INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2014 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou uvedeny zeleně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2014 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 14.2.2014 jsou uvedeny zeleně"

Transkript

1 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV , Bartošova 9 tel.: , fax: ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2014 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou uvedeny zeleně ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, programy NOVA14 a NOVAJ14 Vážení zákazníci, od roku 2010 jsou nové licence programů na vedení účetnictví, daňové evidence a mezd kdykoliv ke stažení na Internetu. Do PC si je kdykoliv stáhne a nainstaluje každý uživatel sám. Po instalaci je program ihned dočasně funkční k ostrému provozu. Doklad k úhradě za licenci software 2014 bude všem zaslán v období únor Po provedení úhrady pak bude každému uživateli em sdělen licenční kód k trvalému zprovoznění programu. Pro každý rok je kód nový! Kód lze v programu kdykoliv zadat úmyslně, nebo budete po nějakém čase k jeho zadání vyzváni programem. Bez kódu bude programu po jisté době nefunkční. Kód si lze trvale uložit do programu do poznámkového bloku Alt+N. Pokud není možné provést instalaci programů přes internet, může být za příplatek na požádání vystaveno instalační CD a zasláno na dobírku, nebo vyzvednuto osobně v sídle firmy. Program je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách na adrese v sekci Software odkaz Licenční software, přímý odkaz zde: Odtud si postupně stáhnete všechny programy, které užíváte. Pro každý rok je vydán vždy nový program, v jehož názvu se uvádí rok, pro který je vydán. Licence, soubor s programem a příponou exe, je komplexní program určený k první instalaci obsahující licenční a konfigurační údaje. Licenční soubory programu Nova14.exe, nebo Novaj14.exe uložíte na svůj disk C: k vybalení a instalaci programu. Instalace z Internetu -- dosavadní pracovní postup instalace nebyl změněn - stáhnout licenční soubor programu - soubor s příponou exe na adrese vybrat požadovaný program, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a potvrdit v menu Uložit cíl jako. Soubor uložit, nejlépe přímo na disk C:. Nikdy neukládejte na plochu!! Pokud je u systému Windows 7, nebo 8 ukládání na C: zakázané, vytvořit předem k uložení novou samostatnou složku, např. s názvem C:\EMZET. Do ní stahovaný soubor uložit. - spustit (2x poklepat) a rozbalit na stažený Nova14.exe, nebo C:\NOVAJ14 Novaj14.exe, tzn. vybalit soubory programu k instalaci do PC. Vybalovat/instalovat lze vždy jen jeden program, ne všechny současně - spustit instalaci programu NOVA14, nebo NOVAJ14 do PC poklepáním na vybalený Instal.exe. Po vybalení se tento nachází na disku C:, nebo ve zvolené složce C:\EMZET - na displeji se objeví malé menu, zvolit požadovaný program (PU, JU, MZ) - Instalace odkud - ve velké tabulce potvrdit klávesou Enter nabídku Aktuál - Instalace kam - potvrdit souhlasně klávesou Enter uvedenou cestu, pro DE C:\Novaj14, pro ÚČ C:\Nova14, DOPORUČUJEME program vždy provozovat na systémovém disku C:! V případě zájmu lze pak data uvnitř programu nasměrovat třeba na disk D:, který se v dnešní době běžně používá pro ukládání dat, nebo i jiný disk (po síti apod.) - Instalace potvrdit klávesou Enter - ke konci instalace budete vyzvání k zadání IČ vlastníka licence, u osob které nejsou OSVČ se uvede rodné číslo, pro demoverze platí IČ: o ukončení instalace programu jste informováni krátkou zprávou na obrazovce - pokud bude třeba instalaci opakovat, nebo instalovat další programy, může být při rozbalování staženého licenčního souboru vyžadována odpověď povolující přepis již dříve vybalených instalačních souborů programu, tu vždy souhlasně 1x potvrdit klávesou A All - Vše, viz malý ilustrační obr. vpravo RAR SFX archive. Instalace z CD - podrobné návody na CD ve složce Dokumenty, nebo na Internetu na adrese Spuštění programu-- dosavadní pracovní postup spouštění programů nebyl změněn Ke spouštění programů ve W95 až po XP se použijí nové ikony modré, nebo červené logo EMZET s malou šipkou v levém spodním rohu - označené Nova14.pif, nebo Novaj14.pif. U Windows 95/98 se při instalaci programu ikony na plochu nainstalují automaticky. U Windows 2000/XP se nové spouštěcí ikony po instalaci programu na plochu přetahují ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U Windows 8, Windows 7 a Vista jen verze Profesional 32bit. NE verze 64bit! Ne verze Home! Pro tyto nové systémy mají programy samostatné spouštěcí ikony označené W7. Na plochu se zavádí ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14w7.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). Ikona..w7 se nemusí zobrazovat barevně. Program je vždy provozován ve Windows okně (NE celá obrazovka) za podpory písma Lucida Console a velikosti písma 24 (28), které se 201x 201x

2 nastaví ve Vlastnostech spouštěcí ikony programu u právě přidaného zástupce v záložce Písmo. U Windows 7 a 8 64bit - je provoz možný jen za jistých okolností. Více k popisu najdete v dokumentaci Technické požadavky na PC pro provoz software na našem webu: Veškeré verze Home, dále pak Windows XP 64bit, Vista 64bit, a Windows ME nelze pro provoz programů použít vůbec!!! Program nejde spustit - spuštění programu na PC s integrovanou grafickou kartou U některých PC s tzv. integrovanou grafickou kartou na základní desce nejde program spustit (i notebook), lze potíže snadno vyřešit drobnou úpravou ve Vlastnostech spouštěcí ikony. V záložce Obrazovka se původní Celá obrazovka přepne na Okno. Program se pak vždy spouští v malém okně a následnou kombinací kláves Alt+Enter se zvětší do celé obrazovky k pohodlné práci. Co udělat po instalaci programu při jeho prvním spuštění V tabulce Nastavení Parametrů (Hlavní menu/konfigurace/parametry) - podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok ) Upravit cestu v řádku Data v případě, pokud již byla data pro rok 2014 založena ještě před aktualizací programu. Nápověda jak cestu nastavit se nachází v doposud používaném původním programu v parametrech v okýnku Data 2) Vypnout nebo zapnout českou klávesnici, podle toho, která varianta na vašem PC zajistí správné psaní češtiny v Konfigurace, Parametry, Nastavení parametrů. Zvedení, nebo zrušení znaku X u okýnka Čs. klávesnice. (Znaky pro částečné úhrady jsou: pro < ALT+60, pro > ALT+62, nebo u ů ALT+64. Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 6 a 0 nebo 2 a pak pustíte Alt). 3) Upravit cestu Archív podle tabulky (nápověda viz doposud původní používaný program). Archív slouží pro určení (nasměrování), kam se má nahrávat případná záloha dat. Okýnko nemůže zůstat prázdné. Pro rychlou volbu vyplnění můžete dočasně uvést C:\. Opačné lomítko se vyrobí pomocí kláves ALT+92 (Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 9 a 2 a pak pustíte Alt). Nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc (spadne dolů na lištu) a na této v liště použít pravým tlačítkem funkci Zavřít a následně spustit znovu. Dále při této příležitosti ZDŮRAZŇUJEME nepodceňujte zálohování dat! Nezapomeňte zálohovat po každé práci! Např. každý sudý a lichý den zvlášť (zvlášť se myslí na jiné médium, nebo do jiného místa), a zvlášť/jinam i každý měsíc např. po uzávěrce DPH. Pro účetnictví to představuje 14 ks disket/rok. Diskety se dnes nepoužívají, proto tyto používat nedoporučujeme! Jako náhradu použijte Flash USB, postačí 2 ks USB na mnoho let a pro všechny vedené firmy. Jeden USB, na kterém se založí dvě složky. S pro sudé dny a druhou složku L pro liché dny. Cesta k zálohování pak může vypadat např. takto: E:\S\ - pro sudé dny, E:\L\ - pro liché dny. Písmena se pak navzájem zaměňují podle toho, jaký je právě den. Druhý USB se použije k měsíčnímu zálohování po přiznání DPH a k poslední záloze po ročním daňovém přiznání. Zde bude uvedena cesta k záloze takto: E:\. Písmeno E: je jen příklad! U různých PC může být USB zobrazováno pod různými písmeny. Doporučujeme písmeno zjistit předem v ikoně Tento počítač. USB lze použít jen u OS W2000,XP,Vista, W7! Omezeně u WIN 98. U WIN95, nebo DOS USB použít nelze. POZOR také na tzv. korektní odpojování USB z počítače!! Další způsob zálohování může probíhat na externí pevný disk HDD, nebo na jiný disk někde po síti. Nikdy trvale NEzálohujte na disk C:! Na HDD se založí složka L pro lichý den, a druhá složka S pro sudý den. V každé z nich se založí ještě dalších 12 složek s čísly. 1 pro leden, 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k zálohování pak může vypadat např. takto: E:\L\12\ - pro zálohu lichého dne za prosinec. Zálohovat lze také na CD. Vzhledem k nepraktičnosti a velkému počtu disků, tento způsob nedoporučujeme! V případě pomoci s uvedenou problematikou se s důvěrou obraťte na naše oddělení software k odborné asistenci! 4) Nastavit tiskárny LPT1 a LPT2 podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok Pokud LPT2 nevyužíváte, není nutné tento parametr upravovat 5) Barevně rozlišit starý a nový program na počátku roku se dočasně pracuje se dvěma odlišnými programy dvě ikony. Nastavení barev se provede v Hlavním menu/konfigurace/parametry/barva. (Starý program Nova13, Novaj13 označte jinak než Color 1.) Vyhnete se tak případným potížím, navíc budete mít dokonalý přehled s jakým programem a s jakými daty právě pracujete!!! 6) Nastavit Výchozí zařízení pro tiskový výstup: (volba konkrétního znaku viz nápověda F1). Tímto bude upřednostňovaný uvedený tiskový výstup třeba 1 na tiskárnu LPT1, nebo M tisk přes tiskového manažera do USB, nebo NET tiskáren (nápověda viz doposud původní používaný program) 7) Nastavit Tiskového manažera PCfprint (pokud jej používáte) tak, aby sledoval nové umístění tisků pro rok Tiskový manažer/vlastnosti/přidat/adresář (Složku) nacestovat na C:\NOVA14\TISK-MAN\*.TXT, nebo C:\NOVAJ14\TISK-MAN\*.TXT. Podrobný popis s obrázky jak na to najdete v dokumentaci na našem webu. Pro standardní instalace lze využít i předchystané automatické nastavení, které se spustí v Hlavní menu/servis/obslužné programy/tiskman. 8) Nastavit koeficient DPH v procentech, i když koeficient DPH nepoužíváte v Hlavní menu/konfigurace/adresa a data firmy v okýnku Koef. pro uzávěrku DPH: na hodnotu (100%). Ti co koeficient používají, vědí jak s tímto parametrem naložit. Účetní uzávěrka za rok Pro provedení klasické účetní uzávěrky 2014 se použije jen program NOVA14. Pro uzávěrky roku 2013 nelze nový program použít! Roční uzávěrka a převod dat DPH z 13. období z roku 2013 do období leden roku 2014 postup od roku 2013 Spustit starý program NOVA(J)13 a stará data roku Spustit Roční uzávěrku, pro převod DPH z období 13 roku 2013 zaznačit volbu na posledním řádku Předřazení saldokontních faktur - DPH. Z následných nabídek lze vždy zvolit jen tu operaci, která je právě požadována. Tyto agendy lze přenést jen jednou! Opakováním se budou opakovat/násobit i přenášené záznamy. 13. období bude přiřazeno do DPH za leden. Zavedení licenčního kódu-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Kód se zadává později po několika dnech/týdnech po C:\NOVA13\FIRMA13 C:\NOVA14\FIRMA14 MZDY2014\

3 instalaci, po zaplacení software, kdy je kód uživateli zaslán em, zavádí se ve spuštěném programu: Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Licence Kod Souhrnné hlášení DPH, nebo Přenesení daňové povinnosti 92 - dosavadní pracovní postup nebyl změněn Souhrnné hlášení VIES DPH v XML formátu lze hned použít několik metod: - Přes Datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/, např. pro zákazníky, kteří mají DS a nechtějí elektronický podpis. Do té lze vložit SH DPH připravené ve formátu XML připraveného našim programem. Soubor SH-M-1.XML (M-1 / měsíční-leden), je uložen v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA14\Firma14\TEXTY \SH-M-1.XML. Pro kvartální SH DPH bude formát SH-Q-1.XML (Q-1 / kvartál-první). - Přes program FormStudio, nutný el. podpis, údaje se do formuláře doplňují ručně - Přes Daňový portál: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=74d077b6c4c4c3f7a8ad761889bdd0be.ajp 13sqli2l, web ministerstva financí, nutný elektronický podpis, SH DPH lze vyplnit přímo na webových stránkách, nebo jen načíst soubor připravený našim programem SH-M-1.XML. Doporučujeme, výborně provedené, jednoduché, použitelné a praktické! Více informací k této problematice, včetně ilustračních obrázků jak na to, najdete v samostatné dokumentaci na našem webu Souhrnné hlášení DPH elektronicky: Výpis z evidence pro daňové účely podle 92 DPH v XML formátu - elektronický přenos se provádí shodně jako u DPH SH. Sobory XML 92 jsou označeny E-ZQ-1.XML Pfa-přijaté faktury-závazky=odběratel, nebo E-PM-1.XML Vfa-vydané faktury- Pohledávky=Dodavatel a jsou uloženy v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA14\Firma14\TEXTY\E- ZQ-1.XML (Evidence přenesené povinnosti DPH Odběratel-Kvartální-1.kvartál) K této problematice je vydána samostatná dokumentace 92 zákona DPH Výpis evidence pro daňové účely elektronické zpracování včetně ilustračních obrázků na našich webových stránkách 92 DPH - Výpis evidence elektronicky: DPH elektronicky - novinka roku xml soubory DPH z programu stačí jen vložit do Datové schránky a odeslat. Soubor DPH-M- 1.XML (M-1 / měsíční-leden), je uložen v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA14\Firma14\TEXTY \DPH-M-1.XML. Pro kvartální DPH bude formát DPH-Q-1.XML (Q-1 / kvartál-první). Při sestavování v programu Nova(J)14 se: - V doplňkových údajích zavede oddělení jména pomocí lomítek viz. ilustrační obrázky. - Nezapomeňte určit Hlavní činnost a u zástupce zvolit správný Kód vždy pomocí nápovědy klávesou F1. - Dodatečné přiznání výjimečně doporučujeme nejprve načíst např. do EPO a doplnit o důvody. Následně nechat EPEM sestavit nový doplněný xml pro odeslání na FU. - Odeslání přes Datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/, např. pro zákazníky, kteří mají DS a nechtějí elektronický podpis. Vkládá se DPH ve formátu XML připraveného našim programem. - Odeslání přes program FormStudio, nutný el. podpis, údaje se do formuláře doplňují ručně. - Zpracování přes Daňový portál - nejvýhodnější: web ministerstva financí, Doplňkové údaje pro formuláře DPH - PO Právnická osoba + PO zástupce - lomítka u vztahu k.. Eva/Maková Doplňkové údaje pro formuláře DPH -FO Fyzická os. + FO i zást. - pozor na lomítka u jména nutný elektronický podpis, DPH lze jen načíst soubor připravený našim programem DPH-M-1.XML, nebo vyplnit přímo do formuláře na webových stránkách. Doporučujeme, výborně provedené, jednoduché, použitelné a praktické! Výhodou je kontrola před odesláním. Adresa: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=74d077b6c4c4c3f7a8ad761889bdd0be.ajp 13sqli2l, Uvedené postupy pro DPH jsou podobné s již dříve používaným Souhrnným hlášením a 92. Jak zrušit nepotřebné instalační soubory programu z disku C:-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Po nainstalování programu, jeho spuštění a ověření, že je vše v pořádku, se instalační soubory z disku C: zruší ve spuštěném programu přes funkci Obslužné programy. Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Instal Delete. ZMĚNY 2014 U PROGRAMŮ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - účetní uzávěrky pro rok 2014 u programu Účetnictví - změna řádků v účetní osnově u Účetnictví a Výkazů za u programu na vedení Účetnictví související s doplněním rozvahy v plném rozsahu došlo ke změně u řádku 088, v pasivech, oddíl A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku. Do vzorové účtové osnovy byl doplněn účet 433 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku - ř. 88 (pasiva). Od ř. 88 došlo k posunutí řádků u jednotlivých účtů vždy o jeden řádek. Při prvním spuštění uzávěrky za 2014 dojde k automatické transformaci stávající úč. osnovy. POZOR - v programu pro rok 2014 se zpracovávají jen výkazy za rok 2014!!!

4 - xml soubory pro elektronické podávání DPH - aktualizace programu budou probíhat standardně, stejně jako doposud, tzn. pomocí aktualizačního souboru pu14.arj a ju14.arj. MZDY 2014 Měsíční Konečná uzávěrka mezd za prosinec 2013 se provede starým programem Mzdy2013 Pokud již měsíční - konečná uzávěrka proběhla jinak, novým programem 2014, nevadí, pokračujte standardně dále dle instruktáže Vážení zákazníci, od roku 2010 jsou nové licence programů na vedení účetnictví, daňové evidence a mezd kdykoliv ke stažení na Internetu. Do PC si je kdykoliv stáhne a nainstaluje každý uživatel sám. Po instalaci je program ihned dočasně funkční k ostrému provozu. Doklad k úhradě za licenci software 2014 bude všem zaslán v období únor Po provedení úhrady pak bude každému uživateli em sdělen licenční kód k trvalému zprovoznění programu. Pro každý rok je kód nový! Kód lze v programu kdykoliv zadat úmyslně, nebo budete po nějakém čase k jeho zadání vyzváni programem. Bez kódu bude programu po jisté době nefunkční. Kód si lze trvale uložit do programu do poznámkového bloku Alt+N. Pokud není možné provést instalaci programů přes internet, může být za příplatek na požádání vystaveno instalační CD a zasláno na dobírku, nebo vyzvednuto osobně v sídle firmy. Program je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách na adrese v sekci Software odkaz Licenční software, přímý odkaz zde: Odtud si postupně stáhnete všechny programy, které užíváte. Pro každý rok je vydán vždy nový program, v jehož názvu se uvádí rok, pro který je vydán. Licence, soubor s programem a příponou exe, je komplexní program určený k první instalaci obsahující licenční a konfigurační údaje. Licenční soubory programu Mzdy2014.exe uložíte na svůj disk C: k vybalení a instalaci programu. Instalace programu Mzdy z Internetu-- dosavadní pracovní postup instalace nebyl změněn - stáhnout licenční soubor programu - soubor s příponou exe na adrese vybrat požadovaný program, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a potvrdit v menu Uložit cíl jako. Soubor uložit, nejlépe přímo na disk C:. Nikdy neukládejte na plochu!! Pokud je u systému Windows 7 ukládání na C: zakázané, vytvořit předem k uložení novou samostatnou složku, např. s názvem C:\EMZET. Do ní stahovaný soubor uložit. - spustit (2x poklepat) a rozbalit na stažený mzdy2014.exe, tzn. vybalit soubory programu k instalaci do PC. Vybalovat/instalovat lze vždy jen jeden program, ne všechny současně Podvojné Jednoduché > Mzdy < C:\MZDY spustit instalaci programu MZDY2014 do PC poklepáním na vybalený Instal.exe. Po vybalení se tento nachází na disku C:, nebo ve zvolené složce C:\EMZET - na displeji se objeví malé menu a zvolit požadovaný program (MZ) - Instalace odkud - ve velké tabulce potvrdit klávesou Enter nabídku Aktuál - Instalace kam - potvrdit souhlasně klávesou Enter uvedenou cestu C:\Mzdy2014, DOPORUČUJEME program vždy provozovat na systémovém disku C:! V případě zájmu lze pak data uvnitř programu nasměrovat třeba na disk D:, který se v dnešní době běžně používá pro ukládání dat, nebo i jiný disk (po síti apod.) - Instalace potvrdit klávesou Enter - ke konci instalace budete vyzvání k zadání IČ vlastníka licence, u osob které nejsou OSVČ se uvede rodné číslo, u demoverze platí IČ: o ukončení instalace programu jste informováni krátkou závěrečnou zprávou na obrazovce - pokud bude třeba instalaci opakovat, nebo instalovat další programy, může být při rozbalování staženého licenčního souboru mzdy2014.exe vyžadována odpověď povolující přepis již dříve vybalených instalačních souborů programu, tu vždy souhlasně 1x potvrdit klávesou A All - Vše, viz malý ilustrační obr. vpravo RAR SFX archive. Instalace programu Mzdy z CD - podrobné návody na CD ve složce Dokumenty, nebo na Internetu na adrese Při servisním poradenství software se u některých zákazníků setkáváme s nainstalováním našich programů Novaxx, Novajxx a Mzdyxxxx na disku D:, popř. i jiném disku. Tento způsob není v rámci bezpečnosti a uchování dat před případnou ztrátou, např. havárii nutný a NEDOPORUČUJEME jej! Program vždy instalujte na disk C:! Zajistí se tak okamžité zprovoznění programu po instalaci na tzv. první drc i po telefonu bez jakýchkoliv znalostí obsluhy PC, zajistí se tak snadnější komunikace v případě potřeby se servisním technikem, popř. se tak zajistí bezproblémové provádění aktualizací programů apod. Naopak, data můžeme DOPORUČUIT v případě potřeby nasměrovat - provozovat právě třeba na disku D:, kde se tímto zajistí jejich vyšší ochrana a méně komplikací při případné reinstalaci OS. Tj. v případě přeinstalace Windows, nebo havárii Windows, kdy dochází k formátování disku C: a jeho nové instalaci. Zpravidla se tak ztrácí veškerá data v PC z disku C:, dlouhodobá dokumentace, osobní fotografie, účetnictví, y apod. Účetnictví/Mzdy tak zůstanou zachovány. Programy Účetnictví MZ s.r.o. jsou od roku 2010 na Internetu kdykoliv a kdekoliv kterémukoliv zákazníkovi neustále k dispozici. Nasměrování dat na D: se provede v programu: Hlavní menu / Konfigurace / Parametry - řádek Data. Stačí u programu MZDY2014 u řádku Data: na místo C:\MZDY2014\ uvést D:\MZDY2014\ Řádky Program: a TMP: zůstanou beze změn! Tj. vždy C:\MZDY2014\ Změnu lze provést jen při zakládání nové firmy, nebo při Roční uzávěrce! Pokud jsou již data zpracovávána a je požadována změna disku,

5 obraťte se prosím na naše oddělení software k odborné asistenci! Spuštění programu-- dosavadní pracovní postup spouštění programu nebyl změněn Ke spouštění programu ve W95 až po XP se použije nová ikona - standardně žluté logo EMZET s malou šipkou v levém spodním rohu - označené Mzdy2014. U Windows 95/98 se při instalaci programu ikony na plochu nainstalují automaticky. U Windows 2000/XP se nová spouštěcí ikona po instalaci programu na plochu přetahuje ručně z nově nainstalované programové složky takto: Tento počítač, disk C:, složka MZDY12.pif. Na ikoně, žluté logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U Windows 8, Windows 7 a Vista jen verze Profesional 32bit. NE verze 64bit! Ne verze Home! Pro tyto nové systémy mají programy samostatné spouštěcí ikony označené W7. Na plochu se zavádí ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14w7.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). Ikona..w7 se nemusí zobrazovat barevně. Program je vždy provozován ve Windows okně (NE celá obrazovka) za podpory písma Lucida Console a velikosti písma 24 (28), které se nastaví ve Vlastnostech spouštěcí ikony programu u právě přidaného zástupce v záložce Písmo. U Windows 7 a 8 64bit - je provoz možný jen za jistých okolností. Více k popisu najdete v dokumentaci Technické požadavky na PC pro provoz software na našem webu: Veškeré verze Home, dále pak Windows XP 64bit, Vista 64bit, a Windows ME nelze pro provoz programů použít vůbec!!! 201x Program nejde spustit - spuštění programu na PC s integrovanou grafickou kartou, neplatí pro Vista a W7 U některých PC s Windows XP a s tzv. integrovanou grafickou kartou na základní desce nejde program spustit (i notebook), lze potíže snadno vyřešit drobnou úpravou ve Vlastnostech spouštěcí ikony. V záložce Obrazovka se původní Celá obrazovka přepne na Okno. Program se pak vždy spouští v malém okně a následnou kombinací kláves Alt+Enter se zvětší do celé obrazovky k pohodlné práci. Co udělat po instalaci programu Mzdy2014 při jeho prvním spuštění 1) Provést kroky dle níže popsaného odstavce Uzávěrka mezd za 12/2013 a Jak provést Roční uzávěrku - převod dat z roku 2013 do roku ) Nastavit tiskárny LPT1 a LPT2 podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok Pokud LPT2 nevyužíváte, není nutné tento parametr upravovat 3) Vypnout nebo zapnout českou klávesnici, podle toho, která varianta na vašem PC zajistí správné psaní češtiny v Konfigurace, Parametry, Nastavení parametrů. Zvedení, nebo zrušení znaku X u okýnka Čs. klávesnice. Pro u u použít ALT+64. 4) Upravit cestu Archív podle tabulky (nápověda viz doposud původní používaný program). Archív slouží pro určení (nasměrování), kam se má nahrávat případná záloha dat. Okýnko nemůže zůstat prázdné. Pro rychlou volbu vyplnění můžete dočasně uvést C:\. Opačné lomítko se vyrobí pomocí kláves ALT+92 (Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 9 a 2 a pak pustíte Alt). Nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc Zavřít a následně spustit znovu. Dále při této příležitosti ZDŮRAZŇUJEME nepodceňujte zálohování dat! Nezapomeňte zálohovat po každé práci! Každý měsíc zálohujte samostatně Průběžné uzávěrky a samostatně, jinam na jiné médium Uzávěrky konečné. Samostatně se myslí na jiné médium, nebo do jiného místa. U disket to představuje 24 ks disket/rok. 12x Průběžka, a 12x Konečná. Diskety se dnes nepoužívají, proto tyto používat nedoporučujeme! Jako náhradu použijte Flash USB, postačí 2 ks USB na mnoho let a pro všechny vedené firmy, všech účetnictví EMZET. Jeden USB pro měsíční Průběžné uzávěrky. Druhý USB pro měsíční Konečné uzávěrky. Na každém z USB pak doporučujeme ještě vytvořit 12 složek. Č. 1 pro leden, č. 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k záloze bude vypadat např. takto: E:\1\ - pro leden. Písmeno E: je jen příklad! U různých PC může být USB zobrazováno pod různými písmeny. Doporučujeme písmeno zjistit předem v ikoně Tento počítač. USB lze použít jen u OS W2000,XP,Vista, W7! Omezeně u WIN 98. U WIN95, nebo DOS USB použít nelze. POZOR také na tzv. korektní odpojování USB z počítače!! Další způsob zálohování může probíhat na externí pevný disk HDD, nebo na jiný disk někde po síti. Nikdy trvale NEzálohujte na disk C:! Na HDD se založí složka P pro Průběžné uzávěrky, a druhá složka K pro Konečné uzávěrky. V každé z nich se založí ještě dalších 12 složek s čísly. 1 pro leden, 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k zálohování Průběžky pak může vypadat např. takto: E:\P\12\ - pro zálohu za prosinec. Cesta k zálohování Konečné uzávěrky pak může vypadat např. takto: E:\K\12\ - pro zálohu za prosinec. Zálohovat lze také na CD. Vzhledem k nepraktičnosti a velkému počtu disků, tento způsob nedoporučujeme! V případě pomoci s uvedenou problematikou se s důvěrou obraťte na naše oddělení software k odborné asistenci! 5) Pracovní Kalendář na rok překontrolovat, popř. upravit, také vždy po založení nové firmy (Konfigurace/Pracovní Kalendář) 6) Interní parametry na rok překontrolovat (Hlavní menu/konfigurace/interní parametry) 7) Barevně si rozlišit starý a nový program - nastavení barev se provede v Hlavním menu/konfigurace/parametry/barva. (Starý program MZDY2013 označte jinak než Color 1.) Vyhnete se tak případným potížím, navíc budete mít dokonalý přehled s jakým programem a s jakými daty právě pracujete! 8) Nastavit Tiskového manažera PCfprint (pokud jej používáte) tak, aby sledoval nové umístění tisků pro rok Tiskový manažer/vlastnosti/přidat/adresář (Složku) nacestovat na C:\MZDY2014\TISK- MAN\*.TXT. Podrobný popis z obrázky jak na to najdete v dokumentaci Technické požadavky.. na Konfigurace / Interní parametry našem webu. Pro standardní instalace lze využít i předchystané automatické nastavení, které se spustí v Hlavní menu/servis/obslužné programy/tiskman. 9) Nastavit cestu do účetnictví 2014 v parametrech Adresa a data firmy v případě, že provádíte přímé zaúčtování mezd. Před tímto úkonem musí být nová datová struktura 2014 v účetním programu už založena! 5

6 Uzávěrka mezd za 12/2013 a Jak provést Roční uzávěrku - převod dat z roku 2013 do roku pracovní postup nebyl změněn 1) Uzavřít poslední měsíc 12 ve starém roce starým programem Mzdy2013. K Roční uzávěrce se ale starý program 2013 NEPOUŽÍVÁ! 2) Roční uzávěrka - Spustit nový nainstalovaný program Mzdy2014 a navést jej v tabulce Nastavení Parametrů na stará data roku 2013: U MULTI licenčních software v okýnku Firma ponechat uvedený název firmy EMZET a klávesou Enter se přesunout k řádku Data U JEDNO licenčních verzí software, v okýnku Firma, vepsat pro JEDNORÁZOVÝ PŘESUN do řádku Data na místo přednastaveného EMZET FIRMA13 13 licenční název své firmy BEZ ČÍSLA!, pro kterou MZDY2013\ je program určen. Např. na FIRMA. V okýnku MZDY2014\ Data změnit nastavenou cestu k datům z C:\Mzdy2014 na starý rok 2013 na MZDY2014\tmp\ C:\Mzdy2013, viz ilustrační obrázek vrátit se nahoru do okna Firma a nastavit původní zpracovávanou firmu za rok 2013 pomocí Konfigurace / Parametry klávesy F1. Nastavit měsíc 12 v okýnku Měsíc. Pozor na opačná lomítka, přepsat vždy jen poslední číslo z 14 na 13, tj. z 2014 na 2013!!! V případě nouze se nové opačné lomítko vytvoří kombinací kláves Alt+92, nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc Zavřít a následně spustit znovu. 3) Spustit Roční uzávěrka, viz ilustrační obrázek 4) Po provedení se vrátit na nová data pro rok 2014 v tabulce Nastavení Parametrů na Mzdy2014 v okýnku Data vrátit cestu ze starých dat C:\Mzdy2013 na nový rok 2014 C:\Mzdy2014 nastavit novou zpracovávanou firmu na rok 2014 v okýnku Firma klávesu F1 nastavit měsíc 01 v okýnku Měsíc a rok 14 v okýnku Rok 5) Provést všeobecnou kontrolu převedených dat ) Začít standardně zpracovávat nové mzdy v novém programu 2014 MZDY20 C:\MZDY2013\FIRMA13.MZD\ C:\MZDY2014\FIRMA14.MZD\ Uzávěrky / Roční uzávěrka v. v v FIRMA12.MZD 13 Zákl. sleva na popl. Daňové zvýhodnění Manželka, manžel Invalidita 3.stupně Invalidita 1.a 2.st. Průkaz ZTP-P Studenti Ostatní,dary Zákl. sleva na popl. Daňové zvýhodnění Manželka, manžel Invalidita 3.stupně Invalidita 1.a 2.st. Průkaz ZTP-P Studenti Ostatní,dary Uzávěrky / Roční uzávěrka Roční zúčtování daně Zavedení licenčního kódu-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Kód se zadává později, po několika dnech/týdnech po instalaci, po zaplacení software, kdy je kód uživateli zaslán em, zavádí se ve spuštěném programu: Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Licence Kod Roční zúčtování daně za rok 2013 jak na to-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn 1) Přepnout nový program Mzdy2014 na stará data 2013, tj. spustit nově nainstalovaný program Mzdy2014 v tabulce Nastavení Parametrů: - v okýnku Data změnit nastavenou cestu k datům z C:\Mzdy2014 na starý rok 2013 C:\Mzdy nastavit původní zpracovávanou firmu za rok 2013 v okýnku Firma klávesu F1 - nastavit 12. měsíc zpracování v okýnku Měsíc 2) Spustit Tiskové sestavy - Roční zúčtování daně a zpracovat jednotlivé daňové údaje 3) Znovu spustit Roční uzávěrku, její II. fázi Jen roční zúčtování! v novém programu Mzdy2014 a převést data z roku 2013 do ) Po provedení přepnout nový program Mzdy2014 na nová data 2014 v tabulce Nastavení Parametrů: - v okýnku Data vrátit cestu ze starých dat C:\Mzdy2013 na nový rok 2014 C:\Mzdy nastavit novou zpracovávanou firmu pro rok 2014 v okýnku Firma klávesu F1 - nastavit měsíc 1 v okýnku Měsíc a rok 14 v okýnku Rok 5) V tabulce Proměnlivé údaje u okna Opravy daně použít klávesu F1 a doplnit tak daňové údaje za rok 2013 u jednotlivých pracovníků. Daň bude programem automaticky dosazena se záporným znaménkem! V okýnku Druh bude automaticky uvedeno písmeno R 6) Možná je i varianta, kdy se roční zúčtování daně provede mimo program, ručně. V takovém případě se nemusí provádět body 1-4. Postupovat se bude jen dle bodu 5 a vypustí se použití klávesy F1. POZOR na takovýto ruční zápis daně! Výše daně musí být uvedena v záporné hodnotě a v okýnku Druh musí být uvedeno písmeno R! Tento ruční způsob zúčtování daní pro možný vznik chyb ve výpočtu spíše NEDOPORUČUJEME! 6

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 05.02.2015 jsou uvedeny zeleně

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 05.02.2015 jsou uvedeny zeleně Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011 Účetnictví, Daňová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU MOTTO: Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš! P O D V O J N É Ú Č E T N I C T V Í UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU 01. 01. 2006 Oprava ke knižnímu vydání uživatelské příručky. Název programu

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Windows 8 32-bit - lze doporučit, následuje stejný postup jako u Windows 7 32-bit (doposud neověřeno)

Windows 8 32-bit - lze doporučit, následuje stejný postup jako u Windows 7 32-bit (doposud neověřeno) TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ SOFTWARE ÚČETNICTVÍ MZ s.r.o. Ze dne 27.11.2012 získané zkušenosti s provozem software jsou neustále zapracovávány a průběžně doplňovány do tohoto dokumentu! Operační systém

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU MOTTO: Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš! MZDY a PRERONALISTIKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU 01. 01. 2006 Oprava k druhému knižnímu vydání uživatelské příručky březen 1998. Název programu

Více

PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE P íru ka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele 2013 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows ve verzi 2013, release 5900 Příručka

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 DOKUMENTACE A PODPORA PROGRAMU ÚČTO...1 1.2 JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU...1 1.3 1.4 POTŘEBUJETE RADU NEBO POMOC?...2

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více