1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA"

Transkript

1 1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Postní regenerace Před časem jsem četl zajímavou informaci o tom, že se buňky našeho těla stále regenerují, takže asi po sedmi letech se z velké části obnovují. Tento proces se však s postupujícími léty zpomaluje, a tak se na naší tváři začnou objevovat vrásky známky přicházejícího stáří. Bohatě rozvinutý kosmetický průmysl se sice snaží tento proces obelstít, ale zcela přelstít se mu to nepodaří. Sám Pán však dal najevo, že mu nevadí naše snaha udržet si co nejdéle síly tělesné i duševní. Svědectvím jsou všechny druhy léčivých bylin a také velké množství zřídel léčivých pramenů, které jsou schopny regenerovat naše tělesné síly. Sv. Pavel v listu Korinťanům píše: tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova. (2 Kor. 4,15) Chce nám připomenout, že přes veškeré snahy zůstat mladými všichni stárneme a postupně zakoušíme ubývání sil. Měli bychom investovat nejen do regenerace těla, ale také naší nesmrtelné duše. Postní doba je obdobím, ve kterém nás církev upozorňuje na nutnost věnovat se více regeneraci života duše. Sv. Pavel konstatuje, že i duše se může regenerovat, ba dokonce zmlazovat. Stačí vzpomenout na matku Terezu z Kalkaty, zakladatelku Dcer misionářek Boží lásky, která ke konci života přes svou vrásčitou tvář vyzařovala naději a lásku. Všichni jednou ztratíme svou tělesnou schránku a nepomůže nám už žádná omlazovací kúra. Měli bychom se tedy snažit o to, aby se i na nás naplnila slova sv. Pavla o tom, že duše se může zmlazovat stále znova. Postní doba nám ukazuje, jaká cesta k tomu vede. První předpoklad je, že máme chuť a odvahu se do toho pustit. Požehnané Velikonoce a krásné jarní dny přeje redakce a vedení obce Odvahu udělat si na začátku postu svůj soukromý duchovní program. Ptát se sám sebe, kde nás bota tlačí. Když si lidé dělají novoroční předsevzetí, tak málokdy v něm vytrvají a splní ho, protože celý rok je přece jen dlouhá doba. Postní doba však trvá jenom 6 týdnů, a to se přece dá vydržet. Přeji vám tedy, ať si každý najdeme tu svou parketu, na které chceme letošní půst prožít k posílení a omlazení své duše a také radosti našeho Pána. A pro povzbuzení malý příklad ze života. Stalo se to v listopadu 1943 při bombardování. Lidé seděli ve sklepě a najednou přišel do protiletadlového krytu člověk a volal: Kdo se chcete zachránit, musíte ven! Náš dům hoří a brzo se zřítí! Ale většina myslela, že je ve sklepě bezpečno, proto za mužem šlo jenom pár lidí. Nebylo to lehké. Museli lézt dírou ven, prodírat se plameny. Jen mokrá deka přes hlavu je uchránila před nejhoršími spáleninami. Konečně vylezli, byli zachráněni. Neudělali ani sto kroků, když ohlušující rána oznamovala, že dům se zřítil. Všichni, kteří neměli odvahu riskovat průchod plameny, zahynuli. P. Antonín Kupka Vyvážený rozpočet obce základ jejího hospodaření po celý rok Období konce předcházejícího roku a první měsíc roku nastupujícího je pro činnost každé organizace dobou tvorby nástrojů pro své hospodaření. Nejinak je tomu i v činnosti všech obcí, naši nevyjímaje. Správně sestavený rozpočet pak tvoří základní páteř pro její činnost a následně pro život obce jako celku. Základní obrysy rozpočtu obce Hradčovice na rok 2012 začalo její vedení tvořit již v prosinci předcházejícího roku. Následně ve spolupráci s finanční komisí připravilo návrh rozpočtu, který byl i s rozpočtovým výhledem na období vyvěšen na úřední desce obce. Těmito základními dokumenty hospodaření obce na tento rok se zabývalo zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 24. ledna Ze schváleného rozpočtu vyplývá, že v letošním roce jsou v naší obci plánovány tyto hlavní investiční stavby: 1. rekonstrukce místní komunikace Padělky v hodnotě díla , Kč 2. rekonstrukce veřejného osvětlení Padělky ve výši , Kč 3. výstavba parkoviště u hřbitova v hodnotě , Kč 4. předláždění chodníku v části Dolní konec za , Kč (pokračování na třetí straně)

2 ROZPOČET OBCE HRADČOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY Daňové příjmy , Správní poplatky , Poplatky ze psů , Poplatky za využívání veřejného prostranství 7 000, Poplatky za likvidaci komunálního odpadu , Sběr a svoz komunálního odpadu (podnikatelé a příspěvek EKO-KOMu) , Poplatky za hlášení 6 000, Hřbitovní poplatky , Bytové hospodářství nájemné , Nebytové hospodářství nájemné , Pronájem vodovodu , Příjmy z lesního hospodářství , Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu (obecní úřad ,, školství , ) , Investiční dotace kompostéry + štěpkovač , Investiční dotace na vybudování hřiště u MŠ , Příspěvek na žáky od obce Drslavice , Příspěvek na žáky od obce Veletiny , Pronájem a prodej pozemků , Úroky a dividendy , Pronájem víceúčelového hřiště , Nahodilé příjmy , Odvody PO - MŠ, ZŠ , Půjčka MS Hradčovice , PŘÍJMY CELKEM , VÝDAJE Lesy pěstební činnost , Komunikace a chodník Padělky, předláždění chodníku Dolní konec, , parkoviště u hřbitova Odpadní vody , Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice) , Sběr a svoz nebezpečného odpadu , Sběr a svoz tříděného odpadu , Bioodpad kompostéry + štěpkovač , MS Hradčovice půjčka , Předškolní zařízení , Základní školství (provoz) , Knihovna (provoz + regály) , Kultura (jubilanti, beseda s důchodci, hody, Den obce, ) , Zachování a obnova památek sousoší Sv. Cyrila a Metoděje , Nový územní plán obce , Tělovýchovná činnost (Sokol, odměna správce hřiště) , Požární ochrana (výstavba můstku u zbrojnice Hr., SDH Lhotka , ) , Pohřebnictví (odvoz odpadu, opravy, voda) , Sdělovací prostředky ( bezdrátový rozhlas ,, Hradčovské listy) , Veřejné osvětlení (pasportizace veřejného osvětlení , Kč, , veřejné osvětlení Padělky , Kč, provoz, opravy) Provoz veřejné silniční dopravy (dotace kraji) , Vzhled obce a veřejná zeleň , Zdravotní středisko (opravy a udržování) , Bytové hospodářství opravy bytů , Ochrana obyvatelstva krizový stav , Vodní díla rybníky , Nákup pozemku , Stroje odklízecí technika , Mzdy zaměstnanců OÚ (platy, odvody, ) , Odměny členům zastupitelstva (starosta a zastupitelé, odměny a odvody) , Činnost místní správy , Platba daní za obec , Příspěvky mikroregionu, sdružení , Služby peněžních ústavů , VÝDAJE CELKEM , Příjmy roku 2012: Výdaje roku 2012: , Kč , Kč Schodek rozpočtu: Zůstatek z roku 2011: , Kč ,01 Kč Kulatá výročí obce a příprava na jejich oslavy v roce 2012 Rok 2012 bude v životě naší obce a některých organizací a spolků zde působících i rokem významných výročí. Letos uplyne 765 let od první písemné zmínky o obci Hradčovice a 15 let od doby prvního veřejného vystoupení Mužského pěveckého sboru, jenž v naší obci působí. Obě tato historická výročí zamýšlí zastupitelstvo obce oslavit v rámci Dnů obce, které plánuje na dny června 2012, a to obdobným způsobem, jak byly zorganizovány a jak proběhly Dny obce v roce předcházejícím. Mají-li to však být Dny celé naší obce, každého z nás, je nezbytně nutné zapojit již do jejich příprav a následně i do jejich uskutečnění co největší počet spolků a organizací a také zájemce z řad samotných občanů. Proto se vedení obce již počátkem tohoto roku obrátilo na všechny spolky a organizace, na základní školu a školu mateřskou, s požadavkem vlastního příspěvku k zabezpečení průběhu plánovaných oslav a jejich naplnění. Vize oslav rozdělená do tří dnů počítá jednak s akcemi kulturního, společenského i duchovního rozměru. Organizátoři očekávají, že se podaří i letos uskutečnit darování krve na počest Dnů obce v nemocnici v Uh. Hradišti a že počet dárců nebude menší, než tomu bylo v roce V neděli 17. června plánujeme sloužit mši svatou za farníky a odpoledne požehnat nově obnovenému sousoší sv. Cyrila a Metoděje jako základní počin obce v době příprav na oslavy výročí jejich příchodu na Moravu, které si plánuje celá země připomenout v následném roce. Bohatá škála nastíněných plánovaných akcí vyžaduje i důkladnou přípravu. Proto i prostřednictvím tohoto článku se vedení obce obrací na všechny, kteří chtějí svým dílem přispět k naplnění daného díla, za což si dovoluje předem poděkovat. Jan Popelka, starosta obce Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 Jednou z prvních velkých zkušeností pro každého žáčka je zápis do 1. třídy. Ten na naší škole proběhl v úterý 17. ledna Celkem 18 dětí (Hradčovice a Lhotka 14, Drslavice 2, Veletiny 2) se nám snažilo předvést, co všechno už umí a dovedou. Potěšila nás jejich dobrá nálada, ochota spolupracovat i nadšení, kterým nás ujistily, že se do školy skutečně těší. Prozatím bylo přijato 14 budoucích prvňáčků. ZŠ Hradčovice

3 Lesní hospodářství na katastrech obcí Hradčovice a Lhotka v roce 2011 V probírkách a obnovných těžbách obec vytěžila 460 m 3 dřevní hmoty. Probírky v porostech + 40 let jsme provedli na ploše 9 ha. Prořezávek se provedlo 0,59 ha. Zalesňování umělou sadbou se neprovádělo. Vykazovalo se zajištění kultur z přirozeného zmlazení na ploše 0,54 ha, na které dotace Kč/ha. V lesích drobných vlastníků se prováděly probírky v porostech + 40 let na ploše 1,31 ha s výtěží 8,61 m 3. Porost přirozeně zmlazen na ploše 0,04 ha. obec počet vlastníků les. pozemků nejmenší vlastník les. pozemků největší vlastník les. pozemku průměrná výměra na 1 vlastníka počet vlastníků lesních parcel cely neoznačila, i když stabilizace měřických bodů je dle zákona povinnost vlastníka pozemku. Mám zkušenosti z jedné obce, kdy paní bydlící ve městě svou parcelu prodala firmě, která tam bez povolení vykácela téměř všechny silné duby, a co je nejhorší, ještě káceli u souseda. Les byl také kdysi vyměřen, řádné označení si však v lesíku se 60 parcelami provedl jen jeden. Co pomůže, že již před časem bylo na pozemek nařízeno synovské zástavní právo. Pochybuji, že firma učiní lesopěstitelská opatření, když je v exekuci. Nevím a nepochopím, proč někteří vlastníci nechávají vyměřit úzké parcely orné půdy, jestli mají představu, že se někdy v budoucnu bude na polích znovu obdělávat kravkami. Já si to nemyslím, takováto doba je překonána historickým vývojem, nikoliv politickou změnou systému. Rozpadnou-li se současná zemědělská družstva, pronajme si pole farmář a pomalu je bude skupovat. Musím vzpomenout, jak se zemědělství vyvíjelo v našem kraji Vyvážený rozpočet obce základ jejího hospodaření po celý rok (dokončení z první strany) průměrná výměra 1 parcely Hradčovice m 2 1,77 ha 0,38 ha 258 0,21 ha Lhotka m 2 0,86 ha 0,19 ha 103 0,12 ha sousední vesnice pro srovnání Veletiny m 2 0,60 ha 0,09 ha 182 0,05 ha Popovice m 2 1,20 ha 0,19 ha 915 0,08 ha K pozemkovým úpravám, které se kromě fyzického rozměřování v podstatě skončily. Domníval jsem se, že nejdříve se bude fyzicky vyměřovat a potom se budou tvořit mapy. Toto však mně vyvrátil přímo terénní geodet s tím, že projektant také nejdříve nakreslí projekt, podle něhož se staví. Letecké snímky, které tvořily určitý základ nových pozemkových map, jsou v současnosti dostatečně přesné pro tuto potřebu. Chybou však myslím je, že snímky nerozeznávají skutečný lesní porost dle definice lesního zákona. Pozemek se dvěma duby, planou trnkou, bezem nemůže být označen jako les, takže si myslím, že geo firmy by měly zaměstnávat vysokoškolsky vzdělané lesníky, kteří by znalecky předem dle snímků posuzovali, zda se skutečně jedná o lesní pozemek. Snažil jsem se, aby projektant takové pozemky do LPF nedával, případně stávající vyjmul. Na lhotském katastru se podařilo z lesa odstranit soukromé parcelky při obecním akátí v Čupech ze zadní strany. Na hradčovském katastru evidenční holiny v trati Jamný, výběžky, které fyzicky neexistují v lesíku Boří směrem k hradčovskému potoku. V lesíku Boří zase nešťastně přibyla jedna obecní parcela ze strany SV a soukromá z JV strany. Zásluhou pana starosty a jeho osobní návštěvy u ředitelky pozemkového úřadu se po 75 letech fyzicky vyměřily a zařadily do odpovídající kultury pozemky v Dřínovci a horním Březí, i když se jednalo o oblast mimo pozemkové úpravy. Nedal se do pořádku celý okraj selského lesa zv. Zamaršovčí, i když se to při předchozím vyměřování lesů slibovalo. Lesníkům to bude v budoucnu ztěžovat službu. Pro lesníka je nejlepší přirozená hranice parcel. Terénní rýhy, které neustálým dědičným dělením pozemků ztratily svůj význam, dále správně uvedené lesní cesty na mapách, a hlavně okraje lesa, jeho výběžky do polí. Ale nemůže být jeho šířka dle mapy např. 21 m, když má ve skutečnosti jenom 14 m. Více jak polovina vlastníků si před léty vyměřené par- v minulosti. O stabilitě selských rodů není v 16. až do poloviny 17. století ještě ani potuchy. Až povstání nevolníků urychlilo rozhodnutí o pozemkové reformě a vydání patentu Marií Terezií, kterým byly zrušeny mimořádné robotní povinnosti a rozsáhlá pozemková reforma nařízená ředitelem komorních statků Raabem, která spočívala v přidělení většiny panské půdy nevolníkům. Před tímto údobím byly sice také svobodné pozemky, většinou vinohrady. Vlastnictví vinohradů bylo zapisováno v tak zvaných horenských knihách. Například takto: Zápis r Jan Bartůšek oznámil právu horenskému, že odkoupil za 18 zl. 20 kr. 4 achtely panských vedle Jury Šimka. Jak se orientovali, kde mají pozemky: 1 louka svobodná, vedle Volara 1 louka u Okrouhlice mezi duby, 1 svobodná role u Cukrové studánky atd. Parcely se nečíslovaly. Mapy však již existovaly, hlavně panské půdy, což dokazuje spor Veleťanů o les Hradovce, který obec s panstvem prohrála. Soudili se o majetek i dříve, což dokazuje spor buchlovských a napajedelských pánů s velehradským klášterem o užívání lesů. Grunty se nesměly až do roku 1868 dělit. Mnohá děvčata ze statku se proto ani nevdala, aby jejich bratr zachoval grunt celistvý. p vydání zákona v roce 1868 o svobodné dělitelnosti pozemků nastává nešťastné dělení parcel. A z této doby pocházejí i názvy Čtvrtky, Čtvrťa a někde Čtvrtňa. A jak říká Franta Hruboš, byl to pozemek široký na 1 pokos ruční kosou. Alois Martinec 5. obnovení sousoší sv. Cyrila a Metoděje za , Kč 6. vymalování knihovny a její vybavení novým nábytkem v hodnotě , Kč. 7. finanční podpora výstavby hasičské zbrojnice ve Lhotce ve výši , Kč 8. podpora úpravy zázemí hasičské zbrojnice v Hradčovicích částkou , Kč 9. podpora rekonstrukce myslivecké chaty Bukovina ve výši , Kč 10. pořízení kompostérů k likvidaci biologicky rozložitelného odpadu pro domácnosti a štěpkovače pro potřeby obce, vše v hodnotě cca , Kč Pro realizaci těchto hlavních i dalších dílčích akcí se výchozím bodem stal zejména výsledek hospodaření obce za rok 2011, který k vykázal zisk ve výši , Kč, a také očekávané příjmy obce za rok 2012, a to ve výši , Kč. Jak vyplývá z finanční náročnosti výše uvedených hlavních investičních akcí a v rozpočtu dále zahrnutých dalších opatření, počítá obec v roce 2012 s výdaji ve výši , Kč s tím, že tyto vyšší výdaje dostatečně pokryje ze zisku vykázaného k Nelze opomenout ani to, že záměrem obce je realizovat některé z finančně náročnějších akcí dotací, a to jak z rozpočtu státu, tak Zlínského kraje. Tak by tomu mělo být v případě nákupu kompostérů a štěpkovače (očekávaná výše dotace 621 tisíc Kč), rekonstrukce místní komunikace Padělky a veřejného osvětlení, které se zde nachází (hodnota 630 tisíc Kč) nebo obnovy drobné sakrální památky (70 tisíc Kč). Stejně jako v případě tvorby a schvalování rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na léta budou občané s naplňováním přijatého rozpočtu průběžně seznamováni, a to jednak na jednotlivých veřejných zasedáních zastupitelstva obce, tak také prostřednictvím Hradčovských listů. starosta obce

4 Krátce z činnosti MS Hradčovice V roce 2011 byla činnost mysliveckého sdružení Hradčovice velmi bohatá. Mimo hlavní činnost, kterou je bezesporu péče o zvěř a lov, jsme se snažili i o co nejlepší společenské a kulturní vyžití nejen našich členů, ale i pozvaných hostů a našich manželek. Mezi takové akce určitě patřil i Štěpánský babský hon, který se konal dne Na srazu, který byl u farmy ZD v Hradčovicích, se sešli nejen myslivci, ale i jejich manželky, případně přítelkyně, pozvaní honci a jejich manželky a to v hojném, až překvapivém počtu. Byla to v našich podmínkách premiéra a podle mého subjektivního názoru velmi vydařená. Chtěli jsme našim ženám ukázat nejen krásu myslivosti při společném honu, ale i to, že taková činnost je i fyzicky namáhavá a v neposlední řadě jim naznačit, že si vážíme jejich podpory, bez které by tato činnost nešla provozovat. Další akcí za účasti našich manželek a pozvaných hostů byl již tradiční večírek na ukončení roku, který se konal na odchovně Lhotka. K tanci a poslechu hrála skupina Systém z Bánova, k občerstvení byly připraveny myslivecké speciality. I tato akce byla velmi vydařená, což dokládají ohlasy zúčastněných. I nadále bychom chtěli v takových činnostech pokračovat, neboť akce takového typu nejen doplňují naši činnost v kulturní oblasti, ale zejména utužují kolektiv a přispívají k jeho stmelování. Také v roce 2012 nás čeká hodně úkolů. Zejména je před námi oprava mysliveckého zařízení Bukovina, na kterou jsme získali dotaci z dotačního programu Obnova venkova. V současné době probíhá výběrové řízení. Stavební práce by měly být zahájeny v co nejkratší době tak, aby jejich realizace byla ukončena do konce května Dovolil bych si touto cestou poděkovat Obci Hradčovice za poskytnutí půjčky na realizaci projektu do doby vyplacení dotace a poskytnutí finančního příspěvku, kterým se žadatel na projektu musí podílet. Zejména bych chtěl poděkovat starostovi obce za vstřícnost a podporu při společných jednáních a celé realizaci. Karel Sedláček, předseda MS Změny na a v knihovně V průběhu loňského října dostala hradčovská knihovna se sídlem na Lhotce krásný nový kabát. Původní omšelou fasádu vystřídala jásavě zelená a spolu s novými okny a dveřmi tak navozuje dojem dobře udržované budovy, která jako by zvala k návštěvě a posezení. Další výzvou je probíhající zpracování a zútulnění stávajících vnitřních prostor knihovny. Nová výmalba, bytelné police na knihy i malý čtenářský koutek pro děti jsou téměř hotovy, zbývá už jen dovybavit zastaralý knižní fond a přitáhnout čtenáře všech věkových kategorií. Je jasné, že v dnešní době, kdy lidé obrátí každou korunu v ruce dvakrát, nepůjde o změnu okamžitou, ale postupně by se knihovna na Lhotce mohla stát místem, kam se lidé rádi vracejí ať už pro hezkou knížku nebo jen na kousek řeči. Ve spolupráci s knihovnou B. Beneše Buchlovana se v současnosti nakupují především knihy pro děti, ale jsou zde i některé atraktivní tituly pro dospělé. Knihovna je prozatím otevřena každé úterý v době od do hod., stolní tenis se hraje každé úterý a čtvrtek od do hod. V případě zájmu je možno knihy zapůjčit i mimo otvírací dobu po domluvě prostřednictvím ové adresy Veronika Jančová

5 Výlet do Kroměříže Když již koncem roku 2011 zvažovali členové Mužského pěveckého sboru, čím a jak završit své celoroční účinkování, padl návrh na výlet do Kroměříže. To proto, že již několikrát před tím se hovořilo o návštěvě zdejších Arcibiskupských sklepů, tak známých po celé jižní Moravě. To proto, že jako průvodce po tomto městě, po jeho památkách i místech víry, nám byl nápomocen náš kamarád, zdejší rodák Otec Pavel Stuška, působící na kroměřížském Arcibiskupském gymnáziu. Návštěvu Kroměříže, za účasti i našich manželek, jsme uskutečnili v sobotu 17. ledna tohoto roku. Zahájili jsme ji již společným obědem s Otcem Pavlem ve známé restauraci Černý orel. Následně jsme pokračovali prohlídkou několika zdejších kostelů, které svou historií i významem patří k duchovním skvostům naší země. Nechyběla ani návštěva Arcibiskupského gymnázia s odborným výkladem našeho průvodce a shlédnutím výstavy vánočních Betlémů v té době vystavovaných v jedné z kaplí této školy. Náš výlet jsme završili návštěvou vinných sklepů. Se zájmem jsme poslouchali slova průvodkyně vyprávějící o historii této stavby. Ocenili důmyslnost jejího řešení i účel užití a ochutnali to, co v sobě skladuje. Nelze nevzpomenout, že potěšením pro naše společníky a průvodce, Otce Pavla i ty další jako i pro nás samotné, byla slova a melodie písní, které jsme na jejich přání i dle vlastního rozhodnutí, po dlouhou dobu příjemného posezení, jak už to při návštěvě vinných sklepů bývá, tam odzpívali. Náš výlet se zdařil. Poděkování za to patří hlavně našemu průvodci, Otci Pavlovi Stuškovi. K zápisu do kroniky sboru tak přibyla nejenom další stránka o činnosti hradčovských mužáků, ale hlavně v každém z nás zůstal skutečný prožitek jednoho sobotního dne života každého z nás. Z kroniky Mužského pěveckého sboru Aktivním zapojením v projektu Recyklohraní (sběr elektrozařízení, baterií) naše škola nasbírala hodně bodů. Za získané body jsme z katalogu dárků vybrali pro naše žáky pingpongový stůl. Všem, kteří nás podpořili, tímto děkujeme a těšíme se za další spolupráci. ZŠ Hradčovice Bobové závody Letošní zima byla na sněhovou nadílku skoupá, takže když v půli února začaly poletovat vločky a vše nasvědčovalo tomu, že minimálně ještě jeden den na zemi vydrží, rozhodl se přípravný výbor ze základní školy nemeškat a narychlo uspořádal již tradiční bobové závody. Děti tuto akci vždy vítají s nadšením schválně zkuste najít žáčka, který raději bude sedět v lavici, než aby se mohl prohánět po zasněžených Škubancích. Čtvrteční dopoledne bylo prosyceno očekáváním, každý tajně v koutku duše doufal, že letos by třeba ty stupně vítězů mohly vyjít Boje byly urputné, napínavé i zábavné. Počasí nám přálo a na některých fotkách je vidět, jak moc se chtěla paní Zima vytáhnout. Z vítězství ve svých kategoriích se nakonec radovali tito šampioni a šampionky: Anička Omelková, Jana Mošťková, Pavel Řihák, Bětka Světinská a Radek Hlaváč, ale drobnou sladkost si za velké nasazení odnesli všichni mladí sportovci. Bobovým závodům zdar! SBĚR PAPÍRU Základní škola a ml. žáci Lvíčata při SDH Hradčovice se společně zapojili do Ekosoutěže Sběr papíru s Rudou Sběrňáčkem organizovanou Sběrnými surovinami Uh. Hradiště. Pro všechny, kterým není lhostejné životní prostředí, a kteří nás chtějí v soutěži podpořit (a pomoci nám tak získat za sběr finanční odměnu) platí několik informací: pevným motouzem musí být svázán běžný papír (noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez obalů, sešity) zvlášť musí být svázán karton (vlnitá lepenka aj. ) Výkupní cena u tohoto druhu papíru je totiž nižší. veškerý papír musí být čistý a suchý! Začínáme již nyní, proto sbírejte a třiďte. V průběhu soutěže, která potrvá do vyhlásíme sběrné dny , a 8. 6., kdy nám můžete sběr do ZŠ přivézt. Nejbližší sběrný den bude tedy pátek v době od 12 do 17 hod. Sběr můžete také odevzdat v hasičské zbrojnici a to každé úterý v době od 16 do 18 hod. Všem, kteří nepotřebný papír místo do kontejneru poskytnou nám, děkujeme. žáci ZŠ Hradčovice a ml. žáci Lvíčata SDH Hradčovice

6 Veřejné projednání projektu na opravu příjezdové komunikace k budově oú a rozšíření parkoviště před obecním úřadem Zastupitelstvo naší obce svým rozhodnutím č. 12/112, přijatým na 12. zasedání, které se konalo 27. března 2012, rozhodlo předložit návrh vedení obce na opravu místní komunikace před budovou OÚ širší veřejné diskuzi. Získat tak podněty od samotných občanů pro další rozhodování o rozsahu prací, případně zda-li daný záměr realizovat nebo jej odložit. by však mělo být nové parkoviště vybudování je zřejmé, že by to mělo být souběžně i s opravou povrchu vozovky. Předběžné náklady na opravu asfaltového povrchu jsou vyčísleny na cca 330 tisíc Kč. Náklady na rozšíření parkovacích ploch na cca 215 tisíc Kč. Cena zpracování projektové dokumentace na 12 tisíc Kč. Záměrem projektu je: a) opravit dnes již dosti poškozený asfaltový povrch této komunikace trpící hlavně nedostatečným odvodem dešťové vody, a to hlavně v příjezdové části komunikace. b) doplnit chybějící obrubníky kolem celého prostoru, hlavně v případě výjezdové části komunikace c) souběžně s tím rozšířit i parkovací možnosti, a to tak, že: 1. vybudovat nový parkovací prostor po pravé straně příjezdové komunikace, cca o 9 parkovacích míst, 2. rozšířením příjezdové komunikace cca o 1 m, a do středového travnatého prostoru, uchovat současná místa k parkování vozidel souběžně vedoucích s touto komunikací v celkovém počtu 5 míst. d) odvodnění příjezdové části komunikace a zamýšleného nového parkoviště řešit vsakovací jímkou, vybudovanou uprostřed travnatého prostoru e) v neposlední řadě provést zahradní úpravu daného prostoru, a to výsadbou v přední a zadní části současné středové travnaté plochy. Při Vašem posuzování předloženého záměru lze vše řešit i tak, že lze provést opravu povrchu komunikace bez budování nového parkoviště. Pokud Rozhovor s Davidem Poláškem Jak ses k výtvarné a současně technické profesi dostal? Byl to tvůj zájem od dětství, nebo to vyplynulo z nějaké souhry šťastných okolností? Ano, od dětství. Začalo to zvýšeným zájmem o výtvarnou výuku na základní škole, odkud jsem odcházel na částečně restaurátorský a sochařský obor do Luhačovic. Po maturitě jsem však začal řešit problém s příliš vysokou úrovní tradicionalismu mého oboru a chtěl jsem se věnovat více progresivní specializaci, která je v současnosti více nepostradatelná. Proto jsem se rozhodl pro studium druhé střední školy v Uherském Hradišti UMPRUM. Zde jsem získal značný individuální program a mohl jsem studovat jen design, angličtinu, technologie a připravovat se tak na přijímací zkoušky na univerzitu do Zlína. Tam jsem po třídenních talentových zkouškách uspěl a čekalo mě 5 let studií na magistra umění. V ateliéru designu u prof. akad. sochaře Pavla Škarky jsem nejprve skládal bakalářské státnice z dějin umění a designu, technologií a samotného projektu, tehdy to byla karosérie sportovního vozu. O 2 roky později jsem absolvoval fakultu s diplomovou prací na téma Design agrární techniky. Ještě v průběhu studií jsem si zařídil živnost a od roku 2010 do dneška pokračuji v podnikatelské činnosti tohoto oboru. Průmyslový design je snad jediná oblast výtvarné tvorby, jejíž produkt je určen nejširší veřejnosti. Není však pro výtvarníka poněkud frustrující, když netvoří raritní kus a většinou sám zůstává anonymně v pozadí? Frustrující to může být pro někoho, kdo od této profese očekává masivní mediální obraz, jako je například viditelný v oblasti hudebního a filmového průmyslu. Taková honba za popularitou často odvádí designéra od samotné podstaty tohoto řemesla kterou je právě vytvářet takové produkty, které usnadňují a vykreslují soužití mezi člověkem a produktem. Vytváření raritních kusů, či malosériové produkce je často spojeno s osobní touhou vytvářet zcela originální hodnoty pro jednotlivce nebo úzkou skupinu klientů. To jsou díla designérů a studií která jsou zaměřena na vlastní tvorbu a rozvoj vlastní značky. Moje tendence se ubírá tím druhým směrem, a to spolupráce s klienty a firmami na vývoji většinou masově produkovaných věcí, které se dostávají mezi více lidí. Pokud se navíc takový produkt prosadí a vytváří mezi lidmi vysokou hodnotu, přináší právě tento postoj k designu větší satisfakci než uspokojení pouze jednotlivce protože jste v ten okamžik obstáli před veličinou. Zdá se mně, že v oblasti průmyslového designu je veřejnost více otevřená avantgardním tvarům. Designér si patrně může dovolit více než třeba architekt. Cítíš nějaká omezení, kdy by to už u zákazníků neprošlo?

7 Musí být designér vybaven i jistou intuicí? Všechny oblasti a specializace užitého umění i architektury mají stejné možnosti. Vše záleží na společnosti a kapitálu. Nemyslím si, že by design měl mít významněji snazší cestu v prosazování avantgardy než architektura. Pravdou může být ten fakt, že průmyslový a jakýkoli další design pracuje s menším měřítkem a tím pádem i s menšími finančními náklady na realizaci než je výstavba progresivně futuristických staveb á la Future Systems resp. stavby Jana Kaplického zde už architektura bojuje s názorem společnosti a neduhy byrokracie. Co se týká omezení, to je zde neustále. Je třeba pochopit, že v tom vrcholovém industriálním a transportním designu je návrhář jen jedním článkem z mnoha a mnohdy mají větší pravomoci vývojáři a inženýři, kteří stojí za tím podstatným funkčním dílem a design už dotváří ten vizuální vjem, který potom zákazník zpozoruje jako první. Více tedy designér bojuje s názorem techniků a vedení firmy než s názorem koncového zákazníka. Lidé můžou určit jen částečně předobraz finálního produktu na základě průzkumů veřejného mínění, ke kterým všechny větší firmy mají přístup a znají dobře své zákazníky. Ke zmíněné intuici bych přidal souhlas, že je nutná. Jsou produkty, u kterých se sází na zpracování a tradici, ale jsou i produkty, které mají určovat budoucnost a nové směry v průmyslu. A zde právě musí mít designér odhad na možné potřeby lidí za X let. V tomhle se proslavil Apple. Díky chytrému managementu dokresleným simplicitním minimalistickým designem, který se opírá o pravidla světoznámého designéra Dietra Ramse z 80. let minulého století, vytváří nadčasový produkt. Je potřeba sledovat i regionální vkus či vkus zákaznické skupiny? Soudím, že např. vyhraněně asijsky vyhlížející asijské auto by v Evropě obchodně propadlo, i když žijeme v globálně propojeném světě. Regionální vkus je podle mého už příliš detailní a neznám žádnou větší industriální firmu která by sázela na vývoj a prodej do jedné oblasti země. Přeci jen se zvyšuje tendence uspět i ve světě a prohlubovat zájem za hranicemi. Regionální vkus a potřeby se týkají především lidových řemesel, které jsou především v malých městech a vesnicích stále zakořeněny. Důležitější je pro firmy a jejich design cílová skupina ve více jasných rovinách mládí vs. stáří, bohatí vs. chudí, luxus vs. standard, ekologie vs. kašleme na ekologii, univerzální vs. specifický, uniformní vs. netradiční, atd. Po těchto analýzách si firma stanoví výslednou rovnici = Př. Budeme vyrábět pro starší generaci ve standardních materiálech s důrazem na ekologii a produkt bude charakterizován jasnou specifickou funkcí s jednoduše pochopitelným uniformním designem. Takhle zvolená strategie se potom zacílí na všechny, do této specifikace spadající lidi v zemi nebo i celém světě. Proto nemůže být produkt odvozen z regionální tématiky, protože by nebyl produkt pochopen za hranicemi třeba v Dánsku. Podle toho nemůžu souhlasit, že by asijské automobily obchodně propadly na evropském trhu, když tomu tak vůbec není. Tradice jednotlivých zemí se začínají v designu stále více uniformovat na základě globálního zájmu a poznat rozdíl mezi evropským, asijským a americkým produktem bude čím dál těžší. Pokud zůstanu u automobilismu, již teď víme o třech asijských značkách, které těm evropským nedají spát. Síly se srovnávají nejenom v technice, ale i designu. Získal jsi v dálném Singapuru prestižní ocenění. Nestalo se tak jistě náhodou. Jistě se před tebou otvírají pro většinu z nás netušené možnosti, čeho bys rád dosáhl? Už v samotném ocenění Red Dot Design Award se nabízí vyšší cíle, které by mně udělaly radost a to získat tuhle cenu taky za již vyráběný produkt. Traktor je zatím jen koncept, vize jednoho designéra, který si chtěl zpestřit diplomovou práci. Taky bych byl rád, pokud se nám podaří s firmou Zetor v létě postavit modelový prototyp, který by mohl putovat po agrárních a designérských výstavách a veletrzích. Z dlouhodobých profesních cílů mě samozřejmě zajímá růst vlastního design studia a spolupráce se zajímavými a inovativními firmami v Česku i zahraničí, kde můžu uplatňovat a prohlubovat své znalosti z oboru průmyslový a dopravní design. Mám rád výzvy a rád se pouštím i do složitějších projektů, které mě nutí je studovat a spolupracovat s lidmi v jiných oborech. Například v leteckém a elektrotechnickém průmyslu, designu jízdních kol nebo domácích elektrospotřebičů. Nesplněným snem však pro mě nadále zůstává návrh karoserie sportovního vozu pro okruhové závody. Tvůj úspěch s traktorem měl širokou mediální odezvu. Že pocházíš ze Lhotky si povšimli možná jen ti, kdo tě znají. Jaký máš vztah k rodné vesnici a chtěl bys zde zůstat? Žiji tady již 27 let, a to znamená velkou vazbu, která se těžce přerušuje. Takže vztah velmi pozitivní. V širším měřítku mi celý zlínský kraj vyhovuje a taky proto jsem zde studoval a dále zde zůstávám i s pracovními aktivitami. Jak je známo, Zlín je zakládajícím městem českého designu, a proto pro mě zůstává lukrativní adresou. Jestli na Lhotce zůstanu nastálo, nevím. Vše se vyvíjí od vlastních preferencí, které jsou neustále na pochodu a je příliš brzy určit radikální rozhodnutí. Vše se bude odvíjet od pracovních zájmů tady nebo v zahraničí. Každopádně Morava je pro mě v současnosti jasnou volbou. Hradčovjany a Lhoťany tvůj úspěch jistě potěšil. Určitě ti budou držet palce a těšit se na další podobné zprávy. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí.

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVICE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVICE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVICE ZA ROK 2012 Audit obce byl proveden dne 04.09.-07.09.2012 a 21.2. - 25.2.2013 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Mgr.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZÁ VĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVlCE ZA ROK 2011

ZÁ VĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVlCE ZA ROK 2011 ZÁ VĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVlCE ZA ROK 2011 Audit obce byl proveden dne 25.11.-29.11.2011 a 15.2. - 16.2.2012 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více