VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU"

Transkript

1 VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

2 Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Tento dokument byl vytvořen asociací Glass for Europe. I přes veškerou snahu zajistit přesnost informací neručí asociace Glass for Europe za chyby nebo opomenutí v textu. Obrázky byly poskytnuty členy asociace Glass for Europe. 2

3 Předmluva generálního tajemníka V současnosti se výrobci plochého skla snaží maximalizovat svůj přínos s cílem naplnit ambice Evropské unie pro rok ( ) Náš průmysl si stanovuje za cíl výkonnost, udržitelnost a maximální využití výrobních kapacit, které jsou nutným předpokladem pro evropskou budoucnost nízkouhlíkového hospodářství. Výrobci plochého skla hrají prostřednictvím svých produktů, výzkumu, výrobních činností a metod udržitelnosti aktivní roli ve formování evropské budoucnosti v konkurenceschopném nízkouhlíkovém hospodářství. V březnu 2011 zveřejnila Evropská komise dokument Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství. Tento plán obsahuje kroky, které by měly jednotlivé sektory (průmysl, doprava, stavebnictví, zemědělství apod.) v následujících letech podniknout, aby dosáhly cílů stanovených pro rok Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství předcházela rozsáhlá diskuze. Vzhledem k tomu, že tento plán určuje směr, kterým se Evropa v příštích letech vydá, vyžaduje splnění těchto cílů spolupráci všech zainteresovaných stran. Evropští producenti plochého skla se chtějí aktivně podílet na splnění evropských cílů, zejména pak na transformaci na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství. Z toho důvodu je představena nejen vize našeho oboru, ale také způsob, jakým zajistíme Výkonnost, Udržitelnost a Maximální využití výrobních kapacit. Naším cílem není diskutovat o obsahu zprávy Evropské komise, ani se detailně vyjadřovat k jednotlivým stanoviskům legislativy EU, ale spíše vysvětlit vizi našeho průmyslu, které může být dosaženo, pokud se vytvoří odpovídající regulační prostředí. Těšíme se na práci se všemi zúčastněnými stranami, které sdílí naše přesvědčení, že výrobci plochého skla hrají prostřednictvím svých produktů, výzkumu, výrobních činností a metod udržitelnosti aktivní roli ve formování evropské budoucnosti - konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomiky. Bertrand Cazes generální tajemník Glass for Europe 3

4 4

5 OBSAH Vize výrobců plochého skla o nízkouhlíkovém hospodářství 6 Výrobky z plochého skla nabízejí energeticky efektivní řešení 8 Výrobci plochého skla a jejich příspěvek ke konkurenceschopnému nízkouhlíkovému hospodářství 10 Výkonnost 12 Poskytnout Evropě čistou energii a úsporné produkty 13 Zajistit, že naše výrobky zaručují nejvyšší výkon s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku 15 Udržovat vedoucí pozici ve výzkumu a vývoji 16 Zajistit udržitelnost u všech výrobních činností a produktů 18 Realizovat výrobu zodpovědně a v souladu s přírodou 19 Recyklovat a přispět k efektivnímu využívání zdrojů EU 21 Budovat vědomí udržitelnosti podle hodnotového řetězce 22 Investovat do moderních výrobních kapacit s cílem uspokojit evropskou tržní poptávku 26 Zabezpečit, aby evropský sklářský trh byl přednostně zásobován evropskými producenty 27 Investovat do zlepšení všech evropských podniků s nejlépe dostupnými metodami 28 Zajistit, aby konkurenceschopnost našeho evropského působení neustále rostla a vytvářely se nové pracovní příležitosti v EU 29 5

6 VIZE VÝROBCŮ PLOCHÉHO SKLA O NÍZKOUHLÍKOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 1. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Do roku 2050 by se emise CO 2 měly snížit o 90 % V současnosti spotřebují budovy více než 40 % energie a vyprodukují 36 % emisí CO 2 v Evropě. 1 Představují tak největší světové emitory CO 2, ale zároveň jsou i sektorem, kde je možné realizovat největší úspory. Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství vypracovaný Evropskou komisí předpokládá, že je nutné snížit obsah emisí CO 2 u budov o 90 %. Studie ukázaly, že tento cíl je realizovatelný, protože už existují požadované technologie, včetně vysoce izolačního skla, které umožňuje dosáhnout pozitivní energetické bilance budov. Studie instituce BPIE Evropské budovy pod mikroskopem 2 dokonce jasně definovala způsob, jak tohoto cíle dosáhnout s minimálními náklady a nejrychlejší návratností investice. Avšak pokud chce EU dosáhnout konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství a do roku 2050 docílit budov s téměř nulovou spotřebou energie, musí zainvestovat i do modernizace stávajících budov. 2. Ekologičtější vozidla Udržitelnou mobilitu musí pohánět rychlejší rozvoj technologií Dopravní prostředky a zejména silniční vozidla jsou hlavní zdrojem emisí CO 2. Je proto zcela zásadní, aby automobilový průmysl využil všech technologických pokroků, díky kterým se vozidla stanou energeticky efektivnější. Kromě zvýšení účinnosti samotných automobilů je také možné využít nové materiálové technologie (např. sklo). Výzkum a vývoj v těchto oblastech musí být prioritou a průmysl by měl aktivně podporovat zavádění nových produktů. V delším časovém horizontu bude možné do elektrických vozidel integrovat zdroje obnovitelné energie a postupně instalovat fotovoltaické buňky do prosklených střech některých hybridních automobilů. Nové materiálové technologie (např. sklo) významně přispívají k ekologičtějším vozidlům Pokud chce EU dosáhnout konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství, musí zainvestovat do modernizace stávajících budov. 1 Zdroj: EUROSTAT 2 BPIE Evropské budovy pod mikroskopem říjen

7 Výrobci plochého skla podporují cíl vytvořit z Evropy konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku v co nejkratším možném termínu. Ve skutečnosti však panuje přesvědčení, že by se k cíli snížit emise CO 2 do roku 2050 měly připojit všechny sektory ekonomiky. Průmysl specializující se na výrobu plochého skla vychází z plánu konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství 1 a uplatňuje svoji vizi ve čtyřech sektorech ekonomiky, kde působí, což vyžaduje maximální úsilí a mobilizaci celého oboru. 3. Obnovitelná energie pro Evropu V roce 2050 by téměř všechna elektřina v EU měla pocházet z nízkouhlíkového hospodářství. Cílem je postupná elektrifikace evropského hospodářství a redukce spotřeby fosilních paliv, samozřejmě pokud to daná technologie umožňuje. Pouze elektřina pocházející z nízkouhlíkových zdrojů (zejména obnovitelné zdroje) povede ke snižování emisí CO 2 a fotovoltaická technologie hraje v této změně ústřední roli. Může být v hojné míře využita v solárních elektrárnách a v omezené míře např. ve fotovoltaických panelech na střechách. Stále častěji se fotovoltaické panely objevují na stavebních fasádách, které umožňují odvádět přebytečnou energii do elektrické sítě. Ve všech výše uvedených případech představuje sklo ideální základ pro výrobu a rozvod elektřiny v modulech. Díky využití inteligentních sítí a celkovému technologickému pokroku se dá předpokládat, že do roku 2050 bude téměř všechna evropská elektřina pocházet z nízkouhlíkového hospodářství a obnovitelných zdrojů. Sklo představuje ideální základ pro výrobu a rozvod elektřiny ve fotovoltaických modulech. 4. Ekologický základ průmyslové výroby Evropa by měla využívat ty nejúčinnější energetické postupy. Nízkouhlíkové hospodářství bude fungovat jen za předpokladu, že silná a konkurenceschopná průmyslová základna bude podporovat tento cíl a bude vyrábět nové produkty sloužící k modernizaci budov, výrobě elektřiny nebo zhotovení nových typů dopravních prostředků. Níže jsou uvedeny důvody, proč tyto výrobky musejí pocházet ze zemí EU: vyhnout se CO 2 a energii, které jsou již obsažené v dovážených výrobcích zajistit, aby si evropský průmysl udržel svoji vedoucí pozici na poli technologického rozvoje poskytnout pracovní příležitosti, výrobu a ekonomický růst Možnost snížit obsah průmyslových emisí CO 2 se odvíjí od typu průmyslu, technologických postupů a druhů vyrobených produktů. Na rozdíl od jiných odvětví, kde úspory energie mohou sloužit jako vhodný ukazatel, otázka energetické výkonnosti (energie na jednotku výstupu) musí být implementována do ústřední koncepce EU, aby se zabránilo případnému zpomalování růstu průmyslové výroby. Zajistit maximální využití energeticky nejefektivnějších výrobních procesů představuje nejen vizi, ale také povinnost výrobců plochého skla v EU.

8 VÝROBKY Z PLOCHÉHO SKLA NABÍZEJÍ ENERGETICKY EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ Evropští výrobci plochého skla jsou připraveni nabídnout řešení, které by umožnilo EU dosáhnout svého cíle v oblasti konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství. Toto řešení spočívá v samotné produkci a je zcela zásadní pro snížení spotřeby energie a emisí CO 2. Optimální plocha zasklení je pro energetickou bilanci budov zcela zásadní Sklo je jedinečné mezi všemi stavebními materiály v tom smyslu, že je schopné propustit denní světlo, čímž se snižuje potřeba umělého osvětlení. Dále umožňuje přenášet sluneční teplo do interiéru budov, takže okna mohou aktivně přispívat k energetické výkonnosti budov. Proto není divu, že mnoho architektů, specializujících se na budovy s nízkou spotřebou energie, dává přednost velkým zaskleným plochám. Interiéry tohoto typu také poskytují svým uživatelům zvýšený komfort, produktivitu a zdraví. institut TNO odhaduje, že by mohlo být ušetřeno více než 100 miliónů tun oxidu uhličitého, kdyby byly tyto povrchy nahrazeny moderním zasklením, 4 což představuje více než třetinu z 20 % ušetřené energie EU pro rok Je tedy zřejmé, že Evropa musí zásadně vylepšit zasklívání budov, pokud chce dosáhnout cílů nízkouhlíkového hospodářství. V oblasti skla určeného pro stavebnictví se již naskytlo řešení: na trhu jsou dostupná vysoce účinná skla, která se používají pro stavby s téměř nulovou spotřebou energie. Cílem pro rok 2050 je zajistit, aby tato skla společnost využívala v maximální možné míře. Typy zasklení v EU Díky vývoji sklářských technologií určených pro zasklení se vyvinuly jedinečné charakteristiky. Izolační dvojsklo i trojsklo je složeno alespoň z jedné tabule skla s velice jemným průhledným povlakem, který zvyšuje izolační vlastnosti okna. Tyto nízkoemisivní povlaky pomáhají v zimních měsících udržovat teplo uvnitř budovy. V teplém klimatu nebo v klimatizovaných budovách je těmto povlaků přisuzována schopnost sluneční regulace, která umožňuje slunečnímu svitu projít oknem nebo fasádou a zároveň odrážet velkou část slunečního tepla, takže interiér budovy zůstává světlý, ale mnohem chladnější v porovnání s normálním sklem. V evropském stavebnictví je 85 % zasklených ploch s nedostatečným zasklením. 3 Nizozemský vědecký 3 TNO Stavebnictví a geověda Distribuce zasklení budov v EU TNO zpráva TNO-60-DTM únor TNO Stavebnictví a geověda Potenciální dopad nízkoemisivního zasklívání na spotřebu energie a emisí CO 2 v Evropě TNO zpráva 2008-D-R1240/B listopad 2008.

9 Technologie skla se neustále vyvíjí s cílem zefektivnit využití solární energie Sklářské technologie nabízí nové možnosti pro solární energii Sklo hraje při tvorbě solární energie důležitou roli. Používá se ve fotovoltaických modulech a termálních solárních panelech, které vyrábějí elektřinu a teplou vodu. Doposud se skleněné povrchy používaly na ochranu panelů a modulů od vnějších vlivů a umožňovaly slunečnímu světlu proniknout do tepelných kolektorů nebo aktivovat fotovoltaické buňky. Technologie skla se neustále vyvíjí s cílem zlepšit efektivnost solární energie. Například extra čiré sklo s antireflexním povlakem umožňuje do modulu propouštět více slunečního světla. Sklo s povlakem v modulu může nyní sloužit k vedení vyrobené elektřiny mimo moduly. Vyrábí se také v různých tvarech a barvách, což umožňuje větší flexibilitu při začlenění do návrhu budov. Výrobci plochého skla neustále reagují na výkonnostní požadavky v oblasti solárního energetického průmyslu. Využívají mj. znalosti ze stavebnictví s cílem zajistit trvalá řešení pro rozvoj fotovoltaických staveb. Inovativní, ekologická a dopravně-bezpečná řešení Sklo se podílí na vývoji ekologičtějších vozů různými způsoby. Díky vývoji komponentů z lehčího skla (čelní, boční a zadní skla automobilů) lze snížit energetickou náročnost a emise oxidu uhličitého. 5 Sklářský průmysl si ovšem klade za cíl snížit váhu těchto komponentů, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti pro cestující, a snížit nutnost náhrady za těžší materiály pro zajištění strukturální integrity automobilů. Díky novým technologiím klesla hmotnost skla v osobních automobilech pod 3 % a zároveň se zvětšil povrch skleněných povrchů, který je v souladu s novými aerodynamickými návrhy. Automobilové sklo také využívá pro snížení spotřeby paliva technologie skla s povlakem. Zasklení s protisluneční pomáhají minimalizovat přístup slunečního tepla do interiéru vozů a tím výrazně omezují potřebu klimatizace nutné k udržení vhodné teploty uvnitř automobilu. V případě elektrických automobilů může zasklení hrát ještě důležitější roli. Snížení spotřeby energie u komfortního vybavení (tj. které neslouží k tomu, aby pohánělo automobil) napomáhá k prodloužení dojezdu elektrických vozů. Omezená výdrž baterií při extrémním zatížení vyžaduje použití lehkých skel s vylepšenými tepelnými vlastnostmi, které může představovat podstatný rozdíl v dojezdu mezi jednotlivými dobitími. S rostoucím počtem elektrických a hybridních automobilů je pravděpodobné, že skleněné komponenty vozidel budou více využívat technologie solárních jednotek. Udržitelná mobilita představuje intenzivní technologii a vyžaduje cílené zlepšení ve všech oblastech. Výrobci plochého skla mají připravená řešení, která aktivně přispějí k ekologičtějším automobilům a dalším způsobům dopravy jako jsou vlaky, tramvaje a autobusy, které rovněž využívají sklo. Do roku 2050 by se mělo využití automobilového skla pro pohon automobilu stát realitou každodenního života. 5 Předpokládá se, že pokud se sníží hmotnost rodinného vozu o 10 kg, sníží se jeho emise CO 2 o 0,8 g/km.

10 Výrobci plochého skla a jejich příspěvek ke konkurenceschopnému nízkouhlíkovému hospodářství Výrobky ze skla umožňují celou řadu způsobů, jak snížit emise oxidu uhličitého, přičemž v našem průmyslu je důležité plně využít potenciál konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství. Za tímto účelem stanovuje průmysl plochého skla následující cíle - výkonnost, udržitelnost a maximální využití výrobní kapacit potřebných pro evropskou nízkouhlíkovou budoucnost. Výše uvedené cíle nejsou ovšem pouze prázdným mottem. Představují tři základní přínosy plochého skla, které působí jako hlavní směrnice pro tento průmysl, jenž se spolupodílí na realizaci vize EU pro rok Je také nutné vzít v potaz nejen samotné výrobky, ale i výrobní postupy sklářského průmyslu, což jasně dokazuje úmysl výrobců produkovat kvalitní výrobky, které budou utvářet budoucnost Evropy. Splnění těchto cílů představuje pro průmysl velkou výzvu, zejména potom pro výrobu plochého skla. Je zřejmé, že regulační prostředí bude mít silný vliv na realizaci a termín dosažení těchto cílů. Proto doufáme, že evropské orgány budou naše úsilí podporovat prostřednictvím vhodných vládních opatření. Výkonnost, udržitelnost a maximální využití výrobní kapacit pro evropskou nízkouhlíkovou budoucnost.

11 Asociace Glass for Europe a její členové se zavazují k aktivní účasti v následujících oblastech s cílem formovat v EU konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku. Zajistit výkonnost Poskytnout Evropě čistou energii a úsporné produkty Zajistit, že naše výrobky zaručují nejvyšší výkon s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku Udržovat vedoucí pozici ve výzkumu a vývoji Zajistit udržitelnost u všech výrobních činností a produktů Realizovat výrobu zodpovědně a v souladu s životním prostředím Recyklovat a přispět k efektivnímu využívání zdrojů EU Budovat vědomí udržitelnosti podle hodnotového řetězce Investovat do moderních výrobních kapacit s cílem uspokojit evropskou tržní poptávku Zabezpečit, aby evropský sklářský trh byl přednostně zásobován evropskými producenty Investovat do zlepšení všech evropských závodů na úroveň nejlepších dostupných technik. Zajistit, aby konkurenceschopnost našeho evropského působení neustále rostla a vytvářela nové pracovní příležitosti v EU 11

12 12

13 Náš průmysl se může pyšnit tím, že v průběhu životního cyklu jsou sklářské výrobky schopny ušetřit energii. 1. Poskytovat Evropě čistou energii a výrobky minimalizující spotřebu CO 2 Výrobky z plochého skla jsou zásadní pro dosažení cílů evropské nízkouhlíkové politiky, což je způsobeno především skutečností, že sklářské výrobky pomáhají šetřit energii a spotřebitelé si jejich význam uvědomují čím dál častěji. Například Evropská komise ve svém nedávno publikovaném akčním plánu pro energetickou účinnost uvedla, že by měla být přijata opatření, která by podpořila příjem efektivních stavebních komponentů, například... okna. 6 Na podnět evropských úřadů dochází k realizaci opatření, která podporují příjem energeticky efektivních technologií, přičemž všechna tato opatření mají přímý či nepřímý vliv na použití energeticky efektivního stavebního skla. Podle aktualizované směrnice o energetické náročnosti budov budou do roku 2020 muset všechny nové stavby dosáhnout téměř nulové spotřeby energie a všechny rekonstruované stavby by měly docílit nákladověoptimálních limitů, což obnáší nutnost energeticky efektivního zasklení. Po rozšíření směrnice energetického štítkování produktů se zvažuje evropské schéma energetického označení (štítkování) i pro okna. Celá řada národních akčních plánů pro energetickou účinnost (NEEAPS) umožňuje spotřebitelům výměnu standardního izolačního zasklení za energeticky účinnější zasklení za zvýhodněných ekonomických a fiskálních podmínek. Směrnice energetické účinnosti zavádí povinnost energetických úspor pro podniky a požadavky související s rekonstrukcí veřejných budov v jednotlivých členských státech. Výše uvedená opatření jsou celkem logická, pokud zvážíme vysokou úroveň výkonnosti při výrobě inovativních výrobků z plochého skla, které uspokojují potřeby naší moderní společnosti. Zdaleka nejdůležitější je ovšem skutečnost, že firmy dokáží vyrábět produkty, které jsou schopny v průběhu životního cyklu ušetřit energii. 6 Evropská komise Plán energetické účinnosti COM (2011) 109 konec 8. března

14 30 až 120x vyšší úspora emisí CO 2 Produkt dosáhne ideálního výkonu, pokud během doby svého používání ušetří více oxidu uhličitého, než kolik ho bylo potřeba na jeho výrobu. Ze studií inventarizačních analýz životního cyklu vyplynul význam uhlíku při energeticky efektivním zasklívání. Obsah uhlíku měl souvislost s úsporami CO 2, které byly výsledkem výměny jednoduchého zasklení za energeticky efektivnější izolační dvojsklo, což jasně dokazuje, že stavební sklářské výrobky představují výraznou úsporu energie. Propočty například ukazují, že obsah CO 2 vytvořený energeticky efektivním izolačním dvojsklem v průběhu celého životního cyklu je stejný jako jeho energetická úspora za 3-10 měsíců v porovnání s budovou, která má jednoduché zasklení (kratší doba návratnosti) nebo skla bez povlaku (delší doba návratnosti). Musíme si ovšem také uvědomit fakt, že doba návratnosti závisí mj. na skladbě zdrojů energie v jednotlivých zemích a potřebách vytápění. Návratnost investice je obvykle delší (cca měsíců), pokud je výrobek instalován v budově nacházející se v teplém podnebí, např. na jihu Evropy. Použití izolačního trojskla umožňuje ještě výraznější úspory CO 2. Například pokud by nové stavby ve střední a severní Evropě byly zaskleny izolačním trojsklem, emise oxidu uhličitého by se do roku 2020 snížily o 10 mil. tun ročně. 7 Tyto dodatečné úspory výrazně převyšují množství emisí, které vzniknou při výrobě tohoto izolačního trojskla. Výše zmíněné doby návratnosti jsou velice krátké, pokud zvážíme délku celého životního cyklu a průměrnou délku životnosti oken v obytných domech, která je kolem 30 let. Při porovnání celkového dopadu CO 2 jednoduchého skla a energeticky efektivního izolačního dvojskla je úspora izolačního dvojskla 30 až 120x větší. 8 Celkový ekvivalent vzniklého CO 2 v průběhu celého životního cyklu izolačního dvojskla je stejný, jako jeho energetická úspora za 3-10 měsíců. Pokud chtějí výrobci plochého skla poskytovat úsporné produkty, musí brát v potaz jejich životní cyklus. Je nutné nadále zvyšovat výkonnost produktů a snižovat jejich stopu. Obdobné postupy se budou uplatňovat i v ostatních oborech (automobilový průmysl, doprava a solární průmysl). 7 TNO Stavebnictví a geověda Distribuce zasklení budov v EU TNO zpráva TNO-60-DTM únor Mezi parametry, které mají vliv na výpočet chybí číslo o obsahu CO2. Řada studií životního cyklu izolačního skla (LCA) uvádí rozdílná čísla. Asociace Glass for Europe testovala výpočty na základě různých dat (z databází LCA, data o vlivu činnosti organizace na životní prostředí v jednotlivých zemích atd.). 14

15 2. Zajistit, že naše výrobky zaručují nejvyšší možný výkon s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku Evropská vize konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství pro výrobu plochého skla se neomezuje pouze na energii a ochranu klimatu. Evropská společnost roku 2050 bude neustále vyžadovat nejvyšší možný výkon produktů s ohledem na bezpečnost, pohodlí, technologii a estetiku. Výrobky z plochého skla jsou součástí našeho každodenního života. Neustále se na ně díváme, skrz ně také pozorujeme okolní svět, jsou součástí prostředí, ve kterém žijeme a pohybujeme se. Bezpečnost, spolehlivost a pohodlí zůstanou nadále hlavními ukazateli výkonnosti našeho průmyslu, ať už v oblasti stavebnictví, automobilového průmyslu či dopravy. Jsme přesvědčeni, že konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství představuje hnací sílu pro nadcházející technologické období. Vzhledem k postupnému začleňování fotovoltaických jednotek do skel určených pro stavební a automobilový průmysl bude využití výrobků z plochého skla s největší pravděpodobností pokračovat i nadále. Inovace výrobků z plochého skla nabízí řadu nových možností, zejména díky vývoji dotykové technologie a pokroku v informačních technologiích. Prostor pro evropské inovátory je tedy obrovský. Bezpečnost a spolehlivost autoskel na prvním místě Sklo automobilu je navrženo tak, aby vydrželo po celou dobu životnosti vozidla - musí vydržet různé povětrnostní podmínky, běžné opotřebování, používání stěračů, aniž by došlo k jeho poškrábání atd. Zároveň však musí splňovat bezpečnostní a kvalitativní požadavky pro případ nehody. V dnešní době je bezpečnost vozidel zajištěna dvěma typy zasklení: tepelně tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním sklem. Oba druhy skel mohou být použity zejména pro boční okna automobilů a poskytují vyšší úroveň bezpečnosti a pohodlí cestujících tím, že zvyšují odolnost proti nárazu a ochranu proti krádeži. Vrstvené bezpečnostní sklo při nehodě popraská a zároveň absorbuje velkou část energie nárazu. Rozbité střepy zůstanou přichyceny k plastové mezivrstvě a tak se sklo nevysype a zůstává po celou dobu v rámu. Cestující jsou tak chráněni. Sklo také umožňuje lidem zraněným při nehodě snadný únik z havarovaného vozu. Vrstvené bezpečnostní sklo nejen odpovídá bezpečnostním nárokům, ale také pomáhá snižovat hmotnost vozu a zlepšuje teplotní podmínky s cílem redukovat spotřebu energie. V předvečer nové technologické éry se evropští producenti plochého skla snaží zajistit nejvyšší možnou výkonnost produktů se všemi relevantními vlastnostmi. Lidé v našem průmyslu se budou nadále snažit hledat nová užití pro sklo splňující vysoké požadavky naší společnosti a které není vyvinuto na úkor vysoké energetické náročnosti a spotřeby CO 2. 15

16 3. Udržovat vedoucí roli v oblasti výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj nových výrobků ze skla, které splňují požadavky na snížení emisí CO 2, je pro sklářský průmysl prioritou. Členové asociace Glass for Europe utratí v oblasti V&V stovky milionů eur ročně. Investice směřují do všech aspektů sklářských technologií, od vývoje nových produktů po nové funkce produktů, které snižují dopad výrobního zařízení na životní prostředí. Snaha vyvíjet špičkové produkty pro stavební, automobilový a solární průmysl znamená hledat nové způsoby, jak nadále zlepšovat výkonnost produktů z plochého skla. Výzkum se orientuje na různé oblasti jako např.: zvýšení izolačních vlastností a ochrany proti slunečnímu záření skel pro automobilový a stavební průmysl zvýšení požární odolnosti a ochrany zlepšení komfortních, estetických a protihlukových vlastností snížení hmotnosti autoskel a současně zvýšení bezpečnostního standardu vývoj produktů obsahující fotovoltaické jednotky pro pohon elektrických vozidel posílení antireflexních vlastností HIGH- LIGHT transmisního skla pro vytvoření solární energie Vzhledem k tomu, že se výrobci plochého skla zavázali, že představí na evropském trhu inovativní a užitečná řešení, dochází k vývoji nových funkcí a aplikací (např. technologie OLED). Kvůli návratnosti investic a vytvoření přidané hodnoty pro evropský trh je absolutně nezbytné zabezpečit, aby tyto inovativní produkty mohly přijít na trh co nejdříve. Energetická efektivnost a udržitelnost jsou pro úspěch inovace klíčovými ukazateli, a proto by evropské orgány měly zajistit příslušné legislativní nástroje (např. energetické štítkování, ekoštítkování a ekodesign) s cílem co nejrychleji odměnit snahy V&V. Minimalizace výroby produktů mající negativní dopad na životní prostředí se promítá také do V&V. Například v automobilovém průmyslu se vynakládají miliony eur na vývoj alternativních řešení pro olověné spoje v anténách. Zvláštní pozornost se také věnuje vývoji produktů, které zaručují recyklovatelnost. V neposlední řadě je nutné dodat, že díky pokrokům ve V&V je použití plochého skla ještě ekologičtější a v budoucnu bude také pokračovat vývoj v oblasti sklářských pecí. Technologie OLED a skleněné substráty: nová forma osvětlení Organické elektroluminiscenční diody (OLED) vyzařují světlo a v porovnání s dnešními světelnými technologiemi nabízejí vyšší energetickou účinnost. Vrstva organického materiálu může být snadno nanesena na skleněný substrát, což přináší výhodu v podobě plně recyklovatelného materiálu, který je integrován do návrhu a maximalizuje životnost zařízení s OLED. Tato technologie umožní najít nové způsoby, jak zajistit umělé osvětlení v budovách, kde je přístup denního světla do interiéru omezen z důvodu zasklení. Navíc jakýkoliv skleněný povrch může být zdrojem umělého osvětlení, které působí čistým a teplým dojmem, zároveň má však nižší spotřebu energie než současné technologie. Výkonnost v oblasti výzkumu a vývoje plochého skla je výchozím předpokladem pro přechod evropské produkce na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství. Evropští producenti jsou nadále budou silným partnerem pro vývojová centra a investory, především díky vysoce kvalifikované pracovní síle, tradici a špičkovým V&V centrům. 16

17 RÁMEC PODPORY SPOLEČENSTVÍ (RPS) Aby mohl být konkretizován plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, je nutné stanovit předběžné cíle energetické efektivnosti pro stavební a automobilový průmysl pro roky 2020, 2030 a 2040 a zavést rozsáhlé monitorovací systémy. Je nezbytné zajistit dlouhodobý rámec, který by umožnil průmyslu plánovat výrobu a investice. Kromě podpory projektů V&V musí Evropa také zajistit, že rozvíjející se obory budou mít z investic do výzkumu a aktivního přispívání k cílům nízkouhlíkového hospodářství zasloužený přínos. Bez ohledu na to, jestli se jedná o dopravu, stavebnictví či solární průmysl, EU musí zajistit rychlou a pravidelnou aktualizaci své výrobní politiky, aby daná opatření přispívala k produkci nejmodernějších výrobků. Je nutné zabezpečit nástroje (např. energetické štítkování, ekoštítkování, kritéria veřejných zakázek v oblasti ekologie atd.), které budou schopné větší flexibility. Koncept energie a zdrojů obsažených v izolačních produktech je třeba nahradit skutečnou analýzou životního cyklu produktů. Je nutné zvážit úsporný potenciál produktu v průběhu jeho užívání, k čemuž je nutné vytvořit spolehlivou a komplexní metodologii. Evropa by měla posílit svou politiku na podporu renovace budov konkrétními legislativními nástroji a rozsáhlejší implementací stávajících nástrojů, jako je např. směrnice o energetické náročnosti budov. EU musí uvolnit mnohem více finančních prostředků, aby byla schopna ztrojnásobit počet budov, které projdou rozsáhlou rekonstrukcí a pomohou uchovat naše kulturní dědictví Evropa musí zajistit správné fungování jednotného trhu, aby se zabránilo opožděnému vstupu na trh v důsledku případných překážek jednotlivých států. Za tímto účelem musí evropské orgány zabezpečit, že se zasadí o přísnější evropské a/nebo mezinárodní standardy pro sklářské výrobky. 17

18 Zajistit udržitelnost u všech výrobních činností a produktů 18

19 Vyrábět udržitelným způsobem znamená mnohem více než ohled na životní prostředí. Vyrábět udržitelným způsobem také znamená minimalizovat všechny dopady na prostředí tím, že se například sníží spotřeba základních surovin a nebezpečných látek. Je také nutné zabezpečit nejvyšší možnou míru bezpečnosti práce a informovat účastníky dodavatelského řetězce o zodpovědném používání produktu. 1. Vyrábět odpovědně a v souladu s životním prostředím Jeden z největších ekologických dopadů u výroby plochého skla je spojován se spotřebou energie (tento dopad je probírán samostatně na stránce č. 28). Výrobci se již zavázali, že sníží ekologický dopad svých výrobků a výrobních zařízení. Pokud se podaří výrazněji omezit velikost dopadu na životní prostředí, je to právě díky úsilí výrobců. V současnosti je většina zařízení na výrobu plochého skla certifikována normou ISO a/nebo EMAS, celoevropským systémem environmentálního řízení a auditu atd., což dokládá komplexnost systémů environmentálního managementu, které jsou v průmyslu implementovány. Tyto systémy zahrnují celou řadu aspektů, viz text níže. Prioritním cílem je omezit používání nebezpečných látek a zejména pak látek, které jsou klasifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Pro určité specifické výrobky ze skla se tyto nebezpečné látky při výrobních procesu používat musí. Někdy ovšem není možné použití nebezpečných látek zcela vyloučit a to i navzdory rozsáhlému výzkumu (např. ve specifických případech u solárního skla). Výrobci se zavázali, že sníží ekologický dopad svých výrobků a výrobních zařízení. Jak snížit dopad sklářské výroby na životní prostředí: Emise do ovzduší: Kromě snížení emisí oxidu uhličitého je dalším cílem výrobců skla snížit emise oxidů dusíku, síry a chlorovodíku. Sklářský průmysl má před sebou nelehký úkol dosáhnout dalšího snížení emisí a zároveň se vyhnout potenciálně negativním vlivům, protože některé výrobní postupy mohou ovlivnit emise dalších škodlivin. V posledních 20 letech byly do továren nainstalovány prachové filtry a podobná zařízení, což pomohlo množství emisí výrazně snížit. Spotřeba vody: Při výrobě plochého skla je užití vody relativně omezené a většinou souvisí s chlazením výrobního zařízení. Z tohoto důvodu se voda pro chlazení používá v uzavřené smyčce. Cílem je snížit spotřebu vody a umožnit její opakované využití. V případě, že voda přijde do kontaktu s potenciálními škodlivinami, je nutné zvážit instalaci čistícího zařízení. Odpadové hospodářství: Při výrobě plochého skla se vyprodukuje relativně malé množství odpadu, který je navíc z 90 % nezávadný. Firmy se i nadále snaží redukovat množství odpadu a zajistit recyklaci zbylého odpadu. Doprava: Pokud to daná situace umožní, výrobci upřednostňují základní suroviny od místních dodavatelů a snaží se najít alternativní řešení k silniční dopravní v podobě lodní a železniční přepravy. Balení: Přeprava skla si vyžaduje speciálně upravená zařízení. V dnešní době převažují ocelové podstavce, které se dají opakovaně použít. V případě, že je potřeba zajistit přepravu v dřevěných obalech, firmy dávají přednost dřevu pocházející z certifikovaných zdrojů. 19

20 Výrobci plochého skla budou i nadále hledat možnosti, jak nahradit nebezpečné látky. Na základě nařízení REACH je sklo tzv. UVCB látkou (látka s neznámým nebo proměnlivým složením), která zpravidla nepodléhá registraci. 9 V případě produktů určených pro trh se výrobci budou snažit o minimalizaci obsahu nebezpečných látek. Pokud ovšem k jejich použití dojde, musí firmy zajistit, aby se tyto látky nedostaly do půdy, ovzduší či vodního prostředí. Zodpovědná výroba také vyžaduje, aby byla lidem na pracovišti zaručena nejvyšší možná míra bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že sklo se vyrábí z oxidu křemičitého, je nutné zajistit, aby pracovníci nevdechovali jemné částice prachu. V minulosti byla například přijata opatření na snížení rizika a tzv. uzavřené systémy, které mají za cíl snížit škodlivý účinek prachu na pracovníky. Navíc zde existuje možnost přijmout další kolektivní nebo individuální ochranná opatření a pracovníci podstupují pravidelné lékařské prohlídky. Sklářský průmysl specializující se na výrobu plochého skla je signatářem dohody NEPSI (Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují) s cílem nadále uplatňovat nejlepší možné techniky ve spolupráci s odborovými svazy. Evropští výrobci plochého skla se budou nadále snažit, aby jejich výrobní závody využívaly nejmodernější systémy řízení a dosáhly tím zlepšení v oblasti životního prostředí. Díky tomu se budou v průmyslu uplatňovat nejlepší dostupné techniky. Více informací lze získat z dokumentu BREF (referenční dokument o nejlepších dostupných technikách), který se řídí směrnicí o průmyslových emisích. 9 Podle nařízení REACH je sklo látkou s neznámým a proměnlivým složením. Sklo ovšem není směs. Jednotlivé suroviny se během výrobního procesu zcela spotřebují a v nově vytvořené látce již nejsou přítomny. 20

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více