Jak to chodí v PRIVATISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak to chodí v PRIVATISMU"

Transkript

1 Společensko-ekonomická teorie PRIVATISMUS v heslech aneb Jak to chodí v PRIVATISMU 1 Josef Barta, Praha 2013

2 Úvod Vážení čtenáři, dostáváte do ruky stručný přehled tezí a pojmů s vysvětlením, pro lepší pochopení nové společensko-ekonomické formace privatismus, teorie 21. století. Vydání předchozí, o privatismu pojednávající, Jak ozdravit českou ekonomiku, Cesta k bohatství či Bohatství na dosah jsou knihy s širším pojednáním a ne pro všechny zcela čtivé a stravitelné. Pochopit principy privatismu není složité. Jde o osvobození závislosti práce při současném odstranění nezaměstnanosti, snížení daní, garanci občanských jistot a platnost práva pro každého. To vše na principech rovnosti, svobody a garance práva i ochrany životů, zdraví a majetků občanů. Zrušení tzv. právnických osob vyrovnává postavení podnikatelů. Podnikatelem je vlastně každý, který je schopen své schopnosti, vlastnosti a dovednosti použít k vytváření nových hodnot. Může to být i stařík nebo babička, kteří svou vitalitou mnohdy zastíní i občany v produktivním věku. 2 To, že jsou lidé posunuti do skupiny důchodců je nevyřazuje z produktivního života. Stejně tak mládež dokáže být kreativnější a přínosnější než dospělí. Jedno však je jisté. Vytváření nových hodnot je přírodou dáno každému člověku. Je jen v rukách jedince, jak s tímto darem naloží. Jedinečné vlastnosti k vytváření hodnot patří jen jemu a je třeba toto vlastnictví ctít. Schopnost prací vytvářet nové hodnoty je skutečné bohatství, které dřímá v každém jedinci a jen tomuto jedinci náleží všechna práva i k výsledným hodnotám jeho prací vytvořených. Lidé, učiňte vše pro to, aby vám dále nikdo nebránil brát si výsledky vaší práce, aby jste mohli se svou prací volně nakládat na principu svobodných a rovných obchodů, bez obav z možného postihu arogantní moci nenasytných. Žijte tak, aby jste mohli říci: byl jsem šťastný a cítím se bohatým.

3 Banky a peněžnictví Pro vytvoření skutečně tržního hospodářství je třeba jako jeden z prioritních prvků postavit konkurenční bankovní ústav ve vlastnictví a správě českého státu, který by poskytoval komerční bankovní služby pro občany. Je to například vedení účtů, poskytování úvěrů a půjček, vedení úročených vkladů a další služby. Stát by měl příjmy z úroků a poplatků, občané by nebyli zatíženi nesmyslnými a nehorázně vysokými poplatky zahraničních bank. Ostatní banky na trhu by byly nuceny nastavit vztah ke svým klientům tak, aby neodcházeli k bankám jiným. Peníze občanů a firem by zůstávaly na území České republiky, posílily by investice v tuzemsku. Stát by prováděl platby ze svých účtů (například výplatu důchodů) prostřednictvím své banky a nemusel by platit bankám zahraničním. Totéž platí u všech bankovních operací a výplat prováděných státem. Jde například o výplatu sociálních dávek, nemocenské atd. Příklad: Líbilo by se vám vedení účtu zdarma, úrok na vkladech až 2% a více, úrok při půjčkách a úvěrech 3 až 4% i měně? Bezpečnost 3 Stát garantuje bezpečnost občanů, ochranu jejich života, zdraví a majetku. Zákony na ochranu občanů jsou platné pro všechny stejně a nezáleží na postavení, majetku ani jiných okolnostech případů. Všem je měřeno stejně a tresty musí být přiměřené míře provinění. Musí plnit výchovný účel a vzbuzovat obavu. Příklad: Ochrana občana bude naprosto stejná v případech ochrany občanů bílých i jiné barvy pleti, vyznání, politického názoru či jiných odlišujících vlastností. Porušování zákonných norem kýmkoliv je třeba posuzovat vždy jako jedince lidské společnosti, kdy právo na bezpečnost mají všichni stejné.

4 Bohatství Bohatství je pocit. Bohatství je míra spokojenosti jednotlivého občana/jedince, kterému k pocitu dosažení bohatství stačí uspokojení jeho cílů a potřeb. Bohatství nemůže být měřeno velikostí konta v bance, ani vahou zlatých cihel v trezorech. Příklad: K pocitu bohatství stačí některým úspěch v lásce, jiným úspěchy profesní, jiným dostatek toho, po čem touží a mají rádi. Mnoho lidí tvrdí, že jsou bohatí, protože mají spokojenou rodinu, vzdělané děti, úspěch ve své činnosti či naplňují svá přání a touhy. Daně Co je to daň v privatismu Daň je poplatek občana za zajištění společných potřeb všech občanů. Je to úhrada za služby, které si občan platí u subjektu označovaného stát, který je vytvořen proto, aby zajišťoval občanům ochranu jejich života, zdraví, majetku. Jde například o organizaci a zajištění školství, bezpečnostních sborů (armáda, policie, hasiči), provoz některých nemocnic (např. fakultní či vojenské ). 4 Patří sem i ochrana a správa důchodového systému či ochrana památek. Daňový základ Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečně součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období. Výše daní Výše daně z příjmů je dle studií navrhována ve výši 0,65% - 1% všech příjmů poplatníka.

5 Neexistence položek snižujících daňový základ či daň V novém daňovém systému nemohou být užívány tzv. odpisy, odpočty, daňově uznatelné či neuznatelné položky. Nesmí platit ani žádné výjimky a výjimky z výjimek. Všem musí být měřeno stejně. Daň musí být vyměřována podle výše uvedeného principu. Se zbytkem si může poplatník dělat co chce. Samozřejmě musí myslet na princip důchodového, zdravotního či sociálního zabezpečení. Příklad: V rodinném rozpočtu nemůžete uplatnit odpisy na ledničku či pořízený dům nebo byt. Nemůžete si snížit rodinný rozpočet jakoukoliv slevou nebo úlevou. Musíte vyjít s tím, jaký je váš příjem po zaplacení daně. (Rozumné daně na úhradu sdružených potřeb všech občanů). Zneužívání odpisů, odpočtů, úlev, slev. V současné době jsou využívány odpisy, odpočty, slevy, úlevy, výjimky a řada dalších možností jako daňově uznatelné či neuznatelné položky pro různé typy daňových poplatníků. Díky tomu je mnoho podnikatelských subjektů ztrátových a daně neplatí. Většina takových podnikatelských subjektů má ale na luxusní vozy, udivující paláce, dokonce vlastní letadla či lodě (pro reprezentaci, ne na podnikání), utrácí za spoustu cest do zahraničí, nesmyslné dary a další výdaje, které by jinak neinvestovaly. 5 Každý nechť utrácí po zaplacení daně z příjmů, pokud mu na to bude zbývat. Je to jen jeho věcí. Navíc daňové ráje umožňují vývoz kapitálu, který by jinak zůstával v tuzemsku. Množství druhů daní Daň v privatismu existuje jen jedna a to daň z příjmu. S ohledem na skutečnost, že majetek občanů/jedinců vzniká jejich prací a všechny jejich příjmy jsou řešeny daní z příjmů, není možné, aby bylo následně zdaňováno vlastnictví majetku občana/jedince dalšími daněmi. Všechny ostatní daně (s výjimkou daně z příjmů) musí být zrušeny. Jedná se například o daně z majetku, nemovitostí, daně dědické, z převodu nemovitostí a další.

6 Daně za služby například daň silniční by měla být označena jako poplatek za službu poskytovanou státem za užívání komunikací. Obdobou jsou dálniční poplatky atd. Otázka zákonného pojištění je řešena v bloku pojištění Daňový základ Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečný součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období. Zdanění hazardu a loterijních her Hazard a loterijní hry by měly být pod přísnou kontrolou státu. Zdanění by mělo být mimořádné a to až do výše 50% všech příjmů loterijní či hazardní společnosti. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. 6 Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl. Daňové ráje - konec Změnou daňového systému privatismu okamžitě dochází ke ztrátě půvabu daňových rájů, které budou spíše zatěžující. Sídlo firem pak bude zůstávat či se vracet do tuzemska s ohledem na výhodnost podnikání v tuzemsku a možnost dalších investic, včetně rychlého rozvoje ekonomiky. Zjednodušení daňového systému Osvobozením práce ze závislosti (zrušení závislé práce a současné zrušení zákoníků práce) a nastavení skutečně tržního postavení pro všechny podnikatelské subjekty

7 s jednotností práv a povinností pro všechny, dojde k vyžadování osobní odpovědnosti a nastavení obchodních vztahů i do oblasti prodeje práce. Nově tak budou vztahy při prodeje práce sjednávány na obchodních principech, například smlouvou o provedení díla, zajišťování činnosti, opravě věci.. Právnické osoby zaniknou je to jen schovávání za pomyslné a fiktivní označení a vykonstruovanou identifikaci. Jediným identifikátorem bude nezaměnitelné a jedinečné číslo občana rodné číslo, pod kterým budou zjistitelné všechny aktivity občana. Pokud bude mít více firem s různými názvy, je to jen záruka vzájemných garancí a ručení majetkem. V žádném případě při zkrachování např. jedné z firem nezůstanou dluhy u poškozených a státu, neboť dluhy musí uhradit podnikající subjekt/občan z jiného svého majetku. V současné době je takto řešena odpovědnost u OSVČ a svobodných povolání. Jeden druh podnikatelů jeden druh daní Každý občan po dovršení plnoletosti je oprávněn podnikat pod svým rodným číslem. Prodej své práce a služeb vykonává bez nutnosti registrací kdekoliv a u kohokoliv. Za svou práci a prodávané hodnoty ručí v plném rozsahu požadované a sjednané kvality. 7 Neexistují právnické osoby. Podnikající občané se mohou sdružovat do obchodních sdružení, za jejich činnost však musí odpovídat každý až celým svým majetkem. Zisky si rozdělují podle principů obchodních dohod mezi jednotlivými účastníky sdružení. Daňové přiznání Daňové přiznání je zcela jednoduché. Obsahuje základní data o občanovi, adresu a kontakty. Pro výpočet daně z příjmu je uvedena celková suma příjmu za daňové období a připojen seznam příjmů dle skutečnosti (výpis z evidence pokladní knihy či bankovní evidence). Jednotná sazba, pro všechny stejná, násobená celkovým příjmem je daňovou povinností občana, kterou hradí státu. Může to být jeden list formátu A5 či elektronické podání.

8 Osoby, které si nechtějí zpracovávat daňové přiznání sami, využijí ekonomických poradců, účetních atd. nakoupením jejich služeb tak, jak je tomu i v dnešní době. Kontrola poctivosti Finanční policie Kontrolu správnosti odváděné daně z příjmu provádí Finanční policie, která má právo porovnávat údaje z daňového přiznání s poznatky od účastníků trhu, kteří vedou své podnikové účetnictví pro svou potřebu a poskytují Finanční policii informace o tom, komu byly prováděny výplaty. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl. Doručování a komunikace Doručování 8 Doručování písemností a komunikace se státními úřady a institucemi by měla probíhat na principu datových schránek s fikcí doručení jakéhokoliv dokumentu. Samozřejmě může v odůvodněných případech být funkční i listovní korespondence, ale po zkušenostech současného vyhýbání se odpovědnosti, nedoručitelnosti zásilek a vyhýbání se jejich převzetí by se jednalo o účinný institut vymáhání práva. Datové schránky by měly být povinné a měly by být přiděleny všem občanům s pobytem na území ČR či v ČR legálně působících. Osobám počítačově negramotným může schránky spravovat smluvní osoba jako službu, případně rodinný příslušník. Bylo by odstraněno vyhýbání se komunikaci se státními orgány a plnění povinností uložených státem, soudy a jinými orgány se zákonným právem vymahatelnosti plnění některých povinností.

9 Komunikace Komunikace může probíhat v písemné či elektronické podobě. V současné době vyspělé komunikační techniky a komunikačních možností je jen na osobní volbě a dohodách o způsobu komunikace. V době, kdy má prakticky každý (od dětí po důchodce) mobilní telefony i počítače a kdy databáze informačních dat o jednotlivých občanech/jedincích jsou v centrální evidenci a databázi různých jedinců či společností, s okamžitou dosažitelností i na vyhledavačích na internetu je vzájemná komunikace stále jednodušší. Důchodové zabezpečení Správa důchodového zabezpečení Odpovědnost za důchody a správa důchodového zabezpečení může být pouze svěřena státu jako společnosti vytvořeném občany pro své potřeby. Není možné, aby občané byli odkázáni na soukromé osoby, které by spravovali jejich důchody ať už formou různých pilířů či jiných forem. 9 Občan musí mít jistotu, že pilíře či fondy nezkrachují! A tu jim může poskytnout pouze stát. Stát nesmí zákonem nařídit výběr finančních prostředků od občanů ve prospěch soukromých osob či firem! Stát musí garantovat občanům v důchodovém věku výplatu důchodových dávek v dostatečné výši tak, aby mohli slušně žít ne živořit! Výběr důchodového připojištění Správu a výběr pojistného na důchodové zabezpečení může mít pouze stát a nesmí výběrem pověřovat soukromé osoby! Finanční prostředky musí být vedeny na účtech českého státu v českých bankách, které jsou v úplném vlastnictví a správě českého státu!

10 Výše pojistného by měla mít několik volitelných variant s volitelností dle rozhodnutí občana. Každý občan by měl mít smlouvu o důchodovém pojištění a podmínkách takového pojištění. Platby úhrady pojistného si musí zajišťovat každý občan samostatně, nelze ukládat povinnost výběru takového pojistného soukromým osobám! (v současné době např. zaměstnavatelům v privatismu neexistuje pojem zaměstnanec a zaměstnavatel vše je řešeno na úrovni obchodních vztahů) Výplaty důchodů starobních Výplaty důchodů musí být poukazovány občanu/důchodci dle sjednané dohody, nikoliv direktivně, například na účty u zahraničních bank, působících na území českého státu. Důchod a jeho valorizace musí odpovídat stavu ekonomiky a možnostem státu. Při dostatečném výběru daní, v případě změn ekonomické samostatnosti jedinců a změně daňového systému nebude mít stát problém s dostatkem finančních prostředků na zajištění výplat důchodů. 10 Výplaty důchodů invalidních Invalidní důchody jsou solidární platbou z kapes všech občanů lidem se zdravotním postižením. Je nutné osoby se skutečným zdravotním postižením podpořit a postarat se o ně. Řada občanů se zdravotním postižením se však může věnovat výdělečné činnosti prodej své práce a služeb tak, že mohou mít lepší příjmy než jiní lidé. To je dobře, ale podporu by měli mít skutečně jen ti, kteří nedokáží činnost vyvíjet a prodávat své schopnosti. Tato situace je ošetřena obecnou možností všech občanů v privatismu prodávat svou práci a přijímat za to úplatu v ryze obchodních vztazích. Pokud invalidní občan nedokáže vydělat tolik, kolik odpovídá potřebám na slušný život, je třeba mu v rámci solidárního systému ze společných prostředků pomoci až do výše stanoveného životního standardu. Takové případy je třeba citlivě posuzovat a zabránit zneužívání.

11 Ekonomika Tržní hospodářství Je nezbytně nutné respektovat tržní prostředí, bez zasahování státu! Zvýhodňování formou dotací, příspěvků, podpor či úlev komukoliv je zakázáno. V tržním prostředí je nutné, aby nabídka byla úměrná poptávce a opačně. Veškeré výkyvy poptávky i nabídky si tržní prostředí srovná samo množstvím a cenami při zachování vysoké kvality. Pokud bude chtít jakýkoliv subjekt vstoupit na trh, má možnost. Obstojí kvalita, cena a doprovodné služby. Stát nesmí zasahovat intervencemi, ani podporou, či zvýhodňováním formou zákonných opatření! Chce-li stát zasáhnout do tržního prostředí, je to možné pouze jako státní organizace ve vlastnictví a správě českého státu se všemi zisky pro státní pokladnu. V případě ztrátové činnosti bude požadována celá výše způsobené ztráty a spojených nákladů po osobě či osobách, které takovou státní aktivitu iniciovaly, včetně možné trestní odpovědnosti! Ekonomické subjekty 11 Musí platit právo na ochranu vlastnictví práce jejím vlastníkem/jedincem! Rovněž musí platit právo na ochranu vlastnictví hodnot prací jedince vytvořené ve prospěch vlastníka práce. Jen vlastník může v rámci obchodních vztahů práci a vytvořené hodnoty směňovat a obchodovat s nimi dle svobodné vůle a smluvní volnosti s obchodními partnery. Ekonomický subjekt v privatismu je reprezentován občanem/jedincem, který vystupuje a je identifikován svým osobním nezaměnitelným a jedinečným číslem rodným číslem. Každý občan může mít neomezený počet aktivit a může být účastníkem neomezeného počtu spolků (týmů, vlastníků ), kteří při podnikání spolupracují. Musí však být vždy zachována zásada plné majetkové a trestní odpovědnosti. Znamená to, že jedinec XY může mít například Truhlářství Prima, Zelinářství Celer, cestovku Maroko, poradenství Help atd. Všechny tyto firmy však mají jedno stejné identifikační číslo číslo jedince XY. Škody způsobené ostatním účastníkům trhu jednou jsou uhrazovány z majetku firem ostatních, tedy z majetku občana XY.

12 Nezůstávají dluhy, nikdo nemusí nic vymáhat, vztahy jsou korektní. Pokud dojde k úmyslnému poškozování ostatních účastníků trhu, ekonomický subjekt ručí celým svým majetkem, tedy všemi firmami a ostatními hodnotami v jeho vlastnictví. Přestávají existovat právnické osoby, které zanechávaly po sobě pouze dluhy a spoušť bez možnosti postihů vlastníků a odpovědných škůdců. Tímto opatřením stát chrání všechny své občany při jejich podnikání i peníze občanů ve státní pokladně, určené k zajištění společných potřeb občanů. Všechny právnické osoby musí změnit identifikační čísla podle většinových vlastníků jejich rodným číslem. Většinový vlastník rozhoduje o řízení podnikatelských aktivit a odpovídá za ně! Rozumějme všechny aktivity/podnikatelská seskupení, tedy i banky, všechny druhy fondů, atd Ekonomika šedá a černá Obrovské ztráty způsobované existencí černé a šedé ekonomiky jsou v současné době úmyslně vyvolávány existencí zákoníku práce, pracovních vztahů, vysokými neúnosnými náklady zaměstnavatelů a nemožností se zaměstnanci jednat jako s obchodními partnery. V privatismu, kde existují pouze obchodní vztahy a čisté tržní prostředí se svobodnou a rovnoprávnou volbou smluvních cen, spolu s garancí osobního vlastnictví práce a jejího prodeje není podobný způsob podnikání/výkonu činnosti možný. 12 Každý je odpovědný za své jednání a prodej práce, každý se zodpovídá za její kvalitu a každý sám za sebe odvádí spravedlivou, přiměřenou daň (cca 0,75% z celkového příjmu). Energie Elektrická energie Výroba a distribuce elektrické energie musí být v rukou a správě státu, tedy občanů. Jen tak je možné ochránit občany před nenasytností vlastníků energetických společností, které tak zaviňují drastické zdražování prakticky ve všech sférách podnikání i osobním životě občanů. Vlastnictví výroby a distribuce elektrické energie státem, nesmí být na překážku svobodnému rozhodnutí občanů získávat elektrickou energii z alternativních zdrojů a

13 umožnit spotřebitelům výrobu a spotřebu elektrické energie pro svou osobní či podnikatelskou potřebu bez nutnosti připojení takových zdrojů elektrické energie k veřejné síti. Stát musí rovněž narovnat současné nesmyslné ohrožování občanů záplavami. Záplavy jsou v převážné většině zaviněny hamižností vlastníků výroby elektrické energie a to kumulací vody ve vodních nádržích v období rizikových stavů počasí. Plyn Energetická důležitost plynu je velmi významným prvkem v celé zemi, která může v některých lokalitách ovlivňovat ceny výrobků či provoz výroby nebo domácností. Pravdou však zůstává, že v případě přijatelných cenových relacích elektrické energie se střet s možností volby vytvoří příznivé tržní prostředí, jež bude ve výsledku přínosem pro občany i stát. Voda, vodní zdroje a kanalizace Voda, kterou v naší zemi získáváme, naprší z nebe bez jakýchkoliv nákladů. Je smutné, že nám ji na našem území prodávají firmy z Japonska, Francie a dalších států. 13 Potřeba vody je nutná při všech činnostech člověka a její cena i cena za zpracování odpadních vod zvyšuje náklady na výrobu, provoz většiny služeb i provoz domácností. Je třeba českou vodu opět vrátit české zemi a ochránit tak občany i stát před zlatokopy, kteří mění vodu ve zlato na našem území. Ostatní energie Je třeba zvážit vliv a dopad jednotlivých energií na ekonomiku v oblastech, kde budou získávány a současně dbát na ochranu životního prostředí a ekologie.

14 Exekutoři Výkon exekutorské činnosti Zasahování do soukromých práv občanů a jejich majetků může být prováděno pouze státními úředníky, šetrně a bez nehorázných zisků, které si současní soukromí podnikatelé jako exekutoři účtují. V privatismu není možné vybírat násilím jakékoliv platby soukromými podnikateli. Současně není možné, aby stát svěřil správní či výkonnou moc soukromým osobám, nebo že zmocnil zákonem soukromou osobu k výběru jakýchkoliv plateb. Pouze státní úředníci a pouze ve prospěch státní pokladny!!! Finanční úřady a finanční policie Finanční úřady Jedná se o úřad spravující a shromažďující daňová přiznání. FU provádí kontrolu správnosti výpočtů a posuzuje věrohodnost údajů. 14 Finanční úřady slouží pro občany hlavně jako poradenská centra pro pomoc při plnění daňové povinnosti daně z příjmu (jiné daně v privatismu neexistují). Při zjištění lživých a nepravdivých údajů, ověřených Finanční policií, vydávají platební výměry na rozdíl daně a současně mohou ukládat pokuty za úmyslné zkreslování skutečných dat. Finanční policie Z podnikových účetnictví a jiných zdrojů získává údaje o podnikatelích, které následně porovnává se skutečností, uváděnou podnikateli v jejich daňovém přiznání. Výsledky předává finančním úřadům. Obchodní prostředí při prodeji práce zjednodušuje evidence a zužuje se pouze na evidenci příjmů (v hotovosti, bankovním převodem či získáním finančně vyjádřitelných hodnot). Pro vlastní evidenci budou podnikatelé pracující ve větších

15 týmech využívat klasické účetnictví, do něhož může finanční policie nahlížet a následně kontrolovat shodu s údaji u jiných subjektů, které měly za povinnost evidenci příjmů takových plateb. Jedná se o kontroly poctivosti občanů, které jsou nutné k zachování spravedlivých vztahů ve společnosti. Hazard a jeho zdanění Hazardní a loterijní hry Pod přísnou kontrolou a evidencí finančních úřadů. Daň z takového podnikání musí být nejméně ve výši 50% ve prospěch státu. Podpora hazardu snižuje u mnoha lidí zájem o poctivou práci. Zákaz hazardu by jistě občanům této země prospěl. Určitě by měly skončit výherní automaty a zařízení, která ožebračují občany. Různé druhy sázek vycházející ze znalostí či tipů mohou pod dozorem a kontrolou být povoleny. Osobní názor autora privatismu je však takový, že příjem má být podložen prací, nikoliv aby byl bezpracným ziskem! 15 Hodnota práce, služeb Hodnota práce, služeb a činností Tržní prostředí velmi rychle a spravedlivě může nastavit cenové hladiny prací, služeb a dalších činností podle aktuální nabídky a poptávky trhu. Je zcela nesmyslné zasahovat do tržního prostředí cenovými nařízeními, ceníky služeb, nařízením minimálních cen nebo jiné (např. advokáti, znalci, notáři ) Cena práce, služby či provádění nebo zajištění určité činnosti musí být vždy jedinečná a musí odpovídat kvalitě, odpovědnosti, časovým parametrům, vhodnosti a přiměřenosti i dalším, možným posouzením. Není možné, aby například cena za notářský zápis byla pro všechny takové zápisy stejná, aby za právní úkon byly účtovány stejné peníze - když se jedná o zcela odlišné situace, aby za například ostříhání byly stejné ceny.

16 Je nutno respektovat kvalitu, výsledek a rovněž množství i dostupnost obchodované práce, služeb nebo jiných hodnot. K tomu se následně váží obchodní ujednání mezi kupujícím a prodávajícím. Má-li být tržní prostředí skutečně tržní, není možné zasahování do jeho přirozené tvorby. Trh a tržní podmínky jsou řízeny poptávkou a nabídkou. Při jakémkoliv zásahu státu se tyto vztahy deformují a následně poškozují trh i všechny účastníky trhu. Mezi škodlivé zásahy do tržního prostředí patří i dotace či podpory. Všem má být měřeno stejně a není proto možné jakéhokoliv účastníka zvýhodňovat oproti jinému. Musí být respektováno rovné a svobodné právo sjednávat obchod dle podmínek tržního prostředí. Internet a komunikace Internet Obrovský zdroj dat a informací ze všech oblastí lidského života i prostředí, v němž člověk žije, vědy, výzkumu i výsledků lidské činnosti. 16 Internetové informace jsou v současné době již na takové úrovni, že o každém je možné zjištění prakticky všech údajů a informací. Jedním z postřehů je i nesmyslná existence zákona na ochranu osobních údajů, který chrání v současné době jen osoby páchající trestnou činnost. Pomocí internetovému spojení je možné komunikovat s celým světem, úřady, přáteli i nepřáteli. Stává se oficiálním komunikačním prostředkem pro komunikaci úřadů s občanem. Jeho obsluhu dnes ovládají již děti předškolního věku či senioři blížící se věkem pomyslné stovce. Produkt využívaný pod pojmem datové schránky je úžasná věc pro komunikaci státu s občany. Je třeba odstranit pár úmyslně vložených nepravostí, aby fungoval tak, jak má. (například fikce doručení i u platebních rozkazů nedostižitelnost tzv. bílých koní )

17 Ostatní komunikační prostředky Mezi nejrozšířenější patří mobilní telefony a jejich modifikace Mobilní telefony je možné mít kdekoliv a kdykoliv. Lze na nich psát, pomocí jich mluvit s kýmkoliv na světě, fotografovat, filmovat atd. Státní úřady i soukromé osoby mobilních telefonů aktivně využívají ke komunikaci a například SMS lze dostávat od finančních úřadů, policie, vlády či třeba od svých kamarádů. Úroveň komunikačních služeb je tedy na takové úrovni, že není problém komunikace kohokoliv s jakýmkoliv úřadem či institucí. Investice Čistota investic a kapitálu Zprůhledněním majetkové struktury zavedením osobních identifikací v podnikání je v privatismu i zprůhledněno investování. 17 Investování je rovněž forma podnikání. Justice Činnost justice v privatismu Dohled nad dodržováním zákonů a zajišťování ochrany občanů. Musí být nezávislá. Stejně jako všichni jiní státní úředníci, musí být v případě neplnění svých povinností odvolatelní. Nutnost dodržování zákonných norem, stíhání jejich porušování a dodržování platnosti pro všechny občany stejně!

18 Kapitál Udržení kapitálu v tuzemsku Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude důvod vyvážet kapitál z tuzemska do daňových rájů. Vytvořením české banky pro komerční bankovnictví bude mít občan jistotu seriózního přístupu státu ke klientům banky, současně zůstane kapitál v tuzemsku. Udržení kapitálu v tuzemsku podpoří rozvoj investic na našem území i rozvoj ekonomiky a rozvoj podnikání. Nezaměstnanost Pojem v privatismu neznámý Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude nezaměstnanost existovat. Každý má možnost svobodně svou práci prodávat a užívat jejich plodů. 18 Vysoká míra flexibility a kreativity či vynalézavosti občanů/vlastníků práce, při nabídce a uspokojení poptávky, zcela zlikviduje nezaměstnanost. Každý, kdo chce svou práci prodávat, může nalézt oblast, v níž bude úspěšný. Občan Občan a jeho postavení v privatismu Občan je základním prvkem společnosti. Vytváří stát a jeho organizaci za účelem zajišťování společných potřeb občanů. Svoboda prodeje práce občana/jednotlivce ve skutečném tržním prostředí zajistí všem občanům dostatek příležitostí pro svou realizaci a prodej práce.

19 Tržní prostředí nesmí být deformováno zásahy státu cenovými diktáty, dotacemi a jinými prvky znevýhodňujícími ostatní účastníky trhu. Důležité je též potírání nekalého podnikání a nekalé hospodářské soutěže, což ve své podstatě naplňuje i zvýhodňování jakéhokoliv účastníka tržního prostředí. Postavení občana v tržním prostoru Všichni občané mají stejná práva pro podnikání a průhlednost vztahů je řešena osobní identifikací při všech jeho aktivitách nezaměnitelným osobním číslem. Končí doba právnických osob a fiktivních IČ. Každý každému může být obchodním partnerem. Vzájemné vztahy mezi podnikajícími občany jsou řešeny smluvně na principu svobodných rozhodnutí jejich účastníků. Svobodný prodej práce Občan má právo svým jménem svobodně prodávat svou práci bez drábů a omezování. Je povinen platit daň za služby poskytované státem. Sám si rovněž platí všechny druhy pojistného a je partnerem pojišťoven či jiných institucí. 19 Odpovědnost občana Každý občan plně odpovídá sám za své jednání trestně i majetkově. Všechny úkony občana jsou plně v jeho rozhodnutí. Musí dodržovat zákonné normy a ctít práva jiných. V případě poškozování cizích práv či porušování zákona je za své jednání odpovědný. Odpovědnost je pro všechny stejná, bez rozdílu postavení, vyznání či barvy pleti. Znamená to tedy každý sám za sebe!

20 Odpovědnost za současné firmy (a.s., s.r.o. atd) Odpovědnost ve společnostech musí osobně převzít většinový vlastník, který má právo chod společnost řídit. S ohledem na zavedení svobodného prodeje práce můžeme hovořit o řízení týmů a společníků na obchodních principech. Za svou činnost i činnost svých podniků/týmů odpovídá každý podnikající občan celým svým majetkem a současně je odpovědný i trestně za škody způsobené. Platby občanů nařízené zákonem Nařídit zákonem lze jen platbu ve prospěch státu! Stát nesmí nařídit zákonem platbu ve prospěch soukromých osob, ani nesmí pověřit soukromé osoby jejich výběrem. Správu státních prostředků (majetek všech občanů) zajišťuje pouze stát. Nesmí být k tomu využity soukromé osoby. Jedná se například o výběr zdravotního či sociálního pojištění, zákonné odpovědnosti provozu motorových vozidel, platby kolektivním systémům atd. Správa všech prostředků musí být zajištěna státem a za případně prováděné služby či jejich zajišťování může být soukromým osobám/podnikatelům prováděna úhrada. 20 Podnikání Prodej vlastní práce Svobodný prodej svých schopností, dovedností, znalostí a jiných vlastností, které vytvářejí nového hodnoty či prospěch. Každý občan může svou práci prodávat bez omezení. Za svou práci, její kvalitu a sjednané podmínky ručí osobně v plném rozsahu. Prodej práce realizuje na své rodné číslo svou osobní jedinečnou identifikaci. K firmě (názvu) bude vždy toto číslo připojeno. Připouští se tak neomezené množství firem v jeho vlastnictví, za všechny však plně ručí.

Základní teze Privatismu dle významnosti

Základní teze Privatismu dle významnosti Základní teze Privatismu dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské otázky

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE (Alternativní návrh) (Únor 2009 a následující aktualizace) Ing. Jiří Schlimbach Naším nepřítelem, kromě jiných vlivů (záměrně je nechci

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II.

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Česká republika 2010 evropská kvalita a výkonnost 1 Obsah Proč volit SNK Evropští demokraté? 1. Fungující stát rámec pro změnu

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Více svobody, méně regulace

Více svobody, méně regulace Více svobody, méně regulace pro zvýšení zaměstnanosti Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 10/2004 modrá šance pro zvýšení zaměstnanosti Alena Páralová stínová ministryně práce

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více