Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU"

Transkript

1 Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU Přemysl Michálek, František Hrubiš, Evropský polytechnický institut ÚVOD Do nedávné doby byly veškeré úvahy o možnosti odmítnutí našeho vstupu do Evropské unie pro česká média tabu. Téměř každý, kdo se pokusil navázat smysluplnou diskuzi na téma nevýhod takového kroku byl ostatními velmi rychle označen za xenofobního nebo přinejmenším za zpozdilého. Ještě počátkem minulého roku si ani média nedovolila příliš nahlas vyjadřovat k otázce referenda o EU. S blížícím se termínem vstupu se situace začíná přece jenom měnit. Zákon o referendu se konečně dostal na světlo (dosud ale není nikde jasně zakotveno, že se v něm musí hlasovat právě o vstupu do EU). Valná většina politických stran sice deklaruje větší či menší podporu našemu vstupu, běžný občan hodnotící události posledního roku z pohledu našeho možného členství v EU si však klade stále více otázek a hledá na ně odpovědi. Vzhledem k tomu, že politická strana Volba pro budoucnost má jako jeden z ústředních bodů svého programu zajištění dostatku informací varujících občany před ztrátou suverenity, nabízíme komentované srovnání kladů a záporů vstupu České republiky do Evropské unie. 1. VÝHODY Během desítek rozhovorů se zastánci EU jsem se vždy znovu ptal na to, jaké mohou uvést klady tohoto vstupu z jejich pohledu. Doporučuji každému člověku, aby si tuto otázku upřímně položil také. Ukazuje se, že dotázaní obvykle vycházejí z obecného povědomí o prospěšnosti vstupu (který je šířen některými médii a vládními institucemi), ale teprve při důkladném zamyšlení nad celou věcí zjišťují, že konkrétní zřetelné výhody neznají. Zkusme se podívat na ty obvykle uváděné: a) Mezinárodní prestiž členského státu EU Nesmyslný argument. Mezinárodního prestiž je dána hospodářským potenciálem a právním prostředím určitého suverénního státu. Česká republika má mezinárodní prestiž danou tím, jak na tom v které chvíli jsme. Rostoucí prestiž ČR mimo jiné vypovídá o tom, že máme určitý potenciál a možnost dalšího růstu. Malá suverénní Guatemala je na mezinárodním poli prestižnější, než třeba americký stát Montana. Samozřejmě, že USA je prestižnější než Guatemala, ale jeho unijní státy nikoliv. EU jako soustátí je prestižnější než jiné menší země, ale jeho jednotliví nevýznamní členové svoji prestiž připojením naopak ztrácí. Příklady máme v historii - viz třeba Estonsko a bývalý Sovětský svaz. b) Možnost růstu naší životní úrovně až na úroveň členských států EU Sice pravdivé, ale polovičaté tvrzení. Možnost růstu je dána nikoliv členstvím v EU, ale možnostmi naší ekonomiky. Přidáme-li se k EU, budeme růst pomalu, řízeně

2 a naše děti se možná dočkají toho, že budou vydělávat stejně jako každý průměrný občan EU. Naopak pokud zůstaneme sami, můžeme plně využít potenciál, který se uvolnil zrušením centrálního plánování (komunismus) a téměř dokončenou privatizací (navzdory všem jejím problémům, tunelování atd. ). Naše ekonomika bude růst v každém případě - už ze své podstaty - tak jako rostlina roste má-ii z čeho a kam. Členství v EU nás bude naopak v růstu brzdit - zisk se rozplyne do nadnárodních struktur a společností. Hospodářský růst Irska byl sice nastartován částečně evropským (ale stejně tak i americkým) kapitálem, ale zpomalil se v okamžiku, kdy Irsko dostihlo Evropu a již je svým členstvím v EU bržděno v pokračování růstu. c) Podíl na jednom z největších trhů světa Nesmyslný argument. Co nám bude platná otevřená cesta na přeplněné západoevropské trhy, když nebudeme schopni na nich uspět? Evropský obchod se neřídí pouze pravidlem kvality a kvantity, ale především strategickými schopnostmi a jednáním mocných - velkých nadnárodních společností. Budou mít zájem o naši levnou pracovní sílu, ale nikoliv o výrobky našich firem. Naopak nám ještě uzavřou cestu na východní trhy, kde máme zatím netušené možnosti rozvoje. Otázka sjednocení Evropy je především otázkou boje o obrovská území na východě Evropy a Asii (hlavně bývalém Sovětském svazu) a o odbytiště východní Evropa a Rusko jsou stále nenasycené trhy. d) Příliv investic Pravdivé, ale opět polovičaté tvrzení. Investice sem proudí, protože dosud nejsme nasyceni a nabízíme poměrně stabilní podnikatelské prostředí. Řada zahraničních investorů si kromě toho uvědomuje, že každé investované euro se převedením na koruny okamžitě zhodnocuje. Potenciál růstu české republiky (který vyplývá nikoliv z našeho vztahu k EU, ale ze vzdělanosti a schopnosti našich lidí nezávisle na jakékoliv zemi) je velkým lákadlem pro investory, kterým recese v Západní Evropě prohlubuje na tamních investicích. Pokud nevstoupíme do EU, ale zajistíme právní a stabilní podmínky pro podnikání, bude zájem o investování v České republice pokračovat, zvlášť, pokud bude koruna stále posilovat. Švýcarský frank je pro investory určitou stabilní jistotou při kolísání eura. Česká koruna je naopak poměrně bezpečnou sázkou na zisk. Vstup do eurozóny by nás o tuto výhodu připravil. e) Snížení nezaměstnanosti Nesmyslné tvrzení. Státy Evropské unie (včetně těch velkých) mají vesměs stejnou nebo větší nezaměstnanost než Česká republika. Pokud si s ní sami nedokážou poradit, jak by to chtěly vyřešit u nás? Díky kapitolám o volném pohybu osob se naší až na výjimky ještě několik let nebudou moci stěhovat na Západ a ucházet se tam o zaměstnání. A i kdyby kdo z nás je na tamním trhu práce zorientován natolik, aby solidně uspěl? Naopak do České republiky se postupně budou stěhovat pracovníci z ostatních východních zemí EU a budou konkurovat na našem trhu práce.

3 f) Výhody spojené s jednotnou měnou Rozporuplné tvrzení. V době počítačového zpracování dat je z technického hlediska prakticky jedno, v jaké měně se uzavírají obchody. Dvojí kliknutí myši stačí na složité převody. Pro občany cestující po Evropě je to díky platebním kartám také jedno - v zemích eurozóny platí kartou přímo, nebo si v bankomatu vyzvednou eura. Doma se jim to odepíše z jejich korunového účtu - často navíc ve velmi příznivém kurzu. Čím větší počet zemí napojených na jednu měnu, tím těžší je pro centrální banku vyrovnávání případných disproporcí v jednotlivých částech Evropy. Společná měna je přítěží rostoucích ekonomik a Česká republika má velkou šanci v nejbližších 20 letech stále růst. g) Možnost cestování, studia a život v ostatních evropských zemích Slabý argument. Pokud jde o cestování - dnes nám v něm není nijak bráněno. Jediné co potřebujeme je pas, zatímco občanům EU stačí jejich osobní průkaz. Hranice mají i své výhody (ztěžují pohyb kriminality, mohou být ochranou v případě epidemií apod. ). Pokud se na nich upraví režim na míru nekomplikující průjezd, nevzniká žádný problém. Již dnes je například průjezd do Německa na většině přechodů naprosto bezproblémový. Složitost celního odbavení je otázkou mezinárodních dohod, případně odstranění celních bariér, k tomu není zapotřebí členství v EU. Celní a hospodářské unie existují ve světě již řadu desetiletí. Navíc podle současných dohod s Evropskou komisí budou hranice i po našem vstupu do EU podléhat stejnému režimu jako dnes. Až po několika letech našeho členství se třeba z českoněmecké hranice stane vnitřní hranice EU. K otázce pohybu a pobytu viz. bod 5. Určitým argumentem je možnost studia v zahraničí. I toto je však otázka, která může být vyřešena mezivládními dohodami a smlouvami. Dnes je běžné, že občané Západní Evropy bez komplikací studují a žijí v USA a naopak. Nic nebrání tomu dojednat stejné podmínky našich studentům. Předpokladem je zvýšení kvality českého vzdělání tak, aby byl zájem i naopak o studium u nás, a také proto, aby naši studenti měli možnost získat rovnocenné vzdělání na českých univerzitách. h) Snížení korupce a byrokracie v české společnosti Pravdivý ale polovičatý argument. Orgány Evropské unie jsou jedním z nejbyrokratičtějších aparátů světa. Opakovaně jimi otřásají korupční skandály, které sahají až do špiček Evropské komise. Evropská unie není sama o sobě lékem proti byrokracii a korupci. Naopak - rozšiřováním o další země EU musí nutně narůstat i byrokratický aparát a tím i příležitost ke korupci. V České republice je korupce usnadněna pomalu se formujícím právním prostředím i vědomím našich občanů. Protikorupční opatření v zákonech EU, které Česká republika přijímá jsou užitečná a důležitá. K jejich účinnosti však stačí je uplatňovat v praxi - není třeba kvůli tomu vstupovat do EU. Jedná se o otázku politické vůle k prosazení práva a spravedlnosti v naší zemi. Je lepší si udělat konečně pořádek doma sami, než si na to pozvat sousedy. i) Zavedení evropských standardů, sjednocení zákonů a norem

4 Pravdivý ale polovičatý argument. Sjednocení norem a standardizace může být ve většině oblastí přínosem (malé příklady - elektroinstalace a napětí v síti nebo dopravní předpisy). Je dobré, že se k tomu Česká republika připojuje. Na druhou stanu může být nezdravá přemíra standardů brzdou hospodářského rozvoje a komplikovat obchodní vztahy. Klasickým případem jsou známe normy na vzhled a rozměry zemědělských produktů. Pro velké obchodní řetězce je sice výhodou mít v obalech stejný počet stejně rovných okurek, ale výrobce, který nemůže dostatečně ovlivnit faktory růstu může mít problémy s odbytem zdravé zeleniny pouze kvůli jejímu tvaru nebo rozměru. Je známou skutečností, že zvláště tzv. bio-potraviny lze obtížně normovat a přitom je jejich konzumace ze zdravotního hlediska žádoucí. j) Dotační podpora růstu našeho hospodářství Rozporuplný argument. Dotace na jednu stranu mohou podpořit některé odvětví našeho hospodářství, na druhou stranu bychom museli EU odvádět poplatky, které by mohly dotace dokonce převyšovat, díky tomu, že šance na získání plných dotací je pouze teoretická, zatímco reálná možnost se pohybuje ve výši okolo 50%. (viz např. článek idnes ze "Česku hrozí, že zaplatí EU více, než dostane" idnes. cz/ekonomika. asp?r=ekonomika&c=a020423_ _ekonomika_pol&t=a020423_221119_ekonomika_pol&r2=ekonomika#obsah). Kromě toho systém dotací znamená vlastně řízenou regulaci státního hospodářství - v současné době se to velmi jasně ukazuje v zemědělství. Dotace plynou pouze do oblastí, které jsou Evropskou komisí podporované. Naopak - tam, kde hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k růstu a nežádoucí konkurenci stávajícím evropským společnostem, se dotace prostě nepřiznají nebo omezení. Systém dotací je paradoxně škodlivější pro země chudší, které jsou na dotacích závislé, než pro země bohaté, které na dotace přispívají. Chudší země jsou prostřednictvím dotační politiky řízeny zeměmi bohatšími. Jedná se o skrytou formu ekonomického kolonialismu, kterou občané chudším státům často nestačí postřehnout. S centrálně řízeným hospodářstvím máme své zkušenosti již z doby nedávno minulé a proto jsme mnohem citlivější na podobné experimenty než země, které socialismus nezažily. 2. ZÁPORY Největším záporem je neexistence mechanismu pro výstup z Evropské unie v Evropském právním systému. Evropské právo je nadřazené právu členských zemí a proto i kdyby se Česká republika za 10 nebo 20 let rozhodla, že je členství nevýhodné a chce vystoupit, Evropské právo jí to již neumožňuje. Jedná se o jednosměrnou ulici. O sňatek bez možnosti rozvodu v případě, že by to nebylo udržitelné. Tuto skutečnost si můžete ověřit například na bezplatné lince o EU provozované ministerstvem zahraničí ČR - tel (jediné, co se dozvíte po dlouhém zmateném hovoru je skutečnost, že o tom zatím nikdo v EU nejednal a proto to není právně ošetřeno). Je to sice smutné, ale v historii dávné i nedávné končily velké říše vždy válkou nebo násilným rozpadem. A historie je považována za učitelku pravdy.

5 Představa, že naši zástupci budou mít možnost v orgánech EU cokoliv zásadního ovlivnit je pouhou iluzí. Evropský parlament má v současné době 600 poslanců. Česká republika by jich tam po přistoupení měla mít 20 (3, 3%). Kromě toho jsou pravomoci Evropského parlamentu velice omezené Ztráta státní suverenity Evropská unie se prezentuje jako společenství suverénních států. Přesto deklaruje jednotnou zahraniční politiku (momentálně zaměřenou na podporu palestinského terorismu v Izraeli), zavedla jednotnou měnu (která omezuje možnosti svobodného rozhodování národních vlád v oblasti řízení hospodářství), zavádí jednotné zákony (Evropský právní systém je nadřazen právním systémům členských států), buduje jednotnou zemědělskou politiku s centrálním plánováním atd Ztráta možnosti rozhodovat svobodně o vlastních zákonech Viz bod 1. - nadřazenost evropského právního systému a evropských norem národním zákonům a normám Omezení demokracie (orgány EU nerozhodují demokraticky, ale direktivně, Evropský parlament má velmi omezené pravomoce) Dokument v Nice (prosinec 2000), který je dodatkem Maastrichtské smlouvy ruší právo veta jednotlivých členských zemí. Napříště bude v EU rozhodovat většina hlasů. Nesouhlasící státy se musejí podřídit. Samotné schválení smlouvy v Nice proběhlo silně nedemokratickým procesem a Irsko, které ho v loňském referendu demokraticky odmítlo, bude muset hlasovat znovu (a možná tolikrát, až si občané konečně dají říci) Prudké zvýšení cen potravin, základních potřeb a služeb (v protikladu k pomalému růstu mezd) V okamžiku vstupu do EU dojde ke zvyšování cen potravin a služeb na úroveň běžnou v zemích EU. Důvodem jsou nynější rozdílné vstupní náklady v ČR a zemích EU. Ceny pečiva a některých základních potravin vzrostou o 100 až 300%, ceny služeb (kadeřnictví, kosmetika, čistírna apod. ). o cca o 200%, ceny hrazených lékařských výkonů (zubař) o 100 až 400%, ceny hrazených léků cca o 50 až 100%. V ostatních odvětvích bude zvyšování cen nižší - v některých nebude zvýšení prakticky žádné (elektronika, automobily). Celková finanční zátěž obyvatelstva se zvýší v řádu desítek procent - dosud nebyla zveřejněna solidní přesvědčivá studie na toto téma. Mzdy budou stoupat postupně v horizontu let. Důvodem bude jednak rostoucí nezaměstnanost tlačící cenu lidské práce dolů, jednak snaha nadnárodních společností udržet co nejdéle levnou pracovní sílu generující vyšší zisky Nárůst hospodářské závislosti na silných zemích EU Plyne ze systému dotační politiky a z nutnosti porovnávat kupní sílu občanů ČR s kupní silou našich západních sousedů. Většina výrobních prostředků v Česku přechází do rukou zahraničních společností, jakmile se zruší státem daná omezení, budeme závislí na těch, kdo nám budou dávat práci likvidace českého zemědělství

6 2. 7. Výprodej půdy zahraničním vlastníkům Potravinová závislost na zahraničí Likvidace českého zemědělství je jedním z nejpalčivějších problémů spojených se vstupem do EU. Současná dotační politika EU a kvóty stanovené pro jednotlivé zemědělské produkty směřují k jedinému - v roce 2011 drtivá většina českých zemědělských podniků zlikvidována a ostatní se budou věnovat údržbě krajiny a pěstování technických plodin. Následně vykoupí levnou půdu zahraniční zemědělské subjekty, znovu obnoví hospodaření a od roku 2013 budou dostávat plné dotace srovnatelné se zemědělci v současných zemích EU. Jedná se o plán zaměřený na přesun hospodářství z přeplněného Holandska a Belgie na volné plochy ve východních zemích Evropská komise již dnes určuje, že východní Evropa bude zaměřena na rostlinou výrobu, maso se bude produkovat především v západní Evropě. Cenu dováženého masa dnes nikdo nedokáže odhadnout Ztráta kontroly nad zbývajícími českými podniky Viz bod Omezení vlastního exportu Evropská unie je již dnes zahlcena nadvýrobou, což nutí otevírat se směrem na východ, kde lze stále najít nenasycené trhy a odbytiště. Do konkurenčního prostředí západních zemí budeme pronikat velmi těžko. Naopak - východní trhy, ke kterým máme tradičně blízko, by se nám mohly stát zdrojem vítaných příjmů. Export potravin do Ruska a satelitních zemí bude v blízké budoucnosti lukrativním obchodem v případě likvidace českého zemědělství na něm však budou profitovat zahraniční zemědělské společnosti hospodařící u nás. Stejná situace je v průmyslu a obchodu - velké nadnárodní společnosti využití naší strategické polohy k rozvinutí intenzivních obchodních styků s Ruskem, našim podnikům zůstane pouze druhořadá role Ztráta možnosti vlastních zásahů do hospodářství prostřednictvím České národní banky Měnová a kurzovní politika centrální banky patří k důležitým nástrojům udržujícím hospodářskou stabilitu země. Předáme-Ii tento nástroj Evropské centrální bance do Frankfurtu, zbavíme se jedné z možnosti jak podporovat a chránit náš hospodářský růst Ztráta vlastní zahraniční politiky Zahraniční politika EU se řídí podle předem těžko odhadnutelných pravidlech. Partikulární zájmy jednotlivých zemí na tradičních obchodních vazbách ve světě a různý počet i složení přistěhovalců ze zemí třetího světa způsobují, že celkový výraz zahraniční politiky EU je špatně čitelný. Čítankovým příkladem je současná situace na Blízkém východě, kdy se EU postavila na stranu Palestinců proti Izraeli, ale jasný postoj se ukázal teprve poté, co vyplavalo na povrch, že palestinské teroristické skupiny čerpají peníze ze zdrojů EU. Německo a Velká Británie zaujaly zdrženlivý postoj, čímž vzniklo mírné napětí ve vztahu k ostatní členským zemím EU. V budoucnosti se očekává závazné sjednocení evropské politiky, které může znamenat, že tradiční přátelé jednotlivých členských zemí se mohou stát jejich

7 formálními nepřáteli v souladu s momentální zahraniční orientací EU. V případě ČR by to znamenalo, že např. tradičně dobré vztahy s Izraelem budou vyměněny za formálně méně přátelský postoj celé unie.

8 Úprava výkladu našich dějin a harmonizace vzdělávacího systému (k naší škodě) včetně postupné zastavení potenciálu růstu vzdělanosti Minulý rok v létě se ve Vídni sešli ministři středoevropských zemí a jednali mimo jiné i o harmonizaci učebnic dějepisu s ohledem na výklad dějin přijatelný pro všechny státy a nenarušující jejich obraz v představách žáků. Můžeme pochopit, že se některé státy stydí za své jednání během minulého století i dříve. Historii však není možné vrátit zpět ani natřít neutrální barvou. Je třeba se umět postavit skutečnostem tváří v tvář a jasně uznat svoji vinu s vyvozením poučení. Snahu o harmonizaci učebnic dějepisu jsme poznali velmi dobře během vlády minulého režimu. Vzhledem k připravované standardizaci výukových systémů a metod bude docházet i k sjednocení vzdělávacího systému a osnov. Pro vzdělanější část evropské populace (k níž bezesporu patříme) to bude znamenat krok zpět ke snížení hladiny vzdělanosti (alespoň na přechodnou dobu). Sjednocené osnovy nebudou schopny v plné šíři reflektovat kulturní a národnostní odlišnosti jednotlivých států, čímž se znemožní celkové prohloubení vzdělání, které je smyslu plně pouze je-li zasazeno v od povídajícím kulturním a sociálním kontextu. Zároveň se všeobecná úroveň vzdělání postupně dostane na hodnotu dosažitelnou v zemích s nižší vzdělavatelností a tam začne stagnovat, čímž ČR v dlouhodobém výhledu přijde o svůj potenciál Postupná ztráta národního uvědomění a národní cti Se ztrátou státní suverenity odchází i vlastenectví, národní uvědomění a národní čest. Tyto hodnoty jsou historicky ověřené jako jedny z hnacích motorů pokroku, výzkumu a rozvoje kultury. Mnoho významných českých umělců a tvůrců bylo inspirováno právě vztahem ke svému národu (B. Smetana, A. Jirásek, B. Němcová, J. K. Tyl atd. ). Duchovní a kulturní odkaz generací předků je jedním z největších nehmotných bohatství národa, který má vliv na rozvoj morálního i hospodářského potenciálu země. Pokud se ho dobrovolně zřekneme ve prospěch velké Evropy, rozplyne se toto bohatství vniveč a již nikdy se ho nepodaří obnovit Postupné zpomalení procesu hospodářského růstu Viz bod 4 v komentáři kladů připojení k EU. Staneme-Ii se členy EU, rozplyne se náš potenciál hospodářského růstu v moři stagnace EU. \ Postupná morální a etická devastace společnosti Evropská unie opouští pevné konzervativní kořeny morálky a etiky a vydává se v těchto oblastech směrem, který bych nazval experimentálním liberalismem. Hodnoty jako pravda, rodina a posvátnost života jsou nahrazovány účelovou lží, mimomanželskými svazky a registrovaným partnerstvím, případně euthanasií a stále svobodnějším právem ženy rozhodovat o ukončení svého těhotenství. Tento trend je oficiálně podporován na nejvyšších místech - deklaracemi Evropského parlamentu, prohlášeními představitelů Evropské komise a schvalováním stále liberálnějších zákonů. Vzhledem k nadřazenosti Evropského práva nad právem národním se budou muset občané tradičnějších a konzervativněji orientovaných zemí smířit s tím, že zákon, který přišel odjinud, připouští věci a praktiky, které jsou jim cizí. Nebudou mít

9 možnost to nijak změnit. Buďto budou souhlasit, nebo budou sami stíháni pro intoleranci Postupná ztráta českého jazyka (otázka delšího časového horizontu) S reformou a sjednocením systému vzdělání přichází na povrch i otázka vyučovacích a jednacích jazyků. EU v současné podobě používá jako jednací jazyk tři nejrozšířenější, zatímco jazyky ostatních států jsou uznány jako oficiální (veškeré dokumenty musí být přeloženy do těchto jazyků a jsou z procedurálního hlediska rovnocenné). Díky tomu ale dochází k řadě komplikací, které Brusel musel již řešit ustavením zvláštní komise pro schvalování překladů dokumentů. Je stále zřejmější, že počet oficiálním jazyků bude muset být omezen. Zároveň se při přípravě reformy a sjednocení vzdělávacího systému vážně uvažuje o tom, že výuka hlavních předmětů bude probíhat v některém ze tří hlavních jazyků a národní jazyk se stane nepovinným předmětem (v extrémních variantách vyučovaným pouze na přání většiny rodičů). Jakmile se ve škole a v zaměstnání začne mluvit anglicky (nejspíše v našich podmínkách), je díky rozšíření informačních technologií otázka odsunu a postupného zániku češtiny záležitostí jedné až dvou generací Postupný přesun české kultury do oblasti národního folklóru Kultura každého národa nebo společnosti vychází z historických kořenů a je formována i udržována mnoha aspekty (například jazykem). Pokud se budou různé národy na území Evropy svobodně mísit, zanikne jejich vlastní kultura a vznikne jedna evropská - šedivá, bez chuti - podobně jako je tomu v Americe. V USA existuje velké množství lokálních kulturních ostrůvků (čínské čtvrti, italské čtvrti atd. ), ale celková americká kultura postrádá jednoznačné vyjádření a sjednocující náboj. Kromě toho proces tamní kulturní ostrůvky z velké části přiživované existující italskou kulturou v Evropě. Pokud se zde národní kultura rozplyne, zaniknou i její ostrůvky ve světě. Tento proces není otázkou nejbližší budoucnosti, ale díky rozmachu informačních technologií bude rychle následovat po vy těsnění národních jazyků (v našem případě češtiny) z běžného života. Česká kultura se dostane na okraj podobně jako je na okraji americké kultury kultura indiánská, nebo u nás v současnosti kultura některých národnostních menšin (např. romská) Postupné rozplynutí naší národní identity v "evropském duchu" Rozplynutí národní kultury následuje nevyhnutelně ztráta národní identity. Smutné, ale je tomu tak Nebezpečí nastolení totalitní vlády v celé Evropě díky centralizaci moci V současné době leží výkonná moc Evropské unie v rukou 20 komisařů a jejich aparátu. Evropské zákony jsou schvalovány tajným hlasováním nevolených zákonodárců (Rady ministrů) za zavřenými dveřmi. Již tyto skutečnosti jsou alarmující. Centralizace moci spojená s rozmachem informačních technologií, umožňujícím efektivně ovládat a řídit dění v celé Evropě od jednoho stolu vytváří velmi vhodné prostředí pro převzetí, moci skupinou lidí s diktátorskými tendencemi. Spojené státy vznikaly postupně v době, kdy cesta z jednoho konce kontinentu na

10 druhý trvala řadu týdnů. Jejich systém je založen na jiných kořenech než evropský. Evropa má již několik smutných zkušeností s diktátory a totalitou. EU je nástrojem, který by ve špatných rukou mohl sloužit k zotročení celého kontinentu nebo k rozpoutání světové války.

11 3. ZÁVĚR Jedním ze zásadních problémů samotné Evropské unie je skutečnost, že nikdo není schopen kvalifikovaně říci, kam vlastně míří. Nedávno svolaný Konvent ("rada moudrých") se bude toto téma radit až do roku V té době bychom však podle některých scénářů již mohli být členy EU. Vydat se na cestu s někým, kdo sám neví kam jde, je nesmyslné a bláznivé. Je-Ii hlavním argumentem pouze to, že dotyčný je výrazně silnější, potom se dostáváme i do nebezpečí. Volba pro budoucnost prosazuje sblížení s EU při zachování plné státní suverenity a zároveň integraci do takových hospodářských struktur, které suverenitu neomezují.

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 Evropa?

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 3. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 PŘEDKLÁDÁ Náš pohled na evropskou integraci a naši roli v EU Česká republika se vstupem do Evropské unie stala součástí společenství, které přináší nezpochybnitelné civilizační

Více

Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR

Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR Petr Nečas Petr Nečas 2 Úvod V našich programových dokumentech a v programovém prohlášení vlády jsme nejen nastínili obecné směry své činnosti, ale také stanovili konkrétní cíle a předsevzetí, k nimž nás

Více

Hradec Králové. Pro ri ta

Hradec Králové. Pro ri ta Hradec Králové ŘÍJEN 2011 Pro spe ri ta Obsah 04 06 09 12 Úvod SOUČASNÁ SITUACE A CO NÁM HROZÍ EKONOMIKA PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ / Řešení pro Českou republiku VZDĚLÁNÍ A úvod ÚVOD potřebujeme právě teď myslet

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Příloha č. 5 Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Pracovní studie Říjen 2004 1 Obsah: Obsah: 1 Hlavní body výkladu 2 1. Zadání, cíle, formát studie 5 2. Metoda

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Volby do Evropského parlamentu 2014. Otáčíme EU správným směrem

Volby do Evropského parlamentu 2014. Otáčíme EU správným směrem Volby do Evropského parlamentu 2014 Otáčíme EU správným směrem Otáčíme EU správným směrem Deset let na straně českých občanů, pět let proti bruselské byrokracii, regulaci a rozhazování Po celou dobu svého

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

Jak učit o Evropské unii

Jak učit o Evropské unii Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol WWW.AMO.CZ 1 ASOCIACE PRO MEZIN RODNÕ OT ZKY Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol 1 Jak učit o Evropské unii Příručka

Více

Braňme veřejné vysoké školství

Braňme veřejné vysoké školství ! Braňme veřejné vysoké školství karolinum ČESKÝ PŘEKLAD Anglický originál dokumentu In Defence of Public Higher Education přeložila v roce 2012 do českého jazyka skupina studujících, akademických pracovníků

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více