ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 z :08 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský příspěvek redukovaný WWW stránky Bulletin alespoň 1x ročně Bulletin častěji 1x ročně 450 Kč 150 Kč ANO ANO Kontakt Česká společnost chemická Česká společnost chemická Novotného lávka Praha 1 Telefon Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP - Ústav lékařské chemie Hněvotínská Olomouc Telefon Česká společnost chemická Nejdůležitějšími aktivitami Společnosti v roce 2012 byl 4th EuCheMS Chemistry Congress, který se uskutečnil srpna 2012 v Praze a 64. sjezd Asociací chemických a farmaceutických společností, který se konal v Olomouci ve dnech června sjezdu v Olomouci se na základě asociačních dohod zúčastnili také studenti ze Slovenska a Polska. Česká společnost chemická jako zakládající člen Asociace českých chemických společností a Asociace evropských chemických společností EuCheMS(FECS), měla i v roce 2012 zastoupení v Executive Committe a v odborných sekcích této organizace. Společnost pro EuCheMS vede agendu profesionální registrace, ECRB - European Chemistry Registration Board. ČSCH je i nadále členem konsorcia evropských chemických společností vydávajících časopisy ChemPubSoc Europe. V roce 2012 zůstává ČSCH i nadále National Adhering Organization ve struktuře International Union of Pure and Applied Chemistry. ČSCH svým členům uděluje status přidružených členů a distribuuje časopis Pure and Applied Chemistry. ČSCH je zakládajícím členem European Chemistry Thematic Network Association. Její členové se zúčastňují v roce 2012 práce v řadě pracovních skupin a v její akreditační komisi pro chemické vysoké školy (Label Committee).

2 z :08 Česká společnost chemická byla v roce 2012 zapojena do řešení projektu MŠMT INGO LA (Aktivity ČSCH v rámci evropských struktur) a evropských projektů European Chemistry and Chemical Engineering Education Network EC2E2N (Life Long Learning Programme projekt LLP FR-ERASMUS - DG EAC/31/08) a projektu Joint Interface Third-Cycle Degrees in Chemistry LLP GR-ERASMUS- ECDSP. Dále spolupracovala na projektu Eurodoctorate a Framework for a Third Cycle Qualification in Chemistry LLP GR-ERASMUS-EAM. EuCheMS General Assembly 2012, který se konal v říjnu t.r. v Dublinu, se zúčastnila předsedkyně Společnosti, Jitka Ulrichová společně s místopředsedou Společnosti, Pavlem Drašarem. V průběhu roku proběhl cyklus přednášek N-I-H. prof. Lothara Dunsche (Lebnitz Institute for Solid State Materials Research Dresden). Prof.Ing. Viktor Milata, DrSc.( Slovenská chemická spolčnosť, STU Bratislava) se stal čestným členem Společnosti. Hanušovu medaili obdrželi: Prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc., Ing. Milan Holba, prof. Dr. rer. nat. habil. Reiner Salzer, prof. Jurij Zolotov, Prof. Otto S. Wolfbeis. Cenu V. Šafříka obdržel Ing. Jiří Žák, cenu V. Baura doc. RNDr.Marta Sališová, cenu K. Preise obdrželi Mgr. Jindra Musilová a RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Jako každoročně proběhla soutěž o cenu Alfreda Badera. Vítězi se stali doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. a Ing. Robert Kaplánek, Ph.D.

3 z :08 PŘEHLED VÝSTUPŮ Publikační činnost Časopis mezinárodní (cizojazyčný) 1. 40th Anniversary of the establishment of Czech Group for Thermal Analysis Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: , Impakt: 1.6, Pobočka: termická analýza 2. Journal of Baltic Science Education Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet čísel: 6, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání 3. Journal of Science Education Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, jiný, Poznámka k jazykům: Časopis vychází v mutaci anglické a španělské., Počet čísel: 6, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání Časopis národní 1. Chemické listy Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 12, Recenzováno: ANO, ISSN: , Impakt: 0,529, WWW: 2. Biologie, chemie, zeměpis Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 6, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání 3. Chemické rozhľady Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: slovenský, český, Počet čísel: 12, Recenzováno: ANO, ISSN: , Pobočka: chemické vzdělávání Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti 1. Bulletin Asociace chemických společností Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: , Impakt: 0,529, WWW: 2. Informace pro členy Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, anglický, Poznámka k jazykům: První část zprávy je v českém jazyce, druhá v anglickém., Počet čísel: 1, Recenzováno: NE, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Informace je zasílána všem členům OSCHE v tištěné formě a je zveřejněna na webové stránce OSCHE. Webový časopis

4 z :08 1. Media4u Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, anglický, ruský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: , WWW: Pobočka: chemické vzdělávání 2. Scientia in educatione Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, anglický, Počet čísel: 2, Recenzováno: ANO, ISSN: , WWW: Pobočka: chemické vzdělávání Sborník 1. 4th EuCheMS Chemistry Congress Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 1693, Jazyky: anglický, Náklad: 2500, ISBN: ISSN Pulkrabová J., Tomaniová M., Godulová V., Cejpek K., Hajšlová J.: Book of Abstracts. Chemical Reactions in Foods VII. Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 247, Počet slovenských příspěvků: 17, Počet zahraničních příspěvků: 172, Jazyky: anglický, Počet stran: 313, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie 3. Radmila Řápková, Evžen Šárka: Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 45, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 20, Jazyky: anglický, Náklad: 80, Počet stran: 172, Recenzováno: ANO, ISBN: , WWW: Pobočka: chemie a technologie sacharidů 4. Cejpek K., Špicner J. (eds.): Sborník příspěvků. XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 62, Počet slovenských příspěvků: 3, Náklad: 100, Recenzováno: NE, ISBN: (VŠCHT), Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie Sborník vydán ve formě CD-ROM 5. Vytřas, K. (Ed.), Univerzita Pardubice: Sborník přednášek, 45. seminář o tenzidech a detergentech, Rožnov pod Radhoštěm, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 7, Počet slovenských příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, Náklad: 70, Počet stran: 30, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie 6. Brát, J.; Adamčíková, A. (Eds.), Česká společnost chemická, Unilever ČR: Sborník přednášek z 50. mezinárodní konference o olejích a tucích, Strážnice, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 19, Počet slovenských příspěvků: 4, Jazyky: český, slovenský, Náklad: 50, Počet stran: 102, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie 7. Cieśla P., Nodzyńska M., Stawoska I.: 5th International Conference: Research in Didactics of the Science Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 96, Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 52, Jazyky: anglický, polský, český, slovenský, Náklad: 100, Recenzováno: ANO, ISBN: , Pobočka: chemické vzdělávání

5 z :08 8. Reguli J.: Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 58, Počet slovenských příspěvků: 28, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: slovenský, český, polský, anglický, Náklad: 100, Počet stran: 370, Recenzováno: ANO, ISBN: , Pobočka: chemické vzdělávání 9. J. Mizera: Přednášky ze semináře Radioanalytické metody - IAA 11 Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 17, Počet slovenských příspěvků: 1, Jazyky: český, Náklad: 40, Počet stran: 111, Recenzováno: ANO, ISBN: , Pobočka: jaderná chemie 10. Fiala J. (ed.): Sborník plných textů přednášek a prezentací XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 22, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Počet stran: 291, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 11. Fiala, J. (ed.): Sborník plných textů přednášek a prezentací XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 22, Poznámka k počtu příspěvků: 19 přednášek + 3 postery, Jazyky: český, Počet stran: 291, Recenzováno: NE, ISBN: , Pobočka: Plzeň 12. Fiala, J. (ed.): Sborník souhrnů a plných textů příspěvků konference Kvasná chemie a bioinženýrství 2012 Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 34, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, anglický, Počet stran: 75, Recenzováno: NE, ISBN: , WWW: Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie Jiné publikace a webové stránky 1. Kašička, V. ; Gaš, B.; Chudoba, R.: Odborná skupina chromatografie a elektroforézy ČSCH Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Forma: www stránka, Celkový počet příspěvků: 4, Jazyky: český, anglický, Recenzováno: ANO, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Jedná se o webovou stránku Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy ČSCH. Konference a semináře Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní 1. 4th EuCheMS Chemistry Congress Prague Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1693, Celkový počet všech účastníků: 1856, Počet všech aktivních účastníků: 1693, WWW: 2. Wagner T.: 10th International conference on Solid State Chemistry, SSC2012 Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Pardubice, CR, Doba konání: červen 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 172, Počet slovenských

6 z :08 příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 98, Poznámka k počtu příspěvků: 85 (z toho 20 pozvaných) přednášek a 87 posterů, Celkový počet všech účastníků: 200, Počet všech aktivních účastníků: 172, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 80, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 80, Poznámka k počtu účastníků: účstníci byli z 23 zemí světa, WWW: Pobočka: anorganická chemie 20 zvaných přednášek uskutečněných některými z předních světových kapacit v oboru materiálového výzkumu, jako např. prof. Anthony Powell (Heriot-Watt University, Velká Británie), prof. Gerald Lucovski (NC State University, USA), prof. Masaru Aniya (Kumamoto University, Japonsko), Dr. Virginie Nazabal, (Institute of Chemistry Sciences of Rennes, Francie), prof. Jiří Homola (Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i., ČR), Dr. Richard Curry (University of Surrey, Velká Británie), prof. Shifeng Zhou (Zhejiang University, Čína). Jedním ze zvaných přednášejících byl i prof. Stephen Elliott (University of Cambridge, Velká Británie), jemuž byla k životnímu jubileu udělena rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. pamětní medaile za dlouhodobou spolupráci se zdejší univerzitou. 3. Hajšlová J., Cejpek K.: Chemical Reactions in Foods VII Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: November 14-16, 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 247, Počet slovenských příspěvků: 17, Počet zahraničních příspěvků: 172, Celkový počet všech účastníků: 233, Počet všech aktivních účastníků: 217, Počet všech slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 151, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 140, WWW: Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie 4. ESEAC 2012 Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Portorož, Slovinsko, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 222, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 194, Celkový počet všech účastníků: 255, Počet všech aktivních účastníků: 222, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 194, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 194, WWW: ECRICE - 22 ICCE Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Řím, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 220, Počet slovenských příspěvků: 4, Počet zahraničních příspěvků: 210, Celkový počet všech účastníků: 250, Počet všech aktivních účastníků: 220, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 245, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 215, Pobočka: chemické vzdělávání 6. Horna, A.; Jandera, P.; Kašička, V.; et al.: 12th International Nutrition & Diagnostics Conference - INDC 2012 Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 104, Poznámka k počtu příspěvků: 44 přednášek, 60 plakátových sdělení, Celkový počet všech účastníků: 130, Počet všech aktivních účastníků: 105, Poznámka k počtu účastníků: účastníci ze 22 zemí, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza 7. Sborník z 43.Mezinárodní konference o NH na CD, Editor Kalendová A.: 43.mezinárodní konference o nátěrových hmotách Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: KD Dukla Pardubice, Doba konání: května 2012, Jazyky: český, slovenský, anglický, německý, Celkový počet příspěvků: 30, Počet slovenských příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 120, Počet všech aktivních účastníků: 30, Počet všech slovenských účastníků: 15, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): th International Conference: Research in Didactics of the Science

7 z :08 Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Krakow, Doba konání: , Jazyky: anglický, polský, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 96, Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 52, Celkový počet všech účastníků: 108, Počet všech aktivních účastníků: 96, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 10, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 56, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 52, Pobočka: chemické vzdělávání annual congress ISE (Prague) Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1699, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 1638, Celkový počet všech účastníků: 1704, Počet všech aktivních účastníků: 1699, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1643, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1638, WWW: 10. Jana Čopíková, Evžen Šárka, Helena Pokorná, Radmila Řápková, Alena Vlková: 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 45, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 20, Celkový počet všech účastníků: 75, Počet všech aktivních účastníků: 75, Počet všech slovenských účastníků: 8, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 35, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 35, WWW: Pobočka: chemie a technologie sacharidů 11. P. Bednář, K. Lemr, J. Ševčík, V. Kašička: Advances in Chromatography and Electrophoresis 2012 & Chiranal 2012 Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 89, Počet slovenských příspěvků: 12, Počet zahraničních příspěvků: 20, Poznámka k počtu příspěvků: 32 přednášek, 57 plakátových sdělení, Celkový počet všech účastníků: 140, Počet všech aktivních účastníků: 120, Počet všech slovenských účastníků: 15, Počet aktivních slovenských účastníků: 12, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Poznámka k počtu účastníků: účastníci z 10 zemí, WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza 12. Analytická sekce 4th EuCheMS Chemistry Congress (4th Congress of the European Association for Chemical and Molecular Sciences) Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1574, Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 1389, Poznámka k počtu příspěvků: Všechny příspěvky celé konference, WWW: 13. Fiala, J.; Krmenčíková, N.; Jung, R.; Schreiberová, O.; Melzoch, K.: Konference Kvasná chemie a bioinženýrství 2012 Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha, Doba konání: března 2012, Jazyky: český, anglický, Celkový počet příspěvků: 34, Počet zahraničních příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 121, Počet všech aktivních účastníků: 34, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, WWW: Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 14. XVth IOSTE World Symposium Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Tunis, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 126, Počet zahraničních příspěvků:

8 z :08 122, Celkový počet všech účastníků: 140, Počet všech aktivních účastníků: 126, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 138, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 124, Pobočka: chemické vzdělávání Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský 1. V. 3imánek, J. Ulrichová, P. Kosina, A. Panáček, G. Pokorná, H. Pokorná, J. Skopalová, M. Soural, R. Řápková, B. 5eháková, P. Tarkowski, A. Vlková: 64. SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 228, Celkový počet všech účastníků: 250, Počet všech aktivních účastníků: 228, WWW: Pobočka: Olomouc 2. Černošek, Z.; Černošková, E.; Holubová, J.: 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Harrachov, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 38, Počet slovenských příspěvků: 8, Celkový počet všech účastníků: 54, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, WWW: /ehlt/oscht/, Pobočka: chemická termodynamika 3. Cejpek K., Doležal M., Dostálová J., Fiedlerová V., Holasová M., Konečný M.., Mašková E., Panovská Z.: XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 62, Počet slovenských příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 84, Počet všech aktivních účastníků: 58, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, WWW: Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie Související materiály: Sborník abstrakt (tištěná forma) Sborník plných textů příspěvků (CD) 4. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Trnava, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, polský, anglický, Celkový počet příspěvků: 58, Počet slovenských příspěvků: 28, Celkový počet všech účastníků: 62, Počet všech aktivních účastníků: 58, Počet všech slovenských účastníků: 30, Počet aktivních slovenských účastníků: 28, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 15, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 12, Pobočka: chemické vzdělávání Konference, kongres (50 a více účastníků) národní 1. K 90. výročí objevu polarografie Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 85, Počet všech aktivních účastníků: 10, Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lázně Bělohrad, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 143, WWW:

9 z :08 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní 1. Odborná sekce Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 21, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: termická analýza 2. Fiala, J.; Masák, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Sál Formanka, Plzeňský Prazdroj, a.s., Doba konání: června 2012, Celkový počet příspěvků: 22, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Celkový počet všech účastníků: 39, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 3. Vzdělávací Workshop Albertov Comprehensive Days 2012 Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 44, Počet slovenských příspěvků: 4, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 44, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, 4. Veli-Pekka Hyttinen; Paul Peters: Další vývoj programu SciFinder - budoucnost v České republice Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 16, Počet všech aktivních účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Poznámka k počtu účastníků: Členové odborné skupiny - zástupci regionálních univerzit participujícíc na projektu VaVpI., Pobočka: chemická literatura Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský 1. ČSCH a UNILEVER ČR: 50. mezinárodní konference o olejích a tucích Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Strážnice, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 19, Počet slovenských příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 34, Počet všech aktivních účastníků: 19, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie Mezinárodní konference o olejích a tucích, pořádané pravidelně každý rok v úzké spolupráci se slovenskými tukovými chemiky. Vzhledem ke změnám vlastnických vztahů a restruktulizaci tukového průmyslu je účast zástupců průmaslových podniků nízká, zejména ze SR. Hlavní podíl účastníků je z vysokých škol. 2. Univerzita Pardubice, ČSCH a Chemotex Děčín: 45. seminář o tenzidech a detergentech Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 7, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 52, Počet všech aktivních účastníků: 15, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie Seminář o tenzidech a detergentech se koná pravidelně každý rok za účasti zájemců o problematiku tenzidů a detergentů. Vzhledem k organizačním změnám v průmyslových podnicích zaměřených na výrobu tenzidů a detergentů na Slovensku je účast slovenských chemiků z průmyslu malá, účastní se zástupci STU Bratislava. 3. Koplík R., Čurdová E., Kroupová V., Švehla J., Kvíčala J.: XLIV.seminář o metodice stanovení

10 0 z :08 a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Valtice, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 24, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 38, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie Sborník Mikroelementy 2012, ISBN Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, Jazyky: český, slovenský, polský, anglický, Celkový počet příspěvků: 32, Počet slovenských příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 36, Počet všech aktivních účastníků: 32, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 10, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 8, Pobočka: chemické vzdělávání 5. Mizera, J.: Radioanalytické metody IAA 12 Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 13, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Pobočka: jaderná chemie Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní 1. Analytická chemie a toxikologie 2012 Počet výstupů: 5, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 5, Celkový počet všech účastníků: 45, Počet všech aktivních účastníků: 5, 2. Krejčíková, A.; Steiner, V. ; Svoboda, L.: Aktuální problémy pivovarského a lihovarského průmyslu Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 3, Pobočka: Plzeň V rámci semináře se uskutečnily 3 přednášky: Pěstitelské pálení v České republice - Ing. Vladimír Steiner Sběr, zpracování a využití procesních dat - Ing. Ladislav Svoboda Barevné experimenty v organické chemii - Mgr. Alena Krejčíková 3. Fiala, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: XX. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 22, Poznámka k počtu příspěvků: 19 přednášek + 3 postery, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 21, Pobočka: Plzeň 4. Čabala, R.; Barek, J.; Kašička, V.; Jandera, P.; Procházková, D.; Marek, J.; Pokorná, H.: Albertov Comprehensive Days 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, anglický, Počet příspěvků: 14, Celkový počet všech účastníků: 38, Počet všech aktivních účastníků: 8, WWW: /analchem/cabala/vedecko-vyzkumna-cinnost/albertov-comprehensive-days-2012, Pobočka: chromatografie a elektroforéza Účastníci workshopu se seznámili s pokroky v oblasti teorie, metodiky a využití multidimenzionálních chromatografických a elektromigračních technik.

11 1 z :08 5. ing. Jana Mikešová: Inženýrská reologie III Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 35, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: reologie 6. Zahajovací minikonference UNCE Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 15, Pobočka: anorganická chemie Zahajovací minikonference "Centra supramolekulární chemie" v rámci projektu UNCE Pořádané akce Výstava 1. Jaroslav Šilhánek: Výstava historické chemické literatury Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: VŠCHT Praha, Ústřední knihovna, Doba konání: Celý roku 2012, Poznámka k jazykům: česká i zahraniční historická literatura, Počet návštěvníků: 150, Poznámka k počtu návštěvníků: průběžně navštěvována, Pobočka: chemická literatura Průběžně doplňována, doplněna výkladovým materiálem. Exkurze 1. Fiala, J.; Masák, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: Exkurze do závodu STOCK Plzeň Božkov, s.r.o. Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: STOCK Plzeň Božkov, s.r.o., Doba konání: 14. června 2012, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 39, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie 2. Exkurzi do Oddělení biofyziky, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: , Počet účastníků: 15, Pobočka: reologie Přednáška 1. Prof. Ján Labuda: Heyrovský-Ilkovič-Nernst Lecture Počet výstupů: 3, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: SRN, Doba konání: 2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 3, Počet návštěvníků: 215, Pobočka: analytická chemie 2. LUDĚK BLÁHA: Organic contaminants and toxins in waters and their effects on living organisms Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno 3. Michal otyepka: RNA pod drobnohledem výpočetní chemie Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: Olomouc

12 2 z :08 4. Tarkowski P., Lenobel R., Friedecký D.: Prednáškové odpoledne Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc 5. MICHAELA WIMMEROVÁ: "Glycoalphabet" - a key to recognition processes in living systems Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 15:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno 6. LUBOMÍR ŠPAŇHEL: 25 Years of ZnO Nanocolloid Science Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 15:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 102, Pobočka: Brno 7. PAVEL LHOTÁK: Calixarenes : From Trabant to Modern Supramolecular Chemistry Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 84, Pobočka: Brno 8. Stefan Vajda: Catalytic Properties of Sub-Nanometer Size-Selected Clusters and their Assemblies Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Olomouc 9. Prof. Lothar Dunsch: Fullerenes as redox centres. From molecular to endohedral electrochemistry Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 62, 10. FILIP TEPLÝ: Helquats: Chemistry of Helicene-Viologen Hybrids Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 107, Pobočka: Brno 11. Prof. Lothar Dunsch: Heyrovského přednáška 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 55, 12. Ing. Pavel Holba, CSc.: Holba P.: "Nestechiometrické fáze a termická analýza" Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 60, Pobočka: termická analýza Zvaná přednáška Ing. PAvla Holby, CSc. 13. JANA KLÁNOVÁ: Identifying the research needs for the global assessment of hazardous chemicals Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 102, Pobočka: Brno 14. Ing. Pavel Holba, CSc.: Nestechiometrické fáze a termická analýza Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo

13 3 z :08 konání: VŠCHT Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie přednáška pořádaná Ústavem anorganické chemie VŠCHT a Odbornou skupinou termické analýzy 15. Prof. R. Salzer: New Molecular Images - Developments in IR and Raman Spectroscopy Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 53, 16. Prof. Otto Wolfbeis: Novel Materials for Use in Optical Sensors and Biosensors Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 42, 17. Prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc.: PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF FLUORESCENCE CORRELATION SPECTROSCOPY Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 52, 18. Křen V., Cvak L.,: Přednáškové odpoledne Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 60, Pobočka: Olomouc 19. Zloch, Z.: Působení ethanolu a methanolu na lidský organismus Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Plzeň 20. STANISLAV KAFKA: Quinoline-2,4(1H,3H)-dione as a target for Wittig reactions and further transformations Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 113, Pobočka: Brno 21. prof. Gerd Meyer (University of Cologne, Germany): Rare-Earth Metal Complexes and Cluster Complexes: A Unifying Concept Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 22. Šuta, M.: Rizikové chemické látky v interiéru domácnosti či kanceláře a jejich vliv na zdraví Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19, Pobočka: Plzeň 23. Dr. Martin Kalbáč (UFCHJH AV CR): Spektroelektrochemie graphenu Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 24. Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka: Spektroskopie SERS a SEIRA. Kuriozity nebo užitečné analytické nástroje? Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45,

14 4 z : doc. Ing. Irena Prokopová, CSc.: Syntéza, vlastnosti a aplikace biodegradovatelných kopolyesterů na bázi odpadního poly(ethylentereftalátu) Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, nám. T. G. Masaryka 275, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 45, Pobočka: Zlín 26. Dr. Eric Manoury (CNRS Toulouse, France): Synthesis of Planar-chiral Ferrocene Derivatives Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: anorganická chemie přednáška v rámci serie "Quo vadis Chemistry" 27. Doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.: Tetraazamakrocyklické ligandy a jejich kovové komplexy. Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45, 28. JOSEF MICHL: Toward Regular Arrays of Dipolar Molecular Rotors Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno 29. Kateřina valentová: Vliv přírodních látek na nádorovou angiogenezi Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: český, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc 30. Zloch, Z.: Význam oxidačního stresu a antioxidantů při vývoji a prevenci tzv. civilizačních nemocí Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Plzeň 31. Dr. Michal Horáček: Vznik a reaktivita intramolekulární vazby Ti-C v substituovaných derivátech titanocenu Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 32. prof. Dan Gibson (Hebrew University, Jerusalem, Israel): What do we really know about the mechanism of action of cisplatin? Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: anorganická chemie 33. prof. Ulrich Siemeling (Univeristy of Kassel, Germany): Workhorses taking off: unexpected and unrecognised chemistry of diaminocarbenes Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: anorganická chemie přednáška v rámci serie "Quo vadis Chemistry"

15 5 z :08 Kurz, školení 1. Practical Course of Application of Physical Methods in Study of Inorganic Materials Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 15, Pobočka: anorganická chemie Praktický kurz pro Ph.D. studenty Bulharské akademie věd a Technické univerzity v Sofii Akce pro školy 1. Chemie na Slezskoostravském hradě 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Ostrava, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 2000, WWW: Pobočka: Ostrava Cílem akce je představit návštěvníkům (především žákům a studentů ZŠ a SŠ) zábavnou a atraktivní formou chemii ale i ostatní přírodní a technické vědy jako vědní obory, ale také jako neoddělitelné součásti každodenního života. Chemie na Slezskoostravském hradě je tradiční přehlídkou zábavné, zajímavé a užitečné chemie, ale i ostatních přírodních věd v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu. Hlavní atrakcí tradiční akce bude více než 30 stánků tvořících tzv. chemický jarmark rozmístěných v celém areálu hradu, u nichž budou návštěvníci moci zhlédnout nebo si i sami vyzkoušet zajímavé a velmi atraktivní experimenty (od klasických barevných ohňů a výbuchů, přes různá fyzikálně chemická kouzla až třeba k experimentům s luminiscencí). Novinkou tohoto ročníku by měli být chemičtí klauni, kteří se budou volně pohybovat mezi účastníky a budou jim nabízet pokusy k vyzkoušení. Současně bude pro návštěvníky organizována řada chemických a přírodovědných her a soutěží a matematických hrátek pro děti i dospělé o drobné ceny (stavba modelů molekul, vědomostní soutěže, omalovánky, puzzle, hlavolamy, ). Již před akcí budou vyhlášeny soutěže pro 1. a 2. stupeň ZŠ a také pro studenty středních škol o ceny. Na akci pak budou tyto soutěže vyhodnoceny a budou vyhlášeni vítězové 2. Ing. Irena Hoskovcová, CSc.: Barevný svět koordinační chemie Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Běstvina, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 30, Pobočka: anorganická chemie přednáška v rámci Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů 3. kolektiv autorů kat. anorg. chemie UK v Praze PřF: Chemické pokusy s ohněm i bez Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 100, Pobočka: anorganická chemie Demonstrační chemické pokusy v rámci dne otevřených dveří na UK v Praze PřF Soutěž 1. Soutěž mladých vědeckých pracovníků v oblasti anorganické chemie Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 20, Poznámka k počtu účastníků: 10 soutěžících z CZ a SK, Pobočka: anorganická chemie Společná soutěž pořádaná katedrou anorganické chemie UK v Praze PřF, ÚACh AV ČR, v.v.i. a ÚACh SAV 2. Cena firmy Merck 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 25, WWW:

16 6 z :08 Pobočka: analytická chemie 3. Cena firmy METROHM 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, WWW: /sites/default/files/cena%20firmy%20metrohm2.pdf, ročník Ústředního kola Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: PřF UP v Olomouci, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: Cena Shimadzu 2012 Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, Počet účastníků: 10, WWW: Pobočka: analytická chemie 6. Ventura K.: Chemická olympiáda kategorie A/E - krajské kolo Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 17, Poznámka k počtu účastníků: Pardubický a Královéhradecký kraj, Pobočka: Pardubice 7. Ventura K.: Chemická olympiáda kategorie B - krajské kolo Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 39, Poznámka k počtu účastníků: Pardubický a Královéhradecký kraj, Pobočka: Pardubice 8. Ing. Michal Kovář, Ing. Ivana Hasáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii A Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 6, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 9. doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., Ing. Lucie Slintáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii B Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 14, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 10. Ing. Michal Kovář, Alena Mačáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii C Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 24, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 11. doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D., Ing. Lucie Slintáková, Ing. Lenka Svobodová: Okresní kolo v kategorii D Chemické olympiády Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 29, Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín 12. XII.mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:

17 7 z :08 Resort Sv.Katzeřina u Pelhřimova, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 72 Autor nejlepšího posteru: Kielkowski Pavel, VŠCHT Praha/ÚOCHB AV ČR Praha; Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Barešová Petra, ÚIM, 1 LF UK Praha; Kaniaková Martina, ÚB LF UP Olomouc; Pospíchalová Vendula, ÚMG AV ČR Praha; Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha; Zelenka Jaroslav, FÚ AV ČR Praha Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Havlík Jan, ÚOCHB AV ČR Praha/KAnCH PřF UK Praha; Korotvička Aleš, KOJCH PřF UK Praha; Novotná Radka, KCPTM, KAnCH PřF UK Olomouc; Severa Lukáš, ÚOCHB AV ČR Praha Absolutními vítězi pro rok 2012 se pak stali (odměněni granty, cenou manželu Coriových, v hodnotě Kč) Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha, za práci MOLEKULÁRNÍ POHLED DO STRUKTURNÍCH ZÁKOUTÍ RODINY RECEPTORŮ NKR-P1 v oboru biochemie/biologie Hessler Filip, KOJCH PřF UK Praha, za práci SYNTÉZA FERROCENESTRONU v oboru chemie Ostatní akce 1. Cejpek K., Hajšlová J., Tomaniová M.: Annual Meeting of Food Chemistry Division EuCheMS Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Počet účastníků: 18, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie 2. Gaš, B.: Elektronická konference Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Doba konání: 2012, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 100, Poznámka k počtu účastníků: Jedná se o přibližný počet., WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Elektronická počítačová konference chrom-el umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Projekty Projekty RVS 1. Bulletin Asociace chemických společností 1/2012, 4/2012, 7/2012, 10/2012 Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně Projekty jiné 1. Prochásková I., Šilhánek J. aj.: Příprava projektu programu VaVpI pro regionální univerzity. Podíl: hlavní, Význam: střední, Pobočka: chemická literatura Využity kontakty na členy odborné skupiny z jednotlivých regionálních univerzit pro koordinaci jednání při přípravě projektu. Průběžně během celého roku 2012.

18 8 z :08 Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. European Society for Separation Science (EuSSS) WWW: Pobočka: chromatografie a elektroforéza Evropská společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS) sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku. 2. Central European Group for Separation Sciences (CEGSS) Pobočka: chromatografie a elektroforéza Středoevropská skupina pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS) sdružuje národní skupiny pro separační vědy středoevropských zemí. 3. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry WWW: Pobočka: jaderná chemie 4. Členství ve FATIPEC Pobočka: nátěrové hmoty,pryskyřice,pigmenty Odborná skupina je členem evropské federace národních asociací pracovníků v oboru nátěrových hmot, pryskyřic a pigmentů FATIPEC (Fédération d Associations de Techniciens des Industries des Peintures, Vernis Emaux et Encres d Imprimerie de l Europe Continentale, nově je používána alternativa, vycházející z anglického jazyka "Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries", naše odborná skupina Group for Paints, Pigments and Resins používá zkratku CCSPPR). Prof. Šňupárek je členem FATIPEC Board a FATIPEC European Scientific Committee. Účastní se každoročních jednání Boardu a spolupracuje při přípravě odborného programu kongresů FATIPEC, které se konají každé dva roky v některé z členských zemí (v roce 2012 to bylo Lausanne, Švýcarsko). 5. International Confederation on Thermal Analysis and Calorimetry Pobočka: termická analýza Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost) 1. Členství OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii v mezinárodní organizaci EURO FED LIPID WWW: Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii je členem evropské organizace EURO FED LIPID (European Federation for the Science and Technology of Lipids). Každý rok se upřesňuje počet členů OS, kteří mají členské výhody poskytované organizací EURO FED LIPID. V roce 2012 to bylo 25 členů OS. 2. ESEAC členství prof. Barka v řídícím výboru ESEAC= European Society of Electroanalytical Chemistry 3. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry WWW: Pobočka: jaderná chemie Prof. J. John - tajemník divize 4. IUPAC

19 9 z :08 5. ISE aktivní členství prof. Barka v ISE = International Society of Electrochemistry a na akcích pořádaných touto organizací 6. Division of Analytical Chemistry EuCheMS Prof. Jiří Barek, CSc. 7. EC2E2N 8. EuCheMS - Division of Chemical Education Pobočka: chemické vzdělávání 9. European Chemical Network Association Prof. Jiří Barek, CSc. 10. European Chemical Thematic Network Prof. Jiří Barek, CSc. 11. TUNING Účast na mezinárodních akcích (za společnost) 1. 10th Euro Fed Lipid Congress Místo konání: Krakov, Polsko, Doba konání: , WWW: /meetings/archive/cracow/index.htm, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie 1 člen OS se aktivně zúčastnil mezinárodního kongresu pořádaného evropskou organizací EURO FED LIPID s přednáškou (Doležal, M.: Fatty acid composition of spread fats, mixed spread fats and butters on the Czech market). 2. EuCheMS - General Assembly Místo konání: Dublin, Doba konání: , WWW: /showthread.php?tid=20, Pobočka: jaderná chemie Zatupování Division of Nuclear and Radiochemistry na výročním General Assembly EuCheMS th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Místo konání: Zakopane, Polsko, Doba konání: , Pobočka: termická analýza ECRICE - 22 ICCE Místo konání: Řím, Doba konání: , Pobočka: chemické vzdělávání 5. 15th International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry Místo konání: Osaka, Japonsko, Doba konání: , Pobočka: termická analýza 6. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied Místo konání: Trnava, Doba konání: , Pobočka: chemické vzdělávání

20 0 z :08 7. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry Místo konání: Como, Itálie, Doba konání: , Pobočka: jaderná chemie Výroční zasedání výboru DNRC. Ostatní Mediální výstupy 1. Čmolík, J.: Jubilee conference on fats and oils held in the Czech Republic (Meeting Report) Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: , Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: Prestižní evropský odborný časopis v oboru chemie a technologie lipidů, Jazyky: anglický, WWW: Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie V rámci spolupráce s evropskou organizací EURO FED LIPID byla uveřejněna v prestižním recenzovaném evropském časopise zaměřeném na chemii a technologii lipidů zpráva o odborném programu a závěrech jednotlivých příspěvků přednesených na jubilejní 50. mezinárodní konferenci o olejích a tucích ve Strážnici ve dnech Čmolík, J.: Jubilee conference on fats and oils held in the Czech Republic (meeting Report). Eur.J.Lipid Sci.Technol., 114, (2012). 2. Mizera, J.: Seminář Radioanalytické metody - IAA 12 Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: , Sdělovací prostředek: internetová médie, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: Bulletin spektroskopické společnosti J.M. Marci, 156 (2012) s., Jazyky: český, WWW: Pobočka: jaderná chemie ==> Celkový počet výstupů: 145 <== Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Helena Pokorná Zprávu vygeneroval: spol :08:36

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI z 18 17.1.2012 12:26 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti za rok 2011 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Počet členů 2250 Členský příspěvek Členský

Více

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 1 z 22 19.1.2015 8:24 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2200 Členský

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013

Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013 Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013 Petra Šulcová Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Studentská 573, Pardubice, Česká republika předsednictvo od 19.2.2008:

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH -historie, i současnost a perspektivy při ČSCH Pavel Holba, Jaroslav Šesták a Petra Šulcová Odborná skupina termické analýzy při ČSCh HISTORIE Historie Termické Analýzy v Čechách Termická analýza v Čechách

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Zápis č. 1 z 1. schůze výboru Odborné skupiny jaderné chemie ČSCh (OSJCH). konané dne: 10.3.2015 v budově FJFI, Praha 1

Zápis č. 1 z 1. schůze výboru Odborné skupiny jaderné chemie ČSCh (OSJCH). konané dne: 10.3.2015 v budově FJFI, Praha 1 Č E S K Á S P O L E Č N O S T C H E M I C K Á o d b o r n á s k u p i n a j a d e r n é c h e m i e c/o prof. Ing. Jan John, CSc., katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, 115 19 Praha 1

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 1 z 19 26.1.2017 12:42 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická, z.s. za rok 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof.ing.jan John, CSc. Počet členů

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 2. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 27.května 2010 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Přírodovědecká fakulta Katedra chemie Zpráva o řešení projektu pro využití prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje Pedagogické fakulty UHK - Specifický výzkum 2010/2126

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013

Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013 Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013 Počet kmenových členů sekce: 14 Počet hostujících: 16 Počet externích členů: 0 Výbor sekce pracoval ve složení: předseda: RNDr. Eva Marková, CSc. místopředseda:

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

1 Přehled časopisů zabývající se vzděláváním v chemii

1 Přehled časopisů zabývající se vzděláváním v chemii 1 Přehled časopisů zabývající se vzděláváním v chemii Kapitola se zabývá časopisy zcela (či alespoň částečně) věnované chemickému vzdělávání. Které časopisy jsou významné z hlediska chemického vzdělávání?

Více

Vědeckotechnické parky v ČR

Vědeckotechnické parky v ČR SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR Vědeckotechnické parky v ČR Pavel Švejda Rozvojové projekty Praha, a.s. Praha, 25. března 2015 1 Osnova: * Základní údaje o SVTP ČR, základní typy VTP * Národní síť

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH

BEZPEČNOST V REGIONECH si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera ředitele Institutu ochrany obyvatel

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 3 a 4 prosinec 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Cena předsedy Grantové agentury ČR 4/ 8th International Symposium on Monogenea 5/ 3rd International

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ K ATEDR A CHEMIE ve spolupráci s ČSCH (pobočka Plzeň a odborná skupina Chemické vzdělávání), Výzkumným centrem Nové technologie ZČU a oddělením materiálové

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Zpráva o činnosti České nukleární společnosti

Zpráva o činnosti České nukleární společnosti Zpráva o činnosti České nukleární společnosti září 2010 červen 2013 červen 2013 Daneš Burket - stanovy Článek II. - Poslání, cíle a metody činnosti 1. Posláním Společnosti je provádět osvětu, napomáhat

Více

30ti LETÁ HISTORIE KALORIMETRICKÝCH SEMINÁŘŮ

30ti LETÁ HISTORIE KALORIMETRICKÝCH SEMINÁŘŮ 30ti LETÁ HISTORIE KALORIMETRICKÝCH SEMINÁŘŮ Vladimír Pekárek Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 Předpoklady rozvoje tematiky 1977 - kalorimetrie, modernizace počítačovou

Více

POZVÁNKA NA KONFERENCI

POZVÁNKA NA KONFERENCI POZVÁNKA NA KONFERENCI 10. 11. 11. 11. 2016 Pořádají: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta sociálně ekonomická České vysoké učení technické v Praze

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2009 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2009 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Jednací sál Valdštejnského paláce, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 Úterý 1. 12. 2009 Jednání moderuje

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?)

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) OLOMOUC 2013 6. 8. května XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s ze 8. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 8. prosince 2011 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci I. ODBORNOU KONFERENCI S MEZINÁRODN RODNÍ ÚČASTÍ PŘÍNOS LOGISTIKY PŘI P I PODNIKÁNÍ V MALÝCH A STŘEDN EDNÍCH PODNICÍCH CH 10.-11.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady

Více

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů,

Více

KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17)

KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17) KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17) 1. Úvod Cílem kurzu bylo získání ucelených znalostí o základních problémech kognitivní vědy, o metodách výzkumu lidského mozku, a to zejména o výzkumu korelace

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne 10.11.2008 Hlasování se zúčastnili: prof. Omelka, doc. Pekař, Doc. Klučáková, Doc. Veselý, prof. Taraba, prof.

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více