VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU"

Transkript

1 VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

2 Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Tento dokument byl vytvořen asociací Glass for Europe. I přes veškerou snahu zajistit přesnost informací neručí asociace Glass for Europe za chyby nebo opomenutí v textu. Obrázky byly poskytnuty členy asociace Glass for Europe. 2

3 Předmluva generálního tajemníka V současnosti se výrobci plochého skla snaží maximalizovat svůj přínos s cílem naplnit ambice Evropské unie pro rok ( ) Náš průmysl si stanovuje za cíl výkonnost, udržitelnost a maximální využití výrobních kapacit, které jsou nutným předpokladem pro evropskou budoucnost nízkouhlíkového hospodářství. Výrobci plochého skla hrají prostřednictvím svých produktů, výzkumu, výrobních činností a metod udržitelnosti aktivní roli ve formování evropské budoucnosti v konkurenceschopném nízkouhlíkovém hospodářství. V březnu 2011 zveřejnila Evropská komise dokument Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství. Tento plán obsahuje kroky, které by měly jednotlivé sektory (průmysl, doprava, stavebnictví, zemědělství apod.) v následujících letech podniknout, aby dosáhly cílů stanovených pro rok Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství předcházela rozsáhlá diskuze. Vzhledem k tomu, že tento plán určuje směr, kterým se Evropa v příštích letech vydá, vyžaduje splnění těchto cílů spolupráci všech zainteresovaných stran. Evropští producenti plochého skla se chtějí aktivně podílet na splnění evropských cílů, zejména pak na transformaci na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství. Z toho důvodu je představena nejen vize našeho oboru, ale také způsob, jakým zajistíme Výkonnost, Udržitelnost a Maximální využití výrobních kapacit. Naším cílem není diskutovat o obsahu zprávy Evropské komise, ani se detailně vyjadřovat k jednotlivým stanoviskům legislativy EU, ale spíše vysvětlit vizi našeho průmyslu, které může být dosaženo, pokud se vytvoří odpovídající regulační prostředí. Těšíme se na práci se všemi zúčastněnými stranami, které sdílí naše přesvědčení, že výrobci plochého skla hrají prostřednictvím svých produktů, výzkumu, výrobních činností a metod udržitelnosti aktivní roli ve formování evropské budoucnosti - konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomiky. Bertrand Cazes generální tajemník Glass for Europe 3

4 4

5 OBSAH Vize výrobců plochého skla o nízkouhlíkovém hospodářství 6 Výrobky z plochého skla nabízejí energeticky efektivní řešení 8 Výrobci plochého skla a jejich příspěvek ke konkurenceschopnému nízkouhlíkovému hospodářství 10 Výkonnost 12 Poskytnout Evropě čistou energii a úsporné produkty 13 Zajistit, že naše výrobky zaručují nejvyšší výkon s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku 15 Udržovat vedoucí pozici ve výzkumu a vývoji 16 Zajistit udržitelnost u všech výrobních činností a produktů 18 Realizovat výrobu zodpovědně a v souladu s přírodou 19 Recyklovat a přispět k efektivnímu využívání zdrojů EU 21 Budovat vědomí udržitelnosti podle hodnotového řetězce 22 Investovat do moderních výrobních kapacit s cílem uspokojit evropskou tržní poptávku 26 Zabezpečit, aby evropský sklářský trh byl přednostně zásobován evropskými producenty 27 Investovat do zlepšení všech evropských podniků s nejlépe dostupnými metodami 28 Zajistit, aby konkurenceschopnost našeho evropského působení neustále rostla a vytvářely se nové pracovní příležitosti v EU 29 5

6 VIZE VÝROBCŮ PLOCHÉHO SKLA O NÍZKOUHLÍKOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 1. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Do roku 2050 by se emise CO 2 měly snížit o 90 % V současnosti spotřebují budovy více než 40 % energie a vyprodukují 36 % emisí CO 2 v Evropě. 1 Představují tak největší světové emitory CO 2, ale zároveň jsou i sektorem, kde je možné realizovat největší úspory. Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství vypracovaný Evropskou komisí předpokládá, že je nutné snížit obsah emisí CO 2 u budov o 90 %. Studie ukázaly, že tento cíl je realizovatelný, protože už existují požadované technologie, včetně vysoce izolačního skla, které umožňuje dosáhnout pozitivní energetické bilance budov. Studie instituce BPIE Evropské budovy pod mikroskopem 2 dokonce jasně definovala způsob, jak tohoto cíle dosáhnout s minimálními náklady a nejrychlejší návratností investice. Avšak pokud chce EU dosáhnout konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství a do roku 2050 docílit budov s téměř nulovou spotřebou energie, musí zainvestovat i do modernizace stávajících budov. 2. Ekologičtější vozidla Udržitelnou mobilitu musí pohánět rychlejší rozvoj technologií Dopravní prostředky a zejména silniční vozidla jsou hlavní zdrojem emisí CO 2. Je proto zcela zásadní, aby automobilový průmysl využil všech technologických pokroků, díky kterým se vozidla stanou energeticky efektivnější. Kromě zvýšení účinnosti samotných automobilů je také možné využít nové materiálové technologie (např. sklo). Výzkum a vývoj v těchto oblastech musí být prioritou a průmysl by měl aktivně podporovat zavádění nových produktů. V delším časovém horizontu bude možné do elektrických vozidel integrovat zdroje obnovitelné energie a postupně instalovat fotovoltaické buňky do prosklených střech některých hybridních automobilů. Nové materiálové technologie (např. sklo) významně přispívají k ekologičtějším vozidlům Pokud chce EU dosáhnout konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství, musí zainvestovat do modernizace stávajících budov. 1 Zdroj: EUROSTAT 2 BPIE Evropské budovy pod mikroskopem říjen

7 Výrobci plochého skla podporují cíl vytvořit z Evropy konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku v co nejkratším možném termínu. Ve skutečnosti však panuje přesvědčení, že by se k cíli snížit emise CO 2 do roku 2050 měly připojit všechny sektory ekonomiky. Průmysl specializující se na výrobu plochého skla vychází z plánu konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství 1 a uplatňuje svoji vizi ve čtyřech sektorech ekonomiky, kde působí, což vyžaduje maximální úsilí a mobilizaci celého oboru. 3. Obnovitelná energie pro Evropu V roce 2050 by téměř všechna elektřina v EU měla pocházet z nízkouhlíkového hospodářství. Cílem je postupná elektrifikace evropského hospodářství a redukce spotřeby fosilních paliv, samozřejmě pokud to daná technologie umožňuje. Pouze elektřina pocházející z nízkouhlíkových zdrojů (zejména obnovitelné zdroje) povede ke snižování emisí CO 2 a fotovoltaická technologie hraje v této změně ústřední roli. Může být v hojné míře využita v solárních elektrárnách a v omezené míře např. ve fotovoltaických panelech na střechách. Stále častěji se fotovoltaické panely objevují na stavebních fasádách, které umožňují odvádět přebytečnou energii do elektrické sítě. Ve všech výše uvedených případech představuje sklo ideální základ pro výrobu a rozvod elektřiny v modulech. Díky využití inteligentních sítí a celkovému technologickému pokroku se dá předpokládat, že do roku 2050 bude téměř všechna evropská elektřina pocházet z nízkouhlíkového hospodářství a obnovitelných zdrojů. Sklo představuje ideální základ pro výrobu a rozvod elektřiny ve fotovoltaických modulech. 4. Ekologický základ průmyslové výroby Evropa by měla využívat ty nejúčinnější energetické postupy. Nízkouhlíkové hospodářství bude fungovat jen za předpokladu, že silná a konkurenceschopná průmyslová základna bude podporovat tento cíl a bude vyrábět nové produkty sloužící k modernizaci budov, výrobě elektřiny nebo zhotovení nových typů dopravních prostředků. Níže jsou uvedeny důvody, proč tyto výrobky musejí pocházet ze zemí EU: vyhnout se CO 2 a energii, které jsou již obsažené v dovážených výrobcích zajistit, aby si evropský průmysl udržel svoji vedoucí pozici na poli technologického rozvoje poskytnout pracovní příležitosti, výrobu a ekonomický růst Možnost snížit obsah průmyslových emisí CO 2 se odvíjí od typu průmyslu, technologických postupů a druhů vyrobených produktů. Na rozdíl od jiných odvětví, kde úspory energie mohou sloužit jako vhodný ukazatel, otázka energetické výkonnosti (energie na jednotku výstupu) musí být implementována do ústřední koncepce EU, aby se zabránilo případnému zpomalování růstu průmyslové výroby. Zajistit maximální využití energeticky nejefektivnějších výrobních procesů představuje nejen vizi, ale také povinnost výrobců plochého skla v EU.

8 VÝROBKY Z PLOCHÉHO SKLA NABÍZEJÍ ENERGETICKY EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ Evropští výrobci plochého skla jsou připraveni nabídnout řešení, které by umožnilo EU dosáhnout svého cíle v oblasti konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství. Toto řešení spočívá v samotné produkci a je zcela zásadní pro snížení spotřeby energie a emisí CO 2. Optimální plocha zasklení je pro energetickou bilanci budov zcela zásadní Sklo je jedinečné mezi všemi stavebními materiály v tom smyslu, že je schopné propustit denní světlo, čímž se snižuje potřeba umělého osvětlení. Dále umožňuje přenášet sluneční teplo do interiéru budov, takže okna mohou aktivně přispívat k energetické výkonnosti budov. Proto není divu, že mnoho architektů, specializujících se na budovy s nízkou spotřebou energie, dává přednost velkým zaskleným plochám. Interiéry tohoto typu také poskytují svým uživatelům zvýšený komfort, produktivitu a zdraví. institut TNO odhaduje, že by mohlo být ušetřeno více než 100 miliónů tun oxidu uhličitého, kdyby byly tyto povrchy nahrazeny moderním zasklením, 4 což představuje více než třetinu z 20 % ušetřené energie EU pro rok Je tedy zřejmé, že Evropa musí zásadně vylepšit zasklívání budov, pokud chce dosáhnout cílů nízkouhlíkového hospodářství. V oblasti skla určeného pro stavebnictví se již naskytlo řešení: na trhu jsou dostupná vysoce účinná skla, která se používají pro stavby s téměř nulovou spotřebou energie. Cílem pro rok 2050 je zajistit, aby tato skla společnost využívala v maximální možné míře. Typy zasklení v EU Díky vývoji sklářských technologií určených pro zasklení se vyvinuly jedinečné charakteristiky. Izolační dvojsklo i trojsklo je složeno alespoň z jedné tabule skla s velice jemným průhledným povlakem, který zvyšuje izolační vlastnosti okna. Tyto nízkoemisivní povlaky pomáhají v zimních měsících udržovat teplo uvnitř budovy. V teplém klimatu nebo v klimatizovaných budovách je těmto povlaků přisuzována schopnost sluneční regulace, která umožňuje slunečnímu svitu projít oknem nebo fasádou a zároveň odrážet velkou část slunečního tepla, takže interiér budovy zůstává světlý, ale mnohem chladnější v porovnání s normálním sklem. V evropském stavebnictví je 85 % zasklených ploch s nedostatečným zasklením. 3 Nizozemský vědecký 3 TNO Stavebnictví a geověda Distribuce zasklení budov v EU TNO zpráva TNO-60-DTM únor TNO Stavebnictví a geověda Potenciální dopad nízkoemisivního zasklívání na spotřebu energie a emisí CO 2 v Evropě TNO zpráva 2008-D-R1240/B listopad 2008.

9 Technologie skla se neustále vyvíjí s cílem zefektivnit využití solární energie Sklářské technologie nabízí nové možnosti pro solární energii Sklo hraje při tvorbě solární energie důležitou roli. Používá se ve fotovoltaických modulech a termálních solárních panelech, které vyrábějí elektřinu a teplou vodu. Doposud se skleněné povrchy používaly na ochranu panelů a modulů od vnějších vlivů a umožňovaly slunečnímu světlu proniknout do tepelných kolektorů nebo aktivovat fotovoltaické buňky. Technologie skla se neustále vyvíjí s cílem zlepšit efektivnost solární energie. Například extra čiré sklo s antireflexním povlakem umožňuje do modulu propouštět více slunečního světla. Sklo s povlakem v modulu může nyní sloužit k vedení vyrobené elektřiny mimo moduly. Vyrábí se také v různých tvarech a barvách, což umožňuje větší flexibilitu při začlenění do návrhu budov. Výrobci plochého skla neustále reagují na výkonnostní požadavky v oblasti solárního energetického průmyslu. Využívají mj. znalosti ze stavebnictví s cílem zajistit trvalá řešení pro rozvoj fotovoltaických staveb. Inovativní, ekologická a dopravně-bezpečná řešení Sklo se podílí na vývoji ekologičtějších vozů různými způsoby. Díky vývoji komponentů z lehčího skla (čelní, boční a zadní skla automobilů) lze snížit energetickou náročnost a emise oxidu uhličitého. 5 Sklářský průmysl si ovšem klade za cíl snížit váhu těchto komponentů, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti pro cestující, a snížit nutnost náhrady za těžší materiály pro zajištění strukturální integrity automobilů. Díky novým technologiím klesla hmotnost skla v osobních automobilech pod 3 % a zároveň se zvětšil povrch skleněných povrchů, který je v souladu s novými aerodynamickými návrhy. Automobilové sklo také využívá pro snížení spotřeby paliva technologie skla s povlakem. Zasklení s protisluneční pomáhají minimalizovat přístup slunečního tepla do interiéru vozů a tím výrazně omezují potřebu klimatizace nutné k udržení vhodné teploty uvnitř automobilu. V případě elektrických automobilů může zasklení hrát ještě důležitější roli. Snížení spotřeby energie u komfortního vybavení (tj. které neslouží k tomu, aby pohánělo automobil) napomáhá k prodloužení dojezdu elektrických vozů. Omezená výdrž baterií při extrémním zatížení vyžaduje použití lehkých skel s vylepšenými tepelnými vlastnostmi, které může představovat podstatný rozdíl v dojezdu mezi jednotlivými dobitími. S rostoucím počtem elektrických a hybridních automobilů je pravděpodobné, že skleněné komponenty vozidel budou více využívat technologie solárních jednotek. Udržitelná mobilita představuje intenzivní technologii a vyžaduje cílené zlepšení ve všech oblastech. Výrobci plochého skla mají připravená řešení, která aktivně přispějí k ekologičtějším automobilům a dalším způsobům dopravy jako jsou vlaky, tramvaje a autobusy, které rovněž využívají sklo. Do roku 2050 by se mělo využití automobilového skla pro pohon automobilu stát realitou každodenního života. 5 Předpokládá se, že pokud se sníží hmotnost rodinného vozu o 10 kg, sníží se jeho emise CO 2 o 0,8 g/km.

10 Výrobci plochého skla a jejich příspěvek ke konkurenceschopnému nízkouhlíkovému hospodářství Výrobky ze skla umožňují celou řadu způsobů, jak snížit emise oxidu uhličitého, přičemž v našem průmyslu je důležité plně využít potenciál konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství. Za tímto účelem stanovuje průmysl plochého skla následující cíle - výkonnost, udržitelnost a maximální využití výrobní kapacit potřebných pro evropskou nízkouhlíkovou budoucnost. Výše uvedené cíle nejsou ovšem pouze prázdným mottem. Představují tři základní přínosy plochého skla, které působí jako hlavní směrnice pro tento průmysl, jenž se spolupodílí na realizaci vize EU pro rok Je také nutné vzít v potaz nejen samotné výrobky, ale i výrobní postupy sklářského průmyslu, což jasně dokazuje úmysl výrobců produkovat kvalitní výrobky, které budou utvářet budoucnost Evropy. Splnění těchto cílů představuje pro průmysl velkou výzvu, zejména potom pro výrobu plochého skla. Je zřejmé, že regulační prostředí bude mít silný vliv na realizaci a termín dosažení těchto cílů. Proto doufáme, že evropské orgány budou naše úsilí podporovat prostřednictvím vhodných vládních opatření. Výkonnost, udržitelnost a maximální využití výrobní kapacit pro evropskou nízkouhlíkovou budoucnost.

11 Asociace Glass for Europe a její členové se zavazují k aktivní účasti v následujících oblastech s cílem formovat v EU konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku. Zajistit výkonnost Poskytnout Evropě čistou energii a úsporné produkty Zajistit, že naše výrobky zaručují nejvyšší výkon s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku Udržovat vedoucí pozici ve výzkumu a vývoji Zajistit udržitelnost u všech výrobních činností a produktů Realizovat výrobu zodpovědně a v souladu s životním prostředím Recyklovat a přispět k efektivnímu využívání zdrojů EU Budovat vědomí udržitelnosti podle hodnotového řetězce Investovat do moderních výrobních kapacit s cílem uspokojit evropskou tržní poptávku Zabezpečit, aby evropský sklářský trh byl přednostně zásobován evropskými producenty Investovat do zlepšení všech evropských závodů na úroveň nejlepších dostupných technik. Zajistit, aby konkurenceschopnost našeho evropského působení neustále rostla a vytvářela nové pracovní příležitosti v EU 11

12 12

13 Náš průmysl se může pyšnit tím, že v průběhu životního cyklu jsou sklářské výrobky schopny ušetřit energii. 1. Poskytovat Evropě čistou energii a výrobky minimalizující spotřebu CO 2 Výrobky z plochého skla jsou zásadní pro dosažení cílů evropské nízkouhlíkové politiky, což je způsobeno především skutečností, že sklářské výrobky pomáhají šetřit energii a spotřebitelé si jejich význam uvědomují čím dál častěji. Například Evropská komise ve svém nedávno publikovaném akčním plánu pro energetickou účinnost uvedla, že by měla být přijata opatření, která by podpořila příjem efektivních stavebních komponentů, například... okna. 6 Na podnět evropských úřadů dochází k realizaci opatření, která podporují příjem energeticky efektivních technologií, přičemž všechna tato opatření mají přímý či nepřímý vliv na použití energeticky efektivního stavebního skla. Podle aktualizované směrnice o energetické náročnosti budov budou do roku 2020 muset všechny nové stavby dosáhnout téměř nulové spotřeby energie a všechny rekonstruované stavby by měly docílit nákladověoptimálních limitů, což obnáší nutnost energeticky efektivního zasklení. Po rozšíření směrnice energetického štítkování produktů se zvažuje evropské schéma energetického označení (štítkování) i pro okna. Celá řada národních akčních plánů pro energetickou účinnost (NEEAPS) umožňuje spotřebitelům výměnu standardního izolačního zasklení za energeticky účinnější zasklení za zvýhodněných ekonomických a fiskálních podmínek. Směrnice energetické účinnosti zavádí povinnost energetických úspor pro podniky a požadavky související s rekonstrukcí veřejných budov v jednotlivých členských státech. Výše uvedená opatření jsou celkem logická, pokud zvážíme vysokou úroveň výkonnosti při výrobě inovativních výrobků z plochého skla, které uspokojují potřeby naší moderní společnosti. Zdaleka nejdůležitější je ovšem skutečnost, že firmy dokáží vyrábět produkty, které jsou schopny v průběhu životního cyklu ušetřit energii. 6 Evropská komise Plán energetické účinnosti COM (2011) 109 konec 8. března

14 30 až 120x vyšší úspora emisí CO 2 Produkt dosáhne ideálního výkonu, pokud během doby svého používání ušetří více oxidu uhličitého, než kolik ho bylo potřeba na jeho výrobu. Ze studií inventarizačních analýz životního cyklu vyplynul význam uhlíku při energeticky efektivním zasklívání. Obsah uhlíku měl souvislost s úsporami CO 2, které byly výsledkem výměny jednoduchého zasklení za energeticky efektivnější izolační dvojsklo, což jasně dokazuje, že stavební sklářské výrobky představují výraznou úsporu energie. Propočty například ukazují, že obsah CO 2 vytvořený energeticky efektivním izolačním dvojsklem v průběhu celého životního cyklu je stejný jako jeho energetická úspora za 3-10 měsíců v porovnání s budovou, která má jednoduché zasklení (kratší doba návratnosti) nebo skla bez povlaku (delší doba návratnosti). Musíme si ovšem také uvědomit fakt, že doba návratnosti závisí mj. na skladbě zdrojů energie v jednotlivých zemích a potřebách vytápění. Návratnost investice je obvykle delší (cca měsíců), pokud je výrobek instalován v budově nacházející se v teplém podnebí, např. na jihu Evropy. Použití izolačního trojskla umožňuje ještě výraznější úspory CO 2. Například pokud by nové stavby ve střední a severní Evropě byly zaskleny izolačním trojsklem, emise oxidu uhličitého by se do roku 2020 snížily o 10 mil. tun ročně. 7 Tyto dodatečné úspory výrazně převyšují množství emisí, které vzniknou při výrobě tohoto izolačního trojskla. Výše zmíněné doby návratnosti jsou velice krátké, pokud zvážíme délku celého životního cyklu a průměrnou délku životnosti oken v obytných domech, která je kolem 30 let. Při porovnání celkového dopadu CO 2 jednoduchého skla a energeticky efektivního izolačního dvojskla je úspora izolačního dvojskla 30 až 120x větší. 8 Celkový ekvivalent vzniklého CO 2 v průběhu celého životního cyklu izolačního dvojskla je stejný, jako jeho energetická úspora za 3-10 měsíců. Pokud chtějí výrobci plochého skla poskytovat úsporné produkty, musí brát v potaz jejich životní cyklus. Je nutné nadále zvyšovat výkonnost produktů a snižovat jejich stopu. Obdobné postupy se budou uplatňovat i v ostatních oborech (automobilový průmysl, doprava a solární průmysl). 7 TNO Stavebnictví a geověda Distribuce zasklení budov v EU TNO zpráva TNO-60-DTM únor Mezi parametry, které mají vliv na výpočet chybí číslo o obsahu CO2. Řada studií životního cyklu izolačního skla (LCA) uvádí rozdílná čísla. Asociace Glass for Europe testovala výpočty na základě různých dat (z databází LCA, data o vlivu činnosti organizace na životní prostředí v jednotlivých zemích atd.). 14

15 2. Zajistit, že naše výrobky zaručují nejvyšší možný výkon s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku Evropská vize konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství pro výrobu plochého skla se neomezuje pouze na energii a ochranu klimatu. Evropská společnost roku 2050 bude neustále vyžadovat nejvyšší možný výkon produktů s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku. Výrobky z plochého skla jsou součástí našeho každodenního života. Neustále se na ně díváme, skrz ně také pozorujeme okolní svět, jsou součástí prostředí, ve kterém žijeme a pohybujeme se. Bezpečnost, spolehlivost a pohodlí zůstanou nadále hlavními ukazateli výkonnosti našeho průmyslu, ať už v oblasti stavebnictví, automobilového průmyslu či dopravy. Jsme přesvědčeni, že konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství představuje hnací sílu pro nadcházející technologické období. Vzhledem k postupnému začleňování fotovoltaických jednotek do skel určených pro stavební a automobilový průmysl bude využití výrobků z plochého skla s největší pravděpodobností pokračovat i nadále. Inovace výrobků z plochého skla nabízí řadu nových možností, zejména díky vývoji dotykové technologie a pokroku v informačních technologiích. Prostor pro evropské inovátory je tedy obrovský. Bezpečnost a spolehlivost autoskel na prvním místě Sklo automobilu je navrženo tak, aby vydrželo po celou dobu životnosti vozidla - musí vydržet různé povětrnostní podmínky, běžné opotřebování, používání stěračů, aniž by došlo k jeho poškrábání atd. Zároveň však musí splňovat bezpečnostní a kvalitativní požadavky pro případ nehody. V dnešní době je bezpečnost vozidel zajištěna dvěma typy zasklení: tepelně tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním sklem. Oba druhy skel mohou být použity zejména pro boční okna automobilů a poskytují vyšší úroveň bezpečnosti a pohodlí cestujících tím, že zvyšují odolnost proti nárazu a ochranu proti krádeži. Vrstvené bezpečnostní sklo při nehodě popraská a zároveň absorbuje velkou část energie nárazu. Rozbité střepy zůstanou přichyceny k plastové mezivrstvě a tak se sklo nevysype a zůstává po celou dobu v rámu. Cestující jsou tak chráněni. Sklo také umožňuje lidem zraněným při nehodě snadný únik z havarovaného vozu. Vrstvené bezpečnostní sklo nejen odpovídá bezpečnostním nárokům, ale také pomáhá snižovat hmotnost vozu a zlepšuje teplotní podmínky s cílem redukovat spotřebu energie. V předvečer nové technologické éry se evropští producenti plochého skla snaží zajistit nejvyšší možnou výkonnost produktů se všemi relevantními vlastnostmi. Lidé v našem průmyslu se budou nadále snažit hledat nová užití pro sklo splňující vysoké požadavky naší společnosti a které není vyvinuto na úkor vysoké energetické náročnosti a spotřeby CO 2. 15

16 3. Udržovat vedoucí roli v oblasti výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj nových výrobků ze skla, které splňují požadavky na snížení emisí CO 2, je pro sklářský průmysl prioritou. Členové asociace Glass for Europe utratí v oblasti V&V stovky milionů eur ročně. Investice směřují do všech aspektů sklářských technologií, od vývoje nových produktů po nové funkce produktů, které snižují dopad výrobního zařízení na životní prostředí. Snaha vyvíjet špičkové produkty pro stavební, automobilový a solární průmysl znamená hledat nové způsoby, jak nadále zlepšovat výkonnost produktů z plochého skla. Výzkum se orientuje na různé oblasti jako např.: zvýšení izolačních vlastností a ochrany proti slunečnímu záření skel pro automobilový a stavební průmysl zvýšení požární odolnosti a ochrany zlepšení komfortních, estetických a protihlukových vlastností snížení hmotnosti autoskel a současně zvýšení bezpečnostního standardu vývoj produktů obsahující fotovoltaické jednotky pro pohon elektrických vozidel posílení antireflexních vlastností HIGH- LIGHT transmisního skla pro vytvoření solární energie Vzhledem k tomu, že se výrobci plochého skla zavázali, že představí na evropském trhu inovativní a užitečná řešení, dochází k vývoji nových funkcí a aplikací (např. technologie OLED). Kvůli návratnosti investic a vytvoření přidané hodnoty pro evropský trh je absolutně nezbytné zabezpečit, aby tyto inovativní produkty mohly přijít na trh co nejdříve. Energetická efektivnost a udržitelnost jsou pro úspěch inovace klíčovými ukazateli, a proto by evropské orgány měly zajistit příslušné legislativní nástroje (např. energetické štítkování, ekoštítkování a ekodesign) s cílem co nejrychleji odměnit snahy V&V. Minimalizace výroby produktů mající negativní dopad na životní prostředí se promítá také do V&V. Například v automobilovém průmyslu se vynakládají miliony eur na vývoj alternativních řešení pro olověné spoje v anténách. Zvláštní pozornost se také věnuje vývoji produktů, které zaručují recyklovatelnost. V neposlední řadě je nutné dodat, že díky pokrokům ve V&V je použití plochého skla ještě ekologičtější a v budoucnu bude také pokračovat vývoj v oblasti sklářských pecí. Technologie OLED a skleněné substráty: nová forma osvětlení Organické elektroluminiscenční diody (OLED) vyzařují světlo a v porovnání s dnešními světelnými technologiemi nabízejí vyšší energetickou účinnost. Vrstva organického materiálu může být snadno nanesena na skleněný substrát, což přináší výhodu v podobě plně recyklovatelného materiálu, který je integrován do návrhu a maximalizuje životnost zařízení s OLED. Tato technologie umožní najít nové způsoby, jak zajistit umělé osvětlení v budovách, kde je přístup denního světla do interiéru omezen z důvodu zasklení. Navíc jakýkoliv skleněný povrch může být zdrojem umělého osvětlení, které působí čistým a teplým dojmem, zároveň má však nižší spotřebu energie než současné technologie. Výkonnost v oblasti výzkumu a vývoje plochého skla je výchozím předpokladem pro přechod evropské produkce na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství. Evropští producenti jsou nadále budou silným partnerem pro vývojová centra a investory, především díky vysoce kvalifikované pracovní síle, tradici a špičkovým V&V centrům. 16

17 RÁMEC PODPORY SPOLEČENSTVÍ (RPS) Aby mohl být konkretizován plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, je nutné stanovit předběžné cíle energetické efektivnosti pro stavební a automobilový průmysl pro roky 2020, 2030 a 2040 a zavést rozsáhlé monitorovací systémy. Je nezbytné zajistit dlouhodobý rámec, který by umožnil průmyslu plánovat výrobu a investice. Kromě podpory projektů V&V musí Evropa také zajistit, že rozvíjející se obory budou mít z investic do výzkumu a aktivního přispívání k cílům nízkouhlíkového hospodářství zasloužený přínos. Bez ohledu na to, jestli se jedná o dopravu, stavebnictví či solární průmysl, EU musí zajistit rychlou a pravidelnou aktualizaci své výrobní politiky, aby daná opatření přispívala k produkci nejmodernějších výrobků. Je nutné zabezpečit nástroje (např. energetické štítkování, ekoštítkování, kritéria veřejných zakázek v oblasti ekologie atd.), které budou schopné větší flexibility. Koncept energie a zdrojů obsažených v izolačních produktech je třeba nahradit skutečnou analýzou životního cyklu produktů. Je nutné zvážit úsporný potenciál produktu v průběhu jeho užívání, k čemuž je nutné vytvořit spolehlivou a komplexní metodologii. Evropa by měla posílit svou politiku na podporu renovace budov konkrétními legislativními nástroji a rozsáhlejší implementací stávajících nástrojů, jako je např. směrnice o energetické náročnosti budov. EU musí uvolnit mnohem více finančních prostředků, aby byla schopna ztrojnásobit počet budov, které projdou rozsáhlou rekonstrukcí a pomohou uchovat naše kulturní dědictví Evropa musí zajistit správné fungování jednotného trhu, aby se zabránilo opožděnému vstupu na trh v důsledku případných překážek jednotlivých států. Za tímto účelem musí evropské orgány zabezpečit, že se zasadí o přísnější evropské a/nebo mezinárodní standardy pro sklářské výrobky. 17

18 Zajistit udržitelnost u všech výrobních činností a produktů 18

19 Vyrábět udržitelným způsobem znamená mnohem více než ohled na životní prostředí. Vyrábět udržitelným způsobem také znamená minimalizovat všechny dopady na prostředí tím, že se například sníží spotřeba základních surovin a nebezpečných látek. Je také nutné zabezpečit nejvyšší možnou míru bezpečnosti práce a informovat účastníky dodavatelského řetězce o zodpovědném používání produktu. 1. Vyrábět odpovědně a v souladu s životním prostředím Jeden z největších ekologických dopadů u výroby plochého skla je spojován se spotřebou energie (tento dopad je probírán samostatně na stránce č. 28). Výrobci se již zavázali, že sníží ekologický dopad svých výrobků a výrobních zařízení. Pokud se podaří výrazněji omezit velikost dopadu na životní prostředí, je to právě díky úsilí výrobců. V současnosti je většina zařízení na výrobu plochého skla certifikována normou ISO a/nebo EMAS, celoevropským systémem environmentálního řízení a auditu atd., což dokládá komplexnost systémů environmentálního managementu, které jsou v průmyslu implementovány. Tyto systémy zahrnují celou řadu aspektů, viz text níže. Prioritním cílem je omezit používání nebezpečných látek a zejména pak látek, které jsou klasifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Pro určité specifické výrobky ze skla se tyto nebezpečné látky při výrobních procesu používat musí. Někdy ovšem není možné použití nebezpečných látek zcela vyloučit a to i navzdory rozsáhlému výzkumu (např. ve specifických případech u solárního skla). Výrobci se zavázali, že sníží ekologický dopad svých výrobků a výrobních zařízení. Jak snížit dopad sklářské výroby na životní prostředí: Emise do ovzduší: Kromě snížení emisí oxidu uhličitého je dalším cílem výrobců skla snížit emise oxidů dusíku, síry a chlorovodíku. Sklářský průmysl má před sebou nelehký úkol dosáhnout dalšího snížení emisí a zároveň se vyhnout potenciálně negativním vlivům, protože některé výrobní postupy mohou ovlivnit emise dalších škodlivin. V posledních 20 letech byly do továren nainstalovány prachové filtry a podobná zařízení, což pomohlo množství emisí výrazně snížit. Spotřeba vody: Při výrobě plochého skla je užití vody relativně omezené a většinou souvisí s chlazením výrobního zařízení. Z tohoto důvodu se voda pro chlazení používá v uzavřené smyčce. Cílem je snížit spotřebu vody a umožnit její opakované využití. V případě, že voda přijde do kontaktu s potenciálními škodlivinami, je nutné zvážit instalaci čistícího zařízení. Odpadové hospodářství: Při výrobě plochého skla se vyprodukuje relativně malé množství odpadu, který je navíc z 90 % nezávadný. Firmy se i nadále snaží redukovat množství odpadu a zajistit recyklaci zbylého odpadu. Doprava: Pokud to daná situace umožní, výrobci upřednostňují základní suroviny od místních dodavatelů a snaží se najít alternativní řešení k silniční dopravní v podobě lodní a železniční přepravy. Balení: Přeprava skla si vyžaduje speciálně upravená zařízení. V dnešní době převažují ocelové podstavce, které se dají opakovaně použít. V případě, že je potřeba zajistit přepravu v dřevěných obalech, firmy dávají přednost dřevu pocházející z certifikovaných zdrojů. 19

20 Výrobci plochého skla budou i nadále hledat možnosti, jak nahradit nebezpečné látky. Na základě nařízení REACH je sklo tzv. UVCB látkou (látka s neznámým nebo proměnlivým složením), která zpravidla nepodléhá registraci. 9 V případě produktů určených pro trh se výrobci budou snažit o minimalizaci obsahu nebezpečných látek. Pokud ovšem k jejich použití dojde, musí firmy zajistit, aby se tyto látky nedostaly do půdy, ovzduší či vodního prostředí. Zodpovědná výroba také vyžaduje, aby byla lidem na pracovišti zaručena nejvyšší možná míra bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že sklo se vyrábí z oxidu křemičitého, je nutné zajistit, aby pracovníci nevdechovali jemné částice prachu. V minulosti byla například přijata opatření na snížení rizika a tzv. uzavřené systémy, které mají za cíl snížit škodlivý účinek prachu na pracovníky. Navíc zde existuje možnost přijmout další kolektivní nebo individuální ochranná opatření a pracovníci podstupují pravidelné lékařské prohlídky. Sklářský průmysl specializující se na výrobu plochého skla je signatářem dohody NEPSI (Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují) s cílem nadále uplatňovat nejlepší možné techniky ve spolupráci s odborovými svazy. Evropští výrobci plochého skla se budou nadále snažit, aby jejich výrobní závody využívaly nejmodernější systémy řízení a dosáhly tím zlepšení v oblasti životního prostředí. Díky tomu se budou v průmyslu uplatňovat nejlepší dostupné techniky. Více informací lze získat z dokumentu BREF (referenční dokument o nejlepších dostupných technikách), který se řídí směrnicí o průmyslových emisích. 9 Podle nařízení REACH je sklo látkou s neznámým a proměnlivým složením. Sklo ovšem není směs. Jednotlivé suroviny se během výrobního procesu zcela spotřebují a v nově vytvořené látce již nejsou přítomny. 20

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO 3. 2. Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, chrání solární životní faktor prostředí. umožňuje využití tepelných zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. planibel Tri Pasivní sklo pro aktivní život

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ANTI-FOG. užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova

ANTI-FOG. užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím. Vysoce výkonné zasklení zvyšuje

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC ŠKÁLA skel Planibel Low-E Nízkoemisivní skla PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: ŠKÁLA SKEL s nízkou emisivitou Škála nízkoemisivních skel společnosti AGC Glass Europe (*) je charakterizována nejen svou nejširší

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita Fenoménem rozvoje tzv. čistého automobilismu, tedy dopravy bez okamžitých emisí. Samotná myšlenka rozvoje tohoto typu osobní dopravy - elektrický motor poháněný

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů Skla pro tepelnou izolaci Tepelně-izolační skla do rezidenčních budov a rodinných domů IPLUS 2 AGC Glass Europe představuje Německo IPLUS LST 3 komplexní škálu výrobků pro tepelnou izolaci IPLUS Zlepšení

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

IPLUS Anti-Fog. viditelně lepší

IPLUS Anti-Fog. viditelně lepší IPLUS Anti-Fog viditelně lepší ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více