RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í"

Transkript

1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R ze dne Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet MČ Praha 15 hlavní činnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2015 c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 předložit rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15 na rok 2015 Zastupitelstvu MČ Praha 15 k projednání T: Z: Milan Wenzl Milan W e n z l starosta MČ Praha 15 Václav B í l e k 1. zástupce starosty MČ Praha 15 Předkladatel: Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15 Zodpovídá: Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15 Na vědomí:

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Rozpočet příjmů 2015 Par/Pol. Název Návrh Správní poplatky , Poplatky ze psů , Poplatek za lázeň a rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostrantsví , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovacích kapacit , Daň z nemovitostí , Převody z vlastních fondů hosp.činnosti , Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi , Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi ,00 Celkem , Přijaté sankční platby ,00 Celkem , Přijaté sankční platby od jiných subj ,00 Celkem , Přijaté sankční poplatky ,00 Celkem , Příjmy z úroků ,00 Celkem ,00 Celkem příjmy před konsolidací ,00 Konsolidace Příjmy po konsolidaci ,00 Financování ,00 CELKEM ,00 Vypracovala:Mgr.Herčíková Dne Stránka 1 z 1

11 Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem Silnice Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Nákup materiálu , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní záležitosti poz.kom DHM , , Nákup ost. služeb 7 000, , Opravy a udržování , ,00 Celkem ,00 0, , Mateřské školy Neinv. příspěvky PO , , Opravy a udržování , , Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , ZŠ Opravy a udržování , , Neinv. příspěvky PO , , Nákup materiálu , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní zálež. Ochrany památek Opravy a udržování , ,00 Celkem ,00 0, , Základní umělecké školy Ostatní neinv. dotace , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní záležitosti sděl.pros Nákup služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu , ,00 Celkem ,00 0, ,00 Stránka 1 z 5

12 Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu , , Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Prevence před drogami Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní činnost ve zdravotnictví Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Pohřebnictví Poskytnuté náhrady , ,00 Celkem ,00 0, , Sběr a svoz kom.odpadu Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň DHM , , Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem ,00 0, , Ochrana přírody Nákup materiálu , ,00 Celkem ,00 0, , Os.asistence,pečovatelská služba Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Neinvest. příspěvky PO , ,00 Celkem ,00 0, , Ostatní sl. a činnosti v soc. péči Neinv. transf. obyvatelstvu , ,00 Celkem ,00 0, ,00 Stránka 2 z 5

13 Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem Požární ochrana - dobrovolná Ochranné pomůcky , , Elektrická energie , , Prádlo,oděv,obuv 5 000, , DHM , , Nákup materiálu , , Poh.hmoty a maziva , , Studená voda 5 000, , Teplo , , Služby telekomunikací 3 000, , Služby peněž.ústavů 4 000, , Služby školení , , Opravy a údržba , , Knihy 1 000, , Nákup ostatních služeb , , Dary obyvatelstvu , ,00 Celkem ,00 0, , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitel , , Ostatní platy , , Cestovné , , Ost. Nákupy , , Dary obyvatelstvu , ,00 Celkem ,00 0, ,00 Stránka 3 z 5

14 Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem Činnost místní správy Platy zam.v prac.poměru , , Ost. osobní výdaje , , Odstupné , , Povinné pojistné soc.zab , , Povinné pojistné zdr.poj , , Ostatní povinné pojistné , , Ochranné pomůcky , , Prádlo,oděv,obuv , , Knihy , , DHM , , Nákup materiálu , , Studená voda , , Teplo , , Elektrická energie , , Poh.hmoty a maziva , , Teplá voda , , Služby pošt , , Služby telekom , , Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Konzultační, poradenské sl , , Služby školení a vzdělávání , , Služby zprac.dat , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a údržba , , Program.vybavení , , Cestovné , , Pohoštění , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní nákupy , , Odvody za neplnění povin.zaměst , , Daně poplatky , , Programové vybavení , , Budovy, stavby, haly , , Přístroje a zařízení , , Výpočetní technika , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Celkem , , ,00 Stránka 4 z 5

15 Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , ,00 V Praze dne Stránka 5 z 5

16 Rozpočtový výhled Praha 15 Název položky Skut.2010/* Skut.2011/* Skut. 2012/* Skut. 2013/* Oček. skut RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 Daňové příjmy - třída Nedaňové příjmy - třída Kapitálové příjmy - třída Vlastní příjmy Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída z toho převody z rozpočtu vlastního HMP převody ze státního rozpočtu Příjmy celkem Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída Kapitálové výdaje - třída Výdaje celkem Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** /*údaje ze sestavy bilance k daného roku /sloupec skutečnost/ /** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více