Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU"

Transkript

1 Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU Přemysl Michálek, František Hrubiš, Evropský polytechnický institut ÚVOD Do nedávné doby byly veškeré úvahy o možnosti odmítnutí našeho vstupu do Evropské unie pro česká média tabu. Téměř každý, kdo se pokusil navázat smysluplnou diskuzi na téma nevýhod takového kroku byl ostatními velmi rychle označen za xenofobního nebo přinejmenším za zpozdilého. Ještě počátkem minulého roku si ani média nedovolila příliš nahlas vyjadřovat k otázce referenda o EU. S blížícím se termínem vstupu se situace začíná přece jenom měnit. Zákon o referendu se konečně dostal na světlo (dosud ale není nikde jasně zakotveno, že se v něm musí hlasovat právě o vstupu do EU). Valná většina politických stran sice deklaruje větší či menší podporu našemu vstupu, běžný občan hodnotící události posledního roku z pohledu našeho možného členství v EU si však klade stále více otázek a hledá na ně odpovědi. Vzhledem k tomu, že politická strana Volba pro budoucnost má jako jeden z ústředních bodů svého programu zajištění dostatku informací varujících občany před ztrátou suverenity, nabízíme komentované srovnání kladů a záporů vstupu České republiky do Evropské unie. 1. VÝHODY Během desítek rozhovorů se zastánci EU jsem se vždy znovu ptal na to, jaké mohou uvést klady tohoto vstupu z jejich pohledu. Doporučuji každému člověku, aby si tuto otázku upřímně položil také. Ukazuje se, že dotázaní obvykle vycházejí z obecného povědomí o prospěšnosti vstupu (který je šířen některými médii a vládními institucemi), ale teprve při důkladném zamyšlení nad celou věcí zjišťují, že konkrétní zřetelné výhody neznají. Zkusme se podívat na ty obvykle uváděné: a) Mezinárodní prestiž členského státu EU Nesmyslný argument. Mezinárodního prestiž je dána hospodářským potenciálem a právním prostředím určitého suverénního státu. Česká republika má mezinárodní prestiž danou tím, jak na tom v které chvíli jsme. Rostoucí prestiž ČR mimo jiné vypovídá o tom, že máme určitý potenciál a možnost dalšího růstu. Malá suverénní Guatemala je na mezinárodním poli prestižnější, než třeba americký stát Montana. Samozřejmě, že USA je prestižnější než Guatemala, ale jeho unijní státy nikoliv. EU jako soustátí je prestižnější než jiné menší země, ale jeho jednotliví nevýznamní členové svoji prestiž připojením naopak ztrácí. Příklady máme v historii - viz třeba Estonsko a bývalý Sovětský svaz. b) Možnost růstu naší životní úrovně až na úroveň členských států EU Sice pravdivé, ale polovičaté tvrzení. Možnost růstu je dána nikoliv členstvím v EU, ale možnostmi naší ekonomiky. Přidáme-li se k EU, budeme růst pomalu, řízeně

2 a naše děti se možná dočkají toho, že budou vydělávat stejně jako každý průměrný občan EU. Naopak pokud zůstaneme sami, můžeme plně využít potenciál, který se uvolnil zrušením centrálního plánování (komunismus) a téměř dokončenou privatizací (navzdory všem jejím problémům, tunelování atd. ). Naše ekonomika bude růst v každém případě - už ze své podstaty - tak jako rostlina roste má-ii z čeho a kam. Členství v EU nás bude naopak v růstu brzdit - zisk se rozplyne do nadnárodních struktur a společností. Hospodářský růst Irska byl sice nastartován částečně evropským (ale stejně tak i americkým) kapitálem, ale zpomalil se v okamžiku, kdy Irsko dostihlo Evropu a již je svým členstvím v EU bržděno v pokračování růstu. c) Podíl na jednom z největších trhů světa Nesmyslný argument. Co nám bude platná otevřená cesta na přeplněné západoevropské trhy, když nebudeme schopni na nich uspět? Evropský obchod se neřídí pouze pravidlem kvality a kvantity, ale především strategickými schopnostmi a jednáním mocných - velkých nadnárodních společností. Budou mít zájem o naši levnou pracovní sílu, ale nikoliv o výrobky našich firem. Naopak nám ještě uzavřou cestu na východní trhy, kde máme zatím netušené možnosti rozvoje. Otázka sjednocení Evropy je především otázkou boje o obrovská území na východě Evropy a Asii (hlavně bývalém Sovětském svazu) a o odbytiště východní Evropa a Rusko jsou stále nenasycené trhy. d) Příliv investic Pravdivé, ale opět polovičaté tvrzení. Investice sem proudí, protože dosud nejsme nasyceni a nabízíme poměrně stabilní podnikatelské prostředí. Řada zahraničních investorů si kromě toho uvědomuje, že každé investované euro se převedením na koruny okamžitě zhodnocuje. Potenciál růstu české republiky (který vyplývá nikoliv z našeho vztahu k EU, ale ze vzdělanosti a schopnosti našich lidí nezávisle na jakékoliv zemi) je velkým lákadlem pro investory, kterým recese v Západní Evropě prohlubuje na tamních investicích. Pokud nevstoupíme do EU, ale zajistíme právní a stabilní podmínky pro podnikání, bude zájem o investování v České republice pokračovat, zvlášť, pokud bude koruna stále posilovat. Švýcarský frank je pro investory určitou stabilní jistotou při kolísání eura. Česká koruna je naopak poměrně bezpečnou sázkou na zisk. Vstup do eurozóny by nás o tuto výhodu připravil. e) Snížení nezaměstnanosti Nesmyslné tvrzení. Státy Evropské unie (včetně těch velkých) mají vesměs stejnou nebo větší nezaměstnanost než Česká republika. Pokud si s ní sami nedokážou poradit, jak by to chtěly vyřešit u nás? Díky kapitolám o volném pohybu osob se naší až na výjimky ještě několik let nebudou moci stěhovat na Západ a ucházet se tam o zaměstnání. A i kdyby kdo z nás je na tamním trhu práce zorientován natolik, aby solidně uspěl? Naopak do České republiky se postupně budou stěhovat pracovníci z ostatních východních zemí EU a budou konkurovat na našem trhu práce.

3 f) Výhody spojené s jednotnou měnou Rozporuplné tvrzení. V době počítačového zpracování dat je z technického hlediska prakticky jedno, v jaké měně se uzavírají obchody. Dvojí kliknutí myši stačí na složité převody. Pro občany cestující po Evropě je to díky platebním kartám také jedno - v zemích eurozóny platí kartou přímo, nebo si v bankomatu vyzvednou eura. Doma se jim to odepíše z jejich korunového účtu - často navíc ve velmi příznivém kurzu. Čím větší počet zemí napojených na jednu měnu, tím těžší je pro centrální banku vyrovnávání případných disproporcí v jednotlivých částech Evropy. Společná měna je přítěží rostoucích ekonomik a Česká republika má velkou šanci v nejbližších 20 letech stále růst. g) Možnost cestování, studia a život v ostatních evropských zemích Slabý argument. Pokud jde o cestování - dnes nám v něm není nijak bráněno. Jediné co potřebujeme je pas, zatímco občanům EU stačí jejich osobní průkaz. Hranice mají i své výhody (ztěžují pohyb kriminality, mohou být ochranou v případě epidemií apod. ). Pokud se na nich upraví režim na míru nekomplikující průjezd, nevzniká žádný problém. Již dnes je například průjezd do Německa na většině přechodů naprosto bezproblémový. Složitost celního odbavení je otázkou mezinárodních dohod, případně odstranění celních bariér, k tomu není zapotřebí členství v EU. Celní a hospodářské unie existují ve světě již řadu desetiletí. Navíc podle současných dohod s Evropskou komisí budou hranice i po našem vstupu do EU podléhat stejnému režimu jako dnes. Až po několika letech našeho členství se třeba z českoněmecké hranice stane vnitřní hranice EU. K otázce pohybu a pobytu viz. bod 5. Určitým argumentem je možnost studia v zahraničí. I toto je však otázka, která může být vyřešena mezivládními dohodami a smlouvami. Dnes je běžné, že občané Západní Evropy bez komplikací studují a žijí v USA a naopak. Nic nebrání tomu dojednat stejné podmínky našich studentům. Předpokladem je zvýšení kvality českého vzdělání tak, aby byl zájem i naopak o studium u nás, a také proto, aby naši studenti měli možnost získat rovnocenné vzdělání na českých univerzitách. h) Snížení korupce a byrokracie v české společnosti Pravdivý ale polovičatý argument. Orgány Evropské unie jsou jedním z nejbyrokratičtějších aparátů světa. Opakovaně jimi otřásají korupční skandály, které sahají až do špiček Evropské komise. Evropská unie není sama o sobě lékem proti byrokracii a korupci. Naopak - rozšiřováním o další země EU musí nutně narůstat i byrokratický aparát a tím i příležitost ke korupci. V České republice je korupce usnadněna pomalu se formujícím právním prostředím i vědomím našich občanů. Protikorupční opatření v zákonech EU, které Česká republika přijímá jsou užitečná a důležitá. K jejich účinnosti však stačí je uplatňovat v praxi - není třeba kvůli tomu vstupovat do EU. Jedná se o otázku politické vůle k prosazení práva a spravedlnosti v naší zemi. Je lepší si udělat konečně pořádek doma sami, než si na to pozvat sousedy. i) Zavedení evropských standardů, sjednocení zákonů a norem

4 Pravdivý ale polovičatý argument. Sjednocení norem a standardizace může být ve většině oblastí přínosem (malé příklady - elektroinstalace a napětí v síti nebo dopravní předpisy). Je dobré, že se k tomu Česká republika připojuje. Na druhou stanu může být nezdravá přemíra standardů brzdou hospodářského rozvoje a komplikovat obchodní vztahy. Klasickým případem jsou známe normy na vzhled a rozměry zemědělských produktů. Pro velké obchodní řetězce je sice výhodou mít v obalech stejný počet stejně rovných okurek, ale výrobce, který nemůže dostatečně ovlivnit faktory růstu může mít problémy s odbytem zdravé zeleniny pouze kvůli jejímu tvaru nebo rozměru. Je známou skutečností, že zvláště tzv. bio-potraviny lze obtížně normovat a přitom je jejich konzumace ze zdravotního hlediska žádoucí. j) Dotační podpora růstu našeho hospodářství Rozporuplný argument. Dotace na jednu stranu mohou podpořit některé odvětví našeho hospodářství, na druhou stranu bychom museli EU odvádět poplatky, které by mohly dotace dokonce převyšovat, díky tomu, že šance na získání plných dotací je pouze teoretická, zatímco reálná možnost se pohybuje ve výši okolo 50%. (viz např. článek idnes ze "Česku hrozí, že zaplatí EU více, než dostane" idnes. cz/ekonomika. asp?r=ekonomika&c=a020423_ _ekonomika_pol&t=a020423_221119_ekonomika_pol&r2=ekonomika#obsah). Kromě toho systém dotací znamená vlastně řízenou regulaci státního hospodářství - v současné době se to velmi jasně ukazuje v zemědělství. Dotace plynou pouze do oblastí, které jsou Evropskou komisí podporované. Naopak - tam, kde hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k růstu a nežádoucí konkurenci stávajícím evropským společnostem, se dotace prostě nepřiznají nebo omezení. Systém dotací je paradoxně škodlivější pro země chudší, které jsou na dotacích závislé, než pro země bohaté, které na dotace přispívají. Chudší země jsou prostřednictvím dotační politiky řízeny zeměmi bohatšími. Jedná se o skrytou formu ekonomického kolonialismu, kterou občané chudším státům často nestačí postřehnout. S centrálně řízeným hospodářstvím máme své zkušenosti již z doby nedávno minulé a proto jsme mnohem citlivější na podobné experimenty než země, které socialismus nezažily. 2. ZÁPORY Největším záporem je neexistence mechanismu pro výstup z Evropské unie v Evropském právním systému. Evropské právo je nadřazené právu členských zemí a proto i kdyby se Česká republika za 10 nebo 20 let rozhodla, že je členství nevýhodné a chce vystoupit, Evropské právo jí to již neumožňuje. Jedná se o jednosměrnou ulici. O sňatek bez možnosti rozvodu v případě, že by to nebylo udržitelné. Tuto skutečnost si můžete ověřit například na bezplatné lince o EU provozované ministerstvem zahraničí ČR - tel (jediné, co se dozvíte po dlouhém zmateném hovoru je skutečnost, že o tom zatím nikdo v EU nejednal a proto to není právně ošetřeno). Je to sice smutné, ale v historii dávné i nedávné končily velké říše vždy válkou nebo násilným rozpadem. A historie je považována za učitelku pravdy.

5 Představa, že naši zástupci budou mít možnost v orgánech EU cokoliv zásadního ovlivnit je pouhou iluzí. Evropský parlament má v současné době 600 poslanců. Česká republika by jich tam po přistoupení měla mít 20 (3, 3%). Kromě toho jsou pravomoci Evropského parlamentu velice omezené Ztráta státní suverenity Evropská unie se prezentuje jako společenství suverénních států. Přesto deklaruje jednotnou zahraniční politiku (momentálně zaměřenou na podporu palestinského terorismu v Izraeli), zavedla jednotnou měnu (která omezuje možnosti svobodného rozhodování národních vlád v oblasti řízení hospodářství), zavádí jednotné zákony (Evropský právní systém je nadřazen právním systémům členských států), buduje jednotnou zemědělskou politiku s centrálním plánováním atd Ztráta možnosti rozhodovat svobodně o vlastních zákonech Viz bod 1. - nadřazenost evropského právního systému a evropských norem národním zákonům a normám Omezení demokracie (orgány EU nerozhodují demokraticky, ale direktivně, Evropský parlament má velmi omezené pravomoce) Dokument v Nice (prosinec 2000), který je dodatkem Maastrichtské smlouvy ruší právo veta jednotlivých členských zemí. Napříště bude v EU rozhodovat většina hlasů. Nesouhlasící státy se musejí podřídit. Samotné schválení smlouvy v Nice proběhlo silně nedemokratickým procesem a Irsko, které ho v loňském referendu demokraticky odmítlo, bude muset hlasovat znovu (a možná tolikrát, až si občané konečně dají říci) Prudké zvýšení cen potravin, základních potřeb a služeb (v protikladu k pomalému růstu mezd) V okamžiku vstupu do EU dojde ke zvyšování cen potravin a služeb na úroveň běžnou v zemích EU. Důvodem jsou nynější rozdílné vstupní náklady v ČR a zemích EU. Ceny pečiva a některých základních potravin vzrostou o 100 až 300%, ceny služeb (kadeřnictví, kosmetika, čistírna apod. ). o cca o 200%, ceny hrazených lékařských výkonů (zubař) o 100 až 400%, ceny hrazených léků cca o 50 až 100%. V ostatních odvětvích bude zvyšování cen nižší - v některých nebude zvýšení prakticky žádné (elektronika, automobily). Celková finanční zátěž obyvatelstva se zvýší v řádu desítek procent - dosud nebyla zveřejněna solidní přesvědčivá studie na toto téma. Mzdy budou stoupat postupně v horizontu let. Důvodem bude jednak rostoucí nezaměstnanost tlačící cenu lidské práce dolů, jednak snaha nadnárodních společností udržet co nejdéle levnou pracovní sílu generující vyšší zisky Nárůst hospodářské závislosti na silných zemích EU Plyne ze systému dotační politiky a z nutnosti porovnávat kupní sílu občanů ČR s kupní silou našich západních sousedů. Většina výrobních prostředků v Česku přechází do rukou zahraničních společností, jakmile se zruší státem daná omezení, budeme závislí na těch, kdo nám budou dávat práci likvidace českého zemědělství

6 2. 7. Výprodej půdy zahraničním vlastníkům Potravinová závislost na zahraničí Likvidace českého zemědělství je jedním z nejpalčivějších problémů spojených se vstupem do EU. Současná dotační politika EU a kvóty stanovené pro jednotlivé zemědělské produkty směřují k jedinému - v roce 2011 drtivá většina českých zemědělských podniků zlikvidována a ostatní se budou věnovat údržbě krajiny a pěstování technických plodin. Následně vykoupí levnou půdu zahraniční zemědělské subjekty, znovu obnoví hospodaření a od roku 2013 budou dostávat plné dotace srovnatelné se zemědělci v současných zemích EU. Jedná se o plán zaměřený na přesun hospodářství z přeplněného Holandska a Belgie na volné plochy ve východních zemích Evropská komise již dnes určuje, že východní Evropa bude zaměřena na rostlinou výrobu, maso se bude produkovat především v západní Evropě. Cenu dováženého masa dnes nikdo nedokáže odhadnout Ztráta kontroly nad zbývajícími českými podniky Viz bod Omezení vlastního exportu Evropská unie je již dnes zahlcena nadvýrobou, což nutí otevírat se směrem na východ, kde lze stále najít nenasycené trhy a odbytiště. Do konkurenčního prostředí západních zemí budeme pronikat velmi těžko. Naopak - východní trhy, ke kterým máme tradičně blízko, by se nám mohly stát zdrojem vítaných příjmů. Export potravin do Ruska a satelitních zemí bude v blízké budoucnosti lukrativním obchodem v případě likvidace českého zemědělství na něm však budou profitovat zahraniční zemědělské společnosti hospodařící u nás. Stejná situace je v průmyslu a obchodu - velké nadnárodní společnosti využití naší strategické polohy k rozvinutí intenzivních obchodních styků s Ruskem, našim podnikům zůstane pouze druhořadá role Ztráta možnosti vlastních zásahů do hospodářství prostřednictvím České národní banky Měnová a kurzovní politika centrální banky patří k důležitým nástrojům udržujícím hospodářskou stabilitu země. Předáme-Ii tento nástroj Evropské centrální bance do Frankfurtu, zbavíme se jedné z možnosti jak podporovat a chránit náš hospodářský růst Ztráta vlastní zahraniční politiky Zahraniční politika EU se řídí podle předem těžko odhadnutelných pravidlech. Partikulární zájmy jednotlivých zemí na tradičních obchodních vazbách ve světě a různý počet i složení přistěhovalců ze zemí třetího světa způsobují, že celkový výraz zahraniční politiky EU je špatně čitelný. Čítankovým příkladem je současná situace na Blízkém východě, kdy se EU postavila na stranu Palestinců proti Izraeli, ale jasný postoj se ukázal teprve poté, co vyplavalo na povrch, že palestinské teroristické skupiny čerpají peníze ze zdrojů EU. Německo a Velká Británie zaujaly zdrženlivý postoj, čímž vzniklo mírné napětí ve vztahu k ostatní členským zemím EU. V budoucnosti se očekává závazné sjednocení evropské politiky, které může znamenat, že tradiční přátelé jednotlivých členských zemí se mohou stát jejich

7 formálními nepřáteli v souladu s momentální zahraniční orientací EU. V případě ČR by to znamenalo, že např. tradičně dobré vztahy s Izraelem budou vyměněny za formálně méně přátelský postoj celé unie.

8 Úprava výkladu našich dějin a harmonizace vzdělávacího systému (k naší škodě) včetně postupné zastavení potenciálu růstu vzdělanosti Minulý rok v létě se ve Vídni sešli ministři středoevropských zemí a jednali mimo jiné i o harmonizaci učebnic dějepisu s ohledem na výklad dějin přijatelný pro všechny státy a nenarušující jejich obraz v představách žáků. Můžeme pochopit, že se některé státy stydí za své jednání během minulého století i dříve. Historii však není možné vrátit zpět ani natřít neutrální barvou. Je třeba se umět postavit skutečnostem tváří v tvář a jasně uznat svoji vinu s vyvozením poučení. Snahu o harmonizaci učebnic dějepisu jsme poznali velmi dobře během vlády minulého režimu. Vzhledem k připravované standardizaci výukových systémů a metod bude docházet i k sjednocení vzdělávacího systému a osnov. Pro vzdělanější část evropské populace (k níž bezesporu patříme) to bude znamenat krok zpět ke snížení hladiny vzdělanosti (alespoň na přechodnou dobu). Sjednocené osnovy nebudou schopny v plné šíři reflektovat kulturní a národnostní odlišnosti jednotlivých států, čímž se znemožní celkové prohloubení vzdělání, které je smyslu plně pouze je-li zasazeno v od povídajícím kulturním a sociálním kontextu. Zároveň se všeobecná úroveň vzdělání postupně dostane na hodnotu dosažitelnou v zemích s nižší vzdělavatelností a tam začne stagnovat, čímž ČR v dlouhodobém výhledu přijde o svůj potenciál Postupná ztráta národního uvědomění a národní cti Se ztrátou státní suverenity odchází i vlastenectví, národní uvědomění a národní čest. Tyto hodnoty jsou historicky ověřené jako jedny z hnacích motorů pokroku, výzkumu a rozvoje kultury. Mnoho významných českých umělců a tvůrců bylo inspirováno právě vztahem ke svému národu (B. Smetana, A. Jirásek, B. Němcová, J. K. Tyl atd. ). Duchovní a kulturní odkaz generací předků je jedním z největších nehmotných bohatství národa, který má vliv na rozvoj morálního i hospodářského potenciálu země. Pokud se ho dobrovolně zřekneme ve prospěch velké Evropy, rozplyne se toto bohatství vniveč a již nikdy se ho nepodaří obnovit Postupné zpomalení procesu hospodářského růstu Viz bod 4 v komentáři kladů připojení k EU. Staneme-Ii se členy EU, rozplyne se náš potenciál hospodářského růstu v moři stagnace EU. \ Postupná morální a etická devastace společnosti Evropská unie opouští pevné konzervativní kořeny morálky a etiky a vydává se v těchto oblastech směrem, který bych nazval experimentálním liberalismem. Hodnoty jako pravda, rodina a posvátnost života jsou nahrazovány účelovou lží, mimomanželskými svazky a registrovaným partnerstvím, případně euthanasií a stále svobodnějším právem ženy rozhodovat o ukončení svého těhotenství. Tento trend je oficiálně podporován na nejvyšších místech - deklaracemi Evropského parlamentu, prohlášeními představitelů Evropské komise a schvalováním stále liberálnějších zákonů. Vzhledem k nadřazenosti Evropského práva nad právem národním se budou muset občané tradičnějších a konzervativněji orientovaných zemí smířit s tím, že zákon, který přišel odjinud, připouští věci a praktiky, které jsou jim cizí. Nebudou mít

9 možnost to nijak změnit. Buďto budou souhlasit, nebo budou sami stíháni pro intoleranci Postupná ztráta českého jazyka (otázka delšího časového horizontu) S reformou a sjednocením systému vzdělání přichází na povrch i otázka vyučovacích a jednacích jazyků. EU v současné podobě používá jako jednací jazyk tři nejrozšířenější, zatímco jazyky ostatních států jsou uznány jako oficiální (veškeré dokumenty musí být přeloženy do těchto jazyků a jsou z procedurálního hlediska rovnocenné). Díky tomu ale dochází k řadě komplikací, které Brusel musel již řešit ustavením zvláštní komise pro schvalování překladů dokumentů. Je stále zřejmější, že počet oficiálním jazyků bude muset být omezen. Zároveň se při přípravě reformy a sjednocení vzdělávacího systému vážně uvažuje o tom, že výuka hlavních předmětů bude probíhat v některém ze tří hlavních jazyků a národní jazyk se stane nepovinným předmětem (v extrémních variantách vyučovaným pouze na přání většiny rodičů). Jakmile se ve škole a v zaměstnání začne mluvit anglicky (nejspíše v našich podmínkách), je díky rozšíření informačních technologií otázka odsunu a postupného zániku češtiny záležitostí jedné až dvou generací Postupný přesun české kultury do oblasti národního folklóru Kultura každého národa nebo společnosti vychází z historických kořenů a je formována i udržována mnoha aspekty (například jazykem). Pokud se budou různé národy na území Evropy svobodně mísit, zanikne jejich vlastní kultura a vznikne jedna evropská - šedivá, bez chuti - podobně jako je tomu v Americe. V USA existuje velké množství lokálních kulturních ostrůvků (čínské čtvrti, italské čtvrti atd. ), ale celková americká kultura postrádá jednoznačné vyjádření a sjednocující náboj. Kromě toho proces tamní kulturní ostrůvky z velké části přiživované existující italskou kulturou v Evropě. Pokud se zde národní kultura rozplyne, zaniknou i její ostrůvky ve světě. Tento proces není otázkou nejbližší budoucnosti, ale díky rozmachu informačních technologií bude rychle následovat po vy těsnění národních jazyků (v našem případě češtiny) z běžného života. Česká kultura se dostane na okraj podobně jako je na okraji americké kultury kultura indiánská, nebo u nás v současnosti kultura některých národnostních menšin (např. romská) Postupné rozplynutí naší národní identity v "evropském duchu" Rozplynutí národní kultury následuje nevyhnutelně ztráta národní identity. Smutné, ale je tomu tak Nebezpečí nastolení totalitní vlády v celé Evropě díky centralizaci moci V současné době leží výkonná moc Evropské unie v rukou 20 komisařů a jejich aparátu. Evropské zákony jsou schvalovány tajným hlasováním nevolených zákonodárců (Rady ministrů) za zavřenými dveřmi. Již tyto skutečnosti jsou alarmující. Centralizace moci spojená s rozmachem informačních technologií, umožňujícím efektivně ovládat a řídit dění v celé Evropě od jednoho stolu vytváří velmi vhodné prostředí pro převzetí, moci skupinou lidí s diktátorskými tendencemi. Spojené státy vznikaly postupně v době, kdy cesta z jednoho konce kontinentu na

10 druhý trvala řadu týdnů. Jejich systém je založen na jiných kořenech než evropský. Evropa má již několik smutných zkušeností s diktátory a totalitou. EU je nástrojem, který by ve špatných rukou mohl sloužit k zotročení celého kontinentu nebo k rozpoutání světové války.

11 3. ZÁVĚR Jedním ze zásadních problémů samotné Evropské unie je skutečnost, že nikdo není schopen kvalifikovaně říci, kam vlastně míří. Nedávno svolaný Konvent ("rada moudrých") se bude toto téma radit až do roku V té době bychom však podle některých scénářů již mohli být členy EU. Vydat se na cestu s někým, kdo sám neví kam jde, je nesmyslné a bláznivé. Je-Ii hlavním argumentem pouze to, že dotyčný je výrazně silnější, potom se dostáváme i do nebezpečí. Volba pro budoucnost prosazuje sblížení s EU při zachování plné státní suverenity a zároveň integraci do takových hospodářských struktur, které suverenitu neomezují.

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. Evropy na východ a

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Výhody a nevýhody zavedení eura TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

METODOLOGIE BREXIT. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE BREXIT. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice BREXIT METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: BREXIT SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá sociodemografickému

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ Evropský integrační proces V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integračních východisek založených

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty

Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty Žiju v demokracii Je tomu již čtvrt století, co se země střední Evropy osvobodily od totality a zařadily se mezi demokratické státy. Své ukotvení ve společenství zemí západní civilizace, které sdílejí

Více

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci Martin Polívka Základní fakta Existuje minimum kvantitativních ukazatelů, nicméně je zřejmé že: se jednalo o první cyklickou

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: prezenční Školní rok: 2003/2004 Mezinárodní

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více