Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU"

Transkript

1 Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU Přemysl Michálek, František Hrubiš, Evropský polytechnický institut ÚVOD Do nedávné doby byly veškeré úvahy o možnosti odmítnutí našeho vstupu do Evropské unie pro česká média tabu. Téměř každý, kdo se pokusil navázat smysluplnou diskuzi na téma nevýhod takového kroku byl ostatními velmi rychle označen za xenofobního nebo přinejmenším za zpozdilého. Ještě počátkem minulého roku si ani média nedovolila příliš nahlas vyjadřovat k otázce referenda o EU. S blížícím se termínem vstupu se situace začíná přece jenom měnit. Zákon o referendu se konečně dostal na světlo (dosud ale není nikde jasně zakotveno, že se v něm musí hlasovat právě o vstupu do EU). Valná většina politických stran sice deklaruje větší či menší podporu našemu vstupu, běžný občan hodnotící události posledního roku z pohledu našeho možného členství v EU si však klade stále více otázek a hledá na ně odpovědi. Vzhledem k tomu, že politická strana Volba pro budoucnost má jako jeden z ústředních bodů svého programu zajištění dostatku informací varujících občany před ztrátou suverenity, nabízíme komentované srovnání kladů a záporů vstupu České republiky do Evropské unie. 1. VÝHODY Během desítek rozhovorů se zastánci EU jsem se vždy znovu ptal na to, jaké mohou uvést klady tohoto vstupu z jejich pohledu. Doporučuji každému člověku, aby si tuto otázku upřímně položil také. Ukazuje se, že dotázaní obvykle vycházejí z obecného povědomí o prospěšnosti vstupu (který je šířen některými médii a vládními institucemi), ale teprve při důkladném zamyšlení nad celou věcí zjišťují, že konkrétní zřetelné výhody neznají. Zkusme se podívat na ty obvykle uváděné: a) Mezinárodní prestiž členského státu EU Nesmyslný argument. Mezinárodního prestiž je dána hospodářským potenciálem a právním prostředím určitého suverénního státu. Česká republika má mezinárodní prestiž danou tím, jak na tom v které chvíli jsme. Rostoucí prestiž ČR mimo jiné vypovídá o tom, že máme určitý potenciál a možnost dalšího růstu. Malá suverénní Guatemala je na mezinárodním poli prestižnější, než třeba americký stát Montana. Samozřejmě, že USA je prestižnější než Guatemala, ale jeho unijní státy nikoliv. EU jako soustátí je prestižnější než jiné menší země, ale jeho jednotliví nevýznamní členové svoji prestiž připojením naopak ztrácí. Příklady máme v historii - viz třeba Estonsko a bývalý Sovětský svaz. b) Možnost růstu naší životní úrovně až na úroveň členských států EU Sice pravdivé, ale polovičaté tvrzení. Možnost růstu je dána nikoliv členstvím v EU, ale možnostmi naší ekonomiky. Přidáme-li se k EU, budeme růst pomalu, řízeně

2 a naše děti se možná dočkají toho, že budou vydělávat stejně jako každý průměrný občan EU. Naopak pokud zůstaneme sami, můžeme plně využít potenciál, který se uvolnil zrušením centrálního plánování (komunismus) a téměř dokončenou privatizací (navzdory všem jejím problémům, tunelování atd. ). Naše ekonomika bude růst v každém případě - už ze své podstaty - tak jako rostlina roste má-ii z čeho a kam. Členství v EU nás bude naopak v růstu brzdit - zisk se rozplyne do nadnárodních struktur a společností. Hospodářský růst Irska byl sice nastartován částečně evropským (ale stejně tak i americkým) kapitálem, ale zpomalil se v okamžiku, kdy Irsko dostihlo Evropu a již je svým členstvím v EU bržděno v pokračování růstu. c) Podíl na jednom z největších trhů světa Nesmyslný argument. Co nám bude platná otevřená cesta na přeplněné západoevropské trhy, když nebudeme schopni na nich uspět? Evropský obchod se neřídí pouze pravidlem kvality a kvantity, ale především strategickými schopnostmi a jednáním mocných - velkých nadnárodních společností. Budou mít zájem o naši levnou pracovní sílu, ale nikoliv o výrobky našich firem. Naopak nám ještě uzavřou cestu na východní trhy, kde máme zatím netušené možnosti rozvoje. Otázka sjednocení Evropy je především otázkou boje o obrovská území na východě Evropy a Asii (hlavně bývalém Sovětském svazu) a o odbytiště východní Evropa a Rusko jsou stále nenasycené trhy. d) Příliv investic Pravdivé, ale opět polovičaté tvrzení. Investice sem proudí, protože dosud nejsme nasyceni a nabízíme poměrně stabilní podnikatelské prostředí. Řada zahraničních investorů si kromě toho uvědomuje, že každé investované euro se převedením na koruny okamžitě zhodnocuje. Potenciál růstu české republiky (který vyplývá nikoliv z našeho vztahu k EU, ale ze vzdělanosti a schopnosti našich lidí nezávisle na jakékoliv zemi) je velkým lákadlem pro investory, kterým recese v Západní Evropě prohlubuje na tamních investicích. Pokud nevstoupíme do EU, ale zajistíme právní a stabilní podmínky pro podnikání, bude zájem o investování v České republice pokračovat, zvlášť, pokud bude koruna stále posilovat. Švýcarský frank je pro investory určitou stabilní jistotou při kolísání eura. Česká koruna je naopak poměrně bezpečnou sázkou na zisk. Vstup do eurozóny by nás o tuto výhodu připravil. e) Snížení nezaměstnanosti Nesmyslné tvrzení. Státy Evropské unie (včetně těch velkých) mají vesměs stejnou nebo větší nezaměstnanost než Česká republika. Pokud si s ní sami nedokážou poradit, jak by to chtěly vyřešit u nás? Díky kapitolám o volném pohybu osob se naší až na výjimky ještě několik let nebudou moci stěhovat na Západ a ucházet se tam o zaměstnání. A i kdyby kdo z nás je na tamním trhu práce zorientován natolik, aby solidně uspěl? Naopak do České republiky se postupně budou stěhovat pracovníci z ostatních východních zemí EU a budou konkurovat na našem trhu práce.

3 f) Výhody spojené s jednotnou měnou Rozporuplné tvrzení. V době počítačového zpracování dat je z technického hlediska prakticky jedno, v jaké měně se uzavírají obchody. Dvojí kliknutí myši stačí na složité převody. Pro občany cestující po Evropě je to díky platebním kartám také jedno - v zemích eurozóny platí kartou přímo, nebo si v bankomatu vyzvednou eura. Doma se jim to odepíše z jejich korunového účtu - často navíc ve velmi příznivém kurzu. Čím větší počet zemí napojených na jednu měnu, tím těžší je pro centrální banku vyrovnávání případných disproporcí v jednotlivých částech Evropy. Společná měna je přítěží rostoucích ekonomik a Česká republika má velkou šanci v nejbližších 20 letech stále růst. g) Možnost cestování, studia a život v ostatních evropských zemích Slabý argument. Pokud jde o cestování - dnes nám v něm není nijak bráněno. Jediné co potřebujeme je pas, zatímco občanům EU stačí jejich osobní průkaz. Hranice mají i své výhody (ztěžují pohyb kriminality, mohou být ochranou v případě epidemií apod. ). Pokud se na nich upraví režim na míru nekomplikující průjezd, nevzniká žádný problém. Již dnes je například průjezd do Německa na většině přechodů naprosto bezproblémový. Složitost celního odbavení je otázkou mezinárodních dohod, případně odstranění celních bariér, k tomu není zapotřebí členství v EU. Celní a hospodářské unie existují ve světě již řadu desetiletí. Navíc podle současných dohod s Evropskou komisí budou hranice i po našem vstupu do EU podléhat stejnému režimu jako dnes. Až po několika letech našeho členství se třeba z českoněmecké hranice stane vnitřní hranice EU. K otázce pohybu a pobytu viz. bod 5. Určitým argumentem je možnost studia v zahraničí. I toto je však otázka, která může být vyřešena mezivládními dohodami a smlouvami. Dnes je běžné, že občané Západní Evropy bez komplikací studují a žijí v USA a naopak. Nic nebrání tomu dojednat stejné podmínky našich studentům. Předpokladem je zvýšení kvality českého vzdělání tak, aby byl zájem i naopak o studium u nás, a také proto, aby naši studenti měli možnost získat rovnocenné vzdělání na českých univerzitách. h) Snížení korupce a byrokracie v české společnosti Pravdivý ale polovičatý argument. Orgány Evropské unie jsou jedním z nejbyrokratičtějších aparátů světa. Opakovaně jimi otřásají korupční skandály, které sahají až do špiček Evropské komise. Evropská unie není sama o sobě lékem proti byrokracii a korupci. Naopak - rozšiřováním o další země EU musí nutně narůstat i byrokratický aparát a tím i příležitost ke korupci. V České republice je korupce usnadněna pomalu se formujícím právním prostředím i vědomím našich občanů. Protikorupční opatření v zákonech EU, které Česká republika přijímá jsou užitečná a důležitá. K jejich účinnosti však stačí je uplatňovat v praxi - není třeba kvůli tomu vstupovat do EU. Jedná se o otázku politické vůle k prosazení práva a spravedlnosti v naší zemi. Je lepší si udělat konečně pořádek doma sami, než si na to pozvat sousedy. i) Zavedení evropských standardů, sjednocení zákonů a norem

4 Pravdivý ale polovičatý argument. Sjednocení norem a standardizace může být ve většině oblastí přínosem (malé příklady - elektroinstalace a napětí v síti nebo dopravní předpisy). Je dobré, že se k tomu Česká republika připojuje. Na druhou stanu může být nezdravá přemíra standardů brzdou hospodářského rozvoje a komplikovat obchodní vztahy. Klasickým případem jsou známe normy na vzhled a rozměry zemědělských produktů. Pro velké obchodní řetězce je sice výhodou mít v obalech stejný počet stejně rovných okurek, ale výrobce, který nemůže dostatečně ovlivnit faktory růstu může mít problémy s odbytem zdravé zeleniny pouze kvůli jejímu tvaru nebo rozměru. Je známou skutečností, že zvláště tzv. bio-potraviny lze obtížně normovat a přitom je jejich konzumace ze zdravotního hlediska žádoucí. j) Dotační podpora růstu našeho hospodářství Rozporuplný argument. Dotace na jednu stranu mohou podpořit některé odvětví našeho hospodářství, na druhou stranu bychom museli EU odvádět poplatky, které by mohly dotace dokonce převyšovat, díky tomu, že šance na získání plných dotací je pouze teoretická, zatímco reálná možnost se pohybuje ve výši okolo 50%. (viz např. článek idnes ze "Česku hrozí, že zaplatí EU více, než dostane" idnes. cz/ekonomika. asp?r=ekonomika&c=a020423_ _ekonomika_pol&t=a020423_221119_ekonomika_pol&r2=ekonomika#obsah). Kromě toho systém dotací znamená vlastně řízenou regulaci státního hospodářství - v současné době se to velmi jasně ukazuje v zemědělství. Dotace plynou pouze do oblastí, které jsou Evropskou komisí podporované. Naopak - tam, kde hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k růstu a nežádoucí konkurenci stávajícím evropským společnostem, se dotace prostě nepřiznají nebo omezení. Systém dotací je paradoxně škodlivější pro země chudší, které jsou na dotacích závislé, než pro země bohaté, které na dotace přispívají. Chudší země jsou prostřednictvím dotační politiky řízeny zeměmi bohatšími. Jedná se o skrytou formu ekonomického kolonialismu, kterou občané chudším státům často nestačí postřehnout. S centrálně řízeným hospodářstvím máme své zkušenosti již z doby nedávno minulé a proto jsme mnohem citlivější na podobné experimenty než země, které socialismus nezažily. 2. ZÁPORY Největším záporem je neexistence mechanismu pro výstup z Evropské unie v Evropském právním systému. Evropské právo je nadřazené právu členských zemí a proto i kdyby se Česká republika za 10 nebo 20 let rozhodla, že je členství nevýhodné a chce vystoupit, Evropské právo jí to již neumožňuje. Jedná se o jednosměrnou ulici. O sňatek bez možnosti rozvodu v případě, že by to nebylo udržitelné. Tuto skutečnost si můžete ověřit například na bezplatné lince o EU provozované ministerstvem zahraničí ČR - tel (jediné, co se dozvíte po dlouhém zmateném hovoru je skutečnost, že o tom zatím nikdo v EU nejednal a proto to není právně ošetřeno). Je to sice smutné, ale v historii dávné i nedávné končily velké říše vždy válkou nebo násilným rozpadem. A historie je považována za učitelku pravdy.

5 Představa, že naši zástupci budou mít možnost v orgánech EU cokoliv zásadního ovlivnit je pouhou iluzí. Evropský parlament má v současné době 600 poslanců. Česká republika by jich tam po přistoupení měla mít 20 (3, 3%). Kromě toho jsou pravomoci Evropského parlamentu velice omezené Ztráta státní suverenity Evropská unie se prezentuje jako společenství suverénních států. Přesto deklaruje jednotnou zahraniční politiku (momentálně zaměřenou na podporu palestinského terorismu v Izraeli), zavedla jednotnou měnu (která omezuje možnosti svobodného rozhodování národních vlád v oblasti řízení hospodářství), zavádí jednotné zákony (Evropský právní systém je nadřazen právním systémům členských států), buduje jednotnou zemědělskou politiku s centrálním plánováním atd Ztráta možnosti rozhodovat svobodně o vlastních zákonech Viz bod 1. - nadřazenost evropského právního systému a evropských norem národním zákonům a normám Omezení demokracie (orgány EU nerozhodují demokraticky, ale direktivně, Evropský parlament má velmi omezené pravomoce) Dokument v Nice (prosinec 2000), který je dodatkem Maastrichtské smlouvy ruší právo veta jednotlivých členských zemí. Napříště bude v EU rozhodovat většina hlasů. Nesouhlasící státy se musejí podřídit. Samotné schválení smlouvy v Nice proběhlo silně nedemokratickým procesem a Irsko, které ho v loňském referendu demokraticky odmítlo, bude muset hlasovat znovu (a možná tolikrát, až si občané konečně dají říci) Prudké zvýšení cen potravin, základních potřeb a služeb (v protikladu k pomalému růstu mezd) V okamžiku vstupu do EU dojde ke zvyšování cen potravin a služeb na úroveň běžnou v zemích EU. Důvodem jsou nynější rozdílné vstupní náklady v ČR a zemích EU. Ceny pečiva a některých základních potravin vzrostou o 100 až 300%, ceny služeb (kadeřnictví, kosmetika, čistírna apod. ). o cca o 200%, ceny hrazených lékařských výkonů (zubař) o 100 až 400%, ceny hrazených léků cca o 50 až 100%. V ostatních odvětvích bude zvyšování cen nižší - v některých nebude zvýšení prakticky žádné (elektronika, automobily). Celková finanční zátěž obyvatelstva se zvýší v řádu desítek procent - dosud nebyla zveřejněna solidní přesvědčivá studie na toto téma. Mzdy budou stoupat postupně v horizontu let. Důvodem bude jednak rostoucí nezaměstnanost tlačící cenu lidské práce dolů, jednak snaha nadnárodních společností udržet co nejdéle levnou pracovní sílu generující vyšší zisky Nárůst hospodářské závislosti na silných zemích EU Plyne ze systému dotační politiky a z nutnosti porovnávat kupní sílu občanů ČR s kupní silou našich západních sousedů. Většina výrobních prostředků v Česku přechází do rukou zahraničních společností, jakmile se zruší státem daná omezení, budeme závislí na těch, kdo nám budou dávat práci likvidace českého zemědělství

6 2. 7. Výprodej půdy zahraničním vlastníkům Potravinová závislost na zahraničí Likvidace českého zemědělství je jedním z nejpalčivějších problémů spojených se vstupem do EU. Současná dotační politika EU a kvóty stanovené pro jednotlivé zemědělské produkty směřují k jedinému - v roce 2011 drtivá většina českých zemědělských podniků zlikvidována a ostatní se budou věnovat údržbě krajiny a pěstování technických plodin. Následně vykoupí levnou půdu zahraniční zemědělské subjekty, znovu obnoví hospodaření a od roku 2013 budou dostávat plné dotace srovnatelné se zemědělci v současných zemích EU. Jedná se o plán zaměřený na přesun hospodářství z přeplněného Holandska a Belgie na volné plochy ve východních zemích Evropská komise již dnes určuje, že východní Evropa bude zaměřena na rostlinou výrobu, maso se bude produkovat především v západní Evropě. Cenu dováženého masa dnes nikdo nedokáže odhadnout Ztráta kontroly nad zbývajícími českými podniky Viz bod Omezení vlastního exportu Evropská unie je již dnes zahlcena nadvýrobou, což nutí otevírat se směrem na východ, kde lze stále najít nenasycené trhy a odbytiště. Do konkurenčního prostředí západních zemí budeme pronikat velmi těžko. Naopak - východní trhy, ke kterým máme tradičně blízko, by se nám mohly stát zdrojem vítaných příjmů. Export potravin do Ruska a satelitních zemí bude v blízké budoucnosti lukrativním obchodem v případě likvidace českého zemědělství na něm však budou profitovat zahraniční zemědělské společnosti hospodařící u nás. Stejná situace je v průmyslu a obchodu - velké nadnárodní společnosti využití naší strategické polohy k rozvinutí intenzivních obchodních styků s Ruskem, našim podnikům zůstane pouze druhořadá role Ztráta možnosti vlastních zásahů do hospodářství prostřednictvím České národní banky Měnová a kurzovní politika centrální banky patří k důležitým nástrojům udržujícím hospodářskou stabilitu země. Předáme-Ii tento nástroj Evropské centrální bance do Frankfurtu, zbavíme se jedné z možnosti jak podporovat a chránit náš hospodářský růst Ztráta vlastní zahraniční politiky Zahraniční politika EU se řídí podle předem těžko odhadnutelných pravidlech. Partikulární zájmy jednotlivých zemí na tradičních obchodních vazbách ve světě a různý počet i složení přistěhovalců ze zemí třetího světa způsobují, že celkový výraz zahraniční politiky EU je špatně čitelný. Čítankovým příkladem je současná situace na Blízkém východě, kdy se EU postavila na stranu Palestinců proti Izraeli, ale jasný postoj se ukázal teprve poté, co vyplavalo na povrch, že palestinské teroristické skupiny čerpají peníze ze zdrojů EU. Německo a Velká Británie zaujaly zdrženlivý postoj, čímž vzniklo mírné napětí ve vztahu k ostatní členským zemím EU. V budoucnosti se očekává závazné sjednocení evropské politiky, které může znamenat, že tradiční přátelé jednotlivých členských zemí se mohou stát jejich

7 formálními nepřáteli v souladu s momentální zahraniční orientací EU. V případě ČR by to znamenalo, že např. tradičně dobré vztahy s Izraelem budou vyměněny za formálně méně přátelský postoj celé unie.

8 Úprava výkladu našich dějin a harmonizace vzdělávacího systému (k naší škodě) včetně postupné zastavení potenciálu růstu vzdělanosti Minulý rok v létě se ve Vídni sešli ministři středoevropských zemí a jednali mimo jiné i o harmonizaci učebnic dějepisu s ohledem na výklad dějin přijatelný pro všechny státy a nenarušující jejich obraz v představách žáků. Můžeme pochopit, že se některé státy stydí za své jednání během minulého století i dříve. Historii však není možné vrátit zpět ani natřít neutrální barvou. Je třeba se umět postavit skutečnostem tváří v tvář a jasně uznat svoji vinu s vyvozením poučení. Snahu o harmonizaci učebnic dějepisu jsme poznali velmi dobře během vlády minulého režimu. Vzhledem k připravované standardizaci výukových systémů a metod bude docházet i k sjednocení vzdělávacího systému a osnov. Pro vzdělanější část evropské populace (k níž bezesporu patříme) to bude znamenat krok zpět ke snížení hladiny vzdělanosti (alespoň na přechodnou dobu). Sjednocené osnovy nebudou schopny v plné šíři reflektovat kulturní a národnostní odlišnosti jednotlivých států, čímž se znemožní celkové prohloubení vzdělání, které je smyslu plně pouze je-li zasazeno v od povídajícím kulturním a sociálním kontextu. Zároveň se všeobecná úroveň vzdělání postupně dostane na hodnotu dosažitelnou v zemích s nižší vzdělavatelností a tam začne stagnovat, čímž ČR v dlouhodobém výhledu přijde o svůj potenciál Postupná ztráta národního uvědomění a národní cti Se ztrátou státní suverenity odchází i vlastenectví, národní uvědomění a národní čest. Tyto hodnoty jsou historicky ověřené jako jedny z hnacích motorů pokroku, výzkumu a rozvoje kultury. Mnoho významných českých umělců a tvůrců bylo inspirováno právě vztahem ke svému národu (B. Smetana, A. Jirásek, B. Němcová, J. K. Tyl atd. ). Duchovní a kulturní odkaz generací předků je jedním z největších nehmotných bohatství národa, který má vliv na rozvoj morálního i hospodářského potenciálu země. Pokud se ho dobrovolně zřekneme ve prospěch velké Evropy, rozplyne se toto bohatství vniveč a již nikdy se ho nepodaří obnovit Postupné zpomalení procesu hospodářského růstu Viz bod 4 v komentáři kladů připojení k EU. Staneme-Ii se členy EU, rozplyne se náš potenciál hospodářského růstu v moři stagnace EU. \ Postupná morální a etická devastace společnosti Evropská unie opouští pevné konzervativní kořeny morálky a etiky a vydává se v těchto oblastech směrem, který bych nazval experimentálním liberalismem. Hodnoty jako pravda, rodina a posvátnost života jsou nahrazovány účelovou lží, mimomanželskými svazky a registrovaným partnerstvím, případně euthanasií a stále svobodnějším právem ženy rozhodovat o ukončení svého těhotenství. Tento trend je oficiálně podporován na nejvyšších místech - deklaracemi Evropského parlamentu, prohlášeními představitelů Evropské komise a schvalováním stále liberálnějších zákonů. Vzhledem k nadřazenosti Evropského práva nad právem národním se budou muset občané tradičnějších a konzervativněji orientovaných zemí smířit s tím, že zákon, který přišel odjinud, připouští věci a praktiky, které jsou jim cizí. Nebudou mít

9 možnost to nijak změnit. Buďto budou souhlasit, nebo budou sami stíháni pro intoleranci Postupná ztráta českého jazyka (otázka delšího časového horizontu) S reformou a sjednocením systému vzdělání přichází na povrch i otázka vyučovacích a jednacích jazyků. EU v současné podobě používá jako jednací jazyk tři nejrozšířenější, zatímco jazyky ostatních států jsou uznány jako oficiální (veškeré dokumenty musí být přeloženy do těchto jazyků a jsou z procedurálního hlediska rovnocenné). Díky tomu ale dochází k řadě komplikací, které Brusel musel již řešit ustavením zvláštní komise pro schvalování překladů dokumentů. Je stále zřejmější, že počet oficiálním jazyků bude muset být omezen. Zároveň se při přípravě reformy a sjednocení vzdělávacího systému vážně uvažuje o tom, že výuka hlavních předmětů bude probíhat v některém ze tří hlavních jazyků a národní jazyk se stane nepovinným předmětem (v extrémních variantách vyučovaným pouze na přání většiny rodičů). Jakmile se ve škole a v zaměstnání začne mluvit anglicky (nejspíše v našich podmínkách), je díky rozšíření informačních technologií otázka odsunu a postupného zániku češtiny záležitostí jedné až dvou generací Postupný přesun české kultury do oblasti národního folklóru Kultura každého národa nebo společnosti vychází z historických kořenů a je formována i udržována mnoha aspekty (například jazykem). Pokud se budou různé národy na území Evropy svobodně mísit, zanikne jejich vlastní kultura a vznikne jedna evropská - šedivá, bez chuti - podobně jako je tomu v Americe. V USA existuje velké množství lokálních kulturních ostrůvků (čínské čtvrti, italské čtvrti atd. ), ale celková americká kultura postrádá jednoznačné vyjádření a sjednocující náboj. Kromě toho proces tamní kulturní ostrůvky z velké části přiživované existující italskou kulturou v Evropě. Pokud se zde národní kultura rozplyne, zaniknou i její ostrůvky ve světě. Tento proces není otázkou nejbližší budoucnosti, ale díky rozmachu informačních technologií bude rychle následovat po vy těsnění národních jazyků (v našem případě češtiny) z běžného života. Česká kultura se dostane na okraj podobně jako je na okraji americké kultury kultura indiánská, nebo u nás v současnosti kultura některých národnostních menšin (např. romská) Postupné rozplynutí naší národní identity v "evropském duchu" Rozplynutí národní kultury následuje nevyhnutelně ztráta národní identity. Smutné, ale je tomu tak Nebezpečí nastolení totalitní vlády v celé Evropě díky centralizaci moci V současné době leží výkonná moc Evropské unie v rukou 20 komisařů a jejich aparátu. Evropské zákony jsou schvalovány tajným hlasováním nevolených zákonodárců (Rady ministrů) za zavřenými dveřmi. Již tyto skutečnosti jsou alarmující. Centralizace moci spojená s rozmachem informačních technologií, umožňujícím efektivně ovládat a řídit dění v celé Evropě od jednoho stolu vytváří velmi vhodné prostředí pro převzetí, moci skupinou lidí s diktátorskými tendencemi. Spojené státy vznikaly postupně v době, kdy cesta z jednoho konce kontinentu na

10 druhý trvala řadu týdnů. Jejich systém je založen na jiných kořenech než evropský. Evropa má již několik smutných zkušeností s diktátory a totalitou. EU je nástrojem, který by ve špatných rukou mohl sloužit k zotročení celého kontinentu nebo k rozpoutání světové války.

11 3. ZÁVĚR Jedním ze zásadních problémů samotné Evropské unie je skutečnost, že nikdo není schopen kvalifikovaně říci, kam vlastně míří. Nedávno svolaný Konvent ("rada moudrých") se bude toto téma radit až do roku V té době bychom však podle některých scénářů již mohli být členy EU. Vydat se na cestu s někým, kdo sám neví kam jde, je nesmyslné a bláznivé. Je-Ii hlavním argumentem pouze to, že dotyčný je výrazně silnější, potom se dostáváme i do nebezpečí. Volba pro budoucnost prosazuje sblížení s EU při zachování plné státní suverenity a zároveň integraci do takových hospodářských struktur, které suverenitu neomezují.

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. Evropy na východ a

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více