VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kateřina Hejtmánková Hodnocení webových stránek hotelů z hlediska obsahové strategie, interakčního designu a vizuální komunikace Bakalářská práce 2014

2 Hodnocení webových stránek hotelů z hlediska obsahové strategie, interakčního designu a vizuální komunikace Bakalářská práce Kateřina Hejtmánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor's Dissertation Hotel Websites Evaluation: Content Strategy, Interaction Design and Visual Communication Point of View Kateřina Hejtmánková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Hodnocení webových stránek hotelů z hlediska obsahové strategie, interakčního designu a vizuální komunikace zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne jméno a příjmení autora

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Martině Sochůrkové za konzultace, připomínky a podnětné návrhy na úpravu práce. Dále také děkuji za ochotu a čas provoznímu manažerovi firmy Bookassist panu Ing. Jaromíru Pažoutovi, který mi poskytl rozhovor, rozeslal hotelům dotazníky a také mi poskytl určité informace z Google Analytics a informace o firmě Bookassist. Samozřejmě bych chtěla poděkovat i hotelu Hotel Suite Home Prague, který souhlasil se zveřejněním některých dat z Google Analytics. V neposlední řadě bych chtěla ještě poděkovat pracovníkům hotelů, kteří si našli čas a vyplnili mi můj dotazník a samozřejmě i účastníkům testování použitelnosti webových stránek, kteří mi velmi pomohli odhalit problémy, které mohou mít klienti hotelu na webových stránkách a dodali mi tak hlavní návrhy na doporučení v závěrečné návrhové části mé práce. Nakonec bych chtěla poděkovat všem svým blízkým, kteří mě podporovali během celého studia a také těm, kteří mi pomohli se závěrečnou korekturou práce.

6 Abstrakt HEJTMÁNKOVÁ, Kateřina. Hodnocení webových stránek hotelů z hlediska obsahové strategie, interakčního designu a vizuální komunikace. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: str. Cílem této práce je shrnout to, čím by se měly firmy či hotely při provozování svých webových stránek zabývat. Práce pojednává o obsahové strategii, interakčním designu a vizuální komunikaci, ale i o internetovém marketingu a dalších aspektech, které s provozováním webových stránek souvisí. Kromě poskytnutí tohoto uceleného pohledu na problematiku webových stránek je cílem i poukázat na vhodně řešené weby a doporučit různé možné úpravy pro tyto stránky. Součástí analytické části práce je rozhovor s odborníkem, vyhodnocení kvalitativního dotazníku pro dané hotely, samotné hodnocení webových stránek podle předem daných kritérií, testování použitelnosti a SWOT analýza hodnocených webů. Návrhová část se zaobírá možnými doporučeními pro opravu či úpravu hodnocených stránek. Pro tuto část bylo nejpřínosnější především testování použitelnosti webových stránek, které poukazuje na některé problémy, se kterými se klienti hotelů na jejich webových stránkách mohou potýkat. Klíčová slova: interakční design, obsahová strategie, vizuální komunikace, webdesign, webové stránky

7 Abstract HEJTMÁNKOVÁ, Kateřina. Hotel Websites Evaluation: Content Strategy, Interaction Design and Visual Communication Point of View. [Bachelor's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pg. The aim of this thesis is to summarize what should companies or hotels concern on in conducting its website. This thesis is concerned with content strategy, interaction design and visual communication, but also with Internet marketing and other aspects that are with the conduct of websites related. Except for providing this comprehensive view of the issues of websites, the aim is also to point out the appropriate solutions of websites and recommend some possible modifications to these websites. In the part of the analytical section of thesis are an interview with a specialist, appraisal of qualitative questionnaire for the hotels, evaluation of websites according to predetermined criteria, usability testing and SWOT analysis of evaluated websites. Proposal part concerns with possible recommendations for correction or modification of evaluated websites. For this part was the most helpful especially usability testing of websites, which points out some of the problems that the clients of the hotel could contend with. Key words: content strategy, interaction design, visual communication, webdesign, websites

8 Úvod Teoreticko-metodologická část Webové stránky a webdesign Současný stav webových stránek a webdesignu Definice webdesignu Význam webdesignu Zákony a vyhlášky Obsahová strategie Definice obsahové strategie Co je práce obsahového stratéga? Jádro obsahové strategie, obsahová a lidská složka Interakční design Definice interakčního designu Čtyři přístupy k interakčnímu designu Proces interakčního designu Vizuální komunikace Definice vizuální komunikace Analýza vizuální komunikace Layout Barvy Typografie Grafika Fotografie Analytická část Firma Bookassist Zaměření a cíle firmy Produkty Firmy Bookassist Booking Engine Traffic Builder Site Builder Distribution Manager CMS (Content Management System)... 30

9 2.3 Internetový marketing Vyhledávání na internetu SEO On-site optimalizace Off-site optimalizace PageRank Linkbuilding SEM PPC Sociální média Internetové rezervační systémy Google Analytics Data z Google Analytics Rozhovor s odborníkem Dotazník Internetové prohlížeče Hodnocení webových stránek hotelů Obsah Interakční design Vizuální komunikace SWOT analýza hodnocených stránek Návrhová část Savoy Westend Hotel Hotel Paříž Praha Buddha-Bar Hotel Prague Spa & Kur Hotel Harvey Clarion Congress Hotel Prague Závěr Literatura Přílohy... 73

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek 1 Webdesign Obrázek 2 Content Strategy Obrázek 3 Design Strategy Obrázek 4 Perzistentní navigace na stránkách hotelu Savoy Westend Obrázek 5 Transfer na webových stránkách hotelu Savoy Westend Obrázek 6 Transfer na webových stránkách hotelu Paříž Obrázek 7 Transfer na webových stránkách hotelu Buddha-Bar Obrázek 8 Transfer na webových stránkách hotelu Clarion Obrázek 9 Rezervace on-line na webových stránkách hotelu Buddha-Bar Obrázek 10 Adresa na mapě na webových stránkách hotelu Paříž Obrázek 11 Barevné schéma hotelu Paříž Obrázek 12 Řádkování a písmo na webových stránkách hotelu Savoy Westend Obrázek 13 Speciální nabídka na webových stránkách hotelu Buddha-Bar Obrázek 14 Navigační nabídka na webových stránkách hotelu Savoy Westend Obrázek 15 Staré datum na webových stránkách hotelu Savoy Westend Obrázek 16 Nevhodně podtržený nadpis na webových stránkách hotelu Paříž Obrázek 17 Odkazy na sociální sítě a blog na webových stránkách hotelu Paříž Obrázek 18 Nabídka navigačního tlačítka Úvod na webových stránkách hotelu Paříž 62 Obrázek 19 Odkaz na kontakty na webové stránce Vítejte hotelu Paříž Obrázek 20 Rezervace na webových stránkách Spa & Kur Hotel Harvey Obrázek 21 Text na webových stránkách Spa & Kur Hotel Harvey Obrázek 22 Navigační nabídka na webových stránkách Spa & Kur Hotel Harvey Obrázek 23 Patkové písmo v navigaci na webových stránkách hotelu Clarion Obrázek 24 Body zájmu na webových stránkách hotelu Clarion Obrázek 25 Úvodní stránka hotelu Savoy Westend Obrázek 26 Úvodní stránka hotelu Paříž Obrázek 27 Úvodní stránka hotelu Buddha-Bar Obrázek 28 Úvodní stránka Spa & Kur Hotel Harvey Obrázek 29 Úvodní stránka Clarion Congress Hotel Prague Obrázek 30 Schéma prohlížení internetových stránek... 80

11 Tabulka 1 Hodnocení webových stránek hotelů: úvod Tabulka 2 Hodnocení webových stránek hotelů: obsah Tabulka 3 Hodnocení webových stránek hotelů: interakční design Tabulka 4 Hodnocení webových stránek hotelů: vizuální komunikace Tabulka 5 SWOT analýza hodnocených webových stránek Graf 1 Long tail Graf 2 Long tail Graf 3 Oblíbenost prohlížečů ve světě a v České republice Graf 4 Wizard Score hlavních klíčových slov hotelů Savoy Westend, Paříž, Buddha- Bar, Spa & Kur Hotel Harvey a Clarion Congress Hotel... 46

12 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek ACD CMS CMYK ČR GD GIF GTPR HTML IRS JPEG OTA PDF PHP PMS PNG PPC Q&A RGB RSS SD SEM SEO SERP SMS SWOT TCP UCD URL W3C WWW Activity-Centered Design Content Management System Cyan Magenta Yellow black Česká republika Genius Design Graphics Interchange Format Google Toolbar PageRank HyperText Markup Language Internet Reservation System formát pro kompresi obrázků (konsorcia Joint Photographic Experts Group) Online Travel Agency Portable Document Format PHP: Hypertext Preprocessor Property Management Systems Portable Network Graphics Pay-Per-Click Questions and Answers Red Green Blue Really Simple Syndication Systems Design Search Engine Marketing Search Engine Optimization Search Engine Results Page Short Message Service Strengths Weaknesses Opportunities Threats Transmission Control Protocol User-Centered Design Uniform Resource Locator World Wide Web Consortium World Wide Web

13 Úvod Webové stránky jsou často první zkušeností zákazníků [38] V 70. letech 20. století, v době, kdy Vint Cerf a Robert Kahn pracovali na síťovém protokolu TCP nepředpokládali 1, že se Internet takto rozroste a stane se běžnou součástí životů obyčejných lidí, tak jak je tomu dnes [36]. Až právě díky globálnímu hypertextovému systému nazvanému WWW (World Wide Web) a vzniku prvních prohlížečů bylo na místě rozšíření internetu i do běžných domácností. Dnes se ve vyspělých společnostech stal web nepostradatelnou součástí života většiny lidí. Každý kdo má přístup k síti, tedy internetu, dnes může na webu hledat a stahovat informace, komunikovat s lidmi či dokonce i nakupovat. Během jedné minuty je vytvořeno 571 nových webových stránek [12]. Dnes je tolik možností, že za celý svůj život nejsme schopni všechny informace shlédnout, takže si samozřejmě vybíráme. Když webové stránce nerozumíme a valí se na nás mnoho informací, neztrácíme s ní čas a raději se kliknutím na tlačítko zpět vrátíme a hledáme něco vhodnějšího. Podívejme se na problém z druhé strany, pokud my jsme zadavatelé či tvůrci webových stránek naší firmy, jak zjistíme, jestli jsou naše stránky uživatelsky přívětivé? Jsme vtaženi do celého projektu, že nám kolikrát ani nedochází, že lidé si nebudou číst naší domovskou stránku od začátku do konce. Většinou dojde k tomu, že po prvních sekundách zkoumání navigační nabídky okamžitě přejdou na jinou. Když pak nenajdou to, co hledají, vrátí se zpět a kliknou na něco jiného. V naší firmě je možná jasné co jaký pojem znamená, ale dává i uživateli náš název navigačního tlačítka smysl? Webové stránky jsou (nebo by dnes měly být) jednou z nejpodstatnějších součástí našeho marketingu. Nejedná se jen o dobrou reklamu, ale dobré webové stránky nám zprostředkovávají i naše prodejní místo. Základním důvodem, proč si zřizujeme webové stránky, je zaujmout a přitáhnout potencionálního zákazníka, přesvědčit ho, aby si koupil náš produkt či službu. Nicméně na vytvoření a údržbu dobrých webových stránek by nám nemělo stačit, že nám někdo napíše HTML kód, ale měli bychom myslet i na další aspekty, které pomohou vylepšit naše webové stránky a tím prodat náš produkt či službu. 1 Při vytváření protokolu TCP počítali s tím, že poskytne adresy jen zařízením. 13

14 Cílem mé práce je především poskytnout ucelený pohled na problematiku webových stránek, ukázat, jak by mohly některé hotely své stránky vylepšit, poukázat na vhodně řešené stránky a doporučit jiná a lepší řešení všem, kteří se o své stránky zajímají. V první teoreticko-metodologické části své práce se zaměřuji na vysvětlení hlavních pojmů, co vše zahrnuje obsahová strategie, interakční design a vizuální komunikace. Tyto disciplíny pomáhají porozumět problematice webových stránek v širším kontextu. Obsahová strategie je disciplína, která se zaměřuje na to, jaký obsah bychom měli použít, aby korespondoval s našimi firemními cíli a zároveň s potřebami uživatelů [17]. Interakční design je disciplína zabývající se především funkcemi a možnostmi, které produkt či služba nabízí a zda jsou tyto věci pro uživatele pochopitelné a intuitivní [4]. Vizuální komunikace je disciplína zabývající se prezentací určité myšlenky pomocí těchto elementů: layoutu, barev, typografie, grafiky a fotografií [62]. Jedná se asi o nejvíce přeceňovanou disciplínu u tvorby webových stránek, nicméně vzhled stránek je velmi důležitý, aby firma vypadala profesionálně a důvěryhodně. V druhé analytické části představuji firmu Bookassist, která poskytuje hotelům různé produkty, od zavedení menších změn, jako přímého prodeje rezervací na webových stránkách hotelů až po vytvoření zcela nových webových stránek pro hotely na zakázku. Dále uvádím, jaké jsou možnosti prakticky realizovat marketing na internetu a jak získávat zajímavé informace pro firmu, například jaké údaje můžeme získat z Google Analytics. Poté zde uvádím můj rozhovor s odborníkem, dotazníky pro hotely, vlastní hodnocení vybraných webových stránek hotelů (včetně testování použitelnosti s uživateli) a souhrnnou analýzu SWOT pro hodnocené webové stránky. V třetí návrhové části uvádím některá nedopatření či sporné záležitosti, kterých jsem si na hodnocených stránkách všimla a svá doporučení pro vylepšení obsahové strategie, interakčního designu či vizuální komunikace pro tyto konkrétní stránky. 14

15 1 Teoreticko-metodologická část V úvodní teoreticko-metodologické části se zabývám webovými stránkami a webdesignem všeobecně, poté zde probírám různé definice a přístupy k obsahové strategii, interakčnímu designu a vizuální komunikaci. 1.1 Webové stránky a webdesign V této kapitole seznámím čtenáře s webdesignem a webovými stránkami obecně uvádím zde současný stav webových stránek a webdesignu, jeho definici, význam a zákony a vyhlášky, které se webových stránek týkají. Místo pojmu webové stránky je také možné používat termín web. Pokud použijeme pojem webová stránka v jednotném čísle, myslíme tím pouze jednu stránku z daného webu. Ve své práci častěji než web používám termín (v množném čísle) webové stránky, čímž samozřejmě míním celý web v rámci dané domény Současný stav webových stránek a webdesignu Webdesign webových stránek je velmi obsáhlá disciplína a když budu citovat Jana Řezáče [50] z jeho přednášky Úvod do webdesignu, tak největším problémem je, že: neexistuje žádný formální systém, který by webdesignéry, k tomu aby dělali weby, vzdělal. Tedy alespoň ne tady u nás v České republice. Dokonce není v českém jazyce ani žádná odborná kniha, která by tuto disciplínu kompletně pokryla. Jan Řezáč chápe tvorbu webových stránek, resp. webdesign jako kombinaci obsahové strategie, interakčního designu a vizuální komunikace [50]. V této první části své práce se zabývám vysvětlením, co pojmy obsahová strategie, interakční design a vizuální komunikace znamenají a jaký mají význam pro hotel či jakoukoli jinou firmu. Přestože píši o každé této disciplíně odděleně, ve skutečnosti se tyto složky spolu prolínají (viz obr. 1), tudíž se možná místy i opakuji. 15

16 Obrázek 1 Webdesign Zdroj: vlastní zpracování Definice webdesignu Není mnoho pramenů, které by uváděly nějakou jasnou definici webdesignu. Většina z nich uvádí, že webdesign lze definovat různě. Já se tedy budu držet zaměření své práce a definuji webdesign jako disciplínu tvořící webové stránky prostřednictvím obsahové strategie, interakčního designu a vizuální komunikace Význam webdesignu Význam webdesignu je zakotven v každé jeho části. Bez obsahové strategie by nebyl vytvořen vhodný obsah, kvůli kterému klienti na stránky chodí především, nebo by mohl být obsah špatně pochopen (v nesouladu s firemními cíli). Bez interakčního designu by stránky nefungovaly tak, jak mají a těžce by se na nich uživatel zorientoval. Kdybychom opomněli důležitost vizuální komunikace, stránky by vypadaly neprofesionálně a zanechaly by na uživateli, ať už vědomě či podvědomě, špatný dojem a nepůsobily by důvěryhodně Zákony a vyhlášky Celý výčet zákonů a vyhlášek týkající se webových stránek, ať už přímo či nepřímo (týkající se veřejných médií obecně), je uveden v příloze číslo jedna. Zde uvedu jenom ty nejvýznamnější. Důležitá je vyhláška o přístupnosti č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Přestože hotely nepatří do veřejné správy, a stránky vytvářené 16

17 přístupné pro všechny uživatele mohou být někdy v rozporu se záměry grafických designérů, kteří se spíše snaží o líbivost, měli bychom se při tvorbě webových stránek zaměřit i na přístupnost. Na webových stránkách Ministerstva vnitra nalezneme pokyny, jak můžeme dosáhnout lepší přístupnosti našich stránek. Například bychom měli dodržovat správnou hierarchii nadpisů ve zdrojovém kódu, každé pole formuláře opatřit příslušnými identifikátory, stránky by mělo být možné ovládat pouze s klávesnicí a uživatel by měl mít možnost nastavit si vyšší kontrast barev či velikost stránky [37]. 1.2 Obsahová strategie V této kapitole uvádím různé definice obsahové strategie, čím se takový obsahový stratég zabývá a rozdělení obsahové strategie na jeho jádro, obsahovou a lidskou složku podle uznávaných autorek, zabývajících se obsahovou strategií, Kristiny Halvorson a Melissy Rach Definice obsahové strategie Richard Sheffield ve své knize The Web Content Strategist s Bible [55] definuje obsahovou strategii jako opakující se systém, který vymezuje veškerý redakční vývoj obsahu pro plán vývoje webu, od počátečního úkolu jako je analýza a klasifikace čtenářů do úplně posledního úkolu, jako je plánování neustálé údržby obsahu poté, co projekt uvedeme na trh. 2 Podle knihy Content Strategy at Work od spisovatelky Margot Bloomstein je obsahová strategie vytváření takového obsahu, který zohledňuje shromáždění, organizaci a styl psaní obsahu. Jsou to plány pro tvorbu, dodávku a správu obsahu [5]. Jan Ambrož ve své diplomové práci [2] definuje obsah jako cokoli, co je možné publikovat na webových stránkách. Může jít o klasický text s různorodým formátováním, vlastnostmi a funkcemi, ale třeba také o audiovizuální, interaktivní a automatizovaný materiál: fotografie, video, podcasty, prezentace, animace, dokumenty, programy a aplikace, odkazy, formuláře, tlačítka, chybové hlášky, výsledky fulltextového vyhledávače, RSS kanály, metadata, y. Nejedná se zde tedy jen o texty, ale o veškerý obsah, tím pádem obsahová strategie souvisí i s vizuální komunikací a interakčním designem. 2 Content strategy is a repeatable system that defines the entire editorial content development process for a website development project, from very early tasks such as analyzing and classifying readers to the very last tasks, such as planning for the ongoing content maintenance after the project launches. 17

18 1.2.2 Co je práce obsahového stratéga? V knize Managing Enterprise Content: A Unified Content Strategy, Ann Rockley a Charles Cooper popisují, jak je důležitý sjednocený obsah. Velký důraz kladou na problém, který nastává, když spolu různá oddělení v organizaci dostatečně nekomunikují a nespolupracují spolu, což má za následek větší náklady na obsah, množení chyb a celkově horší kvalitu a produktivitu obsahu. Proto by měl obsahový stratég znát především cíle firmy (nebo hotelu) a nabízený produkt či službu. Ze začátku by si měl utřídit a zanalyzovat veškerý současný obsah, určit požadavky na obsah budoucí a vytvořit obsahovou strategii, která je založena jak na cílích firmy, tak na potřebách uživatelů [47]. Při své práci obsahový stratég spolupracuje s vedením, marketingovým oddělením, web editorem, administrátory databází a s odborníky na informační architekturu, SEO, sociální média a metadata. V neposlední řadě by měl určitě zajistit i plán pro údržbu a vedení obsahu [17]. Obsah můžeme získat z různých zdrojů, asi nejlepší zato nejnákladnější je náš vlastní, nicméně můžeme využít i outsourcing a nechat si obsah vytvořit a spravovat jinou firmou Jádro obsahové strategie, obsahová a lidská složka Kristina Halvorson a Melissa Rach ve své knize hovoří o tom, že obsahovou strategii vytváří jádro obsahové strategie, obsahová složka a lidská složka (viz obr. 2). Obsahová složka nás informuje, jaký obsah bude a jak bude strukturován. Skládá se ze substance a struktury. Lidská složka nás informuje, jak nám lidé pomohou řídit obsahový životní cyklus. Skládá se z workflow a řízení [17]. 18

19 Obrázek 2 Content Strategy Copyright 2010 Brian Traffic Zdroj: HALVORSON, Kristina a Melissa RACH. Content strategy for the Web. 2nd ed. Berkeley, CA: New Riders, c2012, str. 29. xviii, 197 p. ISBN Obrázek dostupný také z: <http://blog.braintraffic.com/>. Jádro obsahové strategie propojuje všechny další součásti obsahové strategie dohromady a mělo by nás směrovat k našim (s obsahem souvisejícím) dlouhodobým cílům a zajistit, aby všechny naše aktivity byly směrovány stejným směrem [17]. U substance nás zajímá, jaký obsah potřebujeme a proč. Zaměříme se na naše cílové skupiny, specifikujeme je a hlavně definujeme, proč jsou pro naši organizaci a naše cíle důležité. Také bychom si měli ujasnit, jaké máme priority tedy ohodnotit skupiny podle toho, kdo je pro nás nejdůležitější. Dále je velmi důležité ujasnit si to, co chceme uživatelům sdělit. U každého typu obsahu bychom měli mít jasno v tom, jaký je náš záměr. Například, jestli chceme uživatele přesvědčit, informovat, něco prokázat, naučit nebo jen pobavit [17]. U struktury musíme vymyslet, jaký obsah je prioritní, jak ho uspořádat, v jakém formátu a kde ho vystavit. Potřebujeme rozhodnout, kde bude náš obsah dostupný. Měli bychom vybrat kanál, skrz který budeme komunikovat s našimi uživateli, dále platformu, tedy technologii, kterou použijeme jako základ pro další vývoj obsahu. Dále vybíráme vhodný formát, ve kterém budeme informace prezentovat například text, obrázek či video. Při výběru z těchto možností bychom se měli vždy ohlížet na naše cíle, potřeby našich uživatelů a v neposlední řadě samozřejmě i na náš rozpočet [17]. 19

20 Například u navigace je velmi důležité, abychom zvolili vhodnou terminologii, aby pojmenování odkazů bylo pro naše uživatele jasné a intuitivní. Lidskou složku obsahové strategie tvoří workflow a řízení. Workflow se zabývá tím, jaké procesy, nástroje a lidské zdroje potřebujeme, zatímco do řízení zahrnujeme způsob, kterým jsou prováděna klíčová rozhodnutí o obsahu a rozhodnutí o tom, jak se provádějí změny [17]. 1.3 Interakční design V kapitole o interakčním designu uvádím různé definice, dále čtyři přístupy k interakčnímu designu podle Dana Saffera a dva různé procesy, ze kterých se, podle daných autorů, interakční design skládá Definice interakčního designu Podle knihy Design for New Media: Interaction Design for Multimedia and the Web od Lona Barfielda [4] je interakční design o zaměření pozornosti na systém interaktivních aspektů designu, tak že uživatelé nejsou zmatení z toho, co se stane. 3 Ve své knize se zabývá tím, jak může být pro uživatele nesrozumitelný a nejasný design, který byl vytvořen. Uvádí zde příklad na designu budíku, u kterého si polovina uživatelů myslí, že určitý stav, ve kterém má postavička zavřené oči znamená, že je aktivován, zatímco druhá polovina si myslí opak. V souvislosti s webovými stránkami mluvíme o fungujícím interakčním designu tehdy, pokud uživatel, již od prvního pohledu na webovou stránku není zmaten, ví, na co zde může kliknout (resp. kde se nacházejí hypertextové odkazy) a má představu, k jakým informacím či funkcím se může skrz jednotlivé odkazy dostat. Kolektiv autorů Yvonne Rogers, Helen Sharp a Jenny Preece ve své knize Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction [48] definují interakční design jako: navrhování interaktivních produktů pro podporu způsobů, kterými lidé komunikují a vzájemně působí v jejich každodenních, pracovních životech. 4 Podle Dana Saffera existují na interakční design tři různé pohledy: na technologii zaměřený pohled, který se zabývá hlavně vývojem technologií, které jsou užitečné a dobře 3 Interaction design is about paying good attention to the design of the interactive aspects of a system so that users are not left confused about what is going on. 4 By interaction design, we mean designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. 20

21 se používají; behavioristický pohled, který je zaměřen na funkčnost a zpětnou vazbu jak se produkty chovají a jak poskytují zpětnou vazbu (založené na tom co s nimi lidé dělají); sociální pohled, který se zabývá usnadnění komunikace mezi lidmi skrz produkty [51] Čtyři přístupy k interakčnímu designu Dan Saffer ve své knize Designing for Interaction zmiňuje čtyři přístupy k interakčnímu designu: User-Centered Design, Activity-Centred Design, Systems Design a Genius Design [51]: User-Centered Design (UCD) je, jak již název napovídá, zaměřen především na uživatele. Designéři s tímto přístupem zapojují uživatele do procesu vytváření nového produktu již od samého začátku a řídí se potřebami, cíli a preferencemi uživatelů. Activity-Centered Design (ACD) je zaměřen na činnost. Nástroje, které činnost umožňují, jsou pak tím hlavním v procesu tvoření nového designu. Tento design umožňuje uživateli uskutečnit nějakou činnost, nikoli nutně dosáhnout cíle. Příkladem ACD mohou být housle, na které může člověk hrát, nicméně z hlediska UCD je to pro běžného člověka obtížné (uživatelsky nepřívětivé). Systems Design (SD) používá k řešení designu určité zavedené uspořádání svých složek. Systems Design je strukturovaný a hodí se především pro řešení komplexních problémů. Příkladem tohoto designu je systém topení, který řeší různé stavy a v závislosti na změnách, resp. teplotě v místnosti je schopen reagovat, tedy přitopit či topení vypnout. Genius Design (GD) využívá pro vytváření nového produktu výhradně zkušeností a nápadů samotného designéra. V tomto přístupu ví designér lépe, co by uživatel mohl chtít. Uživatel se svou zpětnou vazbou a názorem na nový produkt přichází až na konci procesu vytváření produktu. Příkladem toho přístupu je ipod navržený designérem Jonathanem Ivem Proces interakčního designu Podle knihy Dana Saffera se proces interakčního designu skládá z (viz obr. 3): 1. Strategie 2. Výzkumu a pozorování 3. Analýzy a strukturovaných přehledů či nálezů 4. Nápadů a principů 5. Vylepšení 6. Vytváření prototypů, testování a vývoj 21

22 Obrázek 3 Design Strategy Zdroj: SAFFER, Dan. Designing for interaction: creating innovative applications and devices. 2nd ed. Berkeley, CA: New Riders, 2010, str. 74. xv, 223 p. Voices that matter. ISBN Obrázek dostupný také z: <http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p= >. Strategie se zabývá zjištěním vhodných cílů firmy tak, aby se její potřeby střetávaly s potřebami klientů. U výzkumu a pozorování můžeme využít různých metod, abychom zjistili, jací jsou naši potenciální či stávající zákazníci. Abychom mohli provést analýzu, musíme si data nejdříve vhodně utřídit a vytvořit si určitý systém. Ze získaných dat si utvoříme různé mapy a diagramy, které nám pomohou v lepším rozhodování. Poté, když máme jasno v tom jaké je zadání a co všechno od produktu čekáme, tak v další fázi nápadů a principů můžeme využít brainstormingu, abychom vytvořili co nejvíce konceptů, ze kterých si pak vybereme těch pár, které dále vylepšujeme. V závěrečné fázi vytvoříme několik prototypů produktů, které otestujeme a na základě zpětné vazby vyvíjíme dál podle potřeby [51]. Podle autorů knihy Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction [48] se proces interakčního designu skládá ze čtyř základních aktivit: 1. Určení požadavků či potřeb 2. Navržení alternativ 3. Vytváření prototypů 4. Hodnocení. 5 5 The process of interaction design involves four basic activities: 22

23 Tento proces funguje na stejných principech jako předchozí proces, první bod určení požadavků a potřeb můžeme srovnat s prvními třemi body podle Dana Saffera. Druhý bod, týkající se navržení alternativ není nic jiného než využití brainstormingu při hledání všech možných nápadů. Vytváření prototypů zahrnují oba principy a hodnocení reprezentuje zpětnou vazbu od uživatelů při testování. Zde si můžeme všimnout, že budování obsahové strategie a proces interakčního designu spolu úzce souvisí a nemůžeme tyto disciplíny od sebe oddělit. Hlavní je především spolupráce managementu a všech zaměstnanců, kteří jsou do tvorby webových stránek zainteresováni. 1.4 Vizuální komunikace V této kapitole definuji vizuální komunikaci, dále její analýzu podle Paula Martina Lestera a nakonec zde rozeberu jednotlivé elementy vizuální komunikace Definice vizuální komunikace Na webových stránkách reklamní agentury Bestof.cz [62] zabývající se grafikou a tvorbou webových stránek je běžná komunikace definovaná jako výměna informací, respektive myšlenek. Co se týká vizuální komunikace tak v prostředí internetu předáváme návštěvníkům také myšlenku. K prezentaci této myšlenky používáme layout, barvy, typografii, grafiku a fotografie. Tato prezentace může mít mnoho podob a to jak příjemných a účelných, tak nepříjemných a nefunkčních. Proto je důležité pochopení a ovládnutí všech těchto elementů. Právě těmito pěti elementy: layoutem, barvami, typografií, grafikou a fotografií se budeme následně zabývat podrobněji Analýza vizuální komunikace Paul Martin Lester [33] ve své knize Visual Communication: Images with Messages zdůrazňuje šest perspektiv, díky kterým analyzujeme obrazy: 1. Osobní: základní reakce na práci založená na subjektivních názorech. 2. Historická: určení důležitosti práce založené na sdělovacích prostředcích v čase. 1. Establishing requirements 2. Designing alternatives 3. Prototyping 4. Evaluating. 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017.

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017. Beamer - Elektronické publikování - VŠB - TUO 23. dubna 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 Obsah 1 2 3 4 5 6 schémata barvy písma změna fontu vnitřní schémata vnější schémata Obsah Prezentace bez navigace e stromovou

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 3. část Vztahy mezi elementy»

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

marketingová agentura

marketingová agentura marketingová agentura Xantipa Agency je komplexní marketingová agentura, která se od roku 2005 zaměřuje především na kompletní reklamní zastupování společností. Nabízíme grafické služby, kreativní kampaně,

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. 1. Základní informace Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku nového grafického řešení pro internetovou

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více