Výroční zpráva /občanské sdružení Nad Labem/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. /občanské sdružení Nad Labem/"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2011 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č : DĚTSTVÍ 6 Realizace v termínech 10 Personální zajištění, spolupracující organizace a jednotlivci 10 III. Kolokvium Region 11 O projektu 11 Program kolokvia 12 IV. Veřejné prezentace 13 České centrum v Paříži 13 V. Finance 19

3 I. Občanské sdružení Nad Labem Resslova 647/ Ústí nad Labem IČO: Banka: ČSOB, a.s. divize Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 Občanské sdružení Nad Labem bylo založeno , poslední změna stanov byla provedena v r a jejím předmětem byla změna sídla sdružení na Resslova 647/27, Ústí nad Labem. V roce 2011 mělo sdružení 4 členy: Vendula Fremlová, Martin Kolář a Kateřina Tošková (předsednictvo) a Jan Tlustý (člen). Činnost sdružení je v souladu s jeho platnými stanovami. Předsednictvo se pravidelně schází a rámcově schvaluje veškeré kroky, jež jsou jeho jménem podnikány, zejm. pokud jde o záležitosti finančního rázu. V roce 2011 Nad Labem realizovalo dva projekty: pokračovalo ve vydávání kulturně-literární revue Pandora a uspořádalo akci s názvem Kolokvium Region. Obě aktivity byly spolufinancovány z grantů Ministerstva kultury ČR.

4 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 O projektu, obsahová koncepce Cílem projektu bylo pokračovat ve vydávání Kulturně-literární revue PANDORA, tj. v průběhu roku 2011 vydat 22. a 23. číslo. Revue Pandora se specializuje na současnou českou literaturu poezii, prózu i drama a její reflexi. Ač vychází v severních Čechách, svou publikační činnost neomezuje pouze na severočeskou literární scénu, ale zejména v posledních číslech obsahově a tematicky zaštiťuje autory celorepublikové i zahraniční a zároveň se významnou měrou podílí na prezentaci současné české literatury v zahraničí. Základní koncepce revue hraničí mezi klasickým periodikem a sborníkem. Více než polovinu obsahu každého čísla tvoří příspěvky (rozhovory, články, studie, ankety) k hlavnímu tématu ty mapují dané téma teoreticky i skrze konkrétní projevy v literatuře a umění. Hlavním kritériem pro výběr tématu je jeho souvislost se současnou českou beletrií: mezi tématy minulých čísel byly např. česko-francouzské přecházení (21/2010), filmová adaptace (20/2010), město (19/2009), láska (18/2009), všednost (16-17/2008) ad. Při výběru beletristických ukázek se neomezujeme na aktuální tvorbu (to, co právě vychází), ale snažíme se postihnout zvolené téma kontinuálně, v literárním vývoji posledních let. Koncepce tematické části časopisu se tedy blíží sborníku. Skladba zbytku čísla odpovídá klasickému literárnímu časopisu: recenze, prezentace výtvarného umění v pravidelných obrazových přílohách a jeho reflexe, dokumentární rubrika Edice a další, vždy je však patrná jejich souvislost s hlavním tématem čísla. V roce 2011 měla redakce v plánu vydat čísla tematicky zaměřená na dětství a region. S ohledem na množství materiálu shromážděného pro číslo o dětství a zároveň vzhledem k omezeným finančním prostředkům se rozhodla vydat jej jako dvojčíslo 22-23/2011 a téma region přesunout do následujícího roku.

5 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Pandora v datech název periodického tisku: Kulturně-literární revue Pandora ISSN: ISSN evidenční číslo MK ČR: E obsahové zaměření: současná česká literatura (poezie, próza, drama) a její reflexe (recenze, studie, odborné články, rozhovory), primárně zaměřená na region severních Čech, s přesahem místním (do celé ČR i mimo ni hlavně směrem k sousedním zemím) i časovým (do dějin literatury) četnost (periodicita) vydávání: 2 x ročně údaje o regionálních mutacích: bez regionálních mutací vydavatel občanské sdružení - název: Nad Labem, občanské sdružení - adresa sídla: Mgr. Kateřina Tošková o. s. Nad Labem Resslova 647/ Ústí nad Labem - IČO: bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna č.ú.: / kontaktní osoba (šéfredaktor): Mgr. Kateřina Tošková tel.:

6 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Pandora / 2011: DĚTSTVÍ editor: Olga Stehlíková Zájem o téma dětství vycházel jak z celospolečenské poptávky, tak zejména z rostoucí produkce nakladatelství specializujících se na tuto část (nejen české) literatury. Cílem tedy bylo zmapovat boom česky psané literatury pro děti (do cca 12 let) v posledních letech včetně souvisejícího bujení dětských nakladatelství. Číslo kromě prezentace ukázek současné literatury pro děti reflektuje její aktuální stav, tj. řeší i související témata, jakými jsou knižní produkce (nakladatelství, podoby současné literární produkce pro děti, inspirace české produkce v zahraničí), analýza vybraných literárních děl (jak se v dětské literatuře promítá stále hojněji uplatňovaný model antihrdiny, současné odvážně nehrdinské postavy, problematizace půdorysu pohádky, resp. dobra a zla), žánrové rozrůznění dětské literatury (fantasy a sci-fi literatura pro děti), ale i recepce a čtenářství ve vztahu ke kognitivní úrovni dětí, a to nejen v oblasti literatury, ale i ve výtvarném umění a filmu. Autorkou konceptu tohoto čísla je editorka Olga Stehlíková, ta zároveň napsala úvodní text s názvem Čas dobra, dobrej čas. Byla oslovena řada teoretiků i literárních historiků, kteří se na danou problematiku specializují, do Pandory tak svými studiemi přispěli Milena Šubrtová ( Aktuální tendence v současné české literatuře pro děti a mládež ), Jaroslav Provazník ( Současná poezie pro děti: nová zlatá éra? ), Josef Prokeš ( Obraz dětství v české próze šedesátých let 20. století ), Luisa Nováková ( Knihy nejen pro děti a jejich čtenáři ) a Svatava Urbanová ( Dialogy Ivy Procházkové v prostoru a čase ). Speciálně pro toto číslo byla zavedena samostatná rubrika pro drama a jeho reflexi u dětského diváka, do níž své texty poskytla Kateřina Lešková-Dolenská, a rovněž rubrika Profil, která představuje jednu z nejvýraznějších osobností v tvorbě pro děti: Petra Nikla. V rubrice s beletristickými texty jsou zastoupeni současní čeští básníci i prozaici tvořící (nejen) pro děti: např. Petr Maděra, Radek Malý, Michal Šanda, Jiří Weinberger, Jiří Dědeček, Svatava Antošová, Tereza Horváthová, Alena Ježková a řada dalších. Otištěn je i unikátní soubor textů básníka Petra Hrušky a kreseb jeho syna Františka.

7

8 Samostatná sekce je věnována dětské tvorbě, kde jsou svými texty zastoupeni autoři ve věku 3 13 let číslo je tak doplněno autentickou dětskou tvorbou, která tvoří opozitum vůči ukázkám z prózy Aleny Ježkové stylizovaných do výpovědi dítěte v témže věku. Stejnou autenticitu sleduje i grafická úprava, v níž byly jako ilustrace použity dětské kresby prostupující celé číslo. Zajímavý exkurz nabízí rubrika výtvarné umění Roman Kameš, výtvarník žijící v Paříži a pravidelně tvořící v Tibetu, poskytl k publikaci soubor kreseb dětí z Ladhaku, které doplnit svou reflexí vlastní didaktické činnosti v tomto vzdáleném koutě světa.

9 Kromě zmíněných příspěvků Pandora opět obsahuje hravou rubrika Pan Dora, tentokrát v feminní mutaci jako Paní Dora, dokumentární Edici dětských nakladatelství, Reflexi o pojetí dětství ve středověku i o didaktice výtvarného umění a pochopitelně Recenze. Výpravně vyvedené dvojčíslo necílí primárně na dětského čtenáře, ale na dospělé, kteří si ještě rádi hrají tomu je přizpůsobena i obálka s potiskem tabulovou barvou, na níž lze přiloženou křídou čmárat stejně jako za dob před interaktivními tabulemi. Podnítit ke hře má i přiložená vytřihovánka v podobě papírového divadélka s motivem Červené karkulky.

10 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Realizace v termínech Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2011 byl realizován v průběhu celého roku nejprve byly shromažďovány textové i obrazové příspěvky, ty poté prošly redakční úpravou a sazbou a v závěru roku bylo dvojčíslo vytištěno. Personální zajištění, spolupracující organizace a jednotlivci Na realizaci dvojčísla / 2011 se podílela redakce ve složení Kateřina Tošková (šéfredaktor), Olga Stehlíková (editor), Jan Tlustý, Martin Kolář a Jiří Koten (redaktoři).

11 III. Kolokvium Region O projektu Cílem projektu bylo uspořádat vědecké kolokvium k tématu region, tj. za účasti českých i vybraných zahraničních hostů, zejm. bohemistů, iniciovat odbornou diskusi o regionu v literatuře a umění. Veřejně přístupné kolokvium bylo realizováno dne pod hlavičkou občanského sdružení Nad Labem a ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která pro něj poskytla prostory a technické vybavení. Kolokvia se aktivně účastnila více než desítka přednášejících, mezi jinými např. doc. Zbyněk Fišer, Roman Kameš, Mgr. Zuzana Vráblová, Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., či MgA. Adéla Hrušková. Každý přednesl příspěvek na téma vážící se k regionu či periferii v literatuře či výtvarném umění a rozproudil diskuzi, která často přecházela v řešení obecných otázek, jež si kolokvium vytklo za cíl. Tyto otázky vycházely z proměn jak v literární realitě, tak i v myšlení o literatuře, stejným proměnám byl proto podroben i samotný pojem region. Přítomní diskutovali nad jeho obsahem a duchovním rozměrem, způsoby vymezení i nad samotnými hranicemi a jejich překračováním. Výstupem kolokvia bude recenzovaná kolektivní monografie obsahující příspěvky účastníků kolokvia, která bude v tištěné podobě vydána na počátku roku 2012 aktuálně probíhá překlad příspěvků do angličtiny, bude následovat sazba české a poté i anglické verze a vydání. Publikace bude distribuována do krajských knihoven, na vybraná bohemistická pracoviště, včetně zahraničních, a na vyžádání dalším zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti.

12 III. Kolokvium Region Program kolokvia Region a periferie v literatuře a umění /kolokvium/ termín konání: středa od místo konání: budova Pedagogické fakulty UJEP malá zasedací místnost č. 504 České mládeže 8, Ústí nad Labem program: uvítání Mgr. Martin Kolář, Ph.D.: Region, identita a diference Mgr. Kateřina Tošková: Retrospektiva české uvažování o metodologii literární regionalistiky ve 2. polovině 20. století doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.: Estetika regionalismu v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém Roman Kameš, M.A.: Region ve Francii přestávka Mgr. Kateřina Kováčová: Petr Hruška a jeho básnický region Mgr. Zuzana Vráblová: Petr Nikl mezi literaturou a výtvarným uměním MgA. Adéla Hrušková, BcA. Romana Veselá: Dvě roviny utvářející regionální uměleckou scénu Mgr. Terezie Petišková: Vyhraněnost regionálního výtvarného jazyka a soběstačnosti kulturního prostoru Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.: Regionální prostor ve světle teorie fikčních světů Mgr. Pavel Horký: Pražský prostor v prózách Emila Hakla

13 IV. Veřejné prezentace Součástí aktivit o. s. Nad Labem jsou pravidelné prezentace vydaných čísel revue Pandora, které probíhají formou literárních večerů s autorským čtením. V roce 2011 proběhla pouze jedna taková akce, přičemž další je plánována na leden České centrum, Paříž V předchozím roce bylo vydáno číslo 21/2010 s tématem česko-francouzské přecházení, které mapovalo česko-francouzský literární prostor v beletrii, teorii i výtvarném umění. Za tento počin si Pandora vysloužila pozvání do Českého centra v Paříži, kde bylo toto číslo 19. října 2011 prezentováno. Literární večer byl spojen s představením tvorby Jana Vladislava, kterou do francouzštiny překládá Xavier Galmiche, a publikace grafik Terry Haass vydané v pařížské Revue K. Večera se účastnilo téměř 60 návštěvníků a Pandora vzbudila velmi pozitivní reakce.

14 V. Finance O. s. Nad Labem v roce 2011 realizovalo dva projekty: vydávání Kulturně-literární revue Pandora 2011 a Kolokvium Region. Obě akce byly spolufinancovány z grantu Ministerstva kultury ČR. Přehled příjmů a výdajů o. s. Nad Labem v roce 2011 specifikace příjmy výdaje zůstatek - zůstatek pokladny k ,40 - zůstatek na bank. účtu k ,90 - příjmy z hlavní činnosti (příjmy z prodeje) , ,30 - členské poplatky 4 800, ,30 - dotace MK ČR - Kolokvium Region , ,30 - dotace MmUL - revue Pandora , ,30 - úroky 9, , ,20 - služby: výroba a tisk, grafická úprava, propagace, překlady , ,20 - honoráře (DPP) , ,80 - srážková daň 1 890, ,80 - materiální náklady 1 461, ,80 - ostatní , ,80 Celkem , ,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,10

15 Výroční zprávu zpracovala Mgr. Kateřina Tošková (předseda o. s. Nad Labem, šéfredaktor revue Pandora) 9. ledna 2012

16 Peněžní deník peněžní prostředky příjmy neovlivňující základ daně výdaje neovlivňující základ daně datum číslo dokladu popis operace hotovost - pokladna bankovní účet příjmy členské příjmy výdaje zůstatek příjmy výdaje zůstatek hl. činnost dotace úroky hl. činnost honoráře příspěvky stav k ,40 89,70 1,40 89, BV-01/11 K. Tošková - členský příspěvek 1,40 100,00 189,70 100, BV-02/11 M. Kolář - členský příspěvek 1,40 100,00 289,70 100, BV-03/11 V. Fremlová - členský příspěvek 1,40 100,00 389,70 100, BV-04/11 J. Tlustý - členský příspěvek 1,40 100,00 489,70 100, BV-05/11 poplatek za Max kartu 1,40 22,00 467,70 22, BV-06/11 poplatky za vedení účtu 1,40 36,00 431,70 36, BV-07/11 úroky 1,40 0,01 431,71 0, BV-08/11 K. Tošková - členský příspěvek 1,40 100,00 531,71 100, BV-09/11 M. Kolář - členský příspěvek 1,40 100,00 631,71 100, BV-10/11 J. Tlustý - členský příspěvek 1,40 100,00 731,71 100, BV-11/11 V. Fremlová - členský příspěvek 1,40 100,00 831,71 100, BV-12/11 poplatek za Max kartu 1,40 22,00 809,71 22, BV-13/11 poplatky za vedení účtu 1,40 20,00 789,71 20, BV-14/11 úroky 1,40 0,02 789,73 0, PD-01/11 prodej Pandor 1 200, ,40 789, , PD-02/11 poštovné - BigMag 80, ,40 789,73 80, PD-03/11 poštovné - autorské výtisky 698,00 423,40 789,73 698, BV-15/11 K. Tošková - členský příspěvek 423,40 100,00 889,73 100, BV-16/11 M. Kolář - členský příspěvek 423,40 100,00 989,73 100, BV-17/11 J. Tlustý - členský příspěvek 423,40 100, ,73 100, BV-18/11 V. Fremlová - členský příspěvek 423,40 100, ,73 100, BV-19/11 MK - dotace Pandora 423, , , , BV-20/11 poplatky za vedení účtu 423,40 25, ,73 25, BV-21/11 poplatek za Max kartu 423,40 22, ,73 22, PD-04/11 poštovné - FÚ 26,00 397, ,73 26, BV-22/11 úroky 397,40 1, ,02 1, BV-23/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-24/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-25/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-26/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-27/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,02 22, BV-28/11 úroky 397,40 0, ,98 0, BV-29/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,98 20, BV-30/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-31/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-32/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100,00 397, , BV-33/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-34/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,98 22, BV-35/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,98 20, BV-36/11 úroky 397,40 0, ,86 0, BV-37/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-38/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-39/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-40/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-41/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,86 20, BV-42/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,86 22, BV-43/11 úroky 397,40 0, ,71 0, BV-44/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-45/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-46/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-47/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-48/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,71 22, BV-49/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,71 20,00 výdaje srážková daň materiální náklady ostatní

17 31.7. BV-50/11 úroky 397,40 0, ,59 0, BV-51/11 MK - dotace Region 397, , , , BV-52/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-53/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-54/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-55/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, PD-05/11 poštovné - recenzní výtisky 91,00 306, ,59 91, PD-06/11 poštovné - FÚ 26,00 280, ,59 26, PD-07/11 poštovné - dobírka J. Peroutka 96,00 184, ,59 96, BV-56/11 poplatky za vedení účtu 184,40 25, ,59 25, BV-57/11 poplatek za Max kartu 184,40 22, ,59 22, PD-08/11 (VF-02/11) J. Peroutka - dobírka za prodej Pandory 198,00 382, ,59 198, BV-58/11 úroky 382,40 1, ,66 1, DF-01/11 Obaly Kredo - úhrada došlé faktury 382,40 761, ,66 761, VF-01/11 M. Macáková - úhrada vydané faktury 382,40 169, ,66 169, PD-09/11 výběr hotovosti 9 600, , , , PD-10/11 vklad do pokladny - spolufinancování , , , PD-11/11 občerstvení na kolokvium 310, , ,66 310,00 PD-12/11 Zbyněk Fišer - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 01/11) 1 700, , , ,00 PD-13/11 Zuzana Vráblová - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 02/11) 2 550, , , ,00 PD-14/11 Roman Kameš - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 03/11) 5 525, , , , VF-03/11 E. Marešová - úhrada vydané faktury ,48 139, ,66 139, BV-59/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-04/11 D. Nedělníková - úhrada došlé faktury ,48 230, ,66 230, BV-60/11 výběr hotovosti , , , , BV-61/11 poplatek za Max kartu ,48 26, ,66 26, BV-62/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-63/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-64/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-65/11 poplatek vedení účtu ,48 37, ,66 37, BV-66/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,66 22, BV-67/11 zúčtování úroků ,48 1, ,68 1, BV-68/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, PD-15/11 poštovné - výtisky do ČC Paříž 791, , ,68 791, PD-16/11 Lepíky.cz - dobírka 700, , ,68 700, BV-69/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, BV-70/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, BV-71/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, PD-17/11 prodej Pandory - České centrum Paříž 2 600, , , , BV-72/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,68 22, PD-18/11 poštovné - autorské výtisky 657, , ,68 657, BV-73/11 poplatek vedení účtu ,48 20, ,68 20, BV-74/11 zúčtování úroků ,48 1, ,70 1, PD-19/11 poštovné - žádost na MK ČR 43, , ,70 43, DF-02/11 Togga - sazba Pandory , , , , DF-03/11 Internet.cz - platba za doménu Pandory , , , , PD-20/11 poštovné - recenzní výtisky 278, , ,70 278, BV-75/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-76/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-77/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-78/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-79/11 poplatek za vedení účtu ,48 24, ,70 24, BV-80/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,70 22, BV-81/11 zúčtování úroků ,48 0, ,66 0,96

18 BV-82/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-05/11 UJEP - sazba a tisk monografie , , , , BV-83/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-84/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-85/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,66 22, BV-86/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-06/11 UJEP - FV za překlady , , , , DF-04/11 B. Lungová - FD překlady , , , , DF-05/11 Togga - tisk Pandory , , , , DF-06/11 Togga - sazba Pandory , , , , DF-07/11 Togga - monografie , , , , BV-87/11 srážková daň , , , , DPP 04/11 DPP - M. Kolář ,48 935,00 209,66 935, BV-88/11 srážková daň ,48 165,00 44,66 165, BV-89/11 úroky ,48 0,96 45,62 0, BV-90/11 poplatky za vedení účtu ,48 44,00 1,62 44,00 PD-21/ (DPP DPP - O. Stehlíková 6 545, ,48 1, ,00 05/11) PD-22/ (DPP DPP - P. Horký ,00 89,48 1, ,00 06/11) 1,62 součet , ,0 88, , ,0-88, , , ,0 9, , , , , ,0 stav k pokladna 0,00 banka 1, , ,00 rozdíl příjmů a výdajů 0,00 rozdíl nedaňových příjmů a výdajů ,08 Nad Labem, o. s. IČ:

Výroční zpráva 2012. /občanské sdružení Nad Labem/

Výroční zpráva 2012. /občanské sdružení Nad Labem/ Výroční zpráva 2012 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2012 4 O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č. 24-25:

Více

21: ČESKO-FRANCOUZSKÉ PŘECHÁZENÍ

21: ČESKO-FRANCOUZSKÉ PŘECHÁZENÍ Výroční zpráva 2010 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2010 4 O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č. 20:

Více

Výroční zpráva 2009. /občanské sdružení Nad Labem/

Výroční zpráva 2009. /občanské sdružení Nad Labem/ 1 Výroční zpráva 2009 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora 09 4 O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č. 18:

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 duben 2014 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Finanční situace ČSSI k 31.12.2001

Finanční situace ČSSI k 31.12.2001 Finanční situace ČSSI k 31.12.2001 Pokladna Brno 11 892 Kč České Budějovice 3 000 Kč Hradec Králové 1 490 Kč Liberec 1 068 Kč Ostrava 1 363 Kč Plzeň 11 606 Kč Praha 31 841 Kč Stav na bankovním účtu ČS

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Výroční zpráva 2007. Slovo úvodem

Výroční zpráva 2007. Slovo úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/2400, IČ: 27280411 Výroční

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 0358P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Daně a autorský honorář

Daně a autorský honorář Daně a autorský honorář Libuše Zákravská Ústav ekonomiky a managementu, FES Univerzita Pardubice Abstract This article highlights problems of authors fee taxation in the Czech Republic. Author of this

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

ERGOTERAPIE 2008. Termín konání: 24.- 25. 10. 2008 Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1

ERGOTERAPIE 2008. Termín konání: 24.- 25. 10. 2008 Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1 Dovolujeme si Vás srdečněpozvat na 20. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci s mezinárodní účastí, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů ERGOTERAPIE 2008 Termín konání: 24.- 25. 10. 2008

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Výroční zpráva organizace KHER za rok 2014

Výroční zpráva organizace KHER za rok 2014 Výroční zpráva organizace KHER za rok 2014 1. Cíle spolku Spolek KHER byl založen 11. 4. 2012 a vznikl na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu internetu

Více

Středoškolská technika 2012. Ze šuplíku fantasie

Středoškolská technika 2012. Ze šuplíku fantasie Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ze šuplíku fantasie Vladislav Kluska, Radka Suchyňová Střední škola KNIH o.p.s Bzenecká 23, Brno Střední škola KNIH,

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2012

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2012 Příloha k bodu 3 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2012 duben 2013 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více