ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY přeje Zpravodaj Benátecka. V tomto čísle najdete: 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY přeje Zpravodaj Benátecka. V tomto čísle najdete: 8."

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 4 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. dubna 2009 Starosta města Jaroslav Král přivítal při zahájení slavnostního vyhodnocení ankety Sportovec roku 2008 Jarmilu Kratochvílovou, naší nejúspěšnější běžkyni Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská Zhotovitel: VCES a.s. Správce stavby: Realstav Mladá Boleslav spol. s r.o. V měsíci březnu pokračovaly práce na montáži opláštění haly, montáži oken a dokončení izolace plochých střech. Probíhalo dokončení vyzdívání mezipatra, zdění příček a betonáž stropů - drátkobeton. V polovině měsíce března byly zahájeny práce na montáži elektroinstalace a přípravné práce pro betonáž podlahy v tělocvičně. Revitalizace Husova náměstí a přilehlých ulic Zhotovitel: firma H-Intes s.r.o., Mladá Boleslav Všechny kanalizační a vodovodní přípojky, které bylo třeba vyměnit na severní a východní straně náměstí, jsou hotové. Také dešťové svody byly napojeny na kanalizaci, takže už nepoteče po Kateřina Novotná se v kategorii jednotlivců umístila na druhém místě, Ondřej Štěpánek na prvním místě byl vyhodnocen v anketě jako nejpopulárnější sportovec města Fota: emje VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY přeje Zpravodaj Benátecka Foto: PPNA.CZ Absolutním vítězem 30. ročníku Benáteckého poháru tedy jak standardních tanců, tak latinskoamerických tanců - se stal taneční pár Jan Skuhravý a Dominika Bergmannová z TK Maestro. Na fotografii s tradičním oceněním - skleněným pohárem a keramickou soškou z dílny paní Hany Antošové z nedalekého Bezděčína chodnících při dešti voda. Položily se podkladní vrstvy (štěrk) na této části náměstí a postupně se budou vyměňovat chodníky. Také ve Vágnerově ulici se pokračuje telefonní kabely byly položeny do země, byly osazeny všechny žulové obrubníky a sloupy veřejného osvětlení na části mezi zámkem a kostelem a začalo se s pokládkou kamenné dlažby. Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod Benátky nad Jizerou, Dražice dostavba kanalizace V tomto čísle najdete: Rozpočet města 2009 str. 4 Sportovec roku 2008 str. 6 8 ZŠ, MŠ str Benátecký pohár str. 16 Keramik Václav Černý str Sport str ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská pokračuje. Na snímku je zachycena výstavba tribuny Foto: MěÚ Zhotovitel: sdružení společností VCES SKANSKA: MLADO- BOLESLAVSKO Správce stavby: sdružení VOD-KA a VRV V polovině měsíce března došlo k uzavření ulice Pickova a po celé trase bylo provedeno odfrézování asfaltového povrchu komunikace. Od byly zahájeny práce na pokládce vodovodního řadu včetně vysazení jednotlivých přípojek. V trase propadlého výkopu po položené kanalizaci byly zahájeny sanace podloží do hloubky dle průzkumu georadaru. Rekonstrukce a přístavba domu čp. 432 Žižkova ulice Zhotovitel: firma CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa Se zlepšením počasí se začalo intenzivněji pracovat na stavbě mateřské školy. Byl vybetonován podkladní beton a zdi svislé kon. (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka V ulici Pickova, v trase propadlého výkopu po položené kanalizaci, byly zahájeny sanace podloží do hloubky dle průzkumu georadaru Foto: MěÚ před školní družinou ZŠ Husovo náměstí. Vybudování In-line stezky a cyklostezky Benátky nad Jizerou Zdětín Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Praha V měsíci březnu byla na trase stezky provedena montáž vybavení jednotlivých odpočívek. V trase stezky byla dokončena montáž dopravního značení s následným napojením značení na další cyklotrasy. Dne v 16 hodin proběhne slavností otevření nové In-line stezky a cyklostezky. Nátěr mostu přes Jizeru Zhotovitel: BONAS Mladá Boleslav Investor: Město Benátky n. J., VaK a.s. Mladá Boleslav V měsíci únoru proběhlo výběrové řízení na renovaci (nátěr) mostu (železniční most) přes řeku Jizeru. Ve výběrovém řízení uspěla společnost BONAS Mladá Boleslav. Předání staveniště se uskutečnilo v posledním týdnu měsíce března. Bude se jednat o očištění a nátěr bočních částí mostu včetně zábradlí. Následně bude provedena demontáž ochranných plechů a fošen. Po demontáži bude provedeno očištění a nátěr konstrukcí ve spodní části mostu, jehož součástí bude zabezpečení proti úniku do Jizery. Po dokončení veškerých nátěrů bude provedena montáž natřených ochranných plechů a fošen. Náklady na rekonstrukci budou ve výši cca Kč, z nichž Kč uhradí město Benátky n. J., Kč uhradí společnost VaK a.s. Mladá Boleslav. Práce budou zahájeny koncem měsíce dubna, ukončení prací se předpokládá koncem června. Most bude po dobu renovace uzavřen. NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZVEME VŠECHNY OBČANY Dne v 16 hodin proběhne před vchodem na letní stadion slavnostní otevření nové In-line stezky a cyklostezky Foto: MěÚ Zlepšení počasí umožnilo intenzivněji pokračovat v rekonstrukci a přístavbě MŠ V Žižkově ulici Foto: MěÚ (Pokračování ze str. 1) strukce přístavby. V původním objektu domu se odstranily všechny špatné a nepotřebné části stavby jako podlahy, některé příčky, záklop stropu. Zkontroloval se krov a napustil ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Veřejné toalety v zámeckém areálu Zhotovitel: firma Geo-Ing Jihlava, spol s r.o. V podlaze objektu byly objeveny další zlomky soch. V současné době je odstraněna stará střecha a uvnitř se přizdívají obvodové zdi a vyzdívají příčky. Byla vykopána rýha, do které bude položena kanalizační a vodovodní přípojka. Kopat se muselo ručně, jednak kvůli množství sítí, které jdou okolo, a jednak kvůli kořenům lip Investiční záměr opravy jezu v Obodři pro vodácký sport Historie jezu sahá do roku 1879, kdy na místě současného jezu vznikl z bývalé prádelny mlýn s náhonem. V současné době již mlýn neexistuje a jez je využíván oddílem vodního slalomu. Na technickém stavu jezu se podepsaly nedávné povodně a samotné jezové těleso je tak ve velmi špatném stavu. Povodí Labe s.p. neshledává nutnost provádění jakýchkoliv úprav a jez má ve vyřazeném majetku jako nefunkční a pro firmu neperspektivní. Výkop rýhy pro položení kanalizační a vodovodní přípojky pro veřejné toalety v zámeckém areálu musel být prováděn ručně Foto: emje Ve výběrovém řízení na renovaci železničního mostu uspěla společnost BONAS Mladá Boleslav Foto: MěÚ

3 8. dubna 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Město Benátky nad Jizerou chce však i nadále udržet centrum vodáckého sportu pod Obodřeckým jezem, a proto byl zpracován investiční záměr na opravu Vodáckého jezu Benátky nad Jizerou v Obodři. Investiční záměr a skutečné zaměření jezu zpracovala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. V záměru bylo zpracováno několik variant řešení, z nichž město Benátky nad Jizerou vybralo variantu 2. V případě realizace této varianty je počítáno se zpevněním a částečnou úpravou jezu. Navrhováno je zde zpevnění a přelivné plochy pomocí kamenné dlažby do betonu. Jez by v tomto případě měl být stabilizován pomocí štětovnicových stěn. Sportovní propust bude zpevněna betonovými zídkami a při navázání jezu do břehu je na obou stranách navrhován kamenný zához. K těmto čistě stavebním úpravám jezu by měly být do podjezí instalovány mobilní překážky pro vodní slalom. Mobilní překážky přitom nezhoršují průtokové poměry např. v případě povodně. Je navíc možné variabilně měnit jejich sestavy a tím umožnit regulaci průtoku a tvarování dráhy pro vodní slalom. Celkové investiční náklady jsou předběžně odhadnuty na Kč. Město chce v první fázi zpracovat studii, kterou bude projednávat zejména s Povodím Labe a.s. a institucemi dotčenými při případném vodoprávním řízení. V další fázi by již došlo na vlastní projektové práce, o nichž budeme případně čtenáře informovat. Protipovodňová opatření Devět let po povodni v Benátkách nad Jizerou Dne 10. března 2009 uplynulo již 9 let od ničivé povodně v Benátkách nad Jizerou. Naprostá většina všech škod na majetku byla již opravena, snad jen pár opuštěných domů připomíná ryskou ničivou výši hladiny vody, která zde při povodni protekla. V období po povodni bylo provedeno několik úprav břehů, byly opraveny nádrže, za což patří dík zejména pracovníkům Povodí Labe s.p. Město se v době od povodně intenzivně snažilo najít vhodný titul poskytující finanční prostředky na protipovodňová opatření, aby bylo možné obyvatele ochránit. Grant na protipovodňové úpravy vypsalo Ministerstvo životního prostředí a my jsme se do něj přihlásili. Systém grantu funguje tak, že město musí zajistit územní rozhodnutí. Stavební povolení a stavební úpravy následně provádí správce toku tedy Povodí Labe s.p.. V současné době je již připravena dokumentace k územnímu řízení. Dokumentaci pro územní řízení předcházelo několik studií nutných k přihlášení a ekonomickému vyhodnocení stavby apod. Po vydání územního rozhodnutí bude vše další v rukou Povodí Labe s.p. Je dohodnuto, že správce toku začne na stavebním povolení pracovat v nejkratším možném termínu, nicméně nelze v současné době říci přesný termín vlastní výstavby. Dokumentace k územnímu řízení předpokládá výstavbu protipovodňových opatření na ochranu Benátek nad Jizerou na úrovni stoleté vody s navýšením o bezpečnostní rezervu 0,3 m 3. Projekt řeší výstavbu protipovodňových zdí a hrází podél řeky Jizery v lokalitách, kde je při povodňovém průtoku ve velké míře ohrožena zástavba pro trvalé bydlení. Jedná se o levý břeh bývalého koryta Jizery a stávajícího slepého ramene mezi městem a Carborundem a dále o levý břeh řeky Jizery do čistírny odpadních vod k silničnímu mostu. Nadzemní část stavby, která zabraňuje přímému rozlivu řeky, tvoří pohledově upravená železobetonová stěna nebo sypaná zemní hráz. V místech přístupu k řece a křížení stávajících komunikací je navrženo mobilní hrazení. Tomu všemu však předcházely nejrůznější geologické, geomorfologické a hydrogeologické průzkumy tak, aby mohlo být stanoveno nejoptimálnější řešení. Nakonec byly v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí naprojektovány následující kapacity: 1129 m železobetonové stěny, 812 m zemní sypané hráze a 106 m mobilního hrazení. Rekonstrukce věžového vodojemu v Benátkách nad Jizerou Věžový vodojem v Benátkách nad Jizerou je nedílnou součástí města a je důležitou částí systému zásobováni města pitnou vodou. Tento vodojem byl postaven v minulém století v roce 1929 a zásobuje horní tlakové pásmo města pitnou vodou a dalším vyšším tlakovým pásmem zásobuje přilehlou novou zástavbu. Vodojem o obsahu akumulace 240 m 3 je umístěn ve spotřebišti. V minulém roce byl zpracován projekt na celkovou rekonstrukci vodojemu Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. Ing. arch. Tomášem Šantavým. Kompletní rekonstrukce zahrnuje celkovou stavební opravu vodojemu včetně sanací všech povrchů, železobetonových konstrukcí provedených na základě detailní diagnostiky Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, Csc. Dále bude provedena výměna technologické části vodojemu, úprava zámečnických konstrukcí, uspořádání elektroinstalace technologické, stavebních a jednotlivých operátorů, kteří mají na vodojemu instalována svá zařízení. Na vodojemu je umístěno zařízení Policie ČR, Telefonica O2, Vodafone a poskytovatel internetu Trustnet. Mimo uvedených nájemců je na vodojemu umístěno zařízení přenosu dat na centrální dispečink VaK MB a.s. Na střechu vodojemu bude osazena nová ocelová konstrukce, navržená Ing. arch. Tomášem Šantavým, na kterou budou umístěna všechna stávající zařízení všech operátorů. Tato montáž bude z důvodů koordinace všech prací (přemístění antén a parabol a usazení ocelové konstrukce) nejvíce náročnou částí při celkové rekonstrukci vodojemu. Dále budou provedeny terénní úpravy kolem vodojemu, oplocení areálu. Během března byly pokáceny tři nemocné topoly, jedna hruška a jabloň v rámci rekonstrukce vodojemu. Po ukončení samotné rekonstrukce bude na místě těchto starých dožitých stromů vysázeno 6 nových stromů. Po skončení této rekonstrukce by se tento vodojem měl stát jednou ze skutečných dominant města jak po architektonické, tak po technické stránce. Ing. Miloš Kafluk, VaK a.s., Mladá Boleslav Věžový vodojem v Benátkách nad Jizerou I byl postaven v roce 1929 Foto: MěÚ Základní informace o stavbě Dne 10. března 2000 Dne 10. března 2000 poznaly Benátky nad Jizerou ničivou sílu stoleté vody Foto: MěÚ Zahájení stavby: březen 2009 Ukončení stavby: červenec 2009 Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Zhotovitel stavby: B.P.B.P. org. složka, Steckerova 189, Kosmonosy Celkové náklady stavby: Kč bez DPH

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Rozpočet 2009 Příjmy Par. Pol. Název Kč Daňové příjmy Sdílená daň , Daň z příjmu práv. osob za obce , Správní poplatky , Poplatek za ukládání odpadu , Poplatky za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veř. prostr , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování výh. hrací přístroj , Daň z nemovitosti , ,00 Nedaňové příjmy 3314 Knihovna, informační středisko , Muzeum nájem , Kulturní pořady , Sportovní areál , Sportovní hala , Bytové hospodářství , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Ubytovna - pronájem , Příjmy hroby , Prádelna , Pronájem kotelny , Odměny za odpady , Domov u Anežky - nájem , Azylový dům , Správa ,00 Splátky půjček , ,00 Kapitálové příjmy Prodej pozemků ,00 Prodej ostatních nemovitostí , ,00 Dotace 4112 Nein. dotace ze stát. rozpočtu , Dotace soc. dávky, hmotná nouze , Nein. dotace kulturní památky , Neinv. dotace - sociální oblast , Neinvestiční náklady na žáky od obcí ,00 Úřad práce ,00 Invest. dotace - In-Line stezka a cyklostezka ,00 Invest. dotace - víceúčelové hřiště , ,00 Fondy ,00 Celkem příjmy , Vratka příspěvku - Správa lesů ,00 Financování - sporoinvest ,00 Financování - zůstatek ,00 Financování - investiční fond ,00 Celkem příjmy ,00 Rozpočet 2009 Výdaje Par. Název Kč 1014 Nákup služeb - psí útulky , Lesní hospodářství - příspěvek , Realizace energ. úspor , Prezentace města , Veřejné prostranství ,00 Kamerový systém ,00 Hřiště u Silvie , Komunikace ,00 Smetanova ul ,00 Soukalova ul , listopadu ,00 Husovo nám , Chodníky, parkoviště , Dopravní obslužnost , Kanalizace Dražice, Pickova, V Olšinách, Pod Brdy , Příspěvek MŠ , Opravy MŠ , Investice MŠ ,00 MŠ Žižkova , Příspěvek ZŠ Husovo náměstí , Opravy ZŠ Husovo náměstí , Investice ZŠ Husovo náměstí , Příspěvek ZŠ Pražská , Investice ZŠ Pražská , Přefakturace MŠ, ZŠ , Základní škola 17. listopadu , Základní umělecká škola , Hvězdárna 2 000, Letní kino , Knihovna,Informační středisko , Muzeum , Fotodokumentace , Opravy kulturních památek ,00 Revitalizace zámeckého parku , Nein. dotace církevní památky , Kulturní akce , Komise pro občanské záležitosti , Sportovní areál , Sportovní hala , Kolečková dráha, hokejbal ,00 Přístavba tělocvičny ,00 Úprava jezu pro vodácký sport , Dům dětí , Skauti , Příspěvky klubům , Příspěvky - rozhodnutí rady , Příspěvek HC 30% , Poliklinika , Poliklinika-zateplení střechy a fasády , Ubytovna , Ostatní nemovitosti ,00 Dům-služebna městské policie , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví 7 000, Výstavba inž. sítí , Prádelna , Komunální služby , Sběr a svoz komunálního odpadu , Stanoviště na tříděný odpad , Monitoring podz. vod , Olšiny - protipovodňová opatření ,00 Sociální dávky , Komunitní plán , Klub důchodců + Mateř. centrum , Městské centrum kom. péče-příspěvek , Městské centrum komp. péče , Domov důchdců , Příspěvky sociální péče , Azylový dům , Civilní ochrana 7 000, Bezpečnost a veř. pořádek , Požární ochrana , Zastupitelské orgány , Správa , Vypořádání dotací a příspěvků , Fondy , Daň z příjmu práv. osob za obce , Úroky úvěr , Splátka úvěru , Poplatky term. účet 800,00 Krizový fond ,00 Celkem výdaje ,00

5 8. dubna 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2008 PŘÍJMY Par. Pol. Název Rozpočet v Kč 1. rozpočtová změna 2. rozpočtová změna 3. rozpočtová změna Plnění Daňové příjmy , , , , ,21 Nedaňové příjmy , , , , ,35 Kapitálové příjmy , , , , ,00 Dotace , , , , ,14 Fondy , , , , ,64 Celkem příjmy , , , , , Financování - sporoinvest , , , , , Financování - zůstatek , , , , ,00 Celkem příjmy , , , , ,34 Krátkodobý úvěr , , ,00 Celkem příjmy , , ,34 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2008 VÝDAJE Par. Název Rozpočet v Kč 1. rozpočtová změna 2. rozpočtová změna 3. rozpočtová změna Plnění Mandatorní výdaje celkem , , , , ,01 Investiční fond , ,00 0,00 0,00 0,00 Celkem výdaje , , , , ,01 Czech POINT v Informačním středisku Czech POINT v Informačním středisku v areálu zámku využívá stále více občanů. Už více než rok nabízí Informační centrum Benátky nad Jizerou službu Czech POINT. Za tuto dobu již využilo tuto možnost více než 1400 zájemců. Czech Point zajišťuje výpisy z rejstříků trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru živnostenského podnikání, výpis z registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpis účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Dnes a denně k nám na pracoviště Czech POINT chodí lidé hlavně kvůli výpisům z katastru nemovitostí a rejstříku trestů. Momentálně je Statistika za rok 2008 CZECH POINT ROK 2008 KN TR ŽR OR (počet) (počet) (počet) (počet) CELKEM CELKEM 1038 Statistika za rok 2009 CZECH POINT hojně využívána i možnost výpisu bodového hodnocení řidičů. Tuto možnost má kterýkoliv řidič nově od letošního ledna. Lidé jsou překvapeni, že můžeme jejich požadavky vyřídit ihned na místě a nemusí běhat po dalších úřadech, což velmi zdržuje, navíc je většinou nutné trefit se do úředních hodin příslušného úřadu. Ještě ke všemu musí zájemce o jakýkoliv z uvedených dokumentů vážit cestu mimo bydliště. Nezanedbatelnou výhodou je, že nemusí na výpisy čekat několik dní, či týdnů jako tomu bylo např. u rejstříku trestů, ale vše je vyřízeno na počkání během několika minut. Tato služba v mnoha ohledech zjednodušuje kontakt s úřady a urychluje vyřizování některých záležitostí. Je to velká změna a krok kupředu, kdy jdou úřady skutečně vstříc lidem. Neváhejte nás v případě potřeby navštívit. Naše pracoviště je otevřené každý všední den. Po, St , , Út, Čt , , Pá , Zpracovala: Monika Bašková ROK 2009 KN (počet) TR (počet) ŽR (počet) CRŘ (počet) ISOH (počet) ISVZ (počet) RŽP (počet) OR (počet) Leden Únor Březen CELKEM CELKEM 380

6 strana 6 SPORTOVEC ROKU 2008 Zpravodaj Benátecka V Ý S L E D K Y A N K E T Y SPORTOVEC ROKU 2008 BENÁTECKÝM SPORTOVCEM ROKU SE STAL OLYMPIONIK ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK Ve společenském sále Záložna byly v pondělí 16. března vyhlášeny výsledky již čtvrtého ročníku ankety Sportovec roku města Benátky nad Jizerou. Zaplněný sál zvědavě a s napětím očekával, který z celé řady úspěšných benáteckých sportovců vystoupí letos na příčku nejvyšší. Adeptů a skvělých výsledků a výkonů máme v Benátkách opravdu hodně a je tedy z čeho vybírat. Slavnostní večer krátce zahájil starosta města Jaroslav Král, přivítal a představil všechny milé hosty a nakonec si nechal překvapení. Ceny nejlepším sportovcům města bude předávat i Jarmila Kratochvílová, která přijala jeho pozvání a na vyhlašování výsledků ankety do Benátek přijela. Podle bouřlivého potlesku soudím, že toto jméno není nutné nějak blíže představovat, ale jenom stručně pro oživení paměti: Jarmila Kratochvílová, nejúspěšnější česká běžkyně všech dob, nyní trenérka. Ve své sportovní kariéře, pod vedením trenéra Miroslava Kváči, dosáhla mnoha vynikajících úspěchů. r halové ME Španělsko, San Sebastian: 400 m 6. místo (53,95) r LOH Moskva: 400 m 2. místo (49,46) r halové ME Itálie, Milano: 400 m 1. místo (49,59) světový rekord r ME Řecko, Atény: 400 m 2. místo (48,85) r MS Finsko, Helsinky: 400 m 1. místo (47,99) světový rekord r MS Finsko, Helsinky: 800 m 1. místo (1:54,7) r ME Německo Mnichov: 800 m 1. místo (1:53,28) světový rekord V roce 1983 vytvořila Jarmila Kratochvílová světový rekord, když jako první žena zaběhla trať 400 m pod 48 sekund a byla vyhlášena nejlepší atletkou světa. Její světový rekord na 800 m, který vytvořila 26. července r v Mnichově, nebyl dodnes překonán! V roce 1981 a 1983 byla vyhlášena nejlepším sportovcem ČSSR. NEJLEPŠÍ TRENÉŘI Prvenství v anketě o nejlepšího trenéra dospělých získal Miroslav Malán, hlavní trenér extraligového družstva volejbalistů VK Karbo Benátky a Luděk Škaloud, trenér HC Benátky. Mezi mládežnickými trenéry triumfovala letos poprvé žena Jana Vraníková, trenérka malých gymnastek z benáteckého Sokola. NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY Třetí místo získali badmintonisté BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, hrající o titul mistra ČR. Druhou příčku obsadili hokejisté HC Benátky, kteří pod vedením trenéra Luďka Škalouda dosáhli v loňské sezóně historického úspěchu postup do druhé nejvyšší soutěže u nás, do I. ligy ČR. Nejvyššího ocenění se za rok 2008 dostalo extraligovému družstvu volejbalistů VK Karbo Benátky. TALENT ROKU DO 18 LET Objevem roku se stal obránce dorosteneckého fotbalového týmu Slávie Praha Jakub Sudek. OSOBNOST ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS PRO BENÁTECKÝ SPORT Ocenění za celoživotní přínos benáteckému sportu získala Anna Koubová, kterou, jak sama na pódiu prozradila moderátorovi Pavlu Petrovi, sport provázel celý život. To mnozí z čtenářů Zpravodaje mohou potvrdit, zavzpomínají-li si např. na nácviky spartakiádních cvičení. A nyní zase zpět do sálu Záložna. Jako každý rok, tak ani letos, nechyběl na slavnostním večeru bohatý doprovodný program Sportovně relaxační centrum BENE, ukázka hodiny spinningu, Mix Dance, Hana Mašková s břišním tancem, Jan Frumar s Janou Doležalovou a další. Celým večerem zkušeně a bez zaváhání provázel a se sportovci rozmlouval Pavel Petr, redaktor ČR 1 Radiožurnál. A jaké byly výsledky ankety v jednotlivých kategoriích? Za celoživotní přínos pro benátecký sport byla oceněna Anna Koubová Za VK Karbo Benátky převzal v kategorii Nejlepší kolektivy ohodnocení Václav Němeček st.,(druhý zprava), za BK 1973 Detacar Spedition Benátky Petr Martinec (třetí zprava), za HC Benátky Bartoloměj Salanský generální manažer (uprostřed) a PhDr. Bohumil Bartoň (třetí zleva), zleva Marek Mařík tajemník MěÚ a RNDr. Pavel Štifter místostarosta, vpravo průvodce slavnostním večerem Pavel Petr NEJLEPŠÍ SPORTOVCI A jak dopadla hlavní vyhlašovaná kategorie večera, kategorie jednotlivců? Místo desáté Jiří Jakeš, hokejista HC Benátky nad Jizerou. Místo deváté Petr Urban, Kulečníkový klub DUNS Benátky. Místo osmé Marek Dlouhý, hráč VK Karbo Benátky. Místo sedmé Jan Fröhlich, badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky. Místo šesté Irena Pavelková, vodní slalom USK Praha. Místo páté Vladimír Němeček, hráč VK Karbo Benátky. Místo čtvrté Josef Skořepa, útočník HC Benátky. Místo třetí Petr Bartoš, MK AČR Benátky, motokros. Místo druhé Kateřina Novotná, KSB Benátky, rychlobruslení. Místo první Ondřej Štěpánek, Dukla Brandýs n/l., kanoista. Součástí ankety je každoročně i kategorie Nejpopulárnější sportovec, o které svými hlasy rozhoduje široká veřejnost. Rovněž zde slavil úspěch Ondřej Štěpánek.

7 8. dubna 2009 SPORTOVEC ROKU 2008 strana 7 Jak jsme se zmínili v úvodu, letošní vyhlašování výsledků ankety se konalo už počtvrté. Pro zajímavost přinášíme přehled se jmény prvních deseti sportovců, oceněných v minulých letech. pořadí r r r r Pavelková Irena Novotná Kateřina Novotná Kateřina Štěpánek Ondřej 2. Novotná Kateřina Fröhlich Jan Pavelková Irena Novotná Kateřina 3. Fröhlich Jan Kubričan Lukáš Fröhlich Jan Bartoš Petr 4. Hanžl Miroslav Bartoš Petr Němeček Vladimír Skořepa Josef 5. Bartoš Petr Němeček Vladimír Kubričan Lukáš Němeček Vladimír 6. Hrůza Jarmil Urban Petr Barek Martin Pavelková Irena 7. Dlouhý Marek Barek Martin Urban Petr Fröhlich Jan 8. Maroši Michal Pavelková Irena Hargaš Petr Dlouhý Marek 9. Němeček Vladimír Buryán Jan Bartoš Petr Urban Petr 10. Kubričan Lukáš Němeček Václav Dlouhý Marek Jakeš Jiří Krátké rozhovory s některými hosty a vyhodnocenými a oceněnými sportovci Jarmila Kratochvílová Hodně se tady točila řeč kolem vašeho světového rekordu, který je starý už téměř 26 let. Jak se na to dnes, po tak dlouhé době, díváte? Je to určitě příjemný pocit, vůbec jsem nevěřila, že délka toho rekordu bude takhle astronomická. Když se mu blížilo čtvrt století, tak jsem si říkala, ať to do toho 26. července ještě vydrží, ať je to jubilejní číslo. A vidíte, už je to téměř další rok a já jen čekám, kdo a kdy tenhle rekord přeběhne. Objevila se taková mladá závodnice, která je k rekordu nejblíže a sama prohlašuje, že se ho letos pokusí zdolat tak jsem zvědavá. Jak prožíváte závody teď, třeba doma u televize? Ten rekord je tady proto, aby byl překonán a já prožívám každý velký závod, kde se běží 800 m žen, téměř se stopkami v ruce. No, ale zatím je rekord tady u nás, v Čechách, a to je příjemné. Troufnete si odhadnout, ve kterém roce by mohl rekord padnout? Já myslím, že by to mohlo být letos. Pokud bude ta keňská závodnice zdravá a na výkon se zaměří nicméně, 73 setin vteřiny v životě neznamená nic, ale na dráze to ještě kousek je. Mluvíme o keňské závodnici, ale co doma? Je tady někdo, kdo by na vaše úspěchy mohl v blízké budoucnosti navázat? Byla bych ráda, kdyby se objevila závodnice, která by stlačovala časy hluboko pod dvě minuty. Možná, že se už narodila, je ještě maličká a bude mít ráda atletiku. Protože to je úplně to nejdůležitější mít to rád a být zdravý. A poslední otázka. Napadá mě, jak jste kdysi při tréninku tahala za sebou pneumatiky. Je takováto dřina receptem na to, jak se prosadit? Já myslím, že určitě. Já jsem to také neznala, viděla to u jiných závodníků a zdálo se mi to přirozené. Prostě běžet, běžet s něčím těžkým za sebou. A až tam ta pneumatika nebude a já vystřelím, tak přece musím běžet hodně rychle. Dnes existují podobné metody a podobné pomůcky. Používají se takové sáňky, na které se kladou různá závaží. Viděla jsem takhle běhat i Jana Železného a další světové závodníky a myslím si, že je to dobré nejen pro atletiku, ale i pro mnoho dalších sportů. Ondřej Štěpánek 1. místo V Benátkách se pravidelně vyhlašuje nejlepší a nejoblíbenější sportovec roku. Jak tyto a podobné ankety vnímáte? Za loňský rok jste si jich asi užil dost a dost. To je vlastně díky tomu, že se nám povedla sezóna a navíc byl olympijský rok. Ty ankety jsou super, ale aby si na nás někdo vzpomněl, musí to být samozřejmě podpořeno nějakým výsledkem. Vaším partnerem na vodě je Jaroslav Volf. Jak dlouho vaše vodácké partnerství trvá? Jezdíme spolu už 17 let. Lezete si někdy na nervy? Já myslím, že to nejhorší už máme za sebou. Dost zlé to bylo tak v období puberty, ale teď je to už pohoda, teď jsme už takoví kolegové z práce. Takže parťáka byste neměnil? Určitě ne. Ono to v našem sportu ani dost dobře nejde. Letos mi bude 30 let a minimálně takové dva roky trvá, než si na sebe s tím novým partnerem zvyknete a sjezdíte se. Takže to už by asi byla konečná. To už by se tedy asi nestihl Londýn a olympiáda r. 2012? To rozhodně ne. Víte, ono je to složité. Závody deblkanoistů jsou velice vyrovnané a my vlastně s Járou těžíme z toho, že spolu jezdíme tak dlouho a známe se do detailu, což je pro nás obrovská výhoda. Jak těžké bude navázat v nové sezóně na vaše úspěchy? Tak teď máme teoreticky čtyři roky čas na to, abychom se připravili na další olympiádu a na zisk nějaké medaile. Ale letos máme ještě před sebou i ME a MS a odtud bychom také rádi nějaký kov přivezli. Shrneme-li vaše olympijské starty, tak nejprve to bylo bez medaile, pak jste získali bronz a vloni stříbro takže na Londýn zbývá ta jediná? To by bylo úplně to nejlepší a náš sen to samozřejmě je. Ale to je sen každého sportovce, mít medaili z ME, MS, olympiády. Je mezi vámi a vašimi soupeři nějaké hecování? Musím říci, že třeba s bratry Hochschornerovými ze Slovenska jsme kamarádi a nějaké to hecování tady je. Není to ale o tom, kdo koho porazí, protože v této kategorii jsou oni extratřída a je to téměř jisté. My za nimi hrajeme druhé housle. Pouze v případě, že oni udělají nějakou velikou chybu, mají ostatní šanci je pokořit. V čem to spočívá, že oni tak jednoznačně udávají tón? Lepší příprava? Příprava je zhruba u všech stejná. Oni vlastně před 8 lety, kdy vyhráli olympiádu v Sydney, začali jezdit novým stylem a celé to široké startovní pole se od nich učí a snaží se je kopírovat. Takže teď, řekl bych, už nejsou tak propastné mezery, jak tomu bylo tři roky po té olympiádě v roce 2000 v Sydney, kdy všude vyhrávali jak se říká o parník, prostě o takových pět až deset vteřin. Umístění na místě v kategorii Nejlepší sportovci - zprava Ondřej Štěpánek, Kateřina Novotná, Petr Bartoš, Josef Skořepa, Mgr. Vladimír Němeček Z těch, kteří hlasovali ve veřejné anketě, byly vylosovány zleva: Jana Vetešníková (cenu převzala Hana Pešková), Michaela Kolářová a Magda Schirlová Kateřina Novotná 2. místo Jak dnešní ocenění vnímáte? Nedávno jsem se umístila na Mladoboleslavsku, dnes doma v Benátkách. Díky těmto anketám člověk vidí, jak se ten jeho sport sleduje

8 strana 8 SPORTOVEC ROKU 2008 Zpravodaj Benátecka V kategorii jednotlivců se na místě umístili Irena Pavelková (ocenění převzala Vanda Štěpánková, manželka Ondřeje Štěpánka), Jan Fröhlich (ocenění převzal bratr Jaroslav Fröhlich), Marek Dlouhý, Petr Urban a Jiří Jakeš (ocenění převzal Antonín Nečas) v regionu a ve městě, kde žije. Já si myslím, že ohlasy jsou vždy veliké a toho si nesmírně cením. To svědčí o tom, že ten váš sport prezentujete opravdu dobře. Díky dobrým výsledkům a novinářům vchází rychlobruslení do podvědomí lidí. Je to takový kolotoč. Já se musím snažit na ledě a pak se musí snažit novináři, aby to předali lidem Hodnotíme rok Vládne u vás spokojenost? Na začátku roku byla tak trošku stagnace, ačkoliv bronzová medaile z ME na trati 1500 m není špatný výsledek. Pro nás vlastně sezóna spadá z části do roku 2008 a z části do roku 2009, takže je dost těžké hodnotit pouze kalendářní rok. Začátek sezóny byl pro mě úspěšný, na SP jsem se dostávala do semifinále i finále, takže to vše nasvědčovalo tomu, že konec sezóny by mohl být dobrý. A vyšlo to, ME i MS bylo perfektní a já jsem spokojená. Na letošním ME jste získala stříbrnou medaili. Bylo i na zlato? Na ME jsem odjela ve velké formě, povedlo se nám ji vyladit a načasovat ale bohužel, chybělo štěstí. Nebo spíše bych řekla byla smůla. Já myslím, že i bez toho štěstí bych dokázala vyhrát, ale bohužel byla smůla. A co MS? Bylo na lepší výsledek? Ne, to si nemyslím. Do Vídně jsem odjížděla s cílem umístit se do desátého místa. Nakonec to tak dopadlo, i když po první trati to tak vůbec nevypadalo, ta se mi nepovedla. Ale trať 500 m se mi povedla perfektně, a tak celkové umístění na MS (9. místo) bylo zatím nejlepší, jakého jsem kdy dosáhla. Petr Bartoš 3. místo Vloni jste se stal mistrem Evropy. Doma na mistrovství ČR to bylo až třetí místo. Co vy na to? Já jsem všechnu svou snahu a úsilí věnoval tomu ME a jsem moc rád, že to vyšlo, že se mi to povedlo a vážím si toho. Mistrovství republiky je Jakub Sudek kategorie Objev roku do 18 let vždy skvěle obsazené, vyhrál ho Martin Žerava, který je sedmý z MS a to už něco znamená. Takže já si svého třetího místa také cením. Nová sezóna se blíží ke svému startu. Jak bude pro vás těžké navázat na loňské skvělé výsledky? Já vždy říkám snad to bude příští rok lepší. Teď bych ale asi měl říci kdyby to bylo alespoň tak dobré jako vloni! Letos jedu to samé. Na ME bych samozřejmě chtěl titul obhájit, ale bude to těžší, přibudou další jezdci. No, a v domácím šampionátu jsem už dlouho titul nezískal, takže bych se o to chtěl pokusit. Technika je dobrá, natrénováno mám hodně, zdravý zatím jsem. Jak velká bude konkurence? Ať už na domácích tratích, nebo na závodech ME? Konkurence na domácím šampionátu je každým rokem těžší a silnější, přibývá hodně jezdců z Rakouska. Proto už za 14 dní startuji na mistrovství Rakouska. Chci se před naším mistrovstvím ČR rozjezdit a mít možnost porovnání s místními závodníky. Na ME bude spousta nových privátních týmů obhajoba titulu bude těžká. Jak finišuje příprava na novou sezónu, a jak byla ta příprava náročná? Přes zimu jsem už stačil zlikvidovat jednu motorku, která v tom deštivém a blátivém počasí dostávala pěkně zabrat. Ale díky podpoře Hondy z Auto Jarov Praha mám podmínky dobré, motorek je zatím dost, mám na čem trénovat a to je důležité. Teď už jenom zůstat zdravý a mít trošku toho sportovního štěstíčka. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC MLADOBOLESLAVSKA 2008 Anketu Nejlepší sportovci Mladoboleslavska pořádá Boleslavský deník. V letošním roce byl zaslán rekordní počet hlasů přes 90 tisíc. Slavnostní vyhlášení se konalo v muzeu Škoda Auto. Absolutní vítězkou ankety se za své sportovní výkony stala benátecká rychlobruslařka na krátké dráze KATEŘINA NOVOTNÁ. Jednou z mnoha vyhlášených kategorií je také Síň slávy, kam byl za zásluhy o rozvoj sportu na Mladoboleslavsku a výchovu sportovní mládeže uveden i benátecký PhDr. BOHUMIL BARTOŇ. Pavel Petr Hana Sloupová Na snímku zprava Jana Vraníková, která byla vyhodnocena jako trenérka mládeže a Miroslav Malán, trenér dospělých VK Karbo Benátky Akci zahájilo Sportovně relaxační centrum BENE s ukázkou hodiny spinningu Fota na str. 6 8: Zdeněk Langšádl, Tomáš Pulda, emje

9 8. dubna 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Divadlo Pamatujete si, jak jste se kdysi dávno ve škole učili o Moliérovi? I nás to čekalo. A protože naši učitelé ví, že nás nebaví ve škole pořád jen sedět a poslouchat, vzali nás 9. března 2009 do divadla v Mladé Boleslavi na Moliérovu divadelní hru Tartuffe neboli Podvodník. Když jsme konečně dorazili a usadili se, světla zhasla a my jsme byli donuceni vypnout své mobilní telefony. Opona se zvedla a všichni mohli vidět pět osob, které spolu diskutovaly o Tartuffovi a jejich pánu Orgonovi, který pánbíčkáře Tartuffa zbožňuje, dokonce víc, než celou svou rodinu. Celý příběh byl o tom, jak se podvodník Tartuffe snažil svést ženu svého přítele Orgona, který mu bezmezně věřil. Orgon mu chtěl dát dokonce za ženu svou dceru, která milovala svého přítele, ale tatínkovi nesměla odporovat. Nakonec ale důvěřivý až naivní otec přeci jen díky lsti své chytré ženy poznal, jaký Tartuffe doopravdy je. Ten se nakonec dostal do vězení, protože byl dlouho hledaným zločincem a Orgonova dcera si pak mohla vzít svého přítele. Představení se nám všem velice líbilo a nadmíru splnilo naše očekávání, herci své role zahráli opravdu skvěle a dokonce jsme se od srdce zasmáli. Děkujeme paní učitelce Eretové, která celou akci zorganizovala a mohla na nás být pyšná, protože tentokrát nám to v šatech a oblecích opravdu slušelo a za naše chování v divadle nás chválily i paní uvaděčky. Už teď se těšíme na další návštěvu divadla. Klára Urbanová, 9. A Lyžařský výcvikový kurs ZŠ Husovo náměstí ve jsme vyrazili na lyžák. Počasí a provoz nám přál, takže jsme ve čtvrt na pět dorazili do Rokytnice nad Jizerou, odkud jsme šli velký kus do kopce až k naší chatě. Po příchodu na chatu jsme se ubytovali, pořádně najedli, a protože jsme byli hodně unavení, tak jsme zaleh- li a šli spát. Druhý den ráno jsme se nasnídali a vyrazili na svah, kde nás učitelé roztřídili do tří skupin podle výkonnosti. Potom začali všichni jezdit ve svých skupinách a na svahu jsme byli každý den od 9.00 do a odpoledne od do Po lyžování následovaly každý den přednášky a společenské hry. Další dny jsme se učili na snowboardech a zdokonalovali jsme se na lyžích. Na snowboardech nás učili p. Novák a p. Šolc a na lyžích p. Dostál a p. Němeček. Ve středu a ve čtvrtek jsme vyrazili na běžky, někdo namazal dobře někdo špatně, každopádně jsme si to všichni užili. V půlce cesty jsme si zašli do hotelu Stráž na čaj a na sušenku a poté jsme se vrátili zpátky. V pátek se konaly závody na lyžích a na snowboardech, kterých se zúčastnil každý. Sice všichni nevyhráli, ale zasmáli jsme se, když jsme některé zúčastněné tahali do cíle po břiše. Odpoledne jsme mohli volně lyžovat nebo snowboardovat. Poslední večer proběhlo vyhlášení výsledků závodů a zahráli jsme si společenské hry. V sobotu ráno jsme se sbalili a vyrazili k autobusu a hurá domů, kde na nás čekali milovaní rodiče. Doufáme, že se LVK za rok zase vydaří. Jiří Kubát, Tereza Ossendorfová, 7. B a Petr Šodek, 5. A Přivítání jara Jako každý rok touto dobou žáci prvního stupně ZŠ Husovo náměstí vynášejí Moranu. Je to starý zvyk mládeže, která se loučí se zimou. I my dodržujeme tento starý zvyk a i letos jsme vyprovázeli zimu. Sešli jsme se před školou a vydali jsme se k řece Jizeře. Cestou jsme zpívali různé písničky, které se loučily se zimou a vítaly jaro. Když jsme přišli na Loděnici, vynesli jsme Moranu na most a chtěli jsme ji zapálit. Cesta k Jizeře s Moranou Ale co se nestalo! Cesta zpět s jarem Z jakéhosi důvodu ne a ne vzplanout. Asi to bylo tím, že ráno napadl nový sníh a zima se cítila ještě dost silná. Nakonec se nám ji podařilo přemoci, zapálili jsme ji a hodili do Jizery, aby odplula pryč. Teď už netrpělivě čekáme na jaro a těšíme se na jarní radovánky. Kristýna Petriková, 5. B

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka U Jizery Bludiště v zeměpisné olympiádě Bylo a my jsme se vypravili s paní uč. Novákovou na okresní kolo zeměpisné olympiády. Celkem jelo šest dětí. Z šesté třídy Nikola Sejkorová a Pavlína Adášková, ze sedmé třídy Martin Kapoun a Barbora Jará a z osmé třídy Jan Adášek a Soňa Kolářová. Nesmíme zapomenout na to, že s námi jeli i žáci ze ZŠ Pražská. Když jsme přijeli do Mladé Boleslavi na gymnázium Dr. Josefa Pekaře, byli jsme docela překvapení velikostí školy noo přiznáme se, kdyby nás nezavedli do správné třídy, asi bychom tam bloudili dodnes. Přišli jsme do velké místnosti, ve které bylo plno našich soupeřů. Myslíme si ale, že se jednalo o jídelnu, protože tam bylo malé okénko a tam nápis párek 45 Kč, ale zpět k věci. Zapsali jsme se, sedli jsme si a čekali, co se bude dít: další bludiště? (řekli jsme si). Ano, bludiště to bylo, protože nás rozdělovali do skupin: 1. skupina sem, 2. skupina tam, no a poslední skupina kam jinam, než támhle. Tři, dva, jednaa TEĎ!!! Rozdali nám první test ajéje práce bez atlasu. První test dopadl celkem dobře. CRRR, drnčení zvonku nám ohlásilo kratičkou přestávku. A už je tu druhý test práce s atlasem. My jsme pro atlas jako dělaní, a proto jsme měli vyplněný celý papír: 20 stupňů zeměpisné šířky Konečně už ohlásili další krátkou přestávku. Po ní nás čekala pro nás nejtěžší část testu topografie. Lámali jsme si hlavy a žvýkali konce tužek. Dosáhli jsme bezvadných výsledků: z kategorie A skončila Nikola Sejkorová na 14. místě, Pavlína Adášková na 19., z kategorie B - Martin Kapoun na 12. místě, Barbora Jará na 21. místě a z kategorie C Soňa Kolářová na 16. místě a Jan Adášek na 22. místě. Když jsme odevzdali poslední test, docela jsme si oddychli a těšili se domů. Ale byl to parádní zážitek, určitě se na gymnázium někdy podíváme Nikola Sejkorová a Pavlína Adášková 6. A. Zleva vpředu: Nikola Sejkorová, Pavlína Adášková, Bára Jará, vzadu: Soňa Kolářová, Honza Adášek, Martin Kapoun Fota na straně 9 a 10 poskytla ZŠ Husovo náměstí Moje rodina Moje rodina se skládá z osmi členů mamka, taťka (hlava rodiny), Honza, Pavel, Helča, Tom, Lojzík a já. I když jsme početná rodina, mně to nevadí, protože když řeknu: Kdo jde se mnou vyrábět, prckové? nebo Kdo mi pomůže uklidit, prckové?, vždycky se někdo najde. Takže už jistě chápete, proč mi to nevadí. Pavel a Honza, kteří jsou nalepení na obrazovku počítače, se mnou nepůjdou! Náš normální den probíhá následovně: mamka vaří a uklízí, taťka pracuje na počítači, já něco vyrábím nebo jsem na kroužku, Helča chodí za Lojzou a Tomem a ptá se, jestli si s nimi může hrát. Oni ale dělají, že ji neslyší a když jim to řekne asi po stopadesáté, Tom jen odvětí: Co že to chceš trhat?! Helča se naštve a odejde. Jejich hru jim překazí mamka slovy: Oběd!. Lojza ale při hře se zavázanýma očima vystřelí a radši nebudu říkat, co se děje dál...buch, bum, bác...ááááá A teď něco o mně. Moje oblíbená barva je oranžová a zelená. Nejradši mám ovoce a zeleninu a moje životní motto je: Ten, kdo se zeptá, je hlupákem na pět minut a ten, kdo se nezeptá, je hlupákem navždy. Nejradši něco tvořím, třeba korálkuji, kreslím, vážu květiny atd. Až vyrostu, chci být květinářkou. Mé znamení v horoskopu je Kozoroh. Nesnáším, když se po mě někdo opičí a říká něco, co mě nezajímá. Mám ráda lidi, kteří mají smysl pro humor a umí si zablbnout. Stejná je i moje rodina... Pavlína Adášková, 6. A Už víme o Benátkách vše... Dne se naše paní učitelka rozhodla, že pozveme starostu našeho města pana Jaroslava Krále na rozhovor se 6. a 7. třídou. My jsme se náramně těšili na to, že se o Benátkách nad Jizerou dozvíme úplně vše. Než přišel pan starosta, byli jsme nepoučeni a nevěděli jsme o různých problémech ve městě nic, a proto jsme si vymysleli záludné otázky. Když přišel pan Král, trošku jsme se styděli a seděli jak pecky v lavicích. Tak nás pan starosta uvítal a řekl nám něco o politice a o změnách, které se v Benátkách chystají. Pan starosta je všímavý a ihned poznal, že nás to trošičku, ale jen trošičku nudí, a tak se rozhodl, že mu otázky budeme pokládat my. Jak už jsem řekla, byli jsme nesmělí, ale to se po chvíli změnilo, otázky padaly jedna po druhé a pan starosta nám na všechny milerád odpověděl. A na konec jsme zjistili mnoho zajímavostí, jako například že tam, kde nyní bydlí Justovi, bude přístavba k naší škole a Justovi půjdou do azylového domu. Místo letního kina bude krytý bazén a jelikož je kino na slunném místě, nebude se muset moc vytápět. Také jsme se dozvěděli, že revitalizace Husova náměstí bude ukončena do konce roku 2010, stará kašna dostane novou tvář ve tvaru půlměsíce. Dlažební kostky budou i na náměstí, vznikne renesanční náměstí. A dále hala v dolních Benátkách bude dostavěna v roce 2009, nová cyklistická stezka do Zdětína stála 20 miliónů Kč. Že v muzeu bude výstava o Benátkách, na které budou exponáty již z doby jejich vzniku až po dnešek... A bylo toho mnohem víc, ale nemůžeme vypisovat všechno. Po hodině jsme odcházeli chytří a znalí, teď už víme o Benátkách snad vše!!! Děkujeme panu starostovi, že si na nás udělal čas. Pavlína Adášková, 6. A Co mi dává a bere škola nic! To na vás vychrlí většina žáků, když se jich zeptáte. Ale je to skutečně tak? Když nám bylo tak šest, sedm let, maminky nás vystrojily do šatiček s volánky, nebo na nás navlékly roztomilou košili, kterou nám zastrčily do kalhot, které jsme div neměli až u krku. Pamatujete si ještě? Jak jste byli vykulení malinkatí žáčci, aktovka byla pomalu menší než vy a všichni byli tak velcí? Jak jste rostli, učivo bylo stále těžší a postupovali jste stále výš a výš, až jste se dostali na druhý stupeň. Vzpomínám, jak naše třída byla celá vedle z toho, že jsme konečně šesťáci. A už jsme se těšili na devítku. Také jsme zažili náš první lyžák, pobyt v Chorvatsku, a než jsme se stačili rozkoukat, byla tu osmá třída. Také další, a už bohužel i poslední lyžařský výcvikový kurz. Tenkrát jsme to ještě nevěděli, a těšili jsme se, jak si to tu v deváté třídě užijeme. Jenže opak byl pravdou a my nejeli nikam. Pak přišly prázdniny, které utekly tak rychle, že na konci nám to přišlo jako týden. Ale všichni už se do školy těšili. Uplynulo pár nudných měsíců, již jsme podali přihlášky a teď jen čekáme, jestli nás přijmou. Zároveň si ale uvědomujeme, že nám do konce školního roku zbývají pouze čtyři měsíce! Najednou bychom zase chtěli, aby nám bylo dvanáct let. Abychom byli v šestce a tohle nás netrápilo... Ale čas vrátit nelze. Jen se krátí a krátí. Plyne si svou cestou a my už jen pospícháme, abychom ho stihli. Nikdy nezapomeneme na to, jaké

11 8. dubna 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 11 to bylo na základce.. S naší třídou, s těmi nejlepšími přáteli na světě, se kterými nás vždycky bavilo se učit, a bez kterých bychom byli asi dávno za školou. Učitelé nás učí, a připravují pro náš budoucí život, ale spolužáci nás učí, jak žít. Doufám, že nás na školy přijmou, rozlučka bude nezapomenutelná a zase se všichni sejdeme na srazu! Klára Urbanová, 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se Ve čtvrtek měli prvňáci, kteří se dobrovolně přihlásili, opičí dráhu. V půl druhé jsme se sešli před školou, vzali potřebné věci a vyšli směrem do haly, kde se závody konaly. Děti se převlékly a s nadšením se vydaly do sálu. Dráha byla postavená a už zbývalo jen se rozcvičit. Paní učitelka nám pustila hudbu a já se Šárkou jsme tancovaly, poskakovaly, běhaly a prvňáci podle nás. Nejprve si všichni trasu vyzkoušeli na nečisto, a potom se začalo závodit. První vyběhli kluci a hned po nich holky, někteří trasu popletli, upadli, zakopli, ale nakonec se všichni dostali do cíle. A protože paní učitelky musely spočítat výsledky a napsat diplomy a dětičky potřebovaly na chvilku zabavit, znovu jsme se Šárkou nastoupily, tancovaly a hýbaly rukama, nohama, aby se závodníci nenudili. A jelikož máme šikovné paní učitelky, které vše rychle spočítaly, mohlo se přistoupit k vyhlašování. V chlapecké kategorii si první místo skvělým zásahem vybojoval Michal Červenka, druhé Pepa Pluhař a třetí Honza Pavelek, v dívčí kategorii získala zlatou medaili Terezka Hýblová, stříbrnou Eliška Schönfeldová a bronzovou Sára Benadová. Všem vítězům gratulujeme a ti, kteří nevyhráli, ať neroní slzičky, ale pamatují si známe heslo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Klára Chvalkovská, 9. B První místo v soutěži na opičí dráze skvělým zásahem vybojoval Michal Červenka, druhé Pepa Pluhař a třetí Honza Pavelek Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale V sobotu se v Praze-Strahově konalo MČR žáků a žákyň v hale. Měla jsem běžet závod na 800 m. Můj doprovod tvořily Kačka Nejedlá a p. uč. Nejedlá. Z Benátek jsem jela jako jediná a tak se mi naše trenérky hodně věnovaly, abych aspoň trochu zapomněla na to, co mě čeká. Při rozcvičování ze mě trochu nervozity spadlo, ale stačilo, abych se svlékla do dresu a stres začal znovu. Startovala jsem z poslední dráhy ještě s jednou závodnicí. Hned na začátku jsem se nechala nešikovně zablokovat, a tak jsem měla co dohánět. Po 600 m jsem už dost vytuhla, ale i tak jsem si doběhla pro 14. místo. Se svým výkonem jsem moc spokojená. Linda Kubová Recitační soutěž Koncem února se uskutečnila na naší škole recitační soutěž. Místem konání se stala učebna 311, kde jsme se všichni sešli ve hodin. Na úvod se nám představila porota ve složení p. učitelka Bartoňová, p. učitelka Nejedlá, paní Šonská (knihovnice) a Božena Dunková (žákyně 8. B). A pak to vše vypuklo, přednášelo se jak o závod a to v obou kategoriích. Bylo opravdu hodně krásných básniček. Celkem se zúčastnilo 20 přednášejících. Kristýna Tejklová, Anna Hrubá, David Sluka, sedící Barbora Hegrová Odměnu dostal každý a diplom taktéž. Vyhlášení vítězů proběhlo v napjaté atmosféře. Výsledky: 1. místo-pavlína Hojná, 7. B 2. místo-denisa Savigneová, 7. B 1. místo-daniel Brož 9. A 2. místo-tomáš Závora, 9. A Tito žáci postoupili do okresního kola, které se konalo 11. března v Mladé Boleslavi. I tam se zadařilo, když Pavlína Hojná obsadila třetí místo a Dan Brož obdržel od poroty čestné uznání. Stejná recitační soutěž se konala i na prvním stupni naší školy. Výsledky byly následující: 1. kategorie 1. Ondřel Koudela, 2. Marek Pavlíček, 3. Kamila Hejdrychová a čestné uznání Vojtěch Hýbl. 2. kategorie 1. Anna Hrubá, 2. David Sluka, 3. Kristýna Tejklová a čestné uznání Barbora Hegrová. Pavlína Hojná, ZŠ Pražská V dívčí kategorii získala na opičí dráze zlatou medaili Terezka Hýblová, stříbrnou Eliška Schönfeldová a bronzovou Sára Benadová Tomáš Závora, Dan Brož, Veronika Urbanová

12 strana 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka Exkurze do Věznice Jiřice Ve středu proběhla exkurze do Věznice v Jiřicích. Než jsme se vydali, museli jsme vybrat z obou devátých tříd 25 žáků, a abychom se nehádali, napsaly se lístečky a losovalo se, nikdo si nemohl stěžovat, losování bylo spravedlivé, ale i přes to došlo k výměnám. Protože jsme s sebou nemohli mít mobilní telefony, peníze a další, museli jsme se sejít už v 7.15, abychom si vše schovali k paní učitelce Tesařové do kabinetu. V půl osmé jsme se přesunuli k autobusu a plní očekávání, co nás čeká, jsme vyjeli. Ani jsme se pořádně neusadili a už jsme stáli před věznicí. Dostali jsem instrukce, po dvou jsme vcházeli do budovy a museli projít bezpečnostním rámem, některým pípal kovový podpatek, ozdoby na botách nebo zip na bundě. Po této prohlídce jsme se přesunuli do areálu věznice, nejdříve jsme si prohlédli eskortní autobus, který slouží k převozu vězňů od soudu, do jiné věznice atd.. Poté jsem šli do kulturní místnosti, kde jsme se dozvěděli základní a zajímavé věci o věznici, viděli jsme nepovolené výrobky, které vyrábí vězni např. tetovačku, provaz, různé nože. Také jsme viděli názornou ukázku poutání, kterou si vyzkoušeli i někteří naši žáci. Pak za námi přišel odsouzený, se kterým jsme si povídali o životě ve věznici. Čas utekl rychle a my jsme se museli vrátit do školy. Děkujeme Mgr. Hodkovi za zajímavé vyprávění a příslušníkům zásahové jednotky za praktické ukázky. Exkurze byla poučná a všichni se budeme snažit, abychom se do tohoto zařízení nedostali. Klára Chvalkovská, 9. B V Merhautově pekařství Návštěva Dětského domova v Milovicích Jako každý rok, tak se i loni na naší škole pořádal Vánoční jarmark. Každá třída měla svůj stánek, a tedy i peníze. Protože jsme se domluvili, že nějaké peníze věnujeme Dětskému domovu v Milovicích, třídy daly hlavy dohromady a ze svých výtěžků vydaly ať už menší nebo větší částku. Celkem to bylo Kč, které jsme já, Klára Šípková, paní učitelka Nejedlá a pan ředitel ve čtvrtek odvezli do Dětského domova. Cestou jsme malinko zabloudili, ale nakonec jsme dojeli před velkou budovu. Paní ředitelka domova nás mile přivítala a odvedla do třídy plné dětí, poslechli jsme si několik pěkných písniček, pochovali nejmenší děti a pokračovali v prohlídce koupelen, ložnic a dalších tříd, potom jsme se přesunuli do jiné místnosti a dozvěděli se o domově důležité věci. Než jsme odjeli, předali jsme peníze a domluvili se na další, zřejmě jarní, návštěvě domova, abychom mohli jít ven a zahrát si s dětmi nějaké hry. Na společné zážitky se těšíme a doufáme, že spolupráce vydrží co nejdéle. Klára Chvalkovská, 9. B Pyžamová párty v družině Nastal den, na který jsme se s dětmi velmi těšili. Již třetím rokem jsme totiž sv. Valentýna oslavili,,pyžamovou párty. Oblékli jsme si pyžama, vyzbrojili se polštářky a plyšovými kamarády a radovánky mohly začít. Hudbu a tanec střídaly soutěže a úkoly a závěr jsme okořenili tou pravou polštářovou bitvou. Celí znavení a vyčerpaní jsme se posilnili zmrzlinovým pohárem s velkým kopcem šlehačky a se sladkým úsměvem na tváři jsme se rozešli domů. Vypadá to, že za rok budeme muset slavit zase. Věra Husáková, vychovatelka ZŠ Pražská poslechli jsme si několik pěkných písniček, pochovali nejmenší děti Fota na straně 11 a 12 poskytla ZŠ Pražská

13 8. dubna 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 MATEŘSKÁ ŠKOLA KARNEVAL V PODÁNÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL Podívejte, jak nám to sluší na karnevalech, čteme v rozzářených očích dětí v třídách MŠ Jizerka a MŠ Pavilon, kde karnevaly probíhaly. Byla to přehlídka nápaditých kostýmů, děti tančily a byla pro ně připravena spousta různých soutěží a vůbec si všichni užili velikou legraci. Magda Mišutková I děti ze 2. třídy MŠ Jizerka měly z karnevalu velkou radost Fota poskytla MŠ města PROBĚHL ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL Mateřská škola města Benátky nad Jizerou provozuje MŠ Jizerka, Pavilon, Mateřídouška, Růženka a Poupátko. V úterý 24. března probíhal zápis dětí do těchto benáteckých mateřských škol. Ředitelky MŠ města Benátky nad Jizerou paní Marie Neumannové jsme se zeptali na výsledky tohoto zápisu. MŠ Pavilon, kde probíhalo karnevalové veselí 20. února 2009 Kolik zájemců se k zápisu do mateřské školy dostavilo? K zápisu přišlo v doprovodu rodičů celkem 104 dětí. Kolik dětí ukončí docházku do mateřské školy? Mateřskou školu opustí a nastoupí od září do prvních tříd základních škol celkem 59 dětí. Bude možné, vzhledem k současné kapacitě mateřské školy, uspokojit všechny žádosti o přijetí do MŠ? Celkem je v naší mateřské škole 240 míst a tato místa jsou v současné době plně využita. Kdybychom vycházeli ze současných daných možností, nebylo by možné vyřídit všechny žádosti kladně. V Žižkově ulici v Benátkách nad Jizerou I probíhá přestavba čp. 432 na mateřskou školu. Kolik dětí bude možné v tomto novém provozu MŠ umístit? V nových prostorách vzniknou dvě třídy pro padesát dětí celkem. Po zprovoznění těchto tříd a v případě zachování všech stávajících možností budou moci být do MŠ umístěny děti všech žadatelů. V případě přistoupení na realizaci uvažovaného zrušení provozu MŠ Pavilon (25 míst), nebudeme schopni podané žádosti o přijetí dětí pokrýt. Děkujeme ředitelce Mateřské školy za poskytnuté informace. emje Tak to slušelo o karnevalu 27. února dětem z 1. třídy MŠ Jizerka MĚSTSKÁ KNIHOVNA KNIŽNÍ NOVINKY Vážení čtenáři, od tohoto vydání Zpravodaje Benátecka budeme pravidelně představovat zajímavé knižní novinky z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou. V měsíci dubnu vám můžeme doporučit nový titul Osmý hřích od Philippa Vandenberga. Tento autor (nar. 1941) vystudoval v Mnichově dějiny umění a germanistiky. Za svůj život sepsal asi tři desítky knih a to především historické romány a literaturu faktu. Nový román Osmý hřích vypráví příběh mnichovského antikváře Lukase Malberga, který přijíždí do Říma na pozvání své spolužačky Marlene. Malberg si chce na doporučení prohlédnout cennou sbírku starých knih. V bytě Marlene však zažije šok jeho přítelkyně je mrtvá. Policie rychle celou událost uzavře jako nehodu. Malberg je však od začátku přesvědčen, že atraktivní Marlene byla zavražděna. A setkává se s mladou

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka novinářkou Caterinou, která se o celý případ velmi zajímá. Jakou roli v této napínavé hře hrají vzácné knihy, ale také vatikánská tajemství? Od tohoto spisovatele máme v knihovním fondu i další tituly, např.: Pompejan, Koperníkova kletba, Kletba faraonů, Odlévač zrcadel a další. Z dalších knižních novinek můžeme nabídnout: Po stopách mrtvého (Peter James), Ztráty a lži (Sophie Hannah), Vzestup a pád mocných říší (Hans-Christian Huf), Když začalo pršet (Kateřina Tachovská-Vestman), Tichá hrůza (Tomáš Korbař) atd. Přejeme příjemné chvíle ve společnosti knih. Stanislava Čákorová MĚSTSKÁ KNIHOVNA UPOZORŇUJE ČTENÁŘE NA ZMĚNY V KNIHOVNÍM ŘÁDU Čtenáři při návštěvě knihovny předloží čtenářskou legitimaci, do které se uvádějí všechny záznamy spojené s výpůjční agendou. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Další změny se týkají upomínek: Čtenář zaplatí jednorázově poplatek, pokud se do knihovny nedostaví od poslední návštěvy do 6 týdnů 1. upomínka (nezasílá se), do 8 týdnů 2. upomínka (doporučeně). Poté následuje vymáhání právní cestou. Upomínky se zasílají od 2. výše. Jednorázové poplatky činí: dospělí děti 1. upomínka 10,- Kč 05,- Kč 2. upomínka 30,- Kč 25,- Kč Přihlašovací údaje: V souladu s nařízením zaměstnavatele musí být na čtenářské kartě uvedeno jméno, celé datum narození, adresa bydliště čtenáře a jeho podpis s ČOP. Inzerujte ve Zpravodaji Benátecka Základní formát A4, po slevě po slevě černobílé provedení 5% 20% Základní inzertní strana Kč Kč Kč Redakční strana Kč Kč Kč První a poslední strana Kč Kč Kč Řádková inzerce 1,- Kč za 1 úhoz, při zvýraznění 100% příplatek Při dlouhodobé inzerci sleva Za každé 3 měsíce sleva 5% Rozměry inzerce: 1/8 str. = 92,5x63 mm, 1/4 str. = 92x130 mm, 1/2 str. = 190x130 mm, 1/1 str. = 190x264 mm Pozn.: Inzertní stranu lze rozdělit až na 1/8. Z toho se vypočítává i cena. Např. inzerce na 1/8 základní inzertní strany činí 375,- Kč. Redakční stranou se rozumí vše ostatní mimo základní inzertní stranu a první a poslední stranu. Zmíněná sleva se týká i řádkové inzerce. Objednávky na adrese : Městská knihovna, Lidická 43, Benátky nad Jizerou II Telefon: , Co nového v muzeu? MUZEUM BENÁTKY Přestože to vypadá, že se v muzeu nedělá nic, není to pravda. Usilovně připravujeme letošní sezónu. Nejdřív jsme museli vyměnit stávající rozvaděč elektrické energie, abychom nezpůsobili požární havárii. Koncem sezóny 2008 už zapínání osvětlení vitrín a exponátů hrozilo nebezpečím. Teď už se můžeme pochlubit novým rozvaděčem, který dodala firma PBK. Dalším problémem se stal prasklý strop v expozici Páni z Dražic. Kromě zející díry ve stropě nám na hlavu padaly kusy omítky, což by asi nebyla nejlepší vizitka. Město nám ale vyšlo vstříc a pracovníci technických služeb problém brzy zdárně vyřešili. Sezónu 2009 otvíráme jako každý rok 1. května. Tentokrát bez slavnostního zahájení, protože Husovo náměstí je v rekonstrukci a díky tomu byl zrušen i Prvomájový jarmark. Za to bude otevřeno už od 9.oo hodin a k dispozici všechno, co jsme nabízeli v minulém roce, ale opravené a připravené na novou sezónu. Na chodbě bude pro návštěvníky nainstalována výstava fotografií Jindřicha Miřetínského Radnice a rychty na Benátecku a Mladoboleslavsku. Dále nabídneme část nové expozice Jan z Werthu, generál třicetileté války. Část expozice proto, že současný stav financí, které na expozici máme, nestačí, a proto jsme se rozhodli, vyrobit ji na etapy. Už teď se můžete těšit na manipulaci s mušketou. V polovině května, prozatím je termín stanovený na , otevřeme výstavu Barbie v proměnách času. Panenky nám zapůjčí sběratelka Miluše Lublinerová. Panence Barbie je zrovna letos 50 let. Byla její první podoba v roce 1959 vyvinutá nazrzlá blondýna? Jak se vlastně narodila první Barbie a kdo jí dal podobu a jméno? To všechno se u nás dozvíte. Dozvíte se i to, že se vyráběly i varianty pro různé světadíly a jak vypadaly. A že se vyráběly i panenky podle slavných osobností. Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. K tomuto tématu u nás v muzeu natáčela reportáž o Tychonu Brahe a Janu Keplerovi pro český rozhlas paní Maria Hammerich-Maier. Reportáž byla odvysílána 25. ledna a v současné době je možné, si ji poslechnout na webu českého rozhlasu. Dalším, kdo projevil zájem o osobu Tycha Brahe, byl český publicista a spisovatel Václav Vokolek. Pro český rozhlas u nás natáčel reportáž 13. března. Kromě toho navštíví naši tychonovskou expozici i účastníci Mezinárodní astronomické konference, která se koná srpna 2009 v Praze. A právě na toto téma jsme zaměřili i letošní Muzejní noc. Bude se konat v pátek 22. května od Kromě tradičního otevření obou našich muzeí ve večerních hodinách připravujeme i program koncert Richarda Pachmana, pozorování noční oblohy ve spolupráci s benáteckou hvězdárnou a divadelní představení. V říjnu zaplní naši výstavní síň obrazy Ing. Zdeňka Halíře a na chodbě si ve fotografiích připomeneme hned několik výročí našeho města 660 let založení Nových Benátek, 65 let vzniku Benátek nad Jizerou a 20 let Sametové revoluce. Na závěr roku chystáme výstavu Cukroví nejen našich babiček. Vystaveny budou vzorky vánočního cukroví, které nám pomohou vyrobit oslovené spolky a organizace našeho města. K dispozici budou i recepty, aby si každý, koho bude nějaký exemplář zajímat, mohl vyrobit cukroví i doma. Otevřeme v pondělí 7. prosince a v pátek 20. prosince výstavu uzavřeme derniérou, při které všechny vzorky cukroví nabídneme účastníkům slavnostního ukončení výstavy i celé sezóny. Jana Vernerová Muzeum Benátky Příprava nové expozice Jan z Werthu Foto: Jana Vernerová

15 8. dubna 2009 KLUB SENIORŮ strana 15 Březen v Klubu seniorů Březnové úterky byly, jako obvykle, věnovány posílení tělesné zdatnosti seniorů pod odborným vedením. Dobrou pohyblivost rukou pak posílily ruční práce také pod odborným vedením, při kterých se podařilo dokončit zvonek a vyrobit zajímavou misku. K rozšíření či k osvěžení znalostí z historie našeho města, ale také k posílení paměti, přispělo odpoledne s vyprávěním o tom, jak to bylo se vznikem města Benátky nad Jizerou, v poutavém podání paní učitelky Miloslavy Minaříkové. Přednáška paní MUDr. Miluše Štifterové byla samozřejmě zaměřena na oblast stomatologie, na péči o ústní dutinu a na současné možnosti v této oblasti. V daném čase se ani nestačilo probrat KLUB PRO SENIORY MUDr. Miluše Štifterová Zubní kartáček je důležitý, důležitější je však umět ho správně používat všechno, co posluchače zajímalo a tak tato zajímavá přednáška bude mít jistě své pokračování. Odpoledne s paní Zdeňkou Bradáčovou bývají zajímavá, přinášejí uvolnění, úsměv i poučení. Tak tomu bylo i v březnovém odpoledni ve čtvrtek Od připraveného tématu recepty na jídla tradiční i jiná se odskočilo do běžného života v našem městě, ve kterém se bohužel vyskytují i různé krádeže. Odskočilo se i do vzpomínek na dovolené, prožité před více či méně roky. Tady to ještě není vidět, ale nakonec se všem podařilo dílo zdárně dokončit Letošní první Posezení se seniory v Záložně Ve čtvrtek 5. března se v městském společenském sále Záložna sešli benátečtí senioři na prvním letošním Posezení se seniory, pořádaném Městem Benátky nad Jizerou pro seniory 4x v roce. Odpoledne zahájili, pod vedením paní učitelky Květy Jaré, žáci Základní školy Husovo náměstí. Jejich vystoupení, naplněné zpěvem a tancem, vyvolalo radostné pocity u přítomných seniorů a bylo odměněno zaslouženým potleskem. Na Posezeních se seniory se setkávají senioři nejen se svými známými, ale hlavně se starostou města. Tak tomu bylo i tentokrát. Starosta města Jaroslav Král hovořil o akcích, které ve městě probíhají, a které budou v letošním roce probíhat, o akcích, které se připravují, o tom, co se podařilo i o tom, co se zřejmě vlivem výsledků voleb do krajských zastupitelstev nepodaří. Větší část odpoledne patřilo hudbě a zpěvu v podání členů oblíbené kapely Josefa Sojovského, tanci a probírání novinek s přáteli a známými. Text a fota: emje Historie města v podání paní učitelky M. Minaříkové všechny zaujala Program Klubu pro seniory duben 2009 čtvrtek úterý čtvrtek úterý čtvrtek úterý čtvrtek Velikonoce v Přerově nad Labem Cvičení pro seniory Beseda s psychoterapeutkou Cvičení pro seniory Posezení s p. Z. Bradáčovou Cvičení pro seniory Přehlídka čarodějnic Přijďte v úboru čarodějnickém vyhlášena a vyhodnocena bude nejhezčí čarodějnice Svoz na úterní cvičení hlaste v pondělí do hodin na tel. č podatelna MěÚ Benátky n. J. Svoz na čtvrteční programy hlaste ve středu do hodin na tel. č podatelna MěÚ Benátky n. J. Město Benátky nad Jizerou pořádá pro seniory v roce čtyři Posezení se seniory ve společenském sále Záložna, kterého se samozřejmě zúčastňují i seniorky z Klubu seniorů.

16 strana 16 BENÁTECKÝ POHÁR 2009 Zpravodaj Benátecka BENÁTECKÝ POHÁR ročník V sobotu 28. března 2009 se uskutečnil ve sportovní hale jubilejní 30. ročník soutěže ve společenském tanci třídy A BENÁTECKÝ POHÁR. Taneční páry při přípravě na další soutěžní tanec Benátecký pohár si získal mezi soutěžícími páry i taneční veřejností velmi dobré jméno, o čemž svědčí každoročně velká účast soutěžících párů. Při letošním jubilejním 30. ročníku přijelo do Benátek nad Jizerou 30 tanečních párů soutěžících ve standardních tancích a 34 párů soutěžících v tancích latinskoamerických. Rádi konstatujeme, že letošní Benátecký pohár byl soutěží mezinárodní, protože kromě tanečních párů z celé České republiky se soutěže zúčastnili i reprezentanti Slovenska. Pokud hodnotíme letošní ročník, určitě stojí za zmínku nejen množství tanečních párů, ale také kvalita soutěžících, vždyť letos se Nejmenší divačky byly připraveny na každou přestávku, aby si z tanečního parketu nad Jizerou i dvojnásobní představili v Benátkách sesbíraly své poklady Mistři ČR v kategorii mládež pro letošní rok. Soutěže v obou skupinách tanců byly čtyřkolové a tak nejlepší taneční páry, které se probojovaly do finále ve standardních i latinskoamerických tancích, v průběhu odpoledne odtančily celkem 40 soutěžních tanců, což je téměř 60 minut špičkových výkonů. Odměnou jim byly kromě bodových zisků a přiznaných finálových umístění, potřebných pro zisk mezinárodní třídy, i tradičně krásné ceny a navíc pohár pro vítěze. Rádi konstatujeme velký zájem diváků o Benátecký pohár. Svým povzbuzováním vytvořili soutěžícím skvělou atmosféru, která podpořila jejich taneční výkony. Šesté místo ve finále soutěže ve standardních tancích si vytančil slovenský pár Šimon Šúchal Veronika Verešová, kteří reprezentovali KTŠ Interklub Madit Bratislava. Páté místo patřilo Janu Chalupovi se Zuzanou Šťastnou z TK All-4-Dance Neratovice a také čtvrtou příčku obsadil středočeský pár Vít Domorád s Terezou Řípovou, tančící za TK Rytmus Bakov nad Jizerou. Na stupně vítězů se probojovali třetím místem Radim Stupka s Kristýnou Hlavicovou, tančící za Olymp Olomouc, druhé místo vytančil pár DSP Komety Brno Michal Horníček Yana Grishchenko a vítězem soutěže se stali Jan Skuhravý s Dominikou Bergmannovou, reprezentanti TK Maestro. Tanečníci předvedli v latinskoamerické části Benáteckého poháru krásné figury. Na fotu držitelé 2. příčky TK Rytmus Bakov nad Jizerou vyslal i v letošním roce svůj soutěžní pár, a to Víta Domoráda a Terezu Řípovou, kteří si ve standardu vytancovali krásné 4. místo I v soutěži v latinskoamerických tancích svedli soutěžící velký boj o postup do finále soutěže, který jim zaručil tolik potřebný zisk finálového umístění pro postup do mezinárodní třídy. Šesté místo obsadil pár Martin Macoun Tereza Faktorová z STK Praha, páté místo patřilo Janu Chalupovi se Zuzanou Šťastnou z TK All-4-Dance Neratovice, čtvrté místo si vytančili Martin a Barbora Benjákovi z TK Maestro. Třetí místo letos vytančili Pavel Sluka a Petra Šmídová z tanečního klubu TK Koškovi Liberec. Pořadí na prvním a druhém místě bylo v latinskoamerických tancích úplně stejné jako v tancích standardních. Druhé místo opět obsadil brněnský pár Michal Horníček Yana Grishchenko a vítězem soutěže se stali Jan Skuhravý s Dominikou Bergmannovou z TK Maestro. Stejně jako v předchozích letech i letošní jubilejní 30. ročník soutěže BENÁTECKÝ POHÁR byl pečlivě připraven a bezchybně zabezpečen. Proto patří poděkování všem, kteří se na přípravě soutěže podíleli, protože bez jejich pomoci by se tak významná akce nemohla konat. Ing. Pavel Kojetín předseda Středočeské divize a člen prezídia Českého svazu tanečního sportu Vítězové standardní části soutěže spolu se starostou města panem Jaroslavem Králem. Zleva: 1. místo dvojnásobní Mistři ČR v kategorii mládež, 2. místo reprezentanti Brna, 3. místo putuje do Olomouce, 4. místo do Bakova nad Jizerou, 5. do Neratovic a 6. až do Slovenské republiky Fota: František Stýblo, Zdeněk Langšádl Akce se opět uskutečnila za finanční podpory Středočeského kraje.

17 8. dubna 2009 OSOBNOSTI strana 17 SVĚT Z Umělec, ale hlavně Člověk K umělcovým nedožitým narozeninám HLÍNY VÁCLAVA ČERNÉHO Setkání s dílem benáteckého výtvarníka Václava Černího je exkurzí do čistého světa dětí a pohádkových bytostí, mezi muzikanty barokních college i venkovských kapel a dokonce muzicírující anděly. Svět, v němž na koni jede středověký rytíř v brnění, svatý Jiří, jezdec v barokním kabátci, cirkusová krasojezdkyně i poštovský panáček. Je to svět motýlů, ptáků a nevadnoucích květin, v němž roční období mají podobu ženských postav a lidé na lavičkách v parku od jara do zimy symbolizující etapy lidského života. U stolu sedí král a šlechtic a hodnotí chuť českého vína. Betlémský příběh o narození Děťátka se přenesl do Benáteck nad Jizerou, jehož panorama patří k nejmalebnějším v naší vlasti. Ostatně benátecké motivy zaujímají v díle Černého zvláštní místo. Všestranný umělec je vedle keramických plastik zachytil v četných kresbách a v cyklu linorytů Benátky v zimě. Náměty Černého prací však nejsou samoúčelným únikem z reality, ale především upozorňují na drobné radosti a krásy, které ve všední uspěchanosti sotva postřehneme. Ač díla působí jaksi spontánnně a hravě, je za nimi důkladná znalost mnoha oborů oděvního výtvarnictví, botaniky, heraldiky, nauky o hudebních nástrojích. Talent, úcta k řemeslu, perfektní zvládnutí technologie glazur a zodpovědný přístup k práci, představují pro Černého hodnoty, vzdálené hledání originality za každou cenu. A tak každý kousek přetvořené hlíny dostává z umělcových rukou svůj charakteristický tvar i barvu. Václav Černý patřil k lidem s jasnou životní perspektivou. Narodil se 17. dubna 1929 v Nové Huti na Plzeňsku. Jeho prababička Anna, roz. Brožíková, byla tetou českého malíře Václava Brožíka. Tradiční venkovská rodina otec byl domkářek kladla důraz na víru, vzdělanost a účast na dění v obci. Václav chodil do obecné školy v Dýšině, měšťanskou školu navštěvoval v Plzni. Po praxi v Thunské továrně na porcelán v Ostrově u Karlových Varů studoval v letech na Státní odborné škole pro průmysl keramiky a maltovin v Plzni. Během studia si výtvarné vzdělání doplňoval u keramika prof. Jaroslava Votlučky a sochaře Otakara Waltera. Významným mezníkem dalšího uměleckého růstu Černého bylo zaměstnání v ateliéru známého keramika Jana Kutálka. Rok tovaryšský se projevil v počátcích Černého tvorby, postupně se však od Mistrova vlivu oprostil a hledal vlastní cestu. v zasedací síni MěÚ Benátky nad Jizerou. Poměrně rozsáhlou část autorova díla představuje betlemářství, kterým navázal na tradici lidových jesliček. Zmínku si zaslouží Benátecký betlém, jejž věnoval zdejšímu děkanskému kostelu, a který pod názvem Český betlém vyšel jako vystřihovánka. K nejznámějším patří ceny a plakáty pro různé kulturní a sportovní akce. Mimořádné popularitě se těšili Benátečtí Oskaři, figurky z rodu muzikantů a klaunů, kteří na BFA sloužili jako ocenění odborné poroty a diváků těm nejlepším nadšencům amatérského filmu. Václav Černý se také uplatnil v učitelské profesi ve zdejší Osvětové besedě a na mladoboleslavské LŠU. Černého keramický svět se otevíral na výstavách nejen samostatných, ale také společných s řadou kolegů výtvarníků. Jejich výčet přesahuje rámec sdělení, stačí konstatovat, že zaujaly návštěvníky všech věkových kategorií. Svědší o tom zápisy v návštěvních knihách. Vstřícnost diváků a jejich nepředstírané okouzlení byly pro zdravotně znevýhodněného umělce povzbuzením. Dílo a pozemská pouť benáteckého keramika se uzavřely 2. května K ohlédnutí za dílem Václava Černého patří slova jeho přátel. Do katalogu k výstavě v roce 1977 napsal spisovatel Miroslav Vízdal: Nic z toho, co opouští Černého ateliér, nevzniká jen tak, bez hlubšího záměru, pro snadný úspěch. Jeho tvorba je výrazem touhy po prostém lidském Václav Černý v zajetí redaktorů při vernisáži jedné z mnoha výstav v Muzeu Benátky Václav Černý ve své dílně Václav Černý s manželkou MUDr. Marií Černou na výstavě Svět z hlíny, uspořádané v Muzeu Benátky u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin V letech pracoval v n. p. Karborundum v Benátkách nad Jizerou, jež se mu staly zvoleným domovem. Jako technický keramik dosáhl v tomto oboru jistého úspěchu, ovšem současně pokračoval v umělecké tvorbě. Nadále se vzdělával, absolvoval výtvarnou výchovu na Lidové konzervatoři Středočeského kraje a jako externista další dva roky na plzeňské keramické škole. V roce 1974 mu byl přiznán invalidní důchod pro Bechtěrevovu nemoc, tím získal možnost plně se věnovat vlastní práci. Těžištěm Černého díla je dekorativní keramika, figurální plastika a kachle barevně glazované. Ve spolupráci s architekty vytvořil řadu realizací pro budovy Středočeského kraje. Lze sem zařadit i soubor erbů Fota poskytlo Muzeum Benátky

18 strana 18 OSOBNOSTI Zpravodaj Benátecka štěstí. Je výrazem jeho vztahu k okolí, k městu, v němž žije, k hudbě, kterou má rád, k lidem v tom nejširším slova smyslu. A jestliže zde již padlo slovo odpovědnost, je třeba dodat, že skutečné umění je vůči skutečnosti vždy zodpovědné. Historik umění PhDr. Miloslav Vlk v textu k umělcovým sedmdesátinám uvedl: Václav Černý Keramika nikdy netoužil po slávě, nechtěl soupeřit na výsluní přízně znalců a kritiků umění. Chce rozdávat radost, vytvářet dílka, která dovedou potěšit a pohladit v době narůstajícího odcizení člověka svému okolí i sobě samému. A na závěr slova keramikova vyznání: Ono se toho vůbec moc o umění povídá, ale snad ze všeho je nejpravdivější, že umění by mělo být takové, aby je lidi skutečně potřebovali. MUDr. Marie Černá Děti v lese 1977 Umělec, ale hlavně Člověk Pro mne není letošní duben jen Velikonoční svátek. Proč? Protože si přeji, abychom si všichni připomněli dobrého a velkého muže, Václava Černého. Výtvarníka, keramika, pedagoga a Člověka. Narodil se 17. dubna Jde tedy letos o významné datum Václav přišel do Benátek a pracoval v podniku Carborundum. Vedle toho však měl svoje poslání, kterého si byl velmi dobře vědom a které neopomíjel. Výtvarná práce. A to nejen malování, ale hlavně práce v ruce, modelování Poznal jsem ho v létech, kdy se, v dobrém slova smyslu, realizoval jako výtvarník, scénograf apod. v ochotnickém souboru. Jak šla léta za léty, tak Václav rostl a zrál. Ano, a není to přehnané. Nejen, že se zúčastňoval nejrůznějších akcí v rámci osvěty a kultury v Benátkách, ale rostl i v povědomí kraje a republiky. Na jeho výstavu jsem jel, např. až do Řevnic, malé obce na Berounce. Vernisáž byla skvělá. Teplá a lidská, jako je celé jeho dílo. A jeho Betlémy! V tomto směru dal hodně právě kostelu v Benátkách. Jeho jiný Betlém, nezapomenutelný, jsem viděl před léty v kostele Panny Marie u Kajetánů v Nerudově ulici v Praze. Mám i jeho betlémské vystřihovánky a myslím si, že nejsem jediný. O Václavovi jsem mohl mluvit s lidmi až v Pošumaví. V Prachaticích, ve Vimperku a s panem děkanem ve Čkyni. Kdo ho znal, vážil si ho. Kdykoliv jsem zajel do Benátek, vždy jsem Václava navštívil v jeho bytě, ale hlavně v jeho ateliéru na náměstí. Tam žil a pracoval, tam patřil, protože byl Benátčan, i když se tam nenarodil. Je duben, měsíc, v němž mám svůj svátek. A nejen v dubnu, ale po celý rok, vlastně denně, si připomínám Václava Černého tím, že se podívám ve své pracovně nejen na mnoho originálních, v dobrém smyslu slova, vtipných PF, ale také na jeho plastiku, kterou mi, kdysi v dubnu, k mému svátku, věnoval. Svatý Jiří bojuje s drakem a vítězí. Václav Černý také zvítězil a vítězí stále v kumštu, přístupu k lidem a k životu. Benátky si ho váží a zastupitelé pojmenovali po něm i jednu z ulic. To je jistě nejen správné, ale i záslužné. Děkujeme, Václave. Všechno, co jsi udělal, slouží lidem a to je víc než dost. Díky ještě jednou za všechny z Benátek i odjinud. Díky, díky, díky Myslíme a nezapomínáme na Tebe! Tvůj přítel Dr. Jiří Pfeifer Moje vzpomínka na keramika Václava Černého Znali jsme se dlouho, pořádali spolu mnoho výstav. Často jsem a rád je zahajoval. Václav byl velmi vzdělaný a lidský. Měl rád kolem sebe lidi a děti. Seznámili jsme se na Salonu v roce Rád jsem do Benátek jezdil, vždy jsme si povídali o umění a životě. Barokní muzikanti Sedával jsem v jeho dílně u stolu, Václav při hovoru vždy ještě modeloval nějakého pajduláka. Často jsme jezdívali do Prahy do Mánesa, kde jsme se zúčastňovali schůzí a výstav Svazu výtvarných umělců. Na schůzích se často projevil nějakou poznámkou, rozumnou i vtipnou. Pánům teoretikům doktorům při debatě o tom, co je umění, dokazoval, že pro něj, keramika, je nejdůležitější strčit každé ráno ruce do hlíny. Byl dobrý pedagog, učili jsme spolu v Mladé Boleslavi na Lidové škole umění. Měl nesmírné pochopení pro studenty, naučil je pracovitosti a skromnosti. Sledoval je a radil jim při jejich dalším studiu na vysokých školách. Mnoho jich na něho vděčně vzpomíná dodnes. Václav Černý byl velký umělec a velký člověk. Akad. malíř Stanislav Kovář Václav Černý a Muzeum Benátky Spolupráce Václava Černého s Městským muzeem v Benátkách nad Jizerou započala již v 60. letech, kdy zde uspořádal své první výstavy, a bez přerušení pokračovala i v následujících desetiletích. Nic na tom nezměnilo ani rozhodnutí o začlenění benáteckého muzea jako pobočky pod Okresní muzeum v Mladé Boleslavi, ke kterému došlo v roce Prezentace nejnovějších prací skvělého keramika tak pokračovaly téměř až do jeho odchodu z tohoto světa; celkem desetkrát zde Václav Černý představil své obdivuhodné dílo. Dvakrát rovněž samostatně vystavoval v muzeu v Mladé Boleslavi, přičemž několikrát mohli návštěvníci jeho práce zhlédnout v rámci kolektivních výstav výtvarníků Mladoboleslavska. Od roku 1990, po svém nástupu do funkce ředitele Okresního muzea, jsem i já měl možnost setkávat se s Václavem Černým osobně, a to nejen u příležitosti přípravy a realizace jeho výstav, ale také v rámci širší spolupráce, která se rozvinula zejména v roce Václav Černý tehdy v prostorách muzea představil kolekci erbů všech šlechtických rodů, které v průběhu dějin vlastnily benátecké panství, a rovněž překrásně vyvedený městský znak. Dále pak v roce 1999, kdy Benátky nad Jizerou slavily 650. výročí první písemné zmínky o městě. Základ jeho výstav však vždy tvořily především kachle s rostlinnými, pohádkovými či figurálními motivy, doprovázené často i řadou kreseb s benáteckými motivy, které představovaly druhý, odpočinkový směr Černého tvorby. Mimořádnou událostí se pak stala prezentace keramického betlému, který na konci 90. let Václav Černý věnoval zdejšímu farnímu kostelu. Bylo pro mne velkou poctou, že mi prakticky ihned po našem seznámení navrhl tykání a že naše snad to tak mohu nazvat přátelství vydrželo po celou dobu, po kterou mu Bůh či osud ještě dopřál pobývat na tomto světě. Nikdy v průběhu oněch let neopomněl poslat či předat mi při změně letopočtu keramickou novoročenku, pokaždé jinou, s novým nápadem. A proto jsem přesvědčen o tom, že ačkoliv zde Václav Černý již téměř osm let není fyzicky přítomen, díky svému dílu a vzpomínkám nadále přebývá mezi námi. PhDr. Luděk Beneš ředitel Muzea Mladoboleslavska Pan Václav Černý byl pro mě velkým umělcem. Jeho práce jsem znala z domova v jídelně na zdi dodnes visí figurky hudebníků. Ale kdo je vlastně dělal, jsem začala vnímat až na benáteckých akcích Benáteckém poháru a Benátkách filmových amatérů, kde jsem začala spolupra-

19 8. dubna 2009 OSOBNOSTI strana 19 covat s tehdejším pořadatelem ZK ROH Karborundum Benátky. Fascinovalo mě, že na každou akci vyrobil ceny i plaketky s jiným motivem, a přesto se vztahující k danému tématu. Když jsem nastoupila do muzea, dostávala jsem ještě každý rok keramickou novoročenku. S panem Černým jsem absolvovala čtyři výstavy. Nejnáročnější, ale taky pro mě nejkrásnější, byla výstava erbů s názvem Heraldika Dolního Pojizeří. Konečně jsme měli ucelený obraz o tom, kdo kdy vlastnil benátecké panství a zároveň jsme měli i jeho erb. Erby dnes zdobí malou zasedací síň Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou a muzeu pan Černý věnoval erby měst a obcí boleslavského okresu, které jsou vystaveny u vchodu do muzea. Také vyráběl krásné suvenýry pro návštěvníky našeho muzea erby města Benátky, Tycha Brahe a Jana Keplera. Jako dárek měly úspěch kamkoli jsme je přivezli. Úžasná byla i výstava k jeho sedmdesátinám v roce Tehdy poprvé naše dlouhá zámecká chodba nestačila a návštěvníci vernisáže museli stát na schodech, aby pak mohli srdečně pogratulovat nejen k výstavě samotné, ale také k umělcovu jubileu. A pan Černý trpělivě gratulace přijímal. Jak jsem již řekla, byl to pro mě velký umělec, na kterého určitě nezapomenu. Jana Vernerová Muzeum Benátky Milý Vašku, Při svém vlastním výtvarném konání nelze ani jinak, než zastavit se ve vzpomínkách do časů naší dlouholeté spolupráce. Proto nechť i v dnešní den Tvého významného pozemského jubilea zaletí má zdravice tam nahoru, do světa, kam jsi byl před lety povolán. Je to svět nám dosud neznámý, ale věřím, že i tam u Vás zhodnocuješ svůj čas tvůrčí činností. Představuji si, jak ve svém slunečním ateliéru vytváříš z nebeské hmoty další kouzelné Lidové muzikanty, nebo portrétuješ svého milovaného kocoura Mikeše, který Ti blaženě přede u nohou. Doufám, že se nám všem, Tvým kamarádům, dostane jednou té cti a budeme pozváni na Tvou nebeskou vernisáž, spolu s dalšími umělci, kteří tady na zemi provázeli naše společné výstavy. Ti jsou již také vedle Tebe, pan prof. Žilka, ak. mal. C. Bouda a neúnavný budovatel našich milovaných Starých Páv 1977 Hradů pan učitel Holman se svými obětavými spolupracovníky, jejichž dílo v dnešní době bylo zneváženo a padlo za oběť místnímu mamomu. Do díla, které bylo vytvořeno s láskou, vdechl tvůrce i duši. Té, která je ve Tvém umění, nechť je požehnáno pro potěchu dnů našich i budoucích. U příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin keramika Václava Černého Dagmar Renertová um. prům. výtvarnice Občas jsem sedával v ateliéru přítele Václava Černého Občas jsem sedával v ateliéru přítele Václava Černého. Ve svahu dvora, v zahradním domku tak 3 x 4 metry. Napravo okno, malá pícka, teplomet, pracovní stůl, police s glazurami, nástroje, proti dveřím druhé okno, skříň. V levé části komody, poličky. Přisedni si. Přisedám. Václav tvoří a já pozoruji, jak pomalu hlína ožívá. Dnes nejedeme do Poděbrad ani do Kerska. Povídáme si, ale já se raději ptám a víc poslouchám. Znamenitý vypravěč vzpomínky, příběhy, události, oděné do bukolicky rozvážného podání, plynou jako četba klasiků. Pak, jako vždy, rozebíráme současnost ve výtvarném dění stále nové odnože a trendy, jejich původ, smysl, srozumitelnost. A já naslouchám svébytným názorům, které bývají ve shodě s mými. A pokaždé se mi jeví, jak jsou ty jeho zakotveny v úctě k řádu, odpovědnosti, humanitě. A ono to tam všechno je, na té a v té jeho keramice. V motivech květin, plodů, motýlů, pohádek, hudebníků, zvířátek, situačních žánrů a v unikátním betlému A vida, dílo je hotové, trochu poklidit a jdeme do bytu k našim manželkám. Při kávě dostává debata další rozměry a brzo se příjemné odpoledne chýlí k večeru a my odjíždíme. Bylo mi dopřáno jen sedmi roků přátelství. Byl jsem tomu rád, pochytil jsem mnohé o keramice, naučil jsem se rozeznat tu dobrou. A Vy, když někdy ty jeho různé plastiky obrátíte na rub, uvidíte tam signum VC. A pokud jste to někomu věnovali, povězte, proč Vás ta plastika zaujala či potěšila a kdo byl onen VC. Zdeněk Halíř Jeho tvorba si mě ihned podmanila Milá paní Černá! Na Vaši výzvu o vzpomínku na Vašeho i našeho Václava nemohu nereagovat. Tedy Přišla jsem na Mladoboleslavsko z Českolipska jako mladá keramička. Při průzkumu a zjišťování možností v oblasti keramické tvorby jsem se nemohla nesetkat s Václavem Černým, známým keramikem v Benátkách nad Jizerou. Ihned si mě podmanila nejen jeho tvorba, jeho svérázný a originální přístup ke všemu, co dělal, ale i on sám jako člověk. Jeho laskavost a velkorysost mi v mých začátcích významně pomohly. Troufám si tvrdit, že kdyby nebylo Václava a jeho nezištné pomoci, nebyla bych dnes tam, kde jsem a bůhví, kde bych vlastně byla. Vím, že v dnešní dravé, komerčně zaměřené a vysoce pragmatické době, zaměřené hlavně na peníze, není snadné vydržet všechny tlaky a neustále tvořit bez nároku na cokoliv. I na příkladě Václava Černého jsem se utvrdila v tom, že všechno se nemusí vyplácet a že všechno není jen o penězích, ale o svobodě tvorby a následné radosti z ní!!! Václavova přirozená velkodušnost se odrážela ve všem, čeho se dotkl a myslím, že i po letech má svůj význam vzpomínka na něj, neboť vzpomínka zhmotňuje. Je jen málo lidí, po jejichž odchodu si na ně vzpomenu, ale na Václava si vzpomenu ráda a často. S vděčností Hana Antošová, keramička Pozn. red.: Hana Antošová je letitou autorkou keramických plaket a cen udělovaných na Benáteckém poháru, postupové soutěži ve společenských tancích třídy A. Krotitel 1978 Tujkan, talíř 1978

20 strana 20 KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE / MATEŘSKÉ CENTRUM Zpravodaj Benátecka KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Friday s club Od ledna 2008 začal působit v rámci Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou Friday s club. Primárním motivem pro vytvoření nové platformy setkávání mladých lidí bylo, ukázat a nabídnout mládeži, jak smysluplně trávit volný čas. Vytvořit alternativu k návštěvě restauračních zařízení, heren a diskoték. DUBEN V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE KDM Benátky nad Jizerou, Velikonoční prázdniny v klubu Tradice a zvyky Celodenní program zaměřený na velikonoční tradice a zvyky. Procvičíme si hodovačky, písničky, nakreslíme si papírové kraslice a zatančíme si. Svačina, oběd a pitný režim zajištěny. Přihlášky do Info: Pavlína Smutná, tel Cena: 120 Kč Velikonoční prázdniny v Klubu aneb Honička za velikonočním zajíčkem Jste srdečně zváni na den plný velikonočních radovánek. Podnikneme dobrodružnou výpravu za tajemstvím velikonočního zajíčka, dozvíme se zajímavosti o velikonočních svátcích, upleteme pomlázku a vytvoříme si velikonoční dekorace. Strava a pitný režim zajištěny. Přihlášky do Info: Milada Trnková, DiS., tel Cena: 120 Kč Cesta za zvířátky Autobusový výlet do minizoo v Ekocentru DDM Mladá Boleslav. Info: Pavlína Smutná, tel Cena: 80 Kč Zálesácký den Zveme děti do probouzející se přírody. Pojďte s námi strávit příjemné odpoledne v lese. Dozvíme se mnoho zajímavého o zvířátkách a stromech, budeme vařit na otevřeném ohni, naučíme se stopovat zvěř a osvojíme si i mnoho dalších dovedností, které pro pobyt v přírodě potřebujeme znát. Sejdeme se u hájovny v Okrouhlíku. Přihlášky do Info: Milada Trnková, tel Cena: 60 Kč Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z hlíny pro děti i dospělé pod vedením pedagoga. V ceně materiál a 2x výpal. Glazování. Pro účastníky keramické dílny zdarma. Info: Milada Trnková, DiS., tel Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Malování na sklo Zkuste si s námi namalovat skleněnou misku, láhev, skleničku nebo jen obyčejnou dózu od kávy. Získáte originální dekorační, ale i užitkový předmět do své domácnosti. Nutné donést skleněný předmět na namalování. Přihlášky do Info: Milada Trnková, tel Cena: 40 Kč Miss Mazlíček»P« Nemyslet jenom na sebe je správné. Zvířátka naši pozornost potřebují a my potřebujeme je. Přijďte se svými miláčky pochlubit, předvést co dokáží a ukázat jak jsou poslušní. Přihlášky do Info: Pavlína Smutná, tel Cena: 40 Kč Kluby pro náctileté a od do Klub instruktorů Vstup zdarma , a Friday s cluby Vstup zdarma Přijď k nám a seznam se s novými kamarády, se kterými si můžeš zahrát ping pong, kulečník, stolní fotbálek a nebo si s nimi jen tak popovídat. Výběr záleží na tobě, navíc můžeš přijít i s vlastními nápady, jak nejlépe strávit volný čas v Klubu. Info: Pavlína Smutná, tel Hlavní motto zní: Klub pro mladé nebo pro ty, kteří se jimi stále cítí. Dveře klubu jsou tak otevřeny nejen pro teenagery, ale pro všechny věkové generace. Při setkáních, kdy se skutečně střetnou v klubu dvě i tři generace, vznikají zajímavé rozhovory, při kterých se přibližuje jedna generace druhé. Při klubových akcích se snažíme poukázat na pozitivní hodnoty, které jsou tradičně zakořeněny Na Velikonoce se děti v keramické dílně připravovaly výrobou velikonočních zajíčků Foto poskytlo KDM v naší společnosti. Programy klubu jsou koncipovány tak, aby se vedle zábavy mohl účastník setkat s hlubšími myšlenkami lidského života. V uplynulém roce jsme uspořádali některé akce v přímé spolupráci s pravidelnými návštěvníky klubu. Například uveďme cestovatelskou přednášku z oblasti Patagonie (Chile), turnaj v deskových hrách nebo úspěšný výklad o vzniku života či historickou přednášku o Třicetileté válce a jejím vlivu na Benátky nad Jizerou. Akce, kde se stávají návštěvníci klubu autory programu, jsou velmi populární a dochází tak k naplnění základní myšlenky klubu. Mladí vytvářejí alternativní zábavu sami pro sebe. V roce 2008 jsme promítali pořad Exit 316. Jedná se o tématicky zaměřené díly s duchovním podtextem, jejichž obsahem jsou otázky, kterými se zabývá mladý člověk během svého dospívání. Mezi názvy těchto dílů se objevila témata jako je Přátelství, Láska, Konflikt nebo Odpuštění. Mezi další velmi úspěšné patří koncert britské bluesové a folkové skupiny John de Jong Trio nebo promítnutí filmu Život Briana. Velmi kladně byly hodnoceny akce jako Mikulášská či Music party, které byly zaměřeny hudebně a tanečně. Klub zahajuje svůj program každý pátek v hod. v budově KDM v Benátkách nad Jizerou. LB. MATEŘSKÉ CENTRUM Březnové dění v Mateřském centru První jarní měsíc nás ještě přinutil strávit veškerý čas ve vnitřních prostorách, o to zajímavějšími tématy byl ve svých pondělních akcích naplněn. Poslechli jsme si novinky v oblasti moderních látkových plen, zacvičili si pět Tibeťanů, připravili velikonoční výzdobu technikou artyčokového patchworku. V posledním březnovém týdnu jsme zůstali věrni heslu březen měsíc knihy a věnovali se literátům a odborné literatuře. Přijel za námi renomovaný muzikoterapeut Vlasta Marek a povídal o tom, jak náš psychický i fyzický vývoj souvisí s těhotenstvím a porodem a co všechno lze ovlivnit hudbou a aktivním muzicírováním. Táňa Nálepková přišla přečíst úryvky ze své tvorby, tentokrát však pro dospělé publikum. A co má MC Benátky v plánu na měsíc duben? KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ Celodenní sobotní akce (2 hodiny dopoledne, 2 odpoledne). Základy břišních tanců pro každého v 16 hodin PŘEDNÁŠKA O ZUBNÍ HYGIENĚ DĚTÍ - S MUDr. Štifterovou: Jak naučit své dítě správné zubní hygieně v hodin - ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE - Odpoledne plné soutěží pro dětičky, grilování, tancování Sledujte naše webové stránky: s aktuálním programem. Další kontakty: Mateřské centrum Benátky nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou mobil:

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ

Více