ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 z :08 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský příspěvek redukovaný WWW stránky Bulletin alespoň 1x ročně Bulletin častěji 1x ročně 450 Kč 150 Kč ANO ANO Kontakt Česká společnost chemická Česká společnost chemická Novotného lávka Praha 1 Telefon Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP - Ústav lékařské chemie Hněvotínská Olomouc Telefon Česká společnost chemická Nejdůležitějšími aktivitami Společnosti v roce 2012 byl 4th EuCheMS Chemistry Congress, který se uskutečnil srpna 2012 v Praze a 64. sjezd Asociací chemických a farmaceutických společností, který se konal v Olomouci ve dnech června sjezdu v Olomouci se na základě asociačních dohod zúčastnili také studenti ze Slovenska a Polska. Česká společnost chemická jako zakládající člen Asociace českých chemických společností a Asociace evropských chemických společností EuCheMS(FECS), měla i v roce 2012 zastoupení v Executive Committe a v odborných sekcích této organizace. Společnost pro EuCheMS vede agendu profesionální registrace, ECRB - European Chemistry Registration Board. ČSCH je i nadále členem konsorcia evropských chemických společností vydávajících časopisy ChemPubSoc Europe. V roce 2012 zůstává ČSCH i nadále National Adhering Organization ve struktuře International Union of Pure and Applied Chemistry. ČSCH svým členům uděluje status přidružených členů a distribuuje časopis Pure and Applied Chemistry. ČSCH je zakládajícím členem European Chemistry Thematic Network Association. Její členové se zúčastňují v roce 2012 práce v řadě pracovních skupin a v její akreditační komisi pro chemické vysoké školy (Label Committee).

2 z :08 Česká společnost chemická byla v roce 2012 zapojena do řešení projektu MŠMT INGO LA (Aktivity ČSCH v rámci evropských struktur) a evropských projektů European Chemistry and Chemical Engineering Education Network EC2E2N (Life Long Learning Programme projekt LLP FR-ERASMUS - DG EAC/31/08) a projektu Joint Interface Third-Cycle Degrees in Chemistry LLP GR-ERASMUS- ECDSP. Dále spolupracovala na projektu Eurodoctorate a Framework for a Third Cycle Qualification in Chemistry LLP GR-ERASMUS-EAM. EuCheMS General Assembly 2012, který se konal v říjnu t.r. v Dublinu, se zúčastnila předsedkyně Společnosti, Jitka Ulrichová společně s místopředsedou Společnosti, Pavlem Drašarem. V průběhu roku proběhl cyklus přednášek N-I-H. prof. Lothara Dunsche (Lebnitz Institute for Solid State Materials Research Dresden). Prof.Ing. Viktor Milata, DrSc.( Slovenská chemická spolčnosť, STU Bratislava) se stal čestným členem Společnosti. Hanušovu medaili obdrželi: Prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc., Ing. Milan Holba, prof. Dr. rer. nat. habil. Reiner Salzer, prof. Jurij Zolotov, Prof. Otto S. Wolfbeis. Cenu V. Šafříka obdržel Ing. Jiří Žák, cenu V. Baura doc. RNDr.Marta Sališová, cenu K. Preise obdrželi Mgr. Jindra Musilová a RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Jako každoročně proběhla soutěž o cenu Alfreda Badera. Vítězi se stali doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. a Ing. Robert Kaplánek, Ph.D.

3 z :08 PŘEHLED VÝSTUPŮ Publikační činnost Časopis mezinárodní (cizojazyčný) 1. 40th Anniversary of the establishment of Czech Group for Thermal Analysis Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: , Impakt: 1.6, Pobočka: termická analýza 2. Journal of Baltic Science Education Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet čísel: 6, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání 3. Journal of Science Education Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, jiný, Poznámka k jazykům: Časopis vychází v mutaci anglické a španělské., Počet čísel: 6, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání Časopis národní 1. Chemické listy Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 12, Recenzováno: ANO, ISSN: , Impakt: 0,529, WWW: 2. Biologie, chemie, zeměpis Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 6, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání 3. Chemické rozhľady Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: slovenský, český, Počet čísel: 12, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti 1. Bulletin Asociace chemických společností Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: , Impakt: 0,529, WWW: 2. Informace pro členy Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, anglický, Poznámka k jazykům: První část zprávy je v českém jazyce, druhá v anglickém., Počet čísel: 1, Recenzováno: NE, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Informace je zasílána všem členům OSCHE v tištěné formě a je zveřejněna na webové stránce OSCHE. Webový časopis

4 z :08 1. Media4u Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, anglický, ruský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: , WWW: Pobočka: chemické vzdělávání 2. Scientia in educatione Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, anglický, Počet čísel: 2, Recenzováno: ANO, ISSN: , WWW: Pobočka: chemické vzdělávání Sborník 1. 4th EuCheMS Chemistry Congress Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 1693, Jazyky: anglický, Náklad: 2500, ISBN: ISSN Pulkrabová J., Tomaniová M., Godulová V., Cejpek K., Hajšlová J.: Book of Abstracts. Chemical Reactions in Foods VII. Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 247, Počet slovenských příspěvků: 17, Počet zahraničních příspěvků: 172, Jazyky: anglický, Počet stran: 313, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie 3. Radmila Řápková, Evžen Šárka: Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 45, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 20, Jazyky: anglický, Náklad: 80, Počet stran: 172, Recenzováno: ANO, ISBN: , WWW: Pobočka: chemie a technologie sacharidů 4. Cejpek K., Špicner J. (eds.): Sborník příspěvků. XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 62, Počet slovenských příspěvků: 3, Náklad: 100, Recenzováno: NE, ISBN: (VŠCHT), Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie Sborník vydán ve formě CD-ROM 5. Vytřas, K. (Ed.), Univerzita Pardubice: Sborník přednášek, 45. seminář o tenzidech a detergentech, Rožnov pod Radhoštěm, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 7, Počet slovenských příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, Náklad: 70, Počet stran: 30, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie 6. Brát, J.; Adamčíková, A. (Eds.), Česká společnost chemická, Unilever ČR: Sborník přednášek z 50. mezinárodní konference o olejích a tucích, Strážnice, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 19, Počet slovenských příspěvků: 4, Jazyky: český, slovenský, Náklad: 50, Počet stran: 102, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie 7. Cieśla P., Nodzyńska M., Stawoska I.: 5th International Conference: Research in Didactics of the Science Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 96, Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 52, Jazyky: anglický, polský, český, slovenský, Náklad: 100, Recenzováno: ANO, ISBN: , Pobočka: chemické vzdělávání

5 z :08 8. Reguli J.: Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 58, Počet slovenských příspěvků: 28, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: slovenský, český, polský, anglický, Náklad: 100, Počet stran: 370, Recenzováno: ANO, ISBN: , Pobočka: chemické vzdělávání 9. J. Mizera: Přednášky ze semináře Radioanalytické metody - IAA 11 Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 17, Počet slovenských příspěvků: 1, Jazyky: český, Náklad: 40, Počet stran: 111, Recenzováno: ANO, ISBN: , Pobočka: jaderná chemie 10. Fiala J. (ed.): Sborník plných textů přednášek a prezentací XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 22, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Počet stran: 291, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 11. Fiala, J. (ed.): Sborník plných textů přednášek a prezentací XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 22, Poznámka k počtu příspěvků: 19 přednášek + 3 postery, Jazyky: český, Počet stran: 291, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: Plzeň 12. Fiala, J. (ed.): Sborník souhrnů a plných textů příspěvků konference Kvasná chemie a bioinženýrství 2012 Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 34, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, anglický, Počet stran: 75, Recenzováno: NE, ISBN: , WWW: Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie Jiné publikace a webové stránky 1. Kašička, V. ; Gaš, B.; Chudoba, R.: Odborná skupina chromatografie a elektroforézy ČSCH Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Forma: www stránka, Celkový počet příspěvků: 4, Jazyky: český, anglický, Recenzováno: ANO, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Jedná se o webovou stránku Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy ČSCH. Konference a semináře Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní 1. 4th EuCheMS Chemistry Congress Prague Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1693, Celkový počet všech účastníků: 1856, Počet všech aktivních účastníků: 1693, WWW: 2. Wagner T.: 10th International conference on Solid State Chemistry, SSC2012 Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Pardubice, CR, Doba konání: červen 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 172, Počet slovenských

6 z :08 příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 98, Poznámka k počtu příspěvků: 85 (z toho 20 pozvaných) přednášek a 87 posterů, Celkový počet všech účastníků: 200, Počet všech aktivních účastníků: 172, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 80, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 80, Poznámka k počtu účastníků: účstníci byli z 23 zemí světa, WWW: Pobočka: anorganická chemie 20 zvaných přednášek uskutečněných některými z předních světových kapacit v oboru materiálového výzkumu, jako např. prof. Anthony Powell (Heriot-Watt University, Velká Británie), prof. Gerald Lucovski (NC State University, USA), prof. Masaru Aniya (Kumamoto University, Japonsko), Dr. Virginie Nazabal, (Institute of Chemistry Sciences of Rennes, Francie), prof. Jiří Homola (Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i., ČR), Dr. Richard Curry (University of Surrey, Velká Británie), prof. Shifeng Zhou (Zhejiang University, Čína). Jedním ze zvaných přednášejících byl i prof. Stephen Elliott (University of Cambridge, Velká Británie), jemuž byla k životnímu jubileu udělena rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. pamětní medaile za dlouhodobou spolupráci se zdejší univerzitou. 3. Hajšlová J., Cejpek K.: Chemical Reactions in Foods VII Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: November 14-16, 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 247, Počet slovenských příspěvků: 17, Počet zahraničních příspěvků: 172, Celkový počet všech účastníků: 233, Počet všech aktivních účastníků: 217, Počet všech slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 151, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 140, WWW: Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie 4. ESEAC 2012 Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Portorož, Slovinsko, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 222, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 194, Celkový počet všech účastníků: 255, Počet všech aktivních účastníků: 222, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 194, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 194, WWW: ECRICE - 22 ICCE Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Řím, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 220, Počet slovenských příspěvků: 4, Počet zahraničních příspěvků: 210, Celkový počet všech účastníků: 250, Počet všech aktivních účastníků: 220, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 245, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 215, Pobočka: chemické vzdělávání 6. Horna, A.; Jandera, P.; Kašička, V.; et al.: 12th International Nutrition & Diagnostics Conference - INDC 2012 Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 104, Poznámka k počtu příspěvků: 44 přednášek, 60 plakátových sdělení, Celkový počet všech účastníků: 130, Počet všech aktivních účastníků: 105, Poznámka k počtu účastníků: účastníci ze 22 zemí, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza 7. Sborník z 43.Mezinárodní konference o NH na CD, Editor Kalendová A.: 43.mezinárodní konference o nátěrových hmotách Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: KD Dukla Pardubice, Doba konání: května 2012, Jazyky: český, slovenský, anglický, německý, Celkový počet příspěvků: 30, Počet slovenských příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 120, Počet všech aktivních účastníků: 30, Počet všech slovenských účastníků: 15, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): th International Conference: Research in Didactics of the Science

7 z :08 Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Krakow, Doba konání: , Jazyky: anglický, polský, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 96, Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 52, Celkový počet všech účastníků: 108, Počet všech aktivních účastníků: 96, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 10, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 56, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 52, Pobočka: chemické vzdělávání annual congress ISE (Prague) Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1699, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 1638, Celkový počet všech účastníků: 1704, Počet všech aktivních účastníků: 1699, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1643, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1638, WWW: 10. Jana Čopíková, Evžen Šárka, Helena Pokorná, Radmila Řápková, Alena Vlková: 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 45, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 20, Celkový počet všech účastníků: 75, Počet všech aktivních účastníků: 75, Počet všech slovenských účastníků: 8, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 35, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 35, WWW: Pobočka: chemie a technologie sacharidů 11. P. Bednář, K. Lemr, J. Ševčík, V. Kašička: Advances in Chromatography and Electrophoresis 2012 & Chiranal 2012 Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 89, Počet slovenských příspěvků: 12, Počet zahraničních příspěvků: 20, Poznámka k počtu příspěvků: 32 přednášek, 57 plakátových sdělení, Celkový počet všech účastníků: 140, Počet všech aktivních účastníků: 120, Počet všech slovenských účastníků: 15, Počet aktivních slovenských účastníků: 12, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Poznámka k počtu účastníků: účastníci z 10 zemí, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza 12. Analytická sekce 4th EuCheMS Chemistry Congress (4th Congress of the European Association for Chemical and Molecular Sciences) Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1574, Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 1389, Poznámka k počtu příspěvků: Všechny příspěvky celé konference, WWW: 13. Fiala, J.; Krmenčíková, N.; Jung, R.; Schreiberová, O.; Melzoch, K.: Konference Kvasná chemie a bioinženýrství 2012 Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha, Doba konání: března 2012, Jazyky: český, anglický, Celkový počet příspěvků: 34, Počet zahraničních příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 121, Počet všech aktivních účastníků: 34, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, WWW: Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 14. XVth IOSTE World Symposium Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Tunis, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 126, Počet zahraničních příspěvků:

8 z :08 122, Celkový počet všech účastníků: 140, Počet všech aktivních účastníků: 126, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 138, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 124, Pobočka: chemické vzdělávání Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský 1. V. 3imánek, J. Ulrichová, P. Kosina, A. Panáček, G. Pokorná, H. Pokorná, J. Skopalová, M. Soural, R. Řápková, B. 5eháková, P. Tarkowski, A. Vlková: 64. SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 228, Celkový počet všech účastníků: 250, Počet všech aktivních účastníků: 228, WWW: Pobočka: Olomouc 2. Černošek, Z.; Černošková, E.; Holubová, J.: 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Harrachov, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 38, Počet slovenských příspěvků: 8, Celkový počet všech účastníků: 54, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, WWW: /ehlt/oscht/, Pobočka: chemická termodynamika 3. Cejpek K., Doležal M., Dostálová J., Fiedlerová V., Holasová M., Konečný M.., Mašková E., Panovská Z.: XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 62, Počet slovenských příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 84, Počet všech aktivních účastníků: 58, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, WWW: Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie Související materiály: Sborník abstrakt (tištěná forma) Sborník plných textů příspěvků (CD) 4. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Trnava, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, polský, anglický, Celkový počet příspěvků: 58, Počet slovenských příspěvků: 28, Celkový počet všech účastníků: 62, Počet všech aktivních účastníků: 58, Počet všech slovenských účastníků: 30, Počet aktivních slovenských účastníků: 28, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 15, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 12, Pobočka: chemické vzdělávání Konference, kongres (50 a více účastníků) národní 1. K 90. výročí objevu polarografie Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 85, Počet všech aktivních účastníků: 10, Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lázně Bělohrad, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 143, WWW:

9 z :08 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní 1. Odborná sekce Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 21, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: termická analýza 2. Fiala, J.; Masák, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Sál Formanka, Plzeňský Prazdroj, a.s., Doba konání: června 2012, Celkový počet příspěvků: 22, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Celkový počet všech účastníků: 39, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 3. Vzdělávací Workshop Albertov Comprehensive Days 2012 Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 44, Počet slovenských příspěvků: 4, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 44, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, 4. Veli-Pekka Hyttinen; Paul Peters: Další vývoj programu SciFinder - budoucnost v České republice Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 16, Počet všech aktivních účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Poznámka k počtu účastníků: Členové odborné skupiny - zástupci regionálních univerzit participujícíc na projektu VaVpI., Pobočka: chemická literatura Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský 1. ČSCH a UNILEVER ČR: 50. mezinárodní konference o olejích a tucích Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Strážnice, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 19, Počet slovenských příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 34, Počet všech aktivních účastníků: 19, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie Mezinárodní konference o olejích a tucích, pořádané pravidelně každý rok v úzké spolupráci se slovenskými tukovými chemiky. Vzhledem ke změnám vlastnických vztahů a restruktulizaci tukového průmyslu je účast zástupců průmaslových podniků nízká, zejména ze SR. Hlavní podíl účastníků je z vysokých škol. 2. Univerzita Pardubice, ČSCH a Chemotex Děčín: 45. seminář o tenzidech a detergentech Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 7, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 52, Počet všech aktivních účastníků: 15, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie Seminář o tenzidech a detergentech se koná pravidelně každý rok za účasti zájemců o problematiku tenzidů a detergentů. Vzhledem k organizačním změnám v průmyslových podnicích zaměřených na výrobu tenzidů a detergentů na Slovensku je účast slovenských chemiků z průmyslu malá, účastní se zástupci STU Bratislava. 3. Koplík R., Čurdová E., Kroupová V., Švehla J., Kvíčala J.: XLIV.seminář o metodice stanovení

10 0 z :08 a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Valtice, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 24, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 38, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie Sborník Mikroelementy 2012, ISBN Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, Jazyky: český, slovenský, polský, anglický, Celkový počet příspěvků: 32, Počet slovenských příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 36, Počet všech aktivních účastníků: 32, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 10, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 8, Pobočka: chemické vzdělávání 5. Mizera, J.: Radioanalytické metody IAA 12 Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 13, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Pobočka: jaderná chemie Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní 1. Analytická chemie a toxikologie 2012 Počet výstupů: 5, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 5, Celkový počet všech účastníků: 45, Počet všech aktivních účastníků: 5, 2. Krejčíková, A.; Steiner, V. ; Svoboda, L.: Aktuální problémy pivovarského a lihovarského průmyslu Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 3, Pobočka: Plzeň V rámci semináře se uskutečnily 3 přednášky: Pěstitelské pálení v České republice - Ing. Vladimír Steiner Sběr, zpracování a využití procesních dat - Ing. Ladislav Svoboda Barevné experimenty v organické chemii - Mgr. Alena Krejčíková 3. Fiala, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 22, Poznámka k počtu příspěvků: 19 přednášek + 3 postery, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 21, Pobočka: Plzeň 4. Čabala, R.; Barek, J.; Kašička, V.; Jandera, P.; Procházková, D.; Marek, J.; Pokorná, H.: Albertov Comprehensive Days 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, anglický, Počet příspěvků: 14, Celkový počet všech účastníků: 38, Počet všech aktivních účastníků: 8, WWW: /analchem/cabala/vedecko-vyzkumna-cinnost/albertov-comprehensive-days-2012, Pobočka: chromatografie a elektroforéza Účastníci workshopu se seznámili s pokroky v oblasti teorie, metodiky a využití multidimenzionálních chromatografických a elektromigračních technik.

11 1 z :08 5. ing. Jana Mikešová: Inženýrská reologie III Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 35, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: reologie 6. Zahajovací minikonference UNCE Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 15, Pobočka: anorganická chemie Zahajovací minikonference "Centra supramolekulární chemie" v rámci projektu UNCE Pořádané akce Výstava 1. Jaroslav Šilhánek: Výstava historické chemické literatury Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: VŠCHT Praha, Ústřední knihovna, Doba konání: Celý roku 2012, Poznámka k jazykům: česká i zahraniční historická literatura, Počet návštěvníků: 150, Poznámka k počtu návštěvníků: průběžně navštěvována, Pobočka: chemická literatura Průběžně doplňována, doplněna výkladovým materiálem. Exkurze 1. Fiala, J.; Masák, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: Exkurze do závodu STOCK Plzeň Božkov, s.r.o. Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: STOCK Plzeň Božkov, s.r.o., Doba konání: 14. června 2012, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 39, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 2. Exkurzi do Oddělení biofyziky, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: , Počet účastníků: 15, Pobočka: reologie Přednáška 1. Prof. Ján Labuda: Heyrovský-Ilkovič-Nernst Lecture Počet výstupů: 3, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: SRN, Doba konání: 2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 3, Počet návštěvníků: 215, Pobočka: analytická chemie 2. LUDĚK BLÁHA: Organic contaminants and toxins in waters and their effects on living organisms Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno 3. Michal otyepka: RNA pod drobnohledem výpočetní chemie Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: Olomouc

12 2 z :08 4. Tarkowski P., Lenobel R., Friedecký D.: Prednáškové odpoledne Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc 5. MICHAELA WIMMEROVÁ: "Glycoalphabet" - a key to recognition processes in living systems Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 15:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno 6. LUBOMÍR ŠPAŇHEL: 25 Years of ZnO Nanocolloid Science Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 15:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 102, Pobočka: Brno 7. PAVEL LHOTÁK: Calixarenes : From Trabant to Modern Supramolecular Chemistry Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 84, Pobočka: Brno 8. Stefan Vajda: Catalytic Properties of Sub-Nanometer Size-Selected Clusters and their Assemblies Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Olomouc 9. Prof. Lothar Dunsch: Fullerenes as redox centres. From molecular to endohedral electrochemistry Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 62, 10. FILIP TEPLÝ: Helquats: Chemistry of Helicene-Viologen Hybrids Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 107, Pobočka: Brno 11. Prof. Lothar Dunsch: Heyrovského přednáška 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 55, 12. Ing. Pavel Holba, CSc.: Holba P.: "Nestechiometrické fáze a termická analýza" Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 60, Pobočka: termická analýza Zvaná přednáška Ing. PAvla Holby, CSc. 13. JANA KLÁNOVÁ: Identifying the research needs for the global assessment of hazardous chemicals Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 102, Pobočka: Brno 14. Ing. Pavel Holba, CSc.: Nestechiometrické fáze a termická analýza Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo

13 3 z :08 konání: VŠCHT Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie přednáška pořádaná Ústavem anorganické chemie VŠCHT a Odbornou skupinou termické analýzy 15. Prof. R. Salzer: New Molecular Images - Developments in IR and Raman Spectroscopy Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 53, 16. Prof. Otto Wolfbeis: Novel Materials for Use in Optical Sensors and Biosensors Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 42, 17. Prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc.: PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF FLUORESCENCE CORRELATION SPECTROSCOPY Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 52, 18. Křen V., Cvak L.,: Přednáškové odpoledne Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 60, Pobočka: Olomouc 19. Zloch, Z.: Působení ethanolu a methanolu na lidský organismus Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Plzeň 20. STANISLAV KAFKA: Quinoline-2,4(1H,3H)-dione as a target for Wittig reactions and further transformations Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 113, Pobočka: Brno 21. prof. Gerd Meyer (University of Cologne, Germany): Rare-Earth Metal Complexes and Cluster Complexes: A Unifying Concept Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 22. Šuta, M.: Rizikové chemické látky v interiéru domácnosti či kanceláře a jejich vliv na zdraví Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19, Pobočka: Plzeň 23. Dr. Martin Kalbáč (UFCHJH AV CR): Spektroelektrochemie graphenu Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 24. Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka: Spektroskopie SERS a SEIRA. Kuriozity nebo užitečné analytické nástroje? Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45,

14 4 z : doc. Ing. Irena Prokopová, CSc.: Syntéza, vlastnosti a aplikace biodegradovatelných kopolyesterů na bázi odpadního poly(ethylentereftalátu) Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, nám. T. G. Masaryka 275, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 45, Pobočka: Zlín 26. Dr. Eric Manoury (CNRS Toulouse, France): Synthesis of Planar-chiral Ferrocene Derivatives Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: anorganická chemie přednáška v rámci serie "Quo vadis Chemistry" 27. Doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.: Tetraazamakrocyklické ligandy a jejich kovové komplexy. Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45, 28. JOSEF MICHL: Toward Regular Arrays of Dipolar Molecular Rotors Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno 29. Kateřina valentová: Vliv přírodních látek na nádorovou angiogenezi Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc 30. Zloch, Z.: Význam oxidačního stresu a antioxidantů při vývoji a prevenci tzv. civilizačních nemocí Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Plzeň 31. Dr. Michal Horáček: Vznik a reaktivita intramolekulární vazby Ti-C v substituovaných derivátech titanocenu Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 32. prof. Dan Gibson (Hebrew University, Jerusalem, Israel): What do we really know about the mechanism of action of cisplatin? Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 33. prof. Ulrich Siemeling (Univeristy of Kassel, Germany): Workhorses taking off: unexpected and unrecognised chemistry of diaminocarbenes Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: anorganická chemie přednáška v rámci serie "Quo vadis Chemistry"

15 5 z :08 Kurz, školení 1. Practical Course of Application of Physical Methods in Study of Inorganic Materials Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 15, Pobočka: anorganická chemie Praktický kurz pro Ph.D. studenty Bulharské akademie věd a Technické univerzity v Sofii Akce pro školy 1. Chemie na Slezskoostravském hradě 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Ostrava, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 2000, WWW: Pobočka: Ostrava Cílem akce je představit návštěvníkům (především žákům a studentů ZŠ a SŠ) zábavnou a atraktivní formou chemii ale i ostatní přírodní a technické vědy jako vědní obory, ale také jako neoddělitelné součásti každodenního života. Chemie na Slezskoostravském hradě je tradiční přehlídkou zábavné, zajímavé a užitečné chemie, ale i ostatních přírodních věd v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu. Hlavní atrakcí tradiční akce bude více než 30 stánků tvořících tzv. chemický jarmark rozmístěných v celém areálu hradu, u nichž budou návštěvníci moci zhlédnout nebo si i sami vyzkoušet zajímavé a velmi atraktivní experimenty (od klasických barevných ohňů a výbuchů, přes různá fyzikálně chemická kouzla až třeba k experimentům s luminiscencí). Novinkou tohoto ročníku by měli být chemičtí klauni, kteří se budou volně pohybovat mezi účastníky a budou jim nabízet pokusy k vyzkoušení. Současně bude pro návštěvníky organizována řada chemických a přírodovědných her a soutěží a matematických hrátek pro děti i dospělé o drobné ceny (stavba modelů molekul, vědomostní soutěže, omalovánky, puzzle, hlavolamy, ). Již před akcí budou vyhlášeny soutěže pro 1. a 2. stupeň ZŠ a také pro studenty středních škol o ceny. Na akci pak budou tyto soutěže vyhodnoceny a budou vyhlášeni vítězové 2. Ing. Irena Hoskovcová, CSc.: Barevný svět koordinační chemie Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Běstvina, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 30, Pobočka: anorganická chemie přednáška v rámci Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů 3. kolektiv autorů kat. anorg. chemie UK v Praze PřF: Chemické pokusy s ohněm i bez Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 100, Pobočka: anorganická chemie Demonstrační chemické pokusy v rámci dne otevřených dveří na UK v Praze PřF Soutěž 1. Soutěž mladých vědeckých pracovníků v oblasti anorganické chemie Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 20, Poznámka k počtu účastníků: 10 soutěžících z CZ a SK, Pobočka: anorganická chemie Společná soutěž pořádaná katedrou anorganické chemie UK v Praze PřF, ÚACh AV ČR, v.v.i. a ÚACh SAV 2. Cena firmy Merck 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 25, WWW:

16 6 z :08 Pobočka: analytická chemie 3. Cena firmy METROHM 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, WWW: /sites/default/files/cena%20firmy%20metrohm2.pdf, ročník Ústředního kola Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: PřF UP v Olomouci, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: Cena Shimadzu 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, Počet účastníků: 10, WWW: Pobočka: analytická chemie 6. Ventura K.: Chemická olympiáda kategorie A/E - krajské kolo Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 17, Poznámka k počtu účastníků: Pardubický a Královéhradecký kraj, Pobočka: Pardubice 7. Ventura K.: Chemická olympiáda kategorie B - krajské kolo Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 39, Poznámka k počtu účastníků: Pardubický a Královéhradecký kraj, Pobočka: Pardubice 8. Ing. Michal Kovář, Ing. Ivana Hasáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii A Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 6, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 9. doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., Ing. Lucie Slintáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii B Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 14, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 10. Ing. Michal Kovář, Alena Mačáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii C Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 24, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 11. doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D., Ing. Lucie Slintáková, Ing. Lenka Svobodová: Okresní kolo v kategorii D Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 29, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 12. XII.mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:

17 7 z :08 Resort Sv.Katzeřina u Pelhřimova, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 72 Autor nejlepšího posteru: Kielkowski Pavel, VŠCHT Praha/ÚOCHB AV ČR Praha; Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Barešová Petra, ÚIM, 1 LF UK Praha; Kaniaková Martina, ÚB LF UP Olomouc; Pospíchalová Vendula, ÚMG AV ČR Praha; Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha; Zelenka Jaroslav, FÚ AV ČR Praha Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Havlík Jan, ÚOCHB AV ČR Praha/KAnCH PřF UK Praha; Korotvička Aleš, KOJCH PřF UK Praha; Novotná Radka, KCPTM, KAnCH PřF UK Olomouc; Severa Lukáš, ÚOCHB AV ČR Praha Absolutními vítězi pro rok 2012 se pak stali (odměněni granty, cenou manželu Coriových, v hodnotě Kč) Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha, za práci MOLEKULÁRNÍ POHLED DO STRUKTURNÍCH ZÁKOUTÍ RODINY RECEPTORŮ NKR-P1 v oboru biochemie/biologie Hessler Filip, KOJCH PřF UK Praha, za práci SYNTÉZA FERROCENESTRONU v oboru chemie Ostatní akce 1. Cejpek K., Hajšlová J., Tomaniová M.: Annual Meeting of Food Chemistry Division EuCheMS Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 18, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie 2. Gaš, B.: Elektronická konference Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Doba konání: 2012, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 100, Poznámka k počtu účastníků: Jedná se o přibližný počet., WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Elektronická počítačová konference chrom-el umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Projekty Projekty RVS 1. Bulletin Asociace chemických společností 1/2012, 4/2012, 7/2012, 10/2012 Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně Projekty jiné 1. Prochásková I., Šilhánek J. aj.: Příprava projektu programu VaVpI pro regionální univerzity. Podíl: hlavní, Význam: střední, Pobočka: chemická literatura Využity kontakty na členy odborné skupiny z jednotlivých regionálních univerzit pro koordinaci jednání při přípravě projektu. Průběžně během celého roku 2012.

18 8 z :08 Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. European Society for Separation Science (EuSSS) WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Evropská společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS) sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku. 2. Central European Group for Separation Sciences (CEGSS) Pobočka: chromatografie a elektroforéza Středoevropská skupina pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS) sdružuje národní skupiny pro separační vědy středoevropských zemí. 3. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry WWW: Pobočka: jaderná chemie 4. Členství ve FATIPEC Pobočka: nátěrové hmoty,pryskyřice,pigmenty Odborná skupina je členem evropské federace národních asociací pracovníků v oboru nátěrových hmot, pryskyřic a pigmentů FATIPEC (Fédération d Associations de Techniciens des Industries des Peintures, Vernis Emaux et Encres d Imprimerie de l Europe Continentale, nově je používána alternativa, vycházející z anglického jazyka "Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries", naše odborná skupina Group for Paints, Pigments and Resins používá zkratku CCSPPR). Prof. Šňupárek je členem FATIPEC Board a FATIPEC European Scientific Committee. Účastní se každoročních jednání Boardu a spolupracuje při přípravě odborného programu kongresů FATIPEC, které se konají každé dva roky v některé z členských zemí (v roce 2012 to bylo Lausanne, Švýcarsko). 5. International Confederation on Thermal Analysis and Calorimetry Pobočka: termická analýza Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost) 1. Členství OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii v mezinárodní organizaci EURO FED LIPID WWW: Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii je členem evropské organizace EURO FED LIPID (European Federation for the Science and Technology of Lipids). Každý rok se upřesňuje počet členů OS, kteří mají členské výhody poskytované organizací EURO FED LIPID. V roce 2012 to bylo 25 členů OS. 2. ESEAC členství prof. Barka v řídícím výboru ESEAC= European Society of Electroanalytical Chemistry 3. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry WWW: Pobočka: jaderná chemie Prof. J. John - tajemník divize 4. IUPAC

19 9 z :08 5. ISE aktivní členství prof. Barka v ISE = International Society of Electrochemistry a na akcích pořádaných touto organizací 6. Division of Analytical Chemistry EuCheMS Prof. Jiří Barek, CSc. 7. EC2E2N 8. EuCheMS - Division of Chemical Education Pobočka: chemické vzdělávání 9. European Chemical Network Association Prof. Jiří Barek, CSc. 10. European Chemical Thematic Network Prof. Jiří Barek, CSc. 11. TUNING Účast na mezinárodních akcích (za společnost) 1. 10th Euro Fed Lipid Congress Místo konání: Krakov, Polsko, Doba konání: , WWW: /meetings/archive/cracow/index.htm, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie 1 člen OS se aktivně zúčastnil mezinárodního kongresu pořádaného evropskou organizací EURO FED LIPID s přednáškou (Doležal, M.: Fatty acid composition of spread fats, mixed spread fats and butters on the Czech market). 2. EuCheMS - General Assembly Místo konání: Dublin, Doba konání: , WWW: /showthread.php?tid=20, Pobočka: jaderná chemie Zatupování Division of Nuclear and Radiochemistry na výročním General Assembly EuCheMS th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Místo konání: Zakopane, Polsko, Doba konání: , Pobočka: termická analýza ECRICE - 22 ICCE Místo konání: Řím, Doba konání: , Pobočka: chemické vzdělávání 5. 15th International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry Místo konání: Osaka, Japonsko, Doba konání: , Pobočka: termická analýza 6. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied Místo konání: Trnava, Doba konání: , Pobočka: chemické vzdělávání

20 0 z :08 7. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry Místo konání: Como, Itálie, Doba konání: , Pobočka: jaderná chemie Výroční zasedání výboru DNRC. Ostatní Mediální výstupy 1. Čmolík, J.: Jubilee conference on fats and oils held in the Czech Republic (Meeting Report) Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: , Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: Prestižní evropský odborný časopis v oboru chemie a technologie lipidů, Jazyky: anglický, WWW: Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie V rámci spolupráce s evropskou organizací EURO FED LIPID byla uveřejněna v prestižním recenzovaném evropském časopise zaměřeném na chemii a technologii lipidů zpráva o odborném programu a závěrech jednotlivých příspěvků přednesených na jubilejní 50. mezinárodní konferenci o olejích a tucích ve Strážnici ve dnech Čmolík, J.: Jubilee conference on fats and oils held in the Czech Republic (meeting Report). Eur.J.Lipid Sci.Technol., 114, (2012). 2. Mizera, J.: Seminář Radioanalytické metody - IAA 12 Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: , Sdělovací prostředek: internetová médie, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: Bulletin spektroskopické společnosti J.M. Marci, 156 (2012) s., Jazyky: český, WWW: Pobočka: jaderná chemie ==> Celkový počet výstupů: 145 <== Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Helena Pokorná Zprávu vygeneroval: spol :08:36

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI z 18 17.1.2012 12:26 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti za rok 2011 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Počet členů 2250 Členský příspěvek Členský

Více

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.vscht.cz TOMISLAV BARTH - VÝKONNÝ

Více

Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001

Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001 Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001 (Zpráva odstupujícího předsednictva pro Hlavní výbor České společnosti chemické) Česká společnost chemická (dále ČSCH) je jednou z největších a nejstarších

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI enerálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1. 2 obsah str. Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.5 Poradní orgány vedení fakulty 9 2. Studijní a pedagogická

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 40 Číslo 3 H 2 C H 3 C N OH HO N CH 3 CH 2 H 3 C HOOC N NH CH 3 COOH Obsah Chemické listy 2009, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2009 ÚVODNÍK 371 ZAHRADA Fotoelektronová

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 3

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 3 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 3 O H H N O Obsah Chemické listy 2012, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2012 ÚVODNÍK 349 REFERÁTY Přehled hydrometalurgických technologií pro 350 získávání

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2011, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2011 ÚVODNÍK 585 REFERÁTY Stanovení viability mikroorganismů pomocí 586 fluorescenční analýzy

Více

Studium chemie v evropském prostoru vysokoškolského

Studium chemie v evropském prostoru vysokoškolského Studium chemie v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání: Drážďanská doporučení Jak uvádějí Chemické listy na jiném místě, konal se ve dnech 14. až 15. června prvý odborně zaměřený seminář v Drážďanech

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 44 Číslo 1. Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 44 Číslo 1. Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 44 Číslo 1 Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII Obsah Chemické listy 2012, číslo 11 a 12 ČÍSLO 11/2012 ÚVODNÍK 1021 REFERÁTY Avogadrova konstanta:

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Číslo 126 únor 2005 http://www.spektroskopie.cz e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343 Oznámení

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2008, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2008 60. JUBILEJNÍ SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Olomouc

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 Obsah Chemické listy 2011, číslo 11 a 12 ČÍSLO 11/2011 ÚVODNÍK 829 REFERÁTY Mikroorganismy imobilizované uvnitř 830 anorganických nosičů

Více

ROâNÍK 32 (2004), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 32 (2004), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 32 (2004), âíslo 2 2 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.img.cas.cz TOMISLAV BARTH -

Více

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory číslo 68 / červenec 2011 Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory Ve dnech 18. až 28. dubna připravila Univerzita Pardubice Zážitkový supertýden. V rámci celého týdne proběhla

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2012 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v Praze a v 11 odborných

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem Jednota českých matematiků a fyziků Sjezdový sborník Ústí nad Labem 2006 ISBN 80 7015 061 0 Předmluva Předkládaný sjezdový sborník shrnuje výsledky činnosti JČMF v období od sjezduvr.2002vopavědosjezduvr.2006vústínadlabem.obsahujeinformace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická

Více

ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2 2 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 Proč je Merck po celém světě důvěryhodným dodavatelem inhibitorů? Jsme prostě jednička! Ať již pro Váš výzkum

Více

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 1. Úvod Na posledním, 9. plenárním zasedání Kartografické společnosti České republiky, které se uskutečnilo 5. září 2013

Více