CEE 2016 Vize top manažerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEE 2016 Vize top manažerů"

Transkript

1 CEE 2016 Vize top manažerů Výsledky studie Roland Berger Strategy Consultants Praha 5. března 2007 PRG I159-02_C 1

2 Cílem studie je identifikovat strategické výzvy pro země střední a východní Evropy v příštích 10 letech Přibližně 150 interview s top manažery největších společností v šesti evropských zemích 1) Zhruba 40% dotazovaných společností má lokální charakter, dalších 40% má charakter regionální a zbylých 20% tvoří společnosti globální Analýza hlavních makroekonomických trendů a 12 průmyslových odvětví Hlavní body studie Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy 1) Těchto šest zemí bude ve zbytku prezentace souhrnně označováno jako CEE (střední a východní Evropa) PRG I159-02_C 2

3 Následujících deset let bude pro české společnosti klíčových a extrémně náročných Centrálně řízená ekonomika Divoká transformace Období přípravy na vstup do EU První roky v Unii Evropa rozdělená na "Východ" a "Západ" Bez přístupu na západní trhy orientace na Východ Chráněný trh bez působení konkurenčních sil Pád "železné opony" a otevření CEE, Ruska, Číny, Indie atp. Rozdělení Československa Transformační krize Recese a vystřízlivění Počátky konsolidace Strukturální změny požadované EU Silný růstový impuls po vstupu do EU Příliv FDIs a inovací Česká republika EU15 Radikální reformy jsou nutné k zachování současného tempa daně, důchody, zdravotnictví PRG I159-02_C 3

4 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní Firemní strategie strategie do roku do roku Obecné a ekonomické výzvy Conclusion Závěr PRG I159-02_C 4

5 Konec éry rozdělení Evropy na Západ a Východ zlepšil, ale nikoli zaručil, její konkurenceschopnost Inovace + Rychlost Know-how Silné společnosti Kapitál Nižší náklady, srovnatelné vzdělání Vyšší motivace Výzkum Výroba Služby Nové trhy Příznivá situace z hlediska zdrojů Kapitál + Energie Náklady + Velikost Oživení tradičních odvětví Růst tažený zejména inovacemi a přílivem zahraničního kapitálu Odchod "tradičních hightech" odvětví Rychle se rozvíjející obory opouštějící Evropu PRG I159-02_C 5

6 Optimismus českých manažerů je spíše opatrný pesimističtější jsou pouze Rakušané a Maďaři Index optimismu 1) ,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,2 POL HRV ROU CZE HUN AUT CEE 1,82 České manažery lze označit za pragmatické optimisty Polští a chorvatští manažeři jsou většími optimisty Maďaři jsou velmi negativističtí a kritičtí to platilo dokonce i před nedávnou vnitropolitickou krizí ("all-lies crisis") 1) Výpočet je založen na odpovědích na otázky A.1 a A.5 A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) Poznámka: Následující označení zemí jsou používána v celé prezentaci: POL Polsko, HRV Chorvatsko, ROU Rumunsko, CZE Česká republika, HUN Maďarsko, AUT Rakousko PRG I159-02_C 6

7 Pohled na současnou situaci se v jednotlivých zemích značně liší výhled je ale pozitivní Ekonomická situace1) 2) Dnes 5 EU-15 EU-25 Česká republika Vaše země Společnosti ve Vaší zemi Vaše společnost 0 1,4 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,1 0,7 0,2 0,3 1,8 2,5 2,3 2,6 Odhad pro ,4 +1,4 +1,0 +2,8 +2,4 +2,7 +2,5 +2,2 +2,5 +1,3 +1,4 +1,6 +2,4 Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) 2) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) PRG I159-02_C 7

8 České společnosti velmi optimistické, co se týče České republiky, ale velmi pesimistické vůči EU-15 Hodnocení současné ekonomické situace 1) Lokální společnosti Regionální společnosti Globální společnosti -1,0-0,7 0,9 1,3 1,6 1,3 1,2 2,0 0,8 1,0 2,0 1,7 Regionální a globální společnosti: situace v České republice vnímána pozitivněji než situace v zemích EU-15 lokální společnosti a společnosti z ostatních zemí nepovažují tento rozdíl za tak významný EU-15 (z české perspektivy) Česká republika EU-15 (z perspektivy států CEE) Vlastní země 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) PRG I159-02_C 8

9 Ekonomické propojení s vlastní zemí je nadále silnější než s Evropskou unií Současné propojení s vlastní zemí/eu-25 1) a jeho budoucí vývoj 2) Velmi slabé propojení -5-1 Velmi silné propojení Budoucí vývoj slábnutí zesilování Polsko Česká republika Maďarsko 1,8 1,7 2,4 3,2 3,5 3,6-0,6 1,1 1,2 1,1 2,0 0,8 Důležitost ekonomické situace ve vlastní zemi klesá s postupující integrací do EU Rumunsko Chorvatsko 1,6 3,1 4,1 4,2 0,4 0,4 2,1 2,6 Češi očekávají silný nárůst vazeb na situaci v EU Rakousko 2,4 3,0-0,3 1,0 s vlastní zemí s EU-25 1) A.3 "Jak silnou provázanost vidíte v současnosti mezi ekonomikou Vaší společnosti a mezi ekonomikou a Vaší zemí; EU 25" (velmi slabou/velmi silnou) 2) A.4 "Jak se podle Vás bude vyvíjet provázanost Vaší společnosti s ekonomikou Vaší země; EU 25" (bude zeslabovat/bude zesilovat) PRG I159-02_C 9

10 Češi jsou skeptičtí ohledně politické integrace Manažeři ze CEE jsou obecně "optimističtí" Scénář pro EU do roku 2016 Česká republika a Rakousko: pochybnosti o pokračujícím procesu politické integrace Politická integrace 0 Pokračující ekonomická integrace, především ve východní Evropě Integrace Desintegrace Velikost kruhu znázorňuje pravděpodobnost 0 Ekonomická integrace ČR CEE ČR: 3-4 noví členové CEE: 4-6 nových členů 1) B.2 (b) "Jak pravděpodobné jsou, podle Vašeho názoru, následující možnosti vývoje EU v příštích deseti letech?" PRG I159-02_C 10

11 Významný růst do roku 2010 Poté pomalý pokles Reálný růst HDP ,3 5,2 Ø4,2 Ø3,4 3,8-4,0 RB 3,3 4,3 Ø 3,8 3,2 EIU 3,7 3,0 2,8 3,9 3,7 3,2 3,1 4,2 3,3 7,2 6,3 3,3 5,0 4,2 3,1 5,2 4,4 3,4 6,7 4,7 4,5Ø3,8 2) V dnešní době vrchol růstu Od roku % body nad západní Evropou SVN CZR SVK HRO POL BS 1) BGR ROU RUS Roland Berger pozitivnější než "oficiální" prognózy 1) Baltské země 2) Odhad Roland Berger, závisí na ceně ropy Zdroj: EIU, Roland Berger PRG I159-02_C 11

12 Konkurence je nadále silná, předpokládaný vrchol v období Konkurenční výhoda 1) Lokálně působící firmy Regionálně působící firmy Globálně působící firmy 5 Je velkou výhodou ,7 2,9 2,7 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 1,61,7 1,0 1,9 2,6 2,0 1,9 1,6 1,1 0,4 0,6 2,5 2,4 2,5 0,3 1,4 1, ,4-5 Je velkou nevýhodou Čeští manažeří CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.7. (c) "Jak důležitá je země, ve které podnikáte, pro Vaši firmu ve srovnání s mezinárodní konkurencí? Je podnikání ve Vaší zemi výhodou, nebo nevýhodou? (+5 velkou výhodou -5 velkou nevýhodou) PRG I159-02_C 12

13 Střední a východní Evropa bude hrát významnější roli, zatímco význam domácích trhů by měl klesat Důležitost domácího trhu 1)... Role střední a východní Evropy 2) ,2 3,9 4, ,2 1,3 jako odbytového trhu ,2 2,9 4,3 4,3 3,8 3,9 jako odbytového trhu ,8 2,2 2,5 3,0... pro "zakotvení" ,4 3,4 4,2 4,4 3,5 3,6 3,7 3,0 3,0 jako výrobněservisního místa ,1 1,3 1,9 1,9 2,4 2,6 Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.7 "Jaký význam má Vaše země pro Vaši společnost? a) jako odbytový trh? b) pro "zakotvení" (jako např. sídlo společnosti, know-how, zaměstnanci)? 2) C.8 "Jaký význam pro Vás má středoevropský region (mimo Českou republiku)? a) jako odbytový trh? b) jako výrobně-servisní místo?" PRG I159-02_C 13

14 Region CEE zůstává atraktivní pro pracovně náročná odvětví rozdíly v příjmech v ČR relativně nízké Hodinová mzda dělníků ve výrobě (Index Německo = 100) Roční hrubá mzda inženýrů (Index Německo = 100) DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China Zdroj: UBS, BCG The Central and Eastern European Opportunities; Roland Berger analýza PRG I159-02_C 14

15 Úroveň produktivity zůstane značně pod úrovní západní Evropy Produktivita hodinové práce [HDP v PKS 1) za hodinu vůči Německu = 100] Faktory růstu produktivity 100,0 63,0 55,0 50,2 47, Vzrůst úrovně technologie 45,3 39,5 38,2 32,6 17,0 18,0 DEU SVN HUN SVK CZE POL LTU EST LVA ROU BGR 71,0 62,0 53,0 63,0 52,0 44,0 45,0 37,0 21,0 21,0 100,0 Motivace plynoucí z vyšší kompenzace Zvyšování dovedností díky očekávaným vyšším nákladům na školení Obavy z nezaměstnanosti Změna mentality (pomalá) atd. 1) PKS = standard parity kupní síly Zdroj: Eurostat, Roland Berger analýza a předpoklady PRG I159-02_C 15

16 Věková pyramida má vliv i na CEE Ale s desetiletým zpožděním oproti západní Evropě 372,2 384,9 391,6 16% 17% 20% Věkové skupiny 65+ Populace v CEE pomalu ubývá % 67% 65% V CEE jsou silnější "mladší ročníky" EU % 110,0 107,0 16% 15% 104, Očekávaný věk dožití v CEE je nadále o 10 let nižší CEE 10 1) Rusko % 14% 67% 70% 21% 16% 148,2 143,2 12% 14% 67% 71% 21% 15% 16% 70% 14% 136,7 13% 70% 17% ALE platí: Narůstající urbanizace Zpomalování "odlivu mozků" 1) CEE 10: SVN, HUN, CZR, SVK, POL, LTU, LVA, EST, ROU, BGR Zdroj: UN World Population Prospects 2016 PRG I159-02_C 16

17 Surovinové zdroje/energie a globalizace budou nejdiskutovanějšími tématy příštích deseti let Převažující tendence v globální ekonomice Perspektiva 1) České republiky [%] Suroviny/energie Globalizace Čína a Indie Konflikty, terorismus Technologie Sociální politika Suroviny/energie: Nejdůležitější téma v ČR, Rakousku a Chorvatsku, druhé nejdůležitější v Polsku Globalizace a Asie: Související otázky patří mezi tři nejdůležitější témata ve všech zemích CEE Kapitálové trhy 0 17 Česká republika Rakousko 1) B.1 "Jaké převažující tendence ovlivní globální ekonomiku v příštích deseti letech? PRG I159-02_C 17

18 Vývoj obchodu by měl zůstat příznivý Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Země střední a východní Evropy se v současnosti nacházejí v období silného růstu, který je doprovázen zvyšující se konkurenceschopností Země střední a východní Evropy zůstávají při zohlednění současných zrychlujících se strukturálních změn v Evropě i nadále atraktivní Neočekává se, že by do roku 2016 plně vymizely v současnosti existující strukturální slabiny PRG I159-02_C 18

19 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěr PRG I159-02_C 19

20 Ofenzivní přístup a internacionalizace Rozdíly jsou ve strategiích zaměřených na výrobek/zákazníka Firemní strategie 1) Základní orientace Internacionalizace defenzivní omezení 2,4 2,1 2,0 2,8 2,1 2,2 ofenzivní rozšíření Základní strategie je orientovaná na expanzi a agresivní růst Produktové spektrum zúžení 0,1 1,3 1,7 rozšíření CEE: rozšíření Zákaznické segmenty zúžení 0,4 1,2 1,5 rozšíření Rakousko: zúžení Organizace řízení centralizovaná decentralizovaná 0,6 Čeští manažeři CEE manažeři -0,2 0,7 Rakouští manažeři ČR: více centralizovaná Ostatní: více decentralizovaná 1) B.7.b "Na pozadí strukturálních změn ve Vaší zemi bude strategie Vaší společnosti, co se týče a) základní orientace; b) internacionalizace; c) produktového spektra; d) zákaznických skupin; e) organizace řízení?" PRG I159-02_C 20

21 Zaměření na expanzi zemí CEE hrozba Ruska a Asie Zaměření na region při internacionalizaci 1) Střední Evropa Východní Evropa Západní Evropa Asie Méně , ,0 1,4 0,8 0,7 0,6 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,3 Více Ze kterého regionu pocházejí/budou pocházet Vaši tři nejvýznamnější konkurenti? 2) [%] Z vlastní země Ze střední a východní Evropy Ze západní Evropy Z Ruska/SNS Z Asie Z USA Výroba Infrastruktura Služby ) B.7 "Kam bude směřovat Vaše regionální zaměření, co se týče internacionalizace? 3) Upraveno o vícenásobné odpovědi 2) C.6 "Ze kterého regionu jsou/budou Vaši 3 hlavní konkurenti?" a) pře 10 lety, b) dnes, c) za 10 let PRG I159-02_C 21 0% % 90!!

22 V CEE: vyrovnané pohledy na efektivitu nákladů a inovace, Češi zanedbávají branding Základní strategie v odvětví 1) NÁKLADY INOVACE Zlepšení nákladové struktury Konsolidace dodavatelských struktur Přesun výroby Zvýšení podílu služeb Inovace v nabídce (výzkum a vývoj) Diferenciace značky Rozvoj nových zákaznických segmentů 2,7 2,8 3,3 2,3 2,3 3,1 1,2 1,4 2,0 2,6 2,5 2,7 2,1 2,4 2,7 1,1 2,1 2,0 2,5 2,1 2,0 Dostatek času na optimalizaci a konsolidaci, ale už ne na přesun výroby Česká republika: zacílení na nové segmenty Zanedbávání výzkumu a vývoje Diferenciace značky!! Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.4 "Kterými zásadními strategiemi bude utvářena Vaše branže v následujících 10 letech?" (irelevantní velmi relevantní) PRG I159-02_C 22

23 CEE manažeři spoléhají nejvíce na externí faktory růstu Češi dokonce méně zaměřeni na marketing Klíčové faktory 1) Růst HDP v domácí zemi Kreativita při tvorbě nabídky/produktů Marketingové inovace Technologické inovace Kapitálová síla Státní podpora Mzdové náklady ,1 0,0 0,9 1,0 0,7 0,2 1,1 1,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 2,2 2,2 1,9 1,8 2,0 1,8 2,9 3,2 Silná závislost na růstu HDP Kreativita a inovace jsou důležité faktory Marketing je vnímán v ČR jako méně důležitý Kapitálová síla je důležitá zejména z hlediska vlivu na konsolidaci odvětví a zemí Zvyšující se mzdové náklady budou mít na ekonomický růst spíše negativní vliv Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.3 "Jak budou následující faktory přímo, či nepřímo ovlivňovat aktivity Vaší branže v České republice v následujících 10 letech? (silně pozitivně/silně negativně) PRG I159-02_C 23

24 Shrnutí kapitoly Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Firemní strategie v CEE jsou (dosud) orientovány na expanzi, zaměření se na vlastní region Konkurenční tlak se bude nadále výrazně zvyšovat Návrat Ruska, příchod asijských zemí Češi potřebují silnější orientaci na marketing a branding PRG I159-02_C 24

25 Struktura prezentace Zhodnocení a Makroekonomické prognózy strukturálních podmínky změn Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěry PRG I159-02_C 25

26 Podnikatelských aktivit bude přibývat, ale bez tvorby pracovních míst Budoucí vývoj 1) Objem podnikání Celkově Výroba Infrastruktura Služby Počet pracovních míst Celkově Výroba Infrastruktura Služby -0,7-0,7-0,9-0,3-0,3 1,7 2,3 0,5 1,5 0,1 1,6 2,4 1,4 1,9 2,4 1,0 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 3,0 V ČR: Nejvíce je očekáván nárůst výroby, infrastruktura a služby kopírují pod průměrem CEE V CEE: Dobré vyhlídky na vývoj objemu podnikání Více podnikatelských aktivit s méně zaměstnanci Citelně se zvýší produktivita Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) D.4 "V jakém směru čekáte vývoj? a) objem podnikání? b) počet pracovních míst?" PRG I159-02_C 26

27 Další ekonomická integrace v rámci CEE bude mít pozitivní dopad na domácí ekonomiky Vliv v dalších deseti letech 1) Na počet pracovních míst Na ekonomickou jistotu a kvalitu pracovních míst Na investice do vlastní země Velmi pozitivní ,9 0,3 0,3 0,7 2,6 0,2 1,4 0,8 1,3 1,9 2,0 0,7 1,9 1,4 1,8 2,9 2,5 0,8 Velmi negativní -5 Polsko Česká republika Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Rakousko 1) D.7 "Jak ovlivní integrace se sousedními zeměmi ekonomickou pozici Vaší země ve vašem odvětví z hlediska: a) počtu pracovních míst; b) ekonomické jistoty a kvality pracovních míst; c) investic?" PRG I159-02_C 27

28 Změny ve struktuře hodnotového řetězce zasáhnou zejména výrobní podniky a podniky v infrastruktuře Změny ve struktuře hodnotového řetězce 1) Všechny firmy Lokální Regionální Globální Výroba Infrastruktura Služby 1,8 2,6 1,9 1,1 2,3 2,1 1,5 Strategické výzvy příštích deseti let s sebou přinesou citelné změny ve struktuře hodnotového řetězce Lokální firmy, výrobní společnosti a společnosti v infrastruktuře budou nejvíce zasaženy Globální firmy a poskytovatelé služeb se zdají být lépe připraveni 1) D.2 "Jak silně se změní struktura hodnotového řetězce ve vašem odvětví a zemi v příštích deseti letech?" (více/méně než v poslední dekádě) PRG I159-02_C 28

29 Úroveň vzdělání je na stejné úrovni jako v Evropě s velkým prostorem pro zlepšení Vzdělání v domácích ekonomikách 1) V porovnání k EU Potenciál ke zlepšení O mnoho lepší 5 Velký potenciál ,0 3,1 3,8 2,9 3,9 Vzdělání v CEE je vnímáno jako mírně kvalitnější než v EU O mnoho horší 0,6 CEE Žádný potenciál POL CZE HUN ROU HRV Vzdělání je příliš zaměřené na technické znalosti a méně už na řešení problémů, týmovou práci a další "soft skills" 1) E.5 (a) "Jak hodnotíte kvalitu vzdělání ve Vaší zemi ve srovnání s ostatními zeměmi EU?" (mnohem horší mnohem lepší) 2) E.5 (b) "Jak vysoko odhadujete potenciál pro zlepšení ve vzdělání ve Vaší zemi?" (žádný velmi vysoký) PRG I159-02_C 29

30 Ve většině zemí je podnikatelský duch nejvíce ceněným "soft skill" Soft skills 1) Polsko Otevřenost vůči tržní ekonomice 44% Podnikání 22% Integrace cizinců 22% Česká republika Podnikání 19% Sebe-odpovědnost 19% Dodržování kontraktů 13% Maďarsko Podnikání 25% Solidarita 25% Tolerance 19% Rumunsko Podnikání 50% Důvěryhodnost 18% Profesionalismus 18% Chorvatsko Podnikání 82% Solidarita 36% Změna mentality 27% Rakousko Podnikání 45% Otevřenost vůči novým věcem 35% Tolerance 25% 1) F.5 "Které společenské "soft-factors" musí být posíleny pro hospodářskou soutěž v České republice? (např. otevřenost vůči tržnímu hospodářství, podnikání, společenská solidarita, integrace cizinců)" PRG I159-02_C 30

31 V budoucnu bude třeba zaměřit se více na "soft skills" Změna v požadavcích na zaměstnance 1) Silný pokles -5 Silný nárůst Angličtina Osobní rozvoj Projektový management Prodejní dovednosti Schopnosti vést firmu Obchodní schopnost Zvládání komplexity Kreativita Technické dovednosti 3,8 3,8 3,4 2,7 3,0 2,6 2,8 3,0 2,5 3,0 2,9 2,5 2,8 3,0 2,3 2,8 2,8 1,8 2,4 2,8 2,8 2,4 2,4 2,7 2,7 2,3 2,1 "Angličtina je druhý jazyk, ne cizí jazyk" Management a ostatní "soft skills" hodnoceny jako technické znalosti Kreativita a zvládání komplexity se stanou výzvou Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) D.9 "V jakém směru se v budoucnosti změní požadavky v krocích hodnotového řetězce, čeho se budou týkat?" (silně vzrostou silně poklesnou) PRG I159-02_C 31

32 Lidský kapitál se může stát úzkým místem ekonomického rozvoje v zemích CEE Demografie Úbytek a stárnutí obyvatelstva Existuje "okno příležitosti" do roku 2030? Vzdělání Motivace "Odliv mozků" Management Změny ve vnímání hodnoty směrem od technologie Školy/akademická síť podceňovány Vyšší v nových členských státech EU než v původní EU-15 Ale nižší než v Asii nebo v Rusku Do budoucna možný negativní dopad na progresivní high-tech obory Stálý nedostatek talentovaných a špičkově vzdělaných lidí Zachování vysoké úrovně vzdělání z předchozí (komunistické) éry Existuje riziko nasycení a sebeuspokojení? Návrat "mozků"? Bude to platit i za let? PRG I159-02_C 32

33 Rozdílné postoje v každé zemi vůči státu Zaměření na politické aktivity 1) Infrastruktura Vzdělání ,5 2,4 1,7 4,9 Efektivita veřejného sektoru 3,7 0,9-1,1 4,7 1,6 3,9 2,5 3,5 3,3 1,6 Pobočky -0,9 0,6-1,0 0,1 4,1 3,1 3,8 2,5 3,1-0,1 Velká výzva pro Polsko Jasné požadavky v Chorvatsku a Rumunsku Maďaři velmi negativní postoj vůči státu Čeští manažeři spatřují politickou aktivitu méně důležitou nebo mají menší nároky Polsko Česká Republika Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Rakousko 1) F.4 Jaké kroky vlády jsou, podle Vašeho názoru, nezbytné v následujících segmentech? a) na co by se měla v budoucnu zaměřit; b) Jak by se měla vyvinout intenzita vládních opatření v porovnání s minulou dekádou ve směru " PRG I159-02_C 33

34 Společnosti ve střední a východní Evropě si přejí výrazné snížení politického vlivu na ekonomiku Politický vliv na ekonomiku 1) Přání společností Očekávání společností ,8-2,2-2, ,2 0,1-0,6 Hluboká propast vyžaduje intenzivní lobbying a aktivity společností Lobbying je však v tomto regionu často vnímán negativně Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) F.7 "Jak vidíte zásadní roli státu vůči hospodářství? Vliv státu na hospodářství (a) má být podle Vás... (výrazně vyšší výrazně nižší); (b) bude pravděpodobně (výrazně vyšší výrazně nižší)" PRG I159-02_C 35

35 Důvěra v ty, kdo rozhodují, se v rámci regionu výrazně liší Důvěra v ty, kdo rozhodují 1) ,5 1,8 0,7 0,2-0,7-0,9 POL CZE HUN ROU HRV AUT Politická krize a nestabilita zřejmě ovlivnily hodnocení v České republice a v Polsku Vnitropolitická krize v Maďarsku ("all-lies" aféra) se dostala na veřejnost až po provedení studie Vysoká důvěra ve vedoucí představitele v Chorvatsku Pro Rakousko je typický pragmatismus 1) F.3 "Jak hodnotíte vůli představitelů Vaší země k realizování dle Vašeho názoru nutných opatření? (velmi vyhraněná zcela nevyhraněná)" PRG I159-02_C 36

36 Obyvatelé ostatních zemí vnímají nastávající změny pozitivněji než Češi Odhad mínění obyvatel ohledně nastávajících reforem 1) ,2 1,4 0,6 1,9 1,0 0,3 České mínění ohledně reforem je tradičně spíše negativní Převládá zdánlivě pozitivní nálada vůči reformám, ale zůstává silná tendence k jistotám -5 POL CZE HUN ROU HRV AUT 1) F.2 "Jaká nálada zavládne mezi lidmi vůči předesílaným změnám?" (+5 velmi pozitivní, -5 velmi negativní) PRG I159-02_C 37

37 Shrnutí kapitoly Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Větší objem obchodu, vyšší produktivita, přesun hodnot do jiných sektorů Zásadní změny jsou očekávány v požadavcích na pracovníky jazyky, podnikavost a manažerské dovednosti jsou mezi nejžádanějšími Společnosti touží po efektivním státu, který by se soustředil na vzdělávání a infrastrukturu, ale nemají tato očekávání PRG I159-02_C 38

38 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěr PRG I159-02_C 39

39 Z hlediska investic lze ve střední a východní Evropě identifikovat pět typických strategií Investiční strategie Příklady A Aktivní konsolidace v regionu v rámci odvětví/skupiny Banky, pojišťovny, těžební společnosti, telekomunikace, utility, obchod, stavebnictví, ocel B A D E B C D Optimalizace globální konfigurace Optimalizace lokální konfigurace Asijští investoři připravující předmostí pro expanzi do EU Automobilový průmysl (OEMs, OESs), spotřební zboží, obaly, chemický průmysl, centra rozvoje Středně velké společnosti v zemích střední a východní Evropy Automobilový sektor, spotřební zboží dlouhodobé spotřeby C E Ruské a ukrajinské společnosti expandující na Západ Těžební společnosti, energie, telekomunikace Source: Roland Berger Studien/Projekte PRG I159-02_C 40

40 I zvyšující se konkurence bude motorem pro regionalizaci Lidský kapitál představuje slabé místo Vzájemná závislost v rámci střední a východní Evropy výrazně poroste Rusko bude zpět a přijde Asie a s nimi přijde kapitál a příležitosti Strukturální slabiny budou zmírňovány a překonávány pouze pomalu i přes vysokou konkurenceschopnost a nebo právě proto Konsolidace v rámci regionu bude téměř dokončena, což bude vyžadovat rozvoj nových růstových strategií Lidský kapitál se může stát "úzkým místem" rozvoje regionu PRG I159-02_C 41

41 Tři rizikové oblasti pro české manažery Je třeba více se zaměřit na následující 1 Možnosti a hrozby z důvodu globalizace za hranicemi EU-27 2 Segmentace zákazníků, služby a branding 3 Rozvoj talentů v podnikání: "Play favorites" PRG I159-02_C 42

42 We deliver results PRG I159-02_C 43

CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu

CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu Studie Praha, Prosinec 2010 1 Obsah Strana A. Provedení studie 3 B. Deset hypotéz pro CEE do roku 2020 6 C. Shrnutí 40 D. Příloha Analýza jednotlivých zemí (pouze

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

Automobilový průmysl. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Automobilový průmysl. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Automobilový průmysl Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Automobilový průmysl Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Nábytkářství. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Nábytkářství. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Nábytkářství Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Nábytkářství Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Publikace Nábytkářství,

Více

Doprava a logistika. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Doprava a logistika. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Doprava a logistika Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Doprava a logistika Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Publikace

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 12 vydání 12 / ročník 2006 / 15. 6. 2006

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Strategický management

Strategický management Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D.

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více