Uživatelská příručka Nokia 300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Nokia 300"

Transkript

1 Uživatelská příručka Nokia vydání CS

2 Obsah Začínáme...6 Klávesy a součásti...6 Instalace karty SIM a baterie...8 Vložení paměťové karty...9 Nabíjení baterie...10 Nabíjení baterie přes kabel USB...11 Zapnutí...12 Prozkoumání telefonu...13 Zamknutí tlačítek a obrazovky...14 Nastavení hlasitosti...15 Připojení poutka...15 Kopírování obsahu ze starého telefonu...16 Práce s telefonem offline...18 Indikátory...19 Základy práce s telefonem...20 Změna data a času...20 Nastavení upozornění...21 Přidání schůzky...22 Připomenutí narozenin...23 Práce s kalkulačkou...24 Převádění měn...25 Konverze jednotek...27 Stahování her a aplikací

3 Volání...30 Volání...30 Zobrazení nepřijatých hovorů...31 Volání posledního volaného čísla...32 Volání několika lidem současně...33 Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo...35 Blokování volání nebo přijímání hovorů...37 Kontakty...38 Uložení jména a telefonního čísla...38 Rychlé volání...40 Vytvoření skupiny kontaktů...42 Přesouvání nebo kopírování kontaktů na SIM kartu...43 Přizpůsobení...45 Změna vyzváněcího tónu...45 Přidávání zástupců na domovskou obrazovku...47 Přizpůsobení výchozího zobrazení...49 Vytvoření vlastního profilu...50 Zprávy...51 Posílání zpráv...51 Odeslání zprávy skupině lidí...53 Psaní textu...54 Uložení přílohy

4 Kontrola hlasové schránky...57 Posílání zvukových zpráv a chat...60 Nastavení ového účtu...60 Posílání pošty...62 Konverzace s přáteli...63 Fotografie a videa...65 Fotografování...65 Nahrávání videa...66 Uspořádání fotografií...67 Úpravy fotografií...68 Tisk fotografií...69 Posílání fotografií a videosouborů...70 Hudba a zvuk...72 Kopírování hudby z počítače...72 Přehrávání skladeb...73 Připojení reproduktorů k telefonu...75 Poslech rádia...77 Nahrávání zvukových klipů...78 Web...79 Procházení webu...79 Vymazání historie prohlížení

5 Komunity...81 Sociální kontakty s aplikací Komunity...81 Připojení...82 Připojení bezdrátového headsetu...82 Ochrana telefonu...83 Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem...85 Ochrana telefonu...87 Zamknutí telefonu...87 Ochrana paměťové karty heslem...89 Formátování paměťové karty...90 Příprava telefonu k recyklaci...91 Podpora a aktualizace...93 Podpora...93 Zálohování obsahu na paměťovou kartu...95 Aktualizace softwaru telefonu...96 Aktualizace softwaru přes počítač...97 Aktualizace softwaru telefonu z telefonu...98 Obnova původních nastavení Přístupové kódy Informace o výrobku a bezpečnostní informace Rejstřík

6 Začínáme Klávesy a součásti Sluchátko 5 Mikrofon 2 Dotyková obrazovka 6 Tlačítko Volat 3 Tlačítko Konec 7 Tlačítko Zprávy 4 Klávesnice 6

7 Zdířka pro headset 12 Oblast antén 9 Konektor microusb 13 Reproduktor 10 Tlačítka hlasitosti 14 Objektiv fotoaparátu 11 Zámek tlačítek 15 Zdířka pro nabíječku Pokud je na displeji nebo objektivu fotoaparátu ochranná fólie, sejměte ji. 7

8 Instalace karty SIM a baterie 1 Vypněte telefon a sejměte zadní kryt. 4 Sklopte držák a posunutím ho zajistěte na místě. 2 Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji. 5 Vyrovnejte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř. 3 6 Posuňte a zvedněte držák. Vložte SIM kartu do slotu plochou kontaktů dolů. 8 Nasaďte zadní kryt. Viz 5 v části Pokyny k jednotlivým funkcím.

9 Vložení paměťové karty 1 Sejměte zadní kryt. Tip: Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte ji dovnitř a až se uvolní karty, vytáhněte ji ven. 2 Zatlačte kartu do slotu plochou s kontakty směrem dolů (až do zacvaknutí). 3 Nasaďte zadní kryt. Viz 4. 9

10 Nabíjení baterie 1 Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. 2 Připojte nabíječku k telefonu. Viz 7, 8. 3 Je baterie plně nabitá? Odpojte kabel od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě. 10

11 Nabíjení baterie přes kabel USB Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Přístroj můžete pomocí kompatibilního kabelu USB připojit ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači. Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, neotáčejte při připojování a odpojování kabelem. Viz 3. 11

12 Zapnutí Datum: Čas: 09:00 Časové pásmo: GMT +8 Letní čas: hodin Uložit Zpět Podržte stisknutý vypínač, dokud telefon nezavibruje. Vyberte časové pásmo a vyberte, zda se v něm používá letní čas. Datum: Datum: Čas: Čas: 09:00 Časové pásmo: 09:00 Časové pásmo: GMT +8 Letní čas: GMT +8 Letní čas: 2 +0 hodin Uložit Zpět 5 +0 hodin Uložit Zrušit Vyberte datum a napište den, měsíc a rok. Vyberte možnost Uložit. 3 Datum: Čas: 09:00 Časové pásmo: GMT +8 Letní čas: +0 hodin Uložit Zpět Vyberte čas a napište hodiny a minuty. Tip: Telefon vypnete podržením stisknutého vypínače. 12

13 Prozkoumání telefonu 09:00 So Jdi na Menu Jména 4 Volby Chcete-li nastavit funkce a aplikace telefonu, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li spustit aplikaci nebo otevřít jinou položku, klepněte na ni. 2 Zpět 5 Jdi na Menu Jména Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko Zpět. Klepněte na položku, podržte na ní prst a uvidíte další možnosti. Konec 3 Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko Přejetí znamená posunutí prstu rovnoměrným pohybem v požadovaném směru.

14 Volby Zamknutí tlačítek a obrazovky 7 Posouvání zahájíte rychlým posunutím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce a zvednutím prstu. Viz 1. Zamykání tlačítek a displeje, když telefon nepoužíváte. 1 Chcete-li zamknout tlačítka, stiskněte zámek tlačítek Chcete-li tlačítka odemknout, stiskněte zámek tlačítek a přejeďte vpravo podél šipky.

15 Nastavení hlasitosti Připojení poutka 1 Je při volání nebo poslechu rádia nastavena příliš vysoká hlasitost? Sejměte zadní kryt. 1 Použijte tlačítka hlasitosti. 2 Protlačte smyčku otvorem a přetáhněte ji přes čep. 2 Už je to lepší. 3 Nasaďte zadní kryt. 15

16 Kopírování obsahu ze starého telefonu Přenesení kontaktů, kalendáře a dalšího obsahu do nového telefonu je snadné. 1. V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth. 2. V novém telefonu zvolte možnost Menu > Nastavení a Synchr. a záloh. > Výměna telef.. 3. Zvolte možnost Kopírovat sem, vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost Hotovo. 4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon. 5. Pokud vás o to telefon požádá, vytvořte jednorázové heslo pro toto připojení (například 123) a zvolte možnost OK. 16

17 6. Postupujte podle pokynů zobrazených v obou telefonech. 17

18 Práce s telefonem offline Na místech, kde není povoleno volat a přijímat hovory, můžete zapnout profil a hrát hry v telefonu nebo poslouchat hudbu. 1. Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily. 2. Vyberte možnost Letadlo > Aktivovat. Upozornění: Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li uskutečnit hovor, aktivujte jiný profil. 18

19 Indikátory Máte nepřečtené zprávy. Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy. Telefon při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání. Je nastaveno upozornění. / Telefon je připojen k síti GPRS nebo EGPRS. / Telefon má navázáno spojení GPRS nebo EGPRS. / Spojení GPRS nebo EGPRS je přidrženo. Telefon je připojen k síti 3G (UMTS). / Telefon je připojen k síti 3.5G (HSDPA). Je zapnuta funkce Bluetooth. Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Používaný profil je zapnut na určitou dobu. Po uplynutí nastavené doby se telefon vrátí k profilu, který byl zapnut dříve. K telefonu je připojen headset. Telefon je kabelem USB připojen k jinému zařízení, například k počítači. 19

20 Základy práce s telefonem Změna data a času Zvolte možnost Menu > Nastavení a Nastav. data a času. Změna časového pásma při cestování 1. Vyberte možnost Časové pásmo:. 2. Vyberte časové pásmo aktuálního místa. 3. Vyberte možnost Uložit. Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových zpráv. Například údaj GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Velká Británie). 20

21 Nastavení upozornění V telefonu můžete nastavit upozornění na požadovanou dobu. Na domovské obrazovce vyberte hodiny. 1. Nastavte čas upozornění. 2. Zvolte možnost a nastavte upozornění. 3. Chcete-li upozornění nastavit například tak, aby zaznělo každý den ve stejný čas, zvolte možnost Nastav. > Opakovat budík > Zapnuto a vyberte dny. 21

22 Upomínka Jednání Volat Narozeniny Přidání schůzky Na domovské obrazovce vyberte kalendář. 1. Přejděte na datum schůzky a zvolte možnost Volby > Zapsat pozn. > Jednání. 2. Vyplňte pole a zvolte možnost Uložit. 22

23 Upomínka Jednání Volat Narozeniny Připomenutí narozenin Chcete sledovat, kdo má narozeniny? Přidejte si je do kalendáře. 1. Vyberte možnost Menu > Kalendář. 2. Přejděte na datum narozenin a zvolte možnost Volby > Zapsat pozn. > Narozeniny. 3. Vyplňte pole a zvolte možnost Uložit. 23

24 Práce s kalkulačkou Rozpočet můžete řešit, ať jste kdekoli v telefonu je kalkulačka. 1. Vyberte možnost Menu > Aplikace > Kalkulačka. 2. Zvolte možnost Volby > Standardní kalk. nebo Vědecká kalkulačka. 3. Zadejte výpočet a zvolte možnost =. Tip: Můžete počítat i úrokové míry, doby půjček a splátky. Vyberte možnost Volby > Kalkulačka půjček. 24

25 Převádění měn Rychlé převádění měn a sledování místních cen na cestách. Vyberte možnost Menu > Aplikace > Extra > Aplikace > Převodník. Nastavení směnného kurzu 1. Vyberte možnost Volby > Nastavit sm. kurzy. 2. Vyberte dvojici měn. 3. Zadejte směnný kurz jedné z měn. Převod měn 1. Zvolte možnost Zvolit > Měna a vyberte dvojici měn. 2. Zadejte částku v jedné měně. Telefon automaticky zobrazí převedenou hodnotu. 25

26 Přidávání dalších dvojic měn 1. Vyberte možnost Volby > Nový převod měny. 2. Napište názvy obou měn a zvolte možnost OK. 3. Zadejte směnný kurz jedné z měn. 26

27 Míle Kilometr 2 Konverze jednotek V telefonu můžete převádět míry, například kilometry na míle. 1. Vyberte možnost Menu > Aplikace > Extra > Aplikace > Převodník. 2. Zvolte možnost Zvolit a vyberte kategorii převádění. 3. Vyberte jednotky pro převádění. 4. Do pole jedné z jednotek napište hodnotu. V poli druhé jednotky bude zobrazena převedená hodnota. 27

28 Stahování her a aplikací Stahování nových her a aplikací přímo do telefonu. 1. Zvolte možnost Menu > Aplikace a Extra > Volby > Stažení. Tento telefon podporuje aplikace Java ME s příponou názvu souboru.jad nebo.jar. Před zahájením stahování zkontrolujte, zda je aplikace kompatibilní s vaším telefonem. 2. Zvolte možnost Stažení her nebo Stažení aplikací. Telefon zobrazí seznam dostupných služeb. 3. Vyberte službu a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu. 28

29 Tip: Hry a aplikace můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu support. 29

30 Volání Volání 1. Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo. Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost Vymazat. 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko. Přijmutí hovoru Stiskněte tlačítko. Odmítnutí hovoru Stiskněte tlačítko. 30

31 , 12: , 10:02 Zobrazení nepřijatých hovorů Zmeškali jste hovor, ale chcete se podívat, kdo volal? Na domovské obrazovce vyberte možnost Ukázat. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, zobrazí telefon jeho jméno. Chcete-li zavolat zpět, stiskněte tlačítko. Telefon ukládá nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě. Zobrazení nepřijatých hovorů později Zvolte možnost Menu > Kontakty > Protokol a Zmešk. hovory. 31

32 :02 Volání posledního volaného čísla Zkoušeli jste někomu volat, ale nepřijal hovor? Volání můžete snadno opakovat. 1. Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko. 2. Vyberte číslo a stiskněte tlačítko. 32

33 Volání několika lidem současně Chcete nějakou skvělou novinku sdělit všem přátelům? Díky konferenčním hovorům můžete snadno volat několika lidem současně a ušetřit si starosti s voláním každému jednotlivě. Konferenční hovory jsou síťová služba. Informace o dostupnosti síťové služby získáte u poskytovatele síťových služeb. 1. Zahajte první hovor. 2. Během hovoru zvolte možnost Volby > Více > Nový hovor. 3. Zadejte telefonní číslo nebo vyhledejte kontakt. 4. Stiskněte tlačítko. První hovor je automaticky přidržen, dokud nepropojíte konferenční hovor. 33

34 5. Jakmile navážete hovor s druhým volajícím, zvolte možnost Volby > Konference. Do konference můžete přidat i další hovory. 6. Chcete-li konferenční hovor ukončit, zvolte možnost Volby > Ukončit hovor. 34

35 Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo Zvoní vám telefon, ale nemůžete hovor přijmout? Přesměrujte hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Přesměrování hovorů je síťová služba. 1. Vyberte možnost Menu > Nastavení > Volání > Přesměrování hovoru. 2. Vyberte, kdy chcete příchozí hlasové hovory přesměrovávat: Všechny hovory Přesměrování všech volání. Je-li obsazeno Přesměrování při obsazení. Pokud nepřijímá Přesměrování, pokud hovor nepřijmete. 35

36 Je-li mimo dosah Přesměrování, když je telefon vypnutý nebo se po určitou dobu nachází mimo oblast pokrytí sítě. Je-li nedostupný Přesměrování při obsazení, pokud hovor nepřijmete, když je telefon vypnutý nebo když se po určitou dobu nacházíte mimo oblast pokrytí sítě. 3. Zvolte možnost Aktivovat > Do hlas. schránky nebo Na jiné číslo. 4. Pokud je vybrána možnost Pokud nepřijímá nebo Je-li nedostupný, nastavte dobu, po které bude hovor přesměrován. 36

37 Blokování volání nebo přijímání hovorů Telefonní účet můžete udržet pod kontrolou zakázáním určitých typů hovorů. Můžete například zakázat příchozí hovory v době, kdy jste v zahraničí. Blokování hovorů je síťová služba. 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Zabezpečení. 2. Zvolte možnost Sl. blok. hovorů a vyberte požadovanou možnost. 3. Zvolte možnost Aktivovat a napište heslo pro blokování, které jste obdrželi od poskytovatele služeb. 37

38 Kontakty Uložení jména a telefonního čísla Přidávání nových kontaktů do telefonu. Zvolte možnost Menu > Kontakty a Přidat nový. Přidávání a úpravy kontaktních údajů 1. Zvolte možnost Menu > Kontakty a Jména a vyberte kontakt. Chcete-li najít kontakt, zvolte možnost Hledat a začněte psát jméno kontaktu. 2. Zvolte možnost Volby > Přidat detail. Tip: Chcete-li ke kontaktu přidat vyzváněcí tón nebo fotografii, vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Přidat detail > Multimédia. 38

39 Tip: Chcete kontaktu zavolat nebo poslat zprávu přímo z výchozího zobrazení? Vyberte panel Oblíbené kontakty, zvolte možnost a vyberte kontakt uložený v telefonu. Kontakt bude zobrazen na domovské obrazovce. 39

40 Vytáčím Michal Ukončit Rychlé volání Voláte někomu hodně často? Nastavte si jeho číslo na tlačítko zrychlené volby. Vyberte možnost Menu > Kontakty > Zrychlené volby. Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby. 1. Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku. 2. Napište číslo nebo vyhledejte kontakt. Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítku s číslicí Vyberte a podržte tlačítko s číslicí a zvolte možnost Odstranit nebo Změnit. 40

41 Volání V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí. Vypnutí zrychlené volby Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Zrychlená volba > Vypnuto. 41

42 Vytvoření skupiny kontaktů Pokud příbuzné nebo přátele přidáte do skupiny kontaktů, můžete jim snadno poslat zprávu současně. 1. Vyberte možnost Menu > Kontakty. 2. Vyberte možnost Skupiny > Přidat. 3. Napište název skupiny, případně vyberte fotografii nebo vyzváněcí tón, a zvolte možnost Uložit. 4. Chcete-li do skupiny přidat kontakty, vyberte skupinu a zvolte možnost Přidat. 42

43 Přesouvání nebo kopírování kontaktů na SIM kartu Chcete svou SIM kartu použít v jiném telefonu, ale zachovat si přístup ke kontaktům? Při výchozím nastavení jsou kontakty uloženy v paměti telefonu, můžete je však zkopírovat na SIM kartu. Vyberte možnost Menu > Kontakty. Do paměti telefonu se vejde více kontaktů, a kontakty uložené na SIM kartě mohou obsahovat pouze jedno telefonní číslo. Informaci o tom, že je kontakt uložen na SIM kartě, sděluje ikona. Kopírování všech kontaktů Vyberte možnost Kopír. kontakty > Z telef. na SIM kartu. Přesunutí všech kontaktů Vyberte možnost Přesun. kontak. > Z telef. na SIM kartu. 43

44 Tip: Pokud máte kontakty uloženy v paměti telefonu i na SIM kartě, mohou být v seznamu kontaktů zobrazeny duplicitní kontakty. Chcete-li zobrazit pouze kontakty uložené v telefonu, zvolte možnost Nastavení > Používaná paměť > Telefon. 44

45 Přizpůsobení Změna vyzváněcího tónu V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění. 1. Chcete-li vybrat některý profil a změnit jeho vyzváněcí tón, zvolte možnost Menu > Nastavení > Profily a vyberte profil a zvolte možnost Aktivovat. 2. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Tóny. 3. Zvolte možnost Vyzváněcí tón: a vyberte vyzváněcí tón. Tip: Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu 45

46 Změna hlasitosti tónů klávesnice 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Tóny. 2. Zvolte možnost Tóny kláves: a přejeďte prstem přes panel hlasitosti. 46

47 09:00 So : So Jdi na Menu Jména Jdi na Menu Jména Přidávání zástupců na domovskou obrazovku Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z domovské obrazovky? Vytvořte si zástupce nejčastěji používaných funkcí. 1. Klepněte ve výchozím zobrazení a podržte prst a zvolte možnost Přizp. zobrazení. 2. Vyberte panel, který chcete upravit, a položku, například nástroj widget. Poté zvolte možnost Hotovo. Změna zástupce na panelu zástupců 1. Klepněte na zástupce, kterého chcete změnit, a zvolte možnost Změnit zkratku. Chcete-li změnit všechny zástupce současně, zvolte možnost Vybrat zkratky. 47

48 2. Vyberte položku, například nástroj widget. Tip: Zástupce můžete přidávat i do menu Přejít. Ve výchozím zobrazení zvolte možnost Jdi na > Přizpůsob. zobrazení. Tip: Zkuste klepnout na různé oblasti domovské obrazovky. Na domovské obrazovce můžete například měnit datum a čas, nastavovat upozornění nebo zadávat záznamy kalendáře. 48

49 09:00 So : So Jdi na Menu Jména Jdi na Menu Jména Přizpůsobení výchozího zobrazení Chcete mít ve výchozím zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Upravte si výchozí zobrazení podle přání. Změna tapety 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Displej > Tapeta. 2. Vyberte složku a fotografii. Tip: Můžete také telefonem vyfotografovat snímek a použít tento snímek. Tip: Další tapety můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce Uspořádání položek ve výchozím zobrazení Nahraďte existující zástupce jinými. 49

50 domů pracovní Vytvoření vlastního profilu Když jste na schůzce nebo na veřejném shromáždění, může být vhodné použít jinou hlasitost vyzvánění. Pro různé situace si můžete vytvořit nové profily. 1. Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily. 2. Zvolte možnost Můj styl 1 nebo Můj styl Zvolte možnost Přizpůsobit a vyberte vhodný vyzváněcí tón a hlasitost. 4. Napište název profilu a zvolte možnost OK > Uložit. 50

51 Zprávy Posílání zpráv Pomocí zpráv můžete komunikovat s rodinou a přáteli. Fotografie a videoklipy můžete posílat zprávami. 1. Zvolte možnost Menu > Zprávy a Vytvořit zprávu. 2. Chcete-li přidat fotografii nebo videoklip, zvolte možnost Volby > Vložit objekt. 3. Napište zprávu a zvolte možnost Pokrač.. 4. Chcete-li přidat příjemce, zvolte možnost Kontakty. Chcete-li telefonní číslo nebo ovou adresu napsat, zvolte možnost Číslo nebo Vyberte možnost Odeslat. 51

52 Tip: Chcete-li napsat novou zprávu, můžete také stisknout tlačítko Zprávy. Tip: Pro napsání speciálního znaku nebo smajlíka zvolte možnost Volby > Vložit symbol. Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb. Viz 10, 11,

53 Odeslání zprávy skupině lidí Chcete jednu zprávu poslat celé rodině? Vytvořte v telefonu skupinu kontaktů a můžete zprávu poslat všem členům současně. 1. Vyberte možnost Menu > Zprávy. 2. Vyberte možnost Vytvořit zprávu. 3. Napište zprávu a zvolte možnost Pokrač.. 4. Chcete-li vybrat skupinu, zvolte možnost Skup. kontaktů. 5. Vyberte možnost Odeslat. 53

54 Psaní textu 1. Opakovaně tiskněte číselná tlačítka (2-9), dokud telefon nezobrazí požadovaný znak. 2. Napište další písmeno nebo znak. Je-li další znak umístěn na stejném tlačítku, počkejte, dokud se nezobrazí ukazatel nebo zvolte možnost. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Pohyb kurzoru Zvolte možnost nebo nebo klepněte na místo, kam chcete ukazatel umístit. Psaní mezer Stiskněte tlačítko 0. Psaní interpunkce Opakovaně stiskněte tlačítko 1. Psaní speciálních znaků Zvolte možnost a vyberte požadovaný znak. 54

55 Uložení přílohy Poslal vám někdo skvělou fotografii? Uložte si ji do telefonu. Ukládat můžete i přílohy jiných typů. Vyberte možnost Menu > Zprávy. Uložení přílohy zprávy 1. Otevřete zprávu. 2. Vyberte možnost Volby > Uložit obsah. 3. Vyberte možnost Volby > Uložit. 4. Vyberte složku, kam chcete soubor uložit, například Obrázky a napište název souboru. 55

56 Uložení přílohy poštovní zprávy 1. Otevřete zprávu. 2. Vyberte přílohu. Telefon vás může vyzvat ke stažení souboru. 3. Vyberte možnost Uložit. Obrázky a videoklipy jsou ukládány do složky Galerie. 56

57 Kontrola hlasové schránky Přesměrovali jste si hovory do hlasové schránky? Až budete moci, poslechněte si zprávy, které vám lidé zanechali. Nastavení hlasové schránky Chcete-li používat hlasovou schránku, možná si tuto službu budete muset objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb. Než začnete hlasovou schránku používat, získejte od poskytovatele síťových služeb číslo hlasové schránky. Zjistíte ho v potvrzení objednávky nebo na webu podpory poskytovatele síťových služeb. 1. Zvolte možnost Menu > Zprávy > Hlasové zprávy a Číslo hlasov. schránky. 57

58 2. Napište číslo hlasové schránky a zvolte možnost OK. Poslech hlasové schránky ihned po nepřijetí hovoru 1. Vyberte upozornění na novou zprávu na domovské obrazovce. 2. Vyberte možnost Volby > Volat odesílateli. Poslech hlasové schránky později Ve výchozím zobrazení podržte stisknuté tlačítko 1. 58

59 Posílání zvukových zpráv Nemáte čas na psaní textových zpráv? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu. 1. Vyberte možnost Menu > Zprávy. 2. Vyberte možnost Další typy zpráv > Zvuková zpráva. 3. Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost. 4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost. 5. Zvolte možnost Pokrač. a vyberte kontakt. 6. Vyberte možnost Odeslat. 59

60 a chat Nastavení ového účtu Používáte více než jednu ovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek. Vyberte možnost Menu > Zprávy > > Nastavit Vyberte poskytovatele poštovních služeb. 2. Napište své uživatelské jméno a heslo. Tip: Pokud nechcete při každém použití ového účtu zadávat heslo, zvolte možnost Uložit heslo:. 3. Vyberte možnost Přihlásit. Přidání schránky později 1. Vyberte možnost Menu > Zprávy > . 60

61 2. Zvolte možnost Přidat účet a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu. 61

62 Michal Ahoj Anno, Anna Ahoj Michale Posílání pošty Chcete z cesty poslat ? Pomocí telefonu můžete číst i posílat y, a to i když nejste v kanceláři. 1. Zvolte možnost Menu > Zprávy > a vyberte poštovní účet. 2. Vyberte možnost Volby > Vytvořit novou. 3. Chcete-li přidat ovou adresu příjemce, zvolte možnost Přidat nebo adresu napište ručně. 4. Napište předmět a zprávu. 5. Chcete-li přiložit soubor, například fotografii, zvolte možnost Volby > Přiložit > Přiložit soubor. 6. Vyberte možnost Odeslat. 62

63 Ahoj Michale Konverzace s přáteli Konverzujete rádi s přáteli? I když jste na cestách, můžete posílat zprávy chatu z telefonu. 1. Vyberte možnost Menu > Zprávy > Chat. 2. Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu. 3. Přihlaste se ke službě. Tip: Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně. 4. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat. 63

64 5. Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu. 6. Vyberte možnost Odeslat. Můžete vést několik konverzací současně. Viz 9. 64

65 Fotografie a videa Fotografování 1. Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost Menu > Fotografie > Fotoaparát. 2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti. 3. Zvolte možnost. Fotografie jsou ukládány do složky Menu > Fotografie > Fotografie. 65

66 00:30:00 Nahrávání videa Kromě fotografování můžete důležité okamžiky telefonem nahrávat i jako video. Chcete-li zapnout fotoaparát, zvolte možnost Menu > Fotografie > Fotoaparát a > Videokamera. 1. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost. 2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti. 3. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost. Videoklipy jsou ukládány do složky Menu > Fotografie > Má videa. 66

67 Uspořádání fotografií Fotografie můžete v přístroji uspořádávat do alb, kde později požadované fotografie snáze najdete. 1. Zvolte možnost Menu > Fotografie a Má alba. 2. Zvolte možnost > Vytvořit album a napište název alba. 3. Vyberte fotografie, které chcete zařadit do alba, a zvolte možnost. 67

68 Úpravy fotografií Je fotografie příliš tmavá nebo není objekt ideálně umístěn? Telefon umožňuje snadné úpravy vyfotografovaných snímků. 1. Vyberte možnost Menu > Fotografie. 2. V zobrazení Fotografie, Časová přímka nebo Má alba vyberte fotografii. 3. Zvolte možnost a vyberte efekt. 68

69 Tisk fotografií Fotografie můžete na kompatibilní tiskárně tisknout přímo z telefonu. 1. Připojte telefon datovým kabelem USB ke kompatibilní tiskárně PictBridge. Pokud tiskárna nabízí spojení Bluetooth, můžete použít i je. 2. V telefonu vyberte režim připojení USB Přenos médií. 3. Vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout. 4. Zvolte možnost > Tisk. 69

70 Posílání fotografií a videosouborů Fotografie a videoklipy můžete příbuzným či přátelům posílat multimediálními zprávami, em nebo přes spojení Bluetooth. Vyberte možnost Menu > Fotografie. 1. Vyberte složku obsahující fotografii nebo video. 2. Vyberte a podržte fotografii nebo video, zvolte možnost Odeslat a vyberte způsob odeslání. Posílání několika fotografií současně 1. Vyberte složku obsahující fotografie. 2. Zvolte možnost > Označit a označte obsah, který chcete odeslat. 70

71 3. Zvolte možnost > Odesl. označené a vyberte způsob odeslání. Posílání několika videosouborů současně 1. Vyberte složku obsahující videosoubory. 2. Zvolte možnost Volby > Označit a označte obsah, který chcete odeslat. 3. Zvolte možnost Volby > Odesl. označené a vyberte způsob odeslání. 71

72 Hudba a zvuk Kopírování hudby z počítače Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Svou hudební sbírku můžete spravovat a synchronizovat pomocí sady Nokia Suite a kabelu USB. 1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Zkontrolujte, zda je v telefonu vložena kompatibilní paměťová karta. 2. Vyberte režim připojení Přenos médií. 3. V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite. Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu. 72

73 Přehrávání skladeb V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách. Zvolte možnost Menu > Hudba > Moje hudba. 1. Výběr skladby. 2. Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat, zvolte možnost nebo. Přechod na předchozí nebo další skladbu Zvolte možnost nebo. Zavření hudebního přehrávače Stiskněte tlačítko Konec. 73

74 Tip: Hudbu můžete nakupovat ve službě Nokia Hudba. Další informace najdete na webu 74

75 Připojení reproduktorů k telefonu Udělejte si večírek i na cestách hudbu z telefonu můžete poslouchat přes kompatibilní reproduktory (k dispozici samostatně). Pokud reproduktory používají technologii Bluetooth, můžete hudbu streamovat bezdrátově. Připojení reproduktorů kabelem Reproduktory připojte k 3,5mm konektoru headsetu v telefonu. Připojení reproduktorů Bluetooth 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Zapnuto. 2. Zapněte reproduktory. 75

76 3. Chcete-li telefon spárovat s reproduktory, zvolte možnost Přip. k audio přísluš.. 4. Vyberte reproduktory. 5. Někdy může být nutné napsat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k reproduktorům. Viz 2. 76

77 Poslech rádia Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa. Vyberte možnost Menu > Hudba > Rádio. Nastavení hlasitosti Použijte tlačítka hlasitosti. Nastavení rádia pro hraní na pozadí Vyberte možnost Volby > Přehr. v pozadí. Vypnutí rádia Stiskněte tlačítko Konec. Tip: Chcete-li zavřít rádio hrající na pozadí, podržte stisknuté tlačítko Konec. 77

78 Nahrávání zvukových klipů Do telefonu můžete nahrávat zvuky přírody, například zpěv ptáků, nebo třeba hlasové poznámky či telefonní hovory. Vyberte možnost Menu > Aplikace > Záznamník. 1. Zvolte možnost. 2. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost. Nahrávání telefonních hovorů Během hovoru zvolte možnost Volby > Více > Nahrávat. Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón. Poslech nahrávek Vyberte možnost Volby > Sezn. nahrávek. 78

79 Web Paříž Procházení webu Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách. Zvolte možnost Menu > Internet. Přechod na webovou stránku Zvolte možnost Jdi na adresu a napište adresu. 79

80 Vymazání historie prohlížení Zvolte možnost Menu > Internet. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte po každém použití vyrovnávací paměť. Vymazání mezipaměti nebo souborů cookie Během prohlížení webové stránky zvolte možnost Volby > Nástroje > Vymazat paměť nebo Vymazat cookies. Zakázání ukládání souborů cookie Zvolte možnost Volby > Nastavení > Zabezpečení > Cookies > Odmítnout. 80

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

X3 02 - Uživatelská příručka

X3 02 - Uživatelská příručka X3 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 7 Nabíjení baterie 8 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM 1.2. vydání CS Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení karty SIM, baterie a paměťové karty 4 Nastavení používané

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 O vašem přístroji 5 Síťové služby 6 Správa digitálních práv 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka Nokia X7 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Umístění antén 8 Headset 8 Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy,

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více