ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem."

Transkript

1 ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007

2 ABN AMRO Funds Prospekt Fondy ABN AMRO Obsah 5 Důležité informace a podmínky 10 Popisy fondů 12 Global Equity Funds 13 Global Emerging Markets Equity Fund 15 Global Equity Growth Fund 17 Global Equity Value Fund 19 Global Property Equity Fund 21 Global High Dividend Equity Fund 23 Sustainable Global Equity Fund 24 Regional and Country Equity Funds 26 Asia Pacific High Dividend Equity Fund 28 Asian Tigers Equity Fund 30 Asia Pacific Property Equity Fund 34 China Equity Fund 36 Denmark Equity Fund 38 Eastern Europe Equity Fund 40 Europe Equity Fund 42 Europe Equity Dynamic Fund 44 Europe Equity Growth Fund 46 Europe Equity Revival Fund 48 Europe High Dividend Equity Fund 50 Europe Opportunities Fund 52 Europe Property Equity Fund 54 Germany Equity Fund 56 India Equity Fund 58 Japan Equity Fund 60 Japan Opportunities Fund 62 Latin America Equity Fund 64 Nordic Equity Fund 66 Russia Equity Fund 68 Small Companies Europe Equity Fund 70 US Equity Growth Fund 72 US Equity Select Fund 73 Sector Equity Funds 74 Clean Tech Fund 76 Durable & Luxury Goods Fund 78 Consumer Goods Fund 80 Energy Fund 82 Financials Fund 84 Health Care Fund 86 Industrials Fund 88 Information Technology Fund 90 Materials Fund 92 Telecommunication Services Fund 94 Utilities Fund 95 Portfolio Funds 98 Lifecycle Fund 2015* 100 Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund 1* 124 Model Fund 2* 126 Model Fund 3* 128 Model Fund Model Fund Model Fund US Opportunities Fund

3 ABN AMRO Funds Prospekt Bond Funds Euro Bond Fund 139 ARBF V ARBF V Asia Bond Fund 147 Euro Bond Fund 149 Euro Credit Bond Fund 151 Euro Government Bond Fund 153 Euro Inflation-Linked Bond Fund 155 Euro Plus Fund 157 Europe Bond Fund 159 Europe Convertible Bond Fund 161 Global Bond Fund 163 Global Bond Fund Alrenta 166 Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) 168 Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 170 High Yield Bond Fund 172 Stable Euro Bond Fund 174 US Bond Fund 176 Interest Growth Funds 177 Interest Growth Fund (Euro)* 179 Interest Growth Fund (USD)* 181 Jiné Fondy 182 Currency Fund 185 Global TAA Fund 188 Více o rizicích 192 Investiční omezení a techniky 205 Investování do našich Fondů 205 Třídy akcií 207 Provozní doba a čas obchodování 208 Další postupy týkající se obchodování s akciemi 218 SICAV 218 Struktura provozoven a obchodní činnosti 219 Představenstvo 220 Poskytovatelé služeb 222 Postupy 225 Další informace * Zpětné odkupy a/nebo dividendy mohou být předmětem srážkové daně podle evropské směrnice o zdanění úspor (více informací naleznete v sekci Zdanění )

4 ABN AMRO Funds Prospekt - 4 -

5 ABN AMRO Funds Prospekt Důležité informace a podmínky Tento Prospekt popisuje Fondy ABN AMRO včetně investičních cílů a strategií, hlavní rizika, náklady a korporátní strukturu. Dále popisuje jak nakupovat, prodávat a převádět akcie. Každý z Fondů nabízí různé třídy akcií, které mohou mít vlastní strukturu poplatků, minimální upisovací částku, výši dividend, referenční měnu nebo další atributy. Kromě tohoto Prospektu v úplném znění, který zahrnuje všechny Fondy, existuje pro každý Fond Prospekt ve zkráceném znění. Tyto Prospekty ve zkráceném znění obsahují informace o výnosnosti, které nejsou zahrnuty v Prospektu v úplném znění. Vedení Fondů ABN AMRO nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Prospektu a vynaloží veškerou péči k zajištění skutečnosti, že Prospekt bude věcně přesný a úplný. Prospekt, Prospekty ve zkráceném znění, nejnovější výroční zpráva a následné pololetní zprávy (včetně informací z jakýchkoliv jiných zdrojů, které případně cituje) jsou jediným autorizovaným zdrojem informací o nabídce akcií jednotlivých Fondů. Osoba, která Vám poskytne informace, které jsou v rozporu s Prospektem, je osobou jednající bez jakéhokoliv oprávnění, a pokud investujete na základě těchto informací, činíte tak výhradně na své vlastní riziko. Veškeré podstatné změny ve Fondech ABN AMRO, jako je doplnění, úprava nebo zrušení Fondů nebo investičních postupů, budou následně uvedeny v dodatku nebo v revidované verzi Prospektu. K Prospektu musí být přiložena nejnovější výroční zpráva a následující pololetní zprávy těchto Fondů. Minulá výnosnost Fondů není zárukou budoucí výnosnosti. Prosím pročtěte důkladně Prospekt dříve, než budete investovat, zejména odstavce o rizicích. V případě, že máte dotazy, doporučujeme vám, abyste je projednali s oprávněným finančním poradcem. Země, kde jsou akcie Fondu registrovány Fondy ABN AMRO plní ustanovení části 1 zákona z 20. prosince 2002 (více informací viz článek SICAV ) a akcie Fondu jsou podle zákona k dispozici investorům v mnoha zemích, včetně většiny zemí Evropské unie. Úplný seznam zemí, kde jsou akcie Fondů registrovány, je uveden dále. Aktuální informace najdete na webových stránkách ve složce Service Centre/Download Centre/AAF Registration Overview. Evropská unie (EU) Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Gibraltar Řecko Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Slovensko Španělsko Švédsko Spojené království Nečlenské země EU Chile Hong Kong Jersey Lichtenštejnsko Macao Norsko Peru Singapur Jižní Korea Švýcarsko Tchaj-wan Distribuce tohoto Prospektu, nabídka akcií Fondů k prodeji nebo investování do nich jsou zákonně povoleny pouze v jurisdikcích, kde jsou akcie Fondů kótovány k veřejnému prodeji. Tento Prospekt nenabízí akcie v žádné z jurisdikcí nebo v prostředí, kde by takovéto nabízení nebylo zákonně povoleno. Vaší odpovědností je znát a dodržovat zákony a předpisy, které se na Vás vztahují v souvislosti s Prospektem a akciemi Fondů. Upozorňujeme, že v případě jakéhokoliv rozporu v překladu Prospektu do jiné jazykové verze je anglická verze verzí řídicí. Akcie nebyly kótovány v souladu se Zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, v platném znění ( Zákon z roku 1933 ) a společnost SICAV nebyla zapsána v souladu se Zákonem USA o investičních společnostech z roku 1940 v platném znění. V této souvislosti akcie nemohou být přímo ani nepřímo nabízeny nebo prodávány

6 ABN AMRO Funds Prospekt ve Spojených státech amerických nebo v některých státech USA, na jejich územích nebo jiných územích držených USA, ani v jiných oblastech náležejících této jurisdikci ( Spojené státy americké ) nebo ve prospěch osoby z USA. Osoba z USA je definována v předpise S zákona z roku 1933 a zahrnuje občany nebo rezidenty Spojených států amerických a veškeré společnosti, firmy nebo jiné subjekty, které jsou organizovány a byly založeny v souladu se zákony Spojených států amerických nebo v některé jejich politické samosprávné jednotce. Následně akcie, které nabyly osoby z USA, mohou být povinně odkoupeny společností SICAV. Tento Prospekt nesmí být dodáván do Spojených států. Bez ohledu na výše uvedené, akcie mohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech nebo ve prospěch osob z USA s předchozím souhlasem společnosti SICAV a způsobem, který nepodléhá registraci podle uvedených Zákonů. Akcie nesmí být nabídnuty k veřejné nabídce v Japonsku, pokud místní regulátor neobdržel prohlášení o registraci cenných papírů podle japonského zákona o směně cenných papírů. Společnost nepodala ani v současné době nemá v úmyslu podat prohlášení o registraci cenných papírů k veřejné nabídce v Japonsku. Akcie a třídy akcií mohou být však nabízeny soukromě omezenému počtu investorů včetně zahraničního systému kolektivního investování podle zákona o japonských investičních trustech a investičních společnostech. Pokud počet japonských držitelů akcií stanovený v příslušném Fondu po úpisu, konverzi nebo převodu akcií bude převyšovat maximum stanovené japonskými zákony a předpisy, SICAV si vyhrazuje právo tento úpis, konverzi nebo převod zrušit.

7 ABN AMRO Funds Prospekt Termíny použité v tomto Prospektu Následující termíny mají v kontextu tohoto dokumentu specifický význam: Fondy ABN AMRO viz SICAV. Účetní zástupce State Street Bank Luxembourg S.A. Stanovy stanovy SICAV, které mohou být čas od času aktualizovány. Pracovní den jakýkoliv den, kdy jsou banky ve městě Lucemburk otevřeny pro obchodování. SEČ středoevropský čas. Třída třída akcií Fondu, jehož aktiva budou investována spolu s akciemi jiných tříd, které však mohou mít vlastní platební strukturu, upisované minimum, dividendovou politiku, referenční měnu nebo jiné atributy. Uschovatel uschovatel SICAV, Mellon Global Securities Services B. V. jednající prostřednictvím své pobočky v Lucemburku. Představenstvo, vedení společnosti představenstvo společnosti SICAV. Směrnice směrnice Evropské rady 85//611/EHS z o Koordinaci právních a správních předpisů pro UCITS (podnikání při kolektivním investování do převoditelných cenných papírů), v platném znění, které může být průběžně aktualizováno. Distributoři jakékoliv osoby nebo subjekty, které distribuují akcie. Předpokládané náklady poměr nákladů na třídu akcií fondu, bez případných mimořádných nákladů a poplatků za výkonnost (pokud byly vyplaceny), včetně poplatku za správu, servisního správního poplatku a daně z úpisu. EU Evropská unie. Finanční rok obchodní rok společnosti SICAV: 1.května 30. dubna Prospekt v úplném znění tento dokument. Fond, Fondy jeden, některé nebo všechny Fondy společnosti SICAV nebo portfolio těchto Fondů. Akcie Fondu třída akcií jednoho, některého nebo všech Fondů. Skupina společností společnosti sdružené do skupiny za účelem vedení konsolidovaného účetnictví (jak je toto účetnictví definováno ve Směrnici 83/349/EHS nebo uznávaných mezinárodních účetních předpisech), které jsou chápány jako jednotlivé subjekty při výpočtu limitů stanovených v článku 43 Zákona. Investiční správce společnost určená správcovskou společností, aby vykonávala každodenní řízení části nebo všech aktiv Fondu. Zákon zákon ze dne týkající se kolektivního investování (UCI) upravený podle lucemburského práva směrnice Rady EU EHS/85/611 v platném znění, v souvislosti s UCITS. Správcovská společnost nebo správce společnost jednající jako zmocněná správcovská společnost společnosti SICAV ve smyslu Zákona, na kterou byla převedena odpovědnost za investiční správu a administrativní a marketingovou činnost. ABN AMRO Investment Funds S.A. Členský stát členský stát EU. Nástroje peněžních ů - nástroje běžně obchodované na peněžních trzích, které jsou likvidní a jejichž hodnota může být kdykoliv přesně určena.

8 ABN AMRO Funds Prospekt Pověřené osoby osoby nebo subjekty, které registrují akcie vlastním jménem, a ty drží ve prospěch oprávněného vlastníka. OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Strany správce, investiční správci, uschovatel, účetní zástupce, registrátor, distributoři a jejich příslušné přidružené společnosti, představenstvo, funkcionáři a akcionáři. Odměna za výkonnost odměna za výkonnost, kterou Fond vyplatí správci a jejíž výše se stanoví způsobem uvedeným v části tohoto Prospektu týkající se daného Fondu. Prospekt tento dokument; Prospekt Fondů ABN AMRO. PTR Portfolio Turnover Ratio (ukazatel obrátkovosti portfolia) stanoví se jako rozdíl mezi celkovým počtem transakcí nákupu a prodeje cenných papírů nebo investic provedených daným Fondem ( T1 ) a celkovým počtem transakcí nákupu a zpětného odkupu akcií Fondu ( T2 ) vydělený hodnotou průměrných měsíčních aktiv daného Fondu ( M ) a vynásobený 100, tedy podle následujícího vzorce: PTR = [(T1-T2) / M] x 100). Referenční měna měna užívaná pro měření výnosnosti Fondů a pro účetní účely; upozorňujeme, že se může lišit od investiční měny Fondu. Registrátor State Street Bank Luxembourg S.A. Regulovaný akciový, který je regulován, funguje pravidelně a je uznáván a otevřen obchodování veřejnosti. Datum vypořádání datum, kdy byla transakce s akciemi vypořádána. Třída akcií, třídy akcií jedna, některé nebo všechny třídy akcií nabízené Fondy. Cena akcie hodnota čistých aktiv na jednu akcii. Akcionář osoba nebo subjekt, který vlastní akcie Fondu. Prospekt ve zkráceném znění souhrnný Prospekt pro jednotlivé Fondy, jak vyplývá ze zákona. Dozorčí orgán / Regulátor komise Commission de Surveillance du Secteur Financier v Lucemburku nebo příslušný regulační orgán v jurisdikci, kde je SICAV registrován pro veřejné obchodování akcií. SICAV zastřešující společnost Fondů popsaných v Prospektu. (v tomto dokumentu SICAV znamená jak společnost SICAV, tak všechny Fondy, pokud kontext nevyžaduje jinak). Předpokládané náklady předpokládaný odhad nákladů daného Fondu stanovený jako celková předpokládaná částka veškerých nákladů Fondu vzniklých v průběhu následujícího finančního roku na základě pevného servisního poplatku. Převoditelné dluhové cenné papíry, převoditelné akcie, převoditelné prioritní cenné papíry převoditelné cenné papíry všech druhů označené nebo ekvivalentní těmto druhům nebo jakékoliv další obchodovatelné cenné papíry, ke kterým se pojí právo koupě nebo prodeje těchto převoditelných cenných papírů úpisem nebo směnou. UCI podnikání se záměrem kolektivního investování. UCITS podnikání se záměrem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Oceňovací den jakýkoliv den, kdy Fond vypočte cenu akcie, který je definován jako pracovní den s výjimkou pozastavení ocenění akcií (ke kterému může dojít za určitých podmínek včetně dne, kdy nejsou k dispozici ceny podstatné části aktiv Fondu z důvodu uzavření u nebo svátku). My (ve všech pádech) SICAV a/nebo jedna nebo více společností ze skupiny společnosti ABN AMRO, jak určuje kontext. Vy minulí, současní nebo budoucí akcionáři nebo zástupci akcionářů.

9 ABN AMRO Funds Prospekt Zkratky měn DKK EUR GBP JPY NOK SEK USD dánská koruna euro britská libra šterlinků japonský jen norská koruna švédská koruna americký dolar

10 ABN AMRO Funds Prospekt Popisy Fondů Na následujících stránkách najdete popis Fondů ABN AMRO. Fondy jsou rozděleny do pěti základních kategorií: Equity, Portfolio, Bond, Interest Growth (akciové Fondy, modelové Fondy, dluhopisové Fondy a Fondy úrokového růstu) a jiné Fondy. Popisy zahrnují investiční cíle každého Fondu, typ strategie, která je zamýšlena při dosahování cíle, a shrnutí hlavních rizik pro investora ohledně každého Fondu, se kterým je nutno počítat. Dále jsou zde obsaženy informace o typu investora, který se o příslušný Fond zajímá. Upozorňujeme, že neexistuje záruka, že Fond dosáhne svých cílů. Za popisy všech jednotlivých Fondů jsou uvedeny podrobnější informace o rizicích a dále o investičních postupech a omezeních. Equity Funds (Akciové Fondy) Cílem akciových Fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu a dividendový příjem za využití principu rozložení rizika investováním do různých typů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý akciový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých celkových aktiv do diverzifikované škály převoditelných akcií v geografické oblasti, zemi nebo tržním sektoru, kategorii nebo měně, jak je uvedeno v názvu akciového Fondu. Za převoditelné akcie se považují akcie zeměpisné oblasti nebo země vydané společnostmi se sídlem v dané oblasti nebo zemi nebo společnostmi, jejichž převážná část příjmů nebo zisku pochází z dané oblasti nebo země. Zbývající jednu třetinu svých celkových aktiv může každý akciový Fond investovat do jiných převoditelných akcií vydaných společnostmi, které jsou součástí uznaného indexového zástupce země, dluhopisů, dalších dluhových cenných papírů, nebo držet nástroje peněžního u. Akciové Fondy nemohou investovat více než 10% svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že akciový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem s představenstva může být akciový Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Portfolio Funds (Modelové Fondy) Cílem modelových Fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu a vytvářet dividendový a úrokový příjem při udržování stanovené hladiny investičního rizika. Každý modelový Fond využívá principu rozložení rizika investováním do různých typů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý modelový Fond investuje do diverzifikované škály převoditelných akcií (včetně akcií realitních společností), převoditelných dluhových cenných papírů s jakoukoliv dobou splatnosti, nástrojů peněžního u a dalších povolených nástrojů, které mohou zahrnovat další schémata kolektivního investování. Investice do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI budou omezeny maximální výší 49% čistých aktiv Fondu. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že modelový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být modelový Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Bond Funds (Dluhopisové Fondy) Cílem dluhopisových Fondů je poskytování dlouhodobého celkového výnosu prostřednictvím kombinace úrokového výnosu a zhodnocení kapitálu. Každý dluhopisový Fond využívá principu rozložení rizika investováním do různých druhů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý dluhopisový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých celkových aktiv do diverzifikované škály převoditelných dluhových cenných papírů (včetně cenných papírů s fixním příjmem, cenných papírů zajištěných hypotékou hypoteční zástavní listy), cenných papírů zajištěných aktivy a cenných papírů s nulovým kupónem) a může provádět transakce jako jsou caps, floors a collars ( caps a floors jsou typy kupní opce a prodejní opce, v tomto pořadí, zatímco collar zahrnuje současné držení pozic při kupní opci a prodejní opci).

11 ABN AMRO Funds Prospekt Každý dluhopisový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých celkových aktiv do převoditelných dluhových cenných papírů různé geografické oblasti, země, tržního sektoru, kategorie nebo měny, jak je uvedeno v názvu dluhopisového Fondu. S výjimkou Fondu Europe Convertible Bond Fund, bude každý dluhopisový Fond dodržovat následující omezení: (i) maximálně 25 % čistých aktiv Fondu může být investováno do převoditelných dluhopisů nebo dluhopisů s připojenými warranty; (ii) maximálně jedna třetina čistých aktiv Fondu může být investována do nástrojů peněžního u; (iii) maximálně 10 % čistých aktiv Fondu může být investováno do převoditelných akcií a (iv) v souhrnu může být maximálně jedna třetina celkových aktiv Fondu investována do libovolných finančních aktiv uvedených pod body (i), (ii) nebo (iii). Dluhopisové Fondy nemohou investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS ani jiných UCI. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že dluhopisový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být dluhopisový Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Interest Growth Funds (Fondy úrokového růstu) Cílem Fondů úrokového růstu je poskytovat nejvyšší výnos, který je ve shodě se snahou o zachování kapitálu a likvidity, nebo dlouhodobý celkový výnos. Každý Fond peněžního u využívá princip rozložení rizika investováním do diverzifikovaného portfolia krátkodobých převoditelných dluhových cenných papírů, úročených převoditelných cenných papírů a dalších nástrojů peněžního u s vysokou kvalitou a s relativně krátkou dobou splatnosti za předpokladu, že v době nabytí jejich počáteční nebo zbývající doba splatnosti buď (i) není delší než 12 měsíců, při zohlednění jakýchkoli finančních nástrojů s nimi souvisejících nebo podmínek platných pro tyto cenné papíry, za předpokladu, že úroková sazba bude upravována minimálně jednou ročně nebo (ii) je delší než 12 měsíců, avšak nepřekročí 36 měsíců, za předpokladu, že průměrná doba splatnosti aktiv každého Fondu nepřekročí 12 měsíců. Tyto cenné papíry mohou být vydány nebo zajištěny vládními agenturami, nadnárodními organizacemi nebo korporacemi. Jako dodatečné investice může každý Fond úrokového růstu držet další druhy likvidních aktiv, jako jsou hotovostní vklady. Fond úrokového růstu nesmí investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI. Opce a futures mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že Fond úrokového růstu může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být Fond úrokového růstu přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Jiné fondy Cílem Jiných fondů je poskytovat dlouhodobý celkový výnos prostřednictvím kombinace zhodnocení kapitálu, úrokového výnosu a/nebo dividendového výnosu. Každý jiný Fond využívá princip rozložení rizika investováním do různých cenných papírů. Jiné fondy mohou investovat do převoditelných akcií, převoditelných dluhových cenných papírů, jednotek nebo akcií otevřených investičních fondů, které se kvalifikují jako UCITS a/nebo jiné UCI, nebo do jakýchkoli jejich kombinací. Jiné fondy nesmí investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI. Opce, swapy, futures a jiné deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivního řízení portfolia. V případě, že jiný Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být jiný Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Podíly každého Fondu se mohou lišit podle tržních podmínek. Další informace o přípustných investicích a omezeních jednotlivých Fondů viz článek Investiční omezení a techniky.

12 ABN AMRO Funds Prospekt Global Equity Funds (Globální akciové fondy) 13 Global Emerging Markets Equity Fund 15 Global Equity Growth Fund 17 Global Equity Value Fund 19 Global Property Equity Fund 21 Global High Dividend Equity Fund 23 Sustainable Global Equity Fund

13 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund Diverzifikované, aktivně spravované portfolio využívající potenciál dlouhodobého růstu na rozvíjejících se trzích po celém světě Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových rozvíjejících se akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií společností, které mají sídlo na rozvíjejících se světových trzích nebo z těchto ů generují převážnou část svých výnosů nebo zisku. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace do regionů a zemí na základě politických a ekonomických faktorů. Rovněž přezkoumává jednotlivé cenné papíry a zakládá rozhodnutí o koupi či prodeji na takových faktorech, jako je finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Při stanovení alokací a výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví jako atraktivnější z hlediska růstového potenciálu. Fond bude přednostně investovat do regulovaných ů na těchto rozvíjejících se trzích: Argentina, Brazílie, Chile, Čína, Kolumbie, Česká republika, Egypt, Maďarsko, Indie, Indonésie, Izrael, Jordánsko, Korea, Malajsie, Mexiko, Maroko, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Rusko, Jižní Afrika, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko a Venezuela. Další postupy a omezení - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivního řízení portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - se zajímají o vhodný způsob získání účasti na světových rozvíjejících se akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst svých investic (5 let nebo více) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy souvisejícími s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou Vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese nejvíce agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika rozvíjejících se ů. Rizika u mohou být podstatně vyšší v zemích s rozvíjejícími se y, zvláště v těch, jejichž rysem je autoritářská vláda, politická nestabilita nebo vysoké zdanění. Ve srovnání s rozvinutými zeměmi y s cennými papíry v těchto zemích mohou být nestálejší, méně likvidní, nákladnější na účast na nich a informace o investicích mohou být neúplné či nespolehlivé. Rizika akciových ů. Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické změny a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu.

14 ABN AMRO Funds Prospekt Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Poplatek za správu 1,75% 1,75% 1,75% 1,00% Poplatek za služby 0,45% 0,45% 0,45% 0,42% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné Předpokládané náklady 2,25% 2,25% 3,00% 1,43% Poplatek za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Obrat portfolia: 63,67 % (rok ukončený ) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I ISIN LU LU LU LU Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD 1 milion USD Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Vznik Rozdělení dividend Ne Ročně Ne Ne

15 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Equity Growth Fund Investice za účelem růstu prostřednictvím diversifikované kombinace cenných papírů z celého světa. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií světových emitentů. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu. Stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Při stanovení alokací a výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví jako atraktivnější z hlediska růstového potenciálu. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

16 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Třída N Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% 1,50% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% 0,06% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné žádné Předpokládané náklady 1,75% 1,75% 2,50% 0,88% 1,61% Poplatek za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Třída N Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Obrat portfolia: 153,69% (rok ukončený ) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management Ltd. Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Třída N ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na LU LU Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD 1 milion USD 250 EUR Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD 250 EUR Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne Ne Ano

17 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Equity Value Fund Vyhledává podhodnocené akcie po celém světě, které mohou být zhodnoceny v dlouhodobém horizontu. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií emitentů po celém světě. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Při výběru jednotlivých cenných papírů zakládá rozhodnutí o koupi či prodeji na takových faktorech, jako jsou peněžní toky, účetní hodnota a dividendový výnos. Při výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví v současné chvíli jako podhodnocené a jejich cena se může následně zvýšit. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

18 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A Třída B Třída D Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% Předpokládané náklady 1,75% 1,75% 2,50% Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% Podrobné informace o Fondu Referenční měna: EUR Obrat portfolia: 33,72 % (rok ukončený ) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Akcie Třída A Třída B Třída D ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na Minimální počáteční investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR Minimální další investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne ABN AMRO Global Property Equity Fund Diverzifikovaný, aktivně spravovaný Fond investující do nemovitostních společností a předních realitních společností po celém světě. Investiční cíle Fond usiluje o vysoký celkový výnos z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií vydaných nemovitostními společnostmi nebo předními realitními společnostmi po celém světě, zvláště kótovanými společnostmi zabývajícími se obchodem s nemovitostmi, stavebními rozvojovými programy a stavebními společnostmi. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat

19 ABN AMRO Funds Prospekt Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Indikátor rizika (bude změněn na kategorii 5) Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné Předpokládané náklady 1,75% 1,75% 2,59% 0,88% Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Celková aktiva: údaj není k dispozici (nový Fond) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. ABN AMRO Asset Management (USA), Inc.

20 ABN AMRO Funds Prospekt Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Neuvedeny na LU ISIN LU LU Minimální počáteční 1 milion USD 250 USD 250 USD 250 USD investice Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Neuvedeny na Vznik Rozdělení dividend Ne Čtvrtletně Ne Ne

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC V případě jakýchkoliv nejasností ohledně obsahu tohoto Prospektu se obraťte na svého burzovního makléře, bankovního manažera, právního poradce, účetního znalce nebo jiného odborného poradce. PIONEER EUROPEAN

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Goldman Sachs Structured Investments SICAV Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond")

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM A-ACC-CZK(HDG)

GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM A-ACC-CZK(HDG) GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM AACCCZK(HDG) Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující dokumenty:

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více