CEE 2016 Vize top manažerů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEE 2016 Vize top manažerů"

Transkript

1 CEE 2016 Vize top manažerů Výsledky studie Roland Berger Strategy Consultants Praha 5. března 2007 PRG I159-02_C 1

2 Cílem studie je identifikovat strategické výzvy pro země střední a východní Evropy v příštích 10 letech Přibližně 150 interview s top manažery největších společností v šesti evropských zemích 1) Zhruba 40% dotazovaných společností má lokální charakter, dalších 40% má charakter regionální a zbylých 20% tvoří společnosti globální Analýza hlavních makroekonomických trendů a 12 průmyslových odvětví Hlavní body studie Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy 1) Těchto šest zemí bude ve zbytku prezentace souhrnně označováno jako CEE (střední a východní Evropa) PRG I159-02_C 2

3 Následujících deset let bude pro české společnosti klíčových a extrémně náročných Centrálně řízená ekonomika Divoká transformace Období přípravy na vstup do EU První roky v Unii Evropa rozdělená na "Východ" a "Západ" Bez přístupu na západní trhy orientace na Východ Chráněný trh bez působení konkurenčních sil Pád "železné opony" a otevření CEE, Ruska, Číny, Indie atp. Rozdělení Československa Transformační krize Recese a vystřízlivění Počátky konsolidace Strukturální změny požadované EU Silný růstový impuls po vstupu do EU Příliv FDIs a inovací Česká republika EU15 Radikální reformy jsou nutné k zachování současného tempa daně, důchody, zdravotnictví PRG I159-02_C 3

4 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní Firemní strategie strategie do roku do roku Obecné a ekonomické výzvy Conclusion Závěr PRG I159-02_C 4

5 Konec éry rozdělení Evropy na Západ a Východ zlepšil, ale nikoli zaručil, její konkurenceschopnost Inovace + Rychlost Know-how Silné společnosti Kapitál Nižší náklady, srovnatelné vzdělání Vyšší motivace Výzkum Výroba Služby Nové trhy Příznivá situace z hlediska zdrojů Kapitál + Energie Náklady + Velikost Oživení tradičních odvětví Růst tažený zejména inovacemi a přílivem zahraničního kapitálu Odchod "tradičních hightech" odvětví Rychle se rozvíjející obory opouštějící Evropu PRG I159-02_C 5

6 Optimismus českých manažerů je spíše opatrný pesimističtější jsou pouze Rakušané a Maďaři Index optimismu 1) ,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,2 POL HRV ROU CZE HUN AUT CEE 1,82 České manažery lze označit za pragmatické optimisty Polští a chorvatští manažeři jsou většími optimisty Maďaři jsou velmi negativističtí a kritičtí to platilo dokonce i před nedávnou vnitropolitickou krizí ("all-lies crisis") 1) Výpočet je založen na odpovědích na otázky A.1 a A.5 A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) Poznámka: Následující označení zemí jsou používána v celé prezentaci: POL Polsko, HRV Chorvatsko, ROU Rumunsko, CZE Česká republika, HUN Maďarsko, AUT Rakousko PRG I159-02_C 6

7 Pohled na současnou situaci se v jednotlivých zemích značně liší výhled je ale pozitivní Ekonomická situace1) 2) Dnes 5 EU-15 EU-25 Česká republika Vaše země Společnosti ve Vaší zemi Vaše společnost 0 1,4 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,1 0,7 0,2 0,3 1,8 2,5 2,3 2,6 Odhad pro ,4 +1,4 +1,0 +2,8 +2,4 +2,7 +2,5 +2,2 +2,5 +1,3 +1,4 +1,6 +2,4 Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) 2) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) PRG I159-02_C 7

8 České společnosti velmi optimistické, co se týče České republiky, ale velmi pesimistické vůči EU-15 Hodnocení současné ekonomické situace 1) Lokální společnosti Regionální společnosti Globální společnosti -1,0-0,7 0,9 1,3 1,6 1,3 1,2 2,0 0,8 1,0 2,0 1,7 Regionální a globální společnosti: situace v České republice vnímána pozitivněji než situace v zemích EU-15 lokální společnosti a společnosti z ostatních zemí nepovažují tento rozdíl za tak významný EU-15 (z české perspektivy) Česká republika EU-15 (z perspektivy států CEE) Vlastní země 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) PRG I159-02_C 8

9 Ekonomické propojení s vlastní zemí je nadále silnější než s Evropskou unií Současné propojení s vlastní zemí/eu-25 1) a jeho budoucí vývoj 2) Velmi slabé propojení -5-1 Velmi silné propojení Budoucí vývoj slábnutí zesilování Polsko Česká republika Maďarsko 1,8 1,7 2,4 3,2 3,5 3,6-0,6 1,1 1,2 1,1 2,0 0,8 Důležitost ekonomické situace ve vlastní zemi klesá s postupující integrací do EU Rumunsko Chorvatsko 1,6 3,1 4,1 4,2 0,4 0,4 2,1 2,6 Češi očekávají silný nárůst vazeb na situaci v EU Rakousko 2,4 3,0-0,3 1,0 s vlastní zemí s EU-25 1) A.3 "Jak silnou provázanost vidíte v současnosti mezi ekonomikou Vaší společnosti a mezi ekonomikou a Vaší zemí; EU 25" (velmi slabou/velmi silnou) 2) A.4 "Jak se podle Vás bude vyvíjet provázanost Vaší společnosti s ekonomikou Vaší země; EU 25" (bude zeslabovat/bude zesilovat) PRG I159-02_C 9

10 Češi jsou skeptičtí ohledně politické integrace Manažeři ze CEE jsou obecně "optimističtí" Scénář pro EU do roku 2016 Česká republika a Rakousko: pochybnosti o pokračujícím procesu politické integrace Politická integrace 0 Pokračující ekonomická integrace, především ve východní Evropě Integrace Desintegrace Velikost kruhu znázorňuje pravděpodobnost 0 Ekonomická integrace ČR CEE ČR: 3-4 noví členové CEE: 4-6 nových členů 1) B.2 (b) "Jak pravděpodobné jsou, podle Vašeho názoru, následující možnosti vývoje EU v příštích deseti letech?" PRG I159-02_C 10

11 Významný růst do roku 2010 Poté pomalý pokles Reálný růst HDP ,3 5,2 Ø4,2 Ø3,4 3,8-4,0 RB 3,3 4,3 Ø 3,8 3,2 EIU 3,7 3,0 2,8 3,9 3,7 3,2 3,1 4,2 3,3 7,2 6,3 3,3 5,0 4,2 3,1 5,2 4,4 3,4 6,7 4,7 4,5Ø3,8 2) V dnešní době vrchol růstu Od roku % body nad západní Evropou SVN CZR SVK HRO POL BS 1) BGR ROU RUS Roland Berger pozitivnější než "oficiální" prognózy 1) Baltské země 2) Odhad Roland Berger, závisí na ceně ropy Zdroj: EIU, Roland Berger PRG I159-02_C 11

12 Konkurence je nadále silná, předpokládaný vrchol v období Konkurenční výhoda 1) Lokálně působící firmy Regionálně působící firmy Globálně působící firmy 5 Je velkou výhodou ,7 2,9 2,7 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 1,61,7 1,0 1,9 2,6 2,0 1,9 1,6 1,1 0,4 0,6 2,5 2,4 2,5 0,3 1,4 1, ,4-5 Je velkou nevýhodou Čeští manažeří CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.7. (c) "Jak důležitá je země, ve které podnikáte, pro Vaši firmu ve srovnání s mezinárodní konkurencí? Je podnikání ve Vaší zemi výhodou, nebo nevýhodou? (+5 velkou výhodou -5 velkou nevýhodou) PRG I159-02_C 12

13 Střední a východní Evropa bude hrát významnější roli, zatímco význam domácích trhů by měl klesat Důležitost domácího trhu 1)... Role střední a východní Evropy 2) ,2 3,9 4, ,2 1,3 jako odbytového trhu ,2 2,9 4,3 4,3 3,8 3,9 jako odbytového trhu ,8 2,2 2,5 3,0... pro "zakotvení" ,4 3,4 4,2 4,4 3,5 3,6 3,7 3,0 3,0 jako výrobněservisního místa ,1 1,3 1,9 1,9 2,4 2,6 Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.7 "Jaký význam má Vaše země pro Vaši společnost? a) jako odbytový trh? b) pro "zakotvení" (jako např. sídlo společnosti, know-how, zaměstnanci)? 2) C.8 "Jaký význam pro Vás má středoevropský region (mimo Českou republiku)? a) jako odbytový trh? b) jako výrobně-servisní místo?" PRG I159-02_C 13

14 Region CEE zůstává atraktivní pro pracovně náročná odvětví rozdíly v příjmech v ČR relativně nízké Hodinová mzda dělníků ve výrobě (Index Německo = 100) Roční hrubá mzda inženýrů (Index Německo = 100) DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China Zdroj: UBS, BCG The Central and Eastern European Opportunities; Roland Berger analýza PRG I159-02_C 14

15 Úroveň produktivity zůstane značně pod úrovní západní Evropy Produktivita hodinové práce [HDP v PKS 1) za hodinu vůči Německu = 100] Faktory růstu produktivity 100,0 63,0 55,0 50,2 47, Vzrůst úrovně technologie 45,3 39,5 38,2 32,6 17,0 18,0 DEU SVN HUN SVK CZE POL LTU EST LVA ROU BGR 71,0 62,0 53,0 63,0 52,0 44,0 45,0 37,0 21,0 21,0 100,0 Motivace plynoucí z vyšší kompenzace Zvyšování dovedností díky očekávaným vyšším nákladům na školení Obavy z nezaměstnanosti Změna mentality (pomalá) atd. 1) PKS = standard parity kupní síly Zdroj: Eurostat, Roland Berger analýza a předpoklady PRG I159-02_C 15

16 Věková pyramida má vliv i na CEE Ale s desetiletým zpožděním oproti západní Evropě 372,2 384,9 391,6 16% 17% 20% Věkové skupiny 65+ Populace v CEE pomalu ubývá % 67% 65% V CEE jsou silnější "mladší ročníky" EU % 110,0 107,0 16% 15% 104, Očekávaný věk dožití v CEE je nadále o 10 let nižší CEE 10 1) Rusko % 14% 67% 70% 21% 16% 148,2 143,2 12% 14% 67% 71% 21% 15% 16% 70% 14% 136,7 13% 70% 17% ALE platí: Narůstající urbanizace Zpomalování "odlivu mozků" 1) CEE 10: SVN, HUN, CZR, SVK, POL, LTU, LVA, EST, ROU, BGR Zdroj: UN World Population Prospects 2016 PRG I159-02_C 16

17 Surovinové zdroje/energie a globalizace budou nejdiskutovanějšími tématy příštích deseti let Převažující tendence v globální ekonomice Perspektiva 1) České republiky [%] Suroviny/energie Globalizace Čína a Indie Konflikty, terorismus Technologie Sociální politika Suroviny/energie: Nejdůležitější téma v ČR, Rakousku a Chorvatsku, druhé nejdůležitější v Polsku Globalizace a Asie: Související otázky patří mezi tři nejdůležitější témata ve všech zemích CEE Kapitálové trhy 0 17 Česká republika Rakousko 1) B.1 "Jaké převažující tendence ovlivní globální ekonomiku v příštích deseti letech? PRG I159-02_C 17

18 Vývoj obchodu by měl zůstat příznivý Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Země střední a východní Evropy se v současnosti nacházejí v období silného růstu, který je doprovázen zvyšující se konkurenceschopností Země střední a východní Evropy zůstávají při zohlednění současných zrychlujících se strukturálních změn v Evropě i nadále atraktivní Neočekává se, že by do roku 2016 plně vymizely v současnosti existující strukturální slabiny PRG I159-02_C 18

19 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěr PRG I159-02_C 19

20 Ofenzivní přístup a internacionalizace Rozdíly jsou ve strategiích zaměřených na výrobek/zákazníka Firemní strategie 1) Základní orientace Internacionalizace defenzivní omezení 2,4 2,1 2,0 2,8 2,1 2,2 ofenzivní rozšíření Základní strategie je orientovaná na expanzi a agresivní růst Produktové spektrum zúžení 0,1 1,3 1,7 rozšíření CEE: rozšíření Zákaznické segmenty zúžení 0,4 1,2 1,5 rozšíření Rakousko: zúžení Organizace řízení centralizovaná decentralizovaná 0,6 Čeští manažeři CEE manažeři -0,2 0,7 Rakouští manažeři ČR: více centralizovaná Ostatní: více decentralizovaná 1) B.7.b "Na pozadí strukturálních změn ve Vaší zemi bude strategie Vaší společnosti, co se týče a) základní orientace; b) internacionalizace; c) produktového spektra; d) zákaznických skupin; e) organizace řízení?" PRG I159-02_C 20

21 Zaměření na expanzi zemí CEE hrozba Ruska a Asie Zaměření na region při internacionalizaci 1) Střední Evropa Východní Evropa Západní Evropa Asie Méně , ,0 1,4 0,8 0,7 0,6 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,3 Více Ze kterého regionu pocházejí/budou pocházet Vaši tři nejvýznamnější konkurenti? 2) [%] Z vlastní země Ze střední a východní Evropy Ze západní Evropy Z Ruska/SNS Z Asie Z USA Výroba Infrastruktura Služby ) B.7 "Kam bude směřovat Vaše regionální zaměření, co se týče internacionalizace? 3) Upraveno o vícenásobné odpovědi 2) C.6 "Ze kterého regionu jsou/budou Vaši 3 hlavní konkurenti?" a) pře 10 lety, b) dnes, c) za 10 let PRG I159-02_C 21 0% % 90!!

22 V CEE: vyrovnané pohledy na efektivitu nákladů a inovace, Češi zanedbávají branding Základní strategie v odvětví 1) NÁKLADY INOVACE Zlepšení nákladové struktury Konsolidace dodavatelských struktur Přesun výroby Zvýšení podílu služeb Inovace v nabídce (výzkum a vývoj) Diferenciace značky Rozvoj nových zákaznických segmentů 2,7 2,8 3,3 2,3 2,3 3,1 1,2 1,4 2,0 2,6 2,5 2,7 2,1 2,4 2,7 1,1 2,1 2,0 2,5 2,1 2,0 Dostatek času na optimalizaci a konsolidaci, ale už ne na přesun výroby Česká republika: zacílení na nové segmenty Zanedbávání výzkumu a vývoje Diferenciace značky!! Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.4 "Kterými zásadními strategiemi bude utvářena Vaše branže v následujících 10 letech?" (irelevantní velmi relevantní) PRG I159-02_C 22

23 CEE manažeři spoléhají nejvíce na externí faktory růstu Češi dokonce méně zaměřeni na marketing Klíčové faktory 1) Růst HDP v domácí zemi Kreativita při tvorbě nabídky/produktů Marketingové inovace Technologické inovace Kapitálová síla Státní podpora Mzdové náklady ,1 0,0 0,9 1,0 0,7 0,2 1,1 1,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 2,2 2,2 1,9 1,8 2,0 1,8 2,9 3,2 Silná závislost na růstu HDP Kreativita a inovace jsou důležité faktory Marketing je vnímán v ČR jako méně důležitý Kapitálová síla je důležitá zejména z hlediska vlivu na konsolidaci odvětví a zemí Zvyšující se mzdové náklady budou mít na ekonomický růst spíše negativní vliv Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.3 "Jak budou následující faktory přímo, či nepřímo ovlivňovat aktivity Vaší branže v České republice v následujících 10 letech? (silně pozitivně/silně negativně) PRG I159-02_C 23

24 Shrnutí kapitoly Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Firemní strategie v CEE jsou (dosud) orientovány na expanzi, zaměření se na vlastní region Konkurenční tlak se bude nadále výrazně zvyšovat Návrat Ruska, příchod asijských zemí Češi potřebují silnější orientaci na marketing a branding PRG I159-02_C 24

25 Struktura prezentace Zhodnocení a Makroekonomické prognózy strukturálních podmínky změn Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěry PRG I159-02_C 25

26 Podnikatelských aktivit bude přibývat, ale bez tvorby pracovních míst Budoucí vývoj 1) Objem podnikání Celkově Výroba Infrastruktura Služby Počet pracovních míst Celkově Výroba Infrastruktura Služby -0,7-0,7-0,9-0,3-0,3 1,7 2,3 0,5 1,5 0,1 1,6 2,4 1,4 1,9 2,4 1,0 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 3,0 V ČR: Nejvíce je očekáván nárůst výroby, infrastruktura a služby kopírují pod průměrem CEE V CEE: Dobré vyhlídky na vývoj objemu podnikání Více podnikatelských aktivit s méně zaměstnanci Citelně se zvýší produktivita Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) D.4 "V jakém směru čekáte vývoj? a) objem podnikání? b) počet pracovních míst?" PRG I159-02_C 26

27 Další ekonomická integrace v rámci CEE bude mít pozitivní dopad na domácí ekonomiky Vliv v dalších deseti letech 1) Na počet pracovních míst Na ekonomickou jistotu a kvalitu pracovních míst Na investice do vlastní země Velmi pozitivní ,9 0,3 0,3 0,7 2,6 0,2 1,4 0,8 1,3 1,9 2,0 0,7 1,9 1,4 1,8 2,9 2,5 0,8 Velmi negativní -5 Polsko Česká republika Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Rakousko 1) D.7 "Jak ovlivní integrace se sousedními zeměmi ekonomickou pozici Vaší země ve vašem odvětví z hlediska: a) počtu pracovních míst; b) ekonomické jistoty a kvality pracovních míst; c) investic?" PRG I159-02_C 27

28 Změny ve struktuře hodnotového řetězce zasáhnou zejména výrobní podniky a podniky v infrastruktuře Změny ve struktuře hodnotového řetězce 1) Všechny firmy Lokální Regionální Globální Výroba Infrastruktura Služby 1,8 2,6 1,9 1,1 2,3 2,1 1,5 Strategické výzvy příštích deseti let s sebou přinesou citelné změny ve struktuře hodnotového řetězce Lokální firmy, výrobní společnosti a společnosti v infrastruktuře budou nejvíce zasaženy Globální firmy a poskytovatelé služeb se zdají být lépe připraveni 1) D.2 "Jak silně se změní struktura hodnotového řetězce ve vašem odvětví a zemi v příštích deseti letech?" (více/méně než v poslední dekádě) PRG I159-02_C 28

29 Úroveň vzdělání je na stejné úrovni jako v Evropě s velkým prostorem pro zlepšení Vzdělání v domácích ekonomikách 1) V porovnání k EU Potenciál ke zlepšení O mnoho lepší 5 Velký potenciál ,0 3,1 3,8 2,9 3,9 Vzdělání v CEE je vnímáno jako mírně kvalitnější než v EU O mnoho horší 0,6 CEE Žádný potenciál POL CZE HUN ROU HRV Vzdělání je příliš zaměřené na technické znalosti a méně už na řešení problémů, týmovou práci a další "soft skills" 1) E.5 (a) "Jak hodnotíte kvalitu vzdělání ve Vaší zemi ve srovnání s ostatními zeměmi EU?" (mnohem horší mnohem lepší) 2) E.5 (b) "Jak vysoko odhadujete potenciál pro zlepšení ve vzdělání ve Vaší zemi?" (žádný velmi vysoký) PRG I159-02_C 29

30 Ve většině zemí je podnikatelský duch nejvíce ceněným "soft skill" Soft skills 1) Polsko Otevřenost vůči tržní ekonomice 44% Podnikání 22% Integrace cizinců 22% Česká republika Podnikání 19% Sebe-odpovědnost 19% Dodržování kontraktů 13% Maďarsko Podnikání 25% Solidarita 25% Tolerance 19% Rumunsko Podnikání 50% Důvěryhodnost 18% Profesionalismus 18% Chorvatsko Podnikání 82% Solidarita 36% Změna mentality 27% Rakousko Podnikání 45% Otevřenost vůči novým věcem 35% Tolerance 25% 1) F.5 "Které společenské "soft-factors" musí být posíleny pro hospodářskou soutěž v České republice? (např. otevřenost vůči tržnímu hospodářství, podnikání, společenská solidarita, integrace cizinců)" PRG I159-02_C 30

31 V budoucnu bude třeba zaměřit se více na "soft skills" Změna v požadavcích na zaměstnance 1) Silný pokles -5 Silný nárůst Angličtina Osobní rozvoj Projektový management Prodejní dovednosti Schopnosti vést firmu Obchodní schopnost Zvládání komplexity Kreativita Technické dovednosti 3,8 3,8 3,4 2,7 3,0 2,6 2,8 3,0 2,5 3,0 2,9 2,5 2,8 3,0 2,3 2,8 2,8 1,8 2,4 2,8 2,8 2,4 2,4 2,7 2,7 2,3 2,1 "Angličtina je druhý jazyk, ne cizí jazyk" Management a ostatní "soft skills" hodnoceny jako technické znalosti Kreativita a zvládání komplexity se stanou výzvou Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) D.9 "V jakém směru se v budoucnosti změní požadavky v krocích hodnotového řetězce, čeho se budou týkat?" (silně vzrostou silně poklesnou) PRG I159-02_C 31

32 Lidský kapitál se může stát úzkým místem ekonomického rozvoje v zemích CEE Demografie Úbytek a stárnutí obyvatelstva Existuje "okno příležitosti" do roku 2030? Vzdělání Motivace "Odliv mozků" Management Změny ve vnímání hodnoty směrem od technologie Školy/akademická síť podceňovány Vyšší v nových členských státech EU než v původní EU-15 Ale nižší než v Asii nebo v Rusku Do budoucna možný negativní dopad na progresivní high-tech obory Stálý nedostatek talentovaných a špičkově vzdělaných lidí Zachování vysoké úrovně vzdělání z předchozí (komunistické) éry Existuje riziko nasycení a sebeuspokojení? Návrat "mozků"? Bude to platit i za let? PRG I159-02_C 32

33 Rozdílné postoje v každé zemi vůči státu Zaměření na politické aktivity 1) Infrastruktura Vzdělání ,5 2,4 1,7 4,9 Efektivita veřejného sektoru 3,7 0,9-1,1 4,7 1,6 3,9 2,5 3,5 3,3 1,6 Pobočky -0,9 0,6-1,0 0,1 4,1 3,1 3,8 2,5 3,1-0,1 Velká výzva pro Polsko Jasné požadavky v Chorvatsku a Rumunsku Maďaři velmi negativní postoj vůči státu Čeští manažeři spatřují politickou aktivitu méně důležitou nebo mají menší nároky Polsko Česká Republika Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Rakousko 1) F.4 Jaké kroky vlády jsou, podle Vašeho názoru, nezbytné v následujících segmentech? a) na co by se měla v budoucnu zaměřit; b) Jak by se měla vyvinout intenzita vládních opatření v porovnání s minulou dekádou ve směru " PRG I159-02_C 33

34 Společnosti ve střední a východní Evropě si přejí výrazné snížení politického vlivu na ekonomiku Politický vliv na ekonomiku 1) Přání společností Očekávání společností ,8-2,2-2, ,2 0,1-0,6 Hluboká propast vyžaduje intenzivní lobbying a aktivity společností Lobbying je však v tomto regionu často vnímán negativně Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) F.7 "Jak vidíte zásadní roli státu vůči hospodářství? Vliv státu na hospodářství (a) má být podle Vás... (výrazně vyšší výrazně nižší); (b) bude pravděpodobně (výrazně vyšší výrazně nižší)" PRG I159-02_C 35

35 Důvěra v ty, kdo rozhodují, se v rámci regionu výrazně liší Důvěra v ty, kdo rozhodují 1) ,5 1,8 0,7 0,2-0,7-0,9 POL CZE HUN ROU HRV AUT Politická krize a nestabilita zřejmě ovlivnily hodnocení v České republice a v Polsku Vnitropolitická krize v Maďarsku ("all-lies" aféra) se dostala na veřejnost až po provedení studie Vysoká důvěra ve vedoucí představitele v Chorvatsku Pro Rakousko je typický pragmatismus 1) F.3 "Jak hodnotíte vůli představitelů Vaší země k realizování dle Vašeho názoru nutných opatření? (velmi vyhraněná zcela nevyhraněná)" PRG I159-02_C 36

36 Obyvatelé ostatních zemí vnímají nastávající změny pozitivněji než Češi Odhad mínění obyvatel ohledně nastávajících reforem 1) ,2 1,4 0,6 1,9 1,0 0,3 České mínění ohledně reforem je tradičně spíše negativní Převládá zdánlivě pozitivní nálada vůči reformám, ale zůstává silná tendence k jistotám -5 POL CZE HUN ROU HRV AUT 1) F.2 "Jaká nálada zavládne mezi lidmi vůči předesílaným změnám?" (+5 velmi pozitivní, -5 velmi negativní) PRG I159-02_C 37

37 Shrnutí kapitoly Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Větší objem obchodu, vyšší produktivita, přesun hodnot do jiných sektorů Zásadní změny jsou očekávány v požadavcích na pracovníky jazyky, podnikavost a manažerské dovednosti jsou mezi nejžádanějšími Společnosti touží po efektivním státu, který by se soustředil na vzdělávání a infrastrukturu, ale nemají tato očekávání PRG I159-02_C 38

38 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěr PRG I159-02_C 39

39 Z hlediska investic lze ve střední a východní Evropě identifikovat pět typických strategií Investiční strategie Příklady A Aktivní konsolidace v regionu v rámci odvětví/skupiny Banky, pojišťovny, těžební společnosti, telekomunikace, utility, obchod, stavebnictví, ocel B A D E B C D Optimalizace globální konfigurace Optimalizace lokální konfigurace Asijští investoři připravující předmostí pro expanzi do EU Automobilový průmysl (OEMs, OESs), spotřební zboží, obaly, chemický průmysl, centra rozvoje Středně velké společnosti v zemích střední a východní Evropy Automobilový sektor, spotřební zboží dlouhodobé spotřeby C E Ruské a ukrajinské společnosti expandující na Západ Těžební společnosti, energie, telekomunikace Source: Roland Berger Studien/Projekte PRG I159-02_C 40

40 I zvyšující se konkurence bude motorem pro regionalizaci Lidský kapitál představuje slabé místo Vzájemná závislost v rámci střední a východní Evropy výrazně poroste Rusko bude zpět a přijde Asie a s nimi přijde kapitál a příležitosti Strukturální slabiny budou zmírňovány a překonávány pouze pomalu i přes vysokou konkurenceschopnost a nebo právě proto Konsolidace v rámci regionu bude téměř dokončena, což bude vyžadovat rozvoj nových růstových strategií Lidský kapitál se může stát "úzkým místem" rozvoje regionu PRG I159-02_C 41

41 Tři rizikové oblasti pro české manažery Je třeba více se zaměřit na následující 1 Možnosti a hrozby z důvodu globalizace za hranicemi EU-27 2 Segmentace zákazníků, služby a branding 3 Rozvoj talentů v podnikání: "Play favorites" PRG I159-02_C 42

42 We deliver results PRG I159-02_C 43

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory. Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012

ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory. Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012 ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012 Role ŠKODA AUTO ŠKODA AUTO a česká ekonomika: Největší soukromá firma Téměř 4 % HDP země Přibližně 7,5

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Daniel Všetečka, Královéhradecký kraj 20.11.2012, Hradec Králové Cíle technologického

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více