Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU."

Transkript

1 ZPRÁVY z Bruselu Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Pravidla EU o hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu: Evropská komise provádí reformu pravidel státní podpory malým a středním firmám. Čtěte vice na straně. 1 DUBEN 2006 Spojte Evropu s jejími obyvateli Editorial 1 Shromáždění Evropských regionů žádá Evropskou komisi, aby byla aktivnější v komunikaci s lidmi v regionech Hlavní témata a události v EU Politiky a programy EU Stručně z Bruselu Pan Riccardo Illy, Prezident Shromáždění Evropských regionů (Assembly of the European Regions - ARE) představil paní Margot Wallstrom, člence Evropské komise, která má na starosti institucionální vztahy a komunikační strategii, řadu konkrétních návrhů týkajících se komunikace o záležitostech EU a předávání informací místním a regionálním subjektům. Týto návrhy jsou první reakcí na White Paper/Bílou knihu o Evropské komunikační politice, který Evropská komise zveřejnila 1. února Pan Illy vyzval Komisi, aby zorganizovala fórum na konkrétní téma s místními a regionálními subjekty, podpořila také vytvoření Evropského regionálního školicího institutu, který bude poskytovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro regionální politiky a úředníky o záležitostech evropské integrace. Rozšířil také myšlenku komunikačního programu EU o regionální úroveň. Upozornění na výzvy Oznámení o volných místech Program akcí EU Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU. Více o Shromáždění regionů EU Shromáždění Evropských regionů (Assembly of European Regions - AER), bylo vytvořeno v roce 198. Vyjadřuje politické názory v regionech a klíčových partnerů a slouží institucím EU a dalším mezinárodním institucím ke zjištění názorů na každou záležitost, která je v kompetenci regionů. Původně bylo hlavním úkolem AER uznat místo a roli regionů při výstavbě demokratické Evropy, která má blízko ke svým občanům. Poté se od samého počátku AER věnovalo především propagaci regionů a institucionalizaci účasti regionů na politice EU. Po vytvoření Kongresu pro místní a regionální úřady Evropy (Congress of Local and Regional Authorities of Europe) Radou Evropy v roce 1994 následovalo vytvoření Výboru regionů Evropskou unií v roce 199, což dokazuje realizaci těchto zásad v praxi. AER nyní propaguje subsidiaritu (podřízenost) a demokracii na regionální úrovni a umožňuje regionům, aby vytvářely základní propojení mezi Evropskou unií a občany. To podporuje rozmanitost regionů a vytváří z této různorodosti silnou stránku. AER sdružuje v současné době 20 členských regionů z 30 evropských zemí a 12 meziregionálních organizací. Riccardo Illy, hejtman kraje Friuli-Venezia Giulia, je nově zvoleným prezidentem AER. Sídlo AER je ve Štrasburku (Francie) a Bruselu (Belgie). Olomoucký kraj v Bruselu Den otevřených dveří ve Výboru regionů. The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Organizace jarní akce ve Výboru regionů pokračuje. Více si přečtete v dalším vydání za čtrnáct dní.

2 Hlavní témata a akce EU Zhoršení naší budoucnosti: Evropská komise ukazuje svou vizi pro energetickou strategii EU EU je základním prvkem v poskytování udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie pro evropské občany. Společný přístup, vyjádřený všemi jednohlasně, umožní, aby EU vedla výzkum v řešení energií, zdůraznil předseda Evropské komise Barroso. Na konci roku 200 se sešly hlavy států a vlád EU v Hampton Court (Velká Británie), aby vyjádřily potřebu skutečné Evropské energetické politiky. Proto Evropská komise zveřejnila 8. března 2006 Zelenou knihu (Green Paper) týkající se rozvoje společné koherentní Evropské energetické politiky. Pokud může EU vytvořit společný přístup k energii a vyslovit jej společně, může vést Evropa globální diskusi o energii. Zelená kniha pomůže Evropské unii vytvořit základy pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii. Zelená kniha o Evropské strategii o udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energii, je konzultačním dokumentem, jehož cílem je stimulovat myšlenky o tom, co se má udělat, aby bylo možné řešit praktické problémy a výzvy. Na základě ohlasu na tuto Zelenou knihu by ráda Komise rozvinula konkrétnější návrhy v řadě energetických záležitostí. Konzultace bude otevřena po 6 měsíců. Uzávěrka je 24. září Zelená kniha bere v úvahu nová opatření pro dokončení vnitřního trhu s energií, jako je například: kód evropské energie, prioritní plán na vzájemné propojení, regulátor evropské energie a další nové iniciativy. Konkrétní návrhy budou předloženy k jednání do konce roku. Druhá prioritní oblast se týká bezpečnosti dodávek na vnitřním trhu s energií, zajišťující solidaritu mezi členskými státy EU. Mezi možnými navrhovanými opatřeními jsou založení Evropské observatoře dodávek energie a revize existující legislativy Společenství týkající se zásob ropy a plynu, aby se zajistilo, že se lze vyrovnávat s výpadky dodávek. Udržitelnější, účinnější a rozmanitější druhy energií lze určit jako třetí prioritní oblast. Výběr kombinace energií členských států je a zůstane otázkou subsidiarity, nicméně volba je na každém z členských států EU a má dopad na energetickou bezpečnost sousedů a Společenství jako celku. Těchto cílů by mohlo být dosaženo prostřednictvím Strategických energetických přehledů EU, které pokrývají všechny aspekty energetické politiky, analyzují všechny výhody a nevýhody různých zdrojů energie od obnovitelných až po uhlí a atomovou energii. To může v důsledku případně vést k cílům, které mají být ustaveny na úrovni Společenství a které se týkající celkového složení energií, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek a zároveň respektováno právo členských států EU samostatně se rozhodnout pro druh energie. Čtvrtou oblastí aktivit, kterou Komise navrhuje, je řada opatření týkající se problematiky globálního oteplování. Zejména jde o předložení obsahu pro Akční plán týkající se energetické účinnosti, který má být přijat Komisí koncem tohoto roku. Tento Akční plán bude identifikovat opatření, která jsou nezbytná pro EU, aby ušetřila 20% energie, kterou by jinak spotřebovala do roku Navíc je navrhováno, že EU připraví novou Cestovní mapu obnovitelných zdrojů energie v EU, s možnými cíli do roku 2020 a poté, aby došlo k vytvoření stabilního investičního prostředí pro generování konkurenceschopnější obnovitelné energie v Evropě. Dostatek energie a technologie s nízkou úrovní uhlíku vytvářejí rychle se rozvíjející mezinárodní trh, který bude mít hodnotu milliard Euro v budoucích letech. Strategický energetický technologický plán, jak je navrhován v páté Akční oblasti Zelené knihy, zajistí, že průmyslová odvětví EU budou světovými lídry v této nové generaci technologií a procesů. Zelená kniha také zdůrazňuje potřebu společné externí energetické politiky. Aby bylo možné reagovat na výzvy rostoucí poptávky, vysoké a nestabilní ceny energií, zvyšující se závislosti na dovozu a klimatické změny jsou důvodem, proč potřebuje Evropa mluvit jednotně a jednohlasně na mezinárodní scéně. Komise zde navrhuje, že její Strategický energetický přehled politiky by měl: identifikovat priority infrastruktury EU pro bezpečnost dodávek (včetně potrubí a terminálů LNG) a odsouhlasit konkrétní akci k zajištění realizace; poskytnout cestovní mapu pro vytvoření Pan-evropského energetického společenství se společným regulačním prostorem; identifikovat obnovený přístup s ohledem na evropské partnery včetně Ruska, nejdůležitějšího dodavatele energie pro EU, reflektovat zároveň naši vzájemnou závislost a konečně navrhnout nové mechanismy Společenství, aby bylo možné rychle a koordinovaně reagovat při akutních situacích při dodávkách energie ze zemí mimo EU. Toto je výběr návrhů, které jsou nastíněny v Zelené knize. Na základě odpovědí a komentářů na tyto návrhy z široké veřejné diskuse a také ze závěrů Evropské rady a Parlamentu, navrhne Komise řadu konkrétních opatření. Zelená kniha/green Paper: 2

3 Od 7. dubna hod. může kdokoli, kdo má bydliště v Evropské unii, požádat o registraci svého jména pod doménou.eu, podle toho, kdo dřív přijde a požádá, obdrží registraci. Národnost členského státu EU není podmínkou. Tohoto dne se take uzavírá období zvané sunrise (svítání), během kterého bylo přijato žádostí o doménu eu držiteli obchodních známek, veřejnými institucemi a držiteli dalších přednostních práv, jako jsou neregistrované obchodní známky, obchodní indentifikační znaky nebo autorská práva. Instituce EU a jejich představitelé všichni přejdou na adresy s koncovkou.eu, a to hromadně 9. května 2006, v Den Evropy..eu : Nová internetová doména Evropy je nyní otevřena pro každého 7. prosince 200 otevřela nezisková organizace EURid, vybraná na základě výběrového řízení Evropskou komisí pro řízení registrace domén, své dveře pro žádosti k registraci názvů domén. Původně byla možnost registrovat si jméno s doménou.eu vyhrazena držitelům obchodních značek a veřejným institucím (od 7.prosince 200 do 7.února 2006). Tato možnost byla poté rozšířena na držitele dalších přednostních práv, jako jsou jména společností nebo obchodní identifikační značky (od 7.února do 7. dubna 2006). Občané, kteří si přejí zaregistrovat jméno domény.eu by měli vybrat z následujícího seznamu akreditovaných registračních úředníků: Jejich jméno domény.eu by mělo být aktivováno během několika hodin. Registrační poplatky se liší v rámci celé EU, a celkové poplatky, které se účtují ( Registračním úředníkem a registračním úřadem) mohou být velmi nízké - až 12 v některých případech. Existují stovky registračních úředníků, kteří soutěží v registraci jmen, takže zákazníci by se měli porozhlédnout po nejvýhodnější nabídce za zaplacenou službu, kvalitu a cenu. Podané žádosti budou vyřizovány podle data podání, tj. bude dodržován princip, podle kterého - pokud dva žadatelé požádají o totéž jméno domény- Registrační úředník domény eu zaregistruje tu, která byla obdržena dříve. Oproti žádostem sunrise tyto budou automaticky zaregistrovány bez dalších formalit během několika hodin po jejich obdržení. Celá webová adresa institucí EU (největší jednotlivá adresa Evropy) a všechny ové adresy úředníků a jejích představitelů budou převedeny na.eu dne 9.května, v Den Evropy. Stará a nová adresa budou i nadále funkční vedle sebe paralelně alespoň další rok a poté se bude používat jen koncové jméno.eu. Příprava Komise na.eu je řízena viceprezidentem Siimem Kallasem, který podporuje postup směrem k ekomisi. Další informace o tom, jak požádat o jméno domény pod.eu a další úřední informace lze nalézt na domovské stránce firmy EURid: Evropský parlament objevuje nové informace o demografické změně Evropa dnes čelí bezprecedenční demografické změně. Lidé nyní žijí déle a rodí se méně dětí. V tomto kontextu Evropský parlament přijal zprávu o výzvách pro politiku a společnost týkající se těchto změn. Klíčové otázky pro členy Parlamentu jsou propagace zaměstnanosti, větší pozornost potřebám rodiny, rovnováha pracovního a rodinného života, vyrovnaná imigrační politika a podpora starších lidí, aby pracovali déle. S ohledem na Zelenou knihu Komise přijali členové Evropského parlamentu zprávu "Konfrontace demografické změny: nová solidarita mezi generacemi" 448 hlasy, 70 poslanců bylo proti a 20 se zdrželo hlasování. Zpráva se týkala nových příležitostí na počátku období, kdy populace začíná stárnout. Zpráva, připravená Philipem Bushill-Matthewsem (EPP-ED, UK) uvádí, že klíčové oblasti, které musí členové Evropského parlamentu zvážit, jsou zvýšení v zaměstnanosti a prioritní potřeby rodiny. Zejména s ohledem na Lisabonskou agendu a její cíl zvýšit hospodářský růst, musí být demografická změna brána vážně. Zpráva zdůrazňuje, že přestože demografická změna vyžaduje odpovídající politická opatření, neměla být brána pouze jako problém, ale měla by být pozitivní výzvou pro společnost, aby zapojila věkové skupiny a nabídla jim takové pracovní příležitosti, které dříve neexistovaly. Členové Parlamentu kladou důraz na to, že tyto tři základní trendy vyžadují přijetí těchto konkrétních politických opatření: lepší podpora rodin; další pozornost důležitosti vyrovnané imigrační politiky; podpora starších lidí na pracovním trhu. Další opatření by měla vést k pěstování slučitelnosti práce a rodinného života. Zlepšení rovnováhy pracovního a osobního života pro jednotlivce by mělo být stálou prioritou vlád. Zpráva naznačuje, že toho může být dosaženo například flexibilnější pracovní dobou, větší rovností na pracovišti, daňovou politikou, která je přátelská k rodinám a lepší přístupností k pěči o děti a zařízení pro děti. 3

4 Politiky a programy EU Odborníci navrhují opatření ke zvýšení role filantropie ve výzkumu Konference, která se zabývala rolí soukromých nadací při financování evropského výzkumu, upozornila na potřebu mezinárodních nadací v evropském měřítku. Na barcelonském setkání Evropské rady v březnu 2002 se dohodli vedoucí představitelé Evropy na tom, že investice do evropského výzkumu a vývoje (R&D) se musí zvýšit na 3% HDP do roku 2010 a alespoň dvě třetiny celkových investic musí pocházet ze soukromého sektoru. Expertní zpráva o roli filantropie ve financování evropského výzkumu byla zveřejněna v lednu Zpráva, která prověžuje způsoby, jak zvýšit charitativní dary, uvádí, že je velmi málo pozornosti věnováno roli nadací a dalších charitativních organizací na poli výzkumu, a proto se plně nevyužívá tohoto potenciálu. V EU-2 má pouze Velká Británie dobře rozvinutou kulturu nadací a charit. Studie navrhuje řadu iniciativ na podporu výzkumu v Evropě financovaného z nadací. Tyto iniciativy zahrnují zlepšení regulačního a fiskálního prostředí pro nadace a zlepšení podmínek pro přeshraniční dary. Filantropické 'nástroje' zahrnují organizace zabývající se získáváním finančních prostředků (fundraising), dotace, které jsou poskytovány výzkumnými granty, rodinnými nadacemi a nadacemi, za něž zodpovídají svěřenští správci, včetně těch nástrojů, které propagují finanční instituce a nadace univerzit. Na konferenci, Giving more for research in Europe/ Dávejme více výzkumu v Evropě, která se konala 27. března 2006, diskutovali zástupci charitativních nadací, univerzit, výzkumných organizací, průmyslu, národních a regionálních úřadů a také neziskové organizace o způsobech, jak dostat financování výzkumu do centra filantropických aktivit. Oproti USA, kde neziskový sektor věnoval téměř 13 miliard Euro (nebo 4, procent) celkových investic na výzkum a vývoj v roce 2003, příspěvek nadací k financování výzkumu v Evropě stále zůstává nízký. Ve Velké Británii se jedná o výjimku, kterou stojí za to zmínit, neboť kultura nadací je dobře vyvinuta a organizace jako například Welcome Trust a Cancer Research UK investují značné částky. Komise vytvořila expertní skupinu, aby vypracovala zprávu týkající se Role nadací a neziskového sektoru ve výrazném zvýšení investic do výzkumu a vzdělávání, která byla publikována v září 200. Jako další krok po této zprávě byla uspořádána konference v Bruselu ve dnech 27. a 28.března na téma Dávejme více výzkumu v Evropě/Giving more for research in Europe, aby byla zvážena doporučení a byly definovány kroky, které jsou třeba udělat ke zlepšení situace. Diskuse také ukázala řadu klíčových faktorů na úrovni jednotlivých organizací, které jsou potřeba, aby se zvýšily finanční zdroje, které jsou k dispozici pro výzkum a vývoj. Účastníci akce se shodli na tom, že transparentnost a odpovědnost jsou zásadní, pokud mají nadace získat důvěru dárců, a myšlenka definovat Evropská pravidla jednání pro nadace získala řadu stoupenců. Robin Stephensonz Health Foundation/Nadace zdraví ve Velké Británii věří, že pravidla jednání by nejen uklidnila obavy o možném zneužití darů například pro terorismus, ale také zlepší obecný přístup k nadacím a reakci na ně. Velká většina nadací jsou legitimní a jednají zcela řádně, takže bychom měli uznat, že kodex jednání podporuje celkový zisk sektoru, řekl. Komise má také hrát zásadní roli v odstraňování současného nedostatku údajů týkajících se financování výzkumu a vývoje prostřednictvím nadací v Evropě. Vysocí úředníci EU byli také podpořeni v tom, aby vzali v úvahu myšlenku vytvořit Evropský statut pro nadace, který by byl právním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce mezi organizacemi a mezinárodními dary od obyvatel, kteří rádi podporují Evropu. Isi Saragossi z Odboru výzkumu zdůraznil, že role Komise bude pokračovat, a to v tom, že bude podporovat tuto oblast, neboť nelegislativní opatření by byla vítanější při regulaci většiny případů. Nicméně uznal, že Komise bude mít roli v doplňování financí na výdaje výzkumu pomocí nadací a veřejných sponzorů. Zároveň také existuje řada vnějších faktorů, které ovlivňují práci nadací, jenž je také třeba vzít v úvahu. Nejčastěji citováno během konání konference bylo regulativní a fiskální prostředí a vlády byly vybídnuty k tomu, aby vzaly v úvahu, co mohou udělat pro podporu darů na charitu. Zatímco mohou být vyžadovány legislativní návrhy, existuje také spousta 'měkkých' opatření, které mohou veřejné instituce uvážit, jako například párování různých různých plánů financování. Generální ředitel odboru Výzkumu José Manuel Silva Rodriguez uzavřel konferenci tím, že zdůraznil, že filantoropie na podporu výzkumu a vývoje vyžaduje vážnou úvahu, neboť může být zdrojem investice do vzdělání. Evropské nadační centrum/the European Foundation Centre (EFC) vybídlo Komisi k tomu, aby provedla studii proveditelnosti Statutu Evropské nadace, jako prvního kroku směrem k revizi a přijetí návrhu institucí EU v pravý čas. EFC zdůrazňuje, že "primárním cílem Evropského statutu pro nadace je vytvořit efektivní postup pro soukromé investice, které budou k užitku obyvatelům v celé EU." Další informace najdete na následujících webových stránkách: 4

5 Stručně z Bruselu Michel Delebarre vítá finanční dohodu ze 4. dubna Prezident Výboru regionů Michel Delebarre přivítal dohodu, které bylo dosaženo 4. dubna mezi Evropským parlamentem, Rakouským předsednictvím Rady a Evropskou komisí, která získala 4 miliardy Euro na finanční výhled pro období Prohlásil, že tato dohoda umožní začít zavádět bez prodlení evropské programy v regionu a městech. Je tím také zaslán signál o důvěře občanům EU v době nejistoty a obav o budoucnost Unie. Prezident Evrpopského shromáždění, který zastupuje regionální a místní úřady, zdůraznil zejména roli Evropského parlamentu, který vždy dokazoval, že je dostatečně reálný a odpovědný, a mluvil také o evropské vizi, když posouval jednání dále zlepšováním několika aspektů dohody, jíž bylo dosaženo v Evropské radě v prosinci. Spotřební daně/cigarety: Evropská komise upozorňuje členské státy na minimální maloobchodní ceny Evropská komise podává žalobu na členské státy, které uvalují minimální maloobchodní ceny na cigarety. Komise v souladu s přístupem Evropského soudního dvora má za to, že minimální ceny porušují zákon Společenství, ničí konkurenci a mají z něj užitek pouze výrobci, kteří si uchovají ziskovou marži. Vztahující se Směrnice Rady (9/9/EC) o daních obsahuje právo výrobce a/nebo importéra tabákových výrobků rozhodnout o maloobchodní prodejní ceně. Minimální ceny státu poškozují toto právo, a proto nejsou v souladu s touto směrnicí. Komise podporuje zvýšení spotřební daně na levné cigarety, aby se dosáhlo cíle snížení spotřeby cigaret. Nedávno některé členské státy zavedly do své legislativy minimální prodejní ceny cigaret na základě ochrany zdraví. Evropská komise již zahájila ve svém legislativním minimu a bude v zahajování soudních řízení proti členským státům za jeho porušení pokračovat a bude toto opatření dále zavádět. Komise uznává, že cena a daňová opatření jsou účinnými prostředky k omezování spotřeby cigaret. Nicméně daňová a cenová opatření musí být v souladu s dalšími povinnostmi mezinárodní Smlouvy. V tomto ohledu Evropský soudní dvůr již oznámil, že: Uložení minimální ceny není kompatibilní se současným legislativním rámcem (Nařízení 9/9/EK), neboť stanovení minimální ceny veřejnou institucí vede nevyhnutelně k omezení svobody výrobců a dovozců určit svou prodejní cenu (viz také případ C-302/00, Komise/Francie) Minimální ceny nejsou nezbytné, neboť zdravotního cíle může být dosaženo zvýšeným zdaněním tabákových výrobků. (Případ C-216/98, Komise/Řecko). Komise plně podporuje členské státy v navrhování opatření na kontrolu tabákových výrobků, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. Evropská komise doporučuje taková opatření, která uloží povinnost a minimální daň, aby se snížila spotřeba cigaret. To by mělo tentýž dopad na ceny a neomezilo by to hospodářskou soutěž v oblasti cen k plnému užitku výrobců. Tato dohoda umožňuje vylepšení rozpočtu v oblastech, jež jsou pro občany klíčové, jako např. vzdělání, výzkum nebo transevropské dopravní sítě. "Výbor regionů vždy podporoval myšlenku, že tyto politiky jsou základní pro zajištění cílů Lisabonské agendy ", komentoval Delebarre, který také zdůraznil, že Česká republika částěčně zareagovala na žádost Výboru regionů o přidělení více prostředků na místní a regionální spolupráci (300 milionů Euro a více). Nicméně zdůraznil za Výbor regionů, že tato dohoda má svá omezení. Ukázala slabé stránky a nevýhody současného systému financování evropského rozpočtu. Výbor regionů doufá, že bude provedena revize rozpočtového procesu plánovaného na léta , ve kterém by měl hrát rozhodující roli Evropský parlament. "Je důležité pro místní a regionální úřady, aby se do této revize zapojily prostřednictvím Evropských institucí, které jsou zodpovědné za evropské projekty v místě, ale existují také hráči a instituce s rozhodovacími pravomocemi v daňových systémech ve členských státech ", zdůraznil Delebarre.. Státní pomoc: Komise zveřejňuje studii o národním prosazování pravidel státní podpory Evropská komise zveřejnila výsledky studie, jež se zabývala prosazováním pravidel státní podpory na národní úrovni v EU. Na druhé straně studie potvrzuje, že společnosti čím dál více spoléhají na zákon o státní podpoře, aby se obhájily před soudy ve svých zemích, když se brání proti finančnímu zatížení, které na ně stát uvaluje. Na druhé straně společnosti velmi zřídka využívají pravidel o státní podpoře jako nástroje k řešení narušení hospodářské soutěže, jež bylo způsobeno nezákonnou podporou prostřednictvím grantů udělených účastníkům hospodářské soutěže. Studie také uvádí, že členské státy by měly urychlit zavádění rozhodnutí Komise o odškodnění. Příliš často administrativně a právně výrazně dlouhé procedury na národní úrovni ústí v nepřijatelných zpožděních v náhradách za pomoc, jež porušuje zákon. V roce 200 zahájila Komise studii o prosazování pravidel EU o státní podpoře na národní úrovni. Studie se věnovala dvěma hlavním otázkám: roli národních soudů v ochraně společností proti udělování neoprávněné pomoci jejich konkurentům a na provádění rozhodnutí Komise o odškodnění členskými státy. Studie se zabývá pouze patnácti členskými státy. Národní soudy deseti členských států používají zákon EU o státní pomoci teprve od 1. května Studii provedlo mezinárodní konsorcium významných odborníků v oblasti práva z patnácti členských států. Studie potvrzuje, že národní soudy hrají klíčovou roli v prosazování pravidel EU o státní podpoře. Počet rozhodnutí o státní podpoře, které bylo zveřejněno, se více než ztrojnásobilo od roku 1999 (z 116 na 37). To ukazuje, že existuje větší povědomí o zákonu na národní úrovni jak v podnikatelské, tak právnické obci. Německo, Itálie a Francie jsou členskými státy s nejvyšším počtem zveřejněných rozhodnutí o státní pomoci. Ve velké většině případů využily soukromé subjekty pravidel státní podpory jako prostředku obhájit se proti žalobám proti nim, aby neohrozily konkurenta nebo členský stát. Více než 0% rozhodnutí se týká případů, ve kterých se plátci daní hájili proti údajnému diskriminačnímu uvalení daňové zátěže. Nicméně do konce roku 200 není známo jediné rozhodnutí národního soudu, které by přiřklo odškodné konkurentovi. Studie ukazuje, že prosazování pravidel státní podpory na národní úrovni se výrazně zvýšilo během posledních let, ale je primárně používáno defenzivně. Žaloby soukromníků jsou stále velmi nečetné.

6 Upozornění na výzvy Vzdělávání a kultura Výzva k předkládání projektů DG EAC No 2/0 Propagace evropského občanství Podpora setkávání obyvatel partnerských měst 2006 Uzávěrka : ; Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů DG EAC No 47/0 Výměna dobrých praktik v práci mladých mezi Evropským a Africkým programem, Karibským a Tichomořským (ACP), Asijským a Latinskoamerickým mládežnickým programem YOUTH Akce.1.2. Podpůrná opatření s partnerskými zeměmi Uzávěrka : Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů DG EAC No EAC/6/0 Výzva k předkládání projektů na obecné aktivity napozorování, analýzy a inovace 2006 Uzávěrka: Ref.: OJ - C Program Socrates Druhá fáze ( ) Udělování grantů na rozšiřování a využívání výsledků programu Sokrates (konference/semináře) Uzávěrka: Ref.: OJ - C Informační společnost a média Výzva k předkládání projektů INFSO-MEDIA/0/200 Zavádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl Opatření na podporu propagace a přístupu na trh Uzávěrka: Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO-MEDIA 10/200 Media Plus Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl Uzávěrka: ; Ref: OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 12/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů a sítě distributorů Výběrové schéma Uzávěrky: ; ; Ref.:OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 13/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů Automatické schéma Uzávěrka: Ref.: OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 14/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů a audiovizuálních děl na videu (VHS a DVD) Uzávěrka: Ref.: OJ - C Výzva k předkládání projektů eten 2006/1 Uzávěrka: Ref.: OJ - C Právo, svoboda a bezpečnost Rámcový program pro právní spolupráci v občanskoprávních záležitostech Výzva k předkládání projektů na specifické spolufinancované projekty na pomoc národním úřadům, profesionálním, akademickým a nevládním organizacím, které spolupracují v oblasti právních záležitostí Uzávěrka: ; Informace na: /intro/funding_intro_en.htm Ref.: OJ - C Výzkum a vývoj Výzva k předkládání projektů: strukturování Evropské výzkumné oblasti věda a společnost Sbližování výzkumu a společnosti Propagace vědy a vědecké techniky Identifikační číslo: FP6-200-Věda-a-společnost-19 Uzávěrka: Ref.: OJ - C OJ je oficiálním časopisem Evropské unie. Je k dispozici zdarma v elektronické podobě na webové adrese:http://europa.eu.int/eur-lex/lex/joindex Ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje všechny odkazy na výzvy v předkládání projektů a výzvy do výběrových řízení publikovaných institucemi EU a je otevřen volné hospodářské soutěži. Pro každou z příležitostí zde zmíněnou vás hyperlinkový odkaz propojí s příslušným číslem OJ. Nové výzvy k předkládání projektů 6

7 Oznámení o volných místech Program akcí EU Evropská komise Další evropské instituce Evropská investiční banka Ředitelství řízení rizik (RM) Úředník Analytik finančních rizik Ref.: RM06WWW04 Úředník pro kapitálové trhy Ref.: FI06WWW03 Koordinační expert pro Finanční ředitelství Ref.: FI06WWW02 Projektový manažer Ref.: RM06WWW07 Úředník úvěrových rizik Ref.: RM06WWW06 Úředník pro finanční monitoring Ref.: RM06WWW0 Viz: Další mezinárodní instituce Evropská banka pro obnovu a rozvoj Oddělení Střední Evropy Specializovaná skupina pro průmyslový obchod Tým turistiky Ref.: Web271 Pokladní oddělení Peněžní manažer - analytik Ref.: Web381 viz: Duben Role regionů v propagaci obnovitelných zdrojů energie. Výměna zkušeností k 7 Rámcovému programu Sdílení regionálních zkušeností o výzkumu a inovacích v oblasti obnovitelných zdrojů energie Organizátor: Evropský region Tyrolsko Trentino ve spolupráci s regiony Alsasko, Navarra a Rhone-Alpes Zodpovědné podávání zpráv Konference prověří nejnovější vývoj Sociální zodpovědnosti firmy (CSR) v Evropě. Poskytne také perspektivu o názorech rozhodujících činitelů v otázkách, jako jsou dopad zpráv CSR, co je ovlivňuje, o kompromisech mezi rozmanitostí a sjednocováním formátů pro podávání zpráv, konference také bude identifikovat otázky a materiály, které jsou předmětem realizace CSR a úsilí k zajištění důvěryhodnosti zpráv CSR. Organizátor: GŘ Zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti ve spolupráci s ESRA INTERREG III ODKAZ Budování budoucí spolupráce mezi regiony o síťování projektů Seminář, na němž se sešlo více než 13 projektů Interreg z celé Evropy, podtrhne přidanou hodnotu zkušeností ze spolupráce v integračním procesu EU a zlepší kapacity a dovednosti místních samospráv. Organizátor: kancelář ANCI/IDEALI a nadace Fundaciòn Comunidad Valenciana ve spolupráci s konzultantem CiTy Faktory. V příštím čísle najdete Více informací o Interreg III. 7

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Oficiální zahájení konference

Oficiální zahájení konference Pod záštitou GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00 Registrace účastníků Příprava konferenčních místností a vystavovatelských stánků PONDĚLÍ 23. dubna 2007 den společnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více