Výroční zpráva /občanské sdružení Nad Labem/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. /občanské sdružení Nad Labem/"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2011 /občanské sdružení Nad Labem/ I. Občanské sdružení Nad Labem 3 II. Projekt Kulturně-literární revue Pandora O projektu, obsahová koncepce 4 Pandora v datech 5 Pandora č : DĚTSTVÍ 6 Realizace v termínech 10 Personální zajištění, spolupracující organizace a jednotlivci 10 III. Kolokvium Region 11 O projektu 11 Program kolokvia 12 IV. Veřejné prezentace 13 České centrum v Paříži 13 V. Finance 19

3 I. Občanské sdružení Nad Labem Resslova 647/ Ústí nad Labem IČO: Banka: ČSOB, a.s. divize Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 Občanské sdružení Nad Labem bylo založeno , poslední změna stanov byla provedena v r a jejím předmětem byla změna sídla sdružení na Resslova 647/27, Ústí nad Labem. V roce 2011 mělo sdružení 4 členy: Vendula Fremlová, Martin Kolář a Kateřina Tošková (předsednictvo) a Jan Tlustý (člen). Činnost sdružení je v souladu s jeho platnými stanovami. Předsednictvo se pravidelně schází a rámcově schvaluje veškeré kroky, jež jsou jeho jménem podnikány, zejm. pokud jde o záležitosti finančního rázu. V roce 2011 Nad Labem realizovalo dva projekty: pokračovalo ve vydávání kulturně-literární revue Pandora a uspořádalo akci s názvem Kolokvium Region. Obě aktivity byly spolufinancovány z grantů Ministerstva kultury ČR.

4 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 O projektu, obsahová koncepce Cílem projektu bylo pokračovat ve vydávání Kulturně-literární revue PANDORA, tj. v průběhu roku 2011 vydat 22. a 23. číslo. Revue Pandora se specializuje na současnou českou literaturu poezii, prózu i drama a její reflexi. Ač vychází v severních Čechách, svou publikační činnost neomezuje pouze na severočeskou literární scénu, ale zejména v posledních číslech obsahově a tematicky zaštiťuje autory celorepublikové i zahraniční a zároveň se významnou měrou podílí na prezentaci současné české literatury v zahraničí. Základní koncepce revue hraničí mezi klasickým periodikem a sborníkem. Více než polovinu obsahu každého čísla tvoří příspěvky (rozhovory, články, studie, ankety) k hlavnímu tématu ty mapují dané téma teoreticky i skrze konkrétní projevy v literatuře a umění. Hlavním kritériem pro výběr tématu je jeho souvislost se současnou českou beletrií: mezi tématy minulých čísel byly např. česko-francouzské přecházení (21/2010), filmová adaptace (20/2010), město (19/2009), láska (18/2009), všednost (16-17/2008) ad. Při výběru beletristických ukázek se neomezujeme na aktuální tvorbu (to, co právě vychází), ale snažíme se postihnout zvolené téma kontinuálně, v literárním vývoji posledních let. Koncepce tematické části časopisu se tedy blíží sborníku. Skladba zbytku čísla odpovídá klasickému literárnímu časopisu: recenze, prezentace výtvarného umění v pravidelných obrazových přílohách a jeho reflexe, dokumentární rubrika Edice a další, vždy je však patrná jejich souvislost s hlavním tématem čísla. V roce 2011 měla redakce v plánu vydat čísla tematicky zaměřená na dětství a region. S ohledem na množství materiálu shromážděného pro číslo o dětství a zároveň vzhledem k omezeným finančním prostředkům se rozhodla vydat jej jako dvojčíslo 22-23/2011 a téma region přesunout do následujícího roku.

5 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Pandora v datech název periodického tisku: Kulturně-literární revue Pandora ISSN: ISSN evidenční číslo MK ČR: E obsahové zaměření: současná česká literatura (poezie, próza, drama) a její reflexe (recenze, studie, odborné články, rozhovory), primárně zaměřená na region severních Čech, s přesahem místním (do celé ČR i mimo ni hlavně směrem k sousedním zemím) i časovým (do dějin literatury) četnost (periodicita) vydávání: 2 x ročně údaje o regionálních mutacích: bez regionálních mutací vydavatel občanské sdružení - název: Nad Labem, občanské sdružení - adresa sídla: Mgr. Kateřina Tošková o. s. Nad Labem Resslova 647/ Ústí nad Labem - IČO: bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna č.ú.: / kontaktní osoba (šéfredaktor): Mgr. Kateřina Tošková tel.:

6 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Pandora / 2011: DĚTSTVÍ editor: Olga Stehlíková Zájem o téma dětství vycházel jak z celospolečenské poptávky, tak zejména z rostoucí produkce nakladatelství specializujících se na tuto část (nejen české) literatury. Cílem tedy bylo zmapovat boom česky psané literatury pro děti (do cca 12 let) v posledních letech včetně souvisejícího bujení dětských nakladatelství. Číslo kromě prezentace ukázek současné literatury pro děti reflektuje její aktuální stav, tj. řeší i související témata, jakými jsou knižní produkce (nakladatelství, podoby současné literární produkce pro děti, inspirace české produkce v zahraničí), analýza vybraných literárních děl (jak se v dětské literatuře promítá stále hojněji uplatňovaný model antihrdiny, současné odvážně nehrdinské postavy, problematizace půdorysu pohádky, resp. dobra a zla), žánrové rozrůznění dětské literatury (fantasy a sci-fi literatura pro děti), ale i recepce a čtenářství ve vztahu ke kognitivní úrovni dětí, a to nejen v oblasti literatury, ale i ve výtvarném umění a filmu. Autorkou konceptu tohoto čísla je editorka Olga Stehlíková, ta zároveň napsala úvodní text s názvem Čas dobra, dobrej čas. Byla oslovena řada teoretiků i literárních historiků, kteří se na danou problematiku specializují, do Pandory tak svými studiemi přispěli Milena Šubrtová ( Aktuální tendence v současné české literatuře pro děti a mládež ), Jaroslav Provazník ( Současná poezie pro děti: nová zlatá éra? ), Josef Prokeš ( Obraz dětství v české próze šedesátých let 20. století ), Luisa Nováková ( Knihy nejen pro děti a jejich čtenáři ) a Svatava Urbanová ( Dialogy Ivy Procházkové v prostoru a čase ). Speciálně pro toto číslo byla zavedena samostatná rubrika pro drama a jeho reflexi u dětského diváka, do níž své texty poskytla Kateřina Lešková-Dolenská, a rovněž rubrika Profil, která představuje jednu z nejvýraznějších osobností v tvorbě pro děti: Petra Nikla. V rubrice s beletristickými texty jsou zastoupeni současní čeští básníci i prozaici tvořící (nejen) pro děti: např. Petr Maděra, Radek Malý, Michal Šanda, Jiří Weinberger, Jiří Dědeček, Svatava Antošová, Tereza Horváthová, Alena Ježková a řada dalších. Otištěn je i unikátní soubor textů básníka Petra Hrušky a kreseb jeho syna Františka.

7

8 Samostatná sekce je věnována dětské tvorbě, kde jsou svými texty zastoupeni autoři ve věku 3 13 let číslo je tak doplněno autentickou dětskou tvorbou, která tvoří opozitum vůči ukázkám z prózy Aleny Ježkové stylizovaných do výpovědi dítěte v témže věku. Stejnou autenticitu sleduje i grafická úprava, v níž byly jako ilustrace použity dětské kresby prostupující celé číslo. Zajímavý exkurz nabízí rubrika výtvarné umění Roman Kameš, výtvarník žijící v Paříži a pravidelně tvořící v Tibetu, poskytl k publikaci soubor kreseb dětí z Ladhaku, které doplnit svou reflexí vlastní didaktické činnosti v tomto vzdáleném koutě světa.

9 Kromě zmíněných příspěvků Pandora opět obsahuje hravou rubrika Pan Dora, tentokrát v feminní mutaci jako Paní Dora, dokumentární Edici dětských nakladatelství, Reflexi o pojetí dětství ve středověku i o didaktice výtvarného umění a pochopitelně Recenze. Výpravně vyvedené dvojčíslo necílí primárně na dětského čtenáře, ale na dospělé, kteří si ještě rádi hrají tomu je přizpůsobena i obálka s potiskem tabulovou barvou, na níž lze přiloženou křídou čmárat stejně jako za dob před interaktivními tabulemi. Podnítit ke hře má i přiložená vytřihovánka v podobě papírového divadélka s motivem Červené karkulky.

10 II. Kulturně-literární revue Pandora 2011 Realizace v termínech Projekt Kulturně-literární revue Pandora 2011 byl realizován v průběhu celého roku nejprve byly shromažďovány textové i obrazové příspěvky, ty poté prošly redakční úpravou a sazbou a v závěru roku bylo dvojčíslo vytištěno. Personální zajištění, spolupracující organizace a jednotlivci Na realizaci dvojčísla / 2011 se podílela redakce ve složení Kateřina Tošková (šéfredaktor), Olga Stehlíková (editor), Jan Tlustý, Martin Kolář a Jiří Koten (redaktoři).

11 III. Kolokvium Region O projektu Cílem projektu bylo uspořádat vědecké kolokvium k tématu region, tj. za účasti českých i vybraných zahraničních hostů, zejm. bohemistů, iniciovat odbornou diskusi o regionu v literatuře a umění. Veřejně přístupné kolokvium bylo realizováno dne pod hlavičkou občanského sdružení Nad Labem a ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která pro něj poskytla prostory a technické vybavení. Kolokvia se aktivně účastnila více než desítka přednášejících, mezi jinými např. doc. Zbyněk Fišer, Roman Kameš, Mgr. Zuzana Vráblová, Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., či MgA. Adéla Hrušková. Každý přednesl příspěvek na téma vážící se k regionu či periferii v literatuře či výtvarném umění a rozproudil diskuzi, která často přecházela v řešení obecných otázek, jež si kolokvium vytklo za cíl. Tyto otázky vycházely z proměn jak v literární realitě, tak i v myšlení o literatuře, stejným proměnám byl proto podroben i samotný pojem region. Přítomní diskutovali nad jeho obsahem a duchovním rozměrem, způsoby vymezení i nad samotnými hranicemi a jejich překračováním. Výstupem kolokvia bude recenzovaná kolektivní monografie obsahující příspěvky účastníků kolokvia, která bude v tištěné podobě vydána na počátku roku 2012 aktuálně probíhá překlad příspěvků do angličtiny, bude následovat sazba české a poté i anglické verze a vydání. Publikace bude distribuována do krajských knihoven, na vybraná bohemistická pracoviště, včetně zahraničních, a na vyžádání dalším zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti.

12 III. Kolokvium Region Program kolokvia Region a periferie v literatuře a umění /kolokvium/ termín konání: středa od místo konání: budova Pedagogické fakulty UJEP malá zasedací místnost č. 504 České mládeže 8, Ústí nad Labem program: uvítání Mgr. Martin Kolář, Ph.D.: Region, identita a diference Mgr. Kateřina Tošková: Retrospektiva české uvažování o metodologii literární regionalistiky ve 2. polovině 20. století doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.: Estetika regionalismu v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém Roman Kameš, M.A.: Region ve Francii přestávka Mgr. Kateřina Kováčová: Petr Hruška a jeho básnický region Mgr. Zuzana Vráblová: Petr Nikl mezi literaturou a výtvarným uměním MgA. Adéla Hrušková, BcA. Romana Veselá: Dvě roviny utvářející regionální uměleckou scénu Mgr. Terezie Petišková: Vyhraněnost regionálního výtvarného jazyka a soběstačnosti kulturního prostoru Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.: Regionální prostor ve světle teorie fikčních světů Mgr. Pavel Horký: Pražský prostor v prózách Emila Hakla

13 IV. Veřejné prezentace Součástí aktivit o. s. Nad Labem jsou pravidelné prezentace vydaných čísel revue Pandora, které probíhají formou literárních večerů s autorským čtením. V roce 2011 proběhla pouze jedna taková akce, přičemž další je plánována na leden České centrum, Paříž V předchozím roce bylo vydáno číslo 21/2010 s tématem česko-francouzské přecházení, které mapovalo česko-francouzský literární prostor v beletrii, teorii i výtvarném umění. Za tento počin si Pandora vysloužila pozvání do Českého centra v Paříži, kde bylo toto číslo 19. října 2011 prezentováno. Literární večer byl spojen s představením tvorby Jana Vladislava, kterou do francouzštiny překládá Xavier Galmiche, a publikace grafik Terry Haass vydané v pařížské Revue K. Večera se účastnilo téměř 60 návštěvníků a Pandora vzbudila velmi pozitivní reakce.

14 V. Finance O. s. Nad Labem v roce 2011 realizovalo dva projekty: vydávání Kulturně-literární revue Pandora 2011 a Kolokvium Region. Obě akce byly spolufinancovány z grantu Ministerstva kultury ČR. Přehled příjmů a výdajů o. s. Nad Labem v roce 2011 specifikace příjmy výdaje zůstatek - zůstatek pokladny k ,40 - zůstatek na bank. účtu k ,90 - příjmy z hlavní činnosti (příjmy z prodeje) , ,30 - členské poplatky 4 800, ,30 - dotace MK ČR - Kolokvium Region , ,30 - dotace MmUL - revue Pandora , ,30 - úroky 9, , ,20 - služby: výroba a tisk, grafická úprava, propagace, překlady , ,20 - honoráře (DPP) , ,80 - srážková daň 1 890, ,80 - materiální náklady 1 461, ,80 - ostatní , ,80 Celkem , ,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,10

15 Výroční zprávu zpracovala Mgr. Kateřina Tošková (předseda o. s. Nad Labem, šéfredaktor revue Pandora) 9. ledna 2012

16 Peněžní deník peněžní prostředky příjmy neovlivňující základ daně výdaje neovlivňující základ daně datum číslo dokladu popis operace hotovost - pokladna bankovní účet příjmy členské příjmy výdaje zůstatek příjmy výdaje zůstatek hl. činnost dotace úroky hl. činnost honoráře příspěvky stav k ,40 89,70 1,40 89, BV-01/11 K. Tošková - členský příspěvek 1,40 100,00 189,70 100, BV-02/11 M. Kolář - členský příspěvek 1,40 100,00 289,70 100, BV-03/11 V. Fremlová - členský příspěvek 1,40 100,00 389,70 100, BV-04/11 J. Tlustý - členský příspěvek 1,40 100,00 489,70 100, BV-05/11 poplatek za Max kartu 1,40 22,00 467,70 22, BV-06/11 poplatky za vedení účtu 1,40 36,00 431,70 36, BV-07/11 úroky 1,40 0,01 431,71 0, BV-08/11 K. Tošková - členský příspěvek 1,40 100,00 531,71 100, BV-09/11 M. Kolář - členský příspěvek 1,40 100,00 631,71 100, BV-10/11 J. Tlustý - členský příspěvek 1,40 100,00 731,71 100, BV-11/11 V. Fremlová - členský příspěvek 1,40 100,00 831,71 100, BV-12/11 poplatek za Max kartu 1,40 22,00 809,71 22, BV-13/11 poplatky za vedení účtu 1,40 20,00 789,71 20, BV-14/11 úroky 1,40 0,02 789,73 0, PD-01/11 prodej Pandor 1 200, ,40 789, , PD-02/11 poštovné - BigMag 80, ,40 789,73 80, PD-03/11 poštovné - autorské výtisky 698,00 423,40 789,73 698, BV-15/11 K. Tošková - členský příspěvek 423,40 100,00 889,73 100, BV-16/11 M. Kolář - členský příspěvek 423,40 100,00 989,73 100, BV-17/11 J. Tlustý - členský příspěvek 423,40 100, ,73 100, BV-18/11 V. Fremlová - členský příspěvek 423,40 100, ,73 100, BV-19/11 MK - dotace Pandora 423, , , , BV-20/11 poplatky za vedení účtu 423,40 25, ,73 25, BV-21/11 poplatek za Max kartu 423,40 22, ,73 22, PD-04/11 poštovné - FÚ 26,00 397, ,73 26, BV-22/11 úroky 397,40 1, ,02 1, BV-23/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-24/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-25/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-26/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,02 100, BV-27/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,02 22, BV-28/11 úroky 397,40 0, ,98 0, BV-29/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,98 20, BV-30/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-31/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-32/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100,00 397, , BV-33/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,98 100, BV-34/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,98 22, BV-35/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,98 20, BV-36/11 úroky 397,40 0, ,86 0, BV-37/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-38/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-39/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-40/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,86 100, BV-41/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,86 20, BV-42/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,86 22, BV-43/11 úroky 397,40 0, ,71 0, BV-44/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-45/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-46/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-47/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,71 100, BV-48/11 poplatek za Max kartu 397,40 22, ,71 22, BV-49/11 poplatky za vedení účtu 397,40 20, ,71 20,00 výdaje srážková daň materiální náklady ostatní

17 31.7. BV-50/11 úroky 397,40 0, ,59 0, BV-51/11 MK - dotace Region 397, , , , BV-52/11 K. Tošková - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-53/11 M. Kolář - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-54/11 J. Tlustý - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, BV-55/11 V. Fremlová - členský příspěvek 397,40 100, ,59 100, PD-05/11 poštovné - recenzní výtisky 91,00 306, ,59 91, PD-06/11 poštovné - FÚ 26,00 280, ,59 26, PD-07/11 poštovné - dobírka J. Peroutka 96,00 184, ,59 96, BV-56/11 poplatky za vedení účtu 184,40 25, ,59 25, BV-57/11 poplatek za Max kartu 184,40 22, ,59 22, PD-08/11 (VF-02/11) J. Peroutka - dobírka za prodej Pandory 198,00 382, ,59 198, BV-58/11 úroky 382,40 1, ,66 1, DF-01/11 Obaly Kredo - úhrada došlé faktury 382,40 761, ,66 761, VF-01/11 M. Macáková - úhrada vydané faktury 382,40 169, ,66 169, PD-09/11 výběr hotovosti 9 600, , , , PD-10/11 vklad do pokladny - spolufinancování , , , PD-11/11 občerstvení na kolokvium 310, , ,66 310,00 PD-12/11 Zbyněk Fišer - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 01/11) 1 700, , , ,00 PD-13/11 Zuzana Vráblová - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 02/11) 2 550, , , ,00 PD-14/11 Roman Kameš - honorář za vystoupení na 7.9. (DPP kolokviu 03/11) 5 525, , , , VF-03/11 E. Marešová - úhrada vydané faktury ,48 139, ,66 139, BV-59/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-04/11 D. Nedělníková - úhrada došlé faktury ,48 230, ,66 230, BV-60/11 výběr hotovosti , , , , BV-61/11 poplatek za Max kartu ,48 26, ,66 26, BV-62/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-63/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-64/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-65/11 poplatek vedení účtu ,48 37, ,66 37, BV-66/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,66 22, BV-67/11 zúčtování úroků ,48 1, ,68 1, BV-68/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, PD-15/11 poštovné - výtisky do ČC Paříž 791, , ,68 791, PD-16/11 Lepíky.cz - dobírka 700, , ,68 700, BV-69/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, BV-70/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, BV-71/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,68 100, PD-17/11 prodej Pandory - České centrum Paříž 2 600, , , , BV-72/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,68 22, PD-18/11 poštovné - autorské výtisky 657, , ,68 657, BV-73/11 poplatek vedení účtu ,48 20, ,68 20, BV-74/11 zúčtování úroků ,48 1, ,70 1, PD-19/11 poštovné - žádost na MK ČR 43, , ,70 43, DF-02/11 Togga - sazba Pandory , , , , DF-03/11 Internet.cz - platba za doménu Pandory , , , , PD-20/11 poštovné - recenzní výtisky 278, , ,70 278, BV-75/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-76/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-77/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-78/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,70 100, BV-79/11 poplatek za vedení účtu ,48 24, ,70 24, BV-80/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,70 22, BV-81/11 zúčtování úroků ,48 0, ,66 0,96

18 BV-82/11 K. Tošková - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-05/11 UJEP - sazba a tisk monografie , , , , BV-83/11 M. Kolář - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-84/11 J. Tlustý - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, BV-85/11 poplatek za Max kartu ,48 22, ,66 22, BV-86/11 V. Fremlová - členský příspěvek ,48 100, ,66 100, VF-06/11 UJEP - FV za překlady , , , , DF-04/11 B. Lungová - FD překlady , , , , DF-05/11 Togga - tisk Pandory , , , , DF-06/11 Togga - sazba Pandory , , , , DF-07/11 Togga - monografie , , , , BV-87/11 srážková daň , , , , DPP 04/11 DPP - M. Kolář ,48 935,00 209,66 935, BV-88/11 srážková daň ,48 165,00 44,66 165, BV-89/11 úroky ,48 0,96 45,62 0, BV-90/11 poplatky za vedení účtu ,48 44,00 1,62 44,00 PD-21/ (DPP DPP - O. Stehlíková 6 545, ,48 1, ,00 05/11) PD-22/ (DPP DPP - P. Horký ,00 89,48 1, ,00 06/11) 1,62 součet , ,0 88, , ,0-88, , , ,0 9, , , , , ,0 stav k pokladna 0,00 banka 1, , ,00 rozdíl příjmů a výdajů 0,00 rozdíl nedaňových příjmů a výdajů ,08 Nad Labem, o. s. IČ:

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok

Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok Výroční zpráva G a l e r i e m ě s t a P l z n ě o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok 2011 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, 301 00 Plzeň; IČ: 25234994, č.ú.: ČSOB: 158 804

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Romano džaniben VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Romano džaniben VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Romano džaniben VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Biskupcova 1866/85 130 00 Praha 3 IČO: 62941305 DIČ: CZ 62941305 č. ú. ČSOB 161582339/0300 ředitelka organizace: Mgr. Lada Viková email: dzaniben@email.cz www.dzaniben.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 3-4/ 2013 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2012 12 INSTITUT UMĚNÍ DIVADELNÍ ÚSTAV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 111 F 224 809

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více