Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba minut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba 60-120 minut."

Transkript

1 A U T O Ř I H R Y WOLFGANG KRAMER A HORST-RAINER RÖSNER Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba minut. JSI VÁŽENÝ OBCHODNÍK V 15.STOLETÍ. Plavíš se mezi strategicky významnými městy Středomoří, buduješ v těchto městech sklady a pevnosti na jejich ochranu. Tvým snem je stát se nejmocnějším a nejúspěšnějším obchodníkem ze všech. Ale uspěješ pouze tehdy, když se ti podaří vybudovat své sklady v co největším počtu měst, a když své sklady a pevnosti vybuduješ v nejvíce prosperujících městech. Hráč, který na konci hry vlastní nejvíce peněz, se stává nejslavnějším obchodníkem a vítězem celé hry.

2 KOMPONENTY HRY - 1 herní plán - 5 dřevěných lodí (5 různých barev) - 90 dřevěných skladů (5 barev, 18 kusů v každé barvě) - 15 pevností (5 barev, 3 kusy v každé barvě) - 1 označení začínajícího hráče (El Capitan) - 54 plavebních karet (18 karet cíle/námořní trasy a 36 karet propojených měst) - 3 bonusové karty rozmachu (15 Florinů, 10 Florinů, 5 Florinů) - 30 úvěrových karet (18 úvěrů po 10 Florinech a 12 úvěrů po 16 Florinech) mincí (30 x 1 Florin, 20 x 5 Florinů, 30x 10 Florinů a 20 x 50 Florinů) Rozšíření (viz str.10): - 3 doplňkové městské destičky - 1 černá pirátská loď CÍL HRY Každý hráč se stává obchodníkem v období 15.století, plaví se mezi strategicky důležitými městy Středomoří, staví v těchto městech sklady a pevnosti pro jejich ochranu. Hra je rozdělena do tří fází, každá fáze je ukončena výplatním dnem. Každý výplatní den získává každý hráč peníze za: - počet měst, ve kterých postavil sklady (rozmach) - každou postavenou pevnost - každé město, ve kterém vlastní největší nebo druhý největší počet skladů (převaha) Hráč vlastnící na konci hry (po třetím výplatním dni) nejvíce peněz se stává vítězem hry. PŘÍPRAVA HRY Každý hráč si vybere barvu a vezme si následující komponenty ve své barvě: - 1 loď - 6 skladů - 1 pevnost Všichni hráči dostanou 20 Florinů jako svůj počáteční kapitál. Všichni hráči umístí svou loď, sklady, pevnost a peníze na stůl před sebe. Všechny zbývající pevnosti a sklady jsou odloženy mimo hrací desku do společné zásoby. Během hry nechávají hráči své peníze viditelné všem ostatním hráčům. Plavební karty: Jsou dva různé druhy plavebních karet, které musí být rozděleny do dvou oddělených balíčků. Jeden balíček obsahuje karty cíle/námořní trasy a ve druhém jsou karty propojených měst. Oba balíčky jsou zamíchány odděleně. Čtyři cílové karty a šest karet propojených měst je položeno lícem nahoru po obou stranách hrací desky, vedle příslušných lícem dolů otočených balíčků (viz. zobrazení na následující straně). Úvěry: Karty úvěrů jsou položeny do dvou oddělených balíčků (10 Florinů a 16 Florinů) na dvě bankovní políčka. Jeden hráč se stává bankéřem a bude manipulovat se všemi penězi a úvěry. Tři bonusové karty rozmachu jsou položeny na dosah, mimo hrací desku. HRACÍ DESKA Hrací deska představuje stůl kapitána středověké obchodní lodi. Zobrazuje devět měst Středomoří. Horní řada každého města se skládá ze dvou políček přístavů a dvou stavebních míst pro pevnosti. Čislo zobrazené v každém přístavním políčku znamená cenu za výstavbu skladů v tomto městě. Číslo v každém políčku pro pevnosti znamená cenu za postavení pevnosti v tomto městě. Ostatní políčka (v U-řadě) obklopující obrázek města jsou stavební místa pro sklady - s výjimkou posledního políčka vpravo. Číslo zobrazené na každém z těchto stavebních míst znamená příjem hráčů v každém výplatním dni za jejich sklady. Na pravé straně hrací desky jsou dvě bankovní políčka, bankovní přístav a tabulka rozmachu. Karty úvěrů se položí na dvě bankovní políčka. Tabulka rozmachu znázorňuje peněžní částku, kterou každý hráč získá ve výplatní den, v závislosti na počtu měst, ve kterých postavil alespoň jeden sklad. Tabulka rozmachu je rozdělena do dvou sloupců: Levý sloupec zobrazuje počet měst, ve kterých hráč postavil sklady a pravý sloupec zobrazuje peněžní částku, kterou hráč za své sklady vydělá v každém výplatním dni. Příklad: Poté, co je ukončena první fáze hry, má hráč postaveny sklady ve čtyřech různých městech. Nastává výplatní den a hráč za rozmach vydělává 10 Florinů. PLAVEBNÍ KARTY Plavební karty oznamují hráčům, do kterého města se mohou se svými loděmi plavit a kolik musí za tuto cestu zaplatit. Hráč kupující tuto kartu má pevně stanovenou plavební trasu a může na tuto kartu jedenkrát vyplout. Jsou dva druhy plavebních karet: - Karty cíle a námořní trasy - Karty propojených měst KARTY CÍLE A NÁMOŘNÍ TRASY Tyto karty mohou být použity dvěmi různými způsoby: - Karta cíle: Hráč pluje přímo na volné přístavní políčko města na kartě (na kartě je zobrazena poloha města na kapitánově stole). - Karta námořní trasy: Hráč se vydá na plavbu z města, kde jeho loď v současné době kotví. Může postoupit o tolik měst, kolik pečetí je zobrazeno na kartě. Jedna pečeť umožňuje hráči plavbu k sousednímu městu ve vodorovné nebo svislé linii. Pokud je znázorněna více než

3 A: 4 karty cíle B: Lícem dolů otočený balíček (dobírací) A B C G: Tabulka rozmachu H: Úvěrové karty I: Políčko bankovního přístavu C: Odhazovací balíček cílových karet D: 3 bonusové karty rozmachu D G E: Mince E H I F: Tanger, jedno z 9 měst H J: 6 karet propojených měst J K L K: Balíček lícem dolů otočených karet (dobírací) L: Odhazovací balíček karet propojených měst MĚSTO (MARSEILLE) A: Přístav: Jsou zde dvě políčka pro lodě. Pokud hráč chce v tomto městě stavět sklad a/nebo pevnost, musí svou loď zakotvit na jednom z těchto dvou přístavních políček. Číslo v tomto políčku je cena za postavení skladů v tomto městě. Hráč jehož loď kotví na prvním přístavním políčku musí zaplatit 4 Floriny za každý sklad a hráč se svou lodí na druhém přístavním políčku musí zaplatit 5 Florinů za sklad. B: Pevnost: Hráč, který zde chce postavit pevnost, musí mít svou loď na jednom ze dvou přístavních políček a alespoň jedno ze dvou políček pro pevnosti musí být volné. Hráč stavící pevnost na prvním políčku musí zaplatit 8 Florinů a poté na políčko umístí svou pevnost. Toto políčko je nyní po zbytek hry blokováno. Hráč stavící svou pevnost na druhém políčku musí zaplatit 10 Florinů. A B C: První dva sklady se staví na tato dvě políčka. Pouze hráč stavící první sklad tohoto města si může vybrat, zda bude stavět na prvním či druhém políčku. C C G F E G: Na tomto políčku nemůže být postaven žádný sklad F: Poslední stavební místo D E E D: Políčko s černým trojúhelníkem je uzavírací políčko navíc při hře 2 nebo 3 hráčů. Při hře ve 4 či 5 hráčích nemá toto políčko žádný význam. E: Políčka černé barvy se nazývají uzavírací políčka. Pokud některý hráč postaví svůj sklad na takovémto políčku, tak je první sklad v této U-řadě skladů uzavřen. Uzavřený sklad je poté umístěn na obrázek města uprostřed. Ve výplatním dni se uzavřený sklad nezapočítává ani do rozmachu ani do převahy.

4 first phase, i. e. at the beginning of the game. She is given Vezme as the number of seals on the card. If the first harbor přístavní jedna pečeť, tak hráč může postoupit o tento či menší počet měst (vodorovně i svisle, pravoúhlé obraty jsou povoleny). B D A C A: Počet červených pečetí = počet tras vaší plavby se začátkem v jakémkoli městě. B: Nákupní cena této karty. C: Cíl: Z každého města či z banky nebo na začátku hry se můžete plavit přímo do tohoto města. 2. Stavba pevnosti Hráč, který chce postavit pevnost, musí mít svou loď na přístavním políčku daného města. Před a po stavění si hráč může kupovat plavební karty. Během svého kola může hráč postavit právě jednu pevnost. 3. Braní úvěru Hráč, který si chce vzít úvěr, musí mít svou loď na políčku bankovního přístavu. Během tohoto kola nemůže vykonávat žádné jiné akce. Během svého kola si hráč může vzít pouze jednu půjčku. Poznámka: Hra ve dvou hráčích má odlišná pravidla, která jsou vysvětlena v kapitole "Konec hry". D: Poloha tohoto města na hrací desce. Použitím této karty se hráč může plavit přímo do Marseille bez ohledu na to, kde se aktuálně nachází jeho loď. Nebo se může plavit až o tři námořní trasy, začínajíc z místa, kde je zakotvena jeho loď. Například pokud loď kotví ve Valencii, tak může doplout ke všem městům na hrací desce. KARTY PROPOJENÝCH MĚST Koupit tyto karty je levnější, ale hráči se mohou plavit pouze z jednoho z těchto dvou měst do druhého. Například, jestliže si koupíte kartu Venezia - Tanger, tak musíte do banky zaplatit 3 Floriny. S touto kartou se pak můžete plavit pouze jednou z Venezie do Tangeru nebo pouze jednou z Tangeru do Venezie. Aby se tato karta dala použít, musí být vaše loď v jednom ze dvou měst uvedených na kartě. B C A A: Nákupní cena této karty B: S touto kartou se hráč může plavit pouze z Venezie do Tangeru nebo z Tangeru do Venezie. C: Poloha obou měst na hrací desce. CELKOVÝ PŘEHLED Hra je rozdělena na tři fáze, každá fáze se skládá z několika kol. Na konci každé fáze je výplatní den. Nejmladší hráč se stává začínajícím hráčem v první fázi, t.j. na začátku hry. si žeton začínajícího hráče "El Capitan", který položí před sebe. Ve svém kole se hráč může nejprve plavit a potom musí provést jednu ze tří následujících akcí: 1. Stavba skladu (nebo znovuotevření) Hráč, který chce postavit nebo znovuotevřít sklad, musí mít svou loď na přístavním políčku daného města. Před a po stavění si hráč může kupovat plavební karty. Během svého kola může hráč postavit anebo znovuotevřít právě jeden sklad. AKCE PODROBNĚ Nákup plavebních karet Tato akce není povinná a nepočítá se za jednu ze tří akcí, kterou během svého kola musíte provést. Jsou vždy viditelně vystaveny čtyři karty cíle/námořní trasy a šest karet propojených měst. Hráč může během svého kola koupit tolik těchto karet, kolik chce nebo kolik si může dovolit. Vezme si všechny karty, které kupuje, do ruky a zaplatí hotovost do banky. Tyto karty mohou být použity ihned nebo v pozdějších kolech. Na začátku hry si musí každý hráč koupit alespoň jednu kartu k tomu, aby vložil do hry svou loď. Poté, co hráčovo kolo zkončilo, jsou podle potřeby taženy nové karty z dobíracích balíčků a rozloženy lícem nahoru na stůl. Takto mají všichni hráči vždy úplný výběr. Jestliže je jeden z balíčků spotřebován, tak se zamíchá daný odhazovací balíček a použije se jako nový dobírací balíček. Plavba Na začátku hry si všichni hráči musí koupit alespoň jednu cílovou kartu a plavit se se svou lodí do tohoto cílového města. Plavba je během hry dobrovolná akce, ale pokud hráč plout chce, tak to musí učinit před postavením jakékoli stavby. V takovém případě hráč zahraje plavební kartu (kterou si koupil během tohoto kola nebo i v dřívějším kole) a plaví se přímo do města uvedeného na plavební kartě nebo se plaví až o tolik měst, kolik je pečetí na kartě. Jestliže je první políčko obsazeno, musí být loď umístěna na druhé přístavní políčko. Jestliže jsou obsazena obě přístavní políčka, tak hráč v tomto městě nemůže zakotvit a musí pokračovat v plavbě. Aktivní hráč může zahrát tolik plavebních karet, kolik sám chce. Jestliže hraje několik karet během jednoho kola, tak musí být přístavní políčko volné pouze v tom městě, ve kterém hráč chce postavit stavbu. Příklad: Hráč se plaví do Tangeru pomocí cílové karty a potom z Tangeru do Alexandrie vhodnou kartou městských spojení. Na začátku hry a z banky se hráči mohou plavit pouze použitím cílové karty. Pro plavbu do bankovního přístavu není potřeba žádná karta, tato plavba je bezplatná. Všechny zahrané karty jsou odhazovány na dva oddělené odhazovací balíčky.

5 site ( 0 -space) or on the second. If the first warehouse Jestliže Hráč stavící první sklad tohoto města si zvolí, zda svůj sklad postaví chooses if he builds his warehouse on the first building na první stavební místo (políčko "0") nebo na druhé. je již první sklad postaven na druhém místě, pak mu- sí být druhý sklad v tomto městě postaven na první stavební místo. Nezáleží na tom, zda je postaven stejným hráčem nebo někým jiným. in that city must be built on the first building site. It Red has sailed to Marseille and built her first warehouse for 4 Florin. She had the choice to build it on the first or second fortress. Her first warehouse had to go on the first building site. Svůj Warehouse shut down: Yellow has built a warehouse on the first (When building on the first dark-colored building site to, shut down space in each city. The first warehouse will dark-colored building site. The first warehouse is shut down and Výstavba skladu Sklad můžete stavět pouze v tom městě, ve kterém vaše loď aktuálně kotví na jednom ze dvou přístavních políček. Aby mohl být sklad postaven, zaplatíte do banky cenu, která je zobrazena na přístavním políčku pod vaší lodí a umístíte jeden z vašich skladů na nejbližší volné stavební místo. Třetí sklad a všechny další sklady v tomto městě jsou vždy stavěny na nejbližší volné sousední stavební místo U-řady. Poslední políčko v této U-řadě není stavební místo; nesmí zde být postaven žádný sklad. Čísla na stavebních místech mají význam pouze ve výplatním dni. Jestliže vaše loď kotví na dražším přístavním políčku, tak se, v případě uvolnění levnějšího přístavního políčka, na něj nesmíte samovolně přesunout. Žádnému hráči není povoleno mít více než tři sklady v řadě za sebou v jakémkoli městě. Jestliže hráč již ve městě postavil (nebo znovuotevřel) tři sklady v řadě za sebou, tak nyní v tomto městě může stavět další sklad až poté, co nějaký jiný hráč v tomto městě postaví svůj sklad. Výstavba pevnosti Můžete stavět pevnost pouze v tom městě, ve kterém vaše loď aktuálně kotví na jednom ze dvou přístavních políček. Při výstavbě pevnosti zaplatíte do banky cenu vyznačenou na prázdném stavebním místě pro pevnost a umístíte tam jednu ze svých pevností. Ve svém následujícím kole může hráč zůstat ve městě, kde jeho loď kotví a postavit sklad nebo může odplout k nějakému jinému městu a postavit nějakou stavbu tam nebo může odplout do banky a vzít si úvěr. Každý hráč smí mít v jakémkoli městě pouze jednu pevnost. Červený se plaví do Marseille a staví zde první sklad za 4 Floriny. Mohl si vybrat, zda jej postaví na prvním či druhém stavebním místě, a rozhodl se pro druhé. Uzavření skladu Vždy, building site the first warehouse in the warehouse chain když je sklad postaven na černém stavebním místě, je první sklad v řadě skladů tohoto města uzavřen, bez ohledu na komu patří. (Při výstavbě na prvním černém stavebním místě se uzavře sklad na políčku "0". Při výstavbě na 2. černém stavebním místě je uzavřen sklad na 2.stavebním místě, atd.) Sklad, který je uzavřen, je odstraněn ze svého stavebního místa a položen na obrázek města uprostřed. Žádné sklady stojící na obrázku města se při výplatním dni nezapočítávají ani pro rozmach, ani pro převahu. Hráči mohou na takto uvolněných místech stavět pouze poté, co byl sklad postaven i na posledním možném stavebním místě (předposlední políčko) v tomto městě. Při hře dvou či tří hráčů jsou v každém městě ještě další uzavírací políčka. První sklad bude uzavřen jakmile hráč postaví sklad na stavebním místě s černým trojúhelníkem. Zelený připlouvá za červeným. Staví čtyři sklady a jednu pevnost. první sklad musí postavit na první stavební místo. Pokud nyní nebude v Marseille stavět sklad jiný hráč, tak zelený musí město opustit, neboť není povoleno mít více než tři sklady v řadě za sebou. Ve svém následujícím kole může hráč zůstat ve městě, kde jeho loď kotví a postavit další sklad či pevnost. Ale samozřejmě může odplout k nějakému dalšímu městu a tam postavit nějakou stavbu, nebo může odplout do banky a vzít si úvěr. Uzavření skladu: Žlutý postavil sklad na první černé stavební místo. První sklad v řadě je uzavřen a položen na obrázek města uprostřed.

6 built the other way round, i. e. starting next to the first v journey. Loans cannot be taken during the first round nemohou chain is built backwards now towards the fist building site. The skladů Znovuotevření uzavřeného skladu Hráč vlastnící uzavřený sklad může svůj, nyní bezcenný, sklad znovu otevřít, pokud opět připluje do příslušného města (nebo ještě v tomto městě kotví). Svou loď zakotví na volném přístavním políčku a může bezplatně znovuotevřít jeden svůj sklad. Toto se provádí tak, že hráč vezme svůj sklad z obrázku města a umístí jej vedle posledního postaveného skladu. Při znovuotevření jednoho ze svých skladů nemůže hráč ve stejném kole stavět další sklad či pevnost. V případě, že je sklad uzavřen a loď hráče, kterému tento sklad patří, se náhodou nachází v tomto městě, tak může sklad znovuotevřít ihned, jakmile nastane jeho kolo. úvěr 10 Florinů splátka 12 Florinů, splátka po prodloužení úvěru je 16 Florinů (rub karty) úvěr 16 Florinů splátka 20 Florinů, splátka po prodloužení splatnosti je 30 Florinů (rub karty) Poté, co si vzal úvěr, položí hráč kartu před sebe nahoru tou stranou, která zobrazuje velikost úvěru, a pak dostane peníze z banky. Ve svém následujícím kole může zůstat v bankovním přístavu a vzít si další úvěr nebo musí odplout do města použitím cílové karty. Znovuotevření skladu: Modrý později stavěl na druhém černém stavebním místě, takže byl uzavřen druhý sklad (červený). Následně červený zdarma znovuotevřel svůj sklad. Aby to mohl udělat, tak musel znovu připlout do Marseille. Pozor: Jestliže hráč nechce nebo nemůže postavit žádnou stavbu během svého kola, tak musí plout se svou lodí na přístavní políčko banky a musí si vzít úvěr. Pro takovou plavbu není potřebná žádná plavební karta. Úvěr si hráči vzít během svého prvního kola ve hře. Počet lodí na přístavním políčku banky není omezen. Poslední možné stavební místo je obsazeno skladem Pouze poté, co byl sklad postaven na posledním možném stavebním místě (předposlední políčko) ve městě, mohou být nové sklady postaveny (nebo znovuotevřeny) na těch stavebních místech, která byla uvolněna při uzavření skladů. Sklady jsou nyní stavěny obráceně, t.j. pokračuje se zpět U-řadě směrem k prvnímu stavebnímu místu. To znamená, že poslední použitelné stavební místo je políčko "0". Jakmile jsou sklady postaveny na všech 12 stavebních místech, tak již v tomto městě nemohou být postaveny ani znovuotevřeny žádné další sklady. Při "obrácené" výstavbě, t.j. na volná stavební místa, která byla dříve obsazená, se musíte stále řídit pravidlem, které zakazuje postavit vedle sebe více než tři sklady stejné barvy. Braní úvěru Hráč, který chce získat úvěr, musí odplout ze svého aktuálního města do bankovního přístavu (žádná plavební karta není pro tuto plavbu potřebná) a v tomto kole si ihned vzít jeden úvěr. K dispozici jsou dva druhy úvěrů: Jakmile je obsazeno poslední stavební místo ve městě, tak se může opět stavět na uvolněná, dříve již obsazená, stavební místa. U-řada je nyní stavěna "pozpátku", směrem k prvnímu stavebnímu místu. Políčko "0" je poslední místo, na které se bude stavět. I kdyby poslední tři sklady v Marseille byly červené, tak červený hráč může stavět v přední části U-řady, neboť všechny jeho sklady nebudou v řadě za sebou. Jestliže by zelený stavěl směrem k začátku U-řady, mohl by ještě postavit sklad na políčko "8", ale poté už ne na políčko "4", neboť takto by zelený měl čtyři sklady své barvy v řadě za sebou.

7 down. For example, if the first player receives 15 Florin for 15 in a city, the player whose first house precedes the first house of all other tied players ranks first. There s always only one first and one second player qualifying for first this it is sufficient to have just one warehouse only in ve not eligible) receives the first bonus card (15 Florin) ze d her first house before Blue, so she is first and is paid 20 Florin, Blue is second and is paid half that amount (10 Florin). If the next warehouse would be built by Red, Red would be first and oes not count). Because Red owns the first house of the chain she is first and is paid 16 Florin. Blue is second and is paid 8 Florin. as for the first rank of warehouse majority. Provided the jako fortress as paid for the first rank of warehouse majority VÝPLATNÍ DEN Jakmile jeden hráč postaví všechny své sklady a pevnosti, tak na konci aktuálního kola končí tato fáze hry (tudíž všichni zastavěno poslední stavební místo, tak poslední volné políčko zprava ukazuje částku, která má být vyplacena a která od této chvíle zůstává nezměněna až do konce hry. Rozmach Tabulka rozmachu zobrazuje, kolik peněz bude vyplaceno. Jestliže hráč má sklady ve třech městech, tak získává 5 Florinů, pokud vlastní sklady ve všech devíti městech, tak získává 60 Florinů. Pro rozmach je dostačující, aby hráč měl městech po jednom skladu. Pevnosti a uzavřené sklady se při rozmachu neberou v úvahu. Bonus The first player to have built at least one of her warehouses za rozmach První hráč, který postavil alespoň jeden svůj sklad v každém všech devíti měst (uzavřené sklady se neberou v úvahu), získává ihned po postavení svého skladu v devátém městě první bousovou kartu (15 Florinů) a položí si ji před sebe. Obě další bonusové karty získá hráč, který jako druhý, případně třetí, postaví ve všech devíti městech svůj sklad. Zelený i modrý vlastní oba nejvíce skladů. Zelený postavil svůj první sklad před modrým, tudíž je první a dostane 20 Florinů. Modrý je druhý a dostane polovinu z této částky (10 Florinů). Jestliže by byl další sklad postaven červeným, tak by byl červený první a zelený druhý. Jestliže je hráč vlastnící jednu z bonusových karet přinucen uzavřít jeden či více svých skladů, a proto již není současně ve všech devíti městech, tak bonusovou kartu neztrácí a není přinucen ji odložit. hráči odehrají stejný počet kol). Všem hráčům jsou poté vy- placeny peníze za rozmach, převahy a postavené pevnosti. Částka zobrazená na bonusové kartě (15, 10 a 5 Florinů) je hráčům vyplacena ve třetím výplatním dni. Hra je v pokročilém stavu. Červený, modrý a žlutý mají shodu při převaze skladů (uzavřené sklady modrého se nepočítají). Protože červený vlastní první sklad v řadě, tak je první a dostane vyplaceno 16 Fl. Druhý modrý dostane vyplaceno 16 Fl. Žlutý nedostane za své sklady žádné peníze. Převaha Každé město se boduje samostatně. Pouze hráči, kteří jsou na prvním a na druhém místě v počtu skladů na U-řadě, budou vyplaceni. Hráč vlastnící nejvíce skladů v daném městě dostane částku zobrazenou na dalším volném políčku vpravo a hráč vlastnící druhý největší počet dostane polovinu této částky, zaokrouhlenou dolů. Když např. první hráč získá Florinů za převahu, tak druhý hráč dostane 7 Florinů. Shoda: Jestliže několik hráčů vlastní ve městě stejné množství skladů, tak vyhrává hráč, jehož první sklad je postaven před prvními sklady všech ostatních hráčů se shodou. Vždy je určen pouze jeden první a jeden druhý hráč. Jestliže bylo Pevnosti Za každou svou pevnost dostane každý hráč stejné množství peněz, jaké bylo v daném městě vyplaceno za druhé místo při převaze skladů. Podívejte se na obrázek nahoře. Oběma, zelenému i červenému, je vyplaceno 10 Florinů za jejich pevnosti (polovina z 20). Ve městě nebo městech, která obsahují největší počet skladů, je hráčům vyplacena stejná částka za první místo při převaze skladů. Město znázorněné na obrázku výše obsahuje nejvíce skladů (v jiném městě již není více než 10 skladů), zelený a červený tedy dostanou vyplaceno každý 16 Florinů za svou pevnost. Uzavřené sklady na obrázku města uprostřed se v daném městě do celkového počtu skladů nezapočítávají. Pokud je několik měst se stejným počtem skladů, tak hráči dostanou za svou pevnost takovou částku, jaká byla vyplacena za první místo při převaze skladů v každém příslušném městě.

8 When extending a loan, the player flips the card to its as well, but no money is paid for them. Za největší počet skladů ve městě se za první místo při pře- vyplatí peníze pouze tehdy, když je největší počet skladů v hlavní barvě hráče. first rank of majority is paid only if the largest number vaze PO VÝPLATNÍM DNI Splacení úvěru nebo prodloužení úvěru Po výplatním dni se musí všichni hráči, počínaje začínajícím hráčem v této fázi a pak postupně po směru hodinových ručiček, rozhodnout, zda chtějí splatit své úvěry nebo je prodloužit. Při splacení položí hráč kartu úvěru zpět na příslušné bankovní políčko a zaplatí do banky částku zobrazenou na kartě (např. 12 Florinů za úvěr 10 Florinů). Při prodloužení úvěru hráč otočí kartu rubem nahoru. V takovém případě musí úvěr splatit až po dalším výplatním dni - ale musí vrátit podstatně více, jak nyní zobrazuje karta. Každý úvěr může být prodloužen pouze jednou ; poté musí být splacen jakýmkoli způsobem. Kdykoli hráč dopluje do banky, tak si může vzít nový úvěr a může jich mít kolik chce nebo potřebuje. Hráči, kteří splácejí či prodlužují své úvěry, nemusí kvůli tomu plout do banky. Hráči vlastnící bonusovou kartu za rozmach nyní dostanou počet peněz zobrazený na vlastní kartě (15, 10 případně 5 Florinů). Hráč vlastnící největší sumu peněz se stává vítězem hry. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HRU EL CAPITAN VE DVOU HRÁČÍCH Základní pravidla zůstávají beze změny, ale jsou rozšířena o následující pravidla: Oba hráči staví sklady dvou barev. Každý hráč si vybere svou hlavní hrací barvu a druhou neutralní barvu. Oba hráči mají pouze jednu loď, a to ve vlastní hlavní barvě. V každém výplatním dni dostane peníze pouze hráč, který je na prvním místě při převaze skladů. Při kontrole převahy jsou neutrální sklady počítány také, ale nezískávají žádné peníze. Při prodloužení tohoto úvěru budete muset po příštím výplatním dni splatit 20 Florinů. Při prodloužení tohoto úvěru budete muset po příštím výplatním dni splatit 30 Florinů. Kontrola financí Po každém výplatním dni si všichni hráči spočítají své peníze, odečtou své zatím nesplacené úvěry (splatnou hodnotu) a veřejně oznámí, kolik peněz vlastní. Takto všichni hráči znají aktuální pořadí hráčů po každém průběžném hodnocení. Začínající hráč pro náledující fázi Hráč s nejmenší peněžní částkou po kontrole financí rozhodne, kdo bude začínajícím hráčem pro následující fázi hry. Zvolenému hráči je poté dán žeton "El Capitan" a stává se začínajícím hráčem následující fáze. Nové sklady a pevnosti Každý hráč si vezme ze společné zásoby ve své barvě šest nových skladů a jednu novou pevnost a přidá je k ostatním, které mu zbyly na stole před ním. KONEC HRY A VÍTĚZ Hra končí po třetí fázi hry, když alespoň jeden hráč postavil všechny své sklady a pevnosti (nezáleží na tom, zda je některý z jeho skladů uzavřen). Aktuální kolo není přerušeno, takže všichni hráči budou mít odehráno stejný počet kol. Třetí výplatní den znamená konec hry. Všechny úvěry musí být nyní splaceny. Příprava Na každou fázi si oba hráči vezmou šest skladů a jednu pevnost ve své hlavní barvě a dva sklady ve své neutrální barvě. Zbylé sklady a pevnosti jsou odloženy do společné zásoby. Příklad: Hráč A si vezme červené a zelené sklady, hráč B si vezme žluté a modré. Začínajícím hráčem se stává mladší hráč. Vezme si žeton El Capitan a položí jej před sebe. Výstavba skladu Dokud hráč ještě má sklady na stole před sebou, tak počet skladů v jeho hlavní barvě musí být vždy větší než počet skladů v jeho neutrální barvě. + +

9 yellow one, so green has first rank for majority. On a místě. receives no money, because the first rank green is her peníze, Sklady (6 + 2) hráče A na začátku hry: + Hráč A může stavět červené nebo zelené sklady. If this is the main (first) color of one of the players, that Jestliže je to hlavní (první) barva jednoho z hráčů, tak tento hráč dostane peněžní obnos, jaký je zobrazen na nejbližším volném (sousedním) políčku. Příklad 1: Červená je hlavní barva hráče A a žlutá je hlavní barva hráče B. Sklady (3 + 2) hráče A v pozdějším stavu hry: + Hráč A musí jako svůj další postavit zelený sklad. Pokud by postavil červený sklad, měl by pak 2 červené a 2 zelené sklady, což nelze, nemůže je mít ve stejném množství. Není povoleno, aby hráč měl stejné množství červených (hlavní barva) a zelených (neutrální barva) skladů (tento případ by nastal, pokud by hráč červený sklad postavil). + Hráč A postavil sklad ve své neutrální zelené barvě a hráč B postavil sklad ve své hlavní žluté barvě. Zelený sklad byl postaven před žlutým, takže zelený je při převaze na prvním ve výplatním dni nedostane nikdo žádné peníze, protože zelená je pouze neutrální barva hráče A. Příklad 2: Červená je hlavní barva hráče A a zelená je jeho neutrální barva. Nyní hráč A může postavit červený nebo zelený sklad. + V této situaci musí hráč A postavit svůj poslední zelený sklad. Hráč nemůže mít více než tři sklady své hlavní barvy v řadě za sebou (toto platí pro výstavbu i pro znovuotevření) a nesmí mít více než čtyři sklady své hlavní a neutrální barvy v řadě za sebou (opět to platí pro výstavbu i znovuotevření). Další sklad v takovém městě může postavit pouze poté, co tam druhý hráč postaví jeden ze svých skladů. VÝPLATNÍ DEN Fáze končí, když jeden hráč postavil všechny své sklady a pevnosti v hlavní barvě a všechny své sklady v neutrální barvě, které se nacházely na stole před ním. Jestliže to byl začínající hráč, tak druhý hráč ještě provede jedno své kolo. Poté proběhne výplatní den. Rozmach Pouze sklady ve dvou hlavních barvách se berou v úvahu při kontrole rozmachu. Bonus za rozmach Také při kontrole pro bonusovou kartu rozmachu se počítají pouze sklady ve dvou hlavních barvách. Převaha Pouze barva s největším počtem skladů se bere v úvahu. Jak je ukázáno na tomto příladu, hráč A postavil v tomto městě oba sklady. Kdyby byl výplatní den, tak by nezískal žádné neboť na prvním místě je zelená, jeho neutrální barva. PO VÝPLATNÍM DNI Začínající hráč v následující fázi Hráč s menším počtem peněz po kontrole financí rozhodne, zda bude on sám začínajícím hráčem v následující fázi, nebo to bude druhý hráč. Nové sklady a pevnosti Každý hráč si vezme ze společné zásoby šest nových skladů a jednu pevnost ve své hlavní barvě a dva nové sklady ve své neutrální barvě, a přidá vše k ostatním, které mu zbyly na stole před ním. KONEC HRY A VÍTĚZ Hra končí po třetí fázi hry, když jeden hráč postaví všechny své sklady a pevnosti. Pokud to byl začínající hráč, tak druhý hráč ještě provede jedno své kolo. Hráč vlastnící více peněz se stává vítězem hry.

10 you may use a city interconnection card first and then a sea s playing with four or five players. When checking for being the first, second, or third The player with the majority of warehouses (first rank) If your ship is anchoring on the first harbor space Example: Player Yellow is the first player to build a warehouse EL CAPITÁN PRAVIDLA PRO ROZŠÍŘENÍ Pokud jste již hru El Capitán několikrát hráli s použitím standardní hrací desky, tak můžete zkusit přidat doplňkové destičky měst. Když začnete hrát s městskými destičkami navíc, tak doporučujeme použít pouze jednu ze tří. Avšak zkušení hráči hry El Capitán mohou použít i dvě či dokonce všechna tři města navíc, při hře čtyř či pěti hráčů. Dodatečné komponenty hry - 3 specialní destičky měst (Porto, Lisboa, Islas Canarias) - 1 černá pirátská loď (používá se pouze v kombinaci s Islas Canarias) PŘÍPRAVA Hráči si vyberou jednu či více speciálních městských destiček a umístí je na stůl těsně vedle levé strany hrací desky. Porto musí být vždy ve stejné úrovni (stejná řada) jako Marseille, Lisboa ve stejné úrovni jako Valencia a Islas Canarias ve stejné úrovni jako Tanger, bez ohledu na to, zda používáte pouze jednu, dvě či všechny tři speciální destičky měst. VÝPLATNÍ DEN Rozmach Doplňková města se do rozmachu započítávají, takže je možné mít sklady v deseti, jedenácti či dvanácti městech. Hráč vlastnící sklady v deseti městech dostane vyplaceno 75 Florinů, v jedenácti městech 90 Florinů a ve dvanácti městech 110 Florinů. Bonus za rozmach Při zjišťování, kdo je prvním, druhým či třetím hráčem se sklady v devíti městech, aby mohl získat bonusovou kartu za rozmach, se doplňková města berou v úvahu jako všechna ostatní. Převaha Všichni hráči vlastnící alespoň jeden otevřený sklad (tzn. není uzavřený) ve městě mimo základní desku získává polovinu částky zobrazené na nejbližším volném políčku U-řady. Hráč s převahou skladů (první místo) získává celou částku. Tato ikonka označuje speciální pravidla pro převahu, viz. výše. Celkově budete mít deset, jedenáct či dvanáct měst, kam můžete plout a kde můžete stavět své sklady a pevnosti. Jestliže jste použili Islas Canarias, tak umístěte černou pirátskou loď na druhé přístavní políčko tohoto města. Plavba mimo hlavní hrací desku Města, které není umístěno na hlavní hrací desce, může být dosaženo pouze za použití karty s námořní trasou (s jednou, dvěmi či třemi pečetěmi). Navíc loď, která tam chce plout, musí začít svou cestu v městském přístavu. Příklad: Začínajíc ve Valencii potřebujete kartu námořní trasy s alespoň jednou pečetí, pokud chcete doplout do Lisboa; začínajíc v Napoli, Marseille nebo Tangeru musíte mít kartu námořní trasy alespoň se dvěmi pečetěmi. Z Constantinopole či z Alexandrie potřebujete karty námořní trasy celkovým počtem pečetí alespoň čtyři nebo můžete nejprve použít kartu propojených měst a potom kartu námořní trasy. Na začátku hry nebo z bankovního přístavu nemůžete plout k žádnému z těchto měst jenom s jednou plavební kartou. Město mimo základní desku můžete opustit pouze s jinou cílovou kartou nebo s kartou námořní trasy, s výjimkou případu, kdy si chcete vzít půjčku. V takovém případě můžete plout přímo do bankovního přístavu jako obvykle, bez použití jakékoli plavební karty. Z jednoho města mimo základní desku do jiného města mimo základní desku můžete plout za pomocí vhodné karty námořní trasy. Např. pro plavbu z Porta do Islas Canarias budete potřebovat kartu námořní trasy alespoň se dvěmi pečetěmi. SPECIALNÍ PRAVIDLA PRO LISBOA Stavba skladu Jestliže vaše loď kotví na prvním přístavním políčku v Lisboa, tak za stavbu svých skladů v tomto městě neplatíte nic, ale pokud kotvíte na druhém přístavním políčku, tak musíte zaplatit 1 Florin za každý sklad, který zde postavíte. Okamžitá výplata Jestliže postavíte sklad v Lisboa, tak jste ihned vyplaceni. Pokud po postavení svého skladu máte převahu, tak získáte celý obnos, jaký je uveden na nejbližším volném políčku, pokud převahu nemáte, získáváte polovinu tohoto obnosu. Příklad: Žlutý hráč je prvním hráčem, který staví sklad v Lisboa a umístí jej na druhém stavebním místě, čímž dostane ihned vyplaceny 4 Floriny. Poté zde staví svůj sklad červený,

11 the first building site (she has to build there) and is paid 4 Florin také Please note: A player landing in Islas Canarias may collect the has to pay 1 Florin in the first game phase, 2 Florin in v protective charge first and then erect a building, or vice versa. na prvním stavebním místě (musí jej tam postavit), a dostane 4 Floriny. Jestliže by modrý postavil sklad - ten musí být postaven na třetím stavebním místě - tak získá pouze 3 Floriny (polovina ze 6). Tato ikonka označuje speciální pravidla pro okamžitou výplatu, viz výše. V tomto novém městě nyní hráč, který poskytl pirátské lodi útočiště, musí vybrat poplatek za ochranu (výpalné). Jestliže hráč chce během svého následujícího kola zůstat v Isla Canarias a chce plout pirátskou lodí k nějakému dalšímu městu, tak to může provést pouze za použití plavební karty nebo zaplacením. V takovém případě hráč nevybírá žáden poplatek za ochranu (výpalné). Uzavírání skladu Jsou zde pouze dvě políčka, která způsobí uzavření skladů. SPECIALNÍ PRAVIDLA PRO PORTO Stavba skladu a pevnosti Porto je jediné město se třemi přístavními políčky, proto v Portu mohou být zároveň tři lodě. Jestliže již v Portu kotvíte, nemůžete samovolně přesunout svou loď na jiné neobsazené přístavní políčko, stejně jako v základních pravidlech. Pouze jeden hráč může postavit v Portu pevnost. Uzavírání skladu Jakmile je jednou sklad v Portu uzavřen, tak již nemůže být znovuotevřen. Místo toho je ihned odstraněn ze hry. Tato ikonka označuje speciální pravidla pro uzavírání skladu, viz výše. SPECIALNÍ PRAVIDLA PRO ISLAS CANARIAS Společně s Islas Canarias je uvedena do hry i pirátská loď. Na začátku hry je umístěna na druhém přístavním políčku v tomto městě. Jakékoli přístavní políčko obsahující pirátskou loď je zablokováno pro vjezd lodí všech hráčů. Plavba k Islas Canarias Jakmile hráč dopluje k Islas Canarias a zakotví na jednom ze dvou přístavních políček jako obvykle, musí ve stejném kole zdarma (bez jakýchkoli karet či peněz) plout pirátskou lodí k jakémukoli jinému městu, než kde pirátská loď aktuálně kotví. Pohyb pirátské lodi Pirátská loď se může plavit pouze k městu, které má volné alespoň jedno přístavní políčko. Aktivní hráč rozhoduje, zda pirátská loď zakotví na volném přístavním políčku nebo na obsazeném (pokud tam takové je). Jestliže se rozhodne pro obsazené políčko, tak se tam zakotvená loď přesune na druhé, prázdné přístavní políčko. Pirátská loď nemá povoleno samovolně si měnit políčka ve městě. Výběr poplatků za ochranu (výpalné) Poté, co hráč přemístil pirátskou loď bezplatně (bez jakýchkoli karet či peněz), vybírá poplatek za ochranu ve městě, kam pirátská loď právě připlula. Za každou budovu (sklad, pevnost) zde stojící, musí její majitel zaplatit aktivnímu hráči 1 Florin první fázi hry, 2 Floriny ve druhé fázi hry a 3 Floriny ve třetí fázi hry. Pokud postižení hráči mají hotovost, tak musí výpalné (poplatek za ochranu) zaplatit. Jestliže hráč nemá dostatek peněz, zaplatí všemi svými penězi bez jakéhokoli dalšího postihu. Pozor: Hráč připlouvající do Islas Canarias může nejprve vybrat poplatek za ochranu a pak postavit budovu, anebo naopak. Pohyb pirátskou lodí bez výběru poplatku za ochranu (výpalného) Jednou, kdykoli během svého kola, může každý hráč vykonat pohyb pirátskou lodí, kdekoli právě kotví. Aby to mohl učinit, musí použít jednu či více plavebních karet (buď karet cíle/ /námořní trasy nebo vhodnou kartu propojených měst) nebo zaplatí 2 Floriny za každý krok (z jednoho města k sousednímu městu). Při tomto pohybu pirátskou lodí se hráči musí řídit pravidly uvedenými výše, viz. "Pohyb pirátské lodi". Tato ikonka označuje speciální pravidla pro pirátskou loď, viz. výše.

12 Game design Wolfgang Kramer and Horst-Rainer Rösner Illustration und Design Mike Doyle Edited by Jonny de Vries Test players Our thanks go to the following test players for their patience, remarks and advice Ursula Kramer, Oliver Joos, Sabrina Weinzierl, Gudrun Glemser, Reinhard Kramer, Regina Kramer, Matthias Kramer, Spieleclub Ludwigsburg, Spieleclub Stuttgarter Kronisten. Rules check and editing Angela Jahn, Ingo Anlauff, Ursula Kramer, Ferdinand Köther. Překlad do češtiny: pro " přeložil Cauly Internet Please visit the following websites concerning further information about El Capitan Wolfgang Kramer und Horst-Rainer Rösner 2007 Wolfgang Kramer und Horst-Rainer Rösner 2007 QWG Games

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.2014 Anotace In this school year we had to chose some year project.

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě Vladimír Suchý ÚVOD Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5)

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5) O h ř e Le Havre je francouzské město věhlasné druhým největším přístavem ve Francii (po Marseille). Kromě toho je velmi zajímavý a nezvyklý také jeho název. Holandské slovo Havre, které znamená přístav

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více