SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž"

Transkript

1 Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar, Hana Číšecká, Aneta Junáková Ing.Parobek, Ing. Trnčík, Petr Bartoš, p.pavlík, p.machourek 1. Přivítání účastníků schůze 2. Volba zapisovatele 3. Průběžný stav plnění úkolů (Koranda) 4. Příprava termínu a programu Členské schůze 2013 (All) 5. Pravidla hospodaření SBD pracovní verze (Večeřová) 6. Rozšíření dopr. značení na obslužných komunikacích (Koranda) 7. Revize plynových zařízení výběr dodavatele služeb (Koranda) 8. Úklidové služby Smítko (Koranda) 9. Daňové přiznání 2012, 2011, odklad DP (Večeřová) 10. Diskuse (All) 11. Závěr 1-2) Schůze představenstva byla řádně svolána a řídila se programem, který přítomní členové jednohlasně schválili.; Zapisovatelem byl zvolen Hana Večeřová 3) Průběžný stav plnění úkolů Ú 1/1/2013 Vyžádat od správce protokol o převzetí a uložení účetní dokumentace a založit k dokumentům družstva. TRVÁ - bude řešeno nejpozději na společné schůzce s účetní počátkem května Z: Večeřová Dále s účetní nutno dořešit : - Přiznání k dani z nemovitosti ujasnit zda zajišťuje správce nebo účetní ( na 2013 a dodat.2012 zpracovávala a podávala Ing.Večeřová) - Stanovisko k rozdělení FO a účtu 3271 a 3277 dělení půl na půl je podle družstevníků nepřijatelné nutno řádně rozklíčovat - Fa. za právní služby odklad DP 2011,2012 nutno dořešit s účt. - Evidence pohledávek pohledávky evidovat a vymáhat za nájemníky, nikoliv podnájemníky! - vyžádat z účta fakturu na opravu dilatačních spár (bylo nekvalitně provedené ) možnost reklamace? Ú20/10/12 Zajistit nabídky firem k posouzení finanční náročnosti požadovaných oprav a údržby A PŘEDAT POŽADAVKY ODBORNÉ FIRMĚ K POSOUZENÍ A NACENĚNÍ =>TRVÁ Dle možností všichni

2 Ú21/10/12 Připravit návrh interních pravidel pro financování oprav a údržby => Ing.Trnčík zpracoval návrh pravidel pro financování oprav a údržby ( viz.příloha zápisu) - k tomuto bodu následně vedena diskuse, a to především s ohledem na rozdílné názory na financování oprav balkonů => členské schůzi budou předloženy k rozhodnutí 2 varianty -. 1) úhrada nákladů na opravy balkonů, vč. oprav dlažby z FO; 2) úhrada nákladů na opravy balkonů, s výjimkou oprav dlažby z FO Byl zpracován návrh Pravidel hospodaření družstva, která byla připomínkována představenstvem a KK, připomínky byly zapracovány => upravená verze bude umístěna na www, tak aby všichni členové družstva do doby konání členské schůze měli možnost zaslat své připomínky = připomínky zasílat na družstva nejpozději do představenstvo Ú22/10/12 Zajistit předání aktuálních evidencí členů na MěÚ => aktuální seznam je zpracován a je k nahlédnutí u místopředsedy družstva; seznam byl předán správci i účetní a bude předán na Město při osobním jednání se starostkou Večeřová - Ú 2/8/12+ Ú 3/8/12 Označení park.místa pro invalidy + Řešit možnost nových park.míst za domem =>V ŘEŠENÍ o Požadavek byl předán na město - Označní park.místa pro invalidy řešeno s ing. Foltýnem označení zákazu stání podél garáží za domem a 2 místa pro invalidy o Parkování v účku dle ing.foltýna nejsou potřeba další značky, stání v účku řeší zákon- jedná se o obslužnou komunikaci-nesmí se tam stát, ani parkovat => ve vchodech budou dány vývěsky s upozorněním obyvatelům, aby zde neparkovali Ú 1/4/13 - :Návrh na označení místa žlutou čarou i u vchodu 3272 pod okny Z: p.koranda Ú 6/8/12 + Ú 8/8/12 Narovnání vlastnických vztahů s Městem (b.j. 3271/9, 3271/10, garáže, pozmek parc. č.7801/2 => V ŘEŠENÍ Dne bylo na základě jednohlasného rozhodnutí Představenstva Družstva vedeno další jednání o formě narovnání vlastnických vztahů se zástupci Města, panem JUDr. Kaliňákem a Ing. Opravilem. Představenstvo dále poslalo panu JUDr. Kaliňákovi k právnímu posouzení návrh Souhlasného prohlášení. Návrh souhlasného prohlášení ve finální podobě byl počátkem 4/2013 zaslán starostce města k řešení. Z:p.Koranda, pí.večeřová Ú 7/8/12 Aktualizace nájemních smluv ve vazbě na Prohlášení vlastníka v důsledku zápisu Pohlášení vlastníka stávající smlouvy neodpovídají stavu dle KN (čísla b.j., výměry) a

3 je nutné je aktualizovat, s tím souvisí aktualizace výpočtových listů => V ŘEŠENÍ - AKTUALIZACE SMLUV BUDE PROVEDENA AŽ PO DOŘEŠENÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ S MĚSTEM (viz. 6/8/12)!!! Ú 3/12/12 - prověřit požadavek na technické parametry ventilů Z: Koranda, Večeřová Z: p.parobek Ú4/12/12- Na základě poptávky byla firmou Plynoservis Baštinec s.r.o. předložena cenová nabídka včetně popisu prováděných prací. Pan Koranda byl pověřen zrevidováním současného stavu, tzn. Dodavatele a poskytovaných cen. Nabídky firem jsou cenově srovnatelné, rozdíl je v rozsahu a dostupnosti zajišťovaných služeb => na základě této skutečnosti bylo hlasováno o změně servisní firmy na f.baštinec (PRO 2x, zdržel se p.panzar => návrh nebyl většinou představenstva přijat) Ú3/1/2013 připravit podklady k pro jednání členské schůzi o Členská schůze se uskuteční 6.června 2013 o Místo zajistí p Koranda ( ZŠ, příp. R.uLva) o Program bude přesně stanoven na příští schůzi ( zpráva o hospodaření a schválení RÚZ, pavidla hospodaření, rozpočet na 2013, plán oprav, ) Z: Koranda Ú 4/1/ stavební úpravy v domě a provádění úprav narušujících vzhled budovy - informovat nájemníky prostřednictvím vývěsek ve vchodech, co není povoleno a zahrnout do aktualizace nájemních smluv => návrh zpracuje představenstvo -TRVÁ Z: představenstvo+vchodoví důvěrníci Ú 5/1/2013 nájem bytu ZÚ v č.p bylo prověřeno - dle dokumentace byla předchozím vedením v r uzavřena náj.smlouva, je ošetřeno ve smlouvě. 4) Příprava termínu a program nastávající Členské schůze 2013 Viz. Ú3/1/2013 5) Pravidla hospodaření SBD pracovní verze Viz. Ú21/10/12 6) Rozšíření dopr. značení na obslužných komunikacích Viz. Ú 2/8/12+ Ú 3/8/12 7) Revize plynových zařízení výběr dodavatele služeb Viz. Ú4/12/12

4 8) Úklidové služby Smítko veškerá nesrovnalosti hlásit předsedovi, faktury jsou hrazeny na základě odsouhlasení kvality provedení! - klíče od vchodu 3273 údajně byly předány předchozí úklidové firmě prověřit, příp. předání písemným protokolem! 9) Daňové přiznání 2012, 2011, odklad DP - dle vyjádření předchozího vedení a současného představenstva je podání DP zahrnuto ve smlouvě s účetní firmou a není důvodu hradit další náklady za právní služby spojené s odkladem DP => Bude řešeno na schůzce s účetní (viz. Ú 1/1/2013) a násl. Bude informováno představenstvo 10) hospodaření I/Q 2013 Informace o hospodaření, stavu FO a pohledávkách za I/Q/2013 byla zaslána všem členům představenstva k příp.připomínkám 11) Diskuse A) ZATÉKÁNÍ PŘES BALKON (PAVLÍKOVI, 3271) - představenstvu byl přednesen opakovaně požadavek p.pavlíka na opravu balkonu ( včetně fotodokumentace), byl předložen i rozpočet-kalkulace na opravu balkonu následovala diskuse k tomuto problému, konečné rozhodnutí bude následovat po schválení Pravidel hospodaření - je nutné důsledně respektovat stanovená pravidla= co je společnou částí domu, co ne (vůči všem družstevníkům) = nelze požadovat solidaritu všech družstevníků ( náměty k zamyšlení nutno ujasnit: KONSTRUKCE BALKONU A VNĚJŠÍ PLÁŠŤ JE SPOLEČNÉ kde končí vnější konstrukce??? pokud by balkon vykazoval takové závady, které by vedly k poškození statiky, omítek, bezpečnosti, mělo by být financováno z FO? je nezbytná IZOLACE BALKONŮ! ; vzhledem k tomu, že bylo chybně provedeno při stavbě, mělo by být opraveno z FO? Ú 2/4/13 - požádat o další cenové nabídky pro srovnání možností); (Koranda a další dle B) info o nabídce na úvěr SFRB aktuální nabídka úvěru za výhodných podmínek -- 0,88% p.a. s fix na 10 let ke zvážení možnosti financování oprav balkonů C) různé => příp. požadavek na cizí zdroje by se odvíjel až od zpracované kalkulace a předpokládaných nákladů v současné době je na FO jednotlivých domů dostatek zdrojů a úvěr není prioritou - vyústěni klimatizace z balkonu ven (Aleuta, 3273) - kontaktuje p.panzar a požádá o odstranění, aby nedošlo k poškození fasády

5 - návrh předsedy na změnu příspěvků do FO z 5,- na 9,- ( předán modelový Výpočet) =>členské schůzi bude předložen návrh ve vazbě na plánovaný rozpočet a plán oprav 12) Závěr Předseda poděkoval všem přítomným za účast. Příští veřejné družstva se uskuteční v 18,00 hod ve vchodě jednání představenstva Zapsala: Hana Večeřová V Kroměříži, dne

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 15.11.2011 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015.

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015. Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony (jsou odstraněny jména osob) originál včetně podpisů je k nahlédnutí u předsedy výboru! Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více