Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU."

Transkript

1 ZPRÁVY z Bruselu Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Pravidla EU o hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu: Evropská komise provádí reformu pravidel státní podpory malým a středním firmám. Čtěte vice na straně. 1 DUBEN 2006 Spojte Evropu s jejími obyvateli Editorial 1 Shromáždění Evropských regionů žádá Evropskou komisi, aby byla aktivnější v komunikaci s lidmi v regionech Hlavní témata a události v EU Politiky a programy EU Stručně z Bruselu Pan Riccardo Illy, Prezident Shromáždění Evropských regionů (Assembly of the European Regions - ARE) představil paní Margot Wallstrom, člence Evropské komise, která má na starosti institucionální vztahy a komunikační strategii, řadu konkrétních návrhů týkajících se komunikace o záležitostech EU a předávání informací místním a regionálním subjektům. Týto návrhy jsou první reakcí na White Paper/Bílou knihu o Evropské komunikační politice, který Evropská komise zveřejnila 1. února Pan Illy vyzval Komisi, aby zorganizovala fórum na konkrétní téma s místními a regionálními subjekty, podpořila také vytvoření Evropského regionálního školicího institutu, který bude poskytovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro regionální politiky a úředníky o záležitostech evropské integrace. Rozšířil také myšlenku komunikačního programu EU o regionální úroveň. Upozornění na výzvy Oznámení o volných místech Program akcí EU Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU. Více o Shromáždění regionů EU Shromáždění Evropských regionů (Assembly of European Regions - AER), bylo vytvořeno v roce 198. Vyjadřuje politické názory v regionech a klíčových partnerů a slouží institucím EU a dalším mezinárodním institucím ke zjištění názorů na každou záležitost, která je v kompetenci regionů. Původně bylo hlavním úkolem AER uznat místo a roli regionů při výstavbě demokratické Evropy, která má blízko ke svým občanům. Poté se od samého počátku AER věnovalo především propagaci regionů a institucionalizaci účasti regionů na politice EU. Po vytvoření Kongresu pro místní a regionální úřady Evropy (Congress of Local and Regional Authorities of Europe) Radou Evropy v roce 1994 následovalo vytvoření Výboru regionů Evropskou unií v roce 199, což dokazuje realizaci těchto zásad v praxi. AER nyní propaguje subsidiaritu (podřízenost) a demokracii na regionální úrovni a umožňuje regionům, aby vytvářely základní propojení mezi Evropskou unií a občany. To podporuje rozmanitost regionů a vytváří z této různorodosti silnou stránku. AER sdružuje v současné době 20 členských regionů z 30 evropských zemí a 12 meziregionálních organizací. Riccardo Illy, hejtman kraje Friuli-Venezia Giulia, je nově zvoleným prezidentem AER. Sídlo AER je ve Štrasburku (Francie) a Bruselu (Belgie). Olomoucký kraj v Bruselu Den otevřených dveří ve Výboru regionů. The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Organizace jarní akce ve Výboru regionů pokračuje. Více si přečtete v dalším vydání za čtrnáct dní.

2 Hlavní témata a akce EU Zhoršení naší budoucnosti: Evropská komise ukazuje svou vizi pro energetickou strategii EU EU je základním prvkem v poskytování udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie pro evropské občany. Společný přístup, vyjádřený všemi jednohlasně, umožní, aby EU vedla výzkum v řešení energií, zdůraznil předseda Evropské komise Barroso. Na konci roku 200 se sešly hlavy států a vlád EU v Hampton Court (Velká Británie), aby vyjádřily potřebu skutečné Evropské energetické politiky. Proto Evropská komise zveřejnila 8. března 2006 Zelenou knihu (Green Paper) týkající se rozvoje společné koherentní Evropské energetické politiky. Pokud může EU vytvořit společný přístup k energii a vyslovit jej společně, může vést Evropa globální diskusi o energii. Zelená kniha pomůže Evropské unii vytvořit základy pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii. Zelená kniha o Evropské strategii o udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energii, je konzultačním dokumentem, jehož cílem je stimulovat myšlenky o tom, co se má udělat, aby bylo možné řešit praktické problémy a výzvy. Na základě ohlasu na tuto Zelenou knihu by ráda Komise rozvinula konkrétnější návrhy v řadě energetických záležitostí. Konzultace bude otevřena po 6 měsíců. Uzávěrka je 24. září Zelená kniha bere v úvahu nová opatření pro dokončení vnitřního trhu s energií, jako je například: kód evropské energie, prioritní plán na vzájemné propojení, regulátor evropské energie a další nové iniciativy. Konkrétní návrhy budou předloženy k jednání do konce roku. Druhá prioritní oblast se týká bezpečnosti dodávek na vnitřním trhu s energií, zajišťující solidaritu mezi členskými státy EU. Mezi možnými navrhovanými opatřeními jsou založení Evropské observatoře dodávek energie a revize existující legislativy Společenství týkající se zásob ropy a plynu, aby se zajistilo, že se lze vyrovnávat s výpadky dodávek. Udržitelnější, účinnější a rozmanitější druhy energií lze určit jako třetí prioritní oblast. Výběr kombinace energií členských států je a zůstane otázkou subsidiarity, nicméně volba je na každém z členských států EU a má dopad na energetickou bezpečnost sousedů a Společenství jako celku. Těchto cílů by mohlo být dosaženo prostřednictvím Strategických energetických přehledů EU, které pokrývají všechny aspekty energetické politiky, analyzují všechny výhody a nevýhody různých zdrojů energie od obnovitelných až po uhlí a atomovou energii. To může v důsledku případně vést k cílům, které mají být ustaveny na úrovni Společenství a které se týkající celkového složení energií, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek a zároveň respektováno právo členských států EU samostatně se rozhodnout pro druh energie. Čtvrtou oblastí aktivit, kterou Komise navrhuje, je řada opatření týkající se problematiky globálního oteplování. Zejména jde o předložení obsahu pro Akční plán týkající se energetické účinnosti, který má být přijat Komisí koncem tohoto roku. Tento Akční plán bude identifikovat opatření, která jsou nezbytná pro EU, aby ušetřila 20% energie, kterou by jinak spotřebovala do roku Navíc je navrhováno, že EU připraví novou Cestovní mapu obnovitelných zdrojů energie v EU, s možnými cíli do roku 2020 a poté, aby došlo k vytvoření stabilního investičního prostředí pro generování konkurenceschopnější obnovitelné energie v Evropě. Dostatek energie a technologie s nízkou úrovní uhlíku vytvářejí rychle se rozvíjející mezinárodní trh, který bude mít hodnotu milliard Euro v budoucích letech. Strategický energetický technologický plán, jak je navrhován v páté Akční oblasti Zelené knihy, zajistí, že průmyslová odvětví EU budou světovými lídry v této nové generaci technologií a procesů. Zelená kniha také zdůrazňuje potřebu společné externí energetické politiky. Aby bylo možné reagovat na výzvy rostoucí poptávky, vysoké a nestabilní ceny energií, zvyšující se závislosti na dovozu a klimatické změny jsou důvodem, proč potřebuje Evropa mluvit jednotně a jednohlasně na mezinárodní scéně. Komise zde navrhuje, že její Strategický energetický přehled politiky by měl: identifikovat priority infrastruktury EU pro bezpečnost dodávek (včetně potrubí a terminálů LNG) a odsouhlasit konkrétní akci k zajištění realizace; poskytnout cestovní mapu pro vytvoření Pan-evropského energetického společenství se společným regulačním prostorem; identifikovat obnovený přístup s ohledem na evropské partnery včetně Ruska, nejdůležitějšího dodavatele energie pro EU, reflektovat zároveň naši vzájemnou závislost a konečně navrhnout nové mechanismy Společenství, aby bylo možné rychle a koordinovaně reagovat při akutních situacích při dodávkách energie ze zemí mimo EU. Toto je výběr návrhů, které jsou nastíněny v Zelené knize. Na základě odpovědí a komentářů na tyto návrhy z široké veřejné diskuse a také ze závěrů Evropské rady a Parlamentu, navrhne Komise řadu konkrétních opatření. Zelená kniha/green Paper: 2

3 Od 7. dubna hod. může kdokoli, kdo má bydliště v Evropské unii, požádat o registraci svého jména pod doménou.eu, podle toho, kdo dřív přijde a požádá, obdrží registraci. Národnost členského státu EU není podmínkou. Tohoto dne se take uzavírá období zvané sunrise (svítání), během kterého bylo přijato žádostí o doménu eu držiteli obchodních známek, veřejnými institucemi a držiteli dalších přednostních práv, jako jsou neregistrované obchodní známky, obchodní indentifikační znaky nebo autorská práva. Instituce EU a jejich představitelé všichni přejdou na adresy s koncovkou.eu, a to hromadně 9. května 2006, v Den Evropy..eu : Nová internetová doména Evropy je nyní otevřena pro každého 7. prosince 200 otevřela nezisková organizace EURid, vybraná na základě výběrového řízení Evropskou komisí pro řízení registrace domén, své dveře pro žádosti k registraci názvů domén. Původně byla možnost registrovat si jméno s doménou.eu vyhrazena držitelům obchodních značek a veřejným institucím (od 7.prosince 200 do 7.února 2006). Tato možnost byla poté rozšířena na držitele dalších přednostních práv, jako jsou jména společností nebo obchodní identifikační značky (od 7.února do 7. dubna 2006). Občané, kteří si přejí zaregistrovat jméno domény.eu by měli vybrat z následujícího seznamu akreditovaných registračních úředníků: Jejich jméno domény.eu by mělo být aktivováno během několika hodin. Registrační poplatky se liší v rámci celé EU, a celkové poplatky, které se účtují ( Registračním úředníkem a registračním úřadem) mohou být velmi nízké - až 12 v některých případech. Existují stovky registračních úředníků, kteří soutěží v registraci jmen, takže zákazníci by se měli porozhlédnout po nejvýhodnější nabídce za zaplacenou službu, kvalitu a cenu. Podané žádosti budou vyřizovány podle data podání, tj. bude dodržován princip, podle kterého - pokud dva žadatelé požádají o totéž jméno domény- Registrační úředník domény eu zaregistruje tu, která byla obdržena dříve. Oproti žádostem sunrise tyto budou automaticky zaregistrovány bez dalších formalit během několika hodin po jejich obdržení. Celá webová adresa institucí EU (největší jednotlivá adresa Evropy) a všechny ové adresy úředníků a jejích představitelů budou převedeny na.eu dne 9.května, v Den Evropy. Stará a nová adresa budou i nadále funkční vedle sebe paralelně alespoň další rok a poté se bude používat jen koncové jméno.eu. Příprava Komise na.eu je řízena viceprezidentem Siimem Kallasem, který podporuje postup směrem k ekomisi. Další informace o tom, jak požádat o jméno domény pod.eu a další úřední informace lze nalézt na domovské stránce firmy EURid: Evropský parlament objevuje nové informace o demografické změně Evropa dnes čelí bezprecedenční demografické změně. Lidé nyní žijí déle a rodí se méně dětí. V tomto kontextu Evropský parlament přijal zprávu o výzvách pro politiku a společnost týkající se těchto změn. Klíčové otázky pro členy Parlamentu jsou propagace zaměstnanosti, větší pozornost potřebám rodiny, rovnováha pracovního a rodinného života, vyrovnaná imigrační politika a podpora starších lidí, aby pracovali déle. S ohledem na Zelenou knihu Komise přijali členové Evropského parlamentu zprávu "Konfrontace demografické změny: nová solidarita mezi generacemi" 448 hlasy, 70 poslanců bylo proti a 20 se zdrželo hlasování. Zpráva se týkala nových příležitostí na počátku období, kdy populace začíná stárnout. Zpráva, připravená Philipem Bushill-Matthewsem (EPP-ED, UK) uvádí, že klíčové oblasti, které musí členové Evropského parlamentu zvážit, jsou zvýšení v zaměstnanosti a prioritní potřeby rodiny. Zejména s ohledem na Lisabonskou agendu a její cíl zvýšit hospodářský růst, musí být demografická změna brána vážně. Zpráva zdůrazňuje, že přestože demografická změna vyžaduje odpovídající politická opatření, neměla být brána pouze jako problém, ale měla by být pozitivní výzvou pro společnost, aby zapojila věkové skupiny a nabídla jim takové pracovní příležitosti, které dříve neexistovaly. Členové Parlamentu kladou důraz na to, že tyto tři základní trendy vyžadují přijetí těchto konkrétních politických opatření: lepší podpora rodin; další pozornost důležitosti vyrovnané imigrační politiky; podpora starších lidí na pracovním trhu. Další opatření by měla vést k pěstování slučitelnosti práce a rodinného života. Zlepšení rovnováhy pracovního a osobního života pro jednotlivce by mělo být stálou prioritou vlád. Zpráva naznačuje, že toho může být dosaženo například flexibilnější pracovní dobou, větší rovností na pracovišti, daňovou politikou, která je přátelská k rodinám a lepší přístupností k pěči o děti a zařízení pro děti. 3

4 Politiky a programy EU Odborníci navrhují opatření ke zvýšení role filantropie ve výzkumu Konference, která se zabývala rolí soukromých nadací při financování evropského výzkumu, upozornila na potřebu mezinárodních nadací v evropském měřítku. Na barcelonském setkání Evropské rady v březnu 2002 se dohodli vedoucí představitelé Evropy na tom, že investice do evropského výzkumu a vývoje (R&D) se musí zvýšit na 3% HDP do roku 2010 a alespoň dvě třetiny celkových investic musí pocházet ze soukromého sektoru. Expertní zpráva o roli filantropie ve financování evropského výzkumu byla zveřejněna v lednu Zpráva, která prověžuje způsoby, jak zvýšit charitativní dary, uvádí, že je velmi málo pozornosti věnováno roli nadací a dalších charitativních organizací na poli výzkumu, a proto se plně nevyužívá tohoto potenciálu. V EU-2 má pouze Velká Británie dobře rozvinutou kulturu nadací a charit. Studie navrhuje řadu iniciativ na podporu výzkumu v Evropě financovaného z nadací. Tyto iniciativy zahrnují zlepšení regulačního a fiskálního prostředí pro nadace a zlepšení podmínek pro přeshraniční dary. Filantropické 'nástroje' zahrnují organizace zabývající se získáváním finančních prostředků (fundraising), dotace, které jsou poskytovány výzkumnými granty, rodinnými nadacemi a nadacemi, za něž zodpovídají svěřenští správci, včetně těch nástrojů, které propagují finanční instituce a nadace univerzit. Na konferenci, Giving more for research in Europe/ Dávejme více výzkumu v Evropě, která se konala 27. března 2006, diskutovali zástupci charitativních nadací, univerzit, výzkumných organizací, průmyslu, národních a regionálních úřadů a také neziskové organizace o způsobech, jak dostat financování výzkumu do centra filantropických aktivit. Oproti USA, kde neziskový sektor věnoval téměř 13 miliard Euro (nebo 4, procent) celkových investic na výzkum a vývoj v roce 2003, příspěvek nadací k financování výzkumu v Evropě stále zůstává nízký. Ve Velké Británii se jedná o výjimku, kterou stojí za to zmínit, neboť kultura nadací je dobře vyvinuta a organizace jako například Welcome Trust a Cancer Research UK investují značné částky. Komise vytvořila expertní skupinu, aby vypracovala zprávu týkající se Role nadací a neziskového sektoru ve výrazném zvýšení investic do výzkumu a vzdělávání, která byla publikována v září 200. Jako další krok po této zprávě byla uspořádána konference v Bruselu ve dnech 27. a 28.března na téma Dávejme více výzkumu v Evropě/Giving more for research in Europe, aby byla zvážena doporučení a byly definovány kroky, které jsou třeba udělat ke zlepšení situace. Diskuse také ukázala řadu klíčových faktorů na úrovni jednotlivých organizací, které jsou potřeba, aby se zvýšily finanční zdroje, které jsou k dispozici pro výzkum a vývoj. Účastníci akce se shodli na tom, že transparentnost a odpovědnost jsou zásadní, pokud mají nadace získat důvěru dárců, a myšlenka definovat Evropská pravidla jednání pro nadace získala řadu stoupenců. Robin Stephensonz Health Foundation/Nadace zdraví ve Velké Británii věří, že pravidla jednání by nejen uklidnila obavy o možném zneužití darů například pro terorismus, ale také zlepší obecný přístup k nadacím a reakci na ně. Velká většina nadací jsou legitimní a jednají zcela řádně, takže bychom měli uznat, že kodex jednání podporuje celkový zisk sektoru, řekl. Komise má také hrát zásadní roli v odstraňování současného nedostatku údajů týkajících se financování výzkumu a vývoje prostřednictvím nadací v Evropě. Vysocí úředníci EU byli také podpořeni v tom, aby vzali v úvahu myšlenku vytvořit Evropský statut pro nadace, který by byl právním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce mezi organizacemi a mezinárodními dary od obyvatel, kteří rádi podporují Evropu. Isi Saragossi z Odboru výzkumu zdůraznil, že role Komise bude pokračovat, a to v tom, že bude podporovat tuto oblast, neboť nelegislativní opatření by byla vítanější při regulaci většiny případů. Nicméně uznal, že Komise bude mít roli v doplňování financí na výdaje výzkumu pomocí nadací a veřejných sponzorů. Zároveň také existuje řada vnějších faktorů, které ovlivňují práci nadací, jenž je také třeba vzít v úvahu. Nejčastěji citováno během konání konference bylo regulativní a fiskální prostředí a vlády byly vybídnuty k tomu, aby vzaly v úvahu, co mohou udělat pro podporu darů na charitu. Zatímco mohou být vyžadovány legislativní návrhy, existuje také spousta 'měkkých' opatření, které mohou veřejné instituce uvážit, jako například párování různých různých plánů financování. Generální ředitel odboru Výzkumu José Manuel Silva Rodriguez uzavřel konferenci tím, že zdůraznil, že filantoropie na podporu výzkumu a vývoje vyžaduje vážnou úvahu, neboť může být zdrojem investice do vzdělání. Evropské nadační centrum/the European Foundation Centre (EFC) vybídlo Komisi k tomu, aby provedla studii proveditelnosti Statutu Evropské nadace, jako prvního kroku směrem k revizi a přijetí návrhu institucí EU v pravý čas. EFC zdůrazňuje, že "primárním cílem Evropského statutu pro nadace je vytvořit efektivní postup pro soukromé investice, které budou k užitku obyvatelům v celé EU." Další informace najdete na následujících webových stránkách: 4

5 Stručně z Bruselu Michel Delebarre vítá finanční dohodu ze 4. dubna Prezident Výboru regionů Michel Delebarre přivítal dohodu, které bylo dosaženo 4. dubna mezi Evropským parlamentem, Rakouským předsednictvím Rady a Evropskou komisí, která získala 4 miliardy Euro na finanční výhled pro období Prohlásil, že tato dohoda umožní začít zavádět bez prodlení evropské programy v regionu a městech. Je tím také zaslán signál o důvěře občanům EU v době nejistoty a obav o budoucnost Unie. Prezident Evrpopského shromáždění, který zastupuje regionální a místní úřady, zdůraznil zejména roli Evropského parlamentu, který vždy dokazoval, že je dostatečně reálný a odpovědný, a mluvil také o evropské vizi, když posouval jednání dále zlepšováním několika aspektů dohody, jíž bylo dosaženo v Evropské radě v prosinci. Spotřební daně/cigarety: Evropská komise upozorňuje členské státy na minimální maloobchodní ceny Evropská komise podává žalobu na členské státy, které uvalují minimální maloobchodní ceny na cigarety. Komise v souladu s přístupem Evropského soudního dvora má za to, že minimální ceny porušují zákon Společenství, ničí konkurenci a mají z něj užitek pouze výrobci, kteří si uchovají ziskovou marži. Vztahující se Směrnice Rady (9/9/EC) o daních obsahuje právo výrobce a/nebo importéra tabákových výrobků rozhodnout o maloobchodní prodejní ceně. Minimální ceny státu poškozují toto právo, a proto nejsou v souladu s touto směrnicí. Komise podporuje zvýšení spotřební daně na levné cigarety, aby se dosáhlo cíle snížení spotřeby cigaret. Nedávno některé členské státy zavedly do své legislativy minimální prodejní ceny cigaret na základě ochrany zdraví. Evropská komise již zahájila ve svém legislativním minimu a bude v zahajování soudních řízení proti členským státům za jeho porušení pokračovat a bude toto opatření dále zavádět. Komise uznává, že cena a daňová opatření jsou účinnými prostředky k omezování spotřeby cigaret. Nicméně daňová a cenová opatření musí být v souladu s dalšími povinnostmi mezinárodní Smlouvy. V tomto ohledu Evropský soudní dvůr již oznámil, že: Uložení minimální ceny není kompatibilní se současným legislativním rámcem (Nařízení 9/9/EK), neboť stanovení minimální ceny veřejnou institucí vede nevyhnutelně k omezení svobody výrobců a dovozců určit svou prodejní cenu (viz také případ C-302/00, Komise/Francie) Minimální ceny nejsou nezbytné, neboť zdravotního cíle může být dosaženo zvýšeným zdaněním tabákových výrobků. (Případ C-216/98, Komise/Řecko). Komise plně podporuje členské státy v navrhování opatření na kontrolu tabákových výrobků, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. Evropská komise doporučuje taková opatření, která uloží povinnost a minimální daň, aby se snížila spotřeba cigaret. To by mělo tentýž dopad na ceny a neomezilo by to hospodářskou soutěž v oblasti cen k plnému užitku výrobců. Tato dohoda umožňuje vylepšení rozpočtu v oblastech, jež jsou pro občany klíčové, jako např. vzdělání, výzkum nebo transevropské dopravní sítě. "Výbor regionů vždy podporoval myšlenku, že tyto politiky jsou základní pro zajištění cílů Lisabonské agendy ", komentoval Delebarre, který také zdůraznil, že Česká republika částěčně zareagovala na žádost Výboru regionů o přidělení více prostředků na místní a regionální spolupráci (300 milionů Euro a více). Nicméně zdůraznil za Výbor regionů, že tato dohoda má svá omezení. Ukázala slabé stránky a nevýhody současného systému financování evropského rozpočtu. Výbor regionů doufá, že bude provedena revize rozpočtového procesu plánovaného na léta , ve kterém by měl hrát rozhodující roli Evropský parlament. "Je důležité pro místní a regionální úřady, aby se do této revize zapojily prostřednictvím Evropských institucí, které jsou zodpovědné za evropské projekty v místě, ale existují také hráči a instituce s rozhodovacími pravomocemi v daňových systémech ve členských státech ", zdůraznil Delebarre.. Státní pomoc: Komise zveřejňuje studii o národním prosazování pravidel státní podpory Evropská komise zveřejnila výsledky studie, jež se zabývala prosazováním pravidel státní podpory na národní úrovni v EU. Na druhé straně studie potvrzuje, že společnosti čím dál více spoléhají na zákon o státní podpoře, aby se obhájily před soudy ve svých zemích, když se brání proti finančnímu zatížení, které na ně stát uvaluje. Na druhé straně společnosti velmi zřídka využívají pravidel o státní podpoře jako nástroje k řešení narušení hospodářské soutěže, jež bylo způsobeno nezákonnou podporou prostřednictvím grantů udělených účastníkům hospodářské soutěže. Studie také uvádí, že členské státy by měly urychlit zavádění rozhodnutí Komise o odškodnění. Příliš často administrativně a právně výrazně dlouhé procedury na národní úrovni ústí v nepřijatelných zpožděních v náhradách za pomoc, jež porušuje zákon. V roce 200 zahájila Komise studii o prosazování pravidel EU o státní podpoře na národní úrovni. Studie se věnovala dvěma hlavním otázkám: roli národních soudů v ochraně společností proti udělování neoprávněné pomoci jejich konkurentům a na provádění rozhodnutí Komise o odškodnění členskými státy. Studie se zabývá pouze patnácti členskými státy. Národní soudy deseti členských států používají zákon EU o státní pomoci teprve od 1. května Studii provedlo mezinárodní konsorcium významných odborníků v oblasti práva z patnácti členských států. Studie potvrzuje, že národní soudy hrají klíčovou roli v prosazování pravidel EU o státní podpoře. Počet rozhodnutí o státní podpoře, které bylo zveřejněno, se více než ztrojnásobilo od roku 1999 (z 116 na 37). To ukazuje, že existuje větší povědomí o zákonu na národní úrovni jak v podnikatelské, tak právnické obci. Německo, Itálie a Francie jsou členskými státy s nejvyšším počtem zveřejněných rozhodnutí o státní pomoci. Ve velké většině případů využily soukromé subjekty pravidel státní podpory jako prostředku obhájit se proti žalobám proti nim, aby neohrozily konkurenta nebo členský stát. Více než 0% rozhodnutí se týká případů, ve kterých se plátci daní hájili proti údajnému diskriminačnímu uvalení daňové zátěže. Nicméně do konce roku 200 není známo jediné rozhodnutí národního soudu, které by přiřklo odškodné konkurentovi. Studie ukazuje, že prosazování pravidel státní podpory na národní úrovni se výrazně zvýšilo během posledních let, ale je primárně používáno defenzivně. Žaloby soukromníků jsou stále velmi nečetné.

6 Upozornění na výzvy Vzdělávání a kultura Výzva k předkládání projektů DG EAC No 2/0 Propagace evropského občanství Podpora setkávání obyvatel partnerských měst 2006 Uzávěrka : ; Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů DG EAC No 47/0 Výměna dobrých praktik v práci mladých mezi Evropským a Africkým programem, Karibským a Tichomořským (ACP), Asijským a Latinskoamerickým mládežnickým programem YOUTH Akce.1.2. Podpůrná opatření s partnerskými zeměmi Uzávěrka : Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů DG EAC No EAC/6/0 Výzva k předkládání projektů na obecné aktivity napozorování, analýzy a inovace 2006 Uzávěrka: Ref.: OJ - C Program Socrates Druhá fáze ( ) Udělování grantů na rozšiřování a využívání výsledků programu Sokrates (konference/semináře) Uzávěrka: Ref.: OJ - C Informační společnost a média Výzva k předkládání projektů INFSO-MEDIA/0/200 Zavádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl Opatření na podporu propagace a přístupu na trh Uzávěrka: Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO-MEDIA 10/200 Media Plus Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl Uzávěrka: ; Ref: OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 12/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů a sítě distributorů Výběrové schéma Uzávěrky: ; ; Ref.:OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 13/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů Automatické schéma Uzávěrka: Ref.: OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 14/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů a audiovizuálních děl na videu (VHS a DVD) Uzávěrka: Ref.: OJ - C Výzva k předkládání projektů eten 2006/1 Uzávěrka: Ref.: OJ - C Právo, svoboda a bezpečnost Rámcový program pro právní spolupráci v občanskoprávních záležitostech Výzva k předkládání projektů na specifické spolufinancované projekty na pomoc národním úřadům, profesionálním, akademickým a nevládním organizacím, které spolupracují v oblasti právních záležitostí Uzávěrka: ; Informace na: /intro/funding_intro_en.htm Ref.: OJ - C Výzkum a vývoj Výzva k předkládání projektů: strukturování Evropské výzkumné oblasti věda a společnost Sbližování výzkumu a společnosti Propagace vědy a vědecké techniky Identifikační číslo: FP6-200-Věda-a-společnost-19 Uzávěrka: Ref.: OJ - C OJ je oficiálním časopisem Evropské unie. Je k dispozici zdarma v elektronické podobě na webové adrese:http://europa.eu.int/eur-lex/lex/joindex Ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje všechny odkazy na výzvy v předkládání projektů a výzvy do výběrových řízení publikovaných institucemi EU a je otevřen volné hospodářské soutěži. Pro každou z příležitostí zde zmíněnou vás hyperlinkový odkaz propojí s příslušným číslem OJ. Nové výzvy k předkládání projektů 6

7 Oznámení o volných místech Program akcí EU Evropská komise Další evropské instituce Evropská investiční banka Ředitelství řízení rizik (RM) Úředník Analytik finančních rizik Ref.: RM06WWW04 Úředník pro kapitálové trhy Ref.: FI06WWW03 Koordinační expert pro Finanční ředitelství Ref.: FI06WWW02 Projektový manažer Ref.: RM06WWW07 Úředník úvěrových rizik Ref.: RM06WWW06 Úředník pro finanční monitoring Ref.: RM06WWW0 Viz: Další mezinárodní instituce Evropská banka pro obnovu a rozvoj Oddělení Střední Evropy Specializovaná skupina pro průmyslový obchod Tým turistiky Ref.: Web271 Pokladní oddělení Peněžní manažer - analytik Ref.: Web381 viz: Duben Role regionů v propagaci obnovitelných zdrojů energie. Výměna zkušeností k 7 Rámcovému programu Sdílení regionálních zkušeností o výzkumu a inovacích v oblasti obnovitelných zdrojů energie Organizátor: Evropský region Tyrolsko Trentino ve spolupráci s regiony Alsasko, Navarra a Rhone-Alpes Zodpovědné podávání zpráv Konference prověří nejnovější vývoj Sociální zodpovědnosti firmy (CSR) v Evropě. Poskytne také perspektivu o názorech rozhodujících činitelů v otázkách, jako jsou dopad zpráv CSR, co je ovlivňuje, o kompromisech mezi rozmanitostí a sjednocováním formátů pro podávání zpráv, konference také bude identifikovat otázky a materiály, které jsou předmětem realizace CSR a úsilí k zajištění důvěryhodnosti zpráv CSR. Organizátor: GŘ Zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti ve spolupráci s ESRA INTERREG III ODKAZ Budování budoucí spolupráce mezi regiony o síťování projektů Seminář, na němž se sešlo více než 13 projektů Interreg z celé Evropy, podtrhne přidanou hodnotu zkušeností ze spolupráce v integračním procesu EU a zlepší kapacity a dovednosti místních samospráv. Organizátor: kancelář ANCI/IDEALI a nadace Fundaciòn Comunidad Valenciana ve spolupráci s konzultantem CiTy Faktory. V příštím čísle najdete Více informací o Interreg III. 7

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Zpravodaj 2005 > leden > 02

Zpravodaj 2005 > leden > 02 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více