VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 OBSAH 1. Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o prevenci rizikového chování Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a realizovaných projektech Údaje o spolupráci se sociálními partnery Vlastní hodnocení činnosti školy Tabulky zadané zřizovatelem Fotodokumentace z hodnoceného období Závěr

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název, adresa, právní forma, IČO, IZO Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Identifikátor zařízení Škola sdružuje: 1. Střední škola, IZO: Vyšší odborná škola, IZO: Školní jídelna, IZO: Domov mládeže, IZO: Název a adresa zřizovatele Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ , IČ Vedení školy Ředitel: RNDr. Jana Adamcová Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Vladimír Šaloun Zástupce ředitele pro VOŠ: Ing. Jitka Hašková Zástupce ředitele pro SOŠ: Mgr. Richard Kropáček Kontakt na školu Telefon/fax: Internet: 3

4 Součásti školy Vyšší odborná škola, nejvyšší povolený počet studentů 860 Střední škola, nejvyšší povolený počet žáků Jídelna, nejvyšší povolený počet strávníků (jídelna ul. Fibicha 2778, 500 strávníků, jídelna J. E. Purkyně 271, 600 strávníků) Domov mládeže, nejvyšší povolený počet ubytovaných 135 Poskytovaný stupeň vzdělání Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání. 4

5 Přehled oborů vzdělání a akreditačních programů ve školním roce Škola Kapacita školy Název oboru Kód oboru Forma a délka vzdělávání Kapacita oboru Počet žáků k Počet hochů škola 2150 SOŠ 1290 OA Obchodní akademie M/004* DE,4leté Obchodní akademie Most M/02 DE,4leté Ekonomické lyceum Most M/02 DE,4leté Celkem SPgŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika M/005 DE,4leté Předškolní a mimoškolní pedagogika Most M/01 DE,4leté Pedagogické lyceum M/003 DE,4leté Pedagogické lyceum Most M/01 DE,4leté Pedagogika pro asistenty ve školství Most M/02 DS,5leté Pedagogika pro asistenty ve školství J/001 DS,2leté Pedagogika pro asistenty ve školství M/010 DS,5leté Celkem SZŠ Zdravotnické lyceum M/005 DE,4leté Zdravotnické lyceum Most M/04 DE,4leté Zdravotnický asistent M/007 DE,4leté Zdravotnický asistent M/007 DS,5leté Zdravotnický asistent Most M/01 DE,4leté Zdravotnický asistent Most M/01 DS,5leté Ošetřovatel Most H/01 DE,3leté Masér sportovní a rekondiční Most L/02 DE,4leté Sociální činnost Most M/01 DE,4leté Sociální činnost Most M/01 DS,5leté Sociální péče pečovatelská činnost M/003 DS,5leté Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 DS,5leté Celkem Celkem SOŠ VOŠ 860 Ekon. Firemní ekonomika N/11 DE,3leté Firemní ekonomika N/11 DS,3leté Soc. Sociálně právní činnost N/05 DE,3leté Sociálně právní činnost N/05 DS,3leté Právní asistence N/05 DE,3leté Právní asistence N/05 DS,3leté Zdrav Diplomovaná všeobecná sestra N/11 DE,3leté Diplomovaná všeobecná sestra N/11 KO,3,5 l Celkem VOŠ Celkem škola

6 Počet žáků, strávníků a ubytovaných Součást školy Forma vzdělávání Počet tříd Počet žáků SOŠ Denní Dálková VOŠ Denní Dálková Počet žáků DE Počet žáků DS Celkem SOŠ Celkem VOŠ Celkem škola Počet strávníků Jídelna 1100 Počet ubytovaných DM 120 Datum posledního zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT: Poslední zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení dne pod č. j. MSMT-45055/ Krajský úřad Ústeckého kraje: Poslední zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení dne pod č. j. 857/SMT/2013/6 Výchovně vzdělávací činnost školy Výše uvedená škola je funkčním konglomerátem 4 typů škol, vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy. Pedagogická škola a ekonomická škola byly založeny v Mostě v roce 1964, Vyšší odborná škola se stala součástí školy od , Vyšší zdravotnická škola a Střední zdravotnická škola je součástí školy od , jako důsledek usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/6Z/2009 ze dne s účinností od 1. září 2009, které rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace Ústeckého kraje s názvem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J. E. Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, příspěvková organizace, s Vyšší odbornou školou, Střední pedagogickou školou a Obchodní akademií, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o názvu nástupnické organizace: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace. Charakteristika střední školy a maturitního vzdělávaní Střední pedagogická škola existuje v Mostě již od roku 1963, kdy byla do Mostu přesunuta ze Šluknova. Na této škole je realizován od obor vzdělání M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Předškolní a mimoškolní pedagogika Most a dobíhající obor vzdělávání M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož obsah stanoví osnovy MŠMT. 6

7 Zařazením do sítě škol ze dne byl s účinností od počínaje 1. ročníkem zařazen obor M/003 Pedagogické lyceum. Tento obor je v současné době dobíhajícím oborem, nahrazen bude od oborem vzdělání M/03 Pedagogické lyceum, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem pedagogické lyceum Most. Dalším oborem na SPgŠ byl obor vzdělání M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské službě, realizovaný formou dálkového vzdělávání při zaměstnání. Tento obor byl schválen v roce 1993 na základě společenské objednávky Ministerstvem spravedlnosti ČR. Tvorba základních pedagogických dokumentů a vlastní realizace oboru probíhala ve spolupráci se Sociálně právním institutem, s.r.o. v Mostě, Spolupráce byla k smluvně ukončena. Obor se stal v důsledku legislativních změn v otázce personální politiky Vězeňské služby ČR oborem dobíhajícím z důvodů ztráty aktuálnosti profilu absolventa oboru vzdělání. Ve školním roce proběhly poslední maturitní zkoušky v uvedeném oboru. V následujících letech budou v tomto oboru realizovány pouze maturitní zkoušky pro zájemce o režim ukončení vzdělávání do 5 let po absolvování posledního ročníku. Tento obor byl s účinností od nahrazen oborem vzdělání M/003 Sociální péče pečovatelská činnost a oborem M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost. Oba uvedené obory jsou v současné době dobíhajícími obory, které jsou dle platné legislativy nahrazovány od oborem vzdělání M/01 Sociální činnost. Obsah vzdělání stanoví dle RVP školní vzdělávací program Sociální činnost Most, a to v denní i v dálkové formě vzdělávání. V roce 2003 vznikl v rámci PHARE 2003 v projektu POSUN a byl MŠMT schválen dvoustupňový obor J/001 a M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství. Tento obor byl zařazen rozhodnutím o změně zařazení do sítě škol a školských zařízení s účinností od počínaje 1. ročníkem. V červnu 2006 ukončili první stupeň tohoto oboru první absolventi, v červnu 2009 absolvovali v tomto oboru první žáci maturitního stupně. Od bude uvedený obor nahrazen oborem vzdělání M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství, jehož obsah dle RVP stanoví školní vzdělávací program Pedagogika pro asistenty ve školství Most. Obchodní akademie v Mostě vznikla v roce 1991 jako typ školy nahrazující do té doby existující Střední ekonomické školy. Na této škole je realizován obor M/004 Obchodní akademie, čtyřleté studium denní, který je označen jako dobíhající. Postupně je nahrazován oborem vzdělání dle RVP, který bude pod názvem ŠVP jako M/02 Obchodní akademie Most. V síti škol je zařazena i forma dálková, která není v současné době realizována. Kvalita obsahu vzdělání je dotvářena zkušenostmi z modulů mezinárodní spolupráce s německým partnerem v rámci projektu ČR 1 na základě dohody mezi MŠMT ČR Praha, BiBB Berlín a NÚOV Praha, dále pak realizací mezinárodních projektů Leonardo da Vinici. Profilace školy je založena na mimořádných aktivitách a obsahu v předmětech fiktivní firmy. Od je realizován obor dle RVP s názvem ŠVP M/02 Ekonomické lyceum. Střední zdravotnická škola vznikla v roce 1946 jako škola Ošetřovatelská při Všeobecné okresní nemocnici v Mostě. V roce 1953 byla transformována na Vyšší zdravotnickou školu, později Zdravotnickou školu. V různých obdobích své nepřetržité aktivní činnosti byly realizovány maturitní obory Zdravotní sestra a Dětská sestra, které byly v roce 1996 sloučeny do oboru Všeobecná sestra a výuční obor Ošetřovatel-ošetřovatelka, v pomaturitním kvalifikačním studiu pak obory Asistent hygienické služky, Porodní asistentka (Ženská sestra), Dětská sestra a Všeobecná sestra. Od je ve škole realizován v denní i dálkové formě vzdělávání obor M/007 Zdravotnický asistent, který na základě legislativních změn Ministerstva zdravotnictví a kvalifikačních požadavků na nelékařská povolání nahradil obor Všeobecná sestra. Obor je v současné době oborem dobíhajícím, který je nahrazován dle platné legislativy v denní i dálkové formě vzdělávání od oborem vzdělání M/01, jehož obsah 7

8 stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Zdravotnický asistent Most. Dalším zdravotnickým oborem je obor vzdělání M/005 Zdravotnické lyceum, který je ve škole realizován od Od je tento obor postupně nahrazován oborem vzdělání M/04 Zdravotnické lyceum, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Zdravotnické lyceum Most. Od začal být rovněž realizován nematuritní tříletý obor vzdělání H/01 Ošetřovatel vyučovaný dle RVP a školního vzdělávacího programu Ošetřovatel Most. O d je oboru vzdělání L/02 Masér sportovní a rekondiční, jehož obsah vzdělání stanoví od dle RVP školní vzdělávací program s názvem Masér sportovní a rekondiční Most. Přijímací řízení proběhlo též pro obor vzdělání M/02 Nutriční asistent, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Nutriční asistent Most. Obor nebyl od realizován pro malý počet zájemců v přijímacím řízení. Charakteristika vyšší odborné školy a vyššího odborného vzdělávání Na Vyšší odborné škole, která byla schválena a zařazena do sítě škol v březnu 1996 s účinností od , je realizován obor vyššího studia N/003 Sociálně právní činnost a s účinností od počínaje 1. ročníkem zařazen obor N/014 Firemní ekonomika a zároveň schválen nový název školy Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha Zrušením přívlastku sociálně právní se reagovalo na rozšíření studijní nabídky vyšší školy o další obory jiného zaměření. Uvedené obory byly prohlášené za dobíhající a jejich zařazení do sítě školy bylo podmíněno předložením předepsané dokumentace těchto oborů k akreditaci v zákonem stanovené lhůtě. Žádost o akreditaci dvou stávajících oborů byla předložena na podzim Akreditace byla udělena rozhodnutím MŠMT ze dne 8. července 2008 vzdělávacímu programu N/11 Firemní ekonomika v rámci oboru vzdělání N Ekonomika a podnikání pod č.j / denní formě vzdělávání a pod č.j / dálkové formě vzdělávání, dále byla akreditace udělena rozhodnutím MŠMT ze dne 8. července 2008 vzdělávacímu programu N/05 Sociálně právní činnost v rámci oboru vzdělání N Sociální práce a sociální pedagogika pod č.j / denní formě vzdělávání a pod č.j / dálkové formě vzdělávání. V reakreditovaných programech byla zahájena výuka v denní formě vzdělávání , v dálkové formě vzdělávání byla zahájena od Vzhledem k tomu, že akreditace uvedených vzdělávacích programů končí k , byla ve školním roce podána žádost o změnu akreditace. Žádost byla schválena pro vzdělávací program N/05 Sociálně právní činnost, denní i dálková forma vzdělávání dne pod č.j / , vzdělávací program N/11 Firemní ekonomika, denní i dálková forma vzdělávání, dne pod č. j / Ve školním roce byl schválen akreditační program N/05 Právní asistence s účinností pro denní i dálkovou formu vzdělávání od Denní forma začala být realizována od , dálková forma je realizována od V květnu byla podána žádost o změnu akreditace v délce vzdělávání ze 4 roků na 3 roky pro vzdělávací program Právní asistence, dálková forma vzdělávání. Žádost byla schválena dne pod č.j. MŠMT / s účinnosti od Statut Vyšší zdravotnické školy byl schválen od rozhodnutím MŠMT č. j /97, kdy došlo ke zpětnému vyhodnocení do té doby experimentálního oboru Diplomovaný ergoterapeut. Současně začaly být realizovány i obory N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná porodní asistentka a Diplomovaná dětská sestra, které do té doby byly obory pokračujícího kvalifikačního studia Střední zdravotnické školy. V důsledku přijetí zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, byly obory VZŠ postupně zrušeny nebo transformovány na obory bakalářské. Realizace oboru Porodní asistence probíhala v těsné spolupráci s Fakultou zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, která měla v Mostě 8

9 detašované pracoviště. Rozšířením prostor fakulty v Ústí nad Labem došlo k přesunutí všech detašovaných pracovišť do Ústí nad Labem a spolupráce tím byla v roce 2008 ukončena. Na VOŠ je proto v současné době pouze obor Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, kde je záměr rozšíření i pro kombinovanou formu vzdělávání, pro podána žádost o akreditaci a zároveň byla podána žádost o změnu akreditace pro stávající vzdělávací program, jehož účinnost končí Žádost byla schválena dne pod č.j / Ve výhledu je vedením školy uvažován vzdělávací program Nutriční terapeut pro denní i dálkovou formu vzdělávání. V oblasti vyššího odborného vzdělávání je velmi dobrá zkušenost se spoluprací s partnerskými institucemi, které zajišťují odbornou praxi a v mnoha případech navazují na zkušenosti s praktikujícími žáky vznikem pracovního poměru. Pozitivně je veřejností hodnocen způsob slavnostního vyřazení absolventů v přesunutém Děkanském kostele v Mostě. Materiálně-technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Realizace vzdělávací nabídky probíhá ve dvou budovách. Budova A je umístěna v ulici Zd. Fibicha 2778 a probíhá v ní maturitní vzdělávání v ekonomických oborech, pedagogických oborech, dále pak realizace vzdělávacích programů vyšší odborné školy zaměřených na sociální, ekonomickou a právní problematiku. Budova B je umístěna v ulici J. E. Purkyně 272, kde jsou realizovány maturitní zdravotnické a sociální obory, dále pak vzdělávací programy Vyšší odborné školy zdravotnické. Zázemí pro vzdělávací aktivity školy zajišťuje budova C, která je umístěna v ul. J. E. Purkyně 271. V budově je umístěn domov mládeže a jídelna. Všechny tři budovy byly postaveny v 70. letech minulého století a jsou v majetku zřizovatele školy, kterým je Ústecký kraj. Budova A: Budova disponuje 22 kmenovými učebnami (17 z nich je vybaveno notebookem a dataprojektorem) a 21 odbornými učebnami s následujícím vybavením a zaměřením 5 jazykových učeben s notebookem a projekční technikou, 1 učebna fiktivních firem, 2 učebny výtvarné výchovy, 2 učebny hudební výchovy, 3 učebny komunikativních dovedností, 2 učebny písemné a elektronické korespondence s 39 počítači řady Intel Duo Core a 3 učebny informačních technologií, které jsou vybaveny PC řady Intel Duo Core Intel Core i3 v celkovém počtu 52 kusů (všechny učebny jsou zapojeny do počítačové sítě a na Internet). Odborné učebny jsou dále doplněny kondičním sálem, tělocvičnou a studovnou pro studenty VOŠ a dvěma jednacími místnostmi pro projektovou činnost. Velmi významnou z hlediska výukových možností je multimediální učebna, kde lektorské pracoviště disponuje lektorským notebookem, dataprojektorem, vizualizérem a další audiovizuální technikou. Učebna byla v létě 2012 vybavena novým nábytkem s 65 pracovními pozicemi. Dále byly v budově v roce 2010 vybudovány další dvě učebny, které jsou vybavené speciálními stolky s 34 notebooky pro žáky a studenty školy řady Intel Duo Core Intel Core i3. V každé z uvedených učeben je jedno lektorské pracoviště, které disponuje lektorským počítačem, dataprojektorem a další audiovizuální technikou. Všechny pracovní pozice jsou připojeny na Internet. Každá učebna představuje finanční objem ve výši 700 tisíc Kč, jedna byla vybudována ze sponzorského daru Vršanské uhelné, a. s., jedna z prostředků ESF v rámci projektu IVOŠ, operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost. Vybavenost budovy A doplňuje knihovna se studijním atypickým koutkem. Svým pojetím umožňuje žákům i učitelům získávat informace z různých typů médií. Velmi dobře plní svůj účel učebna fiktivních firem. Bez problémů byla naplněna kvalitativní kritéria daná centrem FF /CEFIF/ a MŠMT. 9

10 Jako velmi funkční je z hlediska potřebnosti studenty vyššího studia hodnocena studovna pro vyšší studium vybavená serverem, 15 terminály, 2 tiskárnami a Internetem. Zázemí budovy A tvoří bufet a jídelna s cílovou kapacitou 500 jídel denně. Jídelna je vybavena čipovým zařízením na registraci a výdej obědů. Opakovaně je pozitivně hodnocen, inovován a rozšiřován elektronický zabezpečovací systému budovy školy, který v současnosti obsahuje otvírání všech vchodů do budovy pomocí čipového zařízení. Vstup do budovy zaměstnanců a žáků a studentů školy umožňují osobní čipy, cizím osobám je vstup povolován pomocí video snímače u hlavního vchodu školy. Tímto způsobem se výrazně zvýšila bezpečnost provozu školy v denním i nočním režimu. Systém čipů byl doplněn kamerovým systémem u všech třech vchodů, které používají žáci a veřejnost. Víceúčelové hřiště v areálu budovy A neplní vzhledem ke svému technickému stavu svoji funkci. Na hřiště je vydán KHS zákaz používání do doby jeho opravy. Oprava dle stanoviska zřizovatele je vázána na priority investiční výstavby zřizovatele. V současné době probíhá jednání mezi Ústeckým krajem a Městem Most o výměně pozemků a následném zrekonstruování sportovního areálu. V roce 2013 byl dokončen projekt zateplení budovy, výměny oken a rekonstrukce střechy, předpokládaná realizace bude pravděpodobně v roce Budova B: V budově je 27 učeben z toho 22 učeben slouží jako odborné učebny s následujícím vybavení a zaměřením 2 jazykové učebny, 4 učebny pro ošetřovatelství, 2 učebny informačních technologií s celkem 40 PC, dále po jedné učebna první pomoci, chemie, fyziky, biologie, somatologie. Praktická cvičení probíhají v laboratoři chemie a v laboratoři fyziky, jejichž vybavenost již neodpovídá požadavkům a trendům doby. V létě 2013 byla zrekonstruována přednášková místnost s kapacitou 70 míst, mobilní stěna učebně umožňuje variabilní rozdělení na dvě menší učebny, dále byl zrekonstruován prostor v 1PP pro novou učebnu masérství. Významnou součástí budovy je tělocvična a bazén. Zázemí pro žáky a studenty školy tvoří bufet a jídelna v domově mládeže s kapacitou 600 jídel denně, která je též vybavena čipovým zařízením na registraci a výdej jídel. Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro ubytované v domově mládeže. Inovací prošel vstup do budovy B, kde byly namontovány automatické dveře ovládané čipovým zařízením, dále byly zrekonstruován suterén pro šatnové prostory, v letošním roce byl prosto doplněn novým chodníkem pro vstup do budovy vedlejším vchodem přímo do šatnového prostoru. Již od roku 2010 je budova vybavena kamerovým systémem pro zajištění bezpečnosti žáků i majetku školy. Budova A a B budovy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem o rychlosti 50 Mbps. Ve škole je celkem 350 počítačů pro potřeby žáků i učitelů. Každý kabinet je vybaven počítačem, počítače jsou mezi sebou propojeny pomocí sítě včetně napojení na vedení školy a sekretariáty obou budov. Učitelé, kteří jsou zapojeni do projektů OPVK (INVOŠ, DUM-IN), mají k dispozici také notebooky pro tvorbu výukových opor. Dále je výuka zajišťována pomocí další techniky: 45 dataprojektorů, 3 velkoplošné televize, 8 scannerů, 1 interaktivní tabule, 3 interaktivních prostředků Onfinity, 5 vizualizérů, 10 kopírek z toho 4 velkokapacitní. Vzdělávací i zájmové aktivity školy jsou dokumentovány pomocí 4 filmových kamer, 7 digitálních fotoaparátů. Každý učitel disponuje vlastní ovou školní adresou. Pro komunikaci se žáky a rodiči se využívá elektronický informační systém školy. Studijní materiály jsou žákům a studentům zprostředkovány formou e-learningu v systému Moodle. Telefonické spojení funguje na základě IP Telefonie, která umožňuje bezplatnou komunikaci mezi všemi místy všech tří budov. 10

11 Budova C: Budova domova mládeže slouží k ubytování žáků a studentů vlastní školy, ale i ostatních škol Mostecka. Domov mládeže je vybaven jídelnou, která zajišťuje celodenní stravování pro ubytované v domově mládeže, pro zaměstnance, žáky a studenty vlastní školy, ale také ostatních středních škol v městě Most. V domově mládeže je 60 dvoulůžkových pokojů, jeden kondiční sálek a studovna vybavená několika počítači napojených na Internet. Hřiště v areálu budovy C již neslouží svému účelu a bylo zřizovatelem od roku 2008 nabízeno v aukci k odprodeji, prodej byl realizován v roce Celkové materiálně technické zázemí školy již po několik let vzhledem k nedostatečnému krytí odpisů stagnuje a neumožňuje vedení školy inovovat především výpočetní techniku tak, aby odpovídala požadavkům praxe. Pro zajištění standardního chodu učeben, kde se pracuje s informačními technologiemi (učebny pro výuku informačních technologií, učebny pro výuky písemné a elektronické korespondence, učebny fiktivních firem, multimediální učebny) by bylo třeba každý rok nakoupit set 17 počítačů. V celkovém objemu 350 počítačů na škole je pak životnost jednoho počítače 22 let, což z hlediska výkonu a parametrů naprosto neodpovídá požadavkům praxe. Kvalitativně nejhorší počítače mají učitelé, čímž vzniká paradox mezi požadavkem společnosti na učitele v otázce inovativních přístupů k výuce a používaní ICT ve výuce a materiálně technickým zázemím pro práci učitele. Finanční situace školy naprosto neumožňuje nákup počítačů pro učitele a vedení školy, které nelze kupovat jako učební pomůcky. Provozní prostředky zřizovatele díky opakovaně snižovanému rozpočtu tyto nákupy neumožňují. Kvalita ve vybavení školy informačními technologiemi je dána pouze a jenom schopností školy být úspěšná v projektové činnosti. Víceúčelové hřiště v areálu budovy A neplní vzhledem ke svému technickému stavu svoji funkci. Na hřiště je vydán KHS zákaz používání do doby jeho opravy. Oprava dle stanoviska zřizovatele je vázána na priority investiční výstavby zřizovatele. Hřiště v areálu budovy C již neslouží svému účelu a je zřizovatelem nabízeno k odprodeji. Významnými akcemi v roce v oblasti údržby a inovace byly níže uvedené akce zajištěné z rozpočtu školy, sponzorských darů a dotací zřizovatele: 1. pololetí školního roku (září až prosinec) celkem tisíc Kč o Budova A (celkem 436 tisíc Kč) - Skříně do tělocvičny 52 tisíc Kč - Nábytek do sborovny 37 tisíc Kč - Dlažba v 1NP sekce C 96 tisíc Kč - Nábytek do učebny FF 33 tisíc Kč - Nábytek a koberec do kanceláře zástupců 77 tisíc Kč - Překlady prasklin ve stropě 40 tisíc Kč - Nábytek do učeben s dataprojektorem 34 tisíc - Sedací taburety do učebny DV 15 tisíc Kč - Konferenční stolky do jídelny 10 tisíc Kč - Doplnění žákovského nábytku 30 tisíc Kč - Materiál na nástěnky 12 tisíc Kč o Budova B (celkem 782 tisíc Kč tisíc z Proposu) - Inovace kabinetu KZ3a 95 tisíc Kč - Inovace kabinetu KZ10 10 tisíc + nábytek z Proposu 11

12 - Inovace kabinetu KZ3b 10 tisíc + nábytek z Proposu - Nábytek do jednací místnosti nábytek z Proposu - Stavební úpravy v kabinetech 65 tisíc Kč - Inovace učebny INVOŠ 57 tisíc Kč - Kamery do suterénu 8 tisíc Kč - Čistění lina v učebnách 12 tisíc Kč - Šatní skříňky pro PUP 15 tisíc Kč - Automatické vypínače 12 tisíc - Výměna svítidel v učebnách 240 tisíc Kč - Výměna lina v učebnách 146 tisíc Kč - Výměna žaluzií 42 tisíc Kč - Sedací nábytek do kabinetů 10 tisíc Kč - Nátěry v bazénu 30 tisíc Kč - Vybavení kuchyně 30 tisíc Kč o Budova C (875 tisíc Kč) - Podhledy v jídelně 230 tisíc Kč - Skříně do pokojů 480 tisíc - Doplnění stolů a židlí do jídelny 40 tisíc Kč - Vybavení DM (budova C) 20 tisíc Kč - Vysavače pro DM, odpadkové koše aj (budova C) 20 tisíc Kč - Inovace kuchyně DM (budova C) 50 tisíc Kč - Rozhlasová ústředna 35 tisíc Kč o Budovy A+B+C (celkem 365 tisíc Kč) - Učební pomůcky (budova A+B) 200 tisíc Kč - Kancelářské židle do kabinetů a kanceláří (budova A+B+C) 50 tisíc Kč - Inovace ICT techniky 250 tisíc Kč - Nové tabule 30 tisíc Kč - Klipy pro výzdobu 15 tisíc Kč 2. pololetí školního roku (leden až srpen) - celkem tisíc Kč o Do údržby a inovací bylo na níže uvedené investováno celkem ,- Kč z toho z rozpočtu školy ,- Kč, z projektu DUMIN ,- Kč, z projektu INVOŠ ,- Kč, o Budova A (1 155 tisíc) Rekonstrukce učebny PSY C 170 (25 tisíc) Rekonstrukce učebny VV a židle (440 tisíc) Vybudování nového skladu v sekci A (30 tisíc) Inovace kabinetu A 110 (90 tisíc) Inovace učebny E217 o malování, koberec, elektro (60 tisíc) o žákovský a učitelský nábytek (105 tisíc z projektu INVOŠ) o žákovské a učitelské počítače (280 tisíc z projektu INVOŠ) Inovace učebny E215 pomocí nábytku z E 217 (0 tisíc) 12

13 Inovace učebny FF (35 tisíc) Inovace bufetu (50 tisíc) Inovace vybavení kuchyně (40 tisíc) o Budova B (1 720 tisíc) Vybudování učebny pro masérství (600 tisíc) Tepelná clona v šatně (35 tisíc) Inovace učebny Z125 (250 tisíc) Inovace učeben žákovským nábytkem převodem z OA ÚL (30 tisíc) Vybudování chodníku k suterénu (100 tisíc) Inovace učebny ICT (700 tisíc z projektu DUMIN) Zabudování pevných vysoušečů vlasů v bazénu (5 tisíc) o Budova C (225 tisíc) Vymalování jídelny a vstupní haly DM (30 tisíc) Inovace vybavení kuchyně (25 tisíc) Inovace vybavení DM (15 tisíc) Tepelná clona ve vchodu do DM (35 tisíc) Inovace 25 pokojů skříněmi (120 tisíc) Projekt sloučení škol Ředitelé škol VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě, RNDr. Jana Adamcová a VOŠZ a SŠZ J. E. Purkyně v Mostě, Mgr. Bc. Vladimír Šaloun podali v únoru 2009 projekt sloučení výše uvedených škol k Východiskem pro sloučení byla koncepce Páteřních škol Ústeckého kraje ve vzdělávací nabídce kraje a stávající stav v počtu žáků a vzdělávací nabídce výše uvedených škol. Koncepčním záměrem Ústeckého kraje bylo v rámci koncepce Páteřních škol stabilizovat vzdělávací nabídku Ústeckého kraje vytvořením soustavy páteřních škol, které svou velikostí a zaměřením budou ekonomicky a personálně odolnější vůči demografickým změnám v počtu žáků a ekonomickým tlakům z hlediska ekonomiky státu i kraje, čímž umožní stabilizovat vzdělávací nabídku kraje pro absolventy základních škol, u vyššího typu vzdělávání pro absolventy středních škol a zároveň se stanou nezbytnou součástí vzdělávací nabídky pro celoživotní vzdělávání. Z aktualizované koncepce páteřních škol v červnu 2010 vyplynulo, že páteřní škola by měla mít více než 700 žáků denní formy vzdělávání. Sloučením škol byl záměr naplněn. Nástupnická organizace měla k žáků a studentů, z toho žáků a studentů denní formy vzdělávání a 518 dálkové formy vzdělávání. V jídelnách se stravovalo 900 strávníků a v domově mládeže bylo 72 ubytovaných, k žáků a studentů, z toho 1087 žáků a studentů denní formy vzdělávání a 644 dálkové formy vzdělávání. V jídelnách se stravovalo 900 strávníků a v domově mládeže bylo 100 ubytovaných. Od prvního roku sloučení k se navýšil počet žáků dle zahajovacích výkazů o 462, počet ubytovaných o 45. Během třech let byly systémem sloučení poznamenány všechny oblasti života školy od výchovně vzdělávací přes personální, ekonomickou, organizační, majetkově správní a dominantně oblast řízení. Vedení školy v průběhu těchto let analyzovalo ve spolupráci s pracovníky školy nastavená pravidla pro chod školy a jejich vyhodnocováním se snažilo stabilizovat život nového 13

14 celku s cílem zajistit efektivní chod organizace a posílit její image v novém uspořádání na veřejnosti. V souvislosti s bezproblémovým průběhem dominantních aktivit školy během obou školních roků, kterými jsou přijímací řízení a výstupní zkoušky (maturitní generálka, nové maturitní zkoušky, pozice spádové školy na Mostecku, závěrečné zkoušky a absolutoria), dále pak pozitivně schválené žádosti o reakreditaci stávajících vzdělávacích programů, nově schválené programy v celoživotním vzdělávání, nově schválené žádosti o dotaci z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Programy Leonardo da Vinci aj.) lze projekt sloučení škol hodnotit pozitivně. Projekt sloučení lze komplexně vyhodnotit až k , kdy školu opustí první absolventi, kteří byli přijati do sloučené školy. Páteřní škola Ústeckého kraje Dne 18. května 2011 Rada Ústeckého kraje rozhodla udělit škole Certifikát páteřní škola Ústeckého kraje. Certifikát byl udělen za splnění kritérii stanovených zřizovatelem Ústeckým krajem a je osvědčením o významném postavení školy v síti škol a školských zařízení Ústeckého kraje. Škola, která certifikát obdrží, získá právo používat ke svému názvu dovětek Páteřní škola Ústeckého kraje pro potřeby prezentace školy a náboru. 14

15 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Ve školním roce byly ve škole realizovány obory vzdělání a vzdělávací programy v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení a v návaznosti na zájem uchazečů v příjímacím řízen předcházejícího školního roku. Obory vzdělání v SOŠ V současné době vychází obsah vzdělávání všech oborů vzdělání střední odborné školy ze dvou platných legislativních norem. Dobíhající normou jsou osnovy MŠMT, nově nabíhající normou jsou RVP a na ně navazující školní vzdělávací programy školy. V přehledu učebních plánů jsou uváděny jak dobíhající, tak nově zaváděné učební plány se specifikací ročníků, pro které byly platné. Vzdělávací programy ve VOŠ Vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání při realizaci akceptují termín platnosti akreditace a škola musí v dostatečném předstihu podat žádost o novou akreditaci či změnu akreditace. Ve školním roce byla MŠMT schválena žádost o změnu akreditace vzdělávacího programu Právní asistence. U všech uvedených vzdělávacích programů byla žádost schválena pro denní i dálkovou formu vzdělávání, dálková forma byla schválena v délce 3 roky, u programu Diplomovaná všeobecná sestra byla kombinovaná forma schválena v délce 3,5 roku. 15

16 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/02 Obchodní akademie OA v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŚVP Obchodní akademie Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 ( ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk I. ANJ 4/4 4/4 3/3 3/3 14 Cizí jazyk II. - 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Biologie a ekologie BIE Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Chemie CHE Matematika MAT 3/1 3/1 3/1 3/1 12 Občanská nauka OBN Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Zeměpis ZEM Odborné předměty Ekonomie EKE Ekonomika EKO Fiktivní firmy FFY 0 0 3/3 3/3 6 Statistika STA Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/2 2/2 0 6 Právo PRA Účetnictví UČE 0 3 3/2 4/4 10 B) Volitelné vyučovací předměty Konverzace v cizím jazyce KCJ 0 0 1/1 1/1 2 Všeobecně vzdělávací seminář /2 2 - společensko vědní seminář SVS - seminář z českého jazyka a literatury SCL - seminář z cizího jazyka SCJ - seminář z matematiky SMA Odborný seminář /2 2/2 - seminář z práva EU SEU - seminář z bankovnictví a pojišťovnictví SBU - seminář z účetnictví a daní SUD Návrh využití týdnů v období září - červen činnost počet týdnů v roce vyučování podle rozpisu učiva lyžařský výcvikový kurs sportovně turistický kurz maturitní zkouška časová rezerva celkem týdnů

17 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/02 Ekonomické lyceum OA v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Ekonomické lyceum Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 ( ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk I. - ANJ ANJ 4/4 4/4 3/3 3/3 14 Cizí jazyk II. - NEJ, RUJ, FRJ, ŠPJ - 4/4 4/4 3/3 3/3 14 Biologie a ekologie BIE Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Zeměpis ZEM Chemie CHE Matematika MAT 4/1 3/1 3/1 4/1 14 Výchova k občanství VOK Filozofie a kultura FLK Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/ Odborné předměty Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC 0 0 2/2 2/2 4 Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/ Právo PRA Účetnictví UČE 0 0 3/2 4/2 7 B) Volitelné předměty Vol. konverzace ve volitelném CZJ KCJ 0 0 1/1 1/1 2 Všeobecně vzdělávací seminář /2 2 - společensko vědní seminář SVS - seminář z ČJL SCL - seminář z MAT SMA - seminář z CZJ SCJ Odborný seminář 0 0 2/2 2/2 4 - seminář zaplikovaného práva SAP - seminář ze statistiky SST - seminářz bankovnictví a pojišťovnictví SBP - seminářz práva EU SPE - seminář z ekonomie SEK - seminář z účetnictví a daní SUD Návrh využití týdnů v období září - červen činnost počet týdnů v roce vyučování podle rozpisu učiva lyžařský výcvikový kurs sportovně turistický kurz maturitní zkouška časová rezerva celkem týdnů

18 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/01, Předškolní a mimoškolní pedagogika SPgŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 3. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL 3/ Literárně a jazykové praktikum LJP 0 1/1 1/1 0 2 Cizí jazyk CZJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Biologie BIO Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Hra na hudební nástroj HHN 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Hudební výchova s metodikou HVM 2/1 2/1 2/1 1/1 7 Chemie CHE Informační technologie INT 2/2 2/ Matematika MAT Občanská nauka OBN Osobnostní a dramatická výchova ODV 2/2 2/ Pedagogika PED Psychologie PSY 3/ /1 1 Písemná a elektronická komunikace PEK 1/ Tělesná výchova s metodikou TVM 0 2/2 2/2 1/1 5 Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Výtvarná výchova s metodikou VVM 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Zeměpis ZEM Pedagogická praxe PPX 0 0 4/4 4/4 0 B) Volitelné předměty Specializace z hudební výchovy HVS 3 3 Specializace z tělesné výchovy TVS 3 Specializace z výtvarné výchovy VVS 3 Poznámky k učebnímu plánu: 1. Učební praxe je realizována v předmětu Pedagogická praxe 2. V 1. ročníku je organizován kurz plavání v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně Návrh využití týdnů v období září - červen činnost počet týdnů v roce vyučování podle rozpisu učiva sportovní kurzy s metodikou odborná praxe maturitní zkouška časová rezerva celkem týdnů

19 Učební plán Obor: M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Škola: SPgŠ v Mostě Studium: Maturitní - denní - čtyřleté Předpis: úprava na základě UP schváleného pod. čj /98-23/231 s platností od Účinnost: počínaje 1. ročníkem Šk. rok : 2012/2013 ( 4. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Počet hodin celkem zkr. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skutečnost Celkem počet hodin 32/16 32/16 32/7 32/16 32/16 128/64 A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 12/9 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematika MAT Biologie a hygiena BIH Fyzika FYZ Chemie CHE Zeměpis ZEM Odborné předměty Pedagogika PED Psychologie PSY /1 2/1 8/1 8/1 Hudební výchova s metodikou HVM 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 8/4 8/3 Výtvarná výchova s metodikou VVM 2/2 2/2 2/2 2/2 2/ /6 8/4 Tělesná výchova s metodikou TVM 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 10/8 10/6 Hra na hudební nástroj HHN 2/2 2/2 2/6 2/2 2/6 2/2 2/6 8/8 8/6 Osobnostní a dramatická výchova ODV 2/2 2/2 2/ /4 4/2 Literární a jazykové praktikum LJP - 1/1 1/1 2/2 2/ /3 3/3 Výpočetní a didaktická technika VDT 2/2 2/2 2/ /4 4/2 Pedagogická praxe PPX /4 4/4 4/4 4/4 8/8 8/8 3. Volitelné Technika administrativy TEA 1/ /1 1/1 Specializace 2/2 2/2 2/2 Hudební výchova - specializace HVS /2 - - Tělesná výchova - specializace TVS /2 - - Výtvarná výchova - specializace VVS /2 - - Konverzace z cizího jazyka KCJ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1-3/3 3/2 Volitelný seminář /2 2/2 2/2 2/2 Matematický seminář MAS - - Společensko-vědní seminář SVS - - Biologický seminár BIS 2/2 2/2 Seminář českého jazyka SČJL - - Seminář z anglického jazyka SAJ 2/2 2/2 Seminář z německého jazyka SNJ 2/2 2/2 B) Nepovinné předměty Sborový zpěv Výtvarné vytváření Netradiční sporty SBZ VYV NES Plavání (3 hod TV) 1/1 1/ Hud. poh. vých. (3 hod TV) - - 1/1 1/ Přehled o využití týdnů ve školním roce činnost Počet týdnů v ročníku roč. roč. roč. roč. Vyučování podle plánu Souvislá pedagogická praxe Sportovní kursy s metodikou Maturitní zkoušky Časová rezerva CELKEM

20 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/03 Pedagogické lyceum SPgŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Pedagogické lyceum Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. a 2. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk) ANJ Cizí jazyk 2 (NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ) Občanská nauka OBN Ekonomika EKO Dějepis DĚJ Zeměpis ZEM Chemie CHE Fyzika FYZ Biologie BIO Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 0 6 Písemná a elektronická komunikace PEK 1/ Matematika MAT Výtvarná výchova VYV 2/ Hudební výchova HUV 2/ Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Dramatická výchova DRV 2/ Pedagogika PED Psychologie PSY /1 7 Pedagogický seminář PES 0 0 2/2 2/2 4 Volitelné vyučovací předměty Konverzace v cizím jazyce KCJ 0 0 1/1 1/1 2 Specializace Seminář 2/2 2/2 4 Poznámky k učebnímu plánu: 1. Učební praxe je realizována v rámci předmětu pedagogický seminář 2. Od druhého ročníku si žáci volí specializaci z hudební nebo výtvarné nebo tělesné výchovy. Návrh využití týdnů v období září - červen Činnost Počet týdnů v roce Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovní a turistický kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů

21 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/003 Pedagogické lyceum SPgŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté úprava na základě UP schváleného pod. čj /98-23/231 s platností od počínaje 1. ročníkem 2012/2013 ( ročník) Počet týdenních výuk. hodin Počet hodin celkem Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. zkr. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skutečnost Celkem počet hodin 32/16 32/20 32/16 32/7 32/16 32/16 32/16 128/64 A) Povinné předměty 1, Předměty povinného zákl. Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk I. PCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 12/12 Cizí jazyk II. DCJ 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 8/8 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Výpočetní technika VYT 2/2 2/2 2/2 2/ /4 4/4 Tělesná výchova TEV /2 2/2 2/2 2/2 8 8 Pedagogika PED Psychologie PSY Hudební výchova HV 2/2 2/ /2 2/2 Výtvarná výchova VV 2/2 2/ /2 2/2 Dramatická výchova DRV 2/2 2/ /2 2/2 Pedagogický seminář PES Volitelné předměty a) Specializace 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 12/12 12/12 Specializace - hudební výchova SHV 4/4 4/4 4/4 12/12 Specializace - výtvarná výchova SVV 4/4 4/4 4/4 12/12 Specializace - tělesná výchova STV 4/4 4/4 4/4 12/12 b) Semináře /2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 Seminář českého jazyka a literatury SČJL 2/2 2/2 4/4 Seminář občanské nauky SOBN 2/2 2/2 4/4 Biologický seminář BIS 2/2 2/2 b) Konverzace v CJ 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 Konverzace v AJ KAJ 2/2 2/2 4/4 Konverzace v NJ KNJ 2/2 2/2 B. Nepovinné Návrh využití týdnů v období září - červen Činnost Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně-turistický kurz Specializační kurz Pedagogická praxe Příprava a zpracování ročníkové práce Maturitní zkouška Časová rezerva CELKEM Počet týdnů v ročníku

22 Obor: Škola: Vzdělávání: Předpis: Účinnost: Šk. rok : M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost SPgŠ v Mostě Maturitní - dálkové - pětileté úprava na základě UP schváleného pod. čj /98-23/231 s platností od počínaje 1. ročníkem 20121/2013 ( ročník) I. roční učební plán Počet týdenních výuk. hodin Počet hodin celkem Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. zkr. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skutečnost Celkem počet hodin 200/75 200/70 200/ /70 200/75 200/35 200/65 200/35 190/80 990/ /210 A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/ / /120 Dějepis DĚJ Občanská nauka OBN Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV 20/ / /10 30 Hudební výchova HUV 20/ / /40 40 Výtvarná výchova VÝV 20/ / / Odborné předměty Psychologie PSY 20/5 20/5 20/5 20/ /10 40/10 Osobnostní výchova OSV 20/20 20/20 20/20 20/20 40/40 40/40 Zdravotní nauka ZDN Základy práva ZAP Sociální politika SOP Sociální péče SPE Základy ekonomiky ZEK Výpočetní technika VYT 20/20 20/20 20/20 20/20 Technika administrativy TEA 20/20 20/20 20/20 20/20 3. Profilující předměty Právo PRÁ Vybrané kap. ze sociální politiky VSP Ekonomika EKO Veřejné finance VEF Sociální zabezpečení SOZ 20/ / /50 20 Aplikovaná výpočetní technika AVT 10/ / /30 10 II. přehled o využití týdnů ve školním roce činnost Vyučování podle plánu Zkoušky Odborné praxe Maturitní zkoušky Časová rezerva CELKEM

23 Obor: Škola: Vzdělávání: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost SPgŠ v Mostě Maturitní - dálkové - pětileté úprava na základě UP schváleného pod. čj /98-23/231 s platností od počínaje 1. ročníkem 2012/2013 ( 4. ročník) I. roční učební plán Počet týdenních výuk. hodin Počet hodin celkem Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. zkr. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skutečnost Celkem počet hodin 200/75 200/ /50 200/75 200/65 200/30 190/60 990/ /100 A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 30/30 30/ /30 30/ /30 150/150 90/60 Dějepis DĚJ Občanská nauka OBN Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV 20/5 10/ /10 30 Hudební výchova HUV 20/ /20 40/40 20 Výtvarná výchova VÝV 20/ /20 40/ Odborné předměty Psychologie PSY 20/5 20/ /10 20 Osobnostní výchova OSV 20/20 20/ /40 40/20 Zdravotní nauka ZDN Základy práva ZAP Sociální politika SOP Sociální péče SPE Základy ekonomiky ZEK Výpočetní technika VYT 20/20 20/20 20/20 Technika administrativy TEA 20/ / Profilující předměty Aplikovaná psychologie APS Speciální pedagogika SPG Pečovatelství PEČ Péče o staré občany POS Organizace volného času OVČ 30/ /30 60/60 30 Zdravotní tělesná výchova ZTV II. přehled o využití týdnů ve školním roce činnost Vyučování podle plánu Zkoušky Odborné praxe Maturitní zkoušky Časová rezerva CELKEM

24 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství SPgŠ v Mostě Maturitní - dálkové - pětileté vzdělávání dle ŠVP Pedagogika pro asistenty ve školství Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. a 2. ročník) Počet konzultačních hodin rozdělených do ročíků Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem Celkem počet hodin Povinné předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 30/30 30/30 30/30 30/30 40/ Biologie a ekologie BIE Zdravotní nauky ZDN 20/ /10 Fyzika FYZ Chemie CHE Výchova k občanství VOB Dějepis DĚJ Matematika MAT / Ekonomika EKO Informační technologie ICT 20/20 20/ Právo PRA Psychologie PSY /10 20/ Pedagogika PED /10 20/ Pedagogická praxe OPX Metodika činností asistenta MČA 20/20 20/20 20/20 20/20 20/ Organizace volného času OVČ 10 20/20 20/20 20/20 20/20 90 Poznámky k učebnímu plánu: 1. Učební praxe je realizována v předmětu organizace volného času a metodika činností asistenta 2. Odborná praxe je realizována v předmětu pedagogická praxe. 3. Organizace volného času - obsahem předmětu je výuka: organizace volného času (první ročník), dramatická výchova (druhý ročník), ělesná výchova (třetí ročník), hudební výchovy (čtvrtý ročník), výtvarná výchova (pátý ročník). 24

25 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství J/001 Pedagogika pro asistenty ve školství SPgŠ v Mostě Maturitní - pětileté - při zaměstnání úprava na základě ÚP schváleného pod. čj / s platností počínaje 1. ročníkem ( ročník) Předmět: Počet hodin celkem zkr. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skutečnost Celkem počet hodin 220/ / / /0 220/ / / / /210 A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL 20/20 20/20 20/ / / / / /20 Cizí jazyk CZJ 30/ / / / / /30 Dějepis DĚJ Občanská nauka OBN Matematika MAT 10/ / / /50 50 Zdravotní nauky ZDN Příroda a člověk PAČ Odborné předměty Pedagogika PED 20/10 20/10 10/ / / / /50 80/10 Psychologie PSY 20/10 20/10 20/ / / / /50 100/10 Hudební výchova HV 20/20 20/20 20/ /40 40/20 Výtvarná výchova VV 20/20 20/20 20/ /40 40/20 Tělesná výchova TV 20/20 20/20 20/ /40 40/20 Osobnostní a dramatická výchova ODV 20/20 20/20 20/20 20/20 Informační a komunikační technologie IKT 10/10 10/10 10/ / / /40 40/10 Metodika práce s menšinami MPM 10/10 10/10 10/ / / /40 40/10 Kultura a tradice národnostních menšin KNM Jazyk národnostní menšiny JNM 20/20 20/20 20/ / /60 60/20 Odborná praxe OPX 20/20 20/20 20/ / / / / /20 3. Výběrové a volitelné předměty Volitelná výchvova s metodikou 10/ / / / hudební výchova s metodikou HVM - výtvarná výchova s metodikou VVM - tělesná výchova s metodikou TVM 1. roč. Počet týdenních výuk. hodin 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Volitelný seminář VS 10/ / /30 30 Konverzace v cizím jazyce KCJ 10/ / /30 30 Přehled o využití týdnů ve školním roce činnost Počet týdnů v ročníku roč. roč. roč. roč. roč. Vyučování podle plánu Zkoušky Odborné stáže a praxe Závěrečná zkouška Maturitní zkoušky Časová rezerva CELKEM

26 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/01 Zdravotnický asistent SZŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Zdravotnický asistent Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 3. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk 1. CZJ1 3/3 4/4 4/4 4/4 15 Občanská nauka OBN Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE Matematika MAT Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 První pomoc PRP 2/2 1/ Výchova ke zdraví VKZ Informační technologie INT 2/2 2/ Ekonomika EKO Somatologie SOM Klinická propedeutika KLP Ochrana zdraví a veřejné zdravotnictví OVZ Ošetřovatelství OŠE 3/2 6/ Vybrané kapitoly z klinických oborů VYK Ošetřování nemocných OŠN /12 14/14 26 Psychologie a komunikace PSK B) Volitelné předměty Seminář z matematiky SMA Seminář ze společenských věd SSV Poznámky k učebnímu plánu: 1. Cizí jazyk: anglický jazyk/německý jazyk, (dle nabídky školy a volby žáka). 2. Výcvikové kurzy se řídí učební osnovou, která je součástí předmětu tělesná výchova. Sportovní kurzy jsou organizovány v souladu s metodickým pokynem Ústeckého kraje č. j. 763/SMT/ Odborná praxe v celkovém rozsahu 6 týdnů je zařazena do 3. a 4. ročníku. Její obsahová náplň je dána učební osnovou, která je součástí předmětu ošetřování nemocných. Odborná praxe je organizována v době školního vyučování. 4. Vyučovací hodiny uvedené v učebním plánu v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. 6. Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden předmět ve čtvrtém ročníku. Návrh využití týdnů v období září - červen činnost počet týdnů v roce vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz 1 Sportovní a turistický kurz odborná praxe 4 2 maturitní zkouška časová rezerva celkem týdnů

27 Obor: Škola: Studium: Školní rok: Učební plán M/007 Zdravotnický asistent SZŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté 2012/2013 (4. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Odborné předměty Ekonomika Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví - 1, ,5 První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství Ošetřování nemocných B) Volitelné předměty C) Nepovinné předměty Přehled využití týdnů v období září - červen ČINNOST vyučování podle rozpisu učiva sportovní výcvikový kurs odborná praxe maturitní zkouška časová rezerva CELKEM 1. ročník 2.ročník 3. ročník 4.ročník

28 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/04 Zdravotnické lyceum SZŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Zdravotnické lyceum Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. a 2. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk 1. CZJ1 3/3 3/3 3/3 4/4 13 Cizí jazyk 2. CZJ2 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Občanská nauka OBN Dějepis DĚJ Psychologie PSY Zeměpis ZEM Fyzika FYZ Chemie CHE 2/0,5 2/0,5 3/0, Biologie a ekologie BIE Matematika MAT Tělesná výchova TEV První pomoc PRP 0 2/2 1/1 0 3 Výchova ke zdraví VKZ Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 0 6 Písemná a elektronická komunikace PEK 1/ Ekonomika EKO Somatologie SOM Latinský jazyk LAJ Zdravotnická psychologie ZDP Ošetřovatelská propedeutika OŠP Klinická propedeutika KLP Ochrana a podpora zdraví OPZ Volitelné vyučovací předměty Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z biologie Konverzace v CZJ Poznámky k učebnímu plánu: SMA SCH SBI KCJ 1. Výcvikové kurzy se řídí učební osnovou, která je oučástí předmětu tělesná výchova. Sportovní kurzy jsou organizovány 2. v souladu s metodickým pokynem Ústeckého kraje č. j. 763/SMT/2006 Návrh využití týdnů v období září - červen Činnost Počet týdnů v roce Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovní a turistický kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Odborná praxe v celkovém rozsahu 2 ýdnů je zařazna do 3. ročníku je součástí předmětu Ošetřovatelská propedeutika. Její obsahová nápň je dána učební osnovou. Odborná praxe je organizována v době školního vyučování. 28

29 Obor: Škola: Studium: Školní rok: Učební plán M/005 Zdravotnické lyceum SZŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté 2012/2013 ( ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jaz a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Psychologie Ekonomika Inf.a kom.tech Tělesná výchova Odborné předměty Latinský jazyk Klinická propedeutika Výchova ke zdr První pomoc B) Volitelné předměty Ošetř.prop Společenské vědy Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z fyziky Přehled využití týdnů v období září - červen ČINNOST vyučování podle rozpisu učiva sportovní výcvikový kurs odborná praxe maturitní zkouška časová rezerva CELKEM 1. ročník 2.ročník 3. ročník 4.ročník

30 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/01 Sociální činnost Most SZŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Sociální činnost Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 4 ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Biologie a ekologie BIE Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Chemie CHE Matematika MAT Výchova k občanství VKO Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Ekonomika EKO Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 0 6 Kultura osobního projevu KOP 0 0 2/2 0 2 Právo PRA Psychologie PSY 2/1 2/1 2/1 2/1 8 Pedagogika PED 2 2 2/1 2/1 8 Písemná a elektronická komunikace PEK 1/ Sociální politika a zabezpečení SOZ Sociální služby SOS Sociální péče SOP 4/4 6/6 6/6 7/7 23 Ergoterapie ERG 0 2/ Organizace volného času OVČ 2/2 3/3 1/1 2/2 8 Výchova ke zdraví VKZ Zdravotní tělesná výchova ZTV 0 0 2/1 0 2 Poznámky k učebnímu plánu: 1. Učební praxe je realizována v předmětu Sociální péče (v 1. ročníku 4 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku 6 hodina týdně, ve 4. ročníku 7 hodin týdně) a odbornou praxí (ve 3. ročníku 4 týdny, ve 4. ročníku 3 týdny) Návrh využití týdnů v období září - červen činnost počet týdnů v roce vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz 1 - odborná praxe 4 3 maturitní zkouška časová rezerva celkem týdnů

31 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán L/02 Masér sportovní a rekondiční SZŠ v Mostě Maturitní - denní - čtyřleté vzdělávání dle ŠVP Zdravotnické lyceum Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 3. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk 1. CZJ1 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Cizí jazyk 2. CZJ2 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Občanská nauka OBN Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE Matematika MAT Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 První pomoc PRP 1/ Výchova ke zdraví VKZ Informační technologie INT 2/2 2/ Písemná a elektronická komunikace PEK 1/ Ekonomika EKO Teorie masáží TEM Odborný výcvik OVC 4/4 10/10 12/12 10/10 36 Vyšetřovací metody VYM 0 2/ Hygiena a epidemologie HYE Somatologie SOM Výživa člověka VYC Rekondice a regenerace RER /1 4 Psychologie a komunikace PSK Volitelné vyučovací předměty Seminář z cizího jazyka SCJ /2 2 Seminář z matematiky SMA /2 2 Seminář ze společenských věd SSV /2 2 Poznámky k učebnímu plánu: Odborná praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů je zařazena do 3. a 4. ročníku. První dva týdny probíhají ve druhém pololetí Návrh využití týdnů v období září - červen Činnost Počet týdnů v roce Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovní a turistický kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva třetího ročníku, druhé dva týdny probíhají v prvním pololetí čtvrtého ročníku. Obsahová náplň odborné praxe je dána učební osnovou, která je součástí předmětu Odborný výcvik. Odborná praxe je organizována v době školního vyučování Celkem týdnů

32 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán H/01 Ošetřovatel SZŠ v Mostě Maturitní - denní - tříleté vzdělávání dle ŠVP Ošetřovatel počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 3. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE Matematika MAT První pomoc PRP 0 2/2 0 2 Výchova ke zdraví VKZ Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 6 Informační technologie INT 2/2 1/1 0 3 Ekonomika EKO Somatologie SOM Klinická propedeutika KLP Aktivizace pacientů AKP 2/ Zdravotní a sociální služby ZSS Ošetřovatelství OŠE 5/3 5/ Odborný výcvik I. OVCI. 0 8/8 16/16 24 Psychologie a komunikace PSK B) Volitelné předměty Osobnostní a sociální výchova OSV Výživa člověka VYČ 0 0 Multikulturní ošetřovatelství MOŠ Komunitní a domácí ošetřovatelství KDO 0 0 Poznámky k učebnímu plánu: 1. Cizí jazyk: anglický jazyk/německý jazyk, (dle nabídky školy a volby žáka). 2. Výcvikové kurzy se řídí učební osnovou, která je součástí předmětu tělesná výchova. Sportovní kurzy jsou organizovány v souladu s metodickým pokynem Ústeckého kraje č. j. 763/SMT/ Odborný výcvik II v celkovém rozsahu 6 týdnů je zařazena do 2. a 3. ročníku. Jeho obsahová náplň je dána učební osnovou, která je součástí předmětu odborný výcik I. 4. Vyučovací hodiny uvedené v učebním plánu v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. 6. Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden předmět vedruhém a třetím ročníku. Návrh využití týdnů v období září - červen činnost počet týdnů v roce vyučování podle rozpisu učiva Odborný výcvik II. 4 2 Závěrečná zkouška 2 časová rezerva celkem týdnů

33 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/01 Zdravotnický asistent SZŠ v Mostě Maturitní - dálkové - 5 let vzdělávání dle ŠVP Zdravotnický asistent Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 3. ročník) Počet konzultačních hodin rozdělených do ročníků Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč. 5. roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 30/30 20/20 20/20 25/25 30/ Občanská nauka OBN Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE Matematika MAT První pomoc PRP Výchova ke zdraví VKZ Informační technologie INT 15/15 15/ Ekonomika EKO Somatologie SOM Klinická propedeutika KLP Ochrana zdraví a veřejné zdravotnictví OVZ Ošetřovatelství OŠE 30 50/ Vybrané kapitoly z klinických oborů VYK Ošetřování nemocných OŠN /85 70/70 70/ Psychologie a komunikace PSK B)Volitelné předměty Seminář z matematiky SMA Seminář ze společenských věd Poznámky k učebnímu plánu: 1) 1. cizí jazyk: anglický/německý/ ruský jazyk, (dle nabídky školy a volby žáka). 2) Vyučovací hodiny uvedené v učebním plánu v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. 3) Odborná praxe se v dálkové formě vzdělávání nekoná. 4) Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden předmět v pátém ročníku. 33

34 Obory: Škola: Vzdělávání: Školní rok: Učební plán M/007 Zdravotnický asistent SZŠ v Mostě Maturitní - dálkové - pětileté 2012/2013 (5. ročník) Počet týdenních výuk. hodin Celkem poč. hod. Předmět: 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem počet hodin Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Odborné předměty Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství* Ošetřování nemocných* Volitelné předměty

35 Obor: Škola: Studium: Předpis: Účinnost: Šk. rok : Učební plán M/01 Sociální činnost SPgŠ v Mostě Maturitní - dálkové - 5 roků vzdělávání dle ŠVP Sociální činnost Most počínaje 1. ročníkem 2012/2013 (1. až 3. ročník) Počet konzultačních hodin rozdělených do ročníků Celkový poč. hod. Předmět: Zkr. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Celkem Celkem počet hodin A) Povinné předměty 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CZJ 30/30 30/30 30/30 30/30 30/ Biologie a ekologie BIE Dějepis DĚJ Fyzika FYZ Chemie CHE Matematika MAT Výchova k občanství VKO Ekonomika EKO Informační technologie INT 20/20 20/ Kultura osobnostního projevu INT 20/ Právo PRA Psychologie PSY 10/10 10/10 20/10 20/10 20/10 80 Pedagogika PED /10 20/10 60 Písemná a elektronická komunikace PEK 20/ Sociální politika a zabezpečení SZP Sociální služby SOS Sociální péče SOP 20/20 20/20 20/20 10/10 10/10 80 Ergoterapie ERG 20/ Organizace volného času OVČ 0 30/20 20/20 20/20 30/ Výchova ke zdraví VKZ / Zdravotní tělesná výchova ZTV / Poznámky k učebnímu plánu: 1. Učební praxe je realizována v předmětu Sociální péče (v 1., 2. a 3. ročníku 20 hodin, ve 4. a 5. ročníku 10 hodin) a odbornou praxí (ve 4. ročníku 2 týdny) 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA GYMNÁZIUM J. S. MACHARA V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 0 OBSAH strana Základní charakteristika školy 4 7 Materiálnětechnické zabezpečení výuky 7 12 Vzdělávací program školy

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 3 3. Přehled pracovníků školy... 19 4. Údaje o přijímacím řízení... 21 5. Údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 3 3. Přehled pracovníků školy... 19 4. Údaje o přijímacím řízení... 21 5. Údaje

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Obsah 1 ákladní údaje o škole... 3 2 Přehled oborů vzdělání... 3 3 Přehled pracovníků školy... 23 4 Údaje o přijímacím řízení... 25 5 Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Vzdělávací program Sociální pedagogika. Kód oboru vzdělávání 75-32-N/..

Vzdělávací program Sociální pedagogika. Kód oboru vzdělávání 75-32-N/.. Vzdělávací program Sociální pedagogika Kód oboru vzdělávání 75-32-N/.. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy

Více