Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba minut.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba 60-120 minut."

Transkript

1 A U T O Ř I H R Y WOLFGANG KRAMER A HORST-RAINER RÖSNER Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba minut. JSI VÁŽENÝ OBCHODNÍK V 15.STOLETÍ. Plavíš se mezi strategicky významnými městy Středomoří, buduješ v těchto městech sklady a pevnosti na jejich ochranu. Tvým snem je stát se nejmocnějším a nejúspěšnějším obchodníkem ze všech. Ale uspěješ pouze tehdy, když se ti podaří vybudovat své sklady v co největším počtu měst, a když své sklady a pevnosti vybuduješ v nejvíce prosperujících městech. Hráč, který na konci hry vlastní nejvíce peněz, se stává nejslavnějším obchodníkem a vítězem celé hry.

2 KOMPONENTY HRY - 1 herní plán - 5 dřevěných lodí (5 různých barev) - 90 dřevěných skladů (5 barev, 18 kusů v každé barvě) - 15 pevností (5 barev, 3 kusy v každé barvě) - 1 označení začínajícího hráče (El Capitan) - 54 plavebních karet (18 karet cíle/námořní trasy a 36 karet propojených měst) - 3 bonusové karty rozmachu (15 Florinů, 10 Florinů, 5 Florinů) - 30 úvěrových karet (18 úvěrů po 10 Florinech a 12 úvěrů po 16 Florinech) mincí (30 x 1 Florin, 20 x 5 Florinů, 30x 10 Florinů a 20 x 50 Florinů) Rozšíření (viz str.10): - 3 doplňkové městské destičky - 1 černá pirátská loď CÍL HRY Každý hráč se stává obchodníkem v období 15.století, plaví se mezi strategicky důležitými městy Středomoří, staví v těchto městech sklady a pevnosti pro jejich ochranu. Hra je rozdělena do tří fází, každá fáze je ukončena výplatním dnem. Každý výplatní den získává každý hráč peníze za: - počet měst, ve kterých postavil sklady (rozmach) - každou postavenou pevnost - každé město, ve kterém vlastní největší nebo druhý největší počet skladů (převaha) Hráč vlastnící na konci hry (po třetím výplatním dni) nejvíce peněz se stává vítězem hry. PŘÍPRAVA HRY Každý hráč si vybere barvu a vezme si následující komponenty ve své barvě: - 1 loď - 6 skladů - 1 pevnost Všichni hráči dostanou 20 Florinů jako svůj počáteční kapitál. Všichni hráči umístí svou loď, sklady, pevnost a peníze na stůl před sebe. Všechny zbývající pevnosti a sklady jsou odloženy mimo hrací desku do společné zásoby. Během hry nechávají hráči své peníze viditelné všem ostatním hráčům. Plavební karty: Jsou dva různé druhy plavebních karet, které musí být rozděleny do dvou oddělených balíčků. Jeden balíček obsahuje karty cíle/námořní trasy a ve druhém jsou karty propojených měst. Oba balíčky jsou zamíchány odděleně. Čtyři cílové karty a šest karet propojených měst je položeno lícem nahoru po obou stranách hrací desky, vedle příslušných lícem dolů otočených balíčků (viz. zobrazení na následující straně). Úvěry: Karty úvěrů jsou položeny do dvou oddělených balíčků (10 Florinů a 16 Florinů) na dvě bankovní políčka. Jeden hráč se stává bankéřem a bude manipulovat se všemi penězi a úvěry. Tři bonusové karty rozmachu jsou položeny na dosah, mimo hrací desku. HRACÍ DESKA Hrací deska představuje stůl kapitána středověké obchodní lodi. Zobrazuje devět měst Středomoří. Horní řada každého města se skládá ze dvou políček přístavů a dvou stavebních míst pro pevnosti. Čislo zobrazené v každém přístavním políčku znamená cenu za výstavbu skladů v tomto městě. Číslo v každém políčku pro pevnosti znamená cenu za postavení pevnosti v tomto městě. Ostatní políčka (v U-řadě) obklopující obrázek města jsou stavební místa pro sklady - s výjimkou posledního políčka vpravo. Číslo zobrazené na každém z těchto stavebních míst znamená příjem hráčů v každém výplatním dni za jejich sklady. Na pravé straně hrací desky jsou dvě bankovní políčka, bankovní přístav a tabulka rozmachu. Karty úvěrů se položí na dvě bankovní políčka. Tabulka rozmachu znázorňuje peněžní částku, kterou každý hráč získá ve výplatní den, v závislosti na počtu měst, ve kterých postavil alespoň jeden sklad. Tabulka rozmachu je rozdělena do dvou sloupců: Levý sloupec zobrazuje počet měst, ve kterých hráč postavil sklady a pravý sloupec zobrazuje peněžní částku, kterou hráč za své sklady vydělá v každém výplatním dni. Příklad: Poté, co je ukončena první fáze hry, má hráč postaveny sklady ve čtyřech různých městech. Nastává výplatní den a hráč za rozmach vydělává 10 Florinů. PLAVEBNÍ KARTY Plavební karty oznamují hráčům, do kterého města se mohou se svými loděmi plavit a kolik musí za tuto cestu zaplatit. Hráč kupující tuto kartu má pevně stanovenou plavební trasu a může na tuto kartu jedenkrát vyplout. Jsou dva druhy plavebních karet: - Karty cíle a námořní trasy - Karty propojených měst KARTY CÍLE A NÁMOŘNÍ TRASY Tyto karty mohou být použity dvěmi různými způsoby: - Karta cíle: Hráč pluje přímo na volné přístavní políčko města na kartě (na kartě je zobrazena poloha města na kapitánově stole). - Karta námořní trasy: Hráč se vydá na plavbu z města, kde jeho loď v současné době kotví. Může postoupit o tolik měst, kolik pečetí je zobrazeno na kartě. Jedna pečeť umožňuje hráči plavbu k sousednímu městu ve vodorovné nebo svislé linii. Pokud je znázorněna více než

3 A: 4 karty cíle B: Lícem dolů otočený balíček (dobírací) A B C G: Tabulka rozmachu H: Úvěrové karty I: Políčko bankovního přístavu C: Odhazovací balíček cílových karet D: 3 bonusové karty rozmachu D G E: Mince E H I F: Tanger, jedno z 9 měst H J: 6 karet propojených měst J K L K: Balíček lícem dolů otočených karet (dobírací) L: Odhazovací balíček karet propojených měst MĚSTO (MARSEILLE) A: Přístav: Jsou zde dvě políčka pro lodě. Pokud hráč chce v tomto městě stavět sklad a/nebo pevnost, musí svou loď zakotvit na jednom z těchto dvou přístavních políček. Číslo v tomto políčku je cena za postavení skladů v tomto městě. Hráč jehož loď kotví na prvním přístavním políčku musí zaplatit 4 Floriny za každý sklad a hráč se svou lodí na druhém přístavním políčku musí zaplatit 5 Florinů za sklad. B: Pevnost: Hráč, který zde chce postavit pevnost, musí mít svou loď na jednom ze dvou přístavních políček a alespoň jedno ze dvou políček pro pevnosti musí být volné. Hráč stavící pevnost na prvním políčku musí zaplatit 8 Florinů a poté na políčko umístí svou pevnost. Toto políčko je nyní po zbytek hry blokováno. Hráč stavící svou pevnost na druhém políčku musí zaplatit 10 Florinů. A B C: První dva sklady se staví na tato dvě políčka. Pouze hráč stavící první sklad tohoto města si může vybrat, zda bude stavět na prvním či druhém políčku. C C G F E G: Na tomto políčku nemůže být postaven žádný sklad F: Poslední stavební místo D E E D: Políčko s černým trojúhelníkem je uzavírací políčko navíc při hře 2 nebo 3 hráčů. Při hře ve 4 či 5 hráčích nemá toto políčko žádný význam. E: Políčka černé barvy se nazývají uzavírací políčka. Pokud některý hráč postaví svůj sklad na takovémto políčku, tak je první sklad v této U-řadě skladů uzavřen. Uzavřený sklad je poté umístěn na obrázek města uprostřed. Ve výplatním dni se uzavřený sklad nezapočítává ani do rozmachu ani do převahy.

4 first phase, i. e. at the beginning of the game. She is given Vezme as the number of seals on the card. If the first harbor přístavní jedna pečeť, tak hráč může postoupit o tento či menší počet měst (vodorovně i svisle, pravoúhlé obraty jsou povoleny). B D A C A: Počet červených pečetí = počet tras vaší plavby se začátkem v jakémkoli městě. B: Nákupní cena této karty. C: Cíl: Z každého města či z banky nebo na začátku hry se můžete plavit přímo do tohoto města. 2. Stavba pevnosti Hráč, který chce postavit pevnost, musí mít svou loď na přístavním políčku daného města. Před a po stavění si hráč může kupovat plavební karty. Během svého kola může hráč postavit právě jednu pevnost. 3. Braní úvěru Hráč, který si chce vzít úvěr, musí mít svou loď na políčku bankovního přístavu. Během tohoto kola nemůže vykonávat žádné jiné akce. Během svého kola si hráč může vzít pouze jednu půjčku. Poznámka: Hra ve dvou hráčích má odlišná pravidla, která jsou vysvětlena v kapitole "Konec hry". D: Poloha tohoto města na hrací desce. Použitím této karty se hráč může plavit přímo do Marseille bez ohledu na to, kde se aktuálně nachází jeho loď. Nebo se může plavit až o tři námořní trasy, začínajíc z místa, kde je zakotvena jeho loď. Například pokud loď kotví ve Valencii, tak může doplout ke všem městům na hrací desce. KARTY PROPOJENÝCH MĚST Koupit tyto karty je levnější, ale hráči se mohou plavit pouze z jednoho z těchto dvou měst do druhého. Například, jestliže si koupíte kartu Venezia - Tanger, tak musíte do banky zaplatit 3 Floriny. S touto kartou se pak můžete plavit pouze jednou z Venezie do Tangeru nebo pouze jednou z Tangeru do Venezie. Aby se tato karta dala použít, musí být vaše loď v jednom ze dvou měst uvedených na kartě. B C A A: Nákupní cena této karty B: S touto kartou se hráč může plavit pouze z Venezie do Tangeru nebo z Tangeru do Venezie. C: Poloha obou měst na hrací desce. CELKOVÝ PŘEHLED Hra je rozdělena na tři fáze, každá fáze se skládá z několika kol. Na konci každé fáze je výplatní den. Nejmladší hráč se stává začínajícím hráčem v první fázi, t.j. na začátku hry. si žeton začínajícího hráče "El Capitan", který položí před sebe. Ve svém kole se hráč může nejprve plavit a potom musí provést jednu ze tří následujících akcí: 1. Stavba skladu (nebo znovuotevření) Hráč, který chce postavit nebo znovuotevřít sklad, musí mít svou loď na přístavním políčku daného města. Před a po stavění si hráč může kupovat plavební karty. Během svého kola může hráč postavit anebo znovuotevřít právě jeden sklad. AKCE PODROBNĚ Nákup plavebních karet Tato akce není povinná a nepočítá se za jednu ze tří akcí, kterou během svého kola musíte provést. Jsou vždy viditelně vystaveny čtyři karty cíle/námořní trasy a šest karet propojených měst. Hráč může během svého kola koupit tolik těchto karet, kolik chce nebo kolik si může dovolit. Vezme si všechny karty, které kupuje, do ruky a zaplatí hotovost do banky. Tyto karty mohou být použity ihned nebo v pozdějších kolech. Na začátku hry si musí každý hráč koupit alespoň jednu kartu k tomu, aby vložil do hry svou loď. Poté, co hráčovo kolo zkončilo, jsou podle potřeby taženy nové karty z dobíracích balíčků a rozloženy lícem nahoru na stůl. Takto mají všichni hráči vždy úplný výběr. Jestliže je jeden z balíčků spotřebován, tak se zamíchá daný odhazovací balíček a použije se jako nový dobírací balíček. Plavba Na začátku hry si všichni hráči musí koupit alespoň jednu cílovou kartu a plavit se se svou lodí do tohoto cílového města. Plavba je během hry dobrovolná akce, ale pokud hráč plout chce, tak to musí učinit před postavením jakékoli stavby. V takovém případě hráč zahraje plavební kartu (kterou si koupil během tohoto kola nebo i v dřívějším kole) a plaví se přímo do města uvedeného na plavební kartě nebo se plaví až o tolik měst, kolik je pečetí na kartě. Jestliže je první políčko obsazeno, musí být loď umístěna na druhé přístavní políčko. Jestliže jsou obsazena obě přístavní políčka, tak hráč v tomto městě nemůže zakotvit a musí pokračovat v plavbě. Aktivní hráč může zahrát tolik plavebních karet, kolik sám chce. Jestliže hraje několik karet během jednoho kola, tak musí být přístavní políčko volné pouze v tom městě, ve kterém hráč chce postavit stavbu. Příklad: Hráč se plaví do Tangeru pomocí cílové karty a potom z Tangeru do Alexandrie vhodnou kartou městských spojení. Na začátku hry a z banky se hráči mohou plavit pouze použitím cílové karty. Pro plavbu do bankovního přístavu není potřeba žádná karta, tato plavba je bezplatná. Všechny zahrané karty jsou odhazovány na dva oddělené odhazovací balíčky.

5 site ( 0 -space) or on the second. If the first warehouse Jestliže Hráč stavící první sklad tohoto města si zvolí, zda svůj sklad postaví chooses if he builds his warehouse on the first building na první stavební místo (políčko "0") nebo na druhé. je již první sklad postaven na druhém místě, pak mu- sí být druhý sklad v tomto městě postaven na první stavební místo. Nezáleží na tom, zda je postaven stejným hráčem nebo někým jiným. in that city must be built on the first building site. It Red has sailed to Marseille and built her first warehouse for 4 Florin. She had the choice to build it on the first or second fortress. Her first warehouse had to go on the first building site. Svůj Warehouse shut down: Yellow has built a warehouse on the first (When building on the first dark-colored building site to, shut down space in each city. The first warehouse will dark-colored building site. The first warehouse is shut down and Výstavba skladu Sklad můžete stavět pouze v tom městě, ve kterém vaše loď aktuálně kotví na jednom ze dvou přístavních políček. Aby mohl být sklad postaven, zaplatíte do banky cenu, která je zobrazena na přístavním políčku pod vaší lodí a umístíte jeden z vašich skladů na nejbližší volné stavební místo. Třetí sklad a všechny další sklady v tomto městě jsou vždy stavěny na nejbližší volné sousední stavební místo U-řady. Poslední políčko v této U-řadě není stavební místo; nesmí zde být postaven žádný sklad. Čísla na stavebních místech mají význam pouze ve výplatním dni. Jestliže vaše loď kotví na dražším přístavním políčku, tak se, v případě uvolnění levnějšího přístavního políčka, na něj nesmíte samovolně přesunout. Žádnému hráči není povoleno mít více než tři sklady v řadě za sebou v jakémkoli městě. Jestliže hráč již ve městě postavil (nebo znovuotevřel) tři sklady v řadě za sebou, tak nyní v tomto městě může stavět další sklad až poté, co nějaký jiný hráč v tomto městě postaví svůj sklad. Výstavba pevnosti Můžete stavět pevnost pouze v tom městě, ve kterém vaše loď aktuálně kotví na jednom ze dvou přístavních políček. Při výstavbě pevnosti zaplatíte do banky cenu vyznačenou na prázdném stavebním místě pro pevnost a umístíte tam jednu ze svých pevností. Ve svém následujícím kole může hráč zůstat ve městě, kde jeho loď kotví a postavit sklad nebo může odplout k nějakému jinému městu a postavit nějakou stavbu tam nebo může odplout do banky a vzít si úvěr. Každý hráč smí mít v jakémkoli městě pouze jednu pevnost. Červený se plaví do Marseille a staví zde první sklad za 4 Floriny. Mohl si vybrat, zda jej postaví na prvním či druhém stavebním místě, a rozhodl se pro druhé. Uzavření skladu Vždy, building site the first warehouse in the warehouse chain když je sklad postaven na černém stavebním místě, je první sklad v řadě skladů tohoto města uzavřen, bez ohledu na komu patří. (Při výstavbě na prvním černém stavebním místě se uzavře sklad na políčku "0". Při výstavbě na 2. černém stavebním místě je uzavřen sklad na 2.stavebním místě, atd.) Sklad, který je uzavřen, je odstraněn ze svého stavebního místa a položen na obrázek města uprostřed. Žádné sklady stojící na obrázku města se při výplatním dni nezapočítávají ani pro rozmach, ani pro převahu. Hráči mohou na takto uvolněných místech stavět pouze poté, co byl sklad postaven i na posledním možném stavebním místě (předposlední políčko) v tomto městě. Při hře dvou či tří hráčů jsou v každém městě ještě další uzavírací políčka. První sklad bude uzavřen jakmile hráč postaví sklad na stavebním místě s černým trojúhelníkem. Zelený připlouvá za červeným. Staví čtyři sklady a jednu pevnost. první sklad musí postavit na první stavební místo. Pokud nyní nebude v Marseille stavět sklad jiný hráč, tak zelený musí město opustit, neboť není povoleno mít více než tři sklady v řadě za sebou. Ve svém následujícím kole může hráč zůstat ve městě, kde jeho loď kotví a postavit další sklad či pevnost. Ale samozřejmě může odplout k nějakému dalšímu městu a tam postavit nějakou stavbu, nebo může odplout do banky a vzít si úvěr. Uzavření skladu: Žlutý postavil sklad na první černé stavební místo. První sklad v řadě je uzavřen a položen na obrázek města uprostřed.

6 built the other way round, i. e. starting next to the first v journey. Loans cannot be taken during the first round nemohou chain is built backwards now towards the fist building site. The skladů Znovuotevření uzavřeného skladu Hráč vlastnící uzavřený sklad může svůj, nyní bezcenný, sklad znovu otevřít, pokud opět připluje do příslušného města (nebo ještě v tomto městě kotví). Svou loď zakotví na volném přístavním políčku a může bezplatně znovuotevřít jeden svůj sklad. Toto se provádí tak, že hráč vezme svůj sklad z obrázku města a umístí jej vedle posledního postaveného skladu. Při znovuotevření jednoho ze svých skladů nemůže hráč ve stejném kole stavět další sklad či pevnost. V případě, že je sklad uzavřen a loď hráče, kterému tento sklad patří, se náhodou nachází v tomto městě, tak může sklad znovuotevřít ihned, jakmile nastane jeho kolo. úvěr 10 Florinů splátka 12 Florinů, splátka po prodloužení úvěru je 16 Florinů (rub karty) úvěr 16 Florinů splátka 20 Florinů, splátka po prodloužení splatnosti je 30 Florinů (rub karty) Poté, co si vzal úvěr, položí hráč kartu před sebe nahoru tou stranou, která zobrazuje velikost úvěru, a pak dostane peníze z banky. Ve svém následujícím kole může zůstat v bankovním přístavu a vzít si další úvěr nebo musí odplout do města použitím cílové karty. Znovuotevření skladu: Modrý později stavěl na druhém černém stavebním místě, takže byl uzavřen druhý sklad (červený). Následně červený zdarma znovuotevřel svůj sklad. Aby to mohl udělat, tak musel znovu připlout do Marseille. Pozor: Jestliže hráč nechce nebo nemůže postavit žádnou stavbu během svého kola, tak musí plout se svou lodí na přístavní políčko banky a musí si vzít úvěr. Pro takovou plavbu není potřebná žádná plavební karta. Úvěr si hráči vzít během svého prvního kola ve hře. Počet lodí na přístavním políčku banky není omezen. Poslední možné stavební místo je obsazeno skladem Pouze poté, co byl sklad postaven na posledním možném stavebním místě (předposlední políčko) ve městě, mohou být nové sklady postaveny (nebo znovuotevřeny) na těch stavebních místech, která byla uvolněna při uzavření skladů. Sklady jsou nyní stavěny obráceně, t.j. pokračuje se zpět U-řadě směrem k prvnímu stavebnímu místu. To znamená, že poslední použitelné stavební místo je políčko "0". Jakmile jsou sklady postaveny na všech 12 stavebních místech, tak již v tomto městě nemohou být postaveny ani znovuotevřeny žádné další sklady. Při "obrácené" výstavbě, t.j. na volná stavební místa, která byla dříve obsazená, se musíte stále řídit pravidlem, které zakazuje postavit vedle sebe více než tři sklady stejné barvy. Braní úvěru Hráč, který chce získat úvěr, musí odplout ze svého aktuálního města do bankovního přístavu (žádná plavební karta není pro tuto plavbu potřebná) a v tomto kole si ihned vzít jeden úvěr. K dispozici jsou dva druhy úvěrů: Jakmile je obsazeno poslední stavební místo ve městě, tak se může opět stavět na uvolněná, dříve již obsazená, stavební místa. U-řada je nyní stavěna "pozpátku", směrem k prvnímu stavebnímu místu. Políčko "0" je poslední místo, na které se bude stavět. I kdyby poslední tři sklady v Marseille byly červené, tak červený hráč může stavět v přední části U-řady, neboť všechny jeho sklady nebudou v řadě za sebou. Jestliže by zelený stavěl směrem k začátku U-řady, mohl by ještě postavit sklad na políčko "8", ale poté už ne na políčko "4", neboť takto by zelený měl čtyři sklady své barvy v řadě za sebou.

7 down. For example, if the first player receives 15 Florin for 15 in a city, the player whose first house precedes the first house of all other tied players ranks first. There s always only one first and one second player qualifying for first this it is sufficient to have just one warehouse only in ve not eligible) receives the first bonus card (15 Florin) ze d her first house before Blue, so she is first and is paid 20 Florin, Blue is second and is paid half that amount (10 Florin). If the next warehouse would be built by Red, Red would be first and oes not count). Because Red owns the first house of the chain she is first and is paid 16 Florin. Blue is second and is paid 8 Florin. as for the first rank of warehouse majority. Provided the jako fortress as paid for the first rank of warehouse majority VÝPLATNÍ DEN Jakmile jeden hráč postaví všechny své sklady a pevnosti, tak na konci aktuálního kola končí tato fáze hry (tudíž všichni zastavěno poslední stavební místo, tak poslední volné políčko zprava ukazuje částku, která má být vyplacena a která od této chvíle zůstává nezměněna až do konce hry. Rozmach Tabulka rozmachu zobrazuje, kolik peněz bude vyplaceno. Jestliže hráč má sklady ve třech městech, tak získává 5 Florinů, pokud vlastní sklady ve všech devíti městech, tak získává 60 Florinů. Pro rozmach je dostačující, aby hráč měl městech po jednom skladu. Pevnosti a uzavřené sklady se při rozmachu neberou v úvahu. Bonus The first player to have built at least one of her warehouses za rozmach První hráč, který postavil alespoň jeden svůj sklad v každém všech devíti měst (uzavřené sklady se neberou v úvahu), získává ihned po postavení svého skladu v devátém městě první bousovou kartu (15 Florinů) a položí si ji před sebe. Obě další bonusové karty získá hráč, který jako druhý, případně třetí, postaví ve všech devíti městech svůj sklad. Zelený i modrý vlastní oba nejvíce skladů. Zelený postavil svůj první sklad před modrým, tudíž je první a dostane 20 Florinů. Modrý je druhý a dostane polovinu z této částky (10 Florinů). Jestliže by byl další sklad postaven červeným, tak by byl červený první a zelený druhý. Jestliže je hráč vlastnící jednu z bonusových karet přinucen uzavřít jeden či více svých skladů, a proto již není současně ve všech devíti městech, tak bonusovou kartu neztrácí a není přinucen ji odložit. hráči odehrají stejný počet kol). Všem hráčům jsou poté vy- placeny peníze za rozmach, převahy a postavené pevnosti. Částka zobrazená na bonusové kartě (15, 10 a 5 Florinů) je hráčům vyplacena ve třetím výplatním dni. Hra je v pokročilém stavu. Červený, modrý a žlutý mají shodu při převaze skladů (uzavřené sklady modrého se nepočítají). Protože červený vlastní první sklad v řadě, tak je první a dostane vyplaceno 16 Fl. Druhý modrý dostane vyplaceno 16 Fl. Žlutý nedostane za své sklady žádné peníze. Převaha Každé město se boduje samostatně. Pouze hráči, kteří jsou na prvním a na druhém místě v počtu skladů na U-řadě, budou vyplaceni. Hráč vlastnící nejvíce skladů v daném městě dostane částku zobrazenou na dalším volném políčku vpravo a hráč vlastnící druhý největší počet dostane polovinu této částky, zaokrouhlenou dolů. Když např. první hráč získá Florinů za převahu, tak druhý hráč dostane 7 Florinů. Shoda: Jestliže několik hráčů vlastní ve městě stejné množství skladů, tak vyhrává hráč, jehož první sklad je postaven před prvními sklady všech ostatních hráčů se shodou. Vždy je určen pouze jeden první a jeden druhý hráč. Jestliže bylo Pevnosti Za každou svou pevnost dostane každý hráč stejné množství peněz, jaké bylo v daném městě vyplaceno za druhé místo při převaze skladů. Podívejte se na obrázek nahoře. Oběma, zelenému i červenému, je vyplaceno 10 Florinů za jejich pevnosti (polovina z 20). Ve městě nebo městech, která obsahují největší počet skladů, je hráčům vyplacena stejná částka za první místo při převaze skladů. Město znázorněné na obrázku výše obsahuje nejvíce skladů (v jiném městě již není více než 10 skladů), zelený a červený tedy dostanou vyplaceno každý 16 Florinů za svou pevnost. Uzavřené sklady na obrázku města uprostřed se v daném městě do celkového počtu skladů nezapočítávají. Pokud je několik měst se stejným počtem skladů, tak hráči dostanou za svou pevnost takovou částku, jaká byla vyplacena za první místo při převaze skladů v každém příslušném městě.

8 When extending a loan, the player flips the card to its as well, but no money is paid for them. Za největší počet skladů ve městě se za první místo při pře- vyplatí peníze pouze tehdy, když je největší počet skladů v hlavní barvě hráče. first rank of majority is paid only if the largest number vaze PO VÝPLATNÍM DNI Splacení úvěru nebo prodloužení úvěru Po výplatním dni se musí všichni hráči, počínaje začínajícím hráčem v této fázi a pak postupně po směru hodinových ručiček, rozhodnout, zda chtějí splatit své úvěry nebo je prodloužit. Při splacení položí hráč kartu úvěru zpět na příslušné bankovní políčko a zaplatí do banky částku zobrazenou na kartě (např. 12 Florinů za úvěr 10 Florinů). Při prodloužení úvěru hráč otočí kartu rubem nahoru. V takovém případě musí úvěr splatit až po dalším výplatním dni - ale musí vrátit podstatně více, jak nyní zobrazuje karta. Každý úvěr může být prodloužen pouze jednou ; poté musí být splacen jakýmkoli způsobem. Kdykoli hráč dopluje do banky, tak si může vzít nový úvěr a může jich mít kolik chce nebo potřebuje. Hráči, kteří splácejí či prodlužují své úvěry, nemusí kvůli tomu plout do banky. Hráči vlastnící bonusovou kartu za rozmach nyní dostanou počet peněz zobrazený na vlastní kartě (15, 10 případně 5 Florinů). Hráč vlastnící největší sumu peněz se stává vítězem hry. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HRU EL CAPITAN VE DVOU HRÁČÍCH Základní pravidla zůstávají beze změny, ale jsou rozšířena o následující pravidla: Oba hráči staví sklady dvou barev. Každý hráč si vybere svou hlavní hrací barvu a druhou neutralní barvu. Oba hráči mají pouze jednu loď, a to ve vlastní hlavní barvě. V každém výplatním dni dostane peníze pouze hráč, který je na prvním místě při převaze skladů. Při kontrole převahy jsou neutrální sklady počítány také, ale nezískávají žádné peníze. Při prodloužení tohoto úvěru budete muset po příštím výplatním dni splatit 20 Florinů. Při prodloužení tohoto úvěru budete muset po příštím výplatním dni splatit 30 Florinů. Kontrola financí Po každém výplatním dni si všichni hráči spočítají své peníze, odečtou své zatím nesplacené úvěry (splatnou hodnotu) a veřejně oznámí, kolik peněz vlastní. Takto všichni hráči znají aktuální pořadí hráčů po každém průběžném hodnocení. Začínající hráč pro náledující fázi Hráč s nejmenší peněžní částkou po kontrole financí rozhodne, kdo bude začínajícím hráčem pro následující fázi hry. Zvolenému hráči je poté dán žeton "El Capitan" a stává se začínajícím hráčem následující fáze. Nové sklady a pevnosti Každý hráč si vezme ze společné zásoby ve své barvě šest nových skladů a jednu novou pevnost a přidá je k ostatním, které mu zbyly na stole před ním. KONEC HRY A VÍTĚZ Hra končí po třetí fázi hry, když alespoň jeden hráč postavil všechny své sklady a pevnosti (nezáleží na tom, zda je některý z jeho skladů uzavřen). Aktuální kolo není přerušeno, takže všichni hráči budou mít odehráno stejný počet kol. Třetí výplatní den znamená konec hry. Všechny úvěry musí být nyní splaceny. Příprava Na každou fázi si oba hráči vezmou šest skladů a jednu pevnost ve své hlavní barvě a dva sklady ve své neutrální barvě. Zbylé sklady a pevnosti jsou odloženy do společné zásoby. Příklad: Hráč A si vezme červené a zelené sklady, hráč B si vezme žluté a modré. Začínajícím hráčem se stává mladší hráč. Vezme si žeton El Capitan a položí jej před sebe. Výstavba skladu Dokud hráč ještě má sklady na stole před sebou, tak počet skladů v jeho hlavní barvě musí být vždy větší než počet skladů v jeho neutrální barvě. + +

9 yellow one, so green has first rank for majority. On a místě. receives no money, because the first rank green is her peníze, Sklady (6 + 2) hráče A na začátku hry: + Hráč A může stavět červené nebo zelené sklady. If this is the main (first) color of one of the players, that Jestliže je to hlavní (první) barva jednoho z hráčů, tak tento hráč dostane peněžní obnos, jaký je zobrazen na nejbližším volném (sousedním) políčku. Příklad 1: Červená je hlavní barva hráče A a žlutá je hlavní barva hráče B. Sklady (3 + 2) hráče A v pozdějším stavu hry: + Hráč A musí jako svůj další postavit zelený sklad. Pokud by postavil červený sklad, měl by pak 2 červené a 2 zelené sklady, což nelze, nemůže je mít ve stejném množství. Není povoleno, aby hráč měl stejné množství červených (hlavní barva) a zelených (neutrální barva) skladů (tento případ by nastal, pokud by hráč červený sklad postavil). + Hráč A postavil sklad ve své neutrální zelené barvě a hráč B postavil sklad ve své hlavní žluté barvě. Zelený sklad byl postaven před žlutým, takže zelený je při převaze na prvním ve výplatním dni nedostane nikdo žádné peníze, protože zelená je pouze neutrální barva hráče A. Příklad 2: Červená je hlavní barva hráče A a zelená je jeho neutrální barva. Nyní hráč A může postavit červený nebo zelený sklad. + V této situaci musí hráč A postavit svůj poslední zelený sklad. Hráč nemůže mít více než tři sklady své hlavní barvy v řadě za sebou (toto platí pro výstavbu i pro znovuotevření) a nesmí mít více než čtyři sklady své hlavní a neutrální barvy v řadě za sebou (opět to platí pro výstavbu i znovuotevření). Další sklad v takovém městě může postavit pouze poté, co tam druhý hráč postaví jeden ze svých skladů. VÝPLATNÍ DEN Fáze končí, když jeden hráč postavil všechny své sklady a pevnosti v hlavní barvě a všechny své sklady v neutrální barvě, které se nacházely na stole před ním. Jestliže to byl začínající hráč, tak druhý hráč ještě provede jedno své kolo. Poté proběhne výplatní den. Rozmach Pouze sklady ve dvou hlavních barvách se berou v úvahu při kontrole rozmachu. Bonus za rozmach Také při kontrole pro bonusovou kartu rozmachu se počítají pouze sklady ve dvou hlavních barvách. Převaha Pouze barva s největším počtem skladů se bere v úvahu. Jak je ukázáno na tomto příladu, hráč A postavil v tomto městě oba sklady. Kdyby byl výplatní den, tak by nezískal žádné neboť na prvním místě je zelená, jeho neutrální barva. PO VÝPLATNÍM DNI Začínající hráč v následující fázi Hráč s menším počtem peněz po kontrole financí rozhodne, zda bude on sám začínajícím hráčem v následující fázi, nebo to bude druhý hráč. Nové sklady a pevnosti Každý hráč si vezme ze společné zásoby šest nových skladů a jednu pevnost ve své hlavní barvě a dva nové sklady ve své neutrální barvě, a přidá vše k ostatním, které mu zbyly na stole před ním. KONEC HRY A VÍTĚZ Hra končí po třetí fázi hry, když jeden hráč postaví všechny své sklady a pevnosti. Pokud to byl začínající hráč, tak druhý hráč ještě provede jedno své kolo. Hráč vlastnící více peněz se stává vítězem hry.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ 70 karet Sektor 12 karet Misí 18 karet Modul 2 herní plány (Hvězdné koráby) 1 modrá kostka (1, 2, 2, 3, 3, 4) 1 žlutá kostka (1, 1, 2, 2, 3, 3) 18 mincí 1 Astro 14 mincí

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut Zloděj Z lo D ej Vezmi si náhodně kartu jiného hráče. Vezmi si náhodne kartu iného hráča. Přístav 1 3 Policejní stanice

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech PR A V I D L A HERNÍ PŘÍBĚH New York, někdy v 90. letech Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

Nejlepší hry s pyramidkami

Nejlepší hry s pyramidkami Nejlepší hry s pyramidkami Až se jednou zastavíte na Marsu, nemělo by vás překvapit, že tam kluci na každém rohu hrají hry s podivnými pyramidkami, z nichž některé jsou větší, jiné menší a některé nejmenší.

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Ukázky Mapy Přehled Žetonů Standardní Pátrací Hrací Kámen Bílá hranice je standardní hranice mezi dvěma Regiony. Speciální Pátrací Hrací Kámen (Společenstvo) Speciální Pátrací Hrací Kámen (Stín) Silná

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty Vodní říše Někteří mudrci tvrdí, že všechny mýty mají prazáklad v Astrálních světech. Jsou i tací, kteří soudí, že naopak Astrální světy jsou odrazem představ smrtelníků, že je to živoucí zhmotnění mýtů.

Více

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: http://www.ystari.com Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více

Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla

Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla Desková hra UROBOROS Koloběh života Pravidla Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Symbolizuje čas a nekonečný a nepřetržitý běh života. Představuje

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

ÚVOD O PRAVIDLECH POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ PRINCIP HRY CÍL HRY VERZE HRY STRUKTURA PRAVIDEL -1-

ÚVOD O PRAVIDLECH POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ PRINCIP HRY CÍL HRY VERZE HRY STRUKTURA PRAVIDEL -1- CÍL HRY Každý hráč ve hře ovládá svůj vlastní národ. Vede jej z hlubin starověku až po současnost a snaží se rozvinout jej tak, aby zanechal v dějinách co nejvýraznější otisk a odkaz budoucím pokolením.

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

PRAVIDLA HRY 1. PŘÍPRAVA HRY. Důležité upozornění

PRAVIDLA HRY 1. PŘÍPRAVA HRY. Důležité upozornění PRAVIDLA HRY Space Alert je týmová hra o přežití. Hráči se stávají posádkou průzkumné kosmické lodi s hyperprostorovým pohonem zkoumající nebezpečné sektory galaxie. Průzkumná loď je plně automatizována

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více