Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU"

Transkript

1 Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU Přemysl Michálek, František Hrubiš, Evropský polytechnický institut ÚVOD Do nedávné doby byly veškeré úvahy o možnosti odmítnutí našeho vstupu do Evropské unie pro česká média tabu. Téměř každý, kdo se pokusil navázat smysluplnou diskuzi na téma nevýhod takového kroku byl ostatními velmi rychle označen za xenofobního nebo přinejmenším za zpozdilého. Ještě počátkem minulého roku si ani média nedovolila příliš nahlas vyjadřovat k otázce referenda o EU. S blížícím se termínem vstupu se situace začíná přece jenom měnit. Zákon o referendu se konečně dostal na světlo (dosud ale není nikde jasně zakotveno, že se v něm musí hlasovat právě o vstupu do EU). Valná většina politických stran sice deklaruje větší či menší podporu našemu vstupu, běžný občan hodnotící události posledního roku z pohledu našeho možného členství v EU si však klade stále více otázek a hledá na ně odpovědi. Vzhledem k tomu, že politická strana Volba pro budoucnost má jako jeden z ústředních bodů svého programu zajištění dostatku informací varujících občany před ztrátou suverenity, nabízíme komentované srovnání kladů a záporů vstupu České republiky do Evropské unie. 1. VÝHODY Během desítek rozhovorů se zastánci EU jsem se vždy znovu ptal na to, jaké mohou uvést klady tohoto vstupu z jejich pohledu. Doporučuji každému člověku, aby si tuto otázku upřímně položil také. Ukazuje se, že dotázaní obvykle vycházejí z obecného povědomí o prospěšnosti vstupu (který je šířen některými médii a vládními institucemi), ale teprve při důkladném zamyšlení nad celou věcí zjišťují, že konkrétní zřetelné výhody neznají. Zkusme se podívat na ty obvykle uváděné: a) Mezinárodní prestiž členského státu EU Nesmyslný argument. Mezinárodního prestiž je dána hospodářským potenciálem a právním prostředím určitého suverénního státu. Česká republika má mezinárodní prestiž danou tím, jak na tom v které chvíli jsme. Rostoucí prestiž ČR mimo jiné vypovídá o tom, že máme určitý potenciál a možnost dalšího růstu. Malá suverénní Guatemala je na mezinárodním poli prestižnější, než třeba americký stát Montana. Samozřejmě, že USA je prestižnější než Guatemala, ale jeho unijní státy nikoliv. EU jako soustátí je prestižnější než jiné menší země, ale jeho jednotliví nevýznamní členové svoji prestiž připojením naopak ztrácí. Příklady máme v historii - viz třeba Estonsko a bývalý Sovětský svaz. b) Možnost růstu naší životní úrovně až na úroveň členských států EU Sice pravdivé, ale polovičaté tvrzení. Možnost růstu je dána nikoliv členstvím v EU, ale možnostmi naší ekonomiky. Přidáme-li se k EU, budeme růst pomalu, řízeně

2 a naše děti se možná dočkají toho, že budou vydělávat stejně jako každý průměrný občan EU. Naopak pokud zůstaneme sami, můžeme plně využít potenciál, který se uvolnil zrušením centrálního plánování (komunismus) a téměř dokončenou privatizací (navzdory všem jejím problémům, tunelování atd. ). Naše ekonomika bude růst v každém případě - už ze své podstaty - tak jako rostlina roste má-ii z čeho a kam. Členství v EU nás bude naopak v růstu brzdit - zisk se rozplyne do nadnárodních struktur a společností. Hospodářský růst Irska byl sice nastartován částečně evropským (ale stejně tak i americkým) kapitálem, ale zpomalil se v okamžiku, kdy Irsko dostihlo Evropu a již je svým členstvím v EU bržděno v pokračování růstu. c) Podíl na jednom z největších trhů světa Nesmyslný argument. Co nám bude platná otevřená cesta na přeplněné západoevropské trhy, když nebudeme schopni na nich uspět? Evropský obchod se neřídí pouze pravidlem kvality a kvantity, ale především strategickými schopnostmi a jednáním mocných - velkých nadnárodních společností. Budou mít zájem o naši levnou pracovní sílu, ale nikoliv o výrobky našich firem. Naopak nám ještě uzavřou cestu na východní trhy, kde máme zatím netušené možnosti rozvoje. Otázka sjednocení Evropy je především otázkou boje o obrovská území na východě Evropy a Asii (hlavně bývalém Sovětském svazu) a o odbytiště východní Evropa a Rusko jsou stále nenasycené trhy. d) Příliv investic Pravdivé, ale opět polovičaté tvrzení. Investice sem proudí, protože dosud nejsme nasyceni a nabízíme poměrně stabilní podnikatelské prostředí. Řada zahraničních investorů si kromě toho uvědomuje, že každé investované euro se převedením na koruny okamžitě zhodnocuje. Potenciál růstu české republiky (který vyplývá nikoliv z našeho vztahu k EU, ale ze vzdělanosti a schopnosti našich lidí nezávisle na jakékoliv zemi) je velkým lákadlem pro investory, kterým recese v Západní Evropě prohlubuje na tamních investicích. Pokud nevstoupíme do EU, ale zajistíme právní a stabilní podmínky pro podnikání, bude zájem o investování v České republice pokračovat, zvlášť, pokud bude koruna stále posilovat. Švýcarský frank je pro investory určitou stabilní jistotou při kolísání eura. Česká koruna je naopak poměrně bezpečnou sázkou na zisk. Vstup do eurozóny by nás o tuto výhodu připravil. e) Snížení nezaměstnanosti Nesmyslné tvrzení. Státy Evropské unie (včetně těch velkých) mají vesměs stejnou nebo větší nezaměstnanost než Česká republika. Pokud si s ní sami nedokážou poradit, jak by to chtěly vyřešit u nás? Díky kapitolám o volném pohybu osob se naší až na výjimky ještě několik let nebudou moci stěhovat na Západ a ucházet se tam o zaměstnání. A i kdyby kdo z nás je na tamním trhu práce zorientován natolik, aby solidně uspěl? Naopak do České republiky se postupně budou stěhovat pracovníci z ostatních východních zemí EU a budou konkurovat na našem trhu práce.

3 f) Výhody spojené s jednotnou měnou Rozporuplné tvrzení. V době počítačového zpracování dat je z technického hlediska prakticky jedno, v jaké měně se uzavírají obchody. Dvojí kliknutí myši stačí na složité převody. Pro občany cestující po Evropě je to díky platebním kartám také jedno - v zemích eurozóny platí kartou přímo, nebo si v bankomatu vyzvednou eura. Doma se jim to odepíše z jejich korunového účtu - často navíc ve velmi příznivém kurzu. Čím větší počet zemí napojených na jednu měnu, tím těžší je pro centrální banku vyrovnávání případných disproporcí v jednotlivých částech Evropy. Společná měna je přítěží rostoucích ekonomik a Česká republika má velkou šanci v nejbližších 20 letech stále růst. g) Možnost cestování, studia a život v ostatních evropských zemích Slabý argument. Pokud jde o cestování - dnes nám v něm není nijak bráněno. Jediné co potřebujeme je pas, zatímco občanům EU stačí jejich osobní průkaz. Hranice mají i své výhody (ztěžují pohyb kriminality, mohou být ochranou v případě epidemií apod. ). Pokud se na nich upraví režim na míru nekomplikující průjezd, nevzniká žádný problém. Již dnes je například průjezd do Německa na většině přechodů naprosto bezproblémový. Složitost celního odbavení je otázkou mezinárodních dohod, případně odstranění celních bariér, k tomu není zapotřebí členství v EU. Celní a hospodářské unie existují ve světě již řadu desetiletí. Navíc podle současných dohod s Evropskou komisí budou hranice i po našem vstupu do EU podléhat stejnému režimu jako dnes. Až po několika letech našeho členství se třeba z českoněmecké hranice stane vnitřní hranice EU. K otázce pohybu a pobytu viz. bod 5. Určitým argumentem je možnost studia v zahraničí. I toto je však otázka, která může být vyřešena mezivládními dohodami a smlouvami. Dnes je běžné, že občané Západní Evropy bez komplikací studují a žijí v USA a naopak. Nic nebrání tomu dojednat stejné podmínky našich studentům. Předpokladem je zvýšení kvality českého vzdělání tak, aby byl zájem i naopak o studium u nás, a také proto, aby naši studenti měli možnost získat rovnocenné vzdělání na českých univerzitách. h) Snížení korupce a byrokracie v české společnosti Pravdivý ale polovičatý argument. Orgány Evropské unie jsou jedním z nejbyrokratičtějších aparátů světa. Opakovaně jimi otřásají korupční skandály, které sahají až do špiček Evropské komise. Evropská unie není sama o sobě lékem proti byrokracii a korupci. Naopak - rozšiřováním o další země EU musí nutně narůstat i byrokratický aparát a tím i příležitost ke korupci. V České republice je korupce usnadněna pomalu se formujícím právním prostředím i vědomím našich občanů. Protikorupční opatření v zákonech EU, které Česká republika přijímá jsou užitečná a důležitá. K jejich účinnosti však stačí je uplatňovat v praxi - není třeba kvůli tomu vstupovat do EU. Jedná se o otázku politické vůle k prosazení práva a spravedlnosti v naší zemi. Je lepší si udělat konečně pořádek doma sami, než si na to pozvat sousedy. i) Zavedení evropských standardů, sjednocení zákonů a norem

4 Pravdivý ale polovičatý argument. Sjednocení norem a standardizace může být ve většině oblastí přínosem (malé příklady - elektroinstalace a napětí v síti nebo dopravní předpisy). Je dobré, že se k tomu Česká republika připojuje. Na druhou stanu může být nezdravá přemíra standardů brzdou hospodářského rozvoje a komplikovat obchodní vztahy. Klasickým případem jsou známe normy na vzhled a rozměry zemědělských produktů. Pro velké obchodní řetězce je sice výhodou mít v obalech stejný počet stejně rovných okurek, ale výrobce, který nemůže dostatečně ovlivnit faktory růstu může mít problémy s odbytem zdravé zeleniny pouze kvůli jejímu tvaru nebo rozměru. Je známou skutečností, že zvláště tzv. bio-potraviny lze obtížně normovat a přitom je jejich konzumace ze zdravotního hlediska žádoucí. j) Dotační podpora růstu našeho hospodářství Rozporuplný argument. Dotace na jednu stranu mohou podpořit některé odvětví našeho hospodářství, na druhou stranu bychom museli EU odvádět poplatky, které by mohly dotace dokonce převyšovat, díky tomu, že šance na získání plných dotací je pouze teoretická, zatímco reálná možnost se pohybuje ve výši okolo 50%. (viz např. článek idnes ze "Česku hrozí, že zaplatí EU více, než dostane" idnes. cz/ekonomika. asp?r=ekonomika&c=a020423_ _ekonomika_pol&t=a020423_221119_ekonomika_pol&r2=ekonomika#obsah). Kromě toho systém dotací znamená vlastně řízenou regulaci státního hospodářství - v současné době se to velmi jasně ukazuje v zemědělství. Dotace plynou pouze do oblastí, které jsou Evropskou komisí podporované. Naopak - tam, kde hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k růstu a nežádoucí konkurenci stávajícím evropským společnostem, se dotace prostě nepřiznají nebo omezení. Systém dotací je paradoxně škodlivější pro země chudší, které jsou na dotacích závislé, než pro země bohaté, které na dotace přispívají. Chudší země jsou prostřednictvím dotační politiky řízeny zeměmi bohatšími. Jedná se o skrytou formu ekonomického kolonialismu, kterou občané chudším státům často nestačí postřehnout. S centrálně řízeným hospodářstvím máme své zkušenosti již z doby nedávno minulé a proto jsme mnohem citlivější na podobné experimenty než země, které socialismus nezažily. 2. ZÁPORY Největším záporem je neexistence mechanismu pro výstup z Evropské unie v Evropském právním systému. Evropské právo je nadřazené právu členských zemí a proto i kdyby se Česká republika za 10 nebo 20 let rozhodla, že je členství nevýhodné a chce vystoupit, Evropské právo jí to již neumožňuje. Jedná se o jednosměrnou ulici. O sňatek bez možnosti rozvodu v případě, že by to nebylo udržitelné. Tuto skutečnost si můžete ověřit například na bezplatné lince o EU provozované ministerstvem zahraničí ČR - tel (jediné, co se dozvíte po dlouhém zmateném hovoru je skutečnost, že o tom zatím nikdo v EU nejednal a proto to není právně ošetřeno). Je to sice smutné, ale v historii dávné i nedávné končily velké říše vždy válkou nebo násilným rozpadem. A historie je považována za učitelku pravdy.

5 Představa, že naši zástupci budou mít možnost v orgánech EU cokoliv zásadního ovlivnit je pouhou iluzí. Evropský parlament má v současné době 600 poslanců. Česká republika by jich tam po přistoupení měla mít 20 (3, 3%). Kromě toho jsou pravomoci Evropského parlamentu velice omezené Ztráta státní suverenity Evropská unie se prezentuje jako společenství suverénních států. Přesto deklaruje jednotnou zahraniční politiku (momentálně zaměřenou na podporu palestinského terorismu v Izraeli), zavedla jednotnou měnu (která omezuje možnosti svobodného rozhodování národních vlád v oblasti řízení hospodářství), zavádí jednotné zákony (Evropský právní systém je nadřazen právním systémům členských států), buduje jednotnou zemědělskou politiku s centrálním plánováním atd Ztráta možnosti rozhodovat svobodně o vlastních zákonech Viz bod 1. - nadřazenost evropského právního systému a evropských norem národním zákonům a normám Omezení demokracie (orgány EU nerozhodují demokraticky, ale direktivně, Evropský parlament má velmi omezené pravomoce) Dokument v Nice (prosinec 2000), který je dodatkem Maastrichtské smlouvy ruší právo veta jednotlivých členských zemí. Napříště bude v EU rozhodovat většina hlasů. Nesouhlasící státy se musejí podřídit. Samotné schválení smlouvy v Nice proběhlo silně nedemokratickým procesem a Irsko, které ho v loňském referendu demokraticky odmítlo, bude muset hlasovat znovu (a možná tolikrát, až si občané konečně dají říci) Prudké zvýšení cen potravin, základních potřeb a služeb (v protikladu k pomalému růstu mezd) V okamžiku vstupu do EU dojde ke zvyšování cen potravin a služeb na úroveň běžnou v zemích EU. Důvodem jsou nynější rozdílné vstupní náklady v ČR a zemích EU. Ceny pečiva a některých základních potravin vzrostou o 100 až 300%, ceny služeb (kadeřnictví, kosmetika, čistírna apod. ). o cca o 200%, ceny hrazených lékařských výkonů (zubař) o 100 až 400%, ceny hrazených léků cca o 50 až 100%. V ostatních odvětvích bude zvyšování cen nižší - v některých nebude zvýšení prakticky žádné (elektronika, automobily). Celková finanční zátěž obyvatelstva se zvýší v řádu desítek procent - dosud nebyla zveřejněna solidní přesvědčivá studie na toto téma. Mzdy budou stoupat postupně v horizontu let. Důvodem bude jednak rostoucí nezaměstnanost tlačící cenu lidské práce dolů, jednak snaha nadnárodních společností udržet co nejdéle levnou pracovní sílu generující vyšší zisky Nárůst hospodářské závislosti na silných zemích EU Plyne ze systému dotační politiky a z nutnosti porovnávat kupní sílu občanů ČR s kupní silou našich západních sousedů. Většina výrobních prostředků v Česku přechází do rukou zahraničních společností, jakmile se zruší státem daná omezení, budeme závislí na těch, kdo nám budou dávat práci likvidace českého zemědělství

6 2. 7. Výprodej půdy zahraničním vlastníkům Potravinová závislost na zahraničí Likvidace českého zemědělství je jedním z nejpalčivějších problémů spojených se vstupem do EU. Současná dotační politika EU a kvóty stanovené pro jednotlivé zemědělské produkty směřují k jedinému - v roce 2011 drtivá většina českých zemědělských podniků zlikvidována a ostatní se budou věnovat údržbě krajiny a pěstování technických plodin. Následně vykoupí levnou půdu zahraniční zemědělské subjekty, znovu obnoví hospodaření a od roku 2013 budou dostávat plné dotace srovnatelné se zemědělci v současných zemích EU. Jedná se o plán zaměřený na přesun hospodářství z přeplněného Holandska a Belgie na volné plochy ve východních zemích Evropská komise již dnes určuje, že východní Evropa bude zaměřena na rostlinou výrobu, maso se bude produkovat především v západní Evropě. Cenu dováženého masa dnes nikdo nedokáže odhadnout Ztráta kontroly nad zbývajícími českými podniky Viz bod Omezení vlastního exportu Evropská unie je již dnes zahlcena nadvýrobou, což nutí otevírat se směrem na východ, kde lze stále najít nenasycené trhy a odbytiště. Do konkurenčního prostředí západních zemí budeme pronikat velmi těžko. Naopak - východní trhy, ke kterým máme tradičně blízko, by se nám mohly stát zdrojem vítaných příjmů. Export potravin do Ruska a satelitních zemí bude v blízké budoucnosti lukrativním obchodem v případě likvidace českého zemědělství na něm však budou profitovat zahraniční zemědělské společnosti hospodařící u nás. Stejná situace je v průmyslu a obchodu - velké nadnárodní společnosti využití naší strategické polohy k rozvinutí intenzivních obchodních styků s Ruskem, našim podnikům zůstane pouze druhořadá role Ztráta možnosti vlastních zásahů do hospodářství prostřednictvím České národní banky Měnová a kurzovní politika centrální banky patří k důležitým nástrojům udržujícím hospodářskou stabilitu země. Předáme-Ii tento nástroj Evropské centrální bance do Frankfurtu, zbavíme se jedné z možnosti jak podporovat a chránit náš hospodářský růst Ztráta vlastní zahraniční politiky Zahraniční politika EU se řídí podle předem těžko odhadnutelných pravidlech. Partikulární zájmy jednotlivých zemí na tradičních obchodních vazbách ve světě a různý počet i složení přistěhovalců ze zemí třetího světa způsobují, že celkový výraz zahraniční politiky EU je špatně čitelný. Čítankovým příkladem je současná situace na Blízkém východě, kdy se EU postavila na stranu Palestinců proti Izraeli, ale jasný postoj se ukázal teprve poté, co vyplavalo na povrch, že palestinské teroristické skupiny čerpají peníze ze zdrojů EU. Německo a Velká Británie zaujaly zdrženlivý postoj, čímž vzniklo mírné napětí ve vztahu k ostatní členským zemím EU. V budoucnosti se očekává závazné sjednocení evropské politiky, které může znamenat, že tradiční přátelé jednotlivých členských zemí se mohou stát jejich

7 formálními nepřáteli v souladu s momentální zahraniční orientací EU. V případě ČR by to znamenalo, že např. tradičně dobré vztahy s Izraelem budou vyměněny za formálně méně přátelský postoj celé unie.

8 Úprava výkladu našich dějin a harmonizace vzdělávacího systému (k naší škodě) včetně postupné zastavení potenciálu růstu vzdělanosti Minulý rok v létě se ve Vídni sešli ministři středoevropských zemí a jednali mimo jiné i o harmonizaci učebnic dějepisu s ohledem na výklad dějin přijatelný pro všechny státy a nenarušující jejich obraz v představách žáků. Můžeme pochopit, že se některé státy stydí za své jednání během minulého století i dříve. Historii však není možné vrátit zpět ani natřít neutrální barvou. Je třeba se umět postavit skutečnostem tváří v tvář a jasně uznat svoji vinu s vyvozením poučení. Snahu o harmonizaci učebnic dějepisu jsme poznali velmi dobře během vlády minulého režimu. Vzhledem k připravované standardizaci výukových systémů a metod bude docházet i k sjednocení vzdělávacího systému a osnov. Pro vzdělanější část evropské populace (k níž bezesporu patříme) to bude znamenat krok zpět ke snížení hladiny vzdělanosti (alespoň na přechodnou dobu). Sjednocené osnovy nebudou schopny v plné šíři reflektovat kulturní a národnostní odlišnosti jednotlivých států, čímž se znemožní celkové prohloubení vzdělání, které je smyslu plně pouze je-li zasazeno v od povídajícím kulturním a sociálním kontextu. Zároveň se všeobecná úroveň vzdělání postupně dostane na hodnotu dosažitelnou v zemích s nižší vzdělavatelností a tam začne stagnovat, čímž ČR v dlouhodobém výhledu přijde o svůj potenciál Postupná ztráta národního uvědomění a národní cti Se ztrátou státní suverenity odchází i vlastenectví, národní uvědomění a národní čest. Tyto hodnoty jsou historicky ověřené jako jedny z hnacích motorů pokroku, výzkumu a rozvoje kultury. Mnoho významných českých umělců a tvůrců bylo inspirováno právě vztahem ke svému národu (B. Smetana, A. Jirásek, B. Němcová, J. K. Tyl atd. ). Duchovní a kulturní odkaz generací předků je jedním z největších nehmotných bohatství národa, který má vliv na rozvoj morálního i hospodářského potenciálu země. Pokud se ho dobrovolně zřekneme ve prospěch velké Evropy, rozplyne se toto bohatství vniveč a již nikdy se ho nepodaří obnovit Postupné zpomalení procesu hospodářského růstu Viz bod 4 v komentáři kladů připojení k EU. Staneme-Ii se členy EU, rozplyne se náš potenciál hospodářského růstu v moři stagnace EU. \ Postupná morální a etická devastace společnosti Evropská unie opouští pevné konzervativní kořeny morálky a etiky a vydává se v těchto oblastech směrem, který bych nazval experimentálním liberalismem. Hodnoty jako pravda, rodina a posvátnost života jsou nahrazovány účelovou lží, mimomanželskými svazky a registrovaným partnerstvím, případně euthanasií a stále svobodnějším právem ženy rozhodovat o ukončení svého těhotenství. Tento trend je oficiálně podporován na nejvyšších místech - deklaracemi Evropského parlamentu, prohlášeními představitelů Evropské komise a schvalováním stále liberálnějších zákonů. Vzhledem k nadřazenosti Evropského práva nad právem národním se budou muset občané tradičnějších a konzervativněji orientovaných zemí smířit s tím, že zákon, který přišel odjinud, připouští věci a praktiky, které jsou jim cizí. Nebudou mít

9 možnost to nijak změnit. Buďto budou souhlasit, nebo budou sami stíháni pro intoleranci Postupná ztráta českého jazyka (otázka delšího časového horizontu) S reformou a sjednocením systému vzdělání přichází na povrch i otázka vyučovacích a jednacích jazyků. EU v současné podobě používá jako jednací jazyk tři nejrozšířenější, zatímco jazyky ostatních států jsou uznány jako oficiální (veškeré dokumenty musí být přeloženy do těchto jazyků a jsou z procedurálního hlediska rovnocenné). Díky tomu ale dochází k řadě komplikací, které Brusel musel již řešit ustavením zvláštní komise pro schvalování překladů dokumentů. Je stále zřejmější, že počet oficiálním jazyků bude muset být omezen. Zároveň se při přípravě reformy a sjednocení vzdělávacího systému vážně uvažuje o tom, že výuka hlavních předmětů bude probíhat v některém ze tří hlavních jazyků a národní jazyk se stane nepovinným předmětem (v extrémních variantách vyučovaným pouze na přání většiny rodičů). Jakmile se ve škole a v zaměstnání začne mluvit anglicky (nejspíše v našich podmínkách), je díky rozšíření informačních technologií otázka odsunu a postupného zániku češtiny záležitostí jedné až dvou generací Postupný přesun české kultury do oblasti národního folklóru Kultura každého národa nebo společnosti vychází z historických kořenů a je formována i udržována mnoha aspekty (například jazykem). Pokud se budou různé národy na území Evropy svobodně mísit, zanikne jejich vlastní kultura a vznikne jedna evropská - šedivá, bez chuti - podobně jako je tomu v Americe. V USA existuje velké množství lokálních kulturních ostrůvků (čínské čtvrti, italské čtvrti atd. ), ale celková americká kultura postrádá jednoznačné vyjádření a sjednocující náboj. Kromě toho proces tamní kulturní ostrůvky z velké části přiživované existující italskou kulturou v Evropě. Pokud se zde národní kultura rozplyne, zaniknou i její ostrůvky ve světě. Tento proces není otázkou nejbližší budoucnosti, ale díky rozmachu informačních technologií bude rychle následovat po vy těsnění národních jazyků (v našem případě češtiny) z běžného života. Česká kultura se dostane na okraj podobně jako je na okraji americké kultury kultura indiánská, nebo u nás v současnosti kultura některých národnostních menšin (např. romská) Postupné rozplynutí naší národní identity v "evropském duchu" Rozplynutí národní kultury následuje nevyhnutelně ztráta národní identity. Smutné, ale je tomu tak Nebezpečí nastolení totalitní vlády v celé Evropě díky centralizaci moci V současné době leží výkonná moc Evropské unie v rukou 20 komisařů a jejich aparátu. Evropské zákony jsou schvalovány tajným hlasováním nevolených zákonodárců (Rady ministrů) za zavřenými dveřmi. Již tyto skutečnosti jsou alarmující. Centralizace moci spojená s rozmachem informačních technologií, umožňujícím efektivně ovládat a řídit dění v celé Evropě od jednoho stolu vytváří velmi vhodné prostředí pro převzetí, moci skupinou lidí s diktátorskými tendencemi. Spojené státy vznikaly postupně v době, kdy cesta z jednoho konce kontinentu na

10 druhý trvala řadu týdnů. Jejich systém je založen na jiných kořenech než evropský. Evropa má již několik smutných zkušeností s diktátory a totalitou. EU je nástrojem, který by ve špatných rukou mohl sloužit k zotročení celého kontinentu nebo k rozpoutání světové války.

11 3. ZÁVĚR Jedním ze zásadních problémů samotné Evropské unie je skutečnost, že nikdo není schopen kvalifikovaně říci, kam vlastně míří. Nedávno svolaný Konvent ("rada moudrých") se bude toto téma radit až do roku V té době bychom však podle některých scénářů již mohli být členy EU. Vydat se na cestu s někým, kdo sám neví kam jde, je nesmyslné a bláznivé. Je-Ii hlavním argumentem pouze to, že dotyčný je výrazně silnější, potom se dostáváme i do nebezpečí. Volba pro budoucnost prosazuje sblížení s EU při zachování plné státní suverenity a zároveň integraci do takových hospodářských struktur, které suverenitu neomezují.

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. Evropy na východ a

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů AUTOR Mgr. Helena Kopřivová ČÍSLO MATERIÁLU 11_D_Kop_01_6 DATUM VYTVOŘENÍ 10. 11. 2012 DRUH UČEBNÍHO

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO179

Více