Jak to chodí v PRIVATISMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak to chodí v PRIVATISMU"

Transkript

1 Společensko-ekonomická teorie PRIVATISMUS v heslech aneb Jak to chodí v PRIVATISMU 1 Josef Barta, Praha 2013

2 Úvod Vážení čtenáři, dostáváte do ruky stručný přehled tezí a pojmů s vysvětlením, pro lepší pochopení nové společensko-ekonomické formace privatismus, teorie 21. století. Vydání předchozí, o privatismu pojednávající, Jak ozdravit českou ekonomiku, Cesta k bohatství či Bohatství na dosah jsou knihy s širším pojednáním a ne pro všechny zcela čtivé a stravitelné. Pochopit principy privatismu není složité. Jde o osvobození závislosti práce při současném odstranění nezaměstnanosti, snížení daní, garanci občanských jistot a platnost práva pro každého. To vše na principech rovnosti, svobody a garance práva i ochrany životů, zdraví a majetků občanů. Zrušení tzv. právnických osob vyrovnává postavení podnikatelů. Podnikatelem je vlastně každý, který je schopen své schopnosti, vlastnosti a dovednosti použít k vytváření nových hodnot. Může to být i stařík nebo babička, kteří svou vitalitou mnohdy zastíní i občany v produktivním věku. 2 To, že jsou lidé posunuti do skupiny důchodců je nevyřazuje z produktivního života. Stejně tak mládež dokáže být kreativnější a přínosnější než dospělí. Jedno však je jisté. Vytváření nových hodnot je přírodou dáno každému člověku. Je jen v rukách jedince, jak s tímto darem naloží. Jedinečné vlastnosti k vytváření hodnot patří jen jemu a je třeba toto vlastnictví ctít. Schopnost prací vytvářet nové hodnoty je skutečné bohatství, které dřímá v každém jedinci a jen tomuto jedinci náleží všechna práva i k výsledným hodnotám jeho prací vytvořených. Lidé, učiňte vše pro to, aby vám dále nikdo nebránil brát si výsledky vaší práce, aby jste mohli se svou prací volně nakládat na principu svobodných a rovných obchodů, bez obav z možného postihu arogantní moci nenasytných. Žijte tak, aby jste mohli říci: byl jsem šťastný a cítím se bohatým.

3 Banky a peněžnictví Pro vytvoření skutečně tržního hospodářství je třeba jako jeden z prioritních prvků postavit konkurenční bankovní ústav ve vlastnictví a správě českého státu, který by poskytoval komerční bankovní služby pro občany. Je to například vedení účtů, poskytování úvěrů a půjček, vedení úročených vkladů a další služby. Stát by měl příjmy z úroků a poplatků, občané by nebyli zatíženi nesmyslnými a nehorázně vysokými poplatky zahraničních bank. Ostatní banky na trhu by byly nuceny nastavit vztah ke svým klientům tak, aby neodcházeli k bankám jiným. Peníze občanů a firem by zůstávaly na území České republiky, posílily by investice v tuzemsku. Stát by prováděl platby ze svých účtů (například výplatu důchodů) prostřednictvím své banky a nemusel by platit bankám zahraničním. Totéž platí u všech bankovních operací a výplat prováděných státem. Jde například o výplatu sociálních dávek, nemocenské atd. Příklad: Líbilo by se vám vedení účtu zdarma, úrok na vkladech až 2% a více, úrok při půjčkách a úvěrech 3 až 4% i měně? Bezpečnost 3 Stát garantuje bezpečnost občanů, ochranu jejich života, zdraví a majetku. Zákony na ochranu občanů jsou platné pro všechny stejně a nezáleží na postavení, majetku ani jiných okolnostech případů. Všem je měřeno stejně a tresty musí být přiměřené míře provinění. Musí plnit výchovný účel a vzbuzovat obavu. Příklad: Ochrana občana bude naprosto stejná v případech ochrany občanů bílých i jiné barvy pleti, vyznání, politického názoru či jiných odlišujících vlastností. Porušování zákonných norem kýmkoliv je třeba posuzovat vždy jako jedince lidské společnosti, kdy právo na bezpečnost mají všichni stejné.

4 Bohatství Bohatství je pocit. Bohatství je míra spokojenosti jednotlivého občana/jedince, kterému k pocitu dosažení bohatství stačí uspokojení jeho cílů a potřeb. Bohatství nemůže být měřeno velikostí konta v bance, ani vahou zlatých cihel v trezorech. Příklad: K pocitu bohatství stačí některým úspěch v lásce, jiným úspěchy profesní, jiným dostatek toho, po čem touží a mají rádi. Mnoho lidí tvrdí, že jsou bohatí, protože mají spokojenou rodinu, vzdělané děti, úspěch ve své činnosti či naplňují svá přání a touhy. Daně Co je to daň v privatismu Daň je poplatek občana za zajištění společných potřeb všech občanů. Je to úhrada za služby, které si občan platí u subjektu označovaného stát, který je vytvořen proto, aby zajišťoval občanům ochranu jejich života, zdraví, majetku. Jde například o organizaci a zajištění školství, bezpečnostních sborů (armáda, policie, hasiči), provoz některých nemocnic (např. fakultní či vojenské ). 4 Patří sem i ochrana a správa důchodového systému či ochrana památek. Daňový základ Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečně součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období. Výše daní Výše daně z příjmů je dle studií navrhována ve výši 0,65% - 1% všech příjmů poplatníka.

5 Neexistence položek snižujících daňový základ či daň V novém daňovém systému nemohou být užívány tzv. odpisy, odpočty, daňově uznatelné či neuznatelné položky. Nesmí platit ani žádné výjimky a výjimky z výjimek. Všem musí být měřeno stejně. Daň musí být vyměřována podle výše uvedeného principu. Se zbytkem si může poplatník dělat co chce. Samozřejmě musí myslet na princip důchodového, zdravotního či sociálního zabezpečení. Příklad: V rodinném rozpočtu nemůžete uplatnit odpisy na ledničku či pořízený dům nebo byt. Nemůžete si snížit rodinný rozpočet jakoukoliv slevou nebo úlevou. Musíte vyjít s tím, jaký je váš příjem po zaplacení daně. (Rozumné daně na úhradu sdružených potřeb všech občanů). Zneužívání odpisů, odpočtů, úlev, slev. V současné době jsou využívány odpisy, odpočty, slevy, úlevy, výjimky a řada dalších možností jako daňově uznatelné či neuznatelné položky pro různé typy daňových poplatníků. Díky tomu je mnoho podnikatelských subjektů ztrátových a daně neplatí. Většina takových podnikatelských subjektů má ale na luxusní vozy, udivující paláce, dokonce vlastní letadla či lodě (pro reprezentaci, ne na podnikání), utrácí za spoustu cest do zahraničí, nesmyslné dary a další výdaje, které by jinak neinvestovaly. 5 Každý nechť utrácí po zaplacení daně z příjmů, pokud mu na to bude zbývat. Je to jen jeho věcí. Navíc daňové ráje umožňují vývoz kapitálu, který by jinak zůstával v tuzemsku. Množství druhů daní Daň v privatismu existuje jen jedna a to daň z příjmu. S ohledem na skutečnost, že majetek občanů/jedinců vzniká jejich prací a všechny jejich příjmy jsou řešeny daní z příjmů, není možné, aby bylo následně zdaňováno vlastnictví majetku občana/jedince dalšími daněmi. Všechny ostatní daně (s výjimkou daně z příjmů) musí být zrušeny. Jedná se například o daně z majetku, nemovitostí, daně dědické, z převodu nemovitostí a další.

6 Daně za služby například daň silniční by měla být označena jako poplatek za službu poskytovanou státem za užívání komunikací. Obdobou jsou dálniční poplatky atd. Otázka zákonného pojištění je řešena v bloku pojištění Daňový základ Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečný součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období. Zdanění hazardu a loterijních her Hazard a loterijní hry by měly být pod přísnou kontrolou státu. Zdanění by mělo být mimořádné a to až do výše 50% všech příjmů loterijní či hazardní společnosti. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. 6 Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl. Daňové ráje - konec Změnou daňového systému privatismu okamžitě dochází ke ztrátě půvabu daňových rájů, které budou spíše zatěžující. Sídlo firem pak bude zůstávat či se vracet do tuzemska s ohledem na výhodnost podnikání v tuzemsku a možnost dalších investic, včetně rychlého rozvoje ekonomiky. Zjednodušení daňového systému Osvobozením práce ze závislosti (zrušení závislé práce a současné zrušení zákoníků práce) a nastavení skutečně tržního postavení pro všechny podnikatelské subjekty

7 s jednotností práv a povinností pro všechny, dojde k vyžadování osobní odpovědnosti a nastavení obchodních vztahů i do oblasti prodeje práce. Nově tak budou vztahy při prodeje práce sjednávány na obchodních principech, například smlouvou o provedení díla, zajišťování činnosti, opravě věci.. Právnické osoby zaniknou je to jen schovávání za pomyslné a fiktivní označení a vykonstruovanou identifikaci. Jediným identifikátorem bude nezaměnitelné a jedinečné číslo občana rodné číslo, pod kterým budou zjistitelné všechny aktivity občana. Pokud bude mít více firem s různými názvy, je to jen záruka vzájemných garancí a ručení majetkem. V žádném případě při zkrachování např. jedné z firem nezůstanou dluhy u poškozených a státu, neboť dluhy musí uhradit podnikající subjekt/občan z jiného svého majetku. V současné době je takto řešena odpovědnost u OSVČ a svobodných povolání. Jeden druh podnikatelů jeden druh daní Každý občan po dovršení plnoletosti je oprávněn podnikat pod svým rodným číslem. Prodej své práce a služeb vykonává bez nutnosti registrací kdekoliv a u kohokoliv. Za svou práci a prodávané hodnoty ručí v plném rozsahu požadované a sjednané kvality. 7 Neexistují právnické osoby. Podnikající občané se mohou sdružovat do obchodních sdružení, za jejich činnost však musí odpovídat každý až celým svým majetkem. Zisky si rozdělují podle principů obchodních dohod mezi jednotlivými účastníky sdružení. Daňové přiznání Daňové přiznání je zcela jednoduché. Obsahuje základní data o občanovi, adresu a kontakty. Pro výpočet daně z příjmu je uvedena celková suma příjmu za daňové období a připojen seznam příjmů dle skutečnosti (výpis z evidence pokladní knihy či bankovní evidence). Jednotná sazba, pro všechny stejná, násobená celkovým příjmem je daňovou povinností občana, kterou hradí státu. Může to být jeden list formátu A5 či elektronické podání.

8 Osoby, které si nechtějí zpracovávat daňové přiznání sami, využijí ekonomických poradců, účetních atd. nakoupením jejich služeb tak, jak je tomu i v dnešní době. Kontrola poctivosti Finanční policie Kontrolu správnosti odváděné daně z příjmu provádí Finanční policie, která má právo porovnávat údaje z daňového přiznání s poznatky od účastníků trhu, kteří vedou své podnikové účetnictví pro svou potřebu a poskytují Finanční policii informace o tom, komu byly prováděny výplaty. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl. Doručování a komunikace Doručování 8 Doručování písemností a komunikace se státními úřady a institucemi by měla probíhat na principu datových schránek s fikcí doručení jakéhokoliv dokumentu. Samozřejmě může v odůvodněných případech být funkční i listovní korespondence, ale po zkušenostech současného vyhýbání se odpovědnosti, nedoručitelnosti zásilek a vyhýbání se jejich převzetí by se jednalo o účinný institut vymáhání práva. Datové schránky by měly být povinné a měly by být přiděleny všem občanům s pobytem na území ČR či v ČR legálně působících. Osobám počítačově negramotným může schránky spravovat smluvní osoba jako službu, případně rodinný příslušník. Bylo by odstraněno vyhýbání se komunikaci se státními orgány a plnění povinností uložených státem, soudy a jinými orgány se zákonným právem vymahatelnosti plnění některých povinností.

9 Komunikace Komunikace může probíhat v písemné či elektronické podobě. V současné době vyspělé komunikační techniky a komunikačních možností je jen na osobní volbě a dohodách o způsobu komunikace. V době, kdy má prakticky každý (od dětí po důchodce) mobilní telefony i počítače a kdy databáze informačních dat o jednotlivých občanech/jedincích jsou v centrální evidenci a databázi různých jedinců či společností, s okamžitou dosažitelností i na vyhledavačích na internetu je vzájemná komunikace stále jednodušší. Důchodové zabezpečení Správa důchodového zabezpečení Odpovědnost za důchody a správa důchodového zabezpečení může být pouze svěřena státu jako společnosti vytvořeném občany pro své potřeby. Není možné, aby občané byli odkázáni na soukromé osoby, které by spravovali jejich důchody ať už formou různých pilířů či jiných forem. 9 Občan musí mít jistotu, že pilíře či fondy nezkrachují! A tu jim může poskytnout pouze stát. Stát nesmí zákonem nařídit výběr finančních prostředků od občanů ve prospěch soukromých osob či firem! Stát musí garantovat občanům v důchodovém věku výplatu důchodových dávek v dostatečné výši tak, aby mohli slušně žít ne živořit! Výběr důchodového připojištění Správu a výběr pojistného na důchodové zabezpečení může mít pouze stát a nesmí výběrem pověřovat soukromé osoby! Finanční prostředky musí být vedeny na účtech českého státu v českých bankách, které jsou v úplném vlastnictví a správě českého státu!

10 Výše pojistného by měla mít několik volitelných variant s volitelností dle rozhodnutí občana. Každý občan by měl mít smlouvu o důchodovém pojištění a podmínkách takového pojištění. Platby úhrady pojistného si musí zajišťovat každý občan samostatně, nelze ukládat povinnost výběru takového pojistného soukromým osobám! (v současné době např. zaměstnavatelům v privatismu neexistuje pojem zaměstnanec a zaměstnavatel vše je řešeno na úrovni obchodních vztahů) Výplaty důchodů starobních Výplaty důchodů musí být poukazovány občanu/důchodci dle sjednané dohody, nikoliv direktivně, například na účty u zahraničních bank, působících na území českého státu. Důchod a jeho valorizace musí odpovídat stavu ekonomiky a možnostem státu. Při dostatečném výběru daní, v případě změn ekonomické samostatnosti jedinců a změně daňového systému nebude mít stát problém s dostatkem finančních prostředků na zajištění výplat důchodů. 10 Výplaty důchodů invalidních Invalidní důchody jsou solidární platbou z kapes všech občanů lidem se zdravotním postižením. Je nutné osoby se skutečným zdravotním postižením podpořit a postarat se o ně. Řada občanů se zdravotním postižením se však může věnovat výdělečné činnosti prodej své práce a služeb tak, že mohou mít lepší příjmy než jiní lidé. To je dobře, ale podporu by měli mít skutečně jen ti, kteří nedokáží činnost vyvíjet a prodávat své schopnosti. Tato situace je ošetřena obecnou možností všech občanů v privatismu prodávat svou práci a přijímat za to úplatu v ryze obchodních vztazích. Pokud invalidní občan nedokáže vydělat tolik, kolik odpovídá potřebám na slušný život, je třeba mu v rámci solidárního systému ze společných prostředků pomoci až do výše stanoveného životního standardu. Takové případy je třeba citlivě posuzovat a zabránit zneužívání.

11 Ekonomika Tržní hospodářství Je nezbytně nutné respektovat tržní prostředí, bez zasahování státu! Zvýhodňování formou dotací, příspěvků, podpor či úlev komukoliv je zakázáno. V tržním prostředí je nutné, aby nabídka byla úměrná poptávce a opačně. Veškeré výkyvy poptávky i nabídky si tržní prostředí srovná samo množstvím a cenami při zachování vysoké kvality. Pokud bude chtít jakýkoliv subjekt vstoupit na trh, má možnost. Obstojí kvalita, cena a doprovodné služby. Stát nesmí zasahovat intervencemi, ani podporou, či zvýhodňováním formou zákonných opatření! Chce-li stát zasáhnout do tržního prostředí, je to možné pouze jako státní organizace ve vlastnictví a správě českého státu se všemi zisky pro státní pokladnu. V případě ztrátové činnosti bude požadována celá výše způsobené ztráty a spojených nákladů po osobě či osobách, které takovou státní aktivitu iniciovaly, včetně možné trestní odpovědnosti! Ekonomické subjekty 11 Musí platit právo na ochranu vlastnictví práce jejím vlastníkem/jedincem! Rovněž musí platit právo na ochranu vlastnictví hodnot prací jedince vytvořené ve prospěch vlastníka práce. Jen vlastník může v rámci obchodních vztahů práci a vytvořené hodnoty směňovat a obchodovat s nimi dle svobodné vůle a smluvní volnosti s obchodními partnery. Ekonomický subjekt v privatismu je reprezentován občanem/jedincem, který vystupuje a je identifikován svým osobním nezaměnitelným a jedinečným číslem rodným číslem. Každý občan může mít neomezený počet aktivit a může být účastníkem neomezeného počtu spolků (týmů, vlastníků ), kteří při podnikání spolupracují. Musí však být vždy zachována zásada plné majetkové a trestní odpovědnosti. Znamená to, že jedinec XY může mít například Truhlářství Prima, Zelinářství Celer, cestovku Maroko, poradenství Help atd. Všechny tyto firmy však mají jedno stejné identifikační číslo číslo jedince XY. Škody způsobené ostatním účastníkům trhu jednou jsou uhrazovány z majetku firem ostatních, tedy z majetku občana XY.

12 Nezůstávají dluhy, nikdo nemusí nic vymáhat, vztahy jsou korektní. Pokud dojde k úmyslnému poškozování ostatních účastníků trhu, ekonomický subjekt ručí celým svým majetkem, tedy všemi firmami a ostatními hodnotami v jeho vlastnictví. Přestávají existovat právnické osoby, které zanechávaly po sobě pouze dluhy a spoušť bez možnosti postihů vlastníků a odpovědných škůdců. Tímto opatřením stát chrání všechny své občany při jejich podnikání i peníze občanů ve státní pokladně, určené k zajištění společných potřeb občanů. Všechny právnické osoby musí změnit identifikační čísla podle většinových vlastníků jejich rodným číslem. Většinový vlastník rozhoduje o řízení podnikatelských aktivit a odpovídá za ně! Rozumějme všechny aktivity/podnikatelská seskupení, tedy i banky, všechny druhy fondů, atd Ekonomika šedá a černá Obrovské ztráty způsobované existencí černé a šedé ekonomiky jsou v současné době úmyslně vyvolávány existencí zákoníku práce, pracovních vztahů, vysokými neúnosnými náklady zaměstnavatelů a nemožností se zaměstnanci jednat jako s obchodními partnery. V privatismu, kde existují pouze obchodní vztahy a čisté tržní prostředí se svobodnou a rovnoprávnou volbou smluvních cen, spolu s garancí osobního vlastnictví práce a jejího prodeje není podobný způsob podnikání/výkonu činnosti možný. 12 Každý je odpovědný za své jednání a prodej práce, každý se zodpovídá za její kvalitu a každý sám za sebe odvádí spravedlivou, přiměřenou daň (cca 0,75% z celkového příjmu). Energie Elektrická energie Výroba a distribuce elektrické energie musí být v rukou a správě státu, tedy občanů. Jen tak je možné ochránit občany před nenasytností vlastníků energetických společností, které tak zaviňují drastické zdražování prakticky ve všech sférách podnikání i osobním životě občanů. Vlastnictví výroby a distribuce elektrické energie státem, nesmí být na překážku svobodnému rozhodnutí občanů získávat elektrickou energii z alternativních zdrojů a

13 umožnit spotřebitelům výrobu a spotřebu elektrické energie pro svou osobní či podnikatelskou potřebu bez nutnosti připojení takových zdrojů elektrické energie k veřejné síti. Stát musí rovněž narovnat současné nesmyslné ohrožování občanů záplavami. Záplavy jsou v převážné většině zaviněny hamižností vlastníků výroby elektrické energie a to kumulací vody ve vodních nádržích v období rizikových stavů počasí. Plyn Energetická důležitost plynu je velmi významným prvkem v celé zemi, která může v některých lokalitách ovlivňovat ceny výrobků či provoz výroby nebo domácností. Pravdou však zůstává, že v případě přijatelných cenových relacích elektrické energie se střet s možností volby vytvoří příznivé tržní prostředí, jež bude ve výsledku přínosem pro občany i stát. Voda, vodní zdroje a kanalizace Voda, kterou v naší zemi získáváme, naprší z nebe bez jakýchkoliv nákladů. Je smutné, že nám ji na našem území prodávají firmy z Japonska, Francie a dalších států. 13 Potřeba vody je nutná při všech činnostech člověka a její cena i cena za zpracování odpadních vod zvyšuje náklady na výrobu, provoz většiny služeb i provoz domácností. Je třeba českou vodu opět vrátit české zemi a ochránit tak občany i stát před zlatokopy, kteří mění vodu ve zlato na našem území. Ostatní energie Je třeba zvážit vliv a dopad jednotlivých energií na ekonomiku v oblastech, kde budou získávány a současně dbát na ochranu životního prostředí a ekologie.

14 Exekutoři Výkon exekutorské činnosti Zasahování do soukromých práv občanů a jejich majetků může být prováděno pouze státními úředníky, šetrně a bez nehorázných zisků, které si současní soukromí podnikatelé jako exekutoři účtují. V privatismu není možné vybírat násilím jakékoliv platby soukromými podnikateli. Současně není možné, aby stát svěřil správní či výkonnou moc soukromým osobám, nebo že zmocnil zákonem soukromou osobu k výběru jakýchkoliv plateb. Pouze státní úředníci a pouze ve prospěch státní pokladny!!! Finanční úřady a finanční policie Finanční úřady Jedná se o úřad spravující a shromažďující daňová přiznání. FU provádí kontrolu správnosti výpočtů a posuzuje věrohodnost údajů. 14 Finanční úřady slouží pro občany hlavně jako poradenská centra pro pomoc při plnění daňové povinnosti daně z příjmu (jiné daně v privatismu neexistují). Při zjištění lživých a nepravdivých údajů, ověřených Finanční policií, vydávají platební výměry na rozdíl daně a současně mohou ukládat pokuty za úmyslné zkreslování skutečných dat. Finanční policie Z podnikových účetnictví a jiných zdrojů získává údaje o podnikatelích, které následně porovnává se skutečností, uváděnou podnikateli v jejich daňovém přiznání. Výsledky předává finančním úřadům. Obchodní prostředí při prodeji práce zjednodušuje evidence a zužuje se pouze na evidenci příjmů (v hotovosti, bankovním převodem či získáním finančně vyjádřitelných hodnot). Pro vlastní evidenci budou podnikatelé pracující ve větších

15 týmech využívat klasické účetnictví, do něhož může finanční policie nahlížet a následně kontrolovat shodu s údaji u jiných subjektů, které měly za povinnost evidenci příjmů takových plateb. Jedná se o kontroly poctivosti občanů, které jsou nutné k zachování spravedlivých vztahů ve společnosti. Hazard a jeho zdanění Hazardní a loterijní hry Pod přísnou kontrolou a evidencí finančních úřadů. Daň z takového podnikání musí být nejméně ve výši 50% ve prospěch státu. Podpora hazardu snižuje u mnoha lidí zájem o poctivou práci. Zákaz hazardu by jistě občanům této země prospěl. Určitě by měly skončit výherní automaty a zařízení, která ožebračují občany. Různé druhy sázek vycházející ze znalostí či tipů mohou pod dozorem a kontrolou být povoleny. Osobní názor autora privatismu je však takový, že příjem má být podložen prací, nikoliv aby byl bezpracným ziskem! 15 Hodnota práce, služeb Hodnota práce, služeb a činností Tržní prostředí velmi rychle a spravedlivě může nastavit cenové hladiny prací, služeb a dalších činností podle aktuální nabídky a poptávky trhu. Je zcela nesmyslné zasahovat do tržního prostředí cenovými nařízeními, ceníky služeb, nařízením minimálních cen nebo jiné (např. advokáti, znalci, notáři ) Cena práce, služby či provádění nebo zajištění určité činnosti musí být vždy jedinečná a musí odpovídat kvalitě, odpovědnosti, časovým parametrům, vhodnosti a přiměřenosti i dalším, možným posouzením. Není možné, aby například cena za notářský zápis byla pro všechny takové zápisy stejná, aby za právní úkon byly účtovány stejné peníze - když se jedná o zcela odlišné situace, aby za například ostříhání byly stejné ceny.

16 Je nutno respektovat kvalitu, výsledek a rovněž množství i dostupnost obchodované práce, služeb nebo jiných hodnot. K tomu se následně váží obchodní ujednání mezi kupujícím a prodávajícím. Má-li být tržní prostředí skutečně tržní, není možné zasahování do jeho přirozené tvorby. Trh a tržní podmínky jsou řízeny poptávkou a nabídkou. Při jakémkoliv zásahu státu se tyto vztahy deformují a následně poškozují trh i všechny účastníky trhu. Mezi škodlivé zásahy do tržního prostředí patří i dotace či podpory. Všem má být měřeno stejně a není proto možné jakéhokoliv účastníka zvýhodňovat oproti jinému. Musí být respektováno rovné a svobodné právo sjednávat obchod dle podmínek tržního prostředí. Internet a komunikace Internet Obrovský zdroj dat a informací ze všech oblastí lidského života i prostředí, v němž člověk žije, vědy, výzkumu i výsledků lidské činnosti. 16 Internetové informace jsou v současné době již na takové úrovni, že o každém je možné zjištění prakticky všech údajů a informací. Jedním z postřehů je i nesmyslná existence zákona na ochranu osobních údajů, který chrání v současné době jen osoby páchající trestnou činnost. Pomocí internetovému spojení je možné komunikovat s celým světem, úřady, přáteli i nepřáteli. Stává se oficiálním komunikačním prostředkem pro komunikaci úřadů s občanem. Jeho obsluhu dnes ovládají již děti předškolního věku či senioři blížící se věkem pomyslné stovce. Produkt využívaný pod pojmem datové schránky je úžasná věc pro komunikaci státu s občany. Je třeba odstranit pár úmyslně vložených nepravostí, aby fungoval tak, jak má. (například fikce doručení i u platebních rozkazů nedostižitelnost tzv. bílých koní )

17 Ostatní komunikační prostředky Mezi nejrozšířenější patří mobilní telefony a jejich modifikace Mobilní telefony je možné mít kdekoliv a kdykoliv. Lze na nich psát, pomocí jich mluvit s kýmkoliv na světě, fotografovat, filmovat atd. Státní úřady i soukromé osoby mobilních telefonů aktivně využívají ke komunikaci a například SMS lze dostávat od finančních úřadů, policie, vlády či třeba od svých kamarádů. Úroveň komunikačních služeb je tedy na takové úrovni, že není problém komunikace kohokoliv s jakýmkoliv úřadem či institucí. Investice Čistota investic a kapitálu Zprůhledněním majetkové struktury zavedením osobních identifikací v podnikání je v privatismu i zprůhledněno investování. 17 Investování je rovněž forma podnikání. Justice Činnost justice v privatismu Dohled nad dodržováním zákonů a zajišťování ochrany občanů. Musí být nezávislá. Stejně jako všichni jiní státní úředníci, musí být v případě neplnění svých povinností odvolatelní. Nutnost dodržování zákonných norem, stíhání jejich porušování a dodržování platnosti pro všechny občany stejně!

18 Kapitál Udržení kapitálu v tuzemsku Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude důvod vyvážet kapitál z tuzemska do daňových rájů. Vytvořením české banky pro komerční bankovnictví bude mít občan jistotu seriózního přístupu státu ke klientům banky, současně zůstane kapitál v tuzemsku. Udržení kapitálu v tuzemsku podpoří rozvoj investic na našem území i rozvoj ekonomiky a rozvoj podnikání. Nezaměstnanost Pojem v privatismu neznámý Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude nezaměstnanost existovat. Každý má možnost svobodně svou práci prodávat a užívat jejich plodů. 18 Vysoká míra flexibility a kreativity či vynalézavosti občanů/vlastníků práce, při nabídce a uspokojení poptávky, zcela zlikviduje nezaměstnanost. Každý, kdo chce svou práci prodávat, může nalézt oblast, v níž bude úspěšný. Občan Občan a jeho postavení v privatismu Občan je základním prvkem společnosti. Vytváří stát a jeho organizaci za účelem zajišťování společných potřeb občanů. Svoboda prodeje práce občana/jednotlivce ve skutečném tržním prostředí zajistí všem občanům dostatek příležitostí pro svou realizaci a prodej práce.

19 Tržní prostředí nesmí být deformováno zásahy státu cenovými diktáty, dotacemi a jinými prvky znevýhodňujícími ostatní účastníky trhu. Důležité je též potírání nekalého podnikání a nekalé hospodářské soutěže, což ve své podstatě naplňuje i zvýhodňování jakéhokoliv účastníka tržního prostředí. Postavení občana v tržním prostoru Všichni občané mají stejná práva pro podnikání a průhlednost vztahů je řešena osobní identifikací při všech jeho aktivitách nezaměnitelným osobním číslem. Končí doba právnických osob a fiktivních IČ. Každý každému může být obchodním partnerem. Vzájemné vztahy mezi podnikajícími občany jsou řešeny smluvně na principu svobodných rozhodnutí jejich účastníků. Svobodný prodej práce Občan má právo svým jménem svobodně prodávat svou práci bez drábů a omezování. Je povinen platit daň za služby poskytované státem. Sám si rovněž platí všechny druhy pojistného a je partnerem pojišťoven či jiných institucí. 19 Odpovědnost občana Každý občan plně odpovídá sám za své jednání trestně i majetkově. Všechny úkony občana jsou plně v jeho rozhodnutí. Musí dodržovat zákonné normy a ctít práva jiných. V případě poškozování cizích práv či porušování zákona je za své jednání odpovědný. Odpovědnost je pro všechny stejná, bez rozdílu postavení, vyznání či barvy pleti. Znamená to tedy každý sám za sebe!

20 Odpovědnost za současné firmy (a.s., s.r.o. atd) Odpovědnost ve společnostech musí osobně převzít většinový vlastník, který má právo chod společnost řídit. S ohledem na zavedení svobodného prodeje práce můžeme hovořit o řízení týmů a společníků na obchodních principech. Za svou činnost i činnost svých podniků/týmů odpovídá každý podnikající občan celým svým majetkem a současně je odpovědný i trestně za škody způsobené. Platby občanů nařízené zákonem Nařídit zákonem lze jen platbu ve prospěch státu! Stát nesmí nařídit zákonem platbu ve prospěch soukromých osob, ani nesmí pověřit soukromé osoby jejich výběrem. Správu státních prostředků (majetek všech občanů) zajišťuje pouze stát. Nesmí být k tomu využity soukromé osoby. Jedná se například o výběr zdravotního či sociálního pojištění, zákonné odpovědnosti provozu motorových vozidel, platby kolektivním systémům atd. Správa všech prostředků musí být zajištěna státem a za případně prováděné služby či jejich zajišťování může být soukromým osobám/podnikatelům prováděna úhrada. 20 Podnikání Prodej vlastní práce Svobodný prodej svých schopností, dovedností, znalostí a jiných vlastností, které vytvářejí nového hodnoty či prospěch. Každý občan může svou práci prodávat bez omezení. Za svou práci, její kvalitu a sjednané podmínky ručí osobně v plném rozsahu. Prodej práce realizuje na své rodné číslo svou osobní jedinečnou identifikaci. K firmě (názvu) bude vždy toto číslo připojeno. Připouští se tak neomezené množství firem v jeho vlastnictví, za všechny však plně ručí.

Základní teze Privatismu dle významnosti

Základní teze Privatismu dle významnosti Základní teze Privatismu dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské otázky

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14.

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. května 2015 Proč EET Objem šedé ekonomiky v

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více