AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání"

Transkript

1 WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program Další vzdělávání? Akreditační komise Zákon č. 435/2004 Sb. Vyhláška č. 176/2009 Sb. Akreditované vzdělávací programy Další vzdělávací aktivity Zákon č. 179/2006 Sb. Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání Ministerstvo vnitra - akreditace vzdělávání úředníků státní správy a místních samospráv (www.mvcr.cz, Mgr. Roman Blažek, tel ) Ministerstvo zdravotnictví akreditace dalšího vzdělávání zdravotníků (www.mzd.cz, Kamila Kaletová, tel ) akreditace nelékařských povolání (www.mzd.cz, kontaktní osoba Mgr. Pírková, tel ) Ministerstvo práce a sociálních věcí - akreditace vzdělávání pracovníků v sociálních službách (www.mpsv.cz, Mgr. Petr Hanuš, tel ) Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rekvalifikace (PhDr. Lenka Vlčková ) Sport (Mgr. Jan Trnka ) DVPP (PhDr. Jitka Miklová ) Pomaturitní studium jazyků (Mgr. Radomíra Stonišová ) jazykové zkoušky (PhDr. Marie Černíková ) Akreditace škol (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) 1

2 Zákon č. 435/2004 Sb. z pohledu rekvalifikací Rekvalifikaci dle 108 může provádět: A Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem B podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v C rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem Zařízení se vzdělávacím programem podle D zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) Novela zákona č. 435/2004 Sb. z pohledu rekvalifikací Platná od Individuální rekvalifikace Libovolný výběr rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT Libovolný výběr vzdělávacího zařízení Hrazení kurzu v případě úspěšnosti ze strany ÚP Není nárok na podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky Vyhláška k rekvalifikacím (č. 176/2009 Sb.) Akreditace MŠMT Existuje pro danou pracovní činnost DK? (DK uvedené na STUPEŇ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE - ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) - NE = 1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu např. BOZP) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - 4) DÍLČÍ KVALIFIKACE -odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu V praxi - kuchař Kuchařské práce Příprava teplých pokrmů Kuchař expedient Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení Výroba knedlíků 2

3 Kvalifikační a hodnotící standard dílčích kvalifikací Kvalifikační standard co mám umět Hodnotící standard jak to prokážu: soubor kritérií a způsobů ověřování 2 části: KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY V případě návaznosti vzdělávacího programu na NSK: Celý vzdělávací program musí být v souladu s kvalifikačním standardem DK (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci) Název vzdělávacího programu = název dílčí kvalifikace Název pracovní činnosti = název dílčí kvalifikace Kód dílčí kvalifikace Min. 80 % výuky pro připuštění k závěrečné zkoušce Vzor osvědčení č_2_dk (Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu) Závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby dle hodnotícího standardu konkrétní DK 3

4 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb. Vzdělávání kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK V případě návaznosti vzdělávacího programu na zvláštní právní předpis: Celý vzdělávací program musí být v souladu s konkrétním právním předpisem (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci) Názvy pracovních činností dle metodik MŠMT Minimální hodinové dotace dle tabulky Min. 80 % výuky pro připuštění k závěrečné zkoušce Vzor osvědčení č_3_zvlpp (Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu) Závěrečná zkouška se koná dle příslušného právního předpisu V případě čisté rekvalifikace: Celý vzdělávací program je tvořen dle vyhlášky č. 176/2009 Sb. Vzor osvědčení č_1 (Osvědčení o rekvalifikaci) Min. 80 % výuky pro připuštění k závěrečné zkoušce Závěrečná zkouška se koná dle 4 vyhlášky Vždy závěrečná zkouška Opravná zkouška Tříčlenná zkušební komise Předseda zkušební komise je garant kurzu Náklady na zkoušku jsou součástí ceny rekvalifikace Shrnutí Informace na vzdělávání rekvalifikace žádost o akreditaci (např. uchovávání dokladů na vstupu, v průběhu, na výstupu) Název pracovní činnosti Minimální hodinové dotace kurzů Vzor osvědčení Databáze všech udělených akreditací Shrnutí Povinnost dodržovat platné právní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb. Vyhlášku č. 176/2009 Sb. (např. organizace výuky, závěrečná ZK, náležitosti osvědčení) Zákon č. 179/2006 Sb. Popř. jiné právní předpisy Autorizace Oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby 4

5 Jak autorizaci získat? Písemná žádost příslušnému autorizujícímu orgánu ke stažení na www stránkách Podmínky jsou specifické pro: Fyzickou osobu FO Právnickou osobu PO Školu zapsanou ve školském rejstříku Udělení autorizace obecně Autorizaci lze udělit v případě, že je schválen HS a KS k dané DK Autorizace je udělena na dobu 5 let Autorizace je nepřevoditelná Udělení podléhá správnímu poplatku Počet dílčích kvalifikací Správní poplatek v Kč ,- 7 a více ,- Zkouška Osvědčení Hodnocení dosažení odborné způsobilosti zákona Hodnotící standard v NSK Úhrada za provedení zkoušky rozmezí uvedeno v HS Žadatel přihlášk a pozvánka zkouška Autorizovaná osoba Vzor dle vyhlášky č. 208/2007 Sb. 3 druhy osvědčení Před FO Před PO Před komisí Novelizace zákona č. 179/2006 Sb. Dílčí kvalifikace = Profesní kvalifikace Úplná kvalifikace = Úplná profesní kvalifikace V případě rekvalifikací se mohou zkoušky z DK zúčastňovat osoby mladší 18-ti let Provázání se živnostenským zákonem Prodloužení autorizace = 500,- Kč Budoucnost rekvalifikací Absolutní provázanost s NSK Existuje dílčí kvalifikace Existuje zájem ÚP Propojení s aktivitami SR předvídání aktuálních potřeb trhu práce Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu DK Umožnění realizace pouze zkoušky (potvrzení kvalifikace) 5

6 Děkuji Vám za pozornost. PhDr. Lenka Vlčková Vedoucí odd. rekval. programů 6

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách 1 Název: Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Vydání: první vydání Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více