CEE 2016 Vize top manažerů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEE 2016 Vize top manažerů"

Transkript

1 CEE 2016 Vize top manažerů Výsledky studie Roland Berger Strategy Consultants Praha 5. března 2007 PRG I159-02_C 1

2 Cílem studie je identifikovat strategické výzvy pro země střední a východní Evropy v příštích 10 letech Přibližně 150 interview s top manažery největších společností v šesti evropských zemích 1) Zhruba 40% dotazovaných společností má lokální charakter, dalších 40% má charakter regionální a zbylých 20% tvoří společnosti globální Analýza hlavních makroekonomických trendů a 12 průmyslových odvětví Hlavní body studie Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy 1) Těchto šest zemí bude ve zbytku prezentace souhrnně označováno jako CEE (střední a východní Evropa) PRG I159-02_C 2

3 Následujících deset let bude pro české společnosti klíčových a extrémně náročných Centrálně řízená ekonomika Divoká transformace Období přípravy na vstup do EU První roky v Unii Evropa rozdělená na "Východ" a "Západ" Bez přístupu na západní trhy orientace na Východ Chráněný trh bez působení konkurenčních sil Pád "železné opony" a otevření CEE, Ruska, Číny, Indie atp. Rozdělení Československa Transformační krize Recese a vystřízlivění Počátky konsolidace Strukturální změny požadované EU Silný růstový impuls po vstupu do EU Příliv FDIs a inovací Česká republika EU15 Radikální reformy jsou nutné k zachování současného tempa daně, důchody, zdravotnictví PRG I159-02_C 3

4 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní Firemní strategie strategie do roku do roku Obecné a ekonomické výzvy Conclusion Závěr PRG I159-02_C 4

5 Konec éry rozdělení Evropy na Západ a Východ zlepšil, ale nikoli zaručil, její konkurenceschopnost Inovace + Rychlost Know-how Silné společnosti Kapitál Nižší náklady, srovnatelné vzdělání Vyšší motivace Výzkum Výroba Služby Nové trhy Příznivá situace z hlediska zdrojů Kapitál + Energie Náklady + Velikost Oživení tradičních odvětví Růst tažený zejména inovacemi a přílivem zahraničního kapitálu Odchod "tradičních hightech" odvětví Rychle se rozvíjející obory opouštějící Evropu PRG I159-02_C 5

6 Optimismus českých manažerů je spíše opatrný pesimističtější jsou pouze Rakušané a Maďaři Index optimismu 1) ,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,2 POL HRV ROU CZE HUN AUT CEE 1,82 České manažery lze označit za pragmatické optimisty Polští a chorvatští manažeři jsou většími optimisty Maďaři jsou velmi negativističtí a kritičtí to platilo dokonce i před nedávnou vnitropolitickou krizí ("all-lies crisis") 1) Výpočet je založen na odpovědích na otázky A.1 a A.5 A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) Poznámka: Následující označení zemí jsou používána v celé prezentaci: POL Polsko, HRV Chorvatsko, ROU Rumunsko, CZE Česká republika, HUN Maďarsko, AUT Rakousko PRG I159-02_C 6

7 Pohled na současnou situaci se v jednotlivých zemích značně liší výhled je ale pozitivní Ekonomická situace1) 2) Dnes 5 EU-15 EU-25 Česká republika Vaše země Společnosti ve Vaší zemi Vaše společnost 0 1,4 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,1 0,7 0,2 0,3 1,8 2,5 2,3 2,6 Odhad pro ,4 +1,4 +1,0 +2,8 +2,4 +2,7 +2,5 +2,2 +2,5 +1,3 +1,4 +1,6 +2,4 Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) 2) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) PRG I159-02_C 7

8 České společnosti velmi optimistické, co se týče České republiky, ale velmi pesimistické vůči EU-15 Hodnocení současné ekonomické situace 1) Lokální společnosti Regionální společnosti Globální společnosti -1,0-0,7 0,9 1,3 1,6 1,3 1,2 2,0 0,8 1,0 2,0 1,7 Regionální a globální společnosti: situace v České republice vnímána pozitivněji než situace v zemích EU-15 lokální společnosti a společnosti z ostatních zemí nepovažují tento rozdíl za tak významný EU-15 (z české perspektivy) Česká republika EU-15 (z perspektivy států CEE) Vlastní země 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) PRG I159-02_C 8

9 Ekonomické propojení s vlastní zemí je nadále silnější než s Evropskou unií Současné propojení s vlastní zemí/eu-25 1) a jeho budoucí vývoj 2) Velmi slabé propojení -5-1 Velmi silné propojení Budoucí vývoj slábnutí zesilování Polsko Česká republika Maďarsko 1,8 1,7 2,4 3,2 3,5 3,6-0,6 1,1 1,2 1,1 2,0 0,8 Důležitost ekonomické situace ve vlastní zemi klesá s postupující integrací do EU Rumunsko Chorvatsko 1,6 3,1 4,1 4,2 0,4 0,4 2,1 2,6 Češi očekávají silný nárůst vazeb na situaci v EU Rakousko 2,4 3,0-0,3 1,0 s vlastní zemí s EU-25 1) A.3 "Jak silnou provázanost vidíte v současnosti mezi ekonomikou Vaší společnosti a mezi ekonomikou a Vaší zemí; EU 25" (velmi slabou/velmi silnou) 2) A.4 "Jak se podle Vás bude vyvíjet provázanost Vaší společnosti s ekonomikou Vaší země; EU 25" (bude zeslabovat/bude zesilovat) PRG I159-02_C 9

10 Češi jsou skeptičtí ohledně politické integrace Manažeři ze CEE jsou obecně "optimističtí" Scénář pro EU do roku 2016 Česká republika a Rakousko: pochybnosti o pokračujícím procesu politické integrace Politická integrace 0 Pokračující ekonomická integrace, především ve východní Evropě Integrace Desintegrace Velikost kruhu znázorňuje pravděpodobnost 0 Ekonomická integrace ČR CEE ČR: 3-4 noví členové CEE: 4-6 nových členů 1) B.2 (b) "Jak pravděpodobné jsou, podle Vašeho názoru, následující možnosti vývoje EU v příštích deseti letech?" PRG I159-02_C 10

11 Významný růst do roku 2010 Poté pomalý pokles Reálný růst HDP ,3 5,2 Ø4,2 Ø3,4 3,8-4,0 RB 3,3 4,3 Ø 3,8 3,2 EIU 3,7 3,0 2,8 3,9 3,7 3,2 3,1 4,2 3,3 7,2 6,3 3,3 5,0 4,2 3,1 5,2 4,4 3,4 6,7 4,7 4,5Ø3,8 2) V dnešní době vrchol růstu Od roku % body nad západní Evropou SVN CZR SVK HRO POL BS 1) BGR ROU RUS Roland Berger pozitivnější než "oficiální" prognózy 1) Baltské země 2) Odhad Roland Berger, závisí na ceně ropy Zdroj: EIU, Roland Berger PRG I159-02_C 11

12 Konkurence je nadále silná, předpokládaný vrchol v období Konkurenční výhoda 1) Lokálně působící firmy Regionálně působící firmy Globálně působící firmy 5 Je velkou výhodou ,7 2,9 2,7 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 1,61,7 1,0 1,9 2,6 2,0 1,9 1,6 1,1 0,4 0,6 2,5 2,4 2,5 0,3 1,4 1, ,4-5 Je velkou nevýhodou Čeští manažeří CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.7. (c) "Jak důležitá je země, ve které podnikáte, pro Vaši firmu ve srovnání s mezinárodní konkurencí? Je podnikání ve Vaší zemi výhodou, nebo nevýhodou? (+5 velkou výhodou -5 velkou nevýhodou) PRG I159-02_C 12

13 Střední a východní Evropa bude hrát významnější roli, zatímco význam domácích trhů by měl klesat Důležitost domácího trhu 1)... Role střední a východní Evropy 2) ,2 3,9 4, ,2 1,3 jako odbytového trhu ,2 2,9 4,3 4,3 3,8 3,9 jako odbytového trhu ,8 2,2 2,5 3,0... pro "zakotvení" ,4 3,4 4,2 4,4 3,5 3,6 3,7 3,0 3,0 jako výrobněservisního místa ,1 1,3 1,9 1,9 2,4 2,6 Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.7 "Jaký význam má Vaše země pro Vaši společnost? a) jako odbytový trh? b) pro "zakotvení" (jako např. sídlo společnosti, know-how, zaměstnanci)? 2) C.8 "Jaký význam pro Vás má středoevropský region (mimo Českou republiku)? a) jako odbytový trh? b) jako výrobně-servisní místo?" PRG I159-02_C 13

14 Region CEE zůstává atraktivní pro pracovně náročná odvětví rozdíly v příjmech v ČR relativně nízké Hodinová mzda dělníků ve výrobě (Index Německo = 100) Roční hrubá mzda inženýrů (Index Německo = 100) DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China Zdroj: UBS, BCG The Central and Eastern European Opportunities; Roland Berger analýza PRG I159-02_C 14

15 Úroveň produktivity zůstane značně pod úrovní západní Evropy Produktivita hodinové práce [HDP v PKS 1) za hodinu vůči Německu = 100] Faktory růstu produktivity 100,0 63,0 55,0 50,2 47, Vzrůst úrovně technologie 45,3 39,5 38,2 32,6 17,0 18,0 DEU SVN HUN SVK CZE POL LTU EST LVA ROU BGR 71,0 62,0 53,0 63,0 52,0 44,0 45,0 37,0 21,0 21,0 100,0 Motivace plynoucí z vyšší kompenzace Zvyšování dovedností díky očekávaným vyšším nákladům na školení Obavy z nezaměstnanosti Změna mentality (pomalá) atd. 1) PKS = standard parity kupní síly Zdroj: Eurostat, Roland Berger analýza a předpoklady PRG I159-02_C 15

16 Věková pyramida má vliv i na CEE Ale s desetiletým zpožděním oproti západní Evropě 372,2 384,9 391,6 16% 17% 20% Věkové skupiny 65+ Populace v CEE pomalu ubývá % 67% 65% V CEE jsou silnější "mladší ročníky" EU % 110,0 107,0 16% 15% 104, Očekávaný věk dožití v CEE je nadále o 10 let nižší CEE 10 1) Rusko % 14% 67% 70% 21% 16% 148,2 143,2 12% 14% 67% 71% 21% 15% 16% 70% 14% 136,7 13% 70% 17% ALE platí: Narůstající urbanizace Zpomalování "odlivu mozků" 1) CEE 10: SVN, HUN, CZR, SVK, POL, LTU, LVA, EST, ROU, BGR Zdroj: UN World Population Prospects 2016 PRG I159-02_C 16

17 Surovinové zdroje/energie a globalizace budou nejdiskutovanějšími tématy příštích deseti let Převažující tendence v globální ekonomice Perspektiva 1) České republiky [%] Suroviny/energie Globalizace Čína a Indie Konflikty, terorismus Technologie Sociální politika Suroviny/energie: Nejdůležitější téma v ČR, Rakousku a Chorvatsku, druhé nejdůležitější v Polsku Globalizace a Asie: Související otázky patří mezi tři nejdůležitější témata ve všech zemích CEE Kapitálové trhy 0 17 Česká republika Rakousko 1) B.1 "Jaké převažující tendence ovlivní globální ekonomiku v příštích deseti letech? PRG I159-02_C 17

18 Vývoj obchodu by měl zůstat příznivý Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Země střední a východní Evropy se v současnosti nacházejí v období silného růstu, který je doprovázen zvyšující se konkurenceschopností Země střední a východní Evropy zůstávají při zohlednění současných zrychlujících se strukturálních změn v Evropě i nadále atraktivní Neočekává se, že by do roku 2016 plně vymizely v současnosti existující strukturální slabiny PRG I159-02_C 18

19 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěr PRG I159-02_C 19

20 Ofenzivní přístup a internacionalizace Rozdíly jsou ve strategiích zaměřených na výrobek/zákazníka Firemní strategie 1) Základní orientace Internacionalizace defenzivní omezení 2,4 2,1 2,0 2,8 2,1 2,2 ofenzivní rozšíření Základní strategie je orientovaná na expanzi a agresivní růst Produktové spektrum zúžení 0,1 1,3 1,7 rozšíření CEE: rozšíření Zákaznické segmenty zúžení 0,4 1,2 1,5 rozšíření Rakousko: zúžení Organizace řízení centralizovaná decentralizovaná 0,6 Čeští manažeři CEE manažeři -0,2 0,7 Rakouští manažeři ČR: více centralizovaná Ostatní: více decentralizovaná 1) B.7.b "Na pozadí strukturálních změn ve Vaší zemi bude strategie Vaší společnosti, co se týče a) základní orientace; b) internacionalizace; c) produktového spektra; d) zákaznických skupin; e) organizace řízení?" PRG I159-02_C 20

21 Zaměření na expanzi zemí CEE hrozba Ruska a Asie Zaměření na region při internacionalizaci 1) Střední Evropa Východní Evropa Západní Evropa Asie Méně , ,0 1,4 0,8 0,7 0,6 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,3 Více Ze kterého regionu pocházejí/budou pocházet Vaši tři nejvýznamnější konkurenti? 2) [%] Z vlastní země Ze střední a východní Evropy Ze západní Evropy Z Ruska/SNS Z Asie Z USA Výroba Infrastruktura Služby ) B.7 "Kam bude směřovat Vaše regionální zaměření, co se týče internacionalizace? 3) Upraveno o vícenásobné odpovědi 2) C.6 "Ze kterého regionu jsou/budou Vaši 3 hlavní konkurenti?" a) pře 10 lety, b) dnes, c) za 10 let PRG I159-02_C 21 0% % 90!!

22 V CEE: vyrovnané pohledy na efektivitu nákladů a inovace, Češi zanedbávají branding Základní strategie v odvětví 1) NÁKLADY INOVACE Zlepšení nákladové struktury Konsolidace dodavatelských struktur Přesun výroby Zvýšení podílu služeb Inovace v nabídce (výzkum a vývoj) Diferenciace značky Rozvoj nových zákaznických segmentů 2,7 2,8 3,3 2,3 2,3 3,1 1,2 1,4 2,0 2,6 2,5 2,7 2,1 2,4 2,7 1,1 2,1 2,0 2,5 2,1 2,0 Dostatek času na optimalizaci a konsolidaci, ale už ne na přesun výroby Česká republika: zacílení na nové segmenty Zanedbávání výzkumu a vývoje Diferenciace značky!! Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.4 "Kterými zásadními strategiemi bude utvářena Vaše branže v následujících 10 letech?" (irelevantní velmi relevantní) PRG I159-02_C 22

23 CEE manažeři spoléhají nejvíce na externí faktory růstu Češi dokonce méně zaměřeni na marketing Klíčové faktory 1) Růst HDP v domácí zemi Kreativita při tvorbě nabídky/produktů Marketingové inovace Technologické inovace Kapitálová síla Státní podpora Mzdové náklady ,1 0,0 0,9 1,0 0,7 0,2 1,1 1,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 2,2 2,2 1,9 1,8 2,0 1,8 2,9 3,2 Silná závislost na růstu HDP Kreativita a inovace jsou důležité faktory Marketing je vnímán v ČR jako méně důležitý Kapitálová síla je důležitá zejména z hlediska vlivu na konsolidaci odvětví a zemí Zvyšující se mzdové náklady budou mít na ekonomický růst spíše negativní vliv Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.3 "Jak budou následující faktory přímo, či nepřímo ovlivňovat aktivity Vaší branže v České republice v následujících 10 letech? (silně pozitivně/silně negativně) PRG I159-02_C 23

24 Shrnutí kapitoly Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Firemní strategie v CEE jsou (dosud) orientovány na expanzi, zaměření se na vlastní region Konkurenční tlak se bude nadále výrazně zvyšovat Návrat Ruska, příchod asijských zemí Češi potřebují silnější orientaci na marketing a branding PRG I159-02_C 24

25 Struktura prezentace Zhodnocení a Makroekonomické prognózy strukturálních podmínky změn Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěry PRG I159-02_C 25

26 Podnikatelských aktivit bude přibývat, ale bez tvorby pracovních míst Budoucí vývoj 1) Objem podnikání Celkově Výroba Infrastruktura Služby Počet pracovních míst Celkově Výroba Infrastruktura Služby -0,7-0,7-0,9-0,3-0,3 1,7 2,3 0,5 1,5 0,1 1,6 2,4 1,4 1,9 2,4 1,0 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 3,0 V ČR: Nejvíce je očekáván nárůst výroby, infrastruktura a služby kopírují pod průměrem CEE V CEE: Dobré vyhlídky na vývoj objemu podnikání Více podnikatelských aktivit s méně zaměstnanci Citelně se zvýší produktivita Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) D.4 "V jakém směru čekáte vývoj? a) objem podnikání? b) počet pracovních míst?" PRG I159-02_C 26

27 Další ekonomická integrace v rámci CEE bude mít pozitivní dopad na domácí ekonomiky Vliv v dalších deseti letech 1) Na počet pracovních míst Na ekonomickou jistotu a kvalitu pracovních míst Na investice do vlastní země Velmi pozitivní ,9 0,3 0,3 0,7 2,6 0,2 1,4 0,8 1,3 1,9 2,0 0,7 1,9 1,4 1,8 2,9 2,5 0,8 Velmi negativní -5 Polsko Česká republika Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Rakousko 1) D.7 "Jak ovlivní integrace se sousedními zeměmi ekonomickou pozici Vaší země ve vašem odvětví z hlediska: a) počtu pracovních míst; b) ekonomické jistoty a kvality pracovních míst; c) investic?" PRG I159-02_C 27

28 Změny ve struktuře hodnotového řetězce zasáhnou zejména výrobní podniky a podniky v infrastruktuře Změny ve struktuře hodnotového řetězce 1) Všechny firmy Lokální Regionální Globální Výroba Infrastruktura Služby 1,8 2,6 1,9 1,1 2,3 2,1 1,5 Strategické výzvy příštích deseti let s sebou přinesou citelné změny ve struktuře hodnotového řetězce Lokální firmy, výrobní společnosti a společnosti v infrastruktuře budou nejvíce zasaženy Globální firmy a poskytovatelé služeb se zdají být lépe připraveni 1) D.2 "Jak silně se změní struktura hodnotového řetězce ve vašem odvětví a zemi v příštích deseti letech?" (více/méně než v poslední dekádě) PRG I159-02_C 28

29 Úroveň vzdělání je na stejné úrovni jako v Evropě s velkým prostorem pro zlepšení Vzdělání v domácích ekonomikách 1) V porovnání k EU Potenciál ke zlepšení O mnoho lepší 5 Velký potenciál ,0 3,1 3,8 2,9 3,9 Vzdělání v CEE je vnímáno jako mírně kvalitnější než v EU O mnoho horší 0,6 CEE Žádný potenciál POL CZE HUN ROU HRV Vzdělání je příliš zaměřené na technické znalosti a méně už na řešení problémů, týmovou práci a další "soft skills" 1) E.5 (a) "Jak hodnotíte kvalitu vzdělání ve Vaší zemi ve srovnání s ostatními zeměmi EU?" (mnohem horší mnohem lepší) 2) E.5 (b) "Jak vysoko odhadujete potenciál pro zlepšení ve vzdělání ve Vaší zemi?" (žádný velmi vysoký) PRG I159-02_C 29

30 Ve většině zemí je podnikatelský duch nejvíce ceněným "soft skill" Soft skills 1) Polsko Otevřenost vůči tržní ekonomice 44% Podnikání 22% Integrace cizinců 22% Česká republika Podnikání 19% Sebe-odpovědnost 19% Dodržování kontraktů 13% Maďarsko Podnikání 25% Solidarita 25% Tolerance 19% Rumunsko Podnikání 50% Důvěryhodnost 18% Profesionalismus 18% Chorvatsko Podnikání 82% Solidarita 36% Změna mentality 27% Rakousko Podnikání 45% Otevřenost vůči novým věcem 35% Tolerance 25% 1) F.5 "Které společenské "soft-factors" musí být posíleny pro hospodářskou soutěž v České republice? (např. otevřenost vůči tržnímu hospodářství, podnikání, společenská solidarita, integrace cizinců)" PRG I159-02_C 30

31 V budoucnu bude třeba zaměřit se více na "soft skills" Změna v požadavcích na zaměstnance 1) Silný pokles -5 Silný nárůst Angličtina Osobní rozvoj Projektový management Prodejní dovednosti Schopnosti vést firmu Obchodní schopnost Zvládání komplexity Kreativita Technické dovednosti 3,8 3,8 3,4 2,7 3,0 2,6 2,8 3,0 2,5 3,0 2,9 2,5 2,8 3,0 2,3 2,8 2,8 1,8 2,4 2,8 2,8 2,4 2,4 2,7 2,7 2,3 2,1 "Angličtina je druhý jazyk, ne cizí jazyk" Management a ostatní "soft skills" hodnoceny jako technické znalosti Kreativita a zvládání komplexity se stanou výzvou Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) D.9 "V jakém směru se v budoucnosti změní požadavky v krocích hodnotového řetězce, čeho se budou týkat?" (silně vzrostou silně poklesnou) PRG I159-02_C 31

32 Lidský kapitál se může stát úzkým místem ekonomického rozvoje v zemích CEE Demografie Úbytek a stárnutí obyvatelstva Existuje "okno příležitosti" do roku 2030? Vzdělání Motivace "Odliv mozků" Management Změny ve vnímání hodnoty směrem od technologie Školy/akademická síť podceňovány Vyšší v nových členských státech EU než v původní EU-15 Ale nižší než v Asii nebo v Rusku Do budoucna možný negativní dopad na progresivní high-tech obory Stálý nedostatek talentovaných a špičkově vzdělaných lidí Zachování vysoké úrovně vzdělání z předchozí (komunistické) éry Existuje riziko nasycení a sebeuspokojení? Návrat "mozků"? Bude to platit i za let? PRG I159-02_C 32

33 Rozdílné postoje v každé zemi vůči státu Zaměření na politické aktivity 1) Infrastruktura Vzdělání ,5 2,4 1,7 4,9 Efektivita veřejného sektoru 3,7 0,9-1,1 4,7 1,6 3,9 2,5 3,5 3,3 1,6 Pobočky -0,9 0,6-1,0 0,1 4,1 3,1 3,8 2,5 3,1-0,1 Velká výzva pro Polsko Jasné požadavky v Chorvatsku a Rumunsku Maďaři velmi negativní postoj vůči státu Čeští manažeři spatřují politickou aktivitu méně důležitou nebo mají menší nároky Polsko Česká Republika Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Rakousko 1) F.4 Jaké kroky vlády jsou, podle Vašeho názoru, nezbytné v následujících segmentech? a) na co by se měla v budoucnu zaměřit; b) Jak by se měla vyvinout intenzita vládních opatření v porovnání s minulou dekádou ve směru " PRG I159-02_C 33

34 Společnosti ve střední a východní Evropě si přejí výrazné snížení politického vlivu na ekonomiku Politický vliv na ekonomiku 1) Přání společností Očekávání společností ,8-2,2-2, ,2 0,1-0,6 Hluboká propast vyžaduje intenzivní lobbying a aktivity společností Lobbying je však v tomto regionu často vnímán negativně Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) F.7 "Jak vidíte zásadní roli státu vůči hospodářství? Vliv státu na hospodářství (a) má být podle Vás... (výrazně vyšší výrazně nižší); (b) bude pravděpodobně (výrazně vyšší výrazně nižší)" PRG I159-02_C 35

35 Důvěra v ty, kdo rozhodují, se v rámci regionu výrazně liší Důvěra v ty, kdo rozhodují 1) ,5 1,8 0,7 0,2-0,7-0,9 POL CZE HUN ROU HRV AUT Politická krize a nestabilita zřejmě ovlivnily hodnocení v České republice a v Polsku Vnitropolitická krize v Maďarsku ("all-lies" aféra) se dostala na veřejnost až po provedení studie Vysoká důvěra ve vedoucí představitele v Chorvatsku Pro Rakousko je typický pragmatismus 1) F.3 "Jak hodnotíte vůli představitelů Vaší země k realizování dle Vašeho názoru nutných opatření? (velmi vyhraněná zcela nevyhraněná)" PRG I159-02_C 36

36 Obyvatelé ostatních zemí vnímají nastávající změny pozitivněji než Češi Odhad mínění obyvatel ohledně nastávajících reforem 1) ,2 1,4 0,6 1,9 1,0 0,3 České mínění ohledně reforem je tradičně spíše negativní Převládá zdánlivě pozitivní nálada vůči reformám, ale zůstává silná tendence k jistotám -5 POL CZE HUN ROU HRV AUT 1) F.2 "Jaká nálada zavládne mezi lidmi vůči předesílaným změnám?" (+5 velmi pozitivní, -5 velmi negativní) PRG I159-02_C 37

37 Shrnutí kapitoly Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Větší objem obchodu, vyšší produktivita, přesun hodnot do jiných sektorů Zásadní změny jsou očekávány v požadavcích na pracovníky jazyky, podnikavost a manažerské dovednosti jsou mezi nejžádanějšími Společnosti touží po efektivním státu, který by se soustředil na vzdělávání a infrastrukturu, ale nemají tato očekávání PRG I159-02_C 38

38 Struktura prezentace Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy Závěr PRG I159-02_C 39

39 Z hlediska investic lze ve střední a východní Evropě identifikovat pět typických strategií Investiční strategie Příklady A Aktivní konsolidace v regionu v rámci odvětví/skupiny Banky, pojišťovny, těžební společnosti, telekomunikace, utility, obchod, stavebnictví, ocel B A D E B C D Optimalizace globální konfigurace Optimalizace lokální konfigurace Asijští investoři připravující předmostí pro expanzi do EU Automobilový průmysl (OEMs, OESs), spotřební zboží, obaly, chemický průmysl, centra rozvoje Středně velké společnosti v zemích střední a východní Evropy Automobilový sektor, spotřební zboží dlouhodobé spotřeby C E Ruské a ukrajinské společnosti expandující na Západ Těžební společnosti, energie, telekomunikace Source: Roland Berger Studien/Projekte PRG I159-02_C 40

40 I zvyšující se konkurence bude motorem pro regionalizaci Lidský kapitál představuje slabé místo Vzájemná závislost v rámci střední a východní Evropy výrazně poroste Rusko bude zpět a přijde Asie a s nimi přijde kapitál a příležitosti Strukturální slabiny budou zmírňovány a překonávány pouze pomalu i přes vysokou konkurenceschopnost a nebo právě proto Konsolidace v rámci regionu bude téměř dokončena, což bude vyžadovat rozvoj nových růstových strategií Lidský kapitál se může stát "úzkým místem" rozvoje regionu PRG I159-02_C 41

41 Tři rizikové oblasti pro české manažery Je třeba více se zaměřit na následující 1 Možnosti a hrozby z důvodu globalizace za hranicemi EU-27 2 Segmentace zákazníků, služby a branding 3 Rozvoj talentů v podnikání: "Play favorites" PRG I159-02_C 42

42 We deliver results PRG I159-02_C 43

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy

Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy Dnešním setkáním Vás provedou 2 Roland Zsilinszky Rupert Petry Principál Česká republika Managing partner pro region střední

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

partner dále nabízí potenciál a příležitosti

partner dále nabízí potenciál a příležitosti Rozhovor Do světa za obchodem Německá ekonomika je V DOBRÉ KONDICI Náš největší obchodní a strategický partner dále nabízí potenciál a příležitosti Na vývoj německé ekonomiky v roce 2016 hledí ekonomové

Více

1 Příležitosti a hrozby stavebnictví v dalších letech Ing. Miloslav Mašek, CSc. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ÚVOD 2 Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiné závislé na stavu ekonomiky

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory. Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012

ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory. Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012 ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012 Role ŠKODA AUTO ŠKODA AUTO a česká ekonomika: Největší soukromá firma Téměř 4 % HDP země Přibližně 7,5

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více