Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU."

Transkript

1 ZPRÁVY z Bruselu Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Pravidla EU o hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu: Evropská komise provádí reformu pravidel státní podpory malým a středním firmám. Čtěte vice na straně. 1 DUBEN 2006 Spojte Evropu s jejími obyvateli Editorial 1 Shromáždění Evropských regionů žádá Evropskou komisi, aby byla aktivnější v komunikaci s lidmi v regionech Hlavní témata a události v EU Politiky a programy EU Stručně z Bruselu Pan Riccardo Illy, Prezident Shromáždění Evropských regionů (Assembly of the European Regions - ARE) představil paní Margot Wallstrom, člence Evropské komise, která má na starosti institucionální vztahy a komunikační strategii, řadu konkrétních návrhů týkajících se komunikace o záležitostech EU a předávání informací místním a regionálním subjektům. Týto návrhy jsou první reakcí na White Paper/Bílou knihu o Evropské komunikační politice, který Evropská komise zveřejnila 1. února Pan Illy vyzval Komisi, aby zorganizovala fórum na konkrétní téma s místními a regionálními subjekty, podpořila také vytvoření Evropského regionálního školicího institutu, který bude poskytovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro regionální politiky a úředníky o záležitostech evropské integrace. Rozšířil také myšlenku komunikačního programu EU o regionální úroveň. Upozornění na výzvy Oznámení o volných místech Program akcí EU Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU. Více o Shromáždění regionů EU Shromáždění Evropských regionů (Assembly of European Regions - AER), bylo vytvořeno v roce 198. Vyjadřuje politické názory v regionech a klíčových partnerů a slouží institucím EU a dalším mezinárodním institucím ke zjištění názorů na každou záležitost, která je v kompetenci regionů. Původně bylo hlavním úkolem AER uznat místo a roli regionů při výstavbě demokratické Evropy, která má blízko ke svým občanům. Poté se od samého počátku AER věnovalo především propagaci regionů a institucionalizaci účasti regionů na politice EU. Po vytvoření Kongresu pro místní a regionální úřady Evropy (Congress of Local and Regional Authorities of Europe) Radou Evropy v roce 1994 následovalo vytvoření Výboru regionů Evropskou unií v roce 199, což dokazuje realizaci těchto zásad v praxi. AER nyní propaguje subsidiaritu (podřízenost) a demokracii na regionální úrovni a umožňuje regionům, aby vytvářely základní propojení mezi Evropskou unií a občany. To podporuje rozmanitost regionů a vytváří z této různorodosti silnou stránku. AER sdružuje v současné době 20 členských regionů z 30 evropských zemí a 12 meziregionálních organizací. Riccardo Illy, hejtman kraje Friuli-Venezia Giulia, je nově zvoleným prezidentem AER. Sídlo AER je ve Štrasburku (Francie) a Bruselu (Belgie). Olomoucký kraj v Bruselu Den otevřených dveří ve Výboru regionů. The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Organizace jarní akce ve Výboru regionů pokračuje. Více si přečtete v dalším vydání za čtrnáct dní.

2 Hlavní témata a akce EU Zhoršení naší budoucnosti: Evropská komise ukazuje svou vizi pro energetickou strategii EU EU je základním prvkem v poskytování udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie pro evropské občany. Společný přístup, vyjádřený všemi jednohlasně, umožní, aby EU vedla výzkum v řešení energií, zdůraznil předseda Evropské komise Barroso. Na konci roku 200 se sešly hlavy států a vlád EU v Hampton Court (Velká Británie), aby vyjádřily potřebu skutečné Evropské energetické politiky. Proto Evropská komise zveřejnila 8. března 2006 Zelenou knihu (Green Paper) týkající se rozvoje společné koherentní Evropské energetické politiky. Pokud může EU vytvořit společný přístup k energii a vyslovit jej společně, může vést Evropa globální diskusi o energii. Zelená kniha pomůže Evropské unii vytvořit základy pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii. Zelená kniha o Evropské strategii o udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energii, je konzultačním dokumentem, jehož cílem je stimulovat myšlenky o tom, co se má udělat, aby bylo možné řešit praktické problémy a výzvy. Na základě ohlasu na tuto Zelenou knihu by ráda Komise rozvinula konkrétnější návrhy v řadě energetických záležitostí. Konzultace bude otevřena po 6 měsíců. Uzávěrka je 24. září Zelená kniha bere v úvahu nová opatření pro dokončení vnitřního trhu s energií, jako je například: kód evropské energie, prioritní plán na vzájemné propojení, regulátor evropské energie a další nové iniciativy. Konkrétní návrhy budou předloženy k jednání do konce roku. Druhá prioritní oblast se týká bezpečnosti dodávek na vnitřním trhu s energií, zajišťující solidaritu mezi členskými státy EU. Mezi možnými navrhovanými opatřeními jsou založení Evropské observatoře dodávek energie a revize existující legislativy Společenství týkající se zásob ropy a plynu, aby se zajistilo, že se lze vyrovnávat s výpadky dodávek. Udržitelnější, účinnější a rozmanitější druhy energií lze určit jako třetí prioritní oblast. Výběr kombinace energií členských států je a zůstane otázkou subsidiarity, nicméně volba je na každém z členských států EU a má dopad na energetickou bezpečnost sousedů a Společenství jako celku. Těchto cílů by mohlo být dosaženo prostřednictvím Strategických energetických přehledů EU, které pokrývají všechny aspekty energetické politiky, analyzují všechny výhody a nevýhody různých zdrojů energie od obnovitelných až po uhlí a atomovou energii. To může v důsledku případně vést k cílům, které mají být ustaveny na úrovni Společenství a které se týkající celkového složení energií, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek a zároveň respektováno právo členských států EU samostatně se rozhodnout pro druh energie. Čtvrtou oblastí aktivit, kterou Komise navrhuje, je řada opatření týkající se problematiky globálního oteplování. Zejména jde o předložení obsahu pro Akční plán týkající se energetické účinnosti, který má být přijat Komisí koncem tohoto roku. Tento Akční plán bude identifikovat opatření, která jsou nezbytná pro EU, aby ušetřila 20% energie, kterou by jinak spotřebovala do roku Navíc je navrhováno, že EU připraví novou Cestovní mapu obnovitelných zdrojů energie v EU, s možnými cíli do roku 2020 a poté, aby došlo k vytvoření stabilního investičního prostředí pro generování konkurenceschopnější obnovitelné energie v Evropě. Dostatek energie a technologie s nízkou úrovní uhlíku vytvářejí rychle se rozvíjející mezinárodní trh, který bude mít hodnotu milliard Euro v budoucích letech. Strategický energetický technologický plán, jak je navrhován v páté Akční oblasti Zelené knihy, zajistí, že průmyslová odvětví EU budou světovými lídry v této nové generaci technologií a procesů. Zelená kniha také zdůrazňuje potřebu společné externí energetické politiky. Aby bylo možné reagovat na výzvy rostoucí poptávky, vysoké a nestabilní ceny energií, zvyšující se závislosti na dovozu a klimatické změny jsou důvodem, proč potřebuje Evropa mluvit jednotně a jednohlasně na mezinárodní scéně. Komise zde navrhuje, že její Strategický energetický přehled politiky by měl: identifikovat priority infrastruktury EU pro bezpečnost dodávek (včetně potrubí a terminálů LNG) a odsouhlasit konkrétní akci k zajištění realizace; poskytnout cestovní mapu pro vytvoření Pan-evropského energetického společenství se společným regulačním prostorem; identifikovat obnovený přístup s ohledem na evropské partnery včetně Ruska, nejdůležitějšího dodavatele energie pro EU, reflektovat zároveň naši vzájemnou závislost a konečně navrhnout nové mechanismy Společenství, aby bylo možné rychle a koordinovaně reagovat při akutních situacích při dodávkách energie ze zemí mimo EU. Toto je výběr návrhů, které jsou nastíněny v Zelené knize. Na základě odpovědí a komentářů na tyto návrhy z široké veřejné diskuse a také ze závěrů Evropské rady a Parlamentu, navrhne Komise řadu konkrétních opatření. Zelená kniha/green Paper: 2

3 Od 7. dubna hod. může kdokoli, kdo má bydliště v Evropské unii, požádat o registraci svého jména pod doménou.eu, podle toho, kdo dřív přijde a požádá, obdrží registraci. Národnost členského státu EU není podmínkou. Tohoto dne se take uzavírá období zvané sunrise (svítání), během kterého bylo přijato žádostí o doménu eu držiteli obchodních známek, veřejnými institucemi a držiteli dalších přednostních práv, jako jsou neregistrované obchodní známky, obchodní indentifikační znaky nebo autorská práva. Instituce EU a jejich představitelé všichni přejdou na adresy s koncovkou.eu, a to hromadně 9. května 2006, v Den Evropy..eu : Nová internetová doména Evropy je nyní otevřena pro každého 7. prosince 200 otevřela nezisková organizace EURid, vybraná na základě výběrového řízení Evropskou komisí pro řízení registrace domén, své dveře pro žádosti k registraci názvů domén. Původně byla možnost registrovat si jméno s doménou.eu vyhrazena držitelům obchodních značek a veřejným institucím (od 7.prosince 200 do 7.února 2006). Tato možnost byla poté rozšířena na držitele dalších přednostních práv, jako jsou jména společností nebo obchodní identifikační značky (od 7.února do 7. dubna 2006). Občané, kteří si přejí zaregistrovat jméno domény.eu by měli vybrat z následujícího seznamu akreditovaných registračních úředníků: Jejich jméno domény.eu by mělo být aktivováno během několika hodin. Registrační poplatky se liší v rámci celé EU, a celkové poplatky, které se účtují ( Registračním úředníkem a registračním úřadem) mohou být velmi nízké - až 12 v některých případech. Existují stovky registračních úředníků, kteří soutěží v registraci jmen, takže zákazníci by se měli porozhlédnout po nejvýhodnější nabídce za zaplacenou službu, kvalitu a cenu. Podané žádosti budou vyřizovány podle data podání, tj. bude dodržován princip, podle kterého - pokud dva žadatelé požádají o totéž jméno domény- Registrační úředník domény eu zaregistruje tu, která byla obdržena dříve. Oproti žádostem sunrise tyto budou automaticky zaregistrovány bez dalších formalit během několika hodin po jejich obdržení. Celá webová adresa institucí EU (největší jednotlivá adresa Evropy) a všechny ové adresy úředníků a jejích představitelů budou převedeny na.eu dne 9.května, v Den Evropy. Stará a nová adresa budou i nadále funkční vedle sebe paralelně alespoň další rok a poté se bude používat jen koncové jméno.eu. Příprava Komise na.eu je řízena viceprezidentem Siimem Kallasem, který podporuje postup směrem k ekomisi. Další informace o tom, jak požádat o jméno domény pod.eu a další úřední informace lze nalézt na domovské stránce firmy EURid: Evropský parlament objevuje nové informace o demografické změně Evropa dnes čelí bezprecedenční demografické změně. Lidé nyní žijí déle a rodí se méně dětí. V tomto kontextu Evropský parlament přijal zprávu o výzvách pro politiku a společnost týkající se těchto změn. Klíčové otázky pro členy Parlamentu jsou propagace zaměstnanosti, větší pozornost potřebám rodiny, rovnováha pracovního a rodinného života, vyrovnaná imigrační politika a podpora starších lidí, aby pracovali déle. S ohledem na Zelenou knihu Komise přijali členové Evropského parlamentu zprávu "Konfrontace demografické změny: nová solidarita mezi generacemi" 448 hlasy, 70 poslanců bylo proti a 20 se zdrželo hlasování. Zpráva se týkala nových příležitostí na počátku období, kdy populace začíná stárnout. Zpráva, připravená Philipem Bushill-Matthewsem (EPP-ED, UK) uvádí, že klíčové oblasti, které musí členové Evropského parlamentu zvážit, jsou zvýšení v zaměstnanosti a prioritní potřeby rodiny. Zejména s ohledem na Lisabonskou agendu a její cíl zvýšit hospodářský růst, musí být demografická změna brána vážně. Zpráva zdůrazňuje, že přestože demografická změna vyžaduje odpovídající politická opatření, neměla být brána pouze jako problém, ale měla by být pozitivní výzvou pro společnost, aby zapojila věkové skupiny a nabídla jim takové pracovní příležitosti, které dříve neexistovaly. Členové Parlamentu kladou důraz na to, že tyto tři základní trendy vyžadují přijetí těchto konkrétních politických opatření: lepší podpora rodin; další pozornost důležitosti vyrovnané imigrační politiky; podpora starších lidí na pracovním trhu. Další opatření by měla vést k pěstování slučitelnosti práce a rodinného života. Zlepšení rovnováhy pracovního a osobního života pro jednotlivce by mělo být stálou prioritou vlád. Zpráva naznačuje, že toho může být dosaženo například flexibilnější pracovní dobou, větší rovností na pracovišti, daňovou politikou, která je přátelská k rodinám a lepší přístupností k pěči o děti a zařízení pro děti. 3

4 Politiky a programy EU Odborníci navrhují opatření ke zvýšení role filantropie ve výzkumu Konference, která se zabývala rolí soukromých nadací při financování evropského výzkumu, upozornila na potřebu mezinárodních nadací v evropském měřítku. Na barcelonském setkání Evropské rady v březnu 2002 se dohodli vedoucí představitelé Evropy na tom, že investice do evropského výzkumu a vývoje (R&D) se musí zvýšit na 3% HDP do roku 2010 a alespoň dvě třetiny celkových investic musí pocházet ze soukromého sektoru. Expertní zpráva o roli filantropie ve financování evropského výzkumu byla zveřejněna v lednu Zpráva, která prověžuje způsoby, jak zvýšit charitativní dary, uvádí, že je velmi málo pozornosti věnováno roli nadací a dalších charitativních organizací na poli výzkumu, a proto se plně nevyužívá tohoto potenciálu. V EU-2 má pouze Velká Británie dobře rozvinutou kulturu nadací a charit. Studie navrhuje řadu iniciativ na podporu výzkumu v Evropě financovaného z nadací. Tyto iniciativy zahrnují zlepšení regulačního a fiskálního prostředí pro nadace a zlepšení podmínek pro přeshraniční dary. Filantropické 'nástroje' zahrnují organizace zabývající se získáváním finančních prostředků (fundraising), dotace, které jsou poskytovány výzkumnými granty, rodinnými nadacemi a nadacemi, za něž zodpovídají svěřenští správci, včetně těch nástrojů, které propagují finanční instituce a nadace univerzit. Na konferenci, Giving more for research in Europe/ Dávejme více výzkumu v Evropě, která se konala 27. března 2006, diskutovali zástupci charitativních nadací, univerzit, výzkumných organizací, průmyslu, národních a regionálních úřadů a také neziskové organizace o způsobech, jak dostat financování výzkumu do centra filantropických aktivit. Oproti USA, kde neziskový sektor věnoval téměř 13 miliard Euro (nebo 4, procent) celkových investic na výzkum a vývoj v roce 2003, příspěvek nadací k financování výzkumu v Evropě stále zůstává nízký. Ve Velké Británii se jedná o výjimku, kterou stojí za to zmínit, neboť kultura nadací je dobře vyvinuta a organizace jako například Welcome Trust a Cancer Research UK investují značné částky. Komise vytvořila expertní skupinu, aby vypracovala zprávu týkající se Role nadací a neziskového sektoru ve výrazném zvýšení investic do výzkumu a vzdělávání, která byla publikována v září 200. Jako další krok po této zprávě byla uspořádána konference v Bruselu ve dnech 27. a 28.března na téma Dávejme více výzkumu v Evropě/Giving more for research in Europe, aby byla zvážena doporučení a byly definovány kroky, které jsou třeba udělat ke zlepšení situace. Diskuse také ukázala řadu klíčových faktorů na úrovni jednotlivých organizací, které jsou potřeba, aby se zvýšily finanční zdroje, které jsou k dispozici pro výzkum a vývoj. Účastníci akce se shodli na tom, že transparentnost a odpovědnost jsou zásadní, pokud mají nadace získat důvěru dárců, a myšlenka definovat Evropská pravidla jednání pro nadace získala řadu stoupenců. Robin Stephensonz Health Foundation/Nadace zdraví ve Velké Británii věří, že pravidla jednání by nejen uklidnila obavy o možném zneužití darů například pro terorismus, ale také zlepší obecný přístup k nadacím a reakci na ně. Velká většina nadací jsou legitimní a jednají zcela řádně, takže bychom měli uznat, že kodex jednání podporuje celkový zisk sektoru, řekl. Komise má také hrát zásadní roli v odstraňování současného nedostatku údajů týkajících se financování výzkumu a vývoje prostřednictvím nadací v Evropě. Vysocí úředníci EU byli také podpořeni v tom, aby vzali v úvahu myšlenku vytvořit Evropský statut pro nadace, který by byl právním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce mezi organizacemi a mezinárodními dary od obyvatel, kteří rádi podporují Evropu. Isi Saragossi z Odboru výzkumu zdůraznil, že role Komise bude pokračovat, a to v tom, že bude podporovat tuto oblast, neboť nelegislativní opatření by byla vítanější při regulaci většiny případů. Nicméně uznal, že Komise bude mít roli v doplňování financí na výdaje výzkumu pomocí nadací a veřejných sponzorů. Zároveň také existuje řada vnějších faktorů, které ovlivňují práci nadací, jenž je také třeba vzít v úvahu. Nejčastěji citováno během konání konference bylo regulativní a fiskální prostředí a vlády byly vybídnuty k tomu, aby vzaly v úvahu, co mohou udělat pro podporu darů na charitu. Zatímco mohou být vyžadovány legislativní návrhy, existuje také spousta 'měkkých' opatření, které mohou veřejné instituce uvážit, jako například párování různých různých plánů financování. Generální ředitel odboru Výzkumu José Manuel Silva Rodriguez uzavřel konferenci tím, že zdůraznil, že filantoropie na podporu výzkumu a vývoje vyžaduje vážnou úvahu, neboť může být zdrojem investice do vzdělání. Evropské nadační centrum/the European Foundation Centre (EFC) vybídlo Komisi k tomu, aby provedla studii proveditelnosti Statutu Evropské nadace, jako prvního kroku směrem k revizi a přijetí návrhu institucí EU v pravý čas. EFC zdůrazňuje, že "primárním cílem Evropského statutu pro nadace je vytvořit efektivní postup pro soukromé investice, které budou k užitku obyvatelům v celé EU." Další informace najdete na následujících webových stránkách: 4

5 Stručně z Bruselu Michel Delebarre vítá finanční dohodu ze 4. dubna Prezident Výboru regionů Michel Delebarre přivítal dohodu, které bylo dosaženo 4. dubna mezi Evropským parlamentem, Rakouským předsednictvím Rady a Evropskou komisí, která získala 4 miliardy Euro na finanční výhled pro období Prohlásil, že tato dohoda umožní začít zavádět bez prodlení evropské programy v regionu a městech. Je tím také zaslán signál o důvěře občanům EU v době nejistoty a obav o budoucnost Unie. Prezident Evrpopského shromáždění, který zastupuje regionální a místní úřady, zdůraznil zejména roli Evropského parlamentu, který vždy dokazoval, že je dostatečně reálný a odpovědný, a mluvil také o evropské vizi, když posouval jednání dále zlepšováním několika aspektů dohody, jíž bylo dosaženo v Evropské radě v prosinci. Spotřební daně/cigarety: Evropská komise upozorňuje členské státy na minimální maloobchodní ceny Evropská komise podává žalobu na členské státy, které uvalují minimální maloobchodní ceny na cigarety. Komise v souladu s přístupem Evropského soudního dvora má za to, že minimální ceny porušují zákon Společenství, ničí konkurenci a mají z něj užitek pouze výrobci, kteří si uchovají ziskovou marži. Vztahující se Směrnice Rady (9/9/EC) o daních obsahuje právo výrobce a/nebo importéra tabákových výrobků rozhodnout o maloobchodní prodejní ceně. Minimální ceny státu poškozují toto právo, a proto nejsou v souladu s touto směrnicí. Komise podporuje zvýšení spotřební daně na levné cigarety, aby se dosáhlo cíle snížení spotřeby cigaret. Nedávno některé členské státy zavedly do své legislativy minimální prodejní ceny cigaret na základě ochrany zdraví. Evropská komise již zahájila ve svém legislativním minimu a bude v zahajování soudních řízení proti členským státům za jeho porušení pokračovat a bude toto opatření dále zavádět. Komise uznává, že cena a daňová opatření jsou účinnými prostředky k omezování spotřeby cigaret. Nicméně daňová a cenová opatření musí být v souladu s dalšími povinnostmi mezinárodní Smlouvy. V tomto ohledu Evropský soudní dvůr již oznámil, že: Uložení minimální ceny není kompatibilní se současným legislativním rámcem (Nařízení 9/9/EK), neboť stanovení minimální ceny veřejnou institucí vede nevyhnutelně k omezení svobody výrobců a dovozců určit svou prodejní cenu (viz také případ C-302/00, Komise/Francie) Minimální ceny nejsou nezbytné, neboť zdravotního cíle může být dosaženo zvýšeným zdaněním tabákových výrobků. (Případ C-216/98, Komise/Řecko). Komise plně podporuje členské státy v navrhování opatření na kontrolu tabákových výrobků, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. Evropská komise doporučuje taková opatření, která uloží povinnost a minimální daň, aby se snížila spotřeba cigaret. To by mělo tentýž dopad na ceny a neomezilo by to hospodářskou soutěž v oblasti cen k plnému užitku výrobců. Tato dohoda umožňuje vylepšení rozpočtu v oblastech, jež jsou pro občany klíčové, jako např. vzdělání, výzkum nebo transevropské dopravní sítě. "Výbor regionů vždy podporoval myšlenku, že tyto politiky jsou základní pro zajištění cílů Lisabonské agendy ", komentoval Delebarre, který také zdůraznil, že Česká republika částěčně zareagovala na žádost Výboru regionů o přidělení více prostředků na místní a regionální spolupráci (300 milionů Euro a více). Nicméně zdůraznil za Výbor regionů, že tato dohoda má svá omezení. Ukázala slabé stránky a nevýhody současného systému financování evropského rozpočtu. Výbor regionů doufá, že bude provedena revize rozpočtového procesu plánovaného na léta , ve kterém by měl hrát rozhodující roli Evropský parlament. "Je důležité pro místní a regionální úřady, aby se do této revize zapojily prostřednictvím Evropských institucí, které jsou zodpovědné za evropské projekty v místě, ale existují také hráči a instituce s rozhodovacími pravomocemi v daňových systémech ve členských státech ", zdůraznil Delebarre.. Státní pomoc: Komise zveřejňuje studii o národním prosazování pravidel státní podpory Evropská komise zveřejnila výsledky studie, jež se zabývala prosazováním pravidel státní podpory na národní úrovni v EU. Na druhé straně studie potvrzuje, že společnosti čím dál více spoléhají na zákon o státní podpoře, aby se obhájily před soudy ve svých zemích, když se brání proti finančnímu zatížení, které na ně stát uvaluje. Na druhé straně společnosti velmi zřídka využívají pravidel o státní podpoře jako nástroje k řešení narušení hospodářské soutěže, jež bylo způsobeno nezákonnou podporou prostřednictvím grantů udělených účastníkům hospodářské soutěže. Studie také uvádí, že členské státy by měly urychlit zavádění rozhodnutí Komise o odškodnění. Příliš často administrativně a právně výrazně dlouhé procedury na národní úrovni ústí v nepřijatelných zpožděních v náhradách za pomoc, jež porušuje zákon. V roce 200 zahájila Komise studii o prosazování pravidel EU o státní podpoře na národní úrovni. Studie se věnovala dvěma hlavním otázkám: roli národních soudů v ochraně společností proti udělování neoprávněné pomoci jejich konkurentům a na provádění rozhodnutí Komise o odškodnění členskými státy. Studie se zabývá pouze patnácti členskými státy. Národní soudy deseti členských států používají zákon EU o státní pomoci teprve od 1. května Studii provedlo mezinárodní konsorcium významných odborníků v oblasti práva z patnácti členských států. Studie potvrzuje, že národní soudy hrají klíčovou roli v prosazování pravidel EU o státní podpoře. Počet rozhodnutí o státní podpoře, které bylo zveřejněno, se více než ztrojnásobilo od roku 1999 (z 116 na 37). To ukazuje, že existuje větší povědomí o zákonu na národní úrovni jak v podnikatelské, tak právnické obci. Německo, Itálie a Francie jsou členskými státy s nejvyšším počtem zveřejněných rozhodnutí o státní pomoci. Ve velké většině případů využily soukromé subjekty pravidel státní podpory jako prostředku obhájit se proti žalobám proti nim, aby neohrozily konkurenta nebo členský stát. Více než 0% rozhodnutí se týká případů, ve kterých se plátci daní hájili proti údajnému diskriminačnímu uvalení daňové zátěže. Nicméně do konce roku 200 není známo jediné rozhodnutí národního soudu, které by přiřklo odškodné konkurentovi. Studie ukazuje, že prosazování pravidel státní podpory na národní úrovni se výrazně zvýšilo během posledních let, ale je primárně používáno defenzivně. Žaloby soukromníků jsou stále velmi nečetné.

6 Upozornění na výzvy Vzdělávání a kultura Výzva k předkládání projektů DG EAC No 2/0 Propagace evropského občanství Podpora setkávání obyvatel partnerských měst 2006 Uzávěrka : ; Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů DG EAC No 47/0 Výměna dobrých praktik v práci mladých mezi Evropským a Africkým programem, Karibským a Tichomořským (ACP), Asijským a Latinskoamerickým mládežnickým programem YOUTH Akce.1.2. Podpůrná opatření s partnerskými zeměmi Uzávěrka : Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů DG EAC No EAC/6/0 Výzva k předkládání projektů na obecné aktivity napozorování, analýzy a inovace 2006 Uzávěrka: Ref.: OJ - C Program Socrates Druhá fáze ( ) Udělování grantů na rozšiřování a využívání výsledků programu Sokrates (konference/semináře) Uzávěrka: Ref.: OJ - C Informační společnost a média Výzva k předkládání projektů INFSO-MEDIA/0/200 Zavádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl Opatření na podporu propagace a přístupu na trh Uzávěrka: Ref. : OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO-MEDIA 10/200 Media Plus Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl Uzávěrka: ; Ref: OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 12/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů a sítě distributorů Výběrové schéma Uzávěrky: ; ; Ref.:OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 13/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů Automatické schéma Uzávěrka: Ref.: OJ - C Výzva k předkládání projektů INFSO MEDIA 14/200 Media Plus Podpora mezinárodní distribuce evropských filmů a audiovizuálních děl na videu (VHS a DVD) Uzávěrka: Ref.: OJ - C Výzva k předkládání projektů eten 2006/1 Uzávěrka: Ref.: OJ - C Právo, svoboda a bezpečnost Rámcový program pro právní spolupráci v občanskoprávních záležitostech Výzva k předkládání projektů na specifické spolufinancované projekty na pomoc národním úřadům, profesionálním, akademickým a nevládním organizacím, které spolupracují v oblasti právních záležitostí Uzávěrka: ; Informace na: /intro/funding_intro_en.htm Ref.: OJ - C Výzkum a vývoj Výzva k předkládání projektů: strukturování Evropské výzkumné oblasti věda a společnost Sbližování výzkumu a společnosti Propagace vědy a vědecké techniky Identifikační číslo: FP6-200-Věda-a-společnost-19 Uzávěrka: Ref.: OJ - C OJ je oficiálním časopisem Evropské unie. Je k dispozici zdarma v elektronické podobě na webové adrese:http://europa.eu.int/eur-lex/lex/joindex Ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje všechny odkazy na výzvy v předkládání projektů a výzvy do výběrových řízení publikovaných institucemi EU a je otevřen volné hospodářské soutěži. Pro každou z příležitostí zde zmíněnou vás hyperlinkový odkaz propojí s příslušným číslem OJ. Nové výzvy k předkládání projektů 6

7 Oznámení o volných místech Program akcí EU Evropská komise Další evropské instituce Evropská investiční banka Ředitelství řízení rizik (RM) Úředník Analytik finančních rizik Ref.: RM06WWW04 Úředník pro kapitálové trhy Ref.: FI06WWW03 Koordinační expert pro Finanční ředitelství Ref.: FI06WWW02 Projektový manažer Ref.: RM06WWW07 Úředník úvěrových rizik Ref.: RM06WWW06 Úředník pro finanční monitoring Ref.: RM06WWW0 Viz: Další mezinárodní instituce Evropská banka pro obnovu a rozvoj Oddělení Střední Evropy Specializovaná skupina pro průmyslový obchod Tým turistiky Ref.: Web271 Pokladní oddělení Peněžní manažer - analytik Ref.: Web381 viz: Duben Role regionů v propagaci obnovitelných zdrojů energie. Výměna zkušeností k 7 Rámcovému programu Sdílení regionálních zkušeností o výzkumu a inovacích v oblasti obnovitelných zdrojů energie Organizátor: Evropský region Tyrolsko Trentino ve spolupráci s regiony Alsasko, Navarra a Rhone-Alpes Zodpovědné podávání zpráv Konference prověří nejnovější vývoj Sociální zodpovědnosti firmy (CSR) v Evropě. Poskytne také perspektivu o názorech rozhodujících činitelů v otázkách, jako jsou dopad zpráv CSR, co je ovlivňuje, o kompromisech mezi rozmanitostí a sjednocováním formátů pro podávání zpráv, konference také bude identifikovat otázky a materiály, které jsou předmětem realizace CSR a úsilí k zajištění důvěryhodnosti zpráv CSR. Organizátor: GŘ Zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti ve spolupráci s ESRA INTERREG III ODKAZ Budování budoucí spolupráce mezi regiony o síťování projektů Seminář, na němž se sešlo více než 13 projektů Interreg z celé Evropy, podtrhne přidanou hodnotu zkušeností ze spolupráce v integračním procesu EU a zlepší kapacity a dovednosti místních samospráv. Organizátor: kancelář ANCI/IDEALI a nadace Fundaciòn Comunidad Valenciana ve spolupráci s konzultantem CiTy Faktory. V příštím čísle najdete Více informací o Interreg III. 7

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více