T-spojkou (C) v každém rohu, kolíky (D) vložte nejprve do těsnění (F) a potom do předvrtaných děr rámů DOPORUČENÍ: Těsnící kroužky musí být směrem dolů, aby nenatekla voda do horních lišt (viz obr. 2, 3, a 4). 8. Kroky 6 a 7 opakujte do té doby, než budou všechny horní lišty spojeny s T-Spojkami a rám bude sestavený. Pro ulehčení nadzvedněte dvě poslední lišty ve tvaru obráceného V a zasuňte je do posledních T-spojek. Usaďte je opatrně tak, aby byly úplně propojeny. Pozor na skřípnutí prstů

7 7 9. Nasaďte všechny kolmé podstavce bazénu (B) a pásku stěny bazénu do spodního lana. Kolmý podstavec bazénu (B) spojte se dnem T-spojkami (c). Zajistěte, aby se napnuté pružinové kolíky kolmých podstavců bazénu (B) při spojení s T-spojkou (C) nacházely nahoře (obr. 6). 10. Všechny podstavce (E) připevněte na spodní část kolmých podstavců bazénu (B) (obr. 7). 11. Lano na dně pevně utahujte do té doby, než budou všechny kolmé podstavce (vzpěry) stát rovně (obr. 8). 12. Zatáhněte za rámy z různých stran, abyste se ujistili, že jsou všechny lišty, podstavce bazénu a spojky připevněny (obr. 9) 13. Zkontrolujte, zda je odtokový ventil správně uzavřen. 14. Bazén naplňte vodou do výše 2 5 cm, tak aby bylo dno pod vodou. Jakmile je dno pokryté vodou, opatrně vyhlaďte všechny záhyby. Začněte uprostřed a postupujte ve směru hodinových ručiček k vnější straně. Uvedení bazénu do provozu UPOZORNĚNÍ: Bazén nenechávejte během napouštění vodou bez dohledu. 1. Bazén napusťte vodou po odtokový ventil. 2. Vypněte přítok vody a zkontrolujte, zda se voda nehromadí na jedné straně bazénu. Tím zjistíte, že je bazén postavený narovno. Pokud bazén není postaven vodorovně, vodu vypusťte a vykopáním dno vyrovnejte. Bazénem nehýbejte, pokud je v něm voda. Mohlo by dojít k poranění nebo poškození bazénu (viz obr. 19). Pokud se v bazénu tvoří boule nebo nerovná strana, znamená to, že bazén nestojí rovně, což by mohlo způsobit protržení stěn a vytečení vody. 3. Bazén naplňte po nejnižší ventil čerpadla. 4. Vypněte přítok vody a zkontrolujte těsnost ventilů. 5. Bazén naplňte vodou na 90% objemu, tj. po spodní okraj horní příčky bazénu, tak aby byly strany hladké a pevné. Bazén nepřepouštějte, neboť by mohlo dojít k jeho prasknutí. Při silném deště je třeba eventuelně trochu vody vypustit, aby se zachovala správná hladina vody (viz obr. 18). 6. Zkontrolujte, jestli ventily nebo švy neprosakují. Zkontrolujte i tkaninu na dně, jestli neprosakuje. Teprve potom přidejte do vody chemické přípravky. 7. Prosakující místa na bazénu vyspravte přiloženými záplatami.

8 8 Údržba bazénu Dodržujte předpisy týkající se údržby bazénu, jinak můžete ohrozit zdraví Vaše i Vašich dětí. DOPORUČENÍ: Filtrace se používá pro obměnu vody v bazénu a pro odstranění plovoucí špíny. Pro správnou funkci a zajištění čistoty a hygienické nezávadnosti je třeba přidávat chemické prostředky na údržbu bazénu. Kroky pro udržení čisté a nezávadné vody v bazénu: 1. O koupi a použití chemických prostředků včetně testerů ph se poraďte s Vaším dodavatelem popř. prodejcem. Při používání chemických prostředků při úpravě vody dodržujte pokyny odborníků. 2. K bazénu postavte vaničku na očištění nohou před vstupem do bazénu. 3. Pokud bazén nevyužíváte, přikryjte ho zakrývací plachtou. 4. Bazén pravidelně čistěte, aby se špína neusazovala. 5. Kartuši filtru čistěte každý týden a v případě potřeby vyměňte. 6. Čistým hadříkem odstraňte všechnu plovoucí pěnu. 7. Správná údržba může zvýšit životnost Vašeho bazénu. Oprava poškozeného místa Pokud dojde k poškození bazénu, použijte přiloženou opravní sadu. Demontáž bazénu 1. Kryt výtokového ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho. 2. Adaptér připojte na hadici a její druhý konec položte tam, kam chcete vodu s bazénu vypustit. 3. Kontrolní kroužek hadicového adaptéru našroubujte ve směru hodinových ručiček na výpustný ventil. Výtokový ventil se otevře a voda začne automaticky vytékat. Průtok vody lze regulovat kontrolním kroužkem. 4. Po vypuštění kontrolní kroužek odšroubujte, aby se ventil uzavřel. 5. Povolte hadici. 6. Kryty opět našroubujte na výtokový ventil. 7. Bazén nechte vysušit na vzduchu. 8. UPOZORNĚNÍ: Vypuštěný bazén nenechávejte ve volném prostředí. Uskladnění 1. Odstraňte veškeré příslušenství a všechny náhradní díly bazénu a uchovejte je čisté a suché. 2. Jakmile je bazén kompletně suchý, složte jej. Pokud bazén složíte, aniž by byl suchý, může se vytvořit plíseň a může dojít k poškození vnitřní izolace. 3. Vnitřní izolaci a příslušenství uchovávat na suchém místě při teplotě mezi 5 30 C.

9 9 Záruka Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude reklamace uznána za předpokladu, že: - od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. - při používání byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci - výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen - na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace - Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Datum prodeje... Prodejce

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU model LanitGarden Clips - CALYPSO 6 x 10-5800 6 x 12-7300 Tento návod obsahuje 22 stran. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Coyote Spas. uživatelský manuál

Coyote Spas. uživatelský manuál Coyote Spas uživatelský manuál Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Hypertermie - přehřátí...5 Informace o umístění...6 Mezinárodní specifikace vířivek...7 Elektrické připojení...8 Pokyny pro elektroinstalaci...8

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE BAZÉNU WOOD-LINE

MANUÁL PRO UŽIVATELE BAZÉNU WOOD-LINE MANUÁL PRO UŽIVATELE BAZÉNU WOOD-LINE Děkujeme, že jste si vybrali kvalitní dřevěný bazén značky Wood-Line nebo Oceapool, který byl vyroben renomovanou belgickou společností DESMET SA. Aby Vám bazén dobře

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Výrobek (stroj) - typ Mulčovač sekačka KBM 100/120 KOMBINOVANÁ SEKAČKA se zadním/bočním výhozem / MULČOVACÍ SEKAČKA

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!!

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU Skleník 6 x 12-7300 Návod obsahuje 17 stran!!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! V případě potíži při stavbě skleníku volejte v pracovní dny

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500. Tento návod má 16 stránek. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500. Tento návod má 16 stránek. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500 Tento návod má 16 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 2 3 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU Umístění skleníku a jeho kotvení

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012

UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012 UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012 NEMO 2012 JAKO LUXUSNÍ DOMÁCÍ LÁZNĚ UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1. Úvod.........................................................................................

Více

EUROPUMPS DK 10000/7

EUROPUMPS DK 10000/7 Ponorné kalové/drenážní čerpadlo (systém 2v1) EUROPUMPS DK 10000/7 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

MYČKY SKLA A NÁDOBÍ Q - 35, Q - 35 + OČ, Q - 40, Q - 40 + OČ, Q - 82T, Q - 82T + OČ

MYČKY SKLA A NÁDOBÍ Q - 35, Q - 35 + OČ, Q - 40, Q - 40 + OČ, Q - 82T, Q - 82T + OČ www.rmgastro.cz MYČKY REDFOX NAVOD NA OBSLUHU MYČKY SKLA A NÁDOBÍ Q - 35, Q - 35 + OČ, Q - 40, Q - 40 + OČ, Q - 82T, Q - 82T + OČ Český výrobce zařízení pro gastronomii 04-03-2013 Obsah 1. Prohlášení o

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO. Dodavatel: Platí: od 1.4.2008

NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO. Dodavatel: Platí: od 1.4.2008 NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO Platí: od 1.4.2008 Dodavatel: ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno tel.: 548428111 fax: 548428100 http://www.asio.cz Email: asio @ asio.cz

Více