Česká strana sociálně demokratická. Reformní návrhy ČSSD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká strana sociálně demokratická. Reformní návrhy ČSSD"

Transkript

1 Česká strana sociálně demokratická Reformní návrhy ČSSD Důchodová reforma Panelová diskuse, Praha, Účastníci panelu: PhDr. Vladimír Špidla JUDr. Vít Samek Ing. Zdeněk Škromach Prof. PhDr. Martin Potůček, Csc., MSc. RNDr. Pavel Rusý Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

2 Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé Potřebuji se na začátek omluvit, vítám vás všechny, omluvte nás, protože tato akce se drží zhruba minut, protože někteří panelisté a pan předseda strany se dopravují z poslanecké sněmovny, kde probírá diskuse o zdravotní reformě, je potřeba rozdělit síly a časově nám to koliduje. Začneme o minut později, mějte strpení. Vážení přítomní, Přeji dobré odpoledne, omlouvám drobné zdržení dané tím, že tisková konference nemohla začít bez přítomnosti předsedy CŠSD pana Bohu. Sobotky. Dnes vůbec poprvé ČSSD chce představit veřejnosti pozitivní návrh reforem. Poněvadž těch oblastí, které je třeba reformovat a o tom ČSSD nepochybuje, je mnoho, tak bylo třeba vybrat jednu, se kterou by ČSSD začala. Ne náhodou byla vybrána důchodová reforma proto, že je z těchto sociálních reforem pravděpodobně nejzávažnější a jdoucí nejdále do budoucnosti. Ale i proto, když se podíváme na strukturu veřejných rozpočtů, tak ubírá ze všech zdrojů nejvíce. Omluvil bych místopředsedu Z. Škromacha, který je s předsedou ČSSD na probíhající tiskové konferenci. Rád bych představil panelisty dnešní diskuse a pak bych předal slovo prvnímu referujícímu. Vítáme mezi námi pana Špidlu, bývalého komisaře evropského, Víta Samka, experta odborů pro sociální problematiku vč. důchodových systémů, dále Pavla Rusého analytika společnost GFK a pana J. Vostatka z Vysoké školy finanční a správní v Praze. Mé jméno je M. Potůček - předseda odborné sociální komise ČSSD, dnes budu vystupovat v této roli - moderátora. Máme prostor až do hodin odpoledne, můžete se těšit nejen na duchovní hodnoty ale i na přestávku. Jak připravovat zásadní reformy - dávám slovo panu Špidlovi. Soc. demokracie vychází z toho, z jiné víry, že je možné v demokratických systémech. Kolektivní akce, která sleduje dlouhodobé cíle a zvládá i složité agendy. Je to možné za předpokladu, že se ten názor tvoří v diskusi, která je hodna toho jména. Soc. demokracie se rozhodla opustit developerský systém české politiky tzn., že v nějaké malé kanceláři si cosi vyprodukujeme a potom se to prostřednictvím několika milionů snažíte vnutit občanům, že to je úžasné a kdo má jiný názor je beznadějný hlupák. Naše představa je taková, že velké věci se dají sledovat společně, a musí být důkladně prodiskutované. Postupujeme několika fázemi při tvorbě textů a ty fáze jsou z části inspirovány evropskou metodou široké konzultace, teď odstartujeme něco čemu by se v evropské terminologii říkala zelená kniha,

3 tzn. Text který máte je text který ze kterého celkem zřetelně pochopíte jaké jsou naše záměry, jsou v něm zformulovány otázky na které je důležité dotáhnout odpověď, tento text po dnešním zahájení bude poskytnut široké veřejnosti, především všem možným nevládním organizacím, které mají ve své agendě důchodce. Otázky plus veřejnosti naprosto široké veřejnosti, zasláním textů nebo pomocí elektr. komunikace. Předpokládáme, že během několika týdnů - konzultační proces pro tuto první knihu by měl proběhnout do shromáždíme připomínky a ty potom vypořádáme na celé řadě seminářů s těmi, kdo tyto připomínky zaslaly, budou probíhat po celé ČR. To bude záviset na tom, jak se diskuse bude rozvíjet. Poté bude následovat bílá kniha text, který bude propracováván návrhem politiky, v české terminologii - věcný záměr zákona - říká jak budou řečeny jednotlivé otázky a tyto texty bílých knih soc. demokracie projedná na programové konferenci a posléze je schválí, ty které obstojí v diskusi a to se potom stane základem pro další politickou práci sociální demokracie. Tzn. Tato metoda je jasné odmítnutí a opuštění developerského systému, který vede k nekompetentnosti a znásilňování občanů - nedává jim možnost aby se ve výsledném produktu vůbec viděli. Důchody jsou důležité, ale nejsou všechno Budeme předkládat další text - daňovou situací se bude zabývat, daňovou strategii a pak budou navazovat další texty - zdravotnictví, boj proti korupci, ale v zásadě když se podíváte na politický svět a dokážete ho analyticky rozložit na rozumné díly - zelená knihy, školství, věda, výzkum - tak jak se strukturuje politika v moderní společnost, tak na tato témata se pokusíme zformulovat zelené a bílé knihy a posléze důsledně prodiskutovaná východiska. Jsme přesvědčeni o tom, že u dlouhodobých věcí není možné, aby byly vnuceny parlamentní většinou nebo jakoukoli technikou, aniž má společnosti se snažit ztotožnit. Protože když systém vzniká v zákl. pokusu společnosti legitimně, i když je dokonalý tak v dalším politickém procesu je možné na to reagovat aniž se ten systém zásadním způsobem rozvíjí, a to dáváme dlouhodobou stabilitu. Může se nějak parametr změnit, to jsou věci, které možné jsou, ale systém vznikl v dobré vůli je poté obsluhovat v dobré vůli, spravován v dobré vůli, a podává jeho účinnost a stabilitu. To jsou důvody, proč jsme se dali na naše poměry neobvyklou cestu. Děkuji za slovo. Potůček: Nepřipomněl, že když on byl ministr práce a sociálních věcí - organizoval konference na sociální témata, která byla relevantní pro odpovědnou přípravu jeho resortu, a ty měly povahu veřejné diskuse, ale já bych ho nenechal příliš dlouho odpočívat, teď by se měl vyjádřit k tomu co v návrhu soc. demokracie a také by se měl věnovat tomu, jak významné je v celé problematice stanovení hranice věku odchodu do důchodu. Špidla - velmi krátká prezentace. Nejdůležitější přístupy: 1. naše politika je představa politika, která je založena na faktech, ale nejsme otroky faktů. Máme volbu, je to hodnotová volba. Krátký příklad - když se hodně debatuje o demografii, tak jsem svého času udělal výpočet, že v roce 2401 za hypotézu, že ČR je ostrov, zemře

4 poslední žena a toto území bude zcela liduprázdné - to je blbost. Z toho vyplyne, že nelze mechanicky promítat vědecké principy do vzdálené budoucnosti, je třeba si držet odstup. Základem důchodového systému je průběžný důchodový systém, který má několik zásadních výhod, jedna výhoda, je založen na něčem co je poněkud stabilnější než peníze, a to je mezigenerační solidarita. Jakkoliv je někdy silnější nebo slabší, tak přesto co svět světem existuje a jistě nevyhasne. Projevem je průběžný důchodový systém. V tomto systému nikdy nejsou reálné peníze, nedají se nikdy ukrást, co je velmi podstatné. Je schopen průběžně reagovat na změny situací. Nenastávají situace, že všechno se zhroutí a systém nemůže reagovat. Naše představa - důchodový systém základní, průběžný nebude oslabován, nýbrž bude mírně posilovat. To vyžaduje, aby v něm byly posíleny příjmy, t o je zřejmé, a naopak aby z něj nebyly odnímány žádné příjmy ve prospěch jiných prvků důchodového systému. Jakým způsobem chceme zajistit dostatečné prostředky. 1. Stabilizovat stávající výměru do fondu sociálního zabezpečení - neměnit současnou sazbu, pokud se v debatě ukáží jiné metody, jsme otevřeni. 2. Různé skupiny přispívají různě, existuje zjevně znevýhodněných zaměstnanců oproti OSVČ. Náš systém je vysoce solidárně, přispívají těm, kteří přispívají méně, nic jiného jim nezbývalo, měly malé příjmy, současně to umožňuje lidem s velkými příjmy přispívat málo, a to není správné, chceme to změnit. Financování ostatních důchodů z jiných zdrojů než z čistého odvodu z mezd. České důchodový systém má 360 mld. Ročně a z toho 90 mld. Tj. 25 % jsou jiné důchody než starobní - invalidní, vdovské, sirotčí atd. Z toho důvodu je správné pod tímto hlediskem systém posílit z obecních daní. Najít optimální daňový mix, abychom dosáhli mírného přebytku. Proč? Když byl ministr Kočárník - snížil odvody, hned byl deficit, my jsme hned trošku zvýšili, hned jsme měli přebytek atd. Chceme vytvořit dostatečný příjem pomocí posílení - vhodného daňového mixu. Co s přebytkem? Chceme ho využít k vytvoření fondu budoucnosti, spravovaného - to je otevřená otázka - přikláníme se státem, veřejnou rukou - vzor norského fondu budoucnosti. Využíval by ho tak jako norský fond, tak abychom si vytvořili kapitálovou základnu, vyrovnávací nádrž, která by nám umožňovala zaprvé reagovat na pohyby v hospodářském cyklu, bylo by to anticyklické opatření, 2. by nám umožňovala reagovat na období , samozřejmě je potřeba je brát opatrně, v tomto období byl nejsložitější rovnováhy mezi ekonomicky aktivitní lidmi a v důchodu. Pro tyto možnosti existuje prostor je zřejmě, protože ČR dává průměrně o 38 % méně do důchodového systému v porovnání s evropským průměrem. Maďarsko 10 %, my 8,4, Polsko 12, 4, Itálie 15 %. Z tohoto hlediska prostor existuje. Otázka stanovení odchodu do důchodu, což je otázka zásadní a komplikovaná. Pod každým takovým souhrnným číslem se vždy schovává individuální osud. A stárnutí ztráta pracovní schopnosti je vysoce individuální. Záležitost. Záleží na tom, co vám bylo naděleno při narození, ale taky osud. Zda jste měl těžkou práci, nehod - srazilo vás auto. Je to prostě kombinace daru a osudu. Že to není malá věc, jak významné se střední délka života liší podle vzdělání. Použil jsem v některých podkladech vzdělání, protože vzdělání dost souvisí s celkovým pracovním osudem. Co z ní

5 plyne. Člověk je mu 25 let a má základní vzdělání, ve 25 letech jeho střední délka života je o 20 let kratší, než střední délka života, kterému je 25 let a má střední vzdělání. To není málo. 20 let rozdíl. Jeden umře v 67, přibližně v době kdy bude věk odchodu do důchodu, druhý v 87 - vybere si svých 20 let. To je první věc. Druhá věc - mechanické prodlužování věku odchodu do důchodu, není správné, demografické dějiny znají, kdy střední délka života stagnovala nebo klesala. Někdy od do pol. 80. Let střední délka stagnovala. Takže naše představa je - prodlužování věku odchodu do důchodu - chceme navázat na střední délku života v dobrém zdraví, což je pojem, který se začíná stále více užívat, a to nám umožní, abychom reagovali organicky podle celkové situace společnosti. Další poznámka - když jsem se zmínil o rozdílech podle vzdělání, tak v zásadě se dá říct, že v naší struktuře zaměstnanosti ještě existuje něco - těžká extrémně těžká práce, ale není možné podle této extrémně těžké práce vytvořit základní systém, protože to by se financovat nedalo. Proto je naší představou, vytvořit doplňkové systému na kapitálové pojištění, do kterého budou přispívat zaměstnavatelé, kteří mají ve svém osazenstvu lidi, kteří jsou takto těžce zaměstnáni, prozatím jsme tam dali 3 %, ale to je pouze výchozí záležitost. Poslední fáze, která je v našem uvažování, zdá se, že tak dlouhodobě nejperspektivnější je nějaká varianta švédského systému, zdánlivých účtu a která se už používá ve Švédsku, Itálii, Chorvatsku a myslím si, že přítomní odborníci mohou uvést ještě další země - Pobaltí, Polsku. Není to jen systém, který by byl v jedné jediné zemi, postupně se rozšiřuje. Jeho výhodou je, že v zásadě činí otázku důchodového věku nadbytečnou, protože to rozhodnutí je velmi individuální podle rozhodnutí toho daného člověka. Má také samozřejmě problém, je vysoce adekvátní, tzn., hrozí riziko nízkých enormně nízkých důchod, ale přesto si myslíme, že některé prvky tohoto systému, by byly užitečné. V dalších debatách se možná najde odpověď mezi solidární zabezpečení a systémem adekvátním. Poslední věc, kterou v našem návrhu máme, je myšlenka, že by se zavedl strop na odvody, a to ve 4násobku průměrné mzdy, když v ČR máte plat 2/3, pojišťovací základní 2/3, náhradových poměr je 70 %. Je tam enormní míra přerozdělení. Je potřebné udělat hranici na 4násobku průměrné mzdy. To by zajímavých způsobem zlepšilo náhradový poměr v celém systému. Proč je to odůvodnitelné v důchodovém systému - je to plnění finanční, není to odůvodnitelné ve zdravotní systém protože tam je proti plnění je renta v úkonech a to co dostanete není vázáno na tom, co jste do systému dal. Do systému dáváte jen vstupenku, a to co dostanete je osud. Protože když by se snížily odvody do tohoto systému, solidární systém by se poté nedal financovat - není vazba mezi odvodem a plněním vůbec žádná, proto nenavrhuje strop na zdravot pojištění, ale pouze na důchodové. To je dámy a pánové k průběžnému systému, teď mí další kolegové se budou zmiňovat o dalších aspektech. Proto končí. Děkuji Vladimírovi. Jen technická poznámka náhradový poměr je podíl průměrné výše důchodu a průměrné výše mzdy. Ten je u nás těsně nad 40 % v tuto chvíli. ČMOS - Vít Samek českomoravských odborových svazů - zaměří se na problematiku transformace stávajícího třetího pilíře, který funguje přibližně od poloviny 90. let. Samek

6 Děkuji za slovo, velmi vítám to, že Vladimír učinil plastický náhled na celý důchodový systém, my jako odbory jsme v pozici, že mezitím se rozjel praktický rychlík důchodové reformy ČR a my riskujeme, že se staneme jen diváky. Proto jsem zaměřil svoji přednášku tímto směrem. Odbory vystoupily razantně proti několika reforma, jestli úspěšně nebo neúspěšně, to uvidíme časem. V ČR probíhá důchodové reforma, je schopna vyřešit tento problém. Zdravotní reforma - řízené zdravotní péče, z toho pohledu tušíme, že se nebudeme dožívat věkových hranic, které tam teď jsou. Můj vnuk půjde do důchodu v 73 letech, jeho syn v 88, atd., a jestli budeme chtít prognózovat dál budeme mít 133 let. Premiér Nečas nás za to velmi kritizuje. Jedním výsledkem včerejší tripartity je, že slíbil tady už to neuděláme, ale zavazuje se, že uděláme debatu, jak po roce 2041 kdy se dosáhne hranice 67 let. My jsme ve fázi, kdy tento první pilíř je transformován, je cenné, že jsme dosáhli tento minimální příslib. Když tento zákon projde, strop na odvody ve výši 4násobku už tam je. Díky tomu se solidarita zlepší. Na nás se vytahují nejrůznější argumenty, z české pravice - ČR příliš závisí na tom veřejném pilíři, používá se to jako snaha, že čr by se měla za každou cenu diverzifikovat. My říkáme - Přidejme peníze do systému, pravice říká - musíme krouhnout peníze, které směřují do prvního pilíře. Na Západě je účast velmi velká, dobrovolný systém fungovat dobrovolně, potom už nebylo těžké přesvědčit zbývající, aby si platili povinně. Pravice vystupuje s tím, že první pilíř je neufinancovatelný, poměr mezi aktivními pasivními se zhroutí. Slovo pro panu předsedu. Sobotka - musím zpátky do PS, vláda se snaží bez dohody bez dohody s opozicí, první fázi reformy zdravotnictví, Jedná se o první ze čtyř reformních alternativ, které chceme v příštích týdnech představit. Chceme vést debatu, s tím že v listopadu by se sešla programová konference, kde by se mluvit o střednědobého programu. Když současně říkáme a musíme jako opoziční síla říct b. Z toho hlediska je dnešek důležití a zajímavý, odpoutali jsme se od povolební situace, kdy jsme vězeli v programovém okruhu, teď reflektujeme novou realitu a připravuje nový program sociální demokracie pro situaci po příštích volbách do PS. Chtěl bych vyzvat odbornou a laickou veřejnost, aby se zapojila do debaty, v tom je rozdíl mezi námi a stávající garniturou, my se neuzavíráme, neizolujeme se, vnímáme kritické názory a jsme připraveni je reflektovat, chceme najít řešení přijatelné pro většinu veřejnosti, pro většinovou společnost v tomto smyslu budeme vést debatu. Proto tato diskuse a proto úplně jiný styl komunikace než představuje současná garnitura. Děkuji. Samek Nedoceňuji vliv migrace, v letošním roce se ukazuje, že porodnost nenahrazuje úmrtnost, ale počet obyvatel asi o 25 tisíc vzrostl. Migrační saldo převyšuje naši porodnost. Ukázka Drábkovy reformy - prezentace na slidu. To ukazuje, že i při jim nastavené reformě, za

7 stávajících předpokladu, lze predikovat model, který se nakonec udělá, ano systém je udržitelný, nezranitelný. Nemá na něj sahat. První pilíř je neotřesitelný. Popisuje graf. Tady je ekonomická argumentace - 1,5 násobek průměrné mzdy, rovná se zhruba 90 % lidí, kteří to probíhají. Z našeho pohledu důchod reforma byla střežena proti naprosté většina lidí naší země. Nejmírnější ukazovala - lidi nezasáhnout. Další. Toto je ukázka náhradových poměrů a skutečného růstu důchodu roku 2009 proti roku silnější si zlepšují samovolně, když jim ještě pomůže právní úprava, bude se to zvyšovat. Opět popisuje graf na prezentaci. Pravice říká - důchod je v podstatě rovný. To co leží nyní v PS, to je ta varianta která je žlutá, varianta dvě - rozebírá graf. My zastáváme názor na odborech, že nemá cenu řešit, co bude za 50 let více, a sociální demokracie také. V horizontu do roku 2045 je méně riziková. Opět popisuje graf. Do kolébky dětem - tato vláda myslí na tebe, když půjdeš do důchodu, dostaneš stejný důchod jako tvůj dědeček. Donuťte někoho, aby platil více a dostával méně, nicméně pravice tvrdí, že je to to správné pro ČR. Průběžný systém, když porovnám počty lidí a míru nezaměstnanosti, průměrný systém žije na výnosech reálných mezd. Opět popisuje graf. Tlak na mzdový růst. Neměl by se rozvíjet soukromý na úkor veřejného. Fiskální podpora - popisuje graf. Teď už několik analytických věcí, odkazuji na webové stránky odborů - kde jsme zveřejnili naši analýzu. Systém vůbec neváže na mzdy - popisuje graf. Systém do budoucnost nikdy nemůže vyprodukovat, které můžou být náhradou příjmu. O čem se vůbec nehovoří, jsou anuity. To je jen otázka, abychom dráždili tvůrce reformy. Na stole je zavedení důchodové reformy od roku U 70 % - 80 % lidí, kteří učiní investiční rozhodnutí, je 50 % rozhodnutí špatných. Prosím další graf. Opět popisuje graf. Můžeme na další graf. Všichni nám budou předvádět vyšší čísla. Soukromý systém je schopen vydělat, ale musí být nastaven správně. Dále - graf - je to realita z Maďarska. Opět popisuje graf. Poslední obrázek - toto je výsledek včerejšího jednání. My jsme tlačili na Nečase a přece jenom jako výsledek stávky, trochu zneklidnil - řekl dva sliby - jeden jsem už řekl - to byl ten důchodovým věkem, druhý - je připraven zavést zaměstnanecké penzijní plány pro těžké profese. Vedeme to jako určitý výsledek. Premiér Nečas to slíbil, v novinách to není moc vidět, budete to říkat všude, kam přijdeme. Připomínkové řízení ukončení do konce června, potom rychle do vlády a na podzim Poslanecká sněmovna, není příliš času. Průběžný systém je na stole. Děkuji Vítu Samkovi a prosím vás o chvíli trpělivost, pan Škromach byl na tiskové konferenci, dávám slovo sám sobě. Pokud jde o můj příspěvek - zabýval bych se vazbou důchodového systému a důchodové reformy na jiné součásti sociálního systému, což je téma, které není příliš frekventované, ale je velmi důležité. A jednak bych potom věnoval pár minut reflexi a kritice co připravuje současná vláda. Vložil jsem tam také téma, které považujeme za důležité - podle čeho bychom měli posuzovat, zda ten či onen důchodový systém je lepší nebo horší. Začnu spojením důchodové reformy a rodinou a populační tématikou. Jeden francouzský autor napsal - nejlepší důchodovou politikou je robustní rodinná politika. Proč? Žádný problém s průběžným systémem mít nebudeme, bude tam přirozená generační obměna, mladí budou platit na staré, staří budou postupně odcházet. V této chvíli a už jsme o tom hovořili, kolega Rusý se tomuto tématu bude věnovat také, je stávající průběžný systém velmi nespravedlivý ve vztahu k těm, kteří děti mají a starají se o ně, protože platí do důchodového systému, jsou omezeni v tom, kolik z něj dostanou, vzhledem k tomu, že jejich

8 pracovní kariéry jsou kratší a vydělávají méně, kromě toho na rozdíl od těch z jakýchkoli důvodů nemají, se starají o budoucí reprodukci tím, že vychovávají svoje děti. I vzhledem k populační situace, která dnes u nás je a jenom na migraci, na ten přírůstek díky migraci, se spoléhat nelze. Je třeba, ten průběžný systém a parametry příspěvků do něj propojit s robustní rodinnou politikou. Pokud jde o to jakým způsobem tak doposud jediné pravidlo, které jsme zdědily z doby komunismu je, že děti které mají děti, mohou odejít do důchodu dříve. Dnes to ale neodpovídá ani rovnosti pohlaví. Je tady několik možností, o kterých se diskutovalo a diskutuje. Jsou tu dnes lidé, kteří o tom hovoří již delší dobu, a věřím, že o tom bude po přestávce zajímavá diskuse. Takže nejde o to, jaké řešení se zvolí, jestli bude v rámci důchodového systému, v rámci jiných součástí sociálního systému, což je také možné, jde o to, aby bylo spravedlivé řešení po diskusi nalezeno a přijato. Samozřejmě velmi důležité je také, jak jsme na tom s politickou zaměstnanosti, v okamžiku kdy nás pracuje více, více nás přispívá do důch. systém a také vlastně je nás méně v důchodu i když to neplatí absolutně, protože v okamžiku kdy dochází k souběhu důchodu, a zaměstnání tak vlastně je tam ten souběh nastává. Zde bych upozornil, z těch témat, které nabízím, k jednomu velmi bolestivému bodu a to je aktivní politika zaměstnanosti. V této zemi se na aktivní politiku zaměstnanosti se dává velmi málo v porovnání s ostatními zeměmi. S připravovanou reformou dochází k reformě úřadu práce. Současná vláda připravuje úplnou destrukci aktivní politiky zaměstnanosti a velmi negativními důsledky na úroveň zaměstnanosti. Stále více se také v Evropě hovoří o duálním trhu práce, o tom, že existuje stále větší diskrepance mezi důchodovými nároky těch, kteří mají regulérní zaměstnání, trvalé pracovní smlouvy a mezi těmi, kteří jsou zaměstnáváni na krátkodobé kontrakce, částečné úvazky a jsou nuceni do tzv. Swarz systému. Málo se také hovoří o souvislosti důch. Reformy se zdravotní politikou, přitom to aby člověk byl, pokud možné co nejdéle fit, tak má velké dopady na zaměstnanost tak na důchodový systém. Zase jenom jedna poznámka - ministerstvo zdravotnictví připravuje velký odklon od hrazení pobytů v lázních, jako součást rehabilitace, z veřejného zdravotního pojištění. To bude znamenat, že lidé se ocitnou v situaci nedoléčení svých onemocnění, bude to mít negativní dopad na trh práce a na jejich životní situaci. Víte, když jsme vlastně připravovali tento návrh a těch diskusí byla celá řada, jak interních, na konferencích a další tak vlastně jsem tam někdy uváděl a myslím si, že nejsme daleko od pravdy, naši důchodci jsou v plně rozvinutém kapitalismu, ale jejich důchody jsou stále socialistické, v průměru se příliš nezvedly od roku 1989, ale v té době byla spousta služeb, které důchodci potřebují dotovány, byly buď úplně zadarmo, nebo za lidové ceny a ta situace se změnila. Mnozí důchodci se dostanou do situace, kdy mnozí z nich se dostanou do neřešitelných situací, zejména pokud bude prosazena zdravotní reformy, o které hovořil Sobotka před chvíli. Je třeba ji brát v reformních úvahách také na zřetel. Samozřejmě, že tam jsou i vazby na vzdělávací politiku, ono to není jednoduché, stát se skutečně starou osobou, měli bychom se na to všichni připravovat. Získat určité kompetence, které nám umožní v takové situaci dobře orientovat. V západní Evropě se hovoří o stříbrné ekonomice. Co to znamená? Staří, důchodci jsou tím, že skutečně evropská společnost stárne, stále výraznější a důslednější skupinou spotřebitelů, těch, kteří nakupují zboží a služby a mají specifické potřeby, s tím souvisí celá orientace hospodářské politiky a připomínám znovu starou myšlenku Andersena, že problém že umíme stále méně lidi zaměstnat, je možné řešit posilováním zdravotních a sociálních služeb pro potřebné, pro tu stárnoucí populaci. Staří lidé jsou všude, je rovnoměrně rozdělena po celém území státu, mnohé z těchto služeb nevyžaduje vysokou kvalifikaci, z těchto dvou důvodu, který by posílil potřebné sociální a zdravotní služby, by mohl naší stárnoucí populaci pomoci. Výdaje důchodů jsou citlivější než

9 výdaje ekonomicky aktivní populaci ve výši nepřímých daní. A tyto nepřímé daně chce současná vláda výrazně zvyšovat. Na druhou stranu existují určité slevy, které dostávají všichni od určité výše věku. Uvedu příklad - pražská MHD - v okamžiku kdy máte 60 let, máte nárok na výrazně nižší pernamentku bez ohledu na to, zda vyděláváte nebo ne. Je to ekonomický nesmysl a přesto to funguje. Pokud je mi známo, tak tento resort má na starosti pan Březina z ČSSD, tak by se o to mohl začít případně starat. Přejdu k druhému tématu - to jsou kritéria, podle kterých bychom měli důch. Systémy hodnotit. Jsou tam další důležitá kritéria, o kterých se nezmiňuje vůbec nebo se jimi neřídí. Je třeba sledovat více kritérii a hledat rozumnou rovnováhu mezi nimi. Důležité je v politické praxi, aby výsledné řešení bylo nakonec politicky průchodné. Teď bych si dovolil velmi stručně uvést pár velmi otevřených kritických výtek ve vztahu k tomu, co nám připravuje současná vláda. Ona vlastně fakticky dialog odmítá, pokud k nějakému dialogu dojít musí, tak pak je ochotna jen k dílčím ústupkům, nikoliv k rovnoprávné solidní debatě. Oslabuje průběžný pilíř. Naprosto zbytečné váže důchod. Reformu na zvyšování nepřímých daní, které mají dvojnásobné negativní efekty na populaci důchodců. Špidla hovořil o tom, že vlastně na důchody dává tato země jen 2/3 průměru evropské unie, že i některé soudné země - Polsko, Maďarsko - lokuje na důchody a péči o staré výrazně více. Další šetření není na místě. Už dnes šetříme skutečně velmi mnoho. V kontextu změn jejich životních podmínek. Otázka zní, kde hledat další zdroje pro to aby naši důchodci mohli vést důstojný život, o kterém jsem se zmínil a který je na hesla úvodní stránky našeho podkladu. Paradoxně ústavní soud chtěl po vládě, aby posílila princip ekvivalence, oslabila ho u ¾ populace. To je velmi instruktivní příklad, jak vlastně vláda dělá něco úplně jiného než po ni považuje ústavní soud. Děkuji za pozornost. Zase přejdu do role moderátora. Máme minut na diskusi. Narodily se jenom 2 MILIONY dětí a měly se narodit tři, proto ten demografický průšvih. Druhý průšvih je financování průběžných systémů. Jinak tady vidím spravedlivý důchodový systém. Náklady na výchovu dětí platí rodiče dětí z 83 %. Vidíte, že ústavní soud je úplně mimo, co se týká svého návrhu na zvyšování důchodu, protože vycházel pouze a jen z těch 20 % a vůbec nezohlednil výchovu dětí a její náklady, které jsou mnohokrát větší. Od roku 1993 v rámci daňových reforem tato refundace nákladů klesla pod 15 %, proto následně došlo k tomu, že s odstupem 9 měsíců klesl počet nově narozených dětí každoročně nejméně o 30 tisíc. Kvůli tomu ten milión dětí. Pan profesor se zmínil o mezigenerační solidaritě. Možná se díval do mé reformy. Je to o tom, že jestliže generace, která nemá děti, tak sama na to doplatí. Ty generace, které děti neměli, se nemůžou trvale spoléhat na to, že jim to zaplatí děti těch druhých. Stále více je tunelován systém bezdětnými. Nyní je nejhorší to, že během dalších 25 let půjdou do důchodu silné Husákovy ročníky, jež budou mít živit slabší ročníky. Je potřeba zohlednit děti v rámci důchodového systému. Pokud se toto neudělá, tak je zase obdobná 80% vazba mezi tím, jak je důchodový systém nastaven a počtem dětí v populaci. Je zde ještě jeden další problém, a sice problém v tom, jak se psychologicky dívá společnost na rodiny s dětmi. Dívat se na pracující rodiče dětí jako na sociální vyloučené, to znamená házet je do jednoho pytle. Nebudeme přerozdělovat přes státní orgány, které spoustu peněz spotřebují. Tam je taková psychologická rehabilitace ekonomicky aktivních rodin s dětmi.

10 Děkuji za pozornost. Poprosil bych pana na levém křídle. Rozumím tomu příspěvku tak, že podporujete jak hledisko uplatnění té péče o děti v důchodovém systému v jako takovém, tak aby byla posílena pozice s dětmi. Josef Mrázek. Mám 2 poznámky. První se týká ústavnosti, je tam určitý problém, protože i sociální demokracie podporuje spoření se státním příspěvkem. Probíhá to již dlouhá léta a podle mého názoru je to v rozporu s ústavou, protože tam se přispívá těm, kteří jsou schopni spořit. Myslím si, že to je určitá diskriminace. Toto by se mělo zkontrolovat. V čem vidíte konkrétně, že je to v rozporu s ústavou? Ti, co mají více peněz, dostávají taktéž více peněz. Což je důvod k zamyšlení. Druhá věc je ta, že jestli se má uspět s modelem, který představuje sociální demokracie, je třeba dosáhnout toho, aby lidé chápali, proč je to lepší. Já vyznávám to, že jako průběžný systém je to to pravé. Myslím si, že to dokážu pro lidi popsat srozumitelnějším způsobem. Je škoda, že se o to nikdo nezajímá. Hlavní je, že ten výklad: "Proč průběžný systém" by měl být založen na tom, že v nějakém roce bude k dispozici od určité části společnosti jiné množství služeb a mělo by se to rozdělit mezi celé obyvatelstvo. Prosím další otázku: Jmenuji se Bouda, jsem důchodce. Jsem psycholog a jsem členem místní organizace v Kobylisích. Chtěl bych velmi stručně říct některé náměty z referátu. Pan Špidla hovořil o tom, že je tvořen na základě klíčové hodnotě, kterou je mezigenerační solidarita. I v této diskusi vidíme spíše tu mezigenerační jistotu ekonomickou, ale je zde ještě nutné vyvolávat tu mezigenerační solidaritu psychologickou. Vezměme v úvahu, že křesťanská civilizace a její hodnoty se změnily a v současné době hodnotový systém v chování a jednání lidí i v motivaci lidí vyvolává spíše aktivitu směrem k zábavě a uspokojování svých potřeb. Co je pro mě prospěšné, nechť činím, a z toho vychází i to, že celý ten komplex penzijní reformy měl by ještě být doprovázen psychologickou determinací, tak aby působila na utváření žádoucích hodnot, to znamená z hlediska etiky vkládat do vzdělávacích programů aktivity pro mezigenerační solidaritu. Lidem se nedá nic nařídit, chování a jednání lidí je vždycky tou jejich motivací a zde mě právě chybí, že v současné době hodnotový systém není náležitě dotován. Penzijní reforma by toto měla vzít v úvahu. K referátu pana Samka chci vložit jen jeden námět. Setkáváme se s nízkou finanční gramotností a bude se třeba otevírat větší působení a aktivity, ale mezi námi pane doktore, dnes v té globální turbulenci, se ukazuje, že ani finanční zaměstnanci v bankách nejsou naprosto finančně gramotní. Natož obyčejný člověk. Je třeba působit různými prostředky na chování lidí. K referátu pana Potůčka, kde se hovoří o tom, že nejlepší důchodovou politikou je robustní rodinná politika. S tím bych naprosto souhlasil, ale chybí podtext hodnotového systému.

11 Dnes chování a jednání lidí je spíše orientováno do zábavy jako určitému úniku od stávajícího konzumního života, ale náhrada není žádná. Ze své praxe uvedu, pan kolega uváděl, že chybí narozené děti. Já to potvrzuji, protože pokud se týká početí tak u mladých lidí ten věk početí se stále prodlužuje. Dnes se děti počínají zhruba kolem 35 let. Já se ve své činnosti setkávám s tím, že početí je odkládané a poté, když už biologické tikání hodin je za hranicí, tak přicházejí lidé kolem let, kde jim najednou chybí dítě jako smysl života. Peníze se dostávají na druhé nebo třetí místo a na první místo se dostává dítě. Toto je opět další otázka penzijní reformy. Penzijní reforma bez psychologické determinace pravděpodobně zcela neuspěla, protože musíme vidět ještě podtext reformy, jak vyvolávat reakci člověka k reformě. Dnes v hodnotovém systému převládá ve službách, médiích, atd. kult mládí. Z mých zkušeností poradenské činnosti pro mladé lidi, zejména děti apod. starý člověk je ošklivý, to znamená, není pro nás zajímavý ani zábavný. Vyjádření: Špidla: Dotkl jste se podstatné věci. Řekl jsem, že je to hodnotové rozhodnutí. Je to záležitost hodnotového rozhodnutí a je fakt, že technické okolnosti nám dávají určité meze, ale ne takové, abychom si nemohli udělat vlastní koncepci. Dále bych vyjádřil, že problémy není možné vyřešit pouze manipulacemi uvnitř důchodového systému. Dovedu si představit, že by docela stála za úvahu výuka k soužití se starými lidmi, bylo by dobré to dát do školních osnov. Společnosti se velmi liší a u nás se bohužel prosazuje myšlenka, že staří lidé jsou pro mladou generaci nezajímavý. Naše společnost má velmi záporný vztah k starým lidem a existuje velké množství států, které ho mají velmi jiný. Vítek: kategoricky je nedosažitelným snem, že lidé budou finančně gramotný, aby mohli být účastníkem důchodového pilíře. Přečetl jsem si pasáže v reformě. Bohužel lidé v současné době nemohou být naprosto seznámeni se všemi oblastmi, které se týkají finanční gramotnosti. Má-li člověk žít hodnotný život v jedné profesy, nemůže kvalitně vystudovat oblast finančnictví. Potůček: Děkuji, a nyní přestávka. V této části vystoupí dva další panelisté, pan Rusý a pan Vostatek. Rusý: Jsem zde z důvodu, abych kritizoval a navrhoval jiná řešení, než bylo představeno. První věc, které se budu věnovat, bude polemika s kroky, které byly v předchozí prezentaci. První věc, která se mi nelíbí, je kritizování věku odchodu do zákonu. Je správné, že je do zákona zakomponováno, jak se pravděpodobně bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Důležité to bylo, protože věk odchodu do důchodu byl pravicovou koalicí využit, protože v prognózách se omezili právní úpravou věku odchodu do důchodu v roku Docházelo k tomu, že jak roste věk dožití, tak při zakonzervování hranice by došlo k propadu počtu plátců. Co se týče postupného zvyšování příjmu sociálního pojištění a důchodového systému, nemyslím si, že je to dobré a zejména demokracii je velmi rizikové toto doporučovat. Pravice vždycky využije argumentu, že sociální demokracie stále jen zvyšuje daně atd. Bylo by optimální, pokud by bylo zafixováno procento nebo objem HDP. Co se týká stropů, tak bylo

12 již řečeno, že čtyřnásobek je již zakomponován. Sociální demokracie pracuje s dětským příspěvkem jako se sociální dávkou a nikoliv jako s investicí do budoucnosti, pořád je to motivace k tomu, aby chudší měli děti, a ti kvalifikovanější si to musí zaplatit z jejich příjmů. Mělo by se přejít spíše na procentní zohlednění z příjmu. Vyzvali nás k tomu, abychom odpověděli na některé otázky. Jak by měl vypadat konzultační proces. Měli by v něm být zastoupeny jak parlamentní strany, tak i strany, které mají zastoupení alespoň 3 %. Pomohlo by, kdyby zde byly i jiné profese. Nezaregistroval jsem reakci na druhý pilíř. Co s tím sociální demokracie udělá? Můj názor je založit veřejnoprávní fond pasivního investování, který by konkuroval soukromému sektoru a nebude čerpat z odvodů na podíl na výnosech jako ostatní fondy, takže tím pádem by mohl konkurovat cenově a výnosově soukromým fondům. Další věc, kterou považuji za důležitou je netlačení populace pouze do doživotních anuit, protože anuita je určitým nástrojem na ožebračování chudých. Pokud se chudí dožívají kratšího věku, tak samozřejmě pokud je jim vyměřena anuita podle tabulek, tak dostávají méně, tzn. anuita je okrádání chudších lidí. Výplatní plán má výhodu, že zůstatek zůstává po smrti člověka dětem. Jaká opatření jsou důležitá pro udržitelnost. Po zkušenostech je žádoucí odstranit lobbisty. Ideální představa daňového mixu. Myslím si, že způsobů je celá řada. Měla by se dotáhnout Kalouskův návrh o superhrubé mzdě do konce. Administrativně upravit mzdy na superhrubou, která by byla základem pro další odvody. Možností je také progresivní daň, kterou prosazuje sociální demokracie, ale ne v tak extrémní míře. Mělo by se také velmi opatrně zacházet s náhradovým poměrem. Změny v kapitálovém systému: bylo by dobré odvrátit založení druhého pilíře, který je naprosto nesmyslný. U třetího pilíře si myslím, že je dobré neposkytovat státní podporu v případě, že člověk s tím nenaloží tak, že to nebude penzijní výnos. Další opatření u rodinné politiky: Myslím si, že je dobré umožnit matkám s malými dětmi, aby se včas zapojily do pracovního procesu. Pokud se zpřísní podmínky pro třetí a čtvrtý rok, tak to může pomoct. To znamená mateřská škola od 2 let. Malá důchodová reforma zapříčinila propad průměrné mzdy. Naše vláda naplánovala na dalších 15 let pokles průměrné mzdy. Naopak populace, která měla porodnost nižší, té náhradový poměr roste. Dostáváme se k základním informacím, které jsem chtěl říct. Jak zajistit důchody. Na prvním místě jsou zájmy občanů, nezvyšovat finanční nároky. Co je příčinou problému důchodového systému:

13 1) pokles porodnosti v letech Nyní se to trochu stabilizuje. 2) prodlužování dožití. Základní východiska celé koncepce: 1) respektování principu jednotlivých systémů. Systémy důchodové reformy mají odlišné principy. Důležitá je finanční udržitelnost, demografická odolnost a zaměření na preferenci průběžného systému pouze pro prvky solidarity. U kapitálového systému by měly převládat princip zajištění ekvivalence a nelze jinak než v tomto systému akumulovat rezervy pro výkyvy. Takže ten systém by měl být vyvážen z různých hledisek. Nejedná se o podporu rodin, není to propopulační opatření. Pouze je cílem snížit diskriminaci rodin a tím vyřešit demografickou citlivost. Systém, který uvidíte, funguje i když poklesne porodnost. U průběžného systému ekonomicky aktivní lidi odvádějí přes průběžný systém podíl na výdělku předchozí generaci a zároveň investují do dětí. Obě dvě tyto položky jsou rovnocenné. Finanční vklady jsou dva. Odvod na předchozí generace, ale i finanční vklady na výchovu nové generace. Pokud chceme reformovat průběžný systém, je třeba tam tento prvek zanést. Hlavním problémem je diskriminace rodičů v systému. Princip průběžného systému: V tuto chvíli existuje společenská dohoda taková, že rodič říká: já budu vychovat dítě, ponesu odpovědnost a až budu v důchodu, rozdělím se s ním. Pokud je člověk mladý, musí se rozhodnout, zda chce děti, nebo ne. Pokud ne, naspoří si peníze na důchod. Jak by bylo dobré systém napravit? Je třeba udělat novou dohodu mezi rodiči a bezdětnými. V praxi: dnes se odvádí 28 % z hrubé mzdy, výměra důchodu se skládá ze základní výměry a 1,5 % krát počet let. Po novu by odvod byl diferencován podle toho, o kolik dětí se v tu chvíli stará. Nepečující o dítě by platil 32 %, v době pečování o dítě by mu byl snižován o 4% body odvod. Ve výměře důchodu by základní výměra byla zachována s tím, že procentní výměra by se odvíjela od počtu vychovávaných dětí, základ by byl 1,2 procenta. Vostatek: Dobrý den, já nebudu předkládat návrh komplexní důchodové reformy. Budu se vyjadřovat k tomu, co bylo na stole. K tomu, co jsem si mohl přečíst a vyjádřit se k tomu. Nebudu moc chválit. Budu hovořit jen k těm bodům, které lze zlepšit. Konzultační proces: ve vládní komisi by se neměli nacházet žádní lobbisté. Je třeba podporovat výzkum. Nestačí předkládat nápady. Je nutno napsat výzkumnou práci, aspoň stránek, teprve poté se lze bavit o konkrétních konstrukcích. Výhodou pro

14 levicovou nebo středovou stranu je to, že ti, co chtějí rozumnou důchodovou reformu, tak mají argumentační převahu. Diskuse u nás probíhají velmi často tak, že každý řekne svoje, ten první toho druhého neposlouchá a naopak. Je třeba dělat panelové diskuse se vším všudy, tzn., zavede se jedno téma a k němu se všichni vysloví. Hodili by se i zahraniční poradci. Další takový bod jsem nazval "Související oblasti". Zcela zásadní věcí je u nás obnovit a modernizovat sociální pojištění. Situace je taková, že my jsme u nás měli sociální pojištění do roku V této republice skoro nikdo neví, co to je sociální pojištění. Není náhodou, že systémová sociální reforma u nás po revoluci se neudělala. Jednak to bylo z ideologických důvodů, ale samozřejmě ten problém je, že k tomu nebyla postavena koncepce, která by vycházela ze sociálního pojištění. Sociální pojištění je primárně pro zaměstnance, proto pojistné se vypočítává ze mzdy. Pojištění bez ekvivalence nemá smysl. Pokud jde o solidaritu, tak do sociálního pojištění patří ve vzájemném rozsahu. Nejdůležitější je, že pro všechny platí stejné pojistné. Všechno ostatní je úkolem dopilovávání systému, popřípadě jiných složek sociálního zabezpečení. Kdybychom chtěli zavést sociální pojištění, tak jej musíme mít rozčleněné. Starobní sociální pojištění by bylo extra a oddělené do všech důsledků. Pak nemocenské pojištění, invalidní pojištění, ve světě se říká, že toto by mělo být dohromady. Sociální úrazové pojištění. Chtěl bych navázat na to, co říkali někteří předřečníci, a sice že veřejné sociální pojištění není žádné pojištění. Kdysi to tak bylo. Naše veřejné zdravotní pojištění je ze systémového hlediska třeba financovat z daní, je jedno z jakých. Veřejné zdravotní pojištění představuje univerzální pojištění před pro všechny občany, ne jenom pro zaměstnance. Ve světě jsou dva základní systémy. První, nejčastější, je systém národní zdravotní správy a druhý je sociální zdravotní pojištění, ale to směřuje k univerzalitě, ve většině zemí je ta univerzalita již 100 %. Pokud jde o daňový mix, tak pojistné sociálního pojištění je v normálních zemích spojeno s výdělkovým stropem na úrovni % průměrného výdělku. Chtěl bych zdokumentovat, co to prakticky znamená. Když se řekne sociální pojištění, no tak vážení, sociální pojištění dávka je procentem z výdělku. Žádné nějaké redukční hranice. Nyní dávky ze sociálního pojištění, ze systémového hlediska, musí podléhat dani z příjmu. To je příjem. Říkám, jak to má být uspořádáno systémově, tak aby to mělo hlavu a patu. Samozřejmě toto mé doporučení, to není návrhem na změnu redistribuce u nás přerozdělování prostřednictvím veřejných rozpočtů a jako teoretik tomu přistupuji tak, že se snažím nalézt systém, který nezvyšuje ani nesnižuje přerozdělování. Čili není úkolem teoretika, aby doporučoval snižování nebo zvyšování dávek. Jeho úkolem je doporučit konstrukci. Sazbu si politici dodávají. Daň z příjmu se musí automaticky reformovat. Další věc je daň z přidané hodnoty, bylo již řečeno, že důchodová reforma nevyžaduje zvýšení DPH. To DPH není v žádném případě nějakou ideální daní. DPH je nám prezentováno jako zázrak, který nám pomůže zvýšit konkurenceschopnost. Zcela zásadní věcí je, že komise doporučila snížit pojistné a nahradit to DPH. Děláme z problému mnohem větší než je. Základní problém OSVČ je takový, že máme špatný systém, kdyby systém byl takový, jako existuje ve většině zemí, tak důchod i OSVČ bude záviset na tom, kolik tam zaplatí. Druhá věc je, že v celé řadě zemí existuje také zvláštní sociální nebo solidární pilíř a tam dáváme všem. Já s tím takový

15 problém nemám a myslím si, že z politického hlediska si s tím sociální demokracie udělá zejména škodu, zdůrazňováním toho, že OSVČ by měli platit. Fond budoucnosti, rezervní fond na ten budoucí výkyv by se hodil, ale musí se to použít na to sociální pojištění, když by to byl rezervní fond ne na dodatečné dávky, čili rezervní fond ano. Pokud byste chtěli něco jiného, tak to musí jasně definovat, z čeho se to bude platit a z jaké dodatečné daně se to zaplatí, ale s pojištěním to nemá nic společného. Důchodový věk, když se zavede sociální pojištění, tak důchodový věk bude daleko více flexibilní. V řadě zemí se poskytují také částečné důchody. Solidární důchod nebo sociální pilíř musí být financován z daní. Jestliže z toho vyjde, že se pojistné sníží, no tak se sníží. Znovu se opakuji, že pojistné je špatná daň. České penzijní fondy jsou dnes úplně zbytečné. To co dnes prodávají mohou prodávat životní pojišťovny, pokud se udělá reforma, tak jak je reforma navrhována. Ty tři fondy, co mají být podle ministerstva financí, tak přesně totéž prodávají životní pojišťovny. Není třeba si vymýšlet nějaké penzijní fondy. Já jsem proto, aby se umožnil vznik neziskových fondů a pokud jde o státní příspěvek, tak já u penzijního připojištění zavést rakouskou sazbu případně zrušit. Proč zrušit? Protože peníze, které na to stát vydává, se dají využít ke zvýšení státních penzí Rodinná politika. U nás je výrazná možnost zefektivnit stávající rodinnou politiku při daných prostředcích, které se na to vynakládají. Prospělo by zefektivnění, peníze, které se tam dávají, koncentrovat do prvních dvou let a neprotahovat to na další 3 nebo 4 roky. Máme porodné, téměř zbytečné, vyrovnávací příspěvky, mateřství. A je to zbytečné. Podpořím i posílení péče o děti od dvou let věku, což je standardní požadavek levice. Dokonce říkají, že je to důležitější než přídavky na děti. Když někdo má dítě, tak podobně jako se hovoří o dostupnosti zdravotní péče, tak by měla být dostupná i školka. Máme přídavky na děti, vedle toho máme daňový bonus. Daňový bonus může být i základní dávkou a přídavky na děti mohou být vedlejší dávkou. Děkuji za pozornost. Pan Fiala: Jako hlavní důvod nutnosti reforem se uvádí demografický vývoj. Proto jsem povedl aktuální výpočty. Vzal v úvahu tři možnosti zvyšování věku. Není pravda, že by počet důchodců trvale rostl. Takto vypadá ten opačný počet osob nejen na jednoho důchodce. Tyto výpočty jsou nepřesné. Ne všichni odvádějí pojistné. Odhad počtu skutečně zaměstnaných počet a počet v důchodovém věku. Trendy jsou podobné, vidíme, že po roce 2060 by došlo ke stabilizaci důchodců a poté i k jeho snížení. Za předpokladu, že se neníží míra nezaměstnanosti, která se snížit může. Zřejmě hlavními demografickými změnami bude délka života, protože penzijní fondy budou mít další problémy, budou buď muset zvyšovat příspěvky. Přemýšlel jsem o tom, že forma individuální spoření může být efektivnější než individuální systém a napadá mě, než může ovšem ve společnosti, kde se rodí čím dál tím méně dětí. Zbývá si položit otázku, zda je současný vývoj prospěšný a zdali takový chceme.

16 Maisner, důchodce. Moje otázka zní, s jakou přesností je vypočítaná ta hodnota jaký je rozptyl, různé výpočty lze velmi těžko porovnávat. Ta přesnost klesá s tím, jak se vzdaluje ten horizont prognóz, výhodou je, že jej lze každoročně aktualizovat. Úmrtnost je poměrně stabilní, takže ti lidé, kteří se narodili, tak zřejmě neemigrují ani nezemřou. Takže na 20 let by údaje měli být celkem přesné. Když se dělala prognóza v roce 2003, tak z hlediska porodnosti v té optimistické variantě se nepodařilo mezi tu nejnižší variantu vejít, byla překonána. Záleží na tom, jak bude vláda zasahovat do rodinné péče. Špidla. Máte pravdu, platí, že na jednu generaci, protože už máte holčičky které budou matkami a máte narozené lidi, které poté zestárnou a půjdou do důchodu, se pohybují v koridoru, který bude použitelný. Musíme vycházet z evidence a z důkazu, ale nemůžeme se jimi nechat vláčet, jakmile jsou propočty na 3-4 generace, tak už je to iracionální záležitost. Linhart: jsem členem sociální komise, mám poznámky. Jedna provokativní. Důchodová reforma a bezdětný. Je to samozřejmě teoretický model a je naprosto nepropracovaný, protože co uděláte s bezdětnými, kteří si budou řešit důchodové záležitosti, tak jak jste načetl. Ale oni se vám s prominutím budou žít svým životem, nebudou platit daně, protože je nebude zajímat bezpečnost, školství. Nemohu říct jenom A ale i B, C. Pokud se model dopracuje, může mít vypovídací hodnotu, Průměrný věk, dožití, koho, když se na to koukám, mluvím-li já o důchodech, tak mě zajímá průměrná doba pobírání důchodu a musíme si říct, v minulosti to tak bylo v současné době to tak je, že zabezpečíme průměrnou dobu pobírání důchodu. Tak k první otázce, lze na to nahlížet i z druhé strany, co když se rodiče rozhodnou nemít děti. Nemohou se vyvázat ze všech zákonných povinností. K druhé otázce, v ten návrh tak jak prošel poslaneckou sněmovnou, počítá s tím, že doba pobírání se bude prodlužovat úměrně s dobou pracovní aktivity. Skutečně ta doba pobírání by se měla pobírat zhruba let. Špidla: Fakt je, že v roce 1870 byla střední délka života asi 34 let a v roce 2008 byla 77 let, čili 2krát se zvýšila. Ovšem střední délka života v 65 letech se od roku 1870 zvýšila jen mezi 6-8 lety. Stočes: ohledně "Welt Arbeit", nebylo by účinné snížit pracovní dobu na 4 hodiny denně, s tím, že by tam musel pracovat dvojnásobný počet lidí, tím by se snažila i nezaměstnanost. Penze by měly být stejné, protože ten občan vykonal práci a byl za ní odměněn. Člověk by měl dokázat, že z penze žije. Pokud jde o tu univerzální péči, známe země, ve kterých to tak funguje, ale není to nejlepší způsob. Špidla: myslím si, že se jasně ukázalo, že metoda, kterou jsme odstartovali, by mohla vést k cíli, poznamenal jsem si asi 3 nebo 4 přístupy, se kterými bych chtěl dále pracovat. 1. věc, je zřejmé, že je nutno více promyslet vazbu, dětný a bezdětný. Rozhodně je to rozumná úvaha

17 a princip, ale vyžaduje to další koncepční a technické propracování, což se zde ukázalo, myslím si, že tato malá diskuse ukázala, že je to velmi zajímavé téma. Potůček: Vážení dámy a pánové, tímto bych rád uzavřel tuto debatu a poděkoval všem za účast.

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Důchodová reforma průběžný systém

Důchodová reforma průběžný systém Důchodová reforma průběžný systém Ing. Pavel Sobotka Jediná důchodová reforma, která má smysl, je reforma průběžného systému nebo-li prvního důchodového pilíře. Proto je třeba reformovat tento průběžný

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Temporalita penzijních reforem

Temporalita penzijních reforem Temporalita penzijních reforem Pár podnětů k úvahám o změně budoucího vývoje důchodového systému na pracovní konferenci odborné komise Jaroslav Šulc 13. listopadu 2014 Naše odborná komise čelí dvěma výzvám

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj základních demografických charakteristik populace na území dnešní ČR

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Sociální stát náklady a výnosy

Sociální stát náklady a výnosy Sociální stát náklady a výnosy Prof. Martin Potůček Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Na úvod: Sociální stát (Welfare State) je stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Marketingová kampaň Již probíhá: Kulaté stoly v krajských městech Manuál k důchodové reformě Informační letáky Informační linka

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Ing. Petr Mach, Ph.D.

Ing. Petr Mach, Ph.D. Svobodní mají plán, jak snížit všem pracujícím daně a odvody tak, aby každému zůstalo o 1000 korun čistého měsíčně navíc. Zrušíme nespravedlivé dotace pro firmy, proto budeme moci snížit daně lidem. Ing.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí Možné cesty rozvoje českých osobních penzí Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu, 20. 10. 2016 Cíl studie pro OKDR Analyzovat možnosti uplatnění fondového financování penzí v

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 7. dubna 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme základní charakteristiku navrhované Daňové reformy ČR. S pozdravem Stanislav Kačer předseda

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Definice cílů a klíčových parametrů

Definice cílů a klíčových parametrů JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Tým 3 - Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem, Praha, MPSV ČR, 26. 6. 2014 Definice cílů a klíčových parametrů Podrobná

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému

Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému O dokumentu Důchodová kalkulačka poskytuje orientační výpočet budoucího důchodu a jejím základním cílem je porovnání výše důchodu pro

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více