Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015"

Transkript

1 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0, Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté půjčky 0,00 0,00 Za paragraf ,00 0,00 0,00 Za skupinu 0,00 0,00 0,00 0, Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč. činnosti ,00 0, , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , Daň z příjmu právnických osob ,00 0, , Daň z příjmu právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty ,00 0, , Poplatky za komunální odpad , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Odvod loterií a podobných her , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,00 0, , Dotace na správu ,00 0, , Převody z rozp. účtů 0,00 0,00 Za paragraf ,00 0, , Pěstební činnost prodej dříví , ,00 Za paragraf 1032: LH, podpora ostatních produkč. činností , , Příjmy za dodávku vody ,00 0, , Vratka za odběr podzemních vod ,00 0, ,00 Za paragraf 2310: Vodní hospodářství, pitná voda ,00 0, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Za paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod , , Nájem rybníka Rybářskému svazu , ,00 Návrh rozpočtu 2015 Příjmy Strana 1

2 Za paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině , , Přijaté dary na investice kaple , ,00 Za paragraf 3326: Kulturní, národní, a historické povědomí , , Hlášení míst. rozhlasu komerční , ,00 Za paragraf 3341: Sdělovací prostředky, rozhlas a televize , , Příjmy za konektivitu internetu , , Účastnický poplatek internet 1 000, ,00 Za paragraf 3349: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , Příjmy z pronájmu nemovit. - zdravotní středisko , ,00 Za paragraf 3511: Zdravotnictví, všeob. ambulantní péče , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , ,00 Za paragraf 3613: Nebytové hospodářství , ,00 0, Pohřebnictví - nájemné za hroby , ,00 Za paragraf 3632: Pohřebnictví , , VUBZ za služby výpalky, vdolky, povidla 5 000, , Příjmy z pronájmu pozemků Eurotel , , Příjmy z pronájmu VUBZ pálenice , , Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, ,00 Za paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 0, , EKO-KOM nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 Za paragraf 3725: Využívání a zneškod. komunál. odpadů , ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží 0,00 0, Vratky záloh elektřiny, plynu 0,00 0,00 Za paragraf 6171: Činnost místní správy , , Příjmy z úroků 5 000, ,00 Za paragraf 6310: Obecné příjmy z finančních operací 5 000, ,00 Návrh rozpočtu 2015 Příjmy Strana 2

3 PŘÍJMY CELKEM , ,00 Návrh rozpočtu 2015 Příjmy Strana 3

4 Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán Změna 1 Po změnách Pěstební činnost - nákup materiálu , ,00 Za paragraf 1031: Lesní hospodářství, pěstební činnost , , Obecní les, těžba, služby j.n , , Mzda správce lesa ,00 0, ,00 Za paragraf 1032: LH, podpora ostatních produkč. činností ,00 0, , Geologické a jiné posudky ,00 0, , Opravy a udržování komunikací ,00 0, , Komunikace, chodníky ,00 0, ,00 Za paragraf 2212: Pozemní komunikace, silnice ,00 0, , Výdaje na dopr. územní obslužnost krajům ,00 0, ,00 Za paragraf 2221: Provoz veřejné silniční dopravy ,00 0, , Nákup materiálu pitná voda 5 000, , El. energie vodojem, studny , , Nákup služeb pitná voda , , Opravy a udržování - pitná voda , , Poplatek za odběr podzemních vod , ,00 Za paragraf 2310: Vodní hospodářství, Pitná voda ,00 0, , Odpadní vody, rozbory, služby , , Oprava kanalizace , , Kanalizace - výstavba a projekt ,00 0, ,00 Za paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod ,00 0, , Opravy a udržování Kapřín , ,00 Za paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině , , ZŠ služby , , Neinvestiční dotace obcím na žáky , , Provozní dotace ZŠ a MŠ od obce , , Neinvestiční transfér pro ZŠ ,00 0, ,00 Návrh rozpočtu 2015 Strana 1

5 Budovy, haly, stavby , ,00 Za paragraf 3113: Základní školy ,00 0, , Nákup ostatních služeb 5 000, , Nákup drobného mat , , Opravy a udržování , ,00 Za paragraf 3141: Školní stravování , , Odměna knihovnice 8 000, , Knihovna - knihy, tisk , , Knihovna DHM 1 000, ,00 Za paragraf 3314: Činnosti knihovnické , , Kaple DDHM 5 000, , Kaple elektrická energie , , Kaple opravy a udržování , ,00 Za paragraf 3326: Kulturní, národní, a historické povědomí , , Místní rozhlas - nákup materiálu 2 000, , Místní rozhlas - služby 3 000, , Místní rozhlas - opravy a udržování , , OSA neinv. příspěvek 3 000, ,00 Za paragraf 3341: Sdělovací prostředky, rozhlas a televize , , Nákup materiálu , , Úhrada konektivity internetu , , Opravy a udržování páteř internet , ,00 Za paragraf 3349: Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed , , Kulturní akce , , Pohoštění důchodci, vítání občánků , , Dárky pro důchodce , , Dotace svazu žen, vítání občánků - peněžní dar , ,00 Za paragraf 3399: Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř , , Dotace SK Březůvky , , Opravy šaten SK ,00 0, , Hřiště ,00 0, , Nákup materiálu 5 000, ,00 Za paragraf 3419: Ostatní tělovýchovná činnost ,00 0, ,00 Návrh rozpočtu 2015 Strana 2

6 Neinvestiční dotace myslivci a včelaři , ,00 Za paragraf 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Opravy zdravotního střediska 5 000, ,00 Za paragraf 3511: Zdravotnictví, všeob. ambulantní péče 5 000, , Ostatní neinvestiční transféry postiženým 1 000, ,00 Za paragraf 3543: Pomoc zdravotně postiženým 1 000, , Léky a zdrav. materiál pro lékárničky 1 000, , Dotace ČČK 5 000, ,00 Za paragraf 3599: Ostatní činnosst ve zdravotnictví 6 000, , Veřejné osvětlení elekřina , , Veřejné osvětlení opravy a udržování , ,00 Za paragraf 3631: Veřejné osvětlení , , Pohřebnictví - odměna za projevy 3 000, , Hřbitov DDHM 1 000, , Pohřebnictví - nákup materiálu 1 000, ,00 Za paragraf 3632: Pohřebnictví 5 000, , Územní plán , ,00 Za paragraf 3635: Územní plánování , , Digitální mapa obce 3 000, , Inv. prostředky půjčené , ,00 Za paragraf 3636: Územní rozvoj , , Platy zaměstnanců VPP , , SP VPP , , ZP VPP , , VUBZ nákup služeb j.n. ( vývoz výpalků) , , VUBZ opravy a udržování , , Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. organ , , Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr. Luhač. Zálesí 4 000, , Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr. SMO VM 1 000, , Platba daní a poplatků z převodu nemovitostí , , Nákup pozemků ,00 0, ,00 Návrh rozpočtu 2015 Strana 3

7 Za paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 0, , Nákup pytlů na plasty , , Likvidace SKO a plastů TS Zlín , ,00 Za paragraf 3722: Sběr a svoz komunálních odpadů , , Veřejná zeleň - nákup materiálu 5 000, , Veřejná zeleň - služby , ,00 Za paragraf 3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Sociál. pomoc osobám - nenávratný příspěvek , ,00 Za paragraf 4343: Soc. pomoc při živel. pohromách a pož , , Rezerva na řešení krizových situací , ,00 Za paragraf 5212: Rezerva na řešení krizových situací , , SDH - ochranné pomůcky 4 000, , SDH - prádlo, oděv, obuv , , SDH - DHM , , SDH - nákup materiálu , , Hasičská zbrojnice - elekřina , , SDH - pohonné hmoty , , SDH - pojištění hasičů 2 000, , SDH - školení 8 000, , SDH - nákup služeb včetně STK 7 000, , SDH - opravy a udržování ,00 0, , SDH - cestovné 2 000, , SDH - Finanční dotace SDH Zlín 1 000, , SDH - Dopravní prostředky , ,00 Za paragraf 5512: Požární ochrana - dobrovolná část ,00 0, , Mzdy obecní zastupitelstvo ,00 0, , Obecní zastupitelstvo SP , , Obecní zastupitelstvo ZP , ,00 Za paragraf 6112: Zastupitelstva obcí ,00 0, , Mzdy pracovníků OÚ , , Refundace jiným organizacím 6 000, , Mzdy brigádníků OÚ ,00 0, ,00 Návrh rozpočtu 2015 Strana 4

8 Pracovníci OÚ SP ,00 0, , Pracovníci OÚ ZP ,00 0, , Povinné pojistné za pracovníky - Kooperativa 5 000, , OÚ - ochranné pomůcky , , Léky a zdravotnický materiál 2 000, , OÚ - knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , OÚ - drobný hmotný majetek , , OÚ - nákup materiálu , , Úroky vlastní , , OÚ - platba za plyn , , OÚ - platba za elektřinu , , OÚ - pohonné hmoty , , OÚ - služby pošt 5 000, , OÚ - služby telekomunikací a radiokomunikací , , OÚ - služby peněžních ústavů , , Daň. poradce,studie, analýzy, geom. plány , , Služby školení a vzdělávání , , OÚ - nákup služeb j.n , , OÚ - opravy a udržování , , Programové vybavení , , OÚ cestovné , , OÚ pohoštění , , Platba přestupkové komisi MMZ 3 000, , Nákup kolkových známek 3 000, , Nemocenské dávky - platba zaměstnavatel 6 000, ,00 Za paragraf 6171: Činnost místní správy ,00 0, , Platby daní a poplatků za obec ,00 0, ,00 Za paragraf 6399: Ostatní finanční operace ,00 0, ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 Návrh rozpočtu 2015 Strana 5

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec: Jesenec IČ 288322. na rok 2015. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce

Obec: Jesenec IČ 288322. na rok 2015. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce bec: Jesenec IČ 288322 NÁVRH RZPCTU na rok 25 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce Rekapitulace (Dle jednotlivých výdaill oddílu a paragrafu) 22 12 - Silnice 2219 - statní záležitosti

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více