EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015"

Transkript

1 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním roce rozdělit mezi členské státy 1 miliardu eur pro mladé lidi, kteří nemohou najít po 4 měsících od vystudování školy či ztráty zaměstnání práci. Projekt mladým poskytne možnost dalšího vzdělání, stáže či jiného zaměstnání. 1 Tyto peníze budou vyčleněny z projektu Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative), na které se v roce 2013 dohodla Evropská rada. 2 Nezaměstnanost mladých (pod 25 let) v Unii (prosinec 2014) Evropská unie se zaměřila na rostoucí nezaměstnanost mladých lidí, se kterou má problém téměř každý evropský stát (viz mapka níže). V Česku je 14,3% podíl nezaměstnanosti mladých lidí pod 25 let, což je pod průměrem států Evropské unie (21,4 %). Největší podíl mladých nezaměstnaných (až 50 %) je v Řecku a Španělsku. Z Zdroj: European Commission.Link 1 Zastoupení Evropské komise v ČR. Junckerova Komise uvolňuje 1 miliardu eur na mladé nezaměstnané, ČR získá 4 milióny eur. Odkaz zde. 2 Euractiv.cz. Van Rompuy: Musíme řešit nezaměstnanost mladých lidí. Odkaz zde. stránka 1 z 6

2 V rámci této Iniciativy pro podporu zaměstnanosti mladých lidí vlády jednotlivých států žádají peníze na jednotlivé projekty. To znamená, že členské státy resp. firmy, města, organizace aj. vypracují projekt a následně čekají na jeho schválení národními institucemi, které mají na starosti určitý operační program (pokud chce město koupit více autobusů, program schvaluje pověřený zástupce z ministerstva dopravy, pokud jde o iniciativu pro zaměstnanost mladých návrhy schvaluje ministerstvo práce a sociálních věcí). Peníze z Unie stát dostane zpětně, pokud projekt splní všechny náležitosti. 3 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je zaměřena na regiony s vysokou koncentrací mladých lidí ve věku let, kteří nemají zaměstnání ani se neúčastní vzdělávání nebo nějaké přípravy na profesi. Peníze půjdou přednostně do regionů, ve kterých bylo zaznamenáno v roce 2012 více než 25 % nezaměstnaných mladých lidí. Pro lepší rozdělování peněz ze strukturálních fondů a monitorování ekonomické a sociální situace určitých regionů, od roku 1988 existuje jednotný systém správního členění pro všechny státy EU. Podle počtu obyvatel se území států dělí na tři jednotky - NUTSI I, II, III. Zdroj: Euroskop.cz. Link Zdroj: Euroskop.cz Link Jednotky NUTS II slouží pro výpočet HDP na obyvatele v dané územní jednotce, která pak dostane finanční podporu, pokud je HDP nízké. V České republice bylo například zřízeno 8 regionů soudržnosti. Region soudržnosti Praha, nemá nárok na finanční podporu ze strukturálních fondů určenou pro méně vyspělé regiony, jelikož je její životní úroveň vyšší než průměr EU. Nicméně může čerpat z fondů pro konkurenceschopnost a zaměstnanost. 4 NUTS I u nás reprezentuje jednotku stát a NUTS III kraje. 5 3 Strukturalni-fondy.cz. Jak získat dotaci. Odkaz zde. 4 Strukturalni-fondy.cz. Fondy Evropské unie. Odkaz zde. 5 Euroskop.cz. Správní členění (systém NUTS). Odkaz zde. stránka 2 z 6

3 V roce 2015 má Česká republika nárok na 4 milióny eur. Čerpat tyto peníze má právo pouze region soudržnosti NUTS II Severozápad - to znamená Ústecký a Karlovarský kraj. 6 Přehled, o tom, kolik peněz jednotlivé státy z Iniciativy pro mladé získají, můžete vidět vlevo na infografice. Nejvíce peněz získá Španělsko (téměř 300 milionů eur pro letošní rok). můžeme Můžeme si také všimnout, že některé státy nejsou do tabulky začleněny (například Rakousko či Německo). Tyto státy nemají s nezaměstnaností mladých takový problém, a tudíž také nárok na dotace. Což se může zdát nespravedlivé, nicméně politika hospodářské a sociální soudržnosti je postavena na solidaritě mezi členskými státy. Zdroj: European Commission. Link. 6 Zastoupení Evropské komise v ČR. Junckerova Komise uvolňuje 1 miliardu eur na mladé nezaměstnané, ČR získá 4 milióny eur. Informace zde. stránka 3 z 6

4 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí není jediný evropský prostředek, který nezaměstnaným lidem pomáhá nalézt práci. Evropská unie vytvořila seznam programů pro období , na nichž se bude finančně podílet skrze strukturální a investiční fondy EU. Mezi nimi je i Operační program Zaměstnanost, z něhož Česko získá 2,1 miliardy. 7 Tento program se už ale týká všech nezaměstnaných, nejenom mladých lidí. Pro přehled představíme další strukturální programy Evropské unie, které slouží ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 8 Česká republika má obecně problém s čerpáním peněz ze strukturálních fondů, v roce 2013 jsme nevyčerpali 10 miliard, ve srovnání s ostatními státy jsme v čerpání peněz velice podprůměrní. Podle eurokomisařky Věry Jourové je to způsobeno špatným finančním plánováním (jsme pomalí) a také v důsledku zbytečných průtahů kvůli přísným a neopodstatněným kontrolám (kontroloři se zaměřují na formální chyby, které neohrožují sám projekt). 9 Fondy Zaměření Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Modernizace a posilování hospodářství v regionu. Financuje například stavby a opravy silnic, sportovních areálů, zeleně, parků, restrukturalizaci památek, zavádění elektronické veřejné správy či odstraňování ekologických zátěží. Evropský sociální fond (ESF) Podpora aktivit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Například rekvalifikace nezaměstnaných, programy pro zdravotně postižené, pro děti, mládež, etnické menšiny či znevýhodněné skupiny obyvatel. Financuje též vzdělávací programy pro zaměstnance. Fond soudržnosti (FS) Je zaměřen na rozvoj chudších států (ne regionů). Financuje výstavbu infrastruktury, zlepšování životního prostředí a obnovitelné zdroje energie. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Pro rozvoj venkova. Slouží například pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, kvality života venkovských oblastí. Evropský rybářský a námořní fond (EMFF) Podpora rybolovu. Pro Českou republiku je tento fond důležitý například kvůli odbahňování rybníků, a podporu vnitrozemského rybolovu či rybníkářství. 7 Ministerstvo pro místní rozvoj. Operační program Zaměstnanost Odkazzde. 8 Euroskop.cz. Přehled fondů EU. Odkaz zde. 9 Euractiv.cz. Česko je v čerpání peněz z evropských fondů nejhorší v EU.Odkaz zde. stránka 4 z 6

5 Další fondy Zaměření Fond solidarity Poskytuje pomoc při velké přírodní katastrofě i při preventivních opatřeních. Evropský fond pro přispůsobení se globalizaci (EFG) Poskytuje finance propuštěným zaměstnancům v důsledku globalizace. Například při propuštění velkého počtu lidí, či přemístění továrny mimo území EU. Zdroj: Euroskop.cz. Link Jak je to s financováním strukturálních fondů? Peníze pro tyto fondy pocházejí od samotných členských států, které přispívají do evropského rozpočtu na základě výpočtu hrubého národního produktu zemí. To znamená, že ekonomicky bohatší státy přispívají do rozpočtu více než následně čerpají a některé (například Česká republika) platí méně než sami získají. Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2012 zaplatila do rozpočtu EU 301,2 mld. Kč a získala 551,2 mld. Kč. 10 Je důležité zmínit, že existují kontrolní komise v každé členské zemi, které peníze ze strukturálních fondů přerozdělují a kontrolují, zda programy splňují podmínky pro udělení financí. Pokud stát nevyčerpá všechny peníze, putují zpátky do evropského rozpočtu. Z Zdroj:Euroskop.cz. Link 10 Europe-direct. Evropské fondy. Informace zde. stránka 5 z 6

6 Odkud bere Evropská rada pravomoc navrhnout takovou iniciativu? Evropská rada, ve které zasedají prezidenti a premiéři států, má pravomoc navrhovat obecné směřování Evropské unie a její politiky. Například strategickou agendu pro nadcházejících 5 let, na základě které pak Evropská komise a její podvýbory navrhují či mění legislativu (v roce 2014 se dohodli na 5 hlavních oblastech (například podpora soudní spolupráce mezi státy, boj proti organizovanému zločinu, nebo právě podpora mladých nezaměstnaných lidí). Evropská komise má také pravomoc navrhnout opatření, pokud v Evropě přetrvává nějaký zásadní problém či nebezpečí, kvůli kterému je svolána mimořádná schůze. Příkladem je například plánovaný únorový summit o boji proti terorismu po útocích v Paříži nebo konflikt na Ukrajině v rámci jehož řešení se v minulém roce všichni představitelé zemí Evropské unie museli dohodnout na sankcích proti Rusku. Názory na přísnost sankcí byly mezi státy rozdílné, ale jelikož se na poli Evropské rady rozhoduje konsensem (shodou všech), musely se státy shodnout na společném stanovisku. 11 Jelikož Evropská rada nemůže sama navrhovat legislativu, její návrh putuje do struktur Evropské komise (navrhne konkrétní legislativu) a dále do Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kteréžto instituce musí návrh odsouhlasit. V Parlamentu zasedají námi zvolení poslanci a také Rada Evropské unie sdružuje zástupce členských států (ministrů pro konkrétní oblasti - zemědělství, zahraniční věci atd). Proto nemůžeme tvrdit, že nám Unie něco diktuje, jelikož legislativa je odsouhlasena našimi zástupci. Proto je také důležité účastnit se evropských voleb, abychom mohli do Evropského parlamentu nominovat poslance, kterým věříme a ne jen nečinně přihlížet evropskému dění. Užitečné čtení Statistika nezaměstnanosti mladých - Eurostat Výzvy pro regionální politiku na stránkách ministerstva pro místní rozvoj Sankce proti Rusku navržené Evropskou radou na mimořádném summitu 3. března 2014 Jak vypracovat projekt a žádat dotace EU? Aplikace Eurostatu a Evropské komise o výdajích EU v jednotlivých zemích 11 Consilium.europa.eu. Setting the EU's political agenda. Odkaz zde. stránka 6 z 6

Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu. Bc. Iva Hladíková. Regionální politika a strukturální fondy.

Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu. Bc. Iva Hladíková. Regionální politika a strukturální fondy. Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu Bc. Iva Hladíková Regionální politika a strukturální fondy Závěrečná práce Brusel 2014 1 Obsah Úvod... 3 1.Historický vývoj regionální politiky...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu na Kroměřížsku pro léta 2014-2020. Bc. Ivana Kyjovská, Dis.

Strategie rozvoje cestovního ruchu na Kroměřížsku pro léta 2014-2020. Bc. Ivana Kyjovská, Dis. Strategie rozvoje cestovního ruchu na Kroměřížsku pro léta 2014-2020 Bc. Ivana Kyjovská, Dis. Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Celá diplomová práce je zaměřena na vypracování strategického dokumentu s

Více

Regionální politika v EU a ČR

Regionální politika v EU a ČR Regionální politika v EU a ČR Jiří Vystoupil, René Wokoun Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie a vnitřní otevřenost pro její obyvatele

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY editorka Helena Součková editorka Ing. Helena Součková, CSc. STRUKTURÁLNÍ FONDY

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Význam dotací při hospodaření obce Vladimír Klejzar Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Hana Dvorníková 0 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně ZDROJE STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Občanství Evropské unie Občanství Evropské unie je závislé na státní příslušnosti členského státu. Každý, kdo je občanem členského státu, je považován za občana Unie. Práva

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ivana Huňařová Cesta

Více

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE CS Ústava pro Evropu Řím 29.10. 2004 EVROPSKÁ UNIE Další doplňující informace o Evropské unii jsou dostupné na Internetu prostřednictvím serveru Evropa (http://europa.eu.int). Lucemburk: Úřad pro úřední

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více