Obsah Předmluva Úvod Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a kultura akademického života...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života..."

Transkript

1

2 OBSAH Obsah... 2 Předmluva Úvod Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysoké škole Rozvoj soukromé vysoké školy Závěr... 46

3 3 PŘEDMLUVA Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava je neuniverzitní vysokou školou typu business school. Rozhodnutím MŠMT č.j /2000 z 29. května 2000 získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola v České republice a dne 1. října 2000 zahájila vlastní činnost. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je zvyšovat potenciál úspěšnosti motivovaných absolventů k jejich uplatnění na domácím i mezinárodním trhu práce a vytvářet předpoklady pro jejich další osobní a kariérní rozvoj. Škola nabízí studentům vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti a praktické dovednosti požadované praxí a přebírá spoluodpovědnost za úspěšnost svých motivovaných absolventů. VŠP, a. s., poskytuje studium v akreditovaném bakalářském studijním programu a absolventům uděluje akademický titul bakalář. Od akademického roku 2005/2006 umožňuje navazující magisterské studium s udělovaným titulem inženýr. Přestože historie Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava se oficiálně odvíjí od akreditace a státního souhlasu v roce 2000, počátky snah o její zřízení jsou mnohem starší. Už v roce 1990 po návratu skupiny tehdejších vysokoškolských učitelů, kteří navštívili několik Business Schools ve Velké Británii, vznikla vize a podnikatelský záměr Business School Ostrava. Obsahem vize byla tržně orientovaná fakulta, poskytující profesně orientované vzdělávání v oblasti businessu podnikání, které by zabezpečovalo vysokou pravděpodobnost uplatnění absolventů na trhu práce. Základní strategii k naplňování vize bylo získání učitelů, kteří mají nejenom teoretické, ale hlavně praktické znalosti podnikání. Mimo toho bylo nutné zajistit zdroje a vytvořit mnoho dalších předpokladů. První etapa realizace tohoto podnikatelského záměru trvala deset let. Prvotní bylo třeba mnohému se naučit, přesvědčit stávající mocnou konkurenci, a teprve v roce 1998 byly vytvořeny legislativní podmínky vzniku soukromých vysokých škol. K milníkům cesty k založení vysoké školy patří vznik Institutu rozvoje podnikání, s.r.o. v roce budoucí podnikatelské kliniky. Poradci a lektoři Institutu pomohli více než 3000 podnikatelů založit a rozvíjet vlastní podnik. Pravidelně od roku 1992 probíhaly téměř každý měsíc kurzy pro začínající podnikatele a další semináře. V roce 1992 byla zahájena pomaturitní výuka podnikání. V roce 1995 vznikla Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., která vyprodukovala přes 500 úspěšných absolventů, kteří bez problémů našli uplatnění. Tento gradualistický postup při budování školy se nám vyplatil. Připravili jsme si budoucí učitele, vytvořili potřebné zázemí a zdroje pro založení vysoké školy. Ta se už bezmála deset let věnuje výuce oboru Podnikání.

4 4 Od svého vzniku prošla Vysoká škola podnikání, a. s., intenzivním rozvojem. Jestliže v prvním akademickém roce 2000/2001 bylo zapsáno 172 posluchačů, pak ve školním roce 2008/2009 jich bylo 3350 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Škola akreditovala a nyní nabízí 3 studijní obory bakalářského studijního programu a jeden navazujícího magisterského. Škola si pořídila a zrekonstruovala vlastní budovu evropského standardu, a to vše bez jakéhokoliv příspěvku státu. Vedení vysoké školy se snaží následovat moderní trendy rozvoje terciárního vzdělávání v USA a v Evropě. Respektujeme tři základní pilíře programu rozvoje vzdělávání v EU, tj. otevřenost, prostupnost a přístupnost. V tomto duchu také buduje síť detašovaných pracovišť kombinovaného studia. V současné době má škola osm konzultačních středisek a jednu pobočku poskytující kombinované i prezenční studium, ta je v Novém Jičíně. V roce 2009 přistoupila škola k významnému kroku, kterým podporuje dlouhodobý záměr začlenění se do evropského vzdělávacího prostoru a evropských vzdělávacích struktur. Zahájila inovaci studia, jejíž cílem je vytvoření dynamického způsobu výuky, který respektuje společný základ ve všech realizovaných studijních oborech podnikání a současně pružně reaguje na měnící se situaci v podnikání, na požadavky trhu práce a nové trendy terciárního vzdělávání. V souladu s požadavky Boloňského procesu nastartovala VŠP, a. s., projekt modularizace skladby studijních programů bakalářského i navazujícího magisterského studia, tvorbu studijních materialů, zavádění inovativních forem výuky a posílení specifikace studijních oborů na oblast podnikání. Cílovým stavem tohoto náročného projektu budou kvalitní evropské studijní programy a obory, které poskytnou absolventům širší rámec znalostí a kompetencí pro snazší uplatnění na domácím i mezinárodním trhu práce. V neposlední řadě dává projekt samotným pedagogům možnost vytváření vlastního know-how, prostot k rozvíjení tvůrčích dovedností a vlastní vědeckovýzkumné aktivity. doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor

5 5 1 ÚVOD 1.1 NÁZEV SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY: Vysoká škola podnikání, a. s. ( VŠP, a. s.) Michálkovická 1810/ Ostrava-Slezská Ostrava Tel: , fax : www: Adresy detašovaných pracovišť: Bruntál Kavalcova 1, Bruntál vedoucí: Mgr. Jan Vavřík mobil: výuka: Základní škola a městské 8leté gymnázium, Školné 2, Bruntál Nový Jičín VŠP, a. s., pobočka Nový Jičín ul. Bohuslava Martinů 1994/ Nový Jičín tel.: , fax: www: vedoucí: RNDr. Alena Olšáková mobil: Olomouc Vzdělávací centrum Stupkova 1A, Olomouc tel.: vedoucí: Helena Boháčová mobil: Praha MI COOP, spol. s r. o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice tel.: , tel./fax: www: vedoucí: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. mobil: Studénka Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. Arm. gen. L. Svobody 760 Studénka-Butovice tel.: www: vedoucí: PaedDr. Katarína Vrablová mobil: Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Dukelská 681, Jeseník tel.: , vedoucí: Mgr. Jarmila Koryťáková mobil: Třinec Institut Euroschola nám. Svobody Třinec tel.: vedoucí: Ing. Michal Banot mobil: Písek ZŠ Josefa Kajetána Tyla Tylova 2391, Písek tel.: vedoucí: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. mobil: Dvůr Králové nad Labem Střední škola informatiky a služeb Nábřeží Jiřího Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem tel.: vedoucí: Ing. Monika Štodtová mobil: www: vsp.ssis.cz

6 6 Činnost vysoké školy vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách v aktualizovaném znění, jakož i z dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvím orgánů akciové společnosti, tzn. představenstva, dozorčí rady a valné hromady akcionářů. Je důsledně odděleno od vlastního řízení školy. Škola má klasickou organizační struktura, což je do značné míry podmíněno zákonem. Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitř panovala tradiční univerzitní demokracie s jasnými a všeobecně akceptovatelnými pravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisy školy, mající rovněž svou instrukční funkci. K nim, jakož i ostatním klíčovým dokumentům ovlivňujícím chod školy, se vyjadřuje Akademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhají ročnímu aktualizačnímu procesu, podobně jako organizace řízení školy tak, aby podporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétní organizace řízení je zakotvena v organizačním řádu schvalovaném představenstvem společnosti VŠP, a. s., vždy na nadcházející akademický rok. Vedení školy usiluje o procesní řízení, zejména při zakládání kateder. Management se snaží posilovat samosprávné prvky v řízení školy. K tomu napomáhá akademický senát se svými komorami: studentskou a zaměstnaneckou. Vysoká škola nabízí v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem tři studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a internet v podnikání, Podnikání a management v životním prostředí. V kombinované formě studia pak obor Podnikání. Navazující magisterský studijní program je akreditován pro obor Podnikání a obě formy studia. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a firem se odrážejí v nabídce specializací, jež mohou studovat posluchači bakalářského studijního programu všech oborů. Nový akademický rok 2009/2010 zahájil na VŠP, a. s., český premiér Jan Fischer

7 7 1.1 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K

8 8 1.2 SLOŽENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU V ROCE 2009: Ing. František Prášek předseda AS zaměstnanecká komora: RNDr. Zdeněk Taussik předseda zaměstnanecké komory, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Růžena Dvořáčková, Ing. Pavlína Hronová, Ing. Barbara Morská, Ing. František Prášek studentská komora: Vít Huber předseda studentské komory, Jakub Hendrych,Bc. Renáta Churáčková, Bc. Dalibor Michálek, Andrea Rončková 1.3 ZASTOUPENÍ V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL Předseda Akademického senátu VŠP, a. s., Ing. František Prášek je členem předsednictva Rady vysokých škol a členem dvou pracovních komisí této Rady, a to: komise pro strategie a rozvoj ve vysokém školství a komise pro soukromé vysoké školy Předseda studentské komory Akademického senátu VŠP, a. s., Vít Huber je členem pléna Rady vysokých škol a členem studentské komory Rady VŠ 1.4 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH VŠ V 11-ti členném Akademickém senátu školy je celkem 5 žen 1.5 AKADEMICKÁ RADA VŠP, A.S. Interní členové Akademické rady: doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor Ing. Jaroslav Beneš kvestor RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. - prorektor pro řízení výzkumu a rozvoje školy Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA - prorektorka pro řízení výuky PhDr. Lukáš Durda - pověřený prorektor pro řízení obsahu a kvality výuky prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. - vedoucí katedry PMŽP prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. - profesor doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. - docent Ing. František Prášek - manažer profesní přípravy BS doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. - docentka

9 9 Externí členové Akademické rady: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. vedoucí katedry podnikohospodářské, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. Zw. dr hab. Andrzej Klasik rektor, GWSP Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. děkan OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Enterprise plc, s.r.o. RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora, Magistrát města Ostravy Ing. Antonín Maštalíř starosta Městského obvodu Slezská Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava Ing. arch. Yvona Jungová ředitelka Úřadu práce Ostrava, Úřad práce Ostrava Ing. Ladislav Glogar výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru, o. s. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. Miroslav Kurka místopředseda představenstva Prosperita investiční spol., a. s. Prosperita investiční společnost, a. s. PhDr. Lenka Mynářová majitelka, DATAMAR Ostrava RNDr. Alena Olšáková vedoucí pobočky Nový Jičín, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

10 10 MASTER PLÁN VYSOKÉ ŠKOLY PODNIKÁNÍ DO ROKU 2013 Požadavky Potřeba formálního a neformálního celoživotního učení podnikavosti. Potřeba investic do vzdělávání. Potřeba rozvíjení a podpory podnikavosti a podnikání. Poslání Potřeba vysoké kvality života Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Sdílené hodnoty Podnikavost. Podpora podnikání. Úspěch. Doktrína Oceňovat podnikavé, hodnotit odpovědnost za osobní rozvoj. Klientský Co naplňuje přístup. poslání? (To je hodnotné) Projektově, Transformace procesně poslání. a produktově tržní orientace. Vize Vysoká Spojení škola s praxí evropského - učíme standardu to, co sami poskytující děláme vzdělávání a služby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Strategické záměry Budovat školu střední velikosti typu Business School. Posilovat pozici tržního lídra ve vzdělávacích aktivitách, službách, metodách a publikační činnosti v oblasti podnikání. Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby praxe a na aktuální vědecké poznatky. Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání. Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoživotního učení. Naplňovat princip internacionalizace Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů

11 11 2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 POČTY AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍ PROGRAMŮ, RESP. OBORŮ Škola nabízí bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě. V rámci prezenčního studia byly ve studijním programu Ekonomika a management akreditovány celkem čtyři studijní obory Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a internet v podnikání a Podnikání a management v životním prostředí. Studijní obory jsou v návaznosti na evoluci podnikatelského segmentu doplněny volitelnými specializacemi. Navazující magisterské studium ve studijním programu Ekonomika a management je pro obě formy studia realizováno ve studijním oboru Podnikání. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy mag. bak. mag. navazující P K P K P K dokt. Celkem stud. prog přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem TABULKA 2A Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.

12 STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE Škola disponuje platnou akreditací pro bakalářské studium, studijní program Ekonomika a management, obor Podnikání v anglickém jazyce (do 5. května 2015) a v ruském jazyce (do 5. května 2010). Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy bak. mag. mag. navazující dokt. Celkem stud.prog přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby P K P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem TABULKA 2B 2.3 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY SPOLEČNÉ Škola nemá akreditován žádný společný program uskutečňovaný VŠ a VOŠ Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů TABULKA 2C

13 PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mimo rámec akreditovaných studijních programů uskutečňuje vysoká škola také programy celoživotního vzdělávání, které jsou orientovány nejenom na výkon povolání, ale také na všeobecné vzdělávání účastníků. V rámci své vzdělávací činnosti bylo centrem celoživotního vzdělávání v roce 2009 realizováno a otevřeno celkem 56 programů s následujícím rozdělením: - kurzy orientované na výkon povolání, - jazykové kurzy, - univerzita třetího věku KURZY ORIENTOVANÉ NA VÝKON POVOLÁNÍ Kurzy byly v průběhu roku 2009 realizovány ve spolupráci s katedrou Podnikání a nově vzniklou katedrou Klíčových kompetencí v podnikání, a byly adresované dominantně studentům vysoké školy. Nabízené programy byly zaměřené na prohloubení profesní a odborné orientace studentů v oblasti ekonomických reálii, podnikatelských přístupů a statisticko-matematické analýzy JAZYKOVÉ KURZY V roce 2009 se potvrdil tradičně vysoký zájem o kurzy angličtiny a zároveň se podařilo rozšířit nabídku studia pro zahraniční posluchače v přípravných jazykových programech češtiny. Studium ve vybraných jazykových programech bylo zpřístupněno i pro zájemce na střediscích vysoké školy v Jeseníku, Novém Jičíně, Olomouci, Písku a Praze UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoživotní učení školy, v jejímž rámci v roce 2009 bylo úspěšně realizováno 7 kurzů, které probíhaly rovněž v nově otevřeném partnerském regionálním centru v Hlučíně. Realizované kurzy Univerzity třetího věku byly zaměřeny na rozšíření znalostí cílové skupiny studentů v oblasti informatické (kurz Počítače kolem nás), jazykové (kurz Jazyky kolem nás, s výukou anglického jazyka), společenské (kurzy Umění, Zdravý životní styl) a právní. V roce 2009 se v uvedeném segmentu celoživotního vzdělávání podařilo navázat mezinárodní spolupráci v rámci programu Grundtvig, projektu HELP. Projekt je zaměřen na inovační a netradiční vzdělávací formy v metodice propagace zdravého životního stylu pro dospělé. Mezinárodní kooperace v rámci projektu za účasti partnerských organizaci z Litvy, Itálie, Polska, Kypru a Řecka, dává možnost nejen posílení a rozšíření zkušenosti z oblasti vzdělávání seniorů a netradičních výukových metod, ale i slibuje skutečnou pomoc pro všechny zainteresované účastníky vzdělávacího procesu. Dvouletý projekt programu Grundtvig je řízen litevskou organizací Kauno rajono svietimo centras.

14 více více VÝROČNÍ ZPRÁVA Skupina studijních programů Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. Kurzy zájmové U3V Celkem Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do do 15 hod. do 100 hod. přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky 2 2 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a 1 1 nauky společenské vědy, nauky a služby 1) ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. Péče оbory z oblasti psychologie 1 1 vědy a nauky o kultuře a 1 1 umění Celkem TABULKA 2D akreditovaný ch studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Pozn.: U3V univerzita 3. věku 1) včetně jazykových programů a otevřených programů s zahájením výuky v r.2009 a předpokládaným termínem ukončení Zaplněná aula sledovala se zájmem besedu předsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky s manažery regionu.

15 PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ KURZŮ CŽV Celkový přehled posluchačů kurzů celoživotního vzdělávání, s výše specifikovaným rozdělením, ilustruje tabulka č. 2e. Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více kurzy zájmové do 15 hod. do 100 hod. více U3V přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Celkem Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem TABULKA 2E Na VŠP, a. s., zavítal také komisař Evropské komise Ján Figel'

16 Podaných Přihláše-ných 2) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁJEM UCHAZEČŮ O STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V návaznosti na výstupy analýzy celkového vývoje počtu uchazečů o studium v akademickém roce 2009/2010 je evidován mírný pokles počtu zájemců o studium na VŠP, a. s. ve srovnání s akademickým rokem 2008/2009. Ve sledovaném akademickém roce představoval celkový počet zájemců o studium v absolutním vyjádření 1563 osob, tj. pokles o 9 % ve srovnání s předešlým akademickým rokem. Největší zájem o studium byl zaznamenán v segmentu uchazečů o bakalářský studijní program v kombinované formě studia a v segmentu navazující magisterský program rovněž v kombinované formě studia. Celkový počet přijatých uchazečů v akademickém roce 2009/2010 činí 1270 osob. Největší počet přijatých uchazečů byl v bakalářském studijním programu s výraznou dominancí přijatých uchazečů na kombinovanou formu studia. Počet řádně zapsaných studentů měl rovněž klesající tendenci. Celkově je evidován pokles o 8,6 %. Počet Skupiny akreditovaných studijních programů přihlášek 1) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnospr. činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění TABULKA 3 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu

17 Celkem studentů VÝROČNÍ ZPRÁVA STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY K datu studovalo na VŠP, a. s., 3462 posluchačů. Meziroční nárůst činí 118 osob, tj. 3,53 %. V bakalářském studijním programu studovalo 2738 studentů a v navazujícím magisterském studijním programu pak celkem 724 studentů. Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti ve studijním programu bak. mag. mag. navazující dokt. přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby P K P K P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem TABULKA 4

18 ABSOLVENTI ŠKOLY Počty absolventů Vysoké školy podnikání, a. s., trvale rostou. V roce 2009 měla škola již 791 absolventů, což je meziroční nárůst o 120 absolventů (+17,9%). Za celé období má škola téměř 2800 absolventů. VŠP, a. s., patří k těm českým vysokým školám, které připravují v praxi dobře uplatitelné absolventy. Vyplývá to z průzkumu, jež publikovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývalo se v něm analýzou zaměstnatelností absolventů všech vysokých škol a jejich fakult od roku 2002 do současnosti. Naší škole patří pozice v první, tj. nejúspěšnější pětině z bezmála 150 posuzovaných škol a fakult. Kriteriem byla tzv. standardizovaná míra nezaměstnanosti, tj. přepočtená na stejně náročný trh práce. Ve sledovaném období činila tato hodnota pro VŠP, a. s., pouze 1,1%, Spolupráci s absolventy přikládá škola zásadní význam. Někteří z absolventů se podíleli na samotné výuce a obohatili ji o praktickou dimenzi. V současné době se připravuje nový portál pro absolventy, kde budou mít možnost aktivně se podílet na zajímavých akcích, budou on line informováni o aktuálním dění na škole. Významná je zpětná vazba směrem k podnikatelské činnosti absolventů, jejím oborům a profesním zaměření. V roce 2009 proběhla řada zajímavých akcí pro absolventy. Jednalo se např. o workshop Den kariéry 2009 zaměřený na uplatnitelnost na trhu práce, workshop Naši úspěšní absolventi setkání studentů s našimi úspěšnými absolventy a s businessmany regionu. Workshop Podnikatelka/manažerka - jedinečná příležitost k osobnímu setkání s významnými ženami ze světa businessu, seminář zaměřený na Trainee programy seznámení se s požadavky firem, které tyto programy nabízejí čerstvým absolventům.

19 Celkem absolventů VÝROČNÍ ZPRÁVA Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Skupiny akreditovaných studijních programů Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. navazující dokt. přírodní vědy a nauky P K P K P K P K technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem TABULKA NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI V období ukončilo nebo bylo vyloučeno ze studia a ve studiu již dále nepokračovalo 379 osob. Ve srovnání s akademickým rokem 2008/2009 došlo k nárůstu neúspěšných studentů o 84 osob. Nejčastějšími příčinami pro ukončení studia, které studenti uvádějí, patří zejména finanční důvody a pracovní vytíženost.

20 Celkem studentů VÝROČNÍ ZPRÁVA Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Skupiny akreditovaných studijních programů Neúspěšní studenti ve studijním programu bak. mag. mag. navazující dokt. P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem TABULKA KREDITOVÝ SYSTÉM, DIPLOMA SUPLEMENT LABEL A ECTS LABEL Studijní program Ekonomika a management je koncipován v přímé návaznosti na kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System). Cílem jeho implementace je vytvořit jasně definovaný předpoklad pro prostupnost studia a mezinárodní mobility studentů. Kreditní systém byl v průběhu měsíce května 2005 podroben mezinárodnímu auditu, kdy odborníci Evropské komise vysoce kladně hodnotili stávající systém a připravenost školy získat Diploma Supplement Label. Diploma Supplement Label škola obdržela opakovaně v srpnu 2009, což dokládá kvalitu poskytovaného dodatku k diplomu vyhovující požadavkům Evropské komise. Škola se v současné době připravuje k podání žádosti o ECTS Label.

21 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE A SPOLUPRÁCE S ODBĚRATELSKOU SFÉROU Postupně je budován a realizován model profesní přípravy za účasti všech zainteresovaných stran, tj. učitel-student-podnikatel. Pilotní projekt proběhl již v roce 2006 v rámci aplikace sociálního partnerství Trialog Krnov subjektů: vedení města Krnov, společnost Kofola, a. s., učitelé a studenti VŠP, a. s. Generální ředitel firmy přednášel v rámci výuky na škole, jeden student absolvoval ve společnosti 12-ti týdenní odbornou praxi. Jako klíčová postava se zde ukázal koordinátor (zástupce města), který již bohužel nebyl pro další volební období zvolen do vedení města. Dále to byla kontaktní pracovnice firmy vedoucí personálního útvaru, která odešla na mateřskou dovolenou. To způsobilo, že další rozvoj tohoto Trialogu byl pak utlumen. Další konkrétní aktivity se společností Kofola, a. s., se realizovaly v roce 2009 formou účasti personální ředitelky na workshopech školy. Získané poznatky a zkušenosti se dále rozvíjejí a aplikují v rámci spolupráce i s jinými partnery: Válcovna trub-tž, a. s., Penzion Jízdárna na Morávce a dalšími. Odborné praxe studentů 3. ročníku prezenčního studia BSP v rozsahu 48 dnů proběhly jako každoročně na základě smluvních vztahů s 91 podniky a institucemi a byly komplexně vyhodnoceny. Rovněž odborné praxe studentů kombinovaného studia BSP v rozsahu 25 dnů byly realizovány dle studijního programu a platné metodiky. Odborná praxe studentů 2. ročníku prezenčního studia NMS proběhla v rozsahu 20 dnů v průběhu března 2009 a studenti ji absolvovali ve 30 firmách. I na tomto stupni studia proběhlo komplexní vyhodnocení nároků firem z hlediska odborných praxí a odezvy studentů z hlediska přístupu firem k náplni diplomové praxe. Do procesu výuky na škole byla zapojena řada odborníků z praxe, a to formou přímé výuky i při vedení bakalářských a diplomových prací. V Akademické radě školy i v Akademických radách detašovaných pracovišť jsou výrazně zastoupeni zástupci municipalit a podnikové sféry, čímž se významně zabezpečuje spolupráce s regionem a podnikatelskou sférou. Zástupci municipalit jsou zváni na odborné přednášky s aktuálními tématy i k účasti na slavnostních akcích školy (imatrikulace, promoce aj.).

22 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI, VŠP, A. S., PŘEPOČTENÉ POČTY Personální zabezpečení výuky je pro Vysokou školu podnikání, a. s., velmi významné a je nezbytnou součástí pro úspěšnou implementaci strategie školy. Kvalifikační struktura pedagogů představuje klíčový předpoklad kvalitního a odborného zajištění výuky jak v sídle školy, tak na detašovaných pracovištích. V roce 2009 VŠP, a.s., přijala 2 docenty do interního zaměstnaneckého poměru a 1 odborného asistenta v doktorandském studiu. Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 87,7 5,4 9,9 55,4 17,0 0 0 TABULKA 7A *podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu Během akademického roku proběhla v aule řada besed studentů s významnými hosty.

Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31

Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31 výroční zpráva 2008 Obsah Obsah 2 Předmluva 3 1 Úvod 5 2 Kvalita a excelence akademických činností 12 3 Kvalita a kultura akademického života 28 4 Internacionalizace 31 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 22 7. Akademičtí pracovníci 25

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více