ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem."

Transkript

1 ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007

2 ABN AMRO Funds Prospekt Fondy ABN AMRO Obsah 5 Důležité informace a podmínky 10 Popisy fondů 12 Global Equity Funds 13 Global Emerging Markets Equity Fund 15 Global Equity Growth Fund 17 Global Equity Value Fund 19 Global Property Equity Fund 21 Global High Dividend Equity Fund 23 Sustainable Global Equity Fund 24 Regional and Country Equity Funds 26 Asia Pacific High Dividend Equity Fund 28 Asian Tigers Equity Fund 30 Asia Pacific Property Equity Fund 34 China Equity Fund 36 Denmark Equity Fund 38 Eastern Europe Equity Fund 40 Europe Equity Fund 42 Europe Equity Dynamic Fund 44 Europe Equity Growth Fund 46 Europe Equity Revival Fund 48 Europe High Dividend Equity Fund 50 Europe Opportunities Fund 52 Europe Property Equity Fund 54 Germany Equity Fund 56 India Equity Fund 58 Japan Equity Fund 60 Japan Opportunities Fund 62 Latin America Equity Fund 64 Nordic Equity Fund 66 Russia Equity Fund 68 Small Companies Europe Equity Fund 70 US Equity Growth Fund 72 US Equity Select Fund 73 Sector Equity Funds 74 Clean Tech Fund 76 Durable & Luxury Goods Fund 78 Consumer Goods Fund 80 Energy Fund 82 Financials Fund 84 Health Care Fund 86 Industrials Fund 88 Information Technology Fund 90 Materials Fund 92 Telecommunication Services Fund 94 Utilities Fund 95 Portfolio Funds 98 Lifecycle Fund 2015* 100 Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund 1* 124 Model Fund 2* 126 Model Fund 3* 128 Model Fund Model Fund Model Fund US Opportunities Fund

3 ABN AMRO Funds Prospekt Bond Funds Euro Bond Fund 139 ARBF V ARBF V Asia Bond Fund 147 Euro Bond Fund 149 Euro Credit Bond Fund 151 Euro Government Bond Fund 153 Euro Inflation-Linked Bond Fund 155 Euro Plus Fund 157 Europe Bond Fund 159 Europe Convertible Bond Fund 161 Global Bond Fund 163 Global Bond Fund Alrenta 166 Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) 168 Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 170 High Yield Bond Fund 172 Stable Euro Bond Fund 174 US Bond Fund 176 Interest Growth Funds 177 Interest Growth Fund (Euro)* 179 Interest Growth Fund (USD)* 181 Jiné Fondy 182 Currency Fund 185 Global TAA Fund 188 Více o rizicích 192 Investiční omezení a techniky 205 Investování do našich Fondů 205 Třídy akcií 207 Provozní doba a čas obchodování 208 Další postupy týkající se obchodování s akciemi 218 SICAV 218 Struktura provozoven a obchodní činnosti 219 Představenstvo 220 Poskytovatelé služeb 222 Postupy 225 Další informace * Zpětné odkupy a/nebo dividendy mohou být předmětem srážkové daně podle evropské směrnice o zdanění úspor (více informací naleznete v sekci Zdanění )

4 ABN AMRO Funds Prospekt - 4 -

5 ABN AMRO Funds Prospekt Důležité informace a podmínky Tento Prospekt popisuje Fondy ABN AMRO včetně investičních cílů a strategií, hlavní rizika, náklady a korporátní strukturu. Dále popisuje jak nakupovat, prodávat a převádět akcie. Každý z Fondů nabízí různé třídy akcií, které mohou mít vlastní strukturu poplatků, minimální upisovací částku, výši dividend, referenční měnu nebo další atributy. Kromě tohoto Prospektu v úplném znění, který zahrnuje všechny Fondy, existuje pro každý Fond Prospekt ve zkráceném znění. Tyto Prospekty ve zkráceném znění obsahují informace o výnosnosti, které nejsou zahrnuty v Prospektu v úplném znění. Vedení Fondů ABN AMRO nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Prospektu a vynaloží veškerou péči k zajištění skutečnosti, že Prospekt bude věcně přesný a úplný. Prospekt, Prospekty ve zkráceném znění, nejnovější výroční zpráva a následné pololetní zprávy (včetně informací z jakýchkoliv jiných zdrojů, které případně cituje) jsou jediným autorizovaným zdrojem informací o nabídce akcií jednotlivých Fondů. Osoba, která Vám poskytne informace, které jsou v rozporu s Prospektem, je osobou jednající bez jakéhokoliv oprávnění, a pokud investujete na základě těchto informací, činíte tak výhradně na své vlastní riziko. Veškeré podstatné změny ve Fondech ABN AMRO, jako je doplnění, úprava nebo zrušení Fondů nebo investičních postupů, budou následně uvedeny v dodatku nebo v revidované verzi Prospektu. K Prospektu musí být přiložena nejnovější výroční zpráva a následující pololetní zprávy těchto Fondů. Minulá výnosnost Fondů není zárukou budoucí výnosnosti. Prosím pročtěte důkladně Prospekt dříve, než budete investovat, zejména odstavce o rizicích. V případě, že máte dotazy, doporučujeme vám, abyste je projednali s oprávněným finančním poradcem. Země, kde jsou akcie Fondu registrovány Fondy ABN AMRO plní ustanovení části 1 zákona z 20. prosince 2002 (více informací viz článek SICAV ) a akcie Fondu jsou podle zákona k dispozici investorům v mnoha zemích, včetně většiny zemí Evropské unie. Úplný seznam zemí, kde jsou akcie Fondů registrovány, je uveden dále. Aktuální informace najdete na webových stránkách ve složce Service Centre/Download Centre/AAF Registration Overview. Evropská unie (EU) Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Gibraltar Řecko Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Slovensko Španělsko Švédsko Spojené království Nečlenské země EU Chile Hong Kong Jersey Lichtenštejnsko Macao Norsko Peru Singapur Jižní Korea Švýcarsko Tchaj-wan Distribuce tohoto Prospektu, nabídka akcií Fondů k prodeji nebo investování do nich jsou zákonně povoleny pouze v jurisdikcích, kde jsou akcie Fondů kótovány k veřejnému prodeji. Tento Prospekt nenabízí akcie v žádné z jurisdikcí nebo v prostředí, kde by takovéto nabízení nebylo zákonně povoleno. Vaší odpovědností je znát a dodržovat zákony a předpisy, které se na Vás vztahují v souvislosti s Prospektem a akciemi Fondů. Upozorňujeme, že v případě jakéhokoliv rozporu v překladu Prospektu do jiné jazykové verze je anglická verze verzí řídicí. Akcie nebyly kótovány v souladu se Zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, v platném znění ( Zákon z roku 1933 ) a společnost SICAV nebyla zapsána v souladu se Zákonem USA o investičních společnostech z roku 1940 v platném znění. V této souvislosti akcie nemohou být přímo ani nepřímo nabízeny nebo prodávány

6 ABN AMRO Funds Prospekt ve Spojených státech amerických nebo v některých státech USA, na jejich územích nebo jiných územích držených USA, ani v jiných oblastech náležejících této jurisdikci ( Spojené státy americké ) nebo ve prospěch osoby z USA. Osoba z USA je definována v předpise S zákona z roku 1933 a zahrnuje občany nebo rezidenty Spojených států amerických a veškeré společnosti, firmy nebo jiné subjekty, které jsou organizovány a byly založeny v souladu se zákony Spojených států amerických nebo v některé jejich politické samosprávné jednotce. Následně akcie, které nabyly osoby z USA, mohou být povinně odkoupeny společností SICAV. Tento Prospekt nesmí být dodáván do Spojených států. Bez ohledu na výše uvedené, akcie mohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech nebo ve prospěch osob z USA s předchozím souhlasem společnosti SICAV a způsobem, který nepodléhá registraci podle uvedených Zákonů. Akcie nesmí být nabídnuty k veřejné nabídce v Japonsku, pokud místní regulátor neobdržel prohlášení o registraci cenných papírů podle japonského zákona o směně cenných papírů. Společnost nepodala ani v současné době nemá v úmyslu podat prohlášení o registraci cenných papírů k veřejné nabídce v Japonsku. Akcie a třídy akcií mohou být však nabízeny soukromě omezenému počtu investorů včetně zahraničního systému kolektivního investování podle zákona o japonských investičních trustech a investičních společnostech. Pokud počet japonských držitelů akcií stanovený v příslušném Fondu po úpisu, konverzi nebo převodu akcií bude převyšovat maximum stanovené japonskými zákony a předpisy, SICAV si vyhrazuje právo tento úpis, konverzi nebo převod zrušit.

7 ABN AMRO Funds Prospekt Termíny použité v tomto Prospektu Následující termíny mají v kontextu tohoto dokumentu specifický význam: Fondy ABN AMRO viz SICAV. Účetní zástupce State Street Bank Luxembourg S.A. Stanovy stanovy SICAV, které mohou být čas od času aktualizovány. Pracovní den jakýkoliv den, kdy jsou banky ve městě Lucemburk otevřeny pro obchodování. SEČ středoevropský čas. Třída třída akcií Fondu, jehož aktiva budou investována spolu s akciemi jiných tříd, které však mohou mít vlastní platební strukturu, upisované minimum, dividendovou politiku, referenční měnu nebo jiné atributy. Uschovatel uschovatel SICAV, Mellon Global Securities Services B. V. jednající prostřednictvím své pobočky v Lucemburku. Představenstvo, vedení společnosti představenstvo společnosti SICAV. Směrnice směrnice Evropské rady 85//611/EHS z o Koordinaci právních a správních předpisů pro UCITS (podnikání při kolektivním investování do převoditelných cenných papírů), v platném znění, které může být průběžně aktualizováno. Distributoři jakékoliv osoby nebo subjekty, které distribuují akcie. Předpokládané náklady poměr nákladů na třídu akcií fondu, bez případných mimořádných nákladů a poplatků za výkonnost (pokud byly vyplaceny), včetně poplatku za správu, servisního správního poplatku a daně z úpisu. EU Evropská unie. Finanční rok obchodní rok společnosti SICAV: 1.května 30. dubna Prospekt v úplném znění tento dokument. Fond, Fondy jeden, některé nebo všechny Fondy společnosti SICAV nebo portfolio těchto Fondů. Akcie Fondu třída akcií jednoho, některého nebo všech Fondů. Skupina společností společnosti sdružené do skupiny za účelem vedení konsolidovaného účetnictví (jak je toto účetnictví definováno ve Směrnici 83/349/EHS nebo uznávaných mezinárodních účetních předpisech), které jsou chápány jako jednotlivé subjekty při výpočtu limitů stanovených v článku 43 Zákona. Investiční správce společnost určená správcovskou společností, aby vykonávala každodenní řízení části nebo všech aktiv Fondu. Zákon zákon ze dne týkající se kolektivního investování (UCI) upravený podle lucemburského práva směrnice Rady EU EHS/85/611 v platném znění, v souvislosti s UCITS. Správcovská společnost nebo správce společnost jednající jako zmocněná správcovská společnost společnosti SICAV ve smyslu Zákona, na kterou byla převedena odpovědnost za investiční správu a administrativní a marketingovou činnost. ABN AMRO Investment Funds S.A. Členský stát členský stát EU. Nástroje peněžních ů - nástroje běžně obchodované na peněžních trzích, které jsou likvidní a jejichž hodnota může být kdykoliv přesně určena.

8 ABN AMRO Funds Prospekt Pověřené osoby osoby nebo subjekty, které registrují akcie vlastním jménem, a ty drží ve prospěch oprávněného vlastníka. OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Strany správce, investiční správci, uschovatel, účetní zástupce, registrátor, distributoři a jejich příslušné přidružené společnosti, představenstvo, funkcionáři a akcionáři. Odměna za výkonnost odměna za výkonnost, kterou Fond vyplatí správci a jejíž výše se stanoví způsobem uvedeným v části tohoto Prospektu týkající se daného Fondu. Prospekt tento dokument; Prospekt Fondů ABN AMRO. PTR Portfolio Turnover Ratio (ukazatel obrátkovosti portfolia) stanoví se jako rozdíl mezi celkovým počtem transakcí nákupu a prodeje cenných papírů nebo investic provedených daným Fondem ( T1 ) a celkovým počtem transakcí nákupu a zpětného odkupu akcií Fondu ( T2 ) vydělený hodnotou průměrných měsíčních aktiv daného Fondu ( M ) a vynásobený 100, tedy podle následujícího vzorce: PTR = [(T1-T2) / M] x 100). Referenční měna měna užívaná pro měření výnosnosti Fondů a pro účetní účely; upozorňujeme, že se může lišit od investiční měny Fondu. Registrátor State Street Bank Luxembourg S.A. Regulovaný akciový, který je regulován, funguje pravidelně a je uznáván a otevřen obchodování veřejnosti. Datum vypořádání datum, kdy byla transakce s akciemi vypořádána. Třída akcií, třídy akcií jedna, některé nebo všechny třídy akcií nabízené Fondy. Cena akcie hodnota čistých aktiv na jednu akcii. Akcionář osoba nebo subjekt, který vlastní akcie Fondu. Prospekt ve zkráceném znění souhrnný Prospekt pro jednotlivé Fondy, jak vyplývá ze zákona. Dozorčí orgán / Regulátor komise Commission de Surveillance du Secteur Financier v Lucemburku nebo příslušný regulační orgán v jurisdikci, kde je SICAV registrován pro veřejné obchodování akcií. SICAV zastřešující společnost Fondů popsaných v Prospektu. (v tomto dokumentu SICAV znamená jak společnost SICAV, tak všechny Fondy, pokud kontext nevyžaduje jinak). Předpokládané náklady předpokládaný odhad nákladů daného Fondu stanovený jako celková předpokládaná částka veškerých nákladů Fondu vzniklých v průběhu následujícího finančního roku na základě pevného servisního poplatku. Převoditelné dluhové cenné papíry, převoditelné akcie, převoditelné prioritní cenné papíry převoditelné cenné papíry všech druhů označené nebo ekvivalentní těmto druhům nebo jakékoliv další obchodovatelné cenné papíry, ke kterým se pojí právo koupě nebo prodeje těchto převoditelných cenných papírů úpisem nebo směnou. UCI podnikání se záměrem kolektivního investování. UCITS podnikání se záměrem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Oceňovací den jakýkoliv den, kdy Fond vypočte cenu akcie, který je definován jako pracovní den s výjimkou pozastavení ocenění akcií (ke kterému může dojít za určitých podmínek včetně dne, kdy nejsou k dispozici ceny podstatné části aktiv Fondu z důvodu uzavření u nebo svátku). My (ve všech pádech) SICAV a/nebo jedna nebo více společností ze skupiny společnosti ABN AMRO, jak určuje kontext. Vy minulí, současní nebo budoucí akcionáři nebo zástupci akcionářů.

9 ABN AMRO Funds Prospekt Zkratky měn DKK EUR GBP JPY NOK SEK USD dánská koruna euro britská libra šterlinků japonský jen norská koruna švédská koruna americký dolar

10 ABN AMRO Funds Prospekt Popisy Fondů Na následujících stránkách najdete popis Fondů ABN AMRO. Fondy jsou rozděleny do pěti základních kategorií: Equity, Portfolio, Bond, Interest Growth (akciové Fondy, modelové Fondy, dluhopisové Fondy a Fondy úrokového růstu) a jiné Fondy. Popisy zahrnují investiční cíle každého Fondu, typ strategie, která je zamýšlena při dosahování cíle, a shrnutí hlavních rizik pro investora ohledně každého Fondu, se kterým je nutno počítat. Dále jsou zde obsaženy informace o typu investora, který se o příslušný Fond zajímá. Upozorňujeme, že neexistuje záruka, že Fond dosáhne svých cílů. Za popisy všech jednotlivých Fondů jsou uvedeny podrobnější informace o rizicích a dále o investičních postupech a omezeních. Equity Funds (Akciové Fondy) Cílem akciových Fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu a dividendový příjem za využití principu rozložení rizika investováním do různých typů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý akciový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých celkových aktiv do diverzifikované škály převoditelných akcií v geografické oblasti, zemi nebo tržním sektoru, kategorii nebo měně, jak je uvedeno v názvu akciového Fondu. Za převoditelné akcie se považují akcie zeměpisné oblasti nebo země vydané společnostmi se sídlem v dané oblasti nebo zemi nebo společnostmi, jejichž převážná část příjmů nebo zisku pochází z dané oblasti nebo země. Zbývající jednu třetinu svých celkových aktiv může každý akciový Fond investovat do jiných převoditelných akcií vydaných společnostmi, které jsou součástí uznaného indexového zástupce země, dluhopisů, dalších dluhových cenných papírů, nebo držet nástroje peněžního u. Akciové Fondy nemohou investovat více než 10% svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že akciový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem s představenstva může být akciový Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Portfolio Funds (Modelové Fondy) Cílem modelových Fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu a vytvářet dividendový a úrokový příjem při udržování stanovené hladiny investičního rizika. Každý modelový Fond využívá principu rozložení rizika investováním do různých typů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý modelový Fond investuje do diverzifikované škály převoditelných akcií (včetně akcií realitních společností), převoditelných dluhových cenných papírů s jakoukoliv dobou splatnosti, nástrojů peněžního u a dalších povolených nástrojů, které mohou zahrnovat další schémata kolektivního investování. Investice do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI budou omezeny maximální výší 49% čistých aktiv Fondu. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že modelový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být modelový Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Bond Funds (Dluhopisové Fondy) Cílem dluhopisových Fondů je poskytování dlouhodobého celkového výnosu prostřednictvím kombinace úrokového výnosu a zhodnocení kapitálu. Každý dluhopisový Fond využívá principu rozložení rizika investováním do různých druhů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý dluhopisový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých celkových aktiv do diverzifikované škály převoditelných dluhových cenných papírů (včetně cenných papírů s fixním příjmem, cenných papírů zajištěných hypotékou hypoteční zástavní listy), cenných papírů zajištěných aktivy a cenných papírů s nulovým kupónem) a může provádět transakce jako jsou caps, floors a collars ( caps a floors jsou typy kupní opce a prodejní opce, v tomto pořadí, zatímco collar zahrnuje současné držení pozic při kupní opci a prodejní opci).

11 ABN AMRO Funds Prospekt Každý dluhopisový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých celkových aktiv do převoditelných dluhových cenných papírů různé geografické oblasti, země, tržního sektoru, kategorie nebo měny, jak je uvedeno v názvu dluhopisového Fondu. S výjimkou Fondu Europe Convertible Bond Fund, bude každý dluhopisový Fond dodržovat následující omezení: (i) maximálně 25 % čistých aktiv Fondu může být investováno do převoditelných dluhopisů nebo dluhopisů s připojenými warranty; (ii) maximálně jedna třetina čistých aktiv Fondu může být investována do nástrojů peněžního u; (iii) maximálně 10 % čistých aktiv Fondu může být investováno do převoditelných akcií a (iv) v souhrnu může být maximálně jedna třetina celkových aktiv Fondu investována do libovolných finančních aktiv uvedených pod body (i), (ii) nebo (iii). Dluhopisové Fondy nemohou investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS ani jiných UCI. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že dluhopisový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být dluhopisový Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Interest Growth Funds (Fondy úrokového růstu) Cílem Fondů úrokového růstu je poskytovat nejvyšší výnos, který je ve shodě se snahou o zachování kapitálu a likvidity, nebo dlouhodobý celkový výnos. Každý Fond peněžního u využívá princip rozložení rizika investováním do diverzifikovaného portfolia krátkodobých převoditelných dluhových cenných papírů, úročených převoditelných cenných papírů a dalších nástrojů peněžního u s vysokou kvalitou a s relativně krátkou dobou splatnosti za předpokladu, že v době nabytí jejich počáteční nebo zbývající doba splatnosti buď (i) není delší než 12 měsíců, při zohlednění jakýchkoli finančních nástrojů s nimi souvisejících nebo podmínek platných pro tyto cenné papíry, za předpokladu, že úroková sazba bude upravována minimálně jednou ročně nebo (ii) je delší než 12 měsíců, avšak nepřekročí 36 měsíců, za předpokladu, že průměrná doba splatnosti aktiv každého Fondu nepřekročí 12 měsíců. Tyto cenné papíry mohou být vydány nebo zajištěny vládními agenturami, nadnárodními organizacemi nebo korporacemi. Jako dodatečné investice může každý Fond úrokového růstu držet další druhy likvidních aktiv, jako jsou hotovostní vklady. Fond úrokového růstu nesmí investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI. Opce a futures mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že Fond úrokového růstu může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být Fond úrokového růstu přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Jiné fondy Cílem Jiných fondů je poskytovat dlouhodobý celkový výnos prostřednictvím kombinace zhodnocení kapitálu, úrokového výnosu a/nebo dividendového výnosu. Každý jiný Fond využívá princip rozložení rizika investováním do různých cenných papírů. Jiné fondy mohou investovat do převoditelných akcií, převoditelných dluhových cenných papírů, jednotek nebo akcií otevřených investičních fondů, které se kvalifikují jako UCITS a/nebo jiné UCI, nebo do jakýchkoli jejich kombinací. Jiné fondy nesmí investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jednotek nebo akcií UCITS nebo jiných UCI. Opce, swapy, futures a jiné deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivního řízení portfolia. V případě, že jiný Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Ve výjimečných případech a se souhlasem představenstva může být jiný Fond přechodně investován v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech až do výše 49 % celkových čistých aktiv, pokud je to v nejlepším zájmu akcionářů. Podíly každého Fondu se mohou lišit podle tržních podmínek. Další informace o přípustných investicích a omezeních jednotlivých Fondů viz článek Investiční omezení a techniky.

12 ABN AMRO Funds Prospekt Global Equity Funds (Globální akciové fondy) 13 Global Emerging Markets Equity Fund 15 Global Equity Growth Fund 17 Global Equity Value Fund 19 Global Property Equity Fund 21 Global High Dividend Equity Fund 23 Sustainable Global Equity Fund

13 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund Diverzifikované, aktivně spravované portfolio využívající potenciál dlouhodobého růstu na rozvíjejících se trzích po celém světě Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových rozvíjejících se akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií společností, které mají sídlo na rozvíjejících se světových trzích nebo z těchto ů generují převážnou část svých výnosů nebo zisku. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace do regionů a zemí na základě politických a ekonomických faktorů. Rovněž přezkoumává jednotlivé cenné papíry a zakládá rozhodnutí o koupi či prodeji na takových faktorech, jako je finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Při stanovení alokací a výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví jako atraktivnější z hlediska růstového potenciálu. Fond bude přednostně investovat do regulovaných ů na těchto rozvíjejících se trzích: Argentina, Brazílie, Chile, Čína, Kolumbie, Česká republika, Egypt, Maďarsko, Indie, Indonésie, Izrael, Jordánsko, Korea, Malajsie, Mexiko, Maroko, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Rusko, Jižní Afrika, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko a Venezuela. Další postupy a omezení - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivního řízení portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - se zajímají o vhodný způsob získání účasti na světových rozvíjejících se akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst svých investic (5 let nebo více) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy souvisejícími s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou Vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese nejvíce agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika rozvíjejících se ů. Rizika u mohou být podstatně vyšší v zemích s rozvíjejícími se y, zvláště v těch, jejichž rysem je autoritářská vláda, politická nestabilita nebo vysoké zdanění. Ve srovnání s rozvinutými zeměmi y s cennými papíry v těchto zemích mohou být nestálejší, méně likvidní, nákladnější na účast na nich a informace o investicích mohou být neúplné či nespolehlivé. Rizika akciových ů. Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické změny a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu.

14 ABN AMRO Funds Prospekt Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Poplatek za správu 1,75% 1,75% 1,75% 1,00% Poplatek za služby 0,45% 0,45% 0,45% 0,42% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné Předpokládané náklady 2,25% 2,25% 3,00% 1,43% Poplatek za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Obrat portfolia: 63,67 % (rok ukončený ) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I ISIN LU LU LU LU Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD 1 milion USD Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Vznik Rozdělení dividend Ne Ročně Ne Ne

15 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Equity Growth Fund Investice za účelem růstu prostřednictvím diversifikované kombinace cenných papírů z celého světa. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií světových emitentů. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu. Stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Při stanovení alokací a výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví jako atraktivnější z hlediska růstového potenciálu. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

16 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Třída N Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% 1,50% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% 0,06% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné žádné Předpokládané náklady 1,75% 1,75% 2,50% 0,88% 1,61% Poplatek za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Třída N Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Obrat portfolia: 153,69% (rok ukončený ) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management Ltd. Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Třída N ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na LU LU Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD 1 milion USD 250 EUR Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD 250 EUR Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne Ne Ano

17 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Equity Value Fund Vyhledává podhodnocené akcie po celém světě, které mohou být zhodnoceny v dlouhodobém horizontu. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií emitentů po celém světě. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Při výběru jednotlivých cenných papírů zakládá rozhodnutí o koupi či prodeji na takových faktorech, jako jsou peněžní toky, účetní hodnota a dividendový výnos. Při výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví v současné chvíli jako podhodnocené a jejich cena se může následně zvýšit. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

18 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A Třída B Třída D Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% Předpokládané náklady 1,75% 1,75% 2,50% Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% Podrobné informace o Fondu Referenční měna: EUR Obrat portfolia: 33,72 % (rok ukončený ) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Akcie Třída A Třída B Třída D ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na Minimální počáteční investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR Minimální další investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne ABN AMRO Global Property Equity Fund Diverzifikovaný, aktivně spravovaný Fond investující do nemovitostních společností a předních realitních společností po celém světě. Investiční cíle Fond usiluje o vysoký celkový výnos z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií vydaných nemovitostními společnostmi nebo předními realitními společnostmi po celém světě, zvláště kótovanými společnostmi zabývajícími se obchodem s nemovitostmi, stavebními rozvojovými programy a stavebními společnostmi. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat

19 ABN AMRO Funds Prospekt Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Indikátor rizika (bude změněn na kategorii 5) Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné Předpokládané náklady 1,75% 1,75% 2,59% 0,88% Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Celková aktiva: údaj není k dispozici (nový Fond) Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. ABN AMRO Asset Management (USA), Inc.

20 ABN AMRO Funds Prospekt Akcie Třída A Třída B Třída D Třída I Neuvedeny na LU ISIN LU LU Minimální počáteční 1 milion USD 250 USD 250 USD 250 USD investice Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Neuvedeny na Vznik Rozdělení dividend Ne Čtvrtletně Ne Ne

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU 5 1.1.

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

FAQ: Změna zprostředkovatele

FAQ: Změna zprostředkovatele FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Fund Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ZÁŘÍ 29 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

DODATEK 7: Generali PPF Emerging Europe Fund. DATOVANÝ 16. května 2011 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali PPF Invest plc

DODATEK 7: Generali PPF Emerging Europe Fund. DATOVANÝ 16. května 2011 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali PPF Invest plc DODATEK 7: Generali PPF Emerging Europe Fund DATOVANÝ 16. května 2011 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali PPF Invest plc Tento Dodatek obsahuje informace týkající se konkrétně Fondu Generali PPF

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více