Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC"

Transkript

1 Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále vysoká míra zadlužení - Výzkum provedený společností UHY, člena TOP 25 celosvětových účetních a poradenských sítí Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) dvojnásobně zvýšily svůj objem úvěrů poskytnutých neveřejným nefinančním subjektům v době od bankrotu banky Lehman Brothers v roce 2008, zatímco Spojené státy a mnoho evropských zemí se naopak dvojnásobně propadlo a to díky následkům finanční krize. To zjistila UHY, celosvětová síť účetních a poradenských společností. Provedený výzkum ukazuje, že banky ve čtyřlístku největších zemí světa BRIC za období průměrně zvýšily úhrn poskytnutých úvěrů do podnikatelské sféry o 62 %. Zajímavé srovnání s nejvyspělejšími ekonomikami světa zemí G8, které za stejné období objem naopak o 4 % snížily. Profesionálové z UHY zkoumali data centrálních bank s ohledem na nesplacené půjčky soukromému nefinančnímu sektoru napříč 22 zeměmi své mezinárodní sítě, zahrnujíc jak země G8, tak i země BRIC.* Podle UHY se vlády západoevropských zemí snažily o podporu půjčování podnikům v období po pádu Lehman Brothers, jakmile banky začaly korigovat nepoměry ve svých bilancích tím, že podstatně zredukovaly objem poskytovaných úvěrů. V mnoha zemích se právě tato neochota bank půjčovat stala významným faktorem zmrazení ekonomického růstu. Zemí s největším nárůstem objemu úvěru do podnikatelského sektoru se stala Čína, kde si příjemci úvěrů půjčili o 65 % více ve srovnání s obdobím začátku finanční krize. V absolutních číslech zprostředkovaly čínské bankovní domy v roce 2011 zhruba 6,9 biliónů amerických dolarů oproti 4,2 biliónům do prosince roku 2008.

2 Naopak zemí, kde došlo k největší redukci úvěrů do soukromého sektoru, se stalo Irsko. Objem poskytnutých peněz se snížil od prosince 2008 o 42 % a to ze zhruba 224 miliard dolarů na 129 miliard. Studie však také ukázala, že některé evropské země, například Itálie nebo Francie, objem poskytnutých úvěrů zvýšily i přesto, že jejich domácí banky byly všeobecnou finanční krizí velmi oslabené. Zvýšení / snížení objemu úvěrů soukromému sektoru od pádu banky Lehman Brothers ( ) Objem v miliónech USD (2008) Objem v miliónech USD (2011) Procentuální změna BRIC 62% G8-4% Čína 4,174,000 6,901,000 65% Indie 370, ,259 53% Rusko 524, ,543 49% Brazílie 117, ,893 39% Mexico 69,043 87,845 27% Rumunsko 386, ,657 19% Slovensko 31,045 35,674 15% Česká republika 39,660 45,575 15% Nizozemí 94, ,603 12% Itálie 1,134,860 1,194,675 5% Francie 1,020,256 1,066,609 5% Německo 1,739,486 1,784,633 3% Spojené arabské emiráty (Dubai) 136, ,648 2% Španělsko 1,936,528 1,886,144-3% Japonsko 5,511,874 5,285,760-4% Austrálie 690, ,152-6% Kanada 190, ,287-7%

3 Velká Británie 775, ,157-13% USA 3,307,000 2,767,000-16% Estonsko 9,742 7,931-19% Dánsko 105,888 75,544-29% Irsko 223, ,388-42% John Wolfgang, prezident UHY, uvádí: Rozdíly mezi USA a Evropou na jedné straně a zeměmi BRIC na straně druhé, jsou obrovské. Čtyřka zemí BRIC vykázala v souvislosti s objemem poskytnutých úvěrů do neveřejného sektoru nejvyšší růst, zatímco v zemích G8 se pouze Rusku (které ale zároveň patří do zemí BRIC) podařilo reálně zvýšit úhrn úvěrů za posledních 5 let. Půjčky do privátního sektoru a především malým podnikům jsou považovány za klíčový ukazatel na barometru ekonomické prosperity. Malé firmě jsou pro většinu zemí hnacím motorem růstu, a proto, pokud jim dojde palivo ve formě úvěrů, pro ně může být nepřekonatelné dále růst a vytvářet nová pracovní místa. V nynějším stále globalizovanějším světě mohou být malé firmy, které nemohou růst, aby uspokojily poptávku po svých produktech, velmi rychle vytlačeny konkurentem se silným zahraničním kapitálem. John Wolfgang dále dodává: Malé společnosti jsou v převážné míře závislé právě na úvěrovém financování a na rozdíl od velkých korporací nejsou schopni generovat vlastní kapitál prostřednictvím vydání akcií či obligací. Výzkum dále ukázal, že mnoho zemí Evropské unie, včetně Rumunska, Česka, Slovenska, Nizozemí, Itálie, Francie a Německa vykázalo podstatný nárůst v půjčování do soukromé sféry, a to přes důsledky krize eurozóny na likviditu evropských bank. John Wolfgang, prezident UHY, připomíná: Míra oddlužování je v mnoha evropských bankách (ve srovnání s americkými, britskými nebo irskými bankovními institucemi) bolestně pomalá. To pravděpodobně vysvětluje skutečnost, že míra poskytnutých úvěrů v zemích jako je Itálie nebo Francie stále rostla, ačkoliv pouze nominálně. Proces evropského snížení míry zadluženosti, jakmile začne opravdu fungovat, vyústí s největší pravděpodobností do zúžení objemu úvěru plynoucích do soukromého sektoru, což ovlivní ekonomický růst. Ve Spojených státech, Velké Británii a v Irsku, kde tento proces

4 již několik let probíhá, se téma přístupu malých firem ke kapitálu stalo podstatným politickým tématem. Dále dodává: Vlády mohou dělat více pro podporu soukromých investic. Bankovní úvěry by neměly být chápány jako jediný zdroj kapitálu pro malé a střední podniky. Alternativou mohou být nepřímé podpory, jako jsou daňové úlevy pro soukromé investory. Studie UHY ukazuje, že mezi nejvyspělejšími světovými velmocemi G8 rostlo co do objemu poskytnutých úvěrů soukromému sektoru nejvíce Rusko. Nikolay Litvinov, partner UHY Yans Audit LLC, členské firmy UHY v Rusku, to komentuje následovně: Potenciál pro růst bankovních úvěrů zůstává v Rusku stále vysoký. Půjčky firmám zaznamenaly nárůst i v období finanční nestability. To v mnohém souvisí s dobrou spoluprací státu s bankovním sektorem, kterého se podařilo dosáhnout a stejně tak i se stabilním ekonomickým růstem. Jako ostatní země BRIC nemá navíc Rusko indicie, že by mělo dojít k omezení úvěrů do podnikatelského sektoru. Nedávný boom v obchodování s komoditami uchránil Rusko před plnými důsledky globální finanční krize. Ačkoliv se ruská ekonomika potýkala s finanční krizí v letech , z následků se vzpamatovala velice rychle. To podpořilo hlad soukromého sektoru po nových úvěrech a umožnilo ruským dobře zajištěným bankám tuto poptávku uspokojit. UHY výzkum také prokázal, že úvěrový objem v Irsku se snížil od prosince 2008 o 42 % a to ze zhruba 224 miliard dolarů na 129 miliard nejvíce z 22 srovnávaných zemí. Alan Farrelly, partner UHY Farrelly Dawe White Limited, členské firmy UHY v Irsku, situaci komentuje: Irská vláda podpořila bankovní sektor více než 60 miliony EUR za posledních pět let. Účelem této finanční injekce bylo zachránit banky před bankrotem, avšak nyní, když bylo největší nebezpečí odvráceno, je třeba stejně tak zaručit, aby se peníze dostaly i do soukromého sektoru.

5 Výzkum také ukázal, že objem úvěrů poskytnutých soukromému sektoru se v Česku zvýšil o 12%. Georg Stöger, partner AUDITOR, spol. s r. o., členské firmy UHY v České republice, k tomu uvádí: Česko se zařadilo mezi ty evropské země, které za posledních 5 let co do objemu nebankovních úvěrů kontinuálně rostly. Podílel se na tom především stabilní, ziskový a dobře kapitalizovaný bankovní sektor. Podmínkou pro udržení této tendence se jeví dostatečná podpora investičních aktivit na jedné straně a exportní poptávky na straně druhé. * Čísla pochází ze zdrojů centrálních bank jednotlivých zemí. Objem nesplacených úvěrů poskytnutých nefinančním institucím byl měřen vždy k prosinci každého roku. Pro období roku 2011 byly použity vždy v daném okamžiku neaktuálnější údaje. Ve většině případu se jednalo o období listopad KONEC Poznámky pro editory: Pro více informací o službách a nabídce AUDITOR, spol. s r. o., kontaktujte prosím Mag. Georga Stögera, O AUDITOR, spol. s r.o.: AUDITOR nabízí služby v oblasti auditu, daňového a podnikového poradenství, účetnictví, a zpracování personální agendy. Prostřednictvím sedmi kanceláří působí v České Republice, na Slovensku a v Rakousku. Celkem zaměstnává zhruba 130 zaměstnanců. AUDITOR je členem UHY, mezinárodní sítě nezávislých účetních a poradenských firem s kancelářemi v obchodních centrech po celém světě. Pro více informací prosím navštivte Kontakty pro média: Jana Vichrová AUDITOR spol. s r. o.

6 Kontakt pro UHY, mezinárodní síť O UHY: UHY byla založena v roce 1986, jejím hlavním sídlem je Londýn. UHY je sítí nezávislých společností poskytující služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového a podnikového poradenství s více než 250 kancelářemi v 81 zemích světa. Více než odborníků se v roce 2011 podílelo na konsolidovaném obratu 625 miliónů dolarů, což UHY řadí mezi 25 největších mezinárodních účetních a poradenských společností. Každý člen UHY je právně oddělenou a nezávislou společností. Pro více informací o UHY prosím navštivte Pro více informací o UHY, prosím kontaktujte Dominique Maeremans, marketing & business development manager, UHY International, Quadrant House, 4 Thomas More Square, London E1W 1YW, UK. Tel: ,

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S. 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S. 3 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 10 Základní údaje 10 Historie a vývojové mezníky společnosti 10 Akcionáři 11 Raiffeisen Bausparkassen

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

SIMPLY CLEVER. Auta pro život

SIMPLY CLEVER. Auta pro život SIMPLY CLEVER Auta pro život ŠkodaAuto Výroční zpráva 2009 Vnímáme svět kolem nás, inspiruje a motivuje. Vnášet do našich modelů ověřené mechanismy, tvary nebo struktury a efektivním způsobem tak dosáhnout

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Globální ekonomický výhled

Globální ekonomický výhled PROSINEC 2011 Výhled od skupiny Franklin Templeton Fixed Income Group Christopher Molumphy Michael Materasso Roger Bayston Michael Hasenstab John Beck POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVY Z USA NÁZNAKY ZPOMALENÍ VE SVĚTĚ

Více

5. Dodatek Základního prospektu

5. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 5. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 215 Akciové trhy Extract from a report Akciové výhledy V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 OBSAH 1 I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3 II.1 Eurozóna 3 II.2 Spojené státy 4 II.3 Německo 5 II.4 Japonsko 5 III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 III.1 Čína 6 III.2 Indie

Více