Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002"

Transkript

1 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Nedaňové příjmy , Přijaté dotace , Financování ,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje , Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - MŠMT ČR (na přímé ve školství) ,86 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - financování KSÚSKK (správa a údržba silnic I. až III. třídy) 17,95 Předpokládané dotace Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu a státních fondů ,81 9 CELKEM ,00 Číslo řádku Třída Druh tis. Kč % 10 5 a 6 Zastupitelstvo Karlovarského kraje , a 6 Krajský úřad , a 6 Ostatní , a 6 Příspěvky ostatním subjektům , Financování ,89 15 Rozpočet Karlovarského kraje , a 6 18 Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím ( na přímé ve školství ) 50, Financování výdajů příspěvkové organizace KSÚSKK z prostředků poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury 17, Předpokládané financované ze státního rozpočtu a státních fondů ,82 19 CELKEM ,00 V Karlových Varech dne

2 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje pro rok 2002 tabulka č. 1 Číslo řádku Třída, Položka Druh příjmu tis. Kč podíl v % 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Daně z příjmů fyzických osob , Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - zvláštní sazba daně , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daně z příjmů právnických osob , Daně z příjmů právnických osob , Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb , Daň z přidané hodnoty , Správní a soudní poplatky 60 0, Správní poplatky 60 0, Nedaňové příjmy , Příjmy z úroků a realizace finančního majetku , Příjmy z úroků ,24 Splátky půjček od zřízených a podobných organizací , Splátky půjček od příspěvkových organizací , Přijaté dotace , Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně , Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Financování ,05 Krátkodobé přijaté půjčky (návratná finanční výpomoc MF ČR) ,05 22 ÚHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ ,00 legenda: úhrn finančních zdrojů = řádek 22 = součet řádků 1,12,17,20 V Karlových Varech dne

3 16 tabulka č. 2 Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2002 v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek Číslo řádku Oblast Oddíl Podsesk. položek Odbor, samostatné oddělení Běžné Kapitálové Výdaje celkem Pozn. 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE ZASTUPITELÉ KARLOVARSKÉHO KRAJE platy zastupitelů a členů výborů povinné pojistné placené zaměstnavatelem sociální a zdravotní pojištění nákup materiálu nákup vody, paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy poskytnuté zálohy a jistiny CCS karty a jiné související s neinv.nákupy, věcné dary převody vlastním fondům - sociální fond ostatní neinv. trans. jiným veřej. rozpočtům - nákup kolků KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem sociální a zdravotní pojištění nákup služeb ostatní nákupy související s neinv. nákupy, věcné dary převody vlastním fondům - sociální fond ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY KÚ nákup materiálu úroky a ostatní finanční nákup vody, paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy poskytnuté zálohy a jistiny CCS karty a jiné ostatní neinv. transf. jiným veřej. rozpočtům - nákup kolků pořízení hmotného investičního majetku

4 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE pořízení nehmotného investičního majetku územně plánovací dokumentace investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně pomoc obcím - úz. plán. dokument pořízení nehmotného investičního majetku územní energ. koncepce neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně pomoc obcím - rozvoj. dokumenty pořízení nehmotného investičního majetku tvorba GIS ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím příspěvek na provoz KSÚSKK neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně příspěvek obcím - dopr. obslužnost nákup služeb BESIP nákup služeb odstraňování nepovol. reklam neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím přísp.- Rozvojový dopravní svaz ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - lesní hospodářství pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - zemědělství pořízení nehmotného investičního majetku povodňový plán pořízení nehmotného investičního majetku program snižování emisí pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - odpad. hospodářství nákup služeb EIA - ochrana živ. prostředí ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU nákup služeb lázeňství a cestovní ruch neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Galerie K. Vary a Cheb nákup služeb památková péče ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ nákup služeb znalecké komise pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - zdravotnictví regionu nákup služeb sociální péče a pomoc rodině nákup služeb koordinátor romských poradců pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - sociální politika

5 18 Číslo řádku Oblast Oddíl Podsesk. položek Odbor, samostatné oddělení Běžné Kapitálové Výdaje celkem Pozn ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím provozní škol a zařízení neinvestiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím SPŠ, SOU a U Král. Poříčí - půjčka ODBOR INVESTIC pořízení hmotného investičního majetku investice do budovy a garáží KK investiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím invest. příspěvek organizacím kraje ODDĚLENÍ PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ nákup služeb civilní nouzové plánování ostatní nákupy software - civil. nouzové plánování nákup služeb bezpečnostní rada a krizový štáb nákup služeb záchranná opatření nákup materiálu bezpečnost a veřejný pořádek pořízení hmotného investičního majetku bezpečnostní systém neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně sbory dobrovolných hašičů obcí nákup služeb Integrovaný záchranný systém pořízení hmotného investičního majetku IZS a požární ochrana ostatní neinvestiční - rezerva rezerva - mimoř. a krizové stavy ODDĚLENÍ INFORMATIKY nákup materiálu spotřební materiál nákup služeb Internet, servis ostatní nákupy software pořízení nehmotného investičního majetku programové vybavení pořízení hmotného investičního majetku počítače, servery a jiné

6 19 Číslo řádku Oblast Oddíl Podsesk. položek Odbor, samostatné oddělení Běžné Kapitálové Výdaje celkem ODBOR EKONOMICKÝ nákup služeb znalecké posudky pořízení nehmotného investičního majetku software - Katastr nemovitostí REZERVA PŘÍSPĚVKY OSTATNÍM SUBJEKTŮM FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování - uhrazené splátky půjček Pozn Ú H R N F I N A N Č N Í C H P O T Ř E B V Karlových Varech dne

7 příloha č. 1 k tabulce č. 2 Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Galerie umění Karlovy Vary , Galerie výtvarného umění Cheb ,00 celkem ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Krajská správa a údržba silnic KK ,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Zvláštní škola Sokolov , ZŠ při léčebně Karlovy Vary , ZŠ při nemocnici Karlovy Vary , ZVŠ Horní Blatná , ZVŠ Nejdek , ZVŠ Žlutice , ZVŠ Svahová , Speciální školy Vančurova , ZVŠ Ostrov , ZŠ při léčebně Fr.Lázně , ZŠ při léčebně Miramonte, M.Lázně , ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart ,00 21

8 Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Gymnázium Sokolov , Gymnázium K.Vary , Gynázium Ostrov , Gymnázium Aš, Hlavní , Gymnázium M.Lázně, Ruská , Gymnázium Cheb, Nerudova , Střední průmyslová škola Loket , Obchodní akademie Chodov , SPŠ a SOU HN Kraslice , SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí , SOŠ, SOU a U Kynšperk , ISŠTE Sokolov , SPgŠ Karlovy Vary , OA a VOŠ CR Karlovy Vary , SLŠ Žlutice , SPŠ keramická Karlovy Vary , SPŠ Ostrov , SZeŠ Dalovice , SZŠ a VZŠ Karlovy Vary , SOŠ a SOU poštovní Karlovy Vary , SOŠ a SOU a OU Nejdek , Obchodní akademie M.Lázně , Hotelová škola M. Lázně , SPŠ a SOU textilní AŠ , SOŠ Cheb , Střední zdravotní škola Cheb , ISŠ zemědělská Cheb , SOU keramické Karlovy Vary , SOU aut. a stroj. Ostrov , SOU strav. a sl. Karlovy Vary , SOU stavební Karlovy Vary , SOU řemesel Cheb , SOU M. Lázně , SOU hudebních nástrojů Luby u Chebu , SOU lesnické Abertamy , SOU Toužim , OU a PrŠ Horní Slavkov , DD Ostrov Krušnohorská ,00 22

9 Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku DD Jarní, Karlovy Vary , školy v přírodě , Domov mládeže Lidická , Domov mládeže M. Lázně , PPP Sokolov , Pedag. psych. poradna Karlovy Vary , PPP Cheb , Školní statek Cheb - Dolní Dvory , Středisko služeb školám , ZUŠ Bečov , ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary , ZUŠ Nejdek , ZUŠ Nová Role , ZUŠ Žlutice , Dům dětí a mládeže Sokolov , DDM Karlovy Vary , DDM Nejdek , DDM Nová Role , DDM Cheb , Dětský domov Horní Slavkov , DD M.Lázně, Palackého , DD Plesná Nádražní , DD Aš Na Vrchu , DD Cheb Goethova ,00 celkem ,00 údaje v Kč V Karlových Varech dne

10 příloha č. 2 k tabulce č. 2 Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - neinvestiční dotace v požární ochraně na jednotek SDH obcí v roce 2002 OKRES OBEC Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998 Dotace na členy vykonávající službu jako své povolání CELKEM CHEB 0,00 0,00 KARLOVY VARY Nejdek , ,00 Ostrov , ,00 Potůčky , ,00 Toužim , ,00 Žlutice , ,00 SOKOLOV H. Slavkov , , ,00 Chodov , , ,00 Rotava , , ,00 Oloví , , ,00 Kraslice , ,00 Březová , ,00 Kynšperk , , ,00 CELKEM , , ,00 Rezerva - viz komentář ,00 ÚHRNEM ,00 údaje v Kč KOMENTÁŘ: Rezerva je určena na za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Lze ji použít pro každou jednotku SDH obce, která na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která je zřizuje nebo několika obcí, které ji zřizují. Uvedená dotace se vede jako rezerva, protože nelze dopředu stanovit počet výjezdů v roce a podíly na zásah a věcné vybavení. V Karlových Varech dne

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet 2009 2010 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 2 092 093 3 931 469 3 Financování 863 860 1 827 119 4 z toho 5 spořící účet

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

XI. Seznam zkratek 409

XI. Seznam zkratek 409 XI. Seznam zkratek 409 410 AJG AD AK ČR AP PRK BESIP BOZP BR(K) BÚ CCTV CD COP CR ČB ČČK ČKA ČKAIT ČMRZB ČR ČSOB ČTK DB DD DDM DHM DPČ DPL DPP DR DS DSO DVD DVPP EA EHP EIA EIB EPS EU EVVO EZS FKSP FM

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Václav Šlajs Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR 2016 2017 Příjmy daňové 3 392 579,54 3 490 464,09 3 463 130 3 711 620 107,18% 4 030 000 4 101 700 Příjmy nedaňové 294

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 6. 2007 Obsah: 1. Základní údaje...3 1.1. Příjmy...3 1.2. Výdaje...5 2. Plnění rozpočtových příjmů a

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Příloha č. 0536-10Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

Příloha č. 0536-10Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Příloha č. 0536-10Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje 16. 6. 2010 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více