ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ"

Transkript

1 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA, DUM č. 9

2 V TÉTO KAPITOLE SE DOVÍTE Mzda její druhy, typy a mzdové předpisy Z čeho se skládá mzda Hrubá, čistá a superhrubá mzda Výplata mzdy Dávky nemocenského pojištění Odvody z mzdy

3 MZDA Mzda v konkrétním podniku závisí na mzdových předpisech podniku a kolektivní smlouvě. Státní, krajské a obecné organizace používají předpisy dané vládou. Soukromé organizace používají převážně smluvní mzdy. Jsou ale také omezeny předpisy dané vládou: - Zákoník práce - Nařízení vlády o minimální mzdě - Nařízení vlády o nejnižších úrovních zaručené mzdy (zaručená mzda představuje minimální výši mzdy, která zaměstnanci přísluší za určitou práci podle její složitosti, odpovědnosti nebo namáhavosti. Tyto práce se člení do skupin a zaměstnavatel je povinen vyplácet tuto výši mzdy nařízením vlády č. 567/2006 Sb.)

4 Z ČEHO SE MZDA SKLÁDÁ Základní mzda Pobídkové složky Náhrada mzdy Mzda za odpracovaný čas Částka mzdy vyplácená za objektivně neodpracovaný čas Hrubá mzda

5 ZÁKLADNÍ MZDA Je dána množstvím odvedené práce. Časová - závisí na odpracovaném čase (může být dána hodinovou sazbou nebo jako měsíční stálá mzda) Úkolová podle odvedené práce. Používáme ji tam, kde je výkon snadno měřitelný. Je typická u dělníků, kde lze stanovit množství práce, které má vykonat za určitý čas. Podílová zaměstnanec obdrží určitý podíl z dosažených výsledků práce např. provize z uzavřených smluv, procento z tržby apod.

6 POBÍDKOVÉ SLOŽKY MZDY Osobní příplatek vyjadřuje kvalitu zaměstnance Příplatek za práci konanou za zvláštních podmínek, zákon stanovuje 5 povinných příplatků a je stanovena i jejich minimální výše. Prémie a odměny vyplácejí se za určité výsledky práce, jejich výše může být stanovena předem(např. za 5% překročení plánu se vyplatí prémie 10 % platu, za získání každého nového zákazníka 500 Kč atd.) Mohou se také vyplácet jednorázově a výše nemusí být předem dána. (např. odměna za mimořádný pracovní výsledek)

7 PŘÍPLATKY Povinné jsou příplatky za práci : V noci (nejméně 10 % z průměrného výdělku) V sobotu a v neděli (10 % z průměrného výdělku) Ve svátek náhradní volno nebo 100 % průměrného výdělku Ve ztíženém pracovním prostředí 10 % z minimální mzdy Přesčas náhradní volno nebo 25 % z průměrné hodinové mzdy

8 NÁHRADY MZDY Náhrady mzdy se vyplácejí v případě, že zaměstnanec nepracoval, avšak měl by na mzdu nárok. Jde o důvody které jsou dány: Zákonem mzda za dovolenou nebo za svátek Překážkami v práci z důvodu: - obecného zájmu (výkon veřejné funkce) - důležitých osobních překážek(studium při zaměstnání) - na straně zaměstnavatele(prostoje v důsledku nezaviněné poruch stroje, výpadku el. energie)

9 ČISTÁ MZDA Čistá mzda = hrubá mzda sociální poj. zdravotní poj. daň 6,5% 4,5% Daň z příjmu = 15 % ze superhrubé mzdy Superhrubá mzda = hrubá mzda koefeficient 1,34 Sleva na dani pro poplatníka Kč Sleva na dani na jedno nezaopatřené dítě, popř. studující Kč Příklad výpočtu čisté mzdy Zaměstnanec si vydělal za měsíc hrubou mzdu Kč. Tento zaměstnanec je svobodný a má slevu na dani sám na sebe Kč měsíčně. Při výpočtu zálohy na daň, nesmíme zapomenou zaokrouhlit částku zdanitelné mzdy na celé 100 Kč nahoru jak ukládá zákon.

10 VÝPOČET PŘÍKLADU Hrubá mzda za měsíc Superhrubá mzda ,34 = % sazba daně 0, = 4020 Sleva na dani = 1950 Odvody (soc. a zdrav.) 0,11 x = 2200 Čistá mzda = hrubá mzda - odvody - záloha na daň = Kontrolu najdete také na:

11 VÝPOČET NA INTERNETU - ZADÁNÍ Kalkulátor čisté mzdy Kalkulátor čisté mzdy vypočítá výšku čisté mzdy z vaší hrubé mzdy a zobrazí rozdělení mzdy na samotnou mzdu, odvody a daně. Hrubá měsíční mzda: ,00 CZK Minimální mzda je 8 000,00 CZK Sleva na poplatníka: Ano Sleva na poplatníka Invalidita: žádná Sleva pro invalidní důchodce Držitel průkazu ZTP- P: Ne Sleva pro zdravotně a tělesně postižené Příprava na povolání: Ne Sleva pro připravujícího se na povolání. Věk do 26 let. Při prezenční formě doktorandského studia na VŠ do 28 let. Počet dětí bez ZTP: Počet dětí s ZTP: Spočítej čistou měsíční mzdu

12 VÝPOČET NA INTERNETU - VÝSLEDEK Zaměstnanec Zaměstnavatel Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění (4,5% / 9%): 900,00 CZK 1 800,00 CZK Sociální pojištění: Nemocenské pojištění (0%/2,3%): 0,00 CZK 460,00 CZK Důchodové pojištění (6,5%/21,5%): 1 300,00 CZK 4 300,00 CZK Státní politika zaměstnanosti (0%/1,2%): 0,00 CZK 240,00 CZK Sociální pojištění celkem (6,5%/25%): 1 300,00 CZK 5 000,00 CZK Odvody celkem: Odvody (11%/34%): 2 200,00 CZK 6 800,00 CZK Sleva na dani: Sleva na poplatníka: 2 070,00 CZK Celková sleva na dani: 2 070,00 CZK Daň z příjmu: Dílčí měsíční základ daně: ,00 CZK Záloha na daň: 4 020,00 CZK Solidární příspěvek: 0,00 CZK Záloha na daň po uplatnení slev a zvýhodnení: 1 950,00 CZK Čistá měsíční mzda: ,00 CZK

13 VÝPLATA MZDY Mzdy se vypočítávají zpravidla měsíčně po ukončení měsíce. Celkový přehled bývá zachycen v zúčtovací a výplatní listině. Pro každého zaměstnance je veden tzv. mzdový list. Zaměstnanec musí obdržet výplatní lístek, kde je vyčíslena hrubá mzda se všemi složkami a odvody, i případnými srážkami. Výplata probíhá bezhotovostně převodem na bankovní účet zaměstnance nebo hotově na pracovišti.

14 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Dávky nemocenského pojištění nejsou jen za dobu nemoci. Tyto dávky zahrnují kromě nemocenského pojištění ještě peněžitou pomoc v mateřství a ošetřovné (v případě nemoci dětí a dalších členů rodiny). Výše nemocenské dávky - v prvních třech dnech nemoci (respektive za prvních dvacet čtyři neodpracovaných hodin) nedostanete od zaměstnavatele nic.

15 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Pak vám začne zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy. Nárok na ni máte od čtvrtého do dvacátého prvního dne nemoci. Její výše bude dosahovat šedesáti procent vašeho průměrného hrubého výdělku za poslední čtvrtletí. Od dvacátého druhého kalendářního dne nemoci máte nárok na dávky nemocenského pojištění. Pobírat je můžete maximálně tři sta osmdesát dní od počátku pracovní neschopnosti.

16 VYPOČÍTEJTE ČISTOU MZDU Zaměstnanec si vydělal za měsíc hrubou mzdu Kč. Tento zaměstnanec je svobodný a má slevu na dani sám na sebe Kč měsíčně. Při výpočtu zálohy na daň, nesmíte zapomenou zaokrouhlit částku zdanitelné mzdy na celé 100 Kč nahoru jak ukládá zákon. ŘEŠENÍ: Hrubá mzda za měsíc Superhrubá mzda ,34 = % sazba daně 0, = 6030 Sleva na dani = 3960 Odvody (soc. a zdrav.) 0, = 3300 Čistá mzda = hrubá mzda - odvody - záloha na daň = Kontrolu najdete také na:

17 POUŽITÁ LITERATURA ZLÁMAL,J.,BELLOVÁ,J. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie. Kralice na Hané : Computermedia, 2011.ISBN KONEČNÝ, B., SOJKA, M. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, ISBN VLČEK, J. a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, ISBN ŠVARCOVÁ,J. a kol. Ekonomie - stručný přehled,2012/2013. Zlín: CEED ISBN php?mzda=30000%2C00&f_zlava_poplatnik=1&f_invalidita=1&f_ztp=1 &f_priprava=1&f_deti=0&f_deti_ztp=0

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Analýza mzdového systému ve firmě XY. Michaela Vychodilová

Analýza mzdového systému ve firmě XY. Michaela Vychodilová Analýza mzdového systému ve firmě XY Michaela Vychodilová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mzdového systému společnosti XY. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Mzdové účetnictví Bc. Jana Kubištová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Sladká JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program:

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pracovně právní předpisy

Pracovně právní předpisy PRACOVNÍ POMĚRY Pracovně právní předpisy Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Hlavními prameny pracovního

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o.

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Jaroslav Oubělický Brno 2015 Tímto

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výpočet

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Mgr. Ing. Šárka Dytková

Mgr. Ing. Šárka Dytková ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration Štěpánka Erbenová Plzeň

Více