Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba minut.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba 60-120 minut."

Transkript

1 A U T O Ř I H R Y WOLFGANG KRAMER A HORST-RAINER RÖSNER Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba minut. JSI VÁŽENÝ OBCHODNÍK V 15.STOLETÍ. Plavíš se mezi strategicky významnými městy Středomoří, buduješ v těchto městech sklady a pevnosti na jejich ochranu. Tvým snem je stát se nejmocnějším a nejúspěšnějším obchodníkem ze všech. Ale uspěješ pouze tehdy, když se ti podaří vybudovat své sklady v co největším počtu měst, a když své sklady a pevnosti vybuduješ v nejvíce prosperujících městech. Hráč, který na konci hry vlastní nejvíce peněz, se stává nejslavnějším obchodníkem a vítězem celé hry.

2 KOMPONENTY HRY - 1 herní plán - 5 dřevěných lodí (5 různých barev) - 90 dřevěných skladů (5 barev, 18 kusů v každé barvě) - 15 pevností (5 barev, 3 kusy v každé barvě) - 1 označení začínajícího hráče (El Capitan) - 54 plavebních karet (18 karet cíle/námořní trasy a 36 karet propojených měst) - 3 bonusové karty rozmachu (15 Florinů, 10 Florinů, 5 Florinů) - 30 úvěrových karet (18 úvěrů po 10 Florinech a 12 úvěrů po 16 Florinech) mincí (30 x 1 Florin, 20 x 5 Florinů, 30x 10 Florinů a 20 x 50 Florinů) Rozšíření (viz str.10): - 3 doplňkové městské destičky - 1 černá pirátská loď CÍL HRY Každý hráč se stává obchodníkem v období 15.století, plaví se mezi strategicky důležitými městy Středomoří, staví v těchto městech sklady a pevnosti pro jejich ochranu. Hra je rozdělena do tří fází, každá fáze je ukončena výplatním dnem. Každý výplatní den získává každý hráč peníze za: - počet měst, ve kterých postavil sklady (rozmach) - každou postavenou pevnost - každé město, ve kterém vlastní největší nebo druhý největší počet skladů (převaha) Hráč vlastnící na konci hry (po třetím výplatním dni) nejvíce peněz se stává vítězem hry. PŘÍPRAVA HRY Každý hráč si vybere barvu a vezme si následující komponenty ve své barvě: - 1 loď - 6 skladů - 1 pevnost Všichni hráči dostanou 20 Florinů jako svůj počáteční kapitál. Všichni hráči umístí svou loď, sklady, pevnost a peníze na stůl před sebe. Všechny zbývající pevnosti a sklady jsou odloženy mimo hrací desku do společné zásoby. Během hry nechávají hráči své peníze viditelné všem ostatním hráčům. Plavební karty: Jsou dva různé druhy plavebních karet, které musí být rozděleny do dvou oddělených balíčků. Jeden balíček obsahuje karty cíle/námořní trasy a ve druhém jsou karty propojených měst. Oba balíčky jsou zamíchány odděleně. Čtyři cílové karty a šest karet propojených měst je položeno lícem nahoru po obou stranách hrací desky, vedle příslušných lícem dolů otočených balíčků (viz. zobrazení na následující straně). Úvěry: Karty úvěrů jsou položeny do dvou oddělených balíčků (10 Florinů a 16 Florinů) na dvě bankovní políčka. Jeden hráč se stává bankéřem a bude manipulovat se všemi penězi a úvěry. Tři bonusové karty rozmachu jsou položeny na dosah, mimo hrací desku. HRACÍ DESKA Hrací deska představuje stůl kapitána středověké obchodní lodi. Zobrazuje devět měst Středomoří. Horní řada každého města se skládá ze dvou políček přístavů a dvou stavebních míst pro pevnosti. Čislo zobrazené v každém přístavním políčku znamená cenu za výstavbu skladů v tomto městě. Číslo v každém políčku pro pevnosti znamená cenu za postavení pevnosti v tomto městě. Ostatní políčka (v U-řadě) obklopující obrázek města jsou stavební místa pro sklady - s výjimkou posledního políčka vpravo. Číslo zobrazené na každém z těchto stavebních míst znamená příjem hráčů v každém výplatním dni za jejich sklady. Na pravé straně hrací desky jsou dvě bankovní políčka, bankovní přístav a tabulka rozmachu. Karty úvěrů se položí na dvě bankovní políčka. Tabulka rozmachu znázorňuje peněžní částku, kterou každý hráč získá ve výplatní den, v závislosti na počtu měst, ve kterých postavil alespoň jeden sklad. Tabulka rozmachu je rozdělena do dvou sloupců: Levý sloupec zobrazuje počet měst, ve kterých hráč postavil sklady a pravý sloupec zobrazuje peněžní částku, kterou hráč za své sklady vydělá v každém výplatním dni. Příklad: Poté, co je ukončena první fáze hry, má hráč postaveny sklady ve čtyřech různých městech. Nastává výplatní den a hráč za rozmach vydělává 10 Florinů. PLAVEBNÍ KARTY Plavební karty oznamují hráčům, do kterého města se mohou se svými loděmi plavit a kolik musí za tuto cestu zaplatit. Hráč kupující tuto kartu má pevně stanovenou plavební trasu a může na tuto kartu jedenkrát vyplout. Jsou dva druhy plavebních karet: - Karty cíle a námořní trasy - Karty propojených měst KARTY CÍLE A NÁMOŘNÍ TRASY Tyto karty mohou být použity dvěmi různými způsoby: - Karta cíle: Hráč pluje přímo na volné přístavní políčko města na kartě (na kartě je zobrazena poloha města na kapitánově stole). - Karta námořní trasy: Hráč se vydá na plavbu z města, kde jeho loď v současné době kotví. Může postoupit o tolik měst, kolik pečetí je zobrazeno na kartě. Jedna pečeť umožňuje hráči plavbu k sousednímu městu ve vodorovné nebo svislé linii. Pokud je znázorněna více než

3 A: 4 karty cíle B: Lícem dolů otočený balíček (dobírací) A B C G: Tabulka rozmachu H: Úvěrové karty I: Políčko bankovního přístavu C: Odhazovací balíček cílových karet D: 3 bonusové karty rozmachu D G E: Mince E H I F: Tanger, jedno z 9 měst H J: 6 karet propojených měst J K L K: Balíček lícem dolů otočených karet (dobírací) L: Odhazovací balíček karet propojených měst MĚSTO (MARSEILLE) A: Přístav: Jsou zde dvě políčka pro lodě. Pokud hráč chce v tomto městě stavět sklad a/nebo pevnost, musí svou loď zakotvit na jednom z těchto dvou přístavních políček. Číslo v tomto políčku je cena za postavení skladů v tomto městě. Hráč jehož loď kotví na prvním přístavním políčku musí zaplatit 4 Floriny za každý sklad a hráč se svou lodí na druhém přístavním políčku musí zaplatit 5 Florinů za sklad. B: Pevnost: Hráč, který zde chce postavit pevnost, musí mít svou loď na jednom ze dvou přístavních políček a alespoň jedno ze dvou políček pro pevnosti musí být volné. Hráč stavící pevnost na prvním políčku musí zaplatit 8 Florinů a poté na políčko umístí svou pevnost. Toto políčko je nyní po zbytek hry blokováno. Hráč stavící svou pevnost na druhém políčku musí zaplatit 10 Florinů. A B C: První dva sklady se staví na tato dvě políčka. Pouze hráč stavící první sklad tohoto města si může vybrat, zda bude stavět na prvním či druhém políčku. C C G F E G: Na tomto políčku nemůže být postaven žádný sklad F: Poslední stavební místo D E E D: Políčko s černým trojúhelníkem je uzavírací políčko navíc při hře 2 nebo 3 hráčů. Při hře ve 4 či 5 hráčích nemá toto políčko žádný význam. E: Políčka černé barvy se nazývají uzavírací políčka. Pokud některý hráč postaví svůj sklad na takovémto políčku, tak je první sklad v této U-řadě skladů uzavřen. Uzavřený sklad je poté umístěn na obrázek města uprostřed. Ve výplatním dni se uzavřený sklad nezapočítává ani do rozmachu ani do převahy.

4 first phase, i. e. at the beginning of the game. She is given Vezme as the number of seals on the card. If the first harbor přístavní jedna pečeť, tak hráč může postoupit o tento či menší počet měst (vodorovně i svisle, pravoúhlé obraty jsou povoleny). B D A C A: Počet červených pečetí = počet tras vaší plavby se začátkem v jakémkoli městě. B: Nákupní cena této karty. C: Cíl: Z každého města či z banky nebo na začátku hry se můžete plavit přímo do tohoto města. 2. Stavba pevnosti Hráč, který chce postavit pevnost, musí mít svou loď na přístavním políčku daného města. Před a po stavění si hráč může kupovat plavební karty. Během svého kola může hráč postavit právě jednu pevnost. 3. Braní úvěru Hráč, který si chce vzít úvěr, musí mít svou loď na políčku bankovního přístavu. Během tohoto kola nemůže vykonávat žádné jiné akce. Během svého kola si hráč může vzít pouze jednu půjčku. Poznámka: Hra ve dvou hráčích má odlišná pravidla, která jsou vysvětlena v kapitole "Konec hry". D: Poloha tohoto města na hrací desce. Použitím této karty se hráč může plavit přímo do Marseille bez ohledu na to, kde se aktuálně nachází jeho loď. Nebo se může plavit až o tři námořní trasy, začínajíc z místa, kde je zakotvena jeho loď. Například pokud loď kotví ve Valencii, tak může doplout ke všem městům na hrací desce. KARTY PROPOJENÝCH MĚST Koupit tyto karty je levnější, ale hráči se mohou plavit pouze z jednoho z těchto dvou měst do druhého. Například, jestliže si koupíte kartu Venezia - Tanger, tak musíte do banky zaplatit 3 Floriny. S touto kartou se pak můžete plavit pouze jednou z Venezie do Tangeru nebo pouze jednou z Tangeru do Venezie. Aby se tato karta dala použít, musí být vaše loď v jednom ze dvou měst uvedených na kartě. B C A A: Nákupní cena této karty B: S touto kartou se hráč může plavit pouze z Venezie do Tangeru nebo z Tangeru do Venezie. C: Poloha obou měst na hrací desce. CELKOVÝ PŘEHLED Hra je rozdělena na tři fáze, každá fáze se skládá z několika kol. Na konci každé fáze je výplatní den. Nejmladší hráč se stává začínajícím hráčem v první fázi, t.j. na začátku hry. si žeton začínajícího hráče "El Capitan", který položí před sebe. Ve svém kole se hráč může nejprve plavit a potom musí provést jednu ze tří následujících akcí: 1. Stavba skladu (nebo znovuotevření) Hráč, který chce postavit nebo znovuotevřít sklad, musí mít svou loď na přístavním políčku daného města. Před a po stavění si hráč může kupovat plavební karty. Během svého kola může hráč postavit anebo znovuotevřít právě jeden sklad. AKCE PODROBNĚ Nákup plavebních karet Tato akce není povinná a nepočítá se za jednu ze tří akcí, kterou během svého kola musíte provést. Jsou vždy viditelně vystaveny čtyři karty cíle/námořní trasy a šest karet propojených měst. Hráč může během svého kola koupit tolik těchto karet, kolik chce nebo kolik si může dovolit. Vezme si všechny karty, které kupuje, do ruky a zaplatí hotovost do banky. Tyto karty mohou být použity ihned nebo v pozdějších kolech. Na začátku hry si musí každý hráč koupit alespoň jednu kartu k tomu, aby vložil do hry svou loď. Poté, co hráčovo kolo zkončilo, jsou podle potřeby taženy nové karty z dobíracích balíčků a rozloženy lícem nahoru na stůl. Takto mají všichni hráči vždy úplný výběr. Jestliže je jeden z balíčků spotřebován, tak se zamíchá daný odhazovací balíček a použije se jako nový dobírací balíček. Plavba Na začátku hry si všichni hráči musí koupit alespoň jednu cílovou kartu a plavit se se svou lodí do tohoto cílového města. Plavba je během hry dobrovolná akce, ale pokud hráč plout chce, tak to musí učinit před postavením jakékoli stavby. V takovém případě hráč zahraje plavební kartu (kterou si koupil během tohoto kola nebo i v dřívějším kole) a plaví se přímo do města uvedeného na plavební kartě nebo se plaví až o tolik měst, kolik je pečetí na kartě. Jestliže je první políčko obsazeno, musí být loď umístěna na druhé přístavní políčko. Jestliže jsou obsazena obě přístavní políčka, tak hráč v tomto městě nemůže zakotvit a musí pokračovat v plavbě. Aktivní hráč může zahrát tolik plavebních karet, kolik sám chce. Jestliže hraje několik karet během jednoho kola, tak musí být přístavní políčko volné pouze v tom městě, ve kterém hráč chce postavit stavbu. Příklad: Hráč se plaví do Tangeru pomocí cílové karty a potom z Tangeru do Alexandrie vhodnou kartou městských spojení. Na začátku hry a z banky se hráči mohou plavit pouze použitím cílové karty. Pro plavbu do bankovního přístavu není potřeba žádná karta, tato plavba je bezplatná. Všechny zahrané karty jsou odhazovány na dva oddělené odhazovací balíčky.

5 site ( 0 -space) or on the second. If the first warehouse Jestliže Hráč stavící první sklad tohoto města si zvolí, zda svůj sklad postaví chooses if he builds his warehouse on the first building na první stavební místo (políčko "0") nebo na druhé. je již první sklad postaven na druhém místě, pak mu- sí být druhý sklad v tomto městě postaven na první stavební místo. Nezáleží na tom, zda je postaven stejným hráčem nebo někým jiným. in that city must be built on the first building site. It Red has sailed to Marseille and built her first warehouse for 4 Florin. She had the choice to build it on the first or second fortress. Her first warehouse had to go on the first building site. Svůj Warehouse shut down: Yellow has built a warehouse on the first (When building on the first dark-colored building site to, shut down space in each city. The first warehouse will dark-colored building site. The first warehouse is shut down and Výstavba skladu Sklad můžete stavět pouze v tom městě, ve kterém vaše loď aktuálně kotví na jednom ze dvou přístavních políček. Aby mohl být sklad postaven, zaplatíte do banky cenu, která je zobrazena na přístavním políčku pod vaší lodí a umístíte jeden z vašich skladů na nejbližší volné stavební místo. Třetí sklad a všechny další sklady v tomto městě jsou vždy stavěny na nejbližší volné sousední stavební místo U-řady. Poslední políčko v této U-řadě není stavební místo; nesmí zde být postaven žádný sklad. Čísla na stavebních místech mají význam pouze ve výplatním dni. Jestliže vaše loď kotví na dražším přístavním políčku, tak se, v případě uvolnění levnějšího přístavního políčka, na něj nesmíte samovolně přesunout. Žádnému hráči není povoleno mít více než tři sklady v řadě za sebou v jakémkoli městě. Jestliže hráč již ve městě postavil (nebo znovuotevřel) tři sklady v řadě za sebou, tak nyní v tomto městě může stavět další sklad až poté, co nějaký jiný hráč v tomto městě postaví svůj sklad. Výstavba pevnosti Můžete stavět pevnost pouze v tom městě, ve kterém vaše loď aktuálně kotví na jednom ze dvou přístavních políček. Při výstavbě pevnosti zaplatíte do banky cenu vyznačenou na prázdném stavebním místě pro pevnost a umístíte tam jednu ze svých pevností. Ve svém následujícím kole může hráč zůstat ve městě, kde jeho loď kotví a postavit sklad nebo může odplout k nějakému jinému městu a postavit nějakou stavbu tam nebo může odplout do banky a vzít si úvěr. Každý hráč smí mít v jakémkoli městě pouze jednu pevnost. Červený se plaví do Marseille a staví zde první sklad za 4 Floriny. Mohl si vybrat, zda jej postaví na prvním či druhém stavebním místě, a rozhodl se pro druhé. Uzavření skladu Vždy, building site the first warehouse in the warehouse chain když je sklad postaven na černém stavebním místě, je první sklad v řadě skladů tohoto města uzavřen, bez ohledu na komu patří. (Při výstavbě na prvním černém stavebním místě se uzavře sklad na políčku "0". Při výstavbě na 2. černém stavebním místě je uzavřen sklad na 2.stavebním místě, atd.) Sklad, který je uzavřen, je odstraněn ze svého stavebního místa a položen na obrázek města uprostřed. Žádné sklady stojící na obrázku města se při výplatním dni nezapočítávají ani pro rozmach, ani pro převahu. Hráči mohou na takto uvolněných místech stavět pouze poté, co byl sklad postaven i na posledním možném stavebním místě (předposlední políčko) v tomto městě. Při hře dvou či tří hráčů jsou v každém městě ještě další uzavírací políčka. První sklad bude uzavřen jakmile hráč postaví sklad na stavebním místě s černým trojúhelníkem. Zelený připlouvá za červeným. Staví čtyři sklady a jednu pevnost. první sklad musí postavit na první stavební místo. Pokud nyní nebude v Marseille stavět sklad jiný hráč, tak zelený musí město opustit, neboť není povoleno mít více než tři sklady v řadě za sebou. Ve svém následujícím kole může hráč zůstat ve městě, kde jeho loď kotví a postavit další sklad či pevnost. Ale samozřejmě může odplout k nějakému dalšímu městu a tam postavit nějakou stavbu, nebo může odplout do banky a vzít si úvěr. Uzavření skladu: Žlutý postavil sklad na první černé stavební místo. První sklad v řadě je uzavřen a položen na obrázek města uprostřed.

6 built the other way round, i. e. starting next to the first v journey. Loans cannot be taken during the first round nemohou chain is built backwards now towards the fist building site. The skladů Znovuotevření uzavřeného skladu Hráč vlastnící uzavřený sklad může svůj, nyní bezcenný, sklad znovu otevřít, pokud opět připluje do příslušného města (nebo ještě v tomto městě kotví). Svou loď zakotví na volném přístavním políčku a může bezplatně znovuotevřít jeden svůj sklad. Toto se provádí tak, že hráč vezme svůj sklad z obrázku města a umístí jej vedle posledního postaveného skladu. Při znovuotevření jednoho ze svých skladů nemůže hráč ve stejném kole stavět další sklad či pevnost. V případě, že je sklad uzavřen a loď hráče, kterému tento sklad patří, se náhodou nachází v tomto městě, tak může sklad znovuotevřít ihned, jakmile nastane jeho kolo. úvěr 10 Florinů splátka 12 Florinů, splátka po prodloužení úvěru je 16 Florinů (rub karty) úvěr 16 Florinů splátka 20 Florinů, splátka po prodloužení splatnosti je 30 Florinů (rub karty) Poté, co si vzal úvěr, položí hráč kartu před sebe nahoru tou stranou, která zobrazuje velikost úvěru, a pak dostane peníze z banky. Ve svém následujícím kole může zůstat v bankovním přístavu a vzít si další úvěr nebo musí odplout do města použitím cílové karty. Znovuotevření skladu: Modrý později stavěl na druhém černém stavebním místě, takže byl uzavřen druhý sklad (červený). Následně červený zdarma znovuotevřel svůj sklad. Aby to mohl udělat, tak musel znovu připlout do Marseille. Pozor: Jestliže hráč nechce nebo nemůže postavit žádnou stavbu během svého kola, tak musí plout se svou lodí na přístavní políčko banky a musí si vzít úvěr. Pro takovou plavbu není potřebná žádná plavební karta. Úvěr si hráči vzít během svého prvního kola ve hře. Počet lodí na přístavním políčku banky není omezen. Poslední možné stavební místo je obsazeno skladem Pouze poté, co byl sklad postaven na posledním možném stavebním místě (předposlední políčko) ve městě, mohou být nové sklady postaveny (nebo znovuotevřeny) na těch stavebních místech, která byla uvolněna při uzavření skladů. Sklady jsou nyní stavěny obráceně, t.j. pokračuje se zpět U-řadě směrem k prvnímu stavebnímu místu. To znamená, že poslední použitelné stavební místo je políčko "0". Jakmile jsou sklady postaveny na všech 12 stavebních místech, tak již v tomto městě nemohou být postaveny ani znovuotevřeny žádné další sklady. Při "obrácené" výstavbě, t.j. na volná stavební místa, která byla dříve obsazená, se musíte stále řídit pravidlem, které zakazuje postavit vedle sebe více než tři sklady stejné barvy. Braní úvěru Hráč, který chce získat úvěr, musí odplout ze svého aktuálního města do bankovního přístavu (žádná plavební karta není pro tuto plavbu potřebná) a v tomto kole si ihned vzít jeden úvěr. K dispozici jsou dva druhy úvěrů: Jakmile je obsazeno poslední stavební místo ve městě, tak se může opět stavět na uvolněná, dříve již obsazená, stavební místa. U-řada je nyní stavěna "pozpátku", směrem k prvnímu stavebnímu místu. Políčko "0" je poslední místo, na které se bude stavět. I kdyby poslední tři sklady v Marseille byly červené, tak červený hráč může stavět v přední části U-řady, neboť všechny jeho sklady nebudou v řadě za sebou. Jestliže by zelený stavěl směrem k začátku U-řady, mohl by ještě postavit sklad na políčko "8", ale poté už ne na políčko "4", neboť takto by zelený měl čtyři sklady své barvy v řadě za sebou.

7 down. For example, if the first player receives 15 Florin for 15 in a city, the player whose first house precedes the first house of all other tied players ranks first. There s always only one first and one second player qualifying for first this it is sufficient to have just one warehouse only in ve not eligible) receives the first bonus card (15 Florin) ze d her first house before Blue, so she is first and is paid 20 Florin, Blue is second and is paid half that amount (10 Florin). If the next warehouse would be built by Red, Red would be first and oes not count). Because Red owns the first house of the chain she is first and is paid 16 Florin. Blue is second and is paid 8 Florin. as for the first rank of warehouse majority. Provided the jako fortress as paid for the first rank of warehouse majority VÝPLATNÍ DEN Jakmile jeden hráč postaví všechny své sklady a pevnosti, tak na konci aktuálního kola končí tato fáze hry (tudíž všichni zastavěno poslední stavební místo, tak poslední volné políčko zprava ukazuje částku, která má být vyplacena a která od této chvíle zůstává nezměněna až do konce hry. Rozmach Tabulka rozmachu zobrazuje, kolik peněz bude vyplaceno. Jestliže hráč má sklady ve třech městech, tak získává 5 Florinů, pokud vlastní sklady ve všech devíti městech, tak získává 60 Florinů. Pro rozmach je dostačující, aby hráč měl městech po jednom skladu. Pevnosti a uzavřené sklady se při rozmachu neberou v úvahu. Bonus The first player to have built at least one of her warehouses za rozmach První hráč, který postavil alespoň jeden svůj sklad v každém všech devíti měst (uzavřené sklady se neberou v úvahu), získává ihned po postavení svého skladu v devátém městě první bousovou kartu (15 Florinů) a položí si ji před sebe. Obě další bonusové karty získá hráč, který jako druhý, případně třetí, postaví ve všech devíti městech svůj sklad. Zelený i modrý vlastní oba nejvíce skladů. Zelený postavil svůj první sklad před modrým, tudíž je první a dostane 20 Florinů. Modrý je druhý a dostane polovinu z této částky (10 Florinů). Jestliže by byl další sklad postaven červeným, tak by byl červený první a zelený druhý. Jestliže je hráč vlastnící jednu z bonusových karet přinucen uzavřít jeden či více svých skladů, a proto již není současně ve všech devíti městech, tak bonusovou kartu neztrácí a není přinucen ji odložit. hráči odehrají stejný počet kol). Všem hráčům jsou poté vy- placeny peníze za rozmach, převahy a postavené pevnosti. Částka zobrazená na bonusové kartě (15, 10 a 5 Florinů) je hráčům vyplacena ve třetím výplatním dni. Hra je v pokročilém stavu. Červený, modrý a žlutý mají shodu při převaze skladů (uzavřené sklady modrého se nepočítají). Protože červený vlastní první sklad v řadě, tak je první a dostane vyplaceno 16 Fl. Druhý modrý dostane vyplaceno 16 Fl. Žlutý nedostane za své sklady žádné peníze. Převaha Každé město se boduje samostatně. Pouze hráči, kteří jsou na prvním a na druhém místě v počtu skladů na U-řadě, budou vyplaceni. Hráč vlastnící nejvíce skladů v daném městě dostane částku zobrazenou na dalším volném políčku vpravo a hráč vlastnící druhý největší počet dostane polovinu této částky, zaokrouhlenou dolů. Když např. první hráč získá Florinů za převahu, tak druhý hráč dostane 7 Florinů. Shoda: Jestliže několik hráčů vlastní ve městě stejné množství skladů, tak vyhrává hráč, jehož první sklad je postaven před prvními sklady všech ostatních hráčů se shodou. Vždy je určen pouze jeden první a jeden druhý hráč. Jestliže bylo Pevnosti Za každou svou pevnost dostane každý hráč stejné množství peněz, jaké bylo v daném městě vyplaceno za druhé místo při převaze skladů. Podívejte se na obrázek nahoře. Oběma, zelenému i červenému, je vyplaceno 10 Florinů za jejich pevnosti (polovina z 20). Ve městě nebo městech, která obsahují největší počet skladů, je hráčům vyplacena stejná částka za první místo při převaze skladů. Město znázorněné na obrázku výše obsahuje nejvíce skladů (v jiném městě již není více než 10 skladů), zelený a červený tedy dostanou vyplaceno každý 16 Florinů za svou pevnost. Uzavřené sklady na obrázku města uprostřed se v daném městě do celkového počtu skladů nezapočítávají. Pokud je několik měst se stejným počtem skladů, tak hráči dostanou za svou pevnost takovou částku, jaká byla vyplacena za první místo při převaze skladů v každém příslušném městě.

8 When extending a loan, the player flips the card to its as well, but no money is paid for them. Za největší počet skladů ve městě se za první místo při pře- vyplatí peníze pouze tehdy, když je největší počet skladů v hlavní barvě hráče. first rank of majority is paid only if the largest number vaze PO VÝPLATNÍM DNI Splacení úvěru nebo prodloužení úvěru Po výplatním dni se musí všichni hráči, počínaje začínajícím hráčem v této fázi a pak postupně po směru hodinových ručiček, rozhodnout, zda chtějí splatit své úvěry nebo je prodloužit. Při splacení položí hráč kartu úvěru zpět na příslušné bankovní políčko a zaplatí do banky částku zobrazenou na kartě (např. 12 Florinů za úvěr 10 Florinů). Při prodloužení úvěru hráč otočí kartu rubem nahoru. V takovém případě musí úvěr splatit až po dalším výplatním dni - ale musí vrátit podstatně více, jak nyní zobrazuje karta. Každý úvěr může být prodloužen pouze jednou ; poté musí být splacen jakýmkoli způsobem. Kdykoli hráč dopluje do banky, tak si může vzít nový úvěr a může jich mít kolik chce nebo potřebuje. Hráči, kteří splácejí či prodlužují své úvěry, nemusí kvůli tomu plout do banky. Hráči vlastnící bonusovou kartu za rozmach nyní dostanou počet peněz zobrazený na vlastní kartě (15, 10 případně 5 Florinů). Hráč vlastnící největší sumu peněz se stává vítězem hry. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HRU EL CAPITAN VE DVOU HRÁČÍCH Základní pravidla zůstávají beze změny, ale jsou rozšířena o následující pravidla: Oba hráči staví sklady dvou barev. Každý hráč si vybere svou hlavní hrací barvu a druhou neutralní barvu. Oba hráči mají pouze jednu loď, a to ve vlastní hlavní barvě. V každém výplatním dni dostane peníze pouze hráč, který je na prvním místě při převaze skladů. Při kontrole převahy jsou neutrální sklady počítány také, ale nezískávají žádné peníze. Při prodloužení tohoto úvěru budete muset po příštím výplatním dni splatit 20 Florinů. Při prodloužení tohoto úvěru budete muset po příštím výplatním dni splatit 30 Florinů. Kontrola financí Po každém výplatním dni si všichni hráči spočítají své peníze, odečtou své zatím nesplacené úvěry (splatnou hodnotu) a veřejně oznámí, kolik peněz vlastní. Takto všichni hráči znají aktuální pořadí hráčů po každém průběžném hodnocení. Začínající hráč pro náledující fázi Hráč s nejmenší peněžní částkou po kontrole financí rozhodne, kdo bude začínajícím hráčem pro následující fázi hry. Zvolenému hráči je poté dán žeton "El Capitan" a stává se začínajícím hráčem následující fáze. Nové sklady a pevnosti Každý hráč si vezme ze společné zásoby ve své barvě šest nových skladů a jednu novou pevnost a přidá je k ostatním, které mu zbyly na stole před ním. KONEC HRY A VÍTĚZ Hra končí po třetí fázi hry, když alespoň jeden hráč postavil všechny své sklady a pevnosti (nezáleží na tom, zda je některý z jeho skladů uzavřen). Aktuální kolo není přerušeno, takže všichni hráči budou mít odehráno stejný počet kol. Třetí výplatní den znamená konec hry. Všechny úvěry musí být nyní splaceny. Příprava Na každou fázi si oba hráči vezmou šest skladů a jednu pevnost ve své hlavní barvě a dva sklady ve své neutrální barvě. Zbylé sklady a pevnosti jsou odloženy do společné zásoby. Příklad: Hráč A si vezme červené a zelené sklady, hráč B si vezme žluté a modré. Začínajícím hráčem se stává mladší hráč. Vezme si žeton El Capitan a položí jej před sebe. Výstavba skladu Dokud hráč ještě má sklady na stole před sebou, tak počet skladů v jeho hlavní barvě musí být vždy větší než počet skladů v jeho neutrální barvě. + +

9 yellow one, so green has first rank for majority. On a místě. receives no money, because the first rank green is her peníze, Sklady (6 + 2) hráče A na začátku hry: + Hráč A může stavět červené nebo zelené sklady. If this is the main (first) color of one of the players, that Jestliže je to hlavní (první) barva jednoho z hráčů, tak tento hráč dostane peněžní obnos, jaký je zobrazen na nejbližším volném (sousedním) políčku. Příklad 1: Červená je hlavní barva hráče A a žlutá je hlavní barva hráče B. Sklady (3 + 2) hráče A v pozdějším stavu hry: + Hráč A musí jako svůj další postavit zelený sklad. Pokud by postavil červený sklad, měl by pak 2 červené a 2 zelené sklady, což nelze, nemůže je mít ve stejném množství. Není povoleno, aby hráč měl stejné množství červených (hlavní barva) a zelených (neutrální barva) skladů (tento případ by nastal, pokud by hráč červený sklad postavil). + Hráč A postavil sklad ve své neutrální zelené barvě a hráč B postavil sklad ve své hlavní žluté barvě. Zelený sklad byl postaven před žlutým, takže zelený je při převaze na prvním ve výplatním dni nedostane nikdo žádné peníze, protože zelená je pouze neutrální barva hráče A. Příklad 2: Červená je hlavní barva hráče A a zelená je jeho neutrální barva. Nyní hráč A může postavit červený nebo zelený sklad. + V této situaci musí hráč A postavit svůj poslední zelený sklad. Hráč nemůže mít více než tři sklady své hlavní barvy v řadě za sebou (toto platí pro výstavbu i pro znovuotevření) a nesmí mít více než čtyři sklady své hlavní a neutrální barvy v řadě za sebou (opět to platí pro výstavbu i znovuotevření). Další sklad v takovém městě může postavit pouze poté, co tam druhý hráč postaví jeden ze svých skladů. VÝPLATNÍ DEN Fáze končí, když jeden hráč postavil všechny své sklady a pevnosti v hlavní barvě a všechny své sklady v neutrální barvě, které se nacházely na stole před ním. Jestliže to byl začínající hráč, tak druhý hráč ještě provede jedno své kolo. Poté proběhne výplatní den. Rozmach Pouze sklady ve dvou hlavních barvách se berou v úvahu při kontrole rozmachu. Bonus za rozmach Také při kontrole pro bonusovou kartu rozmachu se počítají pouze sklady ve dvou hlavních barvách. Převaha Pouze barva s největším počtem skladů se bere v úvahu. Jak je ukázáno na tomto příladu, hráč A postavil v tomto městě oba sklady. Kdyby byl výplatní den, tak by nezískal žádné neboť na prvním místě je zelená, jeho neutrální barva. PO VÝPLATNÍM DNI Začínající hráč v následující fázi Hráč s menším počtem peněz po kontrole financí rozhodne, zda bude on sám začínajícím hráčem v následující fázi, nebo to bude druhý hráč. Nové sklady a pevnosti Každý hráč si vezme ze společné zásoby šest nových skladů a jednu pevnost ve své hlavní barvě a dva nové sklady ve své neutrální barvě, a přidá vše k ostatním, které mu zbyly na stole před ním. KONEC HRY A VÍTĚZ Hra končí po třetí fázi hry, když jeden hráč postaví všechny své sklady a pevnosti. Pokud to byl začínající hráč, tak druhý hráč ještě provede jedno své kolo. Hráč vlastnící více peněz se stává vítězem hry.

10 you may use a city interconnection card first and then a sea s playing with four or five players. When checking for being the first, second, or third The player with the majority of warehouses (first rank) If your ship is anchoring on the first harbor space Example: Player Yellow is the first player to build a warehouse EL CAPITÁN PRAVIDLA PRO ROZŠÍŘENÍ Pokud jste již hru El Capitán několikrát hráli s použitím standardní hrací desky, tak můžete zkusit přidat doplňkové destičky měst. Když začnete hrát s městskými destičkami navíc, tak doporučujeme použít pouze jednu ze tří. Avšak zkušení hráči hry El Capitán mohou použít i dvě či dokonce všechna tři města navíc, při hře čtyř či pěti hráčů. Dodatečné komponenty hry - 3 specialní destičky měst (Porto, Lisboa, Islas Canarias) - 1 černá pirátská loď (používá se pouze v kombinaci s Islas Canarias) PŘÍPRAVA Hráči si vyberou jednu či více speciálních městských destiček a umístí je na stůl těsně vedle levé strany hrací desky. Porto musí být vždy ve stejné úrovni (stejná řada) jako Marseille, Lisboa ve stejné úrovni jako Valencia a Islas Canarias ve stejné úrovni jako Tanger, bez ohledu na to, zda používáte pouze jednu, dvě či všechny tři speciální destičky měst. VÝPLATNÍ DEN Rozmach Doplňková města se do rozmachu započítávají, takže je možné mít sklady v deseti, jedenácti či dvanácti městech. Hráč vlastnící sklady v deseti městech dostane vyplaceno 75 Florinů, v jedenácti městech 90 Florinů a ve dvanácti městech 110 Florinů. Bonus za rozmach Při zjišťování, kdo je prvním, druhým či třetím hráčem se sklady v devíti městech, aby mohl získat bonusovou kartu za rozmach, se doplňková města berou v úvahu jako všechna ostatní. Převaha Všichni hráči vlastnící alespoň jeden otevřený sklad (tzn. není uzavřený) ve městě mimo základní desku získává polovinu částky zobrazené na nejbližším volném políčku U-řady. Hráč s převahou skladů (první místo) získává celou částku. Tato ikonka označuje speciální pravidla pro převahu, viz. výše. Celkově budete mít deset, jedenáct či dvanáct měst, kam můžete plout a kde můžete stavět své sklady a pevnosti. Jestliže jste použili Islas Canarias, tak umístěte černou pirátskou loď na druhé přístavní políčko tohoto města. Plavba mimo hlavní hrací desku Města, které není umístěno na hlavní hrací desce, může být dosaženo pouze za použití karty s námořní trasou (s jednou, dvěmi či třemi pečetěmi). Navíc loď, která tam chce plout, musí začít svou cestu v městském přístavu. Příklad: Začínajíc ve Valencii potřebujete kartu námořní trasy s alespoň jednou pečetí, pokud chcete doplout do Lisboa; začínajíc v Napoli, Marseille nebo Tangeru musíte mít kartu námořní trasy alespoň se dvěmi pečetěmi. Z Constantinopole či z Alexandrie potřebujete karty námořní trasy celkovým počtem pečetí alespoň čtyři nebo můžete nejprve použít kartu propojených měst a potom kartu námořní trasy. Na začátku hry nebo z bankovního přístavu nemůžete plout k žádnému z těchto měst jenom s jednou plavební kartou. Město mimo základní desku můžete opustit pouze s jinou cílovou kartou nebo s kartou námořní trasy, s výjimkou případu, kdy si chcete vzít půjčku. V takovém případě můžete plout přímo do bankovního přístavu jako obvykle, bez použití jakékoli plavební karty. Z jednoho města mimo základní desku do jiného města mimo základní desku můžete plout za pomocí vhodné karty námořní trasy. Např. pro plavbu z Porta do Islas Canarias budete potřebovat kartu námořní trasy alespoň se dvěmi pečetěmi. SPECIALNÍ PRAVIDLA PRO LISBOA Stavba skladu Jestliže vaše loď kotví na prvním přístavním políčku v Lisboa, tak za stavbu svých skladů v tomto městě neplatíte nic, ale pokud kotvíte na druhém přístavním políčku, tak musíte zaplatit 1 Florin za každý sklad, který zde postavíte. Okamžitá výplata Jestliže postavíte sklad v Lisboa, tak jste ihned vyplaceni. Pokud po postavení svého skladu máte převahu, tak získáte celý obnos, jaký je uveden na nejbližším volném políčku, pokud převahu nemáte, získáváte polovinu tohoto obnosu. Příklad: Žlutý hráč je prvním hráčem, který staví sklad v Lisboa a umístí jej na druhém stavebním místě, čímž dostane ihned vyplaceny 4 Floriny. Poté zde staví svůj sklad červený,

11 the first building site (she has to build there) and is paid 4 Florin také Please note: A player landing in Islas Canarias may collect the has to pay 1 Florin in the first game phase, 2 Florin in v protective charge first and then erect a building, or vice versa. na prvním stavebním místě (musí jej tam postavit), a dostane 4 Floriny. Jestliže by modrý postavil sklad - ten musí být postaven na třetím stavebním místě - tak získá pouze 3 Floriny (polovina ze 6). Tato ikonka označuje speciální pravidla pro okamžitou výplatu, viz výše. V tomto novém městě nyní hráč, který poskytl pirátské lodi útočiště, musí vybrat poplatek za ochranu (výpalné). Jestliže hráč chce během svého následujícího kola zůstat v Isla Canarias a chce plout pirátskou lodí k nějakému dalšímu městu, tak to může provést pouze za použití plavební karty nebo zaplacením. V takovém případě hráč nevybírá žáden poplatek za ochranu (výpalné). Uzavírání skladu Jsou zde pouze dvě políčka, která způsobí uzavření skladů. SPECIALNÍ PRAVIDLA PRO PORTO Stavba skladu a pevnosti Porto je jediné město se třemi přístavními políčky, proto v Portu mohou být zároveň tři lodě. Jestliže již v Portu kotvíte, nemůžete samovolně přesunout svou loď na jiné neobsazené přístavní políčko, stejně jako v základních pravidlech. Pouze jeden hráč může postavit v Portu pevnost. Uzavírání skladu Jakmile je jednou sklad v Portu uzavřen, tak již nemůže být znovuotevřen. Místo toho je ihned odstraněn ze hry. Tato ikonka označuje speciální pravidla pro uzavírání skladu, viz výše. SPECIALNÍ PRAVIDLA PRO ISLAS CANARIAS Společně s Islas Canarias je uvedena do hry i pirátská loď. Na začátku hry je umístěna na druhém přístavním políčku v tomto městě. Jakékoli přístavní políčko obsahující pirátskou loď je zablokováno pro vjezd lodí všech hráčů. Plavba k Islas Canarias Jakmile hráč dopluje k Islas Canarias a zakotví na jednom ze dvou přístavních políček jako obvykle, musí ve stejném kole zdarma (bez jakýchkoli karet či peněz) plout pirátskou lodí k jakémukoli jinému městu, než kde pirátská loď aktuálně kotví. Pohyb pirátské lodi Pirátská loď se může plavit pouze k městu, které má volné alespoň jedno přístavní políčko. Aktivní hráč rozhoduje, zda pirátská loď zakotví na volném přístavním políčku nebo na obsazeném (pokud tam takové je). Jestliže se rozhodne pro obsazené políčko, tak se tam zakotvená loď přesune na druhé, prázdné přístavní políčko. Pirátská loď nemá povoleno samovolně si měnit políčka ve městě. Výběr poplatků za ochranu (výpalné) Poté, co hráč přemístil pirátskou loď bezplatně (bez jakýchkoli karet či peněz), vybírá poplatek za ochranu ve městě, kam pirátská loď právě připlula. Za každou budovu (sklad, pevnost) zde stojící, musí její majitel zaplatit aktivnímu hráči 1 Florin první fázi hry, 2 Floriny ve druhé fázi hry a 3 Floriny ve třetí fázi hry. Pokud postižení hráči mají hotovost, tak musí výpalné (poplatek za ochranu) zaplatit. Jestliže hráč nemá dostatek peněz, zaplatí všemi svými penězi bez jakéhokoli dalšího postihu. Pozor: Hráč připlouvající do Islas Canarias může nejprve vybrat poplatek za ochranu a pak postavit budovu, anebo naopak. Pohyb pirátskou lodí bez výběru poplatku za ochranu (výpalného) Jednou, kdykoli během svého kola, může každý hráč vykonat pohyb pirátskou lodí, kdekoli právě kotví. Aby to mohl učinit, musí použít jednu či více plavebních karet (buď karet cíle/ /námořní trasy nebo vhodnou kartu propojených měst) nebo zaplatí 2 Floriny za každý krok (z jednoho města k sousednímu městu). Při tomto pohybu pirátskou lodí se hráči musí řídit pravidly uvedenými výše, viz. "Pohyb pirátské lodi". Tato ikonka označuje speciální pravidla pro pirátskou loď, viz. výše.

12 Game design Wolfgang Kramer and Horst-Rainer Rösner Illustration und Design Mike Doyle Edited by Jonny de Vries Test players Our thanks go to the following test players for their patience, remarks and advice Ursula Kramer, Oliver Joos, Sabrina Weinzierl, Gudrun Glemser, Reinhard Kramer, Regina Kramer, Matthias Kramer, Spieleclub Ludwigsburg, Spieleclub Stuttgarter Kronisten. Rules check and editing Angela Jahn, Ingo Anlauff, Ursula Kramer, Ferdinand Köther. Překlad do češtiny: pro "www.svet-deskovych-her.cz" přeložil Cauly Internet Please visit the following websites concerning further information about El Capitan Wolfgang Kramer und Horst-Rainer Rösner 2007 Wolfgang Kramer und Horst-Rainer Rösner 2007 QWG Games

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

13 CZ kat.4. Herní ukazatelé: Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek

13 CZ kat.4. Herní ukazatelé: Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek 13 Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce. Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií. Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených výherních linií,

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou.

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou. Vysvětlivky Tyto vysvětlivky shrnují základní pojmy a měly by ulehčit pochopení hlavně novým hráčům. Díky obrovskému množství kombinací různých karet se může vyskytnout mnoho zvláštních případů, které

Více

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 88

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

MAGIC GAMES II 750 NEXT GENERATION HERNÍ PLÁN

MAGIC GAMES II 750 NEXT GENERATION HERNÍ PLÁN HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 10 Kč a bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Za každých 10 Kč obdrží hráč 10 kreditů. Kredit Může hráč získat také prostřednictvím obsluhy pomocí

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí: 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 2 Kč (2 kredity) max. výhra: 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře výherní podíl:

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

DIDAKTICKÁ BINÁRNÍ HRA

DIDAKTICKÁ BINÁRNÍ HRA DIDAKTICKÁ BINÁRNÍ HRA THE DIDACTIC BINARY GAME MARIE TOMANOVÁ Resumé Tato hra si klade za cíl podpořit výuku binární soustavy, se kterou se žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií setkají v informatice,

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Verze:

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Admiral Lions CZK. Struktura:

Admiral Lions CZK. Struktura: Admiral Lions CZK Struktura: Všeobecně: Jedná se o výherní hrací přístroj, který opticky znázorňuje válcovou hru. Válcová hra zahrnuje 5 válců, přičemž z každého válce zobrazuje monitor vždy 3 symboly.

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride

Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní obrazovka...................................... 7 3.2

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

INTERACTIVE GAMES 750 CZK

INTERACTIVE GAMES 750 CZK POPIS HRY INTERACTIVE GAMES II 750 je mincový výherní hrací přístroj, jehož náhodný herní průběh je řízen mikroprocesorem. Hra je opticky znázorněna na obrazovce, která je umístěna na hlavní desce přístroje.

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry Caylus Magna Carta - Standard Hra od William Attia - Ilustrace od Arnaud Demaegd - Grafika od Cyril Demaegd - FAQ und Forum : http://www.ystari.com; překlad cz: Cauly pro www.svet-deskovych-her.cz Vítejte

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev Fela Winkelmolen Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 6 2 Jak hrát 7 3 Herní pravidla, strategie a tipy 8 3.1 Pravidla........................................... 8 3.2 Strategie a tipy........................................

Více

Česká pravidla. Hrací destičky. Průmyslové destičky. Rub. cena může být postavena jen. v Období. železnic potřeba uhlí

Česká pravidla. Hrací destičky. Průmyslové destičky. Rub. cena může být postavena jen. v Období. železnic potřeba uhlí Česká pravidla Předmluva Vítejte v Lancashire 18.století. Svět se chystá změnit z takzvaného skoro středověkého, na svět, který je dnes znám jako moderní. Tato změna se bude nazývat "průmyslová revoluce",

Více