Výroční zpráva /občanské sdružení Nad Labem/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. /občanské sdružení Nad Labem/"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2011 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č : DĚTSTVÍ 6 Realizace v termínech 10 Personální zajištění, spolupracující organizace a jednotlivci 10 III. Kolokvium Region 11 O projektu 11 Program kolokvia 12 IV. Veřejné prezentace 13 České centrum v Paříži 13 V. Finance 19

3 I. Občanské sdružení Nad Labem Resslova 647/ Ústí nad Labem IČO: Banka: ČSOB, a.s. divize Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 Občanské sdružení Nad Labem bylo založeno , poslední změna stanov byla provedena v r a jejím předmětem byla změna sídla sdružení na Resslova 647/27, Ústí nad Labem. V roce 2011 mělo sdružení 4 členy: Vendula Fremlová, Martin Kolář a Kateřina Tošková (předsednictvo) a Jan Tlustý (člen). Činnost sdružení je v souladu s jeho platnými stanovami. Předsednictvo se pravidelně schází a rámcově schvaluje veškeré kroky, jež jsou jeho jménem podnikány, zejm. pokud jde o záležitosti finančního rázu. V roce 2011 Nad Labem realizovalo dva projekty: pokračovalo ve vydávání kulturně-literární revue Pandora a uspořádalo akci s názvem Kolokvium Region. Obě aktivity byly spolufinancovány z grantů Ministerstva kultury ČR.

4 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 O projektu, obsahová koncepce Cílem projektu bylo pokračovat ve vydávání Kulturně-literární revue PANDORA, tj. v průběhu roku 2011 vydat 22. a 23. číslo. Revue Pandora se specializuje na současnou českou literaturu poezii, prózu i drama a její reflexi. Ač vychází v severních Čechách, svou publikační činnost neomezuje pouze na severočeskou literární scénu, ale zejména v posledních číslech obsahově a tematicky zaštiťuje autory celorepublikové i zahraniční a zároveň se významnou měrou podílí na prezentaci současné české literatury v zahraničí. Základní koncepce revue hraničí mezi klasickým periodikem a sborníkem. Více než polovinu obsahu každého čísla tvoří příspěvky (rozhovory, články, studie, ankety) k hlavnímu tématu ty mapují dané téma teoreticky i skrze konkrétní projevy v literatuře a umění. Hlavním kritériem pro výběr tématu je jeho souvislost se současnou českou beletrií: mezi tématy minulých čísel byly např. česko-francouzské přecházení (21/2010), filmová adaptace (20/2010), město (19/2009), láska (18/2009), všednost (16-17/2008) ad. Při výběru beletristických ukázek se neomezujeme na aktuální tvorbu (to, co právě vychází), ale snažíme se postihnout zvolené téma kontinuálně, v literárním vývoji posledních let. Koncepce tematické části časopisu se tedy blíží sborníku. Skladba zbytku čísla odpovídá klasickému literárnímu časopisu: recenze, prezentace výtvarného umění v pravidelných obrazových přílohách a jeho reflexe, dokumentární rubrika Edice a další, vždy je však patrná jejich souvislost s hlavním tématem čísla. V roce 2011 měla redakce v plánu vydat čísla tematicky zaměřená na dětství a region. S ohledem na množství materiálu shromážděného pro číslo o dětství a zároveň vzhledem k omezeným finančním prostředkům se rozhodla vydat jej jako dvojčíslo 22-23/2011 a téma region přesunout do následujícího roku.

5 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Pandora v datech název periodického tisku: Kulturně-literární revue Pandora ISSN: ISSN evidenční číslo MK ČR: E obsahové zaměření: současná česká literatura (poezie, próza, drama) a její reflexe (recenze, studie, odborné články, rozhovory), primárně zaměřená na region severních Čech, s přesahem místním (do celé ČR i mimo ni hlavně směrem k sousedním zemím) i časovým (do dějin literatury) četnost (periodicita) vydávání: 2 x ročně údaje o regionálních mutacích: bez regionálních mutací vydavatel občanské sdružení - název: Nad Labem, občanské sdružení - adresa sídla: Mgr. Kateřina Tošková o. s. Nad Labem Resslova 647/ Ústí nad Labem - IČO: bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna č.ú.: / kontaktní osoba (šéfredaktor): Mgr. Kateřina Tošková tel.:

6 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Pandora / 2011: DĚTSTVÍ editor: Olga Stehlíková Zájem o téma dětství vycházel jak z celospolečenské poptávky, tak zejména z rostoucí produkce nakladatelství specializujících se na tuto část (nejen české) literatury. Cílem tedy bylo zmapovat boom česky psané literatury pro děti (do cca 12 let) v posledních letech včetně souvisejícího bujení dětských nakladatelství. Číslo kromě prezentace ukázek současné literatury pro děti reflektuje její aktuální stav, tj. řeší i související témata, jakými jsou knižní produkce (nakladatelství, podoby současné literární produkce pro děti, inspirace české produkce v zahraničí), analýza vybraných literárních děl (jak se v dětské literatuře promítá stále hojněji uplatňovaný model antihrdiny, současné odvážně nehrdinské postavy, problematizace půdorysu pohádky, resp. dobra a zla), žánrové rozrůznění dětské literatury (fantasy a sci-fi literatura pro děti), ale i recepce a čtenářství ve vztahu ke kognitivní úrovni dětí, a to nejen v oblasti literatury, ale i ve výtvarném umění a filmu. Autorkou konceptu tohoto čísla je editorka Olga Stehlíková, ta zároveň napsala úvodní text s názvem Čas dobra, dobrej čas. Byla oslovena řada teoretiků i literárních historiků, kteří se na danou problematiku specializují, do Pandory tak svými studiemi přispěli Milena Šubrtová ( Aktuální tendence v současné české literatuře pro děti a mládež ), Jaroslav Provazník ( Současná poezie pro děti: nová zlatá éra? ), Josef Prokeš ( Obraz dětství v české próze šedesátých let 20. století ), Luisa Nováková ( Knihy nejen pro děti a jejich čtenáři ) a Svatava Urbanová ( Dialogy Ivy Procházkové v prostoru a čase ). Speciálně pro toto číslo byla zavedena samostatná rubrika pro drama a jeho reflexi u dětského diváka, do níž své texty poskytla Kateřina Lešková-Dolenská, a rovněž rubrika Profil, která představuje jednu z nejvýraznějších osobností v tvorbě pro děti: Petra Nikla. V rubrice s beletristickými texty jsou zastoupeni současní čeští básníci i prozaici tvořící (nejen) pro děti: např. Petr Maděra, Radek Malý, Michal Šanda, Jiří Weinberger, Jiří Dědeček, Svatava Antošová, Tereza Horváthová, Alena Ježková a řada dalších. Otištěn je i unikátní soubor textů básníka Petra Hrušky a kreseb jeho syna Františka.

7

8 Samostatná sekce je věnována dětské tvorbě, kde jsou svými texty zastoupeni autoři ve věku 3 13 let číslo je tak doplněno autentickou dětskou tvorbou, která tvoří opozitum vůči ukázkám z prózy Aleny Ježkové stylizovaných do výpovědi dítěte v témže věku. Stejnou autenticitu sleduje i grafická úprava, v níž byly jako ilustrace použity dětské kresby prostupující celé číslo. Zajímavý exkurz nabízí rubrika výtvarné umění Roman Kameš, výtvarník žijící v Paříži a pravidelně tvořící v Tibetu, poskytl k publikaci soubor kreseb dětí z Ladhaku, které doplnit svou reflexí vlastní didaktické činnosti v tomto vzdáleném koutě světa.

9 Kromě zmíněných příspěvků Pandora opět obsahuje hravou rubrika Pan Dora, tentokrát v feminní mutaci jako Paní Dora, dokumentární Edici dětských nakladatelství, Reflexi o pojetí dětství ve středověku i o didaktice výtvarného umění a pochopitelně Recenze. Výpravně vyvedené dvojčíslo necílí primárně na dětského čtenáře, ale na dospělé, kteří si ještě rádi hrají tomu je přizpůsobena i obálka s potiskem tabulovou barvou, na níž lze přiloženou křídou čmárat stejně jako za dob před interaktivními tabulemi. Podnítit ke hře má i přiložená vytřihovánka v podobě papírového divadélka s motivem Červené karkulky.

10 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Realizace v termínech Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2011 byl realizován v průběhu celého roku nejprve byly shromažďovány textové i obrazové příspěvky, ty poté prošly redakční úpravou a sazbou a v závěru roku bylo dvojčíslo vytištěno. Personální zajištění, spolupracující organizace a jednotlivci Na realizaci dvojčísla / 2011 se podílela redakce ve složení Kateřina Tošková (šéfredaktor), Olga Stehlíková (editor), Jan Tlustý, Martin Kolář a Jiří Koten (redaktoři).

11 III. Kolokvium Region O projektu Cílem projektu bylo uspořádat vědecké kolokvium k tématu region, tj. za účasti českých i vybraných zahraničních hostů, zejm. bohemistů, iniciovat odbornou diskusi o regionu v literatuře a umění. Veřejně přístupné kolokvium bylo realizováno dne pod hlavičkou občanského sdružení Nad Labem a ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která pro něj poskytla prostory a technické vybavení. Kolokvia se aktivně účastnila více než desítka přednášejících, mezi jinými např. doc. Zbyněk Fišer, Roman Kameš, Mgr. Zuzana Vráblová, Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., či MgA. Adéla Hrušková. Každý přednesl příspěvek na téma vážící se k regionu či periferii v literatuře či výtvarném umění a rozproudil diskuzi, která často přecházela v řešení obecných otázek, jež si kolokvium vytklo za cíl. Tyto otázky vycházely z proměn jak v literární realitě, tak i v myšlení o literatuře, stejným proměnám byl proto podroben i samotný pojem region. Přítomní diskutovali nad jeho obsahem a duchovním rozměrem, způsoby vymezení i nad samotnými hranicemi a jejich překračováním. Výstupem kolokvia bude recenzovaná kolektivní monografie obsahující příspěvky účastníků kolokvia, která bude v tištěné podobě vydána na počátku roku 2012 aktuálně probíhá překlad příspěvků do angličtiny, bude následovat sazba české a poté i anglické verze a vydání. Publikace bude distribuována do krajských knihoven, na vybraná bohemistická pracoviště, včetně zahraničních, a na vyžádání dalším zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti.

12 III. Kolokvium Region Program kolokvia Region a periferie v literatuře a umění /kolokvium/ termín konání: středa od místo konání: budova Pedagogické fakulty UJEP malá zasedací místnost č. 504 České mládeže 8, Ústí nad Labem program: uvítání Mgr. Martin Kolář, Ph.D.: Region, identita a diference Mgr. Kateřina Tošková: Retrospektiva české uvažování o metodologii literární regionalistiky ve 2. polovině 20. století doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.: Estetika regionalismu v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém Roman Kameš, M.A.: Region ve Francii přestávka Mgr. Kateřina Kováčová: Petr Hruška a jeho básnický region Mgr. Zuzana Vráblová: Petr Nikl mezi literaturou a výtvarným uměním MgA. Adéla Hrušková, BcA. Romana Veselá: Dvě roviny utvářející regionální uměleckou scénu Mgr. Terezie Petišková: Vyhraněnost regionálního výtvarného jazyka a soběstačnosti kulturního prostoru Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.: Regionální prostor ve světle teorie fikčních světů Mgr. Pavel Horký: Pražský prostor v prózách Emila Hakla

13 IV. Veřejné prezentace Součástí aktivit o. s. Nad Labem jsou pravidelné prezentace vydaných čísel revue Pandora, které probíhají formou literárních večerů s autorským čtením. V roce 2011 proběhla pouze jedna taková akce, přičemž další je plánována na leden České centrum, Paříž V předchozím roce bylo vydáno číslo 21/2010 s tématem česko-francouzské přecházení, které mapovalo česko-francouzský literární prostor v beletrii, teorii i výtvarném umění. Za tento počin si Pandora vysloužila pozvání do Českého centra v Paříži, kde bylo toto číslo 19. října 2011 prezentováno. Literární večer byl spojen s představením tvorby Jana Vladislava, kterou do francouzštiny překládá Xavier Galmiche, a publikace grafik Terry Haass vydané v pařížské Revue K. Večera se účastnilo téměř 60 návštěvníků a Pandora vzbudila velmi pozitivní reakce.

14 V. Finance O. s. Nad Labem v roce 2011 realizovalo dva projekty: vydávání Kulturně-literární revue Pandora 2011 a Kolokvium Region. Obě akce byly spolufinancovány z grantu Ministerstva kultury ČR. Přehled příjmů a výdajů o. s. Nad Labem v roce 2011 specifikace příjmy výdaje zůstatek - zůstatek pokladny k ,40 - zůstatek na bank. účtu k ,90 - příjmy z hlavní činnosti (příjmy z prodeje) , ,30 - členské poplatky 4 800, ,30 - dotace MK ČR - Kolokvium Region , ,30 - dotace MmUL - revue Pandora , ,30 - úroky 9, , ,20 - služby: výroba a tisk, grafická úprava, propagace, překlady , ,20 - honoráře (DPP) , ,80 - srážková daň 1 890, ,80 - materiální náklady 1 461, ,80 - ostatní , ,80 Celkem , ,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,10

15 Výroční zprávu zpracovala Mgr. Kateřina Tošková (předseda o. s. Nad Labem, šéfredaktor revue Pandora) 9. ledna 2012

16 Peněžní deník peněžní prostředky příjmy neovlivňující základ daně výdaje neovlivňující základ daně datum číslo dokladu popis operace hotovost - pokladna bankovní účet příjmy členské příjmy výdaje zůstatek příjmy výdaje zůstatek hl. činnost dotace úroky hl. činnost honoráře příspěvky stav k ,40 89,70 1,40 89, BV-01/11 K. Tošková - členský příspěvek 1,40 100,00 189,70 100, BV-02/11 M. Kolář - členský příspěvek 1,40 100,00 289,70 100, BV-03/11 V. Fremlová - členský příspěvek 1,40 100,00 389,70 100, BV-04/11 J. Tlustý - členský příspěvek 1,40 100,00 489,70 100, BV-05/11 poplatek za Max kartu 1,40 22,00 467,70 22, BV-06/11 poplatky za vedení účtu 1,40 36,00 431,70 36, BV-07/11 úroky 1,40 0,01 431,71 0, BV-08/11 K. Tošková - členský příspěvek 1,40 100,00 531,71 100, BV-09/11 M. Kolář - členský příspěvek 1,40 100,00 631,71 100, BV-10/11 J. Tlustý - členský příspěvek 1,40 100,00 731,71 100, BV-11/11 V. Fremlová - členský příspěvek 1,40 100,00 831,71 100, BV-12/11 poplatek za Max kartu 1,40 22,00 809,71 22, BV-13/11 poplatky za vedení účtu 1,40 20,00 789,71 20, BV-14/11 úroky 1,40 0,02 789,73 0, PD-01/11 prodej Pandor 1 200, ,40 789, , PD-02/11 poštovné - BigMag 80, ,40 789,73 80, PD-03/11 poštovné - autorské výtisky 698,00 423,40 789,73 698, BV-15/11 K. Tošková - členský příspěvek 423,40 100,00 889,73 100, BV-16/11 M. Kolář - členský příspěvek 423,40 100,00 989,73 100, BV-17/11 J. Tlustý - členský příspěvek 423,40 100, ,73 100, BV-18/11 V. Fremlová - členský příspěvek 423,40 100, ,73 100, BV-19/11 MK - dotace Pandora 423, , , , BV-20/11 poplatky za vedení účtu 423,40 25, ,73 25, BV-21/11 poplatek za Max kartu 423,40 22, ,73 22, PD-04/11 poštovné - FÚ 26,00 397, ,73 26, BV-22/11 úroky 397,40 1, ,02 1, BV-23/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-24/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-25/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-26/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-27/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,02 22, BV-28/11 úroky 397,40 0, ,98 0, BV-29/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,98 20, BV-30/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-31/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-32/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100,00 397, , BV-33/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-34/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,98 22, BV-35/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,98 20, BV-36/11 úroky 397,40 0, ,86 0, BV-37/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-38/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-39/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-40/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-41/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,86 20, BV-42/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,86 22, BV-43/11 úroky 397,40 0, ,71 0, BV-44/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-45/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-46/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-47/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-48/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,71 22, BV-49/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,71 20,00 výdaje srážková daň materiální náklady ostatní

17 31.7. BV-50/11 úroky 397,40 0, ,59 0, BV-51/11 MK - dotace Region 397, , , , BV-52/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-53/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-54/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-55/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, PD-05/11 poštovné - recenzní výtisky 91,00 306, ,59 91, PD-06/11 poštovné - FÚ 26,00 280, ,59 26, PD-07/11 poštovné - dobírka J. Peroutka 96,00 184, ,59 96, BV-56/11 poplatky za vedení účtu 184,40 25, ,59 25, BV-57/11 poplatek za Max kartu 184,40 22, ,59 22, PD-08/11 (VF-02/11) J. Peroutka - dobírka za prodej Pandory 198,00 382, ,59 198, BV-58/11 úroky 382,40 1, ,66 1, DF-01/11 Obaly Kredo - úhrada došlé faktury 382,40 761, ,66 761, VF-01/11 M. Macáková - úhrada vydané faktury 382,40 169, ,66 169, PD-09/11 výběr hotovosti 9 600, , , , PD-10/11 vklad do pokladny - spolufinancování , , , PD-11/11 občerstvení na kolokvium 310, , ,66 310,00 PD-12/11 Zbyněk Fišer - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 01/11) 1 700, , , ,00 PD-13/11 Zuzana Vráblová - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 02/11) 2 550, , , ,00 PD-14/11 Roman Kameš - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 03/11) 5 525, , , , VF-03/11 E. Marešová - úhrada vydané faktury ,48 139, ,66 139, BV-59/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-04/11 D. Nedělníková - úhrada došlé faktury ,48 230, ,66 230, BV-60/11 výběr hotovosti , , , , BV-61/11 poplatek za Max kartu ,48 26, ,66 26, BV-62/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-63/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-64/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-65/11 poplatek vedení účtu ,48 37, ,66 37, BV-66/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,66 22, BV-67/11 zúčtování úroků ,48 1, ,68 1, BV-68/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, PD-15/11 poštovné - výtisky do ČC Paříž 791, , ,68 791, PD-16/11 Lepíky.cz - dobírka 700, , ,68 700, BV-69/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, BV-70/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, BV-71/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, PD-17/11 prodej Pandory - České centrum Paříž 2 600, , , , BV-72/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,68 22, PD-18/11 poštovné - autorské výtisky 657, , ,68 657, BV-73/11 poplatek vedení účtu ,48 20, ,68 20, BV-74/11 zúčtování úroků ,48 1, ,70 1, PD-19/11 poštovné - žádost na MK ČR 43, , ,70 43, DF-02/11 Togga - sazba Pandory , , , , DF-03/11 Internet.cz - platba za doménu Pandory , , , , PD-20/11 poštovné - recenzní výtisky 278, , ,70 278, BV-75/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-76/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-77/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-78/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-79/11 poplatek za vedení účtu ,48 24, ,70 24, BV-80/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,70 22, BV-81/11 zúčtování úroků ,48 0, ,66 0,96

18 BV-82/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-05/11 UJEP - sazba a tisk monografie , , , , BV-83/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-84/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-85/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,66 22, BV-86/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-06/11 UJEP - FV za překlady , , , , DF-04/11 B. Lungová - FD překlady , , , , DF-05/11 Togga - tisk Pandory , , , , DF-06/11 Togga - sazba Pandory , , , , DF-07/11 Togga - monografie , , , , BV-87/11 srážková daň , , , , DPP 04/11 DPP - M. Kolář ,48 935,00 209,66 935, BV-88/11 srážková daň ,48 165,00 44,66 165, BV-89/11 úroky ,48 0,96 45,62 0, BV-90/11 poplatky za vedení účtu ,48 44,00 1,62 44,00 PD-21/ (DPP DPP - O. Stehlíková 6 545, ,48 1, ,00 05/11) PD-22/ (DPP DPP - P. Horký ,00 89,48 1, ,00 06/11) 1,62 součet , ,0 88, , ,0-88, , , ,0 9, , , , , ,0 stav k pokladna 0,00 banka 1, , ,00 rozdíl příjmů a výdajů 0,00 rozdíl nedaňových příjmů a výdajů ,08 Nad Labem, o. s. IČ:

Výroční zpráva 2012. /občanské sdružení Nad Labem/

Výroční zpráva 2012. /občanské sdružení Nad Labem/ Výroční zpráva 2012 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2012 4 O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č. 24-25:

Více

21: ČESKO-FRANCOUZSKÉ PŘECHÁZENÍ

21: ČESKO-FRANCOUZSKÉ PŘECHÁZENÍ Výroční zpráva 2010 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2010 4 O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č. 20:

Více

Výroční zpráva 2009. /občanské sdružení Nad Labem/

Výroční zpráva 2009. /občanské sdružení Nad Labem/ 1 Výroční zpráva 2009 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 09 4 O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č. 18:

Více

Výroční zpráva 2008. /občanské sdružení Nad Labem/

Výroční zpráva 2008. /občanské sdružení Nad Labem/ 1 Výroční zpráva 2008 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2008 5 O projektu 5 Pandora v datech 6 Obsahové zaměření Pandory 7 Pandora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 Příloha č. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 SÍDLO SPOLEČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289 22 Lysá nad Labem REGISTRACE SPOLEČNOSTI: Městský soud

Více

POZVÁNKA NA KONFERENCI

POZVÁNKA NA KONFERENCI POZVÁNKA NA KONFERENCI 10. 11. 11. 11. 2016 Pořádají: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta sociálně ekonomická České vysoké učení technické v Praze

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Téma č. 1 Vytvoření edice na libovolné téma v rámci zavedeného nakladatelství - Vyjmenujte všechna významná nakladatelství, která v

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Finanční situace ČSSI k 31.12.2001

Finanční situace ČSSI k 31.12.2001 Finanční situace ČSSI k 31.12.2001 Pokladna Brno 11 892 Kč České Budějovice 3 000 Kč Hradec Králové 1 490 Kč Liberec 1 068 Kč Ostrava 1 363 Kč Plzeň 11 606 Kč Praha 31 841 Kč Stav na bankovním účtu ČS

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

textová část časopisu I.

textová část časopisu I. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace textová část časopisu I. Autor:

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Mgr. Dana Cibáková, Ph.D. Témata bakalářských prací (prezenční a kombinované studium): 1. Možnosti využití a práce s prozaickým textem v prostředí mateřské školy 2. Možnosti

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17)

KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17) KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17) 1. Úvod Cílem kurzu bylo získání ucelených znalostí o základních problémech kognitivní vědy, o metodách výzkumu lidského mozku, a to zejména o výzkumu korelace

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zápis č. 10 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne

Zápis č. 10 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne Zápis č. 10 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 2. 3. 2016 Přítomni: Linda Libertinová, ing. Jitka Menclová, ing. Jiří Janouškovec, ing. Luděk Zámyslický. Omluveni: Jiří Kratochvíl

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD ze dne 1. 4. 2012 uzavřeného v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

PŘÍJMY ČRK 2 491 VÝDAJE ČRK 4 606 ROZDÍL -2 115 PŘÍJMY ČRK 2 480 VÝDAJE ČRK 365 ROZDÍL 2 115 HLAVNÍ ČINNOST -2 115 EKONOMICKÁ ČINNOST 2 115 ROZDÍL 0

PŘÍJMY ČRK 2 491 VÝDAJE ČRK 4 606 ROZDÍL -2 115 PŘÍJMY ČRK 2 480 VÝDAJE ČRK 365 ROZDÍL 2 115 HLAVNÍ ČINNOST -2 115 EKONOMICKÁ ČINNOST 2 115 ROZDÍL 0 PŘÍJMY ČRK 2 491 HLAVNÍ ČINNOST Z HLAVNÍ ČINNOSTI ČRK 1 100 Z DOTACÍ MŠMT A KRAJŮ 261 Z PŘÍSPĚVKŮ SAZKY, a.s. 900 OSTATNÍ PŘÍJMY 230 VÝDAJE ČRK 4 606 NA SEKRETARIÁT A RADU ČRK 1 205 NA QSL SLUŽBU 1 016

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

Literární a knižní kultura v digitálním věku Olomouc, dubna 2015

Literární a knižní kultura v digitálním věku Olomouc, dubna 2015 Literární a knižní kultura v digitálním věku Olomouc, 27. 29. dubna 2015 Literární a knižní kultura prošla po rychlém rozšíření digitálních komunikačních technologií a nových médií na sklonku 20. století

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí 2014

Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí 2014 Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí 2014 Dne 22. května 2014 se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konalo kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí. Toto setkání, pořádané

Více

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA 1 KATEDRA FILOZOFIE FAKULTY PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI VÁS ZVE NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM KTERÁ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU DĚKANA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název akce: 36. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Datum: 19-21.9.2012 Místo: Brno V rámci projektu OKTAEDR byla částečně financována 36. Mezinárodní vědecká konference Brno 2012 v termínu

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Mgr. Dana Cibáková, Ph.D. Témata bakalářských prací (prezenční a kombinované studium): 1. Možnosti využití a práce s prozaickým textem v prostředí mateřské školy (zamluveno)

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 duben 2014 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více