1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA"

Transkript

1 1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Postní regenerace Před časem jsem četl zajímavou informaci o tom, že se buňky našeho těla stále regenerují, takže asi po sedmi letech se z velké části obnovují. Tento proces se však s postupujícími léty zpomaluje, a tak se na naší tváři začnou objevovat vrásky známky přicházejícího stáří. Bohatě rozvinutý kosmetický průmysl se sice snaží tento proces obelstít, ale zcela přelstít se mu to nepodaří. Sám Pán však dal najevo, že mu nevadí naše snaha udržet si co nejdéle síly tělesné i duševní. Svědectvím jsou všechny druhy léčivých bylin a také velké množství zřídel léčivých pramenů, které jsou schopny regenerovat naše tělesné síly. Sv. Pavel v listu Korinťanům píše: tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova. (2 Kor. 4,15) Chce nám připomenout, že přes veškeré snahy zůstat mladými všichni stárneme a postupně zakoušíme ubývání sil. Měli bychom investovat nejen do regenerace těla, ale také naší nesmrtelné duše. Postní doba je obdobím, ve kterém nás církev upozorňuje na nutnost věnovat se více regeneraci života duše. Sv. Pavel konstatuje, že i duše se může regenerovat, ba dokonce zmlazovat. Stačí vzpomenout na matku Terezu z Kalkaty, zakladatelku Dcer misionářek Boží lásky, která ke konci života přes svou vrásčitou tvář vyzařovala naději a lásku. Všichni jednou ztratíme svou tělesnou schránku a nepomůže nám už žádná omlazovací kúra. Měli bychom se tedy snažit o to, aby se i na nás naplnila slova sv. Pavla o tom, že duše se může zmlazovat stále znova. Postní doba nám ukazuje, jaká cesta k tomu vede. První předpoklad je, že máme chuť a odvahu se do toho pustit. Požehnané Velikonoce a krásné jarní dny přeje redakce a vedení obce Odvahu udělat si na začátku postu svůj soukromý duchovní program. Ptát se sám sebe, kde nás bota tlačí. Když si lidé dělají novoroční předsevzetí, tak málokdy v něm vytrvají a splní ho, protože celý rok je přece jen dlouhá doba. Postní doba však trvá jenom 6 týdnů, a to se přece dá vydržet. Přeji vám tedy, ať si každý najdeme tu svou parketu, na které chceme letošní půst prožít k posílení a omlazení své duše a také radosti našeho Pána. A pro povzbuzení malý příklad ze života. Stalo se to v listopadu 1943 při bombardování. Lidé seděli ve sklepě a najednou přišel do protiletadlového krytu člověk a volal: Kdo se chcete zachránit, musíte ven! Náš dům hoří a brzo se zřítí! Ale většina myslela, že je ve sklepě bezpečno, proto za mužem šlo jenom pár lidí. Nebylo to lehké. Museli lézt dírou ven, prodírat se plameny. Jen mokrá deka přes hlavu je uchránila před nejhoršími spáleninami. Konečně vylezli, byli zachráněni. Neudělali ani sto kroků, když ohlušující rána oznamovala, že dům se zřítil. Všichni, kteří neměli odvahu riskovat průchod plameny, zahynuli. P. Antonín Kupka Vyvážený rozpočet obce základ jejího hospodaření po celý rok Období konce předcházejícího roku a první měsíc roku nastupujícího je pro činnost každé organizace dobou tvorby nástrojů pro své hospodaření. Nejinak je tomu i v činnosti všech obcí, naši nevyjímaje. Správně sestavený rozpočet pak tvoří základní páteř pro její činnost a následně pro život obce jako celku. Základní obrysy rozpočtu obce Hradčovice na rok 2012 začalo její vedení tvořit již v prosinci předcházejícího roku. Následně ve spolupráci s finanční komisí připravilo návrh rozpočtu, který byl i s rozpočtovým výhledem na období vyvěšen na úřední desce obce. Těmito základními dokumenty hospodaření obce na tento rok se zabývalo zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 24. ledna Ze schváleného rozpočtu vyplývá, že v letošním roce jsou v naší obci plánovány tyto hlavní investiční stavby: 1. rekonstrukce místní komunikace Padělky v hodnotě díla , Kč 2. rekonstrukce veřejného osvětlení Padělky ve výši , Kč 3. výstavba parkoviště u hřbitova v hodnotě , Kč 4. předláždění chodníku v části Dolní konec za , Kč (pokračování na třetí straně)

2 ROZPOČET OBCE HRADČOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY Daňové příjmy , Správní poplatky , Poplatky ze psů , Poplatky za využívání veřejného prostranství 7 000, Poplatky za likvidaci komunálního odpadu , Sběr a svoz komunálního odpadu (podnikatelé a příspěvek EKO-KOMu) , Poplatky za hlášení 6 000, Hřbitovní poplatky , Bytové hospodářství nájemné , Nebytové hospodářství nájemné , Pronájem vodovodu , Příjmy z lesního hospodářství , Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu (obecní úřad ,, školství , ) , Investiční dotace kompostéry + štěpkovač , Investiční dotace na vybudování hřiště u MŠ , Příspěvek na žáky od obce Drslavice , Příspěvek na žáky od obce Veletiny , Pronájem a prodej pozemků , Úroky a dividendy , Pronájem víceúčelového hřiště , Nahodilé příjmy , Odvody PO - MŠ, ZŠ , Půjčka MS Hradčovice , PŘÍJMY CELKEM , VÝDAJE Lesy pěstební činnost , Komunikace a chodník Padělky, předláždění chodníku Dolní konec, , parkoviště u hřbitova Odpadní vody , Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice) , Sběr a svoz nebezpečného odpadu , Sběr a svoz tříděného odpadu , Bioodpad kompostéry + štěpkovač , MS Hradčovice půjčka , Předškolní zařízení , Základní školství (provoz) , Knihovna (provoz + regály) , Kultura (jubilanti, beseda s důchodci, hody, Den obce, ) , Zachování a obnova památek sousoší Sv. Cyrila a Metoděje , Nový územní plán obce , Tělovýchovná činnost (Sokol, odměna správce hřiště) , Požární ochrana (výstavba můstku u zbrojnice Hr., SDH Lhotka , ) , Pohřebnictví (odvoz odpadu, opravy, voda) , Sdělovací prostředky ( bezdrátový rozhlas ,, Hradčovské listy) , Veřejné osvětlení (pasportizace veřejného osvětlení , Kč, , veřejné osvětlení Padělky , Kč, provoz, opravy) Provoz veřejné silniční dopravy (dotace kraji) , Vzhled obce a veřejná zeleň , Zdravotní středisko (opravy a udržování) , Bytové hospodářství opravy bytů , Ochrana obyvatelstva krizový stav , Vodní díla rybníky , Nákup pozemku , Stroje odklízecí technika , Mzdy zaměstnanců OÚ (platy, odvody, ) , Odměny členům zastupitelstva (starosta a zastupitelé, odměny a odvody) , Činnost místní správy , Platba daní za obec , Příspěvky mikroregionu, sdružení , Služby peněžních ústavů , VÝDAJE CELKEM , Příjmy roku 2012: Výdaje roku 2012: , Kč , Kč Schodek rozpočtu: Zůstatek z roku 2011: , Kč ,01 Kč Kulatá výročí obce a příprava na jejich oslavy v roce 2012 Rok 2012 bude v životě naší obce a některých organizací a spolků zde působících i rokem významných výročí. Letos uplyne 765 let od první písemné zmínky o obci Hradčovice a 15 let od doby prvního veřejného vystoupení Mužského pěveckého sboru, jenž v naší obci působí. Obě tato historická výročí zamýšlí zastupitelstvo obce oslavit v rámci Dnů obce, které plánuje na dny června 2012, a to obdobným způsobem, jak byly zorganizovány a jak proběhly Dny obce v roce předcházejícím. Mají-li to však být Dny celé naší obce, každého z nás, je nezbytně nutné zapojit již do jejich příprav a následně i do jejich uskutečnění co největší počet spolků a organizací a také zájemce z řad samotných občanů. Proto se vedení obce již počátkem tohoto roku obrátilo na všechny spolky a organizace, na základní školu a školu mateřskou, s požadavkem vlastního příspěvku k zabezpečení průběhu plánovaných oslav a jejich naplnění. Vize oslav rozdělená do tří dnů počítá jednak s akcemi kulturního, společenského i duchovního rozměru. Organizátoři očekávají, že se podaří i letos uskutečnit darování krve na počest Dnů obce v nemocnici v Uh. Hradišti a že počet dárců nebude menší, než tomu bylo v roce V neděli 17. června plánujeme sloužit mši svatou za farníky a odpoledne požehnat nově obnovenému sousoší sv. Cyrila a Metoděje jako základní počin obce v době příprav na oslavy výročí jejich příchodu na Moravu, které si plánuje celá země připomenout v následném roce. Bohatá škála nastíněných plánovaných akcí vyžaduje i důkladnou přípravu. Proto i prostřednictvím tohoto článku se vedení obce obrací na všechny, kteří chtějí svým dílem přispět k naplnění daného díla, za což si dovoluje předem poděkovat. Jan Popelka, starosta obce Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 Jednou z prvních velkých zkušeností pro každého žáčka je zápis do 1. třídy. Ten na naší škole proběhl v úterý 17. ledna Celkem 18 dětí (Hradčovice a Lhotka 14, Drslavice 2, Veletiny 2) se nám snažilo předvést, co všechno už umí a dovedou. Potěšila nás jejich dobrá nálada, ochota spolupracovat i nadšení, kterým nás ujistily, že se do školy skutečně těší. Prozatím bylo přijato 14 budoucích prvňáčků. ZŠ Hradčovice

3 Lesní hospodářství na katastrech obcí Hradčovice a Lhotka v roce 2011 V probírkách a obnovných těžbách obec vytěžila 460 m 3 dřevní hmoty. Probírky v porostech + 40 let jsme provedli na ploše 9 ha. Prořezávek se provedlo 0,59 ha. Zalesňování umělou sadbou se neprovádělo. Vykazovalo se zajištění kultur z přirozeného zmlazení na ploše 0,54 ha, na které dotace Kč/ha. V lesích drobných vlastníků se prováděly probírky v porostech + 40 let na ploše 1,31 ha s výtěží 8,61 m 3. Porost přirozeně zmlazen na ploše 0,04 ha. obec počet vlastníků les. pozemků nejmenší vlastník les. pozemků největší vlastník les. pozemku průměrná výměra na 1 vlastníka počet vlastníků lesních parcel cely neoznačila, i když stabilizace měřických bodů je dle zákona povinnost vlastníka pozemku. Mám zkušenosti z jedné obce, kdy paní bydlící ve městě svou parcelu prodala firmě, která tam bez povolení vykácela téměř všechny silné duby, a co je nejhorší, ještě káceli u souseda. Les byl také kdysi vyměřen, řádné označení si však v lesíku se 60 parcelami provedl jen jeden. Co pomůže, že již před časem bylo na pozemek nařízeno synovské zástavní právo. Pochybuji, že firma učiní lesopěstitelská opatření, když je v exekuci. Nevím a nepochopím, proč někteří vlastníci nechávají vyměřit úzké parcely orné půdy, jestli mají představu, že se někdy v budoucnu bude na polích znovu obdělávat kravkami. Já si to nemyslím, takováto doba je překonána historickým vývojem, nikoliv politickou změnou systému. Rozpadnou-li se současná zemědělská družstva, pronajme si pole farmář a pomalu je bude skupovat. Musím vzpomenout, jak se zemědělství vyvíjelo v našem kraji Vyvážený rozpočet obce základ jejího hospodaření po celý rok (dokončení z první strany) průměrná výměra 1 parcely Hradčovice m 2 1,77 ha 0,38 ha 258 0,21 ha Lhotka m 2 0,86 ha 0,19 ha 103 0,12 ha sousední vesnice pro srovnání Veletiny m 2 0,60 ha 0,09 ha 182 0,05 ha Popovice m 2 1,20 ha 0,19 ha 915 0,08 ha K pozemkovým úpravám, které se kromě fyzického rozměřování v podstatě skončily. Domníval jsem se, že nejdříve se bude fyzicky vyměřovat a potom se budou tvořit mapy. Toto však mně vyvrátil přímo terénní geodet s tím, že projektant také nejdříve nakreslí projekt, podle něhož se staví. Letecké snímky, které tvořily určitý základ nových pozemkových map, jsou v současnosti dostatečně přesné pro tuto potřebu. Chybou však myslím je, že snímky nerozeznávají skutečný lesní porost dle definice lesního zákona. Pozemek se dvěma duby, planou trnkou, bezem nemůže být označen jako les, takže si myslím, že geo firmy by měly zaměstnávat vysokoškolsky vzdělané lesníky, kteří by znalecky předem dle snímků posuzovali, zda se skutečně jedná o lesní pozemek. Snažil jsem se, aby projektant takové pozemky do LPF nedával, případně stávající vyjmul. Na lhotském katastru se podařilo z lesa odstranit soukromé parcelky při obecním akátí v Čupech ze zadní strany. Na hradčovském katastru evidenční holiny v trati Jamný, výběžky, které fyzicky neexistují v lesíku Boří směrem k hradčovskému potoku. V lesíku Boří zase nešťastně přibyla jedna obecní parcela ze strany SV a soukromá z JV strany. Zásluhou pana starosty a jeho osobní návštěvy u ředitelky pozemkového úřadu se po 75 letech fyzicky vyměřily a zařadily do odpovídající kultury pozemky v Dřínovci a horním Březí, i když se jednalo o oblast mimo pozemkové úpravy. Nedal se do pořádku celý okraj selského lesa zv. Zamaršovčí, i když se to při předchozím vyměřování lesů slibovalo. Lesníkům to bude v budoucnu ztěžovat službu. Pro lesníka je nejlepší přirozená hranice parcel. Terénní rýhy, které neustálým dědičným dělením pozemků ztratily svůj význam, dále správně uvedené lesní cesty na mapách, a hlavně okraje lesa, jeho výběžky do polí. Ale nemůže být jeho šířka dle mapy např. 21 m, když má ve skutečnosti jenom 14 m. Více jak polovina vlastníků si před léty vyměřené par- v minulosti. O stabilitě selských rodů není v 16. až do poloviny 17. století ještě ani potuchy. Až povstání nevolníků urychlilo rozhodnutí o pozemkové reformě a vydání patentu Marií Terezií, kterým byly zrušeny mimořádné robotní povinnosti a rozsáhlá pozemková reforma nařízená ředitelem komorních statků Raabem, která spočívala v přidělení většiny panské půdy nevolníkům. Před tímto údobím byly sice také svobodné pozemky, většinou vinohrady. Vlastnictví vinohradů bylo zapisováno v tak zvaných horenských knihách. Například takto: Zápis r Jan Bartůšek oznámil právu horenskému, že odkoupil za 18 zl. 20 kr. 4 achtely panských vedle Jury Šimka. Jak se orientovali, kde mají pozemky: 1 louka svobodná, vedle Volara 1 louka u Okrouhlice mezi duby, 1 svobodná role u Cukrové studánky atd. Parcely se nečíslovaly. Mapy však již existovaly, hlavně panské půdy, což dokazuje spor Veleťanů o les Hradovce, který obec s panstvem prohrála. Soudili se o majetek i dříve, což dokazuje spor buchlovských a napajedelských pánů s velehradským klášterem o užívání lesů. Grunty se nesměly až do roku 1868 dělit. Mnohá děvčata ze statku se proto ani nevdala, aby jejich bratr zachoval grunt celistvý. p vydání zákona v roce 1868 o svobodné dělitelnosti pozemků nastává nešťastné dělení parcel. A z této doby pocházejí i názvy Čtvrtky, Čtvrťa a někde Čtvrtňa. A jak říká Franta Hruboš, byl to pozemek široký na 1 pokos ruční kosou. Alois Martinec 5. obnovení sousoší sv. Cyrila a Metoděje za , Kč 6. vymalování knihovny a její vybavení novým nábytkem v hodnotě , Kč. 7. finanční podpora výstavby hasičské zbrojnice ve Lhotce ve výši , Kč 8. podpora úpravy zázemí hasičské zbrojnice v Hradčovicích částkou , Kč 9. podpora rekonstrukce myslivecké chaty Bukovina ve výši , Kč 10. pořízení kompostérů k likvidaci biologicky rozložitelného odpadu pro domácnosti a štěpkovače pro potřeby obce, vše v hodnotě cca , Kč Pro realizaci těchto hlavních i dalších dílčích akcí se výchozím bodem stal zejména výsledek hospodaření obce za rok 2011, který k vykázal zisk ve výši , Kč, a také očekávané příjmy obce za rok 2012, a to ve výši , Kč. Jak vyplývá z finanční náročnosti výše uvedených hlavních investičních akcí a v rozpočtu dále zahrnutých dalších opatření, počítá obec v roce 2012 s výdaji ve výši , Kč s tím, že tyto vyšší výdaje dostatečně pokryje ze zisku vykázaného k Nelze opomenout ani to, že záměrem obce je realizovat některé z finančně náročnějších akcí dotací, a to jak z rozpočtu státu, tak Zlínského kraje. Tak by tomu mělo být v případě nákupu kompostérů a štěpkovače (očekávaná výše dotace 621 tisíc Kč), rekonstrukce místní komunikace Padělky a veřejného osvětlení, které se zde nachází (hodnota 630 tisíc Kč) nebo obnovy drobné sakrální památky (70 tisíc Kč). Stejně jako v případě tvorby a schvalování rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na léta budou občané s naplňováním přijatého rozpočtu průběžně seznamováni, a to jednak na jednotlivých veřejných zasedáních zastupitelstva obce, tak také prostřednictvím Hradčovských listů. starosta obce

4 Krátce z činnosti MS Hradčovice V roce 2011 byla činnost mysliveckého sdružení Hradčovice velmi bohatá. Mimo hlavní činnost, kterou je bezesporu péče o zvěř a lov, jsme se snažili i o co nejlepší společenské a kulturní vyžití nejen našich členů, ale i pozvaných hostů a našich manželek. Mezi takové akce určitě patřil i Štěpánský babský hon, který se konal dne Na srazu, který byl u farmy ZD v Hradčovicích, se sešli nejen myslivci, ale i jejich manželky, případně přítelkyně, pozvaní honci a jejich manželky a to v hojném, až překvapivém počtu. Byla to v našich podmínkách premiéra a podle mého subjektivního názoru velmi vydařená. Chtěli jsme našim ženám ukázat nejen krásu myslivosti při společném honu, ale i to, že taková činnost je i fyzicky namáhavá a v neposlední řadě jim naznačit, že si vážíme jejich podpory, bez které by tato činnost nešla provozovat. Další akcí za účasti našich manželek a pozvaných hostů byl již tradiční večírek na ukončení roku, který se konal na odchovně Lhotka. K tanci a poslechu hrála skupina Systém z Bánova, k občerstvení byly připraveny myslivecké speciality. I tato akce byla velmi vydařená, což dokládají ohlasy zúčastněných. I nadále bychom chtěli v takových činnostech pokračovat, neboť akce takového typu nejen doplňují naši činnost v kulturní oblasti, ale zejména utužují kolektiv a přispívají k jeho stmelování. Také v roce 2012 nás čeká hodně úkolů. Zejména je před námi oprava mysliveckého zařízení Bukovina, na kterou jsme získali dotaci z dotačního programu Obnova venkova. V současné době probíhá výběrové řízení. Stavební práce by měly být zahájeny v co nejkratší době tak, aby jejich realizace byla ukončena do konce května Dovolil bych si touto cestou poděkovat Obci Hradčovice za poskytnutí půjčky na realizaci projektu do doby vyplacení dotace a poskytnutí finančního příspěvku, kterým se žadatel na projektu musí podílet. Zejména bych chtěl poděkovat starostovi obce za vstřícnost a podporu při společných jednáních a celé realizaci. Karel Sedláček, předseda MS Změny na a v knihovně V průběhu loňského října dostala hradčovská knihovna se sídlem na Lhotce krásný nový kabát. Původní omšelou fasádu vystřídala jásavě zelená a spolu s novými okny a dveřmi tak navozuje dojem dobře udržované budovy, která jako by zvala k návštěvě a posezení. Další výzvou je probíhající zpracování a zútulnění stávajících vnitřních prostor knihovny. Nová výmalba, bytelné police na knihy i malý čtenářský koutek pro děti jsou téměř hotovy, zbývá už jen dovybavit zastaralý knižní fond a přitáhnout čtenáře všech věkových kategorií. Je jasné, že v dnešní době, kdy lidé obrátí každou korunu v ruce dvakrát, nepůjde o změnu okamžitou, ale postupně by se knihovna na Lhotce mohla stát místem, kam se lidé rádi vracejí ať už pro hezkou knížku nebo jen na kousek řeči. Ve spolupráci s knihovnou B. Beneše Buchlovana se v současnosti nakupují především knihy pro děti, ale jsou zde i některé atraktivní tituly pro dospělé. Knihovna je prozatím otevřena každé úterý v době od do hod., stolní tenis se hraje každé úterý a čtvrtek od do hod. V případě zájmu je možno knihy zapůjčit i mimo otvírací dobu po domluvě prostřednictvím ové adresy Veronika Jančová

5 Výlet do Kroměříže Když již koncem roku 2011 zvažovali členové Mužského pěveckého sboru, čím a jak završit své celoroční účinkování, padl návrh na výlet do Kroměříže. To proto, že již několikrát před tím se hovořilo o návštěvě zdejších Arcibiskupských sklepů, tak známých po celé jižní Moravě. To proto, že jako průvodce po tomto městě, po jeho památkách i místech víry, nám byl nápomocen náš kamarád, zdejší rodák Otec Pavel Stuška, působící na kroměřížském Arcibiskupském gymnáziu. Návštěvu Kroměříže, za účasti i našich manželek, jsme uskutečnili v sobotu 17. ledna tohoto roku. Zahájili jsme ji již společným obědem s Otcem Pavlem ve známé restauraci Černý orel. Následně jsme pokračovali prohlídkou několika zdejších kostelů, které svou historií i významem patří k duchovním skvostům naší země. Nechyběla ani návštěva Arcibiskupského gymnázia s odborným výkladem našeho průvodce a shlédnutím výstavy vánočních Betlémů v té době vystavovaných v jedné z kaplí této školy. Náš výlet jsme završili návštěvou vinných sklepů. Se zájmem jsme poslouchali slova průvodkyně vyprávějící o historii této stavby. Ocenili důmyslnost jejího řešení i účel užití a ochutnali to, co v sobě skladuje. Nelze nevzpomenout, že potěšením pro naše společníky a průvodce, Otce Pavla i ty další jako i pro nás samotné, byla slova a melodie písní, které jsme na jejich přání i dle vlastního rozhodnutí, po dlouhou dobu příjemného posezení, jak už to při návštěvě vinných sklepů bývá, tam odzpívali. Náš výlet se zdařil. Poděkování za to patří hlavně našemu průvodci, Otci Pavlovi Stuškovi. K zápisu do kroniky sboru tak přibyla nejenom další stránka o činnosti hradčovských mužáků, ale hlavně v každém z nás zůstal skutečný prožitek jednoho sobotního dne života každého z nás. Z kroniky Mužského pěveckého sboru Aktivním zapojením v projektu Recyklohraní (sběr elektrozařízení, baterií) naše škola nasbírala hodně bodů. Za získané body jsme z katalogu dárků vybrali pro naše žáky pingpongový stůl. Všem, kteří nás podpořili, tímto děkujeme a těšíme se za další spolupráci. ZŠ Hradčovice Bobové závody Letošní zima byla na sněhovou nadílku skoupá, takže když v půli února začaly poletovat vločky a vše nasvědčovalo tomu, že minimálně ještě jeden den na zemi vydrží, rozhodl se přípravný výbor ze základní školy nemeškat a narychlo uspořádal již tradiční bobové závody. Děti tuto akci vždy vítají s nadšením schválně zkuste najít žáčka, který raději bude sedět v lavici, než aby se mohl prohánět po zasněžených Škubancích. Čtvrteční dopoledne bylo prosyceno očekáváním, každý tajně v koutku duše doufal, že letos by třeba ty stupně vítězů mohly vyjít Boje byly urputné, napínavé i zábavné. Počasí nám přálo a na některých fotkách je vidět, jak moc se chtěla paní Zima vytáhnout. Z vítězství ve svých kategoriích se nakonec radovali tito šampioni a šampionky: Anička Omelková, Jana Mošťková, Pavel Řihák, Bětka Světinská a Radek Hlaváč, ale drobnou sladkost si za velké nasazení odnesli všichni mladí sportovci. Bobovým závodům zdar! SBĚR PAPÍRU Základní škola a ml. žáci Lvíčata při SDH Hradčovice se společně zapojili do Ekosoutěže Sběr papíru s Rudou Sběrňáčkem organizovanou Sběrnými surovinami Uh. Hradiště. Pro všechny, kterým není lhostejné životní prostředí, a kteří nás chtějí v soutěži podpořit (a pomoci nám tak získat za sběr finanční odměnu) platí několik informací: pevným motouzem musí být svázán běžný papír (noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez obalů, sešity) zvlášť musí být svázán karton (vlnitá lepenka aj. ) Výkupní cena u tohoto druhu papíru je totiž nižší. veškerý papír musí být čistý a suchý! Začínáme již nyní, proto sbírejte a třiďte. V průběhu soutěže, která potrvá do vyhlásíme sběrné dny , a 8. 6., kdy nám můžete sběr do ZŠ přivézt. Nejbližší sběrný den bude tedy pátek v době od 12 do 17 hod. Sběr můžete také odevzdat v hasičské zbrojnici a to každé úterý v době od 16 do 18 hod. Všem, kteří nepotřebný papír místo do kontejneru poskytnou nám, děkujeme. žáci ZŠ Hradčovice a ml. žáci Lvíčata SDH Hradčovice

6 Veřejné projednání projektu na opravu příjezdové komunikace k budově oú a rozšíření parkoviště před obecním úřadem Zastupitelstvo naší obce svým rozhodnutím č. 12/112, přijatým na 12. zasedání, které se konalo 27. března 2012, rozhodlo předložit návrh vedení obce na opravu místní komunikace před budovou OÚ širší veřejné diskuzi. Získat tak podněty od samotných občanů pro další rozhodování o rozsahu prací, případně zda-li daný záměr realizovat nebo jej odložit. by však mělo být nové parkoviště vybudování je zřejmé, že by to mělo být souběžně i s opravou povrchu vozovky. Předběžné náklady na opravu asfaltového povrchu jsou vyčísleny na cca 330 tisíc Kč. Náklady na rozšíření parkovacích ploch na cca 215 tisíc Kč. Cena zpracování projektové dokumentace na 12 tisíc Kč. Záměrem projektu je: a) opravit dnes již dosti poškozený asfaltový povrch této komunikace trpící hlavně nedostatečným odvodem dešťové vody, a to hlavně v příjezdové části komunikace. b) doplnit chybějící obrubníky kolem celého prostoru, hlavně v případě výjezdové části komunikace c) souběžně s tím rozšířit i parkovací možnosti, a to tak, že: 1. vybudovat nový parkovací prostor po pravé straně příjezdové komunikace, cca o 9 parkovacích míst, 2. rozšířením příjezdové komunikace cca o 1 m, a do středového travnatého prostoru, uchovat současná místa k parkování vozidel souběžně vedoucích s touto komunikací v celkovém počtu 5 míst. d) odvodnění příjezdové části komunikace a zamýšleného nového parkoviště řešit vsakovací jímkou, vybudovanou uprostřed travnatého prostoru e) v neposlední řadě provést zahradní úpravu daného prostoru, a to výsadbou v přední a zadní části současné středové travnaté plochy. Při Vašem posuzování předloženého záměru lze vše řešit i tak, že lze provést opravu povrchu komunikace bez budování nového parkoviště. Pokud Rozhovor s Davidem Poláškem Jak ses k výtvarné a současně technické profesi dostal? Byl to tvůj zájem od dětství, nebo to vyplynulo z nějaké souhry šťastných okolností? Ano, od dětství. Začalo to zvýšeným zájmem o výtvarnou výuku na základní škole, odkud jsem odcházel na částečně restaurátorský a sochařský obor do Luhačovic. Po maturitě jsem však začal řešit problém s příliš vysokou úrovní tradicionalismu mého oboru a chtěl jsem se věnovat více progresivní specializaci, která je v současnosti více nepostradatelná. Proto jsem se rozhodl pro studium druhé střední školy v Uherském Hradišti UMPRUM. Zde jsem získal značný individuální program a mohl jsem studovat jen design, angličtinu, technologie a připravovat se tak na přijímací zkoušky na univerzitu do Zlína. Tam jsem po třídenních talentových zkouškách uspěl a čekalo mě 5 let studií na magistra umění. V ateliéru designu u prof. akad. sochaře Pavla Škarky jsem nejprve skládal bakalářské státnice z dějin umění a designu, technologií a samotného projektu, tehdy to byla karosérie sportovního vozu. O 2 roky později jsem absolvoval fakultu s diplomovou prací na téma Design agrární techniky. Ještě v průběhu studií jsem si zařídil živnost a od roku 2010 do dneška pokračuji v podnikatelské činnosti tohoto oboru. Průmyslový design je snad jediná oblast výtvarné tvorby, jejíž produkt je určen nejširší veřejnosti. Není však pro výtvarníka poněkud frustrující, když netvoří raritní kus a většinou sám zůstává anonymně v pozadí? Frustrující to může být pro někoho, kdo od této profese očekává masivní mediální obraz, jako je například viditelný v oblasti hudebního a filmového průmyslu. Taková honba za popularitou často odvádí designéra od samotné podstaty tohoto řemesla kterou je právě vytvářet takové produkty, které usnadňují a vykreslují soužití mezi člověkem a produktem. Vytváření raritních kusů, či malosériové produkce je často spojeno s osobní touhou vytvářet zcela originální hodnoty pro jednotlivce nebo úzkou skupinu klientů. To jsou díla designérů a studií která jsou zaměřena na vlastní tvorbu a rozvoj vlastní značky. Moje tendence se ubírá tím druhým směrem, a to spolupráce s klienty a firmami na vývoji většinou masově produkovaných věcí, které se dostávají mezi více lidí. Pokud se navíc takový produkt prosadí a vytváří mezi lidmi vysokou hodnotu, přináší právě tento postoj k designu větší satisfakci než uspokojení pouze jednotlivce protože jste v ten okamžik obstáli před veličinou. Zdá se mně, že v oblasti průmyslového designu je veřejnost více otevřená avantgardním tvarům. Designér si patrně může dovolit více než třeba architekt. Cítíš nějaká omezení, kdy by to už u zákazníků neprošlo?

7 Musí být designér vybaven i jistou intuicí? Všechny oblasti a specializace užitého umění i architektury mají stejné možnosti. Vše záleží na společnosti a kapitálu. Nemyslím si, že by design měl mít významněji snazší cestu v prosazování avantgardy než architektura. Pravdou může být ten fakt, že průmyslový a jakýkoli další design pracuje s menším měřítkem a tím pádem i s menšími finančními náklady na realizaci než je výstavba progresivně futuristických staveb á la Future Systems resp. stavby Jana Kaplického zde už architektura bojuje s názorem společnosti a neduhy byrokracie. Co se týká omezení, to je zde neustále. Je třeba pochopit, že v tom vrcholovém industriálním a transportním designu je návrhář jen jedním článkem z mnoha a mnohdy mají větší pravomoci vývojáři a inženýři, kteří stojí za tím podstatným funkčním dílem a design už dotváří ten vizuální vjem, který potom zákazník zpozoruje jako první. Více tedy designér bojuje s názorem techniků a vedení firmy než s názorem koncového zákazníka. Lidé můžou určit jen částečně předobraz finálního produktu na základě průzkumů veřejného mínění, ke kterým všechny větší firmy mají přístup a znají dobře své zákazníky. Ke zmíněné intuici bych přidal souhlas, že je nutná. Jsou produkty, u kterých se sází na zpracování a tradici, ale jsou i produkty, které mají určovat budoucnost a nové směry v průmyslu. A zde právě musí mít designér odhad na možné potřeby lidí za X let. V tomhle se proslavil Apple. Díky chytrému managementu dokresleným simplicitním minimalistickým designem, který se opírá o pravidla světoznámého designéra Dietra Ramse z 80. let minulého století, vytváří nadčasový produkt. Je potřeba sledovat i regionální vkus či vkus zákaznické skupiny? Soudím, že např. vyhraněně asijsky vyhlížející asijské auto by v Evropě obchodně propadlo, i když žijeme v globálně propojeném světě. Regionální vkus je podle mého už příliš detailní a neznám žádnou větší industriální firmu která by sázela na vývoj a prodej do jedné oblasti země. Přeci jen se zvyšuje tendence uspět i ve světě a prohlubovat zájem za hranicemi. Regionální vkus a potřeby se týkají především lidových řemesel, které jsou především v malých městech a vesnicích stále zakořeněny. Důležitější je pro firmy a jejich design cílová skupina ve více jasných rovinách mládí vs. stáří, bohatí vs. chudí, luxus vs. standard, ekologie vs. kašleme na ekologii, univerzální vs. specifický, uniformní vs. netradiční, atd. Po těchto analýzách si firma stanoví výslednou rovnici = Př. Budeme vyrábět pro starší generaci ve standardních materiálech s důrazem na ekologii a produkt bude charakterizován jasnou specifickou funkcí s jednoduše pochopitelným uniformním designem. Takhle zvolená strategie se potom zacílí na všechny, do této specifikace spadající lidi v zemi nebo i celém světě. Proto nemůže být produkt odvozen z regionální tématiky, protože by nebyl produkt pochopen za hranicemi třeba v Dánsku. Podle toho nemůžu souhlasit, že by asijské automobily obchodně propadly na evropském trhu, když tomu tak vůbec není. Tradice jednotlivých zemí se začínají v designu stále více uniformovat na základě globálního zájmu a poznat rozdíl mezi evropským, asijským a americkým produktem bude čím dál těžší. Pokud zůstanu u automobilismu, již teď víme o třech asijských značkách, které těm evropským nedají spát. Síly se srovnávají nejenom v technice, ale i designu. Získal jsi v dálném Singapuru prestižní ocenění. Nestalo se tak jistě náhodou. Jistě se před tebou otvírají pro většinu z nás netušené možnosti, čeho bys rád dosáhl? Už v samotném ocenění Red Dot Design Award se nabízí vyšší cíle, které by mně udělaly radost a to získat tuhle cenu taky za již vyráběný produkt. Traktor je zatím jen koncept, vize jednoho designéra, který si chtěl zpestřit diplomovou práci. Taky bych byl rád, pokud se nám podaří s firmou Zetor v létě postavit modelový prototyp, který by mohl putovat po agrárních a designérských výstavách a veletrzích. Z dlouhodobých profesních cílů mě samozřejmě zajímá růst vlastního design studia a spolupráce se zajímavými a inovativními firmami v Česku i zahraničí, kde můžu uplatňovat a prohlubovat své znalosti z oboru průmyslový a dopravní design. Mám rád výzvy a rád se pouštím i do složitějších projektů, které mě nutí je studovat a spolupracovat s lidmi v jiných oborech. Například v leteckém a elektrotechnickém průmyslu, designu jízdních kol nebo domácích elektrospotřebičů. Nesplněným snem však pro mě nadále zůstává návrh karoserie sportovního vozu pro okruhové závody. Tvůj úspěch s traktorem měl širokou mediální odezvu. Že pocházíš ze Lhotky si povšimli možná jen ti, kdo tě znají. Jaký máš vztah k rodné vesnici a chtěl bys zde zůstat? Žiji tady již 27 let, a to znamená velkou vazbu, která se těžce přerušuje. Takže vztah velmi pozitivní. V širším měřítku mi celý zlínský kraj vyhovuje a taky proto jsem zde studoval a dále zde zůstávám i s pracovními aktivitami. Jak je známo, Zlín je zakládajícím městem českého designu, a proto pro mě zůstává lukrativní adresou. Jestli na Lhotce zůstanu nastálo, nevím. Vše se vyvíjí od vlastních preferencí, které jsou neustále na pochodu a je příliš brzy určit radikální rozhodnutí. Vše se bude odvíjet od pracovních zájmů tady nebo v zahraničí. Každopádně Morava je pro mě v současnosti jasnou volbou. Hradčovjany a Lhoťany tvůj úspěch jistě potěšil. Určitě ti budou držet palce a těšit se na další podobné zprávy. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí.

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice.

KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice. DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Vyhlídka s kaplí na Hradišťku - častý turistický cíl i místo vyhledávané snoubenci JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Naše obec v roce 2007

Naše obec v roce 2007 Prosinec 2007 vydává Obecní úřad Nezdenice Naše obec v roce 2007 Výstavby tělocvičny Výstavba tělocvičny Interiér se už rýsuje Vítání prvňáčků Turisté u šumavských jezer Hasiči u zdroje 1 Každým rokem

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více